Aralık DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No: Emek/ TURKEY Tel: Faks: Deneyim Aralık DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri İGEME Yönetim Kurulu Üyesi Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi Yetkili ve Sorumlu olduğu alanlar: -İhracat Genel Müdürlüğü -Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)

2 Şubat Aralık 2009 DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, Ġhracat Genel Müdürlüğü Ġhracat Genel Müdürü KOBİ lerin ihracatta rekabet güçlerinin arttırılmasını temel alan İhracat Koçluğu projesini başlatmış ve ihracat koçluğu projesi ile kümelenme projelerine ivme sağlayacak ihracata yönelik devlet yardımları mevzuat çalışmalarını AB bütçeli Moda Tekstil İş Kümesi Projesi ni başlatmış ve koordine etmiştir. Kıdemli Program Yöneticisi olarak KOBİ lerinin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi çalışmalarını yönetmiştir. Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yönetişim modeli çalışmalarını İhracatın arttırılmasına yönelik olarak ülke, sektör, tanıtım ve pazarlama stratejisi çalışmalarını 2023 İhracat Vizyon ve Stratejisi Çalışmalarına katılım sağlamıştır. Turquality/Markalaşma çalışma grubu başkanı olarak tüm sektörleri kapsayan markalaşma strateji ve yol haritası çalışmalarını Tasarım Destek Komitesi başkanı olarak tasarım-endüstri ilişkisinde değer zincirini tamamlamaya dönük destek programı çalışmalarını Ġhracat Genel Müdür Yardımcısı Türk tekstil ve hazır giyim sektörü ihracat politikalarının hazırlığına başkanlık etmiştir. AB bütçeli Moda Tekstil İş Kümesi Projesi ni başlatmış ve koordine etmiştir İhracatta Devlet Yardımları faaliyetlerini yönetmiştir. DPT İhracata Yönelik Devlet Yardımları Alt Komisyon Başkanlığını Dünyanın yegâne devlet destekli marka desteği olan TURQUALITY nin politika tasarımı ve uygulama aşamalarını idare etmiştir. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Projesini Dış Ticaret Müsteşarlığının TÜBİTAK ve TTGV ( Teknoloji Geliştirme Vakfı) ile işbirliğinde Türk sanayisinde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaştırılarak, ihracatta rekabet gücünün arttırılmasına yönelik Ar-Ge destek programı çalışmalarını Kıdemli Program Yöneticisi olarak KOBİ lerinin rekabet edebilirliğini arttırmaya yönelik AB bütçeli Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi ni yönetmiştir. Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri, uluslararası nitelikteki fuarlara milli ve bireysel katılım ile Türk İhraç Ürünleri Fuarlarının tanzimine yönelik çalışmaları Devlet Yardımları Dairesi BaĢkanı Ar-Ge projeleri, Markalaşma ve Yurtdışında Türk Malı İmajının Güçlendirilmesi gibi ihracat ile ilgili desteklerin icrasını idare etmiştir. KOBİ lerin ihracata yönlendirilmesine yönelik destek programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, yürütülmesine yönelik çalışmaları Sektörel Dış Ticaret Şirketleri modelinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaları 2

3 Aralık Aralık 1999 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ LONDRA BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ, Ticaret MüĢavirliği Londra, İngiltere Ticaret MüĢaviri ile İngiltere arasındaki ikili ticari münasebetlere ilişkin ticaret diplomasisini Türk-İngiliz Ticaret Forumu kapsamındaki resmi heyetleri düzenlemiştir. Aralık Aralık 1991 DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, Ġhracat Genel Müdürlüğü ġube Müdürü AB müktesebatına uyum kapsamında İhracat Desteklerini yeniden tasarlama çalışmalarını DıĢ Ticaret Uzmanı İhracat Teşviklerini yürütmüş ve anılan teşvik programının ekonomik etkisini incelemiştir. Yatırım Projeleri yeni teşvik mekanizması taslağı hazırlık çalışmalarına katılmıştır DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI, TeĢvik Uygulama Genel Müdürlüğü Akademik Deneyim Uzman Yardımcısı Yatırım ve ihracat desteklerini uygulamış ve ekonomik analizini yapmıştır. Proje tekliflerini ihracat ve yatırım teşvikleri bağlamında değerlendirmiştir. Yatırım ve ihracat teşvikleri için temin edilen mali desteklere ilişkin veri analizi yapmıştır BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ Misafir Öğretim Görevlisi İhracat Uygulamaları, İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, İhracat Desteği Faaliyetleri konularında ders vermiştir. İhracat Politikası, İhracat Uygulamaları ve İhracat Mevzuatı konularında ders vermiştir SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ, Sosyal Bilimler MYO, DıĢ Ticaret Bölümü Konya Misafir Öğretim Görevlisi Dış Ticaret Uygulamaları ve AB Hukuku konularında ders vermiştir. 3

4 Eğitim LONDRA METROPOLITAN ÜNĠVERSĠTESĠ Londra, İngiltere Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku alanında Diploma Sonrası Program WEST COAST ÜNĠVERSĠTESĠ Los Angeles, ABD Uluslararası İşletme Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ, Hukuk Fakültesi İstanbul, Hukuk Alanında Lisans Derecesi Seminerler İslam Kalkınma Bankası-DTÖ İşbirliği ile düzenlenen Ticaret Politikası Kursu Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından düzenlenen Avrupa Topluluğu ve Uluslararası İlişkiler Kursu Uluslararası Konferans KonuĢmaları Avrupa Birliği ve nin Geleceği II. Uluslararası Avrupa Birliği Kalite Zirvesi, Brüksel, Mayıs, 2010 nin Kümelenme Politikası,Kümelerin Mobilizasyonu Uluslararası Konferansı, Macaristan, Ocak 2010 de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi, III. Uluslararası Kümelenme Konferansı, İstanbul, Aralık 2008 Tasarım: Bilinç, Strateji ve Başarı, Design Turkey Konferansı, İstanbul, Ekim 2008 İstanbul Moda ve Tekstil İş Kümesi, II. Uluslararası Kümelenme Konferansı, İstanbul, Ekim 2007 Turquality Programının Türk Tasarımcılarının Vizyonuna Katkısı,Uluslararası Luxury Konferansı, İstanbul, 2006 Rekabet ile İşbirliği: Birlikte Rekabet, I. Uluslararası Kümelenme Konferansı, İstanbul, Mayıs 2006 Sınırları Aşmak Kolay mı, V. Uluslararası İstanbul Perakende Konferansı Programı, İstanbul, Kasım 2005 Değişik ülkelerde ile diğer ülkelerin iş ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi forumlarında Ekonomisi, Dış Ticareti ve de Yatırım Fırsatları konusunda sunumlar. 4

5 Yayınlar İhracatı açısından Turquality Projesi Çerçeve, Eylül Rekabet Gücü için Kümelenme Lonca, Kış 2009 Turquality Genişliyor Outlook in Textiles and Clothing, Mayıs Konya Endüstrisi, Vizyonu, Girişim, Üretim ve Organizasyonu Lonca, Kış Küresel Rekabet için Kümelenme KOBİF, Mayıs İhracatta Organizasyon Modelleri Durum Dergisi, Eylül Tekstil ve hazır giyim sektöründe artan uluslararası rekabet ve Çin tehlikesine karşı alınabilecek önlemler IGEME Dergisi, Ocak-Nisan Uluslararası Tahkimde Otonomi Kuralları Yayımlanmamış Tez Çalışması, Nisan İhracatçılara Hatırlatmalar İTKİB Hedef Dergisi, Kasım Dahilde İşleme Rejimi AB de ve de iktisadi etki rejimlerinden birisi. İktisadi Kalkınma Vakfı, Uluslararası Kuruluşlar Dış Ticaret Dergisi, 1996 ve Avrupa Birliği nde Teşvik Sistemleri Uzmanlık Tezi, 1992 KiĢisel Doğum Yeri ve Tarihi: 1965, Konya Medeni Hali: Evli/iki çocuk babası Diller: Türkçe, İngilizce Bilgisayar Becerileri: Microsoft uygulamaları 5

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü 1

İhracat Genel Müdürlüğü 1 İhracat Genel Müdürlüğü 1 TARİHÇE Nisan 1920 : İktisat Bakanlığı Mayıs 1934 : İktisat Bakanlığı (Dış Ticaret Reisliği) Mayıs 1939 : Ticaret Bakanlığı (Dış Ticaret Dairesi Reisliği) Mart 1971 : Dış Ekonomik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

2. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi BÖLÜM IX: İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ 53. İhracatçıya Ne Çeşit Devlet Yardımları Sağlanmaktadır? İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında

Detaylı

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI

BUGÜN ÜLKEMİZDE UYGULANAN İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLİ TEŞVİK ARAÇLARI GİRİŞ Ekonomik kalkınma çabası içinde olan ülkemiz için lokomotif görevi gören İhracat 1980 li yıllarda ithal ikameci politikaların yerini alarak Dışa Açık Büyüme stratejisinin temel taşı olmuştur. Günümüzde

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü. Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi GÜNDEM TURQUALITY /Marka Desteği (2006/4 sayılı Tebliğ) Tasarım Desteği (2008/2 sayılı Tebliğ) Ofis Mağaza Desteği

Detaylı

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR 30 1 İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM KAVRAMI VE TÜRLERİ 2. TEŞVİK 3. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 4. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 5. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

Detaylı

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ

DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ DIġ TĠCARET DESTEKLERĠ SUNUM PLANI I. ARAġTIRMA-GELĠġTĠRME (AR-GE) YARDIMLARI II. ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURT ĠÇĠ FUARLARIN DESTEKLENMESĠ III. YURT DIġI FUARLARIN DESTEKLENMESĠ IV. PAZAR ARAġTIRMASI

Detaylı

ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ORTA ANADOLU AGĞ AÇ MAMULLERIİ VE ORMAN UÜ RUÜ NLERIİ IİHRACATÇILARI BIİRLIİGĞ Iİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Türkiye son yıllarda yaşanan

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli

ÖZGEÇMİŞ Soyadı: ÖZEN Adı: Mevlut Doğum tarihi ve Yeri: 01.11. 1961, Kütahya Milliyeti: Türk Cinsiyeti: Erkek Medeni hali: Evli ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: ÖZEN 2. Adı: Mevlut 3. Doğum tarihi ve i: 01.11. 1961, Kütahya 4. Milliyeti: Türk 5. Cinsiyeti: Erkek 6. Medeni hali: Evli 7. E-mail: mevlutozen@gmail.com veya mevlut.ozen@oka.org.tr

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 112 Soruda EKONOMİ BAKANLIĞI LERİ (İhracat Destekleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 1 Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi 2 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi 3 Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı 4 İstihdam Yardımı 5 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞKANIN MESAJI Saygıdeğer Üyelerimiz, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak Türk

Detaylı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı

MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı MEHMET AÇIKGÖZ Başkan Yardımcısı ÖĞRENİM DURUMU: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü Yüksek Lisans 1986 1989 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkiler Bölümü 1982 1986

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Dairesi Mehmet Soylu GÜLDALI Dış Ticaret Uzmanı GÜNDEM Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı Tarafından Uygulanan Destekler TURQUALITY /Marka

Detaylı