DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DONEM: 21 YASAMA YILI: 2. 1 inci Birleşim İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 DONEM: 21 YASAMA YILI: 2 TUTANAK I 1 inci Birleşim I. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER II. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. - Kütahya Milletvekili Kadir Görmez ve Bolu Milletvekili Avni Akyol için saygı duruşunda bulunulması III.-SÖYLEVLER 1. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'm, 21 inci Dönem 2 nci Yasama Yılını açış konuşması IV. - ÖNERİLER A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1. -TBMM'nin yeni yasama yılının ilk birleşiminde, Cumhurbaşkanının açış konuşmasından sonra başka konulann görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi V. - SORULAR VE CEVAPLAR A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 1. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçmbayır'ın, Asil Çelik Genel Müdürlüğünün yatırımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'ndan sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın yazılı cevabı (7/256) Sayfa 10: : : :45

2 T.B.M.M. B:l :1 Sayfa 2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ıiı, Uludağ Üniversitesi 1999 yılı yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/258) 46: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bazı imam hatip liselerinde görevli öğretmenlerin millî güvenlik derslerine girmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/273) 50: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İzmir-Konak Belediyesinin bazı uygulamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/286) 51: Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, İskenderun Serbest Bölge çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakam Tunca Toskay'ın yazılı cevabı (7/295) 52: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, kamu kurumlarında kullanılan araç sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/303) 55: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Yalova-Armutlu'da denize sıfır bir alanda inşaat izni veren belediyeye yapılacak işlemlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/310) 56: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, imam-hatip lisesi binalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/315) 57: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, ithal kömüre uygulanan fona ve petrokokların ithalinin yasaklanmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/322) 58: Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, İstanbul Üniversitesi Rektörü hakkında maliye teftiş heyeti tarafından hazırlanan bir rapora ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/325) 60: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İzmir Çeşme Limanından giriş yapan araçlardan alınan vergiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın yazılı cevabı (7/337) 61: İzmir Miletvekili Işılay Saygın'm; - Uyuşturucu madde kullanımı ve mücadelesi konusunda radyo ve televizyon kuruluşlarının yükümlülüklerine, - Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili internette açılan WEB sayfasının kapatılma nedenine, - "Madde Kötüye Kullanımı ile Mücadele Kanun Tasarısı"na, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin yazılı cevabı (7/341, 342,343) 63:70 2 -

3 T.B.M.M. B:l : Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in; - Vergi mükelleflerinin sayısına ve tahakkuk ve tahsil edilen vergi miktarına, - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uygulamasına, İlişkin soruları ve Maliye Bakanı Sümer Oral'm yazılı cevabı (7/344, 345) 71: Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Gebze Zihinsel Engelliler Okulu inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/347) 73: Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmesinden sonra Konya İlinde yapımı tamamlanan okullara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/354) 74: Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinden kılık-kıyafet yönetmeliğine uymayanlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/355) Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bir gazetede "Büyük Temizlik" başlığı altında yer alan habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/358) Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Gebze Fen Lisesi inşaatına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/362) Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk'un, Gebze Anibal Anadolu Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/363) 83: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İlindeki Komando Taburunun yeniden faaliyete geçip geçmeyeceğine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun yazılı cevabı (7/364) İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, sekiz yıllık zorunlu eğitime geçilmesiyle kapatılan ilkokullara ve öğretmen açığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/382) 87: Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, görevlerinden ayrılan kamu görevlilerinden; makam otosu, koruma ve korumalı konut tahsisi devam edenlere ve kamuya ait lojman ve sosyal tesislerin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/384) 88: Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, yılları arasında bankalar tarafından satışı gerçekleştirilen tahvillere ve bankaların vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın yazılı cevabı (7/388) 90: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, ilköğretim öncesi çocuk eğitimine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/392) 93:94-3 -

4 T.B.M.M. B : O : 1 Savfa Antalya Milletvekili Mehmet Baysan'nın, Kepez TAŞ'm yükümlülüklerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/394) Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Adıyaman ve ilçeleri ile belde belediyelerine yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'm yazılı cevabı (7/398) 95: Ankara Milletvekili Hayrettin Özdemir'in, bir araştırma görevlisinin bir öğretim görevlisi tarafından dövüldüğüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/403) 97: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa adıyla bir üniversite kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/404) 98: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankaları tarafından verilen kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın yazılı cevabı (7/406) 99: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 1980 yılından bu yana kapatılan veya Hazinece el konulan bankalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın yazılı cevabı (7/407) 101: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir-Kozaklı İlçesinde yaptırılan Jeotermal Hastanesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın yazılı cevabı (7/408) Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van-Erciş İlçesine Şekerbank şubesinin açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın yazılı cevabı (7/415) Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, üniversite sınavlarında uygulanan okul puanı sistemine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/416) Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/418) 108: Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İline fen lisesi açılmasına ve Van'da görev yapan öğretmenlerin lojman ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/419) 109: Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, YÖK kararıyla açılan bazı yüksekokulların kadro ve teknik donanım ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Böstancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/420) 110: Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, irticaî faaliyetlerin kapsamına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'nun yazılı cevabı (7/422) 111: İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, basın kaıtı verilen kişilere ve ülkemizde "24 Saat" isimli bir gazetenin yayımına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik'in yazılı cevabı (7/423) 112:141 IQ6-4 -

5 T.B.M.M. B:l :1 Sayfa 141: : : : : : : : : : : : :

6 T.B.MM. '. B: :1 _Saxfa_ Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, YÖK Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/441) 164: Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, esnaf ve sanatkârlarla ilgili sosyal ve ekonomik tedbirler ile Balıkesir İlinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/442) 165: Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/443) 168: Afyon Milletvekili İsmet Attila'nm, Afyon Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden Rize'ye gönderilen dozerlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/446) 169: Muğla Milletvekili İbrahim Yazıcı'nın, Muğla İline bağlı bazı köylerin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/448) 170: Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, sekiz yıllık kesintisiz eğitime katkı için toplanan paraya ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/449) 171: Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet memurları sınavına katılanlardan alman harca ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şülcrü Sina Gürel'in yazılı cevabı (7/450) 172* Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, EXIMBANK'ın turizm sektörüne vereceği kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın yazılı cevabı (7/451) 174: Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, kaynak kullanım destekleme fonu projesi uygulamasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in yazılı cevabı (7/452) j 176" Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Verem Savaş Derneklerine tanınmış olan vergi muafiyetlerinin kaldırılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/453) 178* Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı İlindeki korunmaya muhtaç çocukların barınabileceği çocuk yuvası ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin yazılı cevabı (7/454) 180: Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, fon sayısına ve fonlarda toplanan para miktarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/456) 181: ,- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Ankara'daki irticaî ve bölücü faaliyette bulunan öğretmenlerin listesinin çıkarıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/457) 182: Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde sulama amaçlı kuyuların kapalı olmasından doğan zararlara ilişkin sorusu ve - 6 -

7 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/458) 183: Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Ortaöğretim Kurumlan Sınıf Geçme Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/459) 184: Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, 2918 Sayılı Trafik Kanunu uyarınca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna verilen payın Türk Polis Teşkilâtı Güçlendirme Vakfına aktarılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/460) lg6: Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü hakkında basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/461) 188: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Çatal Alıç mevkiinde bir arazinin balık tesisi kurulmak üzere özel bir firmaya verilip verilmediğine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Nami Çağan'ın yazılı cevabı (7/462) 189: Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, 3213 Sayılı Maden Kanununda değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/463) 190: İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, 3417 Sayılı Tasarrufu Teşvik Kanunu uyarınca toplanan paralara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Recep Önal'm yazılı cevabı (7/464) : Tokat Milletvekili M. Ergün Dağcıoğlu'nun, Tokat'ın Pazar, Artova ve Turhal ilçelerinde meydana gelen dolu afetine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/465) 193: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, İran menşeli çimentoların TSE standartlarına uygunluğu incelenmeden piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/466) 196: Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, domuz ürünlerinin tüketimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in yazılı cevabı (7/467) 197: Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan bazı kararların ne zaman uygulanacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı M. İstemihan Talay'ın yazılı cevabı (7/470) 199: Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Vakıfbanka ait Erdek Dinlenme Tesislerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın yazılı cevabı (7/471) Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır-Ergani kanalizasyon ve arıtma projesine ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in yazılı cevabı (7/472) 206:207 _7 _

8 T.B.M.M. B:l :1 Savfa, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, 2918 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna verilen payın Türk Polis Teşkilâtım Güçlendirme Vakfına aktarılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/474) 207* Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, likit petrol gazı fiyatlarına yapılan zamma ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/475) Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Canlan Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/477) 211* Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı-Orta Termik Santrali, Koyunbaba Barajı ve Akhasan Barajı projelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur Ersümer'in yazılı cevabı (7/478) 213: Karaman Milletvekili Zeki Ünal 'in, vatandaşlıktan çıkmak için başvuran kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/483) 215: Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredisine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan'ın yazılı cevabı (7/485) 216: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/489) 220: Diyarbakır Milletvekili Sacit Günbey'in, Dİyarbakır-Hantepc Köyünde faaliyet gösteren yabancı bir firmanın Dicle Nehrine ve yeraltına petrol atığı bıraktığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in yazılı cevabı (7/494) 222: Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Madenköy bakır projesinin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in yazılı cevabı (7/506) 226* Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri İncetahtacı'nın, deprem felaketi nedeniyle yapılan uluslararası yardımlardan gümrük vergisi alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın yazılı cevabı (7/507) 229* Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt İlindeki jeotermal kaynakların değerlendirilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorusuna Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı'nın yazılı cevabı (7/508) İstanbul Milletvekili Mehmet Gül'ün, Cumhurbaşkanınca, bir vatandaşın bağış çekinin Kızılay'a verilmesinin gerekçesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın yazılı cevabı (7/509) 232* Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, 2918 sayılı Kanun uyarınca Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bırakılan payın Türk Polis Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına aktarılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yazılı cevabı (7/510) 233:

9 T.B.M.M. B:l :1 Savfa * Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, buğday taban fiyatına ve Hatay İlindeki destekleme alımlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in yazılı cevabı (7/511) 235: İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, Türkiye'nin tanıtımını üstlenen kuruluşa yapılan ödemelere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yazılı cevabı (7/360) 239: Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, THY'nın, Nevşehir Havaalanına kargo seferleri düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/367) 242* Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, turizm sektöründe yaşanan krize karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yazılı cevabı (7/390) Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, posta dağıtıcılarının malî durumlarının iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün yazılı cevabı (7/400) Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Organize Sanayii Bölgesi ödeneğinin artırılıp artırılmayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yazılı cevabı (7/410) 248* Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van toplu konut projesine ve Erciş Emlâk Bankası Şubesi kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun yazılı cevabı (7/417) 250*251 G

10 T.B.M.M. B:l ' 1.10' :1 I.-GELEN KÂĞITLAR CUMA Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kanun No. : Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Tarih ve 4453 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/526) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Kanun Hükmünde Kararnameler 1. - Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/527) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2. - Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/528) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı' Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/534) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tasarılar 1. - Efta Devletleriyle Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/529) (Sanayii/Ticaret, Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/530) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/531) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4. - Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/532) (Millî Savunma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/533) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 6. - Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma, İskân ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/535) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 7. - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -10-

11 T.B.M.M. B : O : Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/537) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 9. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/538) (Adalet ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tüm Göçmen işçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı (1/539) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün istihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolanna Atamalannın Yapılması Hakkında Kanun Tasansı (1/540) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Ozon Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/541) (Çevre ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 13. -Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerden Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı (1/542) (Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Teklifler 1. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının; Erzincan'a Erzincan Üniversitesi Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/297) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlanna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak ve 5 Arkadaşının; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/298) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak ve 17 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/299) (Anayasa ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4. - Amasya Milletvekili Gönül Saray'ın; Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/300) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın; Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/301) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6. - Doğnı Yol Partisi Grupbaşkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; 17 Ağustos 1999 Tarihinde Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Deprem Bölgesindeki Çocukların Evlat Edinilmesine Dair Kanun Teklifi (2/302) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 7. - Doğru Yol Partisi Grupbaşkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün; Koruyucu Aile Sisteminin Kurulması ile İlgili Kanun Teklifi (2/303) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: )

12 T.B.M.M. B : O : Doğru Yol Partisi Grüpbaşkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan ve 13 Arkadaşının; Marmara Bölgesi Deprem Kanunu Teklifi (2/304) (Adalet ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 9. - Kastamonu Milletvekili M.Hadi Dilekçi'nin; iğdir Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/305) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : ) Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/306) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Tezkereler 1. - Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/344) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 2. - İstanbul Milletvekili Hayri Kozakçıoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3. - İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/347) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5. - Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6. - Niğde Milletvekili Mükerrem Levent'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/349) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 7. - Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 8. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 9. - İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : ) İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Uıcak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/351) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -12-

13 T.B.M.M. B:l :1 Raporlar 1. - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/291) (S. Sayısı: 163) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 2. - Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfızi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/296) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 3. -Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 4. - Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususî Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/313) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 5. - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 167) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 6. - Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/367) (S. Sayısı: 168) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 7.-Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/318) (S. Sayısı: 169) (Dağıtma tarihi: ) (GÜN DEME) 8. - Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihaî Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Eki'ni Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 170) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 9. - Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/347) (S. Sayısı: 171) (Dağıtma tarihi : ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yasak olan anız yakmanın engellenemediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/166) (Başkanlığa geliş tarihi ) 2. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmar Planı Yönetmeliğindeki değişiklikle camiler için öngörülen arsaların vatandaşlar tarafından tahsisinin imkansız hale getirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) sözlü soru önergesi (6/167) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 3. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, 17 Ağustos depreminde yıkılan binaların imar değişikliklerinin hangi döneme ait olduğuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4. - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, deprem bölgelerinin tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) (Başkanlığa geliş tarihi: ) - 13-

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı

48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 23 YASAMA YILI: 2 48 inci Birleşim 18.1. 2000 Salı @ İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.

.M, O DERGISI. 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3 İÇİNDEKİLER. Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. DONEM : 21 CİLT : 54 YASAMA YILI: 3.M, O DERGISI 57 nci Birleşim 13.2. 2001 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN

Detaylı

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2

DERGISI. 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2 DONEM: 20 CİLT : 11 YASAMA YILI: 2.M DERGISI 4 üncü Birleşim 8.10.1996Sah IÇINDEKILER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 252 H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 259 A) GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 61 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 19 Ekim 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

, B. M. ML 'ANAK DERG:

, B. M. ML 'ANAK DERG: DONEM ; 21 CİLT: 32 YASAMA YILI: 2, B. M. ML 'ANAK DERG: : = JŞ1ÎÎ1. 5. 2000 Çarşamba İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR

Detaylı

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim 16.3.1993 Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 CİLT: 80 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 12 Nisan 2005 Sah I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 65 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 23 üncü Birleşim 30 Kasım 2004 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 219 II. - GELEN KÂĞITLAR 221 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 41 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 53 üncü Birleşim 17 Şubat 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 85 II. - GELEN KÂĞITLAR 87 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba

35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba DÖNEM ; 20 CİLT : 3 YASAMA YILI:! 35 inci Birleşim 10.4.1996 Çarşamba & İÇİNDEKİLER I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR. - 1.

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 50'nci Birleşim DÖNEM: 23 CİLT: 38 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 50'nci Birleşim 28 Ocak 2009 Çarşamba İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 838 II.- YOKLAMALAR 880,882 III.- GÜNDEM DIŞI

Detaylı