ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Bülent SEZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIKTA YENİ YAKLAŞIMLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Bülent SEZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIKTA YENİ YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIKTA YENİ YAKLAŞIMLAR Giriş Yeşil Taşımacılık Veri Taşımacılığı Taşıma Bilgi Sistemleri Araç Takip Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Liman Bilgi Sistemleri Barkod ve RFID TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Bülent SEZEN Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Taşımacılıktaki yeni gelişmeleri yeşil taşımacılık ve tersine lojistik gibi güncel kavramları bilecek, Taşıma bilgi sistemlerinin türleri ve kullanım alanlarını kavrayacak, Araç takip sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, RFID, depo yönetim sistemleri, sipariş yönetim sistemleri ve liman bilgi sistemlerinin nerelerde kullanılabileceği ve ne işe yaradığını öğreneceksiniz. ÜNİTE 14

2 GİRİŞ Taşımacılık sektörü de diğer sektörler gibi dünyadaki önemli gelişmelerden etkilenmektedir. Örneğin bugün bütün dünyada küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle yeşil ve çevreci uygulamalar gündeme gelmektedir. Bu çevreci değişimden faydalanan sektörlerden biri de taşımacılık sektörüdür. Bu akımın bir sonucu olarak, yeşil taşımacılık, yeşil tedarik zinciri yönetimi gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. Yeşil ve çevreci uygulamalar ile tüketicilerin hassasiyetlerini ön plana çıkarmaya çalışan büyük ve küresel firmalar tüm tedarik zincirleri boyunca yakıt tüketimini en aza indirmek, israfı ortadan kaldırarak kaynak tüketimini azaltmak, çevreci geri dönüşüm bilincini yaymak ve genel anlamda çevreye ve topluma zarar veren tüm uygulamaları ortadan kaldırabilmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf etmektedirler. Tersine lojistik faaliyetleri ile tedarik zincirinin akışını ters yönde de işleterek geri kazanımda fayda sağlamaya çalışmaktadırlar. Bunu yaparken sadece işletmeler değil, bilinçlenmiş toplumu arkasına alan kanun yapıcılar da önemli görevler üstlenmektedir. Taşımacılık fiziksel olarak yapılabildiği gibi günümüzde veri taşımacılığı da önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Verilerin bir yerden bir yere hızlı bir şekilde aktarılması, güvenliğinin sağlanması, veri standartlarının geliştirilmesi vb. konular günümüzde işletmelerin başetmesi gereken verisel konuların başında gelmektedir. Bu konuda işletmelerin imdadına yetişen kurumsal kaynak planlama yazılımları, sağladıkları dezavantajların yanı sıra büyük maliyetleri ile de birçok firmanın yanına yaklaşamadığı ve belki de faydasına inanmadığı bir yatırım olarak görülebilmektedir. Bilgi sistemlerinin kullanımı diğer tüm sektörlerde olduğu gibi taşımacılıkta da çok büyük verimlilik sağlamaktadır. Taşımacılıkta bilgi sistemleri kendini elektronik lojistik, taşıma yönetim sistemleri (TMS), araç takip sistemleri, liman bilgi sistemleri (LBS), radyo frekans tanımlama (Radio Frequency Identification (RFID)), sipariş yönetim sistemleri (OMS) ve depo yönetim sistemleri (WMS) şeklinde gösterebilmektedir. Hangi şekilde olursa olsun, bilgi sistemlerini yoğun şekilde kullanan ve teknolojiyi yakından takip eden taşımacılık firmaları çok büyük rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 YEŞİL TAŞIMACILIK Toplumların, uluslararası camianın ve ülke yönetimlerinin çevre konusunda bilinçlenmesinin bir sonucu olarak buna cevap vermek ve belki de rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler tüm tedarik zincirleri boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerde çevreye duyarlılığını ön plana çıkarmaya başlamışlardır. Bunun bir sonucu olarak tedarik zinciri yönetiminde yeşil (çevreci) yaklaşımlar önem kazanmaya başlamış ve bu konu akademik dünyadaki bilimsel çalışmalarda, makalelerde ve kitaplarda yer almaya başlamıştır (örneğin; Zhu ve Sarkis, 2004; Zhu, Sarkis ve Lai, 2007; Zhu ve diğerleri, 2011). Taşımacılık ve lojistik, tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olduğundan, tedarik zinciri genelindeki bu yeşil devrim doğal olarak taşımacılık alanında da etkin bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Geniş anlamda bakıldığında yeşil tedarik zinciri yönetimi, bir işletmenin ürün tasarımını, ham madde ve kaynak kullanımını, üretimini, lojistik ve dağıtımını, geri dönüştürülmesini ve ömrü dolduğunda yok edilmesini kapsamaktadır. Tüm bu aşamalarda çevreye olan etkilerin ve insan sağlığının göz önünde bulundurularak tedarik zincirinin yönetilmesini gerekir. İşletmelerin sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için tüm bu alanlarda çevreye duyarlı uygulamaları benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimine yeşil olgusunun getirilmesiyle işletmelerde taşımacılık ve lojistik fonksiyonların tüm aşamalarında çevre duyarlılığı ile çeşitli yeni uygulamalar söz konusu olmaktadır. Yeşil uygulamaların taşımacılık ve lojistik ile ilgili boyutuna örnek olarak taşımacılıkta zararlı atıkların ve emisyonların azaltılması, kazaların nedenlerinin araştırılarak sıklığının azaltılması, taşımacılık çalışanlarının sağlığı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, doğaya daha az zarar veren yakıtların kullanılması, tersine lojistik uygulamaları, ömrünü doldurmuş taşıma araçlarının hurdaya ayrılması ve/veya değerlendirilmesi ve her türlü kaynak kullanımında israftan kaçınarak çevreye daha az zarar verilmesi gibi örnekler sayılabilir. Çevreci Dağıtım Ürünlerin ve hizmetlerin dağıtımında ve tüketicilere ulaştırılmasında, doğaya ve insan sağlığına zararlı birtakım gazlar ve parçacıklar salınmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 Egzoz gazı su buharı, karbondioksit (CO 2 ) ve azot dioksit gibi maddelerin yanında, insan ve çevre için tehlikeli olan karbonmonoksit (CO), hidrokarbon (HC) ve azot oksit (NOx) de içerir (www.ngk.de/tr/). Egzoz gazındaki karbondioksit (CO 2 ) salınımı sera gazı etkisini artırarak yerküredeki ısınmayı artırmaktadır. Şöyle ki, dünya direkt gelen güneş ışınlarından ziyade, dünyadan geri yansıyan güneş ışınlarıyla ısınmaktadır. Bu yansımalar atmosferde bulunan karbondioksit, su buharı gibi gazlar tarafından tutulur. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Atmosferde bu gazların miktarının artması bugün sıklıkla duymakta ve hissetmekte olduğumuz küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak görülmektedir. Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olup karbon içeren maddelerin tamamen yanmadığı zaman oluşur ve solunduğunda zehir etkisi yapar. Solunan hava içerisindeki karbonmonoksit yüzde 1,28 den fazla ise, 1-2 dakika içerisinde kişinin boğularak ölmesine neden olur (www.ngk.de/tr/). Hidrokarbonlar karbon ve hidrojenden oluşan bileşimlerdir. Bazı hidrokarbonlar kanserojendir. Güneş ışığının etkisi ile hidrokarbon ve azot oksitleri reaksiyona girerek ozon oluşturur. Ozon tehlikeli bir zararlı madde olup kansere neden olduğu düşünülmektedir. Azot oksitleri azotun gaz hâlindeki oksitleridir. Bu oksitler su (yağmur, sis vb.) ile bir araya geldiklerinde, mukozayı tahriş eden ve akciğer hasarlarına yol açabilen asitler oluşur (www.ngk.de/tr/). Bu zararlı gazların minimum seviyelere indirilebilmesi için günümüzde araçlarda katalizatörler kullanılmaktadır. Katalizatörün içinde asil metaller (platin, rodyum ve paladyum) vardır. Zararlı maddelerden karbonmonoksit, hidrokarbonlar ve azot oksit bu asil metallerle temas eder etmez, daha zararsız başka maddelere dönüştürülür. Üç tür zararlı maddenin dönüştürülmesi burada söz konusu olduğu için, bunlara üç yollu katalizatör adı verilir (www.ngk.de/tr/). Lojistik sektöründe doğaya salınan bu zararlı gazların azaltılmasını sağlayan emisyon izleme ve ölçümleme, çevreci uygulamalar yoluyla sürdürülebilirliği sağlamanın sadece bir örneğidir. Diğer uygulamalara örnek olarak alternatif yakıt kullanımı, rota planlama ve optimizasyonu, alternatif taşıma yöntemlerinin kullanılmasıyla etkinlik sağlama, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve konteyner yükleme optimizasyonu gibi uygulamalar sayılabilir (TNT Sustainability Case Study, 2010). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 Rota planlama ve optimizasyonu, bir başlangıç noktası, bir varış noktası ve başlangıç ve varış noktaları arasında duruş noktaları bulunan bir taşıma probleminde en düşük maliyetli ya da en kısa sürede kat edilebilen rotanın belirlenmesi ya da hesaplanmasıdır. Rota planlama problemlerinin çözümünde matematiksel çözüm (optimizasyon) yöntemlerinden faydalanılır. En iyi rotaların belirlenmesi ile daha az kaynak kullanılır, daha az zararlı emisyon gazı salınır ve daha kısa sürede tüketiciye ulaşarak fayda sağlanır. Ürünlerin dağıtımı ve taşınmasında sera gazı salınımını azaltmak için bazı tedbirler alınabilir. Örneğin yeni teknolojilere sahip araçlar kullanılarak enerji verimliliği yüksek ve yakıt kullanımı düşük araçlar kullanılabilir. Bu sayede doğaya daha az zararlı gaz salınır. Sürücülere doğru sürüş teknikleri öğretilerek yine daha verimli sürüş sağlanabilir. Taşıma kapasiteleri tam dolu olacak şekilde kullanılarak boş araç gitmesi engellenebilir. Araçların düzenli bakımları yapılarak bakımsızlıktan dolayı arıza ve kaza olasılıkları azaltılabilir. Alternatif yakıtlar kullanılarak doğaya daha az zararlı enerji seçenekleri değerlendirilebilir. Diğer yandan demir yolu ya da deniz taşımacılığı seçilerek daha çevreci yeşil ulaşım alternatifleri kullanılarak da sera gazı salınımı azaltılabilir. Buna ilaveten lojistik optimizasyonu ile kat edilen mesafelerin kısaltılması da mümkündür. Örneğin, bazı taşıma işlerinin birleştirilerek konsolide edilmesi ya da taşıma ağının optimize edilerek (Murphy, 1994) en uygun bölgelere dağıtım merkezleri ya da depoların yerleştirilmesi yoluyla taşımacılık işinde verimlilik sağlanabilir ve dolayısıyla da çevreye daha az zarar veren bir taşımacılık sistemi sağlanmış olur. Çevreci Depolama Taşımacılık ile hep bir arada düşünülen deponun ısıtılması, soğutulması, depo içi malzeme taşıma işlemleri ve aydınlatma faaliyetleri hep enerjinin kullanımını gerektirdiğinden depolamada da enerji verimliliği ve çevreye duyarlı uygulamalar söz konusu olacaktır. Depolamada da çevreci uygulamalara örnek olabilecek birçok önlemler alınabilir. Örneğin, depoda yeşil enerji kaynaklarının kullanılması, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerjilerden faydalanılması, tavanın açık bırakılarak tesis içi aydınlatmada güneş ışınlarının kullanılması, yağmur suyu toplama sistemleri ile su kullanımında verimlilik sağlanması bu uygulama örneklerinden sadece birkaçıdır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 Yine depo tesislerinin yeşil bina şeklinde tasarlanması yoluyla çevreye duyarlı depolar oluşturulabilir. İnşaat aşamasında geri dönüşümlü beton ve diğer malzemelerin kullanılması, binaların ısı yalıtımının yapılması, ısıtma ve havalandırmada daha az enerji harcayan alternatiflerin seçilmesi de bu örnekler arasında sayılabilir. Depo içindeki işlemlerin iyi planlanması yoluyla da verimlilik ve çevreci uygulamalar sağlanabilir. Depo içi taşıma mesafelerini optimize ederek kısaltmak, taşıyıcı ve konteynerleri defalarca kullanılabilir şekilde tasarlamak, malzeme taşımada enerji tasarruflu araçlar kullanmak, taşımada etkinliği artırmak için depo içi yerleşimi en doğru şekilde planlamak bu örnekler arasında sayılabilir. Ayrıca depo yeri seçiminde en uygun bölgelerin seçilmesi ile de bir noktadan diğerine yapılan taşımaların süresi ve mesafesi kısaltılarak verimlilik sağlanabilir. Tersine Lojistik Tersine lojistik, tüketicilerin kullanıp attıkları, ya da ömrünü tamamlamış ürün ve malzemelerin geri dönüştürülmesi ya da imha edilmesi amacıyla tedarik Tersine lojistik tüketicilerin kullanıp attıkları ürünlerin geri dönüştürülmesi ya da imha edilmesi amacıyla tedarik zincirinde geriye doğru yönlendirmesiyle ilgili tüm süreçleri ve lojistik faaliyetleri kapsar. zincirinde geriye doğru yönlendirilmesiyle ilgili tüm süreçleri ve lojistik faaliyetleri kapsar ve bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ile ilgilidir. Geri dönüşüm, kullanılmış ürünlerin ve malzemelerin geri toplanması, bazı şartlarda sökülmesi ve sınıflara ayrılması (elektonik, kağıt, cam vb.) ve birtakım işlemlerden sonra yeniden üretim sürecine dâhil edilmesidir (Beamon, 1999). Tersine lojistikte önemli bir başlığı teşkil eden geri dönüşümle ilgili yeni gelişmeler ve yeni düzenlemeler (Avrupa Birliği ndeki WEEE ve RoHS gibi) geri dönüşüm faaliyetlerinin önemini artırmış ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. WEEE nin açılımı Waste Electrical and Electronic Equipment olup, bu direktif sayesinde Avrupa Birliği nde üretici firmalar elektronik elektronik ürünlerinin geri dönüştürülmesinde çevreci politikalar izlemek zorunda kalmışlardır. 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren WEEE direktifinin benzeri bir uygulama ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ülkemizde de elektronik ürünlerin geri dönüştürülmesinde firmaları bağlayıcı birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Benzer şekilde RoHS direktifi de elektronik kartlarda ve malzemelerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan bir direktiftir. İngilizce açılımı Restriction of Hazardous Substances Directive (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 Kısıtlama) olan RoHS, 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kurşun, kadminyum, civa ve bromür gibi insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımını kısıtlayan bir yönergedir. Bu gibi direktifler işletmeleri çevreye daha duyarlı olmaya ve önlemler almaya yöneltmektedir. Örneğin Almanya da firmalar sattıkları ürünlerin paketlerini %75 lere varan seviyelerde geri dönüştürmek durumundadırlar. Amerika Birleşik Devletleri nde ise alüminyum kutuların büyük çoğunluğu geri dönüştürülmektedir. Bu ülkedeki motorlu taşıtların büyük bir kısmı geri dönüşüme girerek içindeki malzemeler geri kazanılabilmektedir. Tersine lojistikte çok farklı geri kazanım seçenekleri söz konusu olabilmektedir. Bunlardan biri yeniden kullanım olup ürün, geri kazanım sürecinden geçtikten sonra tıpkı yeni ürünmüş gibi kullanılabilir. Çoğu durumda bu yeniden kullanım bir defadan daha fazla gerçekleştirilebilir. Diğer bir kazanım seçeneği tamir etmedir. Ürünün arızalı kısmı tamir edilerek yeniden kullanılabilir hâle gelir. Diğer bir seçenek yenilemektir. Burada ürünün parçalarından bazıları yenilenerek ürün tekrar işlevsel hâle gelir. Diğer bir seçenek olan yeniden üretimde ise ürün tamamen parçalarından ayrılarak bu parçalar yeni ürünlerde tekrar kullanılmak üzere ayrı ayrı değerlendirilir. Burada ürün tamamen yeniden üretilmektedir. Son bir seçenek olan parça almada ise ürünün kullanılabilir durumda olan alınarak diğer parçalar hurdaya ayrılmaktadır. Tüm bu farklı seçeneklerin hepsinde tersine lojistik faaliyetleri etkin bir taşımacılık sistemi ile bütünleştirilmediği takdirde başarıya ulaşamayacaktır. Bu nedenle tersine lojistikte bir işletmenin ilk yapması gerekenlerden biri de uygun lojistik ağının tasarlanıp, taşıma yöntemlerinin seçilerek mümkün olan en hızlı ve düşük maliyetli taşıma planının yapılması olacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 VERİ TAŞIMACILIĞI Ürünlerin ve malzemelerin taşınması kadar işletmelerin süreçlerini yönetmek ve kontrol edebilmek için birimleri arasında gerekli verilerin etkin ve hızlı bir şekilde taşınması da önem arz etmektedir. İnternet öncesi dönemde telefon, faks gibi araçlarla gerçekleştirilen veri iletimi, günümüzde internet teknolojisi sayesinde çok hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilmektedir. İnternetin 1990 lı yıllardan sonraki yaygınlaşmasından önce de işletmeler farklı birimleri arasında veri iletimini telefon hattı üzerinden birbirine bağlı elektronik şebekeler üzerinden gerçekleştiriyorlardı. Bu veri iletimine kısaca EDI (Electronic Data Interchange), yani Elektronik Veri İletimi, adı verilmektedir. EDI, EDI farklı iki noktada çalışan iki ayrı bilgisayar platformu arasında bir şebeke üzerinden veri iletimini sağlamak üzere tanımlanmış standart bir iletişim protokolüdür. farklı iki noktada çalışan iki ayrı bilgisayar platformu arasında bir şebeke (network) üzerinden veri iletimini sağlamak üzere tanımlanmış standart bir iletişim protokolüdür. Burada standart kelimesi anahtar kelimedir. Eğer veri iletiminde standartlar tanımlanmamış olsaydı bugün bütün dünyada farklı dil ve platformlar kullanan bilgisayar sistemleri birbirleriyle aynı dili konuşamazlardı. Örneğin bir bilgisayarda UNIX işletim sistemi, diğerinde Linux işletim sistemi ve bir başkasında ise Windows XP işletim sistemi yüklü ise, bu bilgisayarlar veriyi farklı şekilde işledikleri için normal şartlarda birbirleriyle konuşamazlardı. Fakat EDI gibi veri iletim standartları sayesinde, aktarılacak olan veriler önce kaynak bilgisayarda EDI formatına dönüştürülür, sonra telefon hattı (şebeke) üzerinden diğer bilgisayara aktarılır ve son olarak da, gittiği bilgisayarda tekrar EDI formatından o bilgisayarın kendi formatına dönüştürülür. Bu şekilde, her iki bilgisayar EDI standardı sayesinde sorunsuz bir şekilde birbirlerine veri aktarabilir. Bugün kullandığımız internet teknolojisi de aslında bir standardın ismidir. İnternette bir sayfaya girerken başına www yazarız. Bunun açılımı World Wide Web dir. World Wide Web bir network ortamında bilgiyi saklama, transfer etme, şekillendirme ve teşhir etme işlemleri için evrensel olarak kabul edilmiş standartlar içeren bir sistemdir. İnternet kullanılarak, günümüzde ticaret işlemleri web üzerinden gerçekleştirilmektedir. Elektronik ticaret, elektronik ortam kullanılarak ürün ya da hizmet satma ya da satın alma sürecidir. Buna örnek olarak gittigidiyor.com ya da Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 hepsiburada.com gibi ülkemizde de yaygın olarak bilinen e-ticaret web siteleri verilebilir. Bu internet temelli işletmelerin faaliyetleri reklam, pazarlama, dağıtım, teknik destek vb. konuları da kapsayabilmektedir. Örneğin, internetten satın alınan bir ürünün müşteriye ulaştırılması için bu sistemle bütünleşik bir dağıtım ve taşıma sisteminin de eksiksiz bir şekilde planlanmış olmasıdır. Bütünleşmeden bahsetmişken, bir işletmenin bütün birimlerini ve kaynaklarını tek bir çatı altında toplayan ERP (Enterprise Resource Planning), yani Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarından da bahsetmekte fayda olacaktır. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları bir işletmenin üretim, pazarlama, dağıtım, lojistik, vb. tüm birimleri arasındaki veri akışlarında bütünleşmeyi ve süreç iyileştirmesini sağlayan yazılımlardır. Büyük bir organizasyonda, birçok farklı işlevlerde yardımcı olan farklı farklı bilişim sistemleri mevcut olabilir. Bu sistemlerin çoğu farklı işlevleri ve süreçleri destekler fakat birbirleri ile konuşmazlar. Bu nedenle organizasyonun tümünün görüntüsünü değerlendirmek için yöneticiler bu farklı verileri bir araya getirmekte güçlük çekebilirler. Örneğin, satış personeli bir siparişi işleme koyduğunda o ürünün depoda olup olmadığını bilemez veya müşteriler siparişlerinin durumunu takip edemezler. Firma çapında bütünleşmeyi sağlamak için artık bazı işletmeler Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resource Planning) yazılımları kullanma yoluna gitmektedirler. Bu sistemlerde kullanılan yazılımlar işletme süreçlerini modelleyerek ve otomatikleştirerek şirket içindeki tüm bilgileri bütünleştirmeyi ve bilgisayar sistemleri arasındaki karmaşık ve pahalı bağlantıları elemine etmeyi amaçlarlar. Tüm fonksiyonlar ve süreçler bu sisteme dâhil olarak girdi sağlar. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının zorlukları da yok değildir. Örneğin bu yazılımlar büyük miktarda teknolojik yatırım gerektirir. Ayrıca işlerin yapılış şeklini ve akışını da tümden değiştirebilir. Organizasyon yapısını değiştirebilir. Tüm bu değişimlere karşı ister istemez bir direnç oluşabilecektir. Diğer yandan, sistemin kurulumu zaman, para ve uzmanlık gerektirir. Sistemi kurmanın maliyeti görülebilirken, uzun vadede sağlayacağı faydalar rakamsal olarak açıkça görülmez. Son olarak, bu sistemleri kuracak kişiler oldukça iyi uzmanlık sahibi olmalı, fakat bu denli uzman kişiler az olduğu gibi bulmak da zordur. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 Dünya çapında birçok farklı Kurumsal Kaynak Planlama yazılım üreticileri olmasının yanında bunlar arasında en yaygın olarak bilinenleri SAP ve Oracle yazılımlarıdır. Bu yazılımlar çok pahalı olduğundan genellikle belli bir büyüklüğe sahip işletmeler bu yazılımlara yatırım yapmaktadırlar. TAŞIMACILIKTA BİLGİ SİSTEMLERİ Bilgi sistemleri günümüzde birçok sektörde iş yapmak için olmazsa olmaz şartlardan biri hâline gelmiştir. Her alanda olduğu gibi taşımacılık alanında da bilgi sistemlerinden ve bu konudaki yeni teknolojilerden yoğun bir şekilde faydalanılmaktadır. Ürün ve malzeme hareketlerinin planlanmasında, en uygun ve en kısa süreli rotaların belirlenmesinde, sevkiyat ve teslimatların takibinde kısaca taşımacılıkla ilgili süreçlerin tümünde bilgi sistemleri gittikçe daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan bazıları; elektronik lojistik, intranet, extranet, taşıma yönetim sistemleri (TMS), araç takip sistemleri (In Vehicle Monitoring System (IVMS) ve GPS teknolojisi), coğrafi bilgi sistemleri (GIS), liman bilgi sistemleri (LBS), radyo frekans tanımlama (Radio Frequency Identification (RFID)) yazılım uygulamaları, sipariş yönetim sistemleri (OMS) ve depo yönetim sistemleri (WMS) şeklinde sayılabilir. Elektronik lojistik (E-lojistik) kısaca tanımlamak gerekirse lojistik faaliyetlerin elektronik yollarla gerçekleştirilmesidir. E-lojistikte gerçek hayatta gerçekleştirilen tüm lojistik faaliyetler bilişim teknolojileri ve bilgi sistemleri ile desteklenmektedir. Bu nedenle, e-lojistik uygulamalarında, geleneksel lojistik uygulamalarına kıyasla daha fazla bilgi işleme, depolama ve gönderme söz konusu olmaktadır. Intranet ve Extranet kavramları diğer tüm işletmecilik alanlarında olduğu gibi taşımacılık sektöründe de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Intranet, internet standartlarına göre kurulmuş firma içi bilgi sistemi ağına verilen addır. Diğer bir değişle, bir firmanın kendi iç veri akışlarında kullandığı internete dayalı ağ intranettir. Buna karşın, Extranet ise dışarıdan şifre ile sadece yetkili kullanıcılara açık olan firma içi Intranete verilen addır. Örneğin, bir işletme kendi firma içi Intranet ine tedarikçi firmalarına şifre yoluyla erişim imkânı sunuyorsa bu bir Extranet örneğidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS) Taşıma yönetim sistemi (Transportation Management System (TMS)) Taşıma yönetim sistemi tedarik zincirindeki taşıma işlemlerini kapsayan ve kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının bir parçası şeklinde yer alan, tedarik zinciri yönetiminin bir alt sistemidir. tedarik zinciri süreçlerindeki taşıma işlemlerini kapsayan ve kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarının bir parçası şeklinde yer alabilen, tedarik zinciri yönetiminin bir alt sistemidir. Tipik bir taşıma yönetim sistemi yazılımı hem ham madde ve malzeme tedarik (edinim) boyutunda hem de bitmiş ürünlerin müşteriye sevk edilmesi tarafında kurumsal kaynak planlama yazılımıyla bütünleşik bir şekilde rol alıp rota planlama yöntemlerinden faydalanarak en uygun rota çözümlerini üretebilmektedir. Kapsamı gereği taşıma yönetim sistemi, sipariş işleme sistemi ve depo yönetim sistemi ile etkileşim hâlinde olmalıdır. Tabi her işletme bu farklı bilgi sistemi modüllerinin hepsini birden bünyesinde barındırmıyor olabilir. Fakat ideal durumda, bütünleşik bir kurumsal kaynak planlama sistemi tüm bu modülleri içinde barındırır ve her bir alt modül birbirleriyle etkileşim (girdi ve çıktı hâlinde veri aktarımı yoluyla hâlindedir. Taşıma yönetim sisteminin ürettiği rota çözümleri kullanıcı tarafından uygunluk değerlendirmesi yapıldıktan sonra taşıyıcı (lojistik firma) analiz modülüne aktarılır ve burada en düşük maliyetli ve en uygun taşıyıcı seçilir. En uygun taşıyıcı seçildikten sonra, taşıma yönetim sistemi seçilen taşıyıcı ile yapılabilecek optimum sevkiyat planını hazırlar ve siparişler için belirlenen bu optimum taşıma planı kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemine girdi olarak kaydedilir. Bütünleşik sistemlerde bu taşıma planıyla eşleştirilen depo yönetim sistemleri de bu akış içerisinde yer alır ve ilgili depolara giriş çıkışlar da bu şekilde kontrol altına alınmış olur. Bir taşıma yönetim sistemi ile gerçekleştirilebilecek bazı işlevler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Taşıma işlerinin planlanması ve optimizasyonu Taşıyıcı ve taşıma türü seçimi Kara, deniz, demir yolu ve hava taşımalarının yönetimi Maliyet analizi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 Sevkiyat planlaması ve sipariş konsolidasyonu (siparişlerin birleştirilmesi yoluyla verimlilik sağlama) Taşıma seçeneklerinin benzetim yoluyla denenerek en uygun çözümlerin bulunması Araç yüklerinin planlanması Rota planlama Taşımacılıkta kalite yönetim sisteminin kurulması ve hizmet kalitesinin artırılması Taşımaların online olarak izlenmesi Taşımacılıkta performans ölçme ve değerlendirme Diğer tüm bilgi sistemlerinde olduğu gibi, taşıma yönetim sisteminin en önemli kazanımlarından biri de taşımacılık işinde performansın yakından takip edilebilmesine olanak sağlamasıdır. Taşımacılıkta ölçülebilecek performans göstergelerinden bazıları tam zamanında ve doğru miktarda teslimat oranı (On Time in Full, (OTIF) oranı), kilometre başına taşıma maliyeti, toplam taşıma maliyeti, toplam taşıma süreleri, yükleme kapasiteleri kullanım oranı, taşımada bekleme ile geçen verimsiz sürelerin oranı vb. sayılabilir. Lojistik ve taşımacılık sektöründe en önemli performans göstergelerinden olan OTIF (On Time in Full) oranı herhangi bir tedarikçi ya da taşıyıcı firmanın yapmış olduğu teslimatların yüzde kaçının tam zamanında gerçekleşmiş olduğunu ve aynı zamanda bu teslimatlarda yüzde kaç eksik miktarlı teslimat olduğunu gösteren yaygın bir değerlendirme ölçüsüdür. Taşımacılıkta maliyet bilgileri diğer bir performans göstergesidir. Müşteri firmalar daima en uygun maliyetli taşıyıcı firmaları seçeceğinden, maliyetlerini en iyi şekilde ve doğru olarak hesaplayabilen taşıyıcı firmalar her zaman diğerlerine göre daha avantajlı olacaktır. İyi bir taşıma yönetim sistemine sahip olan bir işletme bu tür performans göstergelerini bilgi sistemi vasıtası ile sürekli takip ederek, gerekli görülen yerlerde iyileştirmeler yapmak yoluyla bu performans değerlerini yukarılara çekebilmelidir. Aksi takdirde taşıma yönetim sistemine yapılan parasal yatırımların geri dönüşü sağlanamayacaktır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 Araç Takip Sistemleri (IVMS) Araç takip sistemi (In Vehicle Monitoring System, (IVMS)) bir araca ya da Araç takip sistemi bir araca yerleştirilen elektronik bir cihaz ve merkezde bulunan bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla aracın bulunduğu konum bilgisinin anlık olarak takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. birden fazla araçtan oluşan bir filonun içinde yer alan tüm araçlara yerleştirilen elektronik bir cihaz ve merkezde bulunan bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla araç(lar)ın bulunduğu konum bilgisinin anlık olarak takip edilmesini sağlayan bir sistemdir. Aracın konum bilgisini takip etmek isteyen, araç filosunun sahibi olan ana firma olabileceği gibi, bu bilgiyi talep eden müşteri firma da olabilir. Nitekim, çoğu müşteri firma verdiği siparişin şu an nerede ve ne durumda olduğunu bilmek ve kontrol etmek isteyebilmektedir. Araç takibi tedarik zinciri boyunca her aşamada söz konusu olabilir. Tam kontrol altına alınmış bir tedarik zincirinde tüm zincir boyunca yapılan tüm taşıma ve hareketler bir bilgisayar terminali üzerinden takip edilebilir. Günümüzde gelişmiş araç takip sistemleri araçların konum bilgilerini tespit edebilmek için yaygın olarak GPS (Global Positioning System, Küresel Konumlama Sistemi) teknolojisinden faydalanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde araçların konum bilgileri bir bilgisayar ekranı üzerinde görülen bir haritada görsel olarak sunulmaktadır. Genellikle bir bilgisayar yazılımı vasıtasıyla harita ve konum bilgilerine internet üzerinden erişilmektedir. Şekil 14.1 Araç takip sisteminin işleyişine bir örnek Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 Küresel konumlama sistemi (GPS) temel olarak uzayda konumlanmış bir uydudan takip (navigasyon) sistemidir. Konum ve zaman bilgilerini önünde bir engelleyici bulunmadığı sürece dünyanın neresinde olursa olsun ve her türlü hava koşullarında sağlayabilen güvenilir bir sistemdir. İlk etapta askerî amaçlarla kurulan bu sistemler günümüzde ticari amaçlı olarak işletmeler tarafından kullanılabilmektedir. GPS teknolojisinde öncü rolü oynayan Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen, onun ardından Rusya, Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan gibi ülkeler de uzaya uydu göndererek kendi uydu konumlama sistemlerini kurmuşlardır. Araç takip sistemlerini günümüzde birçok üretici firma tedarik zinciri akışını kontrol etmek amacıyla kullandığı gibi, diğer kullanım alanları arasında kentsel ulaşımda toplu taşıma araçlarının takibi ve lojistik ve taşıma firmalarının araçlarını takibi, pazarlama ve satış personelinin takibi gibi alanlar sayılabilir. Araç takip cihazları aktif ve pasif olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Pasif olanlar küresel konum bilgisini, hız bilgisini, çıkış noktası ve hedef noktası bilgilerini kendi bünyelerinde saklar. Araç belirlenen noktaya ulaştığında tüm bilgiler bu cihazdan bir bilgisayara aktarılır. Ancak bu noktada bu bilgilere ulaşılabilir çünkü cihazdaki bilgiler ancak bilgisayara aktarıldıktan sonra internet üzerinden paylaşılabilir. Cihazdan bilgisayara veri aktarımı için kablosuz iletişim teknolojilerinden faydalanılmış ise cihazın araçtan çıkarılmasına gerek yoktur. Fakat bu tür bir teknoloji yok ise bu durumda cihazın araçtan sık sık çıkarılıp takılması gerekeceğinden kolayca tak/çıkar şeklinde monte edilmesi gerekir. Aktif araç takip cihazlarında ise aynı konum ve hareket bilgileri tutulmakla beraber, bu bilgiler telsiz (örneğin GPRS, General Packet Radio Service) veya uydu iletişimi aracılığı ile anlık olarak merkezî bilgisayara aktarılmaktadır. Bu şekilde ulaştırılan bilgiler hızlı bir şekilde işlenerek internet üzerinden ilgili tüm birimlere iletilebilir. Bugün kullanılmakta olan araç takip sistemleri hem aktif hem de pasif cihazları bünyesinde barındırabilmektedir. Bu durumda, anlık bilgi aktarımı mümkün olduğunda veriler anında ana merkeze aktarılmakta, mümkün olmadığı yerlerde ise bir sonraki veri aktarım noktasına kadar bekleyip oraya ulaşıldığında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 veri aktarılabilmektedir. Bu şekilde mümkün olan en yüksek seviyede konum ve hareket verileri sağlanabilmektedir. Uygulamada araç takip cihazı araç içine yerleştirilen bir kutu içinde ve kendi güç kaynağı olan veya aracın aküsünden güç alan bir cihazdır. Bugün kullanılan cep telefonu iletişim teknolojileri sayesinde hem araç hem de aracın şoförü ayrı ayrı izleme sistemleri ile takip edilebilir. Böylece aracı süren kişinin aracın yanında mı olduğu yoksa başka bir yerde mi olduğu takip edilebilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) Coğrafi bilgi sistemi (Geographic Information System, GIS) coğrafi anlamda Coğrafi bilgi sistemi coğrafi anlamda bilgi değeri olan her türlü verinin elde edilmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi ve sonuçların izlenmesi ve raporlanması amacıyla yazılım, donanım ve veri toplayıcı araçların bir arada kullanıldığı sistemdir. bilgi değeri olan her türlü verinin elde edilmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi ve sonuçların izlenmesi ve raporlanması amacıyla yazılım, donanım ve veri toplayıcı araçların bir arada kullanıldığı sistemdir. Coğrafi bilgi sistemi dünya üzerindeki gerçek verileri haritalar yardımıyla daha kolay anlaşılır ve takip edilebilir hâle dönüştürür. Özel birtakım simge, grafik, tablo ve renklerden faydalanarak insanların ilgilendikleri konuyla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiler sunar. Örneğin bir araç yolda giderken herhangi bir adres bilgisi verilmişken sürücüyü en doğru ve en kısa yoldan hedefe ulaştıracak şekilde yol bilgilerini temin edebilir. Hatta coğrafi bilgi sistemi ile bütünleştirilmiş bir sesli navigasyon cihazı ile hangi sokaktan ne zaman ne tarafa dönülmesi gerektiği gibi bilgiler sürücüye iletilebilir. GIS verileri internet üzerinden diğer kullanıcılarla da paylaşılabilir. Aynı zamanda, kurumsal kaynak planlama yazılım modülleri ile bütünleşik bir coğrafi bilgi sistemi sayesinde bir işletmenin tüm sevkiyatları GIS üzerinden takip edilerek anlık olarak kurumsal kaynak planlama yazılımına gerekli girdileri temin edebilir. Örneğin müşteri firmanın kurumsal kaynak planlama yazılım ekranında bugün gelmesi gereken siparişin şu an tam olarak nerede olduğu bilgisi harita üzerinde görüntülenebilir. Coğrafi bilgi sistemlerinin işletmeler tarafından taşımacılıkta kullanılmasıyla sağlanabilecek faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 Taşıma maliyetlerinin azaltılması Gereksiz yere yolun uzamasından kaynaklanan bekleme sürelerinin azaltılması Müşteri firma ile konum bilgisinin daha detaylı ve doğru bir şekilde paylaşılabilmesi ve bunun sağladığı güven Konum bilgisi kayıtlarının daha iyi ve doğru tutulabilmesi Tutulan kayıtlar ile sorunlu durumlarda aracın konum bilgisinin daha kolay takip edilerek problemlerin kaynağının daha kolay bulunup çözülebilmesi Rota üzerinde en uygun geçiş yollarının belirlenmesi Liman Bilgi Sistemleri (LBS) Liman bilgi sistemleri (port management information system) bir limandaki tüm giriş ve çıkış hareketlerinin koordine edilmesini, limana gelen yük cinslerinin sınıflandırılarak kayıt altına alınmasını, bunlarla eşleştirilecek elleçleme (liman içi taşıma) araçlarının belirlenmesini ve mevzuata uygun bir şekilde her türlü evrak işlemlerini ve raporlamaları sağlayan bilgi sistemleridir. Günümüzde gelişmiş teknolojiler sayesinde, liman içindeki tüm hareketleri üç boyutlu olarak simüle edebilen ve bu şekilde en uygun elleçleme çözümlerini üretebilen, müşteriye özgü dinamik fiyatlama yöntemiyle otomatik faturalandırma yapabilen liman bilgi sistemleri mevcuttur. Liman bilgi sistemleri de diğer sistemler gibi kurumsal kaynak planlama yazılımları ile bütünleşik bir şekilde çalışabilir ve diğer modüllerle limandaki bilgileri (siparişin limandaki durum bilgisi, taşıyıcı araca yüklenme zamanı, vb.) paylaşabilir. Limanlar genellikle büyük alanlar olduğundan liman içi veri iletiminde genellikle kablosuz ve geniş bantlı veri iletim araçlarından yararlanılır. Bu şekilde ne kadar geniş bir alanda da olsa, liman içindeki tüm noktalar arasında veriler hızlı ve doğru olarak aktarılabilir. Örneğin gemiden indirme alanı, kantar ölçüm alanı, taşıyıcıya yükleme alanı vb. tüm liman alanları arasında veriler kolayca aktarılabilecektir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Bilgilerin aktarılmasının yanı sıra liman bilgi sistemi içinde bulunan optimizasyon araçları sayesinde liman içinde en uygun eşleştirmeler yapılabilir. Bu yöntemler ile liman kaynakları etkin bir şekilde kullanılabilir, veri iletiminde hızlı ve güvenilir veri akışı sağlanabilir ve liman işlemlerinin toplam maliyetleri minimize edilebilir. Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS) Sipariş yönetim sistemi (Order Management System, OMS) işletmelerde siparişlerin sisteme girilmesini, yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan bir bilgi sistemidir. Siparişler işletmeler arasında olabileceği gibi bir işletme ile nihai tüketici arasında da olabilir. Sipariş otomasyonu yoluyla verilen siparişler tamamen bilgisayar ekranından seçilen ürün kodları yoluyla herhangi bir satış personeli ile görüşmeye gerek kalmadan tamamen otomatik olarak gerçekleştirilebilir. Sipariş yönetim sistemi sayesinde kullanıcılara sunulan bazı bilgiler aşağıdaki gibi sıralanabilir: Ürün bilgileri (fiyat, ürünün bulunduğu bölge, depo ya da mağaza) Müşteri ve satıcı bilgileri Finansal bilgiler ve ödeme bilgileri Ürünün stokta mevcut olup olmadığı Siparişin şu anki durumu (yolda, depoda, vb.) Müşteriye ait geçmiş satın alma verileri Teslimat adres bilgileri Teslimatın muhtemel zamanı Fatura bilgileri Depo Yönetim Sistemleri (WMS) Depo yönetim sistemi (Warehouse Management System, WMS) bir depo içindeki malzemelerin saklanması ve hareket ettirilmesi işlemlerini kontrol eden ve depoadaki mal girişi, sevkiyat, sıralama ve ayırma gibi süreçleri kapsayan bilgi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 sistemidir. Depo yönetim sistemi tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilgi sistemleri içinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Depo içindeki stokların en uygun raflara yerleştirilmesi, depo alanının en uygun şekilde kullanılması, en sık taşınan malzemelerin en yakın raflara yerleştirilmesi gibi birçok farklı amacı içinde barındıran depo yönetim sistemleri, gelişmiş teknolojilerden faydalanarak anlık olarak depo bilgilerini ilgili birimlere hızlıca aktarabilmektedir. Depo yönetim sistemi depo içindeki ürün ve malzemelerin durumunu ve ilerleyişini sürekli olarak takip eder. Deponun fiziksel altyapı bilgilerini içinde barındıran depo yönetim sistemi, verilerin aktarılabilmesi için otomatik izleme sistemlerine ve kablosuz veri aktarım cihazlarına sahip olabilir. Depo yönetim sistemi tek bir deponun değil birbirine bağlı olan birden fazla deponun yönetimi için de kullanılabilir. Örneğin merkezî bir depoya bağlı bulunan bölgesel depolar ve bu bölgesel depolardan malzeme gönderilen mağazaların kendi bireysel depoları bir depo yönetim sistemi altında hep birlikte bütünleşik olarak yönetilebilir. Bu durumda hangi malzemenin hangi konumda (merkez depoda, bölgesel depoda, mağaza deposunda) olduğu ve yolda olan bir sevkiyatın nereye gittiği ve muhtemel varış zamanı gibi bilgiler de depo yönetim sistemine bir veri olarak girebilecektir. Böyle bir sistem kuşkusuz diğer yazılım araçları ile (örneğin araç takip sistemleri) bütünleşik olarak çalışıyor olmalıdır ki, depo dışındaki bilgileri de takip edebilsin. Depo yönetim sistemi genellikle depo içindeki hareketleri takip edebilmek için otomatik tanımlama ve veri toplama teknolojilerinden faydalanır. Bu RFID üzerinde mikro işlemci bulunan bir etiket ile bir ürün ya da malzemenin kimlik bilgileri ve hareketinin radyo frekans aracılığıyla izlenmesine izin veren teknolojidir. teknolojilere örnek olarak barkod tarayıcıları, taşınabilir bilgisayarlar, kablosuz iletişim araçları ve radyo frekans tanımlama (RFID) araçları verilebilir. Günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta olan RFID uygulaması birçok işletmede barkodun yerini alarak depo yönetim sistemlerinde maliyetleri düşürmektedir. RFID Uygulaması Radyo Frekans Tanımlama anlamına gelen RFID, üzerinde mikro işlemci bulunan bir etiket vasıtasıyla bir ürün ya da malzemenin, bu etiket üzerinde bulunan kimlik bilgileri ile hareketlerinin radyo frekans aracılığıyla izlenebilmesine imkân veren bir teknolojidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 RFID etiketinde kayıtlı veriler, bir okuyucu ile radyo frekans sinyalleri aracılığıyla otomatik olarak sisteme iletilir. Sistemde okuyucu bölgeden geçen nesnelerin üzerindeki etiket içinde bulunan mikroçipte depolanmış bilgiler okuyucu tarafından okunur. Sistemde sinyal toplayan anten etiketten (mikro işlemciden) gelen sinyalleri okuyucuya iletir. Okuyucu antenden gelen verileri kendi sistemine göre kodlayarak bu verileri bilgi sistemine işlenmek üzere aktarır. Bilgi sistemi de gelen verileri kullanarak depo ya da stok sisteminde ilgili değişiklikleri yapar. Örneğin, mevcut taşıyıcı içinde bulunan yeni gelen ürün bilgilerini taşıma ve stok bilgi sistemlerine aktarır. RFID uygulamasının tedarik zincirinde gerçekleştirilebilmesi için taşımacılık dâhil olmak üzere tedarik zincirindeki tüm tedarikçi firmaların lojistik faaliyetlerini RFID e uyumlu hâle getirmesi gerekmektedir. Taşımacılıkta RFID kullanımı ile taşınan ürün ve malzemelerin doldurma ve boşaltma süreleri kısalmakta ve bazı gereksiz adımlar ortadan kaldırılabilmektedir. Piyasada mevcut RFID yongaları pasif, yarı pasif ve aktif olmak üzere üç grupta sınıflandırılabilir. Pasif RFID etiketlerinin kendi güç kaynakları yoktur. Yarı pasif RFID yongalarında küçük bir pil mevcuttur ve bu pil ile güç sağlar ve bu nedenle de okuyucudan güç almasına gerek yoktur. Aktif RFID etiketlerinde ise etiketin bünyesinde pil olup, gerektirdiği gücü kendileri sağladıkları için cevap sinyali göndermeleri mümkündür. RFID uygulamasının avantajlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: Taşıma ile ilgili tüm süreçleri bilgi sistemi vasıtasıyla disiplin altına alma Depo kayıplarının ve hırsızlıkların önüne geçme Taşıma sürelerinde azalma Yok satma (müşteri talebini karşılayamama) oranlarında azalma Yükleme sürelerinde azalma Teslimat hatalarında azalma Talep tahminini daha doğru yapma Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 Sayım hatalarında azalma Doğru ve hızlı stok takibi Emniyet stoku seviyesinde azalma Lojistik iş gücü maliyetlerde azalma Depolara giriş ve çıkışlarda hızlanma Hatalı sevkiyatlardan kaynaklanan maliyetlerde azalma Barkod ve RFID Karşılaştırması RFID uygulaması ile lojistik firma, dağıtım merkezi, mağaza ve/veya depolara giren ve çıkan ürünlere artık tek tek barkod okuması yapılmasına gerek kalmadan harcanan işçilik ve zaman da azalmaktadır. Fakat bu denli avantaj sağlamasına karşın RFID uygulamasının dezavantajları da yok değildir. Bu nedenle bugün RFID ya da barkod arasında seçim yapmak durumunda olan lojistik firmaları her iki alternatifin de artılarını ve eksilerini iyi karşılaştırmak zorundadır. Barkod ile karşılaştırıldığında, RFID ile veri iletimi hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Buna ilaveten, RFID yongasında veriler tekrar tekrar kaydedilebilir ya da gerektiğinde değiştirilebilir. Barkod için esneklik ve değiştirebilme yeteneği söz konusu değildir. Diğer bir konu olarak, barkodun aksine RFID etiketindeki bilgilerin okunabilmesi için etiketin okuyucunun yakınında olması gerekmez. RFID etiketleri daha uzak mesafelerden de okunabilir. Barkod uygulamasında ise bildiğimiz gibi barkod okuyucuya yakın olmak zorundadır. RFID sistemlerinde bir taşıyıcı içindeki tüm birim yüklerin etiketleri toplu şekilde okunabilir. Bu durum RFID lehine önemli bir iş gücü avantajı ve hız sağlar. Bu avantaja karşın RFID etiket fiyatları barkod ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek kalmaktadır. Bu nedenle de fiyat konusunda önemli bir adım atılarak RFID fiyatlarının düşmesi gerçekleşmeden RFID lerin barkodun yerini alması şimdilik mümkün değildir. Fiyat konusundaki dezavantajına rağmen bugün RFID in birçok alanda uygulanabilir olması nedeniyle piyasada gün geçtikçe daha fazla alanda RFID uygulamalarına şahit olmaktayız. Taşımacılıkta her türlü ürün ve malzeme akışının RFID yoluyla takip edilmesi önemli avantajlar sağlamaktadır. Zamanında ve doğru Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 Özet Taşımacılıkta Yeni Yaklaşımlar sevkiyatlar satıcı ve müşteri firmalar arasındaki lojistik problemleri en aza indirmekte ve maliyetleri azaltarak işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu bölümde taşımacılık sektöründeki yeni gelişmelere yer verilmiştir. İlk olarak yeşil tedarik zinciri yönetimi ve yeşil taşımacılık kapsamında işletmelerin çevreye ve topluma saygılı ve en az zarar verecek şekilde gerçekleştirdikleri çevreci uygulamalardan bahsedilmiştir. Yeşil taşımacılığın önemli bir alt başlığı olan tersine lojistik ve geri dönüşüm faaliyetlerinin kapsamı ve anlamı üzerinde durulmuştur. Tersine lojistik, tüketicilerin kullanıp attıkları, ya da ömrünü tamamlamış ürün ve malzemelerin geri dönüştürülmesi ya da imha edilmesi amacıyla tedarik zincirinde geriye doğru yönlendirilmesiyle ilgili tüm süreçleri ve lojistik faaliyetleri kapsar ve bu süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ile ilgilidir. Veri taşımacılığı ile ilgili güncel değerlendirmeler yapıldıktan sonra taşımacılık bilgi sitemlerinin türleri ve kullanım alanlarına yer verilmiştir. Bu uygulamalardan bazıları; elektronik lojistik, intranet, extranet, taşıma yönetim sistemleri (TMS), araç takip sistemleri (In Vehicle Monitoring System (IVMS) ve GPS teknolojisi), coğrafi bilgi sistemleri (GIS), liman bilgi sistemleri (LBS), radyo frekans tanımlama [(Radio Frequency Identification (RFID)] yazılım uygulamaları, sipariş yönetim sistemleri (OMS) ve depo yönetim sistemleri (WMS) şeklinde sayılabilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ ĠÇĠN ÇOK AMAÇLI MOBĠL YAZILIM GELĠġTĠRĠLMESĠ Ġnayet Hakkı ÇĠZMECĠ YÜKSEK LĠSANS Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Eylül-2012

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI

ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2752 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1710 ÇAĞDAŞ LOJİSTİK UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Muhittin Hakan DEMİR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Atıl TAŞER (Ünite 3, 7) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2012 Sayfa 1 / 48 1. Dağıtım Kanalı Ve Lojistiğin Temelleri Dağıtım

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ, LOJİSTİK VE TAŞIMACILIKTA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Zehra Filiz ÜNLÜ 507041125 Tezin Enstitüye

Detaylı

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU

İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU 95 İSTANBUL LOJİSTİK SEKTÖR ANALİZİ RAPORU Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212 395

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2823 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1781 LOJİSTİK YÖNETİMİ Yazar Yrd.Doç.Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL (Ünite 1-8) Editör Prof.Dr. Mehmet Necdet TİMUR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE SCOR MODELİ AYDIN MURAT TARMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ PROGRAMI DANIŞMAN Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Bülent SEZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ROTA PLANLAMA

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Bülent SEZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ROTA PLANLAMA HEDEFLER İÇİNDEKİLER ROTA PLANLAMA Giriş Rota Planlama Taşıma Problemi Atama Problemi Gezgin Satıcı Problemi En Kısa Yol Problemi Rota Planlama Yazılımları TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Bülent SEZEN

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı

1. TEDARİK ZİNCİRİ. 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı 1. TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Tedarik Zincirinin Tanımı Jayashankar ve diğerlerine (1996) göre tedarik zinciri, bir veya daha fazla ürün grubuyla ilgili elde etme, üretim ve dağıtım faaliyetlerinden kollektif

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI DÜNYA DA VE TÜRKĠYE DE LOJĠSTĠK HĠZMETLERDE DIġ KAYNAK KULLANIMI: TÜRKĠYE DE FAALĠYET GÖSTEREN ENDÜSTRĠYEL ĠġLETMELERDE BĠR UYGULAMA

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

Doğa Uyumlu Stratejilere Bir Giriş Niçin, Ne ve Nasıl?

Doğa Uyumlu Stratejilere Bir Giriş Niçin, Ne ve Nasıl? Doğa Uyumlu Stratejilere Bir Giriş Niçin, Ne ve Nasıl? Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Almanya Telefon: +49 30 464 03 130; E-Mail: ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROJE ÇALIŞMASI LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO TAŞIMACILIĞINDAUZAK NOKTA ÇÖZÜMLERİ KADİR KAAN GÖNCÜ DANIŞMAN PROF. DR.

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı