Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri (Kar Amacı Güden) EGE ORMAN VAKFI AĞAÇLANDIRMA VE AĞAÇ ÜRÜNLERI İKTİSADİ İŞLETMESİ GÜNEŞTEN ORMANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri (Kar Amacı Güden) EGE ORMAN VAKFI AĞAÇLANDIRMA VE AĞAÇ ÜRÜNLERI İKTİSADİ İŞLETMESİ GÜNEŞTEN ORMANLAR"

Transkript

1 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri (Kar Amacı Güden) EGE ORMAN VAKFI AĞAÇLANDIRMA VE AĞAÇ ÜRÜNLERI İKTİSADİ İŞLETMESİ GÜNEŞTEN ORMANLAR PROJENİN GENEL AMACI Projenin genel amacı, İzmir bölgesinde Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ile enerji ekseninde verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın arttırılmasıdır. PROJENİN AMAÇLARI 1-Bu proje ile EGEVAK ın 900 dekarlık alanda kurmuş olduğu ağaçlık zeytin plantasyon sahasında ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini tamamını temiz ve sınırsız olan güneş enerjisinden karşılamak. 2-Üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinden elde edilecek parasal kaynakla artan küresel krizlere karsı EGEVAK ın Sürdürülebilirliğini sağlamak. EGEVAK ın kuruluş amacının Ege Orman Vakfı na gelir sağlamak olduğu göz önüne alındığında bu proje aynı zamanda Ege Orman Vakfı nın da sürdürülebilirliğini sağlayacaktır kw gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurmak suretiyle bir yatırım modeli oluşturmak. Bu suretle İzmir bölgesinde yasayan halkı enerji verimliği konusunda bilinçlendirerek yatırım yapmalarını sağlamak. 4 Lisanssız elektrik enerjisi üretimi yönetmeliği kapsamında 500 kw gücünde ilk fotovoltaik güç santrali olmak ve ilk olan bu modelde istihdam sağlamak. 5-İzmir bölgesindeki sanayide yenilenebilir ve temiz enerji kullanılması ile fosil enerji kaynaklarının sebep oldugu çevre sorunlarını önlemek. 6-Yenilenebilir Enerji kaynaklarının faydaları ile tanıtımı konusundaki bilgi ve farkındalık seviyesinin artırılarak, gazete, dergi, radyo ve televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak. PROJENN UYGULAMA SÜRESİ 20 Haziran Haziran 2014 tarihleri arasındaki 1 yıllık süreçtir. PROJENİN TEMEL FAALİYETLERİ 1. Hazırlık faaliyetleri 1.1.Proje ekibinin oluşturulması 1.2.Teknik donanımın tedariki 1.3.TEDAS tan Proje Onayının Alınması

2 1.4 İhale şartnamelerinin hazırlanması 1.5.Tekliflerin Toplanması 1.6.Tekliflerin Değerlendirilmesi, Tedarikçi Firmalarla Sözleşmenin İmzalanması ve Temin 2.Uygulama Faaliyetleri 2.1.Sahanın Santral kurulumuna uygun hale getirilmesi ve ihata Yapılması 2.2.Sistem taşıyıcı bileşenlerinin kurulumu 2.3.Fotovoltaik güç santralinin montajı 3.Devreye Alma Faaliyetleri 3.1.YG bağlantısının yapılması 3.2.Geçici kabul işlemleri 3.3.TEDAS kabulü ve Kesin kabul işlemler 4.Tanıtım, Eğitim ve Görünürlük faaliyetleri 4.1.Tanıtım broşürlerinin, flama ve tabelaların hazırlanması 4.2. Eğitim materyalleri, bilgi notu ve görsel gereçlerin hazırlanıp basılması 4.3. Görsel ve yazılı medya tarafından tanıtımına yönelik haber ve programlarının yayınlanması 4.4. Projenin web sitesinde duyurulması 4.5.Santralin tanıtımına yönelik gezi 5. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri 5.1. Aylık proje koordinasyon toplantıları ve toplantı raporları 5.2. Sözleşmede belirtilen dönemlerde yararlanıcı beyan Raporlarının sunulması 5.3. Sözleşmede belirtilen dönemlerde ara raporların sunulması 5.4. Proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben nihai raporun sunulması 5.5. Sistemin TS EN standardı kapsamında izlenmesi 5.6 Dış Değerlendirme Faaliyetleri BEKLENEN SONUÇLAR Hedef Gruplar/Yararlanıcılar Üzerinde Beklenen Etki 1-Menderes ve Torbalı ilçelerinde önemli geçim kaynağı olan tarımda güneş enerjisi sistemleri Kullanılmaya başlanması ile beraber hem gelir seviyesinin yükselmesi hem de bölgedeki nüfusun istihdam edilebilirliğinin %5 oranında arttırılması beklenmekte, 2-EGEVAK ın zeytinlikteki tarımsal sulama ve aydınlanma gideri olan elektrik sarfiyatını Güneş enerjisi kullanılmak suretiyle karşılanması ve EGEVAK ın kendi tüketimini karşıladıktan sonra sattığı elektrikten elde ettiği mali kaynak ile ticari faaliyetlerine bağlı olmadan devamlılığının sağlanması, ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teknik kapasitesinin artması beklenmekte, 3-Ege Orman Vakfı tarafından protokol ile kurulan EGEVAK ın yaptığı faaliyetlerden elde ettiği kar söz konusu protokolün 7. Maddesi uyarınca Ege Orman Vakıfı nın hesabına devredilmektedir. Proje kapsamında elde edilecek net kar ile her yıl yaklaşık adet fidan bağışlara bağlı olmadan dikilmesi hedeflenmiş olup, kar payı dolayısı ile EGEVAK tan elde edilecek ve sürekli olacak bu gelir

3 ile bağışlara bağlı olmadan Vakfın sürdürülebilirliğinin sağlanması beklenmekte, 4-İzmir İlinin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına dair hayata geçirilen proje sonucunda güneş enerjisi kullanımlarının yaygınlaşması ve farkındalığın yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, tarım sektör temsilcilerinin, sanayicilerin ve girişimcilerin nezdinde artması beklenmektedir. Aynı zamanda; İlin fosil yakıt kullanımı kaynaklı hava kirliliğinin azalması, enerji yatırımlarının başlaması, ekonomik gelişmeyi de beraberinde getireceği için girdi sağlayan sektörlerin tetiklenmesi ve istihdam ortamı sağlanması beklenmekte, Temiz enerji yatırımlarının teşvik edilmesiyle IZKA Stratejik Planlarında yer verilen sürdürülebilir çevreye sahip, nezih bir turizm kenti hedefine ulaşılması beklenmekte, Enerji yatırımları ile ilgilenen girişimci ve yatırımcıların İzmir iline ilgisi artacak ve coğrafi avantajlarını kullanan bölgede yatırım zemini oluşacaktır. 5- İzmir İli İlçelerinin ekonomik yükünü çeken tarım sektörünün de olumlu etkilenmesi, tarım alanlarına zarar veren ve yer altı su kaynaklarını tüketen sanayi sektörleri yerine her anlamda çevreye faydalı olan yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi ile tarım alanlarının korunması beklenmekte, 6- Bu ve benzeri projelerin hayata geçmesiyle, enerjide%72 oranında dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisinin rahatlamasına katkı sağlanması, cari açığın en büyük sebebi olan enerji sorununun uzun vadede kalıcı olarak çözülmesi beklenmekte, 7- İzmir kırsal alanlarında tarımsal sulamada kullanılan yakıt maliyeti yüksek dizel motor veya yatırım maliyeti yüksek (kablolama, pano, trafo vb.) elektrikli motorlar yerine, kendi enerjisini üretme kabiliyetine sahip güneş sistemlerinin yaygınlaşması, bu sayede sulama maliyetlerinde azalma ve dizel motor kaynaklı hava ve gürültü kirliliğinin azalması beklenmekte, 8-Tesisin kurulacağı ilçe ve İzmir İlinde Üniversite eğitim görevlileri yapılacak 2 adet seminer ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında gazete, dergi, radyo ile televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılması ile halkın temiz enerji konusundaki farkındalığının artması beklenmekte Projenin Çarpan Etkileri 1-Türkiye de ilk kez kurulan 500 kw gücündeki FVGS ile üniversitelerin ilgili bölümleri ve tedarikçi firmalar icin teknolojik anlamda demostratif uygulama merkezi yaratılması, 2-Proje hedef grubu olan Menderes ilçesi ve Torbalı ilçeleri yerel halkından istihdam sağlayacağı 3 kişi ve aileleri ile 15 kişiyi etkilemesi, 3-Eko yenilikçi model olacak Santralin kurulum ve isletilmesi sırasında oluşacak alışveriş potansiyeli sayesinde Menderes ve Torbalı ilçeleri ve bağlı köyleri ile beraber tüm İzmir ilinde ekonomik canlılık yaratılması, 4- Fotovoltaik Güç Santrali ile yıllık yaklaşık kwh enerji üretmesi planlanmaktadır (Fizibilite raporunda, FVGS enerji üretiminin yıllık % 1 azalacağı öngörülmüştür). Üretilen bu enerjinin yaklaşık kwh'lık kısmı EGEVAK'ın doğrudan tüketiminde kullanılacak, artan kısmı ise ilgili mevzuata uygun olarak satılacaktır. 5- FVGS enerji üretiminin kg karbon emisyonunu azaltması, 6- Fotovoltaik Güç Santralinden yıllık elde edilecek net kar ile oluşturulacak karbon yutak alanlarına dikilecek olan adet fidan ile ton karbon tutumu sağlanması, 7-Yeni bilgi teknolojileri ve hizmetlerinin kullanımı sayesinde yararlanıcıların kendi gelirlerini ve bunun yanı sıra yerel düzeyde, sosyal çevrelerinin gelirlerini arttırmalarını sağlayacak bir model uygulanması,

4 8-Kurulacak olan tesisin model olması nedeni ile diğer yatırımlara örnek teşkil etmesi, 9-Enerji sektöründen elde edilecek verim artısı ile ekonomik seviyenin yükseltilmesi ve bu sayede Bölgedeki girişimciler yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine ivme kazandırması, 10-Model Fotovoltaik Güç Santrali ile girişimci ve tedarikçi potansiyeli oluşturulması sonucunda sektörsel büyüme hızlanarak bölgedeki istihdamın artması, 11-Yararlanıcılar ve ailelerinin ileriye yönelik is kaygılarının azaltılması, 12-Türkiye nin yenilenebilir enerji sektöründen elde ettiği elektrik miktarının Dünya Standartlara Çıkarılması, dısa bağımlılık yüzdesinin azaltılması, ülke ekonomisinde de önemli bir girdi sağlanması, 13 Yenilenebilir güneş enerjisinden elde edilen elektrik miktarının sektörde pazar payı yaratılması ile Ülkeye nakit akısı sağlanması, 14-Proje ile doğrudan veya dolaylı olarak kişiyi etkilemesi, 15-Ekonomi içerisinde solar ve yenilenebilir enerji sistemi sayesinde elektrik fiyat enflasyonu sabitlenmiş olması, daha temel çerçevede bireylerin refah seviyelerinin artmasına neden olması, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Bu proje kapsamında geliştirilecek model ilerleyen zamanlarda diğer girişimciler, sanayiciler, kamu kurumları ve belediyeler tarafından uygulanırsa, politika seviyesinde sürdürülebilirlik elde edilmiş olacaktır. Projenin çevreye olumsuz anlamda her hangi bir etkisi bulunmadığı gibi, tam tersine projenin nihai amacı temiz enerji kullanımının artırılarak çevrenin korunmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde de çevreye en duyarlı olanı güneş enerji sistemleridir. Bölgenin çevresel sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkılar ise; -Konutlarda fosil kaynaklı yakıtların kullanımından kaynaklanan hava kirliğinin önlenmesi, sanayide enerji ihtiyacının fosil yakıtlardan sağlanması nedeniyle oluşan hava kirliliğinin önlenmesi ve atmosferdeki CO2 miktarının azaltılması, ilin ekonomik gelişimi ve istihdam oranlarının yükseltilmesinde çevreye duyarsız sanayi türlerinin yerine, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımlarının hızlanmasıyla ilimizin temiz enerji üretim üssü olmasının sağlanması tarihinde sayılı 5346 sayılı kanunla; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretiminin ile ilgili olarak gerçek yada tüzel kişilerin ihtiyaç gösteren kendi dağıtım bölgelerinde 1 Mwp e kadar lisansız üretim yapabileceklerini, ihtiyacı fazlası üretilen elektriği 10 yıl boyunca 13,3 $ cent ten alım garantisi vermektedir. Bu alanda yapılan yatırımların fazlalaşması ile verilen tesvikler artacak ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları giderecek şekilde yasal mevzuat düzenlemeleri yapılması kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda; Türkiye nin enerji dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Elektrik Santrali (GES) üretim santrallerinin kurulmasının yaşanabilir bir çevre içinde önemlidir. EGEVAK ın hayata geçirmeyi planladığı, FVGS Tesis ile elektrik üretimi ile model olunacak, yeşil enerji üretilecek ve milli ekonomiye katkı sağlanacaktır.

5

6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması.

A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. 14.ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A1: Alanya da hijyen bilincini arttırmak. A1.H1: Gıda üretim ve yeme içme yerlerinde hijyen bilincinin arttırılması. Gıda üretim yerleri ve yeme içme yerlerinde çalışanların

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalk nma En yi Uygulama Örnekleri 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları

Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Şenköy Rüzgar Enerjisi Santralı Halkın Katılımı ve Paydaş Bilgilendirme Toplantısı Sonuçları Giriş: 11/04/2011 tarihinde Saat: 15:00-17:00 arasında proje alanına en yakın yerleşim yeri olan Şenköy Beldesi

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012

Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Raporu: Gelece i Sahiplenmek Sürdürülebilir Kalkınma En yi Uygulamaları 2012 Bu belgede, ülke düzeyinde ç k lan proje ça r s na teklif edilen 181 uygulama aras ndan ba ms

Detaylı