Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal"

Transkript

1

2

3 Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki baskı azaltılacak, Çevre dostu tarım uygulamaları benimsetilerek yaygınlaştırılacak, Kurumsal kapasite artırılacak, Orman, tarım ve su kaynakları korunup geliştirilecek, Toprak aşınımı ve erozyon azaltılacak, Taşkın ve sel zararları azaltılacak, İstihdam sağlanacak, göç azaltılacak.

4 1. Doğal Kaynakların Korunması Rehabilitasyonu ve Geliştirilmesi. 2. Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar. 3. Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri. 4. Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi. 5. İzleme ve Değerlendirme.

5 1- Doğal Kaynakların Korunması Rehabilitasyonu ve Geliştirilmesi; Toprak muhafaza ve sel kontrolü, Orman, mera ve tarım alanlarının rehabilitasyonu, Ağaçlandırma, üretim ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları, Ceviz ve badem ağaçlandırmaları, Dere ve akarsu yataklarında galeri ağaçlandırmaları, Tarımsal teraslama,

6 2- Geçim Kaynaklarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar; Küçük ölçekli sulamanın geliştirilmesi, su depolama havuzları, Toprak kanalların rehabilitasyonu, tarla-içi damla sulama, tarımsal ürün çeşidinin geliştirilmesi, Hayvancılığın ve seracılığın geliştirilmesi, hayvan barınaklarının iyileştirilmesi, meyve bahçesi kurulması, Alım garantili sözleşmeli fidan üretimi, plastik tünelde (örtü altı) sebze üretimi, odun dışı orman ürünleri üretimi (kültür), Gelir getirici ceviz ve badem ağaçlandırmaları, arıcılık, Enerji tasarruflu teknolojilerin yaygınlaştırılması, güneş enerjisi, köy evleri için izolasyon, enerji tasarruflu soba

7 3- Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri; Doğal kaynakların korunması ve yöre halkının gelir düzeyinin artırılması için; Doğal kaynakların korunması, kullanımı, geliştirilmesi, Tarımdaki verimliliğin artırılması, hayvansal ve bitkisel üretimi iyileştirme, organik tarım, Sözleşmeli fidan üretimi ve ürünlerin pazarlanması konularında Eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapılacaktır.

8 4- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi; Proje; Proje yapım teknikleri, Proje yaklaşımı, Mantıksal çerçeve, Toprak muhafaza teknikleri, İzleme ve değerlendirme, Odun dışı ürünlerde fırsatların değerlendirilmesi gibi konularda kazanılan deneyimler ile kurumların kapasitesi artırılacak ve kurumlar arası işbirliği geliştirilecektir.

9 5- İzleme ve Değerlendirme Proje başlangıç verileri ile uygulamalar sırasında sürekli toplanan verileri analize dayalı bir izleme değerlendirme için Yönetim Bilgi Sistemi(YBS) kurulacaktır. Uygulama sonuçlarının analizi, proje faaliyetlerinin faydalanıcıların ihtiyaçlarına daha çok cevap verebilir olmasını sağlayacak ve bu da gayelerden beklenen etkinin daha güçlü gerçekleşmesini sağlayacaktır.

10 25 mikrohavza planını katılımcı yaklaşım esaslarına göre yapılarak uygulamaya hazır hale getirilecektir.

11 Kamu arazilerde yapılacak uygulamalar; Mikro havzalarda yaşayan halkın doğal kaynak yönetim bilincinin geliştirilmesi hektar alanda toprak muhafaza ve sel çalışması hektar alanda orman ve mera rehabilitasyonu ve ağaçlandırma

12 Toprak muhafaza ve sel kontrolu çalışması: hektar

13 Orman ve mera rehabilitasyonu ve ağaçlandırma: hektar

14 Gelir getirici ağaçlandırmalar Ceviz ve badem ağaçlandırmaları Dere ve akarsu yataklarında galeri ağaçlandırmaları

15 Buğday ve arpa verimliliğini iyileştirme: hektar Yem bitkileri üretiminde iyileşme:1.230 hektar Sebze/meyve üretiminde iyileşme: 247 hektar Yeni kapama meyve bahçesi kurulması : 180 hektar

16 Sulama havuzu yapılması: 250 adet Güneş enerjisi sistemi:1250 aile Bina yalıtımı: 625 aile Enerji tasarruflu sobaların kurulması:1250 aile Damla sulama tesisi: 127 Hektar Toprak kanallarının rehabilite edilmesi

17 Özel mülkiyet arazilerinde; 100 adet hayvan barınağının iyileştirilmesi 308 adet demonstrasyon ve çiftçi eğitimi 292 adet çiftçiye iyi uygulamaları görmek için eğitim gezileri Alım garantili sözleşmeli fidan üretimi Meralarda hayvanlar için kaşınma kazığı, gölgelik ve basit barınma yapıları Hayvan sağlığı ve hijyenik şartlara uygun üretim Entegre doğal gübre yönetimi Yem bitkisi üretimi (silajlık mısır yem bitkileri) Odun dışı orman ürünleri üretimi pazarlanması Bölgede yaşayan insanların proje faaliyetlerinde işlendirilerek istihdam sağlanması

18 Aile tipi alım garantili sözleşmeli fidan üretimi ve kullanımı Ceviz, Badem, soğanlı bitkiler, tarımsal amaçlı kullanılacak fidanlar, ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmalarında kullanılacak fidanların yörede yaşayan insanlara üretilerek satın alınması ve proje sahalarında kullanılması sağlanacaktır.

19 Meralarda hayvanlar için kaşınma kazığı, gölgelik ve basit barınma yapıları

20 Hayvan sağlığı ve hijyenik şartlara uygun üretim

21 Entegre doğal gübre yönetimi

22 Odun dışı Orman Ürünleri Üretimi Pazarlanması Proje sahasında doğal olarak yetişen ya da proje faaliyetleri ile desteklenen odun dışı ürünlerin üretiminin yaptırılması ve pazar imkanlarının sağlanması ile ilgili çalışmalar

23 Demonstrasyonlar Çiftçi eğitimi Çiftçilere yapılmış iyi uygulamaları göstermek ve artırmak için geziler bilgilerin

24 İstihdam sağlanması; Proje alanında yapılacak çalışmalarda öncelikli olarak yerel halk İstihdam edilecektir.

25 Meralarda bitki örtüsünde % 30 artış, taşıma kapasitesinde %15 artış sağlanacaktır. Temiz ve yeterli suya erişim sonucu meradaki hayvanların % 75 i içme suyu yapılarından faydalanması sağlanacaktır. Hane yıllık yakacak odun tüketiminde % 30 azalma sağlanacaktır. Yenilenebilir teknolojileri kullanan hane sayısında % 25 artış sağlanacaktır. Hayvan başına verimlilikte %20 artış sağlanacaktır. Kuru tarımda verim ve üretimde %10 artış sağlanacaktır. Sulanan ürünlerin değerinde %30 artış sağlanacaktır. Sulama suyuna erişebilen hane sayısında %20 artış sağlanacaktır

26 Köylerde yoksulluk sınırının altında yaşayan hanelerinin sayısında %10 azaltılacak Proje uygulanan mikrohavzalarda bitki örtüsünde % 30 artış sağlanacaktır. Projeye katılan ailelerin % 80 inde geçim şartlarında iyileşme (beslenme, gelir, iş yükünde azalma) sağlanacaktır. Doğal afetlerden kaynaklanan hasarların telafisi devlet tarafından yapılan harcamalarda %10 azalma sağlanacaktır. Proje planlama ve uygulama faaliyetlerine kadınların ve çocukların katılımının sağlanması Uygulama yapılan alanlarda erozyonda % 20 azalma sağlanacaktır.