DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat(T-U) Kredi AKTS Kişilik Kuramları ve Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat(T-U) Kredi AKTS Kişilik Kuramları ve Yönetimi 1 3+0 6 6"

Transkript

1 DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat(T-U) Kredi AKTS Kişilik Kuramları ve Yönetimi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin İçeriği Türkçe Yüksek Lisans Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Fuat Tanhan Yrd. Doç. Dr. Fuat Tanhan Arş. Gör. Ferhat Kardaş Bu dersin sonunda öğrenciler; insan kişiliğinin doğası, işleyişi, insan davranışını etkileyen faktörler, kişiliğin ölçülmesi, psikopatolojinin gelişimi konularına hümanist, varoluşçu ve davranışçı kuramsal bakış açılarını tanıyacaklar ve verilen vakaların davranışlarını bu yaklaşımlar çerçevesinde açıklayabileceklerdir. Fromm ve kişiliğe bakışı Berne ve Transaksiyonel analiz Maslow ve bütüncül dinamik kuram Rogers ve benlik kuramı Gestalt Psikolojisi Varoluşçu psikoloji Davranışçı kuram ve sosyal öğrenme yaklaşımı Eysenck ve Faktör kuramları Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Ölçme Yöntemleri Yöntemleri Kişiliği tanımlayabilir,c,d,e,f Hümanist, varoluşçu ve davranışçı yaklaşımların kişiliğe bakışını tanır Hümanist, varoluşçu ve davranışçı kuramları kişiliğin doğası, işleyişi, kökeni ve psikopatolojiye bakışları,c,d,e,f,c,d,e,f

2 açılarından birbirleriyle karşılaştırabilir Kendisinin ve diğer insanların kişiliğinin doğasını ve kökenlerini açıklayabilir,c,d,e,f Öğretim Yöntemleri: Ölçme Yöntemleri: A: Örnek Olay İncelemesi, B: Anlatım, C: Uygulama, D: Soru-E: Cevap,Tartışma,F: Sunum A:Test, B: Ödev Konular Önhazırlık 1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 2 Fromm ve yaklaşımı Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası, Bölüm 7 Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 3 Fromm ve yaklaşımı Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası, Bölüm 7 Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 4 Berne ve Transaksiyonel Analiz Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları 5 Berne ve Transaksiyonel Analiz (devam) Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer

3 yayınları 6 Maslow ve Bütüncül dinamik kuram 7 ARA SINAV 8 Rogers ve Benlik kuramı 9 Gestalt psikolojisi 10 Varoluşçu Psikoloji: Binswanger, Boss, Yalom 11 Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramları 12 Davranışçı ve Sosyal Öğrenme Kuramları 13 Eysenck ve faktör yaklaşımı 14 Eysenck ve faktör yaklaşımı (devam) KAYNAKLAR Ders Notu Diğer Kaynaklar Ders Kitabı: - -Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları Hasanoğlu, A. (2005). Ludwig Binswanger ve Daseinanaliz, Yeni sempozyum, 43(3), DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ

4 Perf. (Lab. ) Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav 1 20 Ödev 1 10 Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 60 Finalin Başarıya Oranı 40 Toplam 100 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ara Sınav Final Sınavı Kısa Sınav Ödev Toplam İş Yükü 152 Toplam İş Yükü / 25 (s) 6.08 Dersin AKTS Kredisi 6 ECTS FORM AND COURSE PLAN COURCE INFORMATION Course Title Code Semester Hour(L+P) Credits ECTS Personality Theories and Management Language of Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors Assistants Turkish Graduate Required Assist. Prof. Dr. Fuat Tanhan Assist. Prof. Dr. Fuat Tanhan Res. Assist. Ferhat Kardaş

5 Goals Content To introduce humanistic, existentialistic and behavioral approaches for understanding the nature of personality and psychopathology. To make the students become aware of the factors that affect human behavior. To make students become familiar with measurement of personality. To investigate clinical cases and explain their behaviors according to different approaches Fromm and his approach to personality, Berne and transactional analysis, Maslow and integrated dynamic theory, Rogers and self concept, Gestalt psychology, Existentialist psychology, Behavioral theory, Social learning approach, Eysenck and Factor model Learning Outcomes Teaching Assessment Methods Methods Understand definitions of personality,c,d,e,f Know the concepts and assumptionshumanistic, existentialistic and behavioral theory approaches,c,d,e,f Compare humanistic, existentialistic and behavioral theory approaches in terms of the nature, structure and dynamics of personality, and their approaches in defining psychopathology Understand the nature and origins of ones own and others behavior and explain them in the light of different theories.,c,d,e,f,c,d,e,f Teaching Methods: A: CaseStudy, B: Lecture, C: Practice, D: Questions/Answers, E: Discussion,F: Presentation Assessment Methods: A:Test, B: Homework Week Subjects Related readings 1 Course introduction Definition of personality Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 2 Fromm and his approach to personality Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi

6 Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 3 Fromm and his approach to personality (continued) Geçtan (2008). Psikanaliz ve Sonrası Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi 4 Berne and transactional analysis Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları 5 Berne and transactional analysis (continued) Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları 6 Maslow and integrated dynamic theory 7 MIDTERM EXAM 8 Rogers and Self concept 9 Gestalt Psychology 10 Existentialist psychology, 11 Behavioral theory and Social learning approach 12 Behavioral theory and Social learning approach (continued) 13 Eysenck and Factor model 14 Eysenck and Factor model (continued) RECOMMENDED SOURCES - Textbook -Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Additional Resources Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi -Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi

7 -Akkoyun, F. (1998). Transaksiyonel Analiz: Psikolojide İşlemsel Çözümleme Yaklaşımı. Nobel Yayın dağıtım. -Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları -Hasanoğlu, A. (2005). Ludwig Binswanger ve Daseinanaliz, yeni sempozyum, 43(3), ASSESSMENT IN-TERM STUDIES QUANTITY PERCENTAGE Perf. (Lab. ) Mid-terms 1 40 Quizzes 1 20 Assigment Total 100 Contribution of in-term studies to overall grade 40 Contribution of final examination to overall grade 60 Total 100 ECTS ALLOCCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION Activities Quantity Duration (Hour) Total Workloa d (Hour) Course Duration Hours for off-the-study (Pre-study, practice) Quiz Homework Final Exam Midterm exam Total Work Load 152 Total Work Load / 25 (h) 6.08 ECTS Credit of the Course 6

8 DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat(T-U) Kredi AKTS Terapötik Beceriler ve Uygulamaları Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin İçeriği Türkçe Yüksek Lisans Seçmeli Yrd. Doç. Dr. Fuat Tanhan Yrd. Doç. Dr. Fuat Tanhan Arş. Gör. Ferhat Kardaş Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 1) Psikolojik danışma sürecinde kullanılan,c,d,e,f temel becerilerin ifade eder 2) Psikolojik danışma sürecinde kullanılan,c,d,e,f temel becerilerin birbiri ile olan ilişkisini açıklar 3) Psikolojik danışmada temel terapötik,c,d,e,f koşullar ile temel becerileri ilişkilendirir 4) Terapötik koşulları yaratır,c,d,e,f 5) Psikolojik danışma sürecini başlatma ve,c,d,e,f bitirme kurallarını uygular 6) Terapötik becerileri gösterir,c,d,e,f Öğretim Yöntemleri: Ölçme Yöntemleri: A: Örnek Olay İncelemesi, B: Anlatım, C: Uygulama, D: Soru-E: Cevap,Tartışma,F: Sunum A:Test, B: Ödev Ön Hazırlık Psikolojik Danışma süreci, Psikolojik Danışma Becerileri Temel Psikolojik Danışma Becerileri,Dikkati Verme,Soru Sorma Danışan Gözlem Becerileri,Teşvik Etme, İçerik Yansıtma ve Özetleme Duygu Yansıtma 5. Temel Psikolojik Danışma Becerilerini

9 Bütünleştirme Beş Aşamalı Görüşme Yapısı İleri Düzey Psikolojik Danışma Becerileri Ara sınav Yüzleştirme, Odaklanma Etkileme Becerileri ve Stratejilerine Genel Bakış Kendini Açma, Anlık Olma Temel ve İleri Düzey Becerilerin Bütünleştirilmesi Psikolojik Danışma Uygulamaları Değerlendirme Ders Notu KAYNAKLAR Egan, G. (1998). The skilled helper : A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pacific Groove : Brooks/Cole. Diğer Kaynaklar Egan, G. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları. Çeviren: Füsun Akkoyun. Ankara: Form Ofset. Hill, C. E. & O'Brien, K.M. (1999). Helping skills : Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC : American Psychological Association. Ivey, A. E. & Ivey, M. B. (1999). Intentional interviewing and counseling; Facilitating client development in a multicultural society. California: Brooks/Cole. Meier, S. T. &, Davis, S.R. (2001). The elements of counseling. Canada : Brooks/Cole. Voltan-Acar, N. (2003). Terapötik iletişim. Kişilerarası ilişkiler (Geliştirilmiş 4. Baskı). Ankara: US-A Yayıncılık DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Perf. (Lab. ) Ara Sınav 1 40 Kısa Sınav 1 20

10 Ödev 1 10 Toplam 100 Yıliçinin Başarıya Oranı 60 Finalin Başarıya Oranı 40 Toplam 100 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat) Ders süresi Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) Ara Sınav Final Sınavı Kısa Sınav Ödev Toplam İş Yükü 152 Toplam İş Yükü / 25 (s) 6.08 Dersin AKTS Kredisi 6 ECTS FORM AND COURSE PLAN COURCE INFORMATION Course Title Code Semester Hour(L+P) Credits ECTS Therapeutic Skills and Applications Language of Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors Assistants Goals Content Turkish First Cycle Required Assist. Prof. Dr. Fuat Tanhan Assist. Prof. Dr. Fuat Tanhan Res. Assist. Ferhat Kardaş Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods 1) Express the basic skills used in the process of,c,d,e,f psychological counseling 2) Explain the basic skills used in the process of,c,d,e,f psychological consultation with each other and the relationship between. 3) Show the therapeutic skills,c,d,e,f

11 4) Associate psychological counseling and basic skills,c,d,e,f in the basic therapeutic conditions. 5) Create therapeutic conditions.,c,d,e,f 6) Perform psychological consultation process to start and end rules.,c,d,e,f Teaching Methods: A: CaseStudy, B: Lecture, C: Practice, D: Questions/Answers, E: Discussion,F: Presentation Assessment Methods: A:Test, B: Homework COURSE CONTENT Week Topics Study Materials 1. Counseling process, and skills Textbook 2. Basic Principles on counseling skills Textbook 3. Attention Textbook 4. Questioning Textbook 5. Observing skills of client Textbook 6. Attending, reflection of feeling and meaning, summarizing Textbook 7. Reflection of feeling Textbook 8. Midterm Textbook 9. Integration of basic couseling skills Textbook 10. Interview process in five phase Textbook 11. Counseling skills in advanced level Textbook 12. confrontation,focusing, skills and strategies, overview Textbook 13. Integration of Basic and advance counseling skills Textbook 14. General evaluation Textbook Textbook Additional Resources RECOMMENDED SOURCES Egan, G. (1998). The skilled helper : A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pacific Groove : Brooks/Cole. Egan, G. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları. Çeviren: Füsun Akkoyun. Ankara: Form Ofset. Hill, C. E. & O'Brien, K.M. (1999). Helping skills : Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC : American Psychological Association. Ivey, A. E. & Ivey, M. B. (1999). Intentional interviewing and counseling; Facilitating client development in a multicultural society. California: Brooks/Cole. Meier, S. T. &, Davis, S.R. (2001). The elements of counseling. Canada : Brooks/Cole. Voltan-Acar, N. (2003). Terapötik iletişim. Kişilerarası ilişkiler (Geliştirilmiş 4. Baskı). Ankara: US-A Yayıncılık

12 ASSESSMENT IN-TERM STUDIES QUANTITY PERCENTAGE Perf. (Lab. ) Mid-terms 1 40 Quizzes 1 20 Assigment Total 100 Contribution of in-term studies to overall grade 40 Contribution of final examination to overall grade 60 Total 100 Activities ECTS ALLOCCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD BY THE COURSE DESCRIPTION Quantity Duration (Hour) Course Duration Hours for off-the-study (Pre-study, practice) Quiz Homework Final Exam Midterm exam Total Work Load 152 Total Work Load / 25 (h) 6.08 ECTS Credit of the Course 6 Total Workload (Hour)

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgisayar Bilimleri DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13108 Bahar 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Uluslararası Pazarlama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13208 IV 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME

DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yılı 2013-2014 ELEKTRONİK TİCARET VE MLP13220 IV 3+0 3 3 VERGİLENDİRME Ön Koşul Dersleri - Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları MVP13254 4 2+2=4 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 TÜRKİYE EKONOMİSİ MLP13208 4 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Klavye Teknikleri BYA13205 Güz 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Etkili ve Güzel Konuşma UNV13004 4 2 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili TÜRKÇE Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 İTHALAT İHRACAT UYGULAMALARI DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DTP13214 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili TÜRKÇE

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 2014 MESLEKİ İNGİLİZCE-I UNV12020 GÜZ 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri A1-A2 Dersin Dili İNGİLİZCE

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 İnkılâp Tarihi I UNV13103 Güz 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week)

DERS BĐLGĐ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Laboratuvar (saat/hafta) Laboratory (hour/week) 3 4 3 0 0. Ders (saat/hafta) / Lecture (hour/week) DERS BĐLGĐ FORMU Dersin Adı / Course Name Kentiçi Ulaşım Sistemleri Urban Transportation Systems Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Bahar / Spring Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yapı Malzemelerinin

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı / Course Name Kodu / Code DINAMIK VE YAPISAL ANALIZ DYNAMICS AND STRUCTURAL ANALYSIS ARCH 206 Yarıyılı / Semester

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir.

Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Fizik I Önkoşul(lar) Dersin dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı

Ön Koşul Dersleri. Ön koşul yok. Türkçe Zorunlu. Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatö rü Dersi Verenler Dersin Yardımcıla rı Dersin Amacı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Resim Bölümü DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS TEMEL SANAT EĞİTİMİ-I RES-101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dili

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001212014 ATELYE EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 1 2 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilere; Talaşlı imalat bilgisi

Detaylı

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are:

Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2. First year, secondsemestr. The main aims of this lesson are: COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P Hour Credits ECTS Turkish Language TDL 102 2 2 + 0 2 2 Prerequisites Language Instruction Course Level Course Type Course Coordinator Instructors of Turkish

Detaylı

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar 3 0 0 3 9 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP700100 İleri Psikopatoloji Advanced

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı