ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100"

Transkript

1 ENERJİ ANALİZÖRÜ, MULTİMETRE EA200S, EA280R, EPM100 KULLANMA KILAVUZU Bu ürünün montajı ve işletmeye alınması yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

2 İçindekiler Değerli Müşterimiz, Cihazınızı en verimli şekilde kullanmak için bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz... elektropan ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz... Cihaz Genel Yapısı... 3 Elektriksel Bağlantı... 4 LCD Ekran ve Tuşların Forksiyonları... 6 Sabit Değerlerin Girilmesi... 7 Harmonik Analizi Opsiyonlar Enerji Takip Yazılımları Bilgisayar Bağlantı Protokolü Boyutlar

3 Cihazın Genel Yapısı EA serisi Enerji Analizörleri ve EPM serisi Multimetreler, 3 fazlı elektrik sistemlerinde tüm elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmıştır. Gerilim ve akım trafosu çarpanları mevcut olup orta ve yüksek gerilimde direkt kullanılabilir. Cihazlar, %1 den iyi ölçüm değerlerine sahiptir. Multimetrelerde enerji sayaçları ve harmonik ölçümü özelliği yoktur. Diğer özellikleri Enerji Analizörü ile aynıdır. Enerji Analizöründe import ve export enerji değerleri 3 adet 5+3 karakter olarak aynı anda okunabilmektedir. Negatif (-) işaretler kapasitif veya export anlamı taşır. Her elektrik kesilip geldiğinde enerji sayaçları, kaldığı yerden devam eder. Böylece sürekli enerji takibi de yapılabilir. Sayaç değerlerini sıfırlamak için 3 tuşa birden aynı anda basılır. 33. Harmoniğe kadar ölçüm yaparak ekranda her faz için akım ve gerilim ayrı ayrı harmonik değerlerini gösterir. Harmonik değerler, LCD ekranda ayrı bir moda geçilerek gösterilir. EA280R ise standart özelliklere ilave olarak 8 giriş ve 8 çıkış rölesine sahiptir. Röleler, kullanım amacına göre farklı şekillerde programlanabilir. (bkz. Sabit değerlerin girişi) 3

4 Elektriksel Bağlantı Bağlantı, cihazın arkasındaki etikette belirtildiği gibi yapılmalı, akım trafolarının fazları ve yönleri karıştırılmamalıdır. Mümkünse fazlar birer birer bağlanarak, akım ve gerilim değerleri, harcanan enerji ve güç faktörü takip edilmelidir. Export kullanım olmadığı sürece kw değerleri pozitif olmalıdır. Değer negatif ise akım trafosunun uçları ters bağlanmıştır, değiştirilmelidir. 4

5 Dikkat Edilecek Hususlar Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Eğer tesiste topraklama barası veya kazığı kurulmamışsa, 50 cm derinlikte yer altına bakır topraklama barası gömülmeli ve bu bara ile cihaz arasında bağlantı yapılmalıdır. Akım trafosu sekonder çıkışları, kendi fazlarının konnektör girişlerine doğru bağlandığı kontrol edilmelidir. Cihazın 220V besleme giriş fazına mutlaka sigorta bağlanmalıdır. Cihazın takılacağı tesiste harmonik değerler %15 in üstünde ise, cihazın 220V besleme girişi için mutlaka 220/185V 20VA izolasyon trafosu kullanılmalıdır. Ayrıca izolasyon trafosunun hem primer hem de sekonder bağlantı uçlarına paralel olarak 14mm çapında varistör bağlanmalıdır. Cihazın tüm elektriksel bağlantılarını yaptıktan sonra kw değerlerini okuduğumuz bölüme gelinerek kw değerlerinin önünde negatif işaret olup olmadığı gözlenmelidir. Önünde negatif işaret bulunan fazın akım trafosu sekonder (K L) uçları ters bağlanmıştır, doğru bağlantı için ilgili faz (K- L) uçlarının yerleri değiştirilmelidir. 5

6 LCD Ekran ve Tuşların Fonksiyonu Cihazın LCD ekranı 10x10 cm. büyüklüğünde, simgeler hariç aynı anda 10 adet elektriksel büyüklüğü gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Cihaz röleli ise 8 Giriş, 8 Çıkış ikazının pozisyonları da ekran üzerinden izlenebilir. Kolay kullanım amacıyla dört bölümden oluşan ekranda gösterilen değerlerin her biri ayrı bir tuşa bağlanmıştır. è é ê è tuşu; faz-nötr gerilimlerini, faz-faz gerilimlerini ve her fazın Cos değerini (1); é tuşu; akımları, aktif güçleri, görünür güçleri ve reaktif güçleri; (2) ê tuşu; enerji değerlerini (3) görmek için kullanılır. Her tuşa basışta bir sonraki elektriksel büyüklükler gösterilir. Sol alt bölümdeki 3 büyük karakterli sayı ile (4) sistemin ortak faz açısı veya şebeke frekansı takip edilebilir. è ve é tuşlarına basılarak istenen bilgi ekranda görülebilir (è) (é) (ê) (è,é) faz-nötr gerilim akım Aktif enerji Frekans faz-faz gerilim aktif güçler Reaktif enerji Güç faktörü görünür güçler Toplam enerji her fazın Cos si reaktif güçler ind. / kap. enerji 6

7 Sabit Değerlerin Girilmesi Cihazın çalışma şeklini belirleyen sabit değerlerin girilmesi için é ve ê tuşlarına aynı anda basılarak Ayar Moduna geçilir. LCD ekran aşağıdaki görünümü alır Sol üstteki sayı, menü numarası olarak kullanılır. Değişkenler girildikçe bir sonraki menüye geçilir. Değerlerin girişinde kullanılan üç satır sayıdan üstteki, girilecek değerin üst sınırını, alttaki ise alt sınırını gösterir, kullanıcı değiştiremez. Ortadaki sayı ise kulla-nıcının uygun değeri gireceği alandır. Girilecek değer yanıp sönerek kullanıcıyı yönlendirir. é ve ê tuşları ile istenen değere gelinip è tuşuna basılır. Sabit Değerler : (* işaretli değişkenler sadece bilgisayar bağlantısı ile değiştirilebilir.) *99- Şifre : Fabrika çıkış ayarı olarak Şifre 49 dur. Kullanıcı şifreyi sadece bilgisayar bağlantısı kurduğunda değiştirebilir. Unutulan şifre, cihaz set değerlerini değiştirmeyi imkânsız kılacağından şifre değişimi cihaz üzerinden yapılamamaktadır Gerilim trafosu oranı : Akım trafosu oranı : Cihaz, X/5 akım trafosu kullanılarak sisteme bağlandığından kullanılan akım trafosunun oranı net değer olarak girilir. Örneğin 600/5 bir akım trafosu kullanılıyorsa 120 değeri girilmelidir Cihaz ağ numarası : (1-249) Birden çok cihaz bir ağ şeklinde bağlandığında cihaza verilecek numaradır. (tekli kullanımda 1 girilmelidir) İletişim hızı : 1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200, 6=38400 Baud. 7

8 Sabit Değerlerin Girilmesi Bilgisayar Haberleşme bekleme süresi (ms) : Cihazın bağlanacağı Server IP Adresi : Örneğin nolu IP adresi için 240. menüde 85; 241. menüde 185, 242. menüde 190, 243. menüde 195 şeklinde IP adresi girilir Cihazın bağlanacağı Server daki Port Numarası : Cihazın GPRS üzerinden haberleşme durumu: 0 : Direkt bağlantı RS232 ya da RS485 ile, 1 : GPRS ile, 2 : TCP/IP Conver ter ile internet üzerinden 3-4 : Özel Kullanım, İnteraktif (1/0) : Bilgisayarla bağlantı yapıldığında Cihazın girişlerindeki değişiklikleri otomatik olarak Server bilgisayara gönderme seçeneği... 1 : Aktif, 0 : Pasif Bundan sonraki ayarlar sadece röleli model olan EA280R de bulunur. Cihazda 8 adet röle çıktısı vardır. Röle çıktıları 4 farklı şekilde kullanılabilir Röle Çalışma Modu : (0..3) 0 : Genel Mod Bütün röleler genel amaçlı uzaktan müdahale içindir. Kullanılacak bilgisayar programıyla cihaz üzerinden uzaktan müdahaleler yapılabilir. 1 : Gerilim Sınırlama Modu Röle1 : 1.faz düşük voltaj Röle2 : 1.faz yüksek voltaj Röle3 : 2.faz düşük voltaj Röle4 : 2.faz yüksek voltaj Röle5 : 3.faz düşük voltaj Röle6 : 3.faz yüksek voltaj Röle7 : herhangi bir faz düşük akım Röle8 : herhangi bir faz yüksek akım 2 : Akım Sınırlama Modu Röle1 : 1.faz düşük akım Röle2 : 1.faz yüksek akım Röle3 : 2.faz düşük akım Röle4 : 2.faz yüksek akım Röle5 : 3.faz düşük akım Röle6 : 3.faz yüksek akım 8

9 Sabit Değerlerin Girilmesi Röle7 : herhangi bir faz düşük gerilim Röle8 : herhangi bir faz yüksek gerilim 3 : Enerji Sayaç Modu (ilk 3 röle çekip bırakır) Röle1 : kwh değerinin her 1 birim artışında; Röle2 : krlh değerinin her 1 birim artışında; Röle3 : krch değerinin her 1 birim artışında; Röle4 : Gerilim değerinden herhangi biri alt veya üst sınırı aştığında; Röle5 : Akım değerinden herhangi biri alt veya üst sınırı aştığında; Röle6 : Cos değeri alt veya üst sınırı aştığında çeker... Röle7, Röle8 : genel amaçlı uzaktan müdahale içindir Röle Pulse Ayarı (ms): Rölenin çekip bırakma süresi belirlenir Röle Start Ayarı (sn): Cihaza enerji geldikten ne kadar zaman sonra rölelerin çalışmaya başlayacağı belirlenir Röle Bekleme Süresi (sn) : Kaç saniye boyunca belirlenen şart devam ederse rölenin çekeceği belirlenir. Örneğin 5 değeri girildiğinde, düşük gerilim rölesinin çekmesi için cihazın 5 sn. boyunca düşük değer okuması gerekir Röle Sıfır Fonksiyonu (0/1) : 0 : Sıfır değeri, düşük değer olarak kabul edilmez. 1 : Sıfır değeri, düşük değer olarak kabul edilir Röle Mühürleme Fonksiyonu (0/1) : 0 : Röle çektikten sonra, ilgili değer normal sınırlarına dönerse röle normal konumuna döner. Mühürleme yapmaz! 1 : Röle çektikten sonra, ilgili değer normal sınırlarına dönse bile röle çekili kalır. Mühürleme yapar! Mühürlemenin çözülmesi için ` ve _ tuşlarına birlikte basılması gerekmekedir Voltaj Alt Sınırı (V) : Voltaj Üst Sınırı (V) : Akım Alt Sınırı (I) : Akım Üst Sınırı (I) : Cos Alt Sınırı (Cos ) : Cos Üst Sınırı (Cos ) : Tüm değişkenler girilip ana ekrana dönülmeden değerler hafızaya kaydedilmez! 9

10 Harmonik Analizi Harmonik Analizi yapmak için é ve ê tuşlarına birlikte basılarak Harmonik ekranına geçiş yapılır. Harmonik gösterim sayfasında sol alt bölümdeki 3 hanenin başında H harfi belirir. H harfinin yanındaki sayı, 00 olduğunda toplam harmonik değerleri gösterimdedir. Sol üstteki üç değer sırası ile 1., 2. ve 3. faz gerilimlerinin toplam harmoniğini, sağ üstteki üç değer ise sırası ile 1., 2. ve 3. faz akımlarının toplam harmoniklerini göstermektedir. é ve ê tuşları ile tek sayılı harmonikler arasında dolaşılır. Bu aşamada harmonik numarası Sol altta H harfinin sağında belirir. Genelde bu oran gerilimde %5; akımda %10 lara kadar normal kabul edilmektedir. Tavsiyemiz, %10 ları aşan harmonik oranlarında sistemlerde filitreler kullanılmasıdır. Özellikle karmaşık yüklerin çektiği sinüs olmayan L ,864 L ,475 L ,363 H03 akımlar, gerilim şeklinde bozulmaya neden olmaktadır. Bu durum aynı gerilimde beslenen diğer cihazlarında etkilenmesine, ayrıca kompanzasyon kondansatörlerinin de daha fazla akım çekerek bozulmanın artmasına neden olur. Ana ekrana dönmek için é ve ê tuşlarına 2 saniye müddetle basılır. 10

11 144 kasada üretilen EA200S Analizörün 2 değişik versiyonu vardır: 1) EA280R (8 Giriş + 8 Çıkış Röleli): Cihaz programlanabilir 8+8 Rölesi ile her türlü otomasyon çalışmasına uygundur. (Bkz. Sabit Değerlerin Girişi) 2) EA300H (Direkt 200 A. Akım Girişi): Versiyonlar Analizör arkasından çıkan 3 adet sensör akım trafosunun ortasından direkt 200A (klemenssiz) olarak geçirilir ve x5 akım trafoları ve bu trafolardan kaynaklanan hatalar elimine edilerek daha hassas ölçme sağlanır. Cihaz özel sipariş üzerine üretilmektedir. 11

12 Enerji Takip Yazılımları Bütün elektropan cihazları, geliştirilen elektrometre yazılımıyla bilgisayardan takip edilebilir, istenirse uzaktan müdahale edilebilir. Yazılımın temel versiyonu adresinden indirilebilir. Yazılımla, cihazın okuduğu enerji değerleri, istenen sıklıkta.txt formatında bilgisayara kaydedilir. Kullanıcı bu değerleri kendi bilgisi dahilinde kullanabilir. elektrometre (arşiv) yazılımı ise lisanslı olarak satılır ve değerlerin istenen sıklıkla depolanmasına, grafiksel olarak enerji değerlerinin incelenmesine imkan verir. 12

13 Enerji Takip Yazılımları Cihazlar, 9 lu PCB Dişi Konnektör ile seri portu olan bir bilgisayara direkt bağlanılabilir. Seri portu olmayan bilgisayar için USB to Seri Dönüştürücü kullanılabilir. Dişi konnektörün 5 li sırasına soldan sağa 2., 3., ve 5., pinlerine kablo uçları lehimlenir. 2. pin TX, 3. pin RX, 5. pingnd bağlantısıdır. Lehimlenen disi konnektör kapağın içine, yerlestirilerek monte edilir. Cihazla verilen konnektöre de kablo uçları takılarak cihaz tarafı kablolama tamamlanır. Cihaz konnektörü cihaza, PCB disi konnektör de USB Dönüstürücünün Seri tarafına takılır. USB uç da bilgisayara baglanarak kablolama tamamlanmış olur. NOT : USB to Seri Kablo kullanıldığında dönüştürücü sürücüsü yüklenerek bilgisayara tanıtılmalıdır. GPRS Haberleşme Modülü: İlave Modül ile cihaz bilgileri, GPRS teknolojisiyle istenen herhangi bir yerden internet üzerinden takip edilebilir. 13

14 Bilgisayar Bağlantı Protokolü Cihazın standart modelinde 44 adet register bulunur: Sorgulama Bilgisayardan cihaza; cihaz numarası (1)+ Bilgi isteme kodu (3) + hangi registerdan itibaren (2 byte girilmeli) kaç adet register okunacağı (2 byte girilmeli) + kontrol kodları (2 byte) iledir. Cevap ise cihazdan; cihaz numarası (1) + bilgi gönderme kodu (3) + kaç byte bilgi gönderildiği (2 byte) + gönderilen bilgiler (...adet) + kontrol kodları (2 byte) şeklindedir. Alınan bilgiler float 4 byte olup IEEE754 standardında 8 bit 10 üzeri X, 23 bit gerçek değer ve 1 bit işaret (+ -) bilgisini taşır. 14

15 Boyutlar Pano Montaj Deliği : 138x138 dir. Teknik Değerler : Besleme Gerilimi : 220 V ±%20, 50 Hz Ölçme Gerilim Girişi : 3x300V. Faz-Nötr, 50Hz Ölçme Akım Girişi : 3x5 Amper, 50Hz Güç Tüketimi : <10VA Sınıf : <%1 15

16 elektropan ENERJİ KONTROL VE TAKİBİNDE YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YETKİLİ SERVİS Tel: Faks: Modern Sanayi Sitesi 102. Sk. No: 1 Kat: 3/B SAKARYA / TÜRKİYE

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır.

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. ENERJİ TAKİP YAZILIMI elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. Giriş Değerli Müşterimiz, Yazılımınızı verimli bir şekilde kullanmak için bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı ve bir başvuru

Detaylı

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50

Ç NDEK LER. Ampermetreler Voltmetreler Teknik Tablo Multimetre Teknik Tablo Güç Analizörleri FPA100 - FPA120 Ekran Görüntüleri FPA50 Dijital Ölçü Aletleri FYA72 - FYA96 FYV72 - FYA96 FMM50 Analog Ölçü Aletleri FA72 - FYA96 FMA72 - FYA96 FV72 - FYA96 FF72 - FYA96 Ç NDEK LER Analog Ölçü Aletleri Ampermetreler Demantmetreli Ampermetreler

Detaylı

FiYAT LiSTESi OCAK 2011

FiYAT LiSTESi OCAK 2011 FiYAT LiSTESi OCAK 2011 Kompanzasyonda 300 Mf lops Floating Point Dsp işlemci ile ultra Hızlı Kompanzasyon... EKC70, endüstrinin bu konudaki en hızlı DSP işlemcisi ile üretilmiştir. Genel Özellikler :

Detaylı

KATALOG. Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları

KATALOG. Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları www. elektropan.com Elektronik Mekanik Tasarım an. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları elektropan

Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları elektropan FİYAT LİSTESİ Enerji Analizörleri, Kompanzasyon Röleleri, Aşırı Akım Röleleri, Panelmetreler, Harmonik Filtreler, Reaktörler, Enerji Takip Yazılımları www. elektropan.com.tr Elektronik Mekanik Tasarım

Detaylı

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ

DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME ÜNİTESİ datakom@datakom.com.tr http://www.datakom.com.tr Tel: 0216 466 84 60 Fax: 0216 364 65 65 DKG-705 JENERATÖR KONTROL CİHAZI, J1939 MOTOR KUMANDA ÜNİTESİ ŞEBEKE İLE PARALELLEME VE DUAL JENERATÖR PARALELLEME

Detaylı

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU MPR-3 SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRÜ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler GÜVENLİK VE UYARILAR... 3 Dikkat... 3 Güvenlik... 3 Garanti... 3 İŞLETME KOŞULLARI... 4 GİRİŞ... 5 Genel Özellikler... 5 Uygulamalar... 6 MPR-3

Detaylı

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-309 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-309, tekli veya karşılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroişlemci kontrollü

Detaylı

AEL.TF.09 AEL.TF.10 TRİFAZE AKTİF, REAKTİF VE KAPASİTİF ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

AEL.TF.09 AEL.TF.10 TRİFAZE AKTİF, REAKTİF VE KAPASİTİF ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU AEL.TF.09 AEL.TF.10 TRİFAZE AKTİF, REAKTİF VE KAPASİTİF ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYACI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 0 122 TS EN ISO 9001 İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa No 0. Giriş 1 1. Sayacın Teknik Özellikleri

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

VARkombi 12 PC-TFT. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 12 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 12 PC-TFT. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 12 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi 2 PC-F eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller 2 Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler...

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU

ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ SAYAÇLAR ZMD400AT/CT, ZFD400AT/CT KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GÜVENLİK... 5 1.1 Güvenlik notları... 5 1.2 Sorumluluklar... 5 1.3 Güvenlik önlemleri... 6 2 SAYAÇ HAKKINDA AÇIKLAMALAR...

Detaylı

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI 3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI CIHAZDA KULLANILAN SEMBOLLERIN ANLAMLARI; : UYARI: Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kitapçığını okuyunuz. Bu kullanım kitapçığında

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. Kaliteli Çözümler...

ÜRÜN KATALOĞU. Kaliteli Çözümler... ÜRÜN KATALOĞU 14 ÜRÜN KATALOĞU 14 Kaliteli Çözümler... Kodlara göre alfabetik sıralama A AD-96 96 AT-XX 34 D DA-120 60 DA-203 64 DA-204 62 DA-207 62 DA-209 62 DA-300 64 DA-DIN 56 DA-VIP04 50 DAV-120 68

Detaylı

Indeks KONU BAŞLIĞI SAYFA. 1. Genel Özellikler ve Kullanım Avantajları 3. 2. Fiziksel Tanıtım 5. 3. CPM 311 Fonksiyonlarının Tanıtımı 11

Indeks KONU BAŞLIĞI SAYFA. 1. Genel Özellikler ve Kullanım Avantajları 3. 2. Fiziksel Tanıtım 5. 3. CPM 311 Fonksiyonlarının Tanıtımı 11 Indeks KONU BAŞLIĞI SAYFA 1. Genel Özellikler ve Kullanım Avantajları 3 2. Fiziksel Tanıtım 5 3. CPM 311 Fonksiyonlarının Tanıtımı 11 4. Koruma ve Reset Eğrileri 14 4.1. IEC Ters Zamanlı Koruma Eğrileri

Detaylı

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU MİKROSİM ELEKTRONİK OTOMASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU Donanım Versiyon : Yazılım Versiyon : Kullanım yeri ve amacı AirGuardian Compact Medikal

Detaylı

SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU

SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU SerSa PDKS MODEL: C2-PROX KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER PDKS HAKKINDA GENEL BİLGİ 2 1. SERSA PDKS MODEL:C2-PROX TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 2. SERSA PDKS MODEL:C2-PROX BAĞLANTI ŞEMASI 5 3. CİHAZIN ÇALIŞMASI 7

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz.

Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz. Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Enerji iletim projenizde çözümü Klea Enerji Analizörü ve Systemon Yazılımı ile sağlayabilirsiniz. Alışveriş Merkezleri ve Zincir Marketler Sanayi Bölgeleri ETOR Gateway

Detaylı

BCPlus 11 12..220V 20..200A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCPlus 11 12..220V 20..200A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCPlus 11 12..220V 20..200A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI MARİN TİPİ VE NORMAL TİP TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde

Detaylı

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr

ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL. Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat. Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr ENERJ KAL TES JENERATÖR KONTROL Teknoloji partneriniz Datakom, kaliteli ürünler uygun fiyat Ürün Kataloğu www.datakom.com.tr Datakom Elektronik Mühendislik Biz Ne Yaparız? Datakom Elektronik Mühendislik,

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ

DPR-145 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ DPR-45 Kullanım Kılavuzu V-.0 (02.0.205) DPR-45 TRAFO SICAKLIK KORUMA RÖLESİ 4 ADET PT00 GİRİŞİ 4 ADET 6A RÖLE ÇIKIŞI RS-485 MODBUS PORTU 9-50V-DC BESLEME TANITIM DPR 45 kuru tip veya reçine dolgulu OG

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu GENEL ÖZELLİKLERİ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü Harici ISI ve NEM Sensör Girişi

Detaylı

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu

ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway ETOR-4. Ethernet/Serial Gateway. Kullanım Kılavuzu ETOR-4 Ethernet/Serial Gateway Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER...10 BÖLÜM 2 KURULUM...13 2.1 Cihaz Üzerindeki Tanımlar...13 2.2 Cihaz Üzerindeki Ayarları Yapılandırma...14 2.3 Konfigürasyon

Detaylı