finansal analiz &raporlama asistanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "finansal analiz &raporlama asistanı"

Transkript

1 Metrics Management finansal analiz &raporlama asistanı Serhan Berker VERİ GİRİŞİ FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL ANALİZLER RAPORLAR Cari Dönem Detay Bilanço Özet Bilanço Cari Dönem Görünüm Giderler Özet Geçen Dönem Gelir Tablosu Öz. Gelir Tablosu Oranlar Yüzdeler Faaliyetler Diğer Net İşletme Sermayesi Kaynak Kullanım Tablosu Dupont Chart İflas Riski Varlıklar Çalışma Sayfası Nakit Akım Tablosu Hile Riski Grafikler Özkaynaklar Kontrol Oranlar

2 özet Faaliyetler bazında Şirket geçen dönemde zarar; son dönemde zarar etmiştir. Şirketin cirosu geçen döneme göre artmıştır. Şirketin vergi yükümlülüğü yoktur Varlıklar bazında Şirket Aktiflerindeki gelişme olumludur. Şirket Borçlarındaki gelişme olumludur. Şirket Özkaynaklarıdaki gelişme olumludur. Özkaynaklar bazında Şirket sermaye arttırmıştır Net işletme sermayesi gelişimi kısmen olumludur Nakit akım tablosundak gelişim olumludur İflas riski analizi kısmen olumludur Muhasebe kayıtları suistimal riski kapsamında gözden geçirilmelidir Oranlar bazında Likidite oranları kısmen olumludur. Faaliyet oranları kısmen olumludur. Finansal Yapı oranları olumludur. Karlılık oranları olumsuzdur. Serhan Berker 2/24

3 faaliyetler Ciro bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Satış indirimleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.satış indirimleri ciroya göre daha fazla artmıştır olumsuz Net Satışlar bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Satışları maliyeti bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.satışların maliyeti ciroya göre daha fazla artmıştır olumsuz Satış Zararı -3,531, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Faaliyet Giderleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.faaliyet Giderleri ciroya göre daha az artmıştır olumlu ARGE Giderleri yoktur Pazarlama Satış Giderleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. Pazarlama Satış Giderleri ciroya göre daha fazla artmıştır Genel Yönetim Giderleri bir önceki döneme göre nominal 21.44% artmıştır.reel olarak TEFE bazında 15.77% artmıştır. TÜFE bazında ise 14.13% artmıştır. Genel Yönetim Giderleri ciroya göre daha az artmıştır olumsuz olumlu Faaliyet Zararı -4,636, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Olağan Gelir ve Karlar bir önceki döneme göre nominal % azalmıştır.reel olarak TEFE bazında % azalmıştır. TÜFE bazında ise % azalmıştır. olumsuz Olağan Gider ve Zararlar bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Finansman Giderleri bir önceki döneme göre nominal % azalmıştır.reel olarak TEFE bazında % azalmıştır. TÜFE bazında ise % azalmıştır. olumlu Olağandışı gelirler bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Olağandışı giderler bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Brüt Zararı -6,226, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Vergi Yükümlülüğü yoktur olumsuz Net Zararı -6,226, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Serhan Berker 3/24

4 Varlıklar Varlıklar Dönen Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Duran Varlıklar bir önceki döneme göre 2.76 % artmıştır olumlu Yükümlülükler Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki dönem göre değişmemiştir Özkaynaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Dönen Varlıklar Nakit ve Benzerleri bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Ticari Alacaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Stoklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Diğer Dönen Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar bir önceki döneme göre 2.16 % artmıştır olumlu Maddi Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumsuz Maddi Olmayan Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Diğer Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Yükümlülükler Mali Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Kısa Vadeli Mali Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Mali Borçlar bir önceki dönem göre değişmemiştir Ticari Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Kısa Vadeli Ticari Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Mali Borçlar bir önceki dönem göre değişmemiştir Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki döneme göre değişmemiştir Aktifler bir önceki döneme göre 5.96 % artmıştır olumlu Serhan Berker 4/24

5 özkaynaklar Ödenmiş sermaye 15,670, arttırılmıştır Sermaye yedekleri bulunmamaktadır Kar yedekleri bulunmamaktadır. Şirket daha önce kar dağıtmamıştır Şirket özkaynakları 10,945,285 aşınmıştır. Aşınma oranı 17.94%'dır. Özkaynak aşınma oranı % 50'nin altındadır. Teknik iflas riski bulunmamaktadır Şirketin geçmiş ve geçen dönem karları 9, 'dır Şirketin geçmiş ve geçen dönem zararları -10,954, 'dır Şirket bu dönem içinde nakit akım tablosuna göre nakit yaratmıştır Şirketin net işletme sermayesi eksi bakiye vermektedir Fon Akım Tablosuna göre şirketin ana fon kaynağı Dönen Varlık Azalışı 'dir. Fon akım tablosuna göre şirket ana kaynağını KV Borç Azalışı ve kalemlerine kullanmıştır. Bu kalemler kullanımın 39.60% 'sidir. Şirketin halka açık şirket kriterlerine göre iflas riski yoktur Şirketin özel şirket kriterlerine göre iflas riski belirsizlik içermektedir Şirketin servis sektörü şirketi kriterlerine göre iflas riski yoktur Benford Yasası incelemesine göre şirket kayıtlarında hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır Dupont Analizine göre şirketin Valık bazında getirisi -10.8% ; Hissse Başına getirisi -11.1% ; Satış büyümesi 232.0% olmuştur. Serhan Berker 5/24

6 oranlar Likidite Oranları Cari Oran 0.19 'den 0.58'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 2) altındadır. Likidite Oranı 0.12 'den 0.54'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 1 ) altındadır. Nakit Oranı 0.07 'den 0.37'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 0.2 ) üstündedir. kısmen olumlu kısmen olumlu olumlu Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı 1 günden 5 güne çıkmıştır. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Borç Devir Hızı 25 günden 3 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca yüksek olmasıdır Stok Devir Hızı 56 günden 5 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Aktif Devir Hızı 3694 günden 1174 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Duran Varlık Devir Hızı 3520 günden 1085 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır olumsuz olumsuz olumlu kısmen olumlu kısmen olumlu Finansal Yapı Finansman Oranı 3 den 7 e çıkmıştır. Standardında 1'den büyük olması beklenir. olumlu Nakit Döngüsü günden güne düşmüştür olumlu Faiz Ödeme gücü 16.35%den ödeyemez duruma gelmiştir. olumsuz Özkaynak oranı 0.75 'den 0.76' a çıkmıştır Standardı toplam pasiflerin 1/'2'den büyük olmasıdır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak oranı 0.25 'den 0.13' a düşmüştür. Standardı toplam pasiflerin 1/3'den düşük olmasıdır. olumlu olumlu Uzun vadeli kaynak kullanılmamıştır Karlılık Oranları Net Kar marjı bir önceki döneme göre değişmemiştir olumsuz Faaliyet Karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Olağan kar marjı bir önceki döneme göre değişmemiştir olumsuz Satış Kar marjı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Aktif Karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Özkaynak karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Serhan Berker 6/24

7 özet bilanço CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Varlıklar 57,539, ,300, Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 57,539, ,300, donen varliklar 4,368, ,556, kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, hazir degerler 2,754, ,002, mali borclar 2,416, ,250, menkul kiymetler ticari borclar 136, , ticari alacaklar 200, , diger borclar 1,907, , diger alacaklar 29, , alinan avanslar 1,366, , stoklar 305, , yillara yaygin insaat onarim hakedisleri yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` borc ve gider karsiliklari diger donen varliklari 1,077, , gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , diger kisa vadeli yabanci kaynaklar duran varliklar 53,171, ,744, uzun vadeli yabanci kaynaklar ticari alacaklar mali borclar diger alacaklar ticari borclar mali duran varliklar 50,684, ,614, diger borclar maddi duran varliklar 1,789, ,802, alinan avanslar maddi olmayan duran varliklar 630, , borc ve gider karsiliklari ozel tukenmeye tabi varliklar gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 66, , diger uzun vadeli yabanci kaynaklar diger duran varliklar oz kaynaklar 50,054, ,610, odenmis sermaye 61,000, ,330, sermaye yedekleri kar yedekleri gecmis yillar karlari 9, , gecmis yillar zararlari ( ) -4,728, ,860, donem net kari (zarari) -6,226, ,868, Toplam Varlıklar 57,539, ,300, Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 57,539, ,300, Serhan Berker 7/24

8 detay bilanço Hesap No Hesap Adı CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Varlıklar 57,539, ,300, donen varliklar 4,368, ,556, hazir degerler 2,754, ,002, # 100 kasa 1,907, , # 101 alinan cekler # 102 bankalar 797, , # 103 verilen cekler ve odeme emirleri ( ) # 108 diger hazir degerler 49, , menkul kiymetler # 110 hisse senetleri # 111 ozel kesim tahvil, senet ve bonolari # 112 kamu kesimitahvil, senet ve borclari # 118 diger menkul kiymetler # 119 menkul kiymetler deger dusuklugu karsiligi ticari alacaklar 200, , # 120 alicilar 188, , # 121 alacak senetleri # 122 alacak senetleri reeskontu ( ) # 126 verilen depozito ve teminatlar 12, , # 127 diger ticari alacaklar # 128 supheli ticari alacaklar # 129 supheli ticari alacaklar karsiligi ( ) diger alacaklar 29, , # 130 MALIYEDEN ÖZEL GIDER INDIRIMINDEN ALACAKLAR # 131 ortaklardan alacaklar # 132 istiraklerden alacaklar # 133 bagli ortaklardan alacaklar # 134 diğer alacaklar # 135 personelden alacaklar # 136 diger cesitli alacaklar 29, , # 137 diger alacak senetleri reeskontu ( ) # 138 supheli supheli diger alacaklar # 139 supheli diger alacaklar karsiligi ( ) stoklar 305, , # 150 ilk madde ve malzeme # 151 yari mamuller uretim # 152 mamüller # 153 ticari mallar 305, , # 157 diger stoklar , # 158 stok deger dusuklugu karsiligi ( ) # 159 verilen siparis avanslari , yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri # 170 yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri # 179 taseronlara verilen avanslar gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.00 # 180 gelecek aylara ait giderler # 181 gelir tahakkuklari diger donen varliklari 1,077, , # 190 devreden katma deger vergisi 86, , # 191 indirilecek katma deger vergisi # 192 diger katma deger vergisi # 193 pesin odenen vergiler ve fonlar 1, , # 195 is avanslari 989, # 196 personel avanslari # 197 sayim ve tesellum noksanlari , # 198 diger cesitli donen varliklar # 199 diger donen varliklar karsiligi ( ) donen varliklar toplamı 4,368, ,556, Serhan Berker 8/24

9 detay bilanço 0 2 duran varliklar 53,171, ,744, ticari alacaklar # 220 alicilar # 221 alacak senetleri # 222 alacak senetleri reeskontu ( ) # 226 verilen depozito ve teminatlar # 229 supheli alacaklar karsiligi ( ) diger alacaklar # 231 ortaklardan alacaklar # 232 istiraklerden alacaklar # 233 bagli ortakliklardan alacaklar # 235 personelden alacaklar # 236 diger cesitli alacaklar # 237 diger alacak senetleri reeskontu ( ) # 239 supheli diger alacaklar karsiligi ( ) mali duran varliklar 50,684, ,614, # 240 bagli menkul kiymetler # 241 bagli menkul kiymetler deger dusuklugu karsiligi ( # 242 istirakler 70, # 243 istiraklere sermaye taahhutleri ( ) # 244 istirakler sermaye paylari deger dusuklugu karsiligi ( # 245 bagli ortaklar 50,614, ,614, # 246 bagli ortakliklara sermaye taahhutleri ( ) # 247 bagli ortakliklar sermaye paylari deger dusuklugu karsiligi # 248 diger mali duran varliklar # 249 diger mali duran varliklar karsiligi ( ) maddi duran varliklar 1,789, ,802, # 250 arazi ve arsalar # 251 yeralti ve yerustu duzenleri # 252 binalar # 253 tesis, makine ve cihazlar, # 254 tasitlar # 255 demirbaslar 3,042, ,369, # 256 diger maddi duran varliklar # 257 birikmis amortismanlar ( ) -1,253, , # 258 yapilmakta olan yatirmlar # 259 verilen avanslar maddi olmayan duran varliklar 630, , # 260 haklar # 261 serefiye # 262 kurulus ve orgutlenme giderleri # 263 arastirma ve gelistirme giderleri # 264 ozel maliyetler 809, , # 267 diger maddi olmayan duran varliklar 2, , # 268 birikmis amortismanlar ( ) -182, , # 269 verilen avanslar ozel tukenmeye tabi varliklar # 271 arama giderleri # 272 hazirlik ve gelistirme giderleri # 277 diger ozel tukenmeye tabi varliklar # 278 birikmis tukenme paylari ( ) # 279 verilen avanslar gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 66, , # 280 gelecek yillara ait giderler 66, , # 281 gelir tahakkuklari diger duran varliklar # 291 gelecek yillarda indirilecek katma deger vergisi # 292 diger katma deger vergisi # 293 gelecek yillar ihtiyaci stoklar # 294 elden cikarilacak stoklar ve maddi duran varliklar # 295 pesin odenen vergiler ve fonlar # 297 diger cesitli duran varliklar # 298 stok deger dusuklugu karsiligi ( ) # 299 birikmis amortismanlar ( ) duran varliklar toplamı 53,171, ,744, Toplam Aktifler 57,539, ,300, Serhan Berker 9/24

10 detay bilanço Hesap No Hesap Adı CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 68,484, ,019, kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, mali borclar 2,416, ,250, banka kredileri 2,416, ,250, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri tahvil anapara borc taksit ve faizleri cikarilmis bonolar ve senetler cikarilmis diger menkul kiymetler menkul kiymetler ihrac farki ( ) diger mali borclar ticari borclar 136, , saticilar , borc senetleri borc senetleri reeskontu ( ) alinan depozito ve teminatlar 136, , diger ticari borclar diger borclar 1,907, , ortaklara borclar istiraklere borclar bagli ortakliklara borclar personele borclar diger cesitli borclar diger borc senetleri reeskontu ( ) diğer çeşitli borçlar 1,907, , alinan avanslar 1,366, , alinan siparis avanslari 1,366, , alinan diger avanslar yillara yaygin insaat onarim hakedisleri yillara yaygin insaat onarim hakedis bedelleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , odenecek vergi ve fonlar 207, , odenecek sosyal guvenlikkesintileri 158, , vadesi gecmis, ertelenmis veya taksitlendirilmis vergi ve odenecek diger yukumlulukler borc ve gider karsiliklari donem kari vergi ve diger yasal yukumluluk donem karinin pesin odenen vergi ve diger kidem tazminati karsiligi maliyet giderleri karsiligi diger borc ve gider karsiliklari gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , gelecek aylara ait gelirler 329, gider tahakkuklari 961, , diger kisa vadeli yabanci kaynaklar hesaplanan katma deger vergisi diger katma deger vergisi merkez ve subeler cari hesabi sayim ve tesellum fazlalari diger cesitli yabancikaynaklar kisa vadeli yabanci kaynaklar toplamı 7,484, ,689, Serhan Berker 10/24

11 detay bilanço 40 4 uzun vadeli yabanci kaynaklar mali borclar banka kredileri FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ cikarilmis tahviller cikarilmis diger menkul kiymetler menkul kiymetler ihrac farki ( ) diger mali borclar ticari borclar saticilar borc senetleri borc senetleri reeskontu ( ) alinan depozito ve tenimatlar diger ticari borclar diger borclar ortaklara borclar istiraklere borclar bagli ortakliklara borclar diger cesitli borclar diger boc senetleri reeskontu ( ) kamuya olan ertelenmis veya taksitlendirilmis borclar alinan avanslar alinan siparis avanslari alinan diger avanslar borc ve gider karsiliklari kidem tazminati karsiligi diger borc ve gider karsiliklari gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` gelecek yillara ait gelirler gider tahakkuklari diger uzun vadeli yabanci kaynaklar gelecek yillara ertelenen veya terkin edilecek katma tesise katilma paylari diger cesitli uzun vadeli yabanci kaynaklar uzun vadeli yabanci kaynaklar toplamı oz kaynaklar 61,000, ,330, odenmis sermaye sermaye 61,000, ,330, odenmemis sermaye( ) SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) sermaye yedekleri 61,000, ,330, hisse senetleri ihrac primleri hisse senedi iptal karlari maddi duran varlik yeniden degerleme artislari istirakler yeniden degerleme artislari maliyet artis fonu diger sermaya yedekleri kar yedekleri yasal yedekler statu yedekleri olaganustu yedekler diger kar yedekleri ozel fonlar gecmis yillar karlari gecmis yillar karlari 9, , gecmis yillar zararlari ( ) gecmis yillar zararlari ( ) -4,728, ,860, donem net kari (zarari) donem net kari donem net zarari ( ) -6,226, ,868, oz kaynaklar toplamı 61,000, ,330, Toplam Pasifler 68,484, ,019, Serhan Berker 11/24

12 gelir tablosu GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 0 60 brut satislar 17,986, ,386, yurtici satislar 17,983, ,386, yurtdisi satislar diger gelirler 2, satis indirimleri( ) -101, , satistan iadeler ( ) -101, , satis iskontolari ( ) diger indirimler ( ) NET SATIŞLAR 17,884, ,364, satislarin maliyeti ( ) -21,416, ,587, satilan mamuller maliyeti ( ) satilan ticari mallar maliyeti ( ) -244, , satilan hizmet maliyeti ( ) -21,171, ,443, diger satislarin maliyeti ( ) SATIŞ KARI -3,531, , faaliyet giderleri ( ) -1,104, , arastirma ve gelistirme giderleri ( ) pazarlama, satis ve dagitim giderleri ( ) -623, , genel yonetim giderleri ( ) -481, , FAALİYET KARI -4,636, , diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` 619, ,146, istiraklerden temettu gelirleri bagli ortakliklardan temettu gelirleri faiz gelirleri 9, , komisyon gelirleri konusu kalmayan karsiliklar menkul kiymet satis karlari kambiyo kararlari 363, , reeskont faiz gelirleri diger olagan ve gelirler ve karlar 247, , diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar () -1,484, , komisyon giderleri ( ) karsilik giderleri ( ) -670, menkul kiymet satis zararlari ( ) kambiyo zararlari ( ) -366, , reeskont faiz giderleri ( ) diger olagan gider ve zararlar ( ) -447, finansman giderleri ( ) -701, ,233, kisa vadeli borclanma giderleri ( ) -701, ,233, uzun vadeli borclanma giderleri ( ) olagan disi gelir ve karlar 1, onceki donem gelir ve karlar diğer hasılat ve karlar diger olagan disi gelir ve karlar 1, olagan disi gider ve zararlar ( ) -24, , calismayan kisim gider ve zararlari ( ) onceki donem gider ve zararlari ( ) diger olagan disi gider ve zararlar () -24, , BRÜT KAR -6,226, ,868, donem net kari (zarari) donem kari veya zarari donem kari vergi ve diger yasal yukumluluk donem net kari veya zarari NET KAR -6,226, ,868, Serhan Berker 12/24

13 özet gelir tablosu GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 0 brut satislar 60 17,986, ,386, satis indirimleri( ) , , NET SATIŞLAR 17,884, ,364, satislarin maliyeti ( ) 62-21,416, ,587, SATIŞ KARI -3,531, , faaliyet giderleri ( ) 63-1,104, , FAALİYET KARI -4,636, , diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` , ,146, diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar () 65-1,484, , finansman giderleri ( ) , ,233, olagan disi gelir ve karlar 67 1, olagan disi gider ve zararlar ( ) 68-24, , BRÜT KAR -6,226, ,868, donem net kari (zarari) NET KAR -6,226, ,868, Serhan Berker 13/24

14 net işletme sermayesi CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM ARTIŞ AZALIŞ 1 donen varliklar 4,368, ,556, ,360, , hazir degerler 2,754, ,002, ,752, menkul kiymetler ticari alacaklar 200, , , diger alacaklar 29, , , stoklar 305, , , yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` diger donen varliklari 1,077, , , kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, ,862, ,067, mali borclar 2,416, ,250, ,833, ticari borclar 136, , , diger borclar 1,907, , ,673, alinan avanslar 1,366, , , yillara yaygin insaat onarim hakedisleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , , borc ve gider karsiliklari gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , ,251, diger kisa vadeli yabanci kaynaklar NET İŞLETME SERMAYESİ -3,116, ,133, ,016, Serhan Berker 14/24

15 kaynak kullanım tablosu KAYNAKLAR 2 Faaliyetlerden % Sermaye Artışı 15,670, % 1 Dönen Varlık Azalışı % Duran Varlık Azalışı % 2 KV Borç Artışı % UV Borç Artışı % 2 TOPLAM KAYNAK 15,670, KULLANIM Faaliyetlere 6,226, % Sermaye Azalışı % Dönen Varlık Artışı 1,811, % Duran Varlık Artışı 1,427, % 1 KV Borç Azalışı 6,205, % UV Borç Azalışı % 5 TOPLAM KULLANIM 15,669, Serhan Berker 15/24

16 nakit akım tablosu DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 1,002, DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 34,211, Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit çıkışları 19,987, DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 35,964, Satışların Maliyeti 21,416, Satışlardan Elde Edilen Nakit 17,710, Stoklardaki Artışlar 0.00 Net satışlar 17,884, Ticari Borçlardaki Azalışlar 104, Ticari Alacaklardaki Azalışlar 0.00 Ticari Borçlardaki Artışlar () 0.00 Ticari Alacaklardaki Artışlar () (174,067.04) Stoklardaki Azalışlar () (739,516.92) Diğer Olağan Gelirlerden Sağlanan Nakit 256, Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (794,084.14) Diğer Olağan Giderler 619, Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit çıkışları 1,062, Nakit Girdisi Olmayan Diğer Olağan Gelirler () (363,107.66) ARGE Giderleri 0.00 Olağandışı Gelirlerden Sağlanan Nakit 1, Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 623, KV Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 2,311, Genel Yöentim Giderleri 481, Menkul Kıymet İhraçlarından 0.00 Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (41,971.24) Alınan Krediler 0.00 Diğer Olağan Giderlerden Dolayı Nakit çıkışı 447, Diğer Artışlar 2,311, Diğer Olağan Giderler 1,484, UV Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 0.00 Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (1,036,903.93) Menkul Kıymet İhraçlarından 0.00 Olağandışı Giderlerden Dolayı Nakit çıkışı 24, Alınan Krediler 0.00 Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 701, Diğer Artışlar 0.00 Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışı 1,291, Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 15,670, KV Yabancı Kaynak Ödemeden Nakit Çıkışı 9,834, Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit 0.00 Menkul Kıymet Anapara Ödeme 0.00 Diğer nakit Girişleri 13, Kredi Anapara Ödemesi 9,833, Diğer Ödemeler UV Yabancı Kaynak Ödemeden Nakit Çıkışı (827.24) Menkul Kıymet Anapara Ödeme 0.00 Kredi Anapara Ödemesi 0.00 Diğer Ödemeler (827.24) Ödenen Vergi ve Benzerleri 0.00 Ödenen Temettüler Diğer nakit Çıkışları 861, DÖNEM SONU MEVCUDU 2,754, NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI 1,752, Serhan Berker 16/24

17 cari görünüm Gelir Tablosu Vergi 0.00 Amortisman (836,055.38) Ödenmiş Sermaye Satışlar 17,986, Finansman Gideri (701,206.88) Sermaye Yedekleri Yurtiçi 17,983, % Kar Yedekleri Yurtdışı % EBITDA 4,688, GY Karları Diğer 2, % EBIT 5,524, GY Zararları Dönem Karı/Zararı İndirimler (-) (101,790.92) 0.57% Aktifler 57,539, Dönen Varlıklar 4,368, % DİKKAT SERMAYE AŞINMIŞ SMM (-) (21,416,502.11) % Duran Varlıklar 53,171, % 61,000, , ,728, ,226, Satış Karı (3,531,898.41) 19.64% KV Yabancı Kaynaklar 7,484, % UV Yabancı Kaynaklar % Faaliyet Giderleri (-) (1,104,924.53) 6.14% Öz Kaynaklar 50,054, % Faaliyet Karı (4,636,822.94) 25.78% Dönen % Aktif % Ortaklardan Alacaklar Nakit ve Nakit Benzeri 2,754, % 4.79% Ortaklara Borçlar Diğer Gelirler 621, % Ticari Alacaklar 200, % 0.35% Diğer Giderler (-) (1,509,161.62) 8.39% Stoklar 305, % 0.53% TTK İLE UYUMLU Diğer Dönen Varlıklar 1,106, % 1.92% Operasyon Karı (5,524,907.53) 30.72% Gün Duran % Aktif % Cari Oran 0.58 Finansman Giderleri (-) (701,206.88) 3.90% Mali DV 50,684, % 88.09% Likidite Oranı 0.54 Maddi DV 1,789, % 3.11% Nakit Oranı 0.37 Brüt Kar (6,226,114.41) 34.62% Maddi Olmayan DV 630, % 1.09% Alacak Devir Hızı Diğer DV 66, % 0.12% Borç Devir Hızı Vergi (-) % Stok Devir Hızı Diğer KV Kaynaklar 4,931, % Aktif Devir Hızı Net Kar (6,226,114.41) 34.62% Diğer UV Kaynaklar % Duran V.Devir Hızı Aktif % Kaldıraç Oranı 13.01% Net İşletme Sermayesi (3,116,426.84) Mali Borçlar 2,416, % Özkaynak Oranı 76.17% Kısa Vadeli 2,416, % 4.20% FinGid./Borç 9.37% İflas Riski Uzun Vadeli % 0.00% Nakit Döngüsü Orijinal Z Score SAĞLAM Aktif Karlılığı % 7 Özel Firmalar BELİRSİZLİK VAR Satış Karlılığı 19.64% Servis Sektörü ve Gelişmekte olan Piyasalar SAĞLAM Ticari Borçlar 136, % Kısa Vadeli 136, % 0.24% Uzun Vadeli % 0.00% Serhan Berker 17/24

18 giderler GY Values Total Toplam Total Hesap % Total Grup % Ana Grup Açılım Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Personel 3,789, % 96.53% 56, % 1.43% 80, % 2.04% 0.00% 0.00% 3,926, % % Cihaz 1,760, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,760, % % Kira 1,017, % 82.74% 0.00% 0.00% 212, % 17.26% 0.00% 0.00% 1,229, % % Komisyon 883, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 883, % % Amortisman 794, % 94.98% 0.00% 0.00% 41, % 5.02% 0.00% 0.00% 836, % % Finansman 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 701, % % 701, % % Reklam 302, % 64.49% 166, % 35.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 468, % % Bakım 440, % 98.51% % 0.00% 6, % 1.49% 0.00% 0.00% 447, % % Kırtasiye 283, % 92.59% 20, % 6.69% 2, % 0.72% 0.00% 0.00% 306, % % Kargo 194, % 97.37% 5, % 2.63% % 0.00% 0.00% 0.00% 199, % % Danışmanlık 43, % 22.47% 109, % 55.86% 42, % 21.67% 0.00% 0.00% 195, % % Seyahat 65, % 34.26% 121, % 64.14% 3, % 1.60% 0.00% 0.00% 189, % % Taşıt 28, % 16.64% 137, % 80.78% 4, % 2.57% 0.00% 0.00% 169, % % Temizlik 53, % 63.53% % 0.05% 30, % 36.42% 0.00% 0.00% 83, % % Harç 27, % 57.56% % 0.89% 19, % 41.55% 0.00% 0.00% 47, % % Elektrik 34, % 91.86% 0.00% 0.00% 3, % 8.14% 0.00% 0.00% 37, % % K.Demirbaş 32, % 92.89% 0.00% 0.00% 2, % 7.11% 0.00% 0.00% 34, % % İletişim 33, % 99.09% % 0.22% % 0.69% 0.00% 0.00% 33, % % Sigorta 30, % 96.06% 1, % 3.63% % 0.31% 0.00% 0.00% 31, % % Vergi 22, % 90.02% 0.00% 0.00% 2, % 9.98% 0.00% 0.00% 24, % % Temsil 12, % 55.06% 5, % 23.95% 4, % 20.99% 0.00% 0.00% 22, % % Diğer 10, % 52.96% % 3.22% 8, % 43.82% 0.00% 0.00% 20, % % Aidat 1, % 11.62% 0.00% 0.00% 10, % 88.38% 0.00% 0.00% 11, % % Su 3, % 66.90% 0.00% 0.00% 1, % 33.10% 0.00% 0.00% 4, % % Banka % 17.67% 0.00% 0.00% 3, % 82.33% 0.00% 0.00% 4, % % Ambalaj 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Destek 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Prim 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Yönetim 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % 0.00% 0.00% % % Grand Total 9,871, % 84.53% 623, % 5.34% 481, % 4.12% 701, % 6.00% 11,677, % % Serhan Berker 18/24

19 oranlar Standardlar CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Likidite Oranları Cari Oran Dönen Varlık/ KVYK Likidite Oranı (Dönen Varlık-Stoklar)/KVYK Nakit Oran (Hazır Değerler+Menkul Değerler)/KVYK Stok Bağımlılık (KVYK-( HD+MD+Alacaklar))/Stoklar < Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı Satışlar/Alacaklar > Stok Devir Hızı SMM/Stoklar > Aktif Devir hızı Satışlar/T. Aktif > Duran Varlık D.H. Satışlar/Duran Varlık > M.D.V Dev. Hızı Satışlar/M.D.V > Özkaynak D.H Satışlar/ Özkaynaklar > Dönen Varlık D. H. Satışlar/Dönen Varlık > Finansal Yapı Kaldıraç Oranı Toplam Yab. Kaynak/Toplam Aktif <%50 13% 25% Özkaynak Oranı Özkaynak/Toplam Aktif >%50 76% 75% Finansman Oranı Özkaynak/Toplam Yab. Kaynak >% % 297% KVYK Oranı KVYK/Toplam Pasif < 1/ UVYK Oranı UVYK/Toplam Pasif < 1/ Ticari Borç D.H. Satışlar/Tic. Borç < Karlılık Oranları Net Kar Marjı Dönem Net Karı/Net Satışlar > Satış Kar Marjı Brüt Kar/Net Satışlar > Faaliyet Karlılığı Faaliyet Karı/Net Satışlar > Olağan Kar Marjı OlağanKar/Net Satışlar > Dönem Kar marjı Dönem Karı/Net Satışlar > Aktif Karlılığı Net Kar/Aktifler > Özkaynak Karlılığı Net Kar/Özkaynaklar > Serhan Berker 19/24

20 yüzde analizi CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 1 donen varliklar 7.6% 4.7% brut satislar 100.6% 100.4% 10 hazir degerler 4.8% 1.8% satis indirimleri( ) -0.6% -0.4% 11 menkul kiymetler 0.0% 0.0% Net Satışlar 100.0% 100.0% 12 ticari alacaklar 0.3% 0.0% satislarin maliyeti ( ) % % 13 diger alacaklar 0.1% 0.0% Brüt Kar -19.7% -4.1% 15 stoklar 0.5% 1.6% faaliyet giderleri ( ) -6.2% -7.9% yillara yaygin insaat ve 17 onarim maliyetleri 0.0% 0.0% Faaliyet Karı -25.9% -12.0% 18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.0% 0.0% diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` 3.5% 21.4% 19 diger donen varliklari 1.9% 1.3% diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar ( -8.3% -2.4% Olağan Kar -34.7% -34.7% 2 duran varliklar 92.4% 95.3% olagan disi gelir ve karlar 0.0% 0.0% 22 ticari alacaklar 0.0% 0.0% olagan disi gider ve zararlar ( ) -0.1% -0.1% 23 diger alacaklar 0.0% 0.0% Dönem Karı -34.8% -34.8% 24 mali duran varliklar 88.1% 91.4% donem net kari (zarari) -34.8% -34.8% 25 maddi duran varliklar 3.1% 3.3% maddi olmayan duran 26 varliklar 1.1% 0.3% ozel tukenmeye tabi 27 varliklar 0.0% 0.0% 28 gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.1% 0.3% 29 diger duran varliklar 0.0% 0.0% kisa vadeli yabanci 3 kaynaklar -13.0% -25.2% 30 mali borclar -4.2% -22.6% 32 ticari borclar -0.2% -0.7% 33 diger borclar -3.3% -0.4% 34 alinan avanslar -2.4% -1.3% yillara yaygin insaat 35 onarim hakedisleri 0.0% 0.0% odenecek vergi ve diger 36 yukumlulukler -0.6% -0.1% 37 borc ve gider karsiliklari 0.0% 0.0% gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` diger kisa vadeli yabanci kaynaklar -2.2% -0.1% 0.0% 0.0% uzun vadeli yabanci 4 kaynaklar 0.0% 0.0% 40 mali borclar 0.0% 0.0% 42 ticari borclar 0.0% 0.0% 43 diger borclar 0.0% 0.0% 44 alinan avanslar 0.0% 0.0% 47 borc ve gider karsiliklari 0.0% 0.0% gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` diger uzun vadeli yabanci kaynaklar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 oz kaynaklar 76.2% 71.3% 50 odenmis sermaye % -83.5% 52 sermaye yedekleri 0.0% 0.0% 54 kar yedekleri 0.0% 0.0% 57 gecmis yillar karlari 0.0% 0.0% 58 gecmis yillar zararlari ( ) 8.2% 5.3% 59 donem net kari (zarari) 10.8% 3.4% Serhan Berker 20/24

21 dupont chart Gelir Tablosu Satışlar 17,884,604 Brüt Kar SMM - -3,531,898 21,416,502 EBIT Net Kar - -5,524,908-6,226,114 Varlık Baz PS & GY Getiri 268,869 Faiz - Dönem Başı -10.8% Faal. Gid. 701,207 Varlıklar Amortisman + 1,993,009 57,539, ,055 Net Kar Vergi - -6,226,114 D. GE.& Gİ - 0 Kar Marjı -888,085 Satışlar -35% 17,884,604 Varlıklar Nakit Hisse Başına 2,754,978 Getiri x -11.1% Alacaklar + Duran V. Satışlar 200,641 53,171,142 17,884,604 Varlık Devir Hızı Stoklar + Toplam V , ,539,364 Dönen V. Diğer + 4,368,223 1,106,993 Yükümlülükler Satıcılar 136,696 KVYK Krediler + 7,484,649 Toplam 2,416,381 Yükümlülük UVYK + 7,484,649 Diğer + 0 Toplam V. 4,931, ,539,364 Kaldıraç Özsermaye Dönem Başı 1.02 Sermaye Değ Net Değer 0 56,280,829 Satış son dönem DB N.Değer + 17,884,604 Satış 56,280,829 Dönem Sonu Büyüme % Net Değer Satış önceki 232.0% Net Kar + 50,054,715 dönem -6,226,114 5,386,902 x Serhan Berker 21/24

22 iflas riski (altmann model) CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 1 Net İşletme Sermayesi (3,116,426.84) (11,133,267.73) 2 Aktifler 57,539, ,300, Dağıtılmamış Karlar (10,945,285.25) EBIT (5,524,907.53) (1,268,498.28) 5 Özsermaye 50,054, ,610, Toplam Borçlar 7,484, ,689, Satışlar 17,986, ,386, Orijinal Z Score 3.68 SAĞLAM 1.56 İFLAS RİSKİ Özel Firmalar 2.62 BELİRSİZLİK VAR 1.13 İFLAS RİSKİ Servis Sektörü ve Gelişmekte olan Piyasalar CARİ DÖNEM Değerlendirme GEÇEN DÖNEM 5.40 SAĞLAM 1.61 BELİRSİZLİK VAR Original Private Firms Non-Manu & Emerging İflas 1.81 İflas 1.23 İflas 1.10 Sağlam 2.99 Sağlam 2.90 Sağlam 2.60 Serhan Berker 22/24

23 hile riski (benford kanunu) 1st Digit 2nd Digit 3rd Digit 35% % 20% 30% 25% 20% 15% % % % 18% 16% 14% 12% 10% 8% CARİ DÖNEM hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır 10% 5% 0% Benford Law Current Previous % % Benford Law Current Previous 6% 4% 2% 0% Benford Law Current Previous GEÇEN DÖNEM hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır 1 ST DIGIT 2 ND DIGIT 3 RD DIGIT Benford Law Current Previous Benford Law Current Previous Benford Law Current Previous 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % Serhan Berker 23/24

24 Millions Millions Millions BİLANÇO AKTİFLER YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIK DURAN VARLIK KVY KAYNAK UVY KAYNAK ÖZ KAYNAK NAKİT &BENZER TİCARİ ALACAK STOK DİĞER DÖNEN V. MALİ DV MADDİ DV MADDİ OLM. DV DİĞER DV MALİ BORÇ KV MB UV MB TİCARİ BORÇ KV TB UV TB DİĞER KVK DİĞER UVK Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem 92% 8% Dönen Varlık Duran Varlık Cari Dönem 13% 0% 87% KVY Kaynak UVY Kaynak Öz Kaynak Cari Dönem Dönen Varlık 7% 5% 25% 63% Nakit &Benzer Ticari Alacak Stok Diğer Dönen V. Geçmiş Dönem Dönen Varlık 27% 39% 1% 33% Nakit &Benzer Ticari Alacak Stok Diğer Dönen V. Cari Dönem 0% 32% 2% 66% Mali Borç Ticari Borç Diğer KVK Diğer UVK Geçmiş Dönem 8% 3% 0% 89% Mali Borç Ticari Borç Diğer KVK Diğer UVK Geçmiş Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Duran Varlık Geçmiş Dönem Duran Varlık 5% 95% Dönen Varlık Duran Varlık 75% 25% 0% KVY Kaynak UVY Kaynak Öz Kaynak 3%1% 4%0% 96% Mali DV Maddi 96% DV Maddi Olm. DV Mali DV Maddi DV Maddi Olm. DV Serhan Berker 24/24

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI TEKDÜZEN HESAP PLANI AKTİF HESAPLAR 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa 101 Alınan Çekler 101.01 Portföydeki Çekler 101.02 Tahsildeki Çekler 101.03 Teminattaki

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D

IIEMSAN Y. U. EAP«2(D IIEMSAN Y. U. EAP«2(D 2012 TEMSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tüm Hakları Saklıdır Sürüm 1.0-2- İÇİNDEKİLER Vizyonumuz 4 Yönetim Kurulu 5-8 Üretim ve Satış Bilgileri 10-11 Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : 69941 VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

1 CARI VARLIKLAR 2 CARI OLMAYAN VARLIKLAR 3 KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 4 UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 5 ÖZSERMAYE 6 GELIR TABLOSU HESAPLARI

1 CARI VARLIKLAR 2 CARI OLMAYAN VARLIKLAR 3 KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 4 UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER 5 ÖZSERMAYE 6 GELIR TABLOSU HESAPLARI Sigortacilik Hesap Plani ve Izahnamesi Hakkinda Teblig (Sigortacilik Muhasebe Sistemi Teblig No: 1) Amaç Madde 1- Bu düzenlemenin amaci; sigortacilik sektöründe tek tip mali tablolar hazirlanmasina imkan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU 213 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Genel Bilgiler... 2 Organizasyon Yapısı.. 3 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Hakla...

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

MUMEYEK ONLİNE MALİ TABLO OLUŞTURMA SİSTEMİ TFRS MODEL HESAP PLANI FİNANSAL DURUM TABLOSU REFERANS

MUMEYEK ONLİNE MALİ TABLO OLUŞTURMA SİSTEMİ TFRS MODEL HESAP PLANI FİNANSAL DURUM TABLOSU REFERANS MUMEYEK ONLİNE MALİ TABLO OLUŞTURMA SİSTEMİ TFRS MODEL HESAP PLANI FİNANSAL DURUM TABLOSU REFERANS HESAP TFRS MADDE TDHP Muadili KODU TFRS HESAP ADI 1** A * * DÖNEN VARLIKLAR M01/54i) 10* A A * NAKİT ve

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.09.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 27,624,579 1 Kasa 633 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 27,080,911 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU ASTAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2015 tarihinde, Saat 14:00 da, Şirket Genel Müdürlüğünün EGS Business Park Blokları Yeşilköy Mah., Atatürk Cad., No:12/1, B2 Blok, 17. Kat No: 467, Yeşilköy

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı