finansal analiz &raporlama asistanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "finansal analiz &raporlama asistanı"

Transkript

1 Metrics Management finansal analiz &raporlama asistanı Serhan Berker VERİ GİRİŞİ FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL ANALİZLER RAPORLAR Cari Dönem Detay Bilanço Özet Bilanço Cari Dönem Görünüm Giderler Özet Geçen Dönem Gelir Tablosu Öz. Gelir Tablosu Oranlar Yüzdeler Faaliyetler Diğer Net İşletme Sermayesi Kaynak Kullanım Tablosu Dupont Chart İflas Riski Varlıklar Çalışma Sayfası Nakit Akım Tablosu Hile Riski Grafikler Özkaynaklar Kontrol Oranlar

2 özet Faaliyetler bazında Şirket geçen dönemde zarar; son dönemde zarar etmiştir. Şirketin cirosu geçen döneme göre artmıştır. Şirketin vergi yükümlülüğü yoktur Varlıklar bazında Şirket Aktiflerindeki gelişme olumludur. Şirket Borçlarındaki gelişme olumludur. Şirket Özkaynaklarıdaki gelişme olumludur. Özkaynaklar bazında Şirket sermaye arttırmıştır Net işletme sermayesi gelişimi kısmen olumludur Nakit akım tablosundak gelişim olumludur İflas riski analizi kısmen olumludur Muhasebe kayıtları suistimal riski kapsamında gözden geçirilmelidir Oranlar bazında Likidite oranları kısmen olumludur. Faaliyet oranları kısmen olumludur. Finansal Yapı oranları olumludur. Karlılık oranları olumsuzdur. Serhan Berker 2/24

3 faaliyetler Ciro bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Satış indirimleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.satış indirimleri ciroya göre daha fazla artmıştır olumsuz Net Satışlar bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Satışları maliyeti bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.satışların maliyeti ciroya göre daha fazla artmıştır olumsuz Satış Zararı -3,531, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Faaliyet Giderleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır.faaliyet Giderleri ciroya göre daha az artmıştır olumlu ARGE Giderleri yoktur Pazarlama Satış Giderleri bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. Pazarlama Satış Giderleri ciroya göre daha fazla artmıştır Genel Yönetim Giderleri bir önceki döneme göre nominal 21.44% artmıştır.reel olarak TEFE bazında 15.77% artmıştır. TÜFE bazında ise 14.13% artmıştır. Genel Yönetim Giderleri ciroya göre daha az artmıştır olumsuz olumlu Faaliyet Zararı -4,636, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Olağan Gelir ve Karlar bir önceki döneme göre nominal % azalmıştır.reel olarak TEFE bazında % azalmıştır. TÜFE bazında ise % azalmıştır. olumsuz Olağan Gider ve Zararlar bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Finansman Giderleri bir önceki döneme göre nominal % azalmıştır.reel olarak TEFE bazında % azalmıştır. TÜFE bazında ise % azalmıştır. olumlu Olağandışı gelirler bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Olağandışı giderler bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumlu Brüt Zararı -6,226, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Vergi Yükümlülüğü yoktur olumsuz Net Zararı -6,226, olmuştur. Bir önceki döneme göre nominal % artmıştır.reel olarak TEFE bazında % artmıştır. TÜFE bazında ise % artmıştır. olumsuz Serhan Berker 3/24

4 Varlıklar Varlıklar Dönen Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Duran Varlıklar bir önceki döneme göre 2.76 % artmıştır olumlu Yükümlülükler Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki dönem göre değişmemiştir Özkaynaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Dönen Varlıklar Nakit ve Benzerleri bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Ticari Alacaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Stoklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Diğer Dönen Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar bir önceki döneme göre 2.16 % artmıştır olumlu Maddi Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumsuz Maddi Olmayan Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumlu Diğer Duran Varlıklar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Yükümlülükler Mali Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Kısa Vadeli Mali Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Mali Borçlar bir önceki dönem göre değişmemiştir Ticari Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Kısa Vadeli Ticari Borçlar bir önceki döneme göre % azalmıştır olumlu Uzun Vadeli Mali Borçlar bir önceki dönem göre değişmemiştir Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki döneme göre % artmıştır olumsuz Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar bir önceki döneme göre değişmemiştir Aktifler bir önceki döneme göre 5.96 % artmıştır olumlu Serhan Berker 4/24

5 özkaynaklar Ödenmiş sermaye 15,670, arttırılmıştır Sermaye yedekleri bulunmamaktadır Kar yedekleri bulunmamaktadır. Şirket daha önce kar dağıtmamıştır Şirket özkaynakları 10,945,285 aşınmıştır. Aşınma oranı 17.94%'dır. Özkaynak aşınma oranı % 50'nin altındadır. Teknik iflas riski bulunmamaktadır Şirketin geçmiş ve geçen dönem karları 9, 'dır Şirketin geçmiş ve geçen dönem zararları -10,954, 'dır Şirket bu dönem içinde nakit akım tablosuna göre nakit yaratmıştır Şirketin net işletme sermayesi eksi bakiye vermektedir Fon Akım Tablosuna göre şirketin ana fon kaynağı Dönen Varlık Azalışı 'dir. Fon akım tablosuna göre şirket ana kaynağını KV Borç Azalışı ve kalemlerine kullanmıştır. Bu kalemler kullanımın 39.60% 'sidir. Şirketin halka açık şirket kriterlerine göre iflas riski yoktur Şirketin özel şirket kriterlerine göre iflas riski belirsizlik içermektedir Şirketin servis sektörü şirketi kriterlerine göre iflas riski yoktur Benford Yasası incelemesine göre şirket kayıtlarında hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır Dupont Analizine göre şirketin Valık bazında getirisi -10.8% ; Hissse Başına getirisi -11.1% ; Satış büyümesi 232.0% olmuştur. Serhan Berker 5/24

6 oranlar Likidite Oranları Cari Oran 0.19 'den 0.58'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 2) altındadır. Likidite Oranı 0.12 'den 0.54'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 1 ) altındadır. Nakit Oranı 0.07 'den 0.37'a yükselmiştir. Olması gereken standardın ( 0.2 ) üstündedir. kısmen olumlu kısmen olumlu olumlu Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı 1 günden 5 güne çıkmıştır. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Borç Devir Hızı 25 günden 3 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca yüksek olmasıdır Stok Devir Hızı 56 günden 5 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Aktif Devir Hızı 3694 günden 1174 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır Duran Varlık Devir Hızı 3520 günden 1085 güne düşmüştür. Standardı mümkün olduğunca düşük olmasıdır olumsuz olumsuz olumlu kısmen olumlu kısmen olumlu Finansal Yapı Finansman Oranı 3 den 7 e çıkmıştır. Standardında 1'den büyük olması beklenir. olumlu Nakit Döngüsü günden güne düşmüştür olumlu Faiz Ödeme gücü 16.35%den ödeyemez duruma gelmiştir. olumsuz Özkaynak oranı 0.75 'den 0.76' a çıkmıştır Standardı toplam pasiflerin 1/'2'den büyük olmasıdır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak oranı 0.25 'den 0.13' a düşmüştür. Standardı toplam pasiflerin 1/3'den düşük olmasıdır. olumlu olumlu Uzun vadeli kaynak kullanılmamıştır Karlılık Oranları Net Kar marjı bir önceki döneme göre değişmemiştir olumsuz Faaliyet Karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Olağan kar marjı bir önceki döneme göre değişmemiştir olumsuz Satış Kar marjı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Aktif Karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Özkaynak karlılığı bir önceki döneme göre düşmüştür olumsuz Serhan Berker 6/24

7 özet bilanço CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Varlıklar 57,539, ,300, Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 57,539, ,300, donen varliklar 4,368, ,556, kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, hazir degerler 2,754, ,002, mali borclar 2,416, ,250, menkul kiymetler ticari borclar 136, , ticari alacaklar 200, , diger borclar 1,907, , diger alacaklar 29, , alinan avanslar 1,366, , stoklar 305, , yillara yaygin insaat onarim hakedisleri yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` borc ve gider karsiliklari diger donen varliklari 1,077, , gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , diger kisa vadeli yabanci kaynaklar duran varliklar 53,171, ,744, uzun vadeli yabanci kaynaklar ticari alacaklar mali borclar diger alacaklar ticari borclar mali duran varliklar 50,684, ,614, diger borclar maddi duran varliklar 1,789, ,802, alinan avanslar maddi olmayan duran varliklar 630, , borc ve gider karsiliklari ozel tukenmeye tabi varliklar gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 66, , diger uzun vadeli yabanci kaynaklar diger duran varliklar oz kaynaklar 50,054, ,610, odenmis sermaye 61,000, ,330, sermaye yedekleri kar yedekleri gecmis yillar karlari 9, , gecmis yillar zararlari ( ) -4,728, ,860, donem net kari (zarari) -6,226, ,868, Toplam Varlıklar 57,539, ,300, Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 57,539, ,300, Serhan Berker 7/24

8 detay bilanço Hesap No Hesap Adı CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Varlıklar 57,539, ,300, donen varliklar 4,368, ,556, hazir degerler 2,754, ,002, # 100 kasa 1,907, , # 101 alinan cekler # 102 bankalar 797, , # 103 verilen cekler ve odeme emirleri ( ) # 108 diger hazir degerler 49, , menkul kiymetler # 110 hisse senetleri # 111 ozel kesim tahvil, senet ve bonolari # 112 kamu kesimitahvil, senet ve borclari # 118 diger menkul kiymetler # 119 menkul kiymetler deger dusuklugu karsiligi ticari alacaklar 200, , # 120 alicilar 188, , # 121 alacak senetleri # 122 alacak senetleri reeskontu ( ) # 126 verilen depozito ve teminatlar 12, , # 127 diger ticari alacaklar # 128 supheli ticari alacaklar # 129 supheli ticari alacaklar karsiligi ( ) diger alacaklar 29, , # 130 MALIYEDEN ÖZEL GIDER INDIRIMINDEN ALACAKLAR # 131 ortaklardan alacaklar # 132 istiraklerden alacaklar # 133 bagli ortaklardan alacaklar # 134 diğer alacaklar # 135 personelden alacaklar # 136 diger cesitli alacaklar 29, , # 137 diger alacak senetleri reeskontu ( ) # 138 supheli supheli diger alacaklar # 139 supheli diger alacaklar karsiligi ( ) stoklar 305, , # 150 ilk madde ve malzeme # 151 yari mamuller uretim # 152 mamüller # 153 ticari mallar 305, , # 157 diger stoklar , # 158 stok deger dusuklugu karsiligi ( ) # 159 verilen siparis avanslari , yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri # 170 yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri # 179 taseronlara verilen avanslar gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.00 # 180 gelecek aylara ait giderler # 181 gelir tahakkuklari diger donen varliklari 1,077, , # 190 devreden katma deger vergisi 86, , # 191 indirilecek katma deger vergisi # 192 diger katma deger vergisi # 193 pesin odenen vergiler ve fonlar 1, , # 195 is avanslari 989, # 196 personel avanslari # 197 sayim ve tesellum noksanlari , # 198 diger cesitli donen varliklar # 199 diger donen varliklar karsiligi ( ) donen varliklar toplamı 4,368, ,556, Serhan Berker 8/24

9 detay bilanço 0 2 duran varliklar 53,171, ,744, ticari alacaklar # 220 alicilar # 221 alacak senetleri # 222 alacak senetleri reeskontu ( ) # 226 verilen depozito ve teminatlar # 229 supheli alacaklar karsiligi ( ) diger alacaklar # 231 ortaklardan alacaklar # 232 istiraklerden alacaklar # 233 bagli ortakliklardan alacaklar # 235 personelden alacaklar # 236 diger cesitli alacaklar # 237 diger alacak senetleri reeskontu ( ) # 239 supheli diger alacaklar karsiligi ( ) mali duran varliklar 50,684, ,614, # 240 bagli menkul kiymetler # 241 bagli menkul kiymetler deger dusuklugu karsiligi ( # 242 istirakler 70, # 243 istiraklere sermaye taahhutleri ( ) # 244 istirakler sermaye paylari deger dusuklugu karsiligi ( # 245 bagli ortaklar 50,614, ,614, # 246 bagli ortakliklara sermaye taahhutleri ( ) # 247 bagli ortakliklar sermaye paylari deger dusuklugu karsiligi # 248 diger mali duran varliklar # 249 diger mali duran varliklar karsiligi ( ) maddi duran varliklar 1,789, ,802, # 250 arazi ve arsalar # 251 yeralti ve yerustu duzenleri # 252 binalar # 253 tesis, makine ve cihazlar, # 254 tasitlar # 255 demirbaslar 3,042, ,369, # 256 diger maddi duran varliklar # 257 birikmis amortismanlar ( ) -1,253, , # 258 yapilmakta olan yatirmlar # 259 verilen avanslar maddi olmayan duran varliklar 630, , # 260 haklar # 261 serefiye # 262 kurulus ve orgutlenme giderleri # 263 arastirma ve gelistirme giderleri # 264 ozel maliyetler 809, , # 267 diger maddi olmayan duran varliklar 2, , # 268 birikmis amortismanlar ( ) -182, , # 269 verilen avanslar ozel tukenmeye tabi varliklar # 271 arama giderleri # 272 hazirlik ve gelistirme giderleri # 277 diger ozel tukenmeye tabi varliklar # 278 birikmis tukenme paylari ( ) # 279 verilen avanslar gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 66, , # 280 gelecek yillara ait giderler 66, , # 281 gelir tahakkuklari diger duran varliklar # 291 gelecek yillarda indirilecek katma deger vergisi # 292 diger katma deger vergisi # 293 gelecek yillar ihtiyaci stoklar # 294 elden cikarilacak stoklar ve maddi duran varliklar # 295 pesin odenen vergiler ve fonlar # 297 diger cesitli duran varliklar # 298 stok deger dusuklugu karsiligi ( ) # 299 birikmis amortismanlar ( ) duran varliklar toplamı 53,171, ,744, Toplam Aktifler 57,539, ,300, Serhan Berker 9/24

10 detay bilanço Hesap No Hesap Adı CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar 68,484, ,019, kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, mali borclar 2,416, ,250, banka kredileri 2,416, ,250, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri tahvil anapara borc taksit ve faizleri cikarilmis bonolar ve senetler cikarilmis diger menkul kiymetler menkul kiymetler ihrac farki ( ) diger mali borclar ticari borclar 136, , saticilar , borc senetleri borc senetleri reeskontu ( ) alinan depozito ve teminatlar 136, , diger ticari borclar diger borclar 1,907, , ortaklara borclar istiraklere borclar bagli ortakliklara borclar personele borclar diger cesitli borclar diger borc senetleri reeskontu ( ) diğer çeşitli borçlar 1,907, , alinan avanslar 1,366, , alinan siparis avanslari 1,366, , alinan diger avanslar yillara yaygin insaat onarim hakedisleri yillara yaygin insaat onarim hakedis bedelleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , odenecek vergi ve fonlar 207, , odenecek sosyal guvenlikkesintileri 158, , vadesi gecmis, ertelenmis veya taksitlendirilmis vergi ve odenecek diger yukumlulukler borc ve gider karsiliklari donem kari vergi ve diger yasal yukumluluk donem karinin pesin odenen vergi ve diger kidem tazminati karsiligi maliyet giderleri karsiligi diger borc ve gider karsiliklari gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , gelecek aylara ait gelirler 329, gider tahakkuklari 961, , diger kisa vadeli yabanci kaynaklar hesaplanan katma deger vergisi diger katma deger vergisi merkez ve subeler cari hesabi sayim ve tesellum fazlalari diger cesitli yabancikaynaklar kisa vadeli yabanci kaynaklar toplamı 7,484, ,689, Serhan Berker 10/24

11 detay bilanço 40 4 uzun vadeli yabanci kaynaklar mali borclar banka kredileri FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ cikarilmis tahviller cikarilmis diger menkul kiymetler menkul kiymetler ihrac farki ( ) diger mali borclar ticari borclar saticilar borc senetleri borc senetleri reeskontu ( ) alinan depozito ve tenimatlar diger ticari borclar diger borclar ortaklara borclar istiraklere borclar bagli ortakliklara borclar diger cesitli borclar diger boc senetleri reeskontu ( ) kamuya olan ertelenmis veya taksitlendirilmis borclar alinan avanslar alinan siparis avanslari alinan diger avanslar borc ve gider karsiliklari kidem tazminati karsiligi diger borc ve gider karsiliklari gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` gelecek yillara ait gelirler gider tahakkuklari diger uzun vadeli yabanci kaynaklar gelecek yillara ertelenen veya terkin edilecek katma tesise katilma paylari diger cesitli uzun vadeli yabanci kaynaklar uzun vadeli yabanci kaynaklar toplamı oz kaynaklar 61,000, ,330, odenmis sermaye sermaye 61,000, ,330, odenmemis sermaye( ) SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-) sermaye yedekleri 61,000, ,330, hisse senetleri ihrac primleri hisse senedi iptal karlari maddi duran varlik yeniden degerleme artislari istirakler yeniden degerleme artislari maliyet artis fonu diger sermaya yedekleri kar yedekleri yasal yedekler statu yedekleri olaganustu yedekler diger kar yedekleri ozel fonlar gecmis yillar karlari gecmis yillar karlari 9, , gecmis yillar zararlari ( ) gecmis yillar zararlari ( ) -4,728, ,860, donem net kari (zarari) donem net kari donem net zarari ( ) -6,226, ,868, oz kaynaklar toplamı 61,000, ,330, Toplam Pasifler 68,484, ,019, Serhan Berker 11/24

12 gelir tablosu GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 0 60 brut satislar 17,986, ,386, yurtici satislar 17,983, ,386, yurtdisi satislar diger gelirler 2, satis indirimleri( ) -101, , satistan iadeler ( ) -101, , satis iskontolari ( ) diger indirimler ( ) NET SATIŞLAR 17,884, ,364, satislarin maliyeti ( ) -21,416, ,587, satilan mamuller maliyeti ( ) satilan ticari mallar maliyeti ( ) -244, , satilan hizmet maliyeti ( ) -21,171, ,443, diger satislarin maliyeti ( ) SATIŞ KARI -3,531, , faaliyet giderleri ( ) -1,104, , arastirma ve gelistirme giderleri ( ) pazarlama, satis ve dagitim giderleri ( ) -623, , genel yonetim giderleri ( ) -481, , FAALİYET KARI -4,636, , diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` 619, ,146, istiraklerden temettu gelirleri bagli ortakliklardan temettu gelirleri faiz gelirleri 9, , komisyon gelirleri konusu kalmayan karsiliklar menkul kiymet satis karlari kambiyo kararlari 363, , reeskont faiz gelirleri diger olagan ve gelirler ve karlar 247, , diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar () -1,484, , komisyon giderleri ( ) karsilik giderleri ( ) -670, menkul kiymet satis zararlari ( ) kambiyo zararlari ( ) -366, , reeskont faiz giderleri ( ) diger olagan gider ve zararlar ( ) -447, finansman giderleri ( ) -701, ,233, kisa vadeli borclanma giderleri ( ) -701, ,233, uzun vadeli borclanma giderleri ( ) olagan disi gelir ve karlar 1, onceki donem gelir ve karlar diğer hasılat ve karlar diger olagan disi gelir ve karlar 1, olagan disi gider ve zararlar ( ) -24, , calismayan kisim gider ve zararlari ( ) onceki donem gider ve zararlari ( ) diger olagan disi gider ve zararlar () -24, , BRÜT KAR -6,226, ,868, donem net kari (zarari) donem kari veya zarari donem kari vergi ve diger yasal yukumluluk donem net kari veya zarari NET KAR -6,226, ,868, Serhan Berker 12/24

13 özet gelir tablosu GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 0 brut satislar 60 17,986, ,386, satis indirimleri( ) , , NET SATIŞLAR 17,884, ,364, satislarin maliyeti ( ) 62-21,416, ,587, SATIŞ KARI -3,531, , faaliyet giderleri ( ) 63-1,104, , FAALİYET KARI -4,636, , diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` , ,146, diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar () 65-1,484, , finansman giderleri ( ) , ,233, olagan disi gelir ve karlar 67 1, olagan disi gider ve zararlar ( ) 68-24, , BRÜT KAR -6,226, ,868, donem net kari (zarari) NET KAR -6,226, ,868, Serhan Berker 13/24

14 net işletme sermayesi CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM ARTIŞ AZALIŞ 1 donen varliklar 4,368, ,556, ,360, , hazir degerler 2,754, ,002, ,752, menkul kiymetler ticari alacaklar 200, , , diger alacaklar 29, , , stoklar 305, , , yillara yaygin insaat ve onarim maliyetleri gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` diger donen varliklari 1,077, , , kisa vadeli yabanci kaynaklar 7,484, ,689, ,862, ,067, mali borclar 2,416, ,250, ,833, ticari borclar 136, , , diger borclar 1,907, , ,673, alinan avanslar 1,366, , , yillara yaygin insaat onarim hakedisleri odenecek vergi ve diger yukumlulukler 366, , , borc ve gider karsiliklari gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` 1,291, , ,251, diger kisa vadeli yabanci kaynaklar NET İŞLETME SERMAYESİ -3,116, ,133, ,016, Serhan Berker 14/24

15 kaynak kullanım tablosu KAYNAKLAR 2 Faaliyetlerden % Sermaye Artışı 15,670, % 1 Dönen Varlık Azalışı % Duran Varlık Azalışı % 2 KV Borç Artışı % UV Borç Artışı % 2 TOPLAM KAYNAK 15,670, KULLANIM Faaliyetlere 6,226, % Sermaye Azalışı % Dönen Varlık Artışı 1,811, % Duran Varlık Artışı 1,427, % 1 KV Borç Azalışı 6,205, % UV Borç Azalışı % 5 TOPLAM KULLANIM 15,669, Serhan Berker 15/24

16 nakit akım tablosu DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 1,002, DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 34,211, Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit çıkışları 19,987, DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 35,964, Satışların Maliyeti 21,416, Satışlardan Elde Edilen Nakit 17,710, Stoklardaki Artışlar 0.00 Net satışlar 17,884, Ticari Borçlardaki Azalışlar 104, Ticari Alacaklardaki Azalışlar 0.00 Ticari Borçlardaki Artışlar () 0.00 Ticari Alacaklardaki Artışlar () (174,067.04) Stoklardaki Azalışlar () (739,516.92) Diğer Olağan Gelirlerden Sağlanan Nakit 256, Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (794,084.14) Diğer Olağan Giderler 619, Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit çıkışları 1,062, Nakit Girdisi Olmayan Diğer Olağan Gelirler () (363,107.66) ARGE Giderleri 0.00 Olağandışı Gelirlerden Sağlanan Nakit 1, Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 623, KV Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 2,311, Genel Yöentim Giderleri 481, Menkul Kıymet İhraçlarından 0.00 Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (41,971.24) Alınan Krediler 0.00 Diğer Olağan Giderlerden Dolayı Nakit çıkışı 447, Diğer Artışlar 2,311, Diğer Olağan Giderler 1,484, UV Yabancı Kaynak Artışından Sağlanan Nakit 0.00 Amortisman Nakit Çıktışı Gerektirmeyen Giderler () (1,036,903.93) Menkul Kıymet İhraçlarından 0.00 Olağandışı Giderlerden Dolayı Nakit çıkışı 24, Alınan Krediler 0.00 Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 701, Diğer Artışlar 0.00 Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışı 1,291, Sermaye Artışından Sağlanan Nakit 15,670, KV Yabancı Kaynak Ödemeden Nakit Çıkışı 9,834, Hisse Senedi İhraç Priminden Sağlanan Nakit 0.00 Menkul Kıymet Anapara Ödeme 0.00 Diğer nakit Girişleri 13, Kredi Anapara Ödemesi 9,833, Diğer Ödemeler UV Yabancı Kaynak Ödemeden Nakit Çıkışı (827.24) Menkul Kıymet Anapara Ödeme 0.00 Kredi Anapara Ödemesi 0.00 Diğer Ödemeler (827.24) Ödenen Vergi ve Benzerleri 0.00 Ödenen Temettüler Diğer nakit Çıkışları 861, DÖNEM SONU MEVCUDU 2,754, NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI 1,752, Serhan Berker 16/24

17 cari görünüm Gelir Tablosu Vergi 0.00 Amortisman (836,055.38) Ödenmiş Sermaye Satışlar 17,986, Finansman Gideri (701,206.88) Sermaye Yedekleri Yurtiçi 17,983, % Kar Yedekleri Yurtdışı % EBITDA 4,688, GY Karları Diğer 2, % EBIT 5,524, GY Zararları Dönem Karı/Zararı İndirimler (-) (101,790.92) 0.57% Aktifler 57,539, Dönen Varlıklar 4,368, % DİKKAT SERMAYE AŞINMIŞ SMM (-) (21,416,502.11) % Duran Varlıklar 53,171, % 61,000, , ,728, ,226, Satış Karı (3,531,898.41) 19.64% KV Yabancı Kaynaklar 7,484, % UV Yabancı Kaynaklar % Faaliyet Giderleri (-) (1,104,924.53) 6.14% Öz Kaynaklar 50,054, % Faaliyet Karı (4,636,822.94) 25.78% Dönen % Aktif % Ortaklardan Alacaklar Nakit ve Nakit Benzeri 2,754, % 4.79% Ortaklara Borçlar Diğer Gelirler 621, % Ticari Alacaklar 200, % 0.35% Diğer Giderler (-) (1,509,161.62) 8.39% Stoklar 305, % 0.53% TTK İLE UYUMLU Diğer Dönen Varlıklar 1,106, % 1.92% Operasyon Karı (5,524,907.53) 30.72% Gün Duran % Aktif % Cari Oran 0.58 Finansman Giderleri (-) (701,206.88) 3.90% Mali DV 50,684, % 88.09% Likidite Oranı 0.54 Maddi DV 1,789, % 3.11% Nakit Oranı 0.37 Brüt Kar (6,226,114.41) 34.62% Maddi Olmayan DV 630, % 1.09% Alacak Devir Hızı Diğer DV 66, % 0.12% Borç Devir Hızı Vergi (-) % Stok Devir Hızı Diğer KV Kaynaklar 4,931, % Aktif Devir Hızı Net Kar (6,226,114.41) 34.62% Diğer UV Kaynaklar % Duran V.Devir Hızı Aktif % Kaldıraç Oranı 13.01% Net İşletme Sermayesi (3,116,426.84) Mali Borçlar 2,416, % Özkaynak Oranı 76.17% Kısa Vadeli 2,416, % 4.20% FinGid./Borç 9.37% İflas Riski Uzun Vadeli % 0.00% Nakit Döngüsü Orijinal Z Score SAĞLAM Aktif Karlılığı % 7 Özel Firmalar BELİRSİZLİK VAR Satış Karlılığı 19.64% Servis Sektörü ve Gelişmekte olan Piyasalar SAĞLAM Ticari Borçlar 136, % Kısa Vadeli 136, % 0.24% Uzun Vadeli % 0.00% Serhan Berker 17/24

18 giderler GY Values Total Toplam Total Hesap % Total Grup % Ana Grup Açılım Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Toplam Hesap % Grup % Personel 3,789, % 96.53% 56, % 1.43% 80, % 2.04% 0.00% 0.00% 3,926, % % Cihaz 1,760, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1,760, % % Kira 1,017, % 82.74% 0.00% 0.00% 212, % 17.26% 0.00% 0.00% 1,229, % % Komisyon 883, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 883, % % Amortisman 794, % 94.98% 0.00% 0.00% 41, % 5.02% 0.00% 0.00% 836, % % Finansman 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 701, % % 701, % % Reklam 302, % 64.49% 166, % 35.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 468, % % Bakım 440, % 98.51% % 0.00% 6, % 1.49% 0.00% 0.00% 447, % % Kırtasiye 283, % 92.59% 20, % 6.69% 2, % 0.72% 0.00% 0.00% 306, % % Kargo 194, % 97.37% 5, % 2.63% % 0.00% 0.00% 0.00% 199, % % Danışmanlık 43, % 22.47% 109, % 55.86% 42, % 21.67% 0.00% 0.00% 195, % % Seyahat 65, % 34.26% 121, % 64.14% 3, % 1.60% 0.00% 0.00% 189, % % Taşıt 28, % 16.64% 137, % 80.78% 4, % 2.57% 0.00% 0.00% 169, % % Temizlik 53, % 63.53% % 0.05% 30, % 36.42% 0.00% 0.00% 83, % % Harç 27, % 57.56% % 0.89% 19, % 41.55% 0.00% 0.00% 47, % % Elektrik 34, % 91.86% 0.00% 0.00% 3, % 8.14% 0.00% 0.00% 37, % % K.Demirbaş 32, % 92.89% 0.00% 0.00% 2, % 7.11% 0.00% 0.00% 34, % % İletişim 33, % 99.09% % 0.22% % 0.69% 0.00% 0.00% 33, % % Sigorta 30, % 96.06% 1, % 3.63% % 0.31% 0.00% 0.00% 31, % % Vergi 22, % 90.02% 0.00% 0.00% 2, % 9.98% 0.00% 0.00% 24, % % Temsil 12, % 55.06% 5, % 23.95% 4, % 20.99% 0.00% 0.00% 22, % % Diğer 10, % 52.96% % 3.22% 8, % 43.82% 0.00% 0.00% 20, % % Aidat 1, % 11.62% 0.00% 0.00% 10, % 88.38% 0.00% 0.00% 11, % % Su 3, % 66.90% 0.00% 0.00% 1, % 33.10% 0.00% 0.00% 4, % % Banka % 17.67% 0.00% 0.00% 3, % 82.33% 0.00% 0.00% 4, % % Ambalaj 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Destek 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Prim 2, % % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2, % % Yönetim 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% % % 0.00% 0.00% % % Grand Total 9,871, % 84.53% 623, % 5.34% 481, % 4.12% 701, % 6.00% 11,677, % % Serhan Berker 18/24

19 oranlar Standardlar CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM Likidite Oranları Cari Oran Dönen Varlık/ KVYK Likidite Oranı (Dönen Varlık-Stoklar)/KVYK Nakit Oran (Hazır Değerler+Menkul Değerler)/KVYK Stok Bağımlılık (KVYK-( HD+MD+Alacaklar))/Stoklar < Faaliyet Oranları Alacak Devir Hızı Satışlar/Alacaklar > Stok Devir Hızı SMM/Stoklar > Aktif Devir hızı Satışlar/T. Aktif > Duran Varlık D.H. Satışlar/Duran Varlık > M.D.V Dev. Hızı Satışlar/M.D.V > Özkaynak D.H Satışlar/ Özkaynaklar > Dönen Varlık D. H. Satışlar/Dönen Varlık > Finansal Yapı Kaldıraç Oranı Toplam Yab. Kaynak/Toplam Aktif <%50 13% 25% Özkaynak Oranı Özkaynak/Toplam Aktif >%50 76% 75% Finansman Oranı Özkaynak/Toplam Yab. Kaynak >% % 297% KVYK Oranı KVYK/Toplam Pasif < 1/ UVYK Oranı UVYK/Toplam Pasif < 1/ Ticari Borç D.H. Satışlar/Tic. Borç < Karlılık Oranları Net Kar Marjı Dönem Net Karı/Net Satışlar > Satış Kar Marjı Brüt Kar/Net Satışlar > Faaliyet Karlılığı Faaliyet Karı/Net Satışlar > Olağan Kar Marjı OlağanKar/Net Satışlar > Dönem Kar marjı Dönem Karı/Net Satışlar > Aktif Karlılığı Net Kar/Aktifler > Özkaynak Karlılığı Net Kar/Özkaynaklar > Serhan Berker 19/24

20 yüzde analizi CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 1 donen varliklar 7.6% 4.7% brut satislar 100.6% 100.4% 10 hazir degerler 4.8% 1.8% satis indirimleri( ) -0.6% -0.4% 11 menkul kiymetler 0.0% 0.0% Net Satışlar 100.0% 100.0% 12 ticari alacaklar 0.3% 0.0% satislarin maliyeti ( ) % % 13 diger alacaklar 0.1% 0.0% Brüt Kar -19.7% -4.1% 15 stoklar 0.5% 1.6% faaliyet giderleri ( ) -6.2% -7.9% yillara yaygin insaat ve 17 onarim maliyetleri 0.0% 0.0% Faaliyet Karı -25.9% -12.0% 18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.0% 0.0% diger faaliyetlerden olagan gelirler ve karlar` 3.5% 21.4% 19 diger donen varliklari 1.9% 1.3% diger faaliyetlerden olagan gider ve zararlar ( -8.3% -2.4% Olağan Kar -34.7% -34.7% 2 duran varliklar 92.4% 95.3% olagan disi gelir ve karlar 0.0% 0.0% 22 ticari alacaklar 0.0% 0.0% olagan disi gider ve zararlar ( ) -0.1% -0.1% 23 diger alacaklar 0.0% 0.0% Dönem Karı -34.8% -34.8% 24 mali duran varliklar 88.1% 91.4% donem net kari (zarari) -34.8% -34.8% 25 maddi duran varliklar 3.1% 3.3% maddi olmayan duran 26 varliklar 1.1% 0.3% ozel tukenmeye tabi 27 varliklar 0.0% 0.0% 28 gelecek yillara ait giderler ve gelir tahakkuklari` 0.1% 0.3% 29 diger duran varliklar 0.0% 0.0% kisa vadeli yabanci 3 kaynaklar -13.0% -25.2% 30 mali borclar -4.2% -22.6% 32 ticari borclar -0.2% -0.7% 33 diger borclar -3.3% -0.4% 34 alinan avanslar -2.4% -1.3% yillara yaygin insaat 35 onarim hakedisleri 0.0% 0.0% odenecek vergi ve diger 36 yukumlulukler -0.6% -0.1% 37 borc ve gider karsiliklari 0.0% 0.0% gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklari` diger kisa vadeli yabanci kaynaklar -2.2% -0.1% 0.0% 0.0% uzun vadeli yabanci 4 kaynaklar 0.0% 0.0% 40 mali borclar 0.0% 0.0% 42 ticari borclar 0.0% 0.0% 43 diger borclar 0.0% 0.0% 44 alinan avanslar 0.0% 0.0% 47 borc ve gider karsiliklari 0.0% 0.0% gelecek yillara ait gelirler ve gider tahakkuklari` diger uzun vadeli yabanci kaynaklar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5 oz kaynaklar 76.2% 71.3% 50 odenmis sermaye % -83.5% 52 sermaye yedekleri 0.0% 0.0% 54 kar yedekleri 0.0% 0.0% 57 gecmis yillar karlari 0.0% 0.0% 58 gecmis yillar zararlari ( ) 8.2% 5.3% 59 donem net kari (zarari) 10.8% 3.4% Serhan Berker 20/24

21 dupont chart Gelir Tablosu Satışlar 17,884,604 Brüt Kar SMM - -3,531,898 21,416,502 EBIT Net Kar - -5,524,908-6,226,114 Varlık Baz PS & GY Getiri 268,869 Faiz - Dönem Başı -10.8% Faal. Gid. 701,207 Varlıklar Amortisman + 1,993,009 57,539, ,055 Net Kar Vergi - -6,226,114 D. GE.& Gİ - 0 Kar Marjı -888,085 Satışlar -35% 17,884,604 Varlıklar Nakit Hisse Başına 2,754,978 Getiri x -11.1% Alacaklar + Duran V. Satışlar 200,641 53,171,142 17,884,604 Varlık Devir Hızı Stoklar + Toplam V , ,539,364 Dönen V. Diğer + 4,368,223 1,106,993 Yükümlülükler Satıcılar 136,696 KVYK Krediler + 7,484,649 Toplam 2,416,381 Yükümlülük UVYK + 7,484,649 Diğer + 0 Toplam V. 4,931, ,539,364 Kaldıraç Özsermaye Dönem Başı 1.02 Sermaye Değ Net Değer 0 56,280,829 Satış son dönem DB N.Değer + 17,884,604 Satış 56,280,829 Dönem Sonu Büyüme % Net Değer Satış önceki 232.0% Net Kar + 50,054,715 dönem -6,226,114 5,386,902 x Serhan Berker 21/24

22 iflas riski (altmann model) CARİ DÖNEM GEÇEN DÖNEM 1 Net İşletme Sermayesi (3,116,426.84) (11,133,267.73) 2 Aktifler 57,539, ,300, Dağıtılmamış Karlar (10,945,285.25) EBIT (5,524,907.53) (1,268,498.28) 5 Özsermaye 50,054, ,610, Toplam Borçlar 7,484, ,689, Satışlar 17,986, ,386, Orijinal Z Score 3.68 SAĞLAM 1.56 İFLAS RİSKİ Özel Firmalar 2.62 BELİRSİZLİK VAR 1.13 İFLAS RİSKİ Servis Sektörü ve Gelişmekte olan Piyasalar CARİ DÖNEM Değerlendirme GEÇEN DÖNEM 5.40 SAĞLAM 1.61 BELİRSİZLİK VAR Original Private Firms Non-Manu & Emerging İflas 1.81 İflas 1.23 İflas 1.10 Sağlam 2.99 Sağlam 2.90 Sağlam 2.60 Serhan Berker 22/24

23 hile riski (benford kanunu) 1st Digit 2nd Digit 3rd Digit 35% % 20% 30% 25% 20% 15% % % % 18% 16% 14% 12% 10% 8% CARİ DÖNEM hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır 10% 5% 0% Benford Law Current Previous % % Benford Law Current Previous 6% 4% 2% 0% Benford Law Current Previous GEÇEN DÖNEM hile riski yüksek ihtimalle bulunmaktadır 1 ST DIGIT 2 ND DIGIT 3 RD DIGIT Benford Law Current Previous Benford Law Current Previous Benford Law Current Previous 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % Serhan Berker 23/24

24 Millions Millions Millions BİLANÇO AKTİFLER YÜKÜMLÜLÜKLER DÖNEN VARLIK DURAN VARLIK KVY KAYNAK UVY KAYNAK ÖZ KAYNAK NAKİT &BENZER TİCARİ ALACAK STOK DİĞER DÖNEN V. MALİ DV MADDİ DV MADDİ OLM. DV DİĞER DV MALİ BORÇ KV MB UV MB TİCARİ BORÇ KV TB UV TB DİĞER KVK DİĞER UVK Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem 92% 8% Dönen Varlık Duran Varlık Cari Dönem 13% 0% 87% KVY Kaynak UVY Kaynak Öz Kaynak Cari Dönem Dönen Varlık 7% 5% 25% 63% Nakit &Benzer Ticari Alacak Stok Diğer Dönen V. Geçmiş Dönem Dönen Varlık 27% 39% 1% 33% Nakit &Benzer Ticari Alacak Stok Diğer Dönen V. Cari Dönem 0% 32% 2% 66% Mali Borç Ticari Borç Diğer KVK Diğer UVK Geçmiş Dönem 8% 3% 0% 89% Mali Borç Ticari Borç Diğer KVK Diğer UVK Geçmiş Dönem Geçmiş Dönem Cari Dönem Duran Varlık Geçmiş Dönem Duran Varlık 5% 95% Dönen Varlık Duran Varlık 75% 25% 0% KVY Kaynak UVY Kaynak Öz Kaynak 3%1% 4%0% 96% Mali DV Maddi 96% DV Maddi Olm. DV Mali DV Maddi DV Maddi Olm. DV Serhan Berker 24/24

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi

Şirket. Şirket Yönetimi. Metrics Yönetimi Şirket Şirket Yönetimi Metrics Yönetimi Hes No Açıklama CURRENT PREVIOUS 1 donen varliklar 4,368,222.57 2,556,449.23 2 duran varliklar 53,171,141.59 51,744,097.09 3 kisa vadeli yabanci kaynaklar -7,484,649.41-13,689,716.96

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ZİYAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 03.04.2012-11:35:00 Vergi Kimlik Numarası 9830040517 Ticaret Sicil No 29922 İrtibat Tel No 322 4541833 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) MİTHATPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 16.04.2011-14:55:33 Vergi Kimlik Numarası 4970404512 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) KAOS GEY

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-21:03:17 Vergi Kimlik Numarası 9250432613 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) VİP YİYECEK

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKiDÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,405,808.85 22,348,670.28 A. Hazır Değerler 14,408,247.16 8,250,022.23 t-kasa 363,787.91 471,841.53 2-Alınan Çekler

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/11 KESİN MİZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİMİ 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için "Kesin Mizan Bildirimi"nin

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ STANDART TEKDÜZEN HESAP PLANI Hesap Kodu Hesap Adı 100 KASA HESABI 100.00 KASA HESABI 100.00.01 MERKEZ KASA HESABI 100.00.01.01 MERKEZ TL KASA HESABI 100.00.01.01.01

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı