TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDE BULUNAN ŞİFRELİ ik l VESİKA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDE BULUNAN ŞİFRELİ ik l VESİKA"

Transkript

1 [&e0 U k 0 <Ze< ( f 6 H S/? h f TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDE BULUNAN ŞİFRELİ ik l VESİKA H A Y R U LLA H ÖRS Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Topkapı Sarayı Kitaplığının bir gözünde, yabancı dillerle yazılmış bir takım vesikalar bulunmaktaydı. Bunların kaba tasniflerinin yapılması ve numaralanmaları sırasında, üzerleri garip işaretlerle dolu iki tanesi hemen dikkatimi çekmişti. Bu vesikalar, çok ince ve filigransız kâğıda yazılmıştır ve anlaşılan eskiden, fişek şeklinde sarılmış olarak uzun zaman kalmışlardır; katlama yerleri ve birinin çürüyen kısımlarının sıralanışı bunu açıkça göstermekteydi, i numaralı vesikanın arkasında ta lik yazı ile (Hattı acib-i feylesofi) kaydı bulunuyordu. Bunlardan i numaralısı 13x66,5 cm., 2 numaralısı 13X55 cm. boyutlanndadır. Bu iki kâğıt parçası bende büyük bir merak uyandırmıştı. Bunların şaka olsun diye karalanmamış oldukları meydandaydı. Ne kadar özenerek yazıldıkları açıkça görülüyordu; üstelik bunları yazan el çok işlekti ve bu karışık, hayli zor şekilleri tereddütsüz çizmiş olduğu anlaşılıyordu; demek bunda uzun bir alışkanlığı vardı. Bunların büyü, muska gibi bir şey olmaları ilk bakışta hatıra gelebilirdi ama, bu da pek inanıhr şey değildi, çünkü şimdiye kadar gördüğümüz muskalardaki yazılar hem daha kısaydı, hem de genel olarak arap harflerde idi, aralarında olsa olsa altı köşeli yıldızlar, çocukca insan resimleri bulunuyordu. Bütün bunları düşününce, bu vesikaların üzerlerindeki şekillerin bir çeşit şifre olabileceğini tahmin ettim ve bu şifreyi çözmek isteğine kapıldım. Şurasını itiraf etmeliyim ki bu istek sadece meraktan, gizli şeyler karşısında her vakit duyulan o tabiî tecessüsten geliyordu. Bu işe birkaç tatil günümü harcadım; bunun sonucu benim için, yüzyıllar boyunca gizli kalmış bir yazıyı okumak zevki oldu. Bununla yetinmek ve bu vesikaları, bu sefer mânalarile birlikte, tekrar yerlerine koymak aklımdan geçti, fakat sonra, belki de başka bir yerde, gene bu şifre ile yazılmış mektup, ya da raporların bulunabileceğini düşündüm. Başkalarım uzun ve gerçekten can sıkıcı bir çalışma-

2 ŞİFR EL İ İK İ VESİKA 87 Türkçe sanışım ve hesaplarımı ona göre tutuşum olmuştu. Öteki, ve mutlu bir tesadüf eseri olarak sağlam kalanı, Türkçeydi ve bir Padişahın özel olarak görevlendirdiği anlaşılan bir denetçinin haraç memurlarının yolsuzlukları hakkında, doğrudan doğruya Padişahın şahsına yazdığı bir raporudu (bu Padişah kimdi? Yolsuzluklar ve rüşvetle savaşmayı kendine ödev edinen o talihsiz, zeki, iyi niyetli Üçüncü Mustafa mı idi acaba?). Bu raporun metni aşağıya alınmıştır. Farsça vesikanın okunmasını, merak edenlerin kendilerine bırakıyorum ; alfabe elde olduktan sonra bu, biraz da eğlenceli olur sanırım. Ne yazık ki şimdiye kadar elimize bu iki vesikadan başka geçmedi. Ama eğer günün birinde, herhangi bir yerde aynı şifre ile yazılmış yazılar çıkar ve bunlar, eklediğimiz alfabenin yardımile çözülürse, sadece bilmece çözmek merakı yüzünden harcamış olduğum emekler ve saatler karşılığını bol bol görmüş olacaktır. Birinci Vesika Be dergâh-i gerdun misal (e) arza (i) kemterin-i bendegân oldur kim çün Padişah Hazretlerinin, zeyyen Allahü taalâ serir-i azze bi vücudehu ve efad-ı alel âlemin asar-ı adlehu ve cudehu men kuluna nazarı inayeti yetişip terh-i zir-i seradan ref edip bu hizmete nasbetti, vacip oldu bu bendei muhlis üzerine her vecihle istikamet ede. imdi ol hazreti âli şana mahfi olmaya kim haraç defterlerinden her haraççı eline ikişer defter verilip bâzısı defter sandıkları olduğu yerde ve bâzısı dahi ferahşhane ardına oturup ellerine birer divit alıp mukabele ederler. Nazır dahi, yok, ne isterlerse iderler ve hem gördüm kim altının rakamın yedi eylediler. Sultanıma hod mahfî değildir kim altının rakamı yedi olduğu gibi altmışın rakamı yetmiş olur ve altı yüzün yedi yüz olur ve altı binin yedi bin olur ve bakisi dahi buna kıyastır. Ben kulun anı göricek anlardan sordum kim ne eylersiz? Anlar eyitti kim bâzının müfredatı uyuşmaz ve bâzının cümleleri. Ve buna dahi vâkıf oldum kim getürenlere sorarlarmış ana göre muvafık ederlermiş. Eyle olsa devletlu Sultanım, bu yeğ değil miydi kim Divan sez (e) kiminin de defterdarlar katında veyahut bari yazıcılar katında mukabele edelerdi. Zirâ Sultanımın defterlerine bunda halel var ve raiyet kâfirlerine güç olur. Baki ıtbab-ı saradikat-ı Padişahi ba vetad-ı inayet-i İlâhi ustuvar bad âmin ya Rab-el ibad.

3 H. Örs»ha.» s w v.m w w * S H * V f x $ W r f i i» e H f T O S»! Ç2 <> ii,r s 5 *0 h sc# v W x ^ ih i» tıs Î «.«i» fil*- s' y»'.<cy.^hiic'ie xı Wf.i a<- 3»'t»ÎS3*+-(S.-(!"08X'>c-»' <y. «a*si*e*2«^<r*ph SI? îî bys- n 2» <«*>» M - is S I 'P ib if t î r QS" ÎS' M>i*t*<Qh3E;.*<.«hSIİS.<> 2?J»/*. «osıh?«şyîilp*>yöl> «f»20 M$.*Ö Sil»«:= e cp^skpî; i»s x«jyııvj»y «'»* «-oeoyw VM.S&n y r*' ö 'f î i «~p* *, p *façî h 0» î* 9TW.Sl,Eyi5î3«i2V» ntetc&çz^ -(ify?! K'fr' ' ;' «f W W ih B T ^ y b W fcita iîss *^.-oh4>wb.a*. t-'kmîfi'eb *P.* * 2. t= SÎ «gtf^.s^ î i i 4swe>py eh e m w»m * iî8s 2wpt» *»Ha'p.8fi^hy «y «e t: v ^ sîîo Wojus'TOf*»WÎ^.H!*,«^e,3(ı i on S P 4!0'1. bi'çti Pfci'Sb M i f i «* ' * * * S is' ı«ft*3 <W.i 5-.W'>'> V 5?M»P.8b Hi.ftBbS.«f».8«Pb.S&W2 V W.S4iı>îac«'Q lm * cr!>y<iao s^â.g.yspiîhi ı v«3.a tfi* v tfp.a.4,.: raids' rg(ihz> btt *>x?_ b»psmsâ 7 fi> 2 > î î h s m h y ö f» ftn î*hyşâ'piîw.*b :2> a -:%hci-r^ çsy.hivçisy. f tas *» * «1lW 3»«l»W»SSâ W Vây*-' *r=> izzt«>fî**vîx! aaoppvphttyhzo ZVl*b< O'fctşy. ibcjo bfo aj^gc-ş f>» ü «'<*? c l»s> 1b, C i?-.*e5b»5i bsw**>w -,y^sl3^ s^no'i'hiro h-pîr W *ı fiy «r^ 4>.4^by4>'ngib «P h.s'at. I&kS'IS h «> S e» Q â Metni verilen gizli denetleme raporu. Belleten C. X X V III

4 I t - * V S, « Üfie- ' ^»»ih ıs B V s ai kcta.^k *o. 3s2w»HVf E: M i b. a. 3 ^ v >, #.0 <jlap EM-S 3 -o»t* 3*5 1 TOH? " W $ M«' riî-.iir fc*îe n»vm.?g Q i i «* l#«s»5 «VIiVHİaîrscS^/ - İ>.«;4.*«p.81,e2 b*stîk.. 2*53/ ^ g îs 52223*- iv*30f*v.e«iıîa.a4 fc,«.î8ftâ«oî ' S«vJ'aMSİ ' 455?Q.<? $=.»' ^ 52 Î>.5 e?. i İJ,o* iî«ö,îilr«* Îİ»E«2 VVVPS**»pyı a^bv 2b'P*ı..=><P'*' SÎ.<S,9'brt>S*'.EV5 =SHY "2. sssj*» >RS2jS5>a S ^ î l,,.., ^ ^ 3 «sı'i>5i!*: = S2.B.T.Jb*^abS2»*$b.3'iîst =* t> i» ıc.g *}Jft«pV / S i ' *_ haı*efcac,p^iei»*vkm^ lıe.»n«p,*<.!rctî6<)îiı V. b<sw^g 52 î r^e 2<bl mp«w(vb p*=^ f>5 s.p' î^s»if it ~*Va^ J. ««52» S.G«M '2t.lî û ÎİOPS^ * t> n SkS4- <PW 2rH^KtpS2 5** c,/> sah.bfhsm*1- '. *P.8h«Ma>H»WQWJ' «5.«' iü.w *«hat h^n^tir i*bjr SaW*PV Û.Hic^kV.Sial»«1 y û :^ «* ^ 2 1 / Padişaha sunulan farsça övgü.

5 H. Örs - ik-, V i ^ ' î O X w * * X - 8 ^ ^ n e t -> 8 - ' 61 G O *\ c_s> :> Ci > $ < V >0" ^ e Belleten C. XXV111 Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta

Hiçbir zaman fosforlu kalemle çalışmayın demiyorum. Bazen bir metinde üç ana nokta Bence de bu hatırlamamız gereken bir nokta Gerry. nasıl not tutulacağına dair bir örnek düşünüp anlatmanı isteyebilir miyim? 1. Kitap ın 2. Bölüm ündeki engellilik konusunu çalışıyor olsaydım ve bölüme

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN HOŞGELDİNİZ Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:kitap@mehmetzekiaydin.com TEL:90.5063446620 Eğitimde; niçin öğreteceğiz? sorusunun cevabı eğitimin amaçlarını; nasıl öğreteceğiz? sorusunun

Detaylı

ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER

ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER ARAPÇA DİL ÖĞRENİMİNDE BAŞVURULABİLECEK BAZI TEKNİKLER [KİŞİSEL] Burada anlatılanlar, sadece kişisel tecrübelere dayanarak elde edilen verilerdir. Arapça öğrenmeye çalışanlar bunu kendisine göre uyarlayabilir,

Detaylı

Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi

Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi Yeni Başlayanlara I nternetten Para Kazanma Dersi Merhaba dostum, Benim adım Ertuğrul. 23 yaşındayım ve üniversite öğrencisiyim. Yaklaşık 1 yıldır internetten para kazanıyorum. Bu 1 sene içerisinde çok

Detaylı

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis - tan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya,

Ni te kim Ha run Yah ya'nın eser le ri Hin dis - tan'dan Amerika'ya, İngiltere'den Endonezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, İspanya'dan Brezilya'ya, Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yı lın da An ka ra'da doğ du. İlk, or ta ve li se öğ re ni mi ni An ka - ra'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel

Detaylı

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ İsmail Tosun SARAL ÖZET Budapeşte de gömülü olan Gül Baba nın, yaşadığı çağ ve tarihî kişiliği üzerine çeşitli rivayetler bulunmaktadır; ancak

Detaylı

Paul Auster KEHANET GECESİ

Paul Auster KEHANET GECESİ 1 2 Paul Auster KEHANET GECESİ 3 Can Yayınları: 1399 Oracle Night, Paul Auster Paul Auster, 2003 Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2004 Bu eserin Türkçe yayın hakları Akcalı Telif Hakları Ajansı aracılığıyla

Detaylı

Hikâye. Üç Günün Öyküsü NAHİT ERUZ. Ne biçim seçimdi bu yani?bütün genel müdürler, yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri şaşırıp kalmışlardı.

Hikâye. Üç Günün Öyküsü NAHİT ERUZ. Ne biçim seçimdi bu yani?bütün genel müdürler, yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri şaşırıp kalmışlardı. Hikâye Üç Günün Öyküsü NAHİT ERUZ Ne biçim seçimdi bu yani?bütün genel müdürler, yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri şaşırıp kalmışlardı. Haberler birbirini tutmuyordu. Gazeteler ayrı bilgiler

Detaylı

EYÜP SULTAN ORTAOKULU MATEMATİK DERGİSİ 2014. İMTİYAZ SAHİBİ Eyüp Sultan Ortaokulu Adına Abdulgafur IŞIK Müdür Yardımcısı EDİTÖR

EYÜP SULTAN ORTAOKULU MATEMATİK DERGİSİ 2014. İMTİYAZ SAHİBİ Eyüp Sultan Ortaokulu Adına Abdulgafur IŞIK Müdür Yardımcısı EDİTÖR EYÜP SULTAN ORTAOKULU MATEMATİK DERGİSİ 2014 İMTİYAZ SAHİBİ Eyüp Sultan Ortaokulu Adına Abdulgafur IŞIK Müdür Yardımcısı EDİTÖR Fuat ÇOLAK Matematik Öğretmeni YAZIM DENETİMİ Nermin ÖZTÜRK ERMİŞ Türkçe

Detaylı

Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi

Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Yeni Başlayanlar İçin İnternetten Para Kazanma Başlangıç Rehberi Merhaba dostum, Benim adım Aslı Göksu. 33 yaşındayım ve yaklaşık 5 yıl

Detaylı

Bilgisayarınızdaki En Büyük Açık Sizsiniz

Bilgisayarınızdaki En Büyük Açık Sizsiniz Bilgisayarınızdaki En Büyük Açık Sizsiniz Başlığı yanlış okumuyorsunuz. Aynen yukarıya da yazdığım gibi bilgisayarınızdaki en büyük tehlike sizsiniz. Yıllardır kapatılamayan ve önlemi alınamayan en büyük

Detaylı

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir.

«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. ,. ^ R 6 / «yi mm *» KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. Bu süslü tavandan 750 ampulle aydınlatılmış essiz bir avize sarkar. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün

Detaylı

DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI

DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI DOĞAN CÜCELOĞLU KONUŞTU: GENÇLER MIŞ GİBİ YAPMASINLAR! DOĞAN CÜCELOĞLU İLE YURTDIŞI EĞİTİM RÖPORTAJI Yaşamı anlama üzerine yazdığı pek çok kitapla 7 den 70 e hepimize seslenen Doğan Cüceloğlu, günlük hayatta

Detaylı

Türkçe Okuma Yazma Öğrenmek Açısından Arap Ve Latin Alfabelerinin Karşılaştırılması

Türkçe Okuma Yazma Öğrenmek Açısından Arap Ve Latin Alfabelerinin Karşılaştırılması Türkçe Okuma Yazma Öğrenmek Açısından Arap Ve Latin Alfabelerinin Karşılaştırılması Yazının Kısa Tarihçesi Bilimsel verilere göre, insan soyunun üç milyon yıl kadar önce ortaya çıktığı sanılıyor. Yaklaşık

Detaylı

Kürt Edebiyatının Yeni Baharı

Kürt Edebiyatının Yeni Baharı On5yirmi5.com Kürt Edebiyatının Yeni Baharı Ayhan Geverî İle Kürt Edebiyatının Durumu, Geçmişi ve Şimdisi Üzerine Söyleştik. Yayın Tarihi : 6 Haziran 2011 Pazartesi (oluşturma : 8/26/2015) Röportaj: Bilal

Detaylı

K TAP. Hatıralardaki. okumalar!

K TAP. Hatıralardaki. okumalar! 15 Eylül 2013 Pazar YIL: 10 SAYI: 115 VATAN Gazetesi nin ücretsiz ayl k kitap eki K TAP VATAN K TAP Hatıralardaki Fotoğraf: DİLAN BOZYEL okumalar! 10 uncu yılımızı Türk edebiyatının görkemli kalemleri

Detaylı

" SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM "

 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE SON DURUM " PANELİ 8 Mart 2000 Baskı Tarihi : Ağustos 2000 Baskı Adedi : 1000 ISBN 975-8027-79-4 ÜÇ-ER Matbaası Ltd. Şti. Tel : (0212) 629 03 15 SUNUŞ

Detaylı

BALTAYI BİLEMEK. "Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak." Abraham LINCOLN

BALTAYI BİLEMEK. Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak. Abraham LINCOLN BALTAYI BİLEMEK "Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans kapımı çalacak." Abraham LINCOLN Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş,

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA. Salih Seçkin Sevinç

PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA. Salih Seçkin Sevinç PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA Salih Seçkin Sevinç ISBN 978-605-4538-65-2 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır.

Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Sıklıkla kullanılan ve okumamış insanların bile anlayabileceği delil etki-tepki delilidir. Bu sebepten de çok faydalıdır. Bir hikâyeye göre bir felsefe adamı bedevi olan cahil bir çiftçiye Sen Allah a

Detaylı

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER. Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER Sahibi Prof.Dr. Ömer ÖZBAKIR TED Kayseri Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yazı İşleri Müdürü Arif Sırrı ŞİRİN TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Genel Müdür & Lise Müdürü Hukuk Müşaviri Av.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA Oktay SİPAHİ 2014 ORTAOKULLARDA PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Eğitim öğretimimize yeni müfredatla birlikte (2005) birlikte giren proje ödevi, öğrencinin özgün

Detaylı

İnsanların Gerekliliklerini Tespit Komisyonu

İnsanların Gerekliliklerini Tespit Komisyonu İnsanların Gerekliliklerini Tespit Komisyonu 2.Nakil Televizyonu açtım, şu bildik kadınlardan bir tanesi belirdi ekranda. Tüm albenisi ile hepimize sesleniyor, bir yandan da konuklarına dönüyor, onlarla

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

Yüz Yaşında. Camdan Atlayıp Kaybolan Adam

Yüz Yaşında. Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Yüz Yaşında Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Yüz Yaşında Camdan Atlayıp Kaybolan Adam Orijinal Adı: Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann Yazarı: Jonas Jonasson Genel Yayın Yönetmeni: Meltem

Detaylı

Ararat ın itibarı. Necip aynı zamanda Düldül'ün şoförü. Direksiyonda Necip, içinde dokuz Fransız turist ile bizim Düldül İstanbul dan yollandı.

Ararat ın itibarı. Necip aynı zamanda Düldül'ün şoförü. Direksiyonda Necip, içinde dokuz Fransız turist ile bizim Düldül İstanbul dan yollandı. İLK GİDİŞ Bir duyum, bir söylenti, tüyo. Tüyo gibi bir haber. Genelkurmay Başkanlığının müsaadeleri ile Büyük Ağrı Dağı yabancı dağcıların çıkışına açılmıştır. Haber böyle ve haberin tamamı, eni boyu hepsi

Detaylı

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır

YENİ YAŞAMINIZ. L. Jeter Walker. ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır YENİ YAŞAMINIZ L. Jeter Walker ICI Elemanlarıyla İşbirliği İçinde Hazırlanmıştır Resimler: ICI Ressamları tarafından yapılmıştır Çeviren: Hande Taylan ICI Yeni Yaşam Yayınları İsteme Adresi: ICI P.K.:

Detaylı

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları

www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları www.mustafayagci.com.tr, 2011 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Nesnelerin Dağılımları B u yazımızda, r tane nesneyi n farklı kutuya belli şartlar altında kaç değişik şekilde dağıtabileceğimizi

Detaylı