Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl. Bölümü, Grafik Anabilim Dalı. ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ Akademik Ünvanı : Yardımcı Doçent Adı ve Soyadı : Belgin PEKPELVAN Doğum Tarihi-Yeri : 1956-İstanbul Telefon : Web Sitesi : - Öğrenim Durumu Derece Üniversite Program-Bölüm-Enstitü Yıl Lisans Lisans Tamamlama İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Marmara Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Anabilim Dalı Atatürk Eğitim Fakültesi. Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Anabilim Dalı Y.Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel ve Çevresel Sanatlar Anasanat Dalı Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı ( Üniversite-Kamu-Özel ) Sektör Görevleri Görev Yeri Görev Ünvanı Yıl Topselviler Ortaokulu-İstanbul Öğretmen 1977 Kemal Atatürk Ortaokulu-İstanbul Öğretmen 1978 Menemen Lisesi-İzmir Öğretmen 1992 Yüzbaşı Şerafettin İlköğretim Okulu-İzmir Öğretmen 1993 Işılay saygın Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmen

2 DEÜ GSF Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi /31. Maddesi ÇOMÜ GSF Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Yardımcı Doçent 2001 CBÜ TMYO Geleneksel El Sanatları Bölümü Yardımcı Doçent 2007 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: - Türkiye de Gelenekli ve Çağdaş sanatta Anlatım Biçimi Olarak İslâm Yazısının Kullanımı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 2009, Cilt:2, Sayı:2, Uşak/2011, Manisa Yazma Eserler Kütüphanesi nde Bulunan Mushaf-ı Şerif lerin Serlevha Bezemelerinden Örnekler, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz 2013, Cilt:6, Sayı:3, ss Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: - Türk Halk Kültürü Maddi Ürünlerinde Değişim Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Aralık 2004, Motif,-Kocaeli Üniversitesi İzmit, Motif Vakfı Yayınları:5, İstanbul 2005, s Selçuklu-Osmanlı Dönemi Mimari Yapılarında Kullanılan Geometrik Bezeme Elemanlarının Osmanlı Minyatür Sanatı Mimari Mekan Tasarımlarında Kullanımı ve Batı Sanatına Yansımaları, Türk Kültürünün Dünya Kültürüne Etki ve Katkıları, VI. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu AKM Başkanlığı, Kasım 2005, Ankara, AKM Yayınları, Ankara 2009, s İslâm Sanatında Tasavvufî Sembolizm ve Mevlevilik, Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Uluslararası Sempozyumu, Mayıs 2006, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Çanakkale, ÇOMÜ Yayınları, Çanakkale 2006, s Manisa İl Halk Kütüphanesi nde Bulunan 9424 nolu Mushaf-ı Şerifin Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, IV. Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Selçuk Üniversitesi Selçuk Araştırmaları Merkezi- AKFİD, Egyp Sharm El Sheikh Kongre Merkezi Kasım 2009, Konya 2010, s Türk İslâm Sanatı Bezeme Formlarının, Çağdaş Anlayıştaki Sentezine Dönük Yöntem Araştırmaları,.Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Mayıs 2011, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kemerburgaz Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012, s Klâsik Osmanlı Minyatür Üslûbu Formsal Diyalektiğinin Çağdaş Türk Minyatür Sanatına Etkisi, IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Ekim 2011, Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, s Osmanlı Döneminde Anadolu da Dericilik Faaliyetleri, VII. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Haziran 2013, Bakı-Azarbaycan. (Basım aşamasında) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: li Yıllarda Türkiye de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Ulusal Sempozyumu, Kasım 1998, D.E.Ü GSF GTES İzmir, Geleneksel Değerlerimizin Çağdaş Değerlere Ulaştırılması., Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s Gazi Üniversitesinin Eğitimde 75. Yılı Sanat Eğitimi Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2002, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi GSEB Ankara, Geleneksel Türk El Sanatları Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 2002, s

3 -Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, Ulusal Sempozyumu, 1-4 Mart 2004, Yeditepe Üniversitesi GSF İstanbul, Osmanlı Hareminde Söz ve Saz Meclisleri, Yeditepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları Ağustos 2008-Biga Değerleri Sempozyumu 28 Ağustos 2008, Kıspet Ustası Bigalı İrfan Şahin, ÇOMÜ Yayınları No:82, Çanakkale 2008, s Osmanlı Dönemi Tezyini Sanatlarında Kullanılan Bazı Paftaların, Biçim ve Uygulama Alanları Açısından İncelenmesi Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Haziran 2009, Atatürk Üniversitesi GSF Geleneksel Türk El Sanatı Bölümü, Erzurum. Ödüller T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması Minyatür dalında Birincilik Ödülü, Ankara Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Yurdumuzu Dile Getiren Kadınlar Yarışması, Minyatür Dalında Birincilik Ödülü, İstanbul T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması Minyatür Dalında Birincilik Ödülü, Ankara T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması Minyatür Dalında Birincilik Ödülü, Ankara Kişisel Segiler: - Anılarda Çanakkale Savaşları, Fotoğraf Sergisi 17 Mart Mart 2008, TMYO Sergi Salonu Eylül 2005, Türk Kültürünün İzleri, Uluslararası Sempozyumu, Folklor Araştırmaları Kurumu, Romanya da Türk Kültürünün Yansıları Kapsamında Kişisel Sergi Mayıs 2006, Hat-Tezhip-Minyatür Sergisi, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Galerisi. Uzmanlık Alanları Minyatür, Türk Süsleme Desenleri, Baskı Resim Makale Hakemliği Yaptığı Dergiler Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Uşak/2011, Cilt:2 Sayı:3 Araştırma Projeleri COMU Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Anfi Tiyatro Duvar Resmi Çalışmaları, Proje Yürütücüsü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü El Sanatları Araştırma Ve Uygulama Merkezi ve Döner Sermaye işbirliği ile Troia II-III Dönemine Ait Seramik Kaplar Üretimi Projesi, Proje Yürütücüsü -Proje No: 2005/74 ÇOMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Osmanlılar Döneminde Deriden Yapılmış Bazı Kullanım Eşyalarının Teknik ve Form Açısından İncelenmesi, Biga İlçesi nde Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli Deri işletmelerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları, Kıspet Ustası Bigalı İrfan Şahin Belgeseli, Proje Yürütücüsü Seminerler ve Konferanslar (Katılım ve Sunum) -15 Mayıs 2002, Saat 14.30, Neden Geleneksel Türk El Sanatları, GSF GTES Panelist, ÇOMÜ Terzioğlu Konferans Salonu -25-Kasım 2002, Mevlana yı Anma Gecesi, Konuşmacı, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü,

4 -07 Mayıs 2003 Minyatürde Mekân Sorunsalı, Seminer, ÇOMÜ GSF Multivizyon Salonu -20 Mayıs 2004 Çağdaş Sanatta Geleneksel Motifler, Seminer, ÇOMÜ GSF Multivizyon Salonu -01 Haziran 2004 Türk İslâm Sanatında Bilimsel Konulu Minyatürler, Halk Söyleşisi, ÇOMÜ Kültürevi Minyatürlerde Mevlevilik, Konuşmacı, ÇOMÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu -17 Nisan 2004 Fotoğraf ve Kompozisyon, Seminer, ÇOMÜ GSF Multivizyon Salonu, -20 Mayıs 2004 Çağdaş Sanatta Geleneksel Motifler, Seminer, ÇOMÜ GSF Multivizyon Salonu -12 Haziran 2004 ÇOMÜ ESAM Çanakkale Yöresi El Sanatları Şenliği, Çanakkale Yöresi El Sanatları Projeleri Paneli, Panelist ve Türklerde Keçe ve Keçecilik, Poster Sunum, Çanakkale Halk Bahçesi Eylül 2004 ÇOMÜ ESAM İlkel Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Osmanlı Minyatürlerinde Seramik ve Cam Kullanım Objeleri, Sunum, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Saat Çanakkale Ton Tv de yayınlanan Gün Işığı adlı programda El Sanatları Şenliği, Konuşmacı. -27 Nisan 2005 Saat Ton Tv de yayınlanan Bizden Size Programında Eskiden Yeniye Çanakkale Seramikleri, Konuşmacı. -01 Mayıs 2005 Kutlu Doğum Haftası Programı, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi, Minyatürlerde Hz. Muhammed Tasvirleri, Konuşmacı, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu -01 Haziran 2004 Türk İslâm Sanatında Bilimsel Konulu Minyatürler, Halk Söyleşisi, ÇOMÜ Kültürevi Eylül 2006, Ayvacık 1. Kültür ve Sanat Şenliği, Geleneksel Çanakkale Çeyiz Sandıkları, Poster Sunum -15 Aralık 2011, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hediyelik Eşyada Manisa Markası Projesi kapsamında, Gelenekli Türk el Sanatı Ürünlerinin Ekonomik ve Kültürel Boyutu, Seminer, Manisa Saruhan Otel Konferans Salonu - TC Manisa Valiliğiİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zafer Kalkınma Ajansı, Hediyelik Eşyada Manisa Markası Projesi, 31 Ekim 2011, Panel, Manisa. -28 Mart 2012 Manisa İl Halk Kütüphanesi Bünyesinde Bulunan Mushaf ı Şerif lerin Tezhipli Örnekleri, TC Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi, 48. Kütüphane Haftası Programı kapsamında Konferans, Manisa. Akademik ve İdari Görevler: Ç.O.M.Ü GSF Tekstil Bölüm Başkanlığı Ç.O.M.Ü Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Ç.O.M.Ü Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkan Vekilliği Ç.O.M.Ü El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü CBU Turgutlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölüm Başkanlığı Karma Sergiler: İstanbul Kazım Taşkent Sanat Galerisi Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Tezhip-Minyatür Sergisi Sergisi

5 -1986 İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Tezhip-Minyatür Sergisi Sergisi İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Tezhip-Minyatür Sergisi Sergisi İstanbul Lioness Kültür Danışmanlığı nın Hazırladığı Tezhip Karma Sergisi Ankara T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması Sergisi Ankara,Lefkoşe Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Resim Sergisi Türk Standartları Enstitüsü Üretim Konulu Karikatür Yarışması Sergisi İstanbul Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Yurdumuzu Dile Getiren Kadınlar Konulu Sergi Ankara T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması Sergisi Ankara T.C. Kültür Bakanlığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Yarışması İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü Sergisi, AKM İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü Sergisi, AKM Türkiye İş Bankası Uygulamalı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Minyatür Büyük Ödülü Sergisi -53. Devlet Resim ve Heykel Sergisi, (Metal Gravür) Ekim.2001 ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Fakülte Açılış Karma Sergisi, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi -21 Aralık 2001, 11. Çevre Sanatçıları Karma Sergisi, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi -20 Aralık 2002, 12. Çevre Sanatçıları Karma Sergisi, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi Mart 2002; Nisan 2002 ÇOMÜ 10. Yıl Etkinlikleri, Zaman İçinde Söyleşi Çanakkale Fotoğrafları Sergisi, ÇOMÜ Kültürevi Mayıs 2002, Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Karma.Sergisi, ÇOMÜ Rektörlük Galerisi Ç.O.M.Ü. 10. Yıl Karma Sergisi, Ç.O.M.Ü. Rektörlük Galerisi Kasım.2002, Dokusal Yüzeyler Karma Sergisi, GSF Tekstil Bölümü, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi ÇOMÜ GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi, ÇOMÜ Rektörlük Sergi Salonu -19 Aralık-3 Ocak 2003, 13. Çevre Sanatçıları Karma Sergisi, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi -03 Ekim 2003 GSF Öğretim Elemanları Eğitim Öğretim Yılı Açılış Karma Sergisi, ÇOMÜ Rektörlük Sergi Salonu -17 Mart-01 Mayıs 2003 ÇOMÜ Öğretim Elemanları Karma Sergisi, ÇOMÜ Rektörlük Sergi Salonu Ağustos 2003 GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Gökçeada MYO Sergi Salonu -24 Mart-12 Nisan 2003, Turquoise Derneği La Rochelle France, Karma Sergi -17 Mart-03 Mayıs 2003, ÇOMÜ GSF Öğretim Elemanları Sergisi, ÇOMÜ Kültürevi Ekim 2004 Gelibolu nun Kurtuluşu Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Mevlânâ ve Mevlevîlik Konulu Hat- Tezhip- Minyatür Karma Sergisi, Gelibolu Belediyesi Kapalı Spor Salonu

6 Mart 2004 Onsekiz Mart Deniz Zaferi Etkinlikleri Karma Sergisi, ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi -27 Eylül 2004 İlkel Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı Karma Sergisi Kasım 2009, IV. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/ Sanat Etkinlikleri Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve AKFİD (Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği), Karma Sergi, Kahire-Mısır Ekim 2010, V. Uluslararası Türk Sanatları Sergisi, AKFİD(Akşehir Fotoğraf İlgilileri Derneği) ve Magellan Organization, Karma Sergi, Şam-Suriye Ekim 2008, Manisa Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları nın Eğitim Sezonu Açılış Töreni Sergisi, Manisa Belediyesi Kültür Merkezi Salonu - 04 Mayıs-10 Haziran 2011, Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu Çalıştay Sergisi, Odessa Art Zentrum, Ukrayna - 20 Ekim-5 Kasım 2011, IFAS Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Konya Selçuk Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Sergi salonu - 31 Ekim 2011, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hediyelik Eşyada Manisa Markası Projesi kapsamında sergi, Manisa Belediyesi Kültür Sarayı Sergi Salonu Ekim 2011, IFAS International Fine Arts Symposium, Konya. -International Painting Symposium, Hellenic Civilization Trough the Artist s Eyes, Exhibition, 20 August-10 September 2013, Patras Grece. - XXV. Uluslar arası Kıbatek Edebiyat Sempozyumu kapsamında düzenlenen Dağlar Dağlar başlıklı karma sergi, 31 Ekim-3 Kasım 2013, Alanya Kültür Merkezi Uluslar arası İzmir Sanat Bianeli, Sergi, 1-5 Mayıs 2013, İzmir. -VII. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Sergi, Haziran 2013, Bakı- Azarbaycan. Diğer Faaliyetler : -21 Ekim 2002, Saat 14.00, Tekstil Endüstrisinde Tasarımın Önemi, Panel Organizasyonu, ÇOMÜ Terzioğlu Konferans Salonu -10 Mayıs 2002 Balıkesir İli Amblem Yarışması, Jüri Üyeliği Ağustos 2003 GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Sergi Organizasyonu, Gökçeada MYO Sergi Salonu -05 Nisan Kolordu Bölgesi Aile Destek Sistemi Kapsamında Düzenlenen Etkinliklerde Seramik ve Ahşap Boyama, Resim Kursu Görevi -15 Ekim Kasım 2004 Tarihleri Arasında Çanakkale Ton TV de Yayınlanan Çanakkale de Ramazan Proğramında Kullanılmak üzere ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İçin Hazırlanan Pano Çalışması -12 Haziran 2004 ÇOMÜ ESAM Çanakkale Yöresi El Sanatları Şenliği, Şenlik Organizasyonu -06 Mayıs 2005 ÇOMÜ ESAM Üniversitelerarası Ulusal Seramik Yarışması, Eskiden Yeniye Çanakkale Seramikleri, Yarışma, Jüri Üyeliği ve Sergi Organizasyonu, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi, ÇOMÜ Rektörlük Sergi Salonu

7 -ÇOMÜ GSF-ÇMYO-ÇASEM-ESAM İşbirliği ile Ulusal Seramik Çalıştayı, Çalıştay Organizasyonu, Eylül 2005, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi; 26 Eylül 2005 Ulusal Seramik Çalıştayı Sergisi, Sergi Organizasyonu, ÇOMÜ Kültürevi -28 Nisan 2005 ÇOMÜ ESAM Dünya Seramik Kültürünün Eşsiz Halk Sanatı Çanakkale Seramikleri Prof. Dr. Erdinç BAKLA, ÇOMÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu, konferans Organiyasyonu -17 Mayıs 2005 ve 17 Mayıs 2006 ÇOMÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığının Düzenlediği, Üniversitenin Birinci Sınıflarında Resim, Müzik ya da Güzel Sanatlar Dersini Okuyan Öğrencilerin Eserleriyle Katıldığı Güzel Sanatlar Günü Sergi ve Konser Organizasyonu -ÇOMÜ Stratejik Gelişim Planı, Komisyon Üyeliği, Çanakkale Çalıştaylar: - Odessa I. Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mayıs 2011, Workshop-Exhibition, Odessa. -I. Uluslar arası Türk Sanatları Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı, Kasım 2012, Çalıştay ve Sergi, Konya. - Uluslar arası Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı Etkinlikleri, University of North Florida, Florida State Collage, Nisan 2012, Workshop-Exhibition, Jacksonville, Florida. -International Painting Symposium, Hellenic Civilization Trough the Artist s Eyes, Workshop, 20 August-10 September 2013, Patras Grece. Verdiği Dersler Dersin Adı Haftalık Ders Saati Minyatür 4 Çini 3 Geleneksel Seramik Yapım Teknikleri 4 Geleneksel Türk Desenleri I 4 Geleneksel Türk El Sanatı Tarihi 2 Dekoratif süs eşyası Yapımı 3 Güzel Sanatlar 1

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Antalya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antalya da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü nde öğrenim gördü. 1992-1996 yılları arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Fatih ÖZKAFA Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 17 Kasım 1974 Bidiği Yabancı Diller: İngilizce (ÜDS: 70.00) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT

ÖZGEÇMİŞ. Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT ÖZGEÇMİŞ Öğr. Gör. Dilfiruz CÖMERT BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Düzenlenme Tarihi: 9. 01. 2013 İletişim Bilgileri Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ HACER NURGÜL BEGİÇ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : HACER NURGÜL BEGİÇ Doğum Tarihi : 22.06.1964 Öğrenim Durumu Doktora 2011-2014 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK HALK BİLİMİ ANABİLİM

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof.

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Banner Reklamların Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi - Prof. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖZDEN PEKTAŞ TURGUT Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Grafik Anadolu Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı

DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL. Dalı 1. EĞİTİM DERECE ÜNİVERSİTE BÖLÜM YIL Gazi Üniversitesi El Sanatları Bölümü Mesleki Eğitim Dekoratif Ürünler Ana Sanat Fakültesi Dalı LİSANS Y. LİSANS Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları

Detaylı

Prof. Dr. Taciser ONUK (1940- )

Prof. Dr. Taciser ONUK (1940- ) Prof. Dr. Taciser ONUK (1940- ) Akademik Ünvanlar Yardımcı Doçent Mesleki Eğitim Fakültesi 1986 Doçent Mesleki Eğitim Fakültesi 1987 Profesör Mesleki Eğitim Fakültesi 1992-2003 YAYINLAR Uluslararası Bilimsel

Detaylı

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.

Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu. Prof. Beril Anılanmert Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı berila@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı: Beril Anılanmert 2. Doğum Tarihi: 1942 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 23.02.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1.Adı, Soyadı: Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU. Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 3.0.1955 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil Tasarımı D. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 1977

Detaylı

1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Hasip Pektaş 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Ermenek - Karaman 20.03.1953 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl S. Yeterlik Grafik Gazi Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU

İLETİŞİM BİLGİLERİ. BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN ÖĞRENİM DURUMU Öğr. Gör. Murat SARI Tasarım Bölümü, Grafik Tasarımı Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227 99 39 Dahili 143 Faks 0 378

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nedret YAŞAR Doğum Tarihi: 15.10.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Plastik Sanatlar - Resim Yüksek Lisans Resim Anasanat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şebnem Somel Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1987-1992 Y. Lisans Resim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı