Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS

2 Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data Distribütör 1 Giriþ 8 Çýkýþ 1U-RS-485 Data Distribütör Twisted pair kablo üzerinden ekran görüntüsü ve data sinyallerini çoklayýn, uzak noktalara taþýyýn. Data distribütörler RS-485 data giriþini çoklayarak 1200 m kadar iletir. Tüm kanallar için kýsa devre ve frekans korumasýna sahiptir. BLW-485-D4C 1 Giriþ 4 Çýkýþ 1U-RS-485 Data Distribütör BLW-485-DR RS-485 Data Tekrarlayýcý Data kayýplarýnda veya uzun mesafe data aktarýmlarýnda kullanýlýr. BLW-VGA-EXT Twisted Pair VGA Uzatýcý Pasif Serisi Twisted Pair kablo üzerinden VGA görüntüsünü 135 m kadar taþýr. Alýcý-Verici takým olarak çalýþýr. BLW-VGA-12D 1 Giriþ 2 Çýkýþ VGA Distribütör VGA görüntüsünü çoklayarak Twisted Pair kablo üzerinden aktarým için kullanýlýr. Çoklayýcý - Alýcý. BLW-VGA-HR Yüksek Çözünürlük VGA Çevirici Video sinyallerini VGA standartýna çevirmek için kullanýlýr. BLW-VGA-TR Twisted Pair VGA Uzatýcý Aktif Serisi VGA görüntüsünü Twisted Pair kablo üzerinden 300 m kadar aktarým için kullanýlýr. Alýcý-Verici takým olarak çalýþýr. BLW-485-USB USB Çýkýþtan RS-485 Data Konvertör Yalýtým Korumalý BLW-485C-IP RS-232 den RS-485 Data Konvertör BLW-485C RS-232 den RS-485 Data Konvertör RS-485 data konvertörler, speed dome, ptz dome ve zoom kameralarýn bilgisayar üzerinden kontrolü için kullanýlýr. Video Çoklayýcý ve Yükselticiler BLW-48VDA 4 Giriþ 8 Çýkýþ Amfilikatörlü BLW-12VDA 1 Giriþ 2 Çýkýþ Amfilikatörlü Video amfilikatörlü distribütörler, sinyal seviyesini kuvvetlendirerek çýkýþ sayýsýný artýrmak için kullanýlýr. Video sinyallerini kuvvetlendirin, çýkýþ sayýlarýný artýrýn. BLW-44VA 4 Giriþ 4 Çýkýþ Video Amfilikatör BLW-11AVA 1 Giriþ 1 Çýkýþ Video Ses Amfilikatör BLW-11VA 1 Giriþ 1 Çýkýþ Video Amfilikatör Video amfilikatörler, düþen video veya ses sinyalini yükseltmek için kullanýlýr. BLW-48VD 4 Giriþ 8 Çýkýþ BLW-14VD 1 Giriþ 4 Çýkýþ BLW-12VD 1 Giriþ 2 Çýkýþ Video distribütörler, gelen video sinyalini bozmadan çýkýþ sayýsýný artýrmak için kullanýlýr. Video Parazit Önleme Üniteleri BLW-30GLH BLW-30GLB BLW-30GL ve Video Balun BLW-20HF-IB Video ve Ses Video sinyallerinin çevresel faktörlerden etkilenmeden temiz bir görüntü ile ekrana ulaþmasýný saðlayýn. Video görüntüleri üzerinde yüksek voltaj veya farklý frekanslardan dolayý oluþan parazitleri giderir ve resim yýrtýlmalarýný düzelterek daha net görüntü alýnmasýný saðlar

3 Twisted Pair Kablo Üzerinden Video Ýletim Sistemleri Pasif Serisi BLW-604T 4 Kanal Twisted Pair BLW-600T Kablolama ve iþçilik masrafýný en aza indirerek daha uzun mesafelere net görüntü taþýyýn. Twistedpair kablo üzerinden 4 kanal S/B video sinyalini 600 m, renkli video sinyalini 400 m taþýr. Twistedpair kablo üzerinden 1 kanal S/B video sinyalini 600 m, renkli video sinyalini 400 m taþýr. BLW-600VPT Video Besleme Ýletim Sistemi Twistedpair kablo üzerinden 1-30V DC power ve 1 kanal S/B video sinyalini 600 m, renkli video sinyalini 300 m taþýr. Aktif Serisi BLW-2000RX Amfilikatörlü Twisted Pair BLW-600RX 1 Kanal Kablolu Twisted Pair Twistedpair kablo üzerinden 1 kanal S/B video sinyalini 600 m, renkli video sinyalini 400 m taþýr. BLW-1500T (verici) BLW-600TO 1 Kanal Kablolu Waterproof Parazit Önleyicili Twisted Pair Twistedpair kablo üzerinden 1 kanal S/B video sinyalini 600 m, renkli video sinyalini 400 m taþýr. BLW-1500R (alýcý) Twistedpair kablo üzerinden 1 kanal S/B video sinyalini 2400 m, renkli video sinyalini 1500 m taþýr. Twistedpair kablo üzerinden 1 kanal S/B video sinyalini 1500 m, renkli video sinyalini 1200 m taþýr. Alýcý-Verici set olarak kullanýlýr. Video ve Data Koruma Devreleri BLW-16TSP 16 Kanal 1U-Twisted Pair Giriþ Voltaj Koruma Cihazý BLW-16SP 16 Kanal 1U-BNC Giriþ Voltaj Koruma Cihazý Uç birimine baðlý olan cihazý yüksek voltaj dalgalarýndan korur.uç birimine baðlý olan cihazý yüksek voltaj dalgalarýndan korur. BLW-10VPD-SP Video, Power, Data Koruma Cihazý Uç birimine baðlý olan cihazýn video, power, data giriþ çýkýþlarýný dýþ etkenlerden korur. BLW-10VSP Video Koruma Cihazý BLW-10VP-SP Video & Power Koruma Cihazý Uç birimine baðlý olan cihazýn video, power giriþ çýkýþlarýný dýþ etkenlerden korur. BLW-10PSP Power Koruma Cihazý Sisteminizi yüksek voltaj veya farklý frekanslara karþý koruyun. Uç birimine baðlý olan cihazýn video giriþ çýkýþlarýný dýþ etkenlerden korur. Audio Ürünler Uç birimine baðlý olan cihazý yüksek voltaj dalgalarýndan korur. BLW-APR Eklenebilir Ses Ünitesi BLW-APR-C Eklenebilir Ses Ünitesi VG-MU Ses Ünitesi Görüntüleme sistemini deðiþik noktalarda uygulanabilen ses üniteleri ile destekleyin

4 Besleme Üniteleri Kaliteli besleme üniteleri kullanarak sisteminizin ömrünü uzatýn, voltaj arýzalarýný engelleyin. BLW-PS-1216 rack kabin montajýna uygun Rack Tipi Power Distrübütör 1 Giriþ 16 Çýkýþ Koruma Devreli Power Çoklama Ünitesi BLW-PD19 Power Distribütör 1 Giriþ 9 Çýkýþ Koruma Devreli Power Çoklama Ünitesi Her kanal için baðýmsýz yüksek oranda koruma saðlar.her kanal için baðýmsýz yüksek oranda koruma saðlar. PS V DC DC 12V 8.5Amp PS-50-12V DC DC 12V 4.2Amp PS-35-12V DC DC 12V 2.8Amp Uç birimine baðlý cihazlarda oluþabilecek kýsa devre veya yüksek voltaj durumunda devreye girer. Sistemin zarar görmesini engeller. PS V DC DC 12V 2.1Amp AD-12V DC 450mAh - DC 12V Kamera Besleme Adaptörü Altyapý Çözümleri (Kablolar) PS V DC DC 12V 1.3Amp RCA ve Adaptör Ucu 2.1 Adaptor Ucu 2.1 Kablolu Adaptor Ucu RCA Ses Uygulamalarý Ýçin SA-25-12V DC DC 12V 2.8Amp Switch Mode Adaptör BNC 75 Ohm Video BNC Projelerinize uygun kabloyu kullanarak maliyetinizi düþürün ve daha kaliteli görüntü elde edin. BLW-3+1 Dýþ Ortam 1Coax+2x0,22mm²+0,50mm² - su - Kýlýf : Polietilen(PE) / Ø 7,00 mm Görüntü, güç ve ses iletiminin bir arada kullanýmý için ideal bir kablodur. BLW-IR 2+1 Dýþ Ortam 1Coax+2x0,75mm² - su - Kýlýf : Polietilen(PE) / Ø 7,00 mm Görüntü ve güç iletiminin bir arada kullanýlmasý gerektiði yerlerde ideal bir kablodur. BLW-RG11-U6 Coax - su - Kýlýf : Polivinil Klorür(PVC) - (Opsiyonel Kýlýf : Polietilen(PE)) Video sinyalinin uzun mesafe aktarýmý için kullanýlýr (600m m). BLW-IR 2x1 Dýþ Ortam Ýkili 1Coax+2x0,75 mm² - su - Kýlýf : Polietilen(PE) Görüntü ve güç iletiminin uzun mesafe aktarýmý için kullanýlýr (300 m m). BLW-Üçlü Speed Dome Kablosu RG-59/U Type2+(2x0,75 mm²)power+(2x0,34 mm²)rs485 Speed Dome Kablosu Kýlýf: Polietilen(PE) / ~Ø 12,20 mm - Görüntü, güç ve haberleþmenin birarada kullanýlmasý gerektiði yerlerde ideal bir kablodur. CAT.5 - UTP Twisted Pair Kablo Ýletkeni : 4x2xAWG 24 0,51 mm Ø Cu - Yalýtkan : 1,05 mm Ø - PE Dýþ Kýlýf : 5,30 GRÝ PVC - Çalýþma Isýsý: -5 ~ 80 C - Bükme Yarýçapý : 50 mm Çevrim Direnci : 18,6 - Nominal Empelans % - Nominal Kapasite : 55 pf/mt Yayýlma Hýzý : % 66 BLW-3+1 Ýç Ortam 1Coax+2x0,22mm²+0,50mm² - su - Kýlýf : Polivinil Klorür(PVC) / Ø 6,50 mm Görüntü, güç ve ses iletiminin bir arada kullanýmý için ideal bir kablodur. BLW-IR 2+1 Ýç Ortam 1Coax+2x0,75mm² - su - Kýlýf : Polivinil Klorür(PVC) / Ø 6,80 mm Görüntü ve güç iletiminin bir arada kullanýlmasý gerektiði yerlerde ideal bir kablodur. BLW-RG6-U6 Coax - su - Kýlýf : Polivinil Klorür(PVC) - (Opsiyonel Kýlýf : Polietilen(PE)) Video sinyalinin aktarýmý için kullanýlýr (250m m). BLW-IR 2x1 Ýç Ortam Ýkili 1Coax+2x0,75mm² - su - Kýlýf : Polivinil Klorür(PVC) Görüntü ve güç iletiminin uzun mesafe aktarýmý için kullanýlýr (300 m m). 8x0,22 mm² - 8x0,25 mm² alarm kablosu Alarm sistemi uygulamalarý için ideal kablo. DT8 Alarm Kablosu CAT.5 - STP Esnek Twisted Pair Kablo Ýletkeni : 4x2xAWG 24 7x0,20 mm Ø Cu - Yalýtkan : 1,05 mm Ø PE Ekran : PPE 7x0,20mmØ SnCu AL-PET - Dýþ Kýlýf : 6 GRÝ PVC - Ç.Isýsý : -10 ~ 70 C Bükme Yarýçapý : 50 mm - Çevrim Direnci : 18,6 - Nominal Empelans % Nominal Kapasite : 55 pf/mt - Yayýlma Hýzý : % 66

5 MATRIX Switcher BLW-3232MX Matrix Video Switcher Kamera görüntülerini istediðiniz ekrana gönderin, alarm sistemleri ile entegre ederek güvenliðinizi maksimum seviyeye çýkartýn. 32 BNC video giriþ, 32 BNC video çýkýþ 32 kanal alarm giriþi, 32 kanal alarm çýkýþý Klavye ile kontrol imkaný (BLW-J3AX) Yazýlabilir display ekraný (Monitör numarasý, kamera ismi, alarm giriþ ismi, alarm çýkýþ ismi, tarih-saat ) BLW-32MXV ilavesi ile 256 kanal video giriþine artýrýlabilir BLW-32MXA ilavesi ile 256 kanal alarm giriþ-çýkýþa artýrýlabilir BLW-32MXV Video giriþi hat artýrým kartý BLW-32MXV Alarm giriþ/çýkýþ artýrým kartý 32 kanal video giriþi hat artýrým kartý BLW-3232MX Matrix switcher video kapasitesini artýrmak için kullanýlýr 32 kanal alarm giriþi 32 kanal alarm çýkýþý hat artýrým kartý BLW-3232MX Matrix switcher alarm kapasitesini artýrmak için kullanýlýr Kablosuz Video-Ses Ýletim Sistemleri BLW-24VMR 2.4 Ghz. Kablosuz 4 Kanal Video Alýcý Ünitesi BLW-420FD Kamera veya BLW-24AV-T Transmitter ile çalýþýr. Kablo çekilemeyecek alanlarda kablosuz çözümler sunar. BLW-24AV-R 2.4 Ghz. Kablosuz 1 Kanal Video-Ses Alýcý Ünitesi BLW-24AV-T 2.4 Ghz. Kablosuz 1 Kanal Video-Ses Verici Ünitesi BLW-420FD Kamera veya BLW-24AV-T Transmitter ile çalýþýr. Kablo çekilemeyecek alanlarda kablosuz çözüm sunar. BLW-24AV-R veya BLW-24VMR Reciever ile çalýþýr. Kablolu video ve ses cihazlarýný kablosuza çevirir.

6 örnek, video iletim sistemi BLW-600T S/B 600 m - Renkli 400 m BLW-600T Monitör DVR Quad Vb. örnek, video+power iletim sistemi BLW-600VPT S/B 600 m - Renkli 300 m BLW-600VPT Monitör DVR Quad Vb. AD-12V DC örnek, 4 kanal video iletim sistemi S/B 600 m - Renkli 400 m Monitör DVR Quad Vb. BLW-604T BLW-604T örnek, VGA iletim sistemi Max. 300 m BLW-VGA-12D BLW-VGA-TR örnek, data çoklama sistemi 16 Kanal Data Giriþ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS RS-485 RS-485 RS-232 DC 12V Giriþ

CCTV AKSESUARLAR. Veri Depolama Üniteleri Lensler Muhafaza ve Ayaklar CCTV Test Cihazı CCTV Aksesuarları Altyapı Çözümleri AKSESUAR

CCTV AKSESUARLAR. Veri Depolama Üniteleri Lensler Muhafaza ve Ayaklar CCTV Test Cihazı CCTV Aksesuarları Altyapı Çözümleri AKSESUAR CCTV AKSESUARLAR Veri Depolama Üniteleri Lensler Muhafaza ve Ayaklar CCTV Test Cihazı CCTV Aksesuarları Altyapı Çözümleri AKSESUAR RAID donanım teknolojisi Veri Depolama Üniteleri FiT SERİSİ e-sata, 1394b,

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ

MERİÇ GÜVENLİK. PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ SÝSTEM MONTAJ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt : Araç görüntüleri,plaka,resim,geçiþ tarih,geçiþ saat,güzergah(gidiþ/geliþ)

Detaylı

CED-5020 1/3" DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED

CED-5020 1/3 DIS Renkli Sensor 600TVL, Gerçek Day/Night IR LED CEB-1000 1/3" Sony Renkli CCD 480TVL, Day/Night OSD Menü CEB-1010 1/3" Sony Renkli CCD 600TVL, Day/Night OSD Menü CEB-2000 1/3" Renkli Süper Hassas CCD 520TVL, Day/Night BACK LIGHT COMPENSATION 480 TV-LINE

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

Fiber Optik Altyapı Sistemleri

Fiber Optik Altyapı Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sağlık ve bilişim sektörlerinde yoğunlukla kullanılmakta olup son zamanlarda hızla artan bir ivme ile CCTV uygulamalarında da tercih edilir olmuştur. Video sinyallerini,

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz!

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz! SN-400 IP SN-430 I SN-448 I SN-363 I SN-390 I SN-2010 I SN-519 IP SN-529 IP SS-469 IP SN-401 IP SN-280 IP SN-259 IP SN-492 IP SN-65 I IP KAMERALAR SilverStone SN-400IP CMOS 1,3MP IP Kamera Onvif 2.0 Desteği,

Detaylı

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz! IP DOME KAMERALAR

Güvenlik Sistemlerinde Tek Adresiniz! IP DOME KAMERALAR SN-400 IP SN-403 IP SN-404 IP SN-401 IP SN-402 IP SN-KT44IP SN-IP04 SN-N1508 SN-N1508S SN-N1516 IP KAMERALAR SilverStone SN-400IP 1,3MP IP Kamera Onvif 2.0 Desteği, 3,6mm 3 Megapixel Lens, 2 Atom Led,

Detaylı

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri

Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri PiNETRON Yüksek Performans Güvenlik Çözümleri POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Dijital Video Kayıt Cihazları PDR-SD2000 Serisi Real-Time Kayıt Yüksek Performans Zarif Tasarım Kolay Kullanım

Detaylı

2 0 1 3 Ü r ü n K a t a l o ğ u 19

2 0 1 3 Ü r ü n K a t a l o ğ u 19 19 2013 Ürün Kataloğu Teşekkürler... Başarılara hep birlikte, tam bir takım ruhu ile yürüdüğümüz tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Saygılarımızla, Abdullah Lermi Alte Elektronik İnşaat San. ve Tic.

Detaylı

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA GÜVENLİK AMAÇLI KAMERA MODELLER BLW 550DSS-DN TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği,

Detaylı

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G

MOBİL DVR SERİSİ. Araç İçi Kayıt Cihazı. Model BLW-40MVR BLW-40MVR-G Araç İçi Kayıt Cihazı MOBİL DVR SERİSİ Kumanda Alıcı Tak çalıştır araç için kamera, görüntü ve koordinat kayıt sistemi (All in one) VGA Cmos sensörlü ve 90 derece görüş açılı entegre kamera Video çıkışından

Detaylı

RG-59/U Type+2x0,75mm² - CCTV Kablosu(F Composite) 57519202.1 Uygulama Çok geniş kullanım alanına sahip bir CCTV kablosudur. Görüntü, güç veya ses iletiminin bir arada kullanılması gerektiği yerlerde ideal

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır

Hakkımızda. Daima İyi, Daima Farklı. Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Güvenliğiniz; Güvenilir Ürünlerle Sağlanır Hakkımızda MoonSat Güvenlik ve Uydu Sistemleri; Uluslararası teknoloji pazarında markalaşmış olup, ileri teknoloji, yüksek kalite ve geniş ürün yelpazesi ile

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Kamera

Güvenlik Amaçlı Kamera GÜVENLĐK AMAÇLI KAMERA Güvenlik Amaçlı Kamera MODELLER VG-420DN TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 02/ 07/ 37/ 65/ 81/ 101/ 121/ Özet Liste. VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri

İÇİNDEKİLER 02/ 07/ 37/ 65/ 81/ 101/ 121/ Özet Liste. VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri İÇİNDEKİLER 02/ Özet Liste 07/ VGuard & Bullwark Momentum Serisi Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri 37/ Pinetron Analog ve IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri 65/ Zavio & Nuuo IP Tabanlı Güvenlik Çözümleri

Detaylı

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ

CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ CCTV KAMERA, GÜVENLİK ve UYDU SİSTEMLERİ Türkiye de İlk ve Tek. Professional Products MART 2013 Yeni Array Teknoloji Yeni Dizayn Yüksek Çözünürlük Yüksek Performans Yüksek Kalite Güvenliğiniz; Güvenilir

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Görüntü Teknolojisinde Lider

Görüntü Teknolojisinde Lider Sayfa 1 Türkiye Distribütörü FULL HD 1080P / HD-SDI DVR VE KAMERALAR KORE MALI, HD 1080 Görüntü ve Kayit 4 adet HD SDI kamera bağlanabilen HD-SDI DVR,1 adet 1920x1080p HDMI ana monitör çıkışı (FULL HD),1

Detaylı