Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP USD TFP USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ 8 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ (LED EKRAN) Kartlý Geçiþ Sitemleri Yangýn Alarm Sitemleri Model TFP 802 TFP 804 TFP808 Bölge Sayýsý Akü Kullanýmý 1 adet 12V / 7Ah 1 adet 12V / 7Ah 2 adet 12V / 7Ah Hat Sonu DÝrenci 6,8 KOhm 6,8 KOhm 6,8 KOhm Besleme Giriþi 230V 25VA 230V 25VA 230V 35VA Besleme Çýkýþý 12V / 24V DC 0,5A seçmeli, otomatik Sigorta korumalý 12V / 24V DC 0,5A seçmeli, otomatik Sigorta korumalý 24V DC 0,5A otomatik Sigorta korumalý Siren Çýkýþý 12V /24V DC 0,5A seçmeli, otomatik sigorta korumalý 12V /24V DC 0,5A seçmeli, otomatik sigorta korumalý 24V DC 0,5A otomatik sigorta korumalý Yangýn Rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak 30V 1A NC/NO kuru kontak 30V 1A NC/NO kuru kontak Hata Rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak 30V 1A NC/NO kuru kontak 30V 1A NC/NO kuru kontak Tuþ Kilidi Anahtarlý Anahtarlý Anahtarlý Kabin Metal Metal Metal Nem Oraný 95% RH (max.) 95% RH (max.) 95% RH (max.) Çalýþma Sýcaklýðý -10 C - 55 C (14 F - 13 F) -10 C - 55 C (14 F - 13 F) -10 C - 55 C (14 F - 13 F) Boyutlar 210 x 300 x 80 mm 210 x 300 x 80 mm 370 x 310 x 100 mm Aðýrlýk 2,5kg 2,5kg 4kg Bypass özelliði Bölge test özelliði Her bölge için yangýn ve arýza ledleri Kolay anlaþýlýr ön panel Akü ömrünü artýran akýllý þarj sistemi Kompakt boyutlar Mikroiþlemcili tasarým SMD malzeme teknolojisi Fail-safe yazýlým 052 Merkez:

3 hýrsýz alarm sistemleri TFP BÖLGELÝ, 32 BÖLGEYE KADAR GENÝÞLEYEBÝLEN KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ (LCD EKRAN) 270 USD Hat sonu direnci 6,8kOhm Besleme 230V 35VA dahili transformatör ile Besleme çýkýþý 6-25V DC ayarlý, 1A otomatik sigortalý Siren çýkýþý 24V DC, 0,5A otomatik sigortalý, 6,8kOhm hat sonu direnci Yangýn rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak Hata rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak Tuþ kilidi EVET Bölge geniþlemesi EVET. TFX-108 geniþleme kartý ile LCD ekran EVET Nem oraný 95% RH (max) Sýcaklýk -10C ~ 55C (14F ~ 131F) Boyutlar 370 x 310 x 100 mm Aðýrlýk 4kg 24V sistem Büyük grafik LCD ve Türkçe menü ile kolay kullaným Ayrýca durum, alarm ve hata ledleri Bölgelere isim verebilme Her bir bölgeye 30 adet dedektör baðlayabilme 100 olaylýk tarih, saat ve bölge bilgili olay hafýzasý Gece modu (otomatik veya manuel) Ön alarm modu Akü ömrünü uzatan akýllý þarj sistemi (bilgi ekranýnda akü voltajýný okuyabilme) Bilgisayar ve otomasyon sistemlerine baðlantý için seri port Herhangi bir ayar gerektirmeden otomatik olarak çalýþan «Plug & Play» geniþleme kartlarý Siren çýkýþý ve bölge giriþleri hat sonu dirençleri ile denetlemeli Bölge test özelliði 1A kapasitesi 6-25V arasýnda ayarlanabilen otomatik sigortalý harici besleme çýkýþý 1 adet NC/NO yangýn rölesi 1 adet NC/NO hata rölesi Ýstenilen bölgeler bypass edilebilir Ýstenmeyen müdehalelere karþý anahtarlý tuþ kilidi Kolay anlaþýlýr ön panel 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanýlýr Yangýn Alarm Sitemleri TFX-108 TFP 900 SERÝSÝ ÝÇÝN 8 BÖLGELÝ GENÝÞLEME KARTI 42 USD Bölge Sayýsý 8 Baðlanabilecek Dedektör Bölge baþýna 30 (Teknim TF Serisi) Hat Sonu DÝrenci 6,8kOhm Besleme 24V, panelden besleir, ayrýca besleme gerektirmez Nem Oraný 95% RH (max) Sýcaklýk 10 0C ~ 55 0C (14 0F ~ 131 0F) Boyutlar 100 x 50 x 15 mm Kartlý Geçiþ Sitemleri Merkez:

4 yangýn alarm sistemleri TFP BÖLGELÝ, 32 BÖLGEYE KADAR GENÝÞLEYEBÝLEN GELÝÞMÝÞ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ (LCD EKRAN) TFP BÖLGELÝ, 32 BÖLGEYE KADAR GENÝÞLEYEBÝLEN GELÝÞMÝÞ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ (LCD EKRAN) TFP USD 354 USD 396 USD 32 BÖLGELÝ, GENÝÞLEYEMEZ GELÝÞMÝÞ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ (LCD EKRAN) Kartlý Geçiþ Sitemleri Yangýn Alarm Sitemleri Hat sonu direnci 6,8kOhm Besleme 230V 35VA dahili transformatör ile Besleme çýkýþý 6-25V DC ayarlý, 1A otomatik sigortalý Siren çýkýþý 24V DC, 0,5A otomatik sigortalý,6,8kohm hat sonu direnci Yangýn rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak Hata rölesi 30V 1A NC/NO kuru kontak Tuþ kilidi EVET Bölge geniþlemesi EVET. TFX-108 geniþleme kartý ile (TFP-932 de kullanýlamaz) LCD ekran EVET Nem oraný 95% RH (max) Sýcaklýk -10C ~ 55C (14F ~ 131F) Boyutlar 370 x 310 x 100 mm Aðýrlýk 4kg 24V sistem Büyük grafik LCD ve Türkçe menü ile kolay kullaným Ayrýca durum, alarm ve hata ledleri Bölgelere isim verebilme Her bir bölgeye 30 adet dedektör baðlayabilme 100 olaylýk tarih, saat ve bölge bilgili olay hafýzasý Gece modu (otomatik veya manuel) Ön alarm modu Akü ömrünü uzatan akýllý þarj sistemi (bilgi ekranýnda akü voltajýný okuyabilme) Bilgisayar ve otomasyon sistemlerine baðlantý için seri port Herhangi bir ayar gerektirmeden otomatik olarak çalýþan «Plug & Play» geniþleme kartlarý Siren çýkýþý ve bölge giriþleri hat sonu dirençleri ile denetlemeli Bölge test özelliði 1A kapasitesi 6-25V arasýnda ayarlanabilen otomatik sigortalý harici besleme çýkýþý 1 adet NC/NO yangýn rölesi 1 adet NC/NO hata rölesi Ýstenilen bölgeler bypass edilebilir Ýstenmeyen müdehalelere karþý anahtarlý tuþ kilidi Kolay anlaþýlýr ön panel 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanýlýr 054 Merkez:

5

6 yangýn alarm sistemleri TFD-1230 OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, DC 24V Alarm Akým 70 ma, (maximum) Algýlama alaný: 60m2 (4m yükseklikten) 18 USD TFD-1210 SABÝT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, DC 24V Alarm sýcaklýðý: 57 C Algýlama alaný: 60m2 (4m yükseklikten) TFD TELLÝ SABÝT SICAKLIK + SICAKLIK ARTIÞ DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, 24 VDC Alarm akýmý max. 60 ma 16 USD 18 USD Kartlý Geçiþ Sitemleri Yangýn Alarm Sitemleri TFD-1250 MULTÝ SENSÖR OPTÝK DUMAN + ISI DEDEKTÖRÜ Yangýn veya hýrsýz alarm panelleri için DC 12/24V Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) TF-2200 OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, DC 24V Alarm Akým 70 ma, (maximum) Algýlama alaný: 60m2 (4m yükseklikten) Dual LED TF-3200 SABÝT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, DC 24V Alarm sýcaklýðý: 57 C Algýlama alaný: 60m2 (4m yükseklikten) Tamper switch TF TELLÝ OPTÝK DUMAN DEDEKTÖRÜ RÖLELÝ Yangýn ve hýrsýz alarm panelleri için 4 telli, DC 12/35V Böcek geçirmez að 22 USD 18 USD 17 USD 24 USD Alarm akýmý max. 60 ma Dual LED NO/NC seçilebilir röle çýkýþý 056 Merkez:

7 hýrsýz alarm sistemleri TF-2230 SABÝT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ 2 Kablo, 24 VDC Alarm akýmý max. 60 ma EN54, CE kalite standartý 18 USD TF TELLÝ MULTÝSENSÖR OPTÝK DUMAN + ISI DEDEKTÖRÜ Yangýn veya hýrsýz alarm panelleri için DC 12/24V Alarm göstergesi devamlý yanan kýrmýzý ýþýk Alarm Akým 35 ma, (maximum) Röle Çýkýþý(NO/NC seçilebilir) EN54, CE kalite standart TF-8124 LED'LÝ DAHÝLÝ YANGIN SÝRENÝ Alarm Akýmý 50mA 100dB 32 USD 14 USD TF-8324 FLAÞÖRLÜ DAHÝLÝ YANGIN SÝRENÝ Alarm Akýmý 120mA 100dB TF-8024 DAHÝLÝ YANGIN SÝRENÝ Alarm Akýmý 40mA 100bB 24 USD 11 USD Yangýn Alarm Sitemleri TF-8424 YANGIN ZÝLÝ Alarm Akýmý 10mA 85dB 30 USD Kartlý Geçiþ Sitemleri Merkez:

8 yangýn alarm sistemleri 12 USD HF-101 TEKRAR KURULABÝLÝR MANUEL CALL POINT (Kýr Bas) Butonu. Kýrmýzý, Plastik HF-102 MANUEL CALL POINT (Kýr Bas) Butonu. Kýrmýzý, Cam 10 USD Kartlý Geçiþ Sitemleri Yangýn Alarm Sitemleri AVITEC AZP V/1A KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI 1A, anahtarlamalý (SMPS) Akü þarj devresi Kuru kontak arýza rölesi Enerji kesildiðinde kontak veren röle çýkýþý 2 Adet 12V / 7Ah Akü ile çalýþýr (Akü hariç) AVITEC AZP V/2A KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAÐI 2A, anahtarlamalý (SMPS) Akü þarj devresi Kuru kontak arýza rölesi Enerji kesildiðinde kontak veren röle çýkýþý 2 Adet 12V / 7Ah Akü ile çalýþýr (Akü hariç) 100 USD 110 USD 058 Merkez:

CCTV Sistemleri VIONTY ES-01M ALARM SETÝ 19 USD zon / zon çiftleme ile 8 zon 1 Adet EA-50 PRO Panel ( keypad baðlanabilir, bölgelendirme yapýlamaz) 1 Adet EK-518 LED Keypad 1 Adet ATP-510S PIR Dedektör

Detaylı

WYREKS Kablosuz Wiegand Proximity Kart Okuyucu 1.560 USD Kategori C Kablosuz Wiegand Proximity kart okuyucu. El ünitesi içerisinde Standard olarak HID ProxPoint okuyucu barýndýrýr, Wiegand giriþli tüm

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir

Detaylı

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix le geçin... Alarm Kontrol Panelleri MATRIX Paneller MATRIX 832+ Dijital Komunikatörlü 8-32 Zon Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2)

Detaylı

ÖZELLİKLER* UYARILAR. TFP 900 Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Yayın Tarihi: 28/06/2013

ÖZELLİKLER* UYARILAR. TFP 900 Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Yayın Tarihi: 28/06/2013 TFP 900 Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Yayın Tarihi: 28/06/2013 ÖZELLİKLER* Bölge sayısı 8 / 16 / 24 / 32 Bağlanabilecek dedektör sayısı Hat sonu direnci Besleme Besleme

Detaylı

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ

YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ YANGIN GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Yangýn Algýlama Cihazlarý Üreticisi 2015 KATALOG ALANIMIZDA ÖNDERLÝK EDÝYORUZ Yangýn Alarm Kontrol Panellerinin üretimi alanýnda, mükemmelliði gelenek haline getiren, Danimarka

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

NETWORK BAÐLANTISI GEREKTÝRMEYEN STANDALONE SÝSTEMLER Bilgisayar üzerinden giriþ-çýkýþ takibi istenmeyen münferit uygulamalar için dizayn edilmiþ Standalone okuyucu ve þifreli tuþ takýmlarý. Bu sitemlerde

Detaylı

KABLOLU ALARM PANELLERİ

KABLOLU ALARM PANELLERİ VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) ALARM LERİ VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren 12V 7Ah Akü Dahildir. VAP-304PT 12V 7Ah Akü Hariçtir.

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

1960 tan beri kalitede efsane marka...

1960 tan beri kalitede efsane marka... 1960 tan beri kalitede efsane marka... 1 2 Görüntülü Sistemler 3 NR007 WHITE 4,3 EKRAN : M.U.NRL.00007 : 295,00 TL. BLACK 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00008 : 335,00 TL. SILVER 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00009 : 335,00

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ - ALARM SİSTEMİ ALARM SETLERİ ES-401P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETĠ EA-504P Panel + EK-518 Keypad + 1 ADET PIR (AYAK DAHĠL) + VAS-700P SERĠSĠ PLASTĠK KORUMALI HARĠCĠ SĠREN. 184 $ ES-401M ES-704P 4+4 ZONLU

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri

Merkezi Sistem Ürünleri Merkezi Sistem Ürünleri Highmaster Serisi Uydu Ana Merkez Sistemleri / Sat-IF Dönüþtürücüler Highmaster M1 2 Highmaster S1 2 Di-Compact Serisi Merkezi Sistem Dijital Uydu Demodülatörleri Di-Compact 4x4

Detaylı

Merkezi Sistem Ürünleri Headcompact 8x8 QPSK-PAL Demodülatörü 4 Di-Compact Serisi Digital SMATV Demodülatörleri Di-Compact 8x8 7 Di-Compact 4x4 7 Di-Compact 1x1 7 Quattron Serisi SMATV ve Mini TV Modülatörleri

Detaylı

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m.

GLOBAL KONVENSİYONEL DEDEKTORLER LEDLER BORULU KORNALAR TEPE LAMBALARI ZİLLER SEYYAR LAMBALAR SİRENLER KORNALAR. w w w. s e l d a. c o m. KORNALAR SİRENLER SEYYAR LAMBALAR ZİLLER TEPE LAMBALARI BORULU KORNALAR LEDLER DEDEKTORLER KONVENSİYONEL GLOBAL w w w. s e l d a. c o m. t r YANGIN ALGILAMA & UYARI SİSTEMLERİ 2 0 1 4 Ü R Ü N K ATA L O

Detaylı

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz.

Aşağıdaki telefonlardan hafta içi 08:30-20:00 saatleri arasında satış, proje desteği ve teknik destek konularında hizmet alabilirsiniz. Günümüz işhayatında başarılı olmanın şartları; hızlı, etkin ve verimli çalışmaktır. Bilgi Elektronik olarak organizasyonumuzu iş hayatının bu beklentilerine yanıt vermenizde size katkı yapmak amacıyla

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020 OKIDA İlave Kumanda TD 200 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir.

Detaylı

ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller...1

ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller...1 ALARM ÇÖZÜMLERİ. Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri SP Serisi Kablolu Paneller 1 MG Serisi Kablosuz Paneller.....1. Kablosuz Güvenlik Sistemleri. SP & MG Serisi Kablolu Keypadler....2 MG Serisi Kablosuz

Detaylı