HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR"

Transkript

1 ALEVİLİK HAZIRLAYAN: SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI 1

2 ALEVİLİK Hak Muhammed Ali, Ehlibeyt, Oniki imam kutsallığını sevgisini, sevdasını yüreğinde taşıyan, Keremler Sultanı Ali yyel Murteza nın Hz. Muhammed in vekili, vasisi, halifesi, imamet kapısının başı, velayet kapısının şahı olduğuna inanan. Ali evine ve onun soyuna bağlanan, ikrarı bend olup Ali evinin İslam tasavvufi inancı ile hareket eden, Hz. Ali nin adaletinden, onun insani değerlerinden ayrılmayan insanı merkez alıp, yüreği insan sevgisiyle dolu. İnsan hak hukukuna, bütün canlıların hak hukukuna riayet eden, ekolojik denge ile içinde yaşamayı ilke edinen, bütün inançlara saygı ve hoşgörüyle bakan, din, dil, ırk, cins, renk farkı gözetmeden eline, diline, beline, işine, aşına, gözüne sahip olma ilkesiyle hareket eden, inançlı, imanlı, ikrarlı, itikatlı insanları bünyesine alarak onların hakk a ulaşmalarında manevi olarak donatıp, doyuran, hakk ın hakikatine, göksel hazinenin sırlarını öğreten, dört kapı kırk makam, insani kamil yolunda kendini kendisinde fark ettiren, sevgiyi, hoşgörüyü, paylaşımı, muhabbeti, şefkati, erdemi, merhametiyle hareket eden, kinden, kibirden, buguzdan, kötü duygu ve davranışlardan uzak olmayı isteyen, zalimin, sömürenin karşısında yer alıp fakirin, yoksulun, yetimin, garibanın, ezilenin, yanında olan, emeği kutsal bilen, ilim, irfan, kemalet ve marifetli bir toplum yaratmak için çalışan insana ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinen, Hakk ı insanda, insanı da hakk ta gören, bilimsel temelde hareketi esas alan, Hz. Ali soyuna dost olanla dost düşman olandan uzak duran bir inanç sistemidir. 2

3 ALEVİLİK ALİ EVİNE BAĞLANMAKTIR. ALİ EVİNE İKRAR VERMEKTİR. ALİ EVİNİN YOLUNU SÜRMEKTİR. ALİ EVİNE İKRARI BEND OLMAKTIR. ALİ EVİNE MUHABBET DUYMAKTIR. ALİ EVİNİ SEVMEKTİR. ALİ EVİNİN İLMİYLE, İRFANIYLA, KEMALETİYLE, MARİFETİYLE YAŞAMAKTIR. ALİ YYEL MÜRTEZA YI YOK SAYAN YOL YEZİTLERİYLE MÜCADELEDİR. ALEVİLİK ALLAH A CANI GÖNÜLDEN YAKLAŞMAKTIR. ALLAH TAN BAŞKA ALLAH OLMADIĞINI BİLMEKTİR. ALEVİLİK, GÜZEL MUHAMMED İN RESUL OLDUĞUNU BEYAN ETMEKTİR. ALEVİLİK, HZ. ALİ NİN VELAYET KAPISININ ŞAH OLDUĞUNA İNANMAKTIR. ALEVİLİK, DÖRT KİTABI HAK BİLİP KUR-AN I AZMUŞANI HAK KİTAP GÖRMEKTİR. ALEVİLİK, EHLİBEYT, ONİKİ İMAMLARIN IŞIĞIYLA, YOL SÜRMEKTİR. ALEVİLİK, ANADOLU NUN SERÇEŞMESİ, GÖNÜLLER SULTANI PİRİMİZ HACI BEKTAŞ-İ VELİ NİN DÖRT KAPI KIRK MAKAMINDAN GEÇİP İNSAN-I KAMİL OLMA YOLUDUR. ALEVİLİK, KEREMLER SULTANI NIN HALİYLE HÂLLENMEK, İLMİYLE İLİMLENMEK, AHLAKIYLA AHLAKLANMAKTIR. ALEVİLİK, ALİ GİBİ CÖMERT OLMAKTIR. ALEVİLİK, ŞAHIMIZ ALİ YOLUMUZ EHLİBEYT DEMEKTİR. ALEVİLİK, ALİ YYEL MÜRTEZA NIN VE EHLİBEYT İN VE ONUN EVLATLARININ İKRARINDAN DÖNMEMEKTİR. ALEVİLİK, İNSANA VE İNSANLIĞA HİZMETİ İLKE EDİNMEKTİR. ALEVİLİK, ÂLİ SİZ ALEVİLİK DİYENLERE KARŞI İNADINA ALİ DEMEKTİR. ALEVİLİK, ALEVİLİK İSLAMIN DIŞINDADIR DİYENLERE KARŞI İSLAMIN ÖZÜDÜR DEMEKTİR. 3

4 ALEVİLİK İnsanı merkez alan Hakk ı insan da, insanı da Hakk ta gören,ham evrh tan insan-i kâmil aşamasını hedef alan insanın insanca değer yargılarıyla donanıp, insanca değerlerle yaşamasını hedefleyen insan hak hukukunu riayet etmeyi, bütün canlıların hak hukukuna saygılı olmayı, ekolojik dengeyle uyum içinde yaşamayı esas alan bir inançtır. 1) SEVGİ : Sevginin olduğu yerde güzel değerler, sevginin Olmadığı yerde ise güzel değerlerin olmasının mümkünatı yoktur, yüce yaradan insanı sevgisinden, nurundan, kudret eliyle yaratmıştır. Bütün kâinat Allah ın sevgisinin bir tecellisidir. İnsan yüreğindeki sevgi ile bütün varlıkları sevmeli, kırmamalı, incitmemeli, yıkmamalıdır. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. 2) HOŞGÖRÜ: BÜTÜN İnançlara hoşgörü İle bakmasını bilmeliyiz. göz hoşgörü İle bakıp, kem bakmamalıdır. 3) ŞEFKATLİ 4) MERHAMETLİ 5) PAYLAŞIMCIL 6) ALÇAK GÖNÜLLÜ 7) MÜTEVAZI 8) KİNDEN 9) KİBİRDEN 10) BUĞUZDAN 11) HASETTEN Kötü Duygulardan, Düşüncelerden Uzak Olma Eline, Diline, Beline, Aşına, İşine, Gözüne Sahip Olmalı. İlim, İrfan, Kemalet, Marifeti Esas Almalı Sorumluluk sahibi olmak, kendisinden, ailesinden, çevresinden sorumlu olmak. HÜMANİST Din, dil, ırk, cins, renk ayrımı yapmadan bütün insanlara saygılı olmak, 72 Millete bir gözle bakmak, üreten düşünen, çağın gerekleriyle donanarak zalimin, zorbanın, sömürünün karşısında olmak. Hakk da adalet ten özgürce bir yaşamdan yana olmak. 4

5 ALEVİLİK Alevi kelimesinin anlamı Ali evine ait olan demektir. Ali evine ait olan iki unsur vardır. 1-) Ali evinin bireyleridir. Bunlar; Ali yyel Murteza Fatıma-tül Zehra Hasan-ül Müçteba Hüseyin i Deşti Kerbela dır. 2-) Alevilik, Ali evinin inanç, düşünce ve yaşam biçimidir.(islam ın Tasavvufi yorumu olan bölümüdür.) Alevi kelimesi " AYN, LAM ",sessiz "VAV ve YE" den oluşur. Sona gelen "YE" sahiplilik ifade eder. Ali evine ait olan anlamına gelir. Alevi kelimesi başta sadece Hz. Ali nin soyundan gelenler için kullanılan bir kavramdır. Daha sonraları Ali evinden yani soyundan (Nesebinden) gelen Pirlere, Rehberlere, Mürşitlere ikrar verenleri de içine almış çatı bir isim olmuştur. Alevi kavramı Ali soyundan gelen ve o soya ikrar veren ikrarı bend olan Ali evine gönül veren, Ali evini seven muhabbet duyan, Ali evinin yaşamını, düşüncesini, inancını (İslam ın Tasavvufi, Bâtıni yapısını) ilke edinen hallerini onların haline, ahlakına, ilimlerini onların ilmiyle ilimleyen topluluğa verilen isimdir. Alevi kelimesi bir soyun isimidir. Alevi kelimesi Hz. Ali ye tabi olanların genel ismidir. Alevi kelimesi Hz. Ali ye bağlanan ve onun yolunu sürenlere verilen bir isimdir. Kökeni Arapça olan ALAVİ veya ALİ BEYT (Yüce Ev) sözcüklerinden gelmektedir. İlk başta sadece Keremler Sultanı, gönüller mihmanı Şahı Merdan ın soyuna mahsus olan bu isime, ona, evladına ikrarı bend olan, onların yolunu sürenlere, onlara bağlanan tüm canların toplumsal kimliği haline gelmiştir. 5

6 İkrar vererek, onları severek, onlara bağlanarak Alevi olunacağının delili olarak kutsal kitabımız Kur-anı Kerim de; ŞURA SURESİ 23.Ayet inde Yüce yaradan güzel Peygamberi ne şöyle buyurmaktadır. Ey Muhammed deki! Size getirmiş olduğum kurtuluşa karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Yalnızca yakınlarıma (Ehl-i Beyt ime) meveddetinizi istiyorum. Bu ayet Meveddet ayeti olarak bilinir. Sevgi, muhabbet ayetidir. Getirilen Şeriatı ahkâma karşı hiçbir ücret istememesini sadece Ehlibeyt ine sevgi, saygı, muhabbetle yaklaşmalarını istemiştir. Meveddet kelimesi varlığıyla varlığımızı var eden Yüce Allah ın Vedud adından gelmektedir. Anlamı olarak mutlak sevgi ve bağlılıktır. Alevi inancında ikrar, sevgiyle yerine getirilir. Sevginin olmadığı yerde bağlılık olmaz. Talip Pirini sevecek ki aralarında gönül bağı oluşsun. Çünkü Alevilik gönül yoludur. Bu ikrar verip teslim olma yoludur. Yine Kur-anı Kerimin AHZAB SURESİ 56.Ayeti teslimiyet hakkında gelen ayettir. Allah ve onun Melekeleri, Peygamberi överler. Ey indirilene iman edenler! Sizde onu övün ve kurtuluşa ermek için teslim olun. Kurtuluşa ermek isteyen Güruhu Naci topluluğuna katılmak isteyenler. Ali evine ikrar verirler. Onların ışığı altında Hakk ın Hakikatine doğru yol alırlar. Bir Talip Pirine teslim olmadıkça gerçek kurtuluşa eremez. Alevi inancında Talip Peygamber soyundan gelen bir Mürşide bir Pire, Rehbere tam anlamıyla teslim olmadıkça Alevi olamaz. Mümin olanların imanı tamdır. Müminler tam bir teslimiyet içindedirler. 6

7 Kur-anı Kerim in NİSA SURESİ 65.Ayet inde; Hayır; Rabbine yemin olsun ki, onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonrada senin verdiğin hükümde içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam teslim olmadıkça gerçekten iman etmiş sayılmazlar. Alevi kavramı soydan gelenleri içerdiği gibi evlat olmayıp da teslim olanlarda evlad sayılırlar. Alevi inancında yol oğlu, bel oğlundan önce gelir. Bu konuda Kur-an ın HUD SURESİ 45.Ayet te; Nuh Rabbine seslendi; Rabbim oğlum benim ailemdendi doğrusu senin vaadin haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedersin. HUD SURESİ 46.Ayet te; Allah; Ey Nuh! o senin ailenden sayılmaz. Çünkü kötü bir iş işlemiştir. Öyle ise bilmediğin şeyi benden isteme. İşte sana öğüt bilgisizlerden olma. İşte bu ayetlerde de göstermektedir ki belden olup ama imanı olmayanların evlat olmadığını beyan etmektedir. Ama evlat olmayıp ikrar verip imanı tam olanlar ise evlat olarak kabul edilir. Bundan dolayıdır ki Aleviliği iki grup içinde işleyeceğiz. 1-) Aile bağı olan yani kan bağıyla soydan gelenler. Bunlara NESEBİ ALEVİ veya BELOĞLU denir. 2-) Kan bağıyla olmayıp soy dışından gelenlere de NASİBİ ALEVİ denir. Soy dışından gelenler ikrar vererek bağlananlara YOLOĞLU veya TALİP denir. İşte Hz. Ali nin soyundan gelen ve soydan gelmeyip ikrar vererek bağlananların hepsine ALEVİ denir. İKRAR aradaki bağdır. İkrar varsa bağ vardır. Yoksa bağ yoktur. İkrar verenler Ehlibeyt evine katılırlar. İkrar vermeyenler Ali evine dâhil olamazlar. 7

8 Bu iki işleyişi şöylece açıklayalım. 1-) NESEBİ ALEVİ (SOYDAN GELENLER, BELOĞLU) Soydan gelenler de Nesebi Aleviler de ikiye ayrılırlar. 1-) Keremler Sultanı Hz.Ali ile iki cihan serveri Âlemlerin Rahmeti Muhammed Mustafa nın kızı olan ismet ve iffet deryası Fatıma-tül Zehra nın evliliğinden dünyaya zuhur eden evlatlarına EVLADI RESUL denilmektedir. Evladı Resul olan Hz.Ali ve Fatma-tül Zehra nın evliliğinden olan Nesebi Aleviler de ikiye ayrılır. a-) Barışın simgesi olan Hasan ül Müçteba nın soyundan gelenlere ŞERİF denir. Şerif kelimesinin anlamı ŞEREFLİ SOY demektir. Bu soy daha çok ZEYDİYE MEZHEBİNE bağlıdır. İmam Hasan ın Soyu: Müsenna ve Zeyt hazretlerinden yürümüştür. b-) Şehitler Şahı İmam Hüseyin in soyundan gelenlere ise SEYİD denir. Seyid: Efendi anlamına gelir. Yolun Efendileri. Alevi grubu içinde en çok olanlar Seydiler dir. Anadolu daki Rehber, Pir, Mürşitler, Ocaklar İmam Hüseyin soyundan gelenler SEYİDLER dir. İmam Hüseyin in Kerbela da üstlendiği misyon tarihsel bir önem arz etmektedir. Şehitler Şahı İmam Hüseyin Kerbela Çölünde kendisini, Ehlibeyt ini, Yarenlerini, yakınlarını feda etmeseydi İslam Dini günümüze kadar ulaşması belki de olanak bulmayacaktı. Bu misyondan dolayı Seyidlerin değeri Alevi Toplumu içinde fazla olanıdır. İmam Hüseyin den sonra hem İmamet hem de Seyidlik İmam Zeynel Abidin le yürümüştür. Zeynel Abidin den sonra gelen İmamlar Seyid silsilesi içinde yer alırlar. İmam Hüseyin in soyundan gelenlere aynı zamanda HÜSEYNİ denir. 8

9 HZ.ALİ NİN HZ.FATIMA DIŞINDA DİĞER EŞLERİNDEN DOĞAN ÇOCUKLARI Keremler Sultanı Aliyyel Mürteza nın kadınlar Seyidesi Fatıma Anamızın Hakk a yürümesinden sonra yaptığı evliliklerden doğan çocuklarından devam eden soydur. Şahı Merdan Aliyyel Mürteza nın Fatıma-tül Zehra dışındaki eşlerinden doğan çocukları iki gruba ayrılır. 1-) Muhammed Hanifidir. Gelenler ki bunlara HACEGAN denir. Hacegan: Engin ilme sahip olan aile demektir. Bu soy içinde en meşhurları Türkistan Piri Şah Hace Ahmet Yesevi dir. Bu soy genellikle Muhammed Hanefi nin adına kurulan HANİFİYE veya diğer adı KEYSANİYE MEZHEBİ NE bağlıdır. 2-) Celal Abbas tır. Gelenler ki bunlara EVLADEN denir. Evladen: Keremler Sultanı Hz. Ali nin Fatıma-tül Zehra nın iki nuru olan İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Muhammed Hanefi nin dışında kalan çocuklarından gelen soya verilen isimdir. Hz. Ali nin evlatları olarak adlandırılan çocuklarıdır. Bu soyun içinden en meşhur olanı Kerbela da İmam Hüseyin in sancaktarı olan Celal Abbas Hazretleridir. Evlad zincirinden gelenler de 12 İmam silsilesine bağlıdır. Alevi inancı içerisinde Hz. Ali nin çocuklarının meydana getirdiği 17 Kemerbestlerin 14 ü bu gruba dâhildir. Diğer 3 Kemerbest ise Hz. İmam Hasan, Hz. İmam Hüseyin ve Muhammed Hanifi dir. 17 Kemerbestler iki gruptur. Biri Hz. Ali nin evlatlarının meydana getirdiği, diğeri de Hz. Ali nin elinde Kemerbest olandır. Şerif, Seyid, Hacegan, Evladen olarak ifade ettiğimiz ve Hz. Ali nin soyundan gelenlere Nesebi Alevi, Beloğlu soydan gelenler diyoruz. 9

10 2-) NASİBİ ALEVİLER (YOLOĞLU, TALİP OLANLAR, İKRAR VERENLER) Hidayet Işığı darda kalanların inayet eli, Kerem Kani Şahı Merdan Ali nin soyu dışında (Nesebi) kalan Müslümanların herhangi birisinin kendi hür iradesi ile Şahı Merdan Ali nin soyuna bağlanan Rehber, Pir, Mürşitlerden herhangi birisine ikrarı bend olup bağlananlara verilen isimdir. İkrarla bağlananlara NASİBİ ALEVİ denir. Hakk ın Hakikatini Mürşitler bilir. Bundan Nasip almak isteyenler Talip olur. Talip olanda Hakk ın Hakikatini Talip eder. Nasibini alır. Kur-anı Kerim bir Mürşide bağlanmayı, vesileleri en iyi şekilde kullanmamızı ifade ediyor. MAİDE SURESİ 35.AYET; Ey inananlar! Allah ın gazabından sakının. Ona ulaşmak için vesileye ( Mürşide ) bağlanın ve onun yolunda çok gayret sarf edin ki kurtulasınız. Hakk ın Hakikatine, Göksel hazinenin sırrına, Marifet denizinin incisine, Kendinde ki Hakk ı bulmak isteyenlerin bir Mürşide bağlanması halini hal etmesi gerekir. Kalıplar bir Mürşide, Pire bağlanmasıyla Talip olurlar. Alevilik hamları has, eğrileri doğruya, kalıpları, Talip çiğleri pişiren gerçeklik yoludur. Bu gerçeklik yolu Hz. Ali den onun evlatlarına onlardan da bizlere intikal etmiştir. İşte biz Şahın o gerçek yolunun sevdalılarıyız. Alevi inancında iki aşama vardır. Bu iki aşamada Kur-anın Maide Suresi 48.Ayetinde açıklanmıştır. MAİDE SURESİ 48.AYET; 10

11 Ey Muhammed! Kur-anı önce gelen kitabı tasdik ederek ve ona tanık olarak gerçekle sana indirdik. Allah ın indirdiği ile aralarında hükmet, gerçek olan sana gelmiş bulunduğuna göre onların arzularına uyma. Her Peygamber için bir Şeriat ve bir de aydınlık yol (tahrik, Minhac) tayin ettik. Allah isteseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat bu verdikleri ile sizi denemesi içindir. O halde iyilik yapma yarışına girin, hepinizin dönüşü Allah adır. Bu ayetle bir toplumun, esenlik, barış, huzur içinde yaşaması için kurallar bütünü Şeriatı, birde kişinin gerçekliğe gitmesi için Tarikatı, aydınlık yolu işaret etmektedir. İşte biz Aleviler bu ayettin gerekleriyle Tarikata aydınlık yola Pirlerimizle, Mürşidlerimizle bağlanırız. Şeriat inancında şahadet (tanıklık) yeterlidir. Allah ın birliğine Muhammed Mustafa nın onun kulu ve elçisi olduğuna inanarak dil ile söyleyip, kalbiyle tasdik eder ve İlahi yasanın kurallarına uyarsa bu yeterlidir. Bu aşama Müslüman olma ve Şeriat ehlidir. Kişi Müslüman olduktan sonra Maide Suresinin 35.Ayeti gereği Hakk ın Hakikatine, göksel hazinenin sırrına ulaşmak için bir Mürşide bir vesileye bağlanır. Şura Suresi 35.Ayet gereği güzel Muhammed in Ehlibeyt ine sevgi ve muhabbetle bağlanır. Azab Suresi 56.Ayet gereği onlara teslim olur. Allah ın selam ve salâvatını onların üzerine eyler. Müntahine Suresinin 12.Ayetinde belirtilen koşulları kabul edip bu kurallar eline, beline, diline sahip olup vücut azalarıyla kimseye zarar vermeyeceğine Fetih Suresinin 10.Ayetiyle ikrar verir. Bu andan itibaren aydınlık yola, minhac yoluna girmiş Hakk ın gerçekliğine doğru yol almaya başlar ve İslam olur. Esenlik, barış içinde yol alır. Yola giren can teslimiyeti göstermiş olduğundan artık yol oğlu olmuştur. Yani Nesebi Alevi dir. Alevi inancında ikrar vererek yola giren cana Pirler, Mürşitler Taliplerine evladım, oğlum diye hitap ederler. MÜRŞİT YOL ATASI, TALİPTE YOL OĞLUDUR. Mürşidin eşi, annesi, kızı, kız kardeşi ve tüm akrabaları Talibin ana ve bacısıdır. Talibinde eşi, kızı, akrabaları da Mürşidin evlatları ana bacısıdır. Alevi inancına giriş Ayn-ül Cemle olur. Pirler, Mürşitler yola giren cana yolun kural ve kaidelerini telkin eder. Talipte Allah eyvallah der. Kabul ettiğini beyan eder. Kur-anı Kerimin MUNTAHİNE SURESİNİN 12.AYETİ; 11

12 Ey Muhammed! İnanmış kadınlar, Allah a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına yalan isnadda bulunmamak ve uygun olanı işlemekte, sana karşı gelmemek koşuluyla sana biat etmeye (ikrar vermeye) geldikleri zaman, onları kabul et, onlar için Allah tan bağışlanma dile, doğrusu Allah bağışlayandır. Merhamet edicidir. Alevi inancında temel değerler olan Eline, beline, diline sahip ol desturu bu ayet emredilmiştir. Bu Ayetteki koşullar şunlardır: 1-) Allah ın varlığına tek ve mutlak yaratıcı ve hükmedici olduğuna inanmak. 2-) Hırsızlık, kendinin olmayanı almamak, sahiplenmemek. 3-) Kendi helalinden başkasına bakmamak, zina yapmamak. 4-) Kız çocuğunu öldürmemek, çocuklarına zarar vermemek 5-) Başkalarının çocuklarını sahiplenmemek. Erkek çocuğu olmayan kadınların bazıları cariyelerin çocuklarını sahiplenip, erkek çocuğu dünyaya getirmek şerefine nail olmak, kocasının gözünde değer sahibi olmak için böyle kötü şeyler yaparlardı. Kız çocukları eski Arap geleneklerinde gömülürdü. 6-) Her türlü yalandan uzak olmak. 7-) Güzel işleri yapmak. 8-) İkrar verdiği kişiye karşı gelmemek. 9-) İkrar verirken geçmişte yaptığı yanlış, hata, suçları için Yüce Yaratandan af dilemek. 10-) Allah ın bağışlayıcı, merhametli olduğunu bilmek. Alevi inancında Pir e teslimiyet şarttır. Teslimiyette ikrarla verilir. Kur-anın Fetih Suresi 10.Ayetidir. İkinci Akabe biatında güzel Muhammed bu ayetle Medinelilerin ikrarını almıştır. FETİH SURESİ 10.AYET; Ey Muhammed! Şüphesiz sana baş eğerek ellerini (ikrar için) uzatanlar, Allah a baş eğip el vermiş sayılırlar. Allah ın eli onların ellerinin üstündedir. Verdiği bu ikrardan dönen ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Allah a verdiği ikrarı (sözü, biatı) yerine getirene Allah büyük sevap verecektir. Teslim olacak olan Talip, Hz. Muhammed i ve Hz. Ali yi temsilen onun soyundan gelen bir Rehbere, Pire, Mürşide elini uzatarak teslim olur. 12

13 Mürşit Müntahine Suresinin ve İlahi yasanın, yolun kuralları olan koşulları telkin edip, Talipte kabul ettikten sonra Fetih Suresinin Ayetleriyle ikrarlarını alır. Talip bu ikrarla yola girmiş Alevi olmuştur. Artık yolun kural ve şartlarıyla hareket etmek zorundadır. İşte Nesebi, beloğlu, soydan gelen Pirlere ikrar vererek yola giren, Nasib isteyen yol oğlunun da hepsine verilen isim Alevi ismidir. 13

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN 1 Alevi Gencin Yol Haritası 2 Remzi Kaptan, 1976 yılında dünyaya geldi. Remzi Kaptan, kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK

KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KUR AN A GÖRE KADIN VE EVLİLİK Edlira Llukaçaj İncekara 2501060758 Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.

İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır. (Hadis-i Şerif) Fransa / Paris DİTİB www.fransaditib.com Santral Tel: 01 43 62 16 16 58 Rue Lenine 93170 Bagnolet TEMEL DİNİ BİLGİLER İBADET SORULARI İBADET

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı