MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ A) 1. STERNNET FİRMASI TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DOĞRULTUSUNDA:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.sternnet.com MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ A) 1. STERNNET FİRMASI TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DOĞRULTUSUNDA:"

Transkript

1 Branchenverzeichnis im Internet MÜŞAVİRLİK SÖZLEŞMESİ A) 1. STERNNET FİRMASI TARAFINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR DOĞRULTUSUNDA: a. Manteuffel Strasse 12, Stok 3. Apertment No: 77, Berlin / DEUTSCHLAND adresinde ikamet eden, Makbuleden olma doğumlu Arap KARADUMAN. Müşavirlik işlemlerini yürütmek üzere yetkili kılınmıştır. b.... Müşavirlik işlemlerini yürütmek üzere yetkili kılınmıştır. c.... Kisi bundan böyle MÜŞTERİ olarak anilacak. d.... Kişi bundan böyle sözleşmede KURUM olarak anılacaktır. 2. Bu kısım, Müşavirler ve Müşteri kişilerin adresleri ve imzaları bittikten sonra, gerekli kurum tarafından doldurulup, imzalanıp, PDF dosyasıyla tüm taraflara (Müşteri ye, KURUM ve BANKA bilgileri, Müşteri tarafından gerekli ödemeler yapılıp ve Kredi Noter onayı yapıldıktan sonra) bildirilecektir. Herkeste birer nushası olacaktır. Sözleşme ilk ödeme tarihinden itibaren geçerli kılınacaktır KURUM olarak anılacaktır. B) İŞİN MAHİYETİ : 1. İşin adı; MÜŞTERİ tarafından talep edilen, Kredi nevi ve miktarı; sözleşme ekinde, fizibilite dosyası ile, MÜŞAVİR e resmi olarak bildirilen KREDİ talebidir. 2. Alınacak kredinin; Gayrimenkul veya herhangi bir banka dan alınan (Kredi veren KURUM un kabul ettiği) teminat mektubu karşılığı olduğunu MÜŞTERİ bilmek ve kabul etmek mecburiyetindedir (Çalışmasını yaptığımız kredi, Önce Kurum, bu krediyi özel bir sözleşmeyle Noter garantörlüğünde KURUM kendi adına alacak. Daha sonra kesinleşen bu kredi, KURUM için kredi başvurusu yapılan firmaya ( MÜŞTERİ ye) aktarılacak. Dolayısiyle, Nihai sözleşme Noter de onaylandıktan sonra kredi talebinde bulunan firma veya şahıslar, Bu kredi hakkındaki tüm belge ve bilgileri, KURUM adına koordine edilen kişiyle (Müşavir veya Kurum sorumlusu) doğrudan muhataptırlar.) 3. KURUM Kredinin yıllık faiz uygulamasının, Yüzde %3 (üç) olduğunu, MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirmek zorundadır. 4. KURUM Kredi yi 2 (iki) yıl ödemesiz (Sadece faiz ödemesi yapılacaktır.) Toplamda 10 (On) yıl vadeli olarak vereceğini resmi olarak bildirmek zorundadır. 5. Ancak; MÜŞTERİ ve KURUM yukarıda 3(üç) ve 4(dört) numaralı maddelerde belirtilen faiz oranları ve vadeler konusunda farklı bir anlaşma yapmaları halinde dahi, müşavir, tarafları bir araya getirmiş olmakla, işbu sözleşmede ön görülen oranlar üzerinden, belirlenmiş olan müşavirlik ücretini almaya hak kazanır. Seite 1 von 6

2 Branchenverzeichnis im Internet 6. Kredinin transferi sırasında, ödenmesi gereken sigorta bedelini, (Hayat Sigortası, Risk Sigortası, alınacak kredinin sigortası) MÜŞTERİ tarafından karşılanmak zorundadır. (Kredi onaylandıktan sonra, ilgili bankaya, sigorta bedeli peşin olarak, MÜŞTERİ tarafından yatırılacaktır.) Ancak bu madde yirmi milyon Euro ya kadar olan kredileri kapsamaktadır. İkili girişimlerimiz ile bu miktardan sonra sağlanacak kredilerde, Kredi veren banka, sigorta bedelini verilecek kredi den MÜŞTERİ adına direkt karşılayacaktır. Ancak, Banka tarafından sigorta bedelinin ödemesi durumunda, Kredi ödemesinde iki üç haftalık bir gecikme söz konusudur. 7. Kredinin müracaat aşamasında; MÜŞAVİR, MÜŞTERİ den herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. (Proje kredi onayı yedi iş günü içinde kesinleşmektedir.) Ancak Kredi onayından sonra Kredi talep yol haritasındaki maddeler ve şartlar izlenerek, işlemler ve ödemeler müşavirlik prosüdürüne uygun bir şekilde gerçekleşecektir. Yapılan her ödeme yazılı olarak garanti altına alınacaktır. Bu maddeye bağlı olarak ek bir anlaşma yapılabilir. 8. Proje onayından sonra, Kredi aşamasında (gerek evraklardan gerekse ödemelerden) dolayı doğabilecek herhangi bir hukuki olumsuzlukta, sorumluluk tamamen MÜŞTERİ ve KURUM a aittir. 9. MÜŞAVİR ile MÜŞTERİ ve KURUM arasında doğacak olan anlaşmazlıklarda T.C. Mahkemeleri yetkilidir. 10. MÜŞAVİR lik bedeli; MÜŞTERİ nin talep ettiği, Kredi tutarının %.10 (yüzde On) Krediyi veren KURUM ve BANKA tarafından MÜŞAVİR in göstereceği Banka hesabına, Kredi çıktığında peşin olarak yatırılacaktır. Ancak MÜŞAVİR lik bedeli; Kredi miktarına göre farklılık gösterebilir. (Bu farklılık durumu üçyüz milyon ve üzeri kredileri kapsamaktadır.) MÜŞAVİRLİK bedelinin tüm vergileri MÜŞAVİR e aittir. 11. Kredinin peyderpey (dilim, dilim) ödenmesi halinde MÜŞAVİR her bir dilim için yapılan ödeme üzerinden %. (yüzde.) ücretini almaya hak kazanır. 12. İşbu sözleşme MÜŞTERİ tarafından tek taraflı olarak hiçbir şekilde feshedilemez ve adı geçen MÜŞAVİRLER azledilemez. 13. Sözleşmenin imzalanması ve onaylanması ile birlikte MÜŞAVİRLER 5 (Beş) yıl süreli azledilemez, Şartlı bir vekaletname verilecek olup, MÜŞAVİR in vekaletnamedeki yetkileri, işbu sözleşme şartları ile sınırlı olacaktır. 14. İşbu sözleşme ve vekaletnamenin İngilizce tercüme edilmiş bir sureti Kredi Talep Formuna eklenerek, ilgili kredi KURUM una bildirilecektir. 15. Krediyi talep eden MÜŞTERİ Firması adına; yeni tarihli YETKİ BELGESİ ni, FALİYET BELGESİ ni, İMZA SİRKÜLERİ ni kredi veren KURUM a verilmek üzere, MÜŞAVİR tarafından kredi teyidi yazılı olarak bildirildikten sonra bu belgeleri yedi iş günü içerisinde, MÜŞAVİR e vermek zorundadır. 16. MÜŞTERİ ile yapılan MÜŞAVİRLİK sözleşmesi 4 (dört) suret olarak hazırlanıp; Noter ce onanıp, vekalet verildikten sonra resmiyet kazanacaktır. 17. Hazırlanan Müşavir lik sözleşmesinin bir sureti, MÜŞAVİR e bir sureti KURUM a bir sureti ilgili BANKA Şubesine, Müşteri, MÜŞAVİRLİK sözleşmesindeki belirtilen şartları yerine getirdikten sonra, (Fizibilite, Proje ve Noter masrafların tamamını ödedikten ve Banka onayından sonra) bir sureti de MÜŞTERİ ye verilecektir. 18. İşbu müşavirlik akdi 18 (onsekiz) maddeden ibaret olup ilgililer tarafından imza altına alınmıştır. Seite 2 von 6

3 Branchenverzeichnis im Internet KURUM MÜŞTERİ Kredi Bilgisi. Elimizde şu an, Gerek içinde bulunduğumuz koşulları rahatlatacak, Gerek Avrupa kredisinin ülke pazarında rekabet etmesi sonucunda, Hollanda bankalarından çok güzel imkanlarla kredi pazarlamasını yapıyoruz. SternNET olarak, Uzun zamandır sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda Finanz dalında başarılı bir noktayı yakaladık, başarıya ulaşacak şekilde imkanları oluşturduk. Bu imkanları sizinle paylaşmak isteriz. Kredinin limiti, en az bir milyon euro, ve milyar euroya kadar kredi limitini ayarliyabiliyoruz... Öncelikle, Satılacak kredi, Fizibilite ve proje karşılığı satılan bir kredi tipidir. Herhangi bir teminatı yoktur... Tamamı projeye dayalıdır. Krediyi alacak kişi bu hususta kendi deneyimine ve kendi başarısına güveniyorsa, alacağı krediyi net ve garantili bir fizibilitesini yaparda, iyi bir projeyle bu kredi alanını çok zengin bir anlatımla ikna ederse, kesinlikle sonuca ulaşmak çok kolay... Kredi almak için herhangi bir ipotek, kefalet ve peşinat ödemesi istenmemektedir. Kredi tamamen krediyi veren banka tarafından, Hayat sigortasi ve Riziko sigortasıyla teminat altına alınacaktır. Havuz sistemine dayalı olan Riziko ve hayat sigortası, krediyi her şart altında garanti ediyor. Bunun için, Kredi talebinde bulunan müşteriden ayrıca bir teminat istenmeyecektir... Krediyi satın alan firma veya kişiler, Projelerinde iddialıysalar, bizde onlar için kredilendirmede garanti sağlıyoruz. Kredi alan firmalar veya kişiler, Bizim müşavirlik sözleşmemizi ve uluslararasi Ticaret hukukunun ön gördüğü şartname olan NCNDA yi imzaladıklarında, çalışmaya birlikte başlamış olacağız. Krediyi alma Koşulları. a) - Kredi alan firma yada kuruluşlar, Fizibilitelerini hazırladıklarında, İsterlerse, hazırlamış oldukları fizibilite doğrultusunda kredi almak istedikleri bankaya projelerini yaptırtabilirler. İsterlerse kendileri proje hazırlayabilirler. (Bankanın kendisinin hazırladığı proje, kredi alan tarafından ciddi bir şekilde dikkate alınırsa önemlidir.) Tabi ödemesi kredi dışında hesaplanır, ve ücreti peşin alınır. Yapılacak projenin maaliyetini kredi alan müşteri isterse, üç ayrı proje teklifinide alarak bankaya sunabilir. banka bu üç yazılı teklifi göz önünde tutarak bir fiyat belirlemesi yapabılır. Dışarıda yapılan projenin kredilendirmesi %50 ise, Bankanın kendisinin hazırladığı proje %80 şansa sahiptir. Tabiki Kredilendirme projesi, Müşterinin sunacağı fizibiliteye göre biçimlenecek. Dolayısıyla müşterinin fizibiliteyi çok dikkatle hazırlaması lazım. MÜŞAVİR lik tarfından hazırlanan Fizibilitenin içeriği, hedefi ve kapsamı, talep edilen kredinin %100 e kadar yükselmesini sağlıyacaktır. b) - Proje banka tarafından onaylandıktan hemen sonra, Banka Notere gidip anlaşmanızı yapın dendiğinde, kredi alınmış demektir ve Noter masrafını kredi alan kurum peşin öder. Noter masrafları kredi alınan projedeki iş alanlarına göre brüt olarak, % 1,5 ila % 2,5 düzeyinde değişebilir. Bu konudada, Müşterinin üç ayrı Noter teklifi aldığı takdirde, banka tarafından hazırlanacak noter çalışması, dışarıdan alınan yazılı tastikli bedelin çok altında olacağı mutlaktır. Bu konuda Müşteri isterse dışarıdan Noterle işlemini yapar, Dilerse MÜŞAVİR ve KURUM a ile birlikte, banka tarafından Noter çalışmasını yapabilir. Seite 3 von 6

4 Branchenverzeichnis im Internet c) - Noter sonrası imzalanacak olan Sözleşme kredi veren bankanın ulusal diliyle hazırlanarak verilir. Ancak; Kredi alan kurum, kendi ulusal diline sözleşmeyi tercüme ederek beş iş günü içinde bitirmesi lazım. Tercüme masrafları ve çevirisi yapılan sözleşme bankaya gönderildiğinde, tercüme ücreti peşin olarak banka tarafından kredi alan kuruma ödenir. Daha sonra bu sözleşme ilgili kişilerce imzalanıp, kredi alan kuruma kargoyla yollanır. d) - Kredinin ödenmesinde, kredi veren banka tarafından Riziko sigortası ve hayat sigortası yapılarak kredi garanti altına alınır. Bu konuda müşteriden başka herhangi bir teminat ve garanti talep edilmez. Ayrıca, Müşavirlik bedeli (%10) kredi den kesilerek kalan kredi, Bankanın belirleyeceği ödeme süresi içerisinde (Bu süre takriben, dört ile sekiz hafta değişiklik gösterebilir, Kredi miktarına göre bazen bu sürenin aşıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.) Sağlanan Kredi, Kredi alan firmanın verdiği banka hesabına aktarılacaktır. e) - Kredi on yıllık verilir, ilk iki yılı geri ödeme olmayacak, sadece yıllık faiz ödenir, Geriye kalan sekiz yıl içinde alınan kredi eşit taksitlerle ödenir. Kredinin yıllık faizi %3 dür. Müşavir için yapılacak ödeme, toplam olarak %10 dur bu komisyonda yıllık %1 e tekabul eder, toplam maaliyet %4 tutarındadır. Müşavirin %10 luk ödemesi, kredi ödendiğinde direkt banka tarafından, Müşavirliğin göstereceği banka hesabına direk aktarılır. f) - Kredi talebi olan firma ve kurumların, ekte yolladığımız NCNDA yi ve Müşavir anlaşmasını imzaladıklari takdirde resmi işlemlere başlamış olacağız ve bu aşamadan sonra direk banka temsilcisi kredi alan kurumla doğrudan bağlantıya geçerek, ortak bir çalışma yapılır, bu çalışma bir nevii, danışmanlık çalışması gibi olacak. Kredilendirmede sorun olmayan alanlar. Hastane Projeleri Medical Projeleri Otel Projeleri Pansiyon Projeleri Enerji ile ilgili tüm Projeleri Su sektörü ile ilgili tüm Projeleri Ağaç sanayii üzerine tüm Projeler (kereste) v.s. Asfalt üzerine olan Projeler Cam sektörü İnşaat üzerine olan Projeler Rehabilitasyon Merkezleri Huzur evleri Projeler Sadece kredilendirilmeyen yerler: Caffeterya, Disco, Sinema, Restorant ve benzeri alanlardır. Kredilendirmenin Çalışma perspektifi. Öncelikle Kredi talebi, Kredi çalışmalarını yapan bir ekip çalışmasıyla talep bankaya intikal eder. Bu demektirki, Kredi talebinde bulunan herhangi bir firma, direk bankadan kredi talebinde bulunamaz. Bu kredi talebi yukarıda tüm detayları yazılı olan şartlarda, krediyi temin eden kurum ile bankalar arasındaki özel anlaşmalar gereği sağlanacaktır. Dolayisiyle, kredi talebinde bulunan, firmalar ve kişiler Kredi talebinde bulundukları zaman, Kredi talebini karşılayacak olan kredi sağlayan bir danışmanlık kurumuyla birlikte çalışma yaptıklarını bilmelidirler. Dolayisiyle, Kredi talebinde bulunan herhangi bir firma yada kişiler, Seite 4 von 6

5 Branchenverzeichnis im Internet Kredilerinin Noterden onaylanıp garanti altına alındığı süreye kadar sadece kredi temin eden kurumla kredi talebi hakkında bilgi alışverişinde olurlar. Kredi talebi bankadan Notere intikal ettikten sonra, Noter aracılığıyla tüm çalışmalar ve bilgiler garanti altına alındıktan sonra resmiyet kazanmış olacak ve Nihai sözleşme o zaman imzalanmış olacaktır. Nihai sözleşme imzalanana kadar kredi taleb edilen bankalar ve kredi sağlayan kurumlar gizli kalacak. Noter onayından sonra, Nihai sözleşme kredi taleb eden kurum ve kuruluşa yabancı dille kargoyla adrese teslim yapılacaktır. Kredi talebinde bulunan firma ve kişiler, Bu sözleşmeyi tercüme ettirip imzalayıp gelen adrese yolladıkları zaman kredi talepleri garanti altına alınmış olacak. Kredi talebi gerçekleşinceye kadar tek yetkili çalışma partneri krediyi sağlayan kurumdur. Kredilendirme Çalışmasındaki yol haritası. Kredi talebinde bulunan kişler ve firmalar, öncelikle Müşavirlik anlaşmasını ve NCNDA yi ortak çalışan kişiler tarafından doldurup imzalayacaklar Karşılıklı imzalanan Müşavirlik anlaşması ve NCNDA, genel koordinatörle MÜŞAVİR e intikal ettikten sonra kredi talebinde bulunan kişi ve firmalar genel koordinatörle yüz yüze bir görüşme sağlıyarak, şimdiye kadar yapılan bu işlerin referansları ve çalışma sürecini tekrar yüz yüze konuşarak, gerekli evraklar tekrar elden teslim alınacaktır. Proje için öngörülen perspektif genel kordinatöre verilecek, iki günlük çalışma sonucunda bankadan biz bu perspektifi kredilendirebiliriz onayı alındıktan sonra, Proje bedeli olan miktarın tamamı nakit olarak genel koordinatöre bir protokol düzenlenerek, verilecektir. Bu protokolde kredi talebinde bulunan kişi ve firmalar, önceden verdikleri her dönemdeki ödemeleri için hukuki garantiyi sağlıyacak bir protokol yazılı olarak, parayı alan ile, parayı veren arasında resmi imzalı bir şekilde gerçekleşecektir. Noter masraflarını yatıracağı gün, yine paranın niçin ve hangi sebeble yatırıldığı için yeniden bir protokol karşılıklı imzalanıp noter masrafları yine genel koordinatörün istediği bir banka hesabına yatırılır. Noter harçlarından sonra Kredi talebinde bulunan kişiye Nihai sözleşme kargoyla yollanılır. Kargodan alınan Nihai sözleşme kredi talebinde bulunan firma ve kişilerin kendi dillerine tercüme edildikten sonra anlaşılırlığı imzalanıp Gelen adrese yollandıktan sonra, kredi başvurusunda bulunan kişiler ve firmalar, o krediyi hak kazanmış sayılırlar. Noterde garanti altına alınan kurum ve banka arasında özel statüyle anlaşmaya varılan kredi miktarı, Nihai sözleşmeden sonra gerçek sahibini bulmuş olacak. Kredi veren kurum olan banka ile kredi alan firma ve kişiler arasında verilen paranın garanti altına alınacağı sigorta şirketi tarafından kredi alan ile kredi veren arasında bir hayat sigortası poliçesi düzenlenerek, kredi teminat altına alınır ve bu hayat sigortası poliçesi ayrıca birde riziko sigortasıyla sigortalanmış olacaktır. Sigorta primlerinin toplamı nakit olarak ödenir ve ayrıca hayat sigortası aidata bağlanır, ikinci bir aidatta riziko sigortası için yapılacak. Sigorta masrafının, krediyi talep eden şahsın yaşına göre, kredi miktarına göre değişir. Hayat sigortası primlerinin yatırılıp poliçenin netleştirilmesinden iki üç hafta sonra Kredi talebinde bulunan şahsın yada firmanın daha önce yazışmalarda vermiş olduğu banka hesap numarasına Bankanın belirlediği ödeme şekli içinde transfer edilecektir. Müşavirlik anlaşmasında anlaşmaya varılan giderler nakit olarak verilen krediden kesilerek kredinin kalan miktarı kredi talebinde bulunan firmaya aktarılmış olacaktır. Bütün bu aşamaların sağlıklı yürümesi için, kredi talebinde bulunan kişi ve firma, kredi talebinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinde birinci derecede sorumludur. Harcamalar ve yazışmalar şayet belirtilen gün itibariyle eksiksiz yerine getirilirse, Proje için masrafının yatırıldığı gün itibariyle tüm işlemler ve çalışmalar ondört ile onsekiz hafta içinde talep edilen kredi miktarının, krediyi talep eden firma ve kişinin banka hesabına yaklaşıl sekiz hafta içinde transferi sağlanacaktır. (Bu süre Kredi miktarına göre değişiklik gösterebilir) Kredi talebinde bulunan kişi ve firma, her yatırmış olduğu masrafı bir protokolle teslim edecek ve hukuksal olarak kendi garantisini yazılı olarak imza altına alacaktır. Kredi talebi karşılanmadığı takdirde, üç iş günü içerisinde içeriye vermiş olduğu masraflarını yasal faiziyle birlikte geri alacaktır., Not: Web sayfamızda bilgilere ulaşbilirsiniz... Seite 5 von 6

6 SternNET`in Tüm bilgileri websayfamızda deklere edilmiş. Branchenverzeichnis im Internet Önemlidir: Bütün ticari ilişkilerimizde, Müşteri, (MÜŞAVİR in bilgisi haricinde) bize bağlı olarak çalışan diğer kişi ve kuruluşlarla, herhangi bir sebepten dolayı bağlantıya geçme hak ve yetkisine sahip değildir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan müşterinin derhal Kredi talebi durdurulacak ve bütün sözleşmeleri fesh edilecek, (Müşavir lik ana sözleşmesine bağlı ek sözleşmesindeki) hakkı kaybolacaktır. Bu durum bizim prensip olarak doğru bulmadığımız bir yaklaşım tarzıdır. Ancak; NCNDA ile Müşavirlik anlaşmasının imzalanıp bittiğinde, NCNDA içinde ve diğer belgeler içinde birlikte iş yapanların, birlikte yazışmak ve yazışmalarıda diğer arkadaşlarada birer kopisini yollamak şartıyla mümkündür. (Ancak, bu durum Müşavir in bilgisi dahilinde mümkündür.) Bu ilke SternNET için temel ilkedir ve SternNET`in temel felsefesi ekip çalışmasıdır. Birlikte çalıştığımız tüm ticari ilşikilerin, bu ilkeye sahip olduğuna inanarak herkesle teredütsüz işbirliği yapmaya hazırız... KURUM MÜŞTERİ Fa: SternNET Dip-Kaufm: Arap KARADUMAN Manteufel Str.12, D Berlin Homapage: Skype ID: SternNET.Com Telephon: Berlin Seite 6 von 6

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TARAFLAR : WWW. ALTINOKBURO. COM.TR. BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta; ALTINOK&KADIOĞLU BURO MAK.İTHALAT PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş., Eğitim Mah.Poyraz Sk. No:18 34722 Hasanpaşa Kadıköy

Detaylı

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SİMET TEKNOLOJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İş Ortağı Sözleşmesi 2013 V.1.3 02/03/2013 Bayi Adı Bayi Üye No (WRK) Sözleşme No Üye Tipi Sözleşme Tarihi Evraklar İş Ortağı Sözleşmesi EK-1 Taahhütname EK-2 Bayi Başvuru ve Bilgi Formu EK-3 Farklı Adres

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ VE GLOBAL BOYUT ÇALIŞMA PRENSİPLERİ 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Arabacıoğlu İş Merkezi Kat:4 No:10 Seyhan/Adana/Türkiye adresinde faaliyet

Detaylı

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ve TANIMLAR TURKKOM HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLARI TAAHHÜTLÜ TURKKOM FRANCHİSE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 1.1- TURKKOM İnternet Pazarlama Bilişim Müteahhitlik ve Eğitim Hizmetleri

Detaylı

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI

FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI FRANCHİSE HİZMET SÖZLEŞMESİ VE FLEXKOM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ETİK KURALLARI 1-TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1- Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Gözde Plaza No:135/20 Balgat/Ankara/TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren FlexKom

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR

FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 FTN BAYİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ve ETİK KURALLAR 1 - TARAFLAR ve TANIMLAR 1.1 İş bu sözleşme Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:29/33 Kat:1 Kocasinan İş Merkezi Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../...

ÖRNEKTİR. Yukarıdaki yazılı bilgileri okudum. (Mesafeli satışlarda imza bölümünün doldurulması zorunlu değildir.) Tarih:.../.../... G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı