T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Şubat 2000 PAZAR. Kanunlar"

Transkript

1 T.C.. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Şubat 2000 PAZAR Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. 5 Mayıs 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa: 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2000-Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Söz konusu Anlaşmaya ekli cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE Nisan 1998 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması''nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 8 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da imzalanan "Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı" ile "Karadeniz Oyunları Statüsü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yasama Bölümü Sayfa : 2 4/2/2000

3 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 5016 sayılı Kanunun eki Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde yapılan dördüncü değişikliğe ilişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3453 sayılı Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2. Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşuna yapılması gereken ödemeler, gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere avans olarak yerine getirilebilir. Ancak, bu avansların toplamı SDR (Özel Çekme Hakkı) karşılığını geçemez. Bakanlar Kurulu bu miktarı gerektiğinde üç katına kadar artırmaya yetkilidir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. Türkiye ile Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Romanya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti arasında 13 Ekim 1998 tarihinde Antalya'da imzalanan "Balkan Ticareti Geliştirme Bölge Merkezi Kuruluş Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı : Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesine, "... İçişleri Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dışişleri Bakanlığı..." ibaresi eklenmiştir. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi ; MADDE 1. Avrupa Konseyi çerçevesinde 21 Mayıs 1980 tarihinde Madrid'de imzaya açılan ve Türkiye tarafından 4 Şubat 1998 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi"nin, "İşbu Sözleşme, Türkiye'nin diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin yerel yönetimleri ile kurulacak işbirliği bakımından ve sadece Türkiye'deki özel idareler, belediyeler, köyler ve bu amaçla kurulmuş mahallî idare birliklerinde geçerli olmak kaydıyla hüküm ifade edecektir." şeklinde bir bildirimde bulunulmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yasama Bölümü Sayfa : 4 4/2/2000

5 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE Aralık 1997 tarihinde Paris'de imzalanan "Uluslararası Ticarî İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 17 Aralık 1994 tarihinde Lizbon'da imzalanan Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve ekini teşkil eden kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolü'nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2000-Sayı: Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğunun Yeni Hukuki Statüsünün Belirlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosluğu'nun yeni hukukî statüsünün belirlenmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında nota teatisi yoluyla 29 Nisan 1997 ve 8 Mayıs 1997 tarihlerinde imzalanan Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. "Avrasya Ülkeleri Kadınları İşbirliği Grubu Kurulmasına İlişkin Protokol''ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE 1. Türkiye tarafından 25 Mayıs 1987 tarihinde imzalanan Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilâtı (EUMETSAT) Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolünün ekli çekinceyle onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Şubat 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Eylül 1997 tarihinde Zagrep'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" ve eki Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Haziran 1998 tarihinde Kişinev'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki "Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Kasım 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 8

9 6 Şubat Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğünün Türkiye 'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Tüzelkişilik MADDE tarihinde imzalanan "D-8 Zirve (İstanbul) Deklarasyonu" ile ihdas edilmiş bulunan D-8'e katılan Devletlerin sekretarya hizmetlerini sunmak üzere İstanbul'da kurulmasını kararlaştırdıkları D-8 Uluslararası İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyetinde tüzelkişiliğe sahiptir. kolaylıklar İcra Direktörlüğü ile çalışanlarının yararlanacağı ayrıcalıklar, bağışıklıklar ve MADDE 2. İcra Direktörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin I inci maddesinin hükümlerine, II nci maddesinin 6 ncı bent dışındaki hükümlerine ve III üncü maddesinin 10 uncu bent dışındaki hükümlerine mümasil hükümlere tabidir. İcra Direktörlüğünde çalışan İcra Direktörü, Direktör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Uzman, Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 21 Mart 1950 tarihinde katıldığı, 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler'in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmenin V inci maddesinin 18, 20 ve 21 inci bentlerinde ifade edilen mümasil hükümlere tabidir. Uygulama MADDE 3. Dışişleri Bakanlığı, bu Kanundaki dokunulmazlık, ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıkların uygulanmasına ilişkin usulleri yönetmelik ile tespit eder. Kapsam MADDE 4. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de daimi ikamet eden kimseler, yukarıda öngörülen ayrıcalık, bağışıklık, dokunulmazlık ve kolaylıklardan yararlanamazlar. Yürürlük MADDE 5. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa: 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2000-Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi; MADDE Haziran 1999 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma İskan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü"nün onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 4/2/2000 Yasama Bölümü Sayfa : 10

11 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 4 Şubat 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türkiye-İsrail I. Dönem (KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İsrail'e gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4 Şubat 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Türkiye-İsrail I. Dönem (KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İsrail'e gidecek olan Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 4 Şubat 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türkiye-Hindistan 8. Dönem (KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tararı ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4 Şubat 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Türkiye-Hindistan 8. Dönem (KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri"Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI

13 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 4 Şubat 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İsrail'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4 Şubat 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İsrail'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 4 Şubat 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA "Gençlerin İstihdamı" konulu konferansa katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVIT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4 Şubat 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. "Gençlerin İstihdamı" konulu konferansa katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İngiltere'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI

15 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 4 Şubat 2000 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın dönüşüne kadar, Orman Bakanlığına, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 4 Şubat BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 4 Şubat 2000 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Şubat 2000 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAGAN'ın dönüşüne kadar; Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Hizmet Grupları Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin özellikleri ile liyakat ve kariyeri esas alınarak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personelinin atamaları ve görevde yükselmelerini belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği arttırmaktır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin görevde yükselmeleri ile hizmet grupları arasındaki geçişlerine ilişkin kuralları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6200 sayılı Devlet Su İşleriUmumMüdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a)yönetmelik: Bu Yönetmeliği, b)genel Müdür: DSİ Genel Müdürünü, c)genel Müdürlük: Devlet Su İşleri (DSÎ) Genel Müdürlüğünü, d)merkez: DSİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, e)taşra: DSİ Genel Müdürlüğü bölge teşkilatını, f)döner Sermaye: DSİ Genel Müdürlüğü Ankara Barajları ve Rekreasyon Tesisleri İşletme Müdürlüğünü, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

17 6 Şubat Sayı :23956 RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 g)hizmet Grupları: Benzer ve eşit düzeydeki görev unvanlarının gruplandırılmasını, h)hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68/B maddesi çerçevesinde DSİ Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde çalışılan süreler, genel ve katma bütçeli idareler ile mahalli idarelerde. kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri, ı)unvan: Personelin DSİ'deki kadro unvanını, i)görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 6 ve 7 inci maddelerinde sayılan görevler ile aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları, j)üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, k)alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, I)Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak Genel Müdürlükçe görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi, m)görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ile Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavları, n)llgili Birim : 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Hakkında Kanunda belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye birimlerini, İfade eder. Hizmet grupları Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Madde 5- DSİ Genel Müdürlüğü personeli aşağıdaki hizmet gruplarına ayrılır. a) Yönetim Grubu; 1-Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, 2- İşletme Müdürü, Şube Müdürü, 3- Şef. Ayniyat Saymanı. b) Denetim Grubu; 1-Teftiş Kurulu Başkanı, 2- Başmüfettiş, 3- Müfettiş, 4-Müfettiş Yardımcısı. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 6 Şubat 2000-Sayı: c) Hukuk İşleri Grubu; 1-Hukuk Müşaviri, 2-Avukat. d) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Grubu; 1-APK Uzmanı, 2-Eğitim Uzmanı, e) Bilgi İşlem Grubu; 1- Programcı, 2- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,Bilgisayar İşletmeni. 0 İdari Hizmetler Grubu; 1- Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi. g) Diğer Personel Grubu; l)kütüphaneci, 2) Mütercim. h) Teknik Hizmetler Grubu; 1-Başmühendis, 2-Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, 3-Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog, Ekonomist, 4-Tekniker, 5-Teknisyen. ı) Sağlık Hizmetleri; 1-Daire Tabibi, Tabip. 2-Veteriner, 3-Biolog, 4-Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, 5-Hemşire, Sağlık Memuru. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

19 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 İKİNCİ BÖLÜM Sınava Tabi Olmadan Görevde Yükselme Suretiyle Yapılacak Atamalarda Aranılacak Nitelikler Sınavsız atama Madde 6- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranılacak nitelikler unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. a) Genel Müdür kadrosuna atanabilmek için ; 1-DSİ'de Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı ve/veya Bölge Müdürlüğü yapmış olmak, 2-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, b) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; 1-DSİ'de 2 yıl süreyle Daire Başkanlığı ve/veya Bölge Müdürlüğü yapmış olmak, 2-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, c) I.Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1-Avukat unvanını almış olmak, 2-Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de Hukuk Müşaviri olarak 4 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memur Kanununun 125 inci maddesinin (.C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, d) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için; 1-4 yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak, 2-Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 16 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSÎ'de Bölge Müdürlüğü yapmış olmak veya Bölge Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü olarak 4 yıl hizmeti bulunmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, e) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1-Mühendis unvanını almış olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 16 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de Daire Başkanlığı yapmış olmak veya Bölge Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü olarak 4 yıl hizmeti bulunmak, 4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, f) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; 1-Mühendis unvanını almış olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 13 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSÎ'de Şube Müdürü olarak 3 yıl hizmeti bulunmak, 4- Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak, sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınava Tabi Olarak Görevde Yükselme Esasları Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak nitelikler Madde 7- Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranılacak nitelikler, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1-Avukat unvanını almış olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de merkezde 4 yıl veya taşrada 6 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

21 6 Şubat Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 4 yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak. 3-DSİ'de Başmühendis olarak 2 yıl veya Mühendis olarak 4 yıl veya APK Uzmanı. Eğitim Uzmanı, Programcı veya Şef olarak 4 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, c)işlctme Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 4 yıllık fakülte ye/veya yüksek okul mezunu olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de Şube Müdürü veya Başmühendis olarak 2 yıl veya Mühendis olarak 5 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, d) APK Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 4 yıllık fakülte ve/veya yüksek okul mezunu olmak, 2- Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (h) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSl'de Eğitim Uzmanı, Programcı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve benzeri unvanlarda 6 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, e) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 4 yıllık fakülte ve/veya yüksek okullarının eğitim bölümlerinden mezun olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 6 Şubat Sayı: Eğitim Uzmanı kadrosunun 1 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve daha alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de 4 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, f) Şef Kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2-Şef kadrosunun 3 ve 4 üncü dereceleri için 10 yıl, 5 ve alt dereceleri için 6 yıl hizmeti bulunmak, 3-DSİ'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve benzeri unvanlarda 4 yıl hizmeti bulunmak, 4-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 6-Görevdc yükselme sınavında başarılı olmak, g) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için; 1-En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 2-DSİ'dc 5 yıl hizmeti bulunmak, 3-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 5-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, h) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1-Hukuk Fakültesinden mezun ve avukatlık ruhsatnamesini ihzar etmiş olmak, 2-DSİ'de.3 yıl hizmeti bulunmak, 3-Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi derecede olmak sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin ( C ) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak, 5-Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: 07.06.2006 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 28 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29219 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK

6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK 6 Mart 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29287 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2013 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2013 69471265-305-2095

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28970 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2014 Sayı : 28970 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ARALIK / 2010 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29190 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 23 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29214 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5978 Kabul Tarihi: 24/3/2010 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Şubat 2013 CUMARTESİ Sayı : 28568 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4286

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı