GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KRİPTOLOJİ: ŞİFRELERİN BİLİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KRİPTOLOJİ: ŞİFRELERİN BİLİMİ"

Transkript

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KRİPTOLOJİ: ŞİFRELERİN BİLİMİ Dr. Kerem Kaşkaloğlu Atılım Üniversitesi, Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Günlük hayatımızın bir parçası olan kredi kartı ile internette alış-veriş veya online bankacılık işlemlerinden yararlanırken kullandığımız sistemleri ne kadar tanıyoruz? Bu yazı popüler ve bilimsel anlamda kriptografi ile tanışmanız için sizi küçük bir yolculuğa çıkaracak. TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ crypto- veya calypto - latincede gizli, bilinmeyen anlamındadır. Cryptology ise, bilinmeyene dair çalışma, gizlilik çalışması demektir. Dilimiz karşılığıyla Kriptoloji kavramı, bünyesinde kriptografi, yani şifreleme bilimi, ve kriptosistemlerin kırılması ile ilgilenen kriptanaliz çalışma alanlarını barındırmaktadır. Bununla beraber pek çok zaman kriptografi ve kriptoloji birbiri yerine geçecek şekilde kullanılmaktadır. Kriptografinin tarihte görüldüğü ilk belirgin örnek olarak Julius Caesar ın MÖ yıllarında roma alfabesindeki harflerin yerini değiştirerek oluşturduğu şifreleme yöntemini devlet haberleşmesinde kullanması örnek gösterilir. Bu yöntem şifrelenecek olan metindeki her harfin alfabede kendisinden 3 sonraki harfle değiştirilmesine dayanmaktadır. Kriptografi biliminin gelişimi her ne kadar bin yıllar boyunca sürmüş olsa da, asıl ivmelenme, son yüzyılda ve bilhassa bilgisayar çağı olarak nitelendirebileceğimiz son 50 yılda gerçekleşmiştir. Örneğin, 1920 li yıllarda FBI, içki kaçakçılarının haberleşmesini çözebilmek bir araştırma ofisi kurmuştur. Hemen arkasından 2. Dünya savaşında kriptolojinin önemli bir rol oynadığını görüyoruz:

2 William Frederick Friedman, ABD için yaptığı kriptanaliz çalışmaları sonucunda, 2. Dünya savaşında Japonlar'ın şifreleme sistemini çözdü. Bir başka önemli gelişme ise yine aynı devirde Almanlar ın Scherbius tarafından icat edilmiş olan Enigma makinesini kullanmasıydı. Bu makine ile gerçekleştirilen Alman ordusuna ait şifreleme sistemi, İngiliz Alan Turing ve ekibi tarafından kırıldı ve bu gelişme savaşta İngilizlere üstünlük tanıyan anahtar bir faktor oldu. Yanda 2. dünya savaşı devrinde şifreleme amaçlı kullanılan ilk bilgisayarlardan Alman enigma cihazı görülmektedir. Aşağıda resmi görülen Jefferson diskleri, şifreleme amaçlı olarak 1923 ila 1942 yılları arasında ABD ordusu tarafından kullanılmıştır. Günümüz dünyasına dönersek, kriptografinin daha yoğun bir şekilde kullanıldığı su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Pek çoğumuz haberdar olmasak da internette bağlandığımız bilgisayarımıza veya elektronik cihazımıza indirilen ve bizim aracılığımızla gönderilen şiflenenmemiş metinler sunucuya ulaşana kadar aracı network cihazlarının sistem yöneticileri gibi kişilerce rahatlıkla izlenebilir ve hatta üzerinde değişiklikler yapılabilir. Kişisel veya kurumsal açıdan hassas ve gizlilik arzeden bilgilerin iletiminde bize yardımcı olmak üzere tasarlanmış şifreleme algoritmaları mevcuttur. İnternetle sınırlı olmasa da, örnek olarak bahsetmek gerekirse https:// kısaltması ile başlayan sitelere girdiğimiz zaman farkında olmasak da internet tarayıcılarımızdaki SSL implementasyonu kullanmaktayız. SSL (Secure Sockets Layer), tarayıcı ve bağlanılan sunucu arasında şifrelenmiş haberleşme sağlayan bir standartdır. Günümüzde, yazılım geliştiriciler için Java gibi pek çok programlama dilinde hazır kütüphaneleri sunulan ve ilk olarak bir zamanların efsane internet tarayıcısı Netscape için geliştirilmiş olan SSL in en temel kullanım örneği olarak e-postalarımızın şifreli şekilde iletimi örnek gösterilebilir. Nitekim günümüz tarayıcıları tarafından kullanılan elektronik bankacılık yazılımları da bu teknolojiden yararlanmaktadır. KRİPTOGRAFİNİN TEMEL AMAÇLARI Şu ana kadar kriptografinin tarihçesine ve günümüz dünyasındaki popüler kullanım örneklerine değindik. Ne var ki bilimsel anlamda kriptografi, Kızarkadaşımın hotmailini hack lermisin? den öte bir yaklaşım gerektirir. Nitekim bu tarz parola çalma yöntemleri çoğu zaman kullanılan algoritmadaki bir matematiksel zayıflıktan ziyade social engineering

3 olarak da nitelendirilen birtakım insani aldatmacalara veya en iyi olasılıkla kullanılan yazılımın bir güvenlik açığına dayanmaktadır. Dolayısıyla akademik anlamda kriptoloji ile uğraşan bir araştırmacı ile tanıştığınızda ona yönelteceğiniz Bu bilgisayarları nasıl hack liyorlar? sorusu muhtemelen üzerinize sinirli bakışlar çekmenizden öte bir işe yaramayacaktır. Bu çok önemli(!) bilgiye değindiğimize göre modern kriptoloji kapsamında yer alan temel konu başlıklarına göz atabiliriz. Gizlilik (privacy/confidentiality): Bilgiyi görme yetkisi olanlar dışındaki herkesten gizli tutmak. Kimlik Denetimi (authentication/identification): İletimi gerçekleştirilen mesajın göndericisinin gerçekten mesajda adı geçen kişi olduğunun garantisi. Bütünlük (integrity): Ojinal mesajın gönderildiği gibi olduğunu, üzerinde hiçbir değişiklik, ekleme, yeniden düzenleme yapılmadığını garanti altına almak. Reddedilmezlik (non-repudation): Göndericinin mesajı gönderdiğini, alıcının ise mesajı aldığını inkar edememesi. Erişim Kontrolü (access control): İzinsiz kişi ya da uygulamaların erişmemeleri gereken kaynaklara erişmelerinin engellenmesi. Kriptoloji alanında önemli bir kurum olan NSA (National Security Agency), ABD nin çıkarlarını gözetmek üzere dijital güvenlik alanında faaliyet göstermektedir ve kuruluşu 1952 yılına dayanır. Dünyada en fazla sayıda matematikçiye iş olanağı tanımasıyla ünlenen NSA, önemli miktarda kriptografik ar-ge yatırımı yapmaktadır. Ancak ABD hükümeti kriptografik yazılım ve donanımlara silah gözüyle bakmakta ve bu sanal veya fiziksel techizatların ülke dışına ithaline kısıtlamalar getirmektedir. Kriptografinin en temel kullanım alanı olan ve yukarıdaki listede ilk sırada yer alan istediğiniz bir metni şifreleme işlevi, kriptosistemler aracılığı ile gerçekleştirilir. Temelde amaç, veriyi göndermek istediğiniz kişi/kurum dışındaki üçüncü kişilerinin verinin şifrelenmiş halini görseler ve hatta üzerinde çalışsalar dahi gizli metni elde edememeleri veya daha güçlü bir ifadeyle gizli metin hakkında hiçbir ipucuna sahip olamamalarıdır. Kriptosistemler açık anahtarlı ve gizli anahtarlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Gizli anahtarlı kriptosistemler düzmetini anahtarmetin ile beraber önceden belirlenmiş bir algoritma ile işleme sokar ve şifremetnine dönüştürülmesini sağlar ki buna şifreleme denir. Bunun ters işlevini gören bir başka algoritma ise düzmetini yine anahtarmetnin yardımıyla yeniden elde etmeyi sağlar ki bu işlem deşifreleme olarak adlandırılır. GİZLİ ANAHTARLI KRİPTOSİSTEMLER Gizli anahtarlı kriptosistemler blok şifre (block cipher) ve akan şifre (stream cipher) olarak ikiye ayrılır. Akan şifreler daha çok akıllıkart veya cep telefonu gibi kısıtlı hesaplama gücü olan ortamlar için tasarlanmaktadır. Elbette ki bu sistemlerin hiçbirisi için teoride yüzde yüz güvenlidir denemez. Başka bir deyişle sistemin güvenliği, trafiği izleyen üçüncü kişinin düzmetini elde etmesi için gerekli hesaplama gereksiniminin fazlalığından kaynaklanır. Bu noktada saldırı denince, akla ilk olarak yorucu arama (exhaustive search) gelir. Yorucu arama, tüm anahtar uzayının doğru anahtar bulunana kadar deneme yanılma yoluyla taranması demektir. Çoğunlukla tek bir kriptosistem haberleşmesinin çözülmesi, yorucu arama yaklaşımı ile süperbilgisayarlarla veya paralel olarak bağlı binlerce bilgisayarla bile yıllar

4 alabilmektedir. Güvenli bir kriptosistemin kullanılması durumunda, haberleşen taraflar arasında yer alan ve şifremetinden gizli metini elde etmeye çalışan muhalif üçüncü kişi (adversary) için yorucu aramadan daha iyi bir yol olmaması beklenir. Ancak kullanılan algoritmada yer alan bir matematiksel bir zayıflığının bulunması, kullanılan anahtarlar uzayının boyutunu indirgeyecek, ve yorucu aramanın gerektirdiği süreden çok daha gerçekçi sürelerde kullanılan kriptosistemin kırılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle kriptosistemlerin tasarlanması ve kullanılmaya başlanmadan once olası saldırı metotlarının değerlendirilmesi yüksek önem arzetmektedir. Diğer yandan, gizli anahtarlı kriptosistemlerde kullanılan anahtarın yüksek rastgelelik (randomness) özellikleri taşıması, tahmin edilemez olması yönünden önemli bir gereksinim olarak öne çıkmaktadır. Blok şifrelerin tarihçesindeki önemli gelişmeler çoğunlukla ABD de NIST (National Institute of Standarts and Technology) öncülüğünde gerçekleşti. 1970'lerde Horst Feistel (IBM) DES'in (Digital Encryption Standard) temelini oluşturan Lucifer algoritmasını geliştirdi. Daha sonra literatürde önerilen pek çok blok şifre Feistel yapılı olarak adlandırılacaktı. 1976'da DES (Data Encryption Standard), ABD tarafından FIPS 46 (Federal Information Processing Standard) olarak kayda geçti. 2001'de NIST'in blok şifre yarışmasını kazanan Belçikalı Daemen ve Rijmen'e ait Rijndael algoritması, AES (Advanced Encryption Standard) adıyla standart haline getirildi. Bugün Rijmen in bağlı bulunduğu Leuven deki kriptografi grubu, Avrupa daki simetrik (gizli anahtarlı) algoritmalarla ilgili en önemli araştırma merkezlerinden birisi rolündedir. Öte yandan, NSA nın DES i ve hatta AES i kıracak süperbilgisayar teknolojisine sahip olduğu yönünde ve hatta bu algoritmaların sadece kendilerinin bildiği açıklar içerdiği yönünde sansasyonlar mevcuttur. AES algoritmasının yapıtaşları arasındaki ilişkileri sembolize eden bir şema yanda gösterilmektedir. Bir zamanlar DES için özelleştirilmiş ve bilhassa DES in kullandığı operasyonları hızlı çalıştırmak üzere tasarlanmış işlemcilerin yerini bugün AES kullanarak şifreleme veya

5 deşifreleme yapabilen, bilinen tüm temel blok şifre modlarında çalışabilen ve AES standartlarında belirtilen 128-bit, 192-bit veya 256-bit anahtarları destekleyen özelleştirilmiş işlemciler almıştır. AÇIK ANAHTARLI KRİPTOSİSTEMLER Her zaman gönderen ve alıcının biraraya gelip ortak gizli bir anahtar üzerine anlaşmaları mümkün değildir. İşte açık anahtarlı kriptosistmeler bu noktada devreye girmektedir. Bir açık anahtarlı kriptosistemde, gizli anahtarlı senaryonun aksine, önceden üzerinde uzlaşılmış bir anahtar metni mevcut değildir. Bankacılık işlemlerindeki durum buna örnek gösterilebilir. Tarihçesine göz attığımızda 1976 da Diffie ve Hellman açık anahtar sisteminin ilk olarak ortaya atıldığı makaleyi yayınladılar. Sorasında, 1978'de Rivest, Shamir ve Adleman isimlerinin başharflerini verdikleri, üzerinde daha sonra pek çok çalışma yapılmış olan ve bugün belki de en çok kullanılan açık anahtarlı sistem olan RSA yı geliştirdiler. Diğer yandan, NSA nın açık anahtar sistemlerini daha önceki tarihlerde de bildiği ve kullandığına dair rivayetler mevcuttur. Açık anahtar algoritmalarının bilinen ilk örneği olan RSA nın, dayanağı sayılar teorisi ve bir NP-complete problem olan tamsayı faktorizasyon problemi iken, yine açık anahtarlı ve çok yeni bir kriptosistem olan NTRU ise cebirsel halkalar üzerinde polinom aritmetiğine dayanmaktadır. Son yıllarda eliptik eğrilere dayanan açık anahtar algoritmaları da önemli ölçüde dikkat çekmiştir. Açık anahtar algoritmaları, küçük değişikliklerle elektronik imza algoritmalarına dönüştürülebilmekte ve çoğu zaman beraberlerindeki e-imza algoritmaları ile birarada sözedilmektedirler. BAZI GENEL YORUMLAR Bugün kullandığımız gizli anahtarlı veya açık anahtarlı kriptosistemlerin güvenlikleri hesaplamaya dayalı olarak nitelendirilen koşullu bir güvenlik yaklaşımı kapsamında değerlendirilmektedir. Koşulsuz güvenlik sağlayan bilinen tek kriptosistem 1917'de Mauborgne ve Vernam ın geliştirdiği "one-time pad"tir. Başka bir deyişye, ne kadar hesaplama gücünüz olursa olsun, one-time-pad i kırmanız imkansızdır. Ancak bu sistem, şifrelenecek açıkmetin ile en az aynı uzunlukta olan bir anahtarmetin gerektirmekte, ve bu dezavantaj onu pratik olmaktan oldukça uzak yapmaktadır. Unutulmamalıdır ki bilgi güvenliği (information security) kriptolojiden daha geniş bir kavramdır. Kriptosistemler, her ne kadar matematiksel dayanakları olan teoride güvenli sistemler olsalar da sizin veya kurumunuzun dijital veri güvenliğini/gizliliğini sağlayan yegane unsur olmaktan ziyade sadece birer araçtırlar. Bu noktada Ben şu kriptografik aracı/yazılımı kullanıyorum, sistemim güvenli demeniz mümkün değildir. Mutlak güvenlik asla yoktur ve sistem kaynaklarına erişim için sağladığınız her kolaylık size bir güvenlik açığı olarak geri dönebilir. Bu noktada maksimum erişim rahatlığı ile limitsiz paranoya arasında bir denge kurmak, her kurumun kendi sorumluluğunda olan bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.

6 KRİPTOGRAFİK PROTOKOLLER Kriptosistemlerin yanısıra bahsedebileceğimiz bir başka temel kavram kriptografik protokollerdir. Kriptografik protokoller, birtakım kriptografik yapıtaşların bir amaca yönelik olarak biraraya getirilmeleri sonucu ortaya çıkan bir adım adım uygulama listesidir. Örneğin Norveç teki bir arkadaşınızla telefonda yazı-tura atma işini, kimsenin kimseye güvenmesine gerek kalmadan kriptografik tekniklerle halledebilir, veya herhangi bir sır bilgiyi belli 5 kişiden ancak herhangi 3 ü biraraya geldiğinde elde edebilecekleri şekilde paylaştırabilirsiniz. Bunun yanısıra, çeşitli özelleşmiş problemler için, elinizde var olan bir bilgiyi veya bir matematiksel yapıyı açığa çıkarmadan onu elinizde bulundurduğunuzu göstermenizi sağlayan sıfır-bilgi ispatları (zero-knowledge proofs) çok çeşitli alanlarda işinize yarayabilir. Belki de yakın gelecekte (çok yakın gelecekte muhtemel gibi görünmese de) elektronik oylamaya geçilmesi mümkün olacak ve parmak boyama derdinden kurtulacağız. Son yıllarda kanunlaşan elektronik imza yasası ile beraber Türk Telekominikasyon Kurumu tarafından yetkili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak nitelendirmiş pek çok elektronik imza şirketi ülkemizde faaliyet göstermektedir. Dünyada e-imzanın çok kısa bir geçmişi olmakla beraber, tıpkı e-bankacılık sektörü gibi yeni teknolojilerle hızla entegre olan ve sayıları giderek artan bu şirketler (örnek: Türktrust, e-güven, e-tuğra) giderek daha fazla hayatımıza gireceğe benzemekteler. TÜRKİYE DE KRİPTOLOJİ Biraz da Türkiye de kriptolojiden bahsedecek olursak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yer alan ve kuruluşu 2002 yılına dayanan Uygulamalı Matematik Enstitüsüne bağlı Kriptografi anabilimdalı bugün bu alanda yüksek lisans ve doktora dereceleri veren bir kurum olarak göze çarpmaktadır. Mezunların çalışabileceği kurumlar arasında NSA nın Tükiye karşılığı olarak düşünebileceğimiz Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT), elektronik imza şirketleri ve üniversiteler ile çeşitli araştırma enstitüleri yer almaktadır. Benzer motivasyonla, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü nde, matematiksel içeriği ağırlıklı olan bir Kriptografi Sertifika Programı başlatılmıştır.

KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION KÖR SAYISAL İMZA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI BLIND DIGITAL SIGNATURE SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION İSMAİL BÜTÜN Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliğinin ELEKTRİK

Detaylı

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Dr. Hamdi Murat Yıldırım Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Bilkent Üniversitesi http://hmurat.bilkent.edu.tr hmurat@bilkent.edu.tr @h_muratyildirim Uluslararası

Detaylı

MODERN BLOK ŞİFRELEME ALGORİTMALARI

MODERN BLOK ŞİFRELEME ALGORİTMALARI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 17, Sayfa (47-60) MODERN BLOK ŞİFRELEME ALGORİTMALARI e-mail: fsahin1976@yahoo.com ÖZET Şifreleme, Sezar dan başlayarak gelişmekte, verinin her türlü

Detaylı

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet

OLUŞUM/38. Internet'te Veri Güvenliği. Data Security on the Internet OLUŞUM/38 Internet'te Veri Güvenliği Data Security on the Internet Umut AL* Öz Bu makalede Internet'te veri güvenliği hakkında genel bilgiler verilmekte, kriptografı, kriptografinin uygulama şekilleri

Detaylı

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME

NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VII 26-29 Mayıs 2005 Antalya e-imza NİTELİKLİ SERTİFİKASYON ALTYAPISI VE YETKİLENDİRME 1. ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar : Muzaffer YILDIRIM A. Altuğ YAVAŞ Önder ÖZDEMİR

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)

NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) NTM ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) ISO/IEC-27001:2005 POLİTİKALAR POLİTİKALAR 1 - GÜVENLİK POLİTİKASI 2 - ERİŞİM DENETİMİ POLİTİKASI 3 - TEMİZ EKRAN

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE GÜVENLİK VE KRİPTOGRAFİ LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN Tahir Emre KALAYCI DANIŞMAN Prof. Dr. Levent TOKER Haziran,

Detaylı

Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur?

Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur? Açık Anahtar Tabanlı Şifreleme Neden Zordur? Albert Levi ve Mahmut Özcan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Orhanlı, Tuzla, İstanbul levi@sabanciuniv.edu mahmut@su.sabanciuniv.edu

Detaylı

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği Ders Notları(içindekiler) 1 VERİ VE AĞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ(IntroductIon to data and network security)... 2 1.1 Bazı Güvenlik Tecavüzleri... 2 1.2 Saldırılar servisler

Detaylı

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza inet-tr 06 - XI. "Türkiye'de İnternet" Konferansı Bildirileri Gerçek Yaşamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği rzilan@etu.edu.tr, gulay@etu.edu.tr, abattal@etu.edu.tr

Detaylı

Stegonagrafi (M.Ö. 1500) Anlamsız Şifre ( Null Cipher ) Rosetta Tableti (M.Ö. 1900) Din Alanında Kullanılan Şifreler 21.10.2008 ŞİFRELEME TARİHİ

Stegonagrafi (M.Ö. 1500) Anlamsız Şifre ( Null Cipher ) Rosetta Tableti (M.Ö. 1900) Din Alanında Kullanılan Şifreler 21.10.2008 ŞİFRELEME TARİHİ ŞİFRELEME TARİHİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Mi l kfakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Maltepe/Ankara SS@gazi.edu.tr http://w3.gazi.edu.tr/~ss 1/31 Rosetta Tableti

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları

Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Açık Anahtar Altyapısı (AAA) Sistemindeki Sertifikasyon Problemleri ve Diğer Güvenlik Sorunları Dinçer Önel Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gebze, Kocaeli onel@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ. * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL

4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ. * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL 4.43. BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ VE RSA ġġfreleme ALGORĠTMASININ ĠNCELENMESĠ * Hakan ÇAKAR, * Asaf VAROL *Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü-ELAZIĞ avarol@firat.edu.tr,

Detaylı

1 K. YAYIN Nü: 2009-9 ~ KOBI ARASTIRMALARI F 6.06.00 KOÇ 2009

1 K. YAYIN Nü: 2009-9 ~ KOBI ARASTIRMALARI F 6.06.00 KOÇ 2009 1 K F 6.06.00 KOÇ 2009 - ~ KOBI ARASTIRMALARI, YAYIN Nü: 2009-9 İSTAsl\HJUL TİCARET ODASI e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim YAYIN NO: 2009-9 İstanbul, 2010 ~~~ Copyright

Detaylı

MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK

MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XI MOBİL UYGULAMALARDA GÜVENLİK Sürüm 1.0 2. BELGE GRUBU Nisan 2009 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XI

Detaylı

PGP e-posta için birçok şekilde güvenliği sağlamayı hedefler [1]:

PGP e-posta için birçok şekilde güvenliği sağlamayı hedefler [1]: PGP e-posta için birçok şekilde güvenliği sağlamayı hedefler [1]: 1. GİRİŞ 1.1. Giriş Elektronik posta ya da e-mail, bilgisayar ağlarında kullanıcıların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan ve kullanımı

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim ISTANBUL TİCARET ODASI e-ticaret GÜVENLİK REHBERİ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Av. Tuğrul Sevim YAYIN NO: 2009-9 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ GÜVENLĐ AKILLI KART TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN 040060305 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı: Elektronik

Detaylı

Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1

Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1 Açık Anahtar Altyapısı Konusunda Araştırma, Geliştirme ve Uygulamalar 1 ZÜLFÜKAR SAYGI Uygulamalı Matematik Enstitüsü - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, ANKARA, saygi@metu.edu.tr SEZEN YEŞİL Telekomünikasyon

Detaylı

Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır.

Günümüzde tüm dünyayı saran İnternet ağının temeli Amerikan ve Sovyet Rusya arasındaki rekabete dayanmaktadır. İletişim Teknolojisi İletişim teknolojisi; birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle bazı özel tanımlı kurallar kullanarak haberleşmesini ve kendi aralarında birinden diğerine bilgi aktarımını

Detaylı

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK

MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ KAMU BĐLGĐ ĐŞLEM MERKEZLERĐ YÖNETĐCĐLERĐ BĐRLĐĞĐ Kamu Bilişim Platformu XI MOBĐL UYGULAMALARDA GÜVENLĐK Sürüm 1.0 2. BELGE GRUBU Nisan 2009 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ 482BK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BİLGİSAYARLA İLETİŞİM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN

ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI. HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN ISTANBUL TİCARET ODASI ELEKTRONIK İMZA VE UYGULAMALARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Doç. Dr. Mustafa ALKAN YAYIN NO: 2007-56 İstanbul, 2007 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 55

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 55 DİJİTAL İMZANIN TİCARİ HAYATTA KULLANILMASI VE DÜZENLENMESİ The Use And Regulation Of Digital Signature In Business Life Yrd.Doç.Dr. Salâhattin ALTUNDAĞ ÖZET Elektronik ticaretin en önemli unsuru güvenliktir.

Detaylı

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1

Đş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı 1 İş Odaklı Bakış Açısıyla Açık Anahtar Altyapısı Bu yazı, ticari bir uygulama ortamında Açık Anahtar Altyapısının (AAA) kullanımını incelemektedir. Bunun için kurumların güncel güvenlik kaygılarından başlayarak

Detaylı