COMENIUS ASİSTANLIĞI 2010 YILI BİREYSEL BAŞVURU YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COMENIUS ASİSTANLIĞI 2010 YILI BİREYSEL BAŞVURU YÖNERGESİ"

Transkript

1 HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2010 YILI BİREYSEL BAŞVURU YÖNERGESİ Nasıl Başvurulabilir? Başvuru formu doldurulmadan önce 2010 yılı Ulusal Teklif Çağrısı (http://www.ua.gov.tr/index.cfm?k=1691) ve aşağıda verilen bilgiler mutlaka okunmalıdır. Başvuru formları ve ilgili tüm belgelere, Başkanlığımızın İnternet adresinde (www.ua.gov.tr) Hayatboyu Öğrenme Programı altındaki Comenius linkinden ulaşılabilir. Başvuru formunun bilgisayarda doldurulması gerekmektedir. El yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan başvuru formu bir CD ye kaydedilmelidir. Online başvuru yapıldıktan sonra Kağıt ve CD üzerindeki başvuru formları, diğer ek belgelerle birlikte Başkanlığımıza posta yoluyla gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 1. Online Başvuru a) linkinde yer alan başvuru formu doldurularak İnternet üzerinden sisteme gönderilecektir. 2. Başvuru Formu Basılı Çıktısı (Hard Copy) a) Başvuru Formu yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde) doldurulacaktır. Almanca ve Fransızca başvuru yapmak isteyenler için ayrıca bu dillerde başvuru formu bulunmamaktadır. Bu dillerde başvuru yapanlar İngilizce Formu kullanacak cevaplarını Almanca veya Fransızca olarak yazacaklardır. b) Online başvurunun çıktısı alınarak H. APPLICANT S SIGNATURE bölümünün sonunda yer alan Yer, Tarih, İsim bölümündeki imza kısmı imzalanacaktır. c) Başvuru Fransızca veya Almanca yapılmış ise ayrıca Türkçe çevirisinin de hazırlanıp çıktısı alınarak ve CD ye kaydedilerek her iki form da imzalanacaktır. (Fransızca ve Türkçe/ Almanca ve Türkçe).

2 3. Başvuru Formu CD si (Soft Copy) a) Başvuru İngilizce yapılmış ise online başvuru aynı zamanda CD üzerine de kaydedilecektir. b) Başvuru Fransızca veya Almanca yapılmış ise Türkçe başvuru formu ile birlikte CD ye kaydedilecektir. 4. a) Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi (Öğrenciler için) b) Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Mezunlar için) 5. Yabancı Dil Düzeyini Gösteren Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi a) Yabancı dil bölümü öğrencilerinin/mezunlarının veya yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerin öğrencilerinin/mezunlarının, yabancı dil düzeylerini gösteren bir belge ibraz etmelerine gerek yoktur (Söz konusu yabancı dil, Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmalıdır). b) Diğer başvuru sahiplerinin yabancı dil düzeyleri en az aşağıda belirtildiği kadar olmalıdır: KPDS: 60, ÜDS: 60, IELTS: 6, TOEFL (Paper-based): 500, TOEFL (Computer-based): 173, TOEFL (New Internet-based): 61. c) (KPDS için) KPDS ye, Avrupa Birliği resmi dillerinden birinden girilmiş olunmalıdır. d) Sınav sonuç belgesinin fotokopisi okunaklı olmalıdır. 6. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak atanabilme kriterlerini taşıdığınızı gösteren belge Eğitim Fakültesi öğrencileri/mezunları için herhangi bir ek belgeye gerek yoktur, ancak diğer fakülte öğrencilerinin/mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamladıklarını ya da devam ettiklerini belgelemeleri gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz.: 119 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı: Kimler Öğretmen Olabilir? - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı resmi İnternet sayfası):

3 Son Başvuru Tarihi: 29 OCAK 2010 (Başvurunun Başkanlığımıza elden teslim edilmesi veya postaya verilmesi için son tarihtir). Başvuru Adresi: (Adresi aynen aşağıdaki gibi yazınız) Comenius Asistanlığı - Bireysel Başvuru Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Hüseyin Rahmi Sokak No Çankaya - ANKARA Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Noktalar 1. Doldurulmuş başvuru formunun yazıcıdan alınmış çıktısının okunaklı olmasına ve kişisel bilgilerinizin (TC Kimlik no, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları, yazışma adresi, posta kodu, vb.) doğru yazılmış olmasına dikkat ediniz. 2. Başvuru formunun 2010 yılına ait olmasına dikkat ediniz. 3. Dil bilgisi ve imla yazımını kontrol ediniz. 4. Başvuru formundaki Applicant Data (Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler) bölümündeki Signature (İmza) kısmını tam olarak doldurunuz (yer, tarih, ad ve soyad) ve imzalamayı unutmayınız Ocak 2010'dan sonra yapılacak hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. (Önemli olan başvurunun Başkanlığımıza elden teslim edildiği veya postaya verildiği tarihin en geç 29 Ocak 2010 olmasıdır). 6. Lütfen birikimleriniz ve deneyimleriniz ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Bu bir resmi sınıf ortamı ya da resmi olmayan spor antrenörlüğü de olsa, bu deneyimlerinizden bahsediniz. Ancak, yurt dışına gidince sizden bu özelliklerinizi kullanmanız istenebilir, bu noktayı göz önünde bulundurunuz. 7. Başvuru formunda yer alan bütün soruları cevaplayınız. Kendinizden ne kadar çok bahsederseniz, o oranda sizinle ilgili daha çok bilgiye dayanılarak değerlendirme yapılacaktır. Tam olarak doldurulmamış başvuru formu geçersiz sayılacaktır. 8. Başvuru Formunda hiçbir şekilde ekleme veya çıkarma yapmayınız. Sadece sorulan sorulara açık ve net bir şekilde cevap veriniz. Gerçek dışı beyanlardan kaçınınız. 9. Başvuru formunuzu bilgisayarda doldurunuz. (Sadece imza kısmı elle doldurulmalıdır). 10. Doldurduğunuz başvuru formunu, CD ortamında kaydetmeyi unutmayınız. 11. Başvuru formuna yazdıklarınızdan dolayı sayfa sayısının artmasında bir sakınca yoktur. 12. Başvuru için gerekli belgeleri bir adet telli dosya içinde yollayınız.

4 13. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersizdir. Bu yüzden, başvuru dosyanızda başvuru için gerekli belgeler kapsamında istenen tüm belgelerin bulunmasına özen gösteriniz. Eksik evraklarınızı tamamlamanız için size geri dönüş olmayacaktır. 14. Tercih ettiğiniz ülkeye ya da bölgeye gidememe olasılığına karşı hazırlıklı olunuz. Türkiye den başvuran tüm adaylar aynı zamanda değerlendirildiğinden, tercih ettiğiniz ülke ya da bölgedeki bir okula yerleştirileceğinizin garantisi yoktur. Değerlendirme Süreci Başkanlığımıza ulaşan başvurular 3 aşamada değerlendirilir. Gelen başvurular önce şekil bakımından ön değerlendirmeye (eligibility checklist) tabi tutulur. Ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular, içerik değerlendirmesi (uzman değerlendirmesi) kapsamında ele alınır. İçerik değerlendirmesi sonucu yeterli puan alan başvurular, Değerlendirme Komitesi tarafından karara bağlanır. Bu komite tarafından onaylanan başvurular uluslararası eşleştirme sürecine alınırlar. Tüm bu aşamalar sonucunda asistan olarak gitmeleri kesinleşen adaylar İnternet sayfamızda (www.ua.gov.tr) ilan edilir. Asistan olarak gitmeleri kesinleşen adaylar, Başkanlığımız ile aralarındaki sözleşmeyi imzalayıp gerekli hazırlıkları (vize, pasaport vb.) tamamladıktan sonra öğretim yılında eşleştirildikleri ülkeye/okula giderler., Not: Başvurular, içerik için en fazla 100, ulusal öncelikler için en fazla 15 puan olmak üzere toplam 115 puan üzerinden değerlendirilir. Başvuruların Değerlendirilmesindeki Ulusal Öncelikler: 1. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler veya bu üniversitelerden mezun olanlar önceliklidir (5 puan fazla verilecektir) 2. Üniversite 3. sınıf öğrencileri, 4. sınıf öğrencilerine ve mezunlara göre önceliklidir (5 puan fazla verilecektir) 3. Hayatboyu Öğrenme Programı yararlanıcılarının yaygınlaştırılması amacıyla, son iki yıl içinde (31 Ocak 2008 den bugüne kadar) Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programına katılmamış olan adaylar önceliklidir (5 puan fazla verilecektir). İletişim Adresi: Kemal BAŞCI Comenius Programı Uzmanı Tel: (0312) Faks: (0312) Eposta:

5 COMENIUS ASİSTANLIĞI - BİREYSEL BAŞVURU DOLDURMA KILAVUZU Aşağıdaki form örnek olarak doldurulmuştur. Siz de kendinize ait bilgileri doğru olarak giriniz.

6 E-posta adresinizi yazınız

7 T.C Vatandaşı iseniz birinci şıkkı seçiniz ve kutudan TR-TURKEY seçiniz. T.C Vatandaşı değilseniz ikinci şıkkı ve kutudan ülkenizi seçiniz. Eğer özel ihtiyaçları olan, engelli bir kişiyseniz, Asistanlık görevinde bulunabilmenize imkan sağlayacak gerekli ek düzenlemeler ile ilgili detayları lütfen belirtiniz. Gerekçelendirilmiş durumlarda hibe miktarı arttırılabilir. Lütfen asistanlığın planlanması sürecinde dikkate alınmasının gerekli olduğunu düşündüğünüz harhangi bir kişisel koşul (örn. tıbbi, dini) ile ilgili bilgi veriniz.

8

9 Üniversitede almış olduğunuz alan/branş dersleri yazınız Eğer eğitim aldığınız branşlar yabancı dil veya ana diliniz ise lütfen belirtiniz

10

11

12

13

14 Bu bölümde checklistteki her maddeyi dikkatlice okuyarak yerine getirdiğinizden emin olunuz. Bu bölüm aktif olmadığı için kutuları işaretleyemeyeceksiniz, bu yüzden çıktısını aldıktan sonra her kutuyu tikleyerek ( )işaretleyiniz.

15 Başvuru formunun çıktısı, formu TRNASP sistemine yüklemeden alınamaz. Başvuru formunuzun çıktısını almak için, TRNASP sistemine başvuru formunuzu yükledikten sonra Başvurularım bölümünde başvurunuzu listede bulup Başvuru Formunu Göster ile formunuzu Adobe Reader'da açıp,file-print seçeneğini kullanarak, başvurunuzun çıktısını alınız. imza kısmını imzalayınız ve diğer belgelerinizle birlikte en geç 29 Ocak 2010 tarihinde postaya veriniz veya elden teslim ediniz.

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar?

HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU. Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? HAYATBOYU ÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI COMENIUS ASİSTANLIĞI 2013 YILI BİREYSEL BAŞVURU KILAVUZU Comenius Asistanlığı Nedir? Neyi Amaçlar? Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Programı

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Başvurular TURNA E-Başvuru sistemi üzerinden on-line olarak alınmaktadır.

GENEL BİLGİLER. Başvurular TURNA E-Başvuru sistemi üzerinden on-line olarak alınmaktadır. GENEL BİLGİLER Başvurular TURNA E-Başvuru sistemi üzerinden on-line olarak alınmaktadır. https://online.ua.gov.tr/trnasp linkinden kullanıcı kılavuzuna erişebilir ve yeni kullanıcı girişi yapabilirsiniz.

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM/ANASANAT DALI- BİLİM DALI TEZLİ

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRETİM YAPAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN BAŞVURU KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLACAKLAR İÇİN İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLACAKLAR İÇİN İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT OLACAKLAR İÇİN İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILACAK İŞLEMLER 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan yazı ile 2015-2016

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2015 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaptıktan sonra sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM nin https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU 2014 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvurunuzu

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 15/01/2015-12581 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BEL937UHY* Sayı :37567810-109.07- Konu :Diğer (109.99) 2015-2016 Erasmus Staj Başvurusu

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2015 TUS BAŞVURU KILAUZU 2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Programı Başvuruları Başvuru tarihleri: 02-27 Haziran 2014 Giriş Sınav tarihleri: 07-11 Temmuz 2014 2014-2015

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini belirlemek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2013 YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2013 2014 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 19 Kasım 2012 olacak şekilde, 2 Ağustos 2012 tarihinde Not: Bu Programa ilişkin sorulan soruların birçoğu, Burs Başvuruları için yayınlanan Duyuru nun dikkatli bir şekilde

Detaylı