Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Makalenin Konusu Yazarı Sayı No Sayfa No Yayın Tarihi. Ergin ÇAVUŞOĞLU 1 5-14 Eylül 72. Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND"

Transkript

1 Đlk Çıkarken Nejat TURKAN Eylül 72 Bakırlı Pirit Konsantrelerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesinde Fluo Solids Kavurma Reaktörü Ergin ÇAVUŞOĞLU Eylül 72 Yolluksuz Dökümlerde Aşırı Isının Katılaşma Süresine Etkisi Ergin TĐRYAKĐOĞLU, V. KONDIC, C. RICHMOND Eylül 72 Demir Cevherlerinde Ve Çelikte Arseniğin Çelik Fiziksel Özelliklerine Ve Şekillendirme Kabiliyetine Etkisi Ve Tasfiye Yolları Savaş ĐZGĐZ Eylül 72 Elektronik Bakır Rafinasyonunda Periyodik Alternatif Akım Tatbikatı Hayrettin ÇAYCI Eylül 72 Niyobyumda Đç Sürtünme Çalışmaları E. M. UYGUR Eylül 72 Yüksek Mukavemetli Dökme Demirler Feridun DĐKEÇ Eylül 72 Blister Bakır Rafinasyonu Ve Bazı Metalik Değerlerin Kurtarılması Eşref Z. AKA Eylül 72 Bir Yüksek Fırının Yeniden Tuğla Örülmesi Đçin Durdurulması Baha KUYULU Eylül 72 Hadde Kalibre Esasları Aytaç ÇOŞAR Eylül 72 Metalurji Mühendisliği Öğretiminin Đ.T.Ü. Deki Gelişimi Veli AYTEKĐN 1 71 Eylül 72 Başyazı TMMOB METALURJĐ MÜHENDĐSLERĐ ODASI DERGĐSĐ TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Şubat 75 Bakır Sülfat Liç Solüsyonlarından Bakırın Demirle Çökeltilmesi ( H. AĞLARCI, A. Sementasyonu ) Fuat ÇAKIR Şubat 75 Oksijen Konverterinde Otojen Bakır Đzabesi H. AĞLARCI, A. Fuat ÇAKIR Şubat 75 Metallerde Mekanik Titreşimlerin Sönümü E. M. UYGUR Şubat 75 Ulusal Kaynaklar Kongresi Şubat 75 Türkiye de Demir Çelik Sanayii Ve Hammaddelerinin Durumu Đlker AKMAN 2 45 Şubat 75 Demir Çelik Sanayii Ve Ulusal Savaş Sanayii Üzerine 3 2 Nisan Genel Kurul Çalışmaları Nisan Genel Kurul Basın Bildirisi 3 13 Nisan Metalurji Bilimsel Teknik Kongresi Nisan 75 Türkiye Demir -Çelik Sanayiine Genel Bir Bakış Prof. Dr. Veli AYTEKĐN Nisan 75 Sinter Üretiminde Denge Diyagramlarının Önemi Doç. Dr. H. Erman TULGAR, Fevzi YILMAZ Nisan 75 Karbondioksit Metodu Đle Kalıp Ve Maça Yapımı Dr. Feridun DĐKEÇ Nisan 75 Türkiye de Özel Çeliklerin Üretimi Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Veli AYTEKĐN Nisan 75 Direkt Redüksiyon Kinetiğinin Matematiksel Modeli Dr. Alpaydın SAATÇI Nisan 75 Dünya Haberleri Ve Duyurular 3 58 Nisan 75 Başyazı 4 2 Haziran 75 Đskenderun da Neler Oluyor? 4 5 Haziran Metalurji Bilimsel Teknik Kongresi Hazırlık Çalışmaları Haziran 75 Magnezit Dosyası Metalurji ve Makine Mühendisleri Odası ortak Haziran 75 çalışması Türkiye 2. Teknik Eleman Kurultayı Haziran 75 Seydişehir de Mortaş Boksitlerinde Bayer Prosesi Đle Alümina Üretimi Melih ĐMRE, Aykut VURAL Haziran 75 Kostik Rejenerasyonu Melih ĐMRE, Aykut VURAL Haziran 75 Alüminyum Hurdalarının Değerlendirilmesi Gökay ERGÜL Haziran 75 Alüminyum Profil Üretiminde Teknolojik Parametrelerin Tayini Bülent DURDU Haziran 75 Dünya Alüminyum Sanayiindeki Yerimiz Ve Hammadde Sorunlarımız Murat SEZER 4 45 Haziran 75 Türkiye de Bakır Üretimi Ve Planlaması Metalurji Mühendisleri Odası Araştırma Grubu Ağustos 75 B.O.F. Çelik Üretiminde Flüorit Yerine Neden Kolemanit Ahmet GÜLTEKĐN Ağustos 75 Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Magnezyum Oksit Ve Sülfür Hataları Ve Giderilme Çareleri Nuri ÖZDEMĐREL Ağustos Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Tebliğleri/ Liç Organik Çözündürücü-Elektroliz Yöntemiyle Bakır Üretimi Ali Fuat ÇAKIR Ağustos Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Tebliğleri/ Bölgesel Arıtma Ve Doç. Dr. H. Erman TULGAR, Endüstriyel Uygulaması Nurhan APAYDIN Ağustos Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Tebliğleri/ Süperplastik Deformasyonun Teknolojideki Önemi A. Emel GEÇKĐNLĐ Ağustos 75 Başyazı Ekim 75 Karadeniz Bakır Đşletmeleri Üzerine Notlar Ekim 75 Antalya Ferrokrom Ve Karpit Tesislerinde Yerli Kok Kullanılması Etüdü Dr. M. Servet BUYURAN Ekim 75 Kalın Kesitli Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Katılaşma Mithat URAL Ekim 75 Bakır Rafinasyonunda Tiyoüre nin Etkileri Muharrem TĐMUÇĐN Ekim 75 Alüminyum Levha Ve Folyo Üretimi S. Yaman ACAR Ekim 75 Haberler 6 30 Ekim 75 Metalurji Mühendisleri Odası Kalite Belgesi Uygulaması Üzerine Duyuru 7 2 Aralık 75 Seydişehir Olayları 7 4 Aralık 75 Türkiye de Montajcılığın Yapısı Yalçın KÜÇÜK 7 11 Aralık 75

2 Türkiye nin Sanayileşmesinde Teknolojik Yeniliklerin Hızlandırılması Dr. Ergun TÜRKCAN 7 23 Aralık 75 Dökümcülükte Kullanılan Alüminyum Alaşımları K.G.LATĐMER, A.W.WALKER, Çeviren: Haluk AKINCI 7 26 Aralık 75 Döküm Fabrikalarında Makine Bakım Ve Onarım Planlamasında Genel Etkinlik Katsayısı Tesbit Ve Uygulaması Mithat URAL 7 36 Aralık 75 Demir-Çelik Endüstrisinde Sinter Ve Önemi M. Fevzi YILMAZ 7 40 Aralık 75 Metalurji 1975 Đndeksi 7 48 Aralık 75 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 6. Genel Kurulu Toplandı 8 3 Şubat 76 Tmmob Metalurji Mühendisleri Odası 6. Genel Kurulu Basın Bildirisi 8 7 Şubat 76 Türkiye de Volfram Dr. M. Erdem ALADAĞ 8 8 Şubat 76 Sünger Demir Ve SL/RN Metodu Ümit SAYAN 8 19 Şubat 76 Inmold Projesi Aydın ATASOY 8 24 Şubat 76 Yüksek Sıcaklık Potansiyeli PH Diyagramları Hüseyin SARIÇĐMEN 8 33 Şubat 76 Baskı Ve Kıyım Geçeklerin Söylenmesi Engelliyemez 9 2 Nisan 76 Kamu Đktisadi Teşebbüsleri Özel Sektöre Devrediliyor Nisan 76 Etibank ı Holdingleştirme Girişimleri TMMOB Maden, Jeoloji ve Metalurji Mühendisleri Odaları Nisan 76 Kostik Rejenerasyonu Melih ĐMRE Nisan 76 Alüminyum Ve Alaşımlarının Ergitme, Döküm Ve Isıl Đşlem Pratiği Çeviren: Mehmet ZEKĐH Nisan 76 Haberler Nisan 76 TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Basın Açıklaması: Danıştay Oda Başkanı Yüksel Atalay Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verdi Nisan 76 Okurlarımıza 10 2 Haziran 76 Bir Kıyım Makinası Đskenderun Haziran 76 Türkiye de Demir Çelik Đşletmelerinin Yatırım, Kurulu Kapasite, Öğretim Ve Teknoloji Sorunları Ve Eleştirisi Ortak Tebliği Yüksel ATALAY Haziran 76 Demir Çelik Endüstrisi Gereksinmeleri Ve Doğal Kaynaklarımız Yalçın ÇĐLĐNGĐR (Maden Müh.) Haziran Beş Yıllık Planı Döneminde Türkiye Demir Çelik Üretim, Đthalat, Đhracat Talebi Erdinç KÖKSAL ( ĐMO G. Sekreteri ), Oğuz TÜRKYILMAZ (MMO YK Başkan Vekili ) Haziran 76 Demir Çelik Üretim Teknolojisinde Gelişmeler Prof. Dr. Veli AYTEKĐN, Cahit ENSARĐ Haziran 76 Sayın Üyemiz Yönetim Kurulu 11 3 Ekim 76 Türkiye de Metalurji Mühendisliği Eğitimi Ve Sorunları Sempozyumu 11 4 Ekim 76 Soğukta Sertleşen Reçine Kum Bağlayıcıları Günnur DĐKEÇ, Faik ÜNER Ekim 76 Katılaşma Aralığı Geniş Olan Alaşımların Dökümünde Katılaşma Mekanizması, Porozite Teşekkülü Ve Önlenmesi Aydın ATASOY Ekim 76 Sakin ( Ölü ) Çeliğin Sürekli Dökümde Dökümü Sırasında Đkincil Oksitlenme Đşlemi Ve Önlenmesi Muhammet AÇIK Ekim 76 Elastik Deformasyondan Plastik Deformasyona Geçiş: Akma Olayı Dr. Emel GEÇKĐNLĐ Ekim 76 Eğitim Üzerine Ekim 76 Haberler Ekim Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Duyurusu Ekim 76 Okurlarımıza 12 2 Aralık Demir Çelik Sanayi Kongresi Toplandı Aralık 76 Alüminyum Endüstrisinde Dip Pasta ( Cathode Paste ) Teknolojisi Hulusi BERK Aralık 76 Bazik Oksijen Konverterinde Oksijen Sarfiyatı Nasıl Hesaplanır? Ahmet GÜLTEKĐN Aralık 76 Soğukta Sertleşen Reçine Đle Bağlı Kumların Reklamasyonu Günnur DĐKEÇ, Faik ÜNER Aralık 76 Bay Furth un Đtirafları Ve Düşündürdükleri Çev.: Meral ĐÇSEL Aralık 76 Metalurji 1976 Dizini Aralık Olağan Genel Kurul 13 3 Mart Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Mart 77 Karadeniz Bölgesi Kompleks Bakır Yatakları Ve Bunların Değerlendirilmesinde Hidrometalurjinin Önemi Doç. Dr. Zeki M. DOĞAN Mart 77 Elektroliz Sıcaklığı Ve LĐF Katımının Alüminyum Hücrelerinin Akım Verimine Etkisi M. Tuğrul MÜFTÜOĞLU Mart 77 MTA Enstitüsü Metalurji Laboratuarlarında Sonuçlandırılan, Dr. Yavuz TOPKAYA, Aybars Sürdürülmekte Olan Ve Planlanan Çalışmalar ERTUN Mart 77 Çekirdeksiz Đndüksiyon Fırınları Fuat ALA Mart 77 Bakır Sanayimiz Ve Yeni Gelişmeler 14 3 Haziran 77 Sürekli Bakır Üretim Teknolojisine Termodinamik Bir Yaklaşım Hürman ERĐÇ Haziran 77

3 Demir-Silikat Cüruf, Demir-Bakır Mat Ve Sıvı Bakır Fazları Arasındaki Denge Đlişkileri Ve Bu Đlişkilerden Curuflar Đçindeki Muhtemel Bakır Dr. Ahmet GEVECĐ Haziran 77 Kayıplarının Bulunması Gerilim Korozyonu Selçuk BARHANA Haziran 77 Çinkur da Neler Oluyor? Haziran 77 Enerji Bunalımı Ve Alüminyum Çıkmazı 15 3 Eylül 77 Bayer Prosesi Đle Alümina Üretiminde Desilikasyon Aykut VURAL Eylül 77 Yüksek Fırında Malzeme Ve Gaz Hareketleri Osman YILDIRIM Eylül 77 Dökümhanelerde Đdari Organizasyon Kriterleri Mithat URAL Eylül 77 Sorunlar: Vardiyalı Çalışma Mı, Angarya Mı? Eylül 77 Tübitak Vı. Bilim Kongresi Toplandı Eylül 77 Başyazı Yönetim Kurulu 16 3 Aralık 77 Yine Elazığ Ferrokrom Üzerine 16 5 Aralık 77 Demir-Çelik Sanayinde Hammadde Sorunları: Metalurji Mühendisleri Odası Demir Çelik Komisyonu 16 Aralık 77 -Demir Cevheri 16 9 Aralık 77 -Kömür Aralık 77 Yapay Kok Teknolojisi Ve Ekonomisi Muhlis ÖZDEMĐR, Ergin NOYAN Aralık 77 Alttan Üflemeli Konverterler Nihal TÜMER Aralık 77 Dünya Çelik Savaşı Mı? Esen Ercan ALP Aralık 77 Kongreler, Konferanslar, Toplantılar Aralık 77 Metalurji 1977 Dizini Aralık 77 Arayer Bileşikleri Macit ÖZENBAŞ, Dr. Necmi BĐLĐR Mart 78 Pres Dövme Kalıplarının Nitrürlemesi Dr. Ali ÜNAL Mart 78 Dökme Demir Boru Dirseklerinin Đdeal Döküm Süresinin Belirlenmesi Dr. Savaş ĐZGĐZ Mart 78 Hassas Dökümde Yeni Bir Yöntem : CLA Ali ERDEMĐR Mart 78 Alüminyum Döküm Alaşımları Zühal EMĐL Mart 78 Đsdemir Dosyası TMMOB Mart 78 Türkiye de Alüminyum Parça Döküm Sanayi Haluk AKINCI Haziran 78 Kurşun Üretiminde Yeni Yaklaşımlar Hürman ERĐÇ Haziran 78 Yüksek Fırınlarda Đşletme Koşulları Ve Malzeme Özelliklerine Göre Şarj Hesaplamaları Dr. Tuncer ÇAKICI Haziran 78 PANEL: Türkiye Demir-Çelik Sanayinde Teknoloji Sorunu Haziran 78 Çelik Üretiminde Fusşpat Yerine Kolemanit Kullanılması Ve Bor Elementinin Çelik Özelliklerine Etkisi Dr. Alpaydın SAATÇĐ Eylül 78 Az Alaşımlı Çeliklerde Ufak Birikme Ve Katılaşma Sırasında Denetimi M. GÜÇLÜ, M. N. ERUSLU, E. N. ÇAVUŞOĞLU Eylül 78 Kupol Ve Đndüksiyon Ocağında Dökme Demir Eritilmesinin Yöntemsel Olarak Karşılaştırılması Dr. Savaş ĐZGĐZ Eylül 78 Gri Dökümün Erginlik, Doymuşluk Derecesi Ve Mekanik Özellikleri Dr. Savaş ĐZGĐZ Eylül 78 Alüminyum Korozyonu Emir ETLĐ Eylül 78 Ödtü Metalurji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tezleri Eylül 78 Refrakter Malzemenin Genel Nitelikleri Alper DAVUTOĞLU Aralık 78 Kromit Ve Magnezit Cevherlerinin Zenginleştirme Yöntemleri Ve Türkiye deki Uygulamalar Doç. Dr. Baki YARAR, Prof. Dr. Zeki DOĞAN Aralık 78 Alüminyum Silikat Refrakterlerin Yapımında Kullanılan Mineraller Birol SONUPARLAK Aralık 78 Refrakterlerin Kola Döküm Yöntemiyle Üretilmesi M. Atilla SÖĞÜT Aralık 78 Ödtü Metalurji Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tezleri Aralık 78 Metalurji Dergisi 1978 Dizini Aralık 78 Teknolojik Gelişmelerin Yüksek Fırın Süreçleri Üzerine Etkisi Ve Mart-Haziran Osman YILDIRIM Kullanılması 79 Sertlik, Dayanım,Ve Kesite Göre Çelik Çubuk Seçim Kılavuzu Doç. Dr. Erdoğan TEKĐN Mart-Haziran 79 Kimyasal Bileşimin Çeliğin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Regresyon Mart-Haziran Dr. Alpaydın SAATÇĐ Analizi Yardımıyla Đncelenmesi 79 32Cr Mo V 1210 Çeliğinin Sertleştirilmesi Ve Menevişlenmesi Ali ÜNAL Mart-Haziran 79 Tarihsel Gelişimi Đçinde Demir-Çelik Sanayiinde Yerli Ve Yabancı Yönetim Ve Denetim Güçleri Metalurji Mühendisleri Odası Mart-Haziran Ulusal Metalurji Kongresi Açış Ve Konuk Konuşmaları Melih TÖRELĐ, Prof Dr. Mehmet KICIMAN, Prof Dr. Mustafa DORUK, Prof Dr. Veli Eylül 79 AYTEKĐN, Kenan TURHAN, Dr. Nijat GÜRSOY Alüminyum Alaşımlarının Korozyonu Emir ETLĐ Eylül 79 Buhar Ve Sıcak Su Tesislerinde Đç Korozyon Dr. Atila YAMAN, Mustafa ÜRGEN Eylül 79 TMMOB Seydişehir Dosyası TMMOB Eylül 79 Hidrometalurjide Kullanılan Endüstriyel Sıvı Özütleyiciler Ve Çözücüler Dr. Erol ÖZENSOY Aralık 79 - Nisan 80 Sürekli Yayınların Đzlenmesi Üzerine Aralık 79 - Nisan 80 Bazik Oksijen Fırın Refrakterleri Ve Özellikleri M. Atilla SÖĞÜT Aralık 79 - Nisan 80

4 Đnce Öğütme Değirmenleri Ö. Lütfi ÇAKIR Aralık 79 - Nisan 80 Alüminyum Çıkmazı Metalurji Mühendisleri Odası Aralık 79 - Nisan 80 Metalurji Dergisi Sayılara Göre Dizin Metalurji Mühendisleri Odası Aralık 79 - Nisan 80 TMMOB den Haberler Ağustos 80 - Aralık 80 Elektrik Ark Ocaklarının Çelik Üretiminde Yeri, Üretim Gücünü Etkileyen Ağustos 80 - Dr. Savaş ĐZGĐZ Büyüklükler Aralık 80 Ötektik Mikroyapıların Sınıflandırılması Dr. Aydın ATASOY Ağustos 80 - Aralık 80 Hadde Kalibresinin Đlkeleri Aytaç COŞAR Mayıs 82 Hadde Pasoları Đçin Güç Gereksiniminin Hesaplanması Aytaç COŞAR Mayıs 82 Kalite Belgesi Uygulaması Metalurji Mühendisleri Odası 29 3 Nisan 83 Döküm Tekniklerindeki Gelişmeler Ve Türk Döküm Endüstrisi Ergin NOYAN Nisan 83 Doğal Grafit; Zenginleştirilmesi, Kullanımı Ve Grafit Ürünlerinin Yapısı Ergin NOYAN Nisan 83 Emaye Demir Ve Çelikleri Ege KIRAN Nisan 83 Endüstri Merkezlerinde Gürültü Sorunu Ve Alınması Gerekli Önlemler Sami ŞAHĐN Nisan 83 Odadan Haberler Eylül 83 Dergimize Yazı Göndermek Üzerine 30 6 Eylül 83 Çelik Malzemelerde Endüksiyonla Yüzey Sertleştirme M. Mustafa YILDIRIM Eylül 83 Kum Dökümde Grafit Tozlu Kaplama Kullanımı A. Nezihi OKAN Eylül ( AISI TI ) Yüksek Hız Çeliğinin Çift Suverilme Đşlemi Sami ENÇOL Eylül 83 Yeni Yasal Düzenlemeler Ve Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ocak 84 Silisyum Karbon Oranının Dökme Demirde Çekme Dayanımına Etkisi Walter HILLER, Rudolf WALKLING, Ocak 84 Çev.: Şemsettin ÖZDEMĐR 31 Al- Elektroliz Hücrelerinde Enerji Tüketimi Ve Enerji Balansı Sigmund GJORVEN, Per JARDAL Ocak 84 Çev.: Selçuk HARPUT 31 Metalurji Dergisi Dizini Ocak 84 Ark Ocakları M. Ziya TUNÇ Mayıs 84 Bakır Üretiminde Reverber Fırın Verimliliğini Artırıcı Yöntemler Dr. Kenan ÖZCAN Mayıs 84 Grafitli Refrakter Malzemelerin Özellikleri Coşku YAZLA Mayıs 84 San Marko nun Atları A. Nezihi OKAN Mayıs 84 Paslanmaya Karşı Fe-Mn-Al Alaşımları Oktay AKMAN Mayıs 84 Yüksek Karbonlu Ferrokrom Ve Teknolojik Üretimi M. Mustafa YILDIRIM Mayıs Ulusal Alüminyum Sanayi Kongresi Duyurusu Kongre Düzenleme Kurulu Mayıs 84 Adresleri Çalışmayan Üyeler Mayıs 84 AISI M2 Yüksek Hız Takım Çeliğine Çifte Suverme Ve Oluşan Yapılar Bilgin SOYLU, Erdoğan TEKĐN Temmuz 84 Sert Malzemelere Genel Bir Bakış Tarık BAYKARA Temmuz 84 Cürufların Çelik Yapımında Rolü Cürufun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Ege KIRAN Temmuz 84 Sıcak Daldırma Yöntemiyle Çinko Kaplama Ercüment ALPTEKĐN Temmuz 84 Süperplastik Çelikler Đlhan BÜKÜLMEZ Temmuz 84 Haberler Temmuz 84 Bir Kuruluş: TDÇĐ Karabük Demir Çelik Fabrikaları Temmuz 84 Kitap Tanıtımı: Çelik El Kitabı Temmuz 84 Dağarcık: Đngiltere Ve Diğer Bazı Ülkelere Ait Gri Dökme Demir Spesifikasyonları Temmuz 84 Mesleki Takvim Temmuz 84 Sürünme Dirençli Düşük Alaşımlı Çeliklerde Grafitleşme Ve Etkileri Erdoğan TEKĐN Eylül 84 Sert Metaller Tarık BAYKARA Eylül 84 Eski Çağlar Metalurjisi: Malzemeler Ve Teknikler T. S. WHEELER, R. MADDIN, J. D. MUHLY Eylül 84 Çev.: Nezihi OKAN 34 Eylül 84 Radyoaktif Atıkların Saklanma Yöntemleri Asaf VAROL Eylül 84 Haberler Eylül 84 Bir Kuruluş: Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Eylül 84 Dağarcık: Đngiltere Ve Diğer Bazı Ülkelere Ait Küresel (Sfero ) Dökme Demir Standartları Eylül 84 Mesleki Takvim Eylül 84 Bilgisayarla Ring Şeklindeki Çelik Dökümlerin Besleyici Dizaynı Mustafa GÜÇLÜ Aralık 84 Çeliğin Deoksidasyonu Süleyman S. ALTUN Aralık 84 Alüminyumun Isıl Đşlemi Haşmet Fevzi ÇAKMAK Aralık 84 Elektroliz Yöntemiyle Çeliklerden Karbür Çıkarma Bilgehan ÖGEL Aralık Ulusal Alüminyum Sanayii Kongresi Aralık 84 Haberler Aralık 84 Bir Kuruluş: Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı Aralık 84 Dağarcık: Dökme Demirlerin Tavlanması Aralık 84

5 Mesleki Takvim Aralık 84 Birincil Alüminyum Üretim Metalurjisinde Gelişmeler Y Doç. Dr. Kenan ÖZCAN Mart 85 Sıvı Demir Çelik, Oksijen, Kükürt Giderim Termodinamiği Ve Harici Kükürt Giderim Uygulamaları Ali ÇOBAN Mart 85 Alüminyum-Azot Ve Alüminyum- Hidrojen Alaşımları Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL Mart 85 Metalurjinin Doğuşu W.W. KRYSKO Mart 85 Çev.: Nezihi OKAN 36 Mart 85 Seramik Teknik Kongresi Ve Sergisi Duyurusu Mart Mart 85 Haberler Mart 85 Bir Kuruluş: Segem Sinai Eğitim Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü Mart 85 Dağarcık: Beyaz, Siyah Dövülebilir Dökme Demir Spesifikasyonları Mart 85 Mesleki Takvim Mart 85 Sıvı Demir Çelik, Oksijen, Kükürt Giderim Termodinamiği Ve Harici Kükürt Giderim Uygulamaları Ali ÇOBAN Nisan 85 Fren Pabuçlarının Đçyapıları Ve Aşınma Direncine Etkisi Erdoğan TEKĐN Nisan 85 Genel Yapı Çeliklerinin Bugünkü Durumu Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL Nisan 85 Metalbilim Dilinde Ödüllü Metalografi Bilmeceleri Erdoğan TEKĐN Nisan 85 Seramik Teknik Kongresi Ve Sergisi Nisan 85 Haberler Nisan 85 Bir Kuruluş: ASĐLÇELĐK Tesisleri Ve Üretim Teknolojisi Nisan 85 Dağarcık: Soğuk Havalı Asit Kupol Ocaklarında Ergitilmiş Gri Dökme Demirlerde Karbon, Silis, Mangan Ve Kükürt Değerlerinin Tahmin Nilgün TAŞ Nisan 85 Edilmesi Fren Pabuçlarının Đçyapıları Üzerine Bir Đnceleme Erdoğan TEKĐN Haziran 85 Çeliklerde Bor Dağılımının Otoradyografi Yöntemiyle Tespit Edilmesi Nazım BOZKURT, Emel GEÇKĐNLĐ Haziran 85 Al-Mg-Si Alaşımlarında Đngot Homojenizasyonun Ekstrüzyon Đşlemi Ve Profil Kalitesine Etkileri A. Tevfik ŞĐMŞEK Haziran 85 Haberler Haziran 85 Bir Kuruluş: Kuruluşunun 20. Yılında Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu Haziran 85 Dağarcık: Spektro Analiz Đçin Numune Alımı Bilgi ÇOBAN Haziran 85 Dağarcık: Dökümhanelerde Kimyasal Analiz Numunesi Hazırlama Yöntemleri Çev.: Oktay AKMAN Haziran 85 Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Kaynağında Karbon Eşdeğeri Ve Maksimum Sertlik ( H max ) Selahaddin ANIK Ağustos 85 Düşük Oranlardaki Yabancı Metallerin Alüminyumdaki Etkileri Dr. Nişan SÖNMEZ Ağustos 85 Đndüktörler Ve Demir Dökümlerinde Kullanımları Kamil BÜKE Ağustos 85 Dökümhanelerde Kalıp Kumlarının Kontrolü Nilgün TAŞ Ağustos 85 Haberler Ağustos 85 Teknolojik Gelişmeler Ağustos 85 Adres Yenileme Formu Ağustos 85 Dağarcık: A Tipi Lamel Grafitli Dökme Demirin Frrit Ve Perlit Oranlarının Mikroyapıdan Tahmini Çev.: Y. Ziya KAYIR Ağustos 85 Dağarcık: Ergimiş Dökme Demirden Kimyasal Analiz Đçin Numune Alma Yöntemleri Çev.: Oktay AKMAN Ağustos 85 Dünden Bugüne Otomotiv Sanayimiz Metalurji Mühendisleri Odası Otomotiv Komisyonu Ekim 85 Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Çift Fazlı Çelikler Hüseyin ÇĐMENOĞLU, E. Sabri KAYALI Ekim 85 Geçmiş Ve Gelecekte Otomotiv Sanayinde Çelik Erdoğan TEKĐN Ekim 85 Yerli Ve Yabancı Derin-Çekme Saclar Arasında Bir Kıyaslamam Tayfur ÖZTÜRK, Nüvit GÜNEL, Vedat AKDENĐZ, Ekim 85 Levha Malzemelerde Biçimlendirme Haritaları Ve Kullanımı A. Ç. ÇÖPLÜ, Tayfur ÖZTÜRK Ekim 85 Osmenevişli Yumru Grafitli Dökme Demirlerin Dişli Üretiminde Kullanımı Çev.: Bilgi ÇOBAN Ekim 85 Teknolojik Gelişmeler Ekim 85 Haberler Ekim 85 Tanıtım Yazıları; Tofaş, Otomarsan, Oyak-Renault Ekim 85 Sosyal Güvenlik Sisteminde Geri Bir Adım: Sözleşmeli Personel Uygulaması Aralık 85 Çeliklerde Sementasyon Aralık 85 Al Đle Söndürülmüş Çelik Saclarda Üretim Değişkenleri Ve Biçimlenebilirliğe Etkileri N. GÜNEL, T. ÖZTÜRK Aralık 85 Kaynar Çelik Saclarda Üretim Değişkenleri Ve Biçimlenebilirliğe Etkileri Hasan VURAL Aralık 85 Yüksek Fırın Ölçüm Tekniği, Otomasyonu Ve Endüstriyel Araştırmalarında Gelişmeler Kenan ÖZCAN Aralık 85 Haberler Aralık 85 Teknolojik Gelişmeler Aralık 85 Dağarcık: Dökme Demirlerde Lehimleme Đle Birleştirme Yöntemleri Oktay AKMAN Aralık 85 Metalurji Dergisi Sayılarına Göre Dizin Aralık 85 Demir Dışı Pirometalurjisindeki Eğilimler Yazan:Herbert H. KELLOGG Şubat 86

6 Çev.: Cüneyt ARSLAN 42 Şubat 86 Sürekli Tavlama Biçimlenebilir Çelik Sacların Üretiminde Yeni Bir Uygulama Vedat AKDENĐZ, Şubat 86 Tayfur ÖZTÜRK 42 Şubat 86 Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Kaynağında Kök Çatlağı Ve Maksimum Sertlik ( Hmax.) Selahaddin ANIK Şubat 86 Teknolojik Gelişmeler Şubat 86 Haberler Şubat 86 Dağarcık: Vakumla Kokil Kalıba Döküm Parçanın Mukavemet Ve Kalitesini Geliştirir Çev.: Ali HAN Şubat 86 Demir Dışı Pirometalurjisindeki Eğilimler Yazan:Herbert H. KELLOGG Nisan 86 Çev.: Cüneyt ARSLAN 43 Nisan 86 Tarih Boyunca Metal Ve Metalurji Bilgisi Üzerine Kısa Bir Bakış Zeki TEZ Nisan 86 Karbon Eşdeğeri Ergin NOYAN Nisan 86 Alüminyum Alaşımlarının Dövme Dökümü Ahmet ALTMIŞOĞLU, N. ERUSLU, A. HAN Nisan 86 Motor Üretiminde Seramik Malzemeler Narin ÜNAL Nisan 86 Teknolojik Gelişmeler Nisan 86 Haberler Nisan 86 Dağarcık: Endüksiyon Ocaklarında Enerji Tasarrufu Çev.: Bilgi ÇOBAN Nisan 86 Küresel Grafitli Dökme Demirin Soğuma Ve Katılaşma Hızı Stephen I. KARSAY, Ergin ÇAVUŞOĞLU Mayıs 86 En Çok Uygulanan Yüzey Đşlemleri Karşılaştırılmalı Bir Bakış Wilfried KORTMANN, Mehmet YÜKSEL Mayıs 86 ICP Ve Modern Atomik Emisyon Spektrometresi Mehmet DOĞAN Mayıs 86 Bir Söyleşi R. F. TYLECOTE, Nezihi OKAN Mayıs 86 Đşçi Sağlığı Ve Đş Güvenliği Mayıs 86 Haberler Mayıs 86 Alüminyum Ve Alaşımları Ali HAN Ağustos 86 Alüminyum Ön Alaşımları Şener MUTER Ağustos 86 Alüminyum Alaşımlarında Enklüzyonların Giderilmesi Ahmet ALTMIŞOĞLU, N. ERUSLU Ağustos 86 Alüminyum Ekstrüzyonunda Hatalar Ve Hata Analizinde Bilgisayar Mustafa GEVREK, Sinan Kullanımı ONURLU Ağustos 86 Alüminyum Korozyonu Necla HALĐLOĞLU Ağustos 86 Alüminyum Cüruflarından Metalin Geri Kazanılması Đçin Ekonomik Bir Proses Çev.: K. Sami KABUKÇU Ağustos 86 Bir Söyleşi:Rıfat Kont-Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri Müessese Müdürü Ağustos Ulusal Metalurji Kongre Ve Sergisi Ekim 86 Ticari Çift Fazlı Çelik Üretimi Hüseyin ÇĐMENOĞLU, Doç. Dr. E. Sabri KAYAL Ekim 86 Martenzitik Beyaz Dökme Demirler Şükrü ÇELĐK, Erdoğan TEKĐN Ekim 86 Sfero Dökme Demirde Kükürt Giderme Ve Küreselleştirme Çev.: Nusret ÖZGÜNALTAY Ekim 86 En Çok Uygulanan Yüzey Đşlemleri - Karşılaştırmalı Bir Bakış Wilfried KORTMANN Ekim 86 Çev.: Mehmet YÜKSEL 46 Ekim 86 Đşçi Sağlığı Ve Đş Güvenliği Çev.: Nusret ÖZGÜNALTAY Ekim 86 Haberler Ekim 86 Hasarsız Kontrol Komisyonunun Duyurusu 47 1 Aralık 86 Sigma Fazı Fazlı ARSLAN Aralık 86 Yüzeylerin Kaplanmasında Metal Püskürtme Yöntemleri Y. Doç. Dr. Nişan SÖNMEZ Aralık 86 Alüminyum Alaşımlarının Gerilim Çatlama Korozyonu Ve Kırılganlığının DCB Yöntemiyle Đncelenmesi A. Abbas AKSÜT Aralık 86 Zirkon Kumundan Başlayarak Nükleer Saflıkta Zirkonyum Üretiminin Đncelenmesi Seval ÖZTÜRK, Ali Yılmaz ERKOL, Vildan APAK, Yusuf Ziya YILMAZ Aralık 86 Haberler Aralık Yılında Odamıza Kayıt Olan Meslektaşlarımız Aralık 86 Metalurji Dergisi 1986 Yılı Dizini Aralık 86 Sözleşmeli Personel Uygulaması Şubat 87 Alüminyum Döküm Alaşımları Al-Si Ötektik Esaslı Çalışmalarda Yapı Özellik Đlişkileri R. ELLIOT Şubat 87 Çev.: Niyazi ERUSLU Şubat 87 Kalsiyumun Çeliğin Kontinü Döküm Prosesine Ve Mekanik Özelliklerine Etkisi Behçet ARKUN Şubat 87 Motor Silindir Gömlekleri Dökümünde Kalite Optimizasyonu Ve Bilgisayar Dr. Savaş ĐZGĐZ Uygulaması Şubat 87 Yüksek Dayanımlı Nikel Maraging Çeliklerine Genel Bakış Ercüment USLU Şubat 87 Demir - Çelik M. Cemal YILDIRIM Şubat 87 Haberler Şubat 87 Blister Bakırdan Arsenik Ve Antimonun Soda Cüruflarıyla Arıtımı Ercan AÇMA Nisan 87 Metalurjik Katı Atıklardan Yararlanabilme Olanakları M. Mustafa YILDIRIM, Asaf VAROL Nisan 87 Çeliklerde Hidrojen Gevrekleşmesi Ve Đlgili Teoriler Mehmet YÜKSEL Nisan 87

7 Çökeltiyle Sertleştirilmiş Fe-% 1 V Alaşımının Yüksek Sıcaklık Çekme Davranışı A. Şakir BOR, Oktay AKMAN Nisan 87 Demir Çelik Sektörünün Durumu Ve Dış Ticaretine Genel Bir Bakış Burhan ÖNGEOĞLU Nisan 87 Haberler Nisan 87 Dökümhanelerde Bilgisayar Uygulamaları I: Gri Dökme Demirde Sıvı Manfred J. SCHULZE, M. Atilla Metalik Maliyet Optimizasyonu SÖĞÜT, F. Nilgün TAŞ Haziran 87 CO 2 - Sodyum Silikat Yönteminde Bekletme Özelliklerinin Değişimi Orhan Şerif KOMAÇ Haziran 87 Demir Alaşımlarında Martenzit Nişan SÖNMEZ Haziran 87 Đnce Filmler Üretim Teknikleri Ve Endüstride Uygulamaları Macit ÖZENBAŞ, Cengiz TAN Haziran 87 Çelik Malzemelerde Islah Tavının Önemi, Gereği Ve Karşılaşılan Problemler M. Mustafa YILDIRIM Haziran 87 Haberler Haziran 87 Üye Kayıt Yenileme Formu Haziran 87 Kabuk Kalıplamada Yapışma Noktasının Kontrolü Sadettin ERGĐN, M. Niyazi ERUSLU, Ergin ÇAVUŞOĞLU Ağustos 87 Yüksek Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler Đçin Yeni Bir Kullanım Alanı Asaf VAROL, M. Mustafa YILDIRIM Ağustos 87 Hurda Dış Alımı Serbest Bırakılmalıdır Tuncay AKMAN Ağustos Yılının Đlk Yarısında Demir Çelik Sanayimizin Görünümü M. Cemal YILDIRIM Ağustos 87 Alüminyum Necla YIKILMAZ Ağustos 87 Basında Alüminyum Ağustos 87 Kitap Ağustos 87 Mesleki Takvim Ağustos 87 Haberler Ağustos 87 Uluslararası Mühendislikte Đnsan-Makine Đlişkileri Sempozyumu Đnsan- Makine Fotoğraf Yarışması TMMOB Ağustos 87 Seramik Teknik Kongresi Ve Sergisi TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ağustos 87 Tmmob Metalurji Mühendisleri Odası Metalurji Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Komisyonu 52 4 Ekim 87 Metalürji Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Ve Esasları Yönetmeliği Taslağı 52 5 Ekim 87 Soy Çeliklerin Borlanması Nişan SÖNMEZ Ekim 87 Yapıştırılan, Nokta Kaynağı Yapılan Ve Kombine Edilen Bağlantıların Kırılma Davranışları Selahattin ANIK, Ahmet OĞUR Ekim 87 Killerin Çekiminde Ağız Geometrisinin Kil Taneciklerinin Dizilimine Etkisi Platin Grubu Metallerin Sanayide Kullanımı Güngör GÜNDÜZ, Bedrettin SUBAŞILAR, Turgay ERTÜRK Yahya Fedai SARPEGE, Đsmail TAŞLICA, Adnan ÇOLAKOĞLU Ekim Ekim 87 Özür Ve Düzeltme Ekim 87 Haberler: Tmmob dan- Oda dan Ekim 87 Basından Ekim 87 Mesleki Takvim Ekim 87 Kutu Sementasyonunda Karbürleme Süresi, Karbürleme Sıcaklığı Ve Aktivatör Oranının Etkili Sementasyon Derinliğine Etkileri Mehmet YÜKSEL, Ahmet Nuri YILMAZ Aralık 87 Taşıt Eksoz Sisteminde Kullanılan Seramik Katalizörler; Đşlevi Ve Üretimi Narin ÜNAL, Hüseyin A. ÖCAL Aralık 87 Çinko-Alüminyum Esaslı Yatak Alaşımlarının Sürünme ( Creep ) Temel SAVAŞKAN, Sammel Davranışlarının Đncelenmesi MURPHY Aralık 87 Teknoloji Üzerine Taner MERSĐN Aralık 87 Haberler Aralık 87 Uluslararası Mühendislikte Đnsan-Makine Đlişkileri Sempozyumu Açılış Konuşmaları Ve Bildiri Başlıkları Aralık 87 Oda dan Bina Alım Kampanyası Aralık Yılında Odamıza Kayıt Olan Meslektaşlarımız Aralık 87 Tahribatsız Muayene Komisyonu Endüstriyel Radyografi Kursu 1. Seviye Sertifika Sınavı Aralık 87 Metalürji Dergisi 1987 Yılı Dizini Aralık 87 Endüstriyel Radyografi Ve 1. Seviye Sertifika Sınavı TM-1 3 Şubat 88 Alman Tahribatsız Muayene Cemiyeti TM-1 4 Şubat 88 Dünya Tahribatsız Muayene Sistemleri Ve Türkiye Metalurji Müh. Odası- Tahribatsız Muayene Komisyonu TM-1 5 Şubat 88 Hasarsız Kontrolde Operatör Eğitimi Ve Sertifikalandırılması Atilla Madazlıoğlu TM Şubat 88 Kanada da Tahribatsız Muayene de ( NDT ) Çalışan Personelin Sertifikalandırılması Hayri TORUN TM Şubat 88 Endüstride Tahribatsız Muayene ( Hasarsız Kontrol ün ) Yeri Selahattin ANIK TM Şubat 88 Gama Radyografisinde Kullanılan Sı Birimleri P. Lahure TM Şubat 88 Çev.: Mehtap TANRISEVER Şubat 88

8 Radyografik Değerlendirme Esasları Ali Nezihi BĐLGE, Beril TUĞRUL TM Şubat 88 Kaynaklı Đmalatta Hasarsız Kontrol Yöntemleri Yüksel Bilal AYDIN TM Şubat 88 Endüstride Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolü Ali Nezihi BĐLGE, Beril TUĞRUL, A. DURMAYAZ, E. GÜNGÖRDÜ TM Şubat 88 ASME Section VIII.DIV. 1 Appendix 4. Radyografik Çekimle Kaynak Dikişinde Belirlenen Yuvarlak Hatalar Đçin Kabul Standartları Çev.: Yüksel Bilal AYDIN TM Şubat 88 A. D. Merkblatter Hp5/3 Standardına Göre Radyografi Filmlerinin Değerlendirilmesi Çev.: Yüksel Bilal AYDIN TM Şubat 88 Acceptance Criteria For Conventional Radyographic Examination Of Welds Selahattin ANIK TM Şubat 88 Metalürji Müh. Odası TM Komisyonu Dgzfp TM-1 53 Şubat 88 Tahribatsız Muayene Komisyonu Endüstriyel Radyografi Kursu 1. Seviye Sertifika Sınavı TM-1 53 Şubat 88 Oda Başkanı Necla YIKILMAZ In 15. Dönem Olağan Genel Kurulu Açış Konuşması 54 4 Şubat Dönem Çalışma Programı Şubat 88 Tahribatsız Muayene Komisyonu Endüstriyel Radyografi Kursu 1. Seviye Sertifika Sınavı ( 8-23 Şubat 1988 ) 54 7 Şubat 88 Tüketicinin Korunması Ve Meslek Örgütleri 54 8 Şubat 88 TMMOB Ve TMMOB EMO Başkanı Teoman ALPTÜRK ün NETAŞ ta Mühendislerin Görevlerine Son Verilmesine Đlişkin Yaptığı Açıklama 54 9 Şubat 88 Tmmob Emo Đstanbul Şubesi Başkanı Ünal Erdoğan ın Basın Açıklaması Şubat 88 Kitap-Hidrometalurjik Süreçlerin Kimyası Prof. Dr. A.R. BURKIN Şubat 88 Çev.: M. Tevfik UTĐNE 54 Şubat 88 Mesleki Takvim Şubat 88 Yüksek Karbonlu Çeliklerin Tavlama Esnasında Karbonsuzlaşmasının Önlenmesi Sedat ÖZBĐLEN Şubat 88 Kr Prosesi Demir Üretiminde Yeni Bir Gelişme Iron & Steel Engineer den Şubat 88 Çev.: Nejat ĐZAR 54 Şubat 88 Yüksek Dayanımlı Ni Maraging Çelikleri Çeviren ve derleyen: Đlhami PEKTAŞ Şubat 88 Metallerde Laser Đle Kesme Tekniğinin Bugünkü Durumu Nişan SÖNMEZ Şubat 88 Sfero Dökme Demirin Magnezyum Muamelesinde Kullanılan Kapalı Pota Sistemleri Ve Endüstrideki Uygulamaları Tülay VURAL-Ferro Döküm A.Ş Şubat Metalurji Kongre Ve Sergisi Duyurusu Metalurji Müh. Odası Şubat 88 Tahribatsız Muayene Komisyonu Ultrasonik Muayene (U1) Kursu 1. Seviye Sertifika Sınavı ( 30 Mayıs-14 Haziran 1988 ) 55 4 Nisan 88 Duyurular: Sektör Araştırmaları, Staj, Đzmir Üye Toplantısı 55 5 Nisan 88 Mesleki Takvim Nisan 88 Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü, Lisans Bitirme Ödevleri, Yüksek Lisans Ve Doktora Tez Özetleri Nisan 88 Araştırma-Geliştirmede Hangi Çağdayız? Derleyen: Taner MERSĐN Nisan 88 Elektrik Ark Ocaklarında Alaşımlı Çelik Yapım Esasları Naci SEVĐNÇ Nisan 88 Birleştirilmiş Pota Metalurjisi Yöntemleri Đle Temiz Çelik Yapımı Oktay AKMAN Nisan 88 Küresel Grafitli Dökme Demirde Ara Kademe Islahı Nişan SÖNMEZ Nisan 88 Oda dan Haberler 56 4 Haziran 88 Adresi Đşlemeyen Üyelerimiz 56 5 Haziran Metalurji Kongre Ve Sergisi Duyurusu, Kasım 1988, MTA Kültür Sitesi -Ankara 56 6 Haziran 88 TMMOB XXX. Genel Kurulu Ankara da Toplandı Haziran 88 T.C. Başbakanı Sayın Turgut ÖZAL A Sunulan TMMOB Görüş Ve Öneriler Raporu Haziran 88 Demir Çelik Sektörünün Gelişimi Ve Sorunları Haziran 88 Hassas Dökümde Kullanılan Refrakter Malzemeler Engin ÖZKAN Haziran 88 Elektron Mikroskobunda Dinamik Deneyler Kenan ÖZCAN Haziran 88 Oda dan Haberler Endüstriyel Radyografi Kursu Ve Sertifika Sınavı 57 4 Ağustos 88 Ultrasonik Muayene ( U1) Kursu Ve 1. Sertifika Sınavı Ağustos 88 TMMOB Metalurji Müh. Odası- Đstanbul Temsilciliği Arkeometalurji Komisyonu Çalışmaları 57 8 Ağustos 88 Kaynak Dikişlerinin Ultrases Đle Hasarsız Kontrolü Murat GÜMRÜKÇÜOĞLU Ağustos 88 Boru Şeklindeki Malzemelerin Ultrasonik Đncelemesinde Kullanılan Trigonometrik Bağıntılar J. JOHNSON Ağustos 88 Çev.: Necip KÜLTÜR Ağustos 88 Buhar Türbin Kanadı Köklerindeki Çatlak Taramasında Uygulanan Ultrasonik Test Yöntemi P. LAHURE Ağustos 88 Çev.: Necip KÜLTÜR Ağustos 88 Classification Of X-Ray Films For The Industrial X-Ray Examination Selahattin ANIK, Ahmet OĞUR, Adnan DĐKĐCĐOĞLU Ağustos 88

9 Optik Yoğunluk Teriminin Doğru Kullanılması Ve Radyografik Filmlerde Yoğunluk Ölçümü Đle Đlgili Örnekler Çev.: Ünal DÖNMEZ Ağustos 88 Endüstriyel X-Işını Filmlerinin Karanlık Oda Đşlemlerine Đlişkin Öneriler Çev.: Ünal DÖNMEZ Ağustos 88 Tahribatsız Muayene Yöntemleri Kullanılarak Kaynak Dikişlerinin Đncelenmesi Ve Radyografik Test Filmlerinin Đşaretlenmesi Đle Đlgili Çev.: Ünal DÖNMEZ Ağustos 88 Esaslar 5. Metalurji Kongre Ve Sergisi Duyurusu, Kasım 1988, MTA Kültür Sitesi -Ankara Ağustos Metalurji Kongre Ve Sergisi 58 4 Ekim 88 TMMOB den Teoman Alptürk ün Basın Açıklaması 58 5 Ekim 88 TMMOB Danışma Kurulu Ekim Denizli Malzeme Sempozyumu Duyurusu 58 8 Ekim 88 Demir Çelik Endüstrisinde Pota Metalurjisinin Yeri, Önemi Ve Gelişimi Feridun DĐKEÇ Ekim 88 Teknolojik Açıdan Temiz Çelik Üretimi Pota Metalbilimi Ve Ötesi Erdoğan TEKĐN Ekim 88 Ülkemizde Pota Metalurjisi Uygulamaları Erdemir de Pota Metalurjisi Uygulamaları Asilçelik te Pota Metalurjisi Uygulamaları Beklentiler Ve Elde Edilen Sonuçlar Metaş Ta Uygulamaya Konulan Hurda Ön Isıtma Dipten Döküm Alma Ve Pota Ocağı Kullanımı Đle Yüksek Verimlilikte Ve Kalitede Çelik Üretimi Fuat ALA, Cengiz ŞAHĐNTÜRK Ekim 88 Yavuz SAATÇĐ Ekim 88 Metaş AR-GE Grubu Ekim 88 Đzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş. Çelikhanesi Pota Metalurjisi Uygulamaları Levent PEKUYSAL Eylül Ekim 88 Bina Alım Kampanyası Duyurusu Aralık 88 Ultrasonik Muayene ( U1) Kursu Ve 1. Sertifika Sınavı Yapıldı 59 7 Aralık Yılında Odamıza Kayıt Olan Meslektaşlarımız Aralık 88 Çağrı Aralık Metalurji Kongre Ve Sergisi Aralık Metalurji Kongre Ve Sergisi : Basın Açıklaması Aralık Metalurji Kongre Ve Sergisi : Sergide Yer Alan Kuruluşlar Aralık 88 Oda Başkanı Necla YIKILMAZ ın 5. Metalurji Kongre Ve Sergisini Açış Konuşması Aralık Metalurji Kongresinde Sunulan Ve Bildiriler Kitabında Yer Alan Bildiriler Aralık 88 Oda Başkanı Necla Yıkılmaz ın 5. Metalurji Kongre Ve Sergisini Kapanış Konuşması Aralık Metalurji Kongre Ve Sergisine Katılan Kuruluşlar Aralık Metalurji Kongresi Kapsamında Diploma Öncesi Ve Sonrası Metalurji Mühendisliği Eğitimi, Oda-Sanayi-Üniversite Đşbirliği Konulu Bir Panel Aralık 88 Düzenlenmiştir. Oda dan Duyuru: Bina Alım Kampanyası 60 4 Şubat 89 Ultrasonik Muayene ( U1) Kursu Ve 1. Sertifika Sınavı Şubat 89 Duyuru: Đstanbul Temsilciliği Yayın Komisyonu 60 9 Şubat 89 Duyuru: Đstanbul Temsilciliği Refrakter Malzemeler Komisyonu 60 9 Şubat 89 Metalurji Dergisi 1988 Yazı Dizini Şubat 89 Kitap: Lamel Grafitli Gri Dökme Demirin Aşılanması Ve Kalitesini Belirleyen Matematiki Đlişkiler Savaş ĐZGĐZ Şubat 89 TMMOB den Şubat 89 Alüminyum Fiyatlarında Londra Metal Borsasının Önemi, Alüminyum Dünyasında Neler Oluyor, Fiyat Hareketlerinin Analizleri Ve K. Sami KABUKÇU Şubat 89 Projeksiyonlar Çelik Dökümhanelerimizde Fire Ve Verimlilik Taner MERSĐN Şubat 89 Kutuda Karbonlama Hasan ŞAHAN, Behzat AKBAŞ Şubat 89 Mekanik Presler Đçin Đri Krankların Dövülmesi Levon ÇAPAN, Vural CEYHUN Şubat 89 Yüksek Hız Rulmanlarındaki Aşınma Mekanizmalarının Elektron Mikroskobu Đle Đncelenmesi Temel SAVAŞKAN Şubat 89 Sunuş: Refrakter Malzemeler Nisan 89 Oda dan Duyurular :Odamız Tahribatsız Muayene Etkinliklerine Devam Ediyor 61 5 Nisan 89 Fotoğraflarla Metalurji Sergisi 61 6 Nisan 89 Uluslararası Teknoloji Forumu 61 6 Nisan 89 Ultrasonik Muayene ( U1) Kursu Ve 1. Sertifika Sınavı 61 7 Nisan 89 Isıl Đşlem Komisyonu Duyurusu 61 7 Nisan 89 Yemek Duyurusu 61 8 Nisan 89 Metalik Malzemelerde Mekanik Muayene Yöntemleri Kursu 61 8 Nisan 89 International Meehanite Metal Co. Ltd Nisan 89 Etibank Nisan 89 Kamuda Görevli Mühendis Ve Mimarlar Nisan 89 Çalışanlara Đnsanca Yaşam Hakkı Nisan 89 Refrakter Malzemelere Genel Bakış Zeynel KĐBAR, Mustafa ŞEN, Filyos Ateş Tuğlası Sanayi A.Ş Nisan 89

10 Türkiye de Refrakter Sanayi Ve Hammadde Sorunları Đbrahim BÜYÜKÇAYIR Nisan 89 Haznedar Ateş Tuğla Sanayi A.Ş. Nisan 89 Refrakter Sanayimizin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Murat URHAN - SÖRMAŞ A.Ş Nisan 89 Avrupa Refrakter Sanayinin Durumuna Genel Bakış Demir Ve Çelik Endüstrisinde Rekrakterlerin Yeri Önemi Ve Gelişmeler Cam Sanayiinde Kullanılan Rekrakterler Ve Kalite Kontrolün Önemi Zehra GÜNER-YTÜ, Emre GÜLER-Has Dış Tic. A.Ş. Feridun DĐKEÇ-ĐTÜ, Serdar ÖZGEN-ĐTÜ Eşref AYDIN- T. Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Araştırma Müdürlüğü Nisan Nisan Nisan 89 Kordiyerit Refrakterlerin Üretimi Cemalettin YAMAN-YTÜ Nisan 89 Z. Foroloy, C. Stournaras, N. Doğal Manyezit Klinkerlerin Özellikleri Ve Karbon Đçeren Tuğlaların Boukoylannis, P. Voultsidis, F. Đmalatındaki Etkileri Kanianis ( FĐMĐSCO) Nisan 89 Çev.: Erol AYVACIKLI, A. Levend OTSUKARCI-BOROVA 61 Nisan 89 Makine A.Ş. Yalıtkan Tandiş Astarlama Sistemleri T. S. WATROBA Nisan 89 Çev.: Nuri ASOVA 61 Nisan 89 Çelik Potaları Đçin Yeni Bir Sürgü Sistemi Arda ALTINAY-Döküm Đzabe Nisan 89 Monolitik Refrakter Malzemeler Murat ÖZAYDINLI- KALEMORGAN Refrakter San Nisan 89 Ve Tic. A.Ş. Demir Çelik Endüstrisinde Kullanılan Polimer Bağlı Magnezit Karbon Dr. P. Bartha, W. Koslowski, N. Tuğlaların Gelişimi Giloy-Refratechnik Nisan 89 Çev.: Orhan ĐNCE-Kavala- Metalurji 61 Nisan 89 Bazik Oksijen Konverterlerinde Grafitli Magnezya Kullanımı Narin ÜNAL, A. Ü. Antalya Meslek Yüksek Okulu Nisan 89 Soğuk Tandiş Plakalarının Çelik Üreticilerine Getirdiği Avantajlar K. Can CANDEĞER, M. Ertan YAZICI, Özkan NADAROĞLU- Çukurova Kimya A.Ş Nisan 89 Oda dan Duyurular : Endüstriyel Radyografi Kursu Ve 1. Seviye Sertifika Sınavı Yapıldı Haziran 89 Isıl Đşlem Özel Sayısı 62 5 Haziran 89 Borların Dünü Bugünü Geleceği 62 6 Haziran 89 Tmmob Olağanüstü Genel Kurulu Toplandı 62 7 Haziran 89 Tmmob Danışma Kurulu 62 8 Haziran 89 5 Haziran Çevre Günü 62 9 Haziran 89 Kobalt Đçeren Bakır Cüruflarının Doğru Akım Ark Ocağında ( Daao ) Karbotermik Redüksiyonu Okan ADDEMĐR Haziran 89 Beynitik Küresel Dökme Demir M. Tarık FERĐZOĞLU, Şeref ÖZTÜRK Haziran 89 Uçak Ve Korozyon Nuray AY Haziran 89 Çelik Dökümlerde Fire Ve Verimlilik-II Taner MERSĐN Haziran 89 Oda dan Duyurular : 63 4 Ağustos 89 Tahribatsız Muayene Faaliyetleri II. Seviye Ultrasonik Muayene Ve Endüstriyel Radyografi Kursları Ve 2. Seviye Sertifika Sınavları 63 5 Ağustos 89 Tahribatsız Muayene Özel Sayısı Ağustos 89 Demir Çelik Grevi Necla YIKILMAZ Ağustos 89 Isıl Đşlem Sanayi Ve Isıl Đşlemcilerin Sorunları M. Ali ER Ağustos 89 Isıl Đşlem Đşletmelerinde Maliyet Analizi Kriterleri Yılmaz TAPTIK Ağustos 89 Ostemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirler Ve Ticari Uygulamaları Mithat ÇÖRTELEK Ağustos 89 Kesici Takımların Tuz Banyoları, Koruyucu Gaz Atmosferli Fırın Ve Vakum Ocaklarında Isıl Đşlemi Yazan: G. WAHL, Ağustos 89 Çev.: Aziz GÖKNĐL 63 Ağustos 89 Suverme Ortamları Đhsan ÖNAL Ağustos 89 Tahribatsız Muayene Metotları Kurs Programı Ekim Metalurji Kongre Ve Sergisi Ekim 89 Ülkemizde Tahribatsız Muayene Alanındaki Etkinlikler Necla YIKILMAZ Ekim 89 NDT With A Special View To Leak Testing F. MISCHKE Ekim 89 Tahribatsız Muayenede Radyasyondan Korunma Selahattin ANIK Ekim 89 Tahribatsız Muayenede Eddy Akımları Metodu H. KORU, S. YILDIZ Ekim 89 Ultrasonik Test Uygulamasında Hata Duyarlılığını Muhafaza Etmek Đçin Uzaklık Genlik Kontrol Eğrileri Ve Transfer Çizgilerinin Kullanımı Yüksel B. AYDIN Ekim 89 Ultrasonic Defect Imaging And Sizing Technique H. WUSTENBERG, A. ERHARD, E. SCHULZ Ekim 89 Ultrasonic Examination Of Austenitic Welds A. W. EBERHARD Ekim 89 SYSTEM Performance Control Đn Magnetic Particle Đnspection M. STADHAUS, E. DICKHAUT, W. PRESTEL Ekim 89 Döküm Özel Sayısı 65 4 Aralık Metalurji Kongre Ve Sergisi Bülent TANIK 65 4 Aralık 89 TMMOB de Etkililik Arayışları Üzerine 65 5 Aralık 89

11 TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik Ve Mimarlık Hizmetleri Ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği 65 7 Aralık 89 Metalurji Mühendisliği Hizmetleri Ve Asgari Ücret Ve Esasları Yönetmeliği 65 9 Aralık 89 TMMOB Bilirkişilik Eksperlik Hakemlik Ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği Uyarınca 1989 Yılı Hizmet Karşılığı Ücretleri Aralık 89 Yitirdiklerimiz Aralık 89 Demir Ve Çelik Döküm Sektörü Mete NAKĐBOĞLU Aralık 89 Demir Ve Çelik Döküm Sanayimizin Teknolojik Durumu Mithat URAL Aralık 89 Türkiye Demir Çelik Sanayiinin Tanıtımı Ve Sorunları Erdoğan ALKAN Aralık 89 Türkiye de Döküm Sektörü Ve Küsget Dökümhane Geliştirme Merkezi Işıl TAHAN Aralık 89 Kanallı Đndüksiyon Ocağı Refrakterleri A. Levent OTSUKARCI Aralık 89 Potaların Kullanımı Ve Bakımı Mehmet SERDAR Aralık 89 Yeni Maça Ve Kalıp Bağlayıcı Sistemleri Alfaset Ve Betaset Özkan NADAROĞLU, Mehmet T. SOLUKÇU, K. Can Aralık 89 CANDEĞER Alüminyum Alaşımları Al Ti - B Üçlü Alaşımı Đle Tane Küçültülmesi Niyazi ERUSLU, Ahmet ALTMIŞOĞLU Aralık 89 Soğutucu Diskli Ergimiş Metal Spinlendirme Yöntemiyle Yüksek Hızda Sürekli Metalik Cam Şerit Dökümü I. AYTAŞ Aralık 89 Isıl Đşlem Özel Sayısı: 66 4 Şubat Meslek Đçi Eğitim Faaliyetleri 66 4 Şubat Takım Çelikleri Seminer Đzlenimleri Mehmet KORKMAZ 66 5 Şubat Metalurji Dergisi 1989 Yılı Yazı Dizini 66 6 Şubat 1989 Yılında Odamıza Kayıt Olan Meslektaşlarımız 66 8 Şubat Tmmob den Şubat Isıl Đşlem Tesislerinde Đşletme Organizasyonu, Planlama Ve Donanım Düzeni Yılmaz TAPTIK Şubat Isıl Đşlemde Deformasyon Ve Karbonlama Đşleminden Örnekler Behzat AKBAŞ, Hasan ŞAHAN Şubat Akışkan Yataklarda Sementasyon M. Önder YÜCEL Şubat Sementasyonla Yüzeyi Sertleştirilen Parçalar Đçin Çelik Ve Boyut Seçimi Ahmet Çetin CAN, Mehmet YÜKSEL Şubat Sursulf Kükürtle Hızlandırılmış, Kirletici Olmayan Tuz Banyosunda Nitrürleme Đşlemi Denginur AKSACI Şubat Meslek Đçi Eğitim Faaliyetleri Nisan - Haziran TMMOB den Teoman ALPTÜRK Nisan - Haziran Çelik Yapımında Magnezit- Karbon Tuğlalar Kemal Özkan BOZKIR Nisan - Haziran Çelikhane Konvertörlerinde Kullanılan Rekrakterler Ve Erdemir Nisan - Haziran Erdemir Uygulamaları Đleri Refrakter Teknolojisinde Global Gelişmeler Doç. Dr. Serdar ÖZGEN Nisan - Haziran Y. Ziya YILMAZ, S. Zirkonyum Dioksit Üretiminin Đncelenmesi Ve Seramik Teknolojisindeki Nisan - Haziran BÜYÜKELKEN, V. APAK, A.Y Uygulamaları ERKOL, C.GÜLTEKĐN Karma Malzemelerde (KM) Üretim Kusurları Ve Bunların Tahribatsız Nisan - Haziran Fehim FINDIK Muayene Đle Saptanması Demirli Hammadde Olarak Pelet Üretimi Ve Yüksek Fırınlarda Kullanımı Y. Doç. Dr. Mustafa Kelami Nisan - Haziran ŞEŞEN Dünya Sünger Demir Üretiminin Bugünkü Durumu Y. Doç. Dr. Süheyla AYDIN Nisan - Haziran Metal Üretim Süreçlerinde Asal Ve Reaktif Gazlar Çeviren: A. Nezihi OKAN Nisan - Haziran Demir Dışı Metal Üretiminde Kömür Kullanımı Ercan AÇMA Nisan - Haziran Demir Dışı Alaşımların Ergitilmesinde Kullanılan Şarj Malzemeleri Ve Nisan - Haziran Mustafa TAYANÇ Özellikleri Selen Ve Tellür Dr. Garip YILDIRIM Nisan - Haziran Metaş ın Ekonomiye Yeniden Kazandırılması Sorunu Tuncay AKMAN Ağustos - Ekim Döneminin Dünya Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi Ve 19 lı Yıllar Đçin Beklentiler Dökümhanelerin Çevre Kirliliğine Etkisi Ve Önleme Yöntemleri Taner MERSĐN Çağatay KESTĐR, M. Levent CANOĞULLARI, Ahmet ALTMIŞOĞLU Dökümlerde Asbest Yerine Seramik Fiber Malzemeler K. Sami KABUKÇU Kupol 2000 Gaz Veya Sıvı Yakıtla Uzun Süre Ergitme Yapabilen Kupol Ocağı Nejat S. ĐZAR Döküm Hatalarını Önlemede Döküm Tasarımı Işıl HABERAL Döküm Parçalarının Hasarsız Yöntemlerle Muayenesi Suat CANOĞULLARI, Yılmaz TAPTIK Ağustos - Ekim Ağustos - Ekim Ağustos - Ekim Ağustos - Ekim Ağustos - Ekim Ağustos - Ekim

12 Alaşımlı Çift Fazlı Çelik Sacların Sürekli Üretimi Ve Üründe Kalite Ağustos - Ekim Mustafa YILDIRIM Değerlendirmesi Otomotiv Yan Sanayii Olarak Hizmet Veren Bir Alüminyum Ağustos - Ekim Sertaç HÜN Dökümhanesinde Kalite Güvenilirliğinin Ana Hatları Petrol Borusu Çelikleri Kaynak Teknolojisi Fuat ALA -ERDEMĐR Ağustos - Ekim 6. Metalürji Kongre Ve Sergisi 71 4 Aralık Basında 6. Metalürji Kongre Ve Sergisi Aralık Demir Çelik Aralık Demir - Çelik Komisyonu Raporu Aralık Yakın Geçmişte Ve Günümüzde Türkiye de Demir Çelik Arif ONAT Aralık Sektör Aralık Tahribatsız Muayene Kurs Ve Sertifika Sınavları Aralık Bir Mektup Aralık Metal Ve Đnsan 19 Fotoğraf Yarışması KĐL Şubat - Nisan 91 Panel: Türkiye Demir Çelik Sektöründe Refrakter Sanayinin Bugünü Ve Şubat - Nisan Geleceği 91 Hadde Silindirinin Isıl Đşlemleri Prof. Dr. Levon ÇAPAN Şubat - Nisan 91 Çeliklerin Gevrek Kırılmasının Önlenmesi Ve Tokluk Özelliklerinin Amacıyla Uygulanan Kritik Sıcaklıklar Arası Isıl Đşlem Tekniği Öğr. Gör. Dr. Adem BAKKALOĞLU Consarg Heat Treatment Furnace For Mitutoyo UK Ltd Uygun Refrakter Malzeme Seçimi Ve Önemi Đbrahim BÜYÜKÇAYIR Çelik Endüstrisi Refrakterlerinde Đleri Teknoloji Seramiklerin Kullanımı Doç. Dr. Serdar ÖZGEN Çelik Potalarına Gaz Üfleme Yerli Olarak Üretilen Dökülebilir Refrakterlerin Özelliklerini Etkileyen Parametreler Y. Müh. H. PREYER, Rodex Deutschland AG Y. Doç. Dr. Cemalettin YAMAN, Prof. Dr. Ahmet TOPUZ Kompozit Malzemelerin Hava Taşıtlarına Uygulanması Orhan Şerif KOMAÇ Kompozit Malzemelerde Kenar Ve Vida Dislokasyonlarının Katman Arayüzeylerde Yarattığı Elastik Gerilmeler Farklı Türde Fiber Destekli CTP Malzemede Elastiklik Modülünün Yöne Bağlı Olarak Değişimi Metal Dolgu Takviyeli Plastiklerde Đletkenlik Doç. Dr. M. Lütfi ÖVEÇOĞLU Y. Doç. Dr. Ahmet ÜNAL Y. Doç. Dr. Emine TOPÇU, Prof. Dr. Müzeyyen MARŞOĞLU, Y. Doç. Dr. Sabriye PĐŞKĐN Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Şubat - Nisan 91 Ark Ocaklı Demir Çelik Tesislerimizin Sorunları Ve Çözümleri Paneli 74 4 Haziran 91 Tmmob Çevre Bildirgesi (1991) Haziran 91 Erdemir de Çevre Sorunları Ve Atıkların Değerlendirilmesi Erhan KARAHALĐLOĞLU Haziran 91 Mesleki Civa Zehirlenmesi Uz. Dr. Ahmet Nezih KÖK Haziran 91 Bakır Ateşle Rafinasyon Cüruflarının Metalurjik Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ahmet GEVECĐ, Met. Müh. Soroush SAMĐĐ, Haziran 91 Bakırın Sülfatlı Çözeltilerinden Lix64 Sheet Jel A 1 Solventi Kullanılarak Ekstraksiyonu Y. Müh. Nilgün KUŞKONMAZ, Haziran 91 Sıvı Ham Demir Üretiminde Yeni Prosesler Y. Doç. Dr. Süheyla AYDIN Haziran 91 Hematitin Đndirgenmesinde Demir Oluşumunun Mekanizması Ve Cao Etkisi Y. Doç. Dr. M.K. ŞEŞEN Haziran 91 Ankara Dökümhane Geliştirme Đhtisas Merkezi 75 4 Ağustos 91 Demir Ve Çelik Döküm Sanayicileri Derneği 75 6 Ağustos 91 CIATF Đle Demir Ve Çelik Döküm Sanayiimizin Đşbirliği Mithat URAL 75 9 Ağustos 91 Çevre Kirliliği Ve Sağlığa Zararlı Maddeler Ağustos 91 Temper Dökme Demir Ulusal Standartları Karşılaştırması Ağustos 91 Batch Melting: Advancing Induction Furnace Technology Ağustos 91 A New Generation Of Impact Moulding Technology Ağustos 91 Endüksiyon Ocaklarının Metalürji Sanayiindeki Yeri Ve Yerli Đndüksiyon Ocakları Caner DĐKĐCĐ Ağustos 91 Soğuk Kutu (Cold Box) Sistemlerinin Değerlendirilmesi Ve Tanımı Ağustos 91 Rotor Yardımıyla Azot Gazı Üfleyerek Alüminyum Banyolarında Gaz Giderme Ve Yıkama Yazan: J.P. ERARD Ağustos 91 Çev.: Erol YETĐŞEN 75 Ağustos 91 Küresel Grafitli Dökme Demirde Kaliteye Etki Eden Bazı Parametreler M. Tarık FERĐZOĞLU Ağustos 91 Tahribatsız Muayene Metotları 1991 Yılı Kursları 76 3 Ekim 91 Seminer-NDT 76 8 Ekim 91 Tahribatsız Muayene Personelinin Eğitimi Ve Sertifikalandırılması Ekim 91 Nondestructive Testing Of Liquid Natural Gas Tanks J.E. MADDEN Ekim 91 Toplam Kalite Anlayışı Fuat ALA, M. Cemal YILDIRIM Ekim 91 Just What Do We Mean Quality Assurance Dr. R.L. DUMMETT Ekim 91

13 Serbest Pazar Ekonomisi, Kalite Güvencesi Metalurjik Üretim Doç. Dr. Yılmaz TAPTIK Ekim 91 Recycling Olgusu, Gerekliliği, Uygulama Đlkeleri Ve Ekonomiye Katkısı Doç. Dr. Yılmaz TAPTIK, Doç. Dr. Süheyla AYDIN Ekim 91 Tasarımda Gerilme Gevşemesinin Önemi Müh. Adalet ZEREN, Met. Yük. Müh. Muzaffer ZEREN Ekim 91 Sfero Dökümlerde Fosforun Etkisi Memiş SAĞIROĞLU Ekim 91 Mühendislerin Sendikalaşması 77 3 Đş Kazaları 77 7 Askeri Đşyerlerinde Çalışan Mühendisler 77 8 Metalurji Dünyasında Yeni Bir Ses: Malzeme Bilimleri Topluluğu 77 9 Demir Çelik Sanayii Sanayi Kongresi Demir Çelik Oturumu T. Demir Çelik Đşletmelerinin Geçmişi Bugünü Ve Geleceği Dr. C. Sencer ĐMER Türkiye de Elektrik Ark Ocaklarının (EAO) Gelişimi Ve Demir Çelik Sanayindeki Yeri Sünger Demir Ve Elektrik Ark Fırınlarında Kullanımı Hami KARTAY Yük. Müh. Nazım NARÇIN, Doç. Dr. Süheyla AYDIN Yerli Yüksek Kaliteli Pik Üretiminde Kimyasal Bileşim Üzerine Öneriler Yük. Müh. Sami ALTUN Türk Takım Tezgahları Sanayi Ve Avrupa Topluluğu Đle Doğu Avrupa Pazarlarındaki Yeri H. Nuri ÖZBĐLEN Karabük te Kontinü Döküm Makinası Kuruluyor 78 6 Haziran Kontinü Döküm Makinası Nedir? 78 7 Haziran 92 Kuruluşlarımızı Tanıyalım: Türkiye Demir Çelik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü Haziran 92 Türkiye deki Demir Çelik Đşletmelerinde Toplam Kalite Kontrolü Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN, Met. Anlayışının Oluşturulması Müh. Đsmail BARIN Haziran 92 Endüstri Sektöründe Kalite Güvencesi Ve Sistem Belgelendirilmesi Yük. Met. Müh. Ercüment Ekrem ÖZCAN Haziran 92 Avrupa Topluluğu Kaynak Mühendisliği Eğitimi Kadir GENĐŞ Haziran 92 Polikristal Elmas Haddeler Yük. Müh. Muzaffer ZEREN, Arş. Gör. Adalet ZEREN Haziran 92 Metalurji Mühendisliği Ve Malzeme Mühendisliği Fevzi YILMAZ Haziran 92 Bergama Ovacık ta Kurulma Aşamasına Gelen Altın Tesisi Ön TMMOB Metalürji Müh. Odası Değerlendirme Raporu Altın Komisyonu Haziran 92 Tahribatsız Muayene 3. Seviye Kursları Başlıyor Haziran 92 Yeni Malzemeler Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı Yapıldı Haziran 92 Demir Ve Çelik Döküm Sanayicileri Başkanı Sn. Mete NAKĐBOĞLU Đle Görüşme 79 5 Yüksek Sıcaklıkta Aşınmaya Ve Oksidasyona Dayanıklı 33Cr-23Co-22Ni Süper Alaşımının Döküm Yönteminin Geliştirilmesi A.GÜLTEKĐN, H.KAZDAL, S.SEVĐK 79 7 Asit Astarlı Kupol Ocaklarında Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesi Ergitimi Ve Kükürt Giderme Yöntemleri (1) Şeref ÖZTÜRK Türkiye Demir Ve Çelik Döküm Sanayiinin Dünyadaki Yeri Erdoğan ALKAN Mangan Bronzu: Tanımı, Özellikleri, Dökümü Met. Müh. Fatih SÜZEN Döküm Hataları Y. Met. Müh. Serpil YAVUZ Kuruluşlarımızı Tanıyalım: Kosgeb Adgim Bir Firma Profili: Döktaş Türkiye deki Altın Cevherlerinin Değerlendirilme Olanaklarına Genel Bakış Y. Doç Dr. Fatma ARSLAN, Y. Doç. Dr. Cüneyt ARSLAN, Doç. Dr. Ercan AÇMA Yeni Malzemeler Çalışma Grubu 2. Toplantısı Yapıldı Uluslararası Döküm Sanayii Teknik Birliği (Cıatf) Alüminyum Sektörüne Bir Bakış 80 6 Türkiye Alüminyum Sanayiinde Đki Dernek: ALSĐAD Ve TALSAD 80 8 Al Si Döküm Alaşımlarının Sodyum Ve Stronsiyum la Modifikasyonu Y. Met. Müh. Cezmi ŞEN Alüminyum Cürufu Ve Önemi Unumsu Ve Kumumsu Alümina Üretimine Hidrat Kristalizasyonunun Etkisi Ve Bu Konuda Yapılan Đyileştirme Çalışmaları Y. Met. Müh. Đbrahim HELVACIOĞLU Etem GENCER-Kimya Müh., Ümit Y. ÖKE- Maden Müh Alüminyum Ekstrüzyonu Ve Yüzey Đşlemleri Y. Met. Müh. Timur ULUCAK Alüminyum Metal Numunelerinde Segregasyon Ve Numune Kalıp Dizaynının Etkileri K. Sami KABUKÇU Etibank Seydişehir Alüminyum Đşletmesi Firma Profili: Nasaş Alüminyum Sanayi Ve Ticaret A.Ş Alüminyum Dünyasından Türkiye Demir Ve Çelik Döküm Sanayinin Dünyadaki Yeri ( Iı ) 80 46

14 Asit Astarlı Kupol Ocaklarında Küresel Grafitli Dökme Demir Malzemesi Ergitimi Ve Kükürt Giderme Yöntemleri ( ll) Süreli Yayınlar Yılı Türkiye Alüminyum Ürünleri Dış Ticareti ATĐLLA ERAKTAN Toplam Kalite Yönetimi Akın AYDINCEREN 81 9 Mart 93 SPC Đstatistiki Proses Kontrolü Ve Proses Yönlendirme Kartları Dr. Savaş ĐZGĐZ, Met. Müh. Ahmet SELÇUK Mart 93 Iso 00 Kalite Güvence Sistemi Met. Müh. Yaşar ERDOĞAN Mart 93 Kalite El Kitabı Yaylalı GÜNAY Mart 93 Kalite Güvence Sistemleri Đçerisinde Satınalma Kontrolünün Önemi A. Hayri TORUN Mart 93 Nato Askeri Kalite Güvence Sistemleri Servet GÜLER Mart 93 Türkiye de Standardizasyon Ve Kalite Çalışmaları Ercüment Ekrem ÖZCAN Mart 93 Taı Kalite Teminat Sistemleri Ahmet TOKMAKÇIOĞLU Mart 93 Bir Dernek: Kalder Mart 93 Kalite Güvencesi Sistemi Sertifikalandırılmasında Aşamalar Sinan POLATER Mart 93 Süreli Yayınlar Dr. Tarık BAYKARA Mart 93 Çağdaş Gelişmeler Işığında Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Dr. Tarık BAYKARA 82 8 Nisan 93 Đleri Teknoloji Malzemeleri Öncelikli Alan Olarak Türkiye nin Politikaları: Dr. Tarık BAYKARA Hedefler Ve Stratejiler Nisan 93 Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Araştırma Bölümü Çalışmaları Dr. Tarık BAYKARA Nisan 93 Polikarbonatın Mekanik Özelliklerine Ortamın Etkisi Eren Sevimli, Ahmet TOPUZ Nisan 93 Yüksek Sıcaklık Malzemeleri: Alüminitler Y. Doç. Dr. Gürel ÇAM, Doç. Dr. M. Servet BUYURAN Nisan 93 Đmplant Malzemeler Serdar SEVĐK, Ahmet GÜLTEKĐN, Havva KAZDAL Nisan 93 Seramik Üretiminde Sol Jel Yöntemi Volkan GÜNAY Nisan 93 Cam Seramikler Dr. A. Aydın GÖKTAŞ Nisan 93 Süreli Yayınlar Nisan Uluslar Arası Metalurji Ve Malzeme Kongresi 83 8 Kongre Teknik Programı 83 9 Teknik Oturum Çizelgesi Congress Technical Program Schedule Of Technical Sessions Demir Çelik Paneli Ve Đleri Malzemeler Forumu Demir Çelik Paneli Đleri Malzemeler Forumu Kongre Haberleri Ankiros Ve Annofer Fuarları Basında Kongre Ve Fuarlar Türkiye de Tahribatsız Muayene Alanına Đlişkin Çalışmalar Serdar AKYÜZ Kalder Ankara Şubesi Servet GÜLER Tmmob Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Melih Töreli nin Kongre Açış Konuşması 84 8 Haziran 93 Bildiriler Kitabı Haziran 93 Basında Kongre Ve Fuarlar Haziran 93 Meslekte 25.Yıl Kutlaması Haziran 93 Demir Çelik Paneli (Bölüm 1) Haziran 93 Đleri Malzemeler Forumu (Bölüm 1) Haziran 93 Süreli Yayınlar Haziran 93 Bof larda Bazik Astarın Aşınmasını Etkileyen Faktörler Dr. R. Hakkı ÖZŞAHĐN 85 8 Ağustos 93 Turboşarj Türbin Kanatçığının Hassas Döküm Yöntemiyle Đmalatı M. Baki KARAMIŞ, Durmuş ODABAŞ, Yavuz KARABULUT Ağustos 93 Demir Çelik Paneli (Bölüm 2) Ağustos 93 Đleri Malzemeler Forumu (Bölüm 2) Ağustos 93 Altın Raporu Y. Doç. Dr. Fatma ARSLAN, Y. Doç. Dr. Cüneyt ARSLAN, Doç Ağustos 93 Dr. Ercan AÇMA Süreli Yayınlar Ağustos 93 Metal Yüzeylere Uygulanan Đşlemler, Yöntem Ve Malzeme Seçimi Y. Doç. Dr. Bigehan ÖGEL 86 5 Ekim 93 Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi Đle Yüzey Kaplama Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR Ekim 93 Mekanik, Elektrik Ve Optik Özelliklerin Modifikasyonu Đçin Yeni Bir Yüzey Kazım TUR Ekim 93 Đşlem Tekniği: Đyon Đmplantasyonu Đki Yeni Mühendislik Yüzey Đşlemi: Electroless Nickel And Hard Anodizing Tülay ERBĐL Ekim 93 Elmas Đnce Film Kaplamalar Süleyman YALÇIN Ekim 93 Sıcak Daldırma Yöntemiyle Galvanizleme Alper AKÇAM, Yeşim SAKAOĞLU Ekim 93 Galfan Çinko Kaplamalarda Yeni Bir Nesil Đ. Tanju TEKELĐOĞLU, G. Şevket YĐNSEL Ekim 93 Bir Dernek: Korozyon Derneği Ekim 93 Bir Dernek: East Ekim 93 Süreli Yayınlar Ekim 93 Çağlar Boyunca Altın Prof. Dr. Macit ÖZENBAŞ 87 6 Aralık 93

15 Altın Đle Đlgili Genel Bilgiler Ve Altında Standardizasyon Kutluhan SAYGINAR Aralık 93 Altında Analiz Yöntemleri H. Rahmi BOZ Aralık 93 Altın Borsası Aralık 93 Kuyumcuların Altın Değerlendirmesi Aralık 93 Altın Ve Türkiye Prof. Dr. Ayhan ERLER Aralık 93 Ülkemizde Altın Đşlemeciliği Ve Sorunları TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Altın Komisyonu Aralık 93 Altın Prosesine Bir Örnek Kutluhan SAYGINAR Aralık 93 Metal Ve Altın Cevheri Zenginleştirilmesinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL Aralık 93 Anod Çamuru Đşlemi Ve Altın Üretimi H. Rahmi BOZ Aralık 93 Eğitim Potamızdan Aralık 93 Süreli Yayınlar Aralık 93 Genel Kurullar Sürecine Girerken Teoman ALPTÜRK 88 5 Şubat Yılında Tmmob Örgütlülüğü Kemal GÜNAYDIN 88 7 Şubat 94 Çalışma Yaşamında Öncelikli Sorunlar Süleyman Sami ALTUN 88 9 Şubat 94 Bazı KĐT Đnceleme Çalışmalarının Yorum Ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Fikret ŞENSES Şubat 94 Gümrük Birliği Ve Demir Çelik Sanayimize Olası Etkileri Melih Töreli Şubat 94 Kalite Yönetimi Serdar TAN Şubat 94 Taguch nin Kalite Felsefesi Ve Optimizasyon Metotları Dr. Savaş ĐZGĐZ Şubat 94 Eğitim Potamızdan Şubat 94 Süreli Yayınlar Şubat 94 Tarihte Bakır Ve Alaşımları Prof. Dr. Macit ÖZENBAŞ Nisan 94 Türkiye Bakır Potansiyeli Prof. Dr. Ayhan ERLER Nisan 94 Türkiye de Bakır Madenciliği Murat SEZER Nisan 94 Bakır Üretim Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet GEVECĐ Nisan 94 Pirometalurjik Bakır Üretim Teknolojilerinin Enerji Kullanım.0ları Açısından Karşılaştırılması Tarık DOĞRU Nisan 94 Türkiye de Flaş Đzabe Teknolojisi Uygulaması Tarık DOĞRU Nisan 94 Bakır Anot Çamurlarının Đşlenmesine Genel Bir Bakış Cem ATÇAKAN Nisan 94 Değerli Metal Đzabe Ve Rafinasyonunda TBRC (Top Blown Rotary Converter) Cem ATÇAKAN Nisan 94 Bakır Alaşım Ve Kompozitleri Y. Doç. Dr. Bigehan ÖGEL Nisan 94 Bakır Esaslı Şekil Bellekli Alaşımlar Metin KOYUNCU, M. Kadri AYDINOL, Prof. Dr. Şakir BOR Nisan 94 Bronz Heykel Dökümü Prof. Heykeltıraş Tamer BAŞOĞLU Nisan 94 Eğitim Potamızdan Nisan 94 Süreli Yayınlar Nisan 94 Türkiye Ve Dünyada Demir Çelik Alanında Gelişmeler Ve Değişimler Prof. Dr. Fevzi YILMAZ 11 Haziran 94 Altı Planlı Dönemde Demir Çelik Sektörü (Durum Değerlendirme Öneri) Hami KARTAY 17 Haziran 94 Çok Taraflı Çelik Anlaşması Melih TÖRELĐ 27 Haziran 94 Karabük Gerçekleri TMMOB Metalurji Müh. Odası 31 Haziran 94 Erdemir Tarafından Hazırlanan Karabük Demir Çelik Fabrikaları Đyileştirme Projesi Fizibilite Raporu Özeti 46 Haziran 94 Karabük Demir Çelik Đşletmeleri Đnceleme Kurulu Raporu Özeti 50 Haziran 94 Kardemir Kapatılmamalı Modernize Edilmelidir Metaş 57 Haziran 94 Karabük Demir Çelik Đle Đlgili Alınan Karar Ve Düşündürdükleri Mahmut KĐPER 59 Haziran 94 Corex Prosesi Đle Sıvı Ham Demir Üretimi Doç. Dr. Süheyla AYDIN 61 Haziran 94 Eğitim Potamızdan 66 Haziran 94 Süreli Yayınlar 68 Haziran 94 Uluslararası Tahribatsız Muayene Etkinlikleri Ağustos 94 TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene Komisyonu Yapısı Ve Çalışmaları Serdar AKYÜZ Ağustos 94 Metalurjik Ve Mekanik Malzeme Özelliklerinin Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi C. Hakan GÜR Ağustos 94 Kaynak Dikişlerinin Ultrasonla Muayenesi (Çelik Malzemeler) Birnur DOYUM Ağustos 94 Östenitik Kaynak Dikişlerinin Ultrasonik Testinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözümleri Kaynak Dikişlerindeki Olası Hata Tipleri Ve Bu Hataların Tahribatsız Muayene Yöntemleri Đle Belirlenmesi Şinasi EKĐNCĐ Ağustos 94 Veli AYKANAT Ağustos 94 Kompozit Malzemelerin Tahribatsız Muayenesi Hacer AYGÜN, Binnur DOYUM Ağustos 94 Uçaklarda Korozyon Ve Tahribatsız Muayene Yöntemlerinin Kullanımı Deniz Dikmen GÜNGÖR Ağustos 94 Kalın Çelik Döküm Parçaların Radyografik Muayenesi Endüstriyel X-Işını Tüplerinin Odak Büyüklüklerinin Ölçülmesi Đçin Pratik Ve Kullanışlı Bir Yöntem X-Işınları Cihazı Optik Etkin Odak Büyüklüğünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi A.N.BĐLGE, B.TUĞRUL, H.ÖNAL Doç. Dr. A. Bülent DOYUM, Dipl.- Đng. Eberhard NABEL Ertuğrul YILMAZ, Hacer AYGÜN Ağustos Ağustos Ağustos 94

16 Eski Tesislerde Kalan Ömür Tayinleri Cemal SĐLAN Ağustos 94 Türk Sanayiinde Üretilen Değişik Malzemelere Uygulanan Tahribatsız Test Tekniklerinin Karşılaştırılması Ve Yorumlanması Dr. Nihat KARAĐNCĐ Ağustos 94 Eğitim Potamızdan Ağustos 94 Süreli Yayınlar Ağustos 94 Dünyada Ve Türkiye de Alüminyum Kamil ÇINAROĞLU Ekim 94 Vıı. Beş Yıllık Kalkınma Planı Demir Dışı Metaller Özel Đhtisas Komisyonu Alüminyum Çalışma Grubu Raporu (Özeti) Ekim 94 Dünyada Ve Türkiye de Boksit Ertuğrul TEPEBAŞI Ekim 94 Boksitlerden Alümina Üretimi Ve Seydişehir Alümina Fabrikası Ümit Y. ÖKE, Ethem GENÇER Ekim 94 Soderberg Mi? Prebaked Mi? Veya Alüminyum Üretiminde Tamam Mı? Devam Mı? Talat ÇAMLIDERE Ekim 94 Etibank Seydişehir Alüminyum Tesislerinin Modernizasyonu Đbrahim EKĐN Ekim 94 Seydişehir Alüminyum Tesisleri Elektroliz Hücreleri Enerji Dengesi Ve Bileşenleri Talat ÇAMLIDERE Ekim 94 Sıvı Alüminyum Rafinasyonu Đbrahim HELVACIOĞLU Ekim 94 Alüminyum Hurdalarının Geri Kazanılması Necip ÜNLÜ, Sabahattin GÜRMEN, Ahmet ALTMIŞOĞLU, Niyazi ERUSLU Ekim 94 Al-Si Alaşımlarının Modifikasyonu Ve Tasfiyesi Yaşar BAYRAKTAR Ekim 94 Alüminyum Boyanması Ve Tesbit Đşleminin Kalitesinin Saptanması Yüksel GÜVENĐLĐR Ekim 94 Birincil Alüminyum Üretim Tesisi Yatırım Faktörleri Talat ÇAMLIDERE, Murat KOCAALĐOĞLU Ekim 94 Türkiye de AR-GE Çalışmaları Ve Alüminyum Sanayi Süleyman AKBAY Ekim 94 Alüminyum Endüstrisi Ve Enerji Sorunları Talat ÇAMLIDERE Ekim 94 Eğitim Potamızdan Ekim 94 Süreli Yayınlar Ekim 94 Vıı: Beş Yıllık Kalkınma Planı Demir Dışı Metaller Özel Đhtisas Komisyonu Çinko, Kurşun, Kadmiyum Çalışma Grubu Raporu (Özet) Aralık 94 Türkiye Kurşun-Çinko Potansiyeli Ve Sorunlar Prof. Dr. Ayhan ERLER Aralık 94 Çinko Üretim Yöntemleri Nurşen GÜRESĐN, Prof. Dr. Yavuz TOPKAYA Aralık 94 Çinkur Tesislerinde Talyum Eliminasyonu Prof. Dr. Yavuz TOPKAYA, Burhan MERCAN Aralık 94 Çinko Elektronizinde Metanol Đlavesinin Mekanizması Ve Laboratuvar Çapta Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt ARSLAN Aralık 94 Çinko Đçerikli Đkincil Hammaddelerin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Ercan AÇMA Aralık 94 Elektrik Ark Ocağı Tozlarından Çinko Kazanımı Üzerine Görüşler Metalurji Mühendisleri Odası Aralık 94 Monotektoid Esaslı Zn-Al-Cu Alaşımlarında Yaşlandırma Sırasında Oluşan Fazların Yönlenme Đlişkileri Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN Aralık 94 Magnezyum Ve Türkiye nin Magnezyum Potansiyeli Prof. Dr. Đshak KARAKAYA Aralık 94 Eğitim Potamızdan Aralık 94 Süreli Yayınlar Aralık 94 CE-Markası: Avrupa Birliği Ve Kalite Kavramına Yeni Yaklaşımlar C. Hakan GÜR Şubat 95 Iso 00 Uluslararası Kalite Standardı Dr. Oğuzkan BÖLÜKBAŞI, Rezzan METAN Şubat 95 ISO 00 Kalite Standartları Ve Kalibrasyon Suat YAĞMUR Şubat 95 Türkiye de Ve Dünyada Mühendislik Eğitimi Prof. Dr. Fevzi YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Cuma BĐNDAL, Mehmet ÇOBAN Şubat 95 Türkiye deki Krom Rezervleri Ve Endüstriyel Uygulamalardaki Kullanımı Kenan YILDIZ Şubat 95 Tdçi Divriği Madenleri Müessesi Peletleme Tesisinde Organik Bağlayıcıların Kullanılabilirliğinin Etüdü Çöktürülmüş Silika Süper Alaşımlar Kaynaklanabilir Alüminyum-Lityum Alaşımları Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK, Prof. Dr. Güven ÖNAL, Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ, Yrd. Doç. Dr. Kelami ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜVENĐLĐR Serdar SEVĐK, Havva KAZDAL, Dr. Ali Arslan KAYA Çağatay KESTĐR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTMIŞOĞLU, Prof. Dr. M. Niyazi ERUSLU Şubat Şubat Şubat Şubat 95 Al Ve Cu Tellerin Soğuk Basınç Kaynağı Đle Birleştirilmesi Muzaffer ZEREN Şubat 95 Punta Kaynağının Esasları Suat YAĞMUR, Mehmet Ali ŞENAY Şubat 95 Süreli Yayınlar Şubat 95 Kesici Takım Ve Kalıplarda Hata Nedenleri Ve Alınması Gereken Cem C. OLCAYTO, Mehmet Önlemler ASAY Nisan 95

17 Kaynak Çelik Birleştirmelerin Isıl Đşlemi Özgür AKÇAM, Caner BATIGÜN Nisan 95 H11/H13 Sıcak Đş Kalıp Çeliklerinin Tokluğu M. Önder YÜCEL Nisan 95 Isıl Đşlem Kökenli Yüzey Çatlakları Ve Tahribarsız Yöntemlerle Muayene C. Hakan GÜR Nisan 95 Süreksiz Sıc Katkılı Alüminyum Matrisli Kompozitler (Bölüm 1) Süreksiz SIC Katkılı Alüminyum Matrisli Kompozitler (Bölüm 2) Termomekanik Ve Isıl Đşlemlerin Mekanik Özelliklere Etkisi Dr. Ümit CÖCEN, Prof. Dr. Kazım ÖNEL Dr. Ümit GÖKÇEN, Prof. Dr. Kazım ÖNEL Nisan Nisan 95 Endüstriyel Atık Olarak Kırmızı Çamur Mustafa KARA, Ö. Faruk EMRULLAHOĞLU Nisan 95 Kütahya- Gümüşköy Silisifiye Tüf Cevherlerinden Gümüşün Tiyoüre Đle Doç. Dr. Fatma ARSLAN, K. Kazanılması Tahsin PEREK Nisan 95 Süreli Yayınlar Nisan 95 Selahattin Şanbaşoğlu nu Yitirdik Haziran 95 Metal Haftası Haziran 95 Metal Haftası Açılış Konuşmaları Haziran 95 Meslekte 25. Yıl Onur Plaketi Haziran Uluslararası Metalurji Ve Malzeme Kongresi Destekleyen Kuruluşlar Haziran 95 Ticari Bildiri Sunumu Haziran 95 8.Uluslar Arası Matalurji Ve Malzeme Kongresini Bildiriler Kitabı Haziran 95 ANKĐROS 95 Ve ANNOFER 95 Uluslar Arası Đhtisas Fuarları Haziran 95 Panel: Demir-Çelik Haziran 95 Panel: Sınai Gelişimde Yeni Malzemelerin Rolü Haziran 95 Panel Bildirgeleri Haziran 95 Đleri Malzemeler- Türkiye Đçi Kritik Bir Değerlendirme Doç. Dr. Tarık BAYKARA Ağustos 95 Plazma Sprey Kaplama Teknolojisi F. ÜSTEL, Ş. ŞOYKAN, E. ÇELĐK, E. AVCI Ağustos 95 Osprey Yöntemi Đle Metal Matriksli Kompozitlerin (MMK) Üretimi Şaduman ŞEN, Hatem AKBULUT, Fevzi YILMAZ Ağustos 95 Đleri Teknolojik Seramiklerin Ekstrüzyon Ve Enjeksiyon Kalıplama Dr. A. Aydın GÖKTAŞ, Yüksel Yöntemleri Đle Şekillendirilmesi PALACI Ağustos 95 Metalik Camlar Doç. Dr. Yücel BĐROL Ağustos 95 Cüruf Bazlı Cam Ve Cam Seramikler Dr. A. Aydın GÖKTAŞ Ağustos 95 Biyoaktif Cam Seramikler Yrd. Doç. Dr. Hasan ALANYALI Ağustos 95 Söyleşi Demir-Çelik Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okay HEKĐMOĞLU Ekim 95 Kır, Sfero Ve Temper Döküm Demirler Prof. Dr. Metin Yılmaz GÜRLEYĐK Ekim 95 Yarı Katı Durumda Döküm, Şekil Verme Ve Rafinasyon Prosesleri Yrd. Doç. Dr. Altan TÜRKELĐ Ekim 95 Farklı Alüminyum Alaşımlarından Sıma Yöntemiyle Non-Dendritik B. Hakan SENCER, Yrd. Doç. Malzeme Üretimi Dr. Altan TÜRKELĐ Ekim 95 Siyanirlü Atıkların Çevre Açısından Etkisiz Hale Getirilmesi Doç. Dr. Fatma ARSLAN Ekim 95 Gümrük Birliği Aşamasında Türkiye de Akreditasyon Aralık 95 Belgelendirme Aralık 95 Avrupa Topluluğu Ürün Sertifikasyon Sistemi Aralık 95 Test/Analiz Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Aralık 95 Personel Belgelendirme Ve En Standartı Aralık 95 Avrupa Birliği Kalite Sistemi Ve Tahribatsız Muayene Standartları Aralık 95 Avrupa Birliği nde Akademik Ve Mesleki Yeterliliğin Tanınması Aralık 95 Tmmob den Oda mıza Şubat 96 Kısaca Metalurji Mühendisleri Odası Şubat 96 Metalurji Mühendisliği Öğretiminin (Đ.T.Ü.) Deki Gelişimi Prof. Dr. Veli AYTEKĐN Şubat 96 Odtü Metalurji Mühendisliği Bölümü Đlginç Bir Kuruluş Öyküsü Prof. Dr. Mustafa DORUK, Sinan KALYONCU Şubat 96 Yayın Kurulundan Meslektaşlara Şubat 96 Đlk Çıkarken Nejat TÜRKAN Şubat 96 Başyazı Şubat 96 Yayına Başlarken Şubat 96 5.Genel Kurul Çalışmaları Şubat 96 Genel Kurul Penceresinden 25 Yıla Bakarken Süleyman ALTUN Şubat Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Şubat 96 Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Talu nun Kongre Açılış Konuşması Şubat 96 Kongre Başkanının Konuşması Prof. Dr. Veli AYTEKĐN Şubat 96 Türkiye Demir-Çelik Sanayiine Genel Bir Bakış Prof. Dr. Veli AYTEKĐN Şubat 96 Tartışmalar Şubat 96 Đlk Kongreden Son Kongreye Taşınan Bilinç Melih TÖRELĐ Şubat 96

18 2. Metalurji Bilmsel Ve Teknik Kongresi Hazırlık Çalışmaları Sürdürülüyor Şubat Metalurji Bilmsel Ve Teknik Kongresi Şubat 96 Türkiye 2. Teknik Eleman Kurultayı Sendikalaşma Mücadelesinde Önemli Bir Adımdır Şubat 96 Iv:. Dünya Alüminyum Sanayiindeki Yerimiz Ve Hammadde Sorunlarımız Şubat 96 Metalurji Mühendisleri Odası Kalite Belgesi Uygulamasına Başladı Şubat 96 Tmmob Metalurji Mühendisleri Odası 6. Olağan Genel Kurulu Toplandı Şubat 96 Türkiye de Metalurji Mühendisliği Eğitimi Ve Sorunları Sempozyumu Şubat Demir-Çelik Sanayi Kongresi Toplandı Şubat Olağan Genel Kurul Şubat Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Şubat 96 Iı. Metalurji Bilimsel Ve Teknik Kongresi Tebliğler Kitabı Çıkıyor Şubat Dönem Görev Bölümü Şubat Dönem Görev Bölümü Şubat Ulusal Metalurji Kongresi Açılış Oturumu Açış Ve Konuk Konuşmaları Şubat 96 Xl. Dönem Görev Bölümü Şubat 96 XII: Dönem Görev Bölümü Şubat Dönem Yönetim Kurulu Şubat Dönem Yönetim Kurulu Şubat Dönem Yönetim Kurulu Şubat Dönem Oda Organları Şubat Dönem Oda Organları Şubat Metalurji Kongre Ve Sergisi Şubat 96 Selahattin Şanbaşoğlu nun 6. Metalurji Kongre Sergisi Açılış Konuşması Şubat Dönem Oda Organları Şubat 96 Tmmob Metalurji Mühendisleri Odası 19. Dönem Oda Organları Şubat 96 Selahattin Şanbaşoğlu nu Yitirdik Şubat 96 Son Söz Meral ÖZUSLU, Sinan KALYONCU, Nurşen Şubat 96 GÜRESĐN, Mahmut KĐPER Alüminyum Dökme Lehim Metodunun Fe37 Ve HSS Takım Çeliği Y: Doç. Dr. Halis ÇELĐK, Prof. Üzerine Uygulanabilirliğinin Araştırılması Dr. M. Mustafa YILDIRIM Nisan 96 Nötr Liç Çözümlendirme Artıklarından Piremetalurjik Yöntemlerle Kurşun Özgür Bilinç YILMAZ, Doç. Dr. Ve Çinko Kazanımı Ercan AÇMA Nisan 96 Đsdemir Konverterlerinde(Bof) Hurda Sarfiyatını Etkileyen Temel Faktörler Đsmail BARIN Üzerine Bir Değerelendirme Nisan 96 Đnternet ve Biz Ozan ERCAN Nisan 96 Bilgi Toplumu Ve Alüminyum Mustafa GÖZEN Nisan 96 KOBĐ lere Yönelik Yardımlar Ve Destekler Nisan 96 Đşyerinde Keyifli Konsensüz Sörçleri Dr. Abidin SÖNMEZ Nisan 96 Döküm Sempozyumu Haziran 96 Gümrük Birliği Karşısında Demir Ve Çelik Döküm Sanayiimiz Ve Đhracat Olanakları Mithat URAL Haziran 96 Dökümhanelerde Bilgisayar Destekli Mühendislik (Döküm Simülasyon Sistemleri) Fatih SÜZEN Haziran 96 Hassas Döküm Yöntemi Met. Yük. Müh. Ayfer (AKDENĐZ) ALTMIŞOĞLU Haziran 96 Ggg 40.3 Kalitesindeki Küresel Grafitli Dökme Demirde Çentik Darbe Dayanımına Etki Eden Bazı Parametreler M.Tarık FERĐZOĞLU Haziran 96 Dökme Demirlerde Üretim Kayıplarının Ve Döndülerinin Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma Sedat SADĐOĞLU Haziran 96 Metalik Eriyiklerin Filtrasyonunda Seramik Döküm Filtreler R. GÖREN, A.A. GÖKTAŞ, M. MARŞOĞLU Haziran 96 Vitrifiye Seramik Üretiminde Yeni Bir Teknoloji: Yüksek Basınçlı Döküm Ramazan ATEŞ Haziran 96 Döküm Malzemelerde Radyografik Kontrolün Önemi H. ÖNAL, N. BĐLGE, B. TUĞRUL Haziran 96 Fizik Kuralları Gereğince Sevgililikler Pörsümeye Mahkum Mu? Prof. Dr. Tolga YARMAN Haziran 96 Günümüz Đşletmeleri Açısından Önemli Bir Rekabet Avantajı: Iso 00 Remzi ALTUNIŞIK, Mustafa GÖZEN Ağustos 96 ISO 00 e Göre Talimat Hazırlama Teknikleri Ve Uygulamalar Sedat SADĐOĞLU Ağustos 96 Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14000) Ve Metalurji-Malzeme Sektörü Dr. C. Hakan GÜR Ağustos 96 Gümrük Birliği nde Kalitenin Önemi Doç. Dr. M. Cahit ENSARĐ Ağustos 96 Nato Kalite Güvence Dökümanları A. Hayri TORUN Ağustos 96 Yükseköğretimde Kalite Yönetimi Ağustos 96

19 Kalite Güvencesinde Tahribatsız Muayenenin Yeri Ve Türkiye deki Gelişimine Bir Bakış Neslhan MAHMUTYAZICIOĞLU, C. Hakan GÜR Ağustos 96 Verimlilik Açısından Çağdaş Bir Yönetim Aracı; Kaizen Teian Mustafa GÖZEN Ağustos 96 Iso 00! Nedir? Ne Değildir? Gürsel Ç. YILMAZÇETĐN Ağustos 96 Önemli Olma Tutkusu Şefik DOĞAN Ağustos 96 Malzeme Teknolojileri Ulusal Endüstriyel-Teknolojik Öncelikler Ve Stratejiler Doç. Dr. Tarık BAYKARA Ekim 96 What s New About New Materials Turgut M. GÜR Ekim 96 Metal Matrisli Kompozitler. Özellikleri Ve Uygulamaları Dr. Ümit CÖCEN, Prof. Dr. Kazım ÖNEL Ekim 96 Polimerik Đleri Malzemeler Prof. Dr. Güneri AKOVALI Ekim 96 Biyomalzemeler: Đleri Malzemelerin Önemli Bir Grubu Prof. Dr. Vasıf HASIRCI Ekim 96 Metallerarası Bileşikler Ve Genel Özellikleri Fatma AĞDAŞ, Doç. Dr. Vedat AKDENĐZ, Prof. Dr. Amdulla O Ekim 96 MEKHRABOV Metalik Köpükler Kıvılcım ÖNAL, Selim KARAKUŞ Ekim 96 Çift Merdane Doğrudan Ve Sürekli Levha Döküm Teknolojileri Ahmet COŞKUN, M. Vedat AKDENĐZ, Ali KALKANLI Ekim 96 Đleri Malzemelerle Đlgili Yurtdışında Yayınlanmış Kitapların Listesi Ekim 96 Kişiliğinizi Tanıyın Şefik DOĞAN Ekim 96 Metalurji Teknolojisi Ve Eğitiminin 20. Yüzyıla Kadar Tarihsel Gelişimi Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ Aralık 96 Teknolojik Gelişmeler Ve Metalurji-Malzeme Mühendisliği Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Aralık 96 Avrupa Malzeme Bilimi Eğitim Ağı Avrupa Birliği Projesi, Türkiye Katılımcılarına Ait Özel Bilgiler Dr. C. Hakan GÜR Aralık 96 Metal Haftası Uluslararası Metalurji Ve Malzeme Kongresi Aralık 96 Tahribatsız Muayene (Ndt) Kursları 97 Programı Aralık 96 Tmmob-Metalurji Mühendisleri Odası Üniversite Eğitimi Araştırması Fatma AĞDAŞ, Doç. Dr. Vedat AKDENĐZ, Dr. C. Hakan GÜR Aralık 96 Tmmob-Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Anketinin Karşılaştırmalı Dr. C. Hakan GÜR, Fatma Sonuçları AĞDAŞ Aralık 96 Eğitimde Đnsan Đlişkileri Gülşen ORBEY Aralık 96 Formula 1 Yarış Arabalarının Tasarım Ve Üretiminde Kompozit Malzemelerin Kullanımı Dr. Ezgi GÜNAY Aralık 96 Sevginin 5 Dilil Şefik DOĞAN Aralık 96 Dünyadaki Gelişmeler Bahadır TEKĐN Aralık 96 Sektör Rehberi Aralık 96 Demir-Çelik Endüstrisinde Dünyada Yapısal Ve Teknolojik Gelişmeler Ve Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ Ülkemizin Durumu Şubat 97 Türkiye Demir-Çelik Sektörü Yapısal Dengesizliğin Yarattığı Sorunlar Ve Esat ÖZALP Çözüm Önerileri Şubat 97 Türkiye de Bakır Madencilği Ve Geleceği Şubat 97 Dünya Birincil Alüminyum Üretiminde Seydişehir in Yeri Kamil ÇINAROĞLU Şubat 97 Magnezyum Đçin Elektrolit Hazırlamadaki Güçlükler Ve Amonyakla Susuz Prof.Dr. Đshak KARAKAYA MgCı 2 Üretilmesi Şubat 97 Atın Üretiminde Siyanürleme Ve Çevre Sorunları Şükriye HĐÇDÖNMEZ Şubat 97 Gümrük Birliğinin Birinci Yılında Türk Seramik Sektörü Basri SEZER Şubat 97 Balkanlarda Metalurjinin Tarihsel Gelişimi Üzerine Osmanlı Đmparatorluğu Dönemini De Kapsayan Bir Đnceleme Şubat 97 Tmmob-Metalurji Mühendisleri Odası Üniversite Eğitimi Araştırması Şubat 97 Dünyamızı Değiştirecek Süper Seramikler: Çok Yakında Macit BENĐCE Şubat 97 Prof.Dr.Rafet ARIKAN, Metal Matrisli Kompozitlerin Emprasyon Sürünme Davranışlarının Tayin Y.Doç.Dr.Nihat Edilmesi GEMALMAYAN, Dr.Ezgi Şubat 97 GÜNAY Kapılar Şefik DOĞAN Şubat Başında Otomotiv Sanayimiz Prof.Dr.Fevzi YILMAZ, Adem ONAT, Serdar ASLAN Nisan 97 Otomotiv Sanayiinin Kalite Sistemi: QS 00 Ve ISO 00 den Farklılıkları Dr.Kazım TUR Nisan 97 Türkiye Otomotiv Yan Sanayii Durum Değerlendirme Raporu Dr.Ferzan NEDĐMOĞLU Nisan 97 Makine Đmalat Sanayii Aslan B.SANIR Nisan 97 Türk Döküm Sanayinin Gümrük Birliği Đle Yaşadığı Bir Yıl Yaylalı GÜNAY Nisan 97 Otomobil Tasarımında Malzeme Seçimi A.Kerrar AKINCI Nisan 97 Ölçme Mastarlarının Seçiminde Seramikler Yrd.Doç.Dr.Nihat GEMALMAYAN Nisan 97 Korkular Şefik DOĞAN Nisan 97 Süreksiz Katkılı Metal Matriksli Kompozitler Bölüm 1: Dayanım Ümit CÖCEN Haziran 97

20 Termal Analiz Yöntemleri Ve Uygulamaları Yrd.Doç.Dr.Ahmet ALP, Yrd.Doç.Dr.Kenan YILDIZ, Haziran 97 Doç.Dr.Ali Osman AYDIN Döküm Parametrelerinin Znal28cu2 Alaşımının Yapı Ve Mekanik T. SAVAŞKAN, Ö.KARA, Özelliklerine Etkisi T.KÜÇÜKÖMEROĞLU Haziran 97 Yüksek Kalitede Yol Yapım Malzemesi Olarak Çelik Curufu Ayhan TUĞRUL Haziran 97 Kompozit Malzemelerde Laminet Đçi Kırılma Durumu Doç.Dr. Mahmut ÖZBAY Haziran 97 Toz Metalurji Đle Üretilen Kontak Malzemelerin Özellikleri H.BAKAN, S.ÖZBEK, T.BAYKARA, E.S. KAYALI Haziran 97 Sürtünme Birleşme Noktalarında Kullanılan Titanyum Bazlı Alaşımlar Prof.Dr.N.MANUKYAN Haziran 97 Asitle Muamele Edilmiş Koryiderit Refrakterlerin Mekanik Özellikleri Doç.Dr. C.YAMAN, Prof.Dr. M.MARŞOĞLU Haziran 97 Şöyleşi: Türkiye nin Demir-Çelik Sanayii Nereye Gidiyor? Dr.Sencer ĐMER Haziran 97 Tavır Şefik DOĞAN Haziran 97 9.Uluslar Arası Metalurji Ve Malzeme Konusu Açılış Konuşması Yusuf Ziya KAYIR Ağustos 97 Kongre Yürütme Kurulu Adına Kongre Açılış Konuşması Prof.Dr. E. Sabri KAYALI Ağustos 97 Cumhurbaşkanı Sn. Süleyman Demirel in Mesajı Ağustos 97 9.Uluslar Arası Metalurji Ve Malzeme Kongresi ni Destekleyen Kuruluşlar Ve Meslekte 25. Yıl Onur Plaketi Töreni Ağustos 97 Ankiros 97 Ve Annofer 97 Uluslar Arası Đhtisas Fuarları Ağustos 97 Başlangıcından Günümüze Metalurji-Malzeme Kongreleri Ağustos 97 9.Uluslararası Metalurji Ve Malzeme Kongresi Bildiriler Kitabı Ağustos 97 Panel: Türkiye de Metalurji Mühendisliği Eğitimi: Sorular Ve Beklentiler Ağustos 97 Yurtdışı Kongre Duyuruları / Yurtdışı Yayınlar Ağustos 97 Süreksiz Katkılı Metal Matrisli Kompozitler Bölüm 2: Duktilite (Süneklik) Doç. Dr. Ümit CÖCEN Ağustos 97 Đki Tip Alumina Seramik Kaplamanın Elektrik Đzolasyon Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Serdar SALMAN Ağustos 97 Öğrenme Zenginliği Şefik DOĞAN Ağustos 97 Çevre Yönetimi Ve Sürekli Gelişme Kavramı Dr. C. Hakan GÜR Ekim 97 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarının Uygulaması: ISO in Kökeni Ve Amacı Ekim 97 Çevresel Etki Değerlendirmesi Nedir? Sedat SADĐOĞLU Ekim 97 Euromanagement-Çevre Ekim 97 Kalite Ve Çevre Turgay YILMAZ Ekim 97 Kaos, Kalite Ve Mühendislik Eğitimi Mahmut KĐPER Ekim 97 Türkiye de Altın Çıkmazı Ve Çevre Mahmut KĐPER Ekim 97 Otomativ Sektörü Açısından Çevre Konularına Genel Bakış Didem ERGUN Ekim 97 Değişklik Kontrolünde Farklı Bir Yaklaşım: Konfigürasyon Yönetimi A. Hayri TORUN Ekim 97 Polikristalin Elmas Sondaj Matkaplarının Mikroyapısal Dizaynı Prof. Dr. Şadi KARAGÖZ, Öğr. Gör. Muzaffer ZEREN Ekim 97 Öğrenme Zenginliği Il Şefik DOĞAN Ekim 97 Dökme Demir Đş Parçalarının Bilgisayar Benzetimi Yardımıyla Tasarımlarının Ve Đşlem Koşullarının Optimizasyonu Jörg C. Sturm and Christian Kleeberg Aralık 97 Döküm Simülasyon Sistemi Fatih SÜZEN Aralık 97 Dökümhanelerde Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları Emrah GERÇEKER Aralık 97 Metalurji Termokimyası Đle Đlgili Bilgisayar Programları Veri Tabanları Ve Đnternet Bağlantıları Küremsi Taneli Dövme Alaşımlarında Çözeltiye Alma Đşleminin Analitik Modellemesi Prof.Dr. Đshak KARAKAYA Aralık 97 Yrd.Doç.Dr. Altan TÜRKELĐ Aralık 97 Çeliklerde Homojenleştirme Modellemesiiçin Difüzyon Mesafesinin Seçimi Yrd.Doç.Dr. Altan TÜRKELĐ Aralık 97 Karmaşık Kristal Yapıların Geçirmeli Elektron Mikroskobunda Bilgisayar Yardımıyla Çözümlenmesi Elif TARHAN, Prof Dr.Şakir BOR Aralık 97 Kompozit Plakların Kişisel Bilgisayarda Gerilme Analizi Ve Tasarımı Dr.Ezgi GÜNAY Aralık 97 Büyük Düşünmek Şefik DOĞAN Aralık 97 Yeniden Değerlendirilebilir Metal: Alüminyum Doç.Dr.Kenan YILDIZ, Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALP, Şubat 98 Alüminyum Sektöründe Enerjinin Etkin Kullanımı Ve Firmaların Rekabet Mustafa GÖZEN, Đbrahim EKĐN, Gücüne Etkisi Dr. Ayhan MERGEN Şubat 98 Throughout Optimization Đn The X-Ray Determination Of Casted Aluminum Wheels-A Flexible New Positioning Solution Takım Çeliklerinin Termoreaktif Difüzyon Yöntemiyle Vanadyum Karbür Kaplanması Metalik Sıvıların Temizlenmesinde Đlerisüreç: Filtrasyon -1 J.M. Koasanetzky, R.Krüger Şubat 98 Dr. Müh.Zerrin ÖKTEM, Prof.Dr.Levon ÇAPAN, Y.Müh.M.Önder YÜCE Remzi GÖREN, Uğur ÖZSARAÇ, Prof.Dr.Müzeyyen Marşoğlu Şubat Şubat 98 Balkan Metalurjistler Birliği Şubat 98

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi.

DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi. AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. DENEYİN ADI: Kum ve Metal Kalıba Döküm Deneyi AMACI: Döküm yoluyla şekillendirme işleminin öğrenilmesi. TEORİK BİLGİ: Metalik malzemelerin dökümü, istenen bir şekli elde etmek için, seçilen metal veya

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ

6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ 6XXX EKSTRÜZYON ALAŞIMLARININ ÜRETİMİNDE DÖKÜM FİLTRELERİNDE ALIKONAN KALINTILARIN ANALİZİ Kemal Örs ve Yücel Birol ASAŞ Alüminyum Malzeme Enstitüsü MAM TUBİTAK Maksimum billet uzunluğu :7.300mm, ve152,178,203,254,355mm

Detaylı

Pik (Ham) Demir Üretimi

Pik (Ham) Demir Üretimi Pik (Ham) Demir Üretimi Çelik üretiminin ilk safhası pik demirin eldesidir. Pik demir için başlıca şu maddeler gereklidir: 1. Cevher: Demir oksit veya karbonatlardan oluşan, bir miktarda topraksal empüriteler

Detaylı

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Fehmi Nair Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları. Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Muhtemel Bitirme Çalışması Konuları Proje No Tasarım Projesi Konusu Bitirme Çalışması Konusu Özel Koşullar 1 Soğuk spray kaplama düzeneğinin tasarlanması

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu

MALZEME BİLİMİ I MMM201. aluexpo2015 Sunumu MALZEME BİLİMİ I MMM201 aluexpo2015 Sunumu Hazırlayanlar; Çağla Aytaç Dursun 130106110005 Dilek Karakaya 140106110011 Alican Aksakal 130106110005 Murat Can Eminoğlu 131106110001 Selim Can Kabahor 130106110010

Detaylı

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ

CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI. Microbiologist KADİR GÜRBÜZ CERRAHİ İĞNE ALAŞIMLARI Microbiologist KADİR GÜRBÜZ Bileşimlerinde en az % 12 krom bulunan çelikler paslanmaz çeliklerdir.tüm paslanmaz çeliklerin korozyon direnci, çok yoğun ve koruyucu krom oksit ince

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 3 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Fırın Ön hadde Nihai hadde Soğuma Sarma Hadde yolu koruyucusu 1200-1250 ºC Kesme T >

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I

SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ B İ R K A L İ T E M A R K A S I S I C A K İ Ş T A K I M Ç E L İ K L E R İ MARTENSİTİK ÇELİKLER KIND Sınıf AISI Kimyasal Analiz % Kondüsyon HB C Si Mn Cr Mo Ni V Co W Sertleştirme

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001

oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 oda merkezi günlüğü Ocak-Şubat-Mart 2001 06 Ocak Ankara da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Haydar ŞAHĐN 08 Ocak Oda Yönetim Kurulu toplandı.

Detaylı

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 1. PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 08:30 Kayıt 10:10 Açılış Töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Anadolu Üniversitesi Tanıtım Sunusu Açılış Konuşmaları Prof.

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri

Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik Kalıplarının Üretiminde Kullanılan Takım Çelikleri ve Üretim Prosesleri Nurettin ÇALLI Fen Bilimleri Ens. Öğrenci No: 503812162 MAD 614 Madencilikte Özel Konular I Dersi Veren: Prof. Dr. Orhan KURAL İTÜ Maden Fakültesi Konu: Yüksek Hassasiyetli Yağ Keçelerinin Takviye Bilezik

Detaylı

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz.

Ferro Silikon. Ekzotermik Besleyici Gömlek. Kromit Kumu YÜZER. Karbon. Bentonit. Magnezyum. Yapıştırıcı. Reçineler. Alkol. Besleyici Toz. Besleyici Toz Inokulant Ocak ve Pota Astarları Bentonit Alkol Karbon Shell Kum Besleyici Toz Reçineler Karbon Reçineler Ferro Silikon Reçineler Besleyici Toz Bentonit Karbon Bentonit Ocak ve Pota Astarları

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü http://metalurji.beun.edu.tr/ facebook.com/groups/beunmetalurji Misyon Temel metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi alan, bilimsel

Detaylı

Kodu Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati ÇOMU Top. Teori Uyg. Kredi

Kodu Dersin Adı Z/S Haftalık Ders Saati ÇOMU Top. Teori Uyg. Kredi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI 2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ I.YIL I.Yarıyıl Top. Teori Uyg.

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001

oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 oda merkezi günlüğü Eylül-Ekim 2001 1 Eylül Gaziantep te yapılan Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu 4. toplantısına Oda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ENĐŞ katıldı. 3 Eylül 8 Eylül

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları

İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları İkincil Çelik Metalurjisi (MATE 482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İkincil Çelik Metalurjisi MATE 482 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA)

TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) TERMOKİMYASAL YÜZEY KAPLAMA (BORLAMA) Deneyin Amacı: Demir esaslı bir malzemenin borlanması ve borlama işlemi sonrası malzemenin yüzeyinde oluşan borür tabakasının metalografik açıdan incelenmesi. Teorik

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Akademik Ünvanı : Öğr. Gör. Dr. Adı ve Soyadı : Bekir Sadık ÜNLÜ Doğum Tarihi-Yeri : 30. 08. 1968 Telefon : 0 535 7215591 E-mail : bekir.unlu@bayar.edu.tr Web Sitesi : Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ PLASTİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Metalik malzemelerin geriye dönüşü olmayacak şekilde kontrollü fiziksel/kütlesel deformasyona (plastik deformasyon) uğratılarak şekillendirilmesi işlemlerine genel olarak

Detaylı

EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL

EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL EK 1 METALURJİ ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL Ders Adı Kredi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi-I (2-0- 2) Bilgisayar-I (1-1 -2) Türk Dili-I (2-0- 2) Yabancı Dil-I (2-0- 2) Matematik (2-1- 3) Kimya (2-0- 2)

Detaylı

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Ders Adı Döküm Süreçleri ve Uygulamaları Ders Kodu MATE 401 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 11 Yüksek sıcaklığa dayanıklı çelikler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Güz Yarıyılı Sıcaklık, K Sıcaklık, C 4000 W Ergiyik Ta 3000 T m Mo Nb Hf 2000

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir.

DÖKÜM TEKNOLOJİSİ. Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM TEKNOLOJİSİ Döküm:Önceden hazırlanmış kalıpların içerisine metal ve alaşımların ergitilerek dökülmesi ve katılaştırılması işlemidir. DÖKÜM YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ Genelde tüm alaşımların dökümü yapılabilmektedir.

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ

7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN GENEL ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ 1 7075 SERĠSĠ ALAġIMLARIN KULLANIM ALANI 7075 AlaĢımı Hava taģıtları baģta olmak üzere 2 yüksek Dayanım/Yoğunluk oranı gerektiren birçok alanda kullanılmaktadır.

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT209 Çeliklerde Malzeme Bilimi ve Son Gelişmeler 2 Çelik üretimi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı Bir entegre çelik tesisinde üretim akışı 2 Hematit, Fe2O3 Manyetit, Fe3O4 Götit, FeO(OH)

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TEORİK BİLGİ VE MÜHENDİSLİK BECERİSİNİN SENTEZİ İÇİN METEM

TEORİK BİLGİ VE MÜHENDİSLİK BECERİSİNİN SENTEZİ İÇİN METEM Duyuru TEORİK BİLGİ VE MÜHENDİSLİK BECERİSİNİN SENTEZİ İÇİN METEM TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası meslektaşlarına ve sektör çalışanlarına bilimsel, teknik ve uygulamaya yönelik nitelikli

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI 1. GÜN

2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ PROGRAMI 1. GÜN SEMPOZYUM PROGRAMI 2. ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ 1. GÜN 09:00-09:30 KAYIT 09:30-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 1.OTURUM 10:30-11:00 11:00-11:35 11:35-12:10 12:10-12:30 13:30-14:10 LABORATUVAR

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları

Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi (MATE 486) Ders Detayları Ders Adı Demir-dışı Üretim Metalurjisi ve Demir-dışı Endüstrisi Ders Kodu MATE 486 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar

Detaylı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı

Malzeme Bilgisi Tanıtımı Malzeme Bilgisi Tanıtımı Vizyon Makine sanayi donatımında, gemi, uçak yapımında, konstrüksiyon (dizayn) ve imalatta ve tüm mühendislik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde malzeme bilgisinin öneminin

Detaylı

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ TESİSE KABUL EDİLECEK TEHLİKESİZ ATIK KODLARI LİSTESİ EK-2 01 01 01, Metalik maden kazılarından kaynaklanan 01 01 02, Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan 01 03 08, 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte,

Detaylı

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi.

GEÇİCİ KURUL Y Ö N E T İ M K U R U L U DÖNEMİ Prof. Dr. Orhan Morgil. Hüseyin Perviz Pur. M. Celal Şardan Üye. Yüksel Verdi. GEÇİCİ KURUL DÖNEMİ 1989-1990 Y Ö N E T İ M K U R U L U Adı Soyadı Görevi Prof. Dr. Orhan Morgil Hüseyin Perviz Pur Başkan M. Celal Şardan Yüksel Verdi Yalçın Gündüz Dr. Burhan Özfatura Veysel Çakır Uçar

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI

MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI Malzemelerin Sınıflandırılması Metalik Malzemeler Polimer Malzemeler Seramik Malzemeler Kompozit Malzemeler Nano Malzemeler Malzemelerin

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ

Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Bol ve Kullanışlı Bir Madde: Alüminyum Nurel KILIÇ Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan üçüncü elementtir. Bugün dünyada; 730.000.000 ton/yıl ile ilk sırada yer alan demir-çelikten sonra 22.000.000

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 11 Kompozit Malzemeler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2014-2015 Güz Yarıyılı KOMPOZİT MALZEME TAKVİYE + MATRİKS Kompozit malzemeler 2 Kompozit malzemeler iki yada daha fazla bileşenden

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr.

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr. BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yöntemleri ve Ülkemizde Var Olan Kaplama Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ CADCAM Uygulamaları ve Hızlı

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEDİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV MAZERETLERİ DERSİN ÖĞRENCİNİN KODU ADI ÖĞRETİM ÜYESİ NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ MAT120 Matematik II Öğr. Gör.

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 5 Termomekanik İşlemler Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı Slab Sıcak haddeleme Asitle temizleme Soğuk haddehane Çan tipi fırın Temper hadde Sürekli tavlama

Detaylı

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI SINAV PROGRAMI (Yedek) (Yedek) İsmail TURAN 280781 28.12.2015/ 08.30-09.00 Orman ürünleri sanayinde tedarik

Detaylı

2016 Güz Dönemi METEM EĞİTİM TAKVİMİ

2016 Güz Dönemi METEM EĞİTİM TAKVİMİ www.facebook.com/metem.org 2016 Güz Dönemi METEM EĞİTİM TAKVİMİ EĞİTİMLER EĞİTİMCİLER TARİHLER Yüzey İşlemleri: Elektrolitik Metal Kaplama, Püskürtme Tekniği, Buhar Biriktirme, Yüzeylerin Hazırlanması,

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI

ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI ALÜMİNYUM ŞEKİLLENDİRİLMESİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SERA GAZLARI Met. ve Malz. Müh. Yaşar AKÇA Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ Prof. Dr. Fevzi YILMAZ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI BÖLÜM 16 ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI Svl.Müh. Serkan KAPTAN 1nci HİBM K.lığı Jet Revizyon Müdürlüğü Şubat 2004, ESKİŞEHİR ÖZET Isıl işlem

Detaylı

EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları

EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları EK-38 Ömer Halisdemir Üniversitesi Sanayiye Yönelik Ar-Ge Çalışmaları 1) Projeler 1 2 3 4 5 Proje Adı Firma Başvuru Cemal Gönen Gönen Madencilik Agrega (Bazalttaşı) Üretim KOSGEB Kobigel Madencilik Kapasitesinin

Detaylı

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ KALİTE ODA SICAKLIĞINDA 800 C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Oksitleyici ortamda kloride karșı hassastır. Düșük

Detaylı

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ KAYNAKLAR TASARIM Ürün Tasarımdır. TASARIM Tasarım Bilgi topluluğu Makine ve parçaya yönelik Avantaj Tasarımda amaç Daha verimli Daha ucuz Üretim Kolaylığı

Detaylı

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır.

Toz Metalürjisi. Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz Metalürjisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN Notların bir bölümü Dr. Rahmi Ünal ın web sayfasından alınmıştır. Toz metalürjisi İmali zor parçaların (küçük, fonksiyonel, birbiri ile uyumsuz, kompozit vb.) ekonomik,

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında

Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında Paslanmaz Çeliklerin Kaynak İşlemi Esnasında Karşılaşılan Problemler ve Alınması Gereken Önlemler Paslanmaz çeliklerin kaynak işlemi esnasında karşılaşılan ve kaynak kabiliyetini etkileyen problemler şunlardır:

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

Metallerde Döküm ve Katılaşma

Metallerde Döküm ve Katılaşma 2015-2016 Güz Yarıyılı Metalurji Laboratuarı I Metallerde Döküm ve Katılaşma Döküm:Metallerin ısı etkisiyle sıvı hale getirilip uygun şekilli kalıplar içerisinde katılaştırılması işlemidir Döküm Yöntemi

Detaylı

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ

BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ BÖLÜM 4 KAYNAK METALURJİSİ Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynakta Oluşan Metalurjik Bölgeler Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Kaynak Metalinin Katılaşması Tek pasoda yapılmış

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 1. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 1. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Hangi Konular İşlenecek? Çelik nedir, yapılara uygulanması ve tarihi gelişimi Çeliğin özellikleri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik

MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik MMT440 Çeliklerin Isıl İşlemi 2 Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2011-2012 Bahar Yarıyılı 2. Sertleştirme Isıl İşlemi ve Sertleşebilirlik 2.1. Tanımlar 2.2. Su verme

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ TANIM Metalürji ve malzeme mühendisi, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi,

Detaylı