SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA) PROGRAMI DERS PLANI S5 ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA) PROGRAMI DERS PLANI S5 (2008-2015 )"

Transkript

1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA) PROGRAMI DERS PLANI S5 ( ) ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DIL 101 İNGİLİZCE I TUR 101 TÜRK DİLİ I BTP 107 İŞLETİM SİSTEMLERİ MAT 115 MATEMATİK I BTP 103 OFİS YAZILIMLARI BTP 101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA TOPLAM ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DIL 102 İNGİLİZCE II TUR 102 TÜRK DİLİ II HIP 104 GENEL İLETİŞİM MAT 116 MATEMATİK II BTP 102 GRAFİK VE ANİMASYON BTP 104 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA TOPLAM ISP 213 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BTP 201 BİLGİSAYAR DONANIMI BTP 205 GÖRSEL PROGRAMLAMA BTP 203 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I BTP 207 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ BTP 215 İNTERNET GÜVENLİĞİ BTP 217 JAVA PROGRAMLAMA TOPLAM ISP 204 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BTP 202 MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER OMP 202 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA BTP 206 BİLGİSAYAR AĞLARI BTP 204 INTERNET PROGRAMCILIĞI II BTP 230 TEKNİK İNGİLİZCE BTP 214 C# PROGRAMLAMA TOPLAM GENEL TOPLAM Tüm dersler zorunludur. Tüm dersler ortalamaya girer. Ayrıca staj uygulaması bulunmaktadır (Detaylar Staj Rehberindedir).

2 SAKARYA ÜN VERS TES ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU B LG SAYAR TEKNOLOJ S VE PROGRAMLAMA PROGRAMI DERS PLANLARI S4.1 Ders Planı: Ö reniminiz süresince, ilgili yarıyıllarda alıp ba armanız gereken derslerin detaylarını gösteren listedir. Her ö renci, okulumaza giri yılına ait ders planı ve sonrasında yapılmı güncellemelerden (intibak planlarından) sorumludur. Aksi yayınlanmadı ı sürece güncel plan, bu kitapçı ın 2. sayfasında yer alan ( ARASI ) yazılı plandır. ntibak Planı: Yıllar içerisinde ders planındaki bazı derslerin; kredisi, ismi, yarıyılı yada türü de i mi olabilir. Bu nedenle, kayıt yenileme/ders seçimi günlerinde tabii oldu unuz ders planı ve intibak planını incelenmelidir. ncelememeniz durumunda zararlı çıkabilirsiniz. ntibak Planı, Ders Planlarına ili kin web sayfamızda ayrıca verilmi tir. Seçimlik Dersler: Seçmeli olan derslerden ilgili yarıyılda belirtilen adette alınabilir. 3. yada 4. yarıyıllarda kaçar ders seçilmeniz gerekti ini, okulumuza kayıt yaptırdı ınız yıla ait ders planını inceleyerek bulabilirsiniz. Alınıp ba arısız olunmu bir seçmeli dersin yerine, sonraki yıllarda, aynı gruptaki ba ka bir seçmeli ders alınabilir. Bu durumda dersin hangi eski seçmeli yerine alındı ı dilekçe ile bildirilmelidir, de i iklik bu i lemden sonra devreye girer. KISALTMALAR D (yada Teorik): Teorik ders saati U (yada Uyg.): Dersin uygulama saati D+U: Haftalık ders saati K: Kredi. Transkriptinizdeki a ırlıklı ortalamanın hesabında kullanılır. ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde Kullanılan Kredi (SAÜ içinde kullanılmıyor) Z: Dersin zorunlu olarak alınaca ını gösterir S: Dersin seçmeli oldu unu gösterir. T: Dersin türünü gösterir. Dersin türü; zorunlu yada seçmeli olarak iki ayrılır. YY: Yarıyıl Kod: Dersin SAÜ kodunu gösterir Course: Dersin ngilizce ismi Toplam: Bir dönemdeki toplam D+U ve K de erini gösterir Genel Toplam: 4 Yarıyıla ili kin toplam D+U ve K de erini gösterir

3 T.C. SAKARYA ÜN VERS TES - MESLEK YÜKSEKOKULLARI Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Ders Planı ( ARASI) 1. yarıyıl ATA101 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H I PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION I zorunlu 2 BTP101 ALGOR TMA VE PROGRAMLAMA ALGORITHM AND PROGRAMMING zorunlu 4 BTP103 ENTEGRE OF S INTEGRATED OFFICE PROGRAMS zorunlu 5 BTP105 TEMEL ELEKTRON K BASIC ELECTRONICS zorunlu 4 DIL101 NG L ZCE I ENGLISH I zorunlu 2 MAT101 MATEMAT K I MATHEMATICS I zorunlu 4 OMP113 GENEL LET M GENERAL COMMUNICATION zorunlu 3 OTP101 TEKNOLOJ N N B L MSEL LKELER SCIENTIFIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY zorunlu 4 TUR101 TÜRK D L I TURKISH LANGUAGE I zorunlu 2 TOPLAM yarıyıl ATA102 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H II PRINCIPLES OF ATATÜRK AND HISTORY OF TURKISH REVOLUTION II zorunlu 2 BTP102 GRAF K VE AN MASYON GRAPHICS AND ANIMATION zorunlu 5 BTP104 VER YAPILARI VE PROGRAMLAMA DATA STRUCTURES AND PROGRAMMING zorunlu 4 BTP106 B LG SAYAR DONANIMI COMPUTER HARDWARE zorunlu 5 BTP108 VER TABANI YÖNET M S STEMLER I DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I zorunlu 6 DIL102 NG L ZCE II ENGLISH II zorunlu 2 MAT102 MATEMAT K II MATHEMATICS II zorunlu 4 TUR102 TÜRK D L II TURKISH LANGUAGE II zorunlu 2 TOPLAM yarıyıl BTP201 LET M S STEMLER OPERATING SYSTEMS zorunlu 3 BTP203 NTERNET PROGRAMCILI I I INTERNET PROGRAMMING I zorunlu 3 BTP205 GÖRSEL PROGRAMLAMA I VISUAL PROGRAMMING I zorunlu 4 BTP207 VER TABANI YÖNET M S STEMLER II DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS II zorunlu 4 OMP201 TOPLAM KAL TE YÖNET M TOTAL QUALITY MANAGEMENT zorunlu 3 OMP203 MESLEK NG L ZCE I PROFESSIONAL ENGLISH I zorunlu 3 OTP211 B LG SAYAR A LARI COMPUTER NETWORKS zorunlu 4 BTP251 C PROGRAMLAMA I C PROGRAMMING I seçmeli 3 BTP253 DELPH PROGRAMLAMA I DELPHI PROGRAMMING I seçmeli 3 BTP255 JAVA PROGRAMLAMA JAVA PROGRAMMING seçmeli 3 OMP255 ARA TIRMA YÖNTEMLER RESEARCH METHODS seçmeli 3 OTP251 GÜVENL VE TEKN K RAPOR SAFETY AND TECHNICAL REPORTS seçmeli 3 ZORUNLU DERS TOPLAMI SEÇMEL DERS TOPLAMI (2 adet) x x TOPLAM x x yarıyıl BTP202 M KROB LG SAYAR S STEMLER VE ASSEMBLER MICROCOMPUTER SYSTEMS AND ASSEMBLER zorunlu 4 BTP204 NTERNET PROGRAMCILI I II INTERNET PROGRAMMING II zorunlu 3 BTP206 GÖRSEL PROGRAMLAMA II VISUAL PROGRAMMING II zorunlu 4 BTP208 NTERNET GÜVENL INTERNET SECURITY zorunlu 4 OMP202 YÖNLEND R LM ÇALI MA GUIDED STUDY zorunlu 3 OMP204 MESLEK NG L ZCE II PROFESSIONAL ENGLISH II zorunlu 3 OMP214 LETME YÖNET M BUSINESS MANAGEMENT zorunlu 3 BTP252 C PROGRAMLAMA II C PROGRAMMING II seçmeli 3 BTP254 DELPH PROGRAMLAMA II DELPHI PROGRAMMING II seçmeli 3 BTP256 PYTHON PROGRAMLAMA PYTHON PROGRAMMING seçmeli 3 OMP256 G R MC L K ENTREPRENEURSHIP seçmeli 3 OMP258 AVRUPA B RL VE TÜRK YE EUROPEAN UNION AND TURKEY seçmeli 3 OMP262 VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKU LABOR AND SOCIAL SECURITY LAW seçmeli 3 ZORUNLU DERS TOPLAMI SEÇMEL DERS TOPLAMI (2 adet) x x TOPLAM x x GENEL TOPLAM 88 saat (S) 3. ve 4. yar y llardaki kirmizi ile yazilmis dersler açilmayacaktir.

4 SAKARYA ÜN VERS TES - ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ( ) ve ( ) KOD DERS ADI D+U KRED BIP101 TEMEL ELEKTRON K BIP105 ALGOR TMA VE PROGRAMLAMAYA G R BIP111 ENTEGRE OF S BIP121 MATEMAT K I BIP123 TEKNOLOJ N N B L MSEL LKELER BIP133 GENEL LET M BIP139 NG L ZCE I BIP133 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H I BIP139 TÜRK D L I TOPLAM BIP106 VER TABANI YÖNET M S STEMLER I BIP112 GRAF K VE AN MASYON BIP114 B LG SAYAR DONANIMI BIP116 VER YAPILARI VE PROGRAMLAMA BIP122 MATEMAT K II BIP140 NG L ZCE II BIP142 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H II BIP140 TÜRK D L II TOPLAM BIP201 NTERNET PROGRAMCILI I I BIP211 VER TABANI YÖNET M S STEMLER II BIP213 LET M S STEMLER BIP215 GÖRSEL PROGRAMLAMA I BIP217 B LG SAYAR A LARI BIP219 TOPLAM KAL TE YÖNET M BIP221 MESLEK NG L ZCE I BIP225 C PROGRAMLAMA I (Seçmeli) BIP227 GÜVENL VE TEKN K RAPOR (Seçmeli) TOPLAM BIP204 NTERNET PROGRAMCILI I II BIP210 M KRO B LG SAYAR S STEMLER VE ASSEMBLER BIP212 YÖNLEND R LM ÇALI MA BIP216 GÖRSEL PROGRAMLAMA II BIP218 LETME YÖNET M BIP222 MESLEK NG L ZCE II BIP226 C PROGRAMLAMA II(Seçmeli) BIP228 VE SOSYAL GÜVENL K HUKUKU (Seçmeli) BIP230 G R MC L K (Seçmeli) TOPLAM YARIYIL GENEL TOPLAM ve 4. yarıyıllarda iki er seçmeli ders seçilir

5 SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ - ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ( ) KOD DERS ADI D+U KREDĐ BIP101 TEMEL ELEKTRONĐK BIP105 ALGORĐTMA VE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ BIP111 ENTEGRE OFĐS BIP121 MATEMATĐK I BIP123 TEKNOLOJĐNĐN BĐLĐMSEL ĐLKELERĐ BIP139 ĐNGĐLĐZCE I BIP133 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I BIP139 TÜRK DĐLĐ I TOPLAM BIP106 VERĐ TABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ I BIP112 GRAFĐK VE ANĐMASYON BIP114 BĐLGĐSAYAR DONANIMI BIP116 VERĐ YAPILARI VE PROGRAMLAMA BIP122 MATEMATĐK II BIP140 ĐNGĐLĐZCE II BIP142 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II BIP144 TÜRK DĐLĐ II TOPLAM BIP201 ĐNTERNET PROGRAMCILIĞI I BIP211 VERĐ TABANI YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ II BIP213 ĐŞLETĐM SĐSTEMLERĐ BIP215 GÖRSEL PROGRAMLAMA I BIP217 BĐLGĐSAYAR AĞLARI BIP219 TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ BIP221 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE I BIP225 C PROGRAMLAMA I (Seçmeli) BIP227 ĐŞ GÜVENLĐĞĐ VE TEKNĐK RAPOR (Seçmeli) TOPLAM BIP204 ĐNTERNET PROGRAMCILIĞI II BIP210 MĐKRO BĐLGĐSAYAR SĐSTEMLERĐ VE ASSEMBLER BIP212 YÖNLENDĐRĐLMĐŞ ÇALIŞMA BIP216 GÖRSEL PROGRAMLAMA II BIP218 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ BIP222 MESLEKĐ ĐNGĐLĐZCE II BIP226 C PROGRAMLAMA II (Seçmeli) BIP228 ĐŞ VE SOSYAL GÜVENLĐK HUKUKU (Seçmeli) BIP230 GĐRĐŞĐMCĐLĐK (Seçmeli) TOPLAM YARIYIL GENEL TOPLAM ve 4. yarıyıllarda ikişer seçmeli ders seçilir

6 SAKARYA ÜN VERS TES - ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ( ) KOD DERS ADI D+U KRED BIP101 B LG.ELEKTRON VE TEKNOLOJ S BIP103 LET M S STEMLER I BIP105 YAPISAL PROGRAMLAMA I BIP121 MATEMAT K I BIP123 TEKNOLOJ N N B L MSEL LKELER BIP133 GENEL LET M BIP139 NG L ZCE I BIP141 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H I TOPLAM BIP102 GÖRSEL PROGRAMLAMA I BIP104 LET M S STEMLER II BIP106 VER TABANI YÖNET M S STEMLER I BIP108 OF S YAZILIMLARI BIP110 LOJ K DEVRELER BIP122 MATEMAT K II BIP140 NG L ZCE II BIP142 ATATÜRK LKELER VE NKILAP TAR H II TOPLAM BIP201 NTERNET TEKNOLOJ LER BIP203 YAPISAL PROGRAMLAMA II BIP205 GÖRSEL PROGRAMLAMA II BIP207 B LG SAYAR DONANIMI I BIP211 VER TABANI YÖNET M S STEMLER II BIP241 TÜRK D L I TOPLAM BIP202 B LG SAYAR A LARI VE VER HABERLE MES BIP204 NTERNET PROGRAMCILI I BIP206 GÖRSEL PROGRAMLAMA III BIP210 B LG SAYAR DONANIMI II BIP222 YAZILIMDA TOPLAM KAL TE YÖNET BIP212 YIL Ç PROJES BIP242 TÜRK D L II TOPLAM YARIYIL GENEL TOPLAM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

ADALET PROGRAMI DERS KODU DERSİN TÜRKÇE ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI Z/S DİLİ T U K AKTS DERSİ VEREN / VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ

ADALET PROGRAMI DERS KODU DERSİN TÜRKÇE ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI Z/S DİLİ T U K AKTS DERSİ VEREN / VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ I.YARIYIL ADALET PROGRAMI ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I ATATÜRK PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I Z Türkçe 2 0 2 2 Öğr.Gör. Vahap AKTAŞ TURK101 TÜRK DİLİ I TURKISH LANGUAGE I Z Türkçe 2

Detaylı

T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ

T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI : 04 KARAR TARİHİ : 11.02.2015 KARAR 2015/34 Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu nun 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 maddesi

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL T U K TDI TÜRK DİLİ 1 2 0 2 AİİT ATATÜRK İLKELERİ. VE İNKILÂP TARİHİ 1 2 0 2 BTP105 BEDEN EĞİTİMİ I 0 1 0 BTP107 GÜZEL SANATLAR I 0 1 0 YDİ I İNGİLİZCE 1 4 0 4 BTP111 MATEMATİK 1 3 1 4 BTP113

Detaylı

KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-M.YILMAZ 211 09:00-10:00 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-M.YILMAZ 211 10:00-11:00 TEMEL BİLGİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480]

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU [Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı] [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi] [Batı Meşelik Yerleşkesi M4 Blok, 26480] [25-07-2011] Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı http://www.cmpe.boun.edu.tr/swe/ swe@cmpe.boun.edu.tr

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Genel Bilgi Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Öğrenciler,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM GÜZ DÖNEMĐ YENĐ PROGRAM --- Ders Kodu ETI 301. ĐEÜ Kredi 3 0 3

3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM GÜZ DÖNEMĐ YENĐ PROGRAM --- Ders Kodu ETI 301. ĐEÜ Kredi 3 0 3 3. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu ETI 301 ETI 303 ETI 305 ETI 307 ETI 309 INT 303 SFL 301 Dersin Adı Teo. Uyg. Çeviri Kuramı Translation Theory AB ve Anlaşma Metinleri Translation

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2002-2006)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2002-2006) 2. Sınıf IV. Yarıyıl 2. Sınıf III. Yarıyıl 1. Sınıf II. Yarıyıl 1. Sınıf I. Yarıyıl SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2002-2006) 6913101

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin CEYLAN 1 ÖZET İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

Öğretim Görevlisi / Elektrik Yük. Müh. T.C. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi / Elektrik Yük. Müh. T.C. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Aykut Fatih GÜVEN Öğretim Görevlisi / Elektrik Yük. Müh. T.C. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü İletişim : +90 506 929 20 33 www.afguven.com afguven@hotmail.com/afguven@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sunuş Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu 2010-2014 yılları stratejik plan taslağı olup, belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2007-2009)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2007-2009) 2. Sınıf IV. Yarıyıl 2. Sınıf III. Yarıyıl 1. Sınıf II. Yarıyıl 1. Sınıf I. Yarıyıl SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (2007-2009) 6913101

Detaylı