MARTAB. T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARTAB. T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 MARTAB T.C. MUĞLA İLİ MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010

2 SUNUŞ tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin (1). fıkrasının idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.maddesi gereğince Birliğimize ait 2009 (Kasım) (Kasım) yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur..../11/2010 Arz ederim Muhammet Ali ACAR Birlik Başkanı Marmaris Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş 2 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı 6 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 II- AMAÇ ve HEDEFLER 7 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 8 A- Mali Bilgiler 8 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 11 3

4 1- GENEL BİLGİLER tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2007 / sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun 4. maddesine göre kurulan MARTAB, yalnızca Marmaris değil, Gökova dan Bozburun a kadar tüm bölge için çalışarak yıllardır tartışılan birlikte çalışarak birlikte tanıtım yapma konusunda önemli adımlar atmayı hedeflemiştir. Bakanlar Kurulu nun kararı ile resmileşen Martab Meclisi nde İl Özel İdaresi, Marmaris, Armutalan, İçmeler, Beldibi, Gökova, Akyaka, Turunç, Bozburun Belediyeleri ve 15 bölge köyünün yanısıra turizm belgeli işletmeler de yer almaktadır. Martab ın Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen doğal üyeleri; - Muğla İl Özel İdaresi adına Muğla Valisi - Marmaris Belediyesi İçmeler Belediyesi Turunç Belediyesi Beldibi Belediyesi Armutalan Belediyesi Bozburun Belediyesi Akyaka Belediyesi Gökova Belediyesi - Adaköy Bayır Çamlı Çetibeli Hisarönü Karacasöğüt Orhaniye Turgut Osmaniye Selimiye Söğüt Taşlıca Yeşilbelde Gökçe Akçapınar köyleri Martab ın yasayla belirlenen tüzüğüne göre diğer meclis üyeleri; - İl Genel Meclisi temsilcileri - Turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin kendi aralarından seçtiği temsilciler A-Misyon ve Vizyon MARTAB, bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, kültür ve turizme yönelik sosyal-teknik altyapının kurulmasını ve işletilmesini sağlamayı ana görevi olarak tanımlamıştır. Turizm sektörü temsilcileri ile Muğla İl Özel İdaresi nin de üyesi olduğu MARTAB, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bir kamu kurumu hizmeti görmekte olan MARTAB, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır. 4

5 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sorumluluk Alanı Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye Muğla İl Özel İdaresi, Marmaris Belediyesi, İçmeler Belediyesi, Turunç Belediyesi, Beldibi Belediyesi, Armutalan Belediyesi, Bozburun Belediyesi, Akyaka Belediyesi, Gökova Belediyesi, Adaköy, Bayır, Çamlı, Çetibeli, Hisarönü, Karaca, Orhaniye, Osmaniye, Selimiye, Söğüt, Taşlıca, Turgut, Yeşilbelde, Gökçe, Akçapınar Köyleri nin yetki alanları ile sınırlı olup çalışma süresi sınırsızdır. Görev ve Yetkiler Marmaris Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Birlik bu amaçla her türlü eğitim çalışmalarını yapabilir, ulusal ve uluslararası faaliyet ve organizasyonlara katılabilir, yetkili makamlardan izin almak suretiyle ulusal ve uluslararası ortaklık kurabilir. Birliğin bu görevlerine bağlı olarak Birlik Meclisi nin görev ve yetkileri şu şekildedir; a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek, b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Borçlanmaya karar vermek, d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek, e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini ve tesislerden alınacak katılım paylarını belirlemek, f) Şartlı bağışları kabul etmek, g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek, j) Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, k) Tüzük değişikliğini kabul etmek, I) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, m) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 5

6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-Fiziksel Yapı T.C. Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (MARTAB) Adres: Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası, Atatürk Cad. No:38, Kat:2, Marmaris adresinde ofis hizmetlerini sürdürmektedir. Birliğin iletişim bilgileri ise şu şekildedir; Tel: Fax: Web sayfası: Elektronik posta: 2- Örgütsel Yapı Birliğin organları şunlardır; 1- Birlik Meclisi 2- Birlik Encümeni 3- Birlik Başkanı sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 17. maddesinin 1. bendinde; Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur. hükmü yer almaktadır. Kanun hükmü çerçevesinde birlik teşkilat şeması Birliğimizin tarihli Meclis kararı ile oluşturulmuştur; BİRLİK MÜDÜRÜ Yazı İşleri Servisi Mali İşler Servisi Teknik İşler Servisi Birlik norm kadrosu ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Memur kadroları BİRLİK MÜDÜRÜ 1 ŞEF 2 İDARİ PERSONEL 3 TEKNİK PERSONEL 3 SAĞLIK PERSONELİ 1 YARDIMCI HİZMET PERSONELİ 1 İşçi kadroları KODU UNVANI ADEDİ İşçi Şoför 1 6

7 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 2010 yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde 2 adet kasalı bilgisayar, 2 adet LCD monitör, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici disk, 1 adet Adsl modem, 1 adet taşınılabilir harddisk, 1 adet USB bellek,1 adet navigasyon cihazı, 1 adet kulaklık (Bluetooth), 1 adet cep telefonu, 1 adet kameralı fotoğraf makinesi, 1 adet faks cihazı, 1 adet lazer yazıcı, 1 adet multi fonksiyonel tarayıcı-yazıcı,1 adet telsiz ve 2 adet kablolu telefon kullanılmıştır. Ayrıca 2 adet office programı ve antivirüs programı alınmıştır. Bilgi çağının gereğine uygun olarak üyelerimizin ve vatandaşlarımızın birliğimizle ilgili bilgi almasını sağlamak amacıyla birliğin resmi web sitesi olan sürekli güncellenmektedir. 2- AMAÇ VE HEDEFLER Gökova Belediyesi nden Bozburun Belediyesi ne kadar bölge içerisindeki tüm mahalli idareler ile büyük ve küçük çaplı işletmeleri bir araya getirerek bölgenin sorunlarının çözümüne ve tanıtıma yönelik ortak kararlar almak öncelikli hedefler arasındadır. Kararların uygulanmasında ortak bütçe kullanılarak hem ekonomik hem de kalıcı çözümler üretilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesi planlanmaktadır. En etkin tanıtım yöntemi olan yerinde tanıtım için bölge halkını, turizmcileri, personeli bilinçlendirmeye yönelik olarak turizm uzmanlarının ve akademisyenlerin birlikte hazırlayacağı projeler hayata geçirilecektir. Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına yönelik ortak projeler hazırlanması, Birlik sınırları içerisindeki bölgenin turizm dökümünün çıkarılması, geleceğe yönelik çalışmalarda istatistikî verilerin dikkate alınması, ayrıca bugüne kadar yeterince değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkânı kabul edilen değerlerimizin araştırılarak tanıtımının sağlanması MARTAB ın hedeflerinin başlıcalarıdır. Yalnızca şehir ve belde merkezlerinin değil, köylerimizin ve kırsal kesimlerimizin sahip olduğu zenginlikler ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alınarak, korunmaları ve turizme kazandırılmaları için gerekli çalışmalar ilgili kurumlarla koordineli şekilde başlatılacak, Birliğimiz bu konuda mümkün olan her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bölgemizin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için bütçeden kaynak ayrılarak tanıtım çalışmaları için uzman ekipler görevlendirilecektir. Meclis üyesi belediye başkanları ve köy muhtarları arasında iletişim ağı oluşturularak turizm alanındaki sorunlara ve acil durumlara yönelik hızlı ve etkin karar alma mekanizması kurulacaktır. 7

8 3- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Birlik Encümen Kararı ile Birliğin 2010 yılı Gelir-Gider Bütçesi ,01 TL olarak hazırlanmış ve Birlik Meclisince karar altına alınmıştır sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu nun Ek 1. maddesinin 2. bendi gereğince konaklama tesislerinden ve deniz turizm tesislerinden alınacak aidatlar ve yine aynı şekilde üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlardan alınacak katılım payı veya ücretlerin Birlik Meclisi tarafından belirlenmesi gereğine bağlı olarak hazırlanan fiyat tarifelerine göre; 8

9 Gelir Bütçemiz; TAHAKKUK TAHSİLAT(31/10/2010) Tahakkuk Tahsilat Kalanı Tahakkuk Tahsilat Kalanı Tahakkuk Tahsilatı Kalan Mahalli İdareler , , , , , , , , ,57 Turizm Belgeli Tesisler , , , , , , , , ,00 Deniz Turizm Tesisleri , , , , , , , , ,00 Belediye Belgeli Tesisler , , , , , , , , ,75 Diğer Tesisler 2008 Tah.Yok 2008 Tah.Yok 0, , , , , , ,00 Toplam Tahsilat , , , , , , , , ,32 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri , , ,53 TOPLAM , ,08 Banka Devir , ,64 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 2009 Kasım-Aralık 2.354,50 TL Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 2010 Ocak-Ekim ,53 TL Toplamda ,23 TL faiz geliri elde edilmiştir.

10 Onaylanan Gider Bütçesi ise; Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gideri b-toplam tarih itibariyle Banka Mevcudu Temel maaşlar ve ödenekler ,10 TL Kırtasiye alımı 2.330,05 Yolluklar (Yurt dışı-içi geçici görev yollukları) ,08 Baskı ve cilt gideri ,72 Posta Telgraf gideri ,27 Bilgisayar alımları 2.256,70 Bilgisayar yazılım alımları ve yapımları 5.743,06 Mahkeme ve harç giderleri 3.111,46 Temsil ve tanıtma giderleri ,32 Diğer müşavir firma ve kişi ödemeleri ,51 Diğer taşınmaz yapım, bakım ve onarım giderleri , ,45 TL ,55 TL ,70 TL olarak gerçekleşmiştir.

11 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Encümen ve Başkanlık kararları ile çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiş olup bunların başlıcaları şu şekildedir; 1) MARTAB İLK GENİŞ ÇAPLI FUAR KATILIMINI İZMİR DE DÜZENLENEN TRAVEL TURKEY İSİMLİ FUARDA GERÇEKLEŞTİRDİ, Aralık 2009 Türkiye nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travel Turkey-İzmir Turizm Fuarı nda bölgemiz, Marmaris Turizm Birliği (MARTAB) tarafından tanıtıldı. Turizm profesyonellerinin buluşma noktası İZFAŞ, Hannover Messe İnternational ve TÜRSAB`ın birlikte gerçekleştirdiği organizasyona 15 ülke, 50 ilden 360 firma katıldı. 80 metrekarelik alanda kurulu tanıtım alanında Martab bünyesinde yer alan 8 belediye ve 15 köyün kültürel, tarihi, doğal ve turistik değerlerinin en iyi şekilde tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunuldu. Stantta görev alan 8 personel etkili bir tanıtım için bölge hakkında bilgilerin yer aldığı çok sayıda rehber, broşür ve afiş dağıttı. Türkiye çapında faaliyet gösteren 66 birlikten fuara katılan tek turizm birliği Martab oldu. Standın ziyaretçileri arasında diğer turizm birliklerinin yetkilileri de vardı. 5. kez gerçekleştirilen fuara ilk kez katılan Martab standına İzmirlilerin de ilgisi büyüktü. 3. gün stand ziyaretçileri için kokteyl düzenlendi. Birlik üyesi Belediyelerden Armutalan, İçmeler ve Turunç Belediye Başkanları da stand ziyaretçileri arasındaydı. 12 Aralık Cumartesi günü fuarı ziyaret etmek isteyen meclis üyeleri Martab tarafından yapılan program dâhilinde İzmir e götürüldü. Martab tarafından hazırlanan tanıtım alanı Marmaris ten gelen ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Standımızda, Marmaris ve çevresinin dünyaca ünlü çam balına da özel yer verildi. 11

12 2) KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI Başta fuarlar olmak üzere çeşitli faaliyetler hakkında Martab Koordinasyon Kurulu üyelerine sürekli bilgi verildi. Düzenlenen toplantılar ve ziyaretlerle oda başkanlarımız ayrıntılı olarak bilgilendirildi. Kamu kurumları, odalar ve işletmelerle ortak gerçekleştirilecek organizasyonların temelleri atıldı. 3) MARMARİS VE ÇEVRESİ MANCHESTER ve UTRECHT FUARLARI NDA MARTAB 2010 yılı Ocak ayında aynı tarihlerde gerçekleşen Utrecht (Hollanda) ve Manchester (İngiltere) fuarlarında 2 ayrı ekiple yoğun bir çalışma gerçekleştirdi Ocak 2010 tarihlerindeki 18. Manchester Holiday&Travel Show isimli fuara Birlik Başkanı Ali Acar ile birlik personeli Sedat Kirt katıldı. 14 metrekarelik özel bir tanıtım alanı kiralanan İngiltere nin ikinci büyük turizm fuarında Birlik üyesi Marmaris, Armutalan, İçmeler, Beldibi, Akyaka, Gökova, Bozburun ve Turunç ile 15 bölge köyünün isimlerinin ve görsel çalışmalarının yeraldığı tasarım çalışması yapıldı. Birlik Başkanı Ali Acar, Londra Turizm Müşaviri İrfan Önal ile fuarda gerçekleştirdiği görüşmede Marmaris in hedef pazarları için fuarlar dışında farklı tanıtım uygulamaları konusunda bilgi alış-verişinde bulundu. Ayrıca fuara katılan tur operatörlerinin temsilcilerinden uçuş programlarına yönelik doğrudan bilgi aldı. Marmaris Turizm Birliği standı, fuarın 2. günü BBC Radyo nun canlı yayınındaydı. Cumartesi sabahı saatleri arasında Manchester Central Fuar Merkezinden yapılan sabah programında sunucu Becky Want Marmaris Turizm Birliği standını ziyaret etti ve MARTAB görevlisi Sedat Kirt ten Marmaris in fuardaki tanıtım çalışmalarına yönelik bilgi aldı. 12

13 12-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde düzenlenen ve daha çok sektör temsilcilerinin katıldığı Vakantiebeuerse turizm fuarında birliğimiz bakanlık standı içerisinde yer aldı. Fuara Armutalan Belediye Başkanı ve Martab Encümen Üyesi Muhammet Ünlü ile İlçe Turizm Danışma Müdürü ve Martab Koordinasyon Kurulu Üyesi Burhan Coşkun da katıldı. 4) MARMARİS VE ÇEVRESİ KUZEY AVRUPA PAZARI İÇİN HELSİNKİ DE DÜZENLENEN MATKA FUARI NA KATILDI, Ocak 2010 Kuzey Avrupa nın en önemli fuarlarından birisi olan Matka Nordic Travel Fair isimli fuarda 2010 yılında 70 ülkeden 1200 katılımcı yeraldı. Martab, Helsinki Kültür ve Turizm Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan 164 metrekarelik alanda içerisinde tanıtım yaptı. Bölgemiz hakkındaki Fince yayınlar, cd ve posterler Fince ve İngilizce konuşan MARTAB görevlileri tarafından binlerce ziyaretçiye ulaştırıldı. Birlik Başkanı Ali Acar da fuarın ilk günü Büyükelçiliğimiz tarafından verilen kokteyle katılarak Büyükelçi Osman Korutürk ve Müşavir Ahmet Kaplan ile İskandinav pazarına yönelik görüşmelerde bulundu. 5) MARTAB IN ETKİLİ VE DÜZENLİ ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ VE BÖLGEMİZDE TURİZMDEN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI GELİR ELDE EDEN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER DE İLK KEZ KATKI PAYI ÖDEMEYE BAŞLADI Bölgemizin bütüncül bir anlayışla doğru tanıtımına kamu kurumları ve konaklama tesislerinden sonra büyük alışveriş merkezleri, özel sağlık kuruluşları ile bankalar da katkı vermeye başladı. Marmaris Turizm Birliği/MARTAB ın, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği planlı tanıtım çalışmaları sonucunda kamuoyundan gördüğü destek artmaya 13

14 devam etti ve Birliği oluşturan 8 belediye, 15 köy muhtarlığı, il özel idaresi ve Bakanlık/Belediye belgeli 700 e yakın tesisin katkı payları dışında büyük alışveriş merkezleri, özel sağlık kuruluşları ve bankalar da MARTAB a yasal katkı paylarını ödemeye başladı. Bölge tanıtımında önceki yıllarda en sık dile getirilen sorunlardan birisi olan ve özellikle konaklama tesislerinin yakındığı tanıtım için bölgedeki diğer işletmelerin katkısı konusunda böylece önemli bir adım atılmış oldu. En büyük, belki de tek gelir kaynağı turizm olan bölgemizde sektörden para kazanan işletmelerin de sektörün gelişimine destek sağlamsı çağrıları yanıt verdi. MARTAB ın 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası na dayanarak katkı payı talep ettiği yüksek cirolu işletmelerden talebi inceleyen ve yerinde bulanlar Birliğin talebine olumlu cevap vermeye devam ediyor. Böylece yıllardır başta otelciler ve acentelerin üstlendiği tanıtım bütçesine bölgedeki diğer işletmelerden de kaynak sağlanmış oluyor. 6) TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TURİZM FUARI İSTANBUL EMITT DE BÖLGE TANITIMINDA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ, Şubat 2010 MARTAB Koordinasyonunda fuarda aynı alanda yeralan 8 bölge belediyesi, 3 oda, 8 konaklama tesisi ve Yat Kulübü ile Marmaris tarihinde ilk kez bu kadar örgütlü ve geniş bir katılım gerçekleştirildi. Birliğe üye 8 belediyenin yanısıra Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası, Yat Kulübü de başkanları, yönetim kurulu üyeleri veya görevlileri ile bölge tanıtımına destek verdi. Fuarın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, görev yaptığı dönemde Muğla'da başarılı turizm çalışmalarına imza atan Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, tanınmış futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, eski milli kaleci Engin İpek, Kurtlar Vadisi dizisinin önemli karakteri Memati, Muğlalı ünlü yönetmen Yüksel Aksu, Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı Marmaris standını ziyaret eden önemli isimler oldu. Fuarın açılış törenine katılan ve standımızda bulunan Birlik Başkanı Ali Acar, Armutalan Belediye Başkanı Muhammet Ünlü, Turunç Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan, İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren de turizmcileri yalnız bırakmadı. Başkan Acar 12 Şubat'ta açılan Avrasya Boat Show isimli deniz turizmine yönelik fuarın da açılış törenine katılarak Marmarisli deniz turizmcilerinin yanında yer aldı. 14

15 Ayrıca MARTAB koordinasyonunda standda yeralan odalarımızın başkanları da turizmcilerimizle omuz omuza olduklarını gösterdiler. Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, Getob Başkanı İlhan Açıkgöz standda verilen hizmetle yakından ilgilendi. 7) MARMARİS VE ÇEVRESİ SOFYA FUARI İLE BALKAN PAZARI NDA TANITILDI, Şubat Şubat tarihlerinde 27. kez düzenlenen Sofya Uluslararası Turizm Fuarı / Holiday&Spa Expo fuarının katılımcıları arasında Türkiye, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, Rusya, Tunus, Hırvatistan, Makedonya, Tayland, Hollanda, Malta, İngiltere, Almanya, İsrail, Peru, Güney Afrika, Slovenya ve Dubai den çok sayıda firma yeraldı. Fuarda Birlik personeli Sedat Kirt ve Mete Ünal görev yaptı. Balkan pazarına yönelik çalışan acente ve oteller için en önemli ve en büyük fuar olma özelliği taşıyan Sofya Fuarında ağırlıklı olarak yaz ve kış turizminin yanısıra, kültür, spa, sağlık, eko ve hobi içerikli turizm çeşitlerine yer verildi. Türkiye ye ait 120 metrekare büyüklüğündeki tanıtım alanında çalışma yürüten Martab, Akyaka dan Bozburun a kadar tüm beldeleri ve 15 köyü tanıtan yayınları ile bölgeyi temsil etti. 8) MARTAB, DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI ITB BERLİN E KATILDI, Mart 2010 MARTAB, Dünyanın en büyük fuar etkinliği kabul edilen ve bu sene 187 ülkeden 11 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan ITB Berlin Turizm Fuarı nda bölgemizi bütüncül bir anlayış içerisinde tanıtmaya devam etti. Almanya nın başkenti Berlin de Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Türkiye nin Özel Konuk 15

16 olduğu ITB Berlin Turizm Fuarı, aralarında Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer Brüderle, Berlin Belediye Başkanı Klaus Wowereit, Dünya Turizm Organizasyonu Genel Sekreteri Taleb Rifai, Alman Turizm Birliği Başkanı Klaus Laepple, çok sayıda davetli ve turizmcinin katılımıyla kapılarını 44. kez açtı. Fuara Birlik Başkanı Ali Acar çok sayıda bölge turizmcisiyle birlikte katıldı. Martab masasında Birlik personeli Sedat Kirt ve Mete Ünal görev yaptı. 9) MARTAB-MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ Marmaris Turizm Birliği, Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile işbirliği yapmak üzere görüşmelere başladı. İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu Başkanı Asım Geniş, Martab personeli Sedat Kirt ve Koordinasyon Kurulu nda bulunan Türsab BYK temsilcisi Ali Kırlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Metin Kozak ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Metin Kozak ın daveti üzerine, 2 Nisan da Muğla Üniversitesi Merkez Yerleşkesi nde 4. kez gerçekleştirilen Okul-Sektör Buluşması nda Birliğimiz de yeraldı. Organizasyonda öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında yüzyüze görüşmelerle sağlıklı bilgi alışverişi ve sektörün eğitimli personele yönlenmesine katkı sağlandı. 10) MARTAB UKRAYNA DA 2 ORGANİZASYONDA AYNI ANDA TANITIM YAPTI, Mart 2010 Bu yıl kapılarını 16. kez açan Uluslararası Ukrayna Turizm ve Seyahat Fuarı nda Marmaris Turizm Birliği (Martab) bölgemizi tanıtma çalışmalarını sürdürdü. Kiev bu yıl ayrıca tur operatörleri tarafından düzenlenen Travel Forum isimli organizasyona da ev sahipliği yaptı. Birlik Başkanı Ali Acar ve 16

17 Koordinasyon Kurulu Başkanı Asım Geniş eşzamanlı gerçekleşen her iki organizasyona da katıldı. 24 Mart 2010 tarihinde Ukrayna Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) kapılarını 16. kez açtı, fuara ülkemizden de çok sayıda turizmci katıldı. MARTAB Bölgesi de fuarda Bakanlık Standı içerisinde yer aldı. Üç gün sürecek olan fuarın ilk iki gününde Marmaris Turizm Birliği standı fuarın en çok ilgi gören stantlarından birisi oldu. Fuar açılışına bizzat katılan birlik başkanı Ali Acar, Ukrayna ve Türk basını ile de röportajlara katıldı. Ukrayna da, Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) ile aynı tarihlerde gerçekleştirilen Travel Forum ise sektör temsilcilerini buluşturan bir diğer önemli etkinlik oldu. Marmaris Turizm Birliği Başkanı Ali Acar da Travel Forum'a katılarak iki ayrı noktada tanıtım çalışması yaptı. Önemli tur operatörlerinin hazırlamış olduğu Travel Forum'da gerçekleştirilen Marmaris bölgesi sunumunda Başkan Acar, Ukraynalı turizmcilere yönelik bir konuşma yaptı. Bunun yanı sıra aynı organizasyon kapsamında Bakanlık yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında da bölge temsilcisi olarak yer aldı. 11) RUSYA FEDERASYONU NA BAĞLI BAŞKORTOSTAN CUMHURİYETİ TEMSİLCİSİ TURİZM İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA MARTAB IN KONUĞU OLARAK TEMASLARDA BULUNDU Rusya Federasyonu na bağlı ve Ural Dağları nda yeralan Başkortostan Özerk Cumhuriyeti nin Türkiye temsilcisi Kanşaubiy Miziev, Marmaris Turizm Birliği nin davetlisi olarak geldiği Marmaris te çeşitli temaslarda bulundu. Marmaris Turizm Birliği Başkanı Ali Acar, Turizm Koordinasyon Kurulu Başkanı Asım Geniş, Turunç Belediye Başkanı Ali Fuat Fidan, Marmaris te faaliyet gösteren ve Rus pazarından bölgemize turist getiren tur operatörlerinin temsilcileri görüşen Miziev, önümüzdeki sezona yönelik olarak bölgelerinden daha fazla turistin Marmaris ve çevresine getirileceğini yönündeki düşüncesini paylaştı. Ekonomik yönden Rusya nın en güçlü bölgelerinden olan Başkortostan ın başkenti Ufa dan yaz döneminde Dalaman havalimanına doğrudan uçuşlar bulunuyor. THY ise İstanbul-Ufa arasında haftada 3 gün uçuyor. Temaslarda, Marmaris ve çevresinin Başkortostan da daha fazla tanıtımı ile buna sağlanacak destek çalışmaları da görüşüldü. 17

18 12) TURİZM HAFTASI RESEPSİYONU KAPSAMINDA BÖLGEMİZE TURİST GETİREN ACENTELERE TEŞEKKÜR TÖRENİ DÜZENLENDİ Marmaris Turizm Birliği, Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle 16 Nisan Cuma günü düzenlediği davetle sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Akyaka dan Bozburun a kadar Martab sınırları içerisinde bulunan bölgede yeralan konaklama tesisi ile bölgemize turist getiren seyahat acentelerinin temsilcilerinin davetli olduğu etkinlikte, bölgemize 2009 yılı içerisinde yerli veya yabancı turist getiren seyahat acentelerine teşekkür plaketi sunuldu. Kokteylde konuşan Marmaris Belediye Başkanı ve MARTAB Başkanı Ali Acar; müşteri memnuniyetinin önemini vurgulayarak Gelen misafirlerimizi, ülkelerine memnun ve mutlu göndermenin çabasını göstermeliyiz dedi. Yaklaşık 400 turizm sektörü temsilcisinin katıldığı kokteyle ayrıca Muğla Milletvekilleri Ali Arslan ve Fevzi Topuz, Armutalan Belediye Başkanı Muhammet Ünlü, İçmeler Belediye Başkanı Zeki Eren, Martab meclis üyeleri, Martab bölgesindeki köy muhtarları, İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu nda yeralan kurumların yöneticileri ile temsilcileri de katıldı. 13) MARTAB MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ Martab, Mayıs ayı olağan meclis toplantısı 28 Mayıs Cuma günü Maritim Otel Grand Azur da gerçekleştirildi. 83 meclis üyesinden 59 unun katıldığı toplantıda - Fuarlara katılım hakkında meclis üyelerine bilgi verildi yılı Kesin Hesabı okundu, yapınla oylamada oy birliği ile kabul edildi. - Plan Bütçe Komisyonu Seçimi yapıldı. Yapılan oylamada, Hakkı Şevket Bayındır, Gökhan Uysal, İsmail Nejat Özbozdağ, Hüseyin Kaz ve Oktay Ünlü 18

19 Plan Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçildiler. - Birlik Encümen Seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonunda Ahmet Çalca (Akyaka Belediye Başkanı) 52 oy, Dursun Kaplan (İl Genel Meclisi Üyesi) 48 oy, Asım Geniş (Turizm Temsilcisi) 54 oy, İsmail Yıldız (Turizm Temsilcisi) 54 oy, M. Şükrü Denizhan (Adaköy Muhtarı) 54 oy ve Hüseyin Kaz (İçmeler Belediye Meclis Üyesi) 51 oy alarak birlik encümenine seçildiler. - Toplantıda ayrıca gündem dışı olarak Sektör Temcilcisi Meclis Üyesi M. Melih Baş ın önerisiyle Araştırma ve Tanıtım Komisyonu kurulmasına karar verildi. Yapılan oylama sonunda; Melih Baş, Akın Aka, Abdülkadir Çalışır, Rıza Ersoy ve Deniz Demirel Martab Araştırma ve Tanıtım Komisyonu na seçildiler. 14) BÖLGEYE UÇUŞLARIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ARAYIŞLAR SÜRDÜRÜLDÜ Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği girişimiyle Dalaman Bölgesi ne Avrupa dan kış aylarında uçuş programı gerçekleştirilmesinin şartlarını görüşmek üzere Sun Express Havayolu şirketi yetkilileri ile bir toplantı düzenlendi. Bölgemizin kış potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan bu toplantıya Sunexpress Havayolları adına Kurumsal İlişkiler Müdürü Serdar Alyamaç, Bölge Pazar Müdürü Ece Şenev ile İş Geliştirme Müdürü Balca Canlı katıldılar. Bölgemizden turizm temsilcileri ile dernek ve oda başkanlarının da bulunduğu toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve ATM Uluslararası Havalimanı İşletmeleri Genel Müdürü Hamdi Güvenç de katıldı. Turizmciler, yöneticiler ve şirket yetkilileri arasında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, turizm sezonunun uzaması için çalışmalara başladıklarını belirten Martab Koordinasyon Kurulu Başkanı Asım Geniş, bu toplanın ilk olduğunu, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili başka toplantıların da yapılacağını belirtti. 15) MARTAB SEKTÖRE, SEKTÖR MARTAB A KULAK VERDİ Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (MARTAB) çalışmalarına yön vermek ve sektör temsilcilerinin görüşlerini almak için 6 Ağustos Cuma günü bir toplantı düzenledi. Martab Koordinasyon Kurulu üyeleri, MARTAB meclis üyeleri, konaklama tesisleri, acenteler, çeşitli meslek kuruluşları ile bazı özel işletmelerin temsilcilerinin katıldığı toplantıya, Kültür ve Turizm 19

20 Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özarslan, Muğla Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda ilk olarak söz alan Martab Koordinasyon Kurulu Başkanı Asım Geniş, Martab'ın dönemini değerlendirerek, döneminde yapılması planlananlar hakkında bilgi verdi. Martab'ın kurulan diğer 66 birliğe kıyasla daha çok yol aldığına dikkat çeken Martab Başkanı Ali Acar ise birçok birlik yöneticisinin yapılanma süreci hakkında bilgi ve görüş almak için kendilerine başvurduklarını söyleyerek kısa zamanda Martab'ın önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Bundan sonra da hep birlikte hareket ederek daha büyük projelerin ortaya konulabileceğini söyledi. Toplantıda söz alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özarslan Martab ın kısa sürede gerçekleştirdiği ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Turizm sektörünün acımasız bir sektör olduğunu söyleyen Özarslan, özellikle Doğu Akdeniz'de bulunan destinasyonlar arasında büyük bir rekabetin bulunduğunu belirtti. Son yıllarda İran'dan gelen turistlerde önemli bir artış olduğuna dikkat çeken Özarslan, turizmcilerin İran, Suriye, Dubai gibi ülkelerde düzenlenen fuarlara da katılmaları gerektiğini söyledi. Vali Yardımcısı Recep Yüksel de konuşmasında, Martab ın çok hızlı yol aldığını ve çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Türkiye deki turizm hizmet birliklerini bir çatı altında toplamak için çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Yüksel, Martab ın bu yapılanmada başı çeken birlikler arasında olabileceğini belirtti. Toplantıya katılan diğer temsilciler de görüşlerini bildirdikten sonra toplantının kapanış konuşmasını Birlik Başkanı Ali Acar yaptı. Başkan Ali Acar konuşmasında turizm sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılardan bahsetti. Bu sıkıntıları aşmak için birlikte hareket edilmesinin önemini vurgulayan Ali Acar, turizmin önümüzdeki dönemlerde daha iyiye gideceğine olan inancını da dile getirdi. 20

MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

MARTAB. T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU MARTAB T.C. MARMARİS ve ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 I. GENEL BİLGİLER... 6

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

"Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013

Kalkınmanın Yolu, İpekyolu İPEKYOLU. Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 "Kalkınmanın Yolu, İpekyolu" İPEKYOLU Yıl: 1 Sayı:1 Ocak- Nisan 2013 Röportaj 3 Değerli Okuyucularımız; İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) faaliyetlerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla dört ayda bir yayınlanacak

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu Günümüzde, gelişen ve farklılaşan iletişim ağları, teknoloji ve bilgi transferi ile bir yandan dünya ülkeleri arasında yakın bir ilişki tesisi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar,

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar, Giriş Değerli Aliağalılar, Aliağamızın her alanda belediyecilik sorunlarını gidereceğimize dair çıktığımız bu yolda, 1 seneyi geride bıraktık. 1 yıl süresince canla başla çalışarak, bu özel şehrin hak

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ Başkandan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. EROL Değerli Sektör Paydaşları, Derneğimizin resmi yayın organı olan AİMSAD Dergisi nin ilk sayısı

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Ali YERLİKAYA Ağrı Valisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 2 3 4 SUNUŞ 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449

Detaylı

Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi. 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı

Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi. 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı Yıl: 1 Sayı: 7 Şubat 2014 FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION Torunoğulları TÜROFED başkan yardımcılığına seçildi 2 protokol imzaladık Erken rezervasyon başladı başkandan ÜLKE ve

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM

TURİZM TECRÜBE İŞİDİR. Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM TURİZM TECRÜBE İŞİDİR Türkiye nin alanında önde gelen acentelerinden NOVİTAS TURİZM 18 yıllık deneyimini, 8 yıldır Kastamonu'luların hizmetine sunuyor Yurtiçi - yurtdışı uçak biletleri Yurtiçi - yurtdışı

Detaylı

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936)

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936) Atatürk diyorki; TOBB 69. Genel Kurulu Ata nın Huzuruna Çıktı. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (936) www.mto.org.tr 3 M.Rifat

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU Millete Efendilik Yoktur, Hizmet Vardır. Değerli Hemşehrilerim, Belediye Meclisinin Sayın Üyeleri, Görev süremizin yarısından fazlasını yüz aklılığı ile geride bıraktık. Bu raporda, yılında yaptığımız

Detaylı

2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION

2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION Yıl: 1 Sayı: 4 Mayıs 2013 FETHİYE OTELCİLER BİRLİĞİ FETHIYE HOTELIERS ASSOCIATION 2013 turizm sezonu umutlu başladı Cankurtaran kursu düzenledik Otelcileri bilgilendirdiler başkandan içindekiler Yaza

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı KURUMUMUZ Trakya Kalkınma Ajansı Ajansımız, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirliğini desteklemek ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 14 Temmuz 2009 tarihinde

Detaylı

Yıl : 2 Sayı : 24 01 Ocak- 01 Şubat 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 2 Sayı : 24 01 Ocak- 01 Şubat 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Sorunların belirlenip çözümü için çalışma başlatılması amacıyla organize edilen toplantılara katılan FTSO üyesi işletmeciler kaygılı; işler her geçen gün kötüye gidiyor. Buna dur diyecek önlemler bir an

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı