T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İDARİ YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR DOKTORA TEZİ Süheyla Suzan ALICA TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ruşen KELEŞ ANKARA

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GİRİŞ sayfa Birinci Bölüm I. TÜRK ÇEVRE MEVZUATI VE ÇEVRE YÖNETİMİ I.1982 ANAYASA SI ve 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU Anayasası ve Çevre Çevre Hakkına İlişkin 56 ncı Madde ve Hukuksal Niteliği Çevre Hakkının Korunmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasanın Çevrenin Korunmasına İlikin Diğer Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sayılı Çevre Kanunu Çevre Kanunu nun Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Çevre Kanunu nun Uygulanması Kanunun Kirlilikle Mücadeleye İlişkin Hükmü ve Ölçülülük İlkesi Kanunun Korumaya İlişkin Hükmü Çevresel Etki Değerlendirmesi İşletme İzni ve Haber Verme Yükümlülüğü Çevre Denetimi

3 II. YÖNETİM VE ÇEVRE Kamu Hizmeti Olarak Çevre Hizmeti Türkiye de Çevre Yönetimi Çevre Sorunları ve Yönetime Başvuru Bilgi Edinme Hakkı ve Çevre Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi Sözleşmenin Amacı Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Katılım Yargıya veya Üst Makama Başvuru Yargı ve Çevre İkinci Bölüm ÇEVRE SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR VE İPTAL DAVALARI I.ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ İPTAL DAVALARINDA EHLİYET Çevre Sorunlarına İlişkin İptal Davalarında Menfaat İlişkisi Menfaat İlişkisi ve Yargı Kararları Zaferpark Davası Güvenpark Davası Boğazlar ve Marmara Bölgesinin Tehlikeli Maddelerin Taşınımına Kapatılması İstemine İlişkin Dava

4 III.DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALAR Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin İptali Talebiyle Açılan Davalar ÇED Yönetmelikleri ÇED Yönetmeliği Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar İSKİ ÇED Yönetmeliğinin İptali Davası Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri İle Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin İptali Talebiyle Açılan Dava Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin İptali Talebiyle Açılan Dava Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliğin İptali Talebiyle Açılan Davalar Çevre ve Planlama İlişkisi Çevre Düzeni Planı ve Planlama Hiyerarşisinde Yeri Yönetmeliğin İptaline İlişkin Davalar Çevre Denetim Yönetmeliği nin İptali İstemiyle Açılan Dava Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğin İptali İstemiyle Açılan Dava Baz İstasyonları İle İlgili Genelgenin İptali İstemiyle Açılan Davalar III. BİREYSEL İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ÇED e Tabi Faaliyetlerin Durdurulmasına, ÇED Olumlu ve ÇED Olumsuz 4

5 167 Kararlarına Karşı Açılan Davalar ÇED e Tabi Faaliyetler ÇED Olumlu Belgesi, Kararı veya Görüşü ÇED Olumsuz Belgesi, Kararı veya Görüşü Konuya İlişkin Yargı Kararları Bergama Ovacık Altın Madeni İle İlgili Dava Dilek Güroluk Hidroelektrik Santrali İle İlgili Davalar OPET Petrol İle İlgili Dava İdari Yaptırımların Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar Çevre Kanununda Yer Alan İhlal ve İdari Yaptırımlar İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller Faaliyetin Durdurulması Uygulanacak Fiiller İdari Cezalarda Yetki İdari Cezalarda Tekerrür İdari Cezalara İtiraz ve İtiraza Görevli Mahkeme Dava Açma Süresi Çevre Kanunu nda Düzenlenen İdari Para Cezalarının Bakanlar Kurulu 5

6 Kararı İle Artırılması İdari Cezalarda Kanunilik İlkesi İdari Yaptırım Uygulamaları ve İptal Davaları İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar Faaliyein Durdurulması ve Kapatma Cezalarına Karşı Açılan Davalar Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanununda Yer Alan Cezai Yaptırımlar Sayılı Ceza Kanunu Sayılı Kabahatler Kanunu Termik Santraller İle İlgili Davalar Enerji- Çevre İlişkisi Termik Santrallerin Çevreye Etkileri Gökova Termik Santralinin Yer Seçimi İle İlgili Dava Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri İle İlgili Davalar Aliağa Termik Santrali İle İlgili Dava Çatalağzı Termik Santrali İle İlgili Dava Akkuyu Nükleer Santrali İle İlgili Dava Gemi ve Diğer Deniz Araçlarına Verilen Para Cezaları Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar Gemi ve Diğer Deniz Araçlarına Verilen Para Cezaları Gemi Kazalarının Sebep Olduğu Kirlilik Nedeniyle Açılan Davalar Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler Nedeniyle Açılan Davalar Katı Atık ve Tehlikeli Atık Tesisleri İle İlgili Uyuşmazlıklar

7 Çamburnu Katı Atık Tesisi İle İlgili Dava Tehlikeli Atık Tesisleri ve İzmit İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi İle İlgili Dava... 6.Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına İlişkin Uyuşmazlıklar Özel Çevre Koruma Bölgeleri İle İlgili Uyuşmazlıklar Özel Çevre Koruma Bölgeleri Üçüncü Bölüm ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI I.İDARİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT (TAM YARGI) DAVALARI Çevre İle İlgili Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğu İdari Yargıda Açılan Tam Yargı Davaları Ürün Kaybı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları Ergene Nehri Kirliliği İle İlgili Davalar Uşak Dokuzsele Çayındaki Kirlilik Nedeniyle Ürün Kaybı Sonucu Açılan Davalar Çevre Zararı ve Kişisel Zarar Nedeniyle Açılan Davalar Çevre Zararı Kişisel Zarar Ümraniye Çöplüğü İle İlgili Davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı II.ADLİ YARGI VE SORUNLARI

8 1.Medeni Kanun un İlgili Hükümleri Komşuluk Hukuku Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Çevre Kanunu nun Hukuki Sorumlulukla İlgili Hükümleri Adli Yargı ve Çevre Çevreye Verilen Zararların Tazmininde Adli Yargının İşlevi SONUÇ ÖZET EK KAYNAKÇA KISALTMALAR AB ABD AEK AİHM AİHS AM Avrupa Birliği Ankara Barosu Dergisi Avrupa Ekonomik Komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi 8

9 AŞ AÜSBF BK BM bk. Anonim Şirket Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Borçlar Kanunu Birleşmiş Milletler bakınız c. cilt ÇED ÇEKÜL V. Der. Ed. GEF GSM Haz. INCOSAI INTOSAI IMPEL İSKİ IULA Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı Derleyen Editör Global Environment Facilities (Küresel Çevre İmkanları) Gayrı Sıhhi Müesseseler Hazırlayan International Congress on Organization of Audit Instutions International Organization of Supreme Audit Instutions Implementing and Enforcement of Environmental Law İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi International Union of Local Authorities (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) İÜHF İYUK İZAYDAŞ KHK md. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Usulü Kanunu İzmit Atık Yakma ve Depolama Anonim Şirketi Kanun Hükmünde Kararname madde 9

10 METAP MK MARPOL ÖÇKK PTT RG Meditarranean Environmental Technical Assistace Programme Medeni Kanun Marine Pollution (Deniz Kirliliği) Özel Çevre Koruma Kurumu Posta Telefon Telgraf Resmi Gazete s. sayfa sa. TBMM TC TCK TÇSV TÇV TEAŞ TEK TEMA V. TMMOB TODAİE TÜBİTAK UNEP sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Türkiye Çevre Vakfı Türkiye Elektrik Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Koruma Vakfı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu United Nation Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgazination (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) UNCED United Nation Conference on Environment and Development 10

11 (Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı) YD Yargıtay Dergisi GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI Çevre sorunlarının 1 ortaya çıkma nedenleri, önemi, özellikleri ve çözümüne ilişkin öneriler, bir çok bilim dalının ve disiplinin ilgi alanına 1 Çevre sorunları hakkında bk.fehmi Yavuz-Ruşen Keleş, Çevre Sorunları, A.Ü. S.B. F. Yayınları, 1983 ve Ruşen Keleş, Çevre Sorunları ve Çevre Hakları, İnsan Hakları Armağanı, BM Türk Derneği Yayınları, Ankara 1978 ve Ruşen Keleş- Can Hamamcı, Çevrebilim, İmge Kitapevi, Ankara 1998; Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye nin Çevre Sorunları 91, 5. Baskı, Ankara, 1991; İsmail Gökdayı, Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar, TÇV Yayını, 11

12 girmektedir. 2 Dünya gündemini son 30 yıldır en fazla meşgul eden konuların başında gelen çevre sorunlarına çözüm bulma arayışlarında, hukukun yeri ve önemi de yadsınamaz. Çevre hukukunun ortaya çıkış nedeni, amacı, temel hedef ve ilkelerinin anlaşılması da bu sorunların araştırılması ile olanaklıdır. Çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre kirliliğini gidermek ve zararları tazmin amacıyla kurallar koymak, bütün bunlar için kaynak yaratmak ve yaptırımlar önermek çevre hukukunun alanına girmektedir. Çevre Kavramı Çevre kavramının, ekonomi, ekoloji, biyoloji, planlama bilimi ve diğer bilim dalları açısından belli tanımları olmakla birlikte, bu kavram hukuki olarak henüz tanımlanmamıştır. 3 Bunun nedeni, çevre kavramının hukuk terminolojisine diğer disiplinlerden daha geç girmiş olmasıdır. Ortak bir çevre kavramının tanımlanmasının, disiplinler arasında çevre için ortak bir yaklaşım birliğini getireceği ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim sağlayacağı açıktır. Çevre kavramının günlük dilde kullanımı da çok eskilere dayanmamaktadır. Kavramın çok geniş ve sınırlarının belirsiz görünmesi, 2 Çalışmamızda bu hususlara yer verilmemiş olup, kapsamı çok geniş olan konu sınırlandırılmaya çalışılmıştır sayılı Çevre Kanunu nda çevre tanımı yer almamaktadır. Mevzuatımıza ilk kapsamlı çevre tanımı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile getirilmiştir. Bu tanıma göre çevre; Canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam olup, bu ortamdaki hava, su, toprak gibi tabii çevrenin fiziksel unsurlarını, üreticiler (bitkiler), tüketiciler (hayvanlar), ayrıştırıcılar (bakteri ve mantarlar) gibi biyolojik unsurlarını, insanların tabii, beşeri, parasal ve maddesel kaynakları kullanım ve işletmelerinden doğan ekonomik çevre unsurlarını, insan topluluklarının demografik yapısı, barınma, sağlık, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını temin biçimleri ile tarihi ve kültürel değerlerin oluşturduğu sosyal çevre unsurlarını ifade etmektedir. Halen T.B.M.M. Genel Kurulunda bulunan Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yeni bir çevre tanımı getirmektedir. Söz konusu Tasarıya göre çevre; Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı ifade etmek üzere tanılanmıştır. Yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği de (R.G tarih ve ) Kanun tasarısı ile getirilmek istenen çevre tanımına yer vermiş ve Kanun tasarısı henüz yasalaşmadığından mevzuatımızdaki tek çevre tanımı olarak yürürlükte bulunmaktadır. 12

13 tanımlanmasında basit belirlemeleri zorunlu kılmış ve vurgulanacak özelliğine göre farklı nitelendirmeler ortaya çıkmıştır. 4 Çevre, bugünkü anlamıyla bir çok dilde yeni bir terimdir. 5 Yaklaşık 30 yıl önce üretilen bu yeni sözcükler dünyanın büyük bir bölümü tarafından yeni ve modern toplumda tanımlanması ve üzerinde çalışılması için mücadele gerektiren bir olgu olarak kabul edilmekte ve bu nedenle önemi giderek artmaktadır. 6 Ekoloji açısından bir belirleme getiren tanıma göre çevre, dünya üzerindeki canlı yaratıklarla, bunların üzerinde ve içinde yaşadıkları yeryüzünün hava, toprak ve sudan oluşan ince örtüsünü bir araya getiren sistemdir. Ekolojik anlamda çevre, bireyle ilişkili canlı-cansız her şeyi kapsamaktadır. Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel, kimyasal koşullar ve diğer canlılar, o canlının çevresini oluşturmaktadır. 7 Çevre terimi, yeryüzündeki sınırlı bir alanı veya yerkürenin bütününü hatta gezegenin çevresini saran uzayla birlikte, gezegeni kapsayacak biçimde tanımlanabilir. Biyosfer terimi, özellikle UNESCO tarafından kabul edilen tanıma göre; evrende bu günkü bilgilerimize göre canlı yaşamını barındıran ve insan çevresinin bütününü ifade eden en geniş tanım olarak kullanılmaktadır. Gerçekten de biyosfer, yerküreyi çevreleyen dar tabakayı 4 Keleş- Hamamcı, a.g.e., s Fransızcada, terimin kökenleri 12. yüzyıldan itibaren kullanılan ve sözcüğün fiil hali olan environner (çevrelemek, kuşatmak) sözcüğüne kadar uzanmaktadır. İngilizcede environment sözcüğü ile kullanılan terim, bu günkü anlamıyla düzenli olarak 1960 ların başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Diğer dillerde kavramı açıklamak üzere aynı dönemlerde yeni sözcükler yaratılmıştır. Almancada Umwelt, Hollanda dilinde Milieu, İspanyolcada Medio ambiente, Arapça da Al. Biah, Rusçada Okruzhauchhaia sreda, Japonca da Kankyo gibi. 6 Alexandre Kıss, Introduction to International Environmental Law, Programme of Training for the Application of Environmental Law, UNEP, UNITAR, Geneva, Switzerland, 1997, s Fikret Berkes - Mine Kışlalıoğlu, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1990, s

14 içermekte, bu anlamda dünyayı ve yerkürenin birkaç bin metre üstünü ve yerkabuğu ve okyanusların altını da kapsamaktadır. 8 Ulusal yasal düzenlemelerde çevre tanımına pek rastlayamasak da, çevre ile ilgili bilimsel eserlerde farklı çevre tanımları yer almakta ve farklı anlamlar verilmektedir. Bu tanımlara göre; Çevre, bir organizmanın var olduğu ortam veya şartları içerir. Bu çevre doğal fiziki unsurlarla birlikte organizmanın etkileştiği insan ürünü ortamı içerir. 9 Diğer bir düşünce çevreyi; fiziki, biyolojik ve sosyal çevre olarak üçe ayrılan ve bir organizmanın dışında olan her şey olarak tanımlamaktadır. 10 Çevrenin sınırlarının belirsiz olması ve herkes tarafından farklı anlamlar yüklenmesi nedeniyle bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Bu sebeple, çevre nin öznel değerlendirmelere konu olabileceği ve kimileri için bir tutku, kimileri için bir umut, kimileri için ise bir anlayışsızlık göstergesi olduğu ifade edilmiştir. 11 Uluslararası hukuki metinler de pekçok değişik çevre tanımı içermektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi tarafından kabul edilen bir düzenlemeye 12 göre çevre; su, hava, toprak ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiler olduğu gibi diğer canlı organizmalarla ilişkileri tanımlar. Diğer pek çok tanım 1972 yılında Stockholm de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirgesinin Önsözünde açıklanan düşünceye dayanmaktadır. Bu düşünceye göre; 8 Kıss, a.g.e., s.1. 9 IULA-EMME, Çevre Terimleri Sözlüğü, Haz. Ferzan Yıldırım- Mary Berkmen, IULA- Environmental Series, İstanbul, 1991, s Çağatay Güler, Çevre Sözlüğü, Saypa Yayını, No:24, Ankara, 1994, s Keleş- Hamamcı, a.g.e., s Haziran 1967 tarihli Konsey Direktifi md

15 İnsan kendisine fiziksel varlığını sürdürme olanağı sağlayan ve ayrıca düşünsel, ahlaki, sosyal ve tinsel gelişme fırsatı veren çevrenin hem içinde yaşayan bir canlı, hem de parçasıdır. Çevre tanımları içerisinde en kapsamlı tanımlardan birisi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Tehlikeli Faaliyetler Sonucu Oluşan Zarar Hakkında Sivil Sorumluluk Sözleşmesi nde 13 yer almaktadır. Sözleşmenin 2 nci maddesine göre; Çevre; -hava, su, toprak, hayvan ve bitki toplulukları gibi canlı ya da cansız tüm doğal kaynakları ve bunlar arasındaki etkileşimi, -kültürel mirasın herhangi bir bölümünü oluşturan varlıkları ve -peyzajın tüm karakteristik özelliklerini içerir. Bu nedenle, binalardan, anıtlardan ya da benzer yapılardan oluşsa da, insan yapımı çevre de bozulma karşısında korunması gereken çevrenin bir parçası olarak kabul edilmektedir. 14 Çevre ve Hukuk Çevre kavramının hukuken tanımlanması ve çerçevesinin belirlenmesi sonucunda, bu kavramla ilişkili olan çevre yönetimi, çevrenin korunması, çevre zararı, çevre kirliliği gibi kavramların tanımlanması ve kapsamlarının belirlenmesi kolaylaşacak, böylece ortak bir tanıma kavuşulması çevre hukukunun sistematize edilmesini 15 ve bağımsız bir hukuk dalı olarak sınırlarının çizilmesini sağlayacaktır. Çevrenin tanımı, çevreyi korumak için 13 Lugana Sözleşmesi olarak bilinen Sözleşme, 1993 yılının Haziran ayında kabul edilmiştir. 14 Kiss. a.g.e., s Aynur Yongalık, Çevre Sorumluluk Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1998, s

16 hazırlanan hukuki metinlerin içeriğini de etkilemektedir. Hukuk ve çevre politikaları, depremler, volkanik patlamalar gibi doğal sebeplerle ya da insan müdahalesiyle ortaya çıkan ve giderek artan çevresel bozulmaya çözüm bulmak zorundadır. Hukuk, çevrenin değişimine yol açan doğal süreçleri etkileyemez. Bununla birlikte, hukuk kuralları, doğal felaketleri önlemeye ya da onlara karşı koymaya yönelik tedbirleri içeren insan davranışlarını düzenleyebilir ların sonundan bu yana, bir çok ulusal ve uluslararası hukuki belge, çevreyi korumanın acil gerekliliğini belirtmiştir. Çevrenin korunmasına ilişkin ulusal hukuki düzenlemeler için gerekli temeli sağlayan uluslararası belgeler arasında en önemli rol oynayan 1972 Stockholm Bildirisi, insanın çevresinin korunması ve geliştirilmesinin, insanlığın iyiliği ve dünyadaki ekonomik gelişme için önemli olduğunu vurgulamıştır. İnsanın doğal çevresini değiştirme kapasitesi tüm insanlara hayat kalitelerini arttırma fırsatı tanıyabilir; bu kapasite yanlış ya da dikkatsizce kullanıldığında ise insanlığa ve çevreye hesap edilemeyecek maliyette zararlar verebilir. 16 Dünya Doğa Şartı na 17 göre, insanlar doğanın bir parçasıdır; hayat ise, enerji ve doğal kaynakları sağlayan doğal sistemlerin kesintisiz olarak işlemesine bağlıdır. Yaşamın her şekli eşsizdir ve insan açısından değeri gözetilmeksizin saygıyı hak etmektedir. Uygarlık da köklerini, insan kültürünü şekillendiren ve bütün sanatsal ve bilimsel gelişmeleri etkileyen doğadan almıştır. Bununla birlikte, insanlar doğayı değiştirebilir ya da faaliyetleri sonucunda doğal kaynakları tüketebilirler. Bu yüzden, doğanın dengesinin ve kalitesinin sürdürülmesinin ve doğal kaynakların korunmasının aciliyeti ve gerekliliği tam olarak anlaşılmalıdır. Doğadan sağlanacak faydaların sürekliliği, temel ekolojik süreçlerin ve yaşam destek sistemlerinin devamına 16 Kiss, a.g.e., s Dünya Doğa Şartı 28 Ekim 1982 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiş ve çevre hakkı ile ilgili somut hükümler yer almıştır. Devletlerin, çevre hakkı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bireylerin haklarının belirlenmesi öngörülmüştür. 16

17 ve de insanlar tarafından doğal ortamın yok edilmesi ve kaynakların aşırı sömürülmesinin yoğunluğuna bağlıdır. Aşırı tüketim ve doğal kaynakların yanlış kullanımı sebebiyle doğal sistemlerin zarar görmesi, insanlar ve devletler arasında uygun ekonomik düzenin sağlanmasındaki başarısızlık, uygarlığın ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının parçalanmasına neden olmaktadır. Doğanın ve doğal kaynakların korunması adaleti sağlarken, kıt kaynaklar için rekabet edilmesi de çatışmalara ve savaşlara yol açmaktadır. Sonuç olarak insan, doğal kaynakları şimdiki ve gelecekteki nesillerin faydası için türlerin ve ekosistemlerin korunmasını ve sürdürülmesini sağlayacak şekilde kullanmak ve bunu geliştirmek zorundadır. 18 Rio Bildirisi olarak bilinen Çevre ve Kalkınma Bildirisi 19 de bu ilkelere dayanmaktadır. Bildirinin önsözü, Dünyanın bütün ve bağımsız doğası nı insanların evi olarak tanımakta; tüm insanların çıkarına, küresel çevre ve kalkınma sisteminin bütünlüğüne saygı üzerinde durmaktadır. 4 üncü maddeye göre: Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için, çevrenin korunması, kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturabilir ve bu süreç dışında tutulamaz. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, uluslararası ticaretin serbestleşmesi, sermaye akışı hareketleri, uluslararası iletişimin dönüşümü, sürdürülemez üretim ve tüketim biçimlerinin dünya çapında kullanımı gibi unsurlar, dünya standartlarının eşit dağılmaması, yaygın dış borç ve ulusal ve küresel çevresel varlıklara karşı artan tehdit gibi unsurlarla bir araya geldiğinde; çevre ve kalkınma konularının küresel açıdan değerlendirilmesi için birlikte ele alınması gerektiği konusunda fikir birliği yaratmıştır. 20 Küresel 18 Kiss, a.g.e., s Bildiri 14 Haziran 1992 de Rio de Janeiro da 172 devletin temsilcisi tarafından kabul edilmiştir. 20 UNEP, Globalization And The Environment: An Environmental Law Perspective, 17

18 ve yerel düzeyde çevre anlaşmalarının ve politikalarının oluşturulması ve bu anlaşmaların ulusal ve yerel düzeyde uygulanmasının, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel tehditlere anında cevap verilebilmesine yardımcı olacağı açıktır. Çevre hukuku, dünya üzerindeki çevresel tehditlere karşı koymak için, çevre ve kalkınma konularının birleştirilmesinde ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamakta ve bu rolün önemi uluslararası çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Çevre konusunun uluslararası alanda bu kadar etkin olması, uluslararası belgelere girmesi, devletlerin bu konuda karşılıklı taahhütlerde bulunması ve işbirliği yapması iç hukuk açısından da gelişmeleri hızlandırmıştır. 21 Çevre Hukuku, sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulanabilir hale getirmek için önemli bir zemin hazırlamakta ve temel küresel, bölgesel ve ulusal çevre konuları ile sürdürülebilir kalkınma konusundaki sorunları çözmek üzere, uluslararası sistemlerin ve ulusal kapasitelerin geliştirmesinde hükümetleri desteklemektedir. 22 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nın (UNCED) sürdürülebilir kalkınma kavramına 23 siyasi meşruiyet kazandırmasından bu yana, sürdürülebilir kalkınma karşısındaki tehditleri önlemek için çevre hukukunun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde geliştirilmesine olan talep artmıştır. 24 Belli bir yörede yaşayan halk ya da çıkar grupları devletten, bir Biannual Bulletin of Environmental Law, Volume 4, 1995, s Can Hamamcı, Çevre ve Hukuk, Prof. Fehmi Yavuz a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, No:528, 1983, s UNEP, Globalization, s.1 23 Çevre hukukunun temel kavramlarından biri olan Sürdürülebilir Kalkınma kavramı Ortak Geleceğimiz Raporunda; Bu günün gereksinimlerini gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma bir denge arayışını, bir uzlaşmayı yansıtmaktadır. Bu açıdan bazı radikal çevrecilerin savundukları sıfır büyüme savı ile bazı az gelişmiş ülkelerin öncelik tanımakta ısrar ettikleri kalkınmacı (geleneksel) yaklaşım, iki aşırı uç olarak sürdürülebilir kalkınmanın kapsamı dışında bırakılmalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımında, gelecek kuşaklara kendi gereksinimlerini karşılama olanağının tanınması odak noktası olduğundan, bunun gerçekleştirilmesi için her şeyden önce eldeki kaynakların korunması, en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. 18

19 bölgenin ya da ilin yöneticilerinden, özel bir bölgeyi ya da türü korumaları, kirliliği önlemeleri ya da atıkların yok edilmesi için bir şey yapmalarını istediklerinde (çoğu zaman bu yasal araçların kullanılması için resmi bir talep bulunmaktadır), ilgili kamu otoritesi yürürlükte olan yasaları uygulayarak ya da yeni düzenlemeler yaparak, çevre konusunda yetkili yeni bir birim ya da kurum oluşturarak, çevre ile ilgili bir kolluk teşkilatı kurarak bu isteğe cevap vermektedir. 25 Bu anlamda hukukun çevrenin korunmasındaki rolünün iyi anlaşılması gerekmektedir. Hukuk kuralları, yürürlüğe girmeleri ve uygulanabilmeleri için gerekli olan sürecin tamamlanmasından sonra kamu otoriteleri tarafından kabul edilen bağlayıcı ve yaptırımları içeren normlardır. Bu süreç hukuk kurallarını, ahlak ve din kurallarından ve sosyal düzenden ayırmaktadır. Hukuk kurallarının bağlayıcı niteliği ve uygulanmasını sağlayan yaptırımlar, çevreye zarar veren davranışları önlemek ve ortadan kaldırmak işlevine sahip olmalıdır. Bununla birlikte, uluslararası kuruluşlar bünyesinde toplantılarda ortaya çıkan bildirilerde yer alan bağlayıcı olmayan kurallar ve prensipler de, özellikle çevrenin korunması alanında, uluslararası hukukta giderek artan bir role sahip olmakta ve bunların işlevi devlet otoritelerine ve diğer aktörlere çalışmalarında yol göstermek ve aynı zamanda yeni bağlayıcı ve yaptırımcı kurallara olan gereksinimin fark edilmesine de katkıda bulunmaktır. 26 Bu anlamda çevre hukukunun, hukukun dinamik özelliğini yansıtan en önemli örneklerinden biri olduğu, 27 henüz kendine özgü yöntemlerin arayışı içinde olmakla birlikte, kendini kanıtlayarak gelişmişlik düzeyine eriştiği bilinmektedir. 28 Adalet (eşitlik) düşüncesi de yeni kararların ya da kuralların 24 UNEP, Globalization, s Kiss, a.g.e., s a.k., s Ruşen Keleş- Birol Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitapevi, Ankara, 2002, s Hamamcı, Çevre ve Hukuk, s

20 geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Adalet kavramı, başka şekilde korunamayacak olan meşru çıkarları göz önünde bulundurmanın gerekliliğini yansıtmaktadır. Ekolojik Devrin başlangıcında ve özellikle 1970 lerde, dünyanın doğal bitki ve hayvan topluluğunun zarar görmesine ve kirliliğe çare olarak görülen çevresel düzenlemelerin geliştirilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır lerde çevrenin korunması için gerekli olan hukuk kurallarının etkisizliğinin yarattığı hayal kırıklığı artmasına rağmen, bu durum yasama çalışmalarını engellemediği gibi yavaşlatmamıştır bile larda pazar ekonomisinin zaferiyle birlikte, gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde, hukukun çevreyi korumada etkisiz kaldığı ve yeterli olmadığı yönünde görüşler artmıştır. 29 Çevre hukukunun tüm çevre sorunlarını çözebileceği fikri gerçekçi ve doğru değildir. Ancak çevre korumanın bir aracı olarak yasal araçların tamamen ortadan kaldırılmasının, çevrenin korunmasında başarısızlığa yol açacağı hiç kuşkusuz doğrudur. Hukukun mevcut düzendeki yerini ve rolünü iyi anlamak, uç noktalar arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır. Hukukun işlevi yalnızca tanımlamalar yapmak ve yasaklamalar getirmek değildir. Hukuk aynı zamanda özendirme, caydırma ve yönetim araçlarının yaratılması gibi diğer müdahale yollarını da içermektedir. 30 Günümüzde bilinen çoğu ekonomik araçlar, yasal ölçütler kullanılarak uyarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak bütün bu araçların uygulanabilmesi için, öncelikle uygulayıcıların hukukun üstünlüğü ilkesini her alanda kabul etmeleri gerekir. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlette, hiç kimse hukukun ne üstünde ne de altındadır, herkes hukuk karşısında eşittir. 31 Bu açıdan çevre normları hiç 29 Kiss, a.g.e.,s a.k., s Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması, ( ), 6 Eylül 1999, Yargıtay Başkanlığı, s

21 bir ayrım gözetilmeksizin herkese uygulanmalıdır, aksi taktirde bu normlar sadece kağıt üzerinde kalacak, eşitlik ilkesi gözetilmediği için uygulamaya geçemeyecek ve hukuk kurallarının yaşaması için bulunması zorunlu olan toplumsal inanç da sağlanamayacaktır. 32 Ülkemiz açısından bu hususta büyük bir yol kat etmiş olsak da, hukukun üstünlüğü ilkesinin siyasal, kamusal ve toplumsal alanda yerleşmesinin uzun bir süreyi kapsayacağı 33 açıktır. Çevreyi kirleten gazlar ya da petrol için özel vergilendirme, çevreyi kirletmeyen faaliyetler için devlet desteği, topraklarını ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde kullananlara tanınacak bazı muafiyetler, ticaret konusu yapılabilen izinler, firmaların çevresel denetimi, çevreye duyarlı etiketleme gibi kavramlar yasal araçların ürünüdür. Bu nedenle, çevre korumada kullanılan ve genellikle yasal olan araçların yapısı ile bu araçların içeriği arasındaki farklılıktan doğabilecek karışıklığın ortadan kaldırılması gerekir. Yöntemlerin içeriği ve yönet ve kontrol et mekanizmaları, çevre standartlarının oluşturulmasından, endüstriyel ya da tarımsal üretime, ulaşım, ticaret, bilimsel araştırma, eğitim ve bilgiyi içeren çeşitli müdahalelere kadar birçok farklılıklar gösterebilir. Hukuk halen, devletin çevre konusuna ilgisini ortaya koyabilmesi için kullanabileceği tek yol gibi görünse de, yasal düzenlemeler her düzeyde çevresel çıkarları dikkate almamaktadır. Mesela, mülkiyet hakkı gibi genel hukuk ilkelerinin çevreyi korumak amacıyla kullanılmasının kesinlikle yeterli olmadığı ifade edilmiştir. 34 Böyle bir bakış açısında, bireylerin, grupların, hatta tek tek ülkelerin bile kısa vadeli çıkarlarına öncelik verme gibi bir risk bulunmaktadır. Bir ormandaki ağaçların, sahibi (ister kamu mülkiyeti, ister 32 Ersan Şen, Ceza Hukuku Açısından Çevre Kanunu na Bakış, Çevre Kanunu nun Uygulanması, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1999, s Çetin Aşçıoğlu, Hukukçu ve Politikacı da Hukukun Üstünlüğü Bilinci, Cumhuriyet, Bilim Teknik Eki, 1 Mayıs 2004, s

22 özel mülkiyet olsun) tarafından kesilmesi ya da satılması buna basit bir örnektir. Böyle bir durumda, gelire olan ihtiyaç, ağaçların giderek azalmasının yaratacağı sonuçlardan daha önemli hale gelebilir. Öyle ki, bu durum artan erozyona ve komşu alanlarda ve yabancı ülkelerde sel tehlikesine sebep olabilmekte ve yeni çevre sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, mülkiyet hakkının çevrenin korunmasında çevre hakkı karşısında bulunan bir hak olduğu ve kamu yararına sınırlandırılması gerektiği kabul edilmektedir. Çevrenin kapsadığı tüm doğal kaynakların olumsuz etkilenmesi sonucunda, bunların yenilenemeyen kaynaklar olarak düşünülmesi ve bunlardan yararlanırken belirli kuralların konulması kaçınılmazdır. Çevre hukukuna yöneltilen bir diğer eleştiri de onun, mevzuatın düzenlemediği olguları ve yeni gelişmeleri ve ayrıca geleceğe yönelik eylem stratejilerini dikkate almaması nedeniyle etkin olmamasıdır. Bu nedenle politika araçları gibi daha yumuşak bir yaklaşım içeren araçlarla yer değiştirmesi gerektiği belirtilmektedir. 35 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çevresel düzenlemeler, bu düzenlemeleri uygulamak durumunda olanların gerçek durumunu dikkate almamaktadır. Aslında çoğu zaman, fakir ve gelişmekte olan ülkeler, doğal hayatı koruyan ya da tehlikeli atıkların bertaraf edilmesini yasaklayan kuralların ve ilkelerin hukuk çerçevesinde uygulanması açısından gerekli olan ekonomik ya da bilimsel araçlara sahip değillerdir. 36 Çevre hukukunun uygulanması için hem toplumda bu bilincin oluşması hem de devlette bu irade ve kararlılığın bulunması gerekmektedir. Bu anlamda çevre hukuku oluşturulması ve uygulanması ciddiyet gerektiren bir konudur Kiss, a.g.e., s Kiss, a.g.e., s a.k., s Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması, ( ), Yargıtay Başkanlığı, 6 Eylül 2000, 22

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR

858 Sokak No:9 Paykoç işhanı Kat:7/705 - Konak/İZMİR Davacılar Vekilleri Davalı : 1-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı - Kızılay/ANKARA 2- Noyan Özkan 3- Ömer Erlat 4- Serkan Cengiz 5- Arif Ali Cangı : Av.Arif Ali Cangı 858 Sokak No:9 Paykoç işhanı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT

KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT KIYI KANUNU ve İLGİLİ MEVZUAT 1982 Anayasası Kıyı Kanunu Kıyı İle İlgili Diğer Kanunlar Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği Anayasa Mahkemesi Kararları İçtihadi Birleştirme Kararları Danıştay Kararları Yargıtay

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI Sayı : 2010-311/ 18.06.2010 Konu : Çalışanların sorunları ve talepler. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞINA Sendikamız

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI

ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI Çevre ile ilgili temel kavramlar Çevre sorunlarının nedenleri Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları Sürdürülebilir tarım ve tarımsal kalkınma.hafta Çevreye

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ VE SAYIŞTAYLAR

ÇEVRE DENETİMİ VE SAYIŞTAYLAR T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Uluslararası Sempozyum ÇEVRE DENETİMİ VE SAYIŞTAYLAR 30.05.2007 Ankara - Türkiye 145. Yıl Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Uluslararası Sempozyum Çevre Denetimi ve Sayıştaylar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni (Gözler s. 578), Kamu Düzeni kavramını Klasik Anlayış ve Modern Anlayış olarak ikiye ayırmıştır. Klasik Anlayış ı o kamu güvenliği,

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER ÖRNEK-3 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı