T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI İDARİ YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR DOKTORA TEZİ Süheyla Suzan ALICA TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ruşen KELEŞ ANKARA

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GİRİŞ sayfa Birinci Bölüm I. TÜRK ÇEVRE MEVZUATI VE ÇEVRE YÖNETİMİ I.1982 ANAYASA SI ve 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU Anayasası ve Çevre Çevre Hakkına İlişkin 56 ncı Madde ve Hukuksal Niteliği Çevre Hakkının Korunmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları Anayasanın Çevrenin Korunmasına İlikin Diğer Hükümleri ve Anayasa Mahkemesi Kararları Sayılı Çevre Kanunu Çevre Kanunu nun Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı Çevre Kanunu nun Uygulanması Kanunun Kirlilikle Mücadeleye İlişkin Hükmü ve Ölçülülük İlkesi Kanunun Korumaya İlişkin Hükmü Çevresel Etki Değerlendirmesi İşletme İzni ve Haber Verme Yükümlülüğü Çevre Denetimi

3 II. YÖNETİM VE ÇEVRE Kamu Hizmeti Olarak Çevre Hizmeti Türkiye de Çevre Yönetimi Çevre Sorunları ve Yönetime Başvuru Bilgi Edinme Hakkı ve Çevre Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi Sözleşmenin Amacı Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Katılım Yargıya veya Üst Makama Başvuru Yargı ve Çevre İkinci Bölüm ÇEVRE SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR VE İPTAL DAVALARI I.ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ İPTAL DAVALARINDA EHLİYET Çevre Sorunlarına İlişkin İptal Davalarında Menfaat İlişkisi Menfaat İlişkisi ve Yargı Kararları Zaferpark Davası Güvenpark Davası Boğazlar ve Marmara Bölgesinin Tehlikeli Maddelerin Taşınımına Kapatılması İstemine İlişkin Dava

4 III.DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVALAR Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin İptali Talebiyle Açılan Davalar ÇED Yönetmelikleri ÇED Yönetmeliği Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar İSKİ ÇED Yönetmeliğinin İptali Davası Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri İle Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmeliğin İptali Talebiyle Açılan Dava Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin İptali Talebiyle Açılan Dava Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmeliğin İptali Talebiyle Açılan Davalar Çevre ve Planlama İlişkisi Çevre Düzeni Planı ve Planlama Hiyerarşisinde Yeri Yönetmeliğin İptaline İlişkin Davalar Çevre Denetim Yönetmeliği nin İptali İstemiyle Açılan Dava Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğin İptali İstemiyle Açılan Dava Baz İstasyonları İle İlgili Genelgenin İptali İstemiyle Açılan Davalar III. BİREYSEL İŞLEMLERE KARŞI AÇILAN DAVALAR ÇED e Tabi Faaliyetlerin Durdurulmasına, ÇED Olumlu ve ÇED Olumsuz 4

5 167 Kararlarına Karşı Açılan Davalar ÇED e Tabi Faaliyetler ÇED Olumlu Belgesi, Kararı veya Görüşü ÇED Olumsuz Belgesi, Kararı veya Görüşü Konuya İlişkin Yargı Kararları Bergama Ovacık Altın Madeni İle İlgili Dava Dilek Güroluk Hidroelektrik Santrali İle İlgili Davalar OPET Petrol İle İlgili Dava İdari Yaptırımların Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklar Çevre Kanununda Yer Alan İhlal ve İdari Yaptırımlar İdari Para Cezası Uygulanacak Fiiller Faaliyetin Durdurulması Uygulanacak Fiiller İdari Cezalarda Yetki İdari Cezalarda Tekerrür İdari Cezalara İtiraz ve İtiraza Görevli Mahkeme Dava Açma Süresi Çevre Kanunu nda Düzenlenen İdari Para Cezalarının Bakanlar Kurulu 5

6 Kararı İle Artırılması İdari Cezalarda Kanunilik İlkesi İdari Yaptırım Uygulamaları ve İptal Davaları İdari Para Cezalarına Karşı Açılan Davalar Faaliyein Durdurulması ve Kapatma Cezalarına Karşı Açılan Davalar Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanununda Yer Alan Cezai Yaptırımlar Sayılı Ceza Kanunu Sayılı Kabahatler Kanunu Termik Santraller İle İlgili Davalar Enerji- Çevre İlişkisi Termik Santrallerin Çevreye Etkileri Gökova Termik Santralinin Yer Seçimi İle İlgili Dava Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri İle İlgili Davalar Aliağa Termik Santrali İle İlgili Dava Çatalağzı Termik Santrali İle İlgili Dava Akkuyu Nükleer Santrali İle İlgili Dava Gemi ve Diğer Deniz Araçlarına Verilen Para Cezaları Nedeniyle Doğan Uyuşmazlıklar Gemi ve Diğer Deniz Araçlarına Verilen Para Cezaları Gemi Kazalarının Sebep Olduğu Kirlilik Nedeniyle Açılan Davalar Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler Nedeniyle Açılan Davalar Katı Atık ve Tehlikeli Atık Tesisleri İle İlgili Uyuşmazlıklar

7 Çamburnu Katı Atık Tesisi İle İlgili Dava Tehlikeli Atık Tesisleri ve İzmit İzaydaş Tehlikeli Atık Yakma Tesisi İle İlgili Dava... 6.Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına İlişkin Uyuşmazlıklar Özel Çevre Koruma Bölgeleri İle İlgili Uyuşmazlıklar Özel Çevre Koruma Bölgeleri Üçüncü Bölüm ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ TAZMİNAT DAVALARI I.İDARİ YARGIDA AÇILAN TAZMİNAT (TAM YARGI) DAVALARI Çevre İle İlgili Tam Yargı Davaları ve İdarenin Sorumluluğu İdari Yargıda Açılan Tam Yargı Davaları Ürün Kaybı Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları Ergene Nehri Kirliliği İle İlgili Davalar Uşak Dokuzsele Çayındaki Kirlilik Nedeniyle Ürün Kaybı Sonucu Açılan Davalar Çevre Zararı ve Kişisel Zarar Nedeniyle Açılan Davalar Çevre Zararı Kişisel Zarar Ümraniye Çöplüğü İle İlgili Davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı II.ADLİ YARGI VE SORUNLARI

8 1.Medeni Kanun un İlgili Hükümleri Komşuluk Hukuku Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Çevre Kanunu nun Hukuki Sorumlulukla İlgili Hükümleri Adli Yargı ve Çevre Çevreye Verilen Zararların Tazmininde Adli Yargının İşlevi SONUÇ ÖZET EK KAYNAKÇA KISALTMALAR AB ABD AEK AİHM AİHS AM Avrupa Birliği Ankara Barosu Dergisi Avrupa Ekonomik Komisyonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Anayasa Mahkemesi 8

9 AŞ AÜSBF BK BM bk. Anonim Şirket Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Borçlar Kanunu Birleşmiş Milletler bakınız c. cilt ÇED ÇEKÜL V. Der. Ed. GEF GSM Haz. INCOSAI INTOSAI IMPEL İSKİ IULA Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı Derleyen Editör Global Environment Facilities (Küresel Çevre İmkanları) Gayrı Sıhhi Müesseseler Hazırlayan International Congress on Organization of Audit Instutions International Organization of Supreme Audit Instutions Implementing and Enforcement of Environmental Law İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi International Union of Local Authorities (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği) İÜHF İYUK İZAYDAŞ KHK md. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Yargılama Usulü Kanunu İzmit Atık Yakma ve Depolama Anonim Şirketi Kanun Hükmünde Kararname madde 9

10 METAP MK MARPOL ÖÇKK PTT RG Meditarranean Environmental Technical Assistace Programme Medeni Kanun Marine Pollution (Deniz Kirliliği) Özel Çevre Koruma Kurumu Posta Telefon Telgraf Resmi Gazete s. sayfa sa. TBMM TC TCK TÇSV TÇV TEAŞ TEK TEMA V. TMMOB TODAİE TÜBİTAK UNEP sayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Türkiye Çevre Vakfı Türkiye Elektrik Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Koruma Vakfı Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu United Nation Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Orgazination (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) UNCED United Nation Conference on Environment and Development 10

11 (Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı) YD Yargıtay Dergisi GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI Çevre sorunlarının 1 ortaya çıkma nedenleri, önemi, özellikleri ve çözümüne ilişkin öneriler, bir çok bilim dalının ve disiplinin ilgi alanına 1 Çevre sorunları hakkında bk.fehmi Yavuz-Ruşen Keleş, Çevre Sorunları, A.Ü. S.B. F. Yayınları, 1983 ve Ruşen Keleş, Çevre Sorunları ve Çevre Hakları, İnsan Hakları Armağanı, BM Türk Derneği Yayınları, Ankara 1978 ve Ruşen Keleş- Can Hamamcı, Çevrebilim, İmge Kitapevi, Ankara 1998; Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye nin Çevre Sorunları 91, 5. Baskı, Ankara, 1991; İsmail Gökdayı, Çevrenin Geleceği Yaklaşımlar ve Politikalar, TÇV Yayını, 11

12 girmektedir. 2 Dünya gündemini son 30 yıldır en fazla meşgul eden konuların başında gelen çevre sorunlarına çözüm bulma arayışlarında, hukukun yeri ve önemi de yadsınamaz. Çevre hukukunun ortaya çıkış nedeni, amacı, temel hedef ve ilkelerinin anlaşılması da bu sorunların araştırılması ile olanaklıdır. Çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre kirliliğini gidermek ve zararları tazmin amacıyla kurallar koymak, bütün bunlar için kaynak yaratmak ve yaptırımlar önermek çevre hukukunun alanına girmektedir. Çevre Kavramı Çevre kavramının, ekonomi, ekoloji, biyoloji, planlama bilimi ve diğer bilim dalları açısından belli tanımları olmakla birlikte, bu kavram hukuki olarak henüz tanımlanmamıştır. 3 Bunun nedeni, çevre kavramının hukuk terminolojisine diğer disiplinlerden daha geç girmiş olmasıdır. Ortak bir çevre kavramının tanımlanmasının, disiplinler arasında çevre için ortak bir yaklaşım birliğini getireceği ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim sağlayacağı açıktır. Çevre kavramının günlük dilde kullanımı da çok eskilere dayanmamaktadır. Kavramın çok geniş ve sınırlarının belirsiz görünmesi, 2 Çalışmamızda bu hususlara yer verilmemiş olup, kapsamı çok geniş olan konu sınırlandırılmaya çalışılmıştır sayılı Çevre Kanunu nda çevre tanımı yer almamaktadır. Mevzuatımıza ilk kapsamlı çevre tanımı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile getirilmiştir. Bu tanıma göre çevre; Canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam olup, bu ortamdaki hava, su, toprak gibi tabii çevrenin fiziksel unsurlarını, üreticiler (bitkiler), tüketiciler (hayvanlar), ayrıştırıcılar (bakteri ve mantarlar) gibi biyolojik unsurlarını, insanların tabii, beşeri, parasal ve maddesel kaynakları kullanım ve işletmelerinden doğan ekonomik çevre unsurlarını, insan topluluklarının demografik yapısı, barınma, sağlık, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını temin biçimleri ile tarihi ve kültürel değerlerin oluşturduğu sosyal çevre unsurlarını ifade etmektedir. Halen T.B.M.M. Genel Kurulunda bulunan Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yeni bir çevre tanımı getirmektedir. Söz konusu Tasarıya göre çevre; Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı ifade etmek üzere tanılanmıştır. Yürürlükte bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği de (R.G tarih ve ) Kanun tasarısı ile getirilmek istenen çevre tanımına yer vermiş ve Kanun tasarısı henüz yasalaşmadığından mevzuatımızdaki tek çevre tanımı olarak yürürlükte bulunmaktadır. 12

13 tanımlanmasında basit belirlemeleri zorunlu kılmış ve vurgulanacak özelliğine göre farklı nitelendirmeler ortaya çıkmıştır. 4 Çevre, bugünkü anlamıyla bir çok dilde yeni bir terimdir. 5 Yaklaşık 30 yıl önce üretilen bu yeni sözcükler dünyanın büyük bir bölümü tarafından yeni ve modern toplumda tanımlanması ve üzerinde çalışılması için mücadele gerektiren bir olgu olarak kabul edilmekte ve bu nedenle önemi giderek artmaktadır. 6 Ekoloji açısından bir belirleme getiren tanıma göre çevre, dünya üzerindeki canlı yaratıklarla, bunların üzerinde ve içinde yaşadıkları yeryüzünün hava, toprak ve sudan oluşan ince örtüsünü bir araya getiren sistemdir. Ekolojik anlamda çevre, bireyle ilişkili canlı-cansız her şeyi kapsamaktadır. Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel, kimyasal koşullar ve diğer canlılar, o canlının çevresini oluşturmaktadır. 7 Çevre terimi, yeryüzündeki sınırlı bir alanı veya yerkürenin bütününü hatta gezegenin çevresini saran uzayla birlikte, gezegeni kapsayacak biçimde tanımlanabilir. Biyosfer terimi, özellikle UNESCO tarafından kabul edilen tanıma göre; evrende bu günkü bilgilerimize göre canlı yaşamını barındıran ve insan çevresinin bütününü ifade eden en geniş tanım olarak kullanılmaktadır. Gerçekten de biyosfer, yerküreyi çevreleyen dar tabakayı 4 Keleş- Hamamcı, a.g.e., s Fransızcada, terimin kökenleri 12. yüzyıldan itibaren kullanılan ve sözcüğün fiil hali olan environner (çevrelemek, kuşatmak) sözcüğüne kadar uzanmaktadır. İngilizcede environment sözcüğü ile kullanılan terim, bu günkü anlamıyla düzenli olarak 1960 ların başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Diğer dillerde kavramı açıklamak üzere aynı dönemlerde yeni sözcükler yaratılmıştır. Almancada Umwelt, Hollanda dilinde Milieu, İspanyolcada Medio ambiente, Arapça da Al. Biah, Rusçada Okruzhauchhaia sreda, Japonca da Kankyo gibi. 6 Alexandre Kıss, Introduction to International Environmental Law, Programme of Training for the Application of Environmental Law, UNEP, UNITAR, Geneva, Switzerland, 1997, s Fikret Berkes - Mine Kışlalıoğlu, Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1990, s

14 içermekte, bu anlamda dünyayı ve yerkürenin birkaç bin metre üstünü ve yerkabuğu ve okyanusların altını da kapsamaktadır. 8 Ulusal yasal düzenlemelerde çevre tanımına pek rastlayamasak da, çevre ile ilgili bilimsel eserlerde farklı çevre tanımları yer almakta ve farklı anlamlar verilmektedir. Bu tanımlara göre; Çevre, bir organizmanın var olduğu ortam veya şartları içerir. Bu çevre doğal fiziki unsurlarla birlikte organizmanın etkileştiği insan ürünü ortamı içerir. 9 Diğer bir düşünce çevreyi; fiziki, biyolojik ve sosyal çevre olarak üçe ayrılan ve bir organizmanın dışında olan her şey olarak tanımlamaktadır. 10 Çevrenin sınırlarının belirsiz olması ve herkes tarafından farklı anlamlar yüklenmesi nedeniyle bu tanımları çoğaltmak mümkündür. Bu sebeple, çevre nin öznel değerlendirmelere konu olabileceği ve kimileri için bir tutku, kimileri için bir umut, kimileri için ise bir anlayışsızlık göstergesi olduğu ifade edilmiştir. 11 Uluslararası hukuki metinler de pekçok değişik çevre tanımı içermektedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi tarafından kabul edilen bir düzenlemeye 12 göre çevre; su, hava, toprak ve bunların birbirleri arasındaki ilişkiler olduğu gibi diğer canlı organizmalarla ilişkileri tanımlar. Diğer pek çok tanım 1972 yılında Stockholm de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirgesinin Önsözünde açıklanan düşünceye dayanmaktadır. Bu düşünceye göre; 8 Kıss, a.g.e., s.1. 9 IULA-EMME, Çevre Terimleri Sözlüğü, Haz. Ferzan Yıldırım- Mary Berkmen, IULA- Environmental Series, İstanbul, 1991, s Çağatay Güler, Çevre Sözlüğü, Saypa Yayını, No:24, Ankara, 1994, s Keleş- Hamamcı, a.g.e., s Haziran 1967 tarihli Konsey Direktifi md

15 İnsan kendisine fiziksel varlığını sürdürme olanağı sağlayan ve ayrıca düşünsel, ahlaki, sosyal ve tinsel gelişme fırsatı veren çevrenin hem içinde yaşayan bir canlı, hem de parçasıdır. Çevre tanımları içerisinde en kapsamlı tanımlardan birisi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Tehlikeli Faaliyetler Sonucu Oluşan Zarar Hakkında Sivil Sorumluluk Sözleşmesi nde 13 yer almaktadır. Sözleşmenin 2 nci maddesine göre; Çevre; -hava, su, toprak, hayvan ve bitki toplulukları gibi canlı ya da cansız tüm doğal kaynakları ve bunlar arasındaki etkileşimi, -kültürel mirasın herhangi bir bölümünü oluşturan varlıkları ve -peyzajın tüm karakteristik özelliklerini içerir. Bu nedenle, binalardan, anıtlardan ya da benzer yapılardan oluşsa da, insan yapımı çevre de bozulma karşısında korunması gereken çevrenin bir parçası olarak kabul edilmektedir. 14 Çevre ve Hukuk Çevre kavramının hukuken tanımlanması ve çerçevesinin belirlenmesi sonucunda, bu kavramla ilişkili olan çevre yönetimi, çevrenin korunması, çevre zararı, çevre kirliliği gibi kavramların tanımlanması ve kapsamlarının belirlenmesi kolaylaşacak, böylece ortak bir tanıma kavuşulması çevre hukukunun sistematize edilmesini 15 ve bağımsız bir hukuk dalı olarak sınırlarının çizilmesini sağlayacaktır. Çevrenin tanımı, çevreyi korumak için 13 Lugana Sözleşmesi olarak bilinen Sözleşme, 1993 yılının Haziran ayında kabul edilmiştir. 14 Kiss. a.g.e., s Aynur Yongalık, Çevre Sorumluluk Sigortası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1998, s

16 hazırlanan hukuki metinlerin içeriğini de etkilemektedir. Hukuk ve çevre politikaları, depremler, volkanik patlamalar gibi doğal sebeplerle ya da insan müdahalesiyle ortaya çıkan ve giderek artan çevresel bozulmaya çözüm bulmak zorundadır. Hukuk, çevrenin değişimine yol açan doğal süreçleri etkileyemez. Bununla birlikte, hukuk kuralları, doğal felaketleri önlemeye ya da onlara karşı koymaya yönelik tedbirleri içeren insan davranışlarını düzenleyebilir ların sonundan bu yana, bir çok ulusal ve uluslararası hukuki belge, çevreyi korumanın acil gerekliliğini belirtmiştir. Çevrenin korunmasına ilişkin ulusal hukuki düzenlemeler için gerekli temeli sağlayan uluslararası belgeler arasında en önemli rol oynayan 1972 Stockholm Bildirisi, insanın çevresinin korunması ve geliştirilmesinin, insanlığın iyiliği ve dünyadaki ekonomik gelişme için önemli olduğunu vurgulamıştır. İnsanın doğal çevresini değiştirme kapasitesi tüm insanlara hayat kalitelerini arttırma fırsatı tanıyabilir; bu kapasite yanlış ya da dikkatsizce kullanıldığında ise insanlığa ve çevreye hesap edilemeyecek maliyette zararlar verebilir. 16 Dünya Doğa Şartı na 17 göre, insanlar doğanın bir parçasıdır; hayat ise, enerji ve doğal kaynakları sağlayan doğal sistemlerin kesintisiz olarak işlemesine bağlıdır. Yaşamın her şekli eşsizdir ve insan açısından değeri gözetilmeksizin saygıyı hak etmektedir. Uygarlık da köklerini, insan kültürünü şekillendiren ve bütün sanatsal ve bilimsel gelişmeleri etkileyen doğadan almıştır. Bununla birlikte, insanlar doğayı değiştirebilir ya da faaliyetleri sonucunda doğal kaynakları tüketebilirler. Bu yüzden, doğanın dengesinin ve kalitesinin sürdürülmesinin ve doğal kaynakların korunmasının aciliyeti ve gerekliliği tam olarak anlaşılmalıdır. Doğadan sağlanacak faydaların sürekliliği, temel ekolojik süreçlerin ve yaşam destek sistemlerinin devamına 16 Kiss, a.g.e., s Dünya Doğa Şartı 28 Ekim 1982 de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiş ve çevre hakkı ile ilgili somut hükümler yer almıştır. Devletlerin, çevre hakkı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bireylerin haklarının belirlenmesi öngörülmüştür. 16

17 ve de insanlar tarafından doğal ortamın yok edilmesi ve kaynakların aşırı sömürülmesinin yoğunluğuna bağlıdır. Aşırı tüketim ve doğal kaynakların yanlış kullanımı sebebiyle doğal sistemlerin zarar görmesi, insanlar ve devletler arasında uygun ekonomik düzenin sağlanmasındaki başarısızlık, uygarlığın ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının parçalanmasına neden olmaktadır. Doğanın ve doğal kaynakların korunması adaleti sağlarken, kıt kaynaklar için rekabet edilmesi de çatışmalara ve savaşlara yol açmaktadır. Sonuç olarak insan, doğal kaynakları şimdiki ve gelecekteki nesillerin faydası için türlerin ve ekosistemlerin korunmasını ve sürdürülmesini sağlayacak şekilde kullanmak ve bunu geliştirmek zorundadır. 18 Rio Bildirisi olarak bilinen Çevre ve Kalkınma Bildirisi 19 de bu ilkelere dayanmaktadır. Bildirinin önsözü, Dünyanın bütün ve bağımsız doğası nı insanların evi olarak tanımakta; tüm insanların çıkarına, küresel çevre ve kalkınma sisteminin bütünlüğüne saygı üzerinde durmaktadır. 4 üncü maddeye göre: Sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için, çevrenin korunması, kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçasını oluşturabilir ve bu süreç dışında tutulamaz. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, uluslararası ticaretin serbestleşmesi, sermaye akışı hareketleri, uluslararası iletişimin dönüşümü, sürdürülemez üretim ve tüketim biçimlerinin dünya çapında kullanımı gibi unsurlar, dünya standartlarının eşit dağılmaması, yaygın dış borç ve ulusal ve küresel çevresel varlıklara karşı artan tehdit gibi unsurlarla bir araya geldiğinde; çevre ve kalkınma konularının küresel açıdan değerlendirilmesi için birlikte ele alınması gerektiği konusunda fikir birliği yaratmıştır. 20 Küresel 18 Kiss, a.g.e., s Bildiri 14 Haziran 1992 de Rio de Janeiro da 172 devletin temsilcisi tarafından kabul edilmiştir. 20 UNEP, Globalization And The Environment: An Environmental Law Perspective, 17

18 ve yerel düzeyde çevre anlaşmalarının ve politikalarının oluşturulması ve bu anlaşmaların ulusal ve yerel düzeyde uygulanmasının, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevresel tehditlere anında cevap verilebilmesine yardımcı olacağı açıktır. Çevre hukuku, dünya üzerindeki çevresel tehditlere karşı koymak için, çevre ve kalkınma konularının birleştirilmesinde ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamakta ve bu rolün önemi uluslararası çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Çevre konusunun uluslararası alanda bu kadar etkin olması, uluslararası belgelere girmesi, devletlerin bu konuda karşılıklı taahhütlerde bulunması ve işbirliği yapması iç hukuk açısından da gelişmeleri hızlandırmıştır. 21 Çevre Hukuku, sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulanabilir hale getirmek için önemli bir zemin hazırlamakta ve temel küresel, bölgesel ve ulusal çevre konuları ile sürdürülebilir kalkınma konusundaki sorunları çözmek üzere, uluslararası sistemlerin ve ulusal kapasitelerin geliştirmesinde hükümetleri desteklemektedir. 22 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nın (UNCED) sürdürülebilir kalkınma kavramına 23 siyasi meşruiyet kazandırmasından bu yana, sürdürülebilir kalkınma karşısındaki tehditleri önlemek için çevre hukukunun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde geliştirilmesine olan talep artmıştır. 24 Belli bir yörede yaşayan halk ya da çıkar grupları devletten, bir Biannual Bulletin of Environmental Law, Volume 4, 1995, s Can Hamamcı, Çevre ve Hukuk, Prof. Fehmi Yavuz a Armağan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, No:528, 1983, s UNEP, Globalization, s.1 23 Çevre hukukunun temel kavramlarından biri olan Sürdürülebilir Kalkınma kavramı Ortak Geleceğimiz Raporunda; Bu günün gereksinimlerini gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma bir denge arayışını, bir uzlaşmayı yansıtmaktadır. Bu açıdan bazı radikal çevrecilerin savundukları sıfır büyüme savı ile bazı az gelişmiş ülkelerin öncelik tanımakta ısrar ettikleri kalkınmacı (geleneksel) yaklaşım, iki aşırı uç olarak sürdürülebilir kalkınmanın kapsamı dışında bırakılmalıdır. Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımında, gelecek kuşaklara kendi gereksinimlerini karşılama olanağının tanınması odak noktası olduğundan, bunun gerçekleştirilmesi için her şeyden önce eldeki kaynakların korunması, en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. 18

19 bölgenin ya da ilin yöneticilerinden, özel bir bölgeyi ya da türü korumaları, kirliliği önlemeleri ya da atıkların yok edilmesi için bir şey yapmalarını istediklerinde (çoğu zaman bu yasal araçların kullanılması için resmi bir talep bulunmaktadır), ilgili kamu otoritesi yürürlükte olan yasaları uygulayarak ya da yeni düzenlemeler yaparak, çevre konusunda yetkili yeni bir birim ya da kurum oluşturarak, çevre ile ilgili bir kolluk teşkilatı kurarak bu isteğe cevap vermektedir. 25 Bu anlamda hukukun çevrenin korunmasındaki rolünün iyi anlaşılması gerekmektedir. Hukuk kuralları, yürürlüğe girmeleri ve uygulanabilmeleri için gerekli olan sürecin tamamlanmasından sonra kamu otoriteleri tarafından kabul edilen bağlayıcı ve yaptırımları içeren normlardır. Bu süreç hukuk kurallarını, ahlak ve din kurallarından ve sosyal düzenden ayırmaktadır. Hukuk kurallarının bağlayıcı niteliği ve uygulanmasını sağlayan yaptırımlar, çevreye zarar veren davranışları önlemek ve ortadan kaldırmak işlevine sahip olmalıdır. Bununla birlikte, uluslararası kuruluşlar bünyesinde toplantılarda ortaya çıkan bildirilerde yer alan bağlayıcı olmayan kurallar ve prensipler de, özellikle çevrenin korunması alanında, uluslararası hukukta giderek artan bir role sahip olmakta ve bunların işlevi devlet otoritelerine ve diğer aktörlere çalışmalarında yol göstermek ve aynı zamanda yeni bağlayıcı ve yaptırımcı kurallara olan gereksinimin fark edilmesine de katkıda bulunmaktır. 26 Bu anlamda çevre hukukunun, hukukun dinamik özelliğini yansıtan en önemli örneklerinden biri olduğu, 27 henüz kendine özgü yöntemlerin arayışı içinde olmakla birlikte, kendini kanıtlayarak gelişmişlik düzeyine eriştiği bilinmektedir. 28 Adalet (eşitlik) düşüncesi de yeni kararların ya da kuralların 24 UNEP, Globalization, s Kiss, a.g.e., s a.k., s Ruşen Keleş- Birol Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitapevi, Ankara, 2002, s Hamamcı, Çevre ve Hukuk, s

20 geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Adalet kavramı, başka şekilde korunamayacak olan meşru çıkarları göz önünde bulundurmanın gerekliliğini yansıtmaktadır. Ekolojik Devrin başlangıcında ve özellikle 1970 lerde, dünyanın doğal bitki ve hayvan topluluğunun zarar görmesine ve kirliliğe çare olarak görülen çevresel düzenlemelerin geliştirilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır lerde çevrenin korunması için gerekli olan hukuk kurallarının etkisizliğinin yarattığı hayal kırıklığı artmasına rağmen, bu durum yasama çalışmalarını engellemediği gibi yavaşlatmamıştır bile larda pazar ekonomisinin zaferiyle birlikte, gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde, hukukun çevreyi korumada etkisiz kaldığı ve yeterli olmadığı yönünde görüşler artmıştır. 29 Çevre hukukunun tüm çevre sorunlarını çözebileceği fikri gerçekçi ve doğru değildir. Ancak çevre korumanın bir aracı olarak yasal araçların tamamen ortadan kaldırılmasının, çevrenin korunmasında başarısızlığa yol açacağı hiç kuşkusuz doğrudur. Hukukun mevcut düzendeki yerini ve rolünü iyi anlamak, uç noktalar arasındaki dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır. Hukukun işlevi yalnızca tanımlamalar yapmak ve yasaklamalar getirmek değildir. Hukuk aynı zamanda özendirme, caydırma ve yönetim araçlarının yaratılması gibi diğer müdahale yollarını da içermektedir. 30 Günümüzde bilinen çoğu ekonomik araçlar, yasal ölçütler kullanılarak uyarlanmakta ve uygulanmaktadır. Ancak bütün bu araçların uygulanabilmesi için, öncelikle uygulayıcıların hukukun üstünlüğü ilkesini her alanda kabul etmeleri gerekir. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir devlette, hiç kimse hukukun ne üstünde ne de altındadır, herkes hukuk karşısında eşittir. 31 Bu açıdan çevre normları hiç 29 Kiss, a.g.e.,s a.k., s Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması, ( ), 6 Eylül 1999, Yargıtay Başkanlığı, s

21 bir ayrım gözetilmeksizin herkese uygulanmalıdır, aksi taktirde bu normlar sadece kağıt üzerinde kalacak, eşitlik ilkesi gözetilmediği için uygulamaya geçemeyecek ve hukuk kurallarının yaşaması için bulunması zorunlu olan toplumsal inanç da sağlanamayacaktır. 32 Ülkemiz açısından bu hususta büyük bir yol kat etmiş olsak da, hukukun üstünlüğü ilkesinin siyasal, kamusal ve toplumsal alanda yerleşmesinin uzun bir süreyi kapsayacağı 33 açıktır. Çevreyi kirleten gazlar ya da petrol için özel vergilendirme, çevreyi kirletmeyen faaliyetler için devlet desteği, topraklarını ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde kullananlara tanınacak bazı muafiyetler, ticaret konusu yapılabilen izinler, firmaların çevresel denetimi, çevreye duyarlı etiketleme gibi kavramlar yasal araçların ürünüdür. Bu nedenle, çevre korumada kullanılan ve genellikle yasal olan araçların yapısı ile bu araçların içeriği arasındaki farklılıktan doğabilecek karışıklığın ortadan kaldırılması gerekir. Yöntemlerin içeriği ve yönet ve kontrol et mekanizmaları, çevre standartlarının oluşturulmasından, endüstriyel ya da tarımsal üretime, ulaşım, ticaret, bilimsel araştırma, eğitim ve bilgiyi içeren çeşitli müdahalelere kadar birçok farklılıklar gösterebilir. Hukuk halen, devletin çevre konusuna ilgisini ortaya koyabilmesi için kullanabileceği tek yol gibi görünse de, yasal düzenlemeler her düzeyde çevresel çıkarları dikkate almamaktadır. Mesela, mülkiyet hakkı gibi genel hukuk ilkelerinin çevreyi korumak amacıyla kullanılmasının kesinlikle yeterli olmadığı ifade edilmiştir. 34 Böyle bir bakış açısında, bireylerin, grupların, hatta tek tek ülkelerin bile kısa vadeli çıkarlarına öncelik verme gibi bir risk bulunmaktadır. Bir ormandaki ağaçların, sahibi (ister kamu mülkiyeti, ister 32 Ersan Şen, Ceza Hukuku Açısından Çevre Kanunu na Bakış, Çevre Kanunu nun Uygulanması, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara, 1999, s Çetin Aşçıoğlu, Hukukçu ve Politikacı da Hukukun Üstünlüğü Bilinci, Cumhuriyet, Bilim Teknik Eki, 1 Mayıs 2004, s

22 özel mülkiyet olsun) tarafından kesilmesi ya da satılması buna basit bir örnektir. Böyle bir durumda, gelire olan ihtiyaç, ağaçların giderek azalmasının yaratacağı sonuçlardan daha önemli hale gelebilir. Öyle ki, bu durum artan erozyona ve komşu alanlarda ve yabancı ülkelerde sel tehlikesine sebep olabilmekte ve yeni çevre sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle, mülkiyet hakkının çevrenin korunmasında çevre hakkı karşısında bulunan bir hak olduğu ve kamu yararına sınırlandırılması gerektiği kabul edilmektedir. Çevrenin kapsadığı tüm doğal kaynakların olumsuz etkilenmesi sonucunda, bunların yenilenemeyen kaynaklar olarak düşünülmesi ve bunlardan yararlanırken belirli kuralların konulması kaçınılmazdır. Çevre hukukuna yöneltilen bir diğer eleştiri de onun, mevzuatın düzenlemediği olguları ve yeni gelişmeleri ve ayrıca geleceğe yönelik eylem stratejilerini dikkate almaması nedeniyle etkin olmamasıdır. Bu nedenle politika araçları gibi daha yumuşak bir yaklaşım içeren araçlarla yer değiştirmesi gerektiği belirtilmektedir. 35 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, çevresel düzenlemeler, bu düzenlemeleri uygulamak durumunda olanların gerçek durumunu dikkate almamaktadır. Aslında çoğu zaman, fakir ve gelişmekte olan ülkeler, doğal hayatı koruyan ya da tehlikeli atıkların bertaraf edilmesini yasaklayan kuralların ve ilkelerin hukuk çerçevesinde uygulanması açısından gerekli olan ekonomik ya da bilimsel araçlara sahip değillerdir. 36 Çevre hukukunun uygulanması için hem toplumda bu bilincin oluşması hem de devlette bu irade ve kararlılığın bulunması gerekmektedir. Bu anlamda çevre hukuku oluşturulması ve uygulanması ciddiyet gerektiren bir konudur Kiss, a.g.e., s Kiss, a.g.e., s a.k., s Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması, ( ), Yargıtay Başkanlığı, 6 Eylül 2000, 22

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E 06560 Ankara Telefon 0312 2075000 Faks 0312

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

KÜRESEL KONFERANSLAR VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇEVRE KALKINMA VE ETİK AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

KÜRESEL KONFERANSLAR VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇEVRE KALKINMA VE ETİK AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 761 KÜRESEL KONFERANSLAR VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇEVRE KALKINMA VE ETİK AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME SEZER, Özcan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Çevre sorunlarının küresel bir boyut kazanması nedeniyle bu sorunların

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ

YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) YERLEŞİM YERLERİNDE AFET VE RİSK YÖNETİMİ Doktora Tezi Levent UZUNÇIBUK Ankara-2005

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,

DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE, 22.12.2014 DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE, DAVACI VEKİLLERİ DAVALI : İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sk. No:7 Beyoğlu/İst.

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI

TÜRK TİCARET KANUNU'NDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI TÜRK TİCARET KANUNU'NDA HAKSIZ REKABET SUÇLARI Doktora Tezi Hüseyin AYDIN Ankara-2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU ÜZERİNE BİR İNCELEME I. Giriş Dr. Ahmet M. Güneş, LL.M.(Münster) Çağımızda artık çevre sorunlarının sadece yerel veya ulusal bir sorun olarak algılanamayacağı, aksine bütün toplumları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı