S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS"

Transkript

1 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, H.Peşk T R ircioğlu S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ Gökhan Bayraktar 1 *, Vahap Karakılıç 1, Ali Karadem 1, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu 1 ' 2 'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İsparta, Türkiye 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZMYO, Teknik Programlar Bölümü, Zonguldak, Türkiye Doğal radyasyonun ölçülmesi dünya ölçeğinde 50 yılı aşkın süredir yürütülegelmektedir. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Öğrenci Yurdu'nda nükleer iz detektörleri kullanılarak elde edilen radon düzeylerine ait ölçüm sonuçları sergilenmektedir. Elektrostatik koruması bulunmayan eski tip difüzyon kaplarındaki CR- 39 detektörleri, Sabancı Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasına 17 Şubat ile 16 Mart 2009 tarihleri arasında konumlandırılarak ölçüm yapılmış ve ortalama radon konsantrasyonu, ilginç bir şekilde İsparta il merkezinde yapılan benzer çalışmalardan 4-5 kat daha düşük bir seviyede, 39,3 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. Ölçüm sonuçları, öğrenci yurduna çok yakın olan Bilgi Merkezi'ndeki elektrostatik korumalı yeni tip dedektörlerle yapılan ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, yurttaki radon konsantrasyonunun yüksekliğe bağlı değişimi belirlenmiş, yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Radon, CR-39, Etkin Doz RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS Natural radioactivity measurements have been made throughout the world for more than 50 years. In this study, the results of radon level measurements for Sabancı Dormitory at Süleyman Demirel University were presented by using CR-39, nuclear etched track detectors. CR-39 detectors, which in the old type diffusion chambers without electrostatic protection, were placed into 8 measurement points in the dormitory between the and Unlike the other radiation measurement studies conducted in İsparta city, a surprising average radon concentration value of 39,3 Bq/m 3 was obtained; this was 4-5 times lower than the previous study results. The results were investigated by comparing our measurements with the results of the previous measurements at the S.D.U. Information Center, which is located near the Sabancı Dormitory. Radon measurements were carried out at the Information Center by using new type CR-39 detectors having diffusion chambers with electrostatic protection. Furthermore, the variation of the radon concentration levels were investigated in terms of the height, and the annual equivalent dose values were calculated for the students, who live in the dormitory. Key Words: Radon, CR-39, Effective Dose * 245

2 1. GİRİŞ Yeryüzündeki kayalarda doğal olarak bulunan farklı seviyelerdeki uranyum ve radyumun bozunması sonucu, kaya katmanları arasında radon ve radon ürünlerinin sürekli olarak üretildiği bilinmektedir [1], Radon gazı ve bozunma ürünlerinin katmanlar arasındaki boşluk ve çatlaklardan hava veya su vasıtasıyla taşınarak binaların içerisine sızması mümkündür [2]. Bir soygaz olan radonun binalara girişi; bina civarındaki uranyumca zengin kayaların varlığıyla, bina zemininin oturduğu topraktaki radon içerikli toprak gazının sızmasıyla, bina yapımında kullanılan inşaat malzemelerinde bulunan radyoaktif elementlerle, kullanma suyu, bina dışındaki hava ve doğalgaz ile radonun bina içine taşınma mekanizmalarıyla ilişkilendirilebilir. Havadan yedi buçuk kat daha ağır olan radon gazı [3], iyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda zamanla birikebilmekte, binalarda birikmediği dururumda ise atmosfere yayılmaktadır. Canlıların doğal radyasyon nedeniyle aldığı yıllık ortalama etkin dozun yaklaşık yarısı radon ve radon ürünlerinin solunmasından kaynaklanmaktadır [4]. Kapalı mekanlarda bu oran daha da yükselebilmektedir. Radon gazı solunum sistemiyle ya da hücrelerle doğrudan etkileştiğinde kansere yol açabileceğinden, yüksek seviyedeki radon ve radon ürünlerine uzun süreli maruz kalınması akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Akciğer kanserine neden olan en tehlikeli maddeler listesinde radon, Amerika Birleşik Devletleri'nde sigaradan sonra akciğer kanserinin ikinci en sık nedeni olarak yerini almıştır. EPA (Environmental Protection Agency: Çevre Koruma Örgütü) Amerika'da akciğer kanserinden bir yılda ölen kişiden yaklaşık inin ölümünün radondan kaynaklandığını bildirmektedir [5]. İyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda birikerek yüksek seviyelere ulaşabilen radon gazı ile sigaranın etkileşimi ise sinerjiktir. [6]. Binanın yapımında kullanılan malzemelerin içerdiği radyum miktarı, binanın dizaynı ve havalandırma sistemi, zeminin geçirgenliği ve binanın yüksekliği gibi etkenler, meskenlerde radon ve radonun bozunma ürünlerinin solunmasından dolayı maruz kalınan dozların miktarında önemli farklılıklara neden olabilmektedir [7]. Ayrıca kansere yakalanma riski açısından genellikle eski binaların zemin katları daha büyük risk içermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapalı mekanlarda radon gazı düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye genelindeki 27 il veya ilçeden rasgele seçilmiş 1414 evin (yaz ve kış dönemindeki üçer aylık periyotlarda CR-39 detektörlerinin yer aldığı pasif ölçüm tekniğinin kullanılarak) taranmasıyla gerçekleştirilen ölçümlerde radon yoğunluğu düzeylerinin 10 ile 380 Bq/m 3 aralığında değiştiği bulunmuştur. Türkiye'deki illerin üçte birinin tarandığı bu çalışmada, ülke ortalamasının Bq/m 3 olduğu saptanmıştır [8]. Bu çalışma kapsamında incelenen mekanların %98 inde radon gazı düzeyinin 200 Bq/m 3 ten daha düşük olduğu da vurgulanmaktadır. İsparta ili özeli için rapor edilen radyolojik ölçümler [9-14] ve TAEK'in hazırlamakta olduğu radon haritası ele alındığında, İsparta'nın atmosferik radon seviyesi bakımından Türkiye genelinde en riskli illerden biri olduğu görülmektedir. Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı, İsparta il merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerindeki evlerin atmosferik radon konsantrasyonunu ölçmeye yönelik bir çalışmada, il merkezi için seçilen 25 evdeki radon yoğunlukları 4 mevsim boyunca CR-39 detektörleri kullanılarak ölçülmüştür. Havalandırma ve bina yaşının evlerdeki radon düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmanın sonucunda, İsparta il merkezinde bulunan meskenlerdeki radon yoğunluğunun aritmetik ortalaması 164 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. [10]. İsparta il merkezindeki 7 yerleşim birimi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde aktif ölçüm tekniği kullanılarak 246

3 AlphaGuard cihazı ile yapılan başka bir çalışma sonucunda ise, bu 8 mahaldeki atmosferik radon konsantrasyonu ortalaması 198 Bq/m 3 olarak belirlenmiş, Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu üniversitedeki radon düzeyi ise 372 Bq/m 3 olarak saptanmıştır [11]. Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı diğer bir çalışma, Sabancı Yurdu'na çok yakın bir konumda bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'ne yerleştirilen nükleer iz dedektörleriyle 3 Aralık 2008 ile 8 Şubat 2009 tiarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve kütüphanedeki ortalama radon yoğunluğu 188 Bq/m 3 olarak bulunmuştur. [12]. Bu değerler, İsparta'nın Türkiye genelinde ortalama radon konsantrasyonu bakımından yüksek yoğunlukta radona sahip birkaç ilden birisi olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle İsparta ili için radon konsantrasyonunun ve radon davranışının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen atmosferik radon ölçümleri haricinde, İsparta ili için gerçekleştirilmiş radyolojik incelemeler arasında Davraz ve Gölcük'te yapılan doğal gamma radyasyonu ölçümleri [13] ve Yalvaç'ta yapılan doğal fon radyasyonu düzeylerinin [14] araştırılmasına yönelik çalışmalar da sayılabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan radon yoğunluğu ölçümlerinin sergilendiği bu çalışmanın devamında, elektrostatik korumasız difüzyon kaplarına yerleştirilmiş CR-39 detektörlerinden kısaca bahsedilmekte ve kullanılan analiz yöntemi tanıtılmaktadır. Daha sonraki bölümde ise elde edilen bulgularla birlikte, yurt çalışanları ile yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri verilmektedir. 2. MATERYAL VE METOT Radon, uranyumun bozunumu sonucu oluşan, radyumdan gelen, elektrik iletkenliği olmayan, ısıl iletkenliği ise çok düşük olan, -61,8 C ta sıvılaşan ve -71 C ta donan radyoaktif bir gazdır [3]. Radon gazının varlığı, renksiz, kokusuz ve tatsız olmasından dolayı ancak özel olarak üretilmiş cihazlar kullanılarak çeşitli yöntemlerle saptanabilir. Bu yöntemler, ölçümlerin doğal şartlar altında ve yerinde yapıldığı pasif ölçüm tekniği ve radon konsantrasyonu ölçülecek numunenin yerinden alınarak dedeksiyon yapan cihaza götürülmesi prensibine dayanan aktif ölçüm tekniği olmak üzere başlıca iki kategoride sınıflandırılabilir. [15]. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak teknik, radyasyon ölçümünün amacına uygun olacak biçimde belirlenmelidir. CR-39 nükleer iz detektörlerinin bina içi atmosferik radon ölçümlerinde kullanılması, uzun süreli ortalama bir radyasyon konsantrasyonu elde edilmesi açısından tercih edilen ve eş zamanlı birden çok noktada ölçüm yapmayı mümkün kılan oldukça ekonomik bir pasif ölçüm yöntemidir [12]. Bu çalışmada, radon yoğunluğunu ölçmek için radon ürünlerini filtre ederek yalnız radon gazını geçiren, elektrostatik koruması bulunmayan (eski tip) difüzyon kaplan içerisine yerleştirilmiş pasif nükleer iz detektörleri (CR-39 detektörleri) kullanılmıştır (Şekil 1). Selüloz asetat, polikarbonat veya alil diglikol karbonat gibi plastik maddelerden yapılmış ve film tabakalanndan oluşmuş plakalar olan bu nükleer iz detektörleri difüzyon kabının kapağı içinde bulunmaktadır (Şekil 1). Dokunma ve sürtünme gibi nedenlerden dolayı statik olarak yüklenebilme riski bulunan bu tip detektörlerde, ölçüm yapılacak ortamın havasmdaki zerrecikler kap yüzeylerinde birikerek kabın gözeneklerini tıkayabilir. Bu durum kaptaki difüzyonun verimli bir şekilde gerçekleşmesini engelleyebilir. 247

4 Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeylerinin ölçülebilmesi için Şubat-Mart 2009 aylan arasında bu birimdeki 8 farklı noktaya (Çizelge 1) bırakılan CR-39 detektörleri toplandıktan sonra alüminyum folyolar içerisine hava almayacak şekilde konularak analiz işlemi için SANAEM (Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) Sağlık Fiziği Laboratuan'na gönderildi. Şekil 1. Elektrostatik korumasız difüzyon kabı ve kabın kapağı içerisinde bulunan CR-39 detektörü. Analiz işlemi sırasında detektör plakalannm kayıt ettikleri alfa izlerinin sayılabilmesi için kimyasal iz kazıma işlemi uygulanmaktadır. Bu amaçla Radobaht haznesinde %75 saf su ve %25 NaOH olacak şekilde hazırlanan çözelti içerisinde 90 C sabit sıcaklıkta ve 4 saat boyunca banyo yaptınlan CR-39 plakalanndaki izler (Şekil 2) belirgin hale gelmektedir [12], Daha sonra plakalar üzerindeki izler optik bir sistem olan Radosys ünitesinde okunarak iz sayısı saptanmaktadır. Radon yoğunluğu, alfa iz sayısı ölçümlerinden faydalanılarak; Radon Konsantrasyonu (RAC) - dxkfx ) formülü ile hesaplanır. Eşitlik 1 'deki yoğunluk (d), optik sistem tarafından taranan plaka yüzeyi üzerindeki iz sayısından saptanmakta, s, detektörlerin incelenen birimde radon ölçümü yaptıklan süreyi saat cinsinden göstermektedir. Yukandaki eşitlikte kullanılan kf, kalibrasyon faktörü üretici firma tarafından belirlenmektedir ve değeri 45,74 (kbq/m 3 )/(iz/saat) tir [12].., * * M-b, * Jtk i n - i:. :,î V'. '* " «V. * ' *.s*- "" {* ' *.o. 'V ** «rf. '»V ' ' yo" r :" " *,v K-tr -a. -t*,! " ı w Şekil 2. Kimyasal iz kazıma işlemi uygulandıktan sonra CR-39 plakalan üzerinde belirgin. ' hale getirilmiş alfa parçacıklannm izleri. 248

5 Ölçümlerin yapıldığı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Demirel Üniversitesi merkez yerleşkesinde olup YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. 250 öğrenci kapasiteli olan yurt 4 katlıdır ve öğrenciler 4 kişilik odalarda barınmaktadır. Birimde vardiyalı olarak 20 kişi çalışmaktır. Binanın birinci, ikinci ve üçüncü katlarının mimari yapısı aynıdır, son katta ise yemek salonu ve mutfak bulunmaktadır. Bina mimari yapısı bakımından oldukça iyi bir hava döngüsüne sahiptir. Bina içi radon seviyesi havalandırmaya bağlı olarak önemli değişimler gösterdiğinden [16], iyi havalandırılan yurt binasındaki radon düzeylerinin il ortalamasından daha düşük seviyede çıkması beklenen bir sonuçtur. 3. BULGULAR Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasında 2.7 gün süreyle radon gazına maruz bırakılan nükleer iz detektörlerinin SANAEM'de yapılan analizi sonucunda detektörlerin radon yoğunluğu için 7,8 Bq/m 3 ile 86,1 Bq/m 3 arasında değerler kayıt ettiği ve ortalama konsantrasyonun 39,3 Bq/m 3 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 3). Çizelge 1. Sabancı Yurdu'na yerleştirilen eski tip CR-39 detektörlerinin yerleri ve bu birimlerde ölçülen radon seviyeleri. Sıra No Konumlandırıldığı Yer Süre (Gün) RAC (Bq/m 3 ) 1 Giriş Katı Lobi 27 7,8 2 Giriş Katı Öğrenci İşleri Koridoru 27 86, Kat A Koridoru 27 58, Kat A Koridoru 27 43, Kat B Koridoru 27 38, Kat A Koridoru 27 18, Kat B Koridoru 27 42, Kat Bulaşıkhane 27 18,4 ORTALAMA 39,3 Sabancı Yurdu'ndaki ölçümler sınır değerleri açısından incelendiğinde, giriş kapısının bulunduğu zemin katındaki lobinin konsantrasyonu 7,8 Bq/m 3 ile en düşük düzeyde çıkarken, aynı kattaki ikinci istasyon olan öğrenci işleri koridorunda 86,1 Bq/m 3 değerinde en büyük okuma kayıt edilmiştir. Aynı kattaki iki ölçüm noktası arasında gözlenen bu farkın başlıca nedeni giriş kapısının sürekli açılmasından kaynaklanan iyi havalandırmanın etkisi olabilir. Elde edilen diğer ölçümlerin kat yüksekliği arttıkça azalma eğiliminde oldukları gözlenmektedir (Çizelge 1 ve Şekil 3). Sabancı Yurdu binası için radon konsantrasyonunun yükseklikle değişimini belirlemek amacıyla çizilen Şekil 4'deki grafikten de görülebileceği gibi katlardaki radon düzeyi ortalaması kat yüksekliğine bağlı olarak düşmektedir. SANAEM tarafından bildirilen %20 lik hata payları dikkate alınarak çizilen bu grafikten Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeyinin (RD), kat yüksekliği (K) ile RD = 64,7-8,5K (2) bağıntısı ile doğrusal olarak değiştiği söylenebilir. Bu eşitlikteki kat seviyesi çarpanı K, giriş katı seviyesi için 1 değerinden başlayarak her kat için birer birer artmakta ve bulaşıkhanenin bulunduğu 4. kat için 5 değeri ile son bulmaktadır. 249

6 Ölçüm Noktası Şekil 3. Sabancı Kız Yurdu'ndaki birimlerin radon konsantrasyonları (grafikteki ölçüm noktalarının sıralaması Çizelge 1 ile uyumlu olacak biçimde gösterilmektedir). GİRİŞ 1.KAT 2.KAT 3.KAT 4.KAT Şekil 4. Sabancı Kız Öğrenci Yurdu için radon yoğunluğunun kat yüksekliğine bağı değişimi. 250

7 Maruz kalınan alfa radyasyonunun belirlenebilmesi için yurttaki 39,3 Bq/m 3 lük ortalama radon konsantrasyonu değerinden hareketle öğrenci ve çalışanların aldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri, (YEDE) YEDE = RAC x F x EEC x BMF x 8760 (saat/yıl) (3) formülü ile hesaplanmıştır. Bu bağıntıdaki RAC, Bq/m 3 cinsinden birimdeki ortalama radon konsantrasyonu olup F ise radon ile bozunma ürünleri arasındaki denge faktörünü göstermektedir ve 0,4 değerinde alınmıştır [17]. Eşitlik 3'deki EEC faktörü 9,0x10" 9 (Sv/saat) (Bq/m 3 ) değerindedir [18]. Bina içi meşguliyet faktörü (BMF) yurt öğrencileri için 0,8 alınmış ve buna göre öğrencilerin alacakları yıllık etkin doz eşdeğeri 0,99 msv/yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışanların ise günde 8 saat mesaide bulundukları göz önüne alındığında, maruz kalacakları doz miktarının 0,41mSv/yıl değerinde olduğu saptanmıştır. 4. TARTIŞMA VE YORUM TAEK'in Türkiye genelinde hazırlamakta olduğu radon haritası ve il merkezinde yapılan önceki çalışmalar İsparta'nın radon seviyesi bakımından oldukça riskli bir il olduğunu göstermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki radon düzeyinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada, yurttaki ortalama radon yoğunluğu 39,3 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. ICRP'nin (International Commission on Radiological Protection) meskenler için öngördüğü Bq/m 3 lük radon limit düzeyleri göz önüne alındığında [19], yurttaki radon gazı seviyesinin insan sağlığı bakımından herhangi bir risk oluşturmadığı açıkça görülmektedir. Î1 merkezinde yapılmış önceki çalışmaların bulgularından 4-5 kat daha düşük olan bu sonuç oldukça şaşırtıcıdır. Yurt ölçümlerinden birkaç ay önce yapılmış ve yurda 300 m. uzaklıkta bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'nde tespit edilen 188 Bq/m 3 lük ortalama radon konsantrasyonu [12] ile karşılaştırıldığında, aynı yerde ve neredeyse aynı dönemde gerçekleştirilen iki ölçüm arasında gözlemlenen bu farlılık özellikle ilgi çekicidir. Yurt ölçümlerinin sonuçlarıyla önceki çalışmaların bulguları arasındaki bu uyumsuzluğun nedenleri; havalandırma koşullarının farklılığından, ölçüm sürelerinin farklılığından, ölçümlerde kullanılan detektörlerin konulduğu kapların elektrostatik korumaya sahip olup olmamasından, analiz ve okuma işlemlerinde oluşabilecek muhtemel hatalardan kaynaklanmış olabilir. Türkiye ortalamasından biraz daha yüksek bir radon düzeyinin tespit edildiği Sabancı Yurdu'nda, çalışanlarının ve öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin eşdeğer doz miktarları ise sırasıyla 0,41 msv/yıl 0,99 msv/yıl olarak saptanmıştır. ICRP-65 raporu ile alınabilecek yıllık etkin doz 3-10 msv arasında sınırlandırıldığından [19], Sabancı Kız Öğrenci Yurdu çalışanları ve yurt öğrencileri için hesaplanan yıllık etkin doz değerlerinin bu sınırlar altında kaldığı söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada, yükseklik ile radon yoğunluğu arasındaki ilişki de incelenmiş, Sabancı Yurdu için beklentilerle uyumlu bir biçimde, kat yüksekliği arttıkça radon seviyesinin azalma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Yıllık radon ölçümlerinin yapılacağı benzer çalışmaların il geneline yayılması, İsparta'daki radon davranışının sağlıklı bir biçimde belirlenebilmesi ve il radon haritasının çıkarılabilmesi açısından faydalı bir bilgi birikimi oluşturacaktır. 251

8 5. TEŞEKKÜR Yazarlar, detektör analizleri için TAEK SANAEM Sağlık Fiziği Birimi elemanlarına teşekkür eder. 6. KAYNAKLAR [1] Yaprak, G., Candan, O., Gür, F., Batmaz, İ., Camgöz, B., Aktif Gediz Grabeninde Yeralan Alaşehir/Manisa Yöresinde Tektonik Aktiviteye Dayalı Radon Anomalilerinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ekim 2003, Kayseri, (Erişim tarihi: ) [2] Kürkçüoğlu, M.E., Haner, B., Yılmaz, A., Toroğlu t., Karaelmas Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi Radon ölçümleri, S.D.Ü. Fen Dergisi (e-dergi), (Basımda) [3] Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Radon Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: 44, Ankara, s. 18, [4] United Nations Scientific Committee on the effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly with Annexes, New York, Vol. I: Sources, United Nations Publication, Sales No. E.00.IX.4. New York (2000). [5] A Citizen's Guide to Radon, EPA Document 402-K92-001, 1992 (http://www.epa.gov/radon/healthrisks.html) [6] Akpınar Yiğitbaş, B., Primer Akciğer Karsinomu Nedeniyle Öpere Edilecek Hastalarda Otofloresan Bronkoskopi ile Prekanseröz Lezyonların ve Senkron Tümörlerin Sıklığının Araştırılması, Uzmanlık Tezi, İstanbul, s. 11,2006. [7] Çelebi, N Konutlarda Radon Konsantrasyon Değerlerinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 2007, ss. 327^02. [8] Koksal, E.M., Çelebi, N Ataksor, B Uluğ, A., Taşdelen, M., Kopuz, G., Akar, B Karabulut, M.T., A Survey of 222 Rn Concentrations in Dwellings of Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 259, 2, ss , [9] Özkorucuklu, S., Akyıldırım, H., Çapalı, V., İsparta İli'nde Radon yoğunluk ölçümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 3, ss , [10] Uluğ, A., Karabulut, M.T., Çelebi, N. Radon measurement with CR-39 Track Detectors at Specific Locations in Turkey, Nuclear Technology and Radiation Protection, 19,1, ss. 46-^49, [11] Akyıldırım, H.. İsparta İlinde Radon Yoğunluğunun Ölçülmesi ve Haritalandırılması, Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İsparta, [12] Karakılıç, V., Bayraktar, G., Kürkçüoğlu, M.E., Karadem, A., Haner, B Yılmaz, A., S.D.Ü. Bilgi Merkezi'nde Radon ölçümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (Basımda) [13] Akkurt, İ., Sevin, Z., Mavi, B., Kaplan, A., İsparta Bölgesinde Doğal Gamma Radyasyonu Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, ss , 2004 [14] Büyükuslu, H., İsparta'nın Yalvaç İlçesi ve Çevresinin Doğal Fon (Background) Radyasyon Düzeylerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İsparta, [15] Durrani, S.A., Ilic, R Radon Measurements by Etched Track Detectors, Applications in Radiation, Earth Sciences and Enviroment, Editors Saeed a. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific,Singapore, ss [16] TAEK [17] Değerlier, M., Çelebi, N., Indoor Radon Concentrations In Adana, Turkey, Radiation Protection Dosimetry, 131, 2, s. 263, 2008 [18] UNSCEAR Report, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radioation Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiations. (New York: United Nations Publications) [19] ICRP,. Annual Report of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication, No.65, Oxford:Pergamon,

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey

Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in Turkey Bu makale, 2008. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı (Editör: Dr. Eşref Atabey), ISBN: 978-975-7946-33-5, Sayfa: 69-72 yayımlanmıştır. Türkiye de radon ölçümleri Radon measurements in

Detaylı

NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ NÜKLEER İZ DEDEKTÖRLERİNİN KONUMLARININ RADON KONSANTRASYONU ÖLÇÜMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Alaaddin Yılmaz 1 *, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu 2 ' 3, Bülent Haner 2 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI

KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI 2012 Teknik Rapor 2012/3 Adres : Tel : +90(312) 295 87 00 Fax : +90(312) 287 87 61 Web : www.taek.gov.tr insanlar ; na, n ve 8 k ortalama radyasyon dozuna lar. G gelmektedir.

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ. TÜRKİYE

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ. TÜRKİYE SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), 177-188 KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU *,**, Bülent HANER **, Alaattin YILMAZ ***, İhsan TOROĞLU **** * Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) YERALTI MADEN OCAKLARINDA RADON GAZI YAYILIMININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) YERALTI MADEN OCAKLARINDA RADON GAZI YAYILIMININ İNCELENMESİ Türkiye 14 Komur Kongresi Bıldırıleı Kitabı 02-04 Haziran 2004 Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 14 th Turkey Coal Congress, June 02-04,2004, Zonguldak, Turkey TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) YERALTI

Detaylı

Çorum İli Yeraltı Kömür Ocaklarında Radon Yoğunluğu Ölçümü

Çorum İli Yeraltı Kömür Ocaklarında Radon Yoğunluğu Ölçümü Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 3 (1), 1-5, 2013 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.beun.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

İzmir İlinde Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerinin Radon Dağılım Haritalarının Oluşturulması

İzmir İlinde Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerinin Radon Dağılım Haritalarının Oluşturulması İzmir İlinde Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı İlçelerinin Radon Dağılım Haritalarının Oluşturulması Öğr.Gör. Türkan ÖZBAY Doç. Dr. Özlem KARADENİZ Prof.Dr. Hatice DURAK Genel Bilgiler Çalışmanın Amacı

Detaylı

İÇEL'DE EVLERDE RADON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

İÇEL'DE EVLERDE RADON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI İÇEL'DE EVLERDE RADON DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Halil KUMBUR, Doç. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniv. Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü, MERSİN Fizik Yük. Müh. Muhsin Koksal, Berna ÖZÇINAR TAEK. Çekmece Nükleer

Detaylı

222 Rn (Radon) Ra. Ra Rn (Aktinon) Ra Rn (Toron)

222 Rn (Radon) Ra. Ra Rn (Aktinon) Ra Rn (Toron) BİNALARDA RADON ve SAĞLIK ETKİLERİ Giriş Bütün canlılar radyasyonla birlikte yaşamakta, hayatın bir parçası olarak dış uzay ve güneşten gelen kozmik ışınlar, yerkabuğunda bulunan radyoizotoplar dolayısıyla

Detaylı

KONUTLARDA RADON KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

KONUTLARDA RADON KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ _ 397 KONUTLARDA RADON KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Nilgün ÇELEBİ ÖZET Yerkabuğunda bulunan çok uzun yarı ömürlü doğal radyoaktif kaynakların ve bunların bozunma ürünlerinin

Detaylı

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA

İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA İŞYERLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYONDAN KORUNMA Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi sibel.turkes@taek.gov.tr İçerik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Detaylı

ADANA İLİ VE ÇEVRESİNİN ÇEVRESEL DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN SAPTANMASI VE DOĞAL RADYASYONLARIN YILLIK ETKİN DOZ EŞDEĞERİNİN BULUNMASI 1

ADANA İLİ VE ÇEVRESİNİN ÇEVRESEL DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN SAPTANMASI VE DOĞAL RADYASYONLARIN YILLIK ETKİN DOZ EŞDEĞERİNİN BULUNMASI 1 ADANA İLİ VE ÇEVRESİNİN ÇEVRESEL DOĞAL RADYOAKTİVİTESİNİN SAPTANMASI VE DOĞAL RADYASYONLARIN YILLIK ETKİN DOZ EŞDEĞERİNİN BULUNMASI 1 Determination Of Enviromental Natural Radioactivity Of Adana And The

Detaylı

BURSA BÖLGESİNDE BAZI BİNALARDA DOĞALGAZDAN GELEN RADON KATKISININ İNCELENMESİ

BURSA BÖLGESİNDE BAZI BİNALARDA DOĞALGAZDAN GELEN RADON KATKISININ İNCELENMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1A0042 ENGINEERING SCIENCES Received: December 2008 Accepted: September 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE

ISSN : 1308-7231 iskender@fef.sdu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Isparta-Turkey BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0243 Kadir Gunoglu Betul Mavi ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt Received: May 2011 Suleyman Demirel

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ RADON GAS MEASUREMENT IN ÇORUM

ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ RADON GAS MEASUREMENT IN ÇORUM X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,235-244 100026 S.Uzbey ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ Sefa Uzbey 1 *, Nilgün Çelebi 2 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Detaylı

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini

Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Kazdağları/Edremit Ormanlık Alanlarında 137 Cs Kaynaklı Gama Doz Hızı Tahmini Rukiye Çakır 1 ve Özlem Karadeniz 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, İzmir;

Detaylı

YAPI ÜRÜNLERİNDEKİ RADONUN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

YAPI ÜRÜNLERİNDEKİ RADONUN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ YAPI ÜRÜNLERİNDEKİ RADONUN YAPI BİYOLOJİSİ AÇISINDAN İRDELENMESİ AYŞE BALANLI 1, S. MÜJDEM VURAL 2, GÖKÇE TUNA TAYGUN 3 ÖZET Doğadaki radyumun radyoaktif bozunumu ile ortaya çıkan radon, yapı içi havasını

Detaylı

Radyasyon Gözlem Raporu

Radyasyon Gözlem Raporu greenpeace.org.tr Radyasyon Gözlem Raporu Manisa Köprübaşı Radyasyon Gözlem Raporu Yazan: Jan Beranek, Şubat 2014 Manisa nın Köprübaşı ilçesi çevresinden alınan su ve toprak örneklerinde yapılan ölçümlerin

Detaylı

Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi

Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi Radyolojik incelemelerde fetus dozu değerlendirmesi Songül Karaçam, Servet İpek, Yasin Çoban, İsmet Şahinler İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AbD Amaç Günümüzde pek çok kadın, bazen tıbbi

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler Dr. Emin GÜNGÖR

Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler Dr. Emin GÜNGÖR Radyasyondan Korunma Prensipleri ve Yönetmelikler Dr. Emin GÜNGÖR İçerik Radyasyon Nedir? Radyasyonun Biyolojik Etkileri Radyasyondan Korunma Yapay kaynaklardan toplum ışınlanmaları Radyasyon etkilerinin

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB

RADYASYON GÜVENLİĞİ. Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB RADYASYON GÜVENLİĞİ Öğr.Gör. Şükrü OĞUZ KTÜ Tıp Fakültesi Radyoloji AB İyonlaştırıcı radyasyonlar canlılar üzerinde olumsuz etkileri vardır. 1895 W.Conrad Roentgen X ışınını bulduktan 4 ay sonra saç dökülmesini

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0226 Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted:

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Đleri Araştırma Laboratuarı Nükleer Fizik Birimi

Bitlis Eren Üniversitesi Đleri Araştırma Laboratuarı Nükleer Fizik Birimi Bitlis Eren Üniversitesi Đleri Araştırma Laboratuarı Nükleer Fizik Birimi Đleri araştırma laboratuarı bünyesindeki nükleer fizik biriminde alfa ve gama radyasyonlarını algılamaya olanak sağlayan spektroskopi

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri. Temel Radyasyondan Korunma Kursu 21 Kasım 2015-Ankara

Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri. Temel Radyasyondan Korunma Kursu 21 Kasım 2015-Ankara Radyasyondan Korunmanın Temel Kriterleri Temel Radyasyondan Korunma Kursu 21 Kasım 2015-Ankara Radyasyondan korunma çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasıdır. Radyasyondan

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma

Konutların Zemin ve İkinci Katlarında Oluşan Tesisat Gürültüsü Üzerine Bir Araştırma Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 2 s. 141-145, 2006 Vol: 9 No: 2 pp. 141-145, 2006 Konutların Zemin ve İkinci larında Oluşan Tesisat sü Üzerine Bir Araştırma Füsun DEMİREL Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız)

ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) 1. GENEL ÖZGEÇMİŞ (Tüm gelişmeleri bugünden başlayarak geriye doğru sıralayınız) DÜZENLEME TARİHİ 13/04/2014 SOYADI, ADI ÖNER, Deniz DOĞUM TARİHİ 05/10/1962 YAZIŞMA ADRESİ: Feyzullah Mah. Nuray Sok. No:4

Detaylı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ A Gülay ATAMAN*; Süheyla TUNCER*: Ersin ŞEN*; Muzaffer SÖNMEZ*; Vedat ÖZTÜRK*

Detaylı

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ

SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ SINIR TENORUNUN EKONOMİK BAKIR MİKTARI TAHMİN HASTASINA ETKİSİ THE EFFECT OF THE CUT-OFF GRADE ON THE ESTIMATION ERROR OF ECONOMIC COPPER CONTENT Ercüment YALÇIN (*) ANAHTAR SÖZCÜKLER: u, Tahmin Hatası,

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Sigara tütününün doğal ve yapay radyoaktivitesinin belirlenmesi. Determination of the natural and artificial radioactivity of the tobacco

Sigara tütününün doğal ve yapay radyoaktivitesinin belirlenmesi. Determination of the natural and artificial radioactivity of the tobacco SAÜ Fen Bil Der 20. Cilt, 3. Sayı, s. 559-563, 2016 Sigara tütününün doğal ve yapay radyoaktivitesinin Yusuf Ağuş * 28.06.2016 Geliş/Received, 04.08.2016 Kabul/Accepted doi: 10.16984/saufenbilder.978 ÖZ

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN ĠDE-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-KESME ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

Arkeolojik Yanmış Tuğla Örneğinin OSL Tekniği ile Tarihlendirilmesi

Arkeolojik Yanmış Tuğla Örneğinin OSL Tekniği ile Tarihlendirilmesi Arkeolojik Yanmış Tuğla Örneğinin OSL Tekniği ile Tarihlendirilmesi Ülkü Rabia YÜCE, Semra Tepe ÇAM LÜMİ-DOZ IV Lüminesans Dozimetri Kongresi M.Ö. 2000 yılında Anadolu'ya gelen Hitit'lerin kurduğu ilk

Detaylı

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ

E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ E.Ü.NÜKLEER BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ NÜKLEER BĠLĠMLER ABD TAMAMLANAN BĠLĠMSEL VE ARAġTIRMA PROJELERĠ 1. -84 NBE 001, Ege Bölgesinde Termal Suların ve Travertenlerin Radyoaktif Elementler Analizi ve Radyoaktif

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Devam ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Devam ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR TÜRKİYE'DEKİ ÇEVRE RADYOAKTİVİTESİNİN İZLENMESİ, 2010 2011 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2690 sayılı kanun ile kurulmuş olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ana

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Radyasyonun Keşfi 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından X-ışınlarının keşfi yapılmıştır. Radyasyonun Keşfi 1896 yılında

Detaylı

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ 17.05.2011 TAEK - ADHK 2 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (1) 1955, Nükleer enerjinin barışcıl amaçlar ile kullanılması (UAEA) 27.08.1956; 6821 Sayılı

Detaylı

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177. Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177 Lu-DKFZ-617 ( 177 Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: ilk sonuçlar Nami Yeyin 1, Mohammed Abuqbeitah 1, Emre Demirci 2, Aslan Aygün

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler

EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler EK-B Gazlı Söndürme Sistemleri İçin Açıklayıcı Bilgiler Tablo B.1 Söndürücü Gazların Karakteristikleri ¹ Söndürücü Gazlar HFC-227ea HFC-125 IG-01 IG-541 Özellikleri Kimyasal Formülü CF3CHFCF3 CF3CHF2 Ar

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor

ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ. Prof. Dr. Doğan Bor ÇALIŞTAY İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RADYASYONDAN KORUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ 11, Ekim, 2014 Antalya Radyasyondan Korunma Uzmanlığı Eğitim programları ve Uygulamaları Prof. Dr. Doğan Bor RADYASYON Yaşamın

Detaylı

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 PHYWE Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 İlgili başlıklar Maxwell in eşitlikleri, elektrik sabiti, plaka kapasitörün kapasitesi, gerçek yükler, serbest yükler, dielektrik deplasmanı, dielektrik

Detaylı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Doz azaltma teknikleri RADYOLOJİDE ZIRHLAMA Radyasyondan korunma parametreleri Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Süre Mesafe Zırhlama Süre Mesafe Doz = (Doz Şiddeti)x(Süre) Bir ölçüm cihazının 50 µsv/saat lik radyasyon

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ:

FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ: FARKLI ISI YALITIM SEÇENEKLERĐNĐN EVSEL YAKIT TÜKETĐMĐ VE HAVA KĐRLĐLĐĞĐNE ETKĐSĐ: GEBZE ÖRNEĞĐ* Mustafa TIRIS - Şükran DĐLMAÇ - Ekrem EKĐNCĐ - Hasancan OKUTAN ÖZET Gebze'de, ısınma amaçlı evsel yakıt

Detaylı

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ

ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ ASFALTİT VE ASFALTİT KÜLLERİNDE MOLİBDEN, NİKEL, VANADYUM VE TİTAN ELEMENTLERİNİN X IŞINLARI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Güneydoğu Anadolu asfaltitleri

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm

Sağlık Fiziği. 1. Bölüm Sağlık Fiziği 1. Bölüm Tıbbi Uygulamalar Tanı Radyasyon başta Radyoloji olmak üzere, Nükleer Tıp, Radyoterapi ve çeşitli tıp dallarında tanı amaçlı kullanılmaktadır. En yüksek oranda tanı amaçlı kullanımı

Detaylı

GENİŞ BANT İKİ HALKA ELEKTROMANYETİK YÖNTEM

GENİŞ BANT İKİ HALKA ELEKTROMANYETİK YÖNTEM GENİŞ BANT İKİ HALKA ELEKTROMANYETİK YÖNTEM Ahmet Tolga TOKSOY* Çift yatay halka elektromanyetik (EM) yöntem, iki adet yatay halka (loop) ya da bobin kullanılarak uygulanan frekans ortamı EM bir yöntemdir.

Detaylı

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi

Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma. Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Nükleer Tekniklerin Endüstriyel Uygulamalarında Radyasyondan Korunma Prof.Dr.Ali Nezihi BİLGE İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstride Nükleer Teknikler Radyoaktif izleyiciler Radyasyonla Ölçüm Cihazları

Detaylı

MBD 2016, 5 (1): 16 21

MBD 2016, 5 (1): 16 21 MBD 2016, 5 (1): 16 21 MAKALE HAKKINDA Geliş : ARALIK 2015 Kabul: MART 2016 AHŞAP AKUSTİK PANELLERİN SESİ ABSORBE ETME YETENEĞİ İLE İÇ VE DIŞ ORTAMLARDAKİ SES YALITIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ IMPROVEMENT OF

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir

Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir MÖ 460-377 980-1037 MÖ 460-377 980-1037 Radyasyon nedir Nasıl ölçülür Günlük pratikte alınan radyasyon ERCP de durum ne Azaltmak için ne yapılabilir RADYASYON NEDİR X ışınını 1895 te Wilhelm Conrad Roentgen

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER SEVİYESİ OZON KİRLİLİĞİ BİLGİ NOTU Temmuz 2014 OZON NEDİR Ozon (O 3 ) üç tane oksijen atomunun birleşmesi ile oluşmaktadır. Ozon, atmosferde

Detaylı

Karadeniz Teknik üniversitesi, Fen Fakültesi, Trabzon

Karadeniz Teknik üniversitesi, Fen Fakültesi, Trabzon GÜFBED/GUSTIJ (2015) 5 (1): 24-33 Research/Araştırma Gümüşhane İli Çevresinde Toplanan ve Karayosunu Örneklerinde Doğal ( 226 Ra, 232 Th ve 40 K) ve Yapay ( 137 Cs) Radyoaktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ

ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ ZEMİN KAPLAMALARINDA GENLEŞME DERZLERİ Seramik ve granit zemin kaplamalarında ısıl genleşme derzi bırakılması hakkında notlar ; Isıl genleşme derzleri seramik yüzeylerde geniş alanlarda yapılan uygulamalarda

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 : Ürün ve Tedarikçi Kimlik Kartı Ürün Adı: İzober Taşyünü Levha, Şilte ve Prefabrik Boru Üretici Firma: Beşler Tekstil San.Tic. A.Ş O.S.B 20 Cad. No: 54 38070 KAYSERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION C. ŞENSÖĞÜT* & İ. ÇINAR** * Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü, Kütahya, sensogut@dumlupinar.edu.tr * * Selcuk

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan) MAK437 MT2-GERİLME ÖLÇÜM TEKNİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. öğretim II. öğretim A şubesi B şubesi ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 30.11.2013 SORU/PUAN

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Giriş. Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır.

Giriş. Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır. Giriş Radyoaktivite bir atomun, ve ışınları yayarak başka bir elementin atomuna dönüşmesi olayıdır. Bu özellikteki elementlere radyoaktif element denir. Doğada bulunan kayaçlar farklı oranlarda radyoaktif

Detaylı

TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA

TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA www.trkd.org.tr e-posta:bilgi@trkd.org.tr Tel :0312 384 00 00 Fax:0312 217 41 11 TANISAL ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMI ve ZIRHLANMASI 1 Zırhlama Hesaplamaları

Detaylı

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15

HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 HURDALARDA RADYOAKTİVİTE MODÜL 15 1 TARİHÇE Dünyada her yıl bir önceki yıla nazaran ih5yaç duyulan demir- çelik mamullerine olan talep yıldan yıla artmaktadır. Dolayısıyla madenlerden demir- çelik üre5minin

Detaylı

KLOROFLOROKARBON (CFC) GAZLARININ YERALTISUYU ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI

KLOROFLOROKARBON (CFC) GAZLARININ YERALTISUYU ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI KLOROFLOROKARBON (CFC) GAZLARININ YERALTISUYU ÇALIŞMALARINDA KULLANIMI Ozon tabakasında yarattığı inceltisi etkisi ile yakından bilinen Kloroflorokarbon (CFC) grubu gazlar yeraltısuyu geçiş süresi hesaplamasında

Detaylı

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri

Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Hava Kalitesi Ölçümleri: - Planlama - PM örnekleme ve ölçümleri - Gaz kirleticilerin ölçümleri Prof.Dr.Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Yerleşkesi 35160

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

Fukuşima da Neler Oldu

Fukuşima da Neler Oldu Fukuşima da Neler Oldu 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi Ankara Doç. Dr. Şule Ergün Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü 19 Kasım 2015 Sunum Özeti Fukushima Daiichi Santrali

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan

Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Performansına İlişkin Bir Değerlendirme A. Cenap YOLOĞLU Bu çalışma çeşitli üniversitelerde bulunan şehir ve bölge planlama bölümlerinin performanslarını öğrenci tercihi

Detaylı