S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS"

Transkript

1 X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, H.Peşk T R ircioğlu S.D.Ü. SABANCI ÖĞRENCİ YURDUNDA CR-39 DETEKTÖRLERİ KULLANARAK RADON ÖLÇÜMLERİ Gökhan Bayraktar 1 *, Vahap Karakılıç 1, Ali Karadem 1, Mehmet Ertan Kürkçüoğlu 1 ' 2 'Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İsparta, Türkiye 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ZMYO, Teknik Programlar Bölümü, Zonguldak, Türkiye Doğal radyasyonun ölçülmesi dünya ölçeğinde 50 yılı aşkın süredir yürütülegelmektedir. Bu çalışmada, Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Öğrenci Yurdu'nda nükleer iz detektörleri kullanılarak elde edilen radon düzeylerine ait ölçüm sonuçları sergilenmektedir. Elektrostatik koruması bulunmayan eski tip difüzyon kaplarındaki CR- 39 detektörleri, Sabancı Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasına 17 Şubat ile 16 Mart 2009 tarihleri arasında konumlandırılarak ölçüm yapılmış ve ortalama radon konsantrasyonu, ilginç bir şekilde İsparta il merkezinde yapılan benzer çalışmalardan 4-5 kat daha düşük bir seviyede, 39,3 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. Ölçüm sonuçları, öğrenci yurduna çok yakın olan Bilgi Merkezi'ndeki elektrostatik korumalı yeni tip dedektörlerle yapılan ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, yurttaki radon konsantrasyonunun yüksekliğe bağlı değişimi belirlenmiş, yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Radon, CR-39, Etkin Doz RADON MEASUREMENTS AT S.D.U. SABANCI DORMITORY BY USING CR-39 DETECTORS Natural radioactivity measurements have been made throughout the world for more than 50 years. In this study, the results of radon level measurements for Sabancı Dormitory at Süleyman Demirel University were presented by using CR-39, nuclear etched track detectors. CR-39 detectors, which in the old type diffusion chambers without electrostatic protection, were placed into 8 measurement points in the dormitory between the and Unlike the other radiation measurement studies conducted in İsparta city, a surprising average radon concentration value of 39,3 Bq/m 3 was obtained; this was 4-5 times lower than the previous study results. The results were investigated by comparing our measurements with the results of the previous measurements at the S.D.U. Information Center, which is located near the Sabancı Dormitory. Radon measurements were carried out at the Information Center by using new type CR-39 detectors having diffusion chambers with electrostatic protection. Furthermore, the variation of the radon concentration levels were investigated in terms of the height, and the annual equivalent dose values were calculated for the students, who live in the dormitory. Key Words: Radon, CR-39, Effective Dose * 245

2 1. GİRİŞ Yeryüzündeki kayalarda doğal olarak bulunan farklı seviyelerdeki uranyum ve radyumun bozunması sonucu, kaya katmanları arasında radon ve radon ürünlerinin sürekli olarak üretildiği bilinmektedir [1], Radon gazı ve bozunma ürünlerinin katmanlar arasındaki boşluk ve çatlaklardan hava veya su vasıtasıyla taşınarak binaların içerisine sızması mümkündür [2]. Bir soygaz olan radonun binalara girişi; bina civarındaki uranyumca zengin kayaların varlığıyla, bina zemininin oturduğu topraktaki radon içerikli toprak gazının sızmasıyla, bina yapımında kullanılan inşaat malzemelerinde bulunan radyoaktif elementlerle, kullanma suyu, bina dışındaki hava ve doğalgaz ile radonun bina içine taşınma mekanizmalarıyla ilişkilendirilebilir. Havadan yedi buçuk kat daha ağır olan radon gazı [3], iyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda zamanla birikebilmekte, binalarda birikmediği dururumda ise atmosfere yayılmaktadır. Canlıların doğal radyasyon nedeniyle aldığı yıllık ortalama etkin dozun yaklaşık yarısı radon ve radon ürünlerinin solunmasından kaynaklanmaktadır [4]. Kapalı mekanlarda bu oran daha da yükselebilmektedir. Radon gazı solunum sistemiyle ya da hücrelerle doğrudan etkileştiğinde kansere yol açabileceğinden, yüksek seviyedeki radon ve radon ürünlerine uzun süreli maruz kalınması akciğer kanseri riskini arttırmaktadır. Akciğer kanserine neden olan en tehlikeli maddeler listesinde radon, Amerika Birleşik Devletleri'nde sigaradan sonra akciğer kanserinin ikinci en sık nedeni olarak yerini almıştır. EPA (Environmental Protection Agency: Çevre Koruma Örgütü) Amerika'da akciğer kanserinden bir yılda ölen kişiden yaklaşık inin ölümünün radondan kaynaklandığını bildirmektedir [5]. İyi havalandırılmayan kapalı mekanlarda birikerek yüksek seviyelere ulaşabilen radon gazı ile sigaranın etkileşimi ise sinerjiktir. [6]. Binanın yapımında kullanılan malzemelerin içerdiği radyum miktarı, binanın dizaynı ve havalandırma sistemi, zeminin geçirgenliği ve binanın yüksekliği gibi etkenler, meskenlerde radon ve radonun bozunma ürünlerinin solunmasından dolayı maruz kalınan dozların miktarında önemli farklılıklara neden olabilmektedir [7]. Ayrıca kansere yakalanma riski açısından genellikle eski binaların zemin katları daha büyük risk içermektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapalı mekanlarda radon gazı düzeylerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Türkiye genelindeki 27 il veya ilçeden rasgele seçilmiş 1414 evin (yaz ve kış dönemindeki üçer aylık periyotlarda CR-39 detektörlerinin yer aldığı pasif ölçüm tekniğinin kullanılarak) taranmasıyla gerçekleştirilen ölçümlerde radon yoğunluğu düzeylerinin 10 ile 380 Bq/m 3 aralığında değiştiği bulunmuştur. Türkiye'deki illerin üçte birinin tarandığı bu çalışmada, ülke ortalamasının Bq/m 3 olduğu saptanmıştır [8]. Bu çalışma kapsamında incelenen mekanların %98 inde radon gazı düzeyinin 200 Bq/m 3 ten daha düşük olduğu da vurgulanmaktadır. İsparta ili özeli için rapor edilen radyolojik ölçümler [9-14] ve TAEK'in hazırlamakta olduğu radon haritası ele alındığında, İsparta'nın atmosferik radon seviyesi bakımından Türkiye genelinde en riskli illerden biri olduğu görülmektedir. Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı, İsparta il merkezi ile Eğirdir ve Yalvaç ilçelerindeki evlerin atmosferik radon konsantrasyonunu ölçmeye yönelik bir çalışmada, il merkezi için seçilen 25 evdeki radon yoğunlukları 4 mevsim boyunca CR-39 detektörleri kullanılarak ölçülmüştür. Havalandırma ve bina yaşının evlerdeki radon düzeyi üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmanın sonucunda, İsparta il merkezinde bulunan meskenlerdeki radon yoğunluğunun aritmetik ortalaması 164 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. [10]. İsparta il merkezindeki 7 yerleşim birimi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde aktif ölçüm tekniği kullanılarak 246

3 AlphaGuard cihazı ile yapılan başka bir çalışma sonucunda ise, bu 8 mahaldeki atmosferik radon konsantrasyonu ortalaması 198 Bq/m 3 olarak belirlenmiş, Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu üniversitedeki radon düzeyi ise 372 Bq/m 3 olarak saptanmıştır [11]. Pasif ölçüm tekniğinin kullanıldığı diğer bir çalışma, Sabancı Yurdu'na çok yakın bir konumda bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'ne yerleştirilen nükleer iz dedektörleriyle 3 Aralık 2008 ile 8 Şubat 2009 tiarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve kütüphanedeki ortalama radon yoğunluğu 188 Bq/m 3 olarak bulunmuştur. [12]. Bu değerler, İsparta'nın Türkiye genelinde ortalama radon konsantrasyonu bakımından yüksek yoğunlukta radona sahip birkaç ilden birisi olduğunu doğrulamaktadır. Bu nedenle İsparta ili için radon konsantrasyonunun ve radon davranışının yakından takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen atmosferik radon ölçümleri haricinde, İsparta ili için gerçekleştirilmiş radyolojik incelemeler arasında Davraz ve Gölcük'te yapılan doğal gamma radyasyonu ölçümleri [13] ve Yalvaç'ta yapılan doğal fon radyasyonu düzeylerinin [14] araştırılmasına yönelik çalışmalar da sayılabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan radon yoğunluğu ölçümlerinin sergilendiği bu çalışmanın devamında, elektrostatik korumasız difüzyon kaplarına yerleştirilmiş CR-39 detektörlerinden kısaca bahsedilmekte ve kullanılan analiz yöntemi tanıtılmaktadır. Daha sonraki bölümde ise elde edilen bulgularla birlikte, yurt çalışanları ile yurtta kalan öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri verilmektedir. 2. MATERYAL VE METOT Radon, uranyumun bozunumu sonucu oluşan, radyumdan gelen, elektrik iletkenliği olmayan, ısıl iletkenliği ise çok düşük olan, -61,8 C ta sıvılaşan ve -71 C ta donan radyoaktif bir gazdır [3]. Radon gazının varlığı, renksiz, kokusuz ve tatsız olmasından dolayı ancak özel olarak üretilmiş cihazlar kullanılarak çeşitli yöntemlerle saptanabilir. Bu yöntemler, ölçümlerin doğal şartlar altında ve yerinde yapıldığı pasif ölçüm tekniği ve radon konsantrasyonu ölçülecek numunenin yerinden alınarak dedeksiyon yapan cihaza götürülmesi prensibine dayanan aktif ölçüm tekniği olmak üzere başlıca iki kategoride sınıflandırılabilir. [15]. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak teknik, radyasyon ölçümünün amacına uygun olacak biçimde belirlenmelidir. CR-39 nükleer iz detektörlerinin bina içi atmosferik radon ölçümlerinde kullanılması, uzun süreli ortalama bir radyasyon konsantrasyonu elde edilmesi açısından tercih edilen ve eş zamanlı birden çok noktada ölçüm yapmayı mümkün kılan oldukça ekonomik bir pasif ölçüm yöntemidir [12]. Bu çalışmada, radon yoğunluğunu ölçmek için radon ürünlerini filtre ederek yalnız radon gazını geçiren, elektrostatik koruması bulunmayan (eski tip) difüzyon kaplan içerisine yerleştirilmiş pasif nükleer iz detektörleri (CR-39 detektörleri) kullanılmıştır (Şekil 1). Selüloz asetat, polikarbonat veya alil diglikol karbonat gibi plastik maddelerden yapılmış ve film tabakalanndan oluşmuş plakalar olan bu nükleer iz detektörleri difüzyon kabının kapağı içinde bulunmaktadır (Şekil 1). Dokunma ve sürtünme gibi nedenlerden dolayı statik olarak yüklenebilme riski bulunan bu tip detektörlerde, ölçüm yapılacak ortamın havasmdaki zerrecikler kap yüzeylerinde birikerek kabın gözeneklerini tıkayabilir. Bu durum kaptaki difüzyonun verimli bir şekilde gerçekleşmesini engelleyebilir. 247

4 Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeylerinin ölçülebilmesi için Şubat-Mart 2009 aylan arasında bu birimdeki 8 farklı noktaya (Çizelge 1) bırakılan CR-39 detektörleri toplandıktan sonra alüminyum folyolar içerisine hava almayacak şekilde konularak analiz işlemi için SANAEM (Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) Sağlık Fiziği Laboratuan'na gönderildi. Şekil 1. Elektrostatik korumasız difüzyon kabı ve kabın kapağı içerisinde bulunan CR-39 detektörü. Analiz işlemi sırasında detektör plakalannm kayıt ettikleri alfa izlerinin sayılabilmesi için kimyasal iz kazıma işlemi uygulanmaktadır. Bu amaçla Radobaht haznesinde %75 saf su ve %25 NaOH olacak şekilde hazırlanan çözelti içerisinde 90 C sabit sıcaklıkta ve 4 saat boyunca banyo yaptınlan CR-39 plakalanndaki izler (Şekil 2) belirgin hale gelmektedir [12], Daha sonra plakalar üzerindeki izler optik bir sistem olan Radosys ünitesinde okunarak iz sayısı saptanmaktadır. Radon yoğunluğu, alfa iz sayısı ölçümlerinden faydalanılarak; Radon Konsantrasyonu (RAC) - dxkfx ) formülü ile hesaplanır. Eşitlik 1 'deki yoğunluk (d), optik sistem tarafından taranan plaka yüzeyi üzerindeki iz sayısından saptanmakta, s, detektörlerin incelenen birimde radon ölçümü yaptıklan süreyi saat cinsinden göstermektedir. Yukandaki eşitlikte kullanılan kf, kalibrasyon faktörü üretici firma tarafından belirlenmektedir ve değeri 45,74 (kbq/m 3 )/(iz/saat) tir [12].., * * M-b, * Jtk i n - i:. :,î V'. '* " «V. * ' *.s*- "" {* ' *.o. 'V ** «rf. '»V ' ' yo" r :" " *,v K-tr -a. -t*,! " ı w Şekil 2. Kimyasal iz kazıma işlemi uygulandıktan sonra CR-39 plakalan üzerinde belirgin. ' hale getirilmiş alfa parçacıklannm izleri. 248

5 Ölçümlerin yapıldığı Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Demirel Üniversitesi merkez yerleşkesinde olup YURT-KUR Genel Müdürlüğü'ne bağlıdır. 250 öğrenci kapasiteli olan yurt 4 katlıdır ve öğrenciler 4 kişilik odalarda barınmaktadır. Birimde vardiyalı olarak 20 kişi çalışmaktır. Binanın birinci, ikinci ve üçüncü katlarının mimari yapısı aynıdır, son katta ise yemek salonu ve mutfak bulunmaktadır. Bina mimari yapısı bakımından oldukça iyi bir hava döngüsüne sahiptir. Bina içi radon seviyesi havalandırmaya bağlı olarak önemli değişimler gösterdiğinden [16], iyi havalandırılan yurt binasındaki radon düzeylerinin il ortalamasından daha düşük seviyede çıkması beklenen bir sonuçtur. 3. BULGULAR Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 8 ölçüm noktasında 2.7 gün süreyle radon gazına maruz bırakılan nükleer iz detektörlerinin SANAEM'de yapılan analizi sonucunda detektörlerin radon yoğunluğu için 7,8 Bq/m 3 ile 86,1 Bq/m 3 arasında değerler kayıt ettiği ve ortalama konsantrasyonun 39,3 Bq/m 3 olduğu saptanmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 3). Çizelge 1. Sabancı Yurdu'na yerleştirilen eski tip CR-39 detektörlerinin yerleri ve bu birimlerde ölçülen radon seviyeleri. Sıra No Konumlandırıldığı Yer Süre (Gün) RAC (Bq/m 3 ) 1 Giriş Katı Lobi 27 7,8 2 Giriş Katı Öğrenci İşleri Koridoru 27 86, Kat A Koridoru 27 58, Kat A Koridoru 27 43, Kat B Koridoru 27 38, Kat A Koridoru 27 18, Kat B Koridoru 27 42, Kat Bulaşıkhane 27 18,4 ORTALAMA 39,3 Sabancı Yurdu'ndaki ölçümler sınır değerleri açısından incelendiğinde, giriş kapısının bulunduğu zemin katındaki lobinin konsantrasyonu 7,8 Bq/m 3 ile en düşük düzeyde çıkarken, aynı kattaki ikinci istasyon olan öğrenci işleri koridorunda 86,1 Bq/m 3 değerinde en büyük okuma kayıt edilmiştir. Aynı kattaki iki ölçüm noktası arasında gözlenen bu farkın başlıca nedeni giriş kapısının sürekli açılmasından kaynaklanan iyi havalandırmanın etkisi olabilir. Elde edilen diğer ölçümlerin kat yüksekliği arttıkça azalma eğiliminde oldukları gözlenmektedir (Çizelge 1 ve Şekil 3). Sabancı Yurdu binası için radon konsantrasyonunun yükseklikle değişimini belirlemek amacıyla çizilen Şekil 4'deki grafikten de görülebileceği gibi katlardaki radon düzeyi ortalaması kat yüksekliğine bağlı olarak düşmektedir. SANAEM tarafından bildirilen %20 lik hata payları dikkate alınarak çizilen bu grafikten Sabancı Yurdu'ndaki radon düzeyinin (RD), kat yüksekliği (K) ile RD = 64,7-8,5K (2) bağıntısı ile doğrusal olarak değiştiği söylenebilir. Bu eşitlikteki kat seviyesi çarpanı K, giriş katı seviyesi için 1 değerinden başlayarak her kat için birer birer artmakta ve bulaşıkhanenin bulunduğu 4. kat için 5 değeri ile son bulmaktadır. 249

6 Ölçüm Noktası Şekil 3. Sabancı Kız Yurdu'ndaki birimlerin radon konsantrasyonları (grafikteki ölçüm noktalarının sıralaması Çizelge 1 ile uyumlu olacak biçimde gösterilmektedir). GİRİŞ 1.KAT 2.KAT 3.KAT 4.KAT Şekil 4. Sabancı Kız Öğrenci Yurdu için radon yoğunluğunun kat yüksekliğine bağı değişimi. 250

7 Maruz kalınan alfa radyasyonunun belirlenebilmesi için yurttaki 39,3 Bq/m 3 lük ortalama radon konsantrasyonu değerinden hareketle öğrenci ve çalışanların aldıkları yıllık etkin doz eşdeğerleri, (YEDE) YEDE = RAC x F x EEC x BMF x 8760 (saat/yıl) (3) formülü ile hesaplanmıştır. Bu bağıntıdaki RAC, Bq/m 3 cinsinden birimdeki ortalama radon konsantrasyonu olup F ise radon ile bozunma ürünleri arasındaki denge faktörünü göstermektedir ve 0,4 değerinde alınmıştır [17]. Eşitlik 3'deki EEC faktörü 9,0x10" 9 (Sv/saat) (Bq/m 3 ) değerindedir [18]. Bina içi meşguliyet faktörü (BMF) yurt öğrencileri için 0,8 alınmış ve buna göre öğrencilerin alacakları yıllık etkin doz eşdeğeri 0,99 msv/yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışanların ise günde 8 saat mesaide bulundukları göz önüne alındığında, maruz kalacakları doz miktarının 0,41mSv/yıl değerinde olduğu saptanmıştır. 4. TARTIŞMA VE YORUM TAEK'in Türkiye genelinde hazırlamakta olduğu radon haritası ve il merkezinde yapılan önceki çalışmalar İsparta'nın radon seviyesi bakımından oldukça riskli bir il olduğunu göstermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'ndaki radon düzeyinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada, yurttaki ortalama radon yoğunluğu 39,3 Bq/m 3 olarak saptanmıştır. ICRP'nin (International Commission on Radiological Protection) meskenler için öngördüğü Bq/m 3 lük radon limit düzeyleri göz önüne alındığında [19], yurttaki radon gazı seviyesinin insan sağlığı bakımından herhangi bir risk oluşturmadığı açıkça görülmektedir. Î1 merkezinde yapılmış önceki çalışmaların bulgularından 4-5 kat daha düşük olan bu sonuç oldukça şaşırtıcıdır. Yurt ölçümlerinden birkaç ay önce yapılmış ve yurda 300 m. uzaklıkta bulunan S.D.Ü. Bilgi Merkezi'nde tespit edilen 188 Bq/m 3 lük ortalama radon konsantrasyonu [12] ile karşılaştırıldığında, aynı yerde ve neredeyse aynı dönemde gerçekleştirilen iki ölçüm arasında gözlemlenen bu farlılık özellikle ilgi çekicidir. Yurt ölçümlerinin sonuçlarıyla önceki çalışmaların bulguları arasındaki bu uyumsuzluğun nedenleri; havalandırma koşullarının farklılığından, ölçüm sürelerinin farklılığından, ölçümlerde kullanılan detektörlerin konulduğu kapların elektrostatik korumaya sahip olup olmamasından, analiz ve okuma işlemlerinde oluşabilecek muhtemel hatalardan kaynaklanmış olabilir. Türkiye ortalamasından biraz daha yüksek bir radon düzeyinin tespit edildiği Sabancı Yurdu'nda, çalışanlarının ve öğrencilerin maruz kaldıkları yıllık etkin eşdeğer doz miktarları ise sırasıyla 0,41 msv/yıl 0,99 msv/yıl olarak saptanmıştır. ICRP-65 raporu ile alınabilecek yıllık etkin doz 3-10 msv arasında sınırlandırıldığından [19], Sabancı Kız Öğrenci Yurdu çalışanları ve yurt öğrencileri için hesaplanan yıllık etkin doz değerlerinin bu sınırlar altında kaldığı söylenebilir. Ayrıca bu çalışmada, yükseklik ile radon yoğunluğu arasındaki ilişki de incelenmiş, Sabancı Yurdu için beklentilerle uyumlu bir biçimde, kat yüksekliği arttıkça radon seviyesinin azalma eğiliminde olduğu gözlenmiştir. Yıllık radon ölçümlerinin yapılacağı benzer çalışmaların il geneline yayılması, İsparta'daki radon davranışının sağlıklı bir biçimde belirlenebilmesi ve il radon haritasının çıkarılabilmesi açısından faydalı bir bilgi birikimi oluşturacaktır. 251

8 5. TEŞEKKÜR Yazarlar, detektör analizleri için TAEK SANAEM Sağlık Fiziği Birimi elemanlarına teşekkür eder. 6. KAYNAKLAR [1] Yaprak, G., Candan, O., Gür, F., Batmaz, İ., Camgöz, B., Aktif Gediz Grabeninde Yeralan Alaşehir/Manisa Yöresinde Tektonik Aktiviteye Dayalı Radon Anomalilerinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Ekim 2003, Kayseri, (Erişim tarihi: ) [2] Kürkçüoğlu, M.E., Haner, B., Yılmaz, A., Toroğlu t., Karaelmas Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi Radon ölçümleri, S.D.Ü. Fen Dergisi (e-dergi), (Basımda) [3] Güler, Ç., Çobanoğlu, Z., Radon Kirliliği, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No: 44, Ankara, s. 18, [4] United Nations Scientific Committee on the effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly with Annexes, New York, Vol. I: Sources, United Nations Publication, Sales No. E.00.IX.4. New York (2000). [5] A Citizen's Guide to Radon, EPA Document 402-K92-001, 1992 (http://www.epa.gov/radon/healthrisks.html) [6] Akpınar Yiğitbaş, B., Primer Akciğer Karsinomu Nedeniyle Öpere Edilecek Hastalarda Otofloresan Bronkoskopi ile Prekanseröz Lezyonların ve Senkron Tümörlerin Sıklığının Araştırılması, Uzmanlık Tezi, İstanbul, s. 11,2006. [7] Çelebi, N Konutlarda Radon Konsantrasyon Değerlerinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 2007, ss. 327^02. [8] Koksal, E.M., Çelebi, N Ataksor, B Uluğ, A., Taşdelen, M., Kopuz, G., Akar, B Karabulut, M.T., A Survey of 222 Rn Concentrations in Dwellings of Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 259, 2, ss , [9] Özkorucuklu, S., Akyıldırım, H., Çapalı, V., İsparta İli'nde Radon yoğunluk ölçümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10, 3, ss , [10] Uluğ, A., Karabulut, M.T., Çelebi, N. Radon measurement with CR-39 Track Detectors at Specific Locations in Turkey, Nuclear Technology and Radiation Protection, 19,1, ss. 46-^49, [11] Akyıldırım, H.. İsparta İlinde Radon Yoğunluğunun Ölçülmesi ve Haritalandırılması, Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İsparta, [12] Karakılıç, V., Bayraktar, G., Kürkçüoğlu, M.E., Karadem, A., Haner, B Yılmaz, A., S.D.Ü. Bilgi Merkezi'nde Radon ölçümleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (Basımda) [13] Akkurt, İ., Sevin, Z., Mavi, B., Kaplan, A., İsparta Bölgesinde Doğal Gamma Radyasyonu Ölçümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, ss , 2004 [14] Büyükuslu, H., İsparta'nın Yalvaç İlçesi ve Çevresinin Doğal Fon (Background) Radyasyon Düzeylerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İsparta, [15] Durrani, S.A., Ilic, R Radon Measurements by Etched Track Detectors, Applications in Radiation, Earth Sciences and Enviroment, Editors Saeed a. Durrani and Radomir Ilic, World Scientific,Singapore, ss [16] TAEK [17] Değerlier, M., Çelebi, N., Indoor Radon Concentrations In Adana, Turkey, Radiation Protection Dosimetry, 131, 2, s. 263, 2008 [18] UNSCEAR Report, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radioation Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiations. (New York: United Nations Publications) [19] ICRP,. Annual Report of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication, No.65, Oxford:Pergamon,

ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ RADON GAS MEASUREMENT IN ÇORUM

ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ RADON GAS MEASUREMENT IN ÇORUM X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009,235-244 100026 S.Uzbey ÇORUM İLİNDE RADON GAZİ ÖLÇÜMÜ Sefa Uzbey 1 *, Nilgün Çelebi 2 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI

KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI KAPALI ORTAMLARDA RADON GAZI 2012 Teknik Rapor 2012/3 Adres : Tel : +90(312) 295 87 00 Fax : +90(312) 287 87 61 Web : www.taek.gov.tr insanlar ; na, n ve 8 k ortalama radyasyon dozuna lar. G gelmektedir.

Detaylı

YÜZEYE YAKIN YERALTINA GÖMÜLEN DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIKLAR İÇİN RADYONÜKLİT TAŞINIM MODELLENMESİ

YÜZEYE YAKIN YERALTINA GÖMÜLEN DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIKLAR İÇİN RADYONÜKLİT TAŞINIM MODELLENMESİ TR0400038 YÜZEYE YAKIN YERALTINA GÖMÜLEN DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIKLAR İÇİN RADYONÜKLİT TAŞINIM MODELLENMESİ RADIONUCLIDE TRANSPORT MODELLING FOR A BURIED NEAR SURFACE LOW LEVEL RADIOACTIVE VVASTE

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Derleme Makalesi Türkiye de İç Ortam Hava Kirliliği Çalışmaları Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe Ankara Sunuluş

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer

İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal S. Daşdağ. İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Cilt / Vol 37, No 2, 177-185 DERLEME / REVIEW İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser Ionizing radiations and cancer

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi,Sakarya İli Örneği

Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi,Sakarya İli Örneği Hava Kirliliğinin Doğal Gaz Kullanımı İle Değişimi,Sakarya İli Örneği *1 Yusuf ÇAY, 2 Emel ÇELİK *1 TeknolojiFakültesi, MakineMühendisliğiBölümüSakaryaÜniversitesi,Türkiye 2 TeknolojiFakültesi, MekatronikMühendisliğiBölümü,

Detaylı

Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi. Gross Alpha and Beta Radioactivity In Groundwaters

Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi. Gross Alpha and Beta Radioactivity In Groundwaters Yeraltı Sularında Toplam Alfa Ve Beta Radyoaktivitesi Simge VAROL Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta, TÜRKĐYE simge@mmf.sdu.edu.tr Özet-

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü OZON VE ULTRAVİYOLE RADYASYON VERİ ANALİZİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü ŞUBAT 2012 Ankara

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1

\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1 \Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1 6-9 EKİM 2009, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, MUĞLA X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ

Detaylı

Düzce kenti yerleşim bölgelerindeki gürültü farklarının incelenmesi

Düzce kenti yerleşim bölgelerindeki gürültü farklarının incelenmesi 32 Düzce kenti yerleşim bölgelerindeki gürültü farklarının incelenmesi *Özgür YERLİ 1, Zeki DEMİR 1 1 Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi. Peyzaj Mimarlığı Bölümü ÖZET Anahtar Kelimeler: Düzce, Kent, Gürültü,

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet YÜKSEL DOĞAL VE KATKILANMIŞ BOR MİNERALLERİNİN DOZİMETRE GELİŞTİRMEK AMACIYLA TERMOLÜMİNESANS (TL) YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇALIŞILMASI FİZİK

Detaylı

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 67-74, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı

Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (1) 1-8, 2006 ORİJİNAL YAZI Altındağ İlçesindeki Bir İlköğretim Okulunun Çevre Sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi Fehminaz TEMEL, Levent AKIN, Songül ACAR VAİZOĞLU,

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI ıııııııııı TR0400046 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER ENERJİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE'DE DÜŞÜK SEVİYELİ RADYOAKTİF ATIK GÖMÜSÜ İÇİN BİR MODEL ÇALIŞMASI DOKTORA TEZİ Nükleer Enerji Yüksek Müh. Alper KAHRAMAN

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2

Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted: October 2011 Suleyman Demirel University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 1A0226 Betül Mavi 1 ENGINEERING SCIENCES İskender Akkurt 2 Received: May 2011 Amasya University 1 Accepted:

Detaylı