ÖZEL K TABLOLARI VE D YAGRAMLARI. Tablo A 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL K TABLOLARI VE D YAGRAMLARI. Tablo A 20"

Transkript

1 ek 11/6/08 10:15 Page 883 Ek 1 ÖZEL K TABLOLARI VE D YAGRAMLARI Tablo A 1 Tablo A 2 Tablo A 3 Tablo A 4 Tablo A 5 Tablo A 6 Tablo A 7 Tablo A 8 Mol kütlesi, gaz sabiti ve kritik-nokta özellikleri Bilinen baz gazlar n ideal-gaz özgül s nma Bilinen baz s v, kat ve yiyeceklerin özellikleri Doymufl su - S cakl k tablosu Doymufl su - Bas nç tablosu K zg n su buhar S k flt r lm fl s v su Doymufl buz - su buhar Tablo A 20 Tablo A 21 Tablo A 22 Tablo A 23 Tablo A 24 Tablo A 25 CO 2, Karbondioksitin mükemmel gaz özelikleri CO, Karbonmonoksitin mükemmel gaz özelikleri H 2, Hidrojenin mükemmel gaz özelikleri H 2 O, Su buhar n n mükemmel gaz özellikleri O, Tek atomlu oksijenin mükemmel gaz özellikleri OH, Hidroksilin mükemmel gaz özelikleri Tablo A 9 Tablo A 10 Tablo A 11 Tablo A 12 Tablo A 13 Tablo A 14 Su için T-s diyagram Su için Mollier diyagram Doymufl so utucu ak flkan- 134a S cakl k tablosu Doymufl so utucu ak flkan- 134a Bas nç tablosu K zg n so utucu ak flkan-134a So utucu ak flkan-134a n n P-h diyagram Tablo A 26 Tablo A 27 Tablo A 28 Tablo A 29 Tablo A C, s cakl k ve 1atm bas nçta Oluflum entalpisi, oluflum Gibbs fonksiyonu ve mutlak entropi Bilinen baz yak tlar n ve hidrokarbonlar n özelikleri K p denge sabitinin do al logaritmas Genellefltirilmifl entalpi sapma diyagram Genellefltirilmifl entropi sapma diyagram Tablo A 15 Nelson Obert genellefltirilmifl s k flt r labilirlik diyagram Tablo A 31 1 atm toplam bas nç için Psikrometrik diyagram Tablo A 16 Tablo A 17 Tablo A 18 Tablo A 19 Yüksek seviyelerde atmosferin özellikleri Havan n mükemmel-gaz özelikleri N 2, Azotun mükemmel gaz özelikleri O 2, Oksijenin mükemmel gaz özelikleri Tablo A 32 Tablo A 33 Tablo A 34 k 1.4 olan bir ideal gaz için bir-boyutlu, izantropik s k flt r labilir ak fl fonksiyonlar k 1.4 olan bir ideal gaz için birboyutlu normal flok fonksiyonlar k 1.4 olan bir ideal gaz için Rayleigh ak fl fonksiyonlar 883

2 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 1 Mol kütlesi, gaz sabiti ve kritik nokta özellikleri Gaz Kritik nokta özellekleri Kimyasal Mol kütlesi, sabiti, S cakl k, Bas nç, Hacim, Madde Formül M kg/kmol R kj/kg K* K MPa m 3 /kmol Hava Amonyak NH Argon Ar Benzen C 6 H Bromin Br n-büten C 4 H Karbon dioksit CO Karbon monoksit CO Carbon tetrachloride CCl Klorin Cl Klorofrom CHCl Dichlorodifluoromethane (R-12) CCl 2 F Dichlorofluoromethane (R-21) CHCl 2 F Etan C 2 H Etit alkol C 2 H 5 OH Etilen C 2 H Helyum He n-heksan C 6 H Hidrojen (normal) H Kripton Kr Metan CH Metil alkol CH 3 OH Metil klor CH 3 Cl Neon Ne Nitrojen N Nitrous oxide N 2 O Azot oksit O Propan C 3 H Propilan C 3 H Kükürt dioksit SO Tetrafluoroetan (R-134a) CF 3 CH 2 F Trichlorofluorometan (R-11) CCl 3 F Su H 2 O Xenon Xe *Not: kj/kg K birimi kj/kg C birimi ile eflde erdir. Gaz sabiti R R u /M den hesaplan r ve burada R u kj/kmol K ve M ise molar kütledir. Kaynak: K. A. Kobe and R. E. Lynn, Jr., Chemical Review 52 (1953), pp ; and ASHRAE, Handbook of Fundamentals (Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1993), pp and 36.1.

3 ek 11/6/08 10:15 Page 885 Ek TABLO A 2 Bilinen baz gazlar n mükemmel-gaz özgül s lar (a) 300 K s cakl kta Kimyasal Gaz sabiti, R c p c v Gaz formülü kj/kg K kj/kg K kj/kg K k Hava Argon Ar Bütan C 4 H Karbon dioksit CO Karbon monoksit CO Etan C 2 H Etilen C 2 H Helyum He Hidrojen H Metan CH Neon Ne Azot N Oktan C 8 H Oksijen O Propan C 3 H Su buhar H 2 O Not: kj/kg K birimi kj/kg C birimiyle eflde erdir. Kaynak: Chemical and Process Thermodynamics 3/E by Kyle, B. G., Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, NJ nin izniyle uyumlanm flt r.

4 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 2 Bilinen baz gazlar n mükemmel-gaz özgül s lar (Devam) (b) De iflik s cakl klarda c p c v c p c v c p c v S cakl k, kj/kg K kj/kg K k kj/kg K kj/kg K k kj/kg K kj/kg K k K Hava Karbon dioksit, CO 2 Karbon monoksit, CO Hidrojen, H 2 Azot, N 2 Oksijen, O Kaynak: Kenneth Wark, Thermodynamics, 4th ed. (New York: McGraw-Hill, 1983), p. 783, Tablo A 4M. lk olarak Tables of Thermal Properties of Gases, NBS Circular 564, 1955) adl kaynakta yay nlanm flt r.

5 ek 11/6/08 10:15 Page 887 Ek TABLO A 2 Bilinen baz gazlar n mükemmel-gaz özgül s lar (Devam) (c) S cakl n fonksiyonu olarak cp a bt ct 2 dt 3 (T K ve c p kj/kmol K birimlerinde) Kimyasal % hata S cakl k Madde formülü a b c d aral, K Maks. Ort. Azot N Oksijen O Hava Hidrojen H Karbon monoksit CO Karbon dioksit CO Su buhar H 2 O Azot oksit NO Azot oksit N 2 O Azot dioksit NO Amonyak NH Kükürt S Kükürt dioksit SO Kükürt trioksit SO Asetilen C 2 H Benzen C 6 H Metanol CH 4 O Etanol C 2 H 6 O Hidrojen klorür HCl Metan CH Etan C 2 H Propan C 3 H n-bütan C 4 H i-bütan C 4 H n-pentan C 5 H n-heksan C 6 H Etilen C 2 H Propilen C 3 H Kaynak: B. G. Kyle, Chemical and Process Thermodynamics (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984) izin al narak kullan lm flt r.tablo A 3

6 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 3 Bilinen baz s v, kat ve yiyeceklerin özellikleri (a) S v lar 1 atm bas nçta kaynama verileri Donma verileri S v özellikleri Normal Buharlaflma Füzyon Özgül kaynama gizli s s Donma gizli s s S cakl k, Yo unluk s Madde noktas, C h fg, kj/kg noktas, C h if, kj/kg C r, kg/m 3 c p, kj/kg K Amonyak Argon Benzen Tuzlu su (Kütlesel %20 sodyum klorür) n-bütan Karbon dioksit 78.4* (at 0 C) Etanol Etil alkol Etilen glikol Gliserin Helyum Hidrojen zobütan Kerosen Civa , Metan Metanol Azot Oktan Ya (hafif) Oksijen Petrol Propan So utucu ak flkan-134a Su * Sublimasyon s cakl. (Üçlü-nokta bas nc olan 518 kpa bas nc n n alt ndaki bas nçlarda karbon dioksit kat veya gaz durumundad r. Karbon dioksitin donma noktas s cakl da üçlü-nokta s cakl olan 56.5 C dir.

7 ek 11/6/08 10:15 Page 889 Bilinen baz s v, kat ve yiyeceklerin özellikleri (Devam) (b) Kat lar (aksi belirtilmedi i sürece de erler oda s cakl ndad r.) Ek Yo unluk, Özgül s, Yo unluk, Özgül s, Madde r kg/m 3 c p kj/kg K Madde r kg/m 3 c p kj/kg K Metaller Metal olmayanlar Alüminyum Asfalt K Tu la, bilinen K Tu la, atefl tu las (500 C) K 2, Beton K Kil K Elmas K Cam, pencere K Cam, atefle dayan kl Bronz (%76 Cu, %2 Zn, 8, Grafit %2 Al) Granit Pirinç, sar (%65 Cu, 8, Alç tafl ve s va %35 Zn) Buz Bak r 200 K C K C K C K C K C 8, Kireçtafl C Mermer C Kontrplak (köknar) Demir 7, Lastik (yumuflak) Kurflun 11, Lastik (sert) Magnezyum 1, Kum Nikel 8, Tafl Gümüfl 10, Tahta, sert (akçaa aç, mefle, vb.) Çelik, yumuflak 7, Tahta, yumuflak (köknar, çam, vb.) Tungsten 19, (c) Yiyecekler Özgül s, Özgül s, kj/ (kg.k) Füzyon kj/ (kg.k) Füzyon Su gizli Su gizli içeri i, Donma Donma Donma s s, içeri i, Donma Donma Donma s s, Yiyecek % (kütle) noktas C nok. üst. nok. alt. kj/kg Yiyecek % (kütle) noktas C nok. üst. nok. alt. kj/kg Elma Marul Muz Süt, tümü S r eti Portakal Brokoli Patates Tereya Som bal Peynir, swiçre Karides Kiraz Ispanak Piliç Çilek M s r Domates, olgun Yumurta, Tümü Hindi Dondurma Karpuz Kaynak: De erler çeflitli elkitaplar ndan ve kaynaklardan al nm fl veya hesaplanm flt r. Yiyeceklerin donma noktas ve su içeri i verileri ASHRAE, Handbook of Fundamentals, SI version (Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., 1993), Bölüm 30, Tablo 1 adl kaynaktan al nm flt r. Donma noktas, meyve ve sebzeler için donman n bafllad s cakl k, di er yiyecekler için ise ortalama donma s cakl d r.

8 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 4 Doymufl su S cakl k tablosu Özgül hacim, ç enerji, Entalpi, Entropi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl S cakl k., bas nc., s v, buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, T C P doy kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

9 ek 11/6/08 10:15 Page 891 Ek TABLO A 4 Doymufl su S cakl k tablosu Özgül hacim, ç enerji, Entalpi, Entropi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doyma Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl S cakl k., bas nc s v, buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, T C P doy kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g , , , , , , , , , , , , , Kaynak: A 4 - A 8 Tablolar, S. A. Klein and F. L. Alvarado taraf ndan gelifltirilen Engineering Equation Solver (EES) yaz l m kullan lar k üretilmifltir. Hesaplarda, yüksek do ruluktahebap yapan Steam(IAPWS) taraf ndan yay nlanan 1995 Formulation for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water Substance for General and Scientific Use adl yay na dayal d r. Bu yay ndaki formülasyon, ayn zamanda EES yaz l mda da STEAM rutini olarak kullan labilir olan, Hear, Gallagher ve Kell in 1984 fomülasyonunun (NBS/NRC Steam Tables, Hemisphere Publishing Co., 1984) yerini alm flt r. Yeni formülasyon Saul ve Wagner in (J. Phys. Chem. Ref. Data, 893, 1987) korelasyonlar na dayanmakta olup, Internat onal Temperature Scale of 1990 a göre düzenlenmifltir. Söz konusu düzenlemeler Wagner ve Pruss (J. Phys. Chem. Ref. Data, 22, 783, 1993) taraf ndan aç klanm flt r. Buzun özellikleri Hyland ve Wexler e ( Formulations for the Thermodynamic Properties of the Saturated Phases of H 2 O from K to K, ASHARE Trans., Part 2A, Paper 2793, 1983) dayal d r.

10 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 5 Doymufl su - Bas nç tablosu Özgül hacim, ç enerji, Entalpi, Entropi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doyma Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Bas nç., s cakl., s v, buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, P kpa T doy C v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g

11 ek 11/6/08 10:15 Page 893 Ek TABLO A 5 Doymufl su - Bas nç tablosu (Devam) Özgül hacim, ç enerji, Entalpi, Entalpi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doyma Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Bas nç., s cakl., S v, buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, ls v, Buhar., buhar, P kpa T doy C v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g , , , , , , , , , , , , , ,

12 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 6 K zg n su buhar T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) P 0.01 MPa (45.81 C)* P 0.05 MPa (81.32 C) P 0.10 MPa (99.61 C) Doymufl P 0.20 MPa ( C) P 0.30 MPa ( C) P 0.40 MPa ( C) Doymufl P 0.50 MPa ( C) P 0.60 MPa ( C) P 0.80 MPa ( C) Doymufl *Parantez içinde verilen s cakl klar, belirtilen bas nçtaki doyma s cakl d r. Belirtilen bas nçta doymufl buhar n özelikleri.

13 ek 11/6/08 10:15 Page 895 Ek TABLO A 6 K zg n su buhar (Devam) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) P 1.00 MPa ( C) P 1.20 MPa ( C) P 1.40 MPa ( C) Doymufl P 1.60 MPa ( C) P 1.80 MPa ( C) P 2.00 MPa ( C) Doymufl P 2.50 MPa ( C) P 3.00 MPa ( C) P 3.50 MPa ( C) Doymufl

14 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 6 K z n su buhar (Devam) T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) P 4.0 MPa ( C) P 4.5 MPa ( C) P 5.0 MPa ( C) Doymufl P 6.0 MPa ( C) P 7.0 MPa ( C) P 8.0 MPa ( C) Doymufl P 9.0 MPa ( C) P 10.0 MPa ( C) P 12.5 MPa ( C) Doymufl

15 ek 11/6/08 10:15 Page 897 Ek TABLO A 6 K zg n su buhar T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) P 15.0 MPa ( C) P 17.5 MPa ( C) P 20.0 MPa ( C) Doymufl P 25.0 MPa P 30.0 MPa P 35.0 MPa P 40.0 MPa P 50.0 MPa P 60.0 MPa

16 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 7 S k flt r lm fl s v buhar T v u h s v u h s v u h s C m 3 /kg kj/kg kj/kg (kj/kg.k) m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/kg K m 3 /kg kj/kg kj/kg (kj/kg.k) P 5 MPa ( C) P 10 MPa ( C) P 15 MPa ( C) Doymufl P 20 MPa ( C) P 30 MPa P 50 MPa Doymufl

17 ek 11/6/08 10:15 Page 899 Ek TABLO A 8 Doymufl buz - su buhar Özgül hacim, ç enerji, Entalpi, Entropi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl S cakl k.,bas nc, buz, buhar, buz, Sübl., buhar, buz, Sübl., buhar, buz, Sübl., buhar, T C P doy kpa v i v g u i u ig u g h i h ig h g s i s ig s g

18 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik h = 5000 kj/kg Entropi, (kj/kg.k) Sııcaklık, C 2650 h = kj/kg kj/kg 4200 = h Density = kg/m kg/m P = bar kg/m P = bar kg/m kg/m kg/m 3 3 kg/m 3 3 kg/m 3 10 kg/m 3 30 kg/m kg/m kg/m kj/kg 1 kg/m = h kg/m kg/m kg/m kg/m Yo Density unluk= = 0.01 kg/m Saturated vapor Doymu buhar Saturated Doymu liquid liquid sıvı % h = 2600 kj/kg % 30% 800 Quality = 10% % 70% 60% 50% Kuruluk derecesi = % h = Quality = 90% Kuruluk derecesi=% kj/kg 200 fiek L A 9 Su için T-s diyagram Kaynak: NBS/NRC Steam Tables/1 by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell.. Copyright Reutledge/ Taylor Francis Books, Inc. den izin al narak bas lm flt r.

19 44% 42% 42% 66% 64% 64% 62% 62% 68% 68% ek 11/6/08 10:15 Page C 1100 C T = 1100 C Ek C 1000 C C 900 C Entalpi, kj/kg P = bar C C C 600 C 700 C 700 C Density = 1000 kg/m C 800 C Yo unluk= 1000 kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m 3 kg/m 3 Yo unluk = 0.01 Density = 0.01 kg/m C 400 C Quality = 88% 86% % 96% 94% 92% Kuruluk derecesi = %90 90% P = bar bar P = bar 84% 82% T = 300 T = 300 C 80% = 300 C 78% % 74% 72% 72% 76% % 60% 58% 56% 54% 54% 52% 52% 50% 50% 48% 48% 46% 46% 40% Entalpi, kj/(kg.k) fiekil A-10 Su için Mollier diyagram Kaynak: NBS/NRC Steam Tables/1 by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Copyright Routledge/Taylor & Francis Books, Inc. izin al narak bafl lm flt r.

20 ek 11/6/08 10:15 Page Termodinamik TABLO A 11 Doymufl so utucu ak flkan- 134a - S cakl k tablosu Özgül, hacim ç enerji Entalpi Entropi, m 3 /kg kj/kg kj/kg kj/(kg.k) Doyma Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl Doymufl S cak., bas nc., s v buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, s v, Buhar., buhar, T C P doy kpa v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g s

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için

Prof. d-r Slobotka Aleksovska. Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Prof. d-r Slobotka Aleksovska K MYA Sekiz y ll k ilkö retimde VIII ci s n ar için Düzenleyen: Prof. D-r Blagoya Yordanoski Aya Kiril ve Metodiy Üniversitesi Matematik Fakültesi, Kimya Enstütüsünde profösör

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ GIDA (20) 36 (4): 209-26 Araflt rma / Research FARKLI TİP UNLARA OZON UYGULAMASININ, UN, HAMUR VE EKMEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Mustafa Kürşat Demir*, Adem Elgün, M. Sami Elgün Selçuk Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER

TERMOKUPLLAR LE LG L GENEL B LG LER TEMOKUPLLA LE LG L GENEL B LG LE TEMOKUPL NED? cakl k ölçümleri giderek artan oranda önemli bir konu haline gelmifltir. cakl k tamamen fizik ile ilgili temel bir konudur. Çok çeflitli fiziksel özellikleri

Detaylı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ

TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ 293 TÜRKİYE İÇİN YENİ DIŞ ORTAM SICAKLIK TASARIM DEĞERLERİ Tuncay YILMAZ Hüsamettin BULUT ÖZET İklim verileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji ve yük hesaplamalarında en önemli parametrelerdendir.

Detaylı

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas

Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Özet Portföy Optimizasyonunda Alt K smi Moment ve Yar -Varyans Ölçütlerinin Kullan lmas Güven SAYILGAN* Arma De er MUT** Portföy optimizasyonu, esas olarak getirinin maksimize edilmesi ve riskin minimize

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI 1 HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI (Ref. e_makaleleri) AKRİLONİTRİL (SOHIO PROSESİ, THE BADGER COMPANY, INC.) Absorber Asetonitril Geri Kazanma Kolonu Ürün Kolonu atık gaz ham asetonitril ham

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ

Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ Otomobil Radyatörlerinde Bas nç Kay plar n n Yapay Sinir A lar Yard m yla Modellenmesi Arfl.Gör.Dr. Hakan DEM R Arfl.Gör.Dr.N.Alper KÜREKÇ Arfl.Gör.Dr.A.Selim DALKILIÇ ÖZET Radyatörler; s v so utmal otomobil,

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı