4. Sınıf TÜRKÇE. Copyright Sınıf Türkçe Etkinliklerle Çalışma Yaprakları. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Fatih KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Sınıf TÜRKÇE. Copyright 2014. 4. Sınıf Türkçe Etkinliklerle Çalışma Yaprakları. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Fatih KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE"

Transkript

1 Gü ngü nçal ı ş mayapr ak l ar ı

2 4. Sınıf TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Fatih KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright Sınıf Türkçe Etkinliklerle Çalışma Yaprakları YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Fatih KÜÇÜKAYDIN KAPAK TASARIMI Resul KÖSE DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE BASIM YERİ Ada MATBAA BASIM TARİHİ Ağustos ANKARA ISBN:

3 İÇİNDEKİLER Zıt Anlamlı Kelimeler...1 Eş Anlamlı Kelimeler...3 Eş Sesli Kelimeler...5 Değerlendirme Alfabetik Sıralama...9 Noktalama İşaretleri...11 Değerlendirme Kurallı Cümle...17 Mi Soru Ekinin Yazımı...21 Değerlendirme Sebep - Sonuç Cümleleri...27 Değerlendirme Destekleyici ve Açıklayıcı Örnekler..31 Yazım Yanlışı...33 İsmin Hâl Ekleri...35 Değerlendirme Anlatım Bozukluğu...39 Sözcüklerin Kısaltılması...41 Değerlendirme Ki nin Yazımı...47 Deyimler...49 Atasözleri...51 Değerlendirme Sözcüklerin Anlamları...57 Yapım Ekleri...59 Değerlendirme Özel İsimler - Tür İsimler...67 Değerlendirme İsmin Yerine Kullanılan Kelimeler..71 Değerlendirme Varlığın Özelliğini Belirten Sözcükler..79 Kelimelerin Çağrıştırdıkları...81 Sözcükte Anlam...83 Değerlendirme Önem Belirten İfadeler...87 Öznel ve Nesnel İfadeler...89 Soru Oluşturma...91 Değerlendirme Cümlede Anlam...95 Eylem...97 Varlığın Özelliğini Belirten Sözcükler..99 Değerlendirme Gerçek ve Mecaz Anlam Eylemin Zamanı Deyimler ve Atasözleri Değerlendirme Eş, Zıt ve Sesteş Sözcükler Sözcüklerin Anlamları Cümlede Anlam Değerlendirme Hâl Ekleri Şiirde Anlam Değerlendirme Noktalama İşaretleri ve Terim Anlamlı Sözcükler Değerlendirme

4 4.SINIF TÜRKÇE ZIT ANLAMLI KELİMELER Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazalım. KELİME ZIT ANLAMLISI KELİME ZIT ANLAMLISI ucuz 4. giriş barış taze kuzey toplama soru cesur boş içeri Aşağıdaki I. tabloda verilmiş olan kelimelerin zıt anlamlıları II. tabloda verilmiştir. Eşleştirmeleri yapalım. I II a) katı f) karanlık 1) cömert 6) yakın b) uzak g) cimri 2) kaybetmek 7) şehirli c) zengin h) kazanmak 3) tutsak 8) sıvı d) köylü ı) doğal 4) aydınlık 9) ıslak e) kuru i) özgür 5) yapay 10) fakir a b c d e f g h ı i Aşağıdaki atasözlerini okuyalım. Zıt anlamlı kelimelerin altını renkli kalemle çizelim. Az veren candan, çok veren maldan verir. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ölüevinde ağlamayı, düğünevinde gülmeyi bilmeli. Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşıla. İyi evlat babayı vezir eder, kötü evlat rezil eder. İlim, sahibine dost; mal, sahibine düşman kazandırır. 1

5 1) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? A) sıkıntı - dert B) renkli - renksiz C) gece - gündüz D) basit - kolay 2) faydalı sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) faydasız B) yararlı C) yararsız D) zararlı 3) I. cevap - yanıt II. önce - sonra III. ödül - ceza IV. hediye - armağan Yukarıdaki sözcüklerden hangileri zıt anlamlıdır? A) I - II B) II - III C) III - IV D) II - IV 4) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A) çalışkan B) mutlu C) sakin D) misafir 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? A) Sinan gizlice dışarı çıktı. B) Ebru, yaşlı adamın yanına oturdu. C) Soruların bazılarını doğru, bazılarını yanlış yapmışsın. D) Soğuk su içince hastalandı. 6) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? A) uzun - ince B) ağır - hafif C) ileri - geri D) sert - yumuşak 2 7) Günümüzde ilaçlar Veremi engelliyor, Doktorlar sabah akşam: Veremden korkma, diyor. Yukarıdaki dörtlüğün hangi satırında zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8) Hangi seçenekteki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi farklıdır? A) öğrenci - talebe B) siyah - kara C) misafir - konuk D) dar - geniş 9) Annem parayı nereye koyduğunu unuttu. Cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) buldu B) hatırladı C) anladı D) sandı 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yanlış verilmiştir? A) kalabalık-tenha B) acı-tatlı C) komik-gülünç D) büyük-küçük 11) Acemi şoför arabayı duvara çarptı. Cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? A) usta B) korkak C) cesur 12) Dün doğalgaza zam yapıldı. Cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? A) artış B) fark C) indirim D) üretim

6 4.SINIF TÜRKÇE EŞ ANLAMLI KELİMELER Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazalım. KELİME EŞ ANLAMLISI KELİME EŞ ANLAMLISI ihtiyar 4. misafir hekim talebe yoksul hatıra yıl kırmızı süratli dargın Aşağıdaki I. tabloda verilmiş olan kelimelerin eş anlamlıları II. tabloda verilmiştir. Eşleştirmeleri yapalım. I II a) kelime f) hürriyet 1) delil 6) birey b) görev g) cümle 2) kuvvet 7) rastlantı c) tesadüf h) yolculuk 3) ihtiyaç 8) sözcük d) gereksinim ı) fert 4) vazife 9) özgürlük e) kanıt i) güç 5) tümce 10) seyahat a b c d e f g h ı i Tablolarda verilmiş olan büyük harfleri eş anlamlısının yanına yazarak şifreyi bulunuz. Kelime Eş Anlamlısı R millet harp A beyaz güz Z savaş ulus F taşıt yel A rüzgâr araç Ü sonbahar ak Kelime Eş Anlamlısı R hür çağrı U savunma esir K davetiye özgür P vatan yurt A tutsak müdafaa Z tertipli düzenli 3

7 1) Tarkan meşhur bir şarkıcıdır. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) yardımsever B) mutlu C) ünlü D) cömert 2) Hakan yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez? A) farklı B) ayrıntılı C) üzüntülü D) karışık 3) Mağazamıza deneyimli satış elemanı alınacaktır. Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) usta B) tecrübeli C) güvenilir D) dürüst 4) korkak - cesur sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? A) kalp - yürek B) anne - valide C) soru - cevap D) arpa - buğday 5) Babam, bozulan ütüyü onardı. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez? A) attı B) tamir etti C) bozdu D) parçaladı 6) Basket maçında 4-A sınıfına yenildik. Cümlesinde altı çizili sözcükle aynı anlama gelen sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir? A) mağlup olduk B) ters geldik C) üstünlük sağladık D) galip geldik 4 7) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eş anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? A) özlem - hasret B) ters - düz C) üretim - tüketim D) cömert - cimri 8) Keloğlan azığını alarak yola koyuldu. Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? A) yiyecek B) şapka C) ceket D) çanta 9) Hangi seçenekteki sözcükler arasındaki anlam ilişkisi farklıdır? A) doğu - batı B) ödül - ceza C) hayret - şaşkınlık D) güzel - çirkin 10) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? A) maaş - aylık B) zengin - varlıklı C) hediye - armağan D) alıcı - satıcı 11) basit sözcüğünün anlamdaşı hangi seçenekte kullanılmıştır? A) Çok zor görevlerin üstesinden geldi. B) Ebru gösterişli bir elbise aldı. C) Bu soru diğerine göre daha kolay. D) Hafif yemekler yemesini söyledi. 12) I- Öykünün sonunu hatırlamadım II- Arkadaşımla aynı fikirdeyim. III- Ayşe nin hastalığına çare bulamadılar. Altı çizgili sözcüklerin eş anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? A) Masal - söz - dert B) Hikaye - düşünce - derman C) Hikaye - düşünce - hastalık D) Şiir - söz - emek

8 4.SINIF TÜRKÇE EŞ SESLİ KELİMELER Cümlelerdeki noktalı yerlere ifadelerden uygun olanı yazalım. zıt anlamlı eş anlamlı eş sesli 4. a) Anlamları aynı olan kelimelere... kelimeler denir. b) Birden fazla anlamı olan kelimelere... kelimeler denir. c) Karşıt anlamlı kelimelere... kelimeler denir. Aşağıdaki kelimelerin iki anlamı vardır. Kelimeleri belirtilen anlamlarıyla cümle içinde kullanınız. (Kelimelere ek getirebilirsiniz.) PAZAR : 1.anlamı: Haftanın günlerinden bir tanesi. PAZAR : 2.anlamı: Alışveriş yapılan yer. AY: 1.anlamı: Dünya mızın uydusu olan gök cismi. AY: 2.anlamı: Yılın on ikiye bölünmüş parçasından her biri. KAZ : 1.anlamı: Karada ve suda yaşayan eti yenen bir hayvan. KAZ : 2.anlamı: Toprağı kazma eylemi. DİL: 1.anlamı: Tad alma organımız. DİL: 2.anlamı: Konuştuğumuz, anlaştığımız lisan. ŞİŞ: 1.anlamı: Örgü örmede kullanılan demirden yapılmış ince çubuk. ŞİŞ: 2.anlamı: Çarpma sonucu oluşan kabartı. 5

9 1) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur? A) yüz B) sağ C) dağ D) çay 2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? A) İhtiyar B) sıcak C) bayrak D) yaz 3) Dolu: Buz tanesi şeklinde yağan bir yağış çeşidi. Dolu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır? A) Bardağın yarısı su dolu. B) Bidonlar ağzına kadar yağ dolu. C) Benzin dolu varilleri kamyona yüklediler. D) Genellikle ilkbaharda dolu yağar. 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yol sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Sana tavuğun tüylerini yol dedim. B) Okula genellikle bu yoldan giderim. C) Yol yapım çalışması devam ediyor. D) Çarşıdan dönerken yolunu kaybetti. 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül sözcüğü diğerleriyle sesteştir? A) Kırmızı güllerden bir demet topladı. B) Gülmek sana çok yakışıyor. C) Gülme komşuna, gelir başına. D) Ağlanacak halimize güleriz bazen. 6) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sesteş bir kelime vardır? A) Güneş girmeyen eve doktor girer. B) Mum dibine ışık vermez. C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. D) Damlaya damlaya göl olur. 6 7) Dal: Ağaç gövdesine bağlı olan kollardan her biri. Dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmamıştır? A) Çocuklar, ağacın dallarını kırmayın. B) Meyve yüklü dallar yere eğiliyordu. C) Suya dalıp çocuğu kurtardı. D) Kuru dalları toplayıp eve götürdü. 8) I- kır II- bin III- bal IV- kara V- çöl VI- pil Yukarıdaki sözcüklerden hangilerinin iki anlamı vardır? A) I - III - IV B) I - II - IV C) II - IV - V D) III - V - VI 9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir? A) ocak B) kır C) ben D) gün 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde set sözcüğü diğerleriyle sesteştir? A) Babam toprağın kaymasını önlemek için set yaptı. B) Voleybol maçı toplam üç settir. C) Okan maçın ikinci setinde oyundan çıktı. D) Son sette maçı kazandık. 11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) yoktur? A) yat B) yağ C) yaş D) yak 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü diğerleriyle sesteştir? A) Yolcular karaya çıktı. B) Sonunda kara göründü. C) Denizi doldurup kara yaptılar. D) Emre nin kara kaşları çok güzel.

10 4.SINIF TÜRKÇE DEĞERLENDİRME Bal arıları çok çalışmışlar, kovanlarını balla doldurmuşlar. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş. 4. Bal arılarına: - Bal verin bize, yoksa saldırırız size, demişler. Bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler. Eşek arıları: - Yardım ederiz size, balın yarısını verirseniz bize, demişler. Bizimkiler düşünmüşler, taşınmışlar: - Çalışmak bizden, yemek onlardan, olmaz böyle şey. En iyisi birlik olup savaşalım. Balımızı koruyalım, demişler. Birlik olmuşlar, savaşmışlar. Yaban arılarını ormandan kovmuşlar. ( Aşağıdaki ilk 5 soruyu metne göre cevaplandırınız.) 1) Aşağıdakilerden hangisi metne en uygun başlık olur? A) Eşek Arıları B) Afrika Arıları C) Yaban Arıları D) Bal Arıları 2) Yaban arıları, bal arılarını neyle tehdit etmişler? A) Ballarını almakla B) Saldırmakla C) Öldürmekle D) Kovmakla 3) Eşek arıları, bal arılarının yardım teklifine nasıl karşılık vermişler? A) Karşılıksız yardım edeceklerini söylemişler. B) Yardım karşılığında balın yarısını istemişler. C) Balın tamamını vermelerini söylemişler. D) Yardım teklifini kabul etmemişler. 7 4) Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bal arıları, eşek arılarından yardım istemişler. B) Eşek arıları, yaban arılarından korkmuşlar. C) Bal arıları, birlik olup yaban arılarına saldırmışlar. D) Yaban arıları, bal arılarını tehdit etmişler. 5) Aşağıdakilerden hangisi eşek arıları için geçerli değildir? A) menfaatçi B) çıkarcı C) fırsatçı D) barışçı Sen ki bir Türk çocuğusun, Ulusun tek umudusun. Eğer çokça çalışırsan, Ömür boyu hep mutlusun. 6) Ulusun sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) vatanın B) ülkenin C) ailenin D) milletin 7) Ömür sözcüğünün yerine hangisi yazılırsa şiirin anlamı bozulmaz? A) hayat B) yıl C) çocukluk D) gençlik 8) Öğretmenimiz zıt anlamlı sözcüklere örnek vermemizi istedi. Aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur? A) otur - oturma B) saygılı - saygısız C) mağlup - yenik D) önce - sonra 9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? A) yüz B) can C) sağ D) bağ

11 10) ilk hafif sinirli ihtiyar soru son sakin ağır cevap Yukarıdaki sözcükler zıt anlamıyla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır? A) ilk B) hafif C) sinirli D) ihtiyar 11) anımsamak - hatırlamak sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi hangi sözcükler arasında vardır? A) başlamak - bitirmek B) gülmek - ağlamak C) küsmek - darılmak D) bilmek - bilmemek 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolu sözcüğü diğerleriyle sesteştir? A) Bardak yarıya kadar su dolu. B) Kuyuya su dolu olduğu için inemedi. C) On dakika boyunca dolu yağdı. D) Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu. 13) Bu kitap... şu kitabı dolaba koy. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? A) ile B) için C) ama D) ancak 14) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Güneş girmeyen eve doktor girer. B) Mum dibine ışık vermez. C) Ev alma, komşu al. D) Dost başa, düşman ayağa bakar. 8 15) I- geri vermek - iade etmek II- etiket - kalite III- müsaade etmek - izin vermek IV- binmek - inmek Hangileri eş anlamlı sözcüklerdir? A) I - IV B) II - III C) I - III D) III - IV 16) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eş sesli sözcükler bir arada kullanılmıştır? A) Sana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt. B) Sora sora Bağdat bulunur. C) İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. D) El atına binen çabuk iner. 17) Öğretmenimiz Ali yi affetti. Cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz? A) cezalandırdı B) bağışladı C) azarladı D) ödüllendirdi 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde acı sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Manavdan acı biber aldı. B) Doktor acı yememesini söyledi. C) Lahmacunu acı olduğu için yemedi. D) Arkadaşlar, dost acı söyler! 19) Emrah, hızlı araba kullandığı için kendisiyle övünüyor. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş ve zıt anlamlıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) süratli - acemi B) usta - yavaş C) süratli - yavaş D) tehlikeli - süratli

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.

1. Hafta Şifreleri 1.HAFTA. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. Seninle bu hafta yani 18 Haziran 26 Haziran arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın.

Detaylı

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ

Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ Okula Yardımcı Sınavlara Hazırlık 7. Sınıf TÜrkÇE konu Anlatımı konu Etkinlikleri konu Testleri Aylin GÜLEÇ PALME YAYINCILIK Ankara, 2013 1 PALME YAYINLARI: 709 Fizik 9. Sınıf Soru Kitabı / Cemil AYAN

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER

4ANLAM YÖNÜNDEN ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER 4ANLAM YÖNÜNDEN ünite SÖZCÜKLER ANLAM VE KAVRAM ANLAM ÇEŞİTLERİ ANLAM İLİŞKİLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAM ÖZELLİKLERİNE GÖRE SÖZCÜKLER ANLAMI ZENGİNLEŞTİREN DEĞERLER KALIPLAŞMIŞ SÖZ GRUPLARI ANLAM DEĞİŞMELERİ

Detaylı

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir?

Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel. 5. Aşağıdakilerden hangisi panelle ilgili değildir? DİL ANLATIM Sunum - Tartışma ve Tartışma Türleri - Panel 10. SINIF GENEL 01 1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir? A) Slaytlar ile anlatımın eş zamanlı

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ 8 6 Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Test - 1 Sözcükte Anlam İlişkileri - 1 1. Dil sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözü söylemeye gönlü razı olmamak anlamında

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA İLKOKULU TATİL 2.SINIF ÇALIŞMALARIM AD-SOYAD:. SINIF: 2 / NU: Sevgili çocuklar, yaz tatilinizi daha verimli geçirmeniz için birbirinden güzel ve keyifli etkinlikler hazırladık. Oyun

Detaylı

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I.ÜNİTE İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme 17 Nisan 2014 Tarihli ve 28975 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12

BDudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde Nu: 12 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4.sınıf ENEME SINAVI 4 Kitapçığı AÇIKLAMALAR 1. u kitapçıkta Türkçe (20 soru) - Matematik (20 soru) Fen ve Teknoloji (20 soru) - Sosyal ilgiler (20 soru) olmak üzere dört bölüm

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER

YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER YGS TÜRKÇE SORU BANKASI KONU ÖZETLER KONU TESTLER TEŞEKKÜR Kitaba emeği geçen değerli Zafer Dershaneleri Türkçe öğretmenlerine ve dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

Editör den Merhaba. 2 Somuncu Baba Çocuk Dergisi - HAZİRAN 2011. Musa Tektaş. (Bir Ayet)

Editör den Merhaba. 2 Somuncu Baba Çocuk Dergisi - HAZİRAN 2011. Musa Tektaş. (Bir Ayet) cocuk@somuncubaba.net Musa Tektaş 2 (Bir Ayet) (Bir Hadis) Kandil günü, sabah erkenden tüm anneler, çocuklarını tertemiz eder, en güzel kıyafetlerini giydirirlerdi. Editör den Merhaba Üç aylar dediğimiz,

Detaylı

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR

SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SÖZEL BÖLÜM ÇÖZÜMLÜ YAPRAK TEST / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I / SORULAR SÖZCÜK-SÖZ ANLAM - I 1. Girmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeni bir duruma geçmek, dönüşmek

Detaylı

TEPE İNŞAAT İLKOKULU 4-B SINIF DERGİSİ

TEPE İNŞAAT İLKOKULU 4-B SINIF DERGİSİ TEPE İNŞAAT İLKOKULU 4-B SINIF DERGİSİ 8 OCAK 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ FLORYA AKVARYUMA YAPILAN OKUL GEZİSİNE SINIFÇA KATILDIK. BALIKLARI VE CANLILARIN DOĞAL ORTAMLARINDA İNCELEDİK YENİ YIL İÇİN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARIMIZ

Detaylı

BOŞANMIŞ BARBİE Adam kızına Barbie almak ister ve bir oyuncakçıya girer. - "Vitrindeki Barbie bebek kaç para?" diye sorar.

BOŞANMIŞ BARBİE Adam kızına Barbie almak ister ve bir oyuncakçıya girer. - Vitrindeki Barbie bebek kaç para? diye sorar. BOKS YAPSAM Yaşlı bir öğretmen, Fen Bilgisi dersinde kasları anlatıyordu. Bir ara öğrencilerden birine şu soruyu sordu : -Şimdi ben boks yapsam hangi kaslar çalışır? Çocuk sakin sakin cevap verdi : -İzleyenlerin

Detaylı