T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Temmuz 1977 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Temmuz 1977 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 Temmuz 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 7/13562 Bakanlar Kurulu Kararları Plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla gerekli görülen ve ilişik 1/ ölçekli krokide sınırları belirtilen alanın, Mersin İli Merkez Belediyesinin mücavir sahasına dahil edilmesi için, 17/12/1974 tarihli ve 7/9163 sayılı Kararname kapsamından çıkarılması; İmar ve İskan Bakanlığının 16/5/1977, 11/7/1977 tarihli ve H.04-BPÇ , 6677 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 12/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan B. ECEVIT Devlet Bakanı Prof. K. BULUTOĞLU Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCÜN Ticaret Bakanı Z. MÜEZZİNOGLU Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Turizm ve Tan. Bakanı A. ÖYMEN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı O.EYÜBOĞLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Maliye Bakanı Prof. B. ÜSTÜNEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Millî Savunma Bakanı H. E. IŞIK Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. M. ÜSTÜNDAĞ Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Çalışma Bakanı B. ERSOY İmar ve İskân Bakanı E. TUNCER Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sanayi ve Tek. Bakanı T. ERDEM Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Sosyal Güvenlik Bakanı H. UYSAL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Dr. L. DOĞAN İçişleri Bakanı N. UĞUR Bayındırlık Bakanı A. ZİLAN Gıda - Tarım ve Hay. Bakan ı. GÜNDOĞAN En. ve Tabiî Kay. Bakanı N. AKMANDOR Orman Bakanı V. İLHAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2475

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı: _ ğ / \ - / / "a. -A? 1 ı \ it t i M 1 i E t 1 1 l y İli 9 = o "D 05 so) 17» / Ck Ë O / JC r$ 30 'm A olonı 9 E i * c o f mücavir c Tefclii «00 C O sınırı c o o > o f 3 o e E i \ll 11 Â III! O.îlfl I III i VvTiıfPfl L 1 1 O O O Uoooo çıkar Yeni c o Eski sınırı «Bele! AL AA// ij 1 o\ 0 o V ^oooo o i y 2 ık DENİZ MÜCAVİR i i o \ o V_ o 0 f - o Oo \ \ SİN çc tu 1 i i t* jiv V i 1/ i V Yurtrtma M İdare MlOmO 8ayfl : MJf «OT

3 27 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Karar Sayısı : 7/13549 İlişik (I) ve (II) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 23 (yirmiüç) kişinin Türk Vatandışlığına alınması; İçişleri Bakanlığının 16/3/1977, 11/7/1977 tarihli ve 3144, 7302 sayılı yazıları üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 11/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan B. ECEVİT Devlet Bakanı Prof. K. BULUTOĞLU Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCÜN Ticaret Bakanı Z. MÜEZZİNOGLU Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Turizm ve Tan. Bakanı A. ÖYMEN Devlet Bakanı Barbakan Yardımcısı O.EYÜBOGLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Millî Savunma Bakanı H. E. IŞIK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Dr. L. DOĞAN İçişleri Bakanı N. UĞUR Maliye Bakanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Bayındırlık Bakanı Prof. B. ÜSTÜNEL Dr. M. ÜSTUNDAĞ A. ZİLAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Çalışma Bakanı B. ERSOY İmar ve İskân Bakanı S. TUNCER Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Türk Vatandaşlığına Sanayi ve Tek. Bakanı T. ERDEM Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Sosyal Güvenlik Bakanı H. UYSAL alınma Listesi Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı T. GÜNDOĞAN En. ve Tabii Kay. Bakanı N. AKMANDOR Orman Bakanı V. İLHAN Sıra No. Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yeri Doğum tarihi 1 Mutlu Ahmet Arif Kırcali Mutlu Eşi Fatma GÜI Mehmet Ali Kırcali Yılmaz Halil Yusuf Kırcali Yılmaz Eşi Nebibe Selim Bulgaristan Çıray Zehra Ahmet St. Zagora Elkami Yusuf Ali Bağdat Hacıoğlu Mehmet Ali Sabri Mestanlı Prossen îvan Nikola İzmir Prossen Eşi Sonia Ouiseppe İzmir Prossen Kızı İlana İvan İzmir Yelmen Bedri Talat Preşova Benihaşim Ali Rıza Mohammet Hoseyin Tebriz Akkoyunlu Müfit Abdulmecit Abdulmecit Kerkük Deniz Salim Hasan Rusçuk Deniz Eşi Nefise Hüseyin Rusçuk Ağaoğlu Cafer Ahmet Gümülcine Kenan Kazım Ali istanbul Batyari Selim Selman Titoveles Çakmak Fevzi Derviş Kıbrıs - Baf Dedeoğlu Ali Şükrü Iskece Köken Yasin Şükrü Emirdağ Dörtpinghaus Ömer Klaus Vılidorpinahaus Marsehheide Sancak Marija Torna Grebenaç 1950 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 8<İ77 : 2477

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : 16O09 Millî Eğitim Bakanlığından : Yönetmelikler İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü Kuruluş ve amacı : BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerine bu Statüde belirtilen yardımları ve gerekli girişimleri yapmak amacı ile tüzel kişiliğe sahip ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere 4357 sayılı Yasanın 7117 sayılı yasa ile değiştirilen 11. maddesine göre kurulmuş Sosyal bir kurumdur. Madde 2 Sandığın merkezi «Ankara»dadır. Sandığın üyeleri : İKİNCİ BÖLÜM Madde 3 Sandığın üyeleri şunlardır : a) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlköğretim Müdür ve Müdür yardımcıları, İlköğretim Müdürlüğünde çalışan Genel İdare «kadrolu hizmetlerindeki personel (Yardımcı hizmetleri hariç) İlkokul Müdür ve Müdür yardımcıları. İlkokul öğretmenleri, stajyer ilkokul öğretmenleri, alt özel İlkokul öğretmenleri, üstün sınıflarında çalışan İlkokul öğretmenleri, muvakkat, öğretmenler. b) Yetiştirme yurtlan Müdürleri ve müdür yardımcıları grup öğretmenleri, uzman ve uzman yardımcıları ve bu yurtlarda çalışan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, teknik personel, Genel İdare'hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetlerinde çalışan personel hariç) c) Resmî ana okulları, kreşler ve 0-6 yaş çocuk yuvalarında görevli öğretmen ve grup liderleri, yan açık cezaevleri ve cezaevlerinde görevli öğretmenler, özel eğitime muhtaç çocukların öğrenim yaptığı okullarda görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık ve teknik hizmetlerinde çalışan personel (yardımcı hizmetler kadrolarında çalışan personel hariç) İlköğretim mesleki kütüphanelerinde görevli öğretmenler. ç) Temel eğitim ve yatılı bölge okullarında çalışan ilkokul öğretmenleri. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetler kadrolarında çalışan personel hariç) d) Eğitmenler, (uygulama bahçeleri gezici başöğretmenleri ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personel hariç) e) Millî Eğitim Müdürleri, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri eğitim öğretim sınıfında çalışan uzmanlar ve yardımcıları ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan teknik personel, sağlık personeli ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar. (Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personel hariç) f) Beslenme eğitiminde çalışan, eğitim ve öğretim kadrolu personel, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, teknik personel ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan (Yardımcı hizmetler hariç) personel. g) İl Eğitim Araçları ve Filimcilik merkezlerinde çalışan, Eğitim öğretim kadrolu personel, Genel İdare hizmetlerinde çalışan (yardımcı hizmetler hariç) personel. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan teknik personel. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2478

5 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 h) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan, eğitim ve öğretim kadrolu personel, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan teknik personel, sağlık personeli ve Genel İdare hizmetleri kadrolarında çalışan personel (Yardımcı hiz metler hariç) i) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Merkez örgütü personeli (Yardımcı hizmetler hariç) j) Halk Eğitim başkanları, başkan yardımcıları, halk Eğitim merkezleri müdürleri. Halk Eğitim gezici öğretmenleri, gezici başöğretmenler, Halk Eğitim Müdürlüklerinde çalışan eğitim öğretim kadrolu ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan personel (Yardımcı hizmetler hariç) k) Sandık Gene) Merkezinde çalışan personel ile Sandığa ait işletmelerde çalışan aylıklı personel. 1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, yasama görevine seçilenler ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Statünün bu maddesinden belirtilen görev dışım atananlar isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler. (Bir kez olmak üzere 6 ay süre içinde 1974 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde başka bir göreve atanarak üyelikten ayrılmış durumda olanlar, bugüne kadar ödenmeyen ödentilerini, aylık ödenti 30, TL. olarak toptan ödemek koşuluyla üyeliklerini sürdürebilirler.) Madde 4 Sandığın gelirleri şunlardır; a) Üyelerden Genel Kurulca saptanacak miktarla her ay kesilen ödenti (Üyenin derece ilerlemesini müteakip ayda bu ödenti iki kat olarak kesilir.) «2. olağanüstü kongrede ödentinin 30, TL. olması uygun görülmüştür.» b) Üyelerden her ay kesilecek ödenti miktarlarında bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Bu ödenti üyeliğe ilk girişte normal ödenti ile birlikte (ödentinin iki katı olarak) kesilir. c) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar. ç) Sandık gelirlerinin işletmesinden elde edilecek kârlar. d) Sandığı amaçlarına ulaştırmak amacıyla satınalınacak veya yaptırılacak prevantorium, kaplıca, öğrenci yurtları, dinlenme yerleri ve konuk evleri gibi tesislerin kiraya verilmesi veya işletmesinden elde edilecek kazançlar. e) Gerektikçe ve koşullar el verdikçe hazırlattırılıp satışa çıkarılacak kitap, defter, takvim, rozet, meslek için gerekli çeşitli basılı kâğıtların karne, diploma, öğretmen sağlık karnesi, ruhsal dosyalar başka benzeri kâğıtlar ile ders araçlarının üretim ve satışından elde edilecek paralar. Madde 5 Üyelerden ödenti ve Devlet bütçesinden bağış olarak alman Sandık paraları Statüde belirtilen yardımlar dışında hiçbir suretle geri verilmez ve özel veya tüzel hiçbir kişiye veya kuruma borç olarak verilmez. Madde 6 Sandığın veznedarlık veya ödeme işleri Genel Yönetim Kurulu karan ile seçilecek Ulusal bankalardan birine yatırılır. Bu bankanın kuruluş bakımından Sandığın amaçlarına en uygun şekilde en elverişli koşullar içinde bu işi yapabileceği durumda olması şarttır. Madde 7 Sandığın paraları aşağıda yazılı şekilde harcanır, işletilir ve saklanır. Harcama : Sandığın paraları Genel Kurulca onaylanan bütçe esas alınmak üzere : a) Merkez Yürütme Kurulunun teklifi ile Genel Yönetim Kurulunca onaylanan kadro cetvellerine göre yönetim giderlerine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2479

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı. : b) Genel giderlere, c) Bu Ana Statüde belirtilen esaslar dahilinde karşılıksız yardımlara harcanır. işletme : Sandığın Genel Giderleri ve yardımların harcanmasından sonra artan paraların bu Statünün gelirlerle ilgili 4. maddesinin (ç, d, e) fıkralarında belirtilen gelirleri sağlamak amaciyle işletilir. Saklama : Sandığın harcama ve işletmelerinden artan paralan 6. maddede belirtilen koşullara göre Sandık yararına daha uygun olacağı kesin olarak saptanılan Ulusal bir bankada saklanılır. Sandığın organları : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 8 Sandığın organları şunlardır : a) Genel Kurul b) Genel Yönetim Kurulu c) Merkez Yürütme Kurulu d) Denetleme Kurulu e) Sandık Müdürlüğü f) İlçe Sandık Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurul : Madde 9 Genel Kurul Sandığın en yetkili organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. a) Sandık üyesi bulunanların çalıştıkları İllerdeki üyeler arasından bu Ana Statüde belirtilen seçim esaslarına göre üye sayısı e kadar (3.000 dahil) olan İllerde bir, 3001 den e kadar (6.000 dahil) olan İllerde iki, 6001 den e kadar (9.000 dahil) olan İllerde üç, 9001 den e kadar ( dahil) olan İllerde dört, den fazla olan illerde den itibaren her üye için bir delege fazla seçilir. b) Genel Kurul delegeleri dört yıl için seçilir. Görev yeri seçim bölgesi dışına çıkanların delegelik görevleri devam eder. c) Seçimlerden önce İllerin döleğe sayılan Merkez Yürütme Kurulunca saptanarak İl Seçim Kuruluna bildirilir. d) Genel Kurul delegeleri seçilirken delege sayısı kadar yedekler seçilir. Delege sayısı tek olan İllerde iki yedek seçilir. Çeşitli nedenlerle Sandık üyeliğinden ayrılmak suretiyle delegelik sıfatını kaybedenlerin veya çeşitli nedenlerle Genel Kurula katılmıyan delegelerin yerlerine yedek delegeler geçer. e) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurullara doğal delege olarak katılırlar. f) Genel Kurula, Millî Eğitim Bakanlığı adına İlköğretim Genel Müdürlüğü Merkez örgütünden Bakan tarafından seçilecek bir temsilci katılır. Madde 10 Genel Kurul iki yılda bir Temmuz ayının ilk yansında Olağan olarak Ankara'da toplanır. Genel Kurul toplantıları için yeter sayı, Genel Kurul tam delege sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9480

7 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Madde 11 Genel Kurul aşağıdaki hallerden birinde Olağanüstü olarak : a) Genel Kurul Delegelerinin yansından bir fazlasının önerisi, b) Denetleme Kurulunun çağrısı, c) Genel Yönetim Kurulunun kararı, d) Merkez Yürütme Kurulunun karan üzerine toplanır. Madde 12 Genel Kurula katılan delegelerin, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yolculuk ve Genel Kurul süresince oturuma ve zorunlu masrafları Genel Kurul toplantısında tespit ve kabul edilerek Sandıkca karşılanır. Genel Kurulun görevleri : Madde 13 Genel Kurulun görevleri : a) Sandığın iki yıllık bilanço kâr ve zarar hesaplarını, Merkez Yürütme Kurulu raporunu, denetleme Kurulu raporunu, İşletmelere ait hesapları İncelemek, yürütme kurullarının aklanmasına veya sorumluluğuna karar vermek, b) Sandığın Ana Statüsünü hazırlamak veya değişiklikler yapmak, c) Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kuruluna özel yetkiler vermek ve bunların kapsam ve koşullarını saptamak. d) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek. Bunların aylık, ücret, yolluk ve huzur haklarını ayrı ayrı saptamak. e) Genel Yönetim ve Merkez Yürütme Kurulunun yapacağı işlere ait hazırladığı çalışma programı ile tahmini bütçelerini, kadro cetvellerini incelemek ve onaylamak. t) Genel Kurul çalışmaları sırasında Sandık Yönetimince görevlendirilecek memur teknik eleman ve hizmetlilere ödenecek gündelikleri saptar. g) Genel Kurul, çalışma sırasında çalışma ilkelerini saptar. Gerekli komisyonları kurar. Ana Statüde Genel Kurulca karara bağlanması belirtilen hususları karara bağlar. h) Karşılıksız yardımların ve alınacak ödentilerin miktarım saptar. Genel Yönetim Kurulu : Madde 14 Genel Yönetim Kurulu Sandığın ikinci derecede yetkili organıdır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından 7 coğrafi bölgeden birer kişi olmak üzere 2 yıl için seçilen 7 üye, Millî Eğitim Bakanlığının görevlendireceği bir temsilci ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca, her bölgeden birer kişi olmak üzere 7 ye dek üye seçilir. 7 coğrafi bölgeden seçilen Genel Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğunda yedekler, kendi bölgeleri için Merkez Yürütme Kurulunca asaleten göreve çağrılırlar. Genel Yönetim Kurulu Genel Kurulun bitiminden sonra ilk gün Sandık Genel merkezinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak merkez yürütme kurulu üyeleri arasından gizli oy açık sayımla Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri seçer. Genel Yönetim Kurulunca seçilen Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulunun da başkanıdır. 7 coğrafi bölgeden seçilen Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin, görev yerleri seçildikleri bölge dışına çıksa bile, Genel Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. Görev ve yetkileri : a) Sandığın Yürütme Kurulu ile birlikte altı aylık çalışmalarım gözden geçirir. Yasa ve Ana Statü hükümleri ve Genel Kurulun direktifleri içinde kararlar alır. b) İki yıllık dönem içinde hazırlanan, bütçe taşanlarına ve kadro çizelgelerine, Genel Kurula sunulmak üzere son biçimini verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2481

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : c) Her türlü işletme ve tesislerin kurulmasına, alınmasına, satılmasına karar verir. Ancak bu fıkrada anılan alım ve satımlar için kararlar Genel Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır. d) Ana Statüyü geliştirerek Genel Kurulun onayına sunar. e) Genel Yönetim Kurulu olağan olarak altı ayda bir Merkez Yürütme Kurulunun isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantı gündemi yürütme kurulunca hazırlanır. Genel Yönetim Kurulu gündeme son biçimini verir. Genel Yönetim Kurulu, Sandığın çalışmalarını gözden geçirir. Ve yeni çalışma yöntemlerini saptar. Bazı yetkilerini Merkez Yürütme Kuruluna devredebilir. f) Genel Yönetim Kurulu, Başkanın, Sandık çıkarlarına ters düşecek bir davranış içinde bulunduğunu saptarsa Genel Başkanı değiştirir Şayet Yürütme Kurulunun tüm üyelerini suçlu görürse Genel Kurulu hemen olağanüstü kongreye çağırır. g) Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulunun önerileri üzerine Genel Yönetim Kurulunca atanır. Sandık Müdürü, Yürütme ve Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Yönetim Kurulu Sandık Müdürü atanıncaya kadar diğer Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden birini ve göreve geçici olarak görevlendirilebilir. h) Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan Sandık ile ilgili iç yönetmelikleri görüşerek son biçimini verir ve onaylar. Merkez yürütme kurulu : Madde 15 Merkez Yürütme Kurulu Sandığın Yürütme organıdır. a) Genel Kurulun, ödentilerini düzgün ödeyen, Ankara Belediyesi sınırları içinde oturan Sandık üyeleri arasından seçtiği 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulunun toplantılarına danışman olarak katılır. b) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 2 yıl süre ile görev yaparlar. Asil üyeliklerde açık olduğunda yerine ençok oy alan yedek üye geçer. Madde 16 Merkez Yürütme Kurulu haftada en az iki kez toplanır. Bunun dışında Sandık Müdürünün önerisi üzerine Genel Başkanın çağrısı ile toplanır. Bir ay içinde yapılan toplantılardan ancak 8 (Sekiz) için huzur hakkı alınır. Merkez Yürütme Kurulu üyelerine oturum dışı çalışmaları için (75 x kat sayı) ödenir. Madde 17 Merkez Yürütme Kurulunun başkanı Genel Başkan'dır. Bulunmadığı hallerde yardımcısı bu görevi yürütür. Madde 18 Özürsüz olarak arka arkaya üç kez Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Özürlü olarak üç ay toplantılara katılmayan Merkez Yürütme Kurulu üyesinin görevi sona erer. Yerine yedeği geçer. Madde 19 Merkez Yürütme Kurulunun karar verebilmesi için en az üç üyenin hazır bulunması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu durumlarda Başkanın bulunduğu yan çoğunluk sağlamış.sayılır. Madde 20 Merkez Yürütme Kurulu gündemlerini Sandık Müdürü hazırlar ve Merkez Yürütme Kurulu toplantısından önce Genel Başkana verir. Genel Başkan gündeme son şeklini verir. Ancak, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin çoğunluğunun isteği ile gündemde değişiklik yapılır. Madde 21 Merkez Yürütme Kurulunun kararları tarih ve numara sırasına göre ve kararın altı, toplantıda bulunan üyelere imza ettirilmek suretiyle dosyalanır ve her yıl sonunda ciltlettirilir. Noterliğe tasdik ettirildikten sonra saklanır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2482

9 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Merkez yürütme kurulunun görev ve yetkileri : Madde 22 Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulundan sonra en yetkili yürütme organıdır. a) Sandık gelirlerinden düzenli bir şekilde tahsil ettirerek veznedarlık görevi yapan Ulusal Bankalardan birine yatırılır. b) Sandığın para, mal, işletme, tesis ve senetlerinin korunması en iyi şekilde işletilmesini sağlar ve denetler. c) Sandığa yarar sağlayacak her çeşit taşınır ve taşınmaz malların satınalınmasında Genel Yönetim Kurulu kararlan doğrultusunda işlemleri yürütür. d) Sandık Genel merkezi ve işletmelerle ilgili çalışma düzenini saptayan iç yönetmelikler hazırlar. Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. e) Sandık Müdürünün önerisi üzerine gerektiğinde Sandık Bütçesinin bölüm ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına karar verir. f) Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine, gerekli ve yararlı gördüğü takdirde her türlü ticari işletmeler (Şirketler) ortaklıklar kurmaya veya kurulmuş olanlara katılmaya, bunların ortaklık paylarını Ve hisse senetlerini satınalmaya; Sandığın bünyesinde bulunan hisse senetlerini tahvil ve ortaklık paylarını satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin ve ipoteğe vermeğe. Ana Statüde belirtilen her türlü karşılıksız yardımları yapmaya gereğinde Sandık veya işletme alacaklarını almak için Sandık lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, öğretmen pazarları, öğretmen huzur evleri, dinlenme kampları, öğrenci yurtlan, kreşleri kurmaya veya işletmeye karar vermek, (Yatırımlarla ilgili büyük girişimler Genel Yönetim Kurulunun onayından geçirilir.) g) Sandık gelirlerini arttırmak amacıyla yatırım alanlarını inceler. Piyasa araştırması yapar. Sandığa ait işletmelerin kârlı duruma geçmesi için gereken kararları alır. Sandık Müdürünün ve İşletme Müdürlerinin bu konudaki raporlarını inceler ve Genel Yönetim Kuruluna sunar. h) Genel Yönetim Kurulundan yetki alarak, işletmelerin gereksinimi olan makina ve parçaların satınalınması veya yaptırılması, hammaddelerin temini, dış ülkelerde yetkiü teknik elemanların Türkiye'ye getirilmesi için ödenek ayırır. Satınalınma ve yaptırılma biçimi saptanır. Bu işle yetkili kişileri görevlendirir. ı) Sandık Müdürünün hazırladığı yıllık çalışma programlarını Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. i) İşletmelerin gereksinimi olan pazarlama yerleri, bina, depo ve diğer tesislerin yeniden yapılmasına, satın alınmasına veya kiralanmasına karar verir, ödeneğini ayırır. j) İşletmelerin kâra geçmesine olanak olmadığı kanısına varırsa tamamen veya kısmen kapatılmasına veya satılmasına Genel Yönetim Kuruluna önerir. Genel Yönetim Kurulu son kararı verir. k) Sandık Genel merkezinde veya İşletmelerinde çalışan personelin niteliklerini saptar. Tayin, terfi önerilerini onaylar veya görevine son verir. 1) Sandık İşletmelerinin kârlı duruma geçmesi için her türlü önlemi alır. m) Sandık Müdürü ve personeli ile işletmelerde çalışan yönetici ve personel hakkında gerektiğinde soruşturma yapar. Soruşturmayı yürütmek üzere kendi içinden soruşturmacı tayin eder. İhtisasa ilişkin konularda dışardan bir bilirkişi tayin eder. Soruşturma dosyalarını inceler. Gerekirse işten el çektirerek Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2483

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : n) Merkez Yürütme Kurulu Genel Kurul seçimlerini düzenler, Genel Kurulun toplanmasını sağlar. o) Genel Yönetim Kurulunun verdiği görev ve yetkileri usulüne uygun olarak kullanır. ö) Sandık ve İşletmeleriyle ilgili tahmini bütçeyi ve kadro cetvellerini hazırlar. Genel Yönetim Kuruluna son biçimini vermesi için sunar. p) Genel Yönetime sunulmak üzere 6 aylık çalışma raporu hazırlar. r) Merkez Yürütme Kurulu çalışma programım hazırlar. Genel Yönetim Kuruluna sunar. Denetleme Kurulu : Madde 23 Denetleme Kurulu; Sandık Müdürlüğünü, Merkez Yürütme Kurulunu, Genel Yönetim Kurulunu ve İşletmelerin çalışmalarım, görev ve sorumluluklarını, kâr ve zarar hesaplarını denetlemek üzere kurulur. a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından, üç asil üç yedek olmak üzere seçilir. b) Millî Eğitim Bakanlığı, Genel Hükümler içerisinde Sandığı denetler. c) Denetleme Kurulu gerektiğinde uzman kişiler çalıştırır. Uzmanların ücretleri Sandıkça usulüne uygun ödenir. Madde 24 Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birini gizli oyla denetleme kurulu başkanlığına seçer. Madde 25 Denetleme Kurulunun hizmet süresi 2 yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan denetleme kurulu üyesi yerine ençok oy alan yedek üye geçer. Madd 26 Aylık ödentilerini ödemeyen veya özürsüz iki denetlemeye katılmayan denetçiler denetçilik görev ve yetkilerini kaybederler. Denetçi delegesi bulundukları ili değiştirseler de denetçilik görev ve yetkileri süre sonuna kadar devam eder. Üyelik sıfatı düşenlerin denetleme görevleri de kalkar. Madde 27 Denetleme Kurulu, her yıl dinlenme tatili içinde ve Ağustos ayının ilk yansında toplanır. Ancak, Genel Kurul toplantısı yapılacağı zamanlarda, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce toplanır. Denetleme Kurulu bu toplantılarını belirtilen zamanlarda normal olarak Ankara'da Sandık Genel merkezinde yapar. Sandığı ve işletmelerini yerinde denetler, yıllık hesapların işletmelerinin, Kâr/Zarar durumlarını, Genel Kurul kararlarının ne dereceye kadar uygulandığım, işletmelerin içinde bulundukları durundan, alınacak kararlan ve önerileri kapsayan bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneğini Merkez Yürütme Kuruluna verirler. Rapor, Bilanço ve hesap cetvelleri ile birlikte tebliğler dergisinde yayınlanır. Madde 28 Raporları on gün içinde vermek zorundadır. Sandık Müdürlüğü : Madde 29 Sandığın bir Sandık Müdürü ile gereksinimine göre Genel Kurulca kabul edilmiş sayıda Sandık Müdür yardımcısı. Sayman, Hukuk ve Ticari Müşavirler, Sağlık ve teknik personel yeter sayıda memur ve yardımcı personeli bulunur. Bütün personelin sayılan, kadro dereceleri, unvanları her yılın bütçesine bağlanacak kadro cetvelleri ile gösterilir. Verilecek aylık ve ücretler o yılın bütçesine ödenek olarak konur. Madde 30 Sandık Müdürü, Sandığın bütün işlerini yasa ve Ana Statüde belirtilen hükümler çerçevesinde Merkez Yürütme Kurulunun kararlarına uygun yönetmekle görevlidir. Sandığın üçüncü şahıslara idari ve kazai mercilere karşı Sandık Müdürü temsil eder. Sandık Müdürü temsil görevini vekâlet vereceği kişilere yaptırabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2484

11 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Madde 31 Sandık Müdür yardımcıları ile saymanlar ve diğer personel Sandık Müdürünün teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulunca atanır. Madde 32 Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına Danışman olarak katılır. Oy hakkı yoktur. Oturum ücreti alamaz. Madde 33 Haberleşme, para tahsil, ödeme kâğıtlarım Sandık Müdürü ile Muhasebe Müdürü imzalar. Bulunmadıkları zamanlarda yerlerine imza koymaya yetkili olanları Merkez Yürütme Kurulu tayin eder. Ancak, 2.000, (İkibin) liradan fazla ödemelerde hükümlülüğü içine alan her türlü yazıya Sandık Müdürü ve Muhasebe Müdürü ile Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısının da imza koyması şarttır. İlçe Kurullarına gönderilecek yardım yazıları ile diğer basılı formlar gerektiğinde Sandık Müdürlüğünce uygun görülecek yetkili personel tarafından imzalanır. Madde 34 Sandığın bütçesi ve personel kadrosu Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanır, Genel Yönetim Kurulunca onaylanır. Genel Kurula sunulur. Madde 35 Sandık ve işletmelerin hesap yılı takvim yılıdır. Geçen her yılın hesabı, yeni yıl başını takip eden 45 gün içinde Sandık Müdürlüğü tarafından işletmelere ait kâr ve zarar cetvellerini, tamamlattırarak Sandık Müdürlüğüne hesap cetvelleri ile birlikte Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Ve bir bültenle İlçe Kurulu Başkanları aracılığı ile üyelerine duyurur. Merkez Yürütme Kurulu evrakı asılları ile karşılaştırarak, yerinde inceleyerek, ençok bir ay içinde karara bağlamak zorundadır. İnceleme sonunda ihmal, zimmet, evrak tahribatı, sahte belge gibi suç veya kusurlar tesbit ettiği taktirde ilgililerin sorumluluk derecelerini tayin ederek gereken kovuşturmayı yapar, gerekirse yargı mercilerine durumu bildirir. Madde 36 Sandık Müdürlüğü, merkez ve İşletmelerdeki işlerin düzgün bir şekilde yürümesi, işletmelerin kâr'a geçmesini sağlamakla görevlidir. Bu amaçla gerek görüldüğünde personel arasında görev değişikliği yapar. Ancak, Sandık Müdürlüğü, Sandık Müdür yardımcıları ve işletme personeli hakkında değişikliği Merkez Yürütme Kurulunun kararını alarak sağlar Sandık Müdürlüğünce yardım yapılacak üyelere de ayrıca gönderilen paranın miktarını, gönderiş tarihini belirten bir yazı gönderir. Madde 37 Sandık Müdürü, Sandık merkezinde çalışan Sandık Müdür yardımcılarının, saymanların, işletme müdürlerinin birinci derecede sicil amiridir. Diğer Sandık ve İşletme personelinin ikinci sicil amiridir. Sandık personelinin birinci sicil amirleri bağlı bulundukları Sandık Müdür Yardımcılarıdır. Siciller doldurulurken servis şeflerinin bilgisi alınır. İşletmelerdeki personelin birinci sicil amirleri İşletme Müdürleridir. Madde 38 Sandık Müdürü, çalışmalarından sorumlu olduğu personeli başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür, takdirname ile ödüllendirir. Madde 39 Sandık Müdürü, yardımcılarının, servis şeflerinin ve servislerde çalışan personelin yetkilerini, çalışma düzenlerini saptayan hizmet yönergelerini hazırlar. Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar. İşletme Müdürleri, İşletme ile ilgili hizmet yönergelerini hazırlar. Merkez Yürütme Kurulundan geçmesini sağlar. Sandık Müdürü, işletmelerde çalışan personel hakkındaki uygulamaları yaparken, İşletme Müdürünün önerisini ve görüşünü alarak işlem yapar. Madde 40 Sandık Müdürü, Sandık personeli ile İşletme Müdürlerine yıllık izinlerinden başka ücretli 10 güne kadar özürlü izin vermeye yetkilidir. Sandık ve İşletmelerdeki yıllık izinleri ve kurumlarda çalışan personelin durumu gözönüne alınarak yasaların hükümlerine göre düzenlenir. Sandık Genel merkezinde personelin yıllık izinlerini Sandık Müdürü, İşletmelerdeki personelin yıllık izinlerini de İşletme Müdürleri düzenler. Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 2485

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : Toplu Sözleşme ve hizmet akitlerini düzenli şekilde uygulamasını sağlar. Madde 41 Sandık Müdürü, Sandık personeli ile İşletme Müdür ve personeline işledikleri suç ve hatalarından dolayı res'en «İşinde Kusurlu» cezası verebilir. Daha ağır ceza gerektiren suç, işleyenler hakkında kovuşturma açılması için Merkez Yürütme Kuruluna başvurur. Madde 42 Sandık Müdürü, işyeri komitesi tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğinin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları iş komitesine bildirir. Madde 43 Sandık Müdürü, Sandık merkezindeki işletmelerde çalışan sayman veya saymanlıkla görevli kişileri kişisel ve personel güvenceye bağlar. Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Madde 44 Sandık merkezinde veya İşletmelerde çalışan personel istifa ettikleri taktirde merkez yürütme kuruluna sunar. Madde 45 Sandık ve İşletme personelinin özürsüz olarak işine gelmiyenler hakkında gerekli işlemleri yapar. Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Madde 46 Sandık Genel merkezinde çalışmaları Sandık Müdürü, işletmelerdeki çalışma saatlerini İşletme Müdürleri tespit ederler. Merkez Yürütme Kurulunun onayından geçirirler. Madde 47 Sandık Müdürlüğü Saymanlığı İşletmelere ait hesapları kontrol eder. Eksik ve yanlışları zamanında düzeltir. Saymanlıkların daha verimli çalışmalarını sağlar. Madde 48 ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel merkezinde ve İşletmelerinde çalışan personelin yaptıkları işlerin niteliğini gözönüne alarak Statüleri hakkında karar vermek yetkisi Merkez Yürütme Kuruluna aittir. Madde 49 Sandık Müdürü, her yıl Ocak ayında o yıla ait çalışma programını düzenler ve Merkez Yürütme Kuruluna sunar. İlçe kurulları ve görevleri : Madde 50 Sandık Genel merkezine bağlı olmak üzere, her ilçede birer, ilköğretim Sandık Müdürlüğünde bir, olmak üzere üç asıl üyeden ve üç yedek üyeden oluşan İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ilçe Kurulları kurulur. Madde 51 ilçe Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul temsilci adaylarının seçimi ile birlikte yapılır. Sandık üyeleri arasından dört yıl süre ile üç asil üç yedek üye seçilir. Asil üyelerin kuruldan ayrılmaları halinde en çok oy alan yedek üye kur'a çağrılır. Seçimden hemen sonra seçim tutanaklarından bir örnek Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Bir örnekte Sandık İI Seçim Kuruluna gönderilir. Madde 52 ilçe Kurulu üyeleri kendi aralarından birini gizli oyla ilçe Kurulu Başkanlığına seçerler. Madde 53 ilçe Kurulları Sandık üyelerinin Sandık Müdürlüğüyle ilgili işlerini düzenlemek Sandık işletmelerinde üretilen malları tanıtmak llk-san Pazarlarında ve Sandık mallarının satışında yardımcı olmak, Genel Kurul Temsilcilerinin seçimlerini düzenlemek. Ana Statü ve talimatlardaki görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Madde 54 Çeşitli sebeplerle Merkez Yürütme Kurulunca feshedilen ilçe Kurulları, yeni seçim yapılıncaya kadar ilçe Kurullarının görevleri tayin edilen üyelerce yürütülür. Üyelerin tayin işine merkez yürütme kurulu İI Temsilcilerinin de görüşünü alarak yapar. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2486

BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ

BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ BÖLÜM I KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1-KURULUŞ 1.1 Zonguldak ilinde, tüm Özel Güvenlik Görevlilerini temsilen, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Amasra, Armutçuk, Karadon, Kozlu, Genel Müdürlük

Detaylı

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde "Diyanet ve Vakıf Hizmetleri" hizmet kolunda;

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde Diyanet ve Vakıf Hizmetleri hizmet kolunda; DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ I.BÖLÜM GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Madde 1- Sendikanın Adı: Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır. Kısa Adı: TEKBİR

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013)

ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BAĞIMSIZ DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ (12 Ocak 2013) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 1 - Sendikanın Adı; Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü

T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü T Ü R K İ M A R S E N A N A T Ü Z Ü Ğ Ü 8 Eylül 2001 Türk İmar-Sen Türkiye Kamu-Sen Üyesidir Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe/ ANKARA Tel: ( 0312) 424 22 88 (PBX) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1:

ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ. Madde 1: ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI ANA TÜZÜGÜ I-GENEL ESASLAR Madde 1: SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ Sendikanın Adı: ULAŞTIRMA ÇALIŞANLARI MEMUR SENDİKASI Sendikanın Kısa Adı: ULAŞTIRMA

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini,

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini, Son Güncelleme Cumartesi, 06 Ağustos 2011 1929 ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı MADDE 1 Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu İç Yönergenin amacı; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin adı, Merkezi ve Temsilcilikler Madde 1- Derneğin adı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği, kısa adı LİHKABDER

Detaylı

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Şubat 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete TÜZÜK Sayı : 27146 Karar Sayısı : 2009/14633 Ekli Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/12/2008 tarihli ve 4094 sayılı yazısı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Cemiyetin Adı, Merkezi ve Kurumsal Kimliği Cemiyetin Adı, Merkezi, Kurumsal Kimliği ve Tanımlar Madde 1: (1) Cemiyetin Adı Türkiye Yeşilay Cemiyeti dir. Merkezi

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş Madde 1 - Bu Ana Yönetmelik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42

T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42 T.C RİZE TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ 1/42 BÖLÜM -1 GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olan Rize Ticaret Borsası'nın; meclis, yönetim kurulu ve disiplin

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Amaç 5 Madde 2 Kapsam 5 Madde 3 Dayanak 5 Madde 4 Kuruluş 5 Madde 5 Kayıt Zorunluluğu 5 Madde 6 Tanımlar 5 2.BÖLÜM Borsa Organlarının Oluşumu,Görev ve Yetkileri

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı