T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Temmuz 1977 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 27 Temmuz 1977 ÇARŞAMBA. Bakanlar Kurulu Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 Temmuz 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 7/13562 Bakanlar Kurulu Kararları Plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla gerekli görülen ve ilişik 1/ ölçekli krokide sınırları belirtilen alanın, Mersin İli Merkez Belediyesinin mücavir sahasına dahil edilmesi için, 17/12/1974 tarihli ve 7/9163 sayılı Kararname kapsamından çıkarılması; İmar ve İskan Bakanlığının 16/5/1977, 11/7/1977 tarihli ve H.04-BPÇ , 6677 sayılı yazıları üzerine, Bakanlar Kurulunca 12/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan B. ECEVIT Devlet Bakanı Prof. K. BULUTOĞLU Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCÜN Ticaret Bakanı Z. MÜEZZİNOGLU Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Turizm ve Tan. Bakanı A. ÖYMEN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı O.EYÜBOĞLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Maliye Bakanı Prof. B. ÜSTÜNEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Millî Savunma Bakanı H. E. IŞIK Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Dr. M. ÜSTÜNDAĞ Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Çalışma Bakanı B. ERSOY İmar ve İskân Bakanı E. TUNCER Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Sanayi ve Tek. Bakanı T. ERDEM Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Sosyal Güvenlik Bakanı H. UYSAL CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Dr. L. DOĞAN İçişleri Bakanı N. UĞUR Bayındırlık Bakanı A. ZİLAN Gıda - Tarım ve Hay. Bakan ı. GÜNDOĞAN En. ve Tabiî Kay. Bakanı N. AKMANDOR Orman Bakanı V. İLHAN Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2475

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı: _ ğ / \ - / / "a. -A? 1 ı \ it t i M 1 i E t 1 1 l y İli 9 = o "D 05 so) 17» / Ck Ë O / JC r$ 30 'm A olonı 9 E i * c o f mücavir c Tefclii «00 C O sınırı c o o > o f 3 o e E i \ll 11 Â III! O.îlfl I III i VvTiıfPfl L 1 1 O O O Uoooo çıkar Yeni c o Eski sınırı «Bele! AL AA// ij 1 o\ 0 o V ^oooo o i y 2 ık DENİZ MÜCAVİR i i o \ o V_ o 0 f - o Oo \ \ SİN çc tu 1 i i t* jiv V i 1/ i V Yurtrtma M İdare MlOmO 8ayfl : MJf «OT

3 27 Temmuz 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Karar Sayısı : 7/13549 İlişik (I) ve (II) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 23 (yirmiüç) kişinin Türk Vatandışlığına alınması; İçişleri Bakanlığının 16/3/1977, 11/7/1977 tarihli ve 3144, 7302 sayılı yazıları üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre. Bakanlar Kurulunca 11/7/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan B. ECEVİT Devlet Bakanı Prof. K. BULUTOĞLU Dışişleri Bakanı Prof. G. ÖKCÜN Ticaret Bakanı Z. MÜEZZİNOGLU Ulaştırma Bakanı E. ÇEVİKÇE Turizm ve Tan. Bakanı A. ÖYMEN Devlet Bakanı Barbakan Yardımcısı O.EYÜBOGLU Adalet Bakanı S. ERVERDİ Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. T. GÜNEŞ Millî Savunma Bakanı H. E. IŞIK CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Dr. L. DOĞAN İçişleri Bakanı N. UĞUR Maliye Bakanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Bayındırlık Bakanı Prof. B. ÜSTÜNEL Dr. M. ÜSTUNDAĞ A. ZİLAN Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Prof. Dr. C. ERTUĞ M. CAN Çalışma Bakanı B. ERSOY İmar ve İskân Bakanı S. TUNCER Gençlik ve Spor Bakanı Y. ÇAKMUR Türk Vatandaşlığına Sanayi ve Tek. Bakanı T. ERDEM Köyişleri ve Koop. Bakanı A. TOPUZ Sosyal Güvenlik Bakanı H. UYSAL alınma Listesi Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı T. GÜNDOĞAN En. ve Tabii Kay. Bakanı N. AKMANDOR Orman Bakanı V. İLHAN Sıra No. Soyadı ve Adı Baba adı Doğum yeri Doğum tarihi 1 Mutlu Ahmet Arif Kırcali Mutlu Eşi Fatma GÜI Mehmet Ali Kırcali Yılmaz Halil Yusuf Kırcali Yılmaz Eşi Nebibe Selim Bulgaristan Çıray Zehra Ahmet St. Zagora Elkami Yusuf Ali Bağdat Hacıoğlu Mehmet Ali Sabri Mestanlı Prossen îvan Nikola İzmir Prossen Eşi Sonia Ouiseppe İzmir Prossen Kızı İlana İvan İzmir Yelmen Bedri Talat Preşova Benihaşim Ali Rıza Mohammet Hoseyin Tebriz Akkoyunlu Müfit Abdulmecit Abdulmecit Kerkük Deniz Salim Hasan Rusçuk Deniz Eşi Nefise Hüseyin Rusçuk Ağaoğlu Cafer Ahmet Gümülcine Kenan Kazım Ali istanbul Batyari Selim Selman Titoveles Çakmak Fevzi Derviş Kıbrıs - Baf Dedeoğlu Ali Şükrü Iskece Köken Yasin Şükrü Emirdağ Dörtpinghaus Ömer Klaus Vılidorpinahaus Marsehheide Sancak Marija Torna Grebenaç 1950 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 8<İ77 : 2477

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : 16O09 Millî Eğitim Bakanlığından : Yönetmelikler İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü Kuruluş ve amacı : BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerine bu Statüde belirtilen yardımları ve gerekli girişimleri yapmak amacı ile tüzel kişiliğe sahip ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olmak üzere 4357 sayılı Yasanın 7117 sayılı yasa ile değiştirilen 11. maddesine göre kurulmuş Sosyal bir kurumdur. Madde 2 Sandığın merkezi «Ankara»dadır. Sandığın üyeleri : İKİNCİ BÖLÜM Madde 3 Sandığın üyeleri şunlardır : a) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan İlköğretim Müdür ve Müdür yardımcıları, İlköğretim Müdürlüğünde çalışan Genel İdare «kadrolu hizmetlerindeki personel (Yardımcı hizmetleri hariç) İlkokul Müdür ve Müdür yardımcıları. İlkokul öğretmenleri, stajyer ilkokul öğretmenleri, alt özel İlkokul öğretmenleri, üstün sınıflarında çalışan İlkokul öğretmenleri, muvakkat, öğretmenler. b) Yetiştirme yurtlan Müdürleri ve müdür yardımcıları grup öğretmenleri, uzman ve uzman yardımcıları ve bu yurtlarda çalışan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, teknik personel, Genel İdare'hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetlerinde çalışan personel hariç) c) Resmî ana okulları, kreşler ve 0-6 yaş çocuk yuvalarında görevli öğretmen ve grup liderleri, yan açık cezaevleri ve cezaevlerinde görevli öğretmenler, özel eğitime muhtaç çocukların öğrenim yaptığı okullarda görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık ve teknik hizmetlerinde çalışan personel (yardımcı hizmetler kadrolarında çalışan personel hariç) İlköğretim mesleki kütüphanelerinde görevli öğretmenler. ç) Temel eğitim ve yatılı bölge okullarında çalışan ilkokul öğretmenleri. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetler kadrolarında çalışan personel hariç) d) Eğitmenler, (uygulama bahçeleri gezici başöğretmenleri ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar (Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personel hariç) e) Millî Eğitim Müdürleri, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri eğitim öğretim sınıfında çalışan uzmanlar ve yardımcıları ile Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan Millî Eğitim Müdürlüklerinde çalışan teknik personel, sağlık personeli ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan memurlar. (Yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan personel hariç) f) Beslenme eğitiminde çalışan, eğitim ve öğretim kadrolu personel, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan sağlık personeli, teknik personel ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan (Yardımcı hizmetler hariç) personel. g) İl Eğitim Araçları ve Filimcilik merkezlerinde çalışan, Eğitim öğretim kadrolu personel, Genel İdare hizmetlerinde çalışan (yardımcı hizmetler hariç) personel. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan teknik personel. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2478

5 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 h) Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalışan, eğitim ve öğretim kadrolu personel, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden maaş alan teknik personel, sağlık personeli ve Genel İdare hizmetleri kadrolarında çalışan personel (Yardımcı hiz metler hariç) i) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü Merkez örgütü personeli (Yardımcı hizmetler hariç) j) Halk Eğitim başkanları, başkan yardımcıları, halk Eğitim merkezleri müdürleri. Halk Eğitim gezici öğretmenleri, gezici başöğretmenler, Halk Eğitim Müdürlüklerinde çalışan eğitim öğretim kadrolu ve Genel İdare hizmetlerinde çalışan personel (Yardımcı hizmetler hariç) k) Sandık Gene) Merkezinde çalışan personel ile Sandığa ait işletmelerde çalışan aylıklı personel. 1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, yasama görevine seçilenler ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Statünün bu maddesinden belirtilen görev dışım atananlar isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler. (Bir kez olmak üzere 6 ay süre içinde 1974 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde başka bir göreve atanarak üyelikten ayrılmış durumda olanlar, bugüne kadar ödenmeyen ödentilerini, aylık ödenti 30, TL. olarak toptan ödemek koşuluyla üyeliklerini sürdürebilirler.) Madde 4 Sandığın gelirleri şunlardır; a) Üyelerden Genel Kurulca saptanacak miktarla her ay kesilen ödenti (Üyenin derece ilerlemesini müteakip ayda bu ödenti iki kat olarak kesilir.) «2. olağanüstü kongrede ödentinin 30, TL. olması uygun görülmüştür.» b) Üyelerden her ay kesilecek ödenti miktarlarında bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi alınır. Bu ödenti üyeliğe ilk girişte normal ödenti ile birlikte (ödentinin iki katı olarak) kesilir. c) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar. ç) Sandık gelirlerinin işletmesinden elde edilecek kârlar. d) Sandığı amaçlarına ulaştırmak amacıyla satınalınacak veya yaptırılacak prevantorium, kaplıca, öğrenci yurtları, dinlenme yerleri ve konuk evleri gibi tesislerin kiraya verilmesi veya işletmesinden elde edilecek kazançlar. e) Gerektikçe ve koşullar el verdikçe hazırlattırılıp satışa çıkarılacak kitap, defter, takvim, rozet, meslek için gerekli çeşitli basılı kâğıtların karne, diploma, öğretmen sağlık karnesi, ruhsal dosyalar başka benzeri kâğıtlar ile ders araçlarının üretim ve satışından elde edilecek paralar. Madde 5 Üyelerden ödenti ve Devlet bütçesinden bağış olarak alman Sandık paraları Statüde belirtilen yardımlar dışında hiçbir suretle geri verilmez ve özel veya tüzel hiçbir kişiye veya kuruma borç olarak verilmez. Madde 6 Sandığın veznedarlık veya ödeme işleri Genel Yönetim Kurulu karan ile seçilecek Ulusal bankalardan birine yatırılır. Bu bankanın kuruluş bakımından Sandığın amaçlarına en uygun şekilde en elverişli koşullar içinde bu işi yapabileceği durumda olması şarttır. Madde 7 Sandığın paraları aşağıda yazılı şekilde harcanır, işletilir ve saklanır. Harcama : Sandığın paraları Genel Kurulca onaylanan bütçe esas alınmak üzere : a) Merkez Yürütme Kurulunun teklifi ile Genel Yönetim Kurulunca onaylanan kadro cetvellerine göre yönetim giderlerine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2479

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı. : b) Genel giderlere, c) Bu Ana Statüde belirtilen esaslar dahilinde karşılıksız yardımlara harcanır. işletme : Sandığın Genel Giderleri ve yardımların harcanmasından sonra artan paraların bu Statünün gelirlerle ilgili 4. maddesinin (ç, d, e) fıkralarında belirtilen gelirleri sağlamak amaciyle işletilir. Saklama : Sandığın harcama ve işletmelerinden artan paralan 6. maddede belirtilen koşullara göre Sandık yararına daha uygun olacağı kesin olarak saptanılan Ulusal bir bankada saklanılır. Sandığın organları : ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Madde 8 Sandığın organları şunlardır : a) Genel Kurul b) Genel Yönetim Kurulu c) Merkez Yürütme Kurulu d) Denetleme Kurulu e) Sandık Müdürlüğü f) İlçe Sandık Kurulu ve Denetleme Kurulu Genel Kurul : Madde 9 Genel Kurul Sandığın en yetkili organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. a) Sandık üyesi bulunanların çalıştıkları İllerdeki üyeler arasından bu Ana Statüde belirtilen seçim esaslarına göre üye sayısı e kadar (3.000 dahil) olan İllerde bir, 3001 den e kadar (6.000 dahil) olan İllerde iki, 6001 den e kadar (9.000 dahil) olan İllerde üç, 9001 den e kadar ( dahil) olan İllerde dört, den fazla olan illerde den itibaren her üye için bir delege fazla seçilir. b) Genel Kurul delegeleri dört yıl için seçilir. Görev yeri seçim bölgesi dışına çıkanların delegelik görevleri devam eder. c) Seçimlerden önce İllerin döleğe sayılan Merkez Yürütme Kurulunca saptanarak İl Seçim Kuruluna bildirilir. d) Genel Kurul delegeleri seçilirken delege sayısı kadar yedekler seçilir. Delege sayısı tek olan İllerde iki yedek seçilir. Çeşitli nedenlerle Sandık üyeliğinden ayrılmak suretiyle delegelik sıfatını kaybedenlerin veya çeşitli nedenlerle Genel Kurula katılmıyan delegelerin yerlerine yedek delegeler geçer. e) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurullara doğal delege olarak katılırlar. f) Genel Kurula, Millî Eğitim Bakanlığı adına İlköğretim Genel Müdürlüğü Merkez örgütünden Bakan tarafından seçilecek bir temsilci katılır. Madde 10 Genel Kurul iki yılda bir Temmuz ayının ilk yansında Olağan olarak Ankara'da toplanır. Genel Kurul toplantıları için yeter sayı, Genel Kurul tam delege sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9480

7 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Madde 11 Genel Kurul aşağıdaki hallerden birinde Olağanüstü olarak : a) Genel Kurul Delegelerinin yansından bir fazlasının önerisi, b) Denetleme Kurulunun çağrısı, c) Genel Yönetim Kurulunun kararı, d) Merkez Yürütme Kurulunun karan üzerine toplanır. Madde 12 Genel Kurula katılan delegelerin, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin, Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yolculuk ve Genel Kurul süresince oturuma ve zorunlu masrafları Genel Kurul toplantısında tespit ve kabul edilerek Sandıkca karşılanır. Genel Kurulun görevleri : Madde 13 Genel Kurulun görevleri : a) Sandığın iki yıllık bilanço kâr ve zarar hesaplarını, Merkez Yürütme Kurulu raporunu, denetleme Kurulu raporunu, İşletmelere ait hesapları İncelemek, yürütme kurullarının aklanmasına veya sorumluluğuna karar vermek, b) Sandığın Ana Statüsünü hazırlamak veya değişiklikler yapmak, c) Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kuruluna özel yetkiler vermek ve bunların kapsam ve koşullarını saptamak. d) Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek. Bunların aylık, ücret, yolluk ve huzur haklarını ayrı ayrı saptamak. e) Genel Yönetim ve Merkez Yürütme Kurulunun yapacağı işlere ait hazırladığı çalışma programı ile tahmini bütçelerini, kadro cetvellerini incelemek ve onaylamak. t) Genel Kurul çalışmaları sırasında Sandık Yönetimince görevlendirilecek memur teknik eleman ve hizmetlilere ödenecek gündelikleri saptar. g) Genel Kurul, çalışma sırasında çalışma ilkelerini saptar. Gerekli komisyonları kurar. Ana Statüde Genel Kurulca karara bağlanması belirtilen hususları karara bağlar. h) Karşılıksız yardımların ve alınacak ödentilerin miktarım saptar. Genel Yönetim Kurulu : Madde 14 Genel Yönetim Kurulu Sandığın ikinci derecede yetkili organıdır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından 7 coğrafi bölgeden birer kişi olmak üzere 2 yıl için seçilen 7 üye, Millî Eğitim Bakanlığının görevlendireceği bir temsilci ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. Ayrıca, her bölgeden birer kişi olmak üzere 7 ye dek üye seçilir. 7 coğrafi bölgeden seçilen Genel Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden boşalma olduğunda yedekler, kendi bölgeleri için Merkez Yürütme Kurulunca asaleten göreve çağrılırlar. Genel Yönetim Kurulu Genel Kurulun bitiminden sonra ilk gün Sandık Genel merkezinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak merkez yürütme kurulu üyeleri arasından gizli oy açık sayımla Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri seçer. Genel Yönetim Kurulunca seçilen Genel Başkan, Merkez Yürütme Kurulunun da başkanıdır. 7 coğrafi bölgeden seçilen Genel Yönetim Kurulu Üyelerinin, görev yerleri seçildikleri bölge dışına çıksa bile, Genel Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. Görev ve yetkileri : a) Sandığın Yürütme Kurulu ile birlikte altı aylık çalışmalarım gözden geçirir. Yasa ve Ana Statü hükümleri ve Genel Kurulun direktifleri içinde kararlar alır. b) İki yıllık dönem içinde hazırlanan, bütçe taşanlarına ve kadro çizelgelerine, Genel Kurula sunulmak üzere son biçimini verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2481

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : c) Her türlü işletme ve tesislerin kurulmasına, alınmasına, satılmasına karar verir. Ancak bu fıkrada anılan alım ve satımlar için kararlar Genel Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınır. d) Ana Statüyü geliştirerek Genel Kurulun onayına sunar. e) Genel Yönetim Kurulu olağan olarak altı ayda bir Merkez Yürütme Kurulunun isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantı gündemi yürütme kurulunca hazırlanır. Genel Yönetim Kurulu gündeme son biçimini verir. Genel Yönetim Kurulu, Sandığın çalışmalarını gözden geçirir. Ve yeni çalışma yöntemlerini saptar. Bazı yetkilerini Merkez Yürütme Kuruluna devredebilir. f) Genel Yönetim Kurulu, Başkanın, Sandık çıkarlarına ters düşecek bir davranış içinde bulunduğunu saptarsa Genel Başkanı değiştirir Şayet Yürütme Kurulunun tüm üyelerini suçlu görürse Genel Kurulu hemen olağanüstü kongreye çağırır. g) Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulunun önerileri üzerine Genel Yönetim Kurulunca atanır. Sandık Müdürü, Yürütme ve Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Yönetim Kurulu Sandık Müdürü atanıncaya kadar diğer Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden birini ve göreve geçici olarak görevlendirilebilir. h) Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanan Sandık ile ilgili iç yönetmelikleri görüşerek son biçimini verir ve onaylar. Merkez yürütme kurulu : Madde 15 Merkez Yürütme Kurulu Sandığın Yürütme organıdır. a) Genel Kurulun, ödentilerini düzgün ödeyen, Ankara Belediyesi sınırları içinde oturan Sandık üyeleri arasından seçtiği 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulunun toplantılarına danışman olarak katılır. b) Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 2 yıl süre ile görev yaparlar. Asil üyeliklerde açık olduğunda yerine ençok oy alan yedek üye geçer. Madde 16 Merkez Yürütme Kurulu haftada en az iki kez toplanır. Bunun dışında Sandık Müdürünün önerisi üzerine Genel Başkanın çağrısı ile toplanır. Bir ay içinde yapılan toplantılardan ancak 8 (Sekiz) için huzur hakkı alınır. Merkez Yürütme Kurulu üyelerine oturum dışı çalışmaları için (75 x kat sayı) ödenir. Madde 17 Merkez Yürütme Kurulunun başkanı Genel Başkan'dır. Bulunmadığı hallerde yardımcısı bu görevi yürütür. Madde 18 Özürsüz olarak arka arkaya üç kez Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılmayan üyenin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Özürlü olarak üç ay toplantılara katılmayan Merkez Yürütme Kurulu üyesinin görevi sona erer. Yerine yedeği geçer. Madde 19 Merkez Yürütme Kurulunun karar verebilmesi için en az üç üyenin hazır bulunması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu durumlarda Başkanın bulunduğu yan çoğunluk sağlamış.sayılır. Madde 20 Merkez Yürütme Kurulu gündemlerini Sandık Müdürü hazırlar ve Merkez Yürütme Kurulu toplantısından önce Genel Başkana verir. Genel Başkan gündeme son şeklini verir. Ancak, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin çoğunluğunun isteği ile gündemde değişiklik yapılır. Madde 21 Merkez Yürütme Kurulunun kararları tarih ve numara sırasına göre ve kararın altı, toplantıda bulunan üyelere imza ettirilmek suretiyle dosyalanır ve her yıl sonunda ciltlettirilir. Noterliğe tasdik ettirildikten sonra saklanır. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2482

9 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Merkez yürütme kurulunun görev ve yetkileri : Madde 22 Merkez Yürütme Kurulu, Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulundan sonra en yetkili yürütme organıdır. a) Sandık gelirlerinden düzenli bir şekilde tahsil ettirerek veznedarlık görevi yapan Ulusal Bankalardan birine yatırılır. b) Sandığın para, mal, işletme, tesis ve senetlerinin korunması en iyi şekilde işletilmesini sağlar ve denetler. c) Sandığa yarar sağlayacak her çeşit taşınır ve taşınmaz malların satınalınmasında Genel Yönetim Kurulu kararlan doğrultusunda işlemleri yürütür. d) Sandık Genel merkezi ve işletmelerle ilgili çalışma düzenini saptayan iç yönetmelikler hazırlar. Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. e) Sandık Müdürünün önerisi üzerine gerektiğinde Sandık Bütçesinin bölüm ve maddeleri arasında aktarma yapılmasına karar verir. f) Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine, gerekli ve yararlı gördüğü takdirde her türlü ticari işletmeler (Şirketler) ortaklıklar kurmaya veya kurulmuş olanlara katılmaya, bunların ortaklık paylarını Ve hisse senetlerini satınalmaya; Sandığın bünyesinde bulunan hisse senetlerini tahvil ve ortaklık paylarını satmaya veya başkalarına devretmeye veya bunları rehin ve ipoteğe vermeğe. Ana Statüde belirtilen her türlü karşılıksız yardımları yapmaya gereğinde Sandık veya işletme alacaklarını almak için Sandık lehine rehin ve ipotek tesis etmeye, öğretmen pazarları, öğretmen huzur evleri, dinlenme kampları, öğrenci yurtlan, kreşleri kurmaya veya işletmeye karar vermek, (Yatırımlarla ilgili büyük girişimler Genel Yönetim Kurulunun onayından geçirilir.) g) Sandık gelirlerini arttırmak amacıyla yatırım alanlarını inceler. Piyasa araştırması yapar. Sandığa ait işletmelerin kârlı duruma geçmesi için gereken kararları alır. Sandık Müdürünün ve İşletme Müdürlerinin bu konudaki raporlarını inceler ve Genel Yönetim Kuruluna sunar. h) Genel Yönetim Kurulundan yetki alarak, işletmelerin gereksinimi olan makina ve parçaların satınalınması veya yaptırılması, hammaddelerin temini, dış ülkelerde yetkiü teknik elemanların Türkiye'ye getirilmesi için ödenek ayırır. Satınalınma ve yaptırılma biçimi saptanır. Bu işle yetkili kişileri görevlendirir. ı) Sandık Müdürünün hazırladığı yıllık çalışma programlarını Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar. i) İşletmelerin gereksinimi olan pazarlama yerleri, bina, depo ve diğer tesislerin yeniden yapılmasına, satın alınmasına veya kiralanmasına karar verir, ödeneğini ayırır. j) İşletmelerin kâra geçmesine olanak olmadığı kanısına varırsa tamamen veya kısmen kapatılmasına veya satılmasına Genel Yönetim Kuruluna önerir. Genel Yönetim Kurulu son kararı verir. k) Sandık Genel merkezinde veya İşletmelerinde çalışan personelin niteliklerini saptar. Tayin, terfi önerilerini onaylar veya görevine son verir. 1) Sandık İşletmelerinin kârlı duruma geçmesi için her türlü önlemi alır. m) Sandık Müdürü ve personeli ile işletmelerde çalışan yönetici ve personel hakkında gerektiğinde soruşturma yapar. Soruşturmayı yürütmek üzere kendi içinden soruşturmacı tayin eder. İhtisasa ilişkin konularda dışardan bir bilirkişi tayin eder. Soruşturma dosyalarını inceler. Gerekirse işten el çektirerek Genel Yönetim Kuruluna rapor verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2483

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : n) Merkez Yürütme Kurulu Genel Kurul seçimlerini düzenler, Genel Kurulun toplanmasını sağlar. o) Genel Yönetim Kurulunun verdiği görev ve yetkileri usulüne uygun olarak kullanır. ö) Sandık ve İşletmeleriyle ilgili tahmini bütçeyi ve kadro cetvellerini hazırlar. Genel Yönetim Kuruluna son biçimini vermesi için sunar. p) Genel Yönetime sunulmak üzere 6 aylık çalışma raporu hazırlar. r) Merkez Yürütme Kurulu çalışma programım hazırlar. Genel Yönetim Kuruluna sunar. Denetleme Kurulu : Madde 23 Denetleme Kurulu; Sandık Müdürlüğünü, Merkez Yürütme Kurulunu, Genel Yönetim Kurulunu ve İşletmelerin çalışmalarım, görev ve sorumluluklarını, kâr ve zarar hesaplarını denetlemek üzere kurulur. a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından, üç asil üç yedek olmak üzere seçilir. b) Millî Eğitim Bakanlığı, Genel Hükümler içerisinde Sandığı denetler. c) Denetleme Kurulu gerektiğinde uzman kişiler çalıştırır. Uzmanların ücretleri Sandıkça usulüne uygun ödenir. Madde 24 Denetleme Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birini gizli oyla denetleme kurulu başkanlığına seçer. Madde 25 Denetleme Kurulunun hizmet süresi 2 yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan denetleme kurulu üyesi yerine ençok oy alan yedek üye geçer. Madd 26 Aylık ödentilerini ödemeyen veya özürsüz iki denetlemeye katılmayan denetçiler denetçilik görev ve yetkilerini kaybederler. Denetçi delegesi bulundukları ili değiştirseler de denetçilik görev ve yetkileri süre sonuna kadar devam eder. Üyelik sıfatı düşenlerin denetleme görevleri de kalkar. Madde 27 Denetleme Kurulu, her yıl dinlenme tatili içinde ve Ağustos ayının ilk yansında toplanır. Ancak, Genel Kurul toplantısı yapılacağı zamanlarda, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce toplanır. Denetleme Kurulu bu toplantılarını belirtilen zamanlarda normal olarak Ankara'da Sandık Genel merkezinde yapar. Sandığı ve işletmelerini yerinde denetler, yıllık hesapların işletmelerinin, Kâr/Zarar durumlarını, Genel Kurul kararlarının ne dereceye kadar uygulandığım, işletmelerin içinde bulundukları durundan, alınacak kararlan ve önerileri kapsayan bir rapor düzenler. Bu raporun bir örneğini Merkez Yürütme Kuruluna verirler. Rapor, Bilanço ve hesap cetvelleri ile birlikte tebliğler dergisinde yayınlanır. Madde 28 Raporları on gün içinde vermek zorundadır. Sandık Müdürlüğü : Madde 29 Sandığın bir Sandık Müdürü ile gereksinimine göre Genel Kurulca kabul edilmiş sayıda Sandık Müdür yardımcısı. Sayman, Hukuk ve Ticari Müşavirler, Sağlık ve teknik personel yeter sayıda memur ve yardımcı personeli bulunur. Bütün personelin sayılan, kadro dereceleri, unvanları her yılın bütçesine bağlanacak kadro cetvelleri ile gösterilir. Verilecek aylık ve ücretler o yılın bütçesine ödenek olarak konur. Madde 30 Sandık Müdürü, Sandığın bütün işlerini yasa ve Ana Statüde belirtilen hükümler çerçevesinde Merkez Yürütme Kurulunun kararlarına uygun yönetmekle görevlidir. Sandığın üçüncü şahıslara idari ve kazai mercilere karşı Sandık Müdürü temsil eder. Sandık Müdürü temsil görevini vekâlet vereceği kişilere yaptırabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2484

11 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Madde 31 Sandık Müdür yardımcıları ile saymanlar ve diğer personel Sandık Müdürünün teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulunca atanır. Madde 32 Sandık Müdürü, Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına Danışman olarak katılır. Oy hakkı yoktur. Oturum ücreti alamaz. Madde 33 Haberleşme, para tahsil, ödeme kâğıtlarım Sandık Müdürü ile Muhasebe Müdürü imzalar. Bulunmadıkları zamanlarda yerlerine imza koymaya yetkili olanları Merkez Yürütme Kurulu tayin eder. Ancak, 2.000, (İkibin) liradan fazla ödemelerde hükümlülüğü içine alan her türlü yazıya Sandık Müdürü ve Muhasebe Müdürü ile Genel Başkan veya Genel Başkan Yardımcısının da imza koyması şarttır. İlçe Kurullarına gönderilecek yardım yazıları ile diğer basılı formlar gerektiğinde Sandık Müdürlüğünce uygun görülecek yetkili personel tarafından imzalanır. Madde 34 Sandığın bütçesi ve personel kadrosu Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanır, Genel Yönetim Kurulunca onaylanır. Genel Kurula sunulur. Madde 35 Sandık ve işletmelerin hesap yılı takvim yılıdır. Geçen her yılın hesabı, yeni yıl başını takip eden 45 gün içinde Sandık Müdürlüğü tarafından işletmelere ait kâr ve zarar cetvellerini, tamamlattırarak Sandık Müdürlüğüne hesap cetvelleri ile birlikte Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Ve bir bültenle İlçe Kurulu Başkanları aracılığı ile üyelerine duyurur. Merkez Yürütme Kurulu evrakı asılları ile karşılaştırarak, yerinde inceleyerek, ençok bir ay içinde karara bağlamak zorundadır. İnceleme sonunda ihmal, zimmet, evrak tahribatı, sahte belge gibi suç veya kusurlar tesbit ettiği taktirde ilgililerin sorumluluk derecelerini tayin ederek gereken kovuşturmayı yapar, gerekirse yargı mercilerine durumu bildirir. Madde 36 Sandık Müdürlüğü, merkez ve İşletmelerdeki işlerin düzgün bir şekilde yürümesi, işletmelerin kâr'a geçmesini sağlamakla görevlidir. Bu amaçla gerek görüldüğünde personel arasında görev değişikliği yapar. Ancak, Sandık Müdürlüğü, Sandık Müdür yardımcıları ve işletme personeli hakkında değişikliği Merkez Yürütme Kurulunun kararını alarak sağlar Sandık Müdürlüğünce yardım yapılacak üyelere de ayrıca gönderilen paranın miktarını, gönderiş tarihini belirten bir yazı gönderir. Madde 37 Sandık Müdürü, Sandık merkezinde çalışan Sandık Müdür yardımcılarının, saymanların, işletme müdürlerinin birinci derecede sicil amiridir. Diğer Sandık ve İşletme personelinin ikinci sicil amiridir. Sandık personelinin birinci sicil amirleri bağlı bulundukları Sandık Müdür Yardımcılarıdır. Siciller doldurulurken servis şeflerinin bilgisi alınır. İşletmelerdeki personelin birinci sicil amirleri İşletme Müdürleridir. Madde 38 Sandık Müdürü, çalışmalarından sorumlu olduğu personeli başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür, takdirname ile ödüllendirir. Madde 39 Sandık Müdürü, yardımcılarının, servis şeflerinin ve servislerde çalışan personelin yetkilerini, çalışma düzenlerini saptayan hizmet yönergelerini hazırlar. Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar. İşletme Müdürleri, İşletme ile ilgili hizmet yönergelerini hazırlar. Merkez Yürütme Kurulundan geçmesini sağlar. Sandık Müdürü, işletmelerde çalışan personel hakkındaki uygulamaları yaparken, İşletme Müdürünün önerisini ve görüşünü alarak işlem yapar. Madde 40 Sandık Müdürü, Sandık personeli ile İşletme Müdürlerine yıllık izinlerinden başka ücretli 10 güne kadar özürlü izin vermeye yetkilidir. Sandık ve İşletmelerdeki yıllık izinleri ve kurumlarda çalışan personelin durumu gözönüne alınarak yasaların hükümlerine göre düzenlenir. Sandık Genel merkezinde personelin yıllık izinlerini Sandık Müdürü, İşletmelerdeki personelin yıllık izinlerini de İşletme Müdürleri düzenler. Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 2485

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : Toplu Sözleşme ve hizmet akitlerini düzenli şekilde uygulamasını sağlar. Madde 41 Sandık Müdürü, Sandık personeli ile İşletme Müdür ve personeline işledikleri suç ve hatalarından dolayı res'en «İşinde Kusurlu» cezası verebilir. Daha ağır ceza gerektiren suç, işleyenler hakkında kovuşturma açılması için Merkez Yürütme Kuruluna başvurur. Madde 42 Sandık Müdürü, işyeri komitesi tarafından hazırlanan disiplin yönetmeliğinin uygulanmasından doğan anlaşmazlıkları iş komitesine bildirir. Madde 43 Sandık Müdürü, Sandık merkezindeki işletmelerde çalışan sayman veya saymanlıkla görevli kişileri kişisel ve personel güvenceye bağlar. Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Madde 44 Sandık merkezinde veya İşletmelerde çalışan personel istifa ettikleri taktirde merkez yürütme kuruluna sunar. Madde 45 Sandık ve İşletme personelinin özürsüz olarak işine gelmiyenler hakkında gerekli işlemleri yapar. Merkez Yürütme Kuruluna sunar. Madde 46 Sandık Genel merkezinde çalışmaları Sandık Müdürü, işletmelerdeki çalışma saatlerini İşletme Müdürleri tespit ederler. Merkez Yürütme Kurulunun onayından geçirirler. Madde 47 Sandık Müdürlüğü Saymanlığı İşletmelere ait hesapları kontrol eder. Eksik ve yanlışları zamanında düzeltir. Saymanlıkların daha verimli çalışmalarını sağlar. Madde 48 ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel merkezinde ve İşletmelerinde çalışan personelin yaptıkları işlerin niteliğini gözönüne alarak Statüleri hakkında karar vermek yetkisi Merkez Yürütme Kuruluna aittir. Madde 49 Sandık Müdürü, her yıl Ocak ayında o yıla ait çalışma programını düzenler ve Merkez Yürütme Kuruluna sunar. İlçe kurulları ve görevleri : Madde 50 Sandık Genel merkezine bağlı olmak üzere, her ilçede birer, ilköğretim Sandık Müdürlüğünde bir, olmak üzere üç asıl üyeden ve üç yedek üyeden oluşan İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ilçe Kurulları kurulur. Madde 51 ilçe Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul temsilci adaylarının seçimi ile birlikte yapılır. Sandık üyeleri arasından dört yıl süre ile üç asil üç yedek üye seçilir. Asil üyelerin kuruldan ayrılmaları halinde en çok oy alan yedek üye kur'a çağrılır. Seçimden hemen sonra seçim tutanaklarından bir örnek Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Bir örnekte Sandık İI Seçim Kuruluna gönderilir. Madde 52 ilçe Kurulu üyeleri kendi aralarından birini gizli oyla ilçe Kurulu Başkanlığına seçerler. Madde 53 ilçe Kurulları Sandık üyelerinin Sandık Müdürlüğüyle ilgili işlerini düzenlemek Sandık işletmelerinde üretilen malları tanıtmak llk-san Pazarlarında ve Sandık mallarının satışında yardımcı olmak, Genel Kurul Temsilcilerinin seçimlerini düzenlemek. Ana Statü ve talimatlardaki görevleri yerine getirmekle görevlidirler. Madde 54 Çeşitli sebeplerle Merkez Yürütme Kurulunca feshedilen ilçe Kurulları, yeni seçim yapılıncaya kadar ilçe Kurullarının görevleri tayin edilen üyelerce yürütülür. Üyelerin tayin işine merkez yürütme kurulu İI Temsilcilerinin de görüşünü alarak yapar. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 2486

13 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 Madde 55 Ana Statü hükümlerine göre istenecek yardımlar için ilgili yardım istiyen kişi gerekli belgelerle yardımlar örneğine uygun şekilde yazılı olarak İlçe Kurulu Başkanlığına müracaat eder. a) İlçe Sandık Kurulu kendilerine yapılacak müracaatları inceler. Yardım belgelerini Ana Sattü hükümlerine göre tanzim edilmiş olduğunu görürlerse düzenliyecekleri İlçe 'Kurulu kararıyla birlikte Sandık Müdürlüğüne gönderirler. İlçe Kurulları yardım evrakım müracaat tarihinden itibaren bir hafta içinde karara bağlıyarak Sandık Müdürlüğüne göndermek zorundadır. b) Ana Statüye uygun olarak düzenlenmemiş veya noksan bulunan belgeleri tamamlatır. Müracaatı ve verilen belgeleri kabul edilir halde göremezse durumu ilgiliye en geç bir hafta içinde gerekçesiyle birlikte bildirir. Üyeden alacağı cevabı da belgeleri ile birlikte Sandık Müdürlüğüne göndermesi Merkez Yürütme Kurulu kararına bağlıdır. c) Merkez Yürütme Kurulunca yapılması karara bağlanan ve hak sahibine ödenmek üzere banka veya posta havalesi ile İlçe Kurulu Başkanlığına gönderilen yardım paralarım en geç 15 gün içinde alındı karşılığında ilgiliye ödeyerek alındıyı Sandık Kurulu üyelerinin imzalan ile tasdik edip bir hafta içerisinde Sandık Müdürlüğüne gönderirler. İmzasız belgeler geçerli değildir. Adı geçen alındı Sandık Müdürlüğüne gelmedikçe veya geçersiz olarak geldikçe para kurul başkanlığının zimmetinde sayılır. ç) Herhangi bir sebeple hak sahibine ödenmeyen yardım paralarını İlçe Sandık Kurulu Başkanlığı en geç bir ay içerisinde Sandık Müdürlüğüne iade eder. Durumu bir yazı ile bildirirler. d) Sandık Müdürlüğünce yardım yapılacak şahsa da ayrıca gönderilen paranın miktarını ve gönderiş tarihini belirten bir yazı gönderirler. Madde 56 İlçe Sandık Kurullarının düzenledikleri ödenti bordroları İlköğretim Müdürleri tarafından her ayın onuncu gününe kadar Sandık merkezine gönderilmek üzere onaylanır. Madde 57 İlçelerde İlköğretim Müdürleri, İllerde Mutemetler her yıl 1 Aralık tarihinde bölgesinden maaş alan Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerinin adlarını, kıdemlerini, görev yerlerini ve maaşlarını gösterir iki listeyi ve ayrıca her ay yeni atanan, ayrılan ve terfii durumları değişenleri bildiren bir listeyi de İlçe Sandık Kurulu Başkanına Sandık Müdürlüğüne gönderilmek üzere verilir. Madde 58 İlçe Kurulunun çalışmaları İlçe Denetleme Kurulunca Denetlenir. Denetleme Kurulu bu görevini her yıl Mart ayı başında yapar. Denetleme sonucunu bir rapora bağlar. Bu raporun bir örneğini Sandık Müdürlüğüne, bir örneğini İlçe Kurullarına, bir örneği kendilerinde kalır. Bir örneğini de İl Temsilcilerine gönderir. İlçe Sandık Üyeleri Genel Kuruluna rapor sunulur ve İlçe Kurulunun aklanması veya aklanmaması oylanır. Sandığın yapacağı karşılıksız yardımlar : Madde 59 Sandık üyelerine yapılacak karşılıksız yardımların miktarı ve koşullan Genel Kurulca saptanır. Yardımlar verilirken yardımın yapılmasına neden olan olayın olduğu tarihteki Ana Statü ve tüzük hükümleri uygulanır. Madde 60 Sandık Müdürlüğünce üyelere verilmek üzere İlçe Kurullarına gönderilen karşılıksız yardım parasından yardım alandan pul parasından başka hiçbir kesinti yapılmaz. Madde 61 Üyenin ölümü halinde, yardim alacak kimselerin istemi, İlçe Sandık Kurulunca, yerine getirilir. Madde 62 Yardımlar aşağıdaki ilkelere göre ödenir : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2487

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : a) ölüm yardımından başka yardımlar üyenin kendisine veya usulüne uygun olarak tayin edeceği vekiline veya mutemedine. b) Ölümlerde üyenin nüfus kütüğünde yazılı aile bireylerine eşit olarak pay edilmek suretiyle ödenir. Aile bireylerinden amaç ölen üyenin eş ve çocuklarıdır. Üyenin çocukları yoksa ölüm yardımı üyenin eşi anne ve babasına eşit olarak ödenir. Madde 63 Karşılıksız yapılacak bütün yardımlar için üyelerden istenecek belgeler örnekleri ile birlikte Sandık Müdürlükçe İlçe Kurullarına bildirilir. Madde 64 Üyelere yardım yapılırken Sandık geliri saptanan miktarlar üzerinden yardım istemleri merkeze intikal edince tarih sıralarına göre ve Sandığa intikâl ettiği güne göre sıraya alınırlar. Madde 65 Sandık üyesi olup on tam yıl ödenti ödemedikçe emekli yardımından yararlanılamaz. On tam yıl ödenti ödeyen üyelere emekli yardımı tabam olan 4.000, TL. ödenir. On yıldan fazla ödenti ödeyenlere emekli yardımı olarak her yıl için 400, TL. fazla ödenir. 6 aydan fazla süreler bir yıl sayılır. 30 yıldan fazlası dikkate alınmaz. Madde 66 Genel Kurul her iki yılda bir yaptığı toplantılarda sözü edilen emekli taban ikramiyesi miktarını değiştirebilir. Evlenme yardımı : Madde 67 Sandık üyesi olduktan sonra evlenenlere bir yıl içinde müracaat ettiklerinde lira karşılıksız yardım yapılır. Madde 68 Evlenenlerin her ikisi de Sandık üyesi olduğu takdirde yardım belgelerini ayrı ayrı düzenler. Madde 69 Noksansız olarak çıkarılmış okunaklı mühür vurulmak imza edilmek ve imza edenin unvanı, adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmak suretiyle resmi bir makama onaylattırılmış, evlenme cüzdanı örneği veya nüfus memurluğundan çıkarılmış onaylı evlenme kayıt örneği, İlçe Kurulu kararına bağlanarak Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Madde 70 Yukarıda açıklanan şekilde düzenlenecek evlenme yardımı isteme kâğıdı bir dilekçe ile İlçe Kurulu Başkanlığına verilir. İlçe Kurulunuzca yardım evrakının Ana Statüye uygun veya noksansız olarak hazırlandığı tespit edildikten sonra alınacak kararlarla birlikte dosya yine İlçe Kurulu Başkanlığınca Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Doğum yardımı : Madde 71 Sandığımız üyesi iken çocuğu doğan her üyeye, her çocuk için 500, TL. doğum yardımı yapılır. a) Normal doğumlarda aşağıdaki (b-e) fıkralarında yazılı belgelerden biri yardım isteme dilekçesine eklenerek İlçe Kurulu, Başkanlığına verilir. İlgili Kurul, yardım evraklarının Ana Statüye uygun ve noksansız olarak düzenlenmesini tespitinden sonra gerekli yardım kararını alır. Dilekçe eklerini Sandık Müdürlüğüne gönderir. b) Doğan çocuğunun nüfus cüzdanı örneği (bu örnek resmi bir makam tarafından okunaklı mühür vurulmak, imza edilmek ve imza edenin adı, soyadı ve unvanı açıkça yazılmak suretiyle onaylanmış ve doğum tarihin yıl, ay, gün olarak behemahal yazılmış olması) c) Resmî doğumevi veya resmî hastane raporu, ç) Resmi müracaat üzerine nüfus idaresinden alnımış onaylı kayıt örneği (Doğum tarihinin yıl, ay, gün olarak behemahal yazılmış olması) Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 2488

15 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Hastalık yardımları : d) Doğum yaptıran hekim, ebe özel doğumevi veya özel hastaneden alınmış ve o yerin sağlık amirliğince onaylanmış bir belge aslı veya tasdikli örneği, e) Köy Okullarında görevli öğretmenlerin düzenleyerek imzalıyacakları ve İlköğretim veya Millî Eğitim Müdürlüğünce onaylı bir çocuk beyannamesi, Altı ayda dünyaya gelecek çocukların doğumu da tıpca normal sayıldığından gerek müdahale ile gerek ölü olarak yapılan doğumlarda çocuğun altı aylık olduğu, bu maddedeki esaslara göre düzenlenecek belgelerde belirtildiği takdirde yine doğum yardımı yapılır. (Altı aydan evvel doğanlara yardım yapılmaz.) f) Ana ve babanın 'ikisi de Sandık üyesi oldukları takdirde her ikisine de ayrı ayrı doğum yardımı yapılır. Bu takdirde yardım isteme belgeleri ayrı ayrı düzenlenir. g) İkiz veya daha fazla doğumlarda her çocuk için ayrı yardım yapılır. Bu gibi hallerde her çocuk için ayrı belge düzenlenir. h) Yardıma esas olan bu maddede yazılı bulunan belgeler onaylayanların resmî görevleri ile adları ve soyadları açıkça yazılmalı ve mühürler okunaklı basılmalıdır. Madde 72 Sağlık Bakanlığınca tasdik edilen hastane Sağlık Kurulu Raporları ile memleketimizde tedavisi mümkün olmayıp dış memleketlerde tedavisine gerek görülen üyelere , Lira sağlık kurulu raporu gereğince refakatçi ile gideceklere , lira kadar tedavi yardımı yapılır. a) Birinci defa tedavi amacıyla dış memleketlere gönderilenlerden fayda bulamadıkları ve bir kez daha dış memlekete gönderilenlerden Sağlık Kurulunca lüzum görülüp Sağlık Bakanlığınca tasdik edilen raporlara göre ikinci bir defa yukarıdaki şartlar dahilinde dış memleketlerde tedavileri yaptırılarak gereken ödemeler yapılır. Bu miktar yukarıdaki maddede gösterilen miktarı geçmez. Üçüncü bir defa tedavi maksadiyla dış memleketlere gidenlere tedavi yardımı yapılmaz. b) Yapılacak yardımın kesin miktarı ibraz edilecek Sağlık Kurulu raporu hastane ve doktor alındısı, reçete ve yol paraları belgeleri incelenmek suretiyle Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile tespit edilir. Madde 73 Dış memleketlerde tedavi karşılığı yardım yapabilmek için : a) Sağlık Bakanlığı tarafından tasdikli Sağlık Kurulu Raporunun Merkez Yürütme Kurulunca incelenerek «Dış Memleketlerde tedavi görmesi gereklidir.» kararının verilmesi. (Bu karar tebliğ edilmeden dış memleketlere gidenlere tedavi yardımı yapılamaz.) b) Sağlık durumuna göre hangi taşıt aracı ile yolculuk yapabileceğinin hastane sağlık kurulunca tespiti. c) 72. maddede tespit edilen yardımın % 50 si, 73. maddenin (a ve b) fıkralarındaki şartları yerine getirenlere avans olarak verilir. ç) Dış memleketlerde tedavi gördüğü sırada tedavi yardımı yapılmasını isteyenlerin ilgili dış memleket sağlık kurulu raporları ile hastane ve doktor alındısı, reçete tutarlarını bildirir belgelerin memleketimiz Konsolosluğuna tasdik ettirilip gönderilmesi. d) Yurda döndükten sonra tedavi yardımı talebinde bulunanların (ç) fıkrasında belirtilen belgeleri Sandık Müdürlüğüne vermeleri gerekir. Madde 74 Yol taşıt ücretleri deniz, hava ve Demir Yollan tarifesine göre hesaplanır. Dış memleketlerde tedavi görmekteyken belge gönderip yardım isteyenlerin paralan Merkez Bankası vasıtasiyle döviz olarak gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2489

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : Sakatlanma ve malûllük yardımları : Madde 75 Yüzde yüz sakatlanan Sandık üyelerine karşılıksız olarak (10.000, ) lira verilir. Madde 76 Her ne suretle olursa olsun sakatlanan üyelere aşağıdaki fıkralarda belirtilen şartlar ve miktarlara göre sakatlanma yardımı yapılır. a) Sakatlanan üyelerin sakatlanma şekli ve yüzde hesabıyla derecesi hadisenin oluş tarihinden itibaren 2 yıl içinde resmî bir hastanenin Sağlık Kurulu raporuyla belgelendirilmesi şarttır. b) Üyenin sakatlığıyla ilgili sağlık kurulundan aldığı bu raporu örneğine uygun basılı yardım isteme dilekçesine bağlanarak İlçe Kurulu yoluyla Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Madde 77 Sakatlanan üyelere Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen Sakatlık derecelerine göre aşağıda cetvelde gösterilen miktarlarda ve her maddede gösterilen aynı çeşit sakatlanma için bir defa olmak üzere sakatlanma yardımı yapılır. Yüzde yüz sakatlanmalarda yapılacak azami yardım miktarına göre diğer sakatlıklara verilecek oranlar aşağıda gösterilmiştir : Yardım Miktarının % si Kolun veya elin tamamen kaybı 100 Omuz hareketinin tamamen kaybı 40 Dirsek hareketinin tamamen kaybı 30 Bilek hareketinin tamamen kaybı 30 Başparmak ile Şahadet parmağının kaybı 50 Başparmak ile beraber şahadet parmağından başka bir parmağın tamamen kaybı 40 Şahadet parmağı ile beraber başparmaktan- başka bir parmağın tamamen kaybı 30 Baş ve Şahadet parmaklarından başka üç parmağın tamamen kaybı 40 Yalnız başparmağın tamamen kaybı 30 Yalnız şahadet parmağının tamamen kaybı 25 Yalnız orta parmağın tamamen kaybı 15 Yalnız yüksük parmağın tamamen kaybı 13 Yalnız küçük parmağın tamamen kaybı 11 Bir bacağın dizden yukarısının tamamen kaybı 80 Bir bacağın dizden aşağısının tamamen kaybı 60 Bir ayağın tamamen kaybı 60 Bir ayağın (Bütün parmaklar dahil) kısmen kesilmesi 50 Bir bacağın hareketinin tamamen kaybı 50 Bir dizin hareketinin tamamen kaybı 30 Bir ayağın bileği hareketinin tamamen kaybı 25 Bir ayak parmağının tamamen kaybı 15 Kırılan bir bacağın iyi kaynamaması 50 Kınlan bir ayağın kaynamaması 30 Kınlan bir diz kapağının iyi kaynamaması 30 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2490

17 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Yardım Miktarının % si Bir barağın 5 cm. veya daha fazla kısalması 25 İki gözün tamamen kaybı 100 Bir gözün tamamen kaybı veya iki gözün görüş gücünün yan yarıya kaybı 40 Her iki kulağın tamamen sağırlığı 60 Bir kulağın tamamen sağırlığı 15 Kırılan alt çenenin iyi kaynamaması 40 Alt çenenin tamamen kaybı 50 Yukarıdaki cetvelde gösterilmiş bulunan sakatlanmaların derecesi daha az tehlikeli olsalar bile bunların önem derecelerine göre bu cetvelde yazılı ölçülere göre tayin olunur. ölüm yardımları : Madde 78 Sandık üyesi iken ölenlerin varislerine , (Onbeşbin) lira ödenir. Ancak, bunlardan emekliliğe hak kazanmış olanlara ayrıca emekli yardımı yapılmaz. Madde 79 ölüm yardımı yapılabilmesi için : a) ölen üyenin ölmüş olduğunu gösteren resmi belge (gömme izni kâğıdı resmi hastane, hükümet tabibliği, adlî tabib, muhtarlıkça düzenlenecek ilmühaber kâğıdı.) lerden biri. b) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Müdürlüğünce sicil kaydından çıkarılacak onaylı hizmet çizelgesi örneği, c) Nüfus kayıt örneği, ç) Aile bireylerinin adı soyadı ve ikamet adresleri ile imzalı dilekçe ile îlçe Kurulu karan Sandık Müdürlüğüne gönderilir, d) Eş ve çocukları olmayan üyenin bu yardımı kanunî varislerine ödenir. Madde 80 Üyenin ölümünde aile bireylerinin müracaat edememiş olmaları halinde gerekli belgeler bilâhare ibraz edilerek ölüm ihbarı ile İlçe Kurulunca yapılabilir. Madde 81 ölüm yardımları, yardıma hak kazanmış bulunan aile bireyleri arasında eşit olarak paylaşılır. Madde 82 Üyenin ölümünde yapılacak yardımda : üyenin ölümüne varis lerinden birinin veyahut bir kaçının kasten sebep olanlar yardım alamaz. Diğer varisler hak sahibidir, (ölüme sebep olan varise düşecek para Sandığa kalır.) Madde 83 Üyenin defni sırasında İlçe Kurulunun bildirimi üzerine (3.000, ) lira avans olarak Sandık Müdürlüğünce İlçe Kurulu başkanı adına bekletilmeden telgraf ile gönderilir; elden ödenir, İlçe Kurulu tarafından yapılacak yardımdan düşülür. Madde 84 Aile bireyleri bulunmayan üyelerin ölümünde yapılmış olan cenaze ve mezar masrafları ölümün hakkı olan yardımı geçmemek kaydıyle resmî belgelere dayalı olarak yapılır. Madde 85 ölen üyenin geçmiş dönemlerden Sandığa borcu bulunduğu takdirde bu borcun tamamı yapılacak yardımdan kesilir. Madde 86 Sel, yangın, deprem, evi tahrip edilen ve heyelan gibi doğa! afetlerden birisinden evi veya eşyası zarara veya hasara uğrayan üyelere gerekli belgelerin sandığa gönderilmesi koşulu ile 2.000, lira karşılıksız yardım yapılır Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 2491 : 2491

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : Doğal Afetler üye veya aile bireylerinden (Ana, baba, eş ve çocuklarından herhangi birisinin ağır yaralanması halinde üyeye ayrıca 1.000, lira karşılıksız yardım yapılır.) Doğal afetler yardımının yapılabilmesi için : a) Yetkili makamlardan birinin (illerde İl Millî Eğitim Müdürü, ilköğretim Müdürü, ve İI Sandık Kurulu başkanı) ilçelerde (Kaymakam, İlköğretim Müdürü, ilçe Sandık Kurulu Başkanı), Köylerde (Muhtar, Okul Müdürü, ilçe Sandık Kurulu Başkanı oluşturacağı ve bir de teknik elemanın Katılacağı komisyon tarafından zarar ve ziyanı saptanmasına dair onaylı bir belgenin. b) Hasar gören evin,il ve ilçelerde tapu sicil muhafızlıkları veya memurlan, köylerde t>u maddenin (a) fıkrasında belirtilen yetkili makamlar tarafından üyenin kendisine ait olduğunu belirten onaylı bir belgenin. c) Zarar gören üyenin imzalıyacağı basılı form yardım isteme dilekçesinin İlçe Kurulu karan ile birlikte Sandık Müdürlüğüne gönderilmesi gerekir. ç) Olayın oluş tarihinden başlıyarak 6 ay içinde istenmiyen doğal afetler yardımları ödenmez. Madde 87 Üyeliğe yeni girme, yer değiştirme vb. nedenlerle ödentisini düzenli ödemeyen üyelerin kalan borçlan % 10 gecikme zammı ile alınır. Madde 88 Karşılıksız Yardım isteminde bulunan üyeler Ana Statüye göre hazırlanacak belgelerle birlikte ilk kez bağlı bulundukları ilçe Kurulu Başkanlığına başvururlar. Ancak, hastalık veya çok önemli nedenle bağlı bulunduktan ilçede bulunmuyor ise, geçici olarak bulundukları yerin Millî Eğitim Müdürlüğüne başvurarak acil durumunu belgelemek koşuluyla o yerin Merkez ilçe Kuruluna gönderilir. Kurul uygun bulduğu takdirde yardım istemini karara bağlıyarak San dik Müdürlüğüne gönderir. Ancak aldığı kararın bir örneğini de yardım isteminde bulunan üyenin bağlı olduğu ilçeye gönderir. Madde 89 Emekli olupta üyeliğini sürdürmeyenler ile ölüm yardımları iki yıl, diğer yardımlar bir yıl içinde hak sahibi veya vekili tarafından müracaat edilmediği takdirde bu yardımlar zaman aşımına uğrar. Yardımlar yapılmaz. Zaman aşımının başlangıç tarihi : a) Üyenin ölüm tarihi, b) Üyenin emeklilikten ayrılma tarihi (Emeklilik veya layrılış yardımı için) c) Hastalık yardımında, hastanede taburcu olduğu gün veya sağlık kurulu rapor tarihi. Başlangıç olarak alınır, yardım için yaptığı müracaat tarihine kadar hesap edilir. Zaman aşımı yoksa işlem devam eder. Madde 90 ölüm yardımı hariç diğer karşılıksız yardımlar üyenin kendi sine veya usulüne uygun bildireceği vekil veya mutemedine ödenir, ödeme emirlerinin bir sureti mutlaka hak sahibinin adresine Sandık Müdürlüğünce yollanır. Madde 91 Yardım paralan hak sahiplerine tam olarak ödenir. Alındıya yapışacak pul parasından başka hiçbir kesinti yapılmaz. İl sandık seçim kurulu ve seçim yöntemleri : Madde 92 İl Sandık Seçim Kurulu, merkez ilçe Sandık Kurulu Başkanı, ilköğretim Müdürü, ile Genel Kurul divanından oluşur. Sandık Müdürlüğü bir genelge ile Mart ayının ilk haftasının içinde seçimlere ilişkin esasları, İl Sandık seçim kurulu üyesi ilköğretim Müdürlüklerine gönderir, ilköğretim Müdürlükleri, toplantnıın gün, tarih ve yerini bir yazı ile gündemini de ekleyerek Okul Müdürlükleri kanalıyla tüm öğretmenlere imza karşılığında duyurur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2492

19 27 Temmuz 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Belirtilen günde ve saatte İlçe Sandık Kurulu başkanının başkanlığında toplanır. Üyelerin dilek ve isteklerini saptanmasından ve dile getirilmesinden sonra seçimlere geçilir. Her üye, bir kâğıda üç isim yazarak divana verir. Divanca yedek üye, 2 asil, 2 yedek denetleme kurulu ile, İlçe temsilcilerinin ayrı ayrı yazarak divana verir. Divanca açık tasnif yapılarak asil ve yedek üyeler saptanır. Divan düzenleyeceği seçim başkanlığına, birini de Sandık genel merkezine gönderir. İl temsilcilerin seçimi : İl Sandık Seçim Kurulu ilçelerden gelen seçim tutanaklarını aldıktan sonra 15 Mayıs'a kadar seçilen İlçe temsilcilerine bir duyuru yaparak İl Temsilcilerini seçmek üzere toplantıya çağırır. Gönderilen duyuruda toplantının yeri, günü ve saati belirtilir. İlçe temsilcileri belirtilen gün ve saatte toplanarak gizli oy açık tasnifle İl Temsilcilerini ve yedeklerini seçer. Seçim sonuçlan İl Sandık Seçim Ku rulunca da onaylanarak bir örneği Sandık Genel Merkezine, bir örneği de İl Temsilcilerine en geç Mayıs ayının sonuna kadar gönderilir. Görevini zamanında gereği gibi yerine getirmiyen ve kasıtlı hareket içinde bulundukları saptanan Kurullar hakkında Genel Hükümler içinde soruşturma ve dava açılır. Yapılacak İlçe, İl ve Genel merkez Genel Kurul seçimleri için Sandık üye leri, seçimin yapıldığı günlerde izinli sayılırlar. Madde 93 Sandık Merkez Yürütme Kurullarına, Denetim Kuruluna, Genel Kurul Temsilciliğine, İlçe Kurulu üyeliğine bir önce seçilenler tekrar aday ola bilirler ve seçilebilirler, ilçelerden 10 öğretmen dahil (1) 100'den yukarı (2) İlçe Temsilcisi seçilir. Madde 94 Seçimler, Sandık işlerinde görev alanlar yenileri gelip devir teslim işlerini yapıp işe başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Madde 95 Devir teslim tutanaklarının bir örneği Sandık Müdürlüğüne gönderilir. Madde 96 İlköğretim müdürleri eski İlçe Kurulu Başkanının görevinin sona erdiğini yeni İlçe Kurulunun göreve başladığını ye tatbiki imzasını İlçenin banka ve postanelerine bildirir. Madde 97 İlçe Kurulları seçimi aşağıda yazılı hallerden biri nedeniyle yenilenebilir. a) ilçedeki Sandık üyelerinin 2/3 sinin (isteği ile, b) İlçe Kurulunun Sandığa ait işleri iyi yürütmediği. Sandığa ait paraların ve bordroların zamanında sandık müdürlüğüne gönderilmediği, üyelere ödenmek, üzere gönderilen paraların hak sahiplerine zamanında ödenmediği, Sandık aleyhine asılsız propaganda yaptıkları hukuken,saptanan, yardım isteklerini zamanında Sandık Müdürlüğüne göndermediği, seçimlerde hile yaptığı, Sandık Müdürlüğünce İl Temsilcisi ve denetleyiciler tarafından yapılanlar. c) İlçe Sandık Denetleme kurulu üyelerince (b) fıkrasında belirtilen kusur lan görülen sandık kurulları, d) İlçe Kurulu asil veya yedek üyelerinin toptan görevi bıraktıkları veya yedekleri bitmiş olduğu. Madde 98 İLçe Kurulu üyeleri ile denetçiler ve genel kurul.temsilcilerinin seçimi normal olarak 4 yılda bir yapılır. Genel (Kurul temsilciliği seçimi süresini beklemeden yapılması ancak, Genel Kurulun kararı ile mümkün olur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2493

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 27 Temmuz 1977 Sayı : Madde 99 İl ve İlçelerdeki Sandık kurulları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardan (Bina, okul vs.) yararlanarak çalışmalarını sürdürürler. Yetkililer bu çalışmaların iyi yürütülebilmesi için gerekli kolaylıkları sağlarlar. Madde 100 Seçimlere yapılacak itirazlar seçim tarihinden itibaren İlçe Sandık seçim kuruluna 3 gün içinde İl Sandık seçim kurulunca yapılacak.itiraz lar 7 gün içinde yapılır. Madde 10 i İlçe Sandık Kurulu Başkanlıklarına Sandık hizmetlerini yapmaktan doğan giderlerine karşılık olarak o İlçeye ait ödentilerin % 4 ü verilir. (Ancak bu miktar ayda (300, )lirayı hiçbir şekilde geçemez.) Genel hükümler : Madde 102 Sandık yönetiminde görev alan Genel Yönetim Kurulu ile Yü tütme Kurulu üyeleri, Sandık Müdürü, Sandık Müdür yardımcısı ile işletme müdür ve yardımcıları, sayman, atölye şefleri ilk ay içinde Mal Beyanında bulunurlar. Madde sayılı Yasa gereğince Sandığın mevcut gelirleri ve ala cakları Devlet Mallarına ait hak ve rüçhana haizdir. Sandık gelirleri her çeşit vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve devir edilemez. Madde 104 Bu Ana Statüde değişiklik Genel Kurula katılan üye tam sa yısının yandan bir fazlasıyla yapılır. Madde 105 Bu Ana Statü 10/2/1977 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Tebliğler Dergisinde de yayımlanır. Madde 106 Bu Statünün malî hükümlerinin giderler kısmı 1 Ocak 1977 tarihinden itibaren uygulanır. Yukarıdaki tarihe kadar yapılacak tüm karşılıksız yardımlar eski Ana Statü hükümlerine göre uygulanır. Madde 107 Üyelerle Sandık Müdürlüğü arasındaki parasal Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. ihtilaflardan Madde 108 Bu Ana Statünün yürürlüğe girdiği tarihten önceki işlemlerde bundan önceki yürürlükte bulunan Statü hükümleri ve Yönetmelikler uygulanır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumlan Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, özel Dal Hastaneleri, Sağlık Merkezleri, Tabip, Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personeli, Hizmetliler ve Talak Kadro Dağılımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik Madde 1 Bakanlığımıza bağlı 100 Yataklı Hastanelerimizde Fizik Tedavi Servisi açılması ile Standart Personel ve Kadro Dağılımı Yönetmeliğine 1 Fizik Tedavi Uzmanı, 1 Fizik Tedavi Teknisyeni, 2 Fizik Tedavi Teknisyen Yardımcısı, 2 Hemşire, 2 Hemşire Yardımcısı, 4 Hizmetli kadroları ilâve edilmiştir. Madde 2 Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı günden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2494

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) .././20... YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ( Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Yıldırım Beyazıt

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,

Tüketici : Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, TÜKETĐCĐ KONSEYĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 1 - Vakıf Senedinin 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tahsise

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kamu kurum

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI DELEGE SEÇİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakıf Vakıf

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ

ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ ANİMASYON TEKNOLOJİLERİ VE OYUN GELİŞTİRME KULÜBÜNÜN TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ MEZUNLAR DERNEĞİ (BKMD) BÜTÇE YÖNETMELİĞİ KISIM 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE İLKELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Bahçeşehir Kolejleri Mezunlar

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK

MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK MÜYORBİR -MÜZİK YORUMCULARI MESLEK BİRLİĞİ DENETLEME KURULU YÖNERGESİ BÖLÜM I AMAÇ KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK Amaç Madde: 1 Bu Yönergenin amacı, MÜYORBİR -Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ve bu bağlamda

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci

Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci Öğrenci Toplulukları Açılması İş Akış Süreci BAŞVURU Öğrenciler Kurmak istedikleri topluluğa ait belgeleri teslim ederler. 1-Tüzük 2-Üye isim Listesi 3-Üyeler 4-Geçici Yönetim Kurulu Listesi 5- Danışman

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27021

Resmî Gazete Sayı : 27021 11 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27021 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 989 1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.5.1979, No: 7/17725 Dayandığı Kanunun Tarihi : 30.5.1973, No: 1738 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar.

Madde 2-Bu Yönetmelik 6643 sayılı yasanın l inci maddesinde belirtildiği gibi Türk Eczacıları Birliği'ne kayıtlı olan tüm eczacıları kapsar. TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.05.1997 Sayı: 22983) BiRiNCi BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Eczacıları Birliği

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ

TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ TÜRKĐYE SEKTÖR MECLĐSLERĐNĐN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Resmi Gazete Tarihi: 12/02/2005

Detaylı

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş : MADDE 1 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12. Maddesi ve buna bağlı İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Dernekler Tarafından Kurulan Sandıkların

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı