ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Ahmet DURMUġ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. Ing. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMĠġ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Universite Paul Sabatier, INSA de Touluse, France 1973 Doktora ĠnĢaat Mühendisliği Universite Paul Sabatier, INSA de Touluse, France Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Uygun, Ġ., "Betonarme Bir Fabrika Yapısının TaĢıma Gücü Yöntemi Ġle Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1983, 300 sayfa. 2. Eyüboğlu, U., "Betonarme Bir Konut Yapısının TaĢıma Gücü Hesap Yöntemiyle Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 1983, 325 sayfa. 3. Turan, Ç., "Betonarme ve Öngerilmeli Beton Siloların Projelendirme Esasları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 1986, 127 sayfa. 4. Ġpekçi, Ö., "Betonarme Bacalar, Hiperbolik Soğutucular ve Projelendirme Esasları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 196 sayfa. 5. Ayvaz, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların Mekanik DavranıĢları ve Betonarme Narin Kolonların Hesabı", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 120 sayfa. 6. Ayazoğlu, Ü., "Betonarme Siloların Projelendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Yönetmeliklerin KarĢılaĢtırılması", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 264 sayfa. 7. Yazıcı, N., "Betonarme Konut Tipi Bir Yapının TaĢıma Gücüne Göre Bilgisayarla Projelendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 120 sayfa. 8. Doğangün, A., "Betonarme Sıvı Depoları ve Projelendirme Ġlkeleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1989, 298 sayfa. 9. Hüsem, M., "Dikdörtgen Kesitli Betonarme Sıvı Depolarının Projelendirilmesinde Kullanılan ÇeĢitli Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1990, 190 sayfa. 1

2 10. Köse, A., "Duvar ve Duvar Panolarının Yekpare ve Prefabrike Çerçeve Sistem Yapıların Yatay Yük Altındaki DavranıĢlarına Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1990, 149 sayfa. 11. Ataman, R., "Beton Yapıların Yangın Dayanımlarının Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1991, 179 sayfa. 12. Pul, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun Dayanım ve AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1994, 86 sayfa. 13. Karaca, Z., "Bir Sentez Çalısması IĢığında Nervürlü Donatıya Sahip Hafif ve Geleneksel Betonarme KiriĢ DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1996, 126 sayfa. 14. DurmuĢ, M., "Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Karot Numune Dayanımı Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mart 1996, 92 sayfa. 15. Gürsoy, Y., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Ağır Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1997, 150 sayfa. 16. Ustaoğlu, L., "KöĢegen Elemanların Çerçeve Sistem Yapı DavranıĢına Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ekim 1997, 105 sayfa. 17. Akkurt, M.Y., "Betonarmede Onarım-Güçlendirme ve ÇeĢitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme DöĢeme Plaklarının DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,Temmuz 1998, 138 sayfa. 18. Gürsoy, ġ., "Deprem Bölgelerindeki Betonarme Ġstinat Duvarlarının Analitik ve Sayısal Yöntemleri Kullanan Bilgisayar Yardımıyla Projelendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2000, 130 sayfa 19. Dahil, H., "Yüksek Performanslı Beton-Donatı Aderansının Geleneksel Beton-Donatı Aderansıyla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 2001, 93 sayfa. 20. Gözaçan, A., "Betonarme Karotlar Yardımıyla Yapılardaki Beton Dayanımının Daha Gerçekçi Olarak Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mayıs 2002, 87 sayfa. 21. Burnaz, O., "Betonarme Yapılarda Yangın ve Yangın Tasarımlarının Bir Model Üzerinde Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Aralık 2002, 143 sayfa. 22. Aliyazıcıoğlu, C., "Betonarme Endüstri Bacalarının Zemin EtkileĢimini de Dikkate Almak Suretiyle Tasarımları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 2004,233 sayfa. 23. Özdemir, Ç., "Betonarme Konutların ÇeĢitli Emniyet Düzeylerine Göre Projelendirilme ve Güçlendirilme Ġlkeleri", Yüksek Lisans Tezi,KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,Haziran 2005, 302 sayfa. 24. ARSLAN, M. E., "Eğilmede TaĢıyıcı Hafif Beton-Donatı Aderansının Geleneksel Beton-Donatı Aderansıyla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 102 sayfa. 25. ÖZTÜRK, H. T., Tüneller ve Tasarım Ġlkeleri Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 162 sayfa. 26. ÖZ, E., Betonarme Bacaların Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yapısal Çözümleme Yöntemleri Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 169 sayfa. 2

3 27. TAġ, N. C., Betonarme Binaların Tasarımına ĠliĢkin Temel ilkeler ve Betonarme Bir Konutun Yürürlükte Bulunan Yönetmeliklere Göre Tasarımı Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2013, 302 sayfa. 28. BĠRDANE, M., Binaların Yangına KarĢı Dayanıklıklarının ÇeĢitli Malzemeler Yardımıyla Arttırılmasının Ġncelenmesi, KTÜ Fen Blimleri Enstitüsü,Trabzon,(Devam ediyor). 29. SARIALĠOĞLU, M.Yerli Malzemelerle Üretilen Çelik Lifli Betonların Mekanik DavranıĢlarının Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Devam ediyor). 30. YAZICI, S., Payandalı Ġstinat Duvarlarının Tasarım Yöntemleri ve Bir Uygulkama,Yüksek Lisans Tezi(Devam ediyor) 6.2. Doktora Tezleri 1. Hüsem, M., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Hafif Agregalarından Biriyle Yapılan Hafif Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1995, 174 sayfa. 2. Doğangün, A., "Dikdörtgen Kesitli Su Depolarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Depo-Sıvı-Zemin EtkileĢimini Dikkate Alarak Analitik Yöntemlerle KarĢılaĢtırmalı Deprem Hesabı", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Temmuz 1995, 237 sayfa. 3. Amil, A.P., "Betonarme Yapılarda Kullanılan BaĢlıca TaĢıyıcı Sistemler ve Dolgu Duvarların Olumlu Etkilerini Artıran KöĢegen Elemanların Betonarme Perdelerle KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 1999, 177 sayfa. 4. Karaca, Z., "Betonarme Silindirik Siloların Deprem Etkisindeki DavranıĢlarının Analitik ve Sayısal Yöntemlerle KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, ġubat 2000, 184 sayfa. 5. Pul, S., "Doğu Karadeniz Bölümü Agregalarıyla Yüksek Performanslı Beton Üretimi ve Özeliklerinin Diğer Betonlarla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mart 2000, 190 sayfa. 6. Gürsoy (Akgün), Y., " Kısmen Öngerilmeli Yüksek Performanslı Beton KiriĢlerin DavranıĢları", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ekim 2003,201 sayfa. 7. Gürsoy, ġ., "Betonarme Ġstinat Duvarlarının Zemin EtkileĢimini de Dikkate Almak Suretiyle Deprem Yüklerine Göre Tasarımı", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 2006,268 sayfa. 8. BURNAZ, O., "Betonarme Yapılarda Yangın ve Bu Yapıların Yangın Etkisi Altında Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, ġubat 2010,312 sayfa. 9. ġeker, ġ., "Mimar Sinan Camilerinin Statik ve Dinamik Yükler Etkisinde DavranıĢlarının Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2011,355 sayfa. 10. ÖZTÜRK, H. T., Tüneller ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Sığ Tünellerin Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla Optimum Tasarımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Nisan 2013, 227 sayfa. 11. ARSLAN, M. E., Güçlendirilen Çevrimsel Yüklere Maruz Özelikleri Farklı Betonarme Çerçeve DavranıĢlarının Deneysel ve Teorik Olarak Ġncelenmesi Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2013, 190 sayfa. 12. ÖZ, E., Betonarme Baca Türü Yapıların Depreme Göre Zemin EtkileĢimli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.(Devam ediyor). 3

4 13. TÜRKELĠ, E., Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢli Plak Köprülerin Optimum Tasarımı Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,(Devam ediyor) 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "le Role des Effects Transversaux Dans la Fléxion des Planchers Nérvures en Béton Armé: Conséquences Sur la Sécurité", Annales de l'itbtp, No.376 série EM/173, Paris,Octobre 1979, sayfa: ve bu makale seçkin makale olarak sadece bir kapak geçirilerek olduğu gibi Association Française du Béton, No.144, Octobre 1979'da da yayınlanmıģtır. 2. AYVAZ, Y., DURMUġ, A., "Earthquake Analysis of Simply Supported Reinforced Concrete Slabs", Journal of Sound & Vibration, 187, 3 (1995) DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., AYVAZ, Y., "Static and Dynamic Analysis of Rectangular Tanks by Using the Lagrangian Fluid Finite Element", Computers&Structures, vol:59, no:3, 1996, pp: DOĞANGÜN, A, DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Earthquake Analysis of Flexible Rectangular Tanks Using the Lagrangian Fluid Finite Element", European Journal of Mechanics-A/Solids, vol:6, no:1, 1997, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., Analysis Of Rectangular Reinforced Concrete Liquid Stroge Tanks By Using Yield-Line Theory, International Journal For Computational Civil And Structural Engineering Vol 1, Issue 3, 2001, pp: OYMAEL, S., DURMUġ, A., Effect Of Sulphates On Elastic Modulus Of Concrete Samples Made From Blends Of Cement With Oil Shale Ash Oil Shale, Estonian Academy Publishers,2006,Vol 23, No.2, pp DOĞANGÜN A, KARACA Z, DURMUġ A, SEZEN, H, Cause of Damage and Failures Silo Structures, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol 23, No 2, April , pp GÜRSOY ġ., DURMUġ A., Investigation of Linear and Nonlinear of Behaviours of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls According to The Earthquake Loads Considering Soil-Structures Interactions Structural Engineering and Mechanics, Vol 31, No 1 (2009) 9. ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Investigation of Bond Behavior Between Lightweight Aggregate Concrete and Steel Rebar Using Bending Test, Computers and Concrete an International Journal, Vol 8, No 4, August 2010, pp KARACA Z., DURMUġ Ah., Investigation of usability of lightweight Concrete produced with Natural Eastern Aggregates in Reinforced Concrete Beams, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Vol.24, No.7, doi: /(asce)mt ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ay., DURMUġ Ah., Optimum Design of a Reinforced Concrete Beam Using Artificial Bee Colony Algorithm, Computers and Concrete an International Journal,Techno-Press, Volum,10,Number,3, September 2012, pp ZANDĠ Y., AKGÜN Y., DURMUġ A., Investigating the Use of High Performance Concrete in Partially Prestressed Beams and Optimization of Partially Prestressed Ratio, Indian Journal of Science and Technology, 5,7, 2012, DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ah., A Reliable Approach for Determining Concrete Strength in Structures by Using Cores, Computers and Concrete an International Journal,Techno-Press, Vol 11, No5, 2013, pp

5 14. ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ah., Optimum Cost Design of RC Columns Using Artificial Bee Colony Algorithm, Structural Engineering and Mechanics, Vol45,Number5, 2013, pp ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Modal Identification of Different RC Frames Using Experimental Measurements, journal of Testing and Evaluation, Vol. 41, No. 6, Doi: /JTE ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Finite Element Model Updating of In-filled RC Frames with Low Strength Concrete Using Ambient Variation Test, Earthquakes and Structures, An International Journal, Vo.5, No.1, 2013, ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Construction Stage Effect on Dynamic Characteristics of RC Frame Using Operational Modal Analysis, Computers and Concrete, An International Journal, Vol. 12, No. 1, 2013, ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Modal Testing and Finite Element Model Calibration of In-filled Reinforce Concrete Frames, Journal of Vibration and Control, DOI: / Available Online at Sage Journals Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., Sur Les Méchanismes De Ruine De Poutres En Béton, C.R. Acad. Sc. Paris, t.879, Série : B, 1976, pp ARNAUD, M., DURMUġ, A., LORRAIN, M., Compartement Mécanique Des Plancher Nervurés En Béton Armé Association Francaise Du Béton, Cahiers De l A.F.B., No.144, Octobre, 1979, pp DURMUġ, A., PUL, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, cilt:6, sayı:3, Temmuz 1995, sayfa: DURMUġ, A., PUL, S., "The Effect of the Petrografic Origin of the Aggregate on theworkability of Concrete",Technical Journal, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 95, December 1995, Volume 6, pp: OYMAEL S., ġen L., DURMUġ, A., Durabılıty Of Pozzolanıc Cement Added Mıcroconcrete Agaınst To Sulphates e-journal of New World Sciences Academy, A0030, Mayıs GÜRSOY, ġ., DURMUġ, Ah., Investigation of Nonlinear Soil Behaviours of Reinforced Cantilever Retaining Walls Considering Different Backfill Soil Conditions According to the Earthquake Loads, Technology, 14(1); 37-49, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "Sur Les Mécanismes de Ruine de Poutres en Béton", International Nazım Terzioğlu Symposium on Mathematics, Trabzon, Septembre 1982, Karadeniz Üniversitesi Mathematical Journal, vol:v., No:1, Trabzon, 1982, sayfa: DURMUġ, A.,HÜSEM, M., "The Structural Analysis of Rectangular Water Tanks Using Different Methods", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Analysis of Reinforced Concrete Slabs Subjected to Triangular Distributed Loading by the Yield Line Theory", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Comparing The Behavior of Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete Beams in Bending", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp:

6 5. AYVAZ, Y., DURMUġ,A., DOĞANGÜN,A., "Investigation of Effects of Column-Beam Rigidity Ratio on Behavior of Reinforced Concrete Structures Subjected to Earthquakes", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., AYVAZ, Y., "Finite Element Analysis of Seismic Response of Rectangular Tanks Using Added Mass and Lagrangian Approach", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: AYVAZ, Y., DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., "Earthquake Behavior of Frame Structures With Different Stiffening Members", Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DOĞANGÜN, A., AYVAZ, Y., DURMUġ,A., "Earthquake Analysis of Water Towers", Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DURMUġ,A., Reasons For Being Out of Service for Reinforced Concrete Structures in Erzincan Earthquake, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DURMUġ,A., KARACA, Z., Investigation of Behavior of Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete Beams With Deformed Bars, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997 vol:iii, pp: DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., Comparative Study of Heavyweight Concrete Produced Using One of the Natural Heavyweight Aggregates Present in the Eastern Blacksea Region With Traditional, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997 vol:iii, pp: DURMUġ, A., DURMUġ., M., Effect of Load History and Reinforcement on Core Strength, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:iii, pp: HÜSEM., M., DURMUġ, A., Some Properties of Lightweight Concretes Produced by Natural Lightweight Aggregates, Tehran, May 4-6, 1997, vol:iii, pp: KARACA, Z., DURMUġ, A., "EklenmiĢ Kütle ve Lagrange Tipi YaklaĢımlar Kullanılarak Silindirik Siloların Deprem Yükleri Altında DavranıĢlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Ġncelenmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa HÜSEM, M., DURMUġ, A., PUL, S., "Donma-Çözülme Olayının Yüksek Performanslı Beton Basınç Dayanımına Etkisi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa PUL, S., HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Trabzon Yöresi Agregalarıyla Üretilen Yüksek Performanslı Betonun Mekanik Özelikleri ve Betonarme KiriĢ DavranıĢları", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa GÜRSOY, Y., DURMUġ, A., "Doğu Karadeniz Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa DURMUġ, A., HÜSEM, M., "An Investigation on Behaviour of Lightweight Concrete Subjected to Uniaxial Compression", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Deprem Yüklerine Göre Ġncelenmesi, Fifth International Congress On Advances In Civil Engineering, ĠTÜ-Ġstanbul, September 2002, Ġstanbul, Sayfa GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımı, Sixth International Conference On Advances In Civil Engineering (ACE2004), October, 6-8, 2004, Boğaziçi University, Ġstanbul- Turkey. 6

7 21. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Betonarme KiriĢ ve DöĢemelerin Yangına Göre Tasarımlarında Kullanılan Bazı Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması, Sixth International Conference On Advances In Civil Engineering (ACE2004), October, 6-8, 2004, Boğaziçi University, Ġstanbul-Turkey. 22. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ A., Bodrum Kat Duvarlarına Etkiyen Deprem Yüklerinin Farklı Yöntemlerle Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 23. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., CERYAN, ġ., Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Bölgelerindeki Ġstinat Duvarlarının DavranıĢlarına Etkileri Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 24. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢlerde Yüksek BaĢarımlı Beton Kullanmanın Yararları Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 25. KARACA, Z., KARAĠSMAĠLOĞLU, S., DURMUġ A., Çok Katlı Eğik Elemanlı Çerçeve Sistem Betonarme Yapıların Deprem Yükleri Altında DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 26. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Betonarme Yapı Elemanlarının Kavlamayı Dikkate Alan Yangın Tasarımı Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 27. DURMUġ, A., ALĠYAZICIOĞLU, C., ÖZ, E., Betonarme Bacaların Rüzgar Yüklerine Göre Tasarımı Ġçin ACI ve CICIND Yönetmeliklerinin KarĢılaĢtırılması Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 28. DURMUġ, A., DAHĠL, H., ARSLAN, M., E., Yüksek BaĢarımlı Beton- Donatı Aderansının Ġncelenmesine Katkı Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 29. DURMUġ, A., AKKURT, Y., ÖZTÜRK, H., T., ÇeĢitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme DöĢeme Plaklarının DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 30. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ,A., Betonarme Konsol Ġstinat Duvarlarının Depremde Doğrusal ve Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 31. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Yangın Etkisindeki Yapıların Sıcaklık-Zaman Eğrilerinin Bir Model Üzerinde Ġncelenmesi, Uluslararası Afet Yangın Güvenlik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Nisan 2007, TÜYAP, Bursa 32. GÜRSOY, ġ., HÜLÜR B., DURMUġ, A., Ġstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımında Duvar Tipinin Önemi International Earthquake Symposium, Bildiriler CD si, Ekim, Grand YükseliĢ Hotel, Kocaeli/TÜRKĠYE. 33. DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H., T., ARSLAN, M., E., Tünel Kaplamalarının Tasarımında Kullanılan Bazı Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya 34. DOĞANGÜN A., DURMUġ, A., DURMUġ, A., Stok Yapılarının Tasarımına ĠliĢkin Genel Bir YaklaĢımın Temel Ġlkeleri ve Türkiye Silo Yönetmeliği International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 35. AKGÜN Y., DURMUġ, A., Depremselliği Yüksek Bölgelerde Kısmen Öngerilmeli Beton Yapı Tekniğinin Kullanımının Önemi International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 7

8 36. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ, A., Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı-Zemin EtkileĢiminin Rolü International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 37. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Parametric and Comparative Analyses of Seismic Pressures Acting on Retaining Walls Using Different Analytical Methods and Turkish Earthquake Code International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Bildiriler Kitabı, pp , Ekim 2007, Antalya. 38. ÖZTÜRK, H.T., ARSLAN M.E., DURMUġ A., Discussion of Some Methods Used in the Design of Tunnel Lining Sekizinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Sayfa , Eylül 2008, Kuzey Kıbrıs. 39. DOĞANGÜN A., DURMUġ A., DURMUġ A., Principles of Analysis of Granular Materials Storage Structures and Calculation of Silos Sekizinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Sayfa , Eylül 2008, Kuzey Kıbrıs. 40. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., Dikdörtgen Kesitlli Sığ Tünellerin Deprem DavranıĢlarına Pratik Bir YaklaĢım Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sayfa , 1-2 Ekim 2009, Sakarya. 41. DURMUġ, A., DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H.T., Yapıların Onarım ve/veya Güçlendirilmesinde Ġzlenecek Yol ve Bir Uygulama Örneği, Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Sayfa , Ekim 2009, Diyarbakır. 42. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Advantages of Usıng Hıgh Performance Concrete ın Partıally Prestressed Beams and Optımızatıon of Partıally Prestressed Ratıo, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 43. ÖZ, E., DURMUġ, A., The Comparıson of the Structural Analysıs Results of Reınforced Concrete Chımneys Accordıng to Dıfferent Wınd Speed, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 44. ARSLAN, M.E., DURMUġ, A., Investigation of Bond Behavior of High Performance Concrete and Ordinary Concrete in Bending Using Bending Test, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 45. DURMUġ, A., ARSLAN, M.E., ZANDĠ, Y., The Use of Lightweight Concrete in Reinforced Concrete Structures and Status in Turkey, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 46. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Comparative Study of Earthquake Behaviour of 3D Frame Structures With Different Stiffning Members Considering Soil-Structures Interaction, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 47. KARACA, Z., DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Comparative Analysis of Cylindrical Silos Subjected to Earthquake By analytical and Numerical Methods, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 48. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., A practical Approctimation to Earthquake Behavior of Rectangular Shallow Tunnels, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 49. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., ^ Comparative Study of Behaviors of Repaired and Strengthened or Strengthened RC Plates By Using Different Techniques, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 50. DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ. A., ZANDĠ, Y., An Approach for Determining Hardened Concrete Strenght, Existing in Structures, with Sufficient Accuracy, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 8

9 51. DURMUġ, A., Effects of Floor Slabs on Behaviour of Prestressed and Particularly Prestressed Concrete Beams 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 52. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Exposed to Parametric Fire 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 53. BURNAZ, O., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Fire Analysis of Reinforced Concerete Beams with 2D Plane Stress Concrete Model 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 54. BURNAZ, O., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Determining the Temparature Distributions of Fire Exposed Reinforced Concrete Cross Sections with Different Methods, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 55. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., PUL, S., SHAMSALGORAĠE, M., An Innovative Method for Increasing Plasticity Against Buckling By Using Two Coupling Straps Connected to the End of Co-Axial Braces, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 56. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., Analysis of Buckling and Studying Optimum Ratio of Diameters of Two Concentric Steel Rings as a Ductile Element in Concentric Bracings, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 57. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. F., ARASH T., Evaluation of Adhesion Strength Between Steel and Concrete Under the Effect of Bar Geometric Profile, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 58. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., BABAK D. S., HOSSEIN E., Calculation of the Embedded Length of Steel Linking Beam & Reinforcing the Embedded Area in Partition Coupled Walls, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 59. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., PEYMAN K., BABAK, D. S., A Survey on Various Fields of Using Ġonized Water in Making Buildings and Comparing Laboratory, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 60. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., Controlling of Buckling Plate in X-Shaped Bracing, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 61. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. V., Controlling the Vibration Factor with Use of Tuned Mass Damper (TMD), 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 62. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. V., MOGANĠYAN, M., Effect of Micro Siliceous on Increased Abrasion Resistance of Concretes in Contrast with Polymers and Igneous Grains, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 63. ZANDI, Y., DURMUġ, A., MOHAMMADZADEH, S., Introducing a New Passive Damper System and Comparision with Damper Called TADAS Code:821 Verbal Presentations, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 9

10 64. ZANDI, Y., DURMUġ, A., ÖZ, E., BURNAZ, O., AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Measurement of Metal Link Beam Embedment Length and Reinforcing Embedment Area in Coupled Shearing Walls, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 65. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., MEHDĠZADEH, M., KOLAYLI H., Box Basement Structures in Seismic Resistant Buildings, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 66. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., MEHDĠZADEH, M., KOLAYLI H., DOĞANGÜN, A., One Dimensional Tension Stiffening in Reinforced Concrete Incorporating Tensile Splitting, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 67. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., KOLAYLI H., AKPINAR, V., MEHDĠZADEH, M., Ready Mix Concrete Optimization for Hot Weather Climates, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 68. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., PUL S., MEHDĠZADEH, M., Stiffness and Ductility of Continous Reinforced Concrete Beams Strenghened with Externally Bonded FRP Sheets, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 69. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., PUL S., MEHDĠZADEH, M., The Effect of Loading Rate on the Response of RC Beams Strengthened with Efficiently Anchored GFRP or CFRP Laminates, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 70. DURMUġ, Ah., Process of Repairing/Retrofitting of Reinforced Concrete Buildings Damaged During Earthquake and Application Examples, (State of the art paper), 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Abstract Volume, 2-4 May 2012, Tebriz, IRAN. 71. BURNAZ, O., DURMUġ, Ah., Fire Analysis of Reinforced Concrete Columns with Different Methods, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD, October 2012, Ankara 72. BURNAZ, O., DURMUġ, Ah., Structural Analyses of Reinforced Concrete Continues Beams According to Fires, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD, October 2012, Ankara 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. DURMUġ, A., "Betonların Bozulması", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Sayı:277, Ankara, Ekim 1978, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Alüminli Çimentolar" Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı: 297, Ankara, Aralık 1981, sayfa: Bu makale Karadeniz Teknik Üniversitesi Dergisi, sayı:3, Trabzon, Mart 1981, sayfa:52-55 de de yayınlanmıģtır. 3. DURMUġ, A., "Betonarme Yapıların TaĢıma Gücüne Göre Hesabı", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:305, Ankara, Temmuz-Ağustos 1983, sayfa: DURMUġ, A., EYÜBOĞLU, U., "Ġki Doğrultuda BileĢik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitlerin TaĢıma Gücüne Göre Hesabı", Deprem AraĢtırma Bülteni,sayı:46, Temmuz 1984, sayfa:

11 5. DURMUġ, A., "DöĢeme Plaklarının Öngerilmeli ve Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢlerin Mekanik DavranıĢlarına Etkisi", Yapı Mekaniğinde Son GeliĢmeler Semineri, Makaleler Kitabı, KTÜ Yayınları, Trabzon, 1986, sayfa: DURMUġ, A., "Giresun Stadyumu Kapalı Tribün Çatısının Yıkılmasından Alınması Gereken Dersler", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:330, Ankara, Nisan-Mayıs 1987, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların DıĢ Yükler Altında Mekanik DavranıĢları", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:334, Ankara,1987, sayfa: DURMUġ, A., "ĠnĢaat Mühendisliği Öğretim Programlarının Optimizasyonu Ġçin ĠnĢaat Mühendisleri Odasına DüĢen Görevler", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı:5, Ağustos Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı:14, Aralık 1987, sayfa:24-25 de Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odasi, sayı:341, Ankara, Kasım-Aralık 1988, sayfa:19-20 de de yayınlanmıģtır. 9. DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., YAYLI, A., "Kum Kirliliğinin Betonun Mekanik Özelikleri Üzerindeki Etkisi", Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:8, Ekim 1988, sayfa:9-13. Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:19, Ekim 1988, sayfa:23-28 de de yayınlanmıģtır. 10. DURMUġ, A., "Depremde Birbiriyle ÇarpıĢan Yapılar", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı:10, Trabzon, DURMUġ, A., "Türkiye'nin Bilim ve Teknolojide GeliĢebilmesi Ġçin Bazı Çareler", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:345, Ankara, Temmuz-Ağustos 1989, sayfa:8-12. Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı 24, Ağustos 1989, sayfa:13-15, ve ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı Ekim 1989, sayı:18-19, Aralık 1989 ve sayı:20-21, Nisan 1990 da da peydelpey yayınlanmıģtır. 12. DURMUġ, A., AKTÜRK, E., "EĢdeğer Çerçeve Yöntemi ve Bu Yöntemle Betonarme DöĢemelerin Bilgisayarla Yapısal Çözümlemesi", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı:32, Aralık 1990, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., "Türkiyede ĠnĢa Edilen Betonarme Ayaklı Su Depolarının Deprem Emniyeti", Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:22, Nisan 1992, sayfa: DURMUġ, A., ATAMAN, R., "Yüksek Sıcaklık DeğiĢimlerinin Beton Dayanımına Etkileri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayi:42, Ağustos 1992, sayfa: Bu makale TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Nisan-Mayıs-Haziran 1992, sayfa:9-10 da da yayınlanmıģtır. 15. DURMUġ, A., "YapılaĢmanın Heyelanlar Üzerindeki Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Ocak-ġubat-Mart 1993, sayfa: DURMUġ, A., "Bölgeye Hizmet Etmek Ġçin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Kum EĢdeğerliği Deney Düzeneği Kuruldu", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Ekim-Kasım-Aralık 1993, sayfa: DURMUġ, A., PUL, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, cilt:6, sayı:3, Temmuz 1995, sayfa: DURMUġ, A., "Beton Nitelikleri Yönünden Optimum Kum Kirliliğinin Belirlenmesi ( TS 8537'ye Uygun Olarak)", Beton Prafabrikasyon, Türkiye Prefabrik Birliği, sayı:36, Ekim 1995, sayfa:29-37, Bu makale TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı:46, Ağustos 1995, sayfa:15-24 de de yayınlanmıģtır. 19. DURMUġ, A. "Deprem ve Trabzon", KARGĠD Bülteni, sayı:2, Haziran-Temmuz 1996, Sayfa:

12 20. DURMUġ, A.,AYVAZ, Y., DOĞANGÜN, A., "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1996 Üzerine", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:385, Eylül 1996, sayfa: DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., AYVAZ, Y., "ĠnĢaat Mühendisliğinde Ağır Betonlar", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı:49, Aralık 1996, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., AYAZOĞLU, Ü., KARACA, Z., "Betonarme siloların ÇeĢitli Standartlara Göre Projelendirme Esasları", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:51, Kasım 1997, Sayfa: DURMUġ, A., DURMUġ, M., "Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Karot Numune Dayanımı Üzerindeki Etkileri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:51, Kasım 1997, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., "Betonarmede Çatlama Mekanizması, Çatlak ÇeĢitleri ve Denetimleri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:54, Temmuz 1998, Sayfa: (Bu makale Yapı Dünyası dergisinin 55. sayısının sayfa te de yayınlanmıģtır.) 25. DURMUġ, A., "Daha Güçlü Bir Türkiye Ġçin Bazı Çareler", Yapı Dergisi, Sayı:34, Ankara, Ocak 1999, Sayfa: DURMUġ, A., "Kocaeli (1999) Depremi Daha Çok DüĢündürüyor", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:43, Ekim DURMUġ, A., "Kocaeli (1999) Depremi DüĢündürüyor. Depreme Dayanımlı Betonarme Yapı Ġçin BaĢta Gerçek Beton ve Gerçek Arme Gerekli", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:44, Kasım DURMUġ, A., "Daha Güçlü Bir Türkiye Ġçin Bazı Çareler", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:55, Nisan 1999, Sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Alüminli Çimentolar", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:49, Nisan 2000,Ankara. 30. DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Ağır Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Hazır Beton Sektörü Yayın Organı Hazır Beton Dergisi, Sayı:38-39 ve 40, Ankara HÜSEM, M. DURMUġ. A., "Donma-Çözülme olayının Yüksek Performanslı ve Geleneksel Betonların Basınç ve Çekme Dayanımları Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:57, Ekim 2000, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., "Betonarmede Çatlama Mekanizması, Çatlak ÇeĢitleri ve Denetimleri", Hazır Beton Sektörü dergisi, Sayı:43, Ocak-ġubat 2001, Sayfa: DURMUġ, A., BURNAZ, O., Betonarme Yapıların Yangın Yüklerine Göre Temel Tasarım Ġlkeleri, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:69, Kasım-Aralık 2001, Ankara. 34. DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., Ġstinat Duvarlarına Deprem etkisiyle Uygulanan Dinamik Basınçların Farklı Yöntemlerle Parametrik Olarak Ġncelenmesi, Fırat University Journal of Science and Engineering 14(2), 2002, Elazığ, sayfa DURMUġ, A., Enerjinin Korunumu Kanunu Varsa Ölüm Bunun Neresinde?, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:73, Nısan 2002, Ankara. 36. DURMUġ, A., Deprem Olayı Maalesef Kesin KonuĢmaya Hiç Ġmkan Tanımamaktadır, TMMOB InĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Aylık Yayın Organı, Ġstanbul Bülteni, sayı:67, Ġstanbul 2003, Sayfa: (Bu makale ĠMO Trabzon Bülteninin Temmuz 2003 de 61. sayısında da aynen yayınlanmıģtır). 37. DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., AYAZOĞLU, Ü., KARACA, Z., Betonarme Silindirik Siloların Farklı Yöntemlere Göre Tasarımı Ġlkeleri, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 90, Temmuz 2003, Ankara, Sayfa:

13 38. DURMUġ, A., Bari Konya da Yıkılan Zümrüt Apartmanı Gerekli Dersi Versin ve Bu Zihniyet Devam Etmesin, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:96-97, Sayfa:55-56, Nisan 2004, Ankara. (Bu makale Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:48/2003-6, Sayı:428 de de yayınlanmıģtır. Sayfa:45-46). 39. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Kısmen Öngerilmeli Yüksek BaĢarımlı Beton KiriĢlerinin Eğilmede DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:107, Sayfa: ġubat 2005, Ankara. 40. DURMUġ, A., DAHĠL H., ARSLAN M. E., Yüksek BaĢarımlı Beton- Donatı Aderansının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:441, Ocak 2006, sayfa:45-52, 41. OYMAEL, S., DURMUġ, A., Sülfatların Bitümlü ġist Külü Ġkameli Çimentolarla Üretilen Mikrobetonların Elastisite Modülü Üzerindeki Etkileri Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: , Sayfa: 41-47, Ocak-ġubat 2006, Ankara. 42. DURMUġ, A., ALĠYAZICIOĞLU C., ÖZ, E., Betonarme Sanayi Bacalarının Rüzgar Yüklerine Göre Farklı Yöntemlerle Yapısal Çözümlemesi Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:50-56, Ekim- Kasım 2006, Ankara. 43. DURMUġ, A., AKKURT Y., ÖZTÜRK H. T., Farklı ġekilde Onarılıp Güçlendirilen ve Sadce Güçlendirilen Betonarme Plakların DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 130, Sayfa:7-12, Ocak 2007, Ankara 44. GÜRSOY ġ., DURMUġ A., DURMUġ A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Deprem Yükleri Altında Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 136, Sayfa:10-15, Temmuz 2007, Ankara 45. KARACA Z., KARAĠSMAĠLOĞLU S., DURMUġ A., Farklı Eğik Elemanlara Sahip Betonarme Yapıların Deprem DavranıĢlarının KarĢılaĢtırılması Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:14-18, Ağustos-Eylül 2007, Ankara 46. BURNAZ, O., DURMUġ A., Betonarme Yapılarda Kavlanma ve Yangın Tasarımı Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 139, Sayfa:7-12, Ekim 2007, Ankara 47. DURMUġ A., ÖZTÜRK H.T., ARSLAN M., Tüneller ve Tünel Kaplamalarının Tasarımı Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:7-16, Ocak-ġubat 2008, Ankara 48. DOĞANGÜN A., DURMUġ A., DURMUġ A., Stok Yapılarının Tasarımına ĠliĢkin Genel Bir YaklaĢım ve Bu YaklaĢımın Türkiye Silo Yönetmeliğiyle Ġlgisi Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 145, Sayfa:7-17, Nisan 2008, Ankara 49. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., Tünellere Toplu Bir BakıĢ ve Savunma Tünellerinin Türkiye Ġçin Önemi TMMOB Ġstanbul Bülteni ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Aylık Yayın Organı, sayı 96 Sayfa: 11-17, Mayıs-Haziran Ġstanbul. Bu makale Dünya ĠnĢaat Dergisinin Haziran 2008 sayısında da yayınlanmıģtır. 50. GÜRSOY ġ., DURMUġ A., DURMUġ A., Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı-Zemin EtkileĢimin Rolü Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 149, Ağustos 2008, Ankara 51. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., Tünellerin Tasarımında Zemin Yatak Katsayısı DeğiĢiminin Etkileri Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:14-18, Kasım-Aralık 2008, Ankara 52. DURMUġ A., Beton Yapıların güvenliğindeki GeliĢmeler Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 160, Sayfa:11-19, Temmuz 2009, Ankara. (Bu makale Dünya ĠnĢaat Dergisi, Sayı 2009/07 Temmuz 2009da da yayınlanmıģtır.) 53. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., DURMUġ A., Tünel ĠnĢaatlarında KarĢılaĢılabilen Bazı Sorunlar TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Bülteni, Sayı 102, Sayfa:14-17, Mayıs-Haziran 2009, Ġstanbul 54. DURMUġ A., ĠnĢaat Mühendisliğine GiriĢ Dersi (Ġlk Ders) Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 168, Sayfa:11-19, Mart 2010, Ankara 13

14 55. DURMUġ, Ah., Özellikle Ġstanbul da Sadece Korozyon Nedeniyle Çok Tehlikeli Betonarme Binalar Var, Yapı denetim Dergisi, Sayı:3, Sayfa:6-8, Ağustos 2011, Ġstanbul. 56. DURMUġ Ah., DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H. T., Betonarme Binaların Depremlerde Hasar Görme ve Yıkılma Nedenleri: Kocaeli Örneği, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: 184, Sayfa:12-20, Temmuz 2011, Ankara. 57. DURMUġ, Ah., Korozyon Nedeniyle Tehlikeli Betonarme Yapılar, Dünya ĠnĢaat, Kasım 2011, Sayfa: , Ġstanbul.Bu makale Yapı Dünyası Dergisi,Sayı: ,Sayfa:454-46,Ekim-Kasım- Aralık 2011,Ankara da da yayımlanmıģtır. 58. DURMUġ Ah., DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H.T., Betonarme Binaların Kocaeli Depreminde Göçme Nedenleri, Yapı Denetim Dergisi, Sayı:4, Sayfa:16-25, ġubat 2012, Ġstanbul. 59. DURMUġ Ah., ARSLAN M. E., The Use Of Lightweight Concrete In Reinforced Concrete Structures And Status In Turkiye, Yapı Dünyasi Dergisi, Sayı:190, Sayfa:25-29,Ocak 2012, Ankara 60. ZANDI, Y., DURMUġ, Ah., SALAMI, E., MAHDIZADEH, M.B., Seismic Rehabilitasyon of RC Frames Using Steel Brace Systems Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: , Sayfa:8-13, ġubat-mart 2012,Ankara. 61. DURMUġ, Ah., Korozyon Nedeniyle Tehlikeli Betonarme Yapılar, Türkiye Mühendislik Haberleri, 2012/4, sayı:474, sayfa:40-41, Ankara. Bu makale Yapı Dünyası Dergisi,Sayı: ,Sayfa:454-46,Ekim-Kasım-Aralık 2011,Ankara da da yayımlanmıģtır. 62. DURMUġ, Ah., Türkiye de Her Yerde Ve Her Düzeyde Eğitim-Öğretim Dili Türkçe Olmalıdır, Eğitimin Sesi,Sayı:42, Sayfa:45-50, ÇAKIR, F., ġeker, B.ġ., DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Erzurum Lala PaĢa Camisinin Statik Ve Dinamik Yük Etkisindeki BaĢarımının Ġncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknik Bilimler Dergisi, (yayınlanacak) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. DURMUġ, A., "Beton Yapı Elemanlarının Harabiyet Kriteri ve bu Kriterin Betonarme Öğelere Tatbiki", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 7. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, Ekim 1978, sayfa: DURMUġ, A., "Yanal Basınç Etkisindeki Betonarme KiriĢler", TÜBĠTAK, 7.Bilim Kongresi, KuĢadası/Aydın, Eylül 1980, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "Ġki Eksenli Basınca Maruz Betonun Mekanik DavranıĢı", II. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Ağustos 1980, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "DöĢemelerle Beraber ÇalıĢan Öngerilmeli Beton ve Öngerilmeli Betonarme KiriĢler", III. Ulusal Mekanik Kongresi, Kirazlıyayla/Bursa, Eylül 1983, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "ĠnĢaat Mühendisliği Öğretimi ve Uygulamaya Yansıma Derecesi", Türkiye'de ĠnĢaat Mühendisliği Alanındaki GeliĢmeler Kongresi 84, ĠTÜ, Ġstanbul, Mayıs 1984, Bildiriler Kitabı, cilt:2, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ve Öngerilmeli Beton Yapılarda Güvenlik Kavramı", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Kontrol Deyiminden ne AnlaĢılmaktadır", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:6, Ağustos 1985, sayfa:7-12 de de yayınlanmıģtır. 14

15 8. DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme ĠnĢaatta Hafif Betonlar", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:8, Aralık 1986, sayfa:12-15 de de yayınlanmıģtır. 9. DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme Sürekli Temellerin Elastik Zemine Oturan Sonlu Bir KiriĢ Olarak Bilgisayarla Projelendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, IV. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1986, 12 sayfa. 10. DURMUġ, A., ULUSOY, K., "Betonarme Sürekli KiriĢlerin TaĢıma Gücüne Göre Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, IV. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1986, 45 sayfa. 11. DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Betonarme Narin Kolonların Bilgisayarla Projelendirilmesi", V.Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Eylül 1987, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların Mekanik DavranıĢları", V. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Eylül 1987, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme ĠnĢaatta Hafif Betonlar ve Türkiye'deki Durum", Uludağ Üniversitesi, I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Nisan 1988, Balıkesir, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bulteni, sayı: 13, Trabzon, Nisan 1988, sayfa:2-4 de de yayınlanmıģtır. 14. DURMUġ, A., "Doğal Afetler ve Köprülerimiz", Trabzon ve Yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, KTÜ, Kasım 1990, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., "Türkiyede Tip Proje (TP 4/2) Olarak Uygulanan Ayaklı Betonarme Su Depolarının Depreme KarĢı Güvenliklerinin Ġncelenmesi", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların DıĢ Yükler Altında Mekanik DavranıĢları", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme Sürekli Temellerin Elastik Zemine Oturan Sonlu Bir KiriĢ Olarak Bilgisayarla Projelendirilmesi", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Betonarme Su Depolarına Ait Bazı Hesap Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi, Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Hidrostatik Basinç Etkisindeki Betonarme Plakların Plastik Mafsal Çizgileri Teorisine Göre Hesabı", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi,Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: KÖSE, A., DURMUġ, A., "Betonarme Çerçeve Sistem Yapılarda Duvarların Etkisi", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi, Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Depreme Göre Hesabı", Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi VII.Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Deprem Etkileri Altında DavranıĢlarının ÇeĢitli Yöntemlerle Ġncelenmesi", ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı III. Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran 1992, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Karma Suyu Olarak Kullanılan Karadeniz ve Akdeniz Sularının Beton Dayanımı ve Dayanıklığı Üzerindeki Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, VII. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs

16 24. DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Analitik ve Sonlu Eleman Yöntemleriyle Deprem Hesabı", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler I. Teknik Kongresi, ODTÜ-DAÜ, Gazi Mağusa -KKTC, Ekim 1993, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Karma Suyu Olarak Kullanılan Karadeniz ve Akdeniz Sularının Beton Performansı Üzerindeki Etkileri", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler I. Teknik Kongresi, ODTÜ-DAÜ, Gazi Mağusa- KKTC, Ekim 1993, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DURMUġ, A., "13 Mart 1992 Erzincan Depreminde Betonarme Yapılarin DavranıĢlarının Değerlendirilmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler I.Teknik Kongresi, ODTÜ-DAÜ, Gazi Mağusa - KKTC, Ekim 1993, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Karadeniz Bölgesi Hafif Agregalarıyla Üretilen TaĢıyıcı Betonlar", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler I.Teknik Kongresi, ODTÜ-DAÜ, Gazi Mağusa- KKTC, Ekim 1993, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DURMUġ, A., PUL, S., "Agrega Petrografik Yapısını Betonun Kırılma Mekanizmaları Üzerindeki Etkisi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler I.Teknik Kongresi, ODTÜ-DAÜ, Gazi Mağusa-KKTC, Ekim 1993, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Esnek Cidarlı Dikdörtgen Su Depolarının Deprem Etkisi Altında DavranıĢları", ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV. Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran 1994, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: AYVAZ, Y., DURMUġ, A., "Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Betonarme DöĢemelerin Parametrik Olarak Ġncelenmesi", ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV. Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran 1994, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: AYVAZ, Y., DURMUġ, A., "Ankastre Mesnetli Betonarme DöĢemelerin Depreme Göre Ġncelenmesi", III. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ġstanbul, Mart 1995, Bildiriler Kitabı, sayfa: DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Lagrange'cı YaklaĢımla Deprem Hesabının Gerçekçiliği", IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Ürgüp, 4-8 Eylül 1995, Bildiriler Kitabı, 10 sayfa. 33. HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Hafif Agregalarından Biriyle Üretilen Betonun Betonarme Yapılarda Kullanılabilirliğinin Ġncelenmesi", IX. Ulusal Mekanik Kongresi, Ürgüp, 4-8 Eylül 1995, Bildiriler Kitabı,2 sayfa. 34. HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Hafif Beton Donatı Aderansının Geleneksel Beton-Donatı Aderansıyla KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XIII. Teknik Kongresi, Ankara, Aralık 1995, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: PUL, S., DURMUġ, A., "KarĢılıklı ve KomĢu Ġki Yüzünden Mantolama Tekniğiyle Güçlendirilen Hafif Betonarme Kolonların Merkezi Yük Altındaki DavranıĢları", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XIII. Teknik Kongresi, Ankara, Aralık 1995, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: KARACA, Z., DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Hafif Beton Yangın Dayanımının Ġncelenmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler III. Teknik Kongresi, ODTÜ, Ankara,15-16 Eylül 1997, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Sayfa: AYVAZ, Y., DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Farklı RijitleĢtirici Elemanlara Sahip Yapıların Depreme Göre DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ġzmir, Ekim 1997, Bildiriler Kitabı, Sayfa: DOĞANGÜN, A., AYVAZ, Y., DURMUġ, A., "Farklı Ayaklara Sahip Su Depolarının Deprem DavranıĢları", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ġzmir, Ekim 1997, Bildiriler Kitabı, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., "Nervürlü Donatılı Hafif ve Geleneksel Betonarme KiriĢ DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ġzmir, Ekim 1997, Bildiriler Kitabı, Sayfa:

17 40. DURMUġ, A., DURMUġ, M., "Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Karot Numune Üzerindeki Etkileri", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi, Ġzmir, Ekim 1997, Bildiriler Kitabı, Sayfa: DURMUġ, A., "Yapıların Erzincan (1992) Depreminde Kullanım DıĢı Kalma Nedenleri" Prof.Dr. Rıfat YARAR Sempozyumu, ĠTÜ, Türk Deprem Vakfı, Ġstanbul, 10 Aralık 1997, Bildiriler Kiabı, Cilt I, Sayfa: KARACA, Z., DURMUġ, A., "Betonarme Silindirik Siloların Deprem Etkisindeki DavranıĢlarının Analitik ve Lagrange Tipi YaklaĢımlarla Ġncelenmesi", X. Mühendislik Sempozyumu, ĠnĢaat Mühendisliği 99, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2-3 Haziran 1999, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, Sayfa DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., ANGIN, Z., DOĞANGÜN, A., "Betonarme Ġstinat Duvarlarının Deprem Etkisi Altında DavranıĢlarının Ġncelenmesi", Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Ġstanbul, Ekim 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., Siğ ve Derin Siloların Dinamik DavranıĢlarının Farklı Yöntemlerle Ġncelenmesi, Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XVI. Teknik Kongresi ve Sergisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 1-3 Kasım 2001, Ankara. 45. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Yangın Güvenliği ve GümüĢhane Binalarının Yangın Merdivenleri, GümüĢhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, KTÜ GümüĢhane Mühendislik Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, GümüĢ Otel Konferans Salonu, Ekim 2002, GümüĢhane. 46. DURMUġ, A., YETGĠN, ġ., Depreme Dayanımlı Yapı Tasarım Ġlkeleri, GümüĢhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, KTÜ GümüĢhane Mühendislik Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, GümüĢ Otel Konferans Salonu, Ekim 2002, GümüĢhane. 47. DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Zemin EtkileĢimini de Dikkate Alarak ÇeĢitli Yöntemlerle KarĢılaĢtırmalı Deprem Hesabı, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dokuzuncu Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Yunusemre Kampüsü, Ekim 2002, EskiĢehir. 48. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ, Ö., Yapı-Zemin EtkileĢimi ve Bu Konuda GümüĢhane deki Durum, GümüĢhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, KTÜ GümüĢhane Mühendislik Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, GümüĢ Otel Konferans Salonu, Ekim 2002, GümüĢhane. 49. KARACA, Z., DURMUġ, A., Yapı-Malzeme-Zemin EtkileĢimi Dikkate Alınarak Silindirik Siloların Deprem Etkisi Altındaki DavranıĢlarının ÇeĢitli Yöntemlerle Ġncelenmesi, IV. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Eylül 2002, Balıkesir. 50. KARACA, Z., DURMUġ, A., Tekil ve Grup Silindirik Siloların Dinamik DavranıĢlarının ÇeĢitli Yöntemlerle Ġncelenmesi, GümüĢhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, KTÜ GümüĢhane Mühendislik Fakültesi, Atatürk Kültür Merkezi, GümüĢ Otel Konferans Salonu, Ekim 2002, GümüĢhane. 51. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Effect of Soil-Structure Interaction on the Design of Retaining Walls, Fifth National Conferance on Earthquake Engineering, Istanbul Technical University, Book of Communication, pp:1-9, 25-27, September 2002, Ġstanbul. 52. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Kısmen Öngerilmeli Yüksek BaĢarımlı Beton KiriĢlerin Eğilmede DavranıĢları, Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı ve CD si, Sayfa: , Nisan 2004, Ġstanbul. 53. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Betonarme Yapı Elamanlarının Yangın BaĢarımları, Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı ve CD si, Sayfa: , Nisan 2004, Ġstanbul. 54. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Salt Eğilme Etkisindeki Kısmen Öngerilmeli Yapı Elemanlarında Yüksek BaĢarımlı Beton Kullanımı, 6. Ulusal Beton Kongresi, 2005, Ġstanbul 55. DURMUġ, A., GÖZAÇAN A., DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., Betonarme Yapılarda Mevcut SertleĢmiĢ Beton Dayanımı Üzerinde Yük GeçmiĢi ve Donatının Rolü, Yapısal Onarım ve Güçlendirme 17

18 Sempozyumu, Bildiriler Kitabı ve CD si, Sayfa: , 7-8 Aralık 2006, Pamukkale Üniversitesi,Kınıklı, Denizli 56. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Yangın Etkisindeki Betonarme KiriĢlerin Doğrusal Olmayan Isıl Çözümlemesi, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa:, 30 Mayıs-02 Haziran 2007, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 57. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Ġstinat duvarlarının tasarımında zemin etkileģiminin önemi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 1. Özel Konulu Sempozyumu, Bildiriler Kiatbı, Sayfa , 8-9 Kasım 2007, Ġstanbul Üniversitesi, ĠĢletme Fakültesi Oditoryumu. 58. DURMUġ, A., DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Dayanımı Üzerindeki Etkileri, 7. Ulusal Beton Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa , Kasım 2007, ĠTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 59. DURMUġ, A., ARSLAN, M.E., ÖZTÜRK, H.T., Eğilmede Hafif Beton-Donatı Aderansının Ġncelenmesi, 7. Ulusal Beton Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa , Kasım 2007, ĠTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 60. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., DURMUġ, A., Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri, 7. Ulusal Beton Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa , Kasım 2007, ĠTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi. 61. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., Tünel Kaplamalarının Tasarımına Zemin Yatak Katsayısı Etkisinin Ġrdelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 30.Yıl Sempozyumu, Ekim 2008, Adana 62. DURMUġ, AH., DURMUġ, AY., ÖZTÜRK, H.T., Depremlerde Göçen Betonarme Binalardan Öğrenilenler: Kocaeli Örneği, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Özetler Kitabı ve CD si, Eylül 2013, Hatay 7.7. Diğer yayınlar Standartlar 1. DURMUġ, A., (Teknik Raportör),"TS6989-Betonarme Siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları", Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, Mayıs 1989, 42 sayfa. 2. DURMUġ, A., (Teknik Rapörtör),"TS8536-Kum Temizliğinin %10 Ġnce Eleman Ġhtiva Eden Kum EĢdeğerliğiyle Tayini Metodu", Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, Kasım 1990, 4 sayfa. 3. DURMUġ, A., (Teknik Rapörtör),"TS8537-Kum EĢdeğerliği Tayini Metodu", Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, Kasım 1990, 18 sayfa Kitaplar ve Ders Notları 1. DURMUġ, A., "Sayısal Örneklerle Cross Metodunun Ġzahı ve Clapeyron Denklemleriyle Mütemadi KiriĢlerin Statik ve Betonarme Hesabı", KTÜ ĠnĢaat Müh.Böl, Trabzon, 1972, 69 sayfa. 2. DURMUġ, A., "Sayısal Örneklerle Betonarme Kemer Köprüler", KTÜ ĠnĢaat Müh.Böl, Trabzon, Nisan 1978, 37 sayfa. 3. DURMUġ, A., EYÜBOĞLU, U., "Ġki Doğrultuda BileĢik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitlerin TaĢıma Gücüne Göre Hesabı", KTÜ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ders Notları No:12, Trabzon, 1986, 35 sayfa. 4. DURMUġ, A., "Malzeme Dersleri Laboratuvar ÇalıĢmaları", KTÜ ĠnĢ. Müh. Böl., Trabzon, 1988, 53 sayfa. 5. DURMUġ, A., "Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi", KTÜ ĠnĢ. Müh. Böl., Trabzon, 1996, 80 sayfa. 18

19 6. DURMUġ, A., HÜSEM, M., "ġekildeğiģtirme Ölçerleri", Yardımcı Ders Kitabı, KTÜ Yayınları, Genel Yayın No: 196, Fakülte Yayın No: 57, ISBN : , Karadeniz Teknik Üniversitesi Kitap SatıĢ Bürosu, 2000, Trabzon. 7. DURMUġ,A.,(Editör) GümüĢhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu Bildiriler Kitabı Kitsabı Cilt I-II Ekim GümüĢhane,ISBN: (Tk.No.), (2.c ) Teknik Raporlar 1. DURMUġ,A., "Yanal Basınca Maruz Betonarme KiriĢler", KTÜ ĠnĢaat Müh. Böl., Trabzon, ġubat DURMUġ, A., "13 Mart 1992 Erzincan Depreminin Mühendislik Açısından Değerlendirilmesi", Teknik Rapor, KTÜ ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon, Temmuz 1992, 52 sayfa. 3. DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., HÜSEM, M., PUL, S., "17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Mühendislik Açısından Öndeğerlendirme Raporu, Trabzon, 6 Eylül Teknik Olmayan Yayınlar 1. DURMUġ, A., "Ülke Ekonomisinin Savurganlığa Tahammülü Yoktur", Karadeniz Gazetesi, 16 Kasım DURMUġ, A., "Yüzotuz Ülke Arasında Türkiye'nin Yeri", ĠnĢaat Mühendisleri O dası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı:9, Trabzon, Aralık DURMUġ, A., "Karadeniz Teknik Üniversitesi Üniversitemizin Gerçek Adıdır", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı: 11, Trabzon, ġubat 1988 ve Karadeniz Gazetesi. 4. DURMUġ, A., "Türkiye'ye YakıĢan Bilimsel Denetimde de Onurlu Bir Yol Ġzlemektir", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği ġubesi Mühendislik Bülteni,sayı: 22-23, Trabzon, Temmuz-Ekim DURMUġ, A., "Beton 1000'de YaklaĢım YanlıĢlıkları BaĢlıklı Yazının DüĢündürdükleri", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:31, Ekim 1990, sayfa: Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Mühendislik Bülteni, sayı:22-23, Temmuz-Ekim 1990 da da yayınlanmıģtır. 6. DURMUġ, A., " BoĢ yere (Ģiir) ", KTÜ Öğrenci Derneği Bülteni, sayı: 28, Trabzon, Nisan- Mayıs DURMUġ, A., Üniversiteniz Hayırlı ve Uğurlu Olsun Aziz GümüĢhaneliler Demokrat GümüĢhane Gazetesi, Sayı : 4093, 16 Temmuz 2008 ÇarĢamba. 8. DURMUġ, A., GümüĢhane de de Tehlikeli Betonarme Binalar Var, Demokrat GümüĢhane Gazetesi, sayı : 4244, 13 Temmuz 2011 ÇarĢamba. 9. DURMUġ, A., Teknik Terimlerin TürkçeleĢtirilmesinde Türk Aydınlarına DüĢen Görevler, Demokrat GümüĢhane Gazetesi, sayı : 4279, 28 Mart 2012 ÇarĢamba. 10. DURMUġ, A., Kültür Dilimiz Türkçe, Demokrat GümüĢhane Gazetesi, sayı : 4304, 26 Eylül 2012 ÇarĢamba. 11. DURMUġ, A., Türkiyenin Bugün Ġçinde Bulunduğu KoĢullar Kürekleri Aynı Doğrultuda ve Aynı Yönde Çekmemizi Gerektirmektedir, Demokrat GümüĢhane Gazetesi, 2012 ÇarĢamba. 19

20 Uygulamaya Yönelik ÇalıĢmalar ve Uygulamalı AraĢtırma Raporları KTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde birçok çalıģmaya ek olarak yine KTÜ adına birçok bilirkiģilik ve danıģmanlık görevleri yapılmıģtır. Ayrıca ĠnĢaat Mühendisleri Odası bilirkiģisi olarak betonarme yapılarla ilgili birçok bilirkiģilik ve danıģmanlık görevleri de gerçekleģtirilmiģtir. Bunlardan bazılarına iliģkin raporlar aģağıda verilmektedir. 1. Görele Belediyesi ile Müteahhit Aydın NALBANTOĞLU Arasında Sinema ĠnĢaatından Doğan AnlaĢmazlığın Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Ocak Tirebolu (Giresun) Belediyesi Hizmet Binasında Meydana Gelen Çatlakların Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Mart Arhavi (Artvin) Cami Minaresi ĠnĢaatı Hakkında Ġnceleme (BilirkiĢilik), Nisan Ünye Belediyesi Betonarme ĠnĢaatında Yerel Güç Tükenmesi Probleminin Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Aralık SarıkamıĢta Askeri Makamlarca Satınalınması DüĢünülen Betonarme Otel Binasının Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Aralık K.T.Ü. ÇarĢı Binasına ve PTT'sine ek Bir Katın Yapılabilirliğinin Ġncelenmesi ve ek Kat Betonarme Merdiveninin Projelendirilmesi, Eylül Trabzon Merkez ĠskenderpaĢa Ġlkokulu Binasının Emniyet Probleminin Ġncelenmesi (BilirkiĢı heyeti baģkanlığı), Ocak Koğ. TaĢ.016 Kod Nolu Erdoğdu (Trabzon) Askeri KıĢlasının Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), ġubat PTT Genel Müdürlüğü Suluova (Amasya) PTT Binasının Ġncelenmesi (Döner Sermaye), Mayıs Ġzmit Yenimahalle Layco S.S. Lassa Konut Kooperatifi ĠnĢaatlarında Beliren Bazı Problemlerin Çözümlenmesi, (Döner Sermaye), Temmuz Uydu-Kent S.S. Konut Yapı Kooperatifi (Trabzon), Konut Kolonlarının Emniyetinin Ġncelenmesi (Döner Sermaye), Mayıs Trabzon Numune Hastanesi Ek Poliklinik Binasında Beliren Bazı Hasar Problemlerinin Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Kasım Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının TaĢıma Gücünün Belirlenmesi (BilirkiĢilik), Eylül Giresun ġehir Merkezi Stadyumu Kapalı Tribün Çatısının Yıkılma Sebeplerinin Belirlenmesi (BilirkiĢilik), Mart Genel Kurmay GES Komutanlığı Sinop 2. Elek. Brl. 20 üni.a.ġ.t. Ġkmal ĠnĢaatında Güvenlik Problemi (Döner Sermaye), Haziran Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Mülkiyet Dairesi BaĢkanlığının 31 Temmuz 1985 gün ve ĠH-415/15385 Sayılı Ġhtira Hk. Yazıları ve Eklerinin Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Temmuz Sümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesi Operasyon Binasındaki Çatlak Probleminin Ġncelenmesi (Döner Sermaye), Ağustos T.C. K.K.K. 48inci Piyade Tugay Komutanlığı, Erdoğdu (Trabzon) Birlik Fırını Duvarlarında OluĢan Çatlakların Fırın Emniyeti Yönünden Ġncelenmesi (BilirkiĢilik), Eylül ErciĢ (Van) Sulh Hukuk Mahkemesi (BilirkiĢilik), Ağustos

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma notu-teknik not :

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan araştırma notu-teknik not : BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Sofiyev, A. H., Karaca Z., The vibration and buckling of laminated non-homogeneous orthotropic conical shells subjected

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015

2004 Üniversitesi Y. Lisans İnşaat Mühendisliği İzmir Yüksek 2008 Teknoloji Enstitüsü Doktora İnşaat Mühendisliği Ege Üniversitesi 2015 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Eyyüb KARAKAN 2. Doğum Tarihi: 23.06.1980 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çukurova 2004 Üniversitesi Y. Lisans İzmir Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ Adı Soyadı: Nihal UZCAN ERATLI Doğum Tarihi: 27 Nisan 1962 Adres: İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Maslak-İSTANBUL Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Prof.Dr. METİN HÜSEM

Prof.Dr. METİN HÜSEM Prof.Dr. METİN HÜSEM ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ORDU - MERKEZ T: 4623772622 4623773238 F: 4623772606

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET PALANCİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ Telefon E-posta 2128672500-1100 mehmetpalanci@arel.edu.tr

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler Çelik Tel Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler ile İlgili Olarak İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Fakültesinde Yapılan Araştırmalar ve Yayınlar. SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

Detaylı

Dr. Süleyman ADANUR. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080, Trabzon, TÜRKİYE. Tel: 0 462 377 26 48, Faks: 0 462 377 26 06

Dr. Süleyman ADANUR. Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080, Trabzon, TÜRKİYE. Tel: 0 462 377 26 48, Faks: 0 462 377 26 06 Dr. Süleyman ADANUR Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080, Trabzon, TÜRKİYE. Tel: 0 462 377 26 48, Faks: 0 462 377 26 06 E-posta: sadanur@ktu.edu.tr Web: http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/2117/

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Baran Doğum Tarihi: 10 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Unvanı - Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali İhsan EROL Doğum Tarihi: 26.01951 Telefon: 0 372 265 67 66 (128) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Fakültesi

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar

6.1. Yüksek Lisans Tezleri 6.2. Doktora Tezleri. 7. Yayınlar ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih AKPINAR 2. Doğum Tarihi: 03.12.197 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Fırat Üniversitesi 2005 Y. Lisans Makine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Özgeçmiş ve Eseler Listesi

Özgeçmiş ve Eseler Listesi 1 Kimlik Bilgileri Özgeçmiş ve Eseler Listesi Adı Soyadı :Mustafa Sönmez Unvanı :Doç. Dr. Adres :Aksaray Üniversitesi, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., 68100 e-mail :mustafasonmez58@gmail.com :mustafasonmez@aksaray.edu.tr

Detaylı

Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL

Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL Prof.Dr. BEYTULLAH TEMEL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 Maraşlı T: 322 3386084 2041 F: 322 3386702

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

MEMDUH KARALAR EDUCATION RESEARCH INTEREST

MEMDUH KARALAR EDUCATION RESEARCH INTEREST MEMDUH KARALAR Department of Civil Engineering Bülent Ecevit University Zonguldak, Turkey TEL: +90 372 291 21 18 memduhkaralar@gmail.com EDUCATION Ph.D. LOW-CYCLE FATIGUE PERFORMANCE OF STEEL H-PILES IN

Detaylı

Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM

Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Celal Bayar University Civil Engineering 00-008 M.S. Celal Bayar University Graduate School of Natural and Applied

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Doç. Dr. Muhiddin BAĞCI

Doç. Dr. Muhiddin BAĞCI Doç. Dr. Muhiddin BAĞCI ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü 987-99 Y. Lisans Celal Bayar Üni. Fen Bilimleri Ens. İnşaat Mühendisliği

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik

hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik 6. ÇELK YAPILAR SEMPOZYUMU hir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik * e-posta: ozbasaran@ogu.edu.tr, estetik, ve ekonomi gibi sebeplerle, son dönemde modern kafes tercih edilmektedir. sistemlerinin projelendirilmesinde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı, Soyadı ve Adresi: Yusuf AYVAZ Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 34210 Esenler/İSTANBUL Tel: (0212) 3835213 GSM: 0533 4226853 E-mail: yayvaz@yildiz.edu.tr

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

Adı Soyadı : Cavidan YORGUN Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma, 13.11.1960 Medeni Hali : Evli ve bir çocuk annesi. İ.T.Ü.

Adı Soyadı : Cavidan YORGUN Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma, 13.11.1960 Medeni Hali : Evli ve bir çocuk annesi. İ.T.Ü. Adı Soyadı : Cavidan YORGUN Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma, 13.11.1960 Medeni Hali : Evli ve bir çocuk annesi İş Adresi : İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı, Çelik Yapılar

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (2) 2007, 191-201 ÇELİK ÇAPRAZ ELEMANLARLA GÜÇLENDİRİLEN BETONARME YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ EARTHQUAKE BEHAVIOR EVALUATION OF R/C STRUCTURES STRENGTHENED

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu

ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad :Yrd.Doç:Dr.Hüseyin MUTLU Eğitim Durumu 1. Lisans : Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1986 2.Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA

Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA Doç. Dr. Buket OKUTAN BABA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 987-99 Y. Lisans Cumhuriyet Makine Mühendisliği 994-996 Doktora Dokuz Eylül Makine Mühendisliği

Detaylı

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği

Halil NOHUTCU. EĞİTİM MEZUNİYET YILI BÖLÜM ÜNİVERSİTE LİSANS 1992 İnşaat Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU ADI SOYADI Halil NOHUTCU ÜNVANI Yrd.Doç.Dr. TELEFON NO +90 2362412141 SIP TELEFON NO 2073 FAX +90 2362412143 E-MAİL halil.nohutcu@bayar.edu.tr WEB SAYFASI YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

DOÇ.DR. ŞEREF DOĞUŞCAN AKBAŞ

DOÇ.DR. ŞEREF DOĞUŞCAN AKBAŞ DOÇ.DR. ŞEREF DOĞUŞCAN AKBAŞ İLETŞİM BİLGİLERİ: Adres: Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 152 Evler Mahallesi Eğitim Caddesi 1.Damla sok. No:2/10 16330 Yıldırım/Bursa. E-Posta: serefda@yahoo.com,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Azer A. KASIMZADE s Selected Publications for Last Five Years

Prof. Dr. Azer A. KASIMZADE s Selected Publications for Last Five Years Prof. Dr. Azer A. KASIMZADE s Selected Publications for Last Five Years In the Proceedings of the International Conferences: 1-Kasimzade A.A., Bal S., Bayar T., Structural Safety Secret of Walled Obelisk

Detaylı

FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME

Detaylı

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 13 : 3 : 305-309

Detaylı

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) bildiri tam metni İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ A BLOKLARI ÖRNEĞİNDE MERDİVENLERİN YAPI DAVRANIŞINA ÜÇ BOYUTLU ETKİLERİ ÇOK KATLI YAPILARDA MERDİVENLERİN 3 BOYUTLU İNCELENMESİ VE YAPI DAVRANIŞINA

Detaylı

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ K VE DİRSEK TİPİ EĞİK ELEMANLARLA RİJİTLEŞTİRİLMİŞ DEPREM ETKİSİNDEKİ YAPILARIN LİNEER DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Özlem ÇAVDAR 1, Yusuf AYVAZ 2 ozlem_cavdar@hotmail.com, ayvaz@ktu.edu.tr

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARDAKİ PERDE DONATI AYRINTILARI VE BİR AYRINTI İÇİN SONLU ELEMAN ANALİZİ

MEVCUT BETONARME BİNALARDAKİ PERDE DONATI AYRINTILARI VE BİR AYRINTI İÇİN SONLU ELEMAN ANALİZİ XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon MEVCUT BETONARME BİNALARDAKİ PERDE DONATI AYRINTILARI VE BİR AYRINTI İÇİN SONLU ELEMAN ANALİZİ Yusuf Şahinkaya İstanbul

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay. 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay. 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Tarık Atay 2. Doğum Tarihi: 13 Kasım 1969 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993 Y. Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal ÖZGEÇMİŞ Dr. Çiğdem Dinçkal Akademik Ünvan: Yardımcı Doçent. (Çankaya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, N-A Blok, N-A09, Eskişehir Yolu 29. km, 06810, Ankara,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye/MANĠSA,

ÖZGEÇMĠġ. : Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, Muradiye Kampüsü, Muradiye/MANĠSA, ÖZGEÇMĠġ A. KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ Adı ve Soyadı : R. Tuğrul ERDEM Doğum Yeri : Ġzmir Yabancı Dili : Ġngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı : Çarpma etkisi, performans analizi, yapay sinir ağları B. ADRESLERĠ VE

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5.2. Doktora Tezleri 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 5.2. Doktora Tezleri 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Ersin AYDIN 2. Ünvanı: Doçent Doktor ÖZGEÇMİŞ 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 1993 Y. Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Sofiyev, A., Zerin, Z., Deniz, A., Dynamic Stability of a Non-Homogenous Orthotropic Elastic Cylindrical Sheel under a Time Dependent Wringing

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM

Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM Assist. Prof. Dr. R. Tuğrul ERDEM EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Celal Bayar University Civil Engineering 00-008 M.S. Celal Bayar University Graduate School of Natural and Applied

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERDAR ÇARBAŞ 2. Doğum Tarihi: 04.06.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: SERDAR ÇARBAŞ 2. Doğum Tarihi: 04.06.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: SERDAR ÇARBAŞ 2. Doğum Tarihi: 04.06.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Lisans İnşaat Mühendisliği Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

KONUT TÜRÜ YAPILARDA AMAÇ DIŞI KULLANIM YÜKLERİNİN TEHLİKELİ SONUÇLARI

KONUT TÜRÜ YAPILARDA AMAÇ DIŞI KULLANIM YÜKLERİNİN TEHLİKELİ SONUÇLARI KONUT TÜRÜ YAPILARDA AMAÇ DIŞI KULLANIM YÜKLERİNİN TEHLİKELİ SONUÇLARI Bülent SABUNCU *, Fahri BİRİNCİ ** * Ondokuz Mayıs Üniv., Boyabat Meslek Yüksekokulu, İnşaat Programı, Sinop ** Ondokuz Mayıs Üniv.,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

Arş. Gör Mehmet AYVAZ

Arş. Gör Mehmet AYVAZ Arş. Gör Mehmet AYVAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 00-00 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı. Lisans Uroumieh Üniversitesi İnşaat Mühenlisliği ÖZGEÇMİŞ Yard. Doç. Dr. Ehsan ETMİNAN Işık Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Oda AMF-334 34980 Şile/ İstanbul, Türkiye Telefon: +90(216) 5287269 ehsan.etminan@isikun.edu.tr

Detaylı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı S. Altın Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet TOPÇU ÖZGEÇMİŞ-detaylı

Prof. Dr. Ahmet TOPÇU ÖZGEÇMİŞ-detaylı Prof. Dr. Ahmet TOPÇU ÖZGEÇMİŞ-detaylı Adı Soyadı Ahmet TOPÇU Doğum Yeri ve Tarihi ÇAYELİ/RİZE, 02.02.1945 Medeni Hali Evli, 3 çocuklu Adres (ev) Orhangazi Mahallesi, Ihlamur Sokak 14 26160 ESKİŞEHİR Adres

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Yüksek Sıcaklık Sonrası Farklı Sınıflardaki Betonarme Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Yüksek Sıcaklık Sonrası Farklı Sınıflardaki Betonarme Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Yüksek Sıcaklık Sonrası Farklı Sınıflardaki Betonarme Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi Ali Ergün a, Gökhan Kürklü a ve M. Serhat Başpınar b a Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,Yapı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/6 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği / Yüksek Lisans

Detaylı

Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi. Effect of Concrete Quality to Response of Strengthened RC Column

Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışına Etkisi. Effect of Concrete Quality to Response of Strengthened RC Column 2017 Published in 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan) Beton Dayanımının Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri

Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Barit Agregasıyla Üretilen Ağır Bir Betonun Özelikleri Yasemin Akgün Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Programı, 52200 Ordu Tel: 0452 233 48 65 E-posta: yakgun@ktu.edu.tr Ayşegül Durmuş Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı