ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Ahmet DURMUġ 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Dr. Ing. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMĠġ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1970 Y. Lisans ĠnĢaat Mühendisliği Universite Paul Sabatier, INSA de Touluse, France 1973 Doktora ĠnĢaat Mühendisliği Universite Paul Sabatier, INSA de Touluse, France Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Uygun, Ġ., "Betonarme Bir Fabrika Yapısının TaĢıma Gücü Yöntemi Ġle Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1983, 300 sayfa. 2. Eyüboğlu, U., "Betonarme Bir Konut Yapısının TaĢıma Gücü Hesap Yöntemiyle Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 1983, 325 sayfa. 3. Turan, Ç., "Betonarme ve Öngerilmeli Beton Siloların Projelendirme Esasları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 1986, 127 sayfa. 4. Ġpekçi, Ö., "Betonarme Bacalar, Hiperbolik Soğutucular ve Projelendirme Esasları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 196 sayfa. 5. Ayvaz, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların Mekanik DavranıĢları ve Betonarme Narin Kolonların Hesabı", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 120 sayfa. 6. Ayazoğlu, Ü., "Betonarme Siloların Projelendirilmesinde Kullanılan Yöntem ve Yönetmeliklerin KarĢılaĢtırılması", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 264 sayfa. 7. Yazıcı, N., "Betonarme Konut Tipi Bir Yapının TaĢıma Gücüne Göre Bilgisayarla Projelendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1987, 120 sayfa. 8. Doğangün, A., "Betonarme Sıvı Depoları ve Projelendirme Ġlkeleri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1989, 298 sayfa. 9. Hüsem, M., "Dikdörtgen Kesitli Betonarme Sıvı Depolarının Projelendirilmesinde Kullanılan ÇeĢitli Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1990, 190 sayfa. 1

2 10. Köse, A., "Duvar ve Duvar Panolarının Yekpare ve Prefabrike Çerçeve Sistem Yapıların Yatay Yük Altındaki DavranıĢlarına Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1990, 149 sayfa. 11. Ataman, R., "Beton Yapıların Yangın Dayanımlarının Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 1991, 179 sayfa. 12. Pul, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun Dayanım ve AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1994, 86 sayfa. 13. Karaca, Z., "Bir Sentez Çalısması IĢığında Nervürlü Donatıya Sahip Hafif ve Geleneksel Betonarme KiriĢ DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1996, 126 sayfa. 14. DurmuĢ, M., "Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Karot Numune Dayanımı Üzerindeki Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mart 1996, 92 sayfa. 15. Gürsoy, Y., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Ağır Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1997, 150 sayfa. 16. Ustaoğlu, L., "KöĢegen Elemanların Çerçeve Sistem Yapı DavranıĢına Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ekim 1997, 105 sayfa. 17. Akkurt, M.Y., "Betonarmede Onarım-Güçlendirme ve ÇeĢitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme DöĢeme Plaklarının DavranıĢlarının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,Temmuz 1998, 138 sayfa. 18. Gürsoy, ġ., "Deprem Bölgelerindeki Betonarme Ġstinat Duvarlarının Analitik ve Sayısal Yöntemleri Kullanan Bilgisayar Yardımıyla Projelendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2000, 130 sayfa 19. Dahil, H., "Yüksek Performanslı Beton-Donatı Aderansının Geleneksel Beton-Donatı Aderansıyla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Kasım 2001, 93 sayfa. 20. Gözaçan, A., "Betonarme Karotlar Yardımıyla Yapılardaki Beton Dayanımının Daha Gerçekçi Olarak Belirlenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mayıs 2002, 87 sayfa. 21. Burnaz, O., "Betonarme Yapılarda Yangın ve Yangın Tasarımlarının Bir Model Üzerinde Ġncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Aralık 2002, 143 sayfa. 22. Aliyazıcıoğlu, C., "Betonarme Endüstri Bacalarının Zemin EtkileĢimini de Dikkate Almak Suretiyle Tasarımları", Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 2004,233 sayfa. 23. Özdemir, Ç., "Betonarme Konutların ÇeĢitli Emniyet Düzeylerine Göre Projelendirilme ve Güçlendirilme Ġlkeleri", Yüksek Lisans Tezi,KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,Haziran 2005, 302 sayfa. 24. ARSLAN, M. E., "Eğilmede TaĢıyıcı Hafif Beton-Donatı Aderansının Geleneksel Beton-Donatı Aderansıyla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 102 sayfa. 25. ÖZTÜRK, H. T., Tüneller ve Tasarım Ġlkeleri Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 162 sayfa. 26. ÖZ, E., Betonarme Bacaların Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yapısal Çözümleme Yöntemleri Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2007, 169 sayfa. 2

3 27. TAġ, N. C., Betonarme Binaların Tasarımına ĠliĢkin Temel ilkeler ve Betonarme Bir Konutun Yürürlükte Bulunan Yönetmeliklere Göre Tasarımı Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2013, 302 sayfa. 28. BĠRDANE, M., Binaların Yangına KarĢı Dayanıklıklarının ÇeĢitli Malzemeler Yardımıyla Arttırılmasının Ġncelenmesi, KTÜ Fen Blimleri Enstitüsü,Trabzon,(Devam ediyor). 29. SARIALĠOĞLU, M.Yerli Malzemelerle Üretilen Çelik Lifli Betonların Mekanik DavranıĢlarının Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, (Devam ediyor). 30. YAZICI, S., Payandalı Ġstinat Duvarlarının Tasarım Yöntemleri ve Bir Uygulkama,Yüksek Lisans Tezi(Devam ediyor) 6.2. Doktora Tezleri 1. Hüsem, M., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Hafif Agregalarından Biriyle Yapılan Hafif Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırılmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 1995, 174 sayfa. 2. Doğangün, A., "Dikdörtgen Kesitli Su Depolarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Depo-Sıvı-Zemin EtkileĢimini Dikkate Alarak Analitik Yöntemlerle KarĢılaĢtırmalı Deprem Hesabı", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Temmuz 1995, 237 sayfa. 3. Amil, A.P., "Betonarme Yapılarda Kullanılan BaĢlıca TaĢıyıcı Sistemler ve Dolgu Duvarların Olumlu Etkilerini Artıran KöĢegen Elemanların Betonarme Perdelerle KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 1999, 177 sayfa. 4. Karaca, Z., "Betonarme Silindirik Siloların Deprem Etkisindeki DavranıĢlarının Analitik ve Sayısal Yöntemlerle KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, ġubat 2000, 184 sayfa. 5. Pul, S., "Doğu Karadeniz Bölümü Agregalarıyla Yüksek Performanslı Beton Üretimi ve Özeliklerinin Diğer Betonlarla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Mart 2000, 190 sayfa. 6. Gürsoy (Akgün), Y., " Kısmen Öngerilmeli Yüksek Performanslı Beton KiriĢlerin DavranıĢları", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ekim 2003,201 sayfa. 7. Gürsoy, ġ., "Betonarme Ġstinat Duvarlarının Zemin EtkileĢimini de Dikkate Almak Suretiyle Deprem Yüklerine Göre Tasarımı", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Haziran 2006,268 sayfa. 8. BURNAZ, O., "Betonarme Yapılarda Yangın ve Bu Yapıların Yangın Etkisi Altında Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, ġubat 2010,312 sayfa. 9. ġeker, ġ., "Mimar Sinan Camilerinin Statik ve Dinamik Yükler Etkisinde DavranıĢlarının Ġncelenmesi", Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ocak 2011,355 sayfa. 10. ÖZTÜRK, H. T., Tüneller ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Sığ Tünellerin Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla Optimum Tasarımı, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Nisan 2013, 227 sayfa. 11. ARSLAN, M. E., Güçlendirilen Çevrimsel Yüklere Maruz Özelikleri Farklı Betonarme Çerçeve DavranıĢlarının Deneysel ve Teorik Olarak Ġncelenmesi Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Ağustos 2013, 190 sayfa. 12. ÖZ, E., Betonarme Baca Türü Yapıların Depreme Göre Zemin EtkileĢimli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.(Devam ediyor). 3

4 13. TÜRKELĠ, E., Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢli Plak Köprülerin Optimum Tasarımı Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon,(Devam ediyor) 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "le Role des Effects Transversaux Dans la Fléxion des Planchers Nérvures en Béton Armé: Conséquences Sur la Sécurité", Annales de l'itbtp, No.376 série EM/173, Paris,Octobre 1979, sayfa: ve bu makale seçkin makale olarak sadece bir kapak geçirilerek olduğu gibi Association Française du Béton, No.144, Octobre 1979'da da yayınlanmıģtır. 2. AYVAZ, Y., DURMUġ, A., "Earthquake Analysis of Simply Supported Reinforced Concrete Slabs", Journal of Sound & Vibration, 187, 3 (1995) DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., AYVAZ, Y., "Static and Dynamic Analysis of Rectangular Tanks by Using the Lagrangian Fluid Finite Element", Computers&Structures, vol:59, no:3, 1996, pp: DOĞANGÜN, A, DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Earthquake Analysis of Flexible Rectangular Tanks Using the Lagrangian Fluid Finite Element", European Journal of Mechanics-A/Solids, vol:6, no:1, 1997, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., Analysis Of Rectangular Reinforced Concrete Liquid Stroge Tanks By Using Yield-Line Theory, International Journal For Computational Civil And Structural Engineering Vol 1, Issue 3, 2001, pp: OYMAEL, S., DURMUġ, A., Effect Of Sulphates On Elastic Modulus Of Concrete Samples Made From Blends Of Cement With Oil Shale Ash Oil Shale, Estonian Academy Publishers,2006,Vol 23, No.2, pp DOĞANGÜN A, KARACA Z, DURMUġ A, SEZEN, H, Cause of Damage and Failures Silo Structures, Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol 23, No 2, April , pp GÜRSOY ġ., DURMUġ A., Investigation of Linear and Nonlinear of Behaviours of Reinforced Concrete Cantilever Retaining Walls According to The Earthquake Loads Considering Soil-Structures Interactions Structural Engineering and Mechanics, Vol 31, No 1 (2009) 9. ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Investigation of Bond Behavior Between Lightweight Aggregate Concrete and Steel Rebar Using Bending Test, Computers and Concrete an International Journal, Vol 8, No 4, August 2010, pp KARACA Z., DURMUġ Ah., Investigation of usability of lightweight Concrete produced with Natural Eastern Aggregates in Reinforced Concrete Beams, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Vol.24, No.7, doi: /(asce)mt ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ay., DURMUġ Ah., Optimum Design of a Reinforced Concrete Beam Using Artificial Bee Colony Algorithm, Computers and Concrete an International Journal,Techno-Press, Volum,10,Number,3, September 2012, pp ZANDĠ Y., AKGÜN Y., DURMUġ A., Investigating the Use of High Performance Concrete in Partially Prestressed Beams and Optimization of Partially Prestressed Ratio, Indian Journal of Science and Technology, 5,7, 2012, DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ah., A Reliable Approach for Determining Concrete Strength in Structures by Using Cores, Computers and Concrete an International Journal,Techno-Press, Vol 11, No5, 2013, pp

5 14. ÖZTÜRK H. T., DURMUġ Ah., Optimum Cost Design of RC Columns Using Artificial Bee Colony Algorithm, Structural Engineering and Mechanics, Vol45,Number5, 2013, pp ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Modal Identification of Different RC Frames Using Experimental Measurements, journal of Testing and Evaluation, Vol. 41, No. 6, Doi: /JTE ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Finite Element Model Updating of In-filled RC Frames with Low Strength Concrete Using Ambient Variation Test, Earthquakes and Structures, An International Journal, Vo.5, No.1, 2013, ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Construction Stage Effect on Dynamic Characteristics of RC Frame Using Operational Modal Analysis, Computers and Concrete, An International Journal, Vol. 12, No. 1, 2013, ARSLAN, M. E., DURMUġ, A., Modal Testing and Finite Element Model Calibration of In-filled Reinforce Concrete Frames, Journal of Vibration and Control, DOI: / Available Online at Sage Journals Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., Sur Les Méchanismes De Ruine De Poutres En Béton, C.R. Acad. Sc. Paris, t.879, Série : B, 1976, pp ARNAUD, M., DURMUġ, A., LORRAIN, M., Compartement Mécanique Des Plancher Nervurés En Béton Armé Association Francaise Du Béton, Cahiers De l A.F.B., No.144, Octobre, 1979, pp DURMUġ, A., PUL, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, cilt:6, sayı:3, Temmuz 1995, sayfa: DURMUġ, A., PUL, S., "The Effect of the Petrografic Origin of the Aggregate on theworkability of Concrete",Technical Journal, Turkish Chamber of Civil Engineers, Digest 95, December 1995, Volume 6, pp: OYMAEL S., ġen L., DURMUġ, A., Durabılıty Of Pozzolanıc Cement Added Mıcroconcrete Agaınst To Sulphates e-journal of New World Sciences Academy, A0030, Mayıs GÜRSOY, ġ., DURMUġ, Ah., Investigation of Nonlinear Soil Behaviours of Reinforced Cantilever Retaining Walls Considering Different Backfill Soil Conditions According to the Earthquake Loads, Technology, 14(1); 37-49, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "Sur Les Mécanismes de Ruine de Poutres en Béton", International Nazım Terzioğlu Symposium on Mathematics, Trabzon, Septembre 1982, Karadeniz Üniversitesi Mathematical Journal, vol:v., No:1, Trabzon, 1982, sayfa: DURMUġ, A.,HÜSEM, M., "The Structural Analysis of Rectangular Water Tanks Using Different Methods", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Analysis of Reinforced Concrete Slabs Subjected to Triangular Distributed Loading by the Yield Line Theory", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Comparing The Behavior of Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete Beams in Bending", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp:

6 5. AYVAZ, Y., DURMUġ,A., DOĞANGÜN,A., "Investigation of Effects of Column-Beam Rigidity Ratio on Behavior of Reinforced Concrete Structures Subjected to Earthquakes", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., AYVAZ, Y., "Finite Element Analysis of Seismic Response of Rectangular Tanks Using Added Mass and Lagrangian Approach", The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications, Research and Practice, Bahrain, April 6-8, 1996, pp: AYVAZ, Y., DOĞANGÜN, A, DURMUġ,A., "Earthquake Behavior of Frame Structures With Different Stiffening Members", Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DOĞANGÜN, A., AYVAZ, Y., DURMUġ,A., "Earthquake Analysis of Water Towers", Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DURMUġ,A., Reasons For Being Out of Service for Reinforced Concrete Structures in Erzincan Earthquake, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:i, pp: DURMUġ,A., KARACA, Z., Investigation of Behavior of Lightweight and Ordinary Reinforced Concrete Beams With Deformed Bars, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997 vol:iii, pp: DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., Comparative Study of Heavyweight Concrete Produced Using One of the Natural Heavyweight Aggregates Present in the Eastern Blacksea Region With Traditional, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997 vol:iii, pp: DURMUġ, A., DURMUġ., M., Effect of Load History and Reinforcement on Core Strength, Proceedings of the Fourth International Conference on Civil Engineering, Tehran, May 4-6, 1997, vol:iii, pp: HÜSEM., M., DURMUġ, A., Some Properties of Lightweight Concretes Produced by Natural Lightweight Aggregates, Tehran, May 4-6, 1997, vol:iii, pp: KARACA, Z., DURMUġ, A., "EklenmiĢ Kütle ve Lagrange Tipi YaklaĢımlar Kullanılarak Silindirik Siloların Deprem Yükleri Altında DavranıĢlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Ġncelenmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa HÜSEM, M., DURMUġ, A., PUL, S., "Donma-Çözülme Olayının Yüksek Performanslı Beton Basınç Dayanımına Etkisi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa PUL, S., HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Trabzon Yöresi Agregalarıyla Üretilen Yüksek Performanslı Betonun Mekanik Özelikleri ve Betonarme KiriĢ DavranıĢları", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa GÜRSOY, Y., DURMUġ, A., "Doğu Karadeniz Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa DURMUġ, A., HÜSEM, M., "An Investigation on Behaviour of Lightweight Concrete Subjected to Uniaxial Compression", ĠnĢaat Mühendisliğinde GeliĢmeler Uluslararası 4. Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa-KKTC, 1-3 Kasım 2000, Bildiriler Kitabı, Sayfa GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Deprem Yüklerine Göre Ġncelenmesi, Fifth International Congress On Advances In Civil Engineering, ĠTÜ-Ġstanbul, September 2002, Ġstanbul, Sayfa GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımı, Sixth International Conference On Advances In Civil Engineering (ACE2004), October, 6-8, 2004, Boğaziçi University, Ġstanbul- Turkey. 6

7 21. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Betonarme KiriĢ ve DöĢemelerin Yangına Göre Tasarımlarında Kullanılan Bazı Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması, Sixth International Conference On Advances In Civil Engineering (ACE2004), October, 6-8, 2004, Boğaziçi University, Ġstanbul-Turkey. 22. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ A., Bodrum Kat Duvarlarına Etkiyen Deprem Yüklerinin Farklı Yöntemlerle Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 23. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., CERYAN, ġ., Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Bölgelerindeki Ġstinat Duvarlarının DavranıĢlarına Etkileri Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 24. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢlerde Yüksek BaĢarımlı Beton Kullanmanın Yararları Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 25. KARACA, Z., KARAĠSMAĠLOĞLU, S., DURMUġ A., Çok Katlı Eğik Elemanlı Çerçeve Sistem Betonarme Yapıların Deprem Yükleri Altında DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 26. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Betonarme Yapı Elemanlarının Kavlamayı Dikkate Alan Yangın Tasarımı Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 27. DURMUġ, A., ALĠYAZICIOĞLU, C., ÖZ, E., Betonarme Bacaların Rüzgar Yüklerine Göre Tasarımı Ġçin ACI ve CICIND Yönetmeliklerinin KarĢılaĢtırılması Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 28. DURMUġ, A., DAHĠL, H., ARSLAN, M., E., Yüksek BaĢarımlı Beton- Donatı Aderansının Ġncelenmesine Katkı Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 29. DURMUġ, A., AKKURT, Y., ÖZTÜRK, H., T., ÇeĢitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme DöĢeme Plaklarının DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 30. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ,A., Betonarme Konsol Ġstinat Duvarlarının Depremde Doğrusal ve Doğrusal Olmayan DavranıĢlarının Ġncelenmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Ekim 2006, Ġstanbul 31. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Yangın Etkisindeki Yapıların Sıcaklık-Zaman Eğrilerinin Bir Model Üzerinde Ġncelenmesi, Uluslararası Afet Yangın Güvenlik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: , Nisan 2007, TÜYAP, Bursa 32. GÜRSOY, ġ., HÜLÜR B., DURMUġ, A., Ġstinat Duvarlarının Depreme Göre Tasarımında Duvar Tipinin Önemi International Earthquake Symposium, Bildiriler CD si, Ekim, Grand YükseliĢ Hotel, Kocaeli/TÜRKĠYE. 33. DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H., T., ARSLAN, M., E., Tünel Kaplamalarının Tasarımında Kullanılan Bazı Yöntemlerin KarĢılaĢtırılması International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya 34. DOĞANGÜN A., DURMUġ, A., DURMUġ, A., Stok Yapılarının Tasarımına ĠliĢkin Genel Bir YaklaĢımın Temel Ġlkeleri ve Türkiye Silo Yönetmeliği International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 35. AKGÜN Y., DURMUġ, A., Depremselliği Yüksek Bölgelerde Kısmen Öngerilmeli Beton Yapı Tekniğinin Kullanımının Önemi International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 7

8 36. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., DURMUġ, A., Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı-Zemin EtkileĢiminin Rolü International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Sayfa , Ekim 2007, Antalya. 37. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Parametric and Comparative Analyses of Seismic Pressures Acting on Retaining Walls Using Different Analytical Methods and Turkish Earthquake Code International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Bildiriler Kitabı, pp , Ekim 2007, Antalya. 38. ÖZTÜRK, H.T., ARSLAN M.E., DURMUġ A., Discussion of Some Methods Used in the Design of Tunnel Lining Sekizinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Sayfa , Eylül 2008, Kuzey Kıbrıs. 39. DOĞANGÜN A., DURMUġ A., DURMUġ A., Principles of Analysis of Granular Materials Storage Structures and Calculation of Silos Sekizinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, Sayfa , Eylül 2008, Kuzey Kıbrıs. 40. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., Dikdörtgen Kesitlli Sığ Tünellerin Deprem DavranıĢlarına Pratik Bir YaklaĢım Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, Sayfa , 1-2 Ekim 2009, Sakarya. 41. DURMUġ, A., DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H.T., Yapıların Onarım ve/veya Güçlendirilmesinde Ġzlenecek Yol ve Bir Uygulama Örneği, Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Sayfa , Ekim 2009, Diyarbakır. 42. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Advantages of Usıng Hıgh Performance Concrete ın Partıally Prestressed Beams and Optımızatıon of Partıally Prestressed Ratıo, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 43. ÖZ, E., DURMUġ, A., The Comparıson of the Structural Analysıs Results of Reınforced Concrete Chımneys Accordıng to Dıfferent Wınd Speed, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 44. ARSLAN, M.E., DURMUġ, A., Investigation of Bond Behavior of High Performance Concrete and Ordinary Concrete in Bending Using Bending Test, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 45. DURMUġ, A., ARSLAN, M.E., ZANDĠ, Y., The Use of Lightweight Concrete in Reinforced Concrete Structures and Status in Turkey, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Proceedings CD, Tabriz, Iran. 46. GÜRSOY, ġ., DURMUġ, A., Comparative Study of Earthquake Behaviour of 3D Frame Structures With Different Stiffning Members Considering Soil-Structures Interaction, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 47. KARACA, Z., DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Comparative Analysis of Cylindrical Silos Subjected to Earthquake By analytical and Numerical Methods, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 48. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., A practical Approctimation to Earthquake Behavior of Rectangular Shallow Tunnels, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 49. ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ, A., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., ^ Comparative Study of Behaviors of Repaired and Strengthened or Strengthened RC Plates By Using Different Techniques, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 50. DURMUġ, A., ÖZTÜRK, H.T., DURMUġ. A., ZANDĠ, Y., An Approach for Determining Hardened Concrete Strenght, Existing in Structures, with Sufficient Accuracy, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 8

9 51. DURMUġ, A., Effects of Floor Slabs on Behaviour of Prestressed and Particularly Prestressed Concrete Beams 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 52. BURNAZ, O., DURMUġ, A., Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Frames Exposed to Parametric Fire 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 53. BURNAZ, O., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Fire Analysis of Reinforced Concerete Beams with 2D Plane Stress Concrete Model 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 54. BURNAZ, O., DURMUġ, A., ZANDĠ, Y., Determining the Temparature Distributions of Fire Exposed Reinforced Concrete Cross Sections with Different Methods, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 55. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., PUL, S., SHAMSALGORAĠE, M., An Innovative Method for Increasing Plasticity Against Buckling By Using Two Coupling Straps Connected to the End of Co-Axial Braces, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 56. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., Analysis of Buckling and Studying Optimum Ratio of Diameters of Two Concentric Steel Rings as a Ductile Element in Concentric Bracings, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 57. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. F., ARASH T., Evaluation of Adhesion Strength Between Steel and Concrete Under the Effect of Bar Geometric Profile, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 58. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., BABAK D. S., HOSSEIN E., Calculation of the Embedded Length of Steel Linking Beam & Reinforcing the Embedded Area in Partition Coupled Walls, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 59. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., PEYMAN K., BABAK, D. S., A Survey on Various Fields of Using Ġonized Water in Making Buildings and Comparing Laboratory, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 60. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., Controlling of Buckling Plate in X-Shaped Bracing, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 61. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. V., Controlling the Vibration Factor with Use of Tuned Mass Damper (TMD), 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 62. ZANDI, Y., MEHDIZADEH, M.B., DURMUġ, A., HUSEM, M., AKPINAR M. V., MOGANĠYAN, M., Effect of Micro Siliceous on Increased Abrasion Resistance of Concretes in Contrast with Polymers and Igneous Grains, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 63. ZANDI, Y., DURMUġ, A., MOHAMMADZADEH, S., Introducing a New Passive Damper System and Comparision with Damper Called TADAS Code:821 Verbal Presentations, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 9

10 64. ZANDI, Y., DURMUġ, A., ÖZ, E., BURNAZ, O., AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Measurement of Metal Link Beam Embedment Length and Reinforcing Embedment Area in Coupled Shearing Walls, 1st International Conference on Concrete Technology, 6-7 November 2009, Selected Abstacts Volume, Tabriz, Iran. 65. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., MEHDĠZADEH, M., KOLAYLI H., Box Basement Structures in Seismic Resistant Buildings, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 66. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., MEHDĠZADEH, M., KOLAYLI H., DOĞANGÜN, A., One Dimensional Tension Stiffening in Reinforced Concrete Incorporating Tensile Splitting, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 67. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., KOLAYLI H., AKPINAR, V., MEHDĠZADEH, M., Ready Mix Concrete Optimization for Hot Weather Climates, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 68. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., PUL S., MEHDĠZADEH, M., Stiffness and Ductility of Continous Reinforced Concrete Beams Strenghened with Externally Bonded FRP Sheets, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 69. ZANDI, Y., HÜSEM M., DURMUġ, A., PUL S., MEHDĠZADEH, M., The Effect of Loading Rate on the Response of RC Beams Strengthened with Efficiently Anchored GFRP or CFRP Laminates, 3 rd International Conference on Seismic Retrofitting With The Focus on Bridge Lifeline Engineering Concrete Technology, October 2010, Proceedings CD, Tabriz, IRAN. 70. DURMUġ, Ah., Process of Repairing/Retrofitting of Reinforced Concrete Buildings Damaged During Earthquake and Application Examples, (State of the art paper), 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Abstract Volume, 2-4 May 2012, Tebriz, IRAN. 71. BURNAZ, O., DURMUġ, Ah., Fire Analysis of Reinforced Concrete Columns with Different Methods, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD, October 2012, Ankara 72. BURNAZ, O., DURMUġ, Ah., Structural Analyses of Reinforced Concrete Continues Beams According to Fires, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD, October 2012, Ankara 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. DURMUġ, A., "Betonların Bozulması", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Sayı:277, Ankara, Ekim 1978, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Alüminli Çimentolar" Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı: 297, Ankara, Aralık 1981, sayfa: Bu makale Karadeniz Teknik Üniversitesi Dergisi, sayı:3, Trabzon, Mart 1981, sayfa:52-55 de de yayınlanmıģtır. 3. DURMUġ, A., "Betonarme Yapıların TaĢıma Gücüne Göre Hesabı", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:305, Ankara, Temmuz-Ağustos 1983, sayfa: DURMUġ, A., EYÜBOĞLU, U., "Ġki Doğrultuda BileĢik Eğilme Etkisindeki Betonarme Kesitlerin TaĢıma Gücüne Göre Hesabı", Deprem AraĢtırma Bülteni,sayı:46, Temmuz 1984, sayfa:

11 5. DURMUġ, A., "DöĢeme Plaklarının Öngerilmeli ve Kısmen Öngerilmeli Beton KiriĢlerin Mekanik DavranıĢlarına Etkisi", Yapı Mekaniğinde Son GeliĢmeler Semineri, Makaleler Kitabı, KTÜ Yayınları, Trabzon, 1986, sayfa: DURMUġ, A., "Giresun Stadyumu Kapalı Tribün Çatısının Yıkılmasından Alınması Gereken Dersler", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:330, Ankara, Nisan-Mayıs 1987, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların DıĢ Yükler Altında Mekanik DavranıĢları", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:334, Ankara,1987, sayfa: DURMUġ, A., "ĠnĢaat Mühendisliği Öğretim Programlarının Optimizasyonu Ġçin ĠnĢaat Mühendisleri Odasına DüĢen Görevler", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı:5, Ağustos Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı:14, Aralık 1987, sayfa:24-25 de Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odasi, sayı:341, Ankara, Kasım-Aralık 1988, sayfa:19-20 de de yayınlanmıģtır. 9. DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., YAYLI, A., "Kum Kirliliğinin Betonun Mekanik Özelikleri Üzerindeki Etkisi", Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:8, Ekim 1988, sayfa:9-13. Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:19, Ekim 1988, sayfa:23-28 de de yayınlanmıģtır. 10. DURMUġ, A., "Depremde Birbiriyle ÇarpıĢan Yapılar", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı:10, Trabzon, DURMUġ, A., "Türkiye'nin Bilim ve Teknolojide GeliĢebilmesi Ġçin Bazı Çareler", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:345, Ankara, Temmuz-Ağustos 1989, sayfa:8-12. Bu makale ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı 24, Ağustos 1989, sayfa:13-15, ve ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bülteni, sayı Ekim 1989, sayı:18-19, Aralık 1989 ve sayı:20-21, Nisan 1990 da da peydelpey yayınlanmıģtır. 12. DURMUġ, A., AKTÜRK, E., "EĢdeğer Çerçeve Yöntemi ve Bu Yöntemle Betonarme DöĢemelerin Bilgisayarla Yapısal Çözümlemesi", ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayı:32, Aralık 1990, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., "Türkiyede ĠnĢa Edilen Betonarme Ayaklı Su Depolarının Deprem Emniyeti", Prefabrik Birliği Yayın Organı, sayı:22, Nisan 1992, sayfa: DURMUġ, A., ATAMAN, R., "Yüksek Sıcaklık DeğiĢimlerinin Beton Dayanımına Etkileri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir Ģubesi Haber Bülteni, sayi:42, Ağustos 1992, sayfa: Bu makale TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Nisan-Mayıs-Haziran 1992, sayfa:9-10 da da yayınlanmıģtır. 15. DURMUġ, A., "YapılaĢmanın Heyelanlar Üzerindeki Etkisi ve Alınması Gereken Önlemler", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Ocak-ġubat-Mart 1993, sayfa: DURMUġ, A., "Bölgeye Hizmet Etmek Ġçin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Kum EĢdeğerliği Deney Düzeneği Kuruldu", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı: , Ekim-Kasım-Aralık 1993, sayfa: DURMUġ, A., PUL, S., "Agrega Petrografik Yapısının Betonun AkıĢkanlığı Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Teknik Dergi, cilt:6, sayı:3, Temmuz 1995, sayfa: DURMUġ, A., "Beton Nitelikleri Yönünden Optimum Kum Kirliliğinin Belirlenmesi ( TS 8537'ye Uygun Olarak)", Beton Prafabrikasyon, Türkiye Prefabrik Birliği, sayı:36, Ekim 1995, sayfa:29-37, Bu makale TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı:46, Ağustos 1995, sayfa:15-24 de de yayınlanmıģtır. 19. DURMUġ, A. "Deprem ve Trabzon", KARGĠD Bülteni, sayı:2, Haziran-Temmuz 1996, Sayfa:

12 20. DURMUġ, A.,AYVAZ, Y., DOĞANGÜN, A., "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1996 Üzerine", Türkiye Mühendislik Haberleri, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:385, Eylül 1996, sayfa: DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., AYVAZ, Y., "ĠnĢaat Mühendisliğinde Ağır Betonlar", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi Mühendislik Bülteni, sayı:49, Aralık 1996, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., AYAZOĞLU, Ü., KARACA, Z., "Betonarme siloların ÇeĢitli Standartlara Göre Projelendirme Esasları", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:51, Kasım 1997, Sayfa: DURMUġ, A., DURMUġ, M., "Yük GeçmiĢi ve Donatının Beton Karot Numune Dayanımı Üzerindeki Etkileri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:51, Kasım 1997, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., "Betonarmede Çatlama Mekanizması, Çatlak ÇeĢitleri ve Denetimleri", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:54, Temmuz 1998, Sayfa: (Bu makale Yapı Dünyası dergisinin 55. sayısının sayfa te de yayınlanmıģtır.) 25. DURMUġ, A., "Daha Güçlü Bir Türkiye Ġçin Bazı Çareler", Yapı Dergisi, Sayı:34, Ankara, Ocak 1999, Sayfa: DURMUġ, A., "Kocaeli (1999) Depremi Daha Çok DüĢündürüyor", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:43, Ekim DURMUġ, A., "Kocaeli (1999) Depremi DüĢündürüyor. Depreme Dayanımlı Betonarme Yapı Ġçin BaĢta Gerçek Beton ve Gerçek Arme Gerekli", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:44, Kasım DURMUġ, A., "Daha Güçlü Bir Türkiye Ġçin Bazı Çareler", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:55, Nisan 1999, Sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Alüminli Çimentolar", Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:49, Nisan 2000,Ankara. 30. DURMUġ, A., GÜRSOY, Y., "Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Ağır Agregalarından Biriyle Üretilen Ağır Betonun Geleneksel Bir Betonla KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi", Hazır Beton Sektörü Yayın Organı Hazır Beton Dergisi, Sayı:38-39 ve 40, Ankara HÜSEM, M. DURMUġ. A., "Donma-Çözülme olayının Yüksek Performanslı ve Geleneksel Betonların Basınç ve Çekme Dayanımları Üzerindeki Etkisi", TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon ġubesi, Mühendislik Bülteni, Sayı:57, Ekim 2000, Sayfa: DURMUġ, A., KARACA, Z., "Betonarmede Çatlama Mekanizması, Çatlak ÇeĢitleri ve Denetimleri", Hazır Beton Sektörü dergisi, Sayı:43, Ocak-ġubat 2001, Sayfa: DURMUġ, A., BURNAZ, O., Betonarme Yapıların Yangın Yüklerine Göre Temel Tasarım Ġlkeleri, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:69, Kasım-Aralık 2001, Ankara. 34. DURMUġ, A., GÜRSOY, ġ., Ġstinat Duvarlarına Deprem etkisiyle Uygulanan Dinamik Basınçların Farklı Yöntemlerle Parametrik Olarak Ġncelenmesi, Fırat University Journal of Science and Engineering 14(2), 2002, Elazığ, sayfa DURMUġ, A., Enerjinin Korunumu Kanunu Varsa Ölüm Bunun Neresinde?, Yapı Dünyası Dergisi, sayı:73, Nısan 2002, Ankara. 36. DURMUġ, A., Deprem Olayı Maalesef Kesin KonuĢmaya Hiç Ġmkan Tanımamaktadır, TMMOB InĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Aylık Yayın Organı, Ġstanbul Bülteni, sayı:67, Ġstanbul 2003, Sayfa: (Bu makale ĠMO Trabzon Bülteninin Temmuz 2003 de 61. sayısında da aynen yayınlanmıģtır). 37. DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., AYAZOĞLU, Ü., KARACA, Z., Betonarme Silindirik Siloların Farklı Yöntemlere Göre Tasarımı Ġlkeleri, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 90, Temmuz 2003, Ankara, Sayfa:

13 38. DURMUġ, A., Bari Konya da Yıkılan Zümrüt Apartmanı Gerekli Dersi Versin ve Bu Zihniyet Devam Etmesin, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:96-97, Sayfa:55-56, Nisan 2004, Ankara. (Bu makale Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:48/2003-6, Sayı:428 de de yayınlanmıģtır. Sayfa:45-46). 39. AKGÜN, Y., DURMUġ, A., Kısmen Öngerilmeli Yüksek BaĢarımlı Beton KiriĢlerinin Eğilmede DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı:107, Sayfa: ġubat 2005, Ankara. 40. DURMUġ, A., DAHĠL H., ARSLAN M. E., Yüksek BaĢarımlı Beton- Donatı Aderansının KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası, sayı:441, Ocak 2006, sayfa:45-52, 41. OYMAEL, S., DURMUġ, A., Sülfatların Bitümlü ġist Külü Ġkameli Çimentolarla Üretilen Mikrobetonların Elastisite Modülü Üzerindeki Etkileri Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: , Sayfa: 41-47, Ocak-ġubat 2006, Ankara. 42. DURMUġ, A., ALĠYAZICIOĞLU C., ÖZ, E., Betonarme Sanayi Bacalarının Rüzgar Yüklerine Göre Farklı Yöntemlerle Yapısal Çözümlemesi Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:50-56, Ekim- Kasım 2006, Ankara. 43. DURMUġ, A., AKKURT Y., ÖZTÜRK H. T., Farklı ġekilde Onarılıp Güçlendirilen ve Sadce Güçlendirilen Betonarme Plakların DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 130, Sayfa:7-12, Ocak 2007, Ankara 44. GÜRSOY ġ., DURMUġ A., DURMUġ A., Betonarme Ġstinat Duvarlarının Deprem Yükleri Altında Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan DavranıĢları Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 136, Sayfa:10-15, Temmuz 2007, Ankara 45. KARACA Z., KARAĠSMAĠLOĞLU S., DURMUġ A., Farklı Eğik Elemanlara Sahip Betonarme Yapıların Deprem DavranıĢlarının KarĢılaĢtırılması Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:14-18, Ağustos-Eylül 2007, Ankara 46. BURNAZ, O., DURMUġ A., Betonarme Yapılarda Kavlanma ve Yangın Tasarımı Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 139, Sayfa:7-12, Ekim 2007, Ankara 47. DURMUġ A., ÖZTÜRK H.T., ARSLAN M., Tüneller ve Tünel Kaplamalarının Tasarımı Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:7-16, Ocak-ġubat 2008, Ankara 48. DOĞANGÜN A., DURMUġ A., DURMUġ A., Stok Yapılarının Tasarımına ĠliĢkin Genel Bir YaklaĢım ve Bu YaklaĢımın Türkiye Silo Yönetmeliğiyle Ġlgisi Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 145, Sayfa:7-17, Nisan 2008, Ankara 49. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., Tünellere Toplu Bir BakıĢ ve Savunma Tünellerinin Türkiye Ġçin Önemi TMMOB Ġstanbul Bülteni ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Aylık Yayın Organı, sayı 96 Sayfa: 11-17, Mayıs-Haziran Ġstanbul. Bu makale Dünya ĠnĢaat Dergisinin Haziran 2008 sayısında da yayınlanmıģtır. 50. GÜRSOY ġ., DURMUġ A., DURMUġ A., Depreme Dayanımlı Yapı Tasarımında Yapı-Zemin EtkileĢimin Rolü Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 149, Ağustos 2008, Ankara 51. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., Tünellerin Tasarımında Zemin Yatak Katsayısı DeğiĢiminin Etkileri Yapı Dünyası Dergisi, Sayı , Sayfa:14-18, Kasım-Aralık 2008, Ankara 52. DURMUġ A., Beton Yapıların güvenliğindeki GeliĢmeler Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 160, Sayfa:11-19, Temmuz 2009, Ankara. (Bu makale Dünya ĠnĢaat Dergisi, Sayı 2009/07 Temmuz 2009da da yayınlanmıģtır.) 53. ÖZTÜRK H.T., DURMUġ A., DURMUġ A., Tünel ĠnĢaatlarında KarĢılaĢılabilen Bazı Sorunlar TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi Bülteni, Sayı 102, Sayfa:14-17, Mayıs-Haziran 2009, Ġstanbul 54. DURMUġ A., ĠnĢaat Mühendisliğine GiriĢ Dersi (Ġlk Ders) Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 168, Sayfa:11-19, Mart 2010, Ankara 13

14 55. DURMUġ, Ah., Özellikle Ġstanbul da Sadece Korozyon Nedeniyle Çok Tehlikeli Betonarme Binalar Var, Yapı denetim Dergisi, Sayı:3, Sayfa:6-8, Ağustos 2011, Ġstanbul. 56. DURMUġ Ah., DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H. T., Betonarme Binaların Depremlerde Hasar Görme ve Yıkılma Nedenleri: Kocaeli Örneği, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: 184, Sayfa:12-20, Temmuz 2011, Ankara. 57. DURMUġ, Ah., Korozyon Nedeniyle Tehlikeli Betonarme Yapılar, Dünya ĠnĢaat, Kasım 2011, Sayfa: , Ġstanbul.Bu makale Yapı Dünyası Dergisi,Sayı: ,Sayfa:454-46,Ekim-Kasım- Aralık 2011,Ankara da da yayımlanmıģtır. 58. DURMUġ Ah., DURMUġ Ay., ÖZTÜRK H.T., Betonarme Binaların Kocaeli Depreminde Göçme Nedenleri, Yapı Denetim Dergisi, Sayı:4, Sayfa:16-25, ġubat 2012, Ġstanbul. 59. DURMUġ Ah., ARSLAN M. E., The Use Of Lightweight Concrete In Reinforced Concrete Structures And Status In Turkiye, Yapı Dünyasi Dergisi, Sayı:190, Sayfa:25-29,Ocak 2012, Ankara 60. ZANDI, Y., DURMUġ, Ah., SALAMI, E., MAHDIZADEH, M.B., Seismic Rehabilitasyon of RC Frames Using Steel Brace Systems Yapı Dünyası Dergisi, Sayı: , Sayfa:8-13, ġubat-mart 2012,Ankara. 61. DURMUġ, Ah., Korozyon Nedeniyle Tehlikeli Betonarme Yapılar, Türkiye Mühendislik Haberleri, 2012/4, sayı:474, sayfa:40-41, Ankara. Bu makale Yapı Dünyası Dergisi,Sayı: ,Sayfa:454-46,Ekim-Kasım-Aralık 2011,Ankara da da yayımlanmıģtır. 62. DURMUġ, Ah., Türkiye de Her Yerde Ve Her Düzeyde Eğitim-Öğretim Dili Türkçe Olmalıdır, Eğitimin Sesi,Sayı:42, Sayfa:45-50, ÇAKIR, F., ġeker, B.ġ., DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Erzurum Lala PaĢa Camisinin Statik Ve Dinamik Yük Etkisindeki BaĢarımının Ġncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teknik Bilimler Dergisi, (yayınlanacak) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. DURMUġ, A., "Beton Yapı Elemanlarının Harabiyet Kriteri ve bu Kriterin Betonarme Öğelere Tatbiki", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 7. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara, Ekim 1978, sayfa: DURMUġ, A., "Yanal Basınç Etkisindeki Betonarme KiriĢler", TÜBĠTAK, 7.Bilim Kongresi, KuĢadası/Aydın, Eylül 1980, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "Ġki Eksenli Basınca Maruz Betonun Mekanik DavranıĢı", II. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Ağustos 1980, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., ARNAUD, M., LORRAIN, M., "DöĢemelerle Beraber ÇalıĢan Öngerilmeli Beton ve Öngerilmeli Betonarme KiriĢler", III. Ulusal Mekanik Kongresi, Kirazlıyayla/Bursa, Eylül 1983, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "ĠnĢaat Mühendisliği Öğretimi ve Uygulamaya Yansıma Derecesi", Türkiye'de ĠnĢaat Mühendisliği Alanındaki GeliĢmeler Kongresi 84, ĠTÜ, Ġstanbul, Mayıs 1984, Bildiriler Kitabı, cilt:2, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ve Öngerilmeli Beton Yapılarda Güvenlik Kavramı", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., "Betonarme ĠnĢaatta Kontrol Deyiminden ne AnlaĢılmaktadır", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:6, Ağustos 1985, sayfa:7-12 de de yayınlanmıģtır. 14

15 8. DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme ĠnĢaatta Hafif Betonlar", Türkiye ĠnĢaat Mühendisleri 8.Teknik Kongresi, Ankara, Ekim 1985, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ġzmir ġubesi Haber Bülteni, sayı:8, Aralık 1986, sayfa:12-15 de de yayınlanmıģtır. 9. DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme Sürekli Temellerin Elastik Zemine Oturan Sonlu Bir KiriĢ Olarak Bilgisayarla Projelendirilmesi", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, IV. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1986, 12 sayfa. 10. DURMUġ, A., ULUSOY, K., "Betonarme Sürekli KiriĢlerin TaĢıma Gücüne Göre Projelendirilmesi ve Bu Projelendirmenin Üstünlükleri", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, IV. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs 1986, 45 sayfa. 11. DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Betonarme Narin Kolonların Bilgisayarla Projelendirilmesi", V.Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Eylül 1987, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların Mekanik DavranıĢları", V. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Eylül 1987, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme ĠnĢaatta Hafif Betonlar ve Türkiye'deki Durum", Uludağ Üniversitesi, I. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Nisan 1988, Balıkesir, Bildiriler Kitabı, sayfa: Bu bildiri TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Trabzon Temsilciliği Bulteni, sayı: 13, Trabzon, Nisan 1988, sayfa:2-4 de de yayınlanmıģtır. 14. DURMUġ, A., "Doğal Afetler ve Köprülerimiz", Trabzon ve Yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, KTÜ, Kasım 1990, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., DOĞANGÜN, A., "Türkiyede Tip Proje (TP 4/2) Olarak Uygulanan Ayaklı Betonarme Su Depolarının Depreme KarĢı Güvenliklerinin Ġncelenmesi", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYVAZ, Y., "Çerçeve Sistem Yapıların DıĢ Yükler Altında Mekanik DavranıĢları", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., AYTEKĠN, M., "Betonarme Sürekli Temellerin Elastik Zemine Oturan Sonlu Bir KiriĢ Olarak Bilgisayarla Projelendirilmesi", Uludağ Üniversitesi, II. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, Balıkesir, Mayıs 1991, Bildiriler Kitabı, sayfa: DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Betonarme Su Depolarına Ait Bazı Hesap Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi, Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: HÜSEM, M., DURMUġ, A., "Hidrostatik Basinç Etkisindeki Betonarme Plakların Plastik Mafsal Çizgileri Teorisine Göre Hesabı", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi,Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: KÖSE, A., DURMUġ, A., "Betonarme Çerçeve Sistem Yapılarda Duvarların Etkisi", Türkiye ĠnĢaat Mühendisliği XI.Teknik Kongresi, Ġstanbul, 8-11 Ekim 1991, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Depreme Göre Hesabı", Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi VII.Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs DOĞANGÜN, A., DURMUġ, A., "Dikdörtgen Depoların Deprem Etkileri Altında DavranıĢlarının ÇeĢitli Yöntemlerle Ġncelenmesi", ĠTÜ ĠnĢaat Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı III. Sempozyumu, Ġstanbul, Haziran 1992, Bildiriler Kitabı, cilt:i, sayfa: DURMUġ, A., HÜSEM, M., "Karma Suyu Olarak Kullanılan Karadeniz ve Akdeniz Sularının Beton Dayanımı ve Dayanıklığı Üzerindeki Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi, VII. Mühendislik Haftası, Isparta, Mayıs

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

nyardimci @ itu.edu.tr

nyardimci @ itu.edu.tr 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Unvanı İş Adresi : Profesör : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hasan BODUROĞLU 2. Doğum Tarihi : 16.04.1944 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Robert Kolej Mühendislik

Detaylı

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Medeni Hali İş Adresi : İki çocuk annesi : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Salih Yılmaz. Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Yılmaz Doğum Tarihi ve Yeri: 01 Şubat 1980, Bayındır-İzmir Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl. Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Kemal HACIEFENDİOĞLU Doğum Tarihi : 01 Mayıs 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ünal Aldemir İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ualdemir@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı )

Mühendislik Fakültesi. Mühendislik Fakültesi. İngilizce ( KPDS : 82,5 / 2007 Yılı ) Prof.Dr.H.Yazıcı 1 / 15 Adı Soyadı Prof.Dr. Halit YAZICI Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı Dil İzmir 11/04/1973

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAKARYA UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING 2014 YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU ACADEMIC ACTIVITY REPORT,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Uğurhan Akyüz Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler

SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler ve Konferanslarda Sunulan Bildiriler Çelik Tel Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler ile İlgili Olarak İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) İnşaat Fakültesinde Yapılan Araştırmalar ve Yayınlar. SCI Kapsamına Giren Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL

Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL Adres : İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı Malzemesi Laboratuvarı 34469 Maslak-İSTANBUL Tel : (0212) 285 37 56 Faks : (0212) 285 65 87 AKADEMİK GÖREV 2012... : Doç. Dr., İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 986-990 Y. Lisans Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Cemal Geneş Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İnşaat Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994 Y. Doktora

Detaylı

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR

ÖNSÖZ PROF. DR. MEHMET DURMAN... REKTÖR ÖNSÖZ ÜNİVERSİTELER ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELERE KATKIDA BULUNAN, BU GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEREK ÜLKE VE DÜNYA GELECEĞİNE IŞIK TUTAN, BİREYLERİN YAŞAMLARINDA VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNDE

Detaylı

Full Name: Tefaruk Haktanır Date & Place of Birth: 10.07.1951, Istanbul Office Contact: 32325 Academic Title & Prof. Dr.

Full Name: Tefaruk Haktanır Date & Place of Birth: 10.07.1951, Istanbul Office Contact: 32325 Academic Title & Prof. Dr. Curriculum Vitae Full Name: Tefaruk Haktanır Date & Place of Birth: 10.07.1951, Istanbul Office Contact: 32325 Academic Title & Prof. Dr. Civil Engineering Department: Academic Qualifications: B.Sc., M.Sc.,

Detaylı

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA GELENEKSEL TÜRK KONUTUNUN DEPREME DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA İzzet YÜKSEK Celal Bayar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Manisa ÖZET Anadolu ve Trakya da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6.1.1 Alkan, O., Basit ve Ankastre Mesnetli Termoplastik Kompozit Plakaların Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Fırat Üniversitesi, 2002.

ÖZGEÇMİŞ. 6.1.1 Alkan, O., Basit ve Ankastre Mesnetli Termoplastik Kompozit Plakaların Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Fırat Üniversitesi, 2002. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurettin ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 01.10.1965 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Fırat Üniversitesi 1987 Y. Lisans Makine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Farklı Özeliklerdeki Betonarme Çerçevelerin Çevresel Titreşimler Altında Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Farklı Özeliklerdeki Betonarme Çerçevelerin Çevresel Titreşimler Altında Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi Farklı Özeliklerdeki Betonarme Çerçevelerin Çevresel Titreşimler Altında Dinamik Karakteristiklerinin Deneysel Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *1 Mehmet Emin Arslan ve 2 Ahmet Durmuş *1 Teknoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Cem AKGÜNER 2. Ünvanı : Doç. Dr. 3. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği Geoteknik

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy. E-Journal of New World Sciences Academy ISSN:1306 3111 New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi/E-Journal with International Referee Üç ayda bir yayınlanır (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).

Detaylı

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 2 3 Gümüşhane University Journal of Science and Technology Institute Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Published by GümüĢhane University Science and Technology Institute Cilt/Volume:

Detaylı

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 13 : 3 : 305-309

Detaylı

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal

E. Özkaya, Değişik sınır şartlarına sahip kütle kiriş sistemlerinin nonlineer titreşimleri, Celal Prof.Erdoğan ÖZKAYA ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 99 Doktora Dokuz

Detaylı