T.C. istanbul VALiLiGi. Koordinatörlüğü. AKRABA TOPLULUKLARlNDAN GELEN ÖGRENCiLER için KILAVUZ. KiTAPÇlK. Düzenleyen. T.c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. istanbul VALiLiGi. Koordinatörlüğü. AKRABA TOPLULUKLARlNDAN GELEN ÖGRENCiLER için KILAVUZ. KiTAPÇlK. Düzenleyen. T.c."

Transkript

1

2 T.C. istanbul VALiLiGi Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü TÜRK CUMHURiYETLERi VE AKRABA TOPLULUKLARlNDAN GELEN ÖGRENCiLER için KILAVUZ ~ KiTAPÇlK Düzenleyen T.c. istanbul VALiLiGi Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü

3

4

5 Önsöz *Türk Cumhuriyetlerinin Tamtımı.... B-13 *Türkiye ve istanbul'un Tamtımı * Türk Dünyası ve Akraba Topluiulı.ıklan Koordinatörlüğü * Türk Dünyası ve Akraba Toplulukianndan Gelecek Öğrencilerde Aranan Niteiikler *Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Tamtımı * istanbul'daki Devlet Üniversiteleri *Üniversite Temsilcileri ve Koordinasyon Kurullarının Tanıtımı * Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğününü Görevleri * istanbul Valiliği iı Milli Eğitim Müdürlüğü Dış ilişkiler, Yurtdışı Eğitim Öğretim Şubesi * YURTKUR, Yurtlarla ilgili Bilgiler...: * Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği * Öğrenci izinleri * Burslarla ilgili Genel Bilgiier * Sağlık Sorunları * TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi ) * Başkonsolosluklar * Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Temsilcilerinin Görevleri, isim ve Telefonlan * istanbul Büyükşehir Belediyesinin Tanılım ı

6

7 Önsöz *Türk Cumhuriyetlerinin Tanıtımı.... B-13 *Türkiye ve istanbul'un Tanıtımı * Türk Dünyası ve Akraba Toplululukları Koordinatörlüğü * Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından Gelecek Öğrencilerde Aranan Nitelikler *Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Tanıtımı * istanbul'daki Devlet Üniversiteleri * Üniversite Temsilcileri ve Koordinasyon Kurullarının Tanıtımı * Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlügününü Görevleri * istanbul Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü Dış ilişkiler, Yurtdışı Eğitim Öğretim Şubesi * YURTKUR, Yurtlarla ilgili Bilgiler...: * Yüksek Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği * Öğrenci izinleri * Burslarla ilgili Genel Bilgiler * Sağlık Sorunları * TÖMER ( Türkçe Öğretim Merkezi ) * Başkonsolosluklar * Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Eğitim Temsilcilerinin Görevleri, isim ve Telefonları * istanbul Büyükşehir Belediyesinin Tanıtımı

8 Eylül 1999, istanbul Baskı :Su Matbaacılık Ltd. Şti. Tel: (212) Fax: (212)

9 "Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yann ne olacağını kimse bu günden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaça bilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. işte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde; dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak; Dil bir köprüdür. inanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..." Mustafa Kemal ATATÜRK 29 EKiM 1933 (Cumhuriyetin 10. Yılı konuşmasından)

10

11 ÖNSÖZ Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Top luluklarından itimize eğitim görmeye gelen Sevgili Gençler; Sizler; ülkelerinizden, ailelerinizden uzakta Türkiye Cumhuriyeti'nin himayelerine ve Türk Milletinin şefkat ve cömertliğine emanet edilmenin huzuru ile eğitiminizi aile sıcaklığı içerisinde sürdüreceksiniz. Mevcut Dünya şartlarında haysiyetli bir mücadele vermek, ancak bilimsel, kültürel, iktisadi, sosyal hamlelerle mümkündür. Siz değerli gençler, ülkelerinizin ve Türk Dünyasının üzerine titrediği nadide çiçeklerisiniz. Bu sebeple başarılı olmak mecburiyetindesiniz. Sınıfta kalmak, dönem kaybetmek, okula devamsızlık gibi olumsuzlukları aklınızdan çıkartmalısınız. Kısacası başantr olıııaktaıı baştta- seçeııeğinil. yoktur. Başarının sırrı ise ilimdir. Gayretlerinizin temelinde sevgi bulunmalıdır. Sevgi olmadan hiçbir çalışma başarılı olamaz. Sevgi pınarınız önce kendi gönlünüzde çağlayıp; Ailenizi, çevrenizi,ülkelerinizi ve bütün insanlığı kucaktayacaktır. Günümüz dünyasında bu gerçeği yaşama geçirmek Türk Dünyasının seçkin üyeteri otarak sizlere nasip olacaktır... Azerbaycan Türklüğünün seçkin Lideri Mehmet Emin RESULZADE'nin; "Bir kere yükselen Bayrak bir daha inmez..." veeizesinde olduğu gibi ülketerinizin yükselen bayraktarını sonsuza kadar dalgaland ı racak olan sizlersiniz. Yine Türk Büyüklerinden GASPIRALI ismail'in yıllar öncesinde ifade ettiği "Dilde, Fikirde, işte Birlik" sözleri başarılarınızla gerçekleşecek, böylece sadece ülkeleriniz değil, sadece Türk Dünyası da değil, bütün insanlık Alemi esen bu güzel rüzgarla dirilip, büyük bir hazza kavuşacaktır. Sevgili Gençler; Bu duygutarla istanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğümüzce hazırlanan, sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bu kılavuz kitapçıkta sizlere hizmet vermekte olan birimleri tanıtmaya çalıştık. Türk Dünyas ı nın seçkin gençleri; Hepinize "ilimize Hoş Geldiniz" der, başarılarınızın Ulu Önder Atatürk'ün "Ey Türk; Öğün, Çalış, Güven" sözünde saklı olduğunu hatırlatır, mutluluklar dilerim. Erol ÇAKIR istanbul Valisi 7

12 Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev AZERBAYCAN'! TANlYALlM 30 Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti güney Kafkasya' nın doğusunda, hazar denizinin batısındadır. Kuzeyde Dağıstan, kuzeybatıda Gürcistan, güneybatıda Ermenistan, güneyde de iran ile çevrilidir. Bölgenin en önemli özelliği kuzey - güney, doğu - batı istikametinde uzanan tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. Başkenti Bakü olan Azerbaycan' da toplam 60 kaza ve 45 şehir bulunmaktadır, 1995 sayımiarına göre nüfusu kişidir. Azerbaycan 1995 yılında latin alfabesi uygulamasına geçmiştir. Okur yazarlık oranı % 98 olup, 9 yıllık ilk - orta öğretim mecburidir. 22 adet Üniversite, Akademi ve Enstitü bulunmaktadır. Önemli bir tarım ülkesi olan Azerbaycan'ın temel tarım ürünleri tahıl, pamuk, tütün, üzüm, sebze ve meyvedir. Ham ipek üretiminde önemli yer tutan dut ağacı yetiştirilmesi ülkede yaygındır. Doğal kaynakları zengin olan Azerbaycan'da çeşitli madenierin yanında en önemli doğal kaynağı petrol ve doğalgaz'dır. Önemli sanayi dalları petrol araştırma, sondaj makineleri üretimi, petro - kimyasallar, gıda, tekstil, elektronik ve metal işlemedir. Caspi r Ses 8

13 Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev KAZA K i ST AN' 1 TANlYALlM Kazakistan Cumhuriyeti yeni anayasasını 28 Ocak 1993 yılında kabul etmiştir. Yeni anayasa demokratik, laik ve üniter devlet yapısını öngörmektedir. Parlamento 177 üyeli olup, 135'i doğrudan, 42 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulan Devlet Listesinden seçilmektedir. Hükümet başkanı ve üyeleri doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta, ancak, Başbakan, Başbakan yardımcıları, Dış işleri, iç işleri, Savunma, Maliye ile Devlet Güvenlik Komitesi Başkanının atanmasında Parlamentonun onayı alınmaktadır. Cumhurbaşkanı 1995 yılında yayınladığı bir kararname ile " KAZAKiSTAN MiLLi HALKLAR ASAMBLESi" ni kurmuştur. Bu kuruluş 300 üyeden oluşmakta, doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı danışman organ niteliğindedir. Kazakistan'ın doğusunda Doğu Türkistan, güneyde Kırgızistan ve Özbekistan, batıda Hazar denizi, kuzeyde de Rusya Federasyonu ile çevrilidir. Kazakistan başkentini Almatı' dan Akmola şehrine taşımıştır.nüfusu kişidir yılında alınan kararla resmi dil olarak Türkçe'nin kazak lehçesi konuşulmaktadır. iık ve orta öğrenimde 9 bine yakın okul, yüksek öğrenimde ise 55 Üniversite ve Enstitü bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiştir. En önemlisi buğday ve pamuktur. Bunları darı, yulaf, mısır ve pirinç izler. Doğal kaynakları zengindir. Petrol ve doğalgaz çıkarılmaktadır. Önemli sanayi dalları tarım, metalurji, hafif sanayi, petro - kimyasallar ve tekstildir. 9

14 Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ K.KIBRIS TÜRK CUMHURiYETi'Ni TANlYALlM 15 Kasım 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin 60 km güneyinde bulunan Kıbrıs adası üzerinde kurulmuştur. Kıbrıs adasının kuzeyinde yer alır. Başkenti Lefkoşa olan K.K.T.C yılı kesin olmayan sayım sonuçlarına göre nüfusu kişidir. Tarım ve ormancılık faaliyetlerine önem verilmiş olup, turunçgiller, arpa, buğday, zeytinyağı, patates, havuç, meyvecilik ve sebzecilik gelişmiştir. Sanayisi fazla gelişmemiş olmakla birlikte gıda, inşaat ve giyim dallarında gelişme sağlanmıştır. Sanayi sektörünün önemli girdilerinden birini oluşturan elektrik enerjisi üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelmiştir. KIBRIS (Siyasi) - - öıçu. ı : a ooo ooo 10

15 Cumhurbaşkanı Asker Akaev K 1 R G 1 Z i ST A N'l TANlYALlM 15 Aralık 1990 da egemenliğini, 31 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistim kuzey ve kuzeybatıda Kazakistan, güneybatıda Özbekistan, güneyde Tacikistan, doğu ve güneydoğuda Doğu Türkistan ile çevrilidir. Başkenti Bişkek şehri olan Kırgızistan'ın nüfusu kişidir verilerine göre ilk ve orta dereceli okul sayısı 1806, yüksek öğretim kurum sayısı 9 dur. 16 adet üniversite ve enstitü, 48 adet teknik ve sanat okulu bulunmaktadır. Tarım ürünleri hububat, pamuk, şeker pancarı, tütün vb... Hayvancılık gelişmiştir. Önemli doğal--kaynakları kömür, altın, civa ve uranyum dur. Petrol ve doğalgaz yatakları vardır. Temel sanayi dalları tekstil, gıda, maden, metalurji endüstrisi, elektronik, demir dışı metaller, şeker, ipek ve koza işleme, deri işleme, tarım ve iş makineleri ile konserveeilik teşkil eder. 11

16 Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov TÜR K M E N i ST AN' 1 TANlYALlM 22 Ağustos 1990 yılında egemenliğini, 27 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan, batıda hazar denizi, kuzeyde Kazakistan, güneyde iran, güneydoğuda Afganistan, doğu ve kuzey doğuda ÖZbekistan ile komşudur. Başkenti Aşkabat şehri olan Türkmenistan'ın 1995 yılındaki verilere göre nüfusu kişidir. 10 yıl eğitimin zorunlu olduğu, Okuma- yazma oranı % 98 olan Türkmenistan da resmi dil Türkmenistan Türkçe'sidir. 765 iık- Orta okul, 36 teknik okul, 84 sanat okulu, 1 Üniversite ve buna bağlı 11 fakülte, 1 O araştırma Enstitüsü, 11 araştırma istasyonu ve 11 adet Souhaz' dan oluşan Zirai Bilimler Akademisi mevcuttur. Tarımsal ürünlerin başında pamuk, meyve, sebze ve hububat gelmektedir. Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle petrol ve doğalgaz en önemli yer altı kaynaklarıdır. Doğalgaz rezerv ve üretiminde diğer Orta Asya Türk Devletlerinden en önde gelenidir. 12

17 ( ***. ***** **** ~ Gumhurbaşkanı Islam Kerimov ÖZ B E K i ST AN' 1 TANlYALlM 20 Haziran 1990 yılında egemenliğini, 01 Eylül 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, kuzey ve kuzeybatısında Kazakistan, doğu ve güneydoğusunda Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatısında Türkmenistan, güneyde ise Afganistan ile komşudur. Başkenti Taşkent şehri olan Özbekistan'ın nüfusu kişidir. Bugün Özbekistan'da dört bin kadar okul bulunmaktadır. Bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise dört milyona yaklaşmaktadır ortaokul, 247 teknik okul, 46 yüksek okul vardır. Tarımsal ürün ohirak buğday, pamuk, pirinç, sebze, meyve ve ipeğin ön planda olduğu görülür. Özbekistan dünyanın 4. pamuk üreticisidir. Doğal kaynakları zengindir. Petrol, altın, kömür, alüminyum, bakır, gümüş, molibden, volgran, tungsten ve mermer başlıca madenleridir. Temel sanayi ve tarım ve tekstil makineleri, kimyasallar ve metalurji olan Özbekistan' da petro - kimya ağırlıklı bir yere sahiptir. Petro - kimya sanayinin en önemli bölümünü suni gübre üretimi oluşturmaktadır. 13

18 Cumhı.ırbaşkanı Süleyman Demirel TÜRKiYE'Yi TANlYALlM Türkıye ı oprakları; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde, Asya'nın Avrupa'ya bağlandığı alanda yer almaktadır. Başkenti : Ankara Yüzölçümü : km2 Nüfus :Yaklaşık 65 Milyon Para birimi : Türk Lirası Resmi Dili : Türkçe (Ural-Altay dil gurubuna dahil olan Türkçe, güneydoğu Avrupa'dan Çin'e uzanan büyük bir bölgede konuşulan hakim bir dildir. Türk alfabesinde 8 sesli 21 sessiz olmak üzere 29 harf vardır. Türkçe, yazıldığı gibi okunan bir dildir. COÖRAFYASI Türkiye kuzey paralelleri ile doğu meridyenleri arasındadır. Dikdörtgenimsi bir alanı kaplayan Türkiye'nin Avrupa sınırlannı Bulgaristan ve Yunanistan, Asya sınırlannı; iran, ırak, Suriye ile Gürcistan, Azerbaycan'a bağlı Nahcıvan Özerk Bölgesi ve Ermenistan oluşturmaktadır. Bu sınırların aralarında ise Türkiye'nin üç tarafını denizler kaplamaktadır. Türkiye coğrafi bakımdan Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, iç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu olmak üzere yedi bölgeye ayrılmaktadır. Üç yönden denizlerle kuşatılmış olan Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege Denizi bulunmaktadır. Ayrıca kuzeybatıda önemli bir içdeniz olan Marmara Denizi ile boğazlar yer almaktadır. Bu konumu nedeniyle Türkiye kara kütlelerinin ortasında fakat okyanusa denizyolları ile bağlı bir ülke konumuna sahip bulunmaktadır. Marmara ve boğazlarda çekmektedir. Türkiye'nin akarsuları çoğunlukla denize dökülmektedir. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'tır. Diğer büyük nehirler Yeşilırmak, Fırat, Dicle, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Sakarya, Seyhan nehirleridir. Türkiye'de dağlar denize paralel ve sıradağlar şeklindedir. Türkiye'nin önemli dağlarından bazıları; Ağrı, Erciyes, Süphan, Toroslar'd r. 14

19 iklimi Türkiye ılıman iklim kuşağında yer almakla birlikte, yüzey şeklllerinin çeş itliliği ve özelllkle kıyı dağlannın denize paralel olması nedeniyle bölgeleri arasında büyük Iklim farklılıkları görülmektedir. Üç yanı denlzlerle çevrili olan ülkenin kıyı bölgesinde ılıman deniz iklimi, dağların çevrelediği iç kısımlarda kara. iklimi etkinliğini göstermektedir. Anadolu Toprakları, insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar birçok uygarlığı barındırmıştır. Yurdun pek çok yerinde bu uygarlıkların izlerine rastlanır. Bu izierin en eskileri yaklaşık yıl öncesine kadar uzanan paleolitik çağa aittir. M.Ö.SOO'Iü yı llarda; Karya, Likya, Lidya ve Frigya Uygarlıkları hüküm sürmüştür yılında Osmanlı i mparatorluğu kurulmuştur yılındaki istanbul'un fethi ile imparatorluk Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki sınırlarını biraz daha genişletmiş ve yı kılana kadar birçok parlak dönem geçirmiş ve arkasında muhteşem eserler bırakmıştır. 29 Ekim 1923 yılında Kurtuluş savaşının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra çeşitli reformlar birbirini izlem iştir. Bütün bu yenilikler ve Kurtuluş Sa11aşı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılmıştır. istanbul'u TANlYALlM Istanbul, Türkiye'nin en büyük şehridir. iki kıtanın birleştiği yerde kurulmuş, tarihi ve stratejik açıdan çok önemli bir şehlrd i r. Tarihi ve turistik yönden çok zengindir. istanbul Türkiye'nin batısında, Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Kocaeli, güneyde Marmara Denizi, batısında ise Tekirdağ vardır. Osmanlı imparatorluğu'na başkentlik yapması nedeniyle, istanbul muhteşem eserlerle doludur. Karadeniz'den Akdenlz'e açılan tek kapı olması nedeniyle boğazlar, istanbul'un önemini bir kat daha artırmaktadır. istanbul yaklaşık 10 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehridir. 15

20 ISTANBUL VALILIGI TÜRK DÜNYASI VE AKRABA TOPLULUKLARI KOORDINATÖRLÜGÜ Istanbul Valiliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından istanbul'a gelen öğrencilerin başvurabilecekleri sorunlarının çözümünü isteyebilecekleri, kendilerini ailelerinin yanında hissedebilecekleri bir kurumdur. KURULUŞ: istanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü Başbakanlığın tarih ve 3295 sayılı genelge gereği valilik talimatları ile tarihinde kurulmuştur. AMACI: Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilecek hizmetler konusunda araştırma, geliştirme çalışmalarında bulunmak, rehberlik yapmak ve yardımcı olmak. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere verilecek sosyal kültürel hizmetleri koordine etmek. ÇALIŞMALARI: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları ile ilgili kültür ve sanat çalışmaları yapmak. Onların kültürlerini tanıtıcı seminer, sergi, toplantı, etkinlik vs. düzenlemek, düzenletmek. ilgili ülkelerden gelen öğrencilere ülkemizde karşılaştıkları sorunlar için yardımcı olmak, sorunlarının çözümü için yol göstermek. Dost ve Kardeş ülkelerden gelen misafir öğrencilere ilimizde bulundukları süre içinde rehberlik yapmak, onların ülkemizi tanımaları ve eğlenmeleri için çalışmalarda bulunmak. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen öğrencilere anketler düzenleyip, istekleri doğrultusunda gezi, spor, yarışma, güzel sanatlar gibi alanlarda faaliyetler düzenlemek. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından ilimize gelen öğrencilerle ilgili komisyon kurularak, komisyon toplantılarında alınan kararları uygulama, Başbakanlık ve Milli Eğitim Bakanlığına komisyon toplantıları hakkında rapor sunmak. ISTANBUL VALiLiGI TÜRK DÜNYASI HiZMET DERNEGi; Koordinatörtük tarafından 1999 yılında "istanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği" kurulmuştur. Demek misafir öğrencilerin maddi sorunlarına çözüm bulmak, koordinatörtük hizmetleri için kaynak oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. internet CAFE; Koordinatörtük tarafından ayrıca bir "internet Cafe" kurulmuş olup, öğrenciler burada çok az bir ücretle internet' ten yararlanabilmekte, araştırma yapmakta, ödev veya tez hazırlayarak printer' den çıkış alabilmektedirler. Internet Cafe' den ilimizde okuyan bütün misafir öğrenciler yararlanabilmektedir. internet Cafe Eminönü Kaymakamlığı Hizmet Binası içinde, koordinatörlüğün alt katındadır. ADRESi: istanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Koordinatörlüğü Eminönü Kaymakamlığı Hizmet Binası Giriş Katı istanbul Valiliği Yanı CAGALOGLU TELEFON: /460 FAKS:

21 TÜRK CUMHURiYETLERi ile AKRABA VE TÜRKTOPLULUKLARlNDAN GELECEK ÖGRENCiLERDE ARANAN NiTELiKLER: A Muhtar Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından geleceklerin; 1. Disiplin suçunun bulunmaması. 2. Diploma not ortalamasının 70 ve üzerinde olması. 3. Ülkelerinin yetkili makamiarına müracaat eden bu adaylar içerisinden kontenjan kadar aç!ay, önseçimi kazanmış sayı lacaktır. 4. Seçilen öğrencilerin Türkiye Türkçesi eğitimini bitirmeden program yerleştirmesi yapılamaz. 5. Türkiye Türkçesı eğitimi sonunda ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ve yeterlilik sınavı kazanan -öğrenciler fakültelere yerleştirilirler. B. Türk Cumhuriyetlerinden geleceklerin; 1. Disiplin suçunun bulunmaması. 2. Diploma not ortalamasının 70 ve üzerinde olması. 3. Bu niteliği taşıyan aday öğrencilerin cumhuriyet başkentlerinde Türkiye'den giden bir heyet, Büyükelçilik eğitim müşaviri ve ilgili ülke temsilcisinden oluşan bir komite tarafından seçme sınavına tabi tutulacaklardır. 4. Seçilen öğrenciler, Türkiye Türkçesi eğitimini bitirmeden program yerleştirmesi yapılamaz. 5. Türkiye Türkçesi eğitimi son-unda ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme yeterlilik sınavında öğrenciler sınavda aldıkları puaniara göre ülkelerine ayrılan programların bulunduğu üniversitelerin Türkçe eğitim yapan programiarına yerleştirilirler. 6. YURT-KUR disiplin şartlarına uyulması, TÖMER eğitiminde başarılı olunması ve yerleştirme sınavlannın kazanılması. YÜKSEK ÖGRETiM KURUMU Türk Cumhuriyetleri ve Türk Akraba topluluklarından gelecek öğrencilerin seçımı ve yerleştirilmesi ile ilgili işlemler YÖK tarafından yapılmaktadır. YÖK tarafından tespit edilen kontenjaniara göre yüksek öğrenim programları belirlenir. Öğrenci seçme sınavı, ilgili ülkelere duyurulur. Öğrencilerin yüksek öğrenim programiarına yerleştirmesi yapılır. Öğrencilerin derse devam ve başarı durumları takip edilir. Üniversitelerde kurulan birimler vasıtasıyla öğrencilerin sosyal ve psikolojik sorunlarına çözüm aranır. Türkiye Türkçesi öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler takip eden öğrenim yılında Türkçe eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarına yerleştirilirler. Adaylar yüksek öğrenim kurumuna kayıt yaptınrken kaydolacakları programı takip edebilecek düzeyde Türkiye Türkçesi bildiklerini belgelendirmek zorundadır. Üniversiteye yerleşt,irilen öğrenciler yerleştirildikleri programı izinsiz değiştiremezler. 17

22 ISTANBULDAKI DEVLET ÜNIVERSITELERI: 1- BoCıazici Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü PK: Bebek/iSTANBUL Santral: (60 hat) Telex: BOUN-TR a) Eğitim Fakültesi Tel: Fax: b) Fen Edebiyat Fakültesi Tel: Fax: c) iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Tel: Fax: d) Mühendislik Fakültesi Tel: Fax: e) Meslek Yüksekokulu Tel: Fax: f) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tel: Fax: g) Yabancı Diller Yüksekokulu Tel: Galatasaray Üniversitesi Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 90 Ortaköy/iSTANBUL Tel: istanbul Üniversitesi istanbul Üniversitesi Rektörlüğü PK: 4452 Beyazıt/ istanbul Santral: (40 hat) Telex: ISUR-TR a) Istanbul Tıp Fakült~i Tel: b) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tel: c) Hukuk Fakültesi Tel: d) Fen Fakültesi Tel: e) iktisat Fakültesi Tel: f) Orman Fakültesi Tel: g) Diş Hekimliği Fakültesi Tel: ğ) Mühendislik Fakültesi Tel: h) Işletme Fakültesi Tel: ı) Veteriner Fakültesi Tel: i) Şiyasal Bilgiler Fakültesi Tel: j) iletişim Fakültesi Tel: k) Edebiyat Fakültesi Tel: ) Su ürünleri Fakültesi Tel: m) Eczacılık Fakültesi Tel: n) ilahiyat Fakültesi Tel: o) F. Nightingale Hemşirelik Y.O. Tel: ö) Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tel:

23 p) Teknik Bilimler MYO r) Sosyal Bilimler MYO. s) Şişli Sağlık Hizmetleri MYO. ş) Bakırköy Sağlık MYO t) Adalet Yüksekokulu u) Devlet Konservatuarı ü) Beden Eğt. Ve Spor Y O. v) Fizik Tedavi ver Y O Tel Tel: Tel: Tel: Tel Tel: Tel: Tel istanbul Teknik Üniversitesi istanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa Kampusu MasiakiiSTANBUL Santral: (50 hat) Telex: itu-tr Posta Kodu a) Elektrik Elektronik Fakültesi Tel: b) Fen Edebiyat Fakültesi Tel: c) Gemi inş. Deniz BiL Fakültesi Tel: d) inşaat Fakültesi Tel: e) Kimya Me1alurji Fakültesi Tel: f) Maden Fakültesi Tel: g) Uçak ve Uzay BiL Fakültesi Tel: ğ) Makine Fakültesi Tel: h) Mimarlık Fakültesi Tel: ı) işletme Fakültesi Tel: i) Denizcilik Fakültesi Tel: j) Deniz. Meslek Yüksek Okulu Tel: k) Sosyal Bilimler fakültesi Tel: ) Dil ve inkilap Tarihi Tel: m) GÜZel Sanatlar Tel: n) Konservatuar Tel: Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Santral: Telex: DFO-TR a) iktisadi ve idr. BiL Fakültesi b) Atatürk Eğitim Fakültesi c) Dişhekimliği Fakültesi d) Eczacılık Fakültesi e) Fen Edebiyat Fakültesi f) GÜZel Sanatlar Fakültesi g) Hukuk Fakültesi h) ilahiyat Fakültesi i) iletişim Fakültesi j) Mühendislik Fakültesi k) Teknik Eğitim Fakültesi 1) Tıp Fakültesi m) Sağlık Eğitim Fakültesi n) Bankacılık ve Sigortacılık Y.O. o) Teknik Bilimler M.Y.O. SultanahmetliST AN BUL ITX-TR Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel: Tel:

24 1- Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü Telex MSU-TR a) Güzel Sanatlar Fakültesi b) Mimarlık Fakültesi c) Fen Edebiyat Fakültesi d) Devlet Konservatuarı e) Meslek Yüksek Okulu Beşiktaş/iSTANBUL Santral Tel: Tel Tel Tel Tel Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Beşiktaş/ istanbul Santral Telex iyü-tr a) Elektrik Elektronik Fakültesi Tel b) iktisadi ve idr. Bil. Fak. c) inşaat Fakültesi d) Kimya Metalu~i Fakültesi e) Makine Fakültesi f) Mimarlık Fakültesi Tel g) Sanat ve Tasarım Fakültesi Tel: h) Fen Edebiyat Fakültesi Tel: i) Meslek Yüksek Okulu Tel: ilimiz ÜNiVERSiTELERiNDE TÜRK CUMHURiYETLERi VE TÜRK TOPLULUKLARlNDAN GELECEK ÖGRENCiLERiN SORUNLARINI iletebilecekleri ÜNiVERSiTE TEMSiLCiLERi: 1. istanbul Üniversitesi Prof. Dr. Osman F. SERTKAYA; Türkiyat Enstitüsü Müdürü Tel: Istanbul Teknik Üniversitesi Mehmet Yücel TÜRKSEZER; Öğrenci işleri Daire Başkanı Tel: Yıldız Teknik Üniversitesi Ayşe ERUSTA; Öğrenci Işleri Daire Başkanı Tel: Boğaziçi Üniversitesi Tomru ÖNALP; Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanı Tel: / Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Dr. Gülseren AYDIN; Fen Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi Tel: Marmara Üniversitesi Prof.Dr. Nadir DEVLET; Türkiyat Enstitüsü Müdürü Tel: O

25 ÜNIVERSiTE KOORDiNASYON KURUL ÜYELERI ADI SOYADI Prof.Dr. Harnit FiŞEK Prof.Dr. Ali Rıza KAYLAN Prof.Dr. Eser BORAK Prof.Dr. Dilek ÇALGAN Yrd.Doç.Ayşegül YONTAR BOGAZiCI üniversitesi GÖREVi Rektör Yrd. Mühendislik Fak. Dekan Yrd. i.i.b.f. Dekan Yrd. Fen Edb.Fak. Dekan Yrd. Eğitim Fak. Dekan Yrd. TELEFON / / / / /1598 istanbul TEKNIK ÜNiVERSiTESI ADI SOYADI _ GÖREVi Prof.Dr. Cankut ÖRMECi Rektör Yrd. Prof.Dr. Sumru PALA inşaat Fak.Dekan Yrd. Prof. Dr. Gülen ÇAGDAŞ Mimarlık Fak.Dekan Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMiRKOL Makine Fak. Dekan Yrd. Doç.Dr.Ömer USTA Elektrik Elnk. Fak. Dekan Yrd. Doç.Dr.Remzi AKKÖK Maden Fak. Dekan Yrd. Prof.Dr. Süheyla AYDIN Kimya Metalu~i Fak. Dekan Yrd. Doç. Dr. Füsun ÜLENGiN işletme Fak. Dekan Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGiN Gemi inş.deniz BiLFak.Dekan Yrd. Yrd.Doç.Dr. Cem GÜÇLÜ Fen Edb. Fak. Dekan Yrd. Doç.Dr. Yunus BORHAN Uçak ve Uzay BiLFak.Dekan Yrd. Doç.Dr. Canbolat UÇAK Fen BiLEnstitüsü Md. Yrd. Doç.Dr. Hacer ANSAL Sosyal BiLEnstitüsü Md. Yrd. Mehmet Yücel TÜRKSEZER Öğrenci işleri Daire Başkanı TELEFON / / / ADISOYADI Prof. Dr. Özer ERENMAN Prof. Dr. Gülseren A YDlN Doç.Dr. Gül ÖZTURANLI Yrd. Doç. Fevziye inal MIMAR SINAN ÜNiVERSITESI GÖREVi Rektör Yrd. Fen Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fak.Dekan Yrd. Devlet Konservatuarı Md. Yrd. TELEFON / ADISOYADI Prof. Dr. ihsan GÖK Prof.Dr. Nadir DEVLET Nilgün TÜRKELi MARMARA ÜNIVERSITESI GÖREVi RektörYrd Türkiyat Ens.Md.Yrd. Öğrenci işleri Daire Bşk.V. TELEFON

26 ADI SOYADI ProfDr. ibrahim YILDIRIM ProfDr. Osman SERTKAYA Prof.Dr. Feridun EMECAN Prof.Dr. Nurettin MERiÇ Prof.Dr. Şükrü ERSOY Prof.Dr. Fikret SiPA.HiOGLU Prof.Dr. Ertan ONURSAL Prof.Dr. Süleyman ÖZHAN Doç. Dr. Halil GÜNEŞ Prof.Dr. Türköz UGUR Prof.Dr. Mahmut PAKSOY Öğr.Gör. Fulda ERDOGAN Prof.Dr. inci KUŞÇU Prof. Necmi YÜZBAŞIOGLU Prof.Dr. Mithat DiNÇER Prof.Dr. Mustafa ERKAL Doç.Dr. Erhan ÖZDEMiR Arş.Gör.Tankut SOYKAN Öğr.Gör. Yıldız iyidogan Y.Doç.Canan AKMAN Erbil SÜMBÜLLÜ Ö.Gö. Sabahat YURDAKUL Doç.Sevim SAVAŞER istanbul ÜNiVERSiTESi GÖREVi Uluslararası Akademik ilş Krl. Bşk. Türkiyat Enstitüsü Müdürü Edebiyat Fak. Dekan Yrd. Fen Fak.Dekan Yrd. Mühendislik Fak.Dekan Yrd. Cerrahpaşa Tıp Fak.Dekan Yrd. istanbul Tıp Fak.Dekan Yrd. Orman Fak.Dekan Yrd. Veteriner Fak.Dekan Yrd. Diş Hekimliği Fak.Dekan Yrd. işletme Fak.Dekan Yrd. Siyasal Bii.Fak.Öğr.Gör. Eczacılık Fak.Dekan Yrd. Hukuk Fak.Öğr.Üyesi iktisat Fak.Öğr.Üyesi iktisat Fak.Öğr.Üyesi Tek.Bii.M.Y.O.Öğr.Üyesi Adalet Y.O.Öğr.Görevlisi Sağlık Hizmetleri Y.O.Öğr.Gör. Sağlık H.Y.O.Öğr.Üyesi Diş Hekimliği Fak.Laborant Sosyal Bilimler M.Y.O. Öğr.Gör. F.N. Hemşirelik M.Y.O. Öğr.Üyesi TELEFON / YILDIZ TEKNiK ÜNiVERSiTESi ADI SOYADI GöREVi Prof.Dr.Turan YAY i.i.b.f.öğr.üyesi Doç.Dr. Oruç BiLGiÇ ELElektronik Fak.Öğr.Üyesi Prof.Dr. Hamit AVCI Fen Edb.Fak.Öğr.Üyesi Doç.Dr.Vilayet ALEKBEROV Fen Edb.Fak.Öğr.Üyesi Prof.Dr. Zekeriya POLAT inşaat Fak.Öğr.Üyesi Doç.Dr. Mustafa SiVRi Kimya Metalu~i Fak.Öğr.ü. Doç.Dr. Olcay KINCAY Makine Fak. Öğr.Üyesi Doç.Dr.Can BiNAN Mimarlık Fak.Öğr.Üyesi Doç.Dr. Oya OGUZ Fen Bilimleri Enst.Öğr.Ü. Öğr.Gör.Dr. ikbal TÜRKELi Meslek Y.O. Müdürü TELEFON / / /

27 MILLI E(;ITIM BAKANUGI YURTDIŞI EGITiM ÖGRETiM GENEL MÜDÜRLÜGÜ Türk Cumhuriyetleri Türk ve Akraba topluluklarından gelen öğrencilerin her türlü iş ve işlemleri Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu öğrencilerle ilgili görevleri şunlardır Öğrencilerin kalacakları ve öğrenim görecekleri yerlerin, Yüksek Oğretim Kurumu Başkanlığı(YÖK}, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü(YURT-KUR) ile ilgili öğretim kurumları tarafından belirlenen işlemleri koordine etmek, öğrencilerin yurt içinde bu yerlere sağlıklı olarak yerleşmelerini sağlamak. 2- Öğrenimleri boyunca; öğretim dönemi içinde ve her öğretim yılı sonunda ülkelerine dönmeleri gereken öğr~ncilerin ülkelerine dönüşlerini planlamak. 3- Bu öğrencilerin ilgili kurumlardan isim listelerini temin etmek, istatistiki bilgileri hazırlamak. 4- Temin edilen öğrenci bilgi formlarını kontrol etmek, YÖK listeleri ile karşılaştırarak eksik bilgileri tamamlamak. Bu bilgileri işlenrnek üzere Bilgi işlem ve Burslar Şubesine vermek ve öğrenci bilgi değişikliklerini, bilgisayar kütüğü ile aynı zamanda kütük defterinde de düzenleyip takip etmek. 5- Öğrenci ve öğrenci temsilcilerinin pasaportlan, ikamet vizeleri, ikameileri ve ulaşımlan ile ilgili konularda karşılaşabilecekleri problemlerin,çözülmesine yardımcı olmak. 6- Öğrencilerin YÖK ile ilgili kurumlarla olan yaiışmalarını yapmak. 7- Öğrencilerin derslere devam, başarı ve disiplin işlemlerini takip etmek, değerlendirmek ve sonuçtan ilgili şube ile kurum ve kuruluşlara bilgi vermek. 8- Öğrencilerin denklik, seviye tespiti ve kurslarla ilgili işlemlerini planlamak. Öğrenci bursları ile ilgili hizmetleri Bilgi işlem ve Burslar Şubesi ile koordineli olarak yürütmek. 9- Ülke temsilcileri ile ilgili işlemleri; Çalışma programlarını, toplantıları ve çalışmaları işbirliği içinde yürütmek. 10- Bu ülkelerden gelen heyellerle ilgili işleri ve programları yapmak. 11- Türk cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma burslusu öğrencilerle ilgili kişisel dosyaları tutmak. 12- Dışişleri Bakanlığı ve.başbakanlık kanalı ile yapılan burs başvurularını değerlendirmek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde il Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Dış ilişkiler Şube Müdürlükleri bulunmaktadır. istanbul VALiLiGi il MiLLi EGiTiM MÜDÜRLÜGÜ DIS ILiSKiLER -YURTDIŞI EGiTiM ÖGRETIM- DENKLiK SUBESi: Adres : il Milli Eğitim Müdürlüğü B Blok karşısı CAGALOGLU Şube Müdürü: Dr. Cevdet AŞKIN. Telefon: Faks:

28 YÜKSEK ÖGRENiM KREDi VE YURTLAR KURUMU YURTKUR üniversite öğrencilerinin öğrenim kredileri, barınma ihtiyaçları ile ilgili kurumdur. Misafir öğrenciler YURTKUR'a bağlı yurtlarda ücretsiz olarak kalabilirler. YURTKUR Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü: Mehmet ELMAS Taşsavaklar Sk. No: 4 CAGALO(;LU Tel Yurtlardan Sorumlu Şube Müdürü Mustafa ÇAYBAŞI ÖGRENCi YURTLARI: Öğrenci yurtları YURT-KUR'a bağlı yurtlar, Üniversitelerin yurtları ve özel yurtlar (Vakıf, Kurum, Şahıs vs.) olmak üzere sınıfiara ayrılırlar. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen burslu öğrenciler YURT KUR ve üniversitelere bağlı yurtlarda kalabilirler. Yurtlarla ilgili Genel Bilgiler: a) Yurtlara, yükseköğrenim veya TÖMER'e devam eden öğrenciler kabul edilmektedir. b) Kız ve erkek öğrenciler ayrı binalarda kalmaktadırlar. c) Yurtlara giriş çıkışlar idarenin belirlediği saate göre tesprt edilmektedir. Bu saatler dışında giriş ve çıkış yapılmaz. d) Bir yurdun öğrencisi aynı il de olsa kuruma art başka yurtta kalamaz. e) Yurtlarda ders çalışmak üzere okuma odaları, kitaplık, kütüphaneler bulunmaktadır. f) Yurtlardaki banyo ve hamamlardan idarenin belirlediği saatlerde yararlanı!ır. g) Yatak takımları kurum tarafından verilir ve sıkça değiştirilir. h) Yurtlarda öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hizmet veren kantin, lokanta, berber, kuaför, ayakkabı tamircisi, kırtasiyeci, terzi vb. işletmeler mevcuttur. i) Her yurtta revir bulunmaktadır. Kapasitesi büyük yurtlarda şehir merkezinden uzakta olan yurtlarda acil durumlar için kurum ambulans ve hizmet otoları bulundurulmaktadır. j) Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde tanıdık ve akrabaların yanına gitmek için idareden izin alınması zorunludur. Yurtlarda uyulması gereken kurallar: a) Yurt müdürlüğü tarafından verilen yurt kimliğini başkası kullanamaz. b) Yurda girişlerde görevlinin uyarısına gerek kalmadan yurt kimlik kartı gösterilmelidir. c) Yurt idaresinin gösterdiği oda ve yatakta yatmak zorunludur. idarenin izni olmadan oda ve yatak değiştirilemez. d) Yataklar idarenin gösterdiği şekilde düzeltilmek zorundadır. e) Yatak odaları ve idarenin gösterdiği yerler dışında elektrikli aletler kullanılamaz. Bina içerisindeki lesisattan elektrik temini için bağlantı yapılamaz. f) Yurt binası ve diğer tesisler içerisinde yemek, çay, kahve yapılamaz. Kokan ve bozulmaya müsait yiyecek ve içecekler bulundurulamaz. 24

29 g) Yurt ziyaretçileri yatak odalarına çıkamazlar. Ziyaretçi odalarına kabul edilirler. h) Yurt bina ve tesisleri içerisinde kesici, delici ve yaralayıcı aletler ve ateşli silahlar bulundurulamaz. Eğer varsa ülkelerine dönerken almak üzere yurt idaresine teslim edilir. i) Yurdun içinde ve dışında uyuşturucu ve keyif verici maddeler bulundurulamaz, kullanılamaz, ticareti yapılamaz, taşınamaz. j) Yurtta alkollü içkiler bulundurulamaz, kullanılamaz, yurda içkili gelinemez. k) Yurtta kumar oynanması, oynatılması veya aracı olunması yasaktır. 1) Yurt hizmetleri ile ilgili olarak veya isiekierin yerine getirilmesi amacıyla toplu ve bireysel olarak oturma eylemi, açlık grevi, toplu gösteri ve yürüyüş yapılamaz, afiş ve pankart asmak, yapıştırılamaz. Odalara ahlak dışı resim ası lamaz, yazı yazı lamaz. m) Milli birlik ve bütünlüğü zedeleyici ve huzuru bozmak arnacıya ideolojik fiil ve eylemlerde bulunulamaz. n) Başkalarına ait eşyalar izinsiz kullanılamaz. o) Yurt idaresi ve diğer öğrencilere kaba ve saygısız davranılamaz. Ferdi ya da toplu olarak kavga edilemez. Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılamaz. p) Yurt eşyasına zarar verilemez. Eşyaları hor kullanan öğrenciler uyarılmalıdır. Yurt idaresinin izni olmadan yurt eşyalarının yerleri değiştirilemez. q) Anne baba ve çok yakın akraba dışında yabancı aileler ile tanınmayan kişiler yanında geceyi ve hafta sonlarını geçirmek üzere yurt idarecilerine ısrarda bulunulamaz. r) Öğrenciler yurtlana ilgili sorun ve isteklerini kendileri çözmek yerine yurt idaresine başvurmalıdırlar. DISiPLiN CEZALARI: Yurt kurallarına uyulmadığı takdirde gösterilen uyumsuzluğun ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, yurttan geçici uzaklaştırma ve süresiz çıkartma gibi cezalar verilir. Yurtlarda barınan Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk ve Akraba topluluklarından gelen öğrencilerden yönetmelikte belirtilen ve yurttan geçici çıkarma cezası verilmesi gereken fiil ve eylemlerden herhangi birini işlemiş öğrenciler ile yurt malzemesine zarar veren öğrencilere aşağıdaki işlemler uygulanır. D Yurttan geçici çıkarma cezası 1) Yurttan 1 ile 15 gün(15. Gün dahil) arasında geçici çıkarma cezası alan öğrencilerin aldığı bursun %30'u, 2) 16 ile 45 gün (45. gün dahil) arasında geçici çıkarma cezası alan öğrencinin aldığı bursun %40'ı cezanın kesinleştiği ayı takip eden ayda kesilecek, bu öğrenciler için yurttan geçici çıkarma işlemi uygulanmayacaktır. D Yurtta yapacakları zararın tazmini Bu öğrencilerden kesin kayıt sırasında yurtta yapacakları zarara karşılık olarak depozito alınmamaktadır. Bu sebeple yurt ve donatım malzemelerine (zayi dahil) zarar verdiklerinin kesin olarak yurt müdürlüklerince tespit edilmesi halinde, kesilmesi gereken meblağın tutarı takip eden ayın bursundan başlamak ve %50'sini geçmemek üzere aylık bursundan kesilecektir. Kesinti o öğretim yılı (Temmuz ) sonuna kadar uygulanacak ve hesaplamalarda bu husus dikkate alınacaktır. Öğrenci yurttan geçici çıkarma cezasını gerektiren fiili işlemiş, aynı zamanda da kurum malına da zarar vermişse öncelikle yurttan geçici çıkarma cezası süresinin karşılığı olan burs miktarı kesilecek, takip eden aylarda ise yukarıdaki maddeye göre işlem yapılacaktır. 25

30 Para cezası uygulanmakta iken. çeşitli sebeplerle nakli yapılan öğrencilerin ceza gerekçesi kesilen ve kesilecek tutar, nakledildiği yurt müdürlüğü tarafından yürütülecektir Öğrenci geçici çıkarma cezasını gerektiren fiil ve eylemi veya yurt malına zarar vermeyi misafir olarak barındığı yurtta yapmışa gereği yapılmak üzere bütün bilgi ve belgeler kayıtlı bulunduğu yurt müdürlüğüne derhal gönderilir. Disiplin işlemi sonunda "yurttan geçici çıkarma cezası ile tecziye edilecek öğrencinin disiplin karar formatı onaylanmak üzere kurallarda belirtilen sürede bölge müdürlüğüne gönderilecek, onaydan sonra birinci maddede belirtilen kesinti uygulanacaktır. Kesintilerin yapılabilmesi için yurt müdürlüğünce; cezası kesinleşen öğrencinin adı, soyadı, uyruğu, pasaport numarası, ceza gerekçesi, ceza tutarı, aylık kesilecek miktar ve kararın bir örneği ile kesilen tutarın yalınlacağı banka hesabı ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve zamanında kesinti yapılması sağlanacaktır. ömek 1: Aylık 10 milyon TL burs alan öğrenci hakkında Mayıs ayında gerçekleşen 13 günlük yurttan geçici çıkarma cezası karşılığı olarak 3 milyon TL öğrencinin Haziran ayı bursundan kesilecektir. örnek 2: Mart ayında 35 gün yurttan geçici çıkarma cezası alan ve aynı zamanda kurum malına zarar veren öğrencinin, önce geçici çıkarma cezası karşılığı olarak TL Nisan ayı bursundan kesilecek, zarar verdiği kurum malının rayiç bedeli öğrencinin almış olduğu bursun %50'sini geçmemek kaydıyla Mayıs ayından itibaren kesilecektir. YURTLARDA BESLENME Yurtlarda beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için lokanla, kantin, kafeterya gibi işletmeler bulunmaktadır. Yurt lokantalarında piyasa fiyatından %30 daha ucuz zengin yemek çeşitleri bulunmaktadır. Yurtlarda barınan öğrencilere her gün için TL akşam yemeği devlet katkısı yapılmaktadır. Bu yardımın öğrencilerin beslenmesine katkı amacıyla yapılmakta, kesinlikle paraya çevrilmemektedir. Yemek kuponları sadece ait oldukları gün kullanılabilir. YURTLARDA SOSYAL. KÜLTÜREL VE SPORTiF FAALiYETLER Yurtlarda öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılmakta, yurtlar ve bölgeler arasında yarışmalar, turnuvalar yapılmaktadır. Müzik, halkoyunları, tiyatro, satranç, fotoğrafçılık kursları, geziler, konferanslar, bilgi yanşmaları düzenlenmektedir. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi vs. alanlarda takımlar oluşturulmaktadır. TÜRK CUMHURiYETLERi. TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARlNDAN GELEN YüKSEK ÖGRENiM ÖGRENCiLERiNiN istanbul'da KALABiLECEKLERi YURT-KUR'A AiT ÖGRENCi YURTLARI: YURT ADI ADRESi TELEFON i) Abdi ipekçi Vurdu Vişnezade Mah. Zilhane sk. MAÇKA ) Altunizade Vurdu Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme sk. ÜSKÜDAR ) Anadolu Hisarı Vurdu M.Ü. Beden Eğitimi Y.O. ÜSKÜDAR

31 4) Atatürk Yurdu Merkezefendi Mah. Cevizlibağ Durağı TOPKAPI ) Bahçeköy Vurdu Hacı Osman Bayırı SARIYER ) Çapa Erkek Yurdu Başvekil Cd. No:51 ÇAPA ) Çapa Kız Yurdu Başvekil Cd. No:20 ÇAPA ) Çemberlitaş Yurdu Peykhane Cd. No:24-26 ÇEMBERLiTAŞ ) Cerrahpaşa Yurdu Kızılelma Cd. No:77 FINDIKZADE ) Edirnekapı Yurdu Vatan Cd. No: 133 FATiH ) Fatih Yurdu Hoca Üveyz Mh. B. Simavi Sk. FATiH ) Fındıkzade Vurdu Deniz Abdal Mh. A. Vefık Cd. No: 1 FINDIKZADE ) Hoca Ahmet Yasevi Yurdu Kayışdağı Yolu No: 97 Su deposu durağı IÇERENKÖY ) Hüdavendigar Yurdu Molla Şerif Mah. Sarı Musa Sk. No:7 FINDIKZADE ) Hürriyet-i Ebediye Yurdu Kaptanpaşa Mah. Hali! Ziya Sk. No: 7 ŞIŞLi ) Kadırga Yurdu Şahsuvar Mah. Cömertler Sk. No:6 KUMKAPI ) Maslak Yurdu Büyükdere Cad. MASLAK ) Niğde Yurdu DenizAbdal Mah. Bestekar Rahmi Sk. No:9 FINDIKZADE ) Şehremini Yurdu Beyazıtağa Mah. Topkapı Cd ) Vezneciler Yurdu Dar-ül Elham Sk. No:6 BEYAZlT

32 YüKSEKÖGRETIM KURUMLARI YÖNETMELIGI DISIPLIN CEZALARI 1. UYARMA: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidil ll. KINAMA Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. lll. UZAKLAŞTIRMA: Öğrenciye yükseköğrenim kurumlarından bir haftadan bir yıla kadar uzaklaştınldığının ve bu süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidil IV. ihraç: Öğrenciye yükseköğrenim kurumlarından çıkarıldığının bildirilmesi ve öğrencinin hiçbir yükseköğrenim kurumuna alınmayacağının bildirilmesidil Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları: 1) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği duruma yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak. 2) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü etmek. Çevreyi kirletmek. 3) Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak. 4) Toplantı ve törenlerde öğretim elemaniarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek. Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları: 1) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. 2) Yükseköğrenim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşyalara yazı vs. yazmak 3) Yükseköğrenim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek ya da hiç bildirmemek. 4) Yükseköğrenim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan as mak. 5) Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atelye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak. 6) Yükseköğrenim kurumunun ders, seminer,konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili olarak katılmak. 7) Kumar oynamak ve oynatmak. Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Suçlar: Bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilen suçlar; 1) Öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dalaylı olarak kısıtlamak, yükseköğrenim kurumlarının huzur ve düzenini bozmak. 2) Törenlerde düzeni bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak. 3) Yükseköğrenim kurumlarında siyasi faaliyetlerde bulunmak. 4) Toplantı ve törenlerde öğretim elemaniarına ve davetlilere ayrılan yerlere uyarıya rağmen işgale devam etmek. 5) Dişipi in kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek. 6) Yükseköğrenim kurumu içerisinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak. 28

33 7) Yükseköğretim kurumundan aldığı başkasına ait belgeyi kendine hak sağlamak için kullanmak. 8) Yükseköğrenim kurumu içerisine, eşyalara ahlak dışı yazı ve resim yapmak, yapıştırmak, as mak. 9) Yükseköğrenim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyurulan, program ve benzeri ilanlan indirmek, zarar vermek. Bir aydan bir yıla kadar uzaklaştırma cezası verilen suçlar; 1) Yükseköğrenim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onlara onur kırıcı söz ve davrarışta bulunmak, saldırıda bulunmak. 2) Tek başına veya toplu olarak yükseköğrenim kurumu, görevlileri veya alınan kararlar hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, öğrencileri kışkırtmak. 3) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal, engelleme gibi eylemiere teşebbüs etmek veya yükseköğrenim kurumunun çalışmalarını aksatacak davranışta bulunmak. 4) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak. 5) Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak. 6) Yükseköğrenim kurumu içerisine siyasi amaçlı yazı resim vs. yapmak, yapıştırmak. 7) Hırsızlık yapmak. 8) Yükseköğrenim kurumlarında alkollü içki içmek, her türlü keyif verici ve uyuşturucu madde kullanmak. 9) Yükseköğrenim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya başkalarını tahrik etmek. 10) Yükseköğrenim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde onları temsil etmek, bu sıfatla toplantı ve töreniere katılmak. 11) Yükseköğrenim kurumu bi nalarına girilmesi yasak olan yerlere girmek, zarar vermek. 12) Yükseköğrenim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak. 13) Sınavlarda kopyayapmak veya yaptırmak, kopyaya teşebbüs etmek. Yükseköğrenim Kurumundan Çıkarma (ihraç) Cezasını Gerektiren Suçlar: 1) Görevli ve öğrencilericebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevini yapmasını engellemek ve engelletmek. 2) Yükseköğrenim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemiere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek. 3) Yükseköğrenim kurumlarında siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afış, pankart bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarma ve binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak. 4) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak. 5) Kanundışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak., 6) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak. 7) Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak. 29

34 8) 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet ederek, ateşli silahlarla kesici ve delici aletleri, diğer patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğrenim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak. 9) Yükseköğrenim kurumu binalarında veya eklentilerinde açık veya saklı demek vb. kuruluşlar teşkil etmek. 10) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çekenlerin salondan çıkarılmasına engel olmak, başkasının yerine sınava girmek, yerine başkasını sınava sokmak. 11) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri ve disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek. 12) lrza tecavüz etmek. 13) Güvenlik kuwetleri tarafından aranan kişileri saklamak veya barındırmak. 14) Derslere veya sınaviara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı. davranışlarda bulunmak. 15) Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak. 16) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören anında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermernek Öngörülmemiş Disiplin Suçları Yukarıda belirtilen ve disiplin cezası gerektiren fıil ve hallere nitelik ve ağırtıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezalan verilir. DISIPLIN SUÇUNUN TEKRARI Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fıil veya halin öğrencilik süresınce tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. ÖGRENCI izinleri: Yurtiçi izinleri: a) TÖMER şubelerinde Türkiye Türkçesi eğitimi gören ve yurtlarda barındırılan yüksek öğrenim öğrencileri yurt müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler. Yurt müdürünün uygun görmesi halinde izinli sayılırlar. Izin belgesinin bir nüshasının bilgi için Milli Eğitim Mi,idürlüğüne verilmesi gerekmektedir. b) Üniversitelerde öğrenim gören ve yurtlarda barındırılan önlisans,lisans, yükseklisans ve doktora yapan öğrenciler yurt müdürlüklerine izin için müracaat eder. Yurt müdürünün uygun görmesi halinde izinli sayılır. Izin belgesinih bir nüsha$ı bilgi için bilgi için Milli Eğitim Müdürlüğüne verilmelidir. Yurtdışı Izinleri: a) TÖMER şubelerinde Türkiye Türkçesi eğitimi gören ve yurtlarda barındırılan yüksek öğrenim öğrencileri yurt müdürlüğünün teklifi, TÖMER şubesi müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü ve Valiliğin oluru ile izinli sayılır. b) Üniversitelerde öğrenim gören ve yurtlarda barındırılan önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora yapan öğrenciler yurt müdürlüğünün teklifi, Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun görüşü ve Valiliğin oluru ile izinli sayılırlar. Bütün öğrenciler, izinli sayıldıklarının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra izinli sayılırlar. 30

35 YüKSEK ögrenim BURSLARI ile ILGILi GENEL BILGILER 1. Burslar; Türkiye'de yüksek öğrenim görecek Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından gelen lise mezunlarına hitap etmektedir Ayrıca ülkelerine ayrılan orta öğretim kontenjanından yararlanarak Türkiye'ye gelen ve herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrenciler bir yıl önce gelip TOMER eğitimi gören öğrencilerle birlikte sınava alınarak, ülkelerinin o öğretim yılı için ayrılan kontenjanına dahil edilmeleri ve YOK tarafından da bir yüksek öğretim programına yerleştirilmeleri halinde yüksek öğrenim burslusu sayılırlar Ancak kendi imkanları ile öğrenim görmek üzere Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) sınavına giren ve bir yüksek öğrenim programına yerleştirilenler devlet bursluluğuna kabul edilmezler 2. Her yıl Cumhuriyetiere ve Topluluklara Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilecek burs kontenjanları Ocak ayında belirlenir. Belirlenen kontenjaniara başvuracak adaylar, ülkelerinin yetkili makamları na müracaat ederler. 3. Türk Cumhurıyetlerinden ülkemize gelecek adaylar, ülkelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi görevlileri tarafından yapılacak TCS'ye'katılırlar. Bu sınavda başarılı olanlar tercihleri doğrultusunda programlara yerleştirilirler. Ülkelerinde TCS yapılmayan adaylar ise dış temsilciliğimizden bir üyenin de katılacağı seçici kurullarca, bunların mümkün olmaması halinde de ülkelerinin yetkili makamlarınca seçilirler. Seçilen öğrenciler Türkiye'de TCS'ye girerler. Alacakları puanlar doğrultusunda uygun görülen programlara yerleştirilirler. 4. Ülkesinde veya ülkemizde yapılan TCS'ye katılan öğrencilerden ÖSYM Başkanlığınca belirlenen "Türkçe Seviye Tespit Sınavı" barajını aşanlar yerleştirildikleri programa devam ederler. Barajı aşamayanlar ise ülkelerinde veya ülkemizdeki Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezlerinde 1 yıl Türkiye Türkçesi kursuna devam ederler. Bu kursu başarı ile bitiren öğrencilerden Türkçe seviye tespit sınavında belirlenen barajı aşanlar yerleştirildikleri yüksek öğretim programına başlarlar. Öğrencilerin Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilmeleri esastır. Ancak yabancı dille eğitim yapan okullara en fazla % 5 oranında kontenjan verilebilir. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı olan bütün programlara yerleştirilen öğrencilere de bir öğretim yılı fazla burs ödenir. Yabancı dille eğitim veren üniversitelere yerleştirilen öğrencilerin hazırlık sınıfında başarılı olarnamaları halinde, Türkçe eğitim veren üniversitelerin aynı ancak hazırlık zorunluluğu olmayan programına YÖK tarafından geçişleri yapılabilir. 5. Öğrencilerin bursları TÖMER veya üniversite eğitimine başladıkları tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenir. Öğretim programiarına ayın 20'sinden sonra başlayanların bursları takip eden aydan itibaren ödenir. Burslu olmalarını engelleyecek bir durum olmaması şartıyla yerieşiirildiği program süresince burslulukları devam eder. Yerleştirildikleri program süresinde mezun olamayan öğrencilerden ön lisans öğrencilerine 1 yıl, lisans öğrencilerine 2 yıl ek bursluluk hakkı tanınır. Ek süre içinde öğrenci derslerine devam etmek zorundadır. Lisans öğrencilerden isteyen en geç ikinci yılın sonunda başvurması halinde ön lisans programına geçebilir. Bunun için ülke temsilcisinin veya YÖK'ün onayı gereklidir. On lisansa geçişlerde burs başlangıcı kayıt tarihi olarak alınır. 6. On lisans öğrencileri yerleştirildikleri programları 2 yılda bitirmeleri ve ağırlıklı not ortalaması %60'ın üstünde ( her yıl YOK tarafından bu oran belirlenir.) olması şartıyla "Meslek Yüksek Okulu mezunlarının lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelik" hükümlerinden yararlanarak lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Bu öğrencilere intibak programı süresine ek olarak 2+1 öğretim yılı daha bursluluk hakkı tanınır. 7. Türkiye'de öğrenimlerine devam ederken tatil nedeniyle veya izinli olarak ülkelerine giden öğrencilerin ülkelerinde hastalarımaları ve tedavi görmeleri halinde, durumlarını MEB Yurtdışı 31

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU İŞLEYİŞ VE KURALLARI ÖĞRETİM-EĞİTİM DİLİ: Kadir Has Üniversitesi nde eğitim İngilizce ağırlıklıdır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde

BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.2. ve 3. SINIFLAR ORYANTASYON TOPLANTIS 30.11.2016 Niğde BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç MADDE. 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı öğrenci

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınavlarda Gerçekleşmesi Muhtemel Durumlar ile İlgili Sınav ve Disiplin Yönetmeliği Maddeleri Kocaeli Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDIPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY, DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 9 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı öğrenci yurtlarının yönetimi, işletilmesi,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç EK 2 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri ile diğer üniversitelerden başvuruda bulunan öğrencilerin

Detaylı

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ T.C. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM

ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNERGELERİ I. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-2547 sayılı kanunun 47. Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmış olan bu Yönetmeliğin amacı Uluslararası Antalya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ" BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, diğer yükseköğretim diploma programlarına

Detaylı

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ

2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU TABLO-4. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI ÖĞR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2017-ÖSYS EK KONT. ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00 YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki fakülte bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer

Detaylı

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 9. maddesinin 3. fıkrasına ve T.C. Haliç Üniversitesi Ana Yönetmeliği dayanılarak hazırlanan bu Yönergenin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-1) Bu yönergenin amacı, Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapacak

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31.05.2012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGE Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE İÇİ ve KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Kurum İçi ve Anabilim Dalı/Bölümler Arası Yatay Geçiş Uygulama Esasları na göre Yapılacak Yatay Geçiş Kontenjanları ve Şartları 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 1 Ağustos 2013 Bitiş : 20 Ağustos 2013 2) Kontenjanlar

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, başka Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve Lisans düzeyindeki öğrencilerin Yüzüncü

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL KOŞULLARI İLAN AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI Genel Kurallar 1. Üniversite bünyesinde yer alan, eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarınca

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20162017 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (05.01.2017

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A- FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ YATAY GEÇİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Fakültemiz Bölümlerine yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için 3 tür geçiş yolu bulunmaktadır: 1- Kurumiçi Yatay Geçiş 2- Kurumlar arası Yatay Geçiş

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ALES Puan Türü Özel Öğrenci (Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Tezli Yüksek Lisans) Yatay Geçiş (Doktora) Doktora Yüksek Lisans (Tezsiz II.Öğretim) Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyi

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER 1. Diploma programları arasında geçiş ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde yapılabilir. 2. Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılamaz.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte,

Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, YATAY GEÇİŞ GENEL Yatay Geçiş : önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL VE KAYIT ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; diğer Meslek

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A-FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ...FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA YÜKSEKOKUL-MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE 2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz Döneminde... Bölümüne/Programına merkezi yerleştirme puanı ile (Ek Madde 1) yatay geçiş yapmak istiyorum.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A, 12 Ağustos 2014 / 326-5, 10 Şubat 2015 / 331-4-B Amaç MADDE 1 - (1)

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİ Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010 2011 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI Kontenjanları, Başvuru Şartları, Başvuruya Esas Teşkil Eden Lisans Programları Ve Akademik Takvimi 1. Kontenjanlar

Detaylı

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ

1-KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ YATAY GEÇİŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Fakültemiz Bölümlerine yatay geçiş yolu ile gelmek isteyen öğrenciler için 3 tür geçiş yolu bulunmaktadır: 1- Kurumiçi Yatay Geçiş 2- Kurumlar arası Yatay Geçiş

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ön lisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Akdeniz

Detaylı

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı)

İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI* TC Uyruklu (Alan içi) TC Uyruklu (Alan dışı) T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLANI Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2016-2017

Detaylı

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 383-3269 ve 384-

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 383-3269 ve 384- T.. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1-2010-2011 eğitim ve öğretim yılından itibaren, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (YÖS) kaldırılması

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının, kültürel ve sosyal gelişimlerine olanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.Ü. SENATOSU 06 MAYIS 2014/16 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Trakya Üniversitesi ön

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KLAVUZU 1-GENEL ŞARTLAR a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 1)Yabancı Uyruklu

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ 24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarih ve Sayı: 06/05/2015-136517 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELM4KZA5* Sayı :53891476-103- Konu :2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi İŞLETME FAKÜLTESİ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Senato: 12 Mart 2013 / 312-2-A Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesine önlisans

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İlahiyat

Detaylı

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır.

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır. YATAY GEÇİŞ A- Doğuş Üniversitesi Programlar Arası Yatay Geçiş DOÜ diploma programları arasındaki yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir: a) Öğrenci, DOÜ deki

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-79163 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELCBASCU* Sayı : 61939645-103-E.79163 14/06/2017 Konu : 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına

Detaylı

667 KHK UYARINCA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

667 KHK UYARINCA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 667 KHK UYARINCA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ Açıklamalar : (1) Aşağıda yer alan tabloda burslardan yararlanma süresinde açıklama bulunmayan programlar için

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitim ve öğretimin kalitesini artırmaya yönelik olarak,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır. İÇİNDEKİLER SAYFA 1- BAŞVURU İŞLEMLERİ 4 Ön Kayıt Koşulları 4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 5 Önemli Uyarılar 6 2-

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Evrak Tarih ve Sayısı: 13/02/2017-E.12970 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü *BE6PBDK9H* Sayı : 14127219-310.99/ Konu : Mevlana Değişim Programı Başvuruları Hak. MÜHENDİSLİK

Detaylı