ÖĞRENME FAALİYETİ 41

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME FAALİYETİ 41"

Transkript

1 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem olarak incelenebilir; Cumhuriyet öncesi dönem Cumhuriyet dönemi ( ) 1950 sonrası dönem Cumhuriyet öncesi dönem Ülkemizde demiryolu yapımına 23 Eylül 1856 da 130km lik İzmir-Aydın hattında başlandı. Cumhuriyet döneminden önce yabancı şirketler tarafından inşa edilen ve işletilen demiryollarının 4000 km lik kısmı Cumhuriyetin ilanı ile çizilen sınırlar içinde kaldı. Cumhuriyet dönemi ( ) 1924 te demiryolu hatları millîleştirilerek Anadolu-Bağdat Müdüriyet-i Umumiyesi kuruldu de ise Devlet Demiryoları ve Limanları İdare-i Umumiyesi adını aldı yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen, 1953 de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü hâline getirildi. Cumhuriyet sonrası dönemde demiryolları politikaları milli çıkarlar doğrultusunda yapılandırılmış, kendine yeterli millî ekonomi nin sağlanması amaçlanarak, demiryollarının ülke kaynaklarını harekete geçirmesi hedeflenmiştir. Bu dönemin belirgin özelliği, 1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan I. ve II. Beş Yıllık Sanayileşme Plânlarında, demir-çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmiş olmasıdır. Bu tür kitlesel yüklerin en ucuz biçimde taşınabilmesi açısından demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmiştir. Bu nedenle, demiryolu hatları millî kaynaklara yönlendirilmiş, sanayinin yurt sathına yayılma sürecinde yer seçiminin belirlenmesinde yönlendirici olmuştur. Bu dönemde demiryollarının uzunluğu 4000 km den km ye ulaştı ve tüm olumsuz koşullara karşın, demiryolu yapım ve isletmesi ulusal güçle başarılmıştır sonrası dönem Bu dönem demiryollarının adeta yok sayılarak karayolu yapımına büyük ağırlık verildiği dönemdir yılları arasında yılda sadece ortalama 30 km yeni hat yapılabilmiştir. 257

2 1950 li yıllardan sonra uygulanan karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları neticesinde, yılları arasında karayolu uzunluğu % 80 artarken, demiryolu uzunluğu sadece % 11 artmıştır. Son yıllarda demiryollarına verilen önem yeniden artmış, temeli atılan Ankara- İstanbul Hızlı Tren Projesi başta olmak üzere birçok projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştır. Bu önem paralelinde, 2004 yılında demiryollarına ayrılan ödenekte, 2003 Yılı Yatırım Programı na göre % 136 artış sağlanmış, Demiryolları KİT ler içinde tarihinde ilk defa yatırım büyüklüğü açısından ilk sırayı almıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği ne tam üyeliğini hedeflemesi ve bu alandaki hızlı gelişmeler, demiryollarının da gerek araç ve alt yapı gerekse personel olarak Avrupa Birliği standartlarına uyumunu zorunlu hâle getirmiştir. Ülkemizde, demiryollarının nitelikli insan gücü ihtiyacına cevap verecek orta öğretim seviyesinde bir eğitim kurumunun bulunmamasının yanı sıra son yıllarda özellikle büyük şehirlerde raylı ulaşım sistemine yönelik yatırımların ve çalışmaların artması ve demiryollarının ve diğer raylı sistemlerin hızla gelişmesi bu alana yönelik orta öğretim düzeyinde eğitim almış nitelikli ara insan gücüne olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Günümüzde Raylı Sistemin Önemi ve Yeri Günümüzde ulaşım, insanların en önemli sorunu hâline gelmiştir. Özellikle büyük kentlerde yaşayan insanlar her gün bu sorunla daha fazla karşılaşmaktadırlar. Hızlı kentleşme, yoğun nüfus artışı, hava kirliliği ve enerji sıkıntısı gibi büyük sorunlar, ulaşımda raylı sisteme geçişi zorunlu hâle getirmiştir. 258 Raylı sistem taşımacılığı, yatırım maliyetleri yüksek olmakla birlikte, işletme maliyetleri karayolu taşımacılığına göre daha düşüktür. Ayrıca kaza riskleri, enerji tüketimi, trafik sıkışıklığı ve personel istihdamı kara yolu taşımacılığına göre daha azdır. Bununla birlikte raylı sistem taşıma kapasitesi, karayolu taşımacılığına göre çok daha yüksektir. Bütün bu şartlar günümüzde raylı taşımacılığın yaygınlaşmasını hızlandırmıştır.

3 Türkiye de şehir içi raylı sistem 116 yıl önce başlamıştır yılına gelindiğinde İstanbul daki raylı sistemin toplam uzunluğu 130km ye ulaşmış fakat daha sonra politik sebeplerle tüm raylı sistem sökülerek, kara yolu taşımacılığına geçilmiştir. Hâlen İstanbul da 32 km hafif raylı, 75 km TCDD banliyö ve 8 km Taksim Metrosu olmak üzere toplam 115 km lik şehir içi raylı yolcu taşıma sistemi vardır. İzmir de l0 km, Ankara da 24 km, Konya da 18 km, Bursa da 18 km aktif raylı sistem mevcut olup, Ankara, İstanbul ve Adana da yeni hat çalışmaları devam etmektedir. RAYLI SİSTEM ALANINDA YERALAN MESLEKLER Raylı Sistem Yol Teknisyenliği Raylı Sistem Taşıt Teknisyenliği Raylı Sistem Elektrik-Elektronik Teknisyenliği Raylı Sistem İşletme-Trafik Teknisyenliği Raylı Sistem Yol Teknisyeni Raylı sistem yol ve müştemilatının (ekipman ve donanımının) bakım, onarım ve kontrolünü yaparak yolun trafiğe açık olmasını sağlayan nitelikli kişidir. Makine ve tamir ekiplerinin şantiye yerine intikalini sağlamak. Yol kontrolü yapmak. Yol bakım ve onarımı yapmak. Tamir ve bakım sonrası kalite kontrol yapmak. Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır. Raylı Sistem Taşıt Teknisyeni Raylı sistem taşıt teknisyeni, raylı sistem araçlarını (Lokomotif ve Vagon) tanıyan, kontrol eden, arıza tespitlerini 259

4 yapan, servise hazırlayan ve kullanabilen nitelikli kişidir. Aracın servis öncesi kontrollerini yapmak. Aracı kullanmak. Aracın arıza tespitini yapmak ve onarımını yaptırmak. Aracın servis sonrası kontrollerini yapmak. Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır. Raylı Sistem Elektrik-Elektronik Teknisyeni Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni, raylı sistemler katener ve sinyal sistemlerinin kontrol, bakım, onarımını yapan ve sistemi her zaman aktif halde tutan nitelikli kişidir. Sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımını yapmak. Katener sisteminin bakım ve onarımını yapmak. Tamir ve bakım sonrası kalite kontrolü yapmak. Periyodik kontrol yapmak. Meslekî gelişimle ilgili faliyetlere katılmaktır. Raylı Sistem İşletme-Trafik Teknisyeni 260 Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni, raylı

5 sistemler ile yapılan taşıma iş ve işlemleri esnasında raylı sistemin teknik alt yapısına uygun olarak trafik işletme sisteminin kullanılmasını, raylı sistem trafiğinin işletilmesini, raylı sistemlerle yapılan ulusal ve uluslar arası taşımaların organizasyonunu ve operasyonunu sağlayan nitelikli kişidir. İş organizasyonu yapmak. Trafiği sevk ve idare etmek. Lojistik faliyetleri yapmak. Trafikle ilgili kontrol işlemleri yapmak. Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmaktır. C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER Raylı sistem içinde yeralan mesleklerde görev alacak kişilerin mesleğiyle ilgili etik ilkelere göre hareket edebilen, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip olan, ilk yardım bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Raylı sistem yol teknisyeni olmak isteyenlerin; seyahat edebilecek, şantiyelerde çalışabilecek, kar mücadelesi yapabilecek, kaza ve olay mahallinde vb. ağır tabiat şartlarında çalışabilecek durumda, dikkatli ve iş disiplinine uygun hareket edebilen, makine ve techizat kullanma becerisine sahip özellikteki kimseler olması gerekir. Raylı sistem taşıt teknisyeni; meslek ahlakına uygun hareket edebilen, dikkatli, düzenli, sabırlı, sorumluluk alabilen ve iş disiplinine sahip nitelikte olmadır. Bu meslek elemanı haberleşme (telsiz, telefon, işaret fişeği v.b) araçları kullanmak durumundadır. Bunun yanında el aletlerini kullanma becerisine sahip olmalıdır. Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni; problem çözme becerisine, dinleme ve görsel yeteneğe sahip kişidir. Bunun yanında malzeme bilgisi ve el becerisine de sahip olmalıdır. Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni; dikkatli, düzenli, sabırlı, sorumluluk alabilen ve iş disiplinine sahip nitelikte olmadır. Aynı zamanda başarılı bir meslek elemanı olmak için yeniliklere açık olmak, etkili ve güzel konuşmak, güler yüzlü olmak ve insan ilişkilerine özen göstermek gerekmektedir. Bu meslek elemanı iyi bir bilgisayar kullanma bilgisine sahip, bunun yanında trafik işletme sistemlerini, sinyalizasyon, elektrifikasyon, haberleşme (telsiz, telefon, faks v.b) araçları ve sistemleri hakkında genel bilgileri bilmek ve bu araçlarıda kullanmak durumundadır. 261

6 D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI Raylı sistem yol teknisyeni, çoğunlukla açık ortamlarda ve arazilerde çalışırlar. Yol teknisyenleri hareketli olarak çalışmayı seven, dinamik ve takım çalışmasına uygun hareket edebilen, sürekli öğrenmeyi seven, sorumluluk alabilen ve kendini yenileyebilen niteliklere sahip olması gerekir. Raylı sistem taşıt teknisyeni, genellikle taşıt üzerinde sürücü olarak ya da vagon üzerinde açık havada, atölye v.b. yerlerde çalışırlar. Raylı sistem elektrik-elektronik teknisyeni, genellikle arazi ve taşıt üzerinde çalışırlar. Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni, zamanının çoğunu kapalı ortamda çalışarak geçirir. Bu meslek elemanı trafik işletme sistemlerini ve haberleşme (sinyalizasyon, telsiz, telefon, faks v.b) araçlarını ve sistemlerini kullanırlar. E. İŞ BULMA İMKÂNLARI Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde belediyelerin işletmesinde bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay toplu taşıma hizmetleri sürekli olarak gelişme göstermekte ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Raylı sistem işletme-trafik teknisyeni; belediyelere bağlı bulunan hafif raylı sistemler ve tramvay işletmelerinde çalışabileceği gibi, demiryollarında ve bu sektörde hizmet veren özel kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilir. F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI öğretim yılında İstanbul, Eskişehir, Sivas ve Erzincan da raylı sistemler alanıda programlar açılmıştır. Bu alandan mezun öğrencilere 4. Seviye raylı sistem alanında diploma ve meslek dallarında sertifika verilecektir. Bu alanda öncelikle ön lisans seviyesinde eğitim verilmektedir. 262

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ARAÇ BAKIM VE ONARIMI Bu faaliyet sonucunda Araç Bakım Onarımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ İnsanoğlu yaratılışından beri yaşadığı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 14

ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ÖĞRENME FAALİYETİ 14 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI AMAÇ ELEKTRİK - ELEKTRONİK Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

Bankacılık/ Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman / Bankacılık ve Sigortacılık/ Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6)

Bankacılık/ Bankacılık ve Finans / Bankacılık ve Finansman / Bankacılık ve Sigortacılık/ Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi (YGS-6) Bankacılık/ Bankacılık ve inans / Bankacılık ve inansman / / Sigortacılık / Sigortacılık ve Risk Yönetimi () İnsanların hayatında oluşabilecek tüm risklerde, uğradıkları kayıpları giderme, para desteği

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonunda Yiyecek İçecek Hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel,

Detaylı

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD )

DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU SEKTÖR RAPORU ( TCDD ) 2009 Yılı İÇİNDEKİLER Sayfa I- Dünyada Demiryollarının Durumu 1 II- Türkiye de Demiryolu Sektörünün Durumu 3 III- Demiryolu

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 18

ÖĞRENME FAALİYETİ 18 ÖĞRENME FAALİYETİ 18 GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gaz ve tesisat

Detaylı

Değerli okuyucular, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak ana hizmet alanlarımızdan biri de gözetim ve muayene faaliyetleridir.

Değerli okuyucular, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak ana hizmet alanlarımızdan biri de gözetim ve muayene faaliyetleridir. Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 619 Aralık 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet PELİT Yayına Hazırlayanlar Önder KUNT Hatice ALTIN A. Sabit YÖNEY Funda ÖZEN

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 3 : 423-430

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

ISBN 978-975 19 4110-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4110-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4110-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir;

Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi verilmiştir; Bölüm-1 Giriş ve Amaç Eskişehir Sanayi Sektörü Mevcut Durum ve 2023 Hedefleri Eskişehir Sanayi Odası 2014-2017 Stratejik Planında yer alan bir tabloda ildeki sanayi sektörlerinin yapısı aşağıdaki gibi

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER Sayfa A. Misyon ve Vizyon 1 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar 2-3 C. Teşkilat

Detaylı

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU

İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS MESLEK YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ DE ÖNLİSANS 7 9 MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık* Bankacılık ve Sigortacılık* Deniz Ulaştırma ve İşletme Dış Ticaret Grafik Tasarımı* Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 BAHÇECİLİK ALANI AMAÇ. Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz..

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 BAHÇECİLİK ALANI AMAÇ. Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.. ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ BAHÇECİLİK ALANI Bu öğrenme faaliyeti ile bahçecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bahçecilik alanı; bireylere temel bilimleri

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 30

ÖĞRENME FAALİYETİ 30 ÖĞRENME FAALİYETİ 30 MATBAACILIK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda matbaacılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilginin gelecek kuşaklara aktarılması, çoğaltılması,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANLARI Ankara, 2012 1 2 3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 6 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ... 7 ADALET... 9 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ...

Detaylı

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE

MESLEK REHBERİ. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE. HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE Mesleki Mesleki Eğilime Eğilime Göre Göre Yönlendirme ve ve Kariyer Kariyer Rehberliği MESLEK MESLEK REHBERİ REHBERİ HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE HEDEF; Mutlu Birey, Mutlu TÜRKİYE MESLEKİ EĞİLİME

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK

Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Köksal BAYRAMOĞLU haber@ekovitrin.com Türk ekonomisinin öncü sektörü LOJİSTİK Türkiye de ihracat her geçen gün artıyor. Dolayısıyla lojistik de her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Lojistik, sanayi

Detaylı

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003

7.4. HAVAYOLU. Genel 7.4-1. * TEN-Invest, Final Report, Planco Consulting GmbH, Essen, 2003 7.4. HAVAYOLU Genel Ülkelerin çoğunda yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, küreselleşme, ülkeler arası ticari rekabet, insanların zaman ve konfora daha fazla önem verir olmaları ve turizm amaçlı yolculuklarda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

FUAR ORGANİZASYONLARI VE FUARCILIK FAALİYETLERİ TÜRKİYE-KONYA ARAŞTIRMASI

FUAR ORGANİZASYONLARI VE FUARCILIK FAALİYETLERİ TÜRKİYE-KONYA ARAŞTIRMASI 1. GİRİŞ Fuar, Standlar kurulması yoluyla, ticarete konu olan mal ve hizmetlerin, bunlar ile ilgili teknolojik gelişme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, ziyaretçi ve katılımcı

Detaylı