Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi Eğitim- Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları Yönergesi Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 Sınav Tarihi ve Yeri 7 Sınava Uygulaması 7 Sınav Üst Kurulunun Görevleri 7 Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri 7 İtiraz Kurulunun Görevleri 7 Destek Hizmetleri 8 Özel Yetenek Sınavı ve Uygulama Şekli 8 Milli Sporcu Ek Puanları 8 Özel Yetenek Sınavı Puan Ağırlık Oranları 8 Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler A- Koordinasyon Sınavı 10 B- Branş Sınavları 12 Sınav Sonuçlarının İlanı 30 İtirazların Değerlendirilmesi 30 Kesin Kayıt 30 Sınavdan İhraç 31 Yürürlük 31 İletişim

3 BARTIN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU GİRİŞ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, geliştirici ve çözümleyici, değişen dünya koşullarına uyum sağlayacak ve topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı öğretmenler ve spor adamları yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bilgi kaynaklarına ev sahipliği yapmayı, bilgiyi bilimsel çalışmalarda sporla harmanlayarak geliştirmeyi ve toplumsal yaşama katkı sağlamayı görevi olarak kabul etmiştir. Yüksekokulumuz; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinden oluşmaktadır. Yüksekokulumuz, eğitim öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 54 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alacak olan Antrenörlük Eğitimi bölümü faaliyete başlayacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne 60 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi bölümüne normal öğretim 60, ikinci öğretim 60 olmak üzere 180 öğrenciyle eğitim-öğretim yılına başlanacaktır. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ VE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GENEL BİLGİLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Ülkemizin spor alanında ihtiyacı olan nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim düzeyindeki eğitim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Bölüm programında; Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü; Sayıları ve çeşitleri gittikçe artan spor branşlarında ihtiyaç duyulan ileri kademede Antrenörleri yetiştirmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi, bilimsel temellerde yapılan antrenmanların ve spor faaliyetlerinin geniş kitlelere yayılmasını ve üst düzeyde sporcu yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsam doğrultusunda temelde antrenman (hareket) eğitimini esas alan bu bölümde, birçok bilim alanında yapılan çalışmalar çerçevesinde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. Öğrenciler, uzmanlaştıkları alanda yoğun bir eğitim alırken, bunun yanı sıra spor bilimlerine ait birçok bilgiyi edinmektedirler. Bölüm mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda, amatör profesyonel spor kulüplerinde antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesinde ve organizasyonlarda görev alabilirler. 3

4 Ön Kayıt İŞLEM Özel Yetenek Sınavı ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ Sınav sonuçlarının ilanı 31 Ağustos 2012 Asıl adayların kesin kayıtları Yedek adayların ilanı 10 Eylül 2012 Yedek adayların kesin kayıtları TARİH Ağustos 2012 (Başvurular şahsen yapılacaktır) Ağustos 2012 ( Başvuru yoğunluğuna göre Ağustos 2012 tarihlerine uzatılacaktır.) Eylül 2012 saat ye kadar Eylül 2012 saat ye kadar EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönerge Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler. Madde 2: Yönerge; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri özel yetenek sınavına giriş için ön kayıt yaptıracak adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerinin tespit ve usulleri, sınav sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 45. maddesi ve 2012 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzunun 9. maddesi. Tanımlar Madde 4: Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Rektörlük: Türkiye Cumhuriyeti Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Sınav Üst Kurulu: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenen kurul. Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): Bartın Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Özel Yetenek Eleme Sınavından oluşan giriş sınavı. YGS: 2012 Yükseköğretime Geçiş Sınav Puanı (Puan türlerinden en yükseği) AOBP: Adayın Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı ÖYSP-SP: ÖYSP Standart Puanı YP (Yerleştirme Puanı): Özel yetenek sınav puanından elde edilen ÖYSP-SP, AOBP ve YGS puanının bu yönergede belirtilen yönteme göre hesaplanması ile elde edilen kesin kayıt için sıralama puanı. Giriş Esasları Madde 5: Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitim programlarına, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak YGS 2012 puanı, ÖYSP-SP ve OBP birlikte değerlendirilerek öğrenci alınır. 4

5 Madde 6: Ön kayıt için başvuracak adayların; a) T.C. vatandaşı olması, b) 2012 yılında YGS' ye girmiş olması, c) Yüksekokulumuz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine müracaat edecek adayların 2012 YGS puan türlerinin herhangi birinden 140,000 ve üstü puan almış olması gerekmektedir. Madde 7: Başvurular başvuru formu doldurularak ve başvuru evraklarının tamamı teslim edilerek, şahsen Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü ne yapılır. Madde 8: Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır. a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) b) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA Puan Türlerinin En Yükseği) c) 2012-YGS Puanı (YGS Puanlarının En Büyüğü) Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP lerin standart puana çevrilmesi için, önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacak. Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı: YP) aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday spor kol-alan bölümlerinden geliyorsa YP = ( 1,17 x ÖYSP SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) + ( 0,03 x AOBP ) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa YP = ( 1,17 x ÖYSP SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 x YGS-P ) Madde 9: 2011 ÖSYS de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim kontenjan sınırlaması olan programlar için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına ÖSYS de yerleşmiş olan adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Aday YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. NOT: Yukarıda Adayların yerleştirme puanının hesaplanmasıyla ilgili açıklamalar 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ndan alınmıştır. ÖSYM tarafından belirlenecek olan herhangi bir değişiklik durumunda puanlamalar, yapılacak olan değişikliğe göre düzenlenecektir. 5

6 Kontenjanlar: Madde 10: Eğitim-Öğretim Yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi ( Normal öğretim ve 2. Öğretim) Bölümlerine alınacak öğrencilerin sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KONTENJAN BÖLÜMLER Bayan Erkek Milli Toplam Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim) Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) Tablo 1: Kontenjanlar Ön Kayıt Tarihi: Madde 11: Ön kayıtlar, Ağustos 2012 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde, şahsen (sınava girecek aday tarafından) yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav Ücreti Madde 12: Adaylar Özel Yetenek Sınav Ücreti TL yi (İki ve üstü branş tercihinde 150,00 TL) T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi no lu (İBAN: TR ) Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Yetenek Sınavı hesabına yatıracaklardır. (Banka dekontu üzerine adayın TC kimlik numarası, adı soyadı ve BESYO Özel Yetenek Sınav Ücreti ibaresi mutlaka yazdırılmalıdır.) Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler Madde 13: Ön kayıt için gerekli belgeler şunlardır: a) Başvuru formu (Kayıt sırasında verilecek.) b) Sınav giriş kartı (Başvuru onaylandıktan sonra adaya verilecek.) c) 2012 YGS sonuç belgesi (ÖSYM bürolarından onaylı olacak.) d) 3 Adet 4.5x6 boyutlarında vesikalık fotoğraf e) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi f) Sağlık Raporu (Sağlık sorunu olmadığına ilişkin herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak ve Spor yarışmalarına ve spor sınavına girmesinde sağlık açısından bir sakınca yoktur ibareli olması gerekir. ) g) Özel yetenek sınav ücreti TL yi (İki ve üstü bölüm tercihinde 150,00 TL) T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi no lu (İBAN: TR ) Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Yetenek Sınavı hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu. h) Lise Diplomasının veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Asılları kayıt sırasında ibraz edilecektir). Mezun olma durumunda olanların ise okul müdürlüğünden alacakları durumunu belirten bir belge. ı) Milli sporculardan Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü' onaylı A, B veya C sınıfı Milli Sporcu Belgesi (Aslı) Not: 1- Adayların ön kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. 2- Eksik belge ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 6

7 Sınav Tarihi ve Yeri Madde 14: Özel Yetenek Sınavı, Ağustos 2012 ( Başvuru sayısına göre Ağustos 2012) tarihleri arasında Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor tesislerinde yapılacaktır. Sınav Yürütme Kurulu; sınav yeri, günü ve saatlerini gerekli gördüğü hallerde değiştirebilir. Sınav Uygulaması Madde 15: Sınav uygulaması kılavuzda açıklandığı şekilde, koordinasyon ve branş olmak üzere iki aşamadan gerçekleştirilecektir. Adayların birinci (% 25) ve ikinci aşamada (% 75) elde ettikleri puanlar toplanarak Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) belirlenir. Dört yüz (400) üzerinden değerlendirilecek özel yetenek sınavında I. Aşama, (koordinasyon) %25, II. Aşama, (branş, spor dalı) %75 ağırlıklı olarak değerlendirilecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve belirlenen kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Adaylar; ilan edilen gün ve saatte sınav yerinde sınav giriş kartı, resmi kimlik (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport), katıldığı spor dalına özgü spor kıyafeti (Sınavlarda şort, tişört, veya eşofman ile spor ayakkabı giyilmelidir.), kayıt esnasında verilen ve göğüs numaralı yelek ile hazır bulunacaklardır. Göğüs numaralı yeleği herhangi bir nedenle yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaklardır. Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok önemli mazereti olanlar Sınav Yürütme Kurulunun mazereti kabul etmesi ve onayı ile aynı gün içinde bulunduğu gruptaki (bayan-erkek) sınavın bitiminden sonra sınava alınabilir. Sınav tarihi geçtikten sonra adaylara ayrıca sınav hakkı verilmez. Sınav Üst Kurulunun Görevleri Madde 16: Sınav Üst Kurulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Sınav Üst Kurulunun Görevleri şunlardır: a ) Adayların özel yetenek sınav programlarının yer ve zamanının belirlenmesi, b ) Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması, c ) Sınav güvenliği için önlem alınması, d ) Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması, e ) Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve bunların görevlendirmelerinin yapılması, f ) Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir. g ) Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Sınav Yürütme Kurulunun Görevleri Madde 17: Yürütme Kurulu, Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. a ) Sınavların başlangıcından sonuna kadar her aşamada yürütülmesiyle ilgili tüm işlemleri üstlenir. b ) Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde sınavla ilgili her türlü düzenleme ve değişiklik yapmaya yetkilidir. c ) Gerekli görüldüğünde, sınav jürilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. İtiraz Kurulunun Görevleri Madde 18: İtiraz Kurulu Sınav Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. a ) Sınavla ilgili her türlü itirazları incelemek ve sonuca bağlamak. c) Sınavın herhangi bir testi sırasında oluşabilecek itirazlar, aynı gün içinde yapıldığında dikkate alınacaktır. 7

8 Destek Hizmetleri Madde 19: Sınavın Yürütülmesi ile ilgili her türlü destek hizmeti Üniversitemize bağlı aşağıda belirtilen birimlerden talep edilebilecektir. a) Genel Sekreterlik, b) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, d) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, e) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, f) Personel Dairesi Başkanlığı, g) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, h) Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulama Şekli Madde 20: Bu sınav, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde eğitim almaya aday öğrencilerin, bu formasyonun alınmasında ve geliştirilmesinde gerekli olan temel fiziksel yeteneklerinin test edilmesini amaçlayan bir yerleştirme sınavıdır. A Milli sporcular branş sınavından tam puan (300 puan), B milli sporcular (240 puan), C Milli sporculara ise (180 puan) almış kabul edilirler. MİLLİ SPORCULARIN BRANŞ SINAVI EK PUAN DURUMU MİLLİ SPORCULAR BRANŞ SINAVINDA VERİLEN EK PUAN A Milli Sporcu 300 puan B Milli sporcu 240 puan C Milli sporcu 180 puan Tablo 2: Milli sporcular ek puanları Milli sporcular, sadece koordinasyon sınavında değerlendirilerek, branş sınavından millilik derecelerine göre puanlandırılacaklardır. Puanını yükseltmek isteyen B ve C milli sporcular isterlerse ayrıca branş sınavına girebilirler. Bu durumda branş sınavında en son aldığı puan geçerli olacaktır. Özel yetenek sınav puanına, koordinasyon sınavı %25 branş sınavı %75 etki edecektir. ÖZEL YETENEK SINAVI PUAN AĞIRLIK ORANLARI ÖZEL YETENEK SINAVI PUANININ YÜZDESEL DAĞILIMI BİRNCİ AŞAMA (KOORDİNASYON) İKİNCİ AŞAMA (BRANŞ) AĞIRLIĞI SPOR DALLARI AĞIRLIĞI Futbol Basketbol Hentbol Voleybol Atletizm Cimnastik % 25 Koordinasyon Güreş %75 (100 puan) Karate Taekwondo (300 puan) Bocce Badminton Halkoyunları TOPLAM PUAN %100 (400 puan) Tablo 3: Sınav puan ağırlık oranları 8

9 Madde 21: Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler a) Birinci Aşama Sınavı: KOORDİNASYON Kılavuzda belirtilen koordinasyon parkurunda adayın fotosel aralığından geçmesiyle başlar, belirlenen alanda gerekli engelleri aştıktan sonra adayın bitişteki fotosel aralığından geçmesiyle parkur tamamlanır. b) İkinci Aşama Sınavı: BRANŞ Branş sınavları aşağıda belirtilen branşlarda gerçekleştirilecektir. Futbol Basketbol Hentbol Voleybol Atletizm Cimnastik Güreş Karate Taekwondo Bocce Badminton Halkoyunları 9

10 KOORDİNASYON PARKURU A - KOORDİNASYON BAŞLA komutu ile aday, beceri-koordinasyon testine fotosel aralığından geçerek başlar. 1. Set: Aday, Minder üzerinde öne düz takla atar. 2. Set: Aday, Minder üzerinde ters takla atar. 3. Set: Aday, denge aletinin (erkeklerde 80 cm, bayanlarda 70 cm yüksekliğinde, 5 m. uzunluğunda ve 10 cm genişliğindeki)altından geçerek kasa içinde hazır bulunan ağırlık topunu alır ve denge aletinin üstünden geçerek karşı tarafta bulunan boş kasaya topu bırakır. Aday bu hareketi bir kez daha tekrarlar. Ve hareketi tamamlar. 4.Set: Aday, belirlenen platform üzerinde sıralamaya uygun olarak çift ayak sıçrar. 5. Set: Aday, koşu parkuru içine belirlenen yönden giriş yapar ve parkuru engelleri devirmeden tamamlar. 6. Set: Aday, ağırlık toplarının yerlerini belirlenen sıraya uygun olarak değiştirir. Ağırlık topları bayanlarda 3 kg. erkeklerde 5 kg.dır. 7. Set: Aday, engellerin sırasıyla altından ve üstünden geçerek sonraki aşamaya geçer. Yükseklik erkek ve bayanlarda 40 ve 80 cm.dir. 8. Set: Aday, paralelin içine alttan girer, her iki bardan tutunarak yüksek olan barın üstünden geçerek bitişe gider. Bar yüksekliği, bayanlar için 110 cm X 122 cm, erkeklerde ise 122 cm X 134 cm. dir. NOT: Koordinasyon sınavından puan alınabilmesi için erkek adayların en az 54 sn. içinde belirlenen parkuru bitirmeleri gerekmektedir. Bu süre bayan adaylar için 60 sn.dir. Bu süre içinde parkuru bitiremeyen adaylar Koordinasyon sınavından puan alamazlar. Ayrıca aday asimetrik paralelde iken ilk paralel barının altından, diğerinin ise üstünden geçmek zorundadır. Test içindeki istasyonlardan herhangi birinin yapılmadan geçilmesi durumunda aday diskalifiye olur ve elenir. Toplu istasyonlarda ise seri sonunda kutulara bırakılan topların kutu dışına düşmesi halinde top yeniden yerden alınarak kutu içine konacak ve seriye ondan sonra devam edilecektir. Adaylar hareketlerin yapılış tekniklerini de göstermek zorunda olduklarından, gerçekleşmediği durumlarda, sınavda görevli olan yetkililer tarafından uyarılacaklardır. Adayların hareketi uyarıya uygun olarak tekrar etmeleri gerekmektedir. Uyarıyı dikkate almayan adaylar diskalifiye edileceklerdir. 10

11 Tablo 4: Koordinasyon Testi Sınav Puanları BAYAN ERKEK Derece PUAN Derece 38:0 ve altı :0 ve altı 38:1 38: :1 31:2 38:3 38: :3 31:4 38:5 38: :5 31:6 38:7 38: :7 31:8 38:9 39: :9 32:0 39:1 39: :1 32:2 39:3 39: :3 32:4 39:5 39: :5 32:6 39:7 39: :7 32:8 39:9 40: :9 33:0 40:1 40: :1 33:2 40:3 40: :3 33:4 40:5 40: :5 33:6 40:7 40: :7 33:8 40:9 41: :9 34:0 41:1 41: :1 34:2 41:3 41: :3 34:4 41:5 41: :5 34:6 41:7 41: :7 34:8 41:9 42: :9 35:0 42:1 42: :1 35:2 42:3 42: :3 35:4 42:5 42: :5 35:6 42:7 42: :7 35:8 42:9 43: :9 36:0 43:1 43: :1 36:2 43:3 43: :3 36:4 43:5 43: :5 36:6 43:7 43: :7 36:8 43:9 44: :9 37:0 44:1 44: :1 37:2 44:3 44: :3 37:4 44:5 44: :5 37:6 44:7 44: :7 37:8 44:9 45: :9 38:0 45:1 45: :1 38:2 45:3 45: :3 38:4 45:5 45: :5 38:6 45:7 45: :7 38:8 45:9 46: :9 39:0 46:1 46: :1 39:2 46:3 46: :3 39:4 46:5 46: :5 39:6 46:7 46: :7 39:8 46:9 47: :9 40:0 47:1 47: :1 41:2 47:3 47: :3 41:4 47:5 47: :5 41:6 47:7 47: :7 41:8 BAYAN ERKEK Derece PUAN Derece 47:9 48: :9 42:0 48:1 48: :1 42:2 48:3 48: :3 42:4 48:5 48: :5 42:6 48:7 48: :7 42:8 48:9 49: :9 43:0 49:1 49: :1 43:2 49:3 49: :3 43:4 49:5 49: :5 43:6 49:7 49: :7 43:8 49:9 50: :9 44:0 50: :1 50: :2 50: :3 50: :4 50: :5 50: :6 50: :7 50: :8 50: :9 51: :0 51: :1 51: :2 51: :3 51: :4 51: :5 51: :6 51: :7 51: :8 51: :9 52: :0 52: :1 52: :2 52: :3 52: :4 52: :5 52: :6 52: :7 52: :8 52: :9 53: :0 53:1 9 47:1 53:2 8 47:2 53:3 7 47:3 53:4 6 47:4 53:4 5 47:5 53:5 4 47:6 53:6 3 47:7 53:7 2 47:8 53:8ve üstü 1 47:9 ve üstü 11

12 B-BRANŞ SINAVLARI 1. FUTBOL Futbol branş seçmeleri, 6 ayrı aşama üzerinden yapılacak uygulama ile gerçekleşecektir. Her aşama kendi içinde ayrı ayrı puanlanacaktır. Aşamalar tüm uygulamanın birer parçası olup; ayrı ayrı puanlanacaktır. Aşamalar, uygulama şekilleri aşağıda belirtilmiştir. 1.AŞAMA: Oyuncu hunilerin dışından ayak içi ve dışı ile top sürerek geçer. Bu aşama iki kısımdan oluşur. Birinci aşamada huni devirmeden ve hareketini tam olarak (teknik olarak) göstermelidir. İkinci aşamada ise sporcu önceden belirlenmiş olan düz bir çizgi üzerinde orta saha çizgisine kadar top sürer. 2.AŞAMA: Sporcu, orta saha çizgisinin 3 m içine konulan ve çevresi sınırlarla belirlenmiş olan (4 m²) hunilerin içinde top saydırır. En az üçer kez, ayaküstü, diz ve kafa ile top sektirmesinin ardından istasyon biter. 3.AŞAMA: Sporcu 25 m uzaklıktan yüksek pas ile hedef olarak belirlenen kalenin içine topu atar. Bu mesafe bayan adaylar için 15 m.dir. 4.AŞAMA: Sporcu kaleye uzaklığı 22 m ve önceden şut için hazırlanmış olan bölgeden, ayak içi, dışı ve üstü ile bir kez şut çeker. Bu aşamada kalenin yüksek köşesine, köşe alt kısımların arasına ve kale içinde kalan diğer kısımlara isabet etmesi istenmektedir. Bayan adaylar bu aşamada 16 m den şut çekerler (Kalenin üst köşelerine isabetli atışlar tercih edilir). 5.AŞAMA: Adaylar önceden belirlenmiş işaretin yanından topa vurarak, ayak içi veya dışı ile topun kavis alarak hedefe ulaşmasını sağlar. Topun belirlenen hedef dışında kalması durumu olumsuzluk olarak değerlendirilir. Erkek adayların hedefe olan uzaklığı 25 m, bayan adayların hedefe olan uzaklığı 15 m olacaktır.

13 6.AŞAMA: Son aşama da aday önceden hazırlanmış olan bölgeye ulaştığında, topla hareket halinde, belirlenen hunilerin çevresinden geçer ve hareketli topla orta yapar. İsabetli orta olumlu olarak değerlendirilir. Topun belirlenen alan dışına çıkması ya da engele çarpması halinde olumsuz değerlendirilir.. Bayanlarda branş sınavı, uzun mesafe yüksek pas, kaleye şut, yerden isabetli pas uygulamaları bayanlar için önceden belirlenen uzaklıklardan yapılır. Yüksek orta için ise ceza sahası köşe çizgisi hizasında duran topla orta yapmaları istenir. Kaleci değerlendirmeleri önce isabetli degaj, sonrasında ise değişik mesafe ve hızlarda yapılan vuruşlara gösterilen kurtarışlar ile teknikler değerlendirilerek yapılacaktır. 5 Aşamalı uygulamada 3 isabetli degaj atışı olumlu olarak değerlendirilecektir. Yapılan atışların başarı ile kurtarılması olumlu olarak değerlendirilecektir. Futbol branş sınavı 300 puan üzerinden değerlendirilecektir. 2. BASKETBOL Basketbol branş sınavına katılacak adaylar spor beceri testi ( ribaunt, pota altı atışlar, pas testi, yön değiştirmeler, turnikeler, faul atışı, engeller arası top sürme, slalom) sınavına tabi tutulacaklardır. Sınav parkuru 7 aşamadan oluşmaktadır. Puanlama her beceri testi için farklıdır. 1. Ribaunt: Yerdeki topu alarak potaya atar ve ribaundu alır. Ribaunt tekniğine uygun sıçranarak top havada yakalanır ve dengeli bir şekilde yere düşülür. 13

14 2. Pota Altı Atışlar : Ribaunt alındıktan sonra kesintisiz olarak sağdan pota altı sıçrayarak atış sağ elle, soldan pota altı sıçrayarak atış sol elle yapılır. Bu atışlar sağdan 2, soldan 2 atış olarak yapılır. Atışlar her iki taraftan da tek elle yapılacaktır. Atış tekniğinin uygun olarak gösterilmesi gerekmektedir. 3. Pas Testi: En son pota altı atışını yaptıktan sonra aday 4,20 m uzaklıkta yere çizilen çizginin gerisinden, yerden 1 m yükseklikteki duvarda belirlenmiş yere (panya ebatlarında) topu sırasıyla önce göğüs pas, sonra sağ elle ve sol elle yerden sektirme pas yapar. Paslar tekniğine uygun olarak belirlenen hedefe vurmak zorundadır. 4. Yön Değiştirmeler: Pas testinde son atıştan sonra top alınır, top sürme ve yön değiştirme testine devam edilir. Sırasıyla reverse (ters dönüş), bacak arası yön değiştirme, arkadan yön değiştirme ve önden yön değiştirme yapılır. Yön değiştirmeler hunilerin arasından geçilerek yapılacaktır. Top sürüşler sola giderken sol, sağ tarafa giderken sağ el ile yapılacaktır. Yön değiştirmeler tekniğe uygun olarak yapılacaktır. 5. Turnikeler: Aday yön değiştirmelerin sonunda sağ turnike atışı yapar, atış sağ elle, sıçrama sol ayak ile olacaktır. Topu alarak dışarıya sürer ve huni etrafından dönüş yaparak sol turnike atışı yapar. Top sürüş ve atış sol elle, sıçrama sağ ayak ile olacaktır. Atışlar tekniğine uygun olarak yapılacak ve atışlarda isabet zorunludur. 6. Faul Atış Testi : Turnike atışlarının bitmesi ile aday, topunu alarak faul atış çizgisi üzerinden 2 atış kullanacaktır. Atışlar tekniğine uygun olarak yapılacak ve atışlarda isabet zorunludur. 7. Engeller Arası Top Sürme (Slalom) : En son atılan faul atışından sonra aday top ile birlikte engeller arası top sürme (slalom) testine başlar. Engeller arasında top sürerken sağ tarafta sağ elin, sol tarafta sol elin kullanılması zorunludur. -Adayın sınavda kazanabileceği toplam puan en fazla 300 dür. - Her aday sınava kendi spor kıyafeti ile katılacaktır. 14

15 3. HENTBOL HENTBOL SINAV PARKURU Hentbol branş sınavı, 7 istasyondan oluşmaktadır. Puanlama her beceri testi için farklıdır. Sırasıyla; slalomlar arası top sürme, sıçrayarak engel üzerinden şut, düşerek atış, kale alanından uzun pas, temel pas, bilek pas, aldatma ve şut olarak yapılacaktır. HENTBOL KALESİ VE HEDEFLER 15

16 AŞAMA 1 (TOP SÜRME ) Bu istasyonda slalomlar arası top sürülür. AŞAMA 2 ( SIÇRAYARAK ŞUT ) Burada bulunan engelin üzerinden sıçrayarak kaledeki hedeflerden birine şut atılır. AŞAMA 3 (DÜŞEREK ATIŞ ) Kaleye 7 metre mesafede bulunan engelin bir sağından ve bir solundan olmak üzere 2 tane düşerek atış yapılır. AŞAMA 4 ( UZUN PAS ) Kale alanı içersinde bulunan topu sağ veya sol çapraza uzun pas atılır. AŞAMA 5 (TEMEL PAS ) Üç sağ ve üç sol el olmak üzere duvarda belirlenen bölgeye ve yine belirlenen uzaklıktan temel pas atılır. AŞAMA 6 (BİLEK PAS _) Top sürülerek gelinir önce sağ tarafta bulunan panyaya bilek pas atılır ve geri alınır, ardından ikinci panyaya yine aynı şekilde bilek pas atılır. AŞAMA 7 (ALDATMA VE ŞUT ) Top sürülerek serbest atış çizgisi üzerindeki engele gelinir, burada engele serbest bir aldatma gösterilir ve kaleye şut atılır. KALECİ AŞAMA 1 (UZUN PAS ) Sağ, sol ve orta yönde uzun paslar atılır. AŞAMA 2 (ŞUT KURTARMA VE POZİSYON ALMA ) Burada kaleciye sağ kanattan, sol kanattan ve orta bölgeden 3 er tane şut atılır. -Adayın sınavda kazanabileceği toplam puan en fazla 300 dür. -Her aday sınava kendi spor kıyafeti ile katılacaktır. 16

17 4. VOLEYBOL Voleybol sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır: a) Servis Testi : 90 puan b) Manşet Testi : 90 puan c) Smaç Testi : 120 puan Adayın sınavda kazanabileceği toplam puan en fazla 300 dür. Aday, her uygulamada, yaptığı hareketin teknik özelliklerini de göstermek zorundadır. Teknik özelliği yanlış olan hareketler puanlamaya dahil edilmeyecektir. a)servis Testi ( 90 Puan) Toplamda 6 adet servis atışı yapılacaktır. Her servis maksimum 15 puan değerindedir. Puanlar, yanda duran (x ile belirtilmiş) hakemler tarafından duyurulacaktır. Atış anında çizgiye basılması halinde servis atışı geçersiz sayılacaktır. Sahadaki tüm hedef çizgilerine isabet eden (çizgiye temas eden) toplar hedefe dâhil edilir. Servisler; üstten atılan servisler başlığı altında atılacaktır (tenis servis, smaç servis, Amerikan servisi, Japon servis). Atışların puanları tek tek sınav kâğıdına işlenip toplanan puana eklenecektir. Sınav jürisi tarafından istenilen bölgeye servisler atılacaktır. İstenilen bölgeye atılan servis 15 puan, yanındaki bölgeye atılan servis 12 puan, her atılan servis 9 puandır. Voleybol oyun kuralları ve çizgiler, geçerli. 17

18 b)manşet Testi ( 90 Puan) 9 PUAN 60 cm çaplık hedef. X 2,5 m ADAY 4 m Voleybol Sınavı Manşet Testi Toplamda 10 adet manşet vuruşu yapılacaktır. Kontrol manşetli manşet vuruşu duvarda belirtilen hedefe yapılacaktır. Aday, hedeften 4 m geride çizilen çizginin gerisinden manşet vuruşu yapmak zorundadır. Kontrol manşetteki top, belirlenen yüksekliğe ulaşmak zorundadır. Bu yükseklik 2,5 m dir. Vuruş sırasında çizgi ihlali yapılırsa o vuruş geçersiz sayılacaktır (sıfır puan). Bu vuruş toplam vuruş adedi içinde değerlendirilecektir. Vuruş sırasında adayların toplam 3 top kaybı yapma hakkı vardır. 2 top kaybı yapan aday sınava devam edecektir. Top kaybına neden olan vuruşlar toplam vuruş adedi içinde değerlendirilir. Hedefe her şekilde temas eden toplar puan olarak değerlendirilecektir. Üçüncü top kaybı manşet sınavının sona ermesine neden olur. Adayın o ana kadar almış olduğu puanlar sınav puanı olarak işlenir. Sınav değerlendirilmesi; bir öğretim elemanı her vuruşun puanını sesli olarak söylerken diğer öğretim görevlisi, adayın puanlarını listeye işler ve 10 vuruş tamamlanınca bildirir. c)smaç Testi ( 120 Puan) Aday, 4 numaralı bölgeden çapraza beş adet, 2 numaralı bölgeden çapraza beş adet, toplam 10 adet smaç vuruşu yapacaktır. Her başarılı vuruş 12 puan olarak değerlendirilecektir. 18

19 Her vuruş adayın kendi attığı topa yapılacaktır. Aday, vuruşunu hücum bölgesinde ayrıca belirtilen fileye 1,5 m uzaklıktaki çizginin gerisinden yapmak zorundadır. Çizgi ihlalleri geçersiz vuruş sayılacaktır (vuruş anında çizgiye basılmayacaktır). Atılan toplar belirlenen yüksekliğe ulaşmak zorundadır. Bu yükseklik 2,5 m dir. Eğer adayın attığı top belirlenen yüksekliğe ulaşmadan vuruş yapılmış ise bu vuruş geçersizdir. Her aday bu yükseklikte veya üzerinde topu atmak suretiyle smaç vuruşu yapacaktır. Eğer aday havaya atmış olduğu topa vuruş yapmamışsa kendisine ikinci bir atış hakkı verilir. Smaç vuruşu sırasında plase, smaç-plase ve smaç tekniği dışında yapılan hiçbir vuruş smaç vuruşu olarak değerlendirilmeyecektir. Değerlendirilmeyen vuruşlar (hücum bölgesindeki belirlenen çizgiye basmak, kendi attığı topun belirlenen yüksekliğe ulaşmaması, yukarıda belirtilen teknik dışı vuruşların yapılması, file hatası, vuruş sonrası saha ihlali) vuruş adedi içinde sayılacaktır ve bu vuruşlara puan verilmeyecektir. (Sıfır puan) 5. ATLETİZM Atletizm dal sınavında; adaylar aşağıda belirtilen dalların sadece birinden sınava katılacaklardır. Bayanlar: Erkekler: 100 metre 100 metre 800 metre 1500 metre Gülle Atma Gülle Atma Atletizm puanlaması tablo 5 ve 6 ya göre bayan ve erkek adaylar için ayrı ayrı yapılacaktır. Dal puanı 300 üzerinden değerlendirilecektir. Tablo 5: Atletizmde Bayanların Derecelere Göre Alacakları Puanlar 100 metre Puanı 800 metre Puanı Gülle atma Puanı 12, :15, , ve altı ve altı ve üzeri 12,54 12, :15,50 2:15, ,25 10, ,58 12, :16,00 2:16, ,20 10, ,62 12, :16,50 2:16, ,15 10, ,66 12, :17,00 2:17, ,10 10, ,70 12, :17,50 2:17, ,05 10, ,74 12, :18,00 2:18, ,00 9, ,78 12, :18,50 2:18, ,95 9, ,82 12, :19,00 2:19, ,90 9, ,86 12, :19,50 2:19, ,85 9, ,90 12, :20,00 2:20, ,80 9, ,94 12, :20,50 2:20, ,75 9, ,98 13, :21,00 2:21, ,70 9, ,02 13, :21,50 2:21, ,65 9, ,06 13, :22,00 2:22, ,60 9, ,10 13, :22,50 2:22, ,55 9, ,14 13, :23,00 2:23, ,50 9, ,18 13, :23,50 2:23, ,45 9, ,22 13, :24,00 2:24, ,40 9, ,26 13, :24,50 2:24, ,35 9, ,30 13, :25,00 2:25, ,30 9, ,34 13, :25,50 2:25, ,25 9, ,38 13, :26,00 2:26, ,20 9,

20 13,42 13, :26,50 2:26, ,15 9, ,46 13, :27,00 2:27, ,10 9, ,50 13, :27,50 2:27, ,05 9, ,54 13, :28,00 2:28, ,00 8, ,58 13, :28,50 2:28, ,95 8, ,62 13, :29,00 2:29, ,90 8, ,66 13, :29,50 2:29, ,85 8, ,70 13, :30,00 2:30, ,80 8, ,74 13, :30,50 2:30, ,75 8, ,78 13, :31,00 2:31, ,70 8, ,82 13, :31,50 2:31, ,65 8, ,86 13, :32,00 2:32, ,60 8, ,90 13, :32,50 2:32, ,55 8, ,94 13, :33,00 2:33, ,50 8, ,98 14, :33,50 2:33, ,45 8, ,02 14, :34,00 2:34, ,40 8, ,06 14, :34,50 2:34, ,35 8, ,10 14, :35,00 2:35, ,30 8, ,14 14, :35,50 2:35, ,25 8, ,18 14, :36,00 2:36, ,20 8, ,22 14, :36,50 2:36, ,15 8, ,26 14, :37,00 2:37, ,10 8, ,30 14, :37,50 2:37, ,05 8, ,34 14, :38,00 2:38, ,00 7, ,38 14, :38,50 2:38, ,95 7, ,42 14, :39,00 2:39, ,90 7, ,46 14, :39,50 2:39, ,85 7, ,50 14, :40,00 2:40, ,80 7, ,54 14, :40,50 2:40, ,75 7, ,58 14, :41,00 2:41, ,70 7, ,62 14, :41,50 2:41, ,65 7, ,66 14, :42,00 2:42, ,60 7, ,70 14, :42,50 2:42, ,55 7, ,74 14, :43,00 2:43, ,50 7, ,78 14, :43,50 2:43, ,45 7, ,82 14, :44,00 2:44, ,40 7, ,86 14, :44,50 2:44, ,35 7, ,90 14, :45,00 2:45, ,30 7, ,94 14, :45,50 2:45, ,25 7, ,98 15, :46,00 2:46, ,20 7, ,02 15, :46,50 2:46, ,15 7, ,06 15, :47,00 2:47, ,10 7, ,10 15, :47,50 2:47, ,05 7, ,14 15, :48,00 2:48, ,00 6, ,18 15, :48,50 2:48, ,95 6, ,22 15, :49,00 2:49, ,90 6, ,26 15, :49,50 2:49, ,85 6, ,30 15, :50,00 2:50, ,80 6, ,34 15, :50,50 2:50, ,75 6, ,38 15, :51,00 2:51, ,70 6, ,42 15,45 9 2:51,50 2:51,99 9 6,65 6, ,46 15,49 5 2:52,00 2:52,51 5 6,60 6, ,50 ve üzeri 1 2:53,00 ve üzeri 1 6,55 ve altı 1 20

21 Tablo 6: Atletizmde Erkeklerin Derecelere Göre Alacakları Puanlar 100 metre Puanı 1500 metre Puanı Gülle atma Puanı 11, :15, , ve altı ve altı ve üzeri 11,02 11, :15,25 4:15, ,45 14, ,04 11, :15,50 4:15, ,40 14, ,06 11, :15,75 4:15, ,35 14, ,08 11, :16,00 4:16, ,30 14, ,10 11, :16,25 4:16, ,25 14, ,12 11, :16,50 4:16, ,20 14, ,14 11, :16,75 4:16, ,15 14, ,16 11, :17,00 4:17, ,10 14, ,18 11, :17,25 4:17, ,05 14, ,20 11, :17,50 4:17, ,00 13, ,22 11, :17,75 4:17, ,95 13, ,24 11, :18,00 4:18, ,90 13, ,26 11, :18,25 4:18, ,85 13, ,28 11, :18,50 4:18, ,80 13, ,30 11, :18,75 4:18, ,75 13, ,32 11, :19,00 4:19, ,70 13, ,34 11, :19,25 4:19, ,65 13, ,36 11, :19,50 4:19, ,60 13, ,38 11, :19,75 4:19, ,55 13, ,40 11, :20,00 4:20, ,50 13, ,42 11, :20,25 4:20, ,45 13, ,44 11, :20,50 4:20, ,40 13, ,46 11, :20,75 4:20, ,35 13, ,48 11, :21,00 4:21, ,30 13, ,50 11, :21,25 4:21, ,25 13, ,52 11, :21,50 4:21, ,20 13, ,54 11, :21,75 4:21, ,15 13, ,56 11, :22,00 4:22, ,10 13, ,58 11, :22,25 4:22, ,05 13, ,60 11, :22,50 4:22, ,00 12, ,62 11, :22,75 4:22, ,95 12, ,64 11, :23,00 4:23, ,90 12, ,66 11, :23,25 4:23, ,85 12, ,68 11, :23,50 4:23, ,80 12, ,70 11, :23,75 4:23, ,75 12, ,72 11, :24,00 4:24, ,70 12, ,74 11, :24,25 4:24, ,65 12, ,76 11, :24,50 4:24, ,60 12, ,78 11, :24,75 4:24, ,55 12, ,80 11, :25,00 4:25, ,50 12, ,82 11, :25,25 4:25, ,45 12, ,84 11, :25,50 4:25, ,40 12, ,86 11, :25,75 4:25, ,35 12, ,88 11, :26,00 4:26, ,30 12, ,90 11, :26,25 4:26, ,25 12, ,92 11, :26,50 4:26, ,20 12, ,94 11, :26,75 4:26, ,15 12, ,96 11, :27,00 4:27, ,10 12, ,98 11, :27,25 4:27, ,05 12, ,00 12, :27,50 4:27, ,00 11,

22 12,02 12, :27,75 4:27, ,95 11, ,04 12, :28,00 4:28, ,90 11, ,06 12, :28,25 4:28, ,85 11, ,08 12, :28,50 4:28, ,80 11, ,10 12, :28,75 4:28, ,75 11, ,12 12, :29,00 4:29, ,70 11, ,14 12, :29,25 4:29, ,65 11, ,16 12, :29,50 4:29, ,60 11, ,18 12, :29,75 4:29, ,55 11, ,20 12, :30,00 4:30, ,50 11, ,22 12, :30,25 4:30, ,45 11, ,24 12, :30,50 4:30, ,40 11, ,26 12, :30,75 4:30, ,35 11, ,28 12, :31,00 4:31, ,30 11, ,30 12, :31,25 4:31, ,25 11, ,32 12, :31,50 4:31, ,20 11, ,34 12, :31,75 4:31, ,15 11, ,36 12, :32,00 4:32, ,10 11, ,38 12, :32,25 4:32, ,05 11, ,40 12, :32,50 4:32, ,00 10, ,42 12, :32,75 4:32, ,95 10, ,44 12, :33,00 4:33, ,90 10, ,46 12,47 9 4:33,25 4:33, ,85 10, ,48 12,49 5 4:33,50 4:33, ,80 10, ,50 ve üzeri 1 4:33,75 ve üzeri 1 10,75 ve altı 1 22

23 ORTAK HAREKETLER YAPILIŞ TABLOSU 6. CİMNASTİK -Adayın sınavda kazanabileceği toplam puan en fazla 300 dür. Sınav parkuru 7 aşamadan oluşmaktadır. Puanlama her beceri testi için farklıdır. Her aday sınava kendi spor kıyafeti ile katılacaktır. BAYANLAR KÖPRÜ HAREKETİ YAPILIŞ TABLOSU 23

24 ERKEKLER ÜBERŞLAK HAREKETİ YAPILIŞ TABLOSU. BAYANLAR HAREKET DENGE (PLANÖR) (En az 3 saniye duruş) ÇEMBER DİK (AMUT) TAKLA, (En az 3 saniye duruştan sonra) ½ SIÇRAMALI DÖNÜŞ GERİYE TAKLA KÖPRÜ GENEL GÖRÜNÜM ERKEKLER HAREKET DENGE (PLANÖR) (En az 3 saniye duruş) ÇEMBER DİK (AMUT) TAKLA, (En az 3 saniye duruştan sonra) ½ SIÇRAMALI DÖNÜŞ GERİYE TAKLA ÜBERŞLAK GENEL GÖRÜNÜM 24

25 7. GÜREŞ Güreş branşından sınava girecek adaylar serbest veya grekoromen stillerden birini seçerek sınava girerler. Bayan adaylar sadece serbest stilden sınava girerler. Sınav 2 aşamalı olarak uygulanacaktır. Her aday sınava kendi spor kıyafeti ile katılacaktır. Sınava giren her aday branş sınavının yapılacağı gün tartılıp ağırlıkları kaydedilecektir. I.AŞAMA 1. aşamada adaylara dikey sıçrama testi uygulanacaktır. Adaylardan elde edilecek değer lewis nomogramına göre değerlendirilecektir. Adaylar arası değerlendirmeler ise Adayın anaerobik güç değeri ANAEROBİK GÜÇ DEĞERİ (AGD) = x 150 * Maks. Anaerobik güç değeri Formülün göre hesaplanacaktır. * Sınava giren adaylar içinde en yüksek değer. Bu aşama 150 puan üzerinden değerlendirilecektir II. AŞAMA 2. aşamada her adaya kendi stilinde, cinsiyetlerinde ve kilolarına göre eşlendirilerek 2 dakika süreyle müsabaka karakterinde maç yaptırılır. Dileyen aday kendi partnerini yanında getirebilir. Müsabaka esnasında komisyonca adayların puanları, Müsabaka içerisindeki ayakta doğru teknik uygulamaları ve savunmalar ( 50 puan) Yerde uygulayacakları teknikler ve savunmalar ( 50 puan ) Güreş minderinin müsabaka içerisindeki doğru kullanımı ( 50 puan ) olarak değerlendirilecektir. (müsabaka sonucunda adayların galibiyet veya mağlubiyetlerinin alacakları puanlara etkisi olmayacaktır ) Bu aşama 150 puan üzerinden değerlendirilecektir. 8. KARATE-DO Karate branşında sınav aşağıdaki aşamalarda yapılacak ve her aşama için belirlenen 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. 1. Aşama: Teknikler (100 Puan) - Komisyonca İstenilen Ayak teknikleri Mawashi Geri, Uro Mawashi Geri, Ushiro Uro Mawashi Geri, Ushiro Geri bir partner tarafından tutulan hedef üzerinde gösterilecektir. - Teknikler her iki ayakla da üçer defa uygulanacaktır. 25

26 - Komisyonca İstenilen el teknikleri ( Kizami Tsuki, Gyaku Tsuki, Uraken ) bir partner tarafından tutulan hedef üzerinde gösterilecektir. - Adaydan istenilen kombine ayak ve el teknikleri partnersiz uygulanacaktır. 2. Aşama: kata (100 Puan) - Adaya Empi, jion veya kanku dai katalarından bir tanesi ile kuşak seviyesine göre bir kata çizdirilecektir. Katalar Shotokan karate stiline göre çizilecektir. - Federasyondan onaylı bir belgeyle, son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında Kata dalında ilk 3 dereceyi elde ettiğini belgeleyen sporcuya bu bölümden tam puan verilecektir. 3. Aşama: Müsabaka (100 Puan) - Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında gösteri müsabakası yapacaktır. - Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve vuruş yapılması yasak olacaktır. - Federasyondan onaylı bir belgeyle, son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarında Kumite dalında ilk 3 dereceyi elde ettiğini gösteren sporcuya bu bölümden tam puan verilecektir. PUANLAMA: ve 3. aşamalar 100 er puan olmak üzere toplam 300 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. NOT: Karate branşında sınava girecek adaylar karete elbiseleriyle sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 9. TAEKWONDO Taekwondo branşında sınav aşağıda belirtilen aşamalarda yapılacak ve her aşama için belirlenen puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 1. Aşama: Ayak Teknikleri (150 Puan) Ayak teknikleri bir partner tarafından tutulan ellik üzerinde uygulanacaktır. Teknikler her iki ayak ile en az üçer defa uygulanacaktır. Palding, Tolyo Chagi, Neryo Chagi, Duit Chagi, Pande-Tolyo Chagi teknikleri uygulanacaktır. (75 Puan) Adaydan istenilen kombine ayak teknikleri uygulanacaktır. (75 Puan) 2. Aşama: Poomse (75 Puan) Adaya Yook Jang, Chil Jang veya Pal Jang poomselerinden bir tanesi çizdirilecektir. (40 Puan) 26

27 Adaya kendi kuşak durumuna göre komisyon tarafından belirlenen bir poomse çizdirilecektir.(35 Puan) Federasyondan onaylı bir belgeyle son 2 yıl içerisinde Türkiye Poomse şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde ettiğini gösteren sporcuya bu aşamadan tam puan verilecektir. 3. Aşama: Müsabaka (75 Puan) Aday, sınav komisyonu tarafından belirlenen partneri karşısında vuruşsuz gösteri müsabakası yapacaktır. Müsabakada koruyucu kullanılmayacak ve temas yapılması yasak olacaktır. Federasyondan onaylı bir belgeyle son 2 yıl içerisinde Türkiye şampiyonalarında ilk 3 dereceyi elde ettiğini gösteren sporcuya bu aşamadan tam puan verilecektir. PUANLAMA: 1. aşama 150 puan, 2. ve 3. aşamalar ise yetmişbeşer (75) puan olmak üzere toplam 300 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. NOT: Taekwondo branşında sınava girecek adaylar Taekwondo elbiseleriyle (dobok) sınava gireceğinden adayların bu elbiseleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 10-BOCCE Bocce branşında Petank Altın Nokta, Volo Basamak ve Raffa oyunlarında değerlendirme yapılacaktır. 1. Petank Altın Nokta Oyunu (100 puan): Aday Altın Nokta oyununda 5 istasyonda yer alan hedeflere 6 ve 7 metrelerden olmak üzere toplam 10 atış yapılacaktır ve elde ettiği skora göre aşağıdaki puanı kazanacaktır. Kaydedilen skor Kazanılacak Puan Skor puanına ilave olarak 50 puan üzerinden teknik değerlendirme puanı verilecektir. 2. Volo Basamak Oyunu (100 puan): Aday Basamak oyununda 2,5 dakika yarışacak ve elde ettiği skora göre aşağıdaki puanı kazanacaktır. Kaydedilen skor Kazanılacak Puan Skor puanına ilave olarak 50 puan üzerinden teknik değerlendirme puanı verilecektir. 27

28 3. Raffa Oyunu (100 puan): -Raffa oyununda sporcuya, 5 defa Volo atışı ve 5 defa Raffa atışı yaptırılacaktır. Her bir geçerli ve isabetli atış için 5 puan verilecektir. -Skor puanına ilave olarak 50 puan üzerinden teknik değerlendirme puanı verilecektir. PUANLAMA: Her 3 oyundan elde edilen puanın toplamı, adayın branş puanını belirleyecektir. 11- BADMİNTON Badminton branşında sporcu servis, vuruşlar ve driller olmak üzere 3 ayrı aşamadan oluşan bir sınava tabi tutulacaktır. 1. Aşama: Servisler (100 puan) Kısa servis: Bakchand ve forehand tekniklerle uygulama yapılacaktır. Rakip alanda ön servis çizgisi ile bu çizgiye yatay olarak 1 m geriden çizilen çizgi arasında kalan bölgeye düşen servis başarılı kabul edilecektir. Yüksek servis: Rakip alanda oyun alanı arka çizgisi ile bu çizginin 2 m içerisinden yatay olarak çizilen çizgi arasında kalan bölgeye düşen servis başarılı kabul edilecektir. Adaylar 6 defa kısa servis, 4 defa yüksek servis uygulayacaktır. Servis uygulamasından istenen bölgelere yapılan isabetli atışlarla birlikte tekniğin doğruluğu, akıcılığı ve koordinasyon becerileri göz önünde tutularak 100 üzerinden puanlama yapılacaktır. 2. Aşama: Beslenen toplara uygulanan vuruşlar (100 puan) Aday, partner tarafından beslenen toplara, Lob, Netdrop, Drop, Clear, Smaç tekniklerini ikişer defa (toplam 10 defa) uygulayacaktır. Yapılan beslemede sorun olması durumunda sınav komisyonu sporcuya tekrar hakkı tanıyacaktır. Tekniklerin başarılı bir biçimde uygulanması kadar tekniğin doğruluğu, akıcılığı ve koordinasyon becerileri göz önünde tutularak 100 üzerinden puanlama yapılacaktır. 3. Aşama: Driller (100 puan) Sınav komisyonu tarafından adaylardan istenilen driller uygulanacaktır. Drillerde uygulanan tekniklerin doğruluğu, vuruşun başarısının yanı sıra, adayın adımlama becerileri ve taktik bilgisi de değerlendirilecektir. Uygulanan driller 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. PUANLAMA: Her 3 aşamadan elde edilen puanın toplamı, adayın branş puanını belirleyecektir. NOT: Badminton branşında sınavına girecek adayların badminton raketlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 28

29 12- HALKOYUNLARI Halk Oyunları sınavına girecek adayların puanlaması; oyun gözlemi %70, ritim yeteneği %20 ve antrenör veya usta öğretici olduğunu belgelemesi %10 olarak değerlendirilecektir. Adaylar onaylı (kurum yetkililerince imzalı ve mühürlü) belgeleri kayıt esnasında teslim etmek zorundadırlar. Resmiyet özelliği taşımayan belgeler geçersiz sayılacak. Kazanan adayların belgeleri ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Belgelerde oluşabilecek olumsuzluklarda aday kazansa dahi kaydı silinecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Oyuncu Geçmişi ve Yeterliliği (30 puan) *1. Kademe Antrenörlük veya Usta Öğretici Belgesi sahibi olmak *Oyuncu geçmişinden alınabilecek en fazla puan 30 (otuz) dur. Seçmeli Uzmanlık Dalı (150 puan) *Aday, aşağıda belirtilen oyun türlerinden daha yetkin olduğunu düşündüğü oyun türünden en az 4 oyun oynayacaktır. * Seçmeli uzmanlık dalı bölümünden alınabilecek en fazla puan 150 (yüz elli) dir. Oyun Türleri Karşılama Zeybek Teke Horon Halay Kaşık Bar Örnek İller (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli vb.) (Aydın, İzmir, Manisa, Muğla vb.) (Burdur, Isparta, Antalya vb.) (Trabzon, Artvin, Rize, Ordu vb.) (Bitlis, Kars, Gaziantep, Adıyaman vb.) (Burca, Bilecik vb.) (Erzurum, Gümüşhane, Ağrı vb.) Figür Tekrarı (60) *Adaylar, sınav jürisinin canlı veya videodan göstereceği figürleri tekrarlayacaklardır. * Figür tekrarı bölümünden alınabilecek en fazla puan 60(Altmış) tır. Ritim yeteneği (60) *Adaylar, sınav jürisinin vurduğu ritimleri tekrarlayacaklardır. * Ritim yeteneği bölümünden alınabilecek en fazla puan 60 (Altmış) tır. NOT: Adaylar, oynayacakları oyun türleri ve oyunları 3 ayrı dosya halinde sınav jürisine teslim etmek zorundadır. 29

30 Sınav Sonuçlarının İlanı Madde 22: Sınav sonuçları 31 Ağustos 2012 tarihinde ilan edilecektir. Yerleştirme Puanına (YP) göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri, Bartın Üniversitesi (www.bartin.edu.tr) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu internet sayfasından ( ) ilan edilerek duyurulur. Adaylara ayrıca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan ilan adaylara tebliğ niteliğindedir. İtirazların Değerlendirilmesi Madde 23: Adayların sınavla ilgili itirazları, Sınav Üst Kuruluna konuyla ilgili dilekçesi ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yapılır. Sınav Üst Kurulu tarafından yapılan itiraz haklı bulunduğu takdirde adaya parası iade edilir. Adayın haksız bulunması durumunda tutanak karşılığında alınan para T.C. Ziraat Bankası Bartın Şubesi no lu (İBAN: TR ) Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Özel Yetenek Sınavı hesabına aktarılarak öz gelir olarak kaydedilir. Kesin Kayıt Madde 24: Adayların yerleştirme puanları dikkate alınarak yerleştirme puanı en yüksek olandan başlanarak sıralaması yapılır. Asıl aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. Madde 25: Yüksekokulumuza asıl olarak yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları Eylül 2012 (Saat 17:00 ye kadar) tarihlerinde mesai saatleri içerisinde, Yüksekokulumuzda yapılacaktır. Kontenjan dolmadığı takdirde 10 Eylül 2012 tarihinde yapılacak ilanlara göre yedek listeden sırayla kontenjan doluncaya kadar kayıt yapılacaktır. Kız ve erkek kontenjanının dolmaması halinde kontenjanlar arası geçiş yapılabilecektir. Madde 26: Asıl aday, kayıt süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmadığı takdirde, yerine ilk sırada bulunan yedek adaya kayıt hakkı verilecektir. Yedek aday listesinde yer alıp bu kılavuzda ilan edilen kayıt tarihlerinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt ve yedeklik hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. Madde 27: Kayıt yaptırmayan asıl adayların yerine yedek listesinden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ise Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Madde 28: Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler: a) 2012 YGS Sonuç belgesi (ÖSYM bürolarından onaylı), b) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. c) Katkı payının ödendiğine dair banka dekontu (Katkı payı, yeni kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt tarihleri arasında açtırılan ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek hesaba yatırılacaktır.), d) 29 Yaşını doldurmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi, e) 12 Adet vesikalık 4,5x6 boyutunda fotoğraf. f) Sağlık Kurulu Raporu: ( Tam teşekküllü hastanelerden alınacak ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine kayıt yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur. ibaresi bulunacak.) g) Kayıttan önce belirlenip, üniversitemiz tarafından ilan edilecek diğer belgelerin asılları veya üniversitemizden onaylı suretleri. Not: İstenen belgelerde değişiklik olması durumunda kayıt tarihinden önce Yüksekokulumuzun internet sayfasında gerekli belgeler ilan edilecektir. 30

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6

Tanımlar 4 Giriş Esasları 4 Kontenjanlar 6 Ön Kayıt Tarihi 6 Sınav Ücreti 6. Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler 6 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 3 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor 3 Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel Bilgileri Özel Yetenek Sınavı Takvimi 4 2012-2013

Detaylı

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri

Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Bölümleri Genel Bilgileri 5 Önemli tarihler (Özel Yetenek Sınavı Takvimi)

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2015 1 A. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Erzincan Üniversitesi

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu 2012-2013 1 A. Amaç ve Kapsam Bu kılavuz Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2012 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi Beden

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Sayfa 1 / 50 DEĞERLİ GENÇLER ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU KONYA 2014 2 BEN SPORCUNUN ZEKİ, ÇEVİK, AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM. 3 Sevgili Gençler, Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8

Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4. Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 4 Misyon... 4 Vizyon... 4 Bölümler ve Anabilim Dalları... 4 2. ÖZEL YETENEK SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 Aday Kabul Koşulları ve Gerekli Belgeler... 8 3. ÖZEL YETENEK SINAVI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI GİRİŞ KILAVUZU ESKİŞEHİR-2012

Detaylı

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör

DEĞERLİ GENÇLER. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör DEĞERLİ GENÇLER ATATÜRK ilke ve inkılâpları ışığında toplumun temel değerleri ile barışık, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış toplumsal sorumluluk bilincine sahip, katılımcı ve insan haklarına

Detaylı

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEKSINAV KİTAPÇIĞI 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 5 2. ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ... 7 3. GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI SINAV GİRİŞ KILAVUZU Kırıkkale-2013 Sevgili Adaylar, Üniversite eğitimi

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 HAZİRAN 2015 TOPLANTI SAYISI : 05 KARAR 12: Üniversitemiz Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2015-2016 Öğretim Yılı Giriş Sınavları

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ Senato: 14 Mayıs 2013/ 314-4-6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2015-2016 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ İŞLEMLER - SINAVLAR TARİHLER / SAAT YER Ön Kayıt Evrak İnceleme Kayıtlar 06-09 Temmuz 2015 tarihleri

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 04 TEMMUZ 2013 TOPLANTI SAYISI : 08 KARAR 01: Üniversitemiz Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Giriş Sınavları Hazırlama Komisyonunca

Detaylı

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015

Yetenek Sınavı Tarihi. Asil Kesin Kayıt Tarihi 1-10 Temmuz 2015 21-22 Temmuz 2015 3 7 Ağustos 2015 EK: 1 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümüne Ön Kayıt-Özel

Detaylı

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Kenan AYCAN BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI OKUL YÖNETİMİ Müdür Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Yüksekokul Sekreteri Prof. Dr. Kenan AYCAN Yrd. Doç. Dr. Ziya BAHADIR Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÇELENK Mustafa BAYRAKTAR BÖLÜMLER VE BÖLÜM BAŞKANLARI Beden

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2012 2013 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Amasya 2012 i İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...1 TEMEL KOŞULLAR

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ DİYARBAKIR 2013 Değerli Adaylar, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu; Beden Eğitimi ve

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU. www.besyocuyuz.com T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU www.besyocuyuz.com 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU DEĞERLİ ADAYLAR TOKAT 2015 Gaziosmanpaşa

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Madde 1- (1) Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ T.C. NEVŞİHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI NEVŞEHİR 1 SINAVLARIN DUYURULMASI Nevşehir Hacı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı