TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen Oryantiring yarışmaları ile bu yarışmalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin organizasyonunu, yarışma sonuçlarının ve yapılan faaliyetler neticesinde takımların elde etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ile bu yarışmaların ve faaliyetlerin uluslar arası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2-(1) Bu talimat, Türkiye Oryantiring Federasyonunun yurt içinde ve yurt dışında yapılacak, ulusal ve uluslararası, resmi ve özel yarışmalara katılacak sporcular ile Genel Müdürlükçe tescili yapılmış olan kulüpleri kapsar. Çıkabilecek teknik aksaklıkların giderilmesi ile Federasyon ve il tertip kurullarının, görev, yetki ve sorumlulukları, temsilciler ile itirazın karara bağlanması, kulüp, idareci, antrenör ve sporcuların uyması gereken kurallarla ilgili esasları kapsar. Dayanak Madde 3-(1) Bu talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesine gore hazırlanan 19 Temmuz 2012 tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe istinaden hazırlanarak 11 Kasım 2012 tarihinde Genel Kurulca Kabul edilen Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-(1) Bu talimatta geçen tanımlar; 1. Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü 2. Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü 3. Federasyon : Türkiye Oryantiring Federasyonunu 4. Federasyon Başkanı : Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını 5. Federasyon Temsilcisi : Resmi ve özel, tüm Oryantiring yarışmalarına Federasyonu temsil etmek üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişileri 6. Yönetim Kurulu : Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulunu 7. İl müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini 8. İlçe müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüklerini 9. Tertip Kurulu : Oryantiring yarışmasını yürütmekle görevlendirilen kurulu 10. Yarışma Teknik Kurulu : Yarışmanın IOF standartlarında yapılmasını sağlayan, itirazları değerlendiren kurulu 11. Teknik Kurul Oryantiring Federasyonuna bağlı olarak kurulan ve Federasyonun içinde yer aldığı her türlü oryantiring etkinliği ve milli takım ile ilgili teknik konular ve standartlardan sorumlu olan kurulu, 12. Merkez Hakem Kurulu : Oryantiring Federasyonuna bağlı olarak kurulan ve Türkiye genelindeki Oryantiring hakemleri, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve il hakem kurulları ile ilgili idarî ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu, 13. Organizasyon Kurulu : Oryantiring Federasyonuna bağlı olarak kurulan ve Federasyonun içinde yer aldığı her türlü oryantiring etkinliğinin idari organizasyonuna yön veren kurulu 14. İl Hakem Kurulu : İllerde Oryantiring hakemleri ile ilgili idarî ve teknik tüm konulardan sorumlu olarak kurulan kurulu 1

2 15. Federasyon İl Temsilcisi : Oryantiring Federasyonun İl Spor Dalı Temsilcisini 16. Disiplin Kurulu : Oryantiring Federasyonu Disiplin Kurulunu 17. Antrenör Oryantiring antrenörü sertifikasına sahip her kademedeki Oryantiring antrenörlerini 18. Spor kulübü : Türkiye Oryantiring Federasyonunun düzenlediği her türlü Oryantiring yarışmasında faaliyet gösteren spor kulüplerini, 19. Sporcu : Sicil ve lisans yönetmeliğine göre geçerli lisansı bulunan tüm Oryantiring sporcularını 20. IOF : Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Oryantiring Federasyonunu 21. Etkinlik Teknik Danışmanı : Federasyonca düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen ve dünya sıralamasına puan veren Uluslar arası yarışmalarda görevlendirilen ve IOF adına yarışmanın uluslar arası kurallara uygun olarak yapılmasından sorumlu kişiyi 22. Baş Hakem : Federasyonun sorumluluğunda yapılan yarışmaların kurallara uygun olarak yapılmasından sorumlu kişiyi, 23. Etkinlik Direktörü : Yarışmanın teknik ve idari her konuda yapılması gerekenlere ilişkin görev bölümünü yapan, izleyen ve yarışmanın aksaksız yürütülmesinden sorumlu olan kişiyi, 24. Yarışma Jürisi : İtirazların Tertip Kurulunca değerlendirilmesinden sonra kararın itiraz sahibince yeterli görülmemesi durumunda itirazın taşındığı bir üst mercii 25. Federasyon Gözlemcisi : Ülke sıralamasına puan veren özel yarışların baştan sona kurallara uygunluğunun Teknik Kurul adına denetlenmesinden sorumlu kişiyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Yarışma Sezonu Madde 5-(1) Yarışma sezonu 01 Ağustos - 30 Temmuz tarihleri arasındadır. Yıllık Faaliyet programı Yönetim Kuruldan onaylanan haliyle sezon öncesi yayımlanarak ilan edilir. Zorunlu durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile takvim üzerinde değişiklik yapılabilir. Yarışma Çeşitleri Madde 6-(1) Oryantiring Federasyonu yarışmalarını aşağıdaki şekilde düzenler: a) Resmi Yarışmalar: 1) Teşvik Yarışmaları: Federasyonca veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince takım ve sporcuların ulusal ve uluslar arası yarışmalara hazırlanabilmeleri için organize edilen yarışmalardır. 2) İl Birincilikleri: Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet programında bulunan anma ve özel gün yarışmalarıdır. 3) Bölge Yarışmaları: Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet programında olup birkaç ilin katıldığı yarışmalardır. 4) Grup yarışları: Federasyon programında yer alan ve Bölge ve/veya İl yarışmalarında yapılan elemeler sonucu birkaç bölgenin katıldığı yarışmalardır. 5) Kademe Yarışmaları ve Türkiye Şampiyonası: Federasyon faaliyet programında yer alan ve birden fazla ayak şeklinde düzenlenerek Türkiye dereceleri ile ferdi ve takım sıralamalarının belirlendiği yarışmalardır. 2

3 6) Türkiye Kupası: Federasyon faaliyet programında yer alan ve belli kriterlere göre düzenlenen yarışmalar dizisidir. 7) Uluslararası Yarışmalar: Uluslararası Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmalardır. 8) Okul Yarışmaları: İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim ile ilgili birimlerce düzenlenen yarışmalardır. Sporcular yarışmalara okul lisansları ile katılırlar. Okullar arası yapılan yarışmalarda ilgili makamların yarışma statüleri uygulanır. b) İzne Bağlı Özel Yarışmalar: Spor kulüpleri, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerce düzenlenen yerli ve yabancı katılımcılara açık olan yarışmalardır. 1) Bu tür yarışmalar Federasyon iznine tabidir. Yarışma düzenlemek isteyenler yarışma tarihinden en az iki ay önce EK-1 deki Özel Yarışma Talep Formu ile yazılı başvuru yaparlar. 2) Yarışmaların yönetimi ve sorumluluğu düzenleyenlere aittir. 3) İzinsiz yarışma düzenleyenler Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 4) Bu yarışmalarla ilgili her türlü gider ve ödüller düzenleyenlere aittir. 5) Federasyondan izin alındıktan sonra başvuru formunun içeriğinde meydana gelebilecek değişiklikler için de izin alınır. 6) Yarışmaların düzenlenmesi ve uygulanmasında ilgili mevzuatı geçerlidir. 7) Ülke sıralamasına puan verecek özel yarışmalar, Federasyonun gözetimi altında, yapılır. 8) Federasyonca görevlendirilen görevlilerin harcırah ve tazminatları yarışmayı düzenleyenlerce ödenir. 9) Atatürk ü Anma Yarışı Özel Yarış statüsünde kabul edilir. 10) Özel yarışmaların ülke ferdi sıralamasına puan verip veremeyeceği ve puan esasları Teknik Kurulca belirlenir. 11) Puanlama, organizatörün isteği dikkate alınarak gün sayısına bölünebilir. Ancak toplamda bir özel yarışmada ortalamaya verilecek puan gün sayısına bakılmaksızın 100 ü geçemez. 12) Ülke sıralamasına puan vermesi uygun görülen özel yarışmaların tamamının kurallara uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Teknik kurul tarafından görevlendirilen bir gözlemci yarışma kontrolörü olarak atanır. Yarışma gözlemcisinin yolluk ve harcırahları özel yarış düzenleyen kulüp tarafından federasyon matrahının altında kalmayacak şekilde ödenir. 13) Organizatör yarışmaların bitiminde her kategoriye ait yarışma haritalarını ve sonuçlarını, Başhakem tarafından imzalanmış olarak çıktı şeklinde ve ayrıca elektronik ortamda Federasyona iletir. 14) Özel yarışmalara katılım sayısında bir sınırlama olmamakla birlikte bu tür yarışmalardan; yarışma sezonu içinde ülke genel sıralamasına ilave edilecek ferdi puan toplamda 200 ü geçemez. 15) Özel yarışmalar, ülke sıralamasında takım puanı vermezler. 16) Organizatör, Federasyonla iletişim halinde Yarışma Talimatı esaslarına göre Yarışma Özel Talimatı hazırlar ve duyurusunu yapar. Özel Yarışmaların puan vermesi halinde talimat Federasyon sitesinden de duyurulur. Yarışmaların Düzenlenmesi Madde 7-(1) Yarışmalar; Ulusal ve uluslararası Federasyonun kurallarına göre Federasyonca veya Federasyonun izni ile yapılır. Yarışma öncesinde bu talimat hükümlerine göre yarışmanın özel nitelikleri dikkate alınarak Teknik Kurul tarafından Yarışma Özel Talimatı hazırlanır ve yarışmanın yapılacağı tarihten en az bir ay önce Federasyon sayfasında yayımlanır. Yarışma Özel Talimatı gerek görülmesi halinde ilgililere posta, e-posta ve faks ile de gönderilebilir. (2) Yarışma Özel Talimatında: a) Yarışmanın adı, yeri ve tarihi, b) Yarışmaya kimlerin katılabileceği ve katılacaklardan istenen bilgiler ve sayılar, c) Yarışmanın tipi ve hangi kategorilerde yapılacağı, (sürat, orta mesafe, uzun mesafe, bayrak vb), ç) Yarışmanın sorumlusu Etkinlik Direktörü, Başhakemi, haritacılar ve parkur planlayıcıların isimleri, 3

4 d) Ön başvuru ve kayıtlarının nasıl yapılacağı, e) Yarışmanın programı, f) Yarışmanın teknik toplantısı hakkında bilgi, g) Tasnif ve verilecek ödüller, ğ) Harcırah ödeme bilgileri, h) Sporcu çıkış listelerinin yayımlanma esasları, ı) Kıyafet kısıtlamasının olup olmadığı, i) Yarışmada kullanılacak kontrol sistemi ile ilgili bilgiler, j) Federasyon İl Temsilcisinin üstleneceği görev ve işler. (3) Yarışmaların tasnifi; EK-2 deki Puanlama ve Sıralama Sistemine göre yapılır. Yarışma Kategorileri Madde 8-1) - Ferdi ve takım sıralamasına esas yarışma kategorileri aşağıda belirtilmiştir: a) 16 Yaş ve Üst yaş kategorileri a. E21E, K21E (Büyük Erkek Elit ve Büyük Kadınlar Elit) 21 yaş ve üstü b. E21A, K21A (Büyük Erkek Elit ve Büyük Kadınlar A) 21 yaş ve üstü c. E20A, K20A (Genç Erkek ve Kadınlar A) yaş d. E20B, K20B (Genç Erkek ve Kadınlar B) yaş e. E18A, K18A (Yıldız Erkek ve Kadınlar A) yaş f. E18B, K18B (Yıldız Erkek ve Kadınlar B) yaş g. E16A, K16A (Küçük Erkek ve Kadınlar A) yaş h. E16B, K16B (Küçük Erkek ve Kadınlar B) yaş i. E35, K35 (Master-Veteran Erkek ve Kadınlar) yaş j. E40, K40 (Master-Veteran Erkek ve Kadınlar) yaş k. E45, K45 (Master-Veteran Erkek ve Kadınlar) yaş l. E50, K50 (Master-Veteran Erkek ve Kadınlar) yaş m. E55+, K55+ (Master-Veteran Erkek ve Kadınlar) 55 yaş ve üstü b) 14 yaş ve alt yaş kategorileri a. E10, K10 (Minik Erkek ve Kadınlar) 10 yaş b. E12, K12 (Minik Erkek ve Kadınlar) yaş c. E14, K14 (Küçük Erkek ve Kadınlar) yaş (2) Milli takımların oluşmasına esas olan yaşlarda (1-a) da gösterildiği gibi zorluk derecesi farklı ikişer klasman uygulanır. Uluslar arası zorluk derecesini gösterir standartlara göre klasmanlar 21 yaşta E ve A, diğerlerinde A ve B şeklinde anılır. 21 yaşta E ile diğer kategorilerdeki A klasmanında parkurlar, mesafe ve teknik zorluk açısından sporcuları dünya şampiyonalarına hazırlayacak nitelikte düzenlenir. Milli takım adayları 21E, A klasmanlarından belirlenir. Diğer klasmanlar (21 yaşta A ve diğer yaş gruplarında B klasmanları) oryantiring deneyimine sahip, ancak mesafe ve teknik zorluk olarak kendini bir milli takım adayı düzeyinde zorlamak istemeyen sporcular için önerilir. (3) Bir önceki sezon sonu itibarıyla 16B, 18B, 20B ve 21A kategorilerinde yarışıp da sezon sonu ferdi sıralamada en az ilk üç olmak üzere kategorisindeki toplam katılımcı sayısının ilk %5 i (küsürlü sayılar bir üst tamsayıya yuvarlanır) içinde yer alan sporcular için aşağıdaki koşullar uygulanır: a. Sporcu bir sonraki sezon, yaşı gereği bir üst yaş grubunda yarışacaksa 18B, 20B veya 21A da yarışabilir. b. Sporcu bir sonraki sezon yaş grubu değiştirmeyecekse aynı yaş grubunda daha zor olan klasmanda (16-18A, 21E) yarışabilir veya aynı yaş grubunda yine kolay olan klasmanda (16-20B, 21A) yarışmaya devam edebilir, ancak tasnif dışı yarışır, dereceye giremez, harcırah alamaz. 4

5 Örneğin sezonunda 16 yaşında olup E16B de yarışan ve genel sıralamada birinci olan Ahmet, sezonunda 17 yaşında olduğundan E18 de yarışacaktır. Bu durumda ister E18B, isterse E18A da yarışabilir sezonunda 15 yaşında olup da E16B de yarışan ve genel sıralamada ilk 3 e giren Mehmet sezonunda 16 yaşında olduğundan yine E16 da yarışmak istiyorsa E16A da yarışır, tasnife girer, harcırah barajına dahil olabilir veya yine E16B de yarışır, ancak tasnif dışı tutulur, dereceye giremez, harcırah alamaz sezonunda 38 yaşında olup E21A da yarışan ve genel sıralamada ilk %5 e giren Hasan, sezonunda E21E de veya E35 de yarışabilir, tasnife dahil olur. Veya yine E21A da yarışır, ancak tasnif dışı tutulur, dereceye giremez, harcırah alamaz. Her sezonun sonunda ferdi sıralama itibarıyla bu madde kapsamına giren sporcuların listesi ilan edilir, ori-oto da gerekli düzenlemeler yapılır. (4) Bir önceki sezon sonu itibarıyla 16A, 18A, 20A ve 21E kategorilerinde yarışıp da sezon sonu ferdi sıralamada toplam puanı sıfır olanlar ile puan toplamı sıfırdan farklı olanlar arasında son %10 (küsürlü sayılar bir üst tamsayıya yuvarlanır) içinde yer alan sporcular, bir sonraki sezonda aynı yaş grubunda kalıyor veya üst yaş grubuna geçiyor da olsa 16-20B, 21A klasmanında yarışırlar. Bir önceki sezonda 16A, 18A, 20A ve 21E kategorilerinde yarışıp da ferdi sıralamada son %10 dan daha üst sıralarda yer almış olan sporcular, bir sonraki sezonda aynı yaş grubunda daha kolay klasmanda yarışamazlar. Örneğin sezonunda E16A da yarışan ve genel sıralamada 100 kişi arasından sonuncu olan Ahmet, sezonunda 17 yaşında olduğundan E18 de, B klasmanında yarışacaktır sezonunda 15 yaşında olup da E16A de yarışan ve genel sıralamada 100 kişi arasından 98. olan Mehmet sezonunda 16 yaşında olduğundan yine E16 da ancak B klasmanında yarışacaktır sezonunda 15 yaşında olup da E16A de yarışan ve genel sıralamada 100 kişi arasından 27. sırada yer alan Hasan sezonunda 16 yaşında olduğundan yine E16 da yarışmak istiyorsa E16B de yarışamaz, E16A da yarışmaya devam etmek zorundadır sezonunda 16 yaşında olup da E16A de yarışan ve genel sıralamada 100 kişi arasından 36. sırada yer alan Hüseyin sezonunda 17 yaşında olduğundan E18 de yarışacaktır. Ancak yaş grubu değiştirdiğinden yeni sezonda isterse E18A da, isterse E18B de yarışabilir. (5) Kulüpler, klasman uygulaması bulunan kategorilerde her iki klasmanda da dilerlerse takım çıkarabilir, ferdi sporcu yarıştırabilir. Örneğin X kulübü, hem E21E de en az 4 sporcu ile takım çıkarırken bir başka 4 sporcusu ile E21A da da takım çıkarabilir. Klasman uygulaması olan kategorilerde ferdi ve takım tasnifi her klasman için ayrı ayrı yapılır. (6) Klasman uygulaması olan kategorilerde 21A ve 16-20B klasmanlarında harcırah verileceği ilan edilen sayının 2 katı sayıda sporcunun kayıt yaptırmaması durumunda ilgili klasman aynı yaş grubundaki 21E ve 16-20A klasmanlarıyla birleştirilir. Yarışmalarda Master (E/K35 55+) kategorilerinde yarışmaya kayıtlı 10 dan daha az sporcu olursa kategoriler birleştirilebilir. (7) Yarışmalarda ayrıca ferdi ve takım sıralamasına esas alınmayan, oryantiring sporunu tanıtmak ve benimsetmek amacıyla Yeni Başlayan kategorisi yer alabilir. Yeni Başlayanlar 15 yaş ve üstü Yetişkin, 14 yaş ve altı çocuk olmak üzere iki kategoride değerlendirilir. Kadın ve Erkek aynı veya ayrı parkurları koşar, tasnifleri ayrı yapılır. 5

6 (8) Bir sporcu en fazla 3 kademe yarışı (2 şer günden toplam 6 yarışma) ve/veya 5 Bölge ve/veya grup yarışında (1 er günden toplam 5 yarışma) süresince Yeni Başlayan Yetişkin kategorisinde yarışabilir. 3 Kademe ve/veya 5 Bölge ve/veya grup yarışından sonra kendi yaş grubuna uygun kategorilerde yarışmak zorundadır. Bu kısıtlama, Yeni Başlayan Çocuk kategorisine uygulanmaz. Bir önceki sezonda Yeni Başlayan Yetişkin kategorisinde en az 3 kademe yarışmış olup yukarıdaki sınıra ulaşmış olan sporcular da bir sonraki sezona kendi yaş grubuna uygun kategoride başlar, Yeni Başlayan Yetişkin kategorisinde bir daha yarışamaz. Bir önceki sezonda bu sınırı henüz doldurmamış olan sporcular dilerlerse yeni sezona Yeni Başlayan Yetişkin kategorisinde başlayabilir, ancak sınırı doldurdukları anda bir sonraki yarışmada kendi yaş gruplarına uygun kategorilerde sezona devam ederler. Bu maddenin aksine hareket eden sporcuya verilen madalya ve ödüller geri alınır, disiplin uygulaması başlatılır sezonundan önce Yeni Başlayan Yetişkin kategorisinde yarışmış olanların geçmiş yarışma sayısı dikkate alınmaz. (9) Sporcular, yarışma tarihindeki yaşlarına uygun kategoride yarışırlar. Yaşı itibarıyla E/K21 kategorisindeki sporcular kendi kategorisinden başka, yalnızca Madde 8.8 kapsamındaki koşulları sağlamak kaydıyla Yeni Başlayan kategorisinde yarışabilir. 20 yaşa kadar olan sporcular E/K21 sınır olmak üzere yaşlarına göre üst kategorilerde, yaşı 35 ve üstündeki sporcular E/K21 sınır olmak üzere yaşlarına göre alt kategorilerde yarışabilir. i) Sporcular; yarışmayı kapsayan günler süresince klasman ve kategori değiştiremezler. ii) Sporcu sezon süresince yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere kategori değiştirebilir. Ancak bu durumda eski kategorisinde topladığı puanları yeni kategorisine taşıyamaz. Klasman uygulaması olan kategorilerde bir klasmandan diğerine sezon içinde sadece bir kez geçiş yapılabilir, ancak önceki klasmanda alınan puanlar yeni klasmana taşınamaz. Birden fazla kez kategori/klasman değiştirenlerin puanları sezon sonu ferdi sıralamada sıfır olarak kabul edilir. Yarışmacı sayısının az olması nedeniyle organizasyonca yapılan kategori birleştirmelerinde zorunluluk gereği yapılan klasman/kategori değişiklikleri bu sayıya katılmaz. Ancak puanlar bir klasman/kategoriden diğerine taşınamaz. iii) Sezon ferdi tasnifine puan veren özel yarışmalarda çeşitli nedenlerle farklı kategoride yarışan sporcunun o yarışta aldığı puan sıfır kabul edilir, puan toplamına eklenmez. iv) Sezon sona ermeden yaş değiştirecek sporcular, sezonun bitiminde yaş itibarıyla hangi kategoride olacaklar ise sezonun başında o kategoriye kaydolurlar. Örneğin 2001 doğumlu bir sporcu Kasım 2015 de yapılacak 1. Kademe yarışına kaydolurken Mayıs 2016 de yapılacak Türkiye Şampiyonası nda 15 yaşında olacağından 1. Kademe yarışında E/K14 kategorisine değil, E/K16 kategorisine kayıt yaptırmak zorundadır. (10) Yarışmalar tüm tescilli Kulüplere, il karmalarına ve ferdi lisanslı sporculara açıktır. Her kulüp her kategoride/klasmanda Yarışma Özel Talimatında aksi belirtilmedikçe ancak bir takım ile temsil edilebilir. Yarışmalarda tüm takımlar her kategori için en fazla yedi sporcudan oluşturulur. Takım kadroları; kademe yarışmalarında her iki gün aynı sporculardan oluşacaktır. Kulüpler takım kadrolarında her kategori için en fazla bir yabancı uyruklu sporcuya yer verebilirler. Takım adına yarışmayan kulüp sporcuları ferdi yarışabilirler. (11) 14 yaş ve altı yaş gruplarında yarışlar, Kademe yarışlarından ayrı olarak 1 er günlük Bölge yarışları ve 2 gün üzerinden Grup yarışları olarak yapılır. Sezon şampiyonaları 16 yaş ve üst yaş kategorilerle beraber Türkiye Şampiyonası kapsamında yapılır ve sezon sıralaması Türkiye Şampiyonası sonuçlarına göre belirlenir. 14 yaş ve altı yaş grupları Bölge ve Grup yarışmalarının yapılış şekli ve uygulamaları Ek 10 da verilen 14 Yaş ve Altı Bölge ve Grup Yarışmaları Talimatı ile belirlenir. 6

7 Yarışma Sistemleri Madde 9-(1) Oryantiring yarışmaları aşağıda açıklanan sistemlere göre düzenlenir: a) Yapılış şekline göre; 1) Koşarak, 2) Kayakla (düzenleme ve uygulama esasları EK-3 dedir), 3) Bisikletle (düzenleme ve uygulama esasları EK-4 dedir), 4) Patika Oryantiringi (düzenleme ve uygulama esasları EK-5 dedir). b) Yapılış zamanına göre; 1) Gündüz, 2) Gece. c) Yarışmanın çeşidine göre; 1) Ferdi, 2) Takım, 3) Bayrak (düzenleme ve uygulama esasları EK-6 dadır). ç) Kontrol noktalarını bulma sırasına göre; 1) Düzenli sıra (Belirlenen sıraya göre hedefleri bulma), 2) Serbest sıra (İstedikleri sıraya göre hedefleri bulma). d) Parkur tipine göre: 1) Kısa mesafe (sürat) IOF nin Sprint Parkuru esaslarına göre düzenlenir 2) Orta mesafe IOF nin Orta Mesafe Parkuru esaslarına göre düzenlenir 3) Uzun mesafe IOF nin Uzun Mesafe Parkuru esaslarına göre düzenlenir Yarışmalara Katılacak Kulüp, Sporcu ve Antrenörler Madde 10-(1) Oryantiring yarışmalarına katılacak kulüplerde aranacak şartlar: a) Yarışmalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlükçe tescil edilmiş olması gereklidir. b) Tescil edilmiş isimlerini; sponsorluk anlaşması yaparak değiştirme talebinde bulunan kulüpler yaptıkları sponsorluk anlaşmalarına göre Federasyon dan onay alarak bu isimleri kullanabilirler. c) Kulübün herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş ve ceza almamış olmalıdır. ç) Federasyonca organize edilecek yarışmalarda yer alacak takımların kadroları; 1 idareci ve her kategori için en fazla 1 antrenör ve en fazla yedi sporcudan oluşur. d) Takımlar; Teknik toplantı sırasında, veya yarışma öncesinde sporcu lisansları ile takım listelerini Tertip Kuruluna veya görevlendireceği hakem heyetine teslim ederler. (2) Sporcularda aranacak şartlar: a) Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil edilmiş veya vizesini yaptırmış olmak, b) Herhangi bir nedenle yarışmalara katılmaktan men edilmemiş ve ceza almamış olmak, c) Aynı sezon içerisinde bir başka kulüp adına resmî yarışmalara katılmamış olmak. (Bu bent, silâhaltına alındıktan sonra askerî güçlere lisanslı olan ve terhislerini takiben silâhaltına alınmadan önce kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen sporcular için uygulanmaz.) ç) Türkiye Oryantiring Federasyonu lisansına sahip olmayan yabancı sporcular, yarışmalara istedikleri kategoride tasnif dışı olmak kaydı ve sağlık raporu almak şartı ile geçici olarak katılabilirler. Bu durumdaki sporcular madalya tasnifine alınmaz ve harcırah ödenmez. (3) Antrenörlerde aranacak şartlar: a) İlgili yönetmeliklere uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak, b) Herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş ve ceza almamış olmak, c) Yabancı antrenörler için uluslararası antrenör lisansına sahip ve ilgili mevzuata uygun şartlara sahip olmak. 7

8 Sporcuların Uyması Gereken Kurallar Madde 11-(1) Sporcuların uyması gereken kurallar şunlardır: a) Sporcular, başka bir sporcunun becerisinden yararlanarak arkasından veya birlikte koşamaz, b) Yarışmalardan önce parkura giremez, hedefleri saptamaya çalışamaz, yarışma alanı içinde ön araştırma yapamaz, c) Yarışma süresince diğer sporculardan, yarışma görevlilerinden ve seyircilerden yardım alamaz, ç) Harita üzerinde işaretli izlenmesi mecburi hatları takip etmek zorundadır, d) Serbest sıra yarışları hariç kontrol noktalarına verilen sıra numaralarına riayet ederek giderler, e) Sporcular; (1) Start almadan önce SI ın temizlenmesi ve tanıtılmasından, (2) Göğüs numarasının doğruluğundan, (3) Kendi kategorisine ait haritanın alınmasından, (4) Hedeflerin, haritasında belirtilen sıra ile doğru olarak geçilmesinden, (5) Elektronik kontrol sisteminin herhangi bir nedenle çalışmaması (mekanizma üzerinde yüzüğün çalıştığını gösteren ışıklı veya sesli uyarı sinyalinin çalışmaması) halinde hedef noktasında bulunan zımbanın kullanılmasından ve bu durumu varış hakemine bildirmekten, (6) Varışta haritasını teslim etmekten, (7) SI yüzüğünü Bilgisayar Hakem Masasına okutmaktan sorumludur, f) Sporcular, bitiş/varış hedefine bastıktan sonra; varış hakeminin izni olmadan yarışma alanına dönemezler, g) Sporcu yarışmayı terk etmesi halinde haritasını varış hakemine teslim etmek ve SI yüzüğünü bilgisayar hakem masasına okutmak zorundadır, ğ) Yarışmayı tamamladığı halde SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış sporcular süre aşımından otomatik olarak diskalifiye olurlar. h) Sporcular, toplanma bölgesi dahil olmak üzere parkur içi ve çevresinde şahıs ve kamu malına zarar veremez, tütün ürünleri kullanamaz, yanıcı madde kullanamaz, çevreyi kirletemezler. ı) Sporcular; formalarına reklam almaları halinde reklamın boyutu toplamda 30 cm 2 den büyük olamaz ve göğüs numarasını kapatamaz. Sporcular sigara ve içki reklâmı alamazlar, i) Çıkış saatlerini takip etmek yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmalarda çıkış istasyonu kullanılması zorunlu değildir. Her hangi bir nedenle yarışmacının çıkış saatini kaçırması halinde; Çıkış Hakemleri diğer sporcuları etkilemeyecek şekilde bu yarışmacının çıkış yapmasını sağlarlar. Ancak bu durumda yarışmacının çıkış saati daha önce belirlenen saat olarak kaydedilir. Yarışmacının organizasyonun hatası nedeniyle daha önce belirlenen saatte çıkış yapamaması halinde kendisi için yeni bir çıkış saati tespit edilir. j) Sporcular, GPS, telsiz ve cep telefonu gibi elektronik cihazları kullanması organizatör izin vermedikçe kullanamazlar, k) Sporcular, yarışma sırasında yön bulmak için sadece o yarışma için hazırlanan haritayı, hedef bilgi kartını ve kendi pusulalarını kullanabilirler. O yarışma için başka ekipman ve daha önce kullanılmış bölge haritası kullanamazlar, l) Oryantiring sporunun doğası gereği meydana gelebilecek her türlü sakatlıklar/tehlikeler ve kazalara karşı tedbirleri almak sporcunun, antrenörün ve kulübünün sorumluluğundadır. Parkur ve Sporcuların Denetlenmesi Madde 12-(1) Federasyon yarışmaların mevzuata uygun yapılıp sonuçlanması için yarışmada görev alan personel vasıtasıyla sporcuları ve yarışma alanını denetler ve uygun görevlendirmeleri yapar; a) Federasyon denetim işini parkur kontrol hakemleriyle yapar. b) Parkur kontrol hakemleri; elektronik veya manuel kontrol sistemi kullanılmadığı durumlarda sporcuların kontrol noktasından geçiş zamanını ve göğüs numaralarını kayıt ederler. 8

9 c) Parkur kontrol hakemleri, sporcuya karışamaz, alıkoyamaz, zaman, mevki veya herhangi konuda bilgi veremez, sessiz kalır ve sporcunun dikkatini çekmeyen bir kıyafet giyerler. ç) Parkur kontrol hakemleri yarışma alanındaki uygun yerlerden, hâkim tepelerden videokamera veya dürbünle sporcuların birbirleri ile yardımlaşıp yardımlaşmadıklarını ve sporcuların geçilmesi yasaklanmış alanlardan geçip geçmediklerini kontrol eder. d) Parkur kontrol hakemleri, yardımlaşan veya geçilmesi yasak noktalardan geçen sporcuların göğüs numaralarını tespit ederek yarışma sonunda başhakeme bildirirler. e) Parkurun kontrolü Başhakem ve parkur kontrol hakemleri tarafından her zaman yapılabilir. Yarışmaların Uygulama Şekli Madde 13-(1) Yarışmaların uygulama şekli şöyledir; a) Yarışmalar teknik toplantı ile başlar, ödül töreniyle sona erer. Yarışma Bülteni hazırlanan ve ilan edilen yarışmalarda Teknik Toplantı yapılmayabilir. Yarışma Bülteni yayımlanıp Teknik Toplantıya gerek görülmemesi durumunda yarışma bülteninin tüm sporcular tarafından okunması ve anlaşılması takım idareci ve Antrenörünün sorumluluğundadır. b) Yarışmalarda; yarışmaların yapılacağı arazi ve parkurun bulunduğu toplanma bölgesinde verilecek bilgiler ve yarışmalarda kullanılacak pusula, fener, harita ile çıkış-varış noktaları ve sıralama esasları gibi konularda IOF nin kurallar ve bu talimat hükümleri esas alınır. c) Yarışma öncesi yapılacak teknik toplantıya; kulüpleri temsilen yetki belgeli bir idareci ve bir antrenör, il karmaları ve ferdi sporcular adına da il müdürlükleri tarafından yetki verilen temsilciler katılabilir. ç) Yarışma öncesi yapılan teknik toplantıda; sporcu, idareci ve antrenörlerin isimlerinin yazılı olduğu kafile onay listesi ile birlikte ori-oto veya federasyon yarış kayıt sisteminde lisansı görülemeyen sporcuların lisanslarının ilgili kişilere verilmesi zorunludur. ori-oto sisteminin çalışmadığı durumlarda lisans ibrazı istenebilir lisansı ibraz edilemeyen sporcular yarışmaya katılamazlar. d) Teknik toplantıda; harita, arazi yapısı, parkur mesafeleri, yükselti farkı, hedef sayısı, yarışı tamamlamak için belirlenen en fazla süre, itirazlar için son başvuru süresi, SI kartları, göğüs numaraları ve doping kontrolü yapılıp yapılmayacağı vb konularda bilgi verilir. e) Teknik toplantıya katılan temsilciler, toplantıda alınan kararları ve bilgileri sporculara eksiksiz olarak aktarmak zorundadır. f) Yarışmalarda, yarışma öncesi çıkış listeleri ilan edilir. Listelere yapılan itirazlar tertip kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. g) Yarışma öncesi lisans kontrolü yapılması halinde yapılacak bu kontrole sporcular katılmak zorundadır. ğ) Yarışmada kullanılacak haritanın ön/arka yüzünde hedef bilgi kartı yer alır. Hedef bilgi kartı bulunan haritalar her kategori için ayrı ayrı çoğaltılarak çıkış koridorunda bulundurulur. Haritanın üzerinde yer alan hedef bilgi kartı ile çıkış koridoruna konulan ve istek üzerine sporcu tarafından alınan ilave hedef bilgi kartı arasındaki uyuşmazlıkta harita üzerindeki geçerlidir. Doğru haritayı ve hedef bilgi kartını almak sporcunun sorumluluğundadır. h) Yarışma öncesi yapılacak teknik toplantıda; kulüp idarecileri ilgili il müdürlüklerinden onaylanmış kafile listeleri ile lisansları Tertip Kuruluna teslim ederler. Tertip Kurulu liste ve lisansları yarışma süresince muhafaza eder. Diskalifiye nedenleri Madde 14-(1) Sporcuların diskalifiye nedenleri: a) Kontrol noktalarına yanlış sırayla gitmek, b) Kontrol noktalarını atlamak (Bu durumdaki sporcu finish istasyonuna elektronik yüzüğünü okutmadan önce atladığı kontrol noktasına giderek ardından gelen kontrol noktalarını sırasıyla dolaşmakla hatasını düzeltmiş olur), c) Yarışma başlamadan ilan edilen parkur tamamlama (diskalifiye) süresi içinde yarışmayı bitirememek, 9

10 ç) Aynı veya diğer takım sporcuları arasında yardımlaşmak, dışarıdan yardım almak, kasıtlı beraber koşmak veya başka bir yarışmacının becerisinden yararlanmak, sürekli başka bir sporcuyu takip etmek, d) Hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak, şeklini değiştirmek veya hedefi söküp atmak, kod numarasını değiştirmek, e) Organizatörce serbest bırakılmamış ise telsiz ve cep telefonu gibi elektronik cihazları bulundurmak kurallara uymamak, f) Yanlış harita almak ve bu harita ile koşmak g) SI kartı veya SI istasyonunun arıza yapması halinde zımbayı usulüne uygun kullanmamak, ğ) SI/yüzüğü ile Elektronik Kontrol Merkezi arasında elektronik bilgi alışverişinin tamamlanamaması ve istasyon bilgi dökümünde sporcunun o noktaya geldiği belgelense bile sporcunun SI kartı sonuç çıktısında o istasyona gelmedi görünmesi, h) Sporcunun haritasını kaybetmesi, haritayı varış noktasında istenen şekilde tek parça olarak teslim etmemesi, ı) Sporcunun; kural dışı olarak avantaj sağlamak amacıyla, Yarışma bülteni yayımlandıktan sonra yarışma alanına girmesi, bu alan içinde ön araştırma yapması, diğer sporculardan, organizasyon görevlilerinden veya seyircilerden kural dışı bilgi edinmesi, izlemesi gereken yönü takip etmemesi, yasak noktalara veya yasaklanmış ve/veya tehlikeli alanlara gitmesi, özel mülk alanlarından geçmesi, i) Sporcunun varış çizgisini geçtikten ve bitiş hedefine bastıktan sonra izin almadan parkura girmesi, j) Sporcunun doping yaptığının tespit edilmesi, durumlarında sporcular diskalifiye edilir. k) Varışta SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış olması (2) Bu fiillerin aynı takımın birden fazla sporcusu veya takım antrenörü veya idarecilerinden herhangi biri eliyle yapılması durumunda ise takım diskalifiye edilir. Tasnif ve Ödüller Madde 15-(1) Ferdi Tasnif: a) Kademe yarışmalarında her yarışma günü için, sporcuların elde ettiği zamana göre ayrı ayrı ferdi tasnif yapılır. her kategoride ilk üç e giren sporcuya her gün için ayrı ayrı madalya verilir. Yarış günlerinin toplamına göre ayrıca toplam ferdi ödüllendirme yapılmaz. Özel yarışlarda kendi talimatları gereği toplam süreye göre madalya verilebilir. b) Birden fazla sporcunun aynı zamana sahip olduğu bir yarışmada, bu sporcular aynı dereceye sahip olacaklardır. Bu durumdaki sporcular listede aynı sırada yer alır; ancak sıralama çıkış sırasına göre yazılır ve okunur. c) Türkiye Şampiyonası, Kademe Yarışması gibi değerlendirilir. ç) Tüm yarışmalar sonunda alınan ferdi puanlamaya göre ülke sıralaması yapılır ve ayrıca madalya verilmez. (2) Takım Tasnifi: a) Kademe yarışmalarında ve Türkiye Şampiyonalarında; takım puanları her gün için ayrı ayrı hesaplanır. Takımların puan hesaplamasında o gün yarışan sporculardan erkeklerde ilk dört, kadınlarda ise ilk üç sıradaki sporcularının puanları esas alınır. Takım puanlamasında; erkeklerde en az dört, kadınlarda ise en az üç sporcunun yarışmayı bitirmesi halinde o gün için tasnife alınırlar. Bu şartı sağlayamayan takımlar o gün için diskalifiye olurlar. b) Kademe yarışmalarında takımlara kupa verilmez. Takımların sıralaması; kademe yarışmaları ve Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri puanların genel toplamı ile belirlenir. Takım puanlarının eşit olması halinde; Türkiye Şampiyonasında alınan puanlara, bunların da eşitliği halinde bir önceki kademe yarışmasının puanlarına bakılarak sıralama belirlenir. Eşitlik bozulmamış ise kura çekilir. Türkiye Şampiyonası sonrası yapılan takım tasnifinde, genel toplamda ilk üçe giren takımlara kupa verilir. 10

11 Ceza ve yaptırımlar Madde 16. (1) Yarışmaya kayıt yaptırıp gelemeyeceği anlaşılan sporcu için yarıştan çekilmek, çıkış listelerinin ilan edileceği günden bir gün öncesine kadar Federasyona e-posta ile başvurması halinde mümkündür. Çıkış listesinde ismi yer alan sporcunun yarışmaya katılmaması durumunda sporcu ve antrenörü Disiplin Kurulu na sevkedilebilir. (2) Bir sporcunun parkur içinde yardımlaştığı, herhangi bir nedenle konuştuğu, bir başka sporcuyu takip ettiğinin yarışma organizasyonunca belgelenmesi durumunda: i. Söz konusu yarışmadan diskalifiye edilir, ii. Söz konusu yarışmada harcırah barajına girmiş ise harcırahı verilmez, verildiyse geri alınır, iii. Söz konusu yarışmada derece almış ise madalyası geri alınır, iv. Söz konusu yarışmada özel ödül almış ise ödülü geri alınır, v. Sporcu ve kulüp sporcusu ise kulübü yazılı olarak uyarılır. (3) Sporcunun bu fillerden birini tekrar etmesi halinde yukarıdakilerin yanı sıra sporcu ve kulübü yazılı olarak uyarılır. (4) Sporcunun bu fillerden birini üçüncü kez tekrar etmesi halinde yukarıdakilerin yanı sıra i. Sporcu ve Kulüp Antrenörü Disiplin Kurulu na sevk edilir ii. Sporcunun sezon süresince aldığı puanlar sıfırlanır ve sezon bitimine dek bir başka yarışmaya alınmaz. (5) Aynı yarışmada 3 veya daha fazla sporcusunun bir yarışmada yukarıdaki fiillerden birini işlediği saptanan Kulüp Antrenörü Disiplin Kurulu na sevk edilir. (6) Yarışmalarda, yukarıdakiler dışında bu talimat hükümleri ile ilgili cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyon Ceza Talimatı hükümlerine göre işlem yapılır. Yarışmaların Tescili ve Temsil Hakkı Madde 17-(1) Yarışma sonuçları aşağıdaki şekilde tescil edilir. a) Federasyon faaliyet programında yer alan yarışmaların tescili Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. b) İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmaların sonuçları İl Tertip Kurullarınca tescil edilir. c) Geçerli nedenlerden dolayı yarışma tescil edilmez ise kulüp ve sporcular herhangi bir hak talep edemezler. (2) Uluslararası yarışmalara katılma hakkı kazanan kulüp ve sporculara, ülkemizi temsil etme hakkı verilmesi yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. Yarışmaların Ertelenmesi, Yerinin Değiştirilmesi ve İptali Madde 18-(1) Yarışmaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır; a) Elverişsiz hava koşulları, hakem kararları, zorlayıcı sebeplerle veya gerek görüldüğü takdirde yarışmalar ileri bir tarihe bırakılabilir. b) Erteleme tarihindeki yarışmaya katılma hakkı olan sporcu, idareci ve antrenörler yeni yarışma tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme yarışmasına katılamazlar. (2) Yarışmalar; planlanan yerde öngörülmeyen bir nedenle yapılamaması halinde, Federasyon yer ve tarih değişikliği yapabilir. (3) Yarışmalar aşağıdaki hallerde iptal edilir; a) Haritada işaretli kontrol noktasına hedef işaretinin konulmaması, b) Hedefin; haritada işaretli bölgenin dışına yerleştirilmesi c) Hedef doğru yerinde fakat üzerindeki kod numarasının olmaması veya yanlış olması, d) Hedeflerden herhangi birinin geçici olarak veya tamamen yerinden alınması, yerinin değiştirilmesi veya üzerinde kod numarası ve şeklinin değiştirilmesi durumlarında yarışma iptal edilir. 11

12 Sonuçların İlanı ve İtirazlar Madde 19-(1) Yarışma sonunda ilan edilen geçici sonuçlar, aşağıdaki şekilde ilan edilir ve kesinleştirilir: a) Yarışma sonunda sporcu ve takımların elde ettikleri sıralama ve geçici sonuçlar; yarışma yerinde Tertip Kurulunca ilan edilir. Madalyalar, itiraz gelmemesi durumunda bu sonuçlara göre dağıtılır. b) Yarışma alanındaki sonuçlara itiraz süresi 20 dakikadır. 20 dakika içinde itiraz gelmezse madalya törenine geçilir. Bu sonuçlara itiraz 15 dakika içinde EK-7 deki form kullanılarak yazılı olarak yapılır. İtiraz, yarışma alanında görevlendirilmiş Federasyon mutemedine makbuz karşılığı Yönetim Kurulunca tepsi edilen itiraz bedeli ödeyerek yapılır.(itiraz bedeli özel yarış talimatında yayımlanır) İtiraz haklı bulunursa alınan ücret iade edilir, haksız bulunursa alınan ücret gelir kaydedilir Tertip Kurulu yarışma yerinde yapılan itirazları 30 dakika içinde değerlendirir ve sonucu itiraz sahibine bildirir. İtiraz sahibi Tertip Kurulu kararını yeterli görmezse bunu yazılı olarak beyan eder ve Yarışma Jürisi toplanır. Jüri kararını 30 dakika içinde yazılı olarak bildirir. Jürinin kararı kesindir. c) Geçici sonuçlar ve ara süreler Başhakem raporuna dayanarak yarışmayı izleyen üç iş günü içinde Federasyonun internet sayfasından yayımlanır. d) Kesin sonuçlar Federasyon Teknik Kurulu tarafından puanlanır ve ferdi ve takım puanları Federasyon internet sayfalarında yayımlanır. Sonuçlara bu aşamadan sonra itiraz edilemez. e) Harcırah dağıtımı merkezden, bu puanlara göre yapılır. Yarışmanın organizasyonu Madde 20-(1) Oryantiring yarışmalarını yürütmek üzere, yarışmayı düzenleyen tarafından oluşturulacak birimler, sorumlular ve görev tanımlarına ilişkin şema EK-9 da verilmiştir. Buna göre yarışmanın organizasyonunda görev alacak birimler ve sorumlular şunlardır: a) Yarışma Tertip Kurulu; Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için tertip kurulu oluşturulur. Kurulun Doğal Başkanı Federasyon Başkanıdır. Federasyon başkanı olmadığı takdirde; kurula Federasyonca görevlendirilen kişi başkanlık eder. Kurul üyeleri; İl Müdürü veya Temsilcisi, Genel Sekreter, Organizasyon Kurulu temsilcisi, Harita Kurulu Temsilcisi, Etkinlik Direktörü ve o ilin Federasyon İl Temsilcisinden oluşur. Yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli izinlerin alınması, idari organizasyon, ulaşım, ödül töreni ve düzeni, protokol ve basın/medya ile ilişkileri düzenler. b) Özel Yarışma Tertip Kurulu; Federasyon tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler, başhakem, düzenleyenin ve il müdürlüğünün uygun gördüğü sayıda üyeden oluşur. c) İl Tertip Kurulu; Spor Genel Müdürlük Genelgesi doğrultusunda oluşturulur. İl Tertip Kurulu, yarışmanın idari boyutu ile ilgili olarak Etkinlik Direktörüne yardımcı olur. d) Yarışma Teknik Kurulu: Başhakem, Organizasyon Sorumlusu, Parkur Planlayıcı, Çıkış/Varış Hakemi, Teknik Kurul temsilcisinden oluşur. Yarışma Teknik Kurulu, yarışmanın belirlenen yer, tarih, plan, program, ulusal ve uluslararası kuralları doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. İtirazları organizasyon adına değerlendirir. e) Etkinlik Direktörü: Yarışmanın sağlıklı yürütülerek sonuçlandırılması için yarışmanın teknik sorumluları ile organizasyon sorumluları arasında köprü görevi görür. f) Başhakem: Yarışmanın ulusal ve uluslar arası kurallara göre gerçekleştirilmesinden sorumludur. g) Parkur Kontrolörü: Kullanılacak haritanın doğruluğu, parkurların zorluk derecesinin standartlara uygunluğu, hedef bilgi sembollerinin doğruluğu, arazide hedef noktalarının haritada belirtilenle örtüştüğünü kontrol eder. Yarışlar sırasında ortaya çıkacak parkur hatalarında parkur planlayıcı ile birlikte sorumludur. Yarışma sırasında parkur içerisinde olup, yarışmanın ve yarışçıların kurallara göre uygun yürüdüğünün kontrolünü yapar. h) Yarışma Jürisi: Yarışma Teknik Kurulunca organizasyon adına değerlendirilen itirazlara ilişkin kararın itiraz sahibince yeterli görülmemesi halinde itiraz Yarışma Jürisi tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Yarışma jürisinin itiraza ilişkin kararı kesindir. Yarışma Jürisi 3 asıl, 12

13 3 yedek üyeden oluşur ve üyeler Yarışma Bülteninde duyurulur. Üye olarak görevlendirilmenin kriterleri şunlardır: i) Tercihan IOF Etkinlik Danışmanı belgesine sahip olmak, IOF Etkinlik Danışmanı belgesi yoksa tercihan Ulusal Hakemlik belgesine sahip olmak ii) IOF ve TOF yarışma kurallarına, ISOM ve ISSOM harita standartlarına hakim olmak iii) Yarışma Tertip Kurulunda ve Yarışma Teknik Kurulu nda yer almamak iv) İtiraza konu kategori, kulüp veya sporcu ile herhangi bir bağlantısı olmamak (bu durumda asıl üye jüriden çekilir, yerine bu kriteri sağlayan yedek üye geçer) Yarışmaları Yönetecek Hakem ve Gözlemciler Madde 21-(1) Yarışmalar Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen lisanslı hakemler ile yönetilir. (2) Yarışmalarda bir başhakem, yeterli sayıda hakem ile parkur hakemi görevlendirilir. Başhakem yarışmada görevlendirilen hakemlerin görev dağılımını yapar ve hakemler arasında eşgüdümü sağlar. a) Başhakem Yarışma Teknik Kurulu üyesi olup varsa Teknik Toplantısına katılır. Teknik toplantı sonunda bir tutanak düzenlenerek Yarışma Sonuç Raporuna ekler. b) Başhakem, yarışmayı izleyen 48 saat içinde ferdi ve takım sonuç listeleri de dâhil olmak üzere Yarışma Sonuç Raporunu imzalı çıktı olarak ve dijital ortamda Federasyona teslim eder. (2) Ferdi sıralamaya puan veren özel yarışmalarda hakemleri ve yarışı Federasyon adına değerlendirmek üzere bir Federasyon Gözlemcisi görevlendirilir. Gözlemci, yarışmaya ilişkin raporunu en geç beş gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna teslim eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Kıyafetler Madde 22-(1) Yarışma da giyilecek sporcu ve hakem kıyafetleri Federasyon tarafından belirlenir. (2) Yarışma Özel talimatında özel şartlar olmadığı sürece sporcular giysi ve ayakkabı seçiminde serbesttir ancak: Milli takımların yarışmakta olduğu yarışlar dışında sporcuların hiçbiri Milli Takım formasıyla yarışamaz. Milli takımların yarışmakta olduğu yarışlarda Milli Takım sporcuları Milli Takım forması ile yarışır. Milli Takım sporcusu olanlar dışında hiçbir sporcu Milli Takım forması giyemez. Yarışmaların hiçbirinde bir sporcu bir başka ülkenin milli takım forması ile yarışamaz. Mevsime göre uygun spor kıyafeti giyilir. Arazinin durumunda göre ayrıca bacak koruyucusu giyilebilir. Yağmurlu ve soğuk havalara göre gerekli tedbir alınmalıdır. Ödül, Yardım ve Başarı Belgeleri Madde 23-(1) Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda derece elde eden başarılı, sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere Spor Genel Müdürlüğünün Ödül Yönetmeliği hükümlerine göre ödül verilir. (2) Ayrıca Federasyon Yönetim Kurulu Federasyonun imkanlarını dikkate alarak başarılı, sporcu, antrenör, teknik direktör ve kulüplere ödül verebildiği gibi yardım da yapılabilir. (3) Federasyonun düzenlediği ve düzenlettiği yarışmaların kupa ve madalyaları Federasyonca yaptırılır ve takdim edilir. 13

14 (4) Federasyonun izni ile özel yarışma düzenleyenler; yarışmanın kupa, madalya ve ödüllerini kendileri belirler, yaptırır ve takdim eder. (5) Federasyonca ayrıca yarışmalara destek verenler ile emeği geçenlere anı plaketi veya şilt verilebilir. (6) Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan ve verilen ödül ve ya plaketi protesto edenler Disiplin Kuruluna sevk edilir. (7) Yarışmalarda dürüstlük ve sportif erdem (fair play) esastır. Arkadaşlık ruhu, diğer yarışmacılara, antrenör ve idarecilere, hakemlere, basın mensuplarına ve seyircilere saygı duyulması ön plana çıkarılmalıdır. Yarışma sırasında sakatlanan veya herhangi bir nedenle tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek zorunludur. Bu davranışı göstererek sportif erdem gösteren kişilere fair play ödülü verilir. Ödülün verilme nedeni de ödül töreni sırasında açıklanır. (8) Yarışma sonuçlarına ve sezon sonunda elde edilecek puanlara göre ülke ferdi sıralamasında kategorisinde dereceye giren sporculara başarı belgesi verilir. Harcırahlar Madde 24-(1) Federasyonca düzenlenen yarışmalarda bütçe imkânlarına göre kulüp antrenör, ve sporculara harcırahları ödenir. (2) Sporcular: a) Her kategoride kaç sporcuya harcırah ödeneceği Yarışma Özel Talimatında belirtilir. Yeni Başlayan/Open ve Master (E/K35 ve üst yaş gruplarında) kategorilerindeki sporculara harcırah ödemesi yapılmaz. b) Harcırah ödemesi Türkiye Oryantiring Federasyonu lisansına sahip sporcular arasındaki sıralamaya göre yapılır. (Lisansı olmayan yabancı sporcular veya özel statüde yarışanlar harcırah için yapılan sıralamadan çıkarılır.) Yarışma sonrasında yukarıda belirtilen baraj derecelerini geçen sporcuların kanuni harcırahları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdikli kafile listesini vermeleri kaydıyla Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı tarafından merkezden ödenir. (3) İdareci ve Antrenörler: (a) Kategorisine bakılmaksızın en az 2 sporcusu harcırah barajına giren kulübün bir antrenörüne harcırah ödemesi yapılır. En az 4 sporcusu harcırah barajına giren kulübün ikinci antrenörüne de harcırah verilir.(il Spor Müdürlüklerinden onaylı listede adı bulunmayan ve antrenör belgesi olmayan takım antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır.) (b) tarih ve sayılı Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi, nolu fıkralarına göre kulüp idarecilerine harcırah ödenmesi mümkün değildir. (4) Bir kulübün antrenörü sporcu olarak yarışıp da sporcu olarak harcıraha hak kazanırsa antrenör olarak harcırah hakkından vazgeçmiş sayılır. Bir antrenör birden fazla kulüpte antrenör olarak görevli ise bu kulüplerden yalnızca biri için antrenör kapsamında harcırah alabilir. Bir kişiye hangi sebepten olursa olsun birden fazla kez harcırah ödemesi yapılmaz. (5) Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ve antrenörlerin kanuni harcırahları Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün tarih ve 2461 sayılı genelgenin 5. Maddesi, (c) bendi doğrultusunda bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde (Resmi yarışma sonuçlarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri kaydı ile) ödenebilecektir. (6) Harcırah ödemeleri, itiraz süresi sonunda itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların kesinleşmesinin ardından yapılacak puanlama sonucunda ödeme yapılacaklara merkezden ödenecektir. (7) Federasyonca düzenlenen yarışmalarda Federasyonca görevlendirilen idari ve teknik personelin harcırahları ve tazminatları Federasyonca ödenir. (8) Federasyonca düzenlenen yarışmalar dışında Federasyon izni ile düzenlenen özel yarışmalarda görevlendirilen idari ve teknik personelin harcırahları ve tazminatları düzenleyence ödenir. Lisansların Tescil ve Vize Şartı 14

15 Madde 25-(1) Her kategoride yarışmalara katılabilmek için Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği hükümlerine göre tescil ve vizesini yaptırmak zorundadırlar. (2) Yarışmalarda görev alacak antrenörlerin Antrenör Eğitim Yönetmeliği ne göre lisans sahibi olmak zorundadırlar. (3) Kulüpler, her yıl o sezon için birlikte çalışacakları antrenör veya antrenörleri sezon başladıktan en geç iki ay içinde Federasyona bildirmek zorundadır. Sezon içinde antrenör değişikliği yapan kulüpler, bu değişikliği en geç 15 gün içinde Federasyona bildirir. Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler Madde 26-(1) Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulübün sporcuları olurlar. (2) Birleşen kulüplerden kendini fesheden spor kulübü, sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar ile spor branşlarını diğer kulübe devrederek kulübü feshettiğine dair Genel Kurul kararı almalıdır. Yurt Dışına Gidecek ve Yurt Dışından Gelecek Sporcu Madde 27-(1) Federasyon resmi takviminde yer alan yurtiçi ve yurtdışındaki şampiyonalara katılacak sporcular Federasyonca belirlenir. (2) Yurt dışında bulunan Türk uyruklu veya yabancı sporcular yurt içinde yarışmalara katılmak istemeleri halinde sporcu tescil ve lisans yönetmeliği hükümlerine göre lisans çıkarır veya Federasyondan izin almak kaydı ile yarışmalara katılabilirler. Milli Sporcuların seçilmesi Madde 28-(1) Teknik Kurul tarafından Milli Takım aday kadrosunun oluşturulması sırasında sporcuların ülke sıralamasındaki yeri, farklı parkurlardaki başarı durumu, ülkeyi temsil yeteneği vb hususlar dikkate alınır. Ayrıca Teknik Kurul kararı ile sezon içinde almış oldukları puanları veya belli bir yarıştaki performansını dikkate alarak farklı kategoride yarışan bir sporcu, yaşı uygun olduğu durumda farklı bir kategoride milli takım aday kadrosuna alınabilir. Milli takım oluşturulmasındaki aşamalar ve seçme kriterleri bu talimatın Ek 8 de belirtilmiştir. Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular Madde 29-(1) Ülkemizi, milli olarak en az (50) den fazla yarışta temsil eden sporcular diledikleri takdirde sporu bırakma töreni yapabilirler. Televizyon Yayım hakları Madde 30-(1) Televizyondan canlı veya banttan yapılacak yayımlarda Federasyon kararları geçerlidir. Özel ve resmi her türlü yayım kuruluşu, Federasyon faaliyetlerini yayımlamak için Federasyon Yönetim Kurulu ndan izin almak zorundadır. Federasyon tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde çekilmiş fotoğraf ve videoların tüm hakları Türkiye Oryantiring Federasyonu na aittir. Sponsorluk Madde 31-(1) Yarışmalar nedeniyle yarışmayı düzenleyenler sponsor hizmeti alabilirler. Bu durumda Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Doping ve Uyuşturucu İle Mücadele Madde 32-(1) Federasyon yöneticileri, resmî görevliler, kulüp yönetici ve antrenörleri, sporcular ve diğer kişiler; gençleri zehirleyen uyuşturucu madde ve dopinge karşı ortak davranış içerisinde mücadele etmekle yükümlüdürler. 15

16 (2) Yasaklı maddelere ilişkin listeler her yıl Dünya Anti-Doping Birliği WADA tarafından yayınlanır. Federasyon adına tescili yapılmış sporcular, WADA tarafından belirlenen doping içeren maddeleri bilmek zorundadırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Talimatta Yer Almayan Hükümler Madde 33-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat hükümleri ve IOF nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve mevzuatı doğrultusunda, Türkiye Oryantiring Federasyonu karar verme ve gerektiğinde açıklayıcı ek talimat çıkarma yetkisine sahiptir. Yürürlük Madde 34-(1) Federasyon Yönetim Kurulunca kabul edilen bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 35-(1) Bu talimat hükümlerini, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı yürütür. EKLER: 1- ÖZEL YARISMA DÜZENLEME BASVURU FORMU 2- PUANLAMA VE SIRALAMA SİSTEMİ 3- KAYAKLA ORYANTİRİNG YARISI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 4- BİSİKLETLE ORYANTİRİNG YARISI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 5- PATİKA ORYANTİRİNGİ YARISI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 6- BAYRAK YARISI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 7- SONUÇ İTİRAZ FORMU 8- MİLLİ TAKIM SEÇME KRİTERLERİ TALİMATI 9- YARIŞMA DÜZENLEME GÖREV BÖLÜMÜ ŞEMASI VE GÖREV TANIMLARI YAŞ VE ALTI YAŞ GRUPLARI BÖLGE VE GRUP YARIŞMALARI TALİMATI (hazırlanmakta olup en geç 1 Ekim 2016 gününe kadar yayınlanacaktır) 16

17 EK-1 Yarışmanın adı Yarışmanın türü ÖZEL YARIŞMA DÜZENLEME BAŞVURU FORMU Yerel ( ) Ulusal ( ) Uluslararası ( ) WRE ( ) Ülke sıralamasına puan etkisi Yarışmaya ait internet sitesinin adresi Talep edilmektedir ( ) Talep edilmemektedir ( ) Talep edilmekte ise düzenleyicinin önerisi (*) : Etkinlikten sorumlu kuruluş Etkinliğin yeri (il / ilçe / yöre) Yarışın kapsamı Ayrıntılı program * Her biri için gün, saat ve yer belirtiniz. * Yarışma kapsamındaki her bir yarışı ayrı olarak belirtiniz. * Dünya sıralamasına puan vermesi öngörülüyorsa yarışın yanına WRE olarak belirtiniz. * Ülke sıralamasına puan vermesi öngörülüyorsa yarışın yanına ÜP olarak belirtiniz. Başlama tarihi: Süre (gün): Kayıtlar: Teknik toplantı: Yarışma programı: Ödül töreni: Varsa diğer: Bitiş tarihi: Yarışma sayısı: Ödül verilecek ise: Ödülün türü (geçerli olanların tümünü işaretleyiniz) Belirtilen her bir ödülün hangi koşullarda kimlere verileceği Etkinlikle ilgili iletişim kurulacak sorumlu kişinin: Kupa ( ) Madalya ( ) Nakit ( ) (nakdi ödül söz konusu ise miktar ve takdimin nasıl yapılacağını (elden, banka hesabına vb) belirtiniz) Katılım/Başarı Belgesi ( ) Plaket/Şilt ( ) Diğer ( ) (diğer ise belirtiniz:) Adı, Soyadı, Yarışmadaki Görevi İletişim bilgileri Telefon: ( ) Cep tel: ( ) e-posta : Faks : ( ) (*) Puan sistemi gereği, her yarış için bir önem katsayısı belirlenir. Özel yarışmalarda önem katsayısı en fazla

18 Etkinlikle ilgili malzeme altyapısı: SI okuyucu sistemi Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) SI yüzükleri Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) SI sistemi için bilgisayar olanağı Çıkış-varış takları ve şeritleri Telsiz Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Megafon, hoparlör Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Müzik ve ses sistemi Seyyar tuvalet Soyunma çadırı İçecek ve kumanya (sporcular için) Ambulans ve sağlık görevlisi Ödül kürsüsü Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa sporcuların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları: Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa sporcuların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları: Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa sporcuların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları: Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa ambulans ve sağlık görevlisinin nasıl temin edileceği, bunların kaçar adet olduğu: Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Hedef fenerleri Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Bipli çıkış saati Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Dijital saat (toplanma alanı/çıkış koridoru önü için) Destek isteniyor ( ) (adet:... ) Destek gerekmiyor ( ) Jeneratör Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Diğer (belirtiniz) 18

19 Etkinlikle ilgili personel altyapısı: Aşağıdaki bölüm, Özel Yarış Uygulama Esasları çerçevesinde düzenleyicinin önerilerini belirlemek amacıyla doldurulacaktır. Atamalar, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. Harita çizimi Parkur tasarımı Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek isteniyorsa: Destek gerekmiyorsa Yeni çizim ( ) Güncelleme ( ) kullanılacak haritaya ilişkin planlanan çalışmalar Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa parkurun kim tarafından hazırlanacağı, destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri: Hedeflerin yerleştirilmesi Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa hedeflerin kim tarafından yerleştirileceği, destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri: Çıkış, varış hakemi Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa çıkış ve varış hakem isimleri, destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri: Bilgisayar hakemi Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa bilgisayar hakem ismi, destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri: Etkinlik kapsamında WRE olacaksa IOF adına Teknik Danışman (Event Adviser) Destek isteniyor ( ) Destek gerekmiyor ( ) Destek gerekmiyorsa Teknik Danışmanın ismi, destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri: Federasyon tarafından görevlendirilen personel için gereksinimlerin nasıl karşılanacağı Düzenleyici kuruluş bünyesinde varsa gerekli deneyim ve ulusal/uluslararası belgelere sahip üyelerin gönüllü hizmetinden yararlanmak esastır. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda Federasyon tarafından ataması yapılan personelin ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetleri düzenleyici kuruluş tarafından karşılanır. Ulaşım Konaklama Yiyecek-içecek Ekiplerin görevlendirileceği tarihler: Göreve başlama tarihi ve saat: Görev bitiş tarihi ve saat: 19

20 Varsa yurtiçinden davetli konuklara ilişkin bilgi: Konukların isim, görev ve ünvanları (gerekiyorsa ek sayfa kullanınız) Ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek masraflarının nasıl karşılanacağı Varsa yurtdışından davetli konuklara ilşkin bilgi: Konukların isim, görev ve unvanları (gerekiyorsa ek sayfa kullanınız) Ulaşım, konaklama, yiyecek-içecek masraflarının nasıl karşılanacağı TAAHHÜTNAME: 1) Bu formda istenen ve belirtilen tüm hususlar eksiksiz karşılanacaktır. 2) Faaliyetin duyurulması için hazırlanacak kitapçık, davetiye, afiş vb. gibi her türlü dokümanlarda Oryantiring Federasyonunun logosu kullanılacak, hazırlanan çalışmalar Federasyona gönderilerek ve bilgi akışı içerisinde basım dağıtımı sağlanacaktır. 3) Faaliyet ile ilgili tüm bilgilerin verildiği bir internet sitesi hazırlanacak ve Oryantiring Federasyonu internet sayfasına bu siteden bağlantı verilecektir. 4) Uluslararası etkinliklerde IOF standartları göz önüne alınacak, etkinliğin başlamasına en az 4 ay kala İlk Duyuru (Bülten 1), en az 2 ay kala İkinci Duyuru (Bülten 2) ve en az 1 ay kala Üçüncü Duyuru (Bülten 3) İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak yayımlanacaktır. 5) 4 üncü maddedeki hususlara, ulusal yarışmalarda da uyulacaktır. 6) Yarışma kayıtlarında ve sonuçların bildirilmesinde aşağıdaki koşullara uyulacaktır: a) Süre tutma sistemi için Stephan Kramer'in SportSoftware programı kullanılacaktır. b) Kayıtlarda katılımcılara açılacak kategoriler, Genel Yarış Talimatında yer alan tüm kategorileri içermelidir (bunlara ek başka kategorilerin de kullanılması mümkündür, ancak puanların ferdi sıralamaya taşınabilmesi için sporcunun, kademe yarışlarında koşacağı kategorinin özel yarışmada koşacağı kategoriyle birebir örtüşmesi mümkün olmalıdır). c) SportSoftware sisteminde "Nat" alanında ülkeler aktarılırken TUR kısaltması, YALNIZCA lisanslı sporcular için kullanılmalıdır. Bunun sağlanması için organizatörler göğüs numarası verilirken lisans kontrolü yapmak ve ülke hanesini buna göre kodlamakla mükelleftir. TC vatandaşı olduğu halde geçerli lisansı olmayan sporcular için farklı bir kısaltma, örneğin TR kullanılabilir. Nat hanesi TUR kodlanmamış sporcular puanlamaya dahil edilmeyeceği gibi sezon için geçerli lisansı olmayan bir sporcunun TUR kodlandığı, veya tersine, geçerli lisansı olduğu halde sporcunun TUR kodlanmadığının saptanması halinde hiçbir sporcunun puanlaması yapılmayacaktır. d) Stephan Kramer'in SportSoftware sisteminde Text1 sütununda sporcunun TC kimlik numarası yer alacaktır. Text1 sütununda TC kimlik numarası olmayan sporcunun puanı hesaplansa da ferdi sıralamaya aktarılamayacaktır. e) Yarışma bitiminde SportSoftware'in Export to CSV özelliği kullanılarak sonuçlar CSV dosyası olarak kaydedilecek, dosya yarışmayı izleyen en geç 3 işgünü içinde Federasyona elektronik ortamda iletilecektir. f) Yukarıdaki koşullar arasından biri veya birkaçının sağlanmaması durumunda özel yarışa verilen "puan verme özelliği" geçerliğini yitirir. tarihinde yapacağımız etkinliğinin yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacağını taahhüt eder, söz konusu etkinlik için gerekli iznin verilmesini ve belirtilen hususlarda talep edilen desteğin karşılanmasını arz ederim. Organizasyonu Yapacak Kuruluşun Adı Yetkilinin Adı, Soyadı, Unvanı İmza ve Mühür 20

21 EK-2 PUANLAMA VE SIRALAMA SİSTEMİ 1. Ferdi sporcular için ülke sıralamasına puan veren yarışlar: Ferdi puan hesaplamalarında ve ülke sıralamasında aşağıdaki yarışlar dikkate alınır: a. Oryantiring Ligi yarışları; (1) Kademe yarışları, (2) Türkiye Şampiyonası, b. Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer yarışlar (özel yarışlar vb). 2. Ferdi puan sistemi: a. Milli takımlara sporcu verecek ve Master kategorilerde yarışacak sporcuların puanlaması. Ferdi puan sisteminde aşağıdaki formül uygulanır: Ferdi puan = [ (ortalama süre ferdi süre) / standart sapma] x önem katsayısı Katılımcı sayısı 10 dan daha az olup standart sapmanın sağlıklı sonuç vermeyeceği kategorilerde standart sapma 0,20 alınır ve aşağıdaki formül uygulanır: Ferdi puan = [ (ortalama süre ferdi süre) / (ortalama süre x 0,20)] x önem katsayısı Herhangi bir nedenle diskalifiye olan sporcunun puanı o yarış için 0 (sıfır) olarak alınır ve puan sisteminde ortalamaya katılmaz. Yukarıdaki hesaplamalarda yer alan ortalama süre, o kategoride birinci gelen sporcunun süresinin 2 katı süre içinde yarışmayı tamamlamış olanların ortalama süresidir. Birincinin 2 katı süre içinde yarışmayı tamamlayanların puanları, yukarıdaki formüllere göre hesaplanır. Birincinin 2 katı süre içinde yarışmayı tamamlayamadığı halde Teknik Toplantıda açıklanan parkur tamamlama süresi yarışmayı tamamlayan sporcular ise, süre gözetilerek aşağıda ayrıntıları belirtilen saniye sistemine göre puan alırlar. Parkur tamamlama süresi içinde yarışmayı tamamlayamayanlar diskalifiye edilir ve puan alamazlar. Saniye sistemi aşağıdaki şekilde uygulanır: Birincinin iki katı süreden bir saniye fazlası ile parkur tamamlama süresi arasındaki toplam saniye sayısı bulunur (buna TS diyelim). Saniye sisteminin uygulanacağı süreye, parkur tamamlama süresinin kendisi de dahil olacağından toplam saniye sayısı, (TS + 1) olacaktır. Birincinin iki katı süreden bir saniye fazlasının puan değeri, standard sapmalı puan sisteminin uygulandığı en son sporcunun puanının 100 puan eksiği olarak alınır (birincinin iki katı süre barajına girerek standard sapmalı puan sistemine göre puan alan en son sporcunun puanına SP dersek birincinin iki katı süreden bir saniye sonra gelecek sporcu, SP-100 puan alacaktır). Birincinin iki katı süreden bir saniye fazlası ile parkur tamamlama süresi (kendi dahil) arasındaki saniyelerin puan değeri, (SP 100) / (TS + 1) olacaktır. Böylelikle birincinin iki katı süreden sonra gelen, ancak yarışmayı parkur tamamlama süresi içinde tamamlayıp diskalifiye olmayan sporcuların puanları, saniye cinsinden sürelerine oranla hesaplanmış olacaktır. Örnek; Parkur tamamlama süresinin 1,5 saat, yani 90 dakika olarak ilan edildiği bir yarış düşünelim. Birinci sporcunun süresi 23.16, puanı Standard Sapmalı Puan Sistemine göre1300 Puan, Birincinin iki katı süre barajına giren son sporcunun süresi 46.30, puanı Standard Sapmalı Puan Sistemine göre

22 Puan olsun. Birinci sporcunun iki katı süre olan 46:32 den sonra gelen sporcular, süreleri gözetilerek saniye sistemine göre puan alacaklardır. Bu dilimde en iyi süre olan 46:33 ün puan değeri, = 550 olacaktır. Birincinin iki katı sürenin bir saniye fazlası olan 46:33 ile, parkur tamamlama süresi olan, kendi de dahil 90:00 da gelen tüm sporcular saniye sistemine göre puan alacaklardır. Bu örnekte 46:33 ten 90:00 dahil toplam saniye sayısı [(90 x )] [(46 x 60) + 33] = 2608 dir. Bu durumda bu süre diliminde her saniyenin değeri 550 / 2608 = 0,211 puan olacaktır. 46:33 de gelen sporcu = 550 puan alacak, 90:00 da, yani tam parkur tamamlama süresinde gelen sporcu 0,211 puan alacak, aradaki diğer sporcular da geliş sürelerine oranla puan alacaklardır. Örneğin 68:10 da gelen bir sporcunun puanı şu şekilde hesaplanır: 46:33 de gelmiş olsa 550 puan alacaktı. Bu sporcunun süresi olan 68:10 ile 46:33 in saniye cinsinden farkı (68 x ) (46 x ) = 1297 saniyedir. Her saniyenin puan değeri 0,211 olduğuna göre 68:10 da gelen sporcu, 46:33 de gelenin aldığı 550 puanın 1297 x 0,211 puan eksiğini, yani 276,333 puan alacaktır. Böylelikle; 43 üncü sporcu 46: Puan (Saniye Sistemine geçiş) 55 inci sporcu 01:08:10 276,333 Puan (Saniye Sistemi) 70 inci sporcu 01:30:00 0,211 Puan (Saniye Sistemi) 71 inci sporcu 01:38:40 0 Puan (parkur tamamlama süresi olan 1,5 saati geçmiştir.) Gerek standard sapmalı puan sisteminde, gerekse saniye sisteminde, puan değerleri hesaplama sırasında gerçek değerler olarak alınır, ancak ilan edilirken virgülden sonra 3 haneye yuvarlanır. 14 yaş ve altı yaş gruplarında puanlama Milli takıma esas olmayan 14 yaş ve daha küçüklerde diskalifiye süresi içinde gelen tüm sporculara yukarıdaki saniye sistemi, birinci gelenin puanı 1000 puan olacak şekilde uygulanır. 3. Önem Katsayısı: Her yarışın bir önem katsayısı vardır ve bu katsayı Oryantiring Federasyonu tarafından belirlenir. Standard sapmalı puan sisteminde uygulanacak önem katsayıları kademe yarışlarında 1 (ortalama dereceye verilecek puan 1000), Türkiye Şampiyonasında 1.05 (ortalama dereceye verilecek puan 1050) ve özel yarışlarda en çok 0.1 (ortalama dereceye verilecek puan 100 puan) olarak alınacaktır. Atatürk ü Anma Yarışı Özel Yarış statüsünde kabul edilir. Ferdi puanlamada önem katsayısı en fazla 0.1 olarak alınır. 4. Puanlamada tasnif dışı yarışan sporcuların durumu: Her yarışta ferdi puanlama, Türkiye Oryantiring Federasyonu lisansına sahip sporcular arasındaki sıralamaya göre yapılacaktır. Lisansı olmayan konuk sporcular veya özel statüde yarışanlar puanlama için uygulanan formülde hesaba katılmaz, sıralamada yer almaz. 5. Ferdi ülke sıralama sistemi: a. Sporcunun yarışma sezonu içindeki kademe yarışlarından aldığı en kötü iki puanı tasnif dışı tutulur (Sporcu herhangi bir yarışa katılmamış veya katıldığı bir yarışta diskalifiye olmuşsa 0 (sıfır) puan alacaktır. En kötü iki yarıştan kasıt; katılmadığı veya katılıp diskalifiye olduğu yarışlardan aldığı 0 (sıfır) puan/puanlar dâhil en kötü iki yarışıdır). Ancak Türkiye Şampiyonasında aldığı puanlar, kademe yarışlarında aldığı puanlardan düşük olsa dahi tasnife alınır. Sporcu Teknik Kurul un uygun göreceği mazereti dolayısıyla Türkiye Şampiyonasına katılamaz ise bu durumda sporcunun Türkiye Şampiyonasında alamadığı puanlar yerine kademelerdeki en kötü iki derecesi silinmeden tüm dereceleri alınır. 22

23 b. Sporcunun ülke puanı; en düşük iki kademe yarışındaki puanları atıldıktan sonra kalan kademe yarışlarında, Türkiye Şampiyonasında ve katılmışsa özel yarışlarda aldığı puanların toplamıdır. Sporcunun ülke sıralamasındaki yeri, bu toplam puana göre belirlenir ve ilan edilir. Bir sporcu için örnek puan hesabı aşağıda sunulmuştur. Sporcunun bir yarışma sezonu içinde aldığı puanlar şöyle olsun: 1 inci Kademe 1. gün 1088 Puan 1 inci Kademe 2. gün 990 Puan 2 nci Kademe 1. gün 925 Puan 2 nci Kademe 2. gün Diskalifiye 0 Puan 3 üncü Kademe 1. gün 691 Puan 3 ünci Kademe 2. gün 770 Puan 4 üncü Kademe 1. gün 821 Puan 4 üncü Kademe 2. gün 797 Puan 1 inci Özel Yarışta 120 Puan 2 inci Özel Yarışta Katılmadı 0 Puan 3 üncü Özel Yarışta 110 Puan 4 üncü Özel Yarışta 88 Puan Türkiye Şampiyonası 1. gün Türkiye Şampiyonası 2. gün 670 Puan 1156 Puan Sporcunun toplam puanı şöyle hesaplanır: Kademe yarışları arasında en kötü iki puanı (yukarıdaki örnekte 3 üncü kademe 1. gün ve diskalifiye olduğu 2 nci kademe 2. gün) hesaplamaya alınmaz. Diğer tüm puanları toplanır. Bu örnekte, sporcu Türkiye Şampiyonası 1. gününde en düşük puanı (670 puan) almış olmasına rağmen bu puanı silinmez. Çünkü silinecek puanlar yalnızca kademe yarışlarında aldığı puanlardan en kötü iki tanesidir. Özel yarışmalardan toplanacak puanlar 200 ü geçemez. Dolayısıyla bu sporcu özel yarışlardan topladığı puanlar = 318 olmasına rağmen 200 olarak alınır. Bu durumda bu sporcunun ülke puanı: Kademe yarışmalarından en kötü ikisi atılarak: =5391 Özel yarışmalardan topladığı 338 puanın en fazla 200 ü alınarak: 200 Türkiye Şampiyonasından aldığı puanlar aynen alınarak: =1826 Bu sporcunun ülke sıralamasındaki puanı: Toplam 7417 olacaktır. c. 14 yaş ve altı kategorilerde, sporcular Bölge yarışlarında elde ettikleri puanların en kötü bir tanesi silinir ve 3 yarışın puan toplamı easa alınarak Bölge yarışlarına katılacaklar belirlenir. Grup yarışları ve Türkiye Şampiyonası yarışları, Bölge yarışlarında aldıkları puanlar dikkate alınmadan kendi içinde puanlanır ve sıralamalar yapılır. Türkiye Şampiyonasında aldıkları puanlar, sporcuların sezon sonu sıralamasını belirlemeye esas puanları olarak kabul edilir. Bölge ve Grup yarışlarında almış oldukları puanlar sezon sonu sıralamasında dikkate alınmaz. 6. Takım puanlama sistemi: a. Takımlar için ülke sıralamasına puan veren yarışlar: (1) Kademe yarışları, (2) Türkiye Şampiyonası. b. Yarışmalarda takım puanları her bir gün için ayrı ayrı hesaplanır. Her bir gün için takımların o gün yarışan sporcularından; erkek takımlarında ilk 4, kadın takımlarında ise ilk 3 sıradaki sporcularının 23

24 puanları toplanarak o gün için takım puanı belirlenir. Her bir gün için takımların o gün yarışan ve yarışmayı diskalifiye olmadan tamamlayan sporcularından; erkek takımlarında ilk 4, kadın takımlarında ise ilk 3 sıradaki sporcularının puanları toplanarak o gün için takım puanı belirlenir. Takımların ülke sıralaması, kademe yarışmalarında ve Türkiye Şampiyonasında aldıkları puanların toplamına göre oluşur. 14 yaş ve altı kategorilerinde yarışan takımların, Türkiye Şampiyonasında aldıkları puanlar esas alınır. Örnek: E18 kategorisinde yarışan X takımının aldığı toplam puanlar şöyle olsun: 1 inci kademe 1. gün 3880 puan 1 inci kademede 2. gün 3830 puan 2 nci kademe 1. gün 3920 puan 2 nci kademe 2. gün yalnızca 3 sporcusu tamamladı, takım 0 puan diskalifiye 3 üncü kademe 1. gün 3690 puan 3 üncü kademe 2. gün 2880 puan 4 üncü kademe 1. gün katılmadı 0 puan 4 üncü kademe 2. gün 3500 puan Türkiye Şampiyonası 1. gün 4400 puan Türkiye Şampiyonası 2. gün 4500 puan Toplam: puan Takımlar için en kötü iki yarışın göz ardı edilmesi söz konusu olmadığından kademe yarışları ve Türkiye Şampiyonası yarışlarından alınan puanların hepsi hesaba katılır. Takım sıralamasına dâhil olmak için o takımın kademe yarışmaları ile Türkiye Şampiyonası yarışmalarının toplam sayısının en az yarısında sıfırın üzerinde takım puanı almış olması gerekir. Takım puanlarının eşitliği halinde, takımların Türkiye Şampiyonasında aldıkları toplam puanına bakılır. İyi olan takım önde kabul edilir. Onlar da eşitse bir önceki kademe yarışının toplam puanına bakılır. Türkiye Şampiyonası sonrası yapılan takım tasnifinde genel toplamda ilk üçe giren takımlara kupa verilir. Kademe yarışmalarında takım tasnifinde sıralamaya giren takımlara kupa verilmez. 24

25 KAYAKLA ORYANTİRİNG YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI EK - 3 Genel özellikler Kayakla oryantiring, Kuzey Disiplini (mukavemet / koşu kayağı) stili kullanılarak yapılır. Harita üzerinde işaretli, pist üzerinde farklı genişlik ve kayılabilirlik özelliklerine sahip olacak biçimde açılan yol ve patikalar üzerinde yapılır. Kayakla oryantiring parkurlarını koşarak oryantiring parkurlarından ayıran en önemli özellikler aşağıda belirtilmiştir: 1. Parkurlarda mesafeler iki şekilde verilir: a. Koşarak oryantiringde olduğu gibi kuş uçuşu mesafe verilir. Ancak ve ancak ayak üzerinde geçilemeyecek çit, kaya seti, yasak bölge v.b. unsurların etrafından dolaşıldığı varsayılarak mesafe bunu dikkate alacak şekilde değiştirilir. b. İzlenmesi muhtemel en kısa rotanın uzunluğu olarak verilir. 2. Tırmanma, izlenmesi muhtemel en kısa rota üzerindeki tırmanma olarak alınır. Toplam tırmanma, izlenmesi muhtemel en kısa rotanın % 6 sını geçmemelidir. 3. Tüm hedefler, harita üzerinde gösterilmiş patika ve yollar üzerinde yer alır. Kayakla oryantiringde hedefler için kontrol tanımı kullanılmaz. 4. Harita üzerinde hedefler, sıra numarası hedef numarası formatında (2-34 gibi) verilir. 5. Hedef noktaları çok dik inişler üzerinde bulunmamalıdır. 6. Kayakla oryantiringde yarışmacı bazı hedeflere koşarak / yürüyerek gidebilir. Ancak kayak, baton ve kayak ayakkabılarını yanında taşımak zorundadır. 25

26 EK - 4 BİSİKLETLE ORYANTİRİNG YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 1. Harita özellikleri: Bisikletle Oryantiring yarışmaları, IOF tarafından bisikletle oryantiring için belirlenen harita sembollerinin (ISMTBOM2010) kullanıldığı haritalarla yapılır. Bisikletle oryantiring haritalarını koşarak oryantiring haritalarından ayıran en önemli özellikler şunlardır: a. Patika ve yollar, arazideki belirginliklerine göre değil, zeminin bisiklet sürülebilirliği yönünden değerlendirilir. Patika ve yollar, sürülebilirden zor sürülür veya sürülemeze kadar dört kademede değerlendirilir ve bunu göstermek üzere IOF tarafından belirlenen özel semboller kullanılır. b. Bitki örtüsü sembolleri açık alan (açık sarı), orman (beyaz), sık orman veya çalılık (açık yeşil) olmak üzere sadece üç çeşittir. c. Koşarak oryantiring haritalarında % 100 siyah kullanılan bina, insan yapımı nesne, kaya gibi sembollerin tümü % 70 gri ile gösterilir. Binalara sınırlayıcı hat çizilmez. Bisikletle oryantiring haritalarında % 100 siyah ile gösterilen yalnızca patikalardır. ç. Yol üzerinde devrilmiş ağaç, bariyer gibi geçişi engelleyecek nesneler magenta çentik ile, geçilmesi yasak yollar magenta zikzak ile gösterilir. d. Harita ölçeği kısa mesafe için 1:5000, 1:7500 veya 1:10000, Orta Mesafe ve Bayrak Yarısı için 1:10000 veya 1:15000, Uzun mesafe için ise 1:15000 veya 1:20000 dir. e. Harita mümkün olduğunca A4 boyutunda olmalıdır. Her durumda harita, parkurun, tüm rota seçimleriyle birlikte sığacağı boyuttan daha büyük olmamalıdır. 2. Parkurlar: Bisikletle oryantiring parkurlarını koşarak oryantiring parkurlarından ayıran en önemli özellikler aşağıda belirtilmiştir: a. Parkurlarda mesafeler koşarak oryantiringde olduğu gibi kus uçuşu değil, izlenmesi muhtemel en kısa rotanın uzunluğu olarak verilir. Benzer şekilde tırmanma da izlenmesi muhtemel en kısa rota üzerindeki tırmanma olarak alınır. b. Harita üzerinde hedefler, sıra numarası hedef numarası formatında (2-34 gibi) verilir. Haritada ayrıca hedefin kontrol tanımı yer almaz. c. Eğer hedef çemberinin merkezinin bulunduğu noktadaki özellikler, hedefin tam olarak yerine ilişkin olarak sporcuyu yanıltacak unsurlar taşıyorsa (duvarın iç kösesi mi yoksa dış kösesi mi gibi) hedef çemberinin tam merkezi, kırmızı bir nokta konarak belirginleştirilebilir. Bu hedefler için çok gerekiyorsa kontrol tanımı da verilebilir. ç. Bisikletle patikadan ayrılarak araziye girmenin serbest olup olmadığı yarışma öncesinde katılımcılara duyurulur. Bununla birlikte, araziye girmek serbest olsa dahi parkur, en hızı rotanın araziden değil, yoldan gidilmesini gerektirecek şekilde düzenlenmelidir. d. Varış noktasından 200 metresi, çekilen şeritlerle belli edilir. Bu son 200 metre boyunca güzergâh mümkün olduğunca düz olmalı, sert dönüşler içermemeli ve en az 5 metre eninde olmalıdır. Varış noktası, mümkünse tehlike yaratacak aşırı hızı törpüleyecek biçimde, hafif eğimli bir arazinin yukarısında yer almalıdır. Varış noktasından itibaren sporcuların birikim yaratmadan dağılabilecekleri genişçe bir alan bulunmalıdır. 3. Yarışmacının uyması gereken kurallar: Bisikletle Oryantiring yarışmalarında IOF Bisikletle Oryantiring yarışma kuralları geçerli olacaktır. Buna göre: a. Yarışmacı bisikletinden asla ayrılamaz. Zemin uygun değilse bisikletten inilebilir, itebilir veya omuza alabilir, ancak parkurun her noktasına bisikletiyle gitmek zorundadır. Bunun denetlenebilmesi için hedef noktalarında gerekli önlemler Tertip Kurulunca alınır ve yarışma öncesinde katılımcılara duyurulur. 26

27 b. Bisikletle yolun sağından gidilir, önde gidenin solundan geçilir. Yokuş çıkmakta olan, yokuştan inene yol vermek zorundadır. Araç trafiğinin bulunduğu yollarda Karayolları Trafik Kanunu na göre hareket edilir. c. Etkinlik süresince uygun kask takılması zorunludur. Bisikletin bakımlı ve etkinliğe uygun olduğunu sağlamak, sporcunun sorumluluğundadır. Gerekiyorsa çıkıs öncesinde hakemler, bisikletin uygunluğunu test ederek yarışmacının çıkış almasına engel olabilir. ç. Sporcuların bisikletleri için anahtar, pompa, yedek iç lastik, lastik tamir kiti v.b. taşımaları serbesttir. Sporcu parkur sırasında bisikletinin tamiriyle ilgili gerekebilecek araç gereci, kendinde yoksa bir başka sporcudan sağlayabilir, ancak parkur dışından yardım almak yasaktır. d. Sporcu varışa, yarışmaya başladığı kadro ile gelmelidir. e. Yol üzerinde yolu bastan basa kapatan devrilmiş ağaç ya da insan yapımı bariyer vb varsa haritada kırmızı çentik ile gösterilir. Burada geçiş serbest olup işaretleme, sporcuyu uyarmaktan ibarettir. Parkur planlayıcı tarafından girilmesi yasaklanan yollar basından itibaren kırmızı zikzak ile gösterilir. Bu yollara girenler diskalifiye edilir. 27

28 EK - 5 PATİKA ORYANTİRİNGİ YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI 1. Genel özellikler: a. Patika Oryantiringi, süreye değil, haritayı okuyup yorumlama becerilerine dayandığından bedensel engellilerin de katılımına uygun oryantiring türüdür. Bedensel engelliler elektrikli veya motorsuz tekerlekli sandalye kullanabilir. Gerektiğinde organizasyon tarafından sağlanan refakatçi de kullanabilir. Refakatçi sporcuya eslik ederek fiziksel hareketliliğine yardımcı olur ancak herhangi bir yorumda bulunamaz. b. Araziyi kat etme, hedefleri bulma ve değerlendirme yönünden diğer oryantiring türlerinden (koşarak, kayakla ve bisikletle oryantiring) faklıdır. Genel özellikler aşağıda belirtilmiştir: 1) Haritada hedef çemberinin içinde kalan bölge, sporcu güzergâhtan ayrılmadan kolaylıkla görebileceği konumdadır. Hedef çemberi içinde kalan bölgeye arazide A, B, C, D, E harfleriyle gösterilen 5 ayrı hedef bayrağı asılır. Bu bayraklardan yalnızca biri, hedef noktasını doğru olarak göstermektedir. Sporcu bu 5 bayraktan hangisinin hedef noktasını gösterdiğini belirler ve pasaportuna isler. Bu 5 hedeften hiçbirinin doğru olmadığı da mümkündür. Sporcu bu durumda Hiçbiri / Sıfır seçeneğini işaretleyecektir. 2) Parkurda ayrıca, karar verme süresinin tutulduğu süreli hedefler bulunur. Bu hedefler sporcuya çıkışta verilen harita üzerinde işaretli değildir. Bu hedeflere gelindiğinde sporcuya sadece bu bölgeyi gösteren bir harita verilir ve karar için geçirdiği süre kaydedilir. 3) Genel değerlendirme, süreye değil, puan hesabına dayalıdır. a) Parkur planlayıcı, her hedef için 3 dakika, kat edilecek her 100 metre için de 3 dakika Hesabıyla bir parkur tamamlama azami süresi belirleyecektir. Eğim, hava koşulları, güzergâh zemini gibi etmenler göz önüne alınarak bu süre Tertip Kurulu tarafından artırılabilir. Parkur tamamlama azami süresi katılımcılara yarışma başlamadan açıklanır. b) Parkuru süresi içinde tamamlayamayan yarışmacı geç geldiği her 5 dakika için 1 puan kaybeder. Parkuru süresi içinde tamamlayan sporcu için zaman, kazanmasını etkileyen bir faktör değildir. c) Her bir doğru saptanmış hedefin değeri 1 puandır. ç) Süreli hedeflerde 60 saniye içinde verilmiş doğru yanıtın değeri 1 puandır. Süreli hedeflerde her yanlış yanıt için yarışmacının toplam süresine 60 saniye eklenir. 60 saniye içinde doğru yanıt verilemezse sonrasında verilen yanıt sayılmayacağı gibi yarışmacının süresine 120 saniye eklenir. d) Yarışmacılar puanlarına göre sıralanır. Aynı puana sahip iki yarışmacı sıralamada aynı dereceye sahip olur, varış sürelerine bakılmaz. 2. Harita özellikleri: a. Patika oryantiringinde arazi, sporcunun tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek, gerektiğinde resmi görevlilerden yardım alarak veya almayarak parkuru verilen azami süre içinde tamamlayabileceği nitelikte seçilmelidir. b. Haritada kullanılan semboller Koşarak Oryantiring ile aynıdır. Ölçek 1:4000 veya 1:5000 olacaktır. 3. Parkur özellikleri: a. Parkur uzunluğu, çıkış noktasından varışa kadar izlenecek yolun uzunluğu olarak alınır ve 3500 metreyi geçmemelidir. Tırmanma, yol boyu en fazla %14 olacak, bu azami tırmanma da 20 metreyi geçmeyecektir. Yolu dik kesen eğim, hiçbir noktada %8 i geçmeyecektir. b. Tekerlekli sandalyenin rahatlıkla geçemeyeceği derecede dar veya bozuk zeminli patikalar herkese yasak olmalı ve arazide de şeritlerle işaretlenmelidir. 28

29 4. Hedef noktaları Hedef noktalarının seçiminde dikkat edilecek unsurlar aşağıda belirtilmiştir: a. Hedef noktasını gösteren bayrak, harita üzerinde tam olarak gösterilmiş bir özelliğe asılmalıdır ve doğru yanıt, araziye ne taraftan bakıldığından bağımsız olarak tartışma götürmez olmalıdır. b. Hedef noktası civarında harita, hangi açıdan bakılırsa bakılsın sporcunun arkasında kalan kısım dahil, arazi özelliklerini tam olarak yansıtmalıdır. c. Hedef bayrağının seçilerek pasaporta işleneceği karar noktası arazide işaretli olmalı, ancak haritada işaretli olmamalıdır. Tekerlekli sandalyede oturan birinin karar noktasından araziye baktığında karar vermesine etki edecek tüm özellikleri açıkça görebilmesi gerekir. Ayakta durabilen veya daha yüksek bir noktaya tırmanabilen sporcu avantaj sağlamamalıdır. Karar noktasından itibaren bayrakların bulunduğu bölgeye daha fazla yaklaşmak yasaktır ve bunu belirtmen için şerit çekilmelidir. ç. Karar noktasından bakıldığında hedef bayraklarının tümü en az üçte bir oranında görünür olmalıdır. d. İki hedef bölgesi birbirine yakın olup birinin hedef bayraklarının diğerinin karar noktasından görünüyor olması durumunda iki bölgeyi birbirinden ayırmak üzere araziye şerit çekilmelidir. e. Hedef bayraklarının A dan E ye işaretlemesi, derinlik farkı gözetilmeksizin soldan sağa doğru yapılır. Bayrakların tümü eşit yükseklikte (genel eğilim yerden 50 cm dir ) asılmış olmalıdır. 29

30 EK 6 BAYRAK YARIŞI DÜZENLEME VE UYGULAMA ESASLARI Bayrak yarışması takım yarışması olup; 1. Bayrak takımı birden fazla sporcudan oluşur. Kulüpler her kategoride en fazla iki takımla yarışabilirler. 2. Bayrak Yarışmasında takımların ilk sporcuları için toplu çıkıs verilir. Takımlar son sporcuların bitiriş sırasına göre sıralanır. 3. Bayrak yarışma parkurları, aynı kategorideki takımların toplamda aynı kontrol noktalarını koşacakları şekilde düzenlenir. 4. Bayrak yarısındaki bayrak değişimi, sporcuların birbirine teması ile gerçekleşir 5. Baş Hakem, yarışma zamanın uzamasını dikkate alarak, takımların çıkış almamış iki ve/veya üçüncü sporcularına yeni bir toplu çıkış verebilir. Bu şekilde çıkış verilen takımların toplam dereceleri iyi olsa bile normal şekilde çıkış alan takımlardan sonra sıralanır. 6. Hakemler değişim alanına yaklaşan sporcuları duyursalar da, sekli ve zamanlaması doğru bayrak değişimi yapmak sporcuya aittir. 7. Bayrak yarısında; takım sporcularından birinin diskalifiye olması halinde o takımın diğer sporcularına çıkış verilmez. 8. Özel yarışma statüsünde olan Bayrak Yarısı ferdi ve takım ülke sıralamasına puan vermez. 9. Kulüpler, kadın ve erkek sporculardan karma takım oluşturarak erkek kategorisinde yarışabilirler. Karma takımlar takım tasnifine dâhil edilmez ve kupa ve madalya alamazlar. 10. Bayrak yarışmasına katılan takımlar yarışma süresince takım kadrolarını değiştiremezler. 11. İki gün yapılan bayrak yarışmalarında, iki gün toplamına göre derecelendirme yapılır. Takımların puan eşitliğinde 2 nci günü önde bitiren takım ön sırada yer alır. 30

31 EK 7 Etkinliğin adı: Yöre: 1. İtirazın içeriği YARIŞMA SONUÇ İTİRAZ FORMU Tarih: İmza: Ad, soyad: Saat: Tarih: Kulübü: Görevi: Yarışma Teknik Kurulu nun gerekçeli kararı İmza: Ad, soyad: Saat: Tarih: Görevi: Yarışma Teknik Kurulu kararı temyizinin içeriği İmza: Ad, soyad: Saat: Tarih: Kulübü: Görevi: Jürinin gerekçeli kararı İmza: Ad, soyad: Saat: Tarih: Görevi: 31

32 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU MİLLİ TAKIM SEÇME VE MİLLİ TAKIMA SEÇİLME YÖNERGESİ EK 8 Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı Türkiye Oryantiring Federasyonu nun koşarak oryantiring dalında milli takım aday sporcu havuzunun oluşturulması, milli takım kampına davet edilecek sporcuların belirlenmesi ve milli takım asıl sporcu kadrosunun seçilmesinde uygulanacak kıstasları belirlemektir. Kapsam Madde 2. Bu yönerge, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen, katılan sporcuların ülkeleri adına koşarak oryantiring dalında yarışacakları yarışmalarda Uluslararası Oryantiring Federasyonu nun belirlediği yaş kıstasları çerçevesinde 16, 18, 20 ve 21 yaş kategorilerinde Türkiye adına yarışacak kadın ve erkek sporcuları kapsar. Milli Takım Aday Havuzu Madde 3. (1) Türkiye Oryantiring Federasyonu nun o sezon için Madde 2 de belirtilen kategorilerin her biri için, kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere bir Milli Takım Aday Havuzu vardır. Türkiye Oryantiring Federasyonu nun Yarışma Takviminde yer alan ve Türkiye adına yarışmaya katılması öngörülen Milli Takım asıl kadrosu, Milli Takım Aday Havuzu nda yer alan sporcular arasından seçilir. (2) Sezonun başında bir önceki sezonun yarışlarındaki başarı göz önüne alınarak, sezon içinde de Federasyonun yarışma takviminde yer alan her bir yarıştaki performansları değerlendirilerek Madde 2 de belirtilen her kategori için Milli Takım Aday Havuzu Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından, Antrenörler Kurulu nun görüşleri alınarak Teknik Kurul kararı ile ilan edilir. Her kategori için Milli Takım Aday Havuzu nun oluşturulmasında alt kategorilerdeki sporcular da değerlendirilir. (3) Milli Takım Aday Havuzu nun belirlenmesinde sporcunun yarışmalardaki performansının yanı sıra Milli Takım Antrenörlerinin, Kulüp antrenörünün sporcunun teknik gelişimine ilişkin görüşleri ile uyumu, disiplini, sportmenliği ile ülkeyi temsiline ilişkin görüşleri de değerlendirmeye alınır. (4) Milli Takım Aday Havuzu nun belirlenmesinde sporcunun yarışmalardaki genel performansının yanı sıra sürat yarışlarındaki performansı, harita okuma becerisi, uzun mesafe yarışlarındaki dayanıklılığı gibi sporcuya özel performans kriterleri de göz önüne alınır. Milli Takım Kampına Çağrılma Madde 4. (1) Milli Takım Asıl Kadrosunun belirlenmesinde Milli Takım Kampı na çağrılmış olmak esastır. (2) Milli Takım Kampına katılacak sporcular Milli Takım Aday Havuzu nda yer alan sporcular arasından, hazırlık yapılacak yarışın niteliği ve yarış kapsamındaki kategoriler göz önüne alınarak Antrenörler Kurulu nun önerileri ve Teknik Kurul kararı ile belirlenir ve ilan edilir. (3) Havuzdan her kategoride kaçar sporcunun kampa çağrılacağının belirlenmesinde, yarışta Milli Takım ın kaçar kişiden oluşacağı, Federasyon bütçe olanakları göz önüne alınarak yarışa kaç sporcunun katılmasının öngörüldüğü, yarışın teknik içeriği dikkate alındığında o içeriğe yatkın havuzdaki toplam sporcu sayısı dikkate alınır. (4) Milli Takım Kampına çağrılıp da mazeret bildirmeksizin kampa katılmayan sporcu, Milli Takım Aday Havuzundan çıkarılır ve o sezon bir daha Milli Takım Kampına çağrılmaz. Milli Takım Kampına çağrılıp da mazereti ne olursa olsun katılmayan sporcu, o yarış için Milli Takım Asıl Kadrosu na alınmaz. Milli Takım Kampı Sporcu Değerlendirme Kriterleri Madde 5. (1) Milli Takım Kampında adaylar, koşu, dayanıklılık ve oryantiring becerileri olmak üzere her üç dalda yaş kategorilerine uygun sınırlar çerçevesinde değerlendirilir. 32

33 (2) Koşu performansının değerlendirilmesinde aşağıdaki asgari kriterler uygulanır: Kategori Test Mesafesi Beklenen Derece E21 K21 E20 K20 Test m Test m Test m Test m Test m Test m Test m Test m 38 altı altı 30 altı 20 altı 27 altı 18 altı 21 altı 13 altı E/K18 ve E/K16 12 dakika Cooper testi Sonucu yaş grubuna göre en az Çok iyi olmalıdır. Yukarıdakilerin yanı sıra Milli Takım Antrenörlerinin uygun göreceği farklı koşu kriterleri de uygulanabilir. Sporcuların kamp süresince performansları ve gelişimleri izlenir ve kayıt altına alınır. (3) Oryantiring becerileri (harita okuma, hızlı karar verme, kondisyona göre en uygun rotayı seçme) konusundaki performansının değerlendirilmesinde: a) Sporcunun, Milli Takım Kampı nda IOF standartlarından düzenlenecek i) en az 2 Uzun Mesafe ii) en az 2 Orta Mesafe iii) en az 1 Sürat parkurundaki ayrı ayrı performansı b) Sporcunun, sezon içinde yer aldığı yarışlarda yarışma tipine göre ayrı ayrı performansı c) Milli Takım Kampı sırasında düzenlenecek harita okuma, rota belirleme teorik eğitim seansları sırasındaki performansı dikkate alınır. (4) Sporcuların Milli Takım Kampı na katılmadan en fazla 10 gün önce yaptıracakları kardiovasküler ölçümler, genel sağlık testi ile Milli Takım Kampı sırasında yapılacak sağlık testleri sonuçları da dikkate alınacaktır. Sağlık durumu yarışmaya elverişli olmayanlar Milli Takım Asıl Kadrosuna alınmayacaktır. (5) Milli Takım Asıl Kadrosu ve uygun görüldüğü kadar yedekleri, Sezon içi yarışlardaki başarısı 40 puan üzerinden Koşu performansı 20 puan üzerinden Oryantiring parkur performansı 30 puan üzerinden (Kamp sırasında koşulan parkurlar) Disiplin, uyum ve motivasyon 10 puan üzerinden değerlendirilerek Milli Takım Antrenörü tarafından hazırlanan liste, Antrenörler Kurulu ve Teknik Kurul un görüşlerine sunulur. Yapılacak ortak değerlendirmede o yarış için Milli Takım Asıl Kadrosu ile Milli Takım Yedek Kadrosu kesinleştirilir. Bütçe olanakları ölçüsünde yarışmaya öncelikle Milli Takım Asıl Kadrosunun tamamı, olanaklar elverdiğince de Milli Takım Yedek Kadrosundaki sporcular yarışmada yer alırlar. Kadrodaki sıralamayı esas almak üzere yarışmaya götürülecek sporcu sayısı Federasyon Yönetim Kurulu nun kararı ile belirlenir. 33

34 YARIŞMA ORGANİZASYON ŞEMASI VE GÖREV BÖLÜMÜ EK-9 1. BÖLÜM: SORUMLULUKLAR I. Federasyon Alt Kurullarının sorumlulukları Etkinliklerde aşağıdaki kurullar öncelikli olarak görev alır: a) Harita Kurulu yörenin keşfi, arazinin uygunluğu, çizilecek alanın belirler ve haritacının görevlendirilmesini onaya sunar b) Teknik Kurul yarışma talimatını hazırlar. Burada yarışma tipleri, kategoriler, puanlama, harcırah ve yarışma kayıt ve uygulama takvimine ilişkin hususlar yer alır. c) Organizasyon Kurulu Etkinlik Direktörünü ve organizasyonda görevli olacak personele ilişkin önerilerini belirler. Hakemlik belgesi olmayıp uzmanlıklarına binaen görevlendirilecekler için Yönetim Kurulu nun onayını alır. Organizasyonda varsa gönüllülerin koordinasyonunu yapar. d) MHK Yarışma Başhakemini, parkur planlayıcı ve tüm diğer hakemlerin görevlendirmelerini yapar. e) Eğitim Kurulu yarışmalarda yerel halka oryantiringi tanıtımını sağlar. İlk parkuru olacaklara yaşlarına uygun kısa eğitim verir. Yarışmaya paralel eğitim seminerleri düzenler. f) Sağlık Kurulu yarışmada kullanılacak ilkyardım kitlerinin içeriğine ilişkin öneride bulunur. II. Ana görevlilerin sorumlulukları Yarışmalarda ana görevliler şunlardır: a) Organizasyonun tamamından sorumlu Etkinlik Direktörü, b) Organizasyonun idari kısmından sorumlu Organizasyon Sorumlusu, c) Yarışmanın kurallara uygun yapılmasından sorumlu Başhakem, d) Eğer yarışma IOF onaylı bir yarışma ise (WRE, Dünya Kupası, vb) yarışmanın IOF nin bu tür yarışlar için koyduğu standartlara uygunluğunu denetleyen Etkinlik Danışmanı Bu ana görevliler, ekteki işbölümü planında görev tanımı yapılan yardımcı personel ile birlikte görevlerini yerine getirirler. Etkinlik Direktörünün sorumlulukları: a. Etkinliğin genel olarak düzenlenmesi aşamalarını denetlemek: i. Gerekli resmi izinlerin alınması ii. Basın ve protokolün davet edilmesi, basın toplantısı vb iii. Tüm ekip ve sporcuların ulaşımının sağlanması iv. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin koordinasyonu v. Arenanın düzeni vi. Pankart, afiş vb görsel malzemenin yaptırılması ve asılması vii. Yerel halkın etkinlikten haberdar olması, katılımın teşviki b. Gerek katılımcıların, gerekse civar halkın aşağıdaki hususları dikkate alarak güvenliğini sağlamak: i. Etkinliğe ulaşımda araç ve yaya trafiği açısından güvenliğin sağlanmış olduğunu denetlemek, ii. Acil durumda parkurun çeşitli noktalarına ulaşımın nasıl olacağının acil durum haritalarında gösterildiğini, bu haritaların hazır edilip gereği gibi çoğaltıldığını denetlemek, iii. Etkinlikte görevli tüm bireylerin acil durumda ne yapacaklarını önceden biliyor olduklarını denetlemek, iv. Parkur toplama zamanına kadar gelmeyen sporculara erişimin/arama-kurtarma çalışmalarının nasıl yapılacağının belirlenmiş olduğunu önceden denetlemek, v. Tüm etkinlik süresince parkur toplanana kadar yerinde bulunmak. 34

35 Başhakemin sorumlulukları: a. Federasyon Genel Yarış Talimatı ile IOF kurallarının aynen uygulanmasını sağlamak, b. Parkur planlayıcıların Parkur Kontrolörü ile iletişimini denetlemek, c. Parkur toplama zamanına onay vermek, d. Çıkış hakemlerinin her birinin görevlerini biliyor olduklarını, sporcuyu nasıl, ne şekilde yönlendireceklerini veya nelere müdahale edip etmeyeceklerini biliyor olduklarını denetlemek, e. Daha acemi sayılabilecek küçük yaş gruplarıyla Açık kategorisindekilerin, kaybolduklarını düşündüklerinde ne yapacaklarını bildiklerinden emin olmak, gerekiyorsa Eğitim Kurulu ndan işbirliği istemek, f. Varışa gelenlerle çıkış alanların bilgisayar hakemlerince eşleştirilmiş olduğunu denetlemek, parkurdan dönmeyenler olması halinde bunun parkurun toplanmasıyla nasıl bağdaştırılabileceğini, Parkur Planlayıcı ile birlikte saptamak ve buna göre arama-kurtarma çalışmalarını başlatmak, g. Parkurda olabilecek kazalara ilişkin kurtarma çalışmalarını planlamak ve uygulanmasını sağlamak, h. Tüm etkinlik süresince parkur toplanana kadar yerinde bulunmak. Parkur Kontrolörünün sorumlulukları: a. Parkur planlayıcıya yol göstericilik yaparak parkurların mümkün olduğunca erken hazır edilmesini sağlamak, b. Parkurları, güvenlik, nitelik, zorluk derecesi, hedef yerleri ve gerekli ekipman, şans faktörleri ve haritanın doğruluğu açısından kontrol etmek, bunu yaparken de uygun gördüğü parkurları koşarak mesafe açısından uygunluğunu kontrol etmek c. Haritanın doğruluğunu kontrol etmek ve gerekiyorsa güncelleme ya da yeniden çizme süreçlerini gözlemlemek, d. Hedef bilgi tanımlarının hedef noktalarını doğru olarak tanımladığını kontrol etmek, e. Çıkış alanını, harita alma noktasını, hedef noktalarını ve varış alanının yerlerinin uygunluğunu kontrol etmek ve etkinliğin yapılacağı gün de bunların doğru yerde olmasını sağlamak, f. Tüm etkinlik süresince parkur toplanana kadar yerinde bulunmak. 2. BÖLÜM: YARIŞMANIN PLANLANMASI VE SEYRİ ETKİNLİKTEN 2 AY ÖNCE Parkur Kontrolörü 1. Parkur planlayıcı ile iletişime geçin ve genel olarak hangi parkurların planlanacağını belirleyin. 2. Güvenlik faktörlerini tartışın ve alınacak önlemleri birlikte belirledikten sonra gerekecek özel yönlendirme vb işaretler veya emniyet güçlerinden yardım istenecekse Etkinlik Direktörüne bildirildiğini kontrol edin 3. Haritanın uygunluğunu denetleyin. Haritada güncelleme gerekiyorsa bunların yapılmasını sağlayın ve etkinlikten en az 3 hafta öncesinde haritanın eksiksiz olmasını sağlayın. Etkinlik Direktörü 1. Yöredeki Federasyon İl Temsilcisi ile iletişime geçin, konaklama, yerel yönetim desteği, yerelde tanıtım, medya ve protokol konularını görüşerek olanakları belirleyin. ETKİNLİKTEN 2 HAFTA ÖNCESİNDEN Parkur Kontrolörü 1. Parkur Planlayıcı ile parkurların, hedef yerlerinin ve güvenlik önlemlerinin üzerinden gidin. 2. Güvenlik açısından gerekiyorsa şeritlenecek bölgelerin, duyuruların, yönlendirmelerin, levhaların hazırlandığını kontrol edin. 3. Hedef bilgi tanımlarını kontrol edin. 35

36 4. Mastır haritaların (All Controls) doğru olduğunu, çoğaltılacak her haritanın doğru olduğunu, çoğaltılmadan önce denetleyin. ETKİNLİK GÜNÜ Etkinlik Direktörü 1. Trafik yönlendirme işaretlerinin yerine yerleştirilmesini sağlayın. 2. Etkinliğin güvenliğini sağlayacak birimler ile sağlık görevlilerinin görev başında olduğunu kontrol edin. 3. Gerekiyorsa Başhakem e etkinliğin güvenliği açısından aldığınız önlemleri aktarın ve onun da konuya hakim olmasını sağlayın. 4. Etkinlik bitiminde yerleştirilmiş yönlendirme levhalarını toplatın. Parkur Kontrolörü 1. Hedeflerin yerleştirilmesini denetleyin (mümkünse bunu bir gün öncesinden tamamlayın) Başhakem 1. Çıkış hakemlerinin görevlerini bildiklerini denetleyin. 2. Çıkış ve varışın organize olduğunu denetleyin, yardıma ihtiyaç olup olmadığına bakarak gerekiyorsa takviye sağlayın. 3. Yarışma sırasında ve sonrasında parkur toplanana kadar gelebilecek itirazları değerlendirmek üzere hazır bulunun. 4. Yarışta olabilecek gecikmeleri de dikkate alarak parkurun toplanması konusunda Bilgisayar Sorumlusu ve Parkur Planlayıcı ile iletişimde bulunun ve toplanma anına birlikte karar verin. 5. Parkur, gelmeyen sporcularla ilgili tüm önlemler alınana kadar toplanmamalıdır. Gerekiyorsa arama kurtarma çalışmalarının başlatılmasına karar vermek Etkinlik Direktörü ile Başhakemin ortaklaşa vereceği karardır. ETKİNLİĞİN İPTALİ Yarışma günü Etkinliğin ertelenmesi veya iptaline Etkinlik Direktörü ve Başhakem birlikte karar verir. Hava koşullarının sporcular açısından tehlike yaratacağı düşünülürse etkinlik iptal edilmelidir. Hava koşulları olumsuz, ancak tehlikeli olmayacağına karar verilirse sporcuların hava koşullarına uygun giyinmiş olmaları şartı aranabilir. Etkinliğin ertelenmesi veya iptaline ilişkin karar, en geç o sabah 07:30 a kadar alınmalı ve tüm birimlere + sporculara duyurulmalıdır. 36

37 37

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 8. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI OSMANİYE BÜLTEN 1

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 8. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI OSMANİYE BÜLTEN 1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 8. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI OSMANİYE BÜLTEN 1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 8. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 12. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 12. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 12. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI BÜLTEN 1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 12. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG

Detaylı

BÜLTEN 1 20 ARALIK 2015 / KONYA

BÜLTEN 1 20 ARALIK 2015 / KONYA TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 7. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI BÜLTEN 1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 7. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT YAŞ GRUPLARI BÖLGESEL YARIŞ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Oryantiring federasyonu faaliyet alanında bulunan

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu talimatın amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 3. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 3. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 3. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG YARIŞMASI BÜLTEN 1 TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALT GRUPLARI 3. BÖLGE 1. KADEME BÖLGESEL ORYANTİRİNG

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU SAYI : TOF/463 07/04/2015 KONU : Gelibolu Barış Kupası ve Türkiye Oryantiring Şampiyonası Yarışma Talimatı... GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE.. SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA 1. YARIŞMANIN TANIMI:

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI

YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU YÜZME MÜSABAKALARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- (1)Talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek yüzme yarışmalarının

Detaylı

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ: 14/12/2012 KARAR NO: 72 TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU ESKRİM TEKNİK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Denizli Aquatlon yarışları 01-02 Kasım 2014 tarihinde Denizli Pamukkale

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 12/01/2013 2 / 19 Uygulama Tarihi 12/01/2013

Detaylı

VE ALTI GRUBU 10.BÖLGE ORYANT

VE ALTI GRUBU 10.BÖLGE ORYANT TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 14 YAŞ VE ALTI GRUBU 10.BÖLGE ORYANTİRİNG 1.KADEME YARIŞMASI 20 ARALIK 2015 / MALATYA (Adıyaman - Bingöl Elazığ Erzincan Malatya Tunceli) YARIŞMA TERTİP KURULU Başkan: Tekin

Detaylı

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF ANTRENÖRLÜK AKREDİTASYON VE VİZE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; yüzme, atlama, senkronize yüzme ve açık su dallarında; Müsabakalarda, Kamplarda,Antrenmanlarda,

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖDÜL TALİMATI Amaç MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; ulusal ve uluslararası atletizm yarışmalarında üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri, teknik direktörleri

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU SAYI : TOF/868 14.04.2017 KONU : Patika -O Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı.. SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞIN TANIMI: a. nun 2016-2017 yılı faaliyet programında

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÖDÜL TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, spor

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YARIŞMA TALİMATI

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YARIŞMA TALİMATI YarıĢmanın Adı Durgunsu Kano Türkiye Kupası YarıĢma Talimat No DS/01 YarıĢmanın Tarihi 04 06 Ağustos 2017 YarıĢmanın Yeri Eskişehir Tekne Sınıfları

Detaylı

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI

MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN TALİMATI TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU VETERAN YARIŞMA TALİMATI Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, Masa Tenisi ile ilgilenen 40 yaş ve üzeri sporcuların bu spora olan ilgilerinin

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU GENEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 1. Bu talimatın amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen ve yapılmasına izin verilen

Detaylı

2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR

2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR 2013 YILI BÜYÜKLER JUDO LİGLERİNDE UYGULANACAK KURAL VE ESASLAR 1- Büyükler Ligin de 15 yaş ve üzeri sporcular yarışacaktır. Büyükler Ligi 2 ligden oluşmaktadır. a) Süper Lig : Federasyonun belirlediği

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI

2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI 2012-2013 HENTBOL FEDERASYONU GENÇLER LİGİ MÜSABAKALRI İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V RESMİ GÖREVLİLER.6

Detaylı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU SAYI : TOF/415 02 Mart 2016 KONU : MTB-O Masterlar Dünya Kupası 2. Serisi, Bisiklet -O Kapadokya Kupası ve 1.Kademe Yarışma Talimatı... SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIŞIN

Detaylı

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ

HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ 2015-2016 HENTBOL FEDERASYONU YILDIZLAR LİGİ MÜSABAKALARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI..2 BÖLÜM II TAKVİM VE PROGRAM.5 BÖLÜM III STATÜ...5 BÖLÜM IV KADROLAR VE SPORCULAR.6 BÖLÜM V

Detaylı

Okul Sporları Gençler İl Birinciligi YARIŞMA PROGRAMI

Okul Sporları Gençler İl Birinciligi YARIŞMA PROGRAMI 2015-2016 Okul Sporları Gençler İl Birinciligi Yarışmanın Adı : OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ Doğum Tarihleri : 1998-1999 (B Kategorisi) 2000-2001 (A Kategorisi) Yarışmanın Yeri : Mersin Olimpik

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 KULÜPLER ARASI ÇOCUKLAR, YILDIZLAR VE GENÇLER TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Çocuklar, Yıldızlar ve Gençler Takım Şampiyonasının

Detaylı

2014 2015 OKUL SPORLARI YÜZME İL BİRİNCİLİKLERİ

2014 2015 OKUL SPORLARI YÜZME İL BİRİNCİLİKLERİ 2014 2015 OKUL SPORLARI YÜZME İL BİRİNCİLİKLERİ YARIŞMA ADI: OKUL SPORLARI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ (2000 1999 1998 1997) YARIŞMA TARİHİ VE YERİ: 7 8 OCAK 2015 / BURHAN FELEK YÜZME HAVUZU SON BİLDİRİM TARİHİ:

Detaylı

ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI ODTÜ OPEN 2016 BÜLTEN 1

ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI ODTÜ OPEN 2016 BÜLTEN 1 ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI ODTÜ OPEN 2016 BÜLTEN 1 Organizasyon Yarışmalar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Orienteering ve Navigasyon Takımı tarafından 2- gün, 2-etap şeklinde 7-8 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu müsabaka kuralları

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ALANYA AQUATLON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ YARIŞ TALİMATI

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ALANYA AQUATLON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ YARIŞ TALİMATI TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ALANYA AQUATLON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNALİ YARIŞ TALİMATI Federasyonumuzun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Alanya Aquatlon Şampiyonası Yarışı 16 Ekim Pazar günü Antalya-Alanya

Detaylı

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI. Amaç, Kapsam, Dayanak

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI. Amaç, Kapsam, Dayanak SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ANALİG UYGULAMA TALİMATI Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER DRAGON BOT ŞAMPİYONASI

FATİH BELEDİYESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER DRAGON BOT ŞAMPİYONASI YARIŞMA BÜLTENİ FATİH BELEDİYESİ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER DRAGON BOT ŞAMPİYONASI Kategoriler : Kısa Mesafe 200m Açık Yer Yarışma Takım Ekipman : Balat Şair Nedim Parkı, Haliç Sahili-Fatih : Her takım en az

Detaylı

MİNİK m. 1 Tur 300 m. 1 Tur. MİNİK m. 1 Tur 625 m. 1 Tur. MİNİK m. 1 Tur m.

MİNİK m. 1 Tur 300 m. 1 Tur. MİNİK m. 1 Tur 625 m. 1 Tur. MİNİK m. 1 Tur m. ANTALYA AQUATLONU YARIŞMA TALİMATI Türkiye Triatlon Federasyonunun 2017 faaliyet takviminde yer alan ANTALYA AQUATLONU 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde ANTALYA da yapılacaktır. YARIŞ BİLGİLERİ KATEGORİLER

Detaylı

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul Türkiye Yüzme Federasyonu Pazar Sok. No:11/A Anadoluhisarı / Istanbul / TURKEY +90 216 332 41 56 +90 216 332 41 55 Genel Bilgiler MÜSABAKA

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI Mayıs Selçuk Üniversitesi/KONYA

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI Mayıs Selçuk Üniversitesi/KONYA TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 02-03 Mayıs 2017 Selçuk Üniversitesi/KONYA YARIŞMA BÜLTENİ 1/2 YARIŞMA TERTİP KURULU Başkan : Nasuh Evrim ACAR (Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını temsilen)

Detaylı

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI VE PROGRAMIDIR

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI VE PROGRAMIDIR TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI VE PROGRAMIDIR 1- MÜSABAKA ADI : Yaz Biatlonu Ferdi Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Türkiye Kupası Yarışmaları 2- MÜSABAKA TARİHİ : 25 26 Ekim 2014

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI Amaç 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde bulunan dallarda ulusal ve uluslararası faaliyetlerde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ORYANTİRİNG BRANŞ TALİMATI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ ORYANTİRİNG BRANŞ TALİMATI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun

Detaylı

TÜRKİYE TRATLON FEDERASYONU KONYA AQUATLON FİNALİ YARIŞLARI

TÜRKİYE TRATLON FEDERASYONU KONYA AQUATLON FİNALİ YARIŞLARI TÜRKİYE TRATLON FEDERASYONU KONYA AQUATLON FİNALİ YARIŞLARI Federasyonumuzun 2015 faaliyet programında yer alan Konya Aquatlon yarışları 3 Ekim 2015 tarihinde Konya da icra edilecektir. Akuatlon yarışları

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ESKRĐM TEKNĐK TALĐMATI. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ESKRĐM TEKNĐK TALĐMATI. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 05/01/2010 KARAR NO: 42 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ESKRĐM TEKNĐK TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının

Detaylı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Yarışma Yönergesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Yarışma Yönergesi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Yarışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Uluslararası Bedensel Engelliler Atıcılık Federasyonu

Detaylı

EĞİRDİR SPOR TOTO TRİATLON TÜRKİYE FİNALİ VE KÜÇÜKLER AQUATLON YARIŞ TALİMATNAMESİ (TÜM KATEGORİLER PUANLIDIR)

EĞİRDİR SPOR TOTO TRİATLON TÜRKİYE FİNALİ VE KÜÇÜKLER AQUATLON YARIŞ TALİMATNAMESİ (TÜM KATEGORİLER PUANLIDIR) EĞİRDİR SPOR TOTO TRİATLON TÜRKİYE FİNALİ VE KÜÇÜKLER AQUATLON YARIŞ TALİMATNAMESİ (TÜM KATEGORİLER PUANLIDIR) Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Eğirdir Triatlon ve Küçükler Aquatlon

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2014-2015 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2014-2015 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2014-2015 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ Amaç MADDE 1- Bu Statü, Türkiye Hokey Federasyonunca 2014-2015 Sezonu düzenlenecek olan Kadınlar ve Erkekler Türkiye Açık Alan

Detaylı

BALIKESİR AQUATLONU YARIŞ TALİMATNAMESİ (YAŞ GURUPLARI HARİÇ TÜM KATEGORİLER, SADECE KÜÇÜKLER KATAGORİSİ PUANLI )

BALIKESİR AQUATLONU YARIŞ TALİMATNAMESİ (YAŞ GURUPLARI HARİÇ TÜM KATEGORİLER, SADECE KÜÇÜKLER KATAGORİSİ PUANLI ) BALIKESİR AQUATLONU YARIŞ TALİMATNAMESİ (YAŞ GURUPLARI HARİÇ TÜM KATEGORİLER, SADECE KÜÇÜKLER KATAGORİSİ PUANLI ) Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Balıkesir Aquatlon Yarışı 24 Ağustos2014

Detaylı

www.taf.gov.tr TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI

www.taf.gov.tr TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 04-07 ŞUBAT 2016 ERDEMLİ / MERSİN YARIŞMA REGLEMANI HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI atıcılık yarışmaları 04-07 ŞUBAT 2016 tarihleri

Detaylı

YARIŞMA TERTİP KURULU

YARIŞMA TERTİP KURULU YARIŞMA TERTİP KURULU Başkan: Tekin ÇOLAKOĞLU Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Kurul Üyeleri: Mustafa BOZBEY, Nilüfer Belediye Başkanı Süleyman ŞAHİN, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

Detaylı

BÜLTEN-3- TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 2.KADEME HATAY ORYANTİRİNG YARIŞMASI ARALIK 2015/HATAY YARIŞMA TERTİP KURULU

BÜLTEN-3- TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 2.KADEME HATAY ORYANTİRİNG YARIŞMASI ARALIK 2015/HATAY YARIŞMA TERTİP KURULU TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 2.KADEME HATAY ORYANTİRİNG YARIŞMASI 26-27 ARALIK 2015/HATAY BÜLTEN-3- YARIŞMA TERTİP KURULU Başkan: Tekin ÇOLAKOĞLU Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Kurul üyeleri:

Detaylı

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU 2016 Alanya Yaş Grupları Triatlon Yarışması

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU 2016 Alanya Yaş Grupları Triatlon Yarışması TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU 2016 Alanya Yaş Grupları Triatlon Yarışması YARIŞ BİLGİLERİ: Federasyonumuzun 2016 faaliyet takviminde yer alan Alanya Triatlon yarışları 15-16 Ekim tarihleri arasında Alanya

Detaylı

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli

08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli 2015 TÜRKİYE PİRAT LİGİ 5.Etap Karamürsel Yelken Kulübü Pirat Kupası 08-09 Ağustos 2015 Karamürsel/Kocaeli Yarış İlanı 2015 Türkiye Pirat Ligi 5.Etap Karamürsel YK Pirat Kupası, Türkiye Yelken Federasyonu

Detaylı

24-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+

24-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ İZNİK TRIATLON YARIŞ TALİMATNAMESİ (GENÇLER HARİÇ TÜM KATEGORİLER PUANLI ) Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Sprint Mesafe İznik Triatlon Yarışı 29 Haziran2014 Pazar günü İznik de

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI

2015-2016 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ ÖZEL SPORCULAR BRANġ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI

ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI ANKARA ALTYAPI BASKETBOL LİGİ YARIŞMA TALİMATI 1. Amaç Bu talimatın amacı, Ankara Altyapılarında yer alan takımlara ve oyunculara tecrübe kazandırmak üzere Ankara Altyapı Basketbol Ligi tarafından düzenlenecek

Detaylı

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI

T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U. YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI T Ü R K İ Y E K İ C K B O K S F E D E R A S Y O N U YAYIN ve MÜSABAKA İZİN TALİMATI TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU YAYIN VE MÜSABAKA İZİN TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE

Detaylı

Son Liste Bildirimi : Müsabakadan 10 gün önce Yıldızlar Kategorisi için 2 Aralık 2013 saat 17:00

Son Liste Bildirimi : Müsabakadan 10 gün önce Yıldızlar Kategorisi için 2 Aralık 2013 saat 17:00 MERVE TERZİOĞLU YILDIZLAR TÜRKİYE KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI Müsabaka Yeri : TYF Tozkoparan Yüzme Havuzu İstanbul Müsabaka tarihi : (YILDIZLAR) 12-15 Aralık 2013 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün

Detaylı

Talep edilmekte ise düzenleyicinin önerisi (*) : Yarışmaya ait internet sitesinin adresi. Başlama tarihi:

Talep edilmekte ise düzenleyicinin önerisi (*) : Yarışmaya ait internet sitesinin adresi. Başlama tarihi: EK-1 Yarışmanın adı Yarışmanın türü ÖZEL YARIŞMA DÜZENLEME BAŞVURU FORMU Yerel ( ) Ulusal ( ) Uluslararası ( ) WRE ( ) Ülke sıralamasına puan etkisi Talep edilmektedir ( ) Talep edilmemektedir ( ) Talep

Detaylı

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU CİMNASTİK YARIŞMA TALİMATI

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU CİMNASTİK YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU CİMNASTİK YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; Cimnastik Yarışmalarının, Cimnastik Federasyonu ile F.I.G. kurallarına

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI 22 ARALIK 2016 1 TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU GÖREV YOLLUK VE HARCIRAH TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU KAYAKLA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 5 6 MART 2016/SARIKAMIŞ ...BÜLTEN

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU KAYAKLA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 5 6 MART 2016/SARIKAMIŞ ...BÜLTEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU KAYAKLA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI 5 6 MART 2016/SARIKAMIŞ...BÜLTEN 1-2... TERTİP KURULU: Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı: Doç. Dr. Tekin ÇOLAKOĞLU Etkinlik Direktörü:

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU GÖREV YOLLUK HARCIRAH TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği mahalli,

Detaylı

İZMİR DUATLONU YARIŞMA TALİMATI

İZMİR DUATLONU YARIŞMA TALİMATI İZMİR DUATLONU YARIŞMA TALİMATI Federasyonumuzun 2015 faaliyet programında yer alan İzmir Duatlonu 07-08 Mart 2015 tarihinde İzmir ilinde İnciraltı Kent ormanı mevkiinde yapılacaktır. İZMİR DUATLONU (PUANLI)YARIŞMA

Detaylı

HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonu nda yapılacaktır.

HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN Erdemli Atış Poligonu nda yapılacaktır. TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI 03-06 ARALIK 2015 ERDEMLİ / MERSİN HAVALI SİLAHLAR ATATÜRK KUPASI atıcılık yarışmaları 03-06 ARALIK 2015 tarihleri arasında MERSİN

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9.

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9. TENİS AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

MÜSABAKA KURALLARI: ve talimatları çerçevesinde gerçekleşecektir.

MÜSABAKA KURALLARI: ve talimatları çerçevesinde gerçekleşecektir. MÜSABAKA TARİHİ : 12-16 Ağustos 2015 MÜSABAKA YERİ : ENKA yüzme havuzu İstinye/İstanbul MÜSABAKA TEKNİK TOPLANTISI : 11 Ağustos 2015 Saat: 16:00 Müsabakaların yapılacağı havuz MÜSABAKA KATILIM YAŞI : Bayan

Detaylı

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 12-15 Temmuz 2012 İSTANBUL. Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 12-15 Temmuz 2012 İSTANBUL. Türkiye Yüzme Federasyonu Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 12-15 Temmuz 2012 İSTANBUL Türkiye Yüzme Federasyonu Pazar Sok. No:11/A Anadoluhisarı / Istanbul / TURKEY +90 216 332 41 56 +90 216 332 41 55 Tarih 12-15 Temmuz 2012

Detaylı

TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI

TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI TYF HALİT NARİN KUPASI OPTIMIST OPTIMIST JUNIOR - LASER STANDART LASER RADIAL LASER 4.7 18 24 MAYIS 2015 ORHANİYE MUĞLA YARIŞ İLANI Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 yılı Faaliyet Programı nda yer alan

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2013-2014 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2013-2014 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ 1 TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 2013-2014 SEZONU AÇIK ALAN HOKEYİ SÜPER LİG STATÜSÜ Amaç MADDE 1- Bu Statü, Türkiye Hokey Federasyonunca 2013 2014 Sezonu düzenlenecek olan Kadınlar ve Erkekler Türkiye Açık

Detaylı

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu

Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) Ağustos 2011 İstanbul. Türkiye Yüzme Federasyonu Türkiye yaz yüzme şampiyonası (50m) 10-14 Ağustos 2011 İstanbul Türkiye Yüzme Federasyonu Pazar Sok. No:11/A Anadoluhisarı / Istanbul / TÜRKİYE +90 216 332 41 56 +90 216 332 41 55 Genel Bilgiler MÜSABAKA

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ YARIŞMA ADI BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU SON BAŞVURU TARİHİ 18 Ocak 2016 DÜŞÜNME SÜRESİ 2015 2016 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 23 Ocak 29 Ocak 2016 YERİ Manavgat/ANTALYA 90

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI 15. YIL ETKİNLİKLERİ

ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI 15. YIL ETKİNLİKLERİ ODTÜ ORIENTEERING VE NAVİGASYON TAKIMI 15. YIL ETKİNLİKLERİ Uzun mesafe yarışı, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Ülke Sıralamasına Puan Verecek Özel Yarışma olarak kabul edilmiştir. Organizasyon

Detaylı

2016 Turkcell Açık Yaş Yüzme Şampiyonası (25m)

2016 Turkcell Açık Yaş Yüzme Şampiyonası (25m) 2016 Turkcell Açık Yaş Yüzme Şampiyonası (25m) Müsabaka Yeri : Tozkoparan / ISTANBUL Müsabaka tarihi : 22-25 Aralık 2016 Teknik Toplantı : 21 Aralık 2016 Saat 14:00 te Müsabaka havuzunda. Katılım Yaşı

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

MARMARİS DUATLONU YARIŞMA TALİMATI

MARMARİS DUATLONU YARIŞMA TALİMATI MARMARİS DUATLONU YARIŞMA TALİMATI Türkiye Triatlon Federasyonu 2017 faaliyet planında yer alan Marmaris Duatlonu 4-5 Mart tarihlerinde Marmaris te yapılacaktır. YARIŞ BİLGİLERİ KATEGORİLER DOĞUM TARİHLERİ

Detaylı

24-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ 1TUR YÜZME, 4 TUR BİSİKLET,2 TUR KOŞU 750m.Yüme,20km.Bisiklet 5km. Koşu

24-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ 1TUR YÜZME, 4 TUR BİSİKLET,2 TUR KOŞU 750m.Yüme,20km.Bisiklet 5km. Koşu İSTANBUL-( Kartal- Dragos ) TRIATLON YARIŞI TALİMATI (GENÇLER,ELİTLER,ADAY ELİTLER VE YAŞ GURUPLARI PUANLI SPRİNT MESAFE) Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan Sprint Mesafe İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası takım şampiyonasının düzenlenmesini, idari ve teknik

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

: Müsabakadan 10 gün önce Gençler ve Açık Yaş için saat 9 Aralık 2013 saat

: Müsabakadan 10 gün önce Gençler ve Açık Yaş için saat 9 Aralık 2013 saat ÜNSAL FİKİRCİ GENÇLER VE AÇIKYAŞ TÜRKİYE KISA KULVAR YÜZME ŞAMPİYONASI Müsabaka Yeri : TYF Tozkoparan Yüzme Havuzu İstanbul Müsabaka tarihi : GENÇLER ve AÇIK YAŞ 19-22 Aralık 2013 Teknik Toplantı : Müsabakalardan

Detaylı

KONYA DUATLONU TÜRKĐYE FĐNALĐ VE KÜÇÜKLER AQUATLONU

KONYA DUATLONU TÜRKĐYE FĐNALĐ VE KÜÇÜKLER AQUATLONU KONYA DUATLONU TÜRKĐYE FĐNALĐ VE KÜÇÜKLER AQUATLONU YARIŞ TALĐMATI Federasyonumuzun 2014 faaliyet programında yer alan Konya Duatlon Türkiye finali ve küçükler Aquatlon yarışları 12 Ekim 2014 Pazar günü

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÜZME BRANŞ TALİMATI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÜZME BRANŞ TALİMATI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına

Detaylı

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI GENEL KURUL : TÜRKĠYE VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 2. OLAĞAN GENEL KURULU KARAR TARĠHĠ : 08 MART 2009 GÜNDEM MADDE NUMARASI : 22 VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU ÖDÜL VE YARDIM TALĠMATI

Detaylı

HARCIRAH TALİMATI TBF

HARCIRAH TALİMATI TBF TBF 2008 01.10.2008 1 BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde-1.1 Bu Talimatın amacı; Türkiye Binicilik Federasyonu nun düzenlediği ve / veya izin verdiği İl, Ulusal, Uluslar arası yarışma ve turnuvalarda, etkinliklerde

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı