STANDART DOSYA PLANI EKLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANDART DOSYA PLANI EKLER"

Transkript

1 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 1

2 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün koordinasyonunda "Standart Dosya Planı" çalışmaları başlatılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarının kendi "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlamaları, 11/06/2002 tarih ve B.02.0.PPG sayılı yazı ile talimatlandırılmıştır. Ayrıca; tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa kullanılacak olan, kurumların yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerine ait dosya planlarının da Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanması öngörülmüş ve bu çalışma sonuçlandırılarak, Genelge ekinde bulunan "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı" hazırlanmıştır. Söz konusu talimat doğrultusunda "Ana Hizmet Birimlerine İlişkin Dosya Planı"nı hazırlayan kamu kurum ve kuruluşları, bu dosya planlarına "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı da eklemek suretiyle dosya planlarını oluşturmuş olacaklar ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaklardır. Ana hizmet birimlerine ilişkin dosya planlarını henüz hazırlamamış bulunan kurum ve kuruluşlar ise bu yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirecekler, ancak ortak alanlarda belirtilen faaliyetler için "Ortak Alanlara Ait Dosya Planı"nı uygulamaya başlayacaklardır. Belediyeler ve özel idarelerin ana faaliyetlerine yönelik dosya planları İçişleri Bakanlığınca, üniversitelerin ana faaliyetlerine yönelik dosya planları ise Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca en kısa sürede hazırlanarak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek, mezkûr Genel Müdürlükçe onaylanmasını müteakip ortak alanlarla birlikte tüm belediye, özel idare ve üniversitelerde kullanılmaya başlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 2

3 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 3

4 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB / / : Standart Dosya Planı Revizyonu İlgi: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve B.02.0.ARV.0.11.(01) / 0867 sayılı yazısı. Bakanlığımız ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Bakanlığımız ve Bağlı kuruluşları Ana Hizmet Faaliyetlerini kapsayan Süreli Standart Dosya Planı ile adresinde yayınlanan Ortak Alanlara Ait Standart Dosya Planı, Bakanlığımız ve Başkanlığımızın internet adresinde yayınlanmıştı. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nün ilgi yazılarında belirtildiği üzere, Ortak Alanlara Ait Standart Dosya Planında değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler renkli tonda vurgulanarak adresinde yer alan Standart Dosya Planı bölümünde yayınlanmıştır. Standart Dosya Planından sorumlu birimin ve birim idarecilerinin Plan ile ilgili uygulamalarda gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. EK: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yazısı (2 sayfa) Memet ATASEVER Bakan a. Başkan DAĞITIM: A Planı 4

5 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.). Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir. Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, ve sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır. Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar sayısal aralığında numaralandırılmıştır. Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için sayısal aralığı kullanılmıştır. Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen veya sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda ( sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için veya sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir. Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir. Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır. 5

6 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin; Ana 1. Alt 2. Alt 3. Alt 805 Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri Belge Yönetimi Süreli Dosya Planı Kodlama İşlemleri Arşiv Yönetimi Devir-Teslim İşlemleri Ayıklama ve İmha İşlemleri Ayıklama ve İmha Uygunluk Görüşü Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri İnceleme ve Denetleme Arşivlerden Yararlanma 805 Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir. Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek; Sayı :B.02.0.ARV Birim Kodu Dosya No Kayıt No Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir. Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı; veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır. 6

7 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır. Dosya Planlarının ve sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır. Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır. Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde Personel işleri ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda 900 Personel İşleri kodu ile açılacak bir dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900 Personel İşleri adlı bir dosya, sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını ifade etmektedir. Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu 9 ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış Diğer adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır. Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır. Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "" adıyla dosya açılabilecektir. Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir. Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir. 7

8 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir. Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya numarasına, / işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı dosyalar açılması sağlanacaktır. Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod ; (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır. Örnekler; /69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt) /DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya) [54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı [2004/13]: 2004/13 no lu idari dava dosyası [C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç ın Yurt içi Görevlendirmesi [TBAG-719]: TBAG-719 no lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama) /06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgilitbag-719 no lu Tübitak Projesi Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır. Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir. Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir. Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için Genel İşler bölümünde yer alan 020 Olurlar, onaylar kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınalma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma 8

9 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği 020 Olurlar adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir. Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere sorumludur. Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman açılacaktır. Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır. Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ekler yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır. Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", " adı", "yılı" ve varsa Özel Kodu gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır Ek-3. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır. Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak "asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir. Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kont-rolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır. 9

10 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır. Üniversite, belediye ve özel idareler, dosya planlarına yeni konuların ilavesi, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi taleplerini, belediyeler ve özel idareler için İçişleri Bakanlığına; üniversiteler için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Bu kurumların dosya planlarından sorumlu birimlerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi ve bu Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Kurumlar ve Kuruluşlar dosya planlarını web sitelerinde de yayınlayarak, kullanıcıların güncel dosya planını takip etmelerini sağlayacaklardır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan "Ortak Alanlar" ve web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir. 10

11 Revizyon Tarihi 2009 Ek No 1 AD Fas MA Kuzey Mariy an Ad. MP Seysel SC Andorra ABD Virjin Adalaları, VI Fiji FJ Küba CU Sierra Leone SL Afganistan AF Fildişi Sahili CI Lao LA Singapur SG Almanya DE Filipinler PH Lesotho LS Slovakya Cum. SK Amerikan Samoa AS Finlandiya FI Letonya LV Slovenya SI Angola AO Fransa FR Liberya LR Solomon Adalar SB Anguilla AI Fransız Guyanası GF Libya LY Somali SO Antarktika AQ Fransız Polinezyası PF Lihtenştayn LI Srilanka LK Antigua ve Barbados AG Gabon GA Litvanya LT Sudan SD Arjantin AR Gambiya GM Lübnan LB Surinam SR Arnavutluk AL Gana GH Lüksemburg LU Suriye Arap Cum. SY A rub a AW Georgia & Sandwich GS Macaristan HU Suudi Arabistan SA Avustralya AU Gine GN Madagaskar MG Svalbard ve Jan Ma SJ Avusturya AT Gine Bissau GW Makao MO Svaziland SZ Azerbaycan AZ Granada GD Makedonya MK Şili CL Bahama BS Grönland GL Malavi MW Tacikistan TJ Bahreyn BH Guadalup GP Maldiv Adalar MV Tanzanya TZ Bangladeş BD Guam GU Malezya MY Tayland TH Barbados BB Guatemala GT Mali ML Tayvan TW Batı Sahra EH Guyana GY Malt MT Togo TG Belçika BE Güney Afrika ZA Marshal Adalar MH Tokelan TK Belize BZ Gürcistan GE Martinik MQ Tonga TO Benin BJ Haiti HT Mayotte YT Trinidad ve Tobago TT Bermuda BM Heard ve Mcdonald HM Meksika MX Tun us TN Beyaz Rusya BY Hindi stan IN Merkez Afrika Cum. CF Turks ve Caicos Ad. TC Bhutan BT Hırvatistan HR Mısır EG Tuvalu TV Birleşik Arap Emirlik. AE Hollanda NL Moğolistan MN Türkiye TR Birleşik Devletler US Hollanda Antilleri AN Moldavya Cum. MD Türkmenistan TM Birleşik Krallık GB Honduras HN Monako MC Uganda UG Bolivya BO Hong Kong HK Montserrat MS Ukrayna UA Bosna Hersek BA İngiliz Hint Okyanus IO Moris Adalar MU Umman OM Bostvana BW İngiliz Virjin Adalar VG Moritanya MR Uruguay UY Brezilya BR Irak IQ Mozambik MZ Ürdün JO Bruney Darüsselam BN İran IR Namibya NA Vallis Fununa Ada. WF Bulgaristan BG İr l an da IE Nauru NR Vanuatu VU Burkina Faso BF İspanya ES Nepal NP Vatikan Şehir Dev. VA Burma MM İsrail IL Nijer NE Venezüella VE Burundi BI İsveç SE Nijerya NG Vietnam VN Buvet Adası BV İsviçre CH Nikaragua NI Yemen YE Cad TD İtalya IT Niue Adalar NU Yeni Kaledonya NC Cebeli Tarık GI İzlanda IS Norfolk Adalar NF Yeni Zelanda NZ Cezayir DZ Jamaika JM Norveç NO Yılbaşı Adası CX Cibuti DJ Japonya JP Özbekistan UZ Yugoslavya YU Cocos Adalar CC Kamboçya KH Pakistan PK Yunanistan GR Cook Adası CK Kamerun CM Palau PW Zambiya ZM Çek Cumhuriyeti CZ Kanada CA Panama PA Zimbabwe ZW Çin CN Katar QA Papua Yeni Gine PG Danimarka DK Kayman Adalar KY Paraguay PY Doğu Timor TP Kazakistan KZ Peru PE Dominik DM Kenya KE Pitcairn Adası PN Dominik Cumhuriyeti DO Kırgızistan KG Polonya PL Ekvator EC Kırıbatı KI Portekiz PT Ekvodor Gine GQ Kolombiya CO Porto Riko PR El Salvador SV Komor Adalar KM Reunyon RE Endonezya ID Kongo CG Romanya RO Eritre ER Kongo CD Ruanda RW Ermenistan AM Kore KP Rusya Federasyonu RU Estonya EE Kore Cumhuriyeti KR Samoa WS Etiyopya ET Kosta Rica CR San Marino SM Falkland Adalar FK Kuveyt KW Sao Tome ve Principe ST 11

12 Adana 01 Adıyaman 02 Afyonkarahisar 03 Ağrı 04 Amasya 05 Ankara 06 Antalya 07 Artvin 08 Aydın 09 Balıkesir 10 Bilecik 11 Bingöl 12 Bitlis 13 Bolu 14 Burdur 15 Bursa 16 Çanakkale 17 Çankırı 18 Çorum 19 Denizli 20 Diyarbakır 21 Edirne 22 Elazığ 23 Erzincan 24 Erzurum 25 Eskişehir 26 Gaziantep 27 Giresun 28 Gümüşhane 29 Hakkâri 30 Hatay 31 Isparta 32 Mersin 33 İstanbul 34 İzmir 35 Kars 36 Kastamonu 37 Kayseri 38 Kırklareli 39 Kırşehir 40 Kocaeli 41 Konya 42 Kütahya 43 Malatya 44 Manisa 45 Kahramanmaraş 46 Mardin 47 Muğla 48 Muş 49 Nevşehir 50 Niğde 51 Ordu 52 Rize 53 Sakarya 54 Samsun 55 Siirt 56 Sinop 57 Sivas 58 Tekirdağ 59 Tokat 60 Trabzon 61 Tunceli 62 Şanlıurfa 63 Uşak 64 Van 65 Yozgat 66 Zonguldak 67 Aksaray 68 Bayburt 69 Karaman 70 Kırıkkale 71 Batman 72 Şırnak 73 Bartın 74 Ardahan 75 Iğdır 76 Yalova 77 Karabük 78 Kilis 79 Osmaniye 80 Düzce 81 12

13 13

14 İÇERİĞİ GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HUKUK İŞLERİ TEFTİŞ / DENETİM İŞLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER BİLGİ SİSTEMLERİ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ EMLAK VE YAPIM İŞLERİ EĞİTİM İŞLERİ İDARİ VE SOSYAL İŞLER TANITIM VE YAYIN İŞLERİ MALİ İŞLER ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ 14

15 Ana Dosya 1. Alt 2. Alt 3. Alt GENEL İŞLER Süresi Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 01 İç Genelgeler 02 Dış Genelgeler 07 Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler 01 Talimatlar 02 Duyurular 03 Sirkülerler 08 Rehber, Kılavuz 09 Standartlar 020 Olurlar, Onaylar 020 yazışma kodu olmayıp, yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır. 030 Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller 01 Anlaşmalar 02 Sözleşmeler 03 Protokoller 04 Şartnameler 01 İdari 02 Teknik 030 ve alt açılımlarına ait konular bir faaliyetin parçası olarak farklı kodla tanımlanması durumunda birer örneğinin dosyalanmasında yalnızca dosya adı olarak kullanılacaktır. 15

16 040 Faaliyet Raporları 01 Haftalık 02 Aylık 03 Üç Aylık 04 Altı Aylık 05 Yıllık 06 Konsolide 041 Brifingler ve Bilgi Notları 01 Brifingler 02 Bilgi Notları 042 İstatistikler 044 Anketler 045 Görüşler 01 Teknik ve Mesleki 02 Hukuki 03 İdari Mevzuat tasarılarına ilişkin görüşler için de kodu kullanılacaktır. 050 Kurullar ve Toplantılar 01 Kurullar, Senatolar, Meclisler 01 Seçim ve Atama İşleri 02 Davetler ve Gündemler 03 Tutanaklar 04 Kararlar 05 Ödemeler 02 Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni 03 Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları 04 İhtisas Kurulları 05 Konseyler 06 Komite, Komisyonlar 16

17 in alt açılımı, için de aynı usulde uygulanabilecektir Aynı konu numarasını taşıyan birden çok Kurul, Komisyon vb. nin her biri, kurumsal özel bir kodla tanımlanır ve bu özel kodlar köşeli parantez içinde konu numarasının ardından yazılarak, gerektiğinde ayrı dosyalar açılması sağlanır. 051 Bilimsel ve Kültürel Toplantılar 01 Kongre 02 Konferans 03 Şura 04 Sempozyum 05 Seminer 06 Bienal 07 Kurultay 08 Çalıştay 09 Panel 10 Kolokyum 060 Kalite Yönetim Sistemi 01 Kalite El Kitabı 02 Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler 04 Talimatlar 05 Formlar Eğitim Faaliyetleri için bkz. Eğitim İşleri 07 İzleme ve Ölçme İşlemleri 01 Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi) 02 Tetkik İşlemleri 03 İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi) 08 İyileştirme İşlemleri 01 Düzeltici Faaliyetler 02 Önleyici Faaliyetler 09 Bireysel Öneriler 10 Yönetimin Gözden Geçirmesi 11 Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme 17

18 01 Planlama 02 Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi 03 Tasarım ve Geliştirme 04 Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması) 12 Kalibrasyon Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK ÇEVRE SAĞLIĞI Süresi Kodu 100 Toplum Sağlığına Yönelik Çevre Sağlığı (Genel) 101 İklim Değişikliği B A 102 Kirlilik B A 01 Su Kirliliği 01 Gıda Sanayi Atık Suları 02 İçki Sanayi Atık Suları 03 Maden Sanayi Atık Suları 04 Cam Sanayi Atık Suları 05 Tekstil Sanayi Atık Suları 06 Petrol Sanayi Atık Suları 07 Deri Sanayi Atık Suları 08 Selüloz Sanayi Atık Suları 09 Kimya Sanayi Atık Suları 10 Metal Sanayi Atık Suları 11 Endüstriyel Sanayi Atık Suları 12 Evsel Sanayi Atık Suları 02 Hava Kirliliği 03 Toprak Kirliliği 04 Gürültü Kirliliği 05 Elektro Manyetik Kirlilik 103 Atıklarla İlgili İşlemler B A 01 Tıbbi Atıklar 18

19 02 Endüstriyel Atıklar 104 Gayri Sıhhi Müesseseler ile ilgili İş ve İşlemler B A 01 Sınıf Tespiti 02 Sağlık Koruma Bandı 03 Altyapı İşlemleri 105 Biyosidal Ürün ve Ürün Tiplerine Ait İş ve İşlemler 01 Dezenfektanlar B A 01 Üretim İzni 02 Fason İzni 03 İthal İzni 02 Koruyucular B A 01 Üretim İzni 02 Fason İzni 03 İthal İzni 03 Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Ürünler B A 01 Üretim İzni 02 Fason İzni 03 İthal İzni 04 Piyasa Gözetimi ve Denetimi 15 A 15 C 106 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama 01 Eğitimler B A2 02 Sertifikalar B D 03 Şikayet ve kazalar 5 A3 5 C 107 Deterjanlar 01 Üretici Bildirimleri 15 D 02 İthalatçı Bildirimleri 15 D 03 Piyasa Gözetimi ve Denetimi 10 A3 5 C 19

20 108 Kuvvetli Asit Veya Baz İçeren Ürünler 01 Üretici Bildirimleri 15 D 02 İthalatçı Bildirimleri 15 D 03 Piyasa Gözetimi ve Denetimi 10 A3 5 C 109 Hava Aromatize Edici Ürünler Üretici Bildirimleri 15 D İthalatçı Bildirimleri 15 D Piyasa Gözetimi ve Denetimi 10 A3 Diğer 5 C 110 Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddeler Üretici Bildirimleri 15 D İthalatçı Bildirimleri 15 D Piyasa Gözetimi ve Denetimi 15 A3 Diğer 5 C 111 Toksik Madde İçeren Koku Gidericiler B A 01 Üretim İzni 02 Fason Üretim İzni 03 İthalat İzni 04 Piyasa Gözetimi ve Denetimi B C Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünler Üretici Bildirimleri 15 D İthalatçı Bildirimleri 15 D Piyasa Gözetimi ve Denetimi 15 A3 Diğer 5 C Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçaları Üretici Bildirimleri 15 D 20

21 İthalatçı Bildirimleri 15 D Piyasa Gözetimi ve Denetimi 15 A3 Diğer 5 C Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünler Üretici Bildirimleri 15 D İthalatçı Bildirimleri 15 D Piyasa Gözetimi ve Denetimi 15 A3 Diğer 5 C 115 Sularla İlgili İşlemler B A 01 İçme - Kullanma Suları 01 İzleme ve Değerlendirme 02 Sanitasyon 02 Ambalajlı Sular (Kaynak/ İçme/ Doğal Mineralli) 01 Tesis ve İşletme İzni 02 İthal İzni 03 Fason Üretim İzni 04 İzleme ve Değerlendirme 03 Kaplıcalar ve Talassoterapi Merkezleri 01 Tıbbi Endikasyon, 02 Tesis ve İşletme İzni 04 Peloidler 01 Tıbbi Endikasyon 02 Üretim İzni 03 İthal İzni 05 Yüzme ve Havuz Suları 01 İzleme ve Değerlendirme 02 Sanitasyon 116 Oyuncaklar İle İlgili İşlemler 15 A 01 Piyasa Gözetimi ve Denetimi 21

22 01 Denetim 02 Teknik Dosya İncelemesi 03 Numune Alma ve Analiz 04 Standartlar 02 Onaylanmış Kuruluşlarla İlgili İş ve İşlemler 03 RAPEX Değerlendirmesi 04 İdari Yaptırımlar 05 Envanter çalışması 06 Şikayet ve kazalar 15 C 117 Halk Sağlığı Laboratuvarları İlgi işlemler 15 A 01 Halk Sağlığı Laboratuvarları Açma kapama işlemleri 02 Halk Sağlığı Laboratuvarları İzleme ve Değerlendirme 03 Halk Sağlığı Laboratuvarları Yetkilendirme 129 Toplum Sağlığına Yönelik Çevre Sağlığı İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt BULAŞICI VE SALGIN HASTALIKLAR Süresi Kodu 130 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar (Genel) 131 Genişletilmiş Bağışıklama Programı B A 01 Aşı İhtiyacının Belirlenmesi 02 Aşılama 03 Epidemiyolojik Araştırma 04 ASİE 05 Sevk/Dağıtım 06 Tedarik 07 Soğuk Zincir 08 Aşı Uygulama Teknikleri 09 Aşı Kayıt ve Bildirimi 10 Eliminasyon/Eradikasyon 01 Polio Eradikasyon Programı 22

23 02 Kızamık/Kızamıkçık Eliminasyon ve Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı 03 Maternal ve Neonatal Eliminasyon Programı 11 Sorun ve Şikayetler 12 Kontrol Programı 132 Karantina B A 133 Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar B A 01 Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 02 Besin Yoluyla Bulaşan Hastalıklar 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 134 Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 01 Hasta Çevresi 02 Risk Grupları 06 Hastalık Kontrol Programı 135 Zührevi Hastalıklar B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 23

24 02 Sürveyans 03 D86 Sürveyansı 04 Tanı 05 Tedavi 06 Kayıt ve Bildirim 136 Zoonotik ve Paraziter Hastalıklar B A 01 Gıda Kaynaklı ve Bakteriyel Hastalıklar 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 06 Tarama 02 Viral ve Riteksiyel Hastalıklar 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 03 Parazit Hastalıkları 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 04 Hastalık Bulaştıran Vektörler 137 Lepra (Cüzzam) B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Salgın Kontrolü ve Sürveyans 03 Tanı 24

25 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 138 Trahom B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Tanı 03 Tedavi 04 Kayıt ve Bildirim 149 Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla İlgili Diğer İşler B A Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR Süresi Kodu 150 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar (Genel) 151 Kalp Damar Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 152 Solunum Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 153 Metabolik Hastalıklar B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 25

26 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 154 Kan Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 155 Gastro İntestinel Sistem Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 156 Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 157 Kanser B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol Programı 01 Tütün 02 Enfeksiyon 03 Alkol 04 Üreme Faktörleri ve Endojen Hormonlar 05 Ekzojen Hormonlar 26

27 06 Diyet, Obezite, Fiziksel Aktivite 07 Radyasyon 01 İyonlaşltırıcı Radyasyon 02 Ultraviyole Radyasyon ve Güneş Işığı 03 Elektromanyetik Radyasyon 08 Mesleki Maruziyet 09 Çevre Kirliliği 10 Genetik Duyarlılık 11 Tıbbi ve İyatrojenik Kanserler 03 Tarama ve Erken Teşhis 01 Meme Kanseri 02 Serviks Kanseri 03 Kolorektal Kanser 04 Deri Kanseri 05 Prostat Kanseri 06 Ağız Kanseri 04 Tedavi ve Palyatif Bakım Hizmetleri 05 Kayıt ve Bildirim 158 Göz Hastalıkları B A 01 Epidemiyolojik Araştırma 02 Önleme ve Kontrol 03 Tanı 04 Tedavi 05 Kayıt ve Bildirim 159 Deri/Cilt Hastalıkları B A 160 Kaza ve Yaralanmalar B A 161 Yaşlılık B A 162 Özürlülük B A 179 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlarla İlgili Diğer İşler B A 27

28 Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Süresi Kodu 180 Ağız ve Diş Sağlığı (Genel) 181 Oral Diagnoz ve Radyoloji B A 182 Periodontoloji B A 183 Diş Hastalıkları ve Tedavisi B A 01 Konservatif Tedavi 02 Endodonti 184 Ağız-Diş-Çene Cerrahisi B A 185 Protetik Tedavi B A 01 Protetik Diş Tedavisi 02 Çene-Yüz Protetik Tedavi 186 Pedodonti B A 187 Ortodonti B A 199 Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt ORGAN, DOKU VE KÖK HÜCRE NAKLİ Süresi Kodu 200 Organ, Doku ve Kök Hücre Nakli (Genel) 201 Organ Nakli B A 01 Karaciğer Nakli 01 Kadavradan 02 Canlıdan 02 Böbrek Nakli 01 Kadavradan 02 Canlıdan 03 Kalp Nakli 04 Akciğer Nakli 05 Pankreas Nakli 06 İnce Barsak Nakli 28

29 07 Organ Ticareti 202 Doku Nakli B A 01 Kemik İliği Nakli 02 İmmunoloji 01 Doku Tipleme 02 Flowcaytometri 03 Doku Bilgi Bankası 04 Kordon Kanı 05 Kornea 06 Göz Bankası 07 Kas İskelet Sistemi 08 Gönüllü Vericiler 203 Kök Hücre Nakli B A 209 Organ, Doku ve Kök Hücre Nakli İle İgili Diğer İşler B A Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt KAN İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER Süresi Kodu 210 Kan İle İlgili İş ve İşlemler (Genel) 211 Stok Kontrolü 30 A 212 Kan Nakli 30 A 213 Kan Bağışı 30 A 214 Aferez 30 A 01 Tedavi Amaçlı Aferez 02 Bağış Amaçlı Aferez 229 Kan İle İlgili Diğer İş ve İşlemler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI Süresi Kodu 230 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (Genel) 231 Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması 30 A 29

30 01 Kadın Sağlığı 01 Doğum Öncesi Bakım 02 Nutrisyonel Destek Programları 03 Acil Obstetrik Bakım Programı 04 Hastane Doğumları ve Sezaryen 05 Anne Dostu Hastaneler 06 Riskli Gebelikler 07 Doğum Sonu Bakım 08 Kurtarılan Anneler 09 Anne Ölümleri 10 Cinsel Sağlık 11 Yaşlı Üreme Sağlığı 02 Aile Planlaması 01 Aile Planlaması Hizmet Sunumu 02 Üreme Sağlığına Erkek Katılımının Sağlanması 03 Aile Planlaması Yöntem ve Araçları Sevk/Dağıtım 232 Üreme Sağlığı 30 A 233 Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık 30 A 01 Hemoglobinopati 02 Evlilik Öncesi Danışmanlık 234 Bebek, Çocuk ve Ergen Sağlığı 30 A 01 Bebek Sağlığı 01 Yenidoğan Bakımı 01 Yenidoğan Temel Yaklaşımı 02 NRP 03 Yenidoğan Yoğun Bakımı 02 Neonatal Tarama 03 İşitme Taraması 02 Çocuk Sağlığı 03 Ergen Sağlığı 30

31 235 Beslenme 30 A 01 Bebek Beslenmesi 01 Anne Sütü 02 Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları 03 Demir Eksikliği Önleme 04 D Vitamini Eksikliğini Önleme ve Kemik Sağlığını Koruma 05 Tamamlayıcı Beslenme 06 İyot Yetersizliklerini Önleme 02 Çocuk Beslenmesi 236 Bebek Ölümleri 30 A 237 Çocuk Enfeksiyonlerı 30 A 238 Bebek ve Çocuk İzlemeleri 30 A 239 Eğitim Materyali Geliştirme 30 A 240 Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 01 Veri Toplama 10 D 02 Analiz ve Değerlendirme 30 A 10 C 259 Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması İle İlgili Diğer İşler 30 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt RUH SAĞLIĞI Süresi Kodu 260 Ruh Sağlığı (Genel) 261 Koruyucu Ruh Sağlığı 30 A 01 İntihar ve Kriz 02 Risk Grupları 03 Afetler ve Travma 04 Toplum Bilgilendirme/Bilinçlendirme 262 Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon 30 A 01 Çocuk 31

32 01 Tanı 02 Tedavi 03 Rehabilitasyon 02 Ergen 01 Tanı 02 Tedavi 03 Rehabilitasyon 03 Erişkin 01 Tanı 02 Tedavi 03 Rehabilitasyon 04 İzleme ve Değerlendirme 01 Çocuk 02 Ergen 03 Erişkin 263 Epidemiyolojik Çalışmalar 30 A 279 Ruh Sağlığı İle İlgili Diğer İşler 30 A Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt TÜTÜN VE BAĞIMLILIK YAPICI MADDE İLE MÜCADELE Süresi Kodu 280 Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Madde İle Mücadele (Genel) 281 Tütün 30 A 01 Koruyucu-Önleyici Çalışmalar 02 Tütün Bıraktırma 03 İzleme ve Kontrol 282 Alkol 30 A 01 Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi 02 Koruyucu-Önleyici Çalışmalar 03 Tedavi ve İzleme 32

33 283 Madde Bağımlılığı 30 A 01 Koruyucu-Önleyici Çalışmalar 01 Uçucular 02 Opiyatlar 03 Halusinojenler 04 Sentetik Uyuşturucular 02 Tedavi ve İzleme 01 Uçucular 02 Opiyatlar 03 Halusinojenler 04 Sentetik Uyuşturucular 289 Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Madde İle Mücadele (Diğer) 30 A Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİ Saklam a Süresi Saklam a Kodu 290 Adli Tabiplik Hizmetleri (Genel) 291 Adli Muayene ve Rapor 01 Adli nitelikte travma olguları (Genel) 01 Trafik kazası 20 A3 02 İş kazası 20 A3 03 Ateşli silah yaralanması 20 A3 04 Aile içi şiddet 20 A3 05 Çocuk istismarı ve ihmali 20 A3 02 Cinsel saldırı vakaları 01 Çocuk (0-18 yaş) 20 A3 02 Kadın 20 A3 03 Erkek 20 A3 03 Gözaltı muayenesi (Giriş, çıkış, yer değiştirme) 20 A3 04 İşkence iddiası 30 A 05 İntihar 20 A3 06 Adli psikiyatri muayene ve raporları 20 A3 07 Adli toksikoloji raporları 33

34 01 Alkol muayenesi 20 A3 02 Zehirlenme 20 A3 03 Madde bağımlılığı tespiti 20 A3 20 A3 08 Adli genetik/biyolojik inceleme raporları 20 A3 09 Yaş tayini 20 A3 20 C 292 Otopsi, ölü muayenesi 20 A3 01 Otopsi 02 Ölü muayenesi 20 C 293 Dosya üzerinden rapor tanzimi 20 A3 294 Adli kurumların görüş istekleri 20 A3 299 Adli Tabiplik Hizmetleri İle İlgili Diğer İşler 20 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Süresi Kodu 300 Acil Sağlık Hizmetleri (Genel) 301 Ambulans ve Acil Sağlık Araçları 15 D 01 Kara Ambulansı 02 Hava Ambulansı 03 Deniz Ambulansı 04 Acil Sağlık Araçları 302 İl Ambulans Servisi İşleri 15 D 01 Komuta-Kontrol Merkezi 02 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları 319 Acil Sağlık Hizmetleri İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTELER Süresi Kodu 320 Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler (Genel) 34

35 321 Toplum Beslenmesi 15 A 322 Obezite 15 A 323 Fiziksel Aktivite 10 A3 324 Beslenme Araştırmaları 01 Veri Toplama 10 D 02 Analiz ve Değerlendirme 15 A 15 C 339 Beslenme ve Fiziksel Aktivite İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt ZEHİR, ZEHİRLENME VE ZEHİR ARAŞTIRMALARI Süresi Kodu 340 Zehir, Zehirlenme ve Zehir Araştırmaları (Genel) 341 Epidemiyolojik Araştırma 30 A 342 KBRN 30 A 01 Kimyasal 02 Biyolojik 03 Radyoaktif 04 Nükleer 343 Zehir Danışma 10 D 349 Zehir ve Zehir Araştırmaları İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt TANI, KONTROL, DOĞRULAMA VE ANALİZ İŞLERİ Saklam a Süresi Saklam a Kodu 350 Tanı, Kontrol, Doğrulama ve Analiz İşleri (Genel) 351 İlaç/ İlaç Hammaddesi Analizi B D 352 Ara Ürün Analizi B D 353 Tıbbi Cihaz Analizi B D 354 Kozmetik Ürün Analizi B D 355 Hijyenik Malzeme Analizi B D 356 Hemodiyaliz Suyu Analizi B D 357 Zehir Analizi B D 358 Biyokimya Analizi B D 35

36 01 Biyokimya Analizi 02 Hormon 03 Hematolojik Analiz 04 Neonatal Tarama Analizleri 359 Mikrobiyolojik Analiz B D 01 Ürolojik Analiz 02 Serolojik Analiz 03 Kültür Analizi 04 Solunum Patojenleri Analizi 01 Virolojik Analizler 02 Parazit Analizleri 03 Mantar Analizleri 360 Su Analizleri 30 A 01 İçme ve Kullanma Suları 02 Mineralli Sular 03 Kaplıca Suları 04 Yüzey Suları 05 Kaynak Suları 06 Yüzme Suları 07 Deniz Suları 08 Talossoterapi Amaçlı Sular 09 Atık Su Analizleri 01 Gıda Sanayi 02 İçki Sanayi 03 Maden Sanayi 04 Cam Sanayi 05 Tekstil Sanayi 06 Petrol Sanayi 07 Deri Sanayi 08 Selüloz Sanayi 36

37 09 Kimya Sanayi 10 Metal Sanayi 11 Endüstriyel Sanayi 12 Evsel Sanayi 361 Biyosidal Ürün Analizi B D 01 Pestisitler 02 Dezenfektanlar 03 Havuz Kimyasalları 362 Gıda Analizi B D 01 Zehirlenme ve Salgın Hastalık Numune Analizleri 02 Bebek Mamaları Mikrobiyolojik Analizleri 03 Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdaları 04 Tıbbi Amaçlı Bebek Gıdaları 363 Biyolojik Materyal Analizi B D 364 Oyuncak Analizi B D 365 Ambalaj Materyaleri Analizi B D 366 Bilinmeyen Madde Analizi (KBRN) B D 367 Çevre Sağlığı İle İlgili Analizler B D 368 Peloid, Toprak ve Gübre Analizi 30 A 01 Peloid Analizi 02 Toprak Analizi 03 Gübre Analizi 369 Yakıt Analizleri 30 D 01 Katı Yakıt Analizi 02 Sıvı Yakıt Analizi 370 Aşı Analizi B D 371 Serum/Antiserum Analizi B D 37

38 372 Çocuk Araç ve Gereçleri Analizi 30 D 01 Yalancı Emzik Analizi 02 Biberon Analizi 373 Temizlik Maddeleri ve Deterjan Analizi 30 D 399 Tanı, Kontrol, Doğrulama ve Analizle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt HASTA HAKLARI, TIBBİ SOSYAL HİZMETLER VE TEDAVİ YARDIMI Süresi Kodu 400 Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Tedavi Yardımı(Genel) 401 Hasta Hakları 30 A 01 Sağlık Kuruluşu ve Personeli Seçme ve Değiştirme 02 Mahremiyet 03 Reddetme, Durdurma ve Aydınlatılmış Rıza 04 Dini Vecibelerini Yerine Getirme 05 Saygınlık Görme ve Rahatlık 06 Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma 07 Bilgilendirme ve Bilgi İsteme 08 Müracaat Şikayet ve Dava Hakkı 09 Sağlık Hizmetini Güvenli Bir Ortamda Alma 10 Sağlık Hizmetine Erişim 01 Muayene Yapmama 02 Irk, Din, Dil, Cinsiyet Ayrımı 03 Sosyal Güvence 04 Sosyal Statü 05 Özel Gruplar 402 Tıbbi Sosyal Hizmetler 30 A 01 Planlama ve Yapılanma 02 Şahıs dilekçeleri 03 Hasta Grupları 01 Kimsesiz, terk ve mekansız hastalar 02 Engelli (özürlü) hastalar 38

39 03 Sosyal güvencesiz hastalar 04 Yoksul hastalar 05 Aile içi şiddet mağduru kadın ve diğer hastalar 06 İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar 07 Mülteci ve sığınmacı hastalar 08 İnsan ticareti mağduru hastalar 09 Yaşlı, dul ve yetim hastalar 10 Kronik hastalar 403 Tedavi Yardımı 15 A3 01 Yabancı Uyrukluların Tedavi İşlemleri 01 İnsan Ticareti Mağdurları 02 Mülteci ve Kaçaklar 03 Yabancı Uyruklu Hastalar 02 Yurtdışı Tedavi İşlemleri 01 GSS Kapsamında Olanlar 02 GSS Kapsamında Olmayanlar 03 Yurtdışında İzinli/Görevli Olanlar 04 Yurtdışı Tedavi Raporu Onayı 03 "Hastalık-Tedavi Merkezi" Koordinasyonu 04 Alkol ve Madde Bağımlılarının Tedavisi 05 Tutuklu ve Hükümlülerin Tedavisi 15 C 410 Lojistik Hizmetleri 10 D 419 Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Tedavi Yardımla İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt HEKİMLİK, HEMŞİRELİK VE EBELİK HİZMETLERİ Süresi Kodu 420 Hekimlik, Hemşirelik ve Ebelik Hizmetleri 15 D 01 Hekimlik Hizmetleri 02 Hemşirelik Hizmetleri 03 Ebelik Hizmetleri 39

40 Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt SAĞLIK KURUM/KURULUŞLARI Süresi Kodu 430 Sağlık Kurum/Kuruluşları (Genel) 431 Birinci Basamak Resmi B A 01 Toplum Sağlığı Merkezleri 01 AÇSAP 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 02 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KATEM) 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 03 Sıtma Savaş Dispanserleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 04 Verem Savaş Dispanserleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 05 Ulusal Tüberküloz Laboratuarları 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 02 Aile Sağlığı Merkezleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İsim Değişikliği 03 Gezici Sağlık Hizmetleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 40

41 03 İzleme 04 Seyahat Sağlığı Merkezleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 05 Kan Merkezleri 01 Planlama 02 Açma/Kapama 03 İzin/Ruhsat 04 İzleme 432 Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşları B A 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 03 Açma /Kapama 04 El Değiştirme 05 Ünvan Değişikliği 433 İkinci Basamak Resmi B A 01 Planlama 02 Ruhsat/İzin İşlemleri 03 Açma/Kapama 04 Ünite Açama /Kapama 05 Ek bina, Servis İlavesi 06 Yatak Sayısı Artırma 434 İkinci Basamak Özel B A 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 03 Açma /Kapama 04 Ünite Açma /Kapama 05 Ek Bina, Servis İlavesi 06 Yatak Sayısı Artırma 41

42 07 El Değiştirme 08 Ünvan Değişikliği 435 Eğitim Araştırma ve Üniversite Hastaneleri B A 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 03 Açma /Kapama 04 Ünite Açma /Kapama 05 Dal Uzmanlık Servisi Açma/Kapama 06 Ek Bina, Servis İlavesi 07 El Değiştirme 08 Ünvan Değişikliği 09 Yatak Sayısı Artırma 436 Özel Dal Hastaneleri B A 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 03 Açma /Kapama 04 Ünite Açma /Kapama 06 Ek Bina, Servis İlavesi 07 El Değiştirme 08 Ünvan Değişikliği 09 Yatak Sayısı Artırma 440 Tıbbi Laboratuvar işleri B A 01 Tıbbi biyokimya laboratuvarı 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 01 El Değişikliği 02 Unvan Değişikliği 03 Açma/kapama 04 Referans Laboratuvarı 42

43 02 Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 01 El Değişikliği 02 Unvan Değişikliği 03 Açma/kapama 04 Referans Laboratuvarı 03 Tıbbi Patoloji Laboratuvarı 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 01 El Değişikliği 02 Unvan Değişikliği 03 Açma/kapama 04 Referans Laboratuvarı 04 Doku Tipleme Laboratuvarı 01 Planlama 02 Ruhsat İşlemleri 01 El Değişikliği 02 Unvan Değişikliği 03 Açma/kapama 05 Laboratuvar Proje 06 e-laboratuvar 01 Dış kalite değerlendirme (DKD) 02 Laboratuvar tanımlama 449 Sağlık Kurum/Kuruluşları İle İlgili Diğer İşler B C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt HASTA VE HASTANE/POLİKLİNİK İŞLEMLERİ Süresi Kodu 450 Hasta ve Hastane/Poliklinik İşlemleri (Genel) 451 Hasta Dosyası 101 A3 01 Hasta Bilgileri 02 Muayene İşleri 43

44 03 Tıbbi Görüntüleme İşleri 04 Tahlil/Tetkik İşleri 05 Epikriz 452 Yatış İşlemleri 10 D 453 Taburcu İşlemleri 10 D 454 Refakat İşlemleri 10 D 455 Kayıt İşlemleri 30 D 01 Poliklinik Kayıt (İlk Müracaat) 02 Tıbbi Görüntüleme Kayıt 03 Laboratuar Kayıt 469 Hasta ve Hastane/Poliklinik İle İlgili Diğer İşlemler 10 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt HUDUT VE SAHİL SAĞLIK GÜVENLİĞİ Süresi Kodu 470 Hudut ve Sahil Sağlık Güvenliği (Genel) 471 Seyahat Sağlığı 01 Seyahat Sağlığı Hizmetleri 30 A 02 Seyahat Sağlığı Standartlarının Belirlenmesi 30 A 03 Ülke Bilgileri ve Aşı-İlaç Planlaması 30 A 04 Sağlık Danışma 10 D 05 Aşı İşlemleri 10 D 15 C 472 Tele-Sağlık Hizmeti B D 01 Tibbi Danışmanlık 02 Türk Arama Kurtarma Bögesinde Acil Sağlık Hizmeti Koordinasyonu 03 Adalardan Hasta Tahliye İşleri 04 Gemilerden Hasta Tahliye İşleri 473 Deniz Araçları İle İlgili İşler 01 Gemi Geliş Bildirimi İşleri B D 44

45 02 Deniz Sağlık Bildirimi İşlemleri 5 D 03 Gemi Sağlık Kontrolü 5 D 04 Gemi Sağlık Kontrolü Muafiyeti 5 D 05 Gemi Sağlık Sertifikası 5 D 06 Pratika İşleri 01 Transit Pratika 15 A 02 Serbest Pratika 15 D 07 Gemi Sağlık Vizesi 15 A 08 Liman Ziyaretleri 5 D 09 Gemi Sefer Hareketleri 15 D 01 Acente Ceza İşleri 02 Patenta İşleri 10 Gemi Personel Değişikliği 5 D 11 Güverte Jurnal Kayıtları B A 12 Makina Jurnal Kayıtları B D 15 C 474 Hava Araçları ve Limanları İle İlgili İşler 5 D 01 Uçaklara Rezidüel Dezenesktizasyon Belgesi Verilmesi 02 Uçaklardan Genel Deklarasyon Alınması 03 Hava Limanları Sağlık Denetimi 475 Kara Araçları İle İlgili İşler 5 D 476 Gemi Adamları İle İlgili İşler 20 D 01 Sağlık Raporu 02 Sağlık Rapor Kayıtları 477 Dezenfeksiyon, Desensektizasyon, Deratizasyon İşleri 15 A2 01 Yetkilendirme 02 Yetki İptali 03 Yetkili Firma Denetimi 478 Hastane Yetkilendirme İşleri 15 A2 45

46 01 Yetkilendirme 02 Yetki İptali 479 Yurtdışından Gelen Cenazeler 25 D 01 Adli Nitelikli Cenazeler 02 Bulaşıcı Hastalık Taşıyan Cenazeler 480 Gemiden Hasta Çıkarma İşleri 5 D 499 Hudut ve Sahil Sağlık Güvenliği İle İlgili Diğer İşler 15 C Ana Dosya 1.Alt 2.Alt 3.Alt İLAÇ, ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ İŞLERİ Süresi Kodu 500 İlaç, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz İşleri (Genel) 501 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatları İle İlgili İşler B A 01 Başvuru 02 Başvuru Ön İnceleme 01 Eksik Belge 02 Red 03 Kabul 03 Ürün İdari Bilgileri 04 Farmakoloji ve Klinik Bilgiler 01 KÜB - Kullanma Talimatı 05 Üretim Kalite Bilgileri 01 Etkin Madde 02 Bitmiş Tıbbi Ürün 03 Literatür Referansları 06 Klinik Dışı Çalışmalar 01 Çalışma Raporları 02 Literatür Referansları 07 Klinik Çalışmalar 01 Klinik Araştırmalar 02 Pazarlama Sonrası Deneyim Raporları 03 Çalışma Raporları 46

47 04 Literatür Referansları 08 Ruhsat İşlemleri 01 Ruhsat Düzenleme 02 Ruhsat Askıya Alma 03 Ruhsat Değişiklikleri 01 Ruhsat Devri 03 İthal-İmal Geçişleri 04 Ruhsat İptali 05 Varyasyon İşlemleri 01 Ruhsat Şerhi Gerektirenler 02 Ruhsat Şerhi Gerektirmeyenler 06 Ruhsat Süresi Uzatma 09 Satış İzni 01 Başvuru 01 Eksik Belge 02 Red 03 Kabul 10 Numune Analiz İşlemleri 502 Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Ruhsatları ile İlgili İşler B A 01 Başvuru 02 Başvuru Ön İnceleme 01 Eksik Belge 02 Red 03 Kabul 03 Ruhsat İşlemleri 01 Ruhsat Düzenleme 02 Ruhsat Askıya Alma 03 Ruhsat Değişikliği 01 Ruhsat Devri 03 İthal - imal geçişleri 04 Ruhsat süresi uzatma 47

48 05 Ruhsat iptali 06 Varyasyon İşlemleri 01 Ruhsat Şerhi Gerektirenler 02 Ruhsat Şerhi Gerektirmeyenler 04 Ruhsatlandırılmış Ürünün Piyasaya Çıkış Beyanı 05 Numune Analiz İşlemleri 06 Ürün İdari Bilgileri 07 Farmakoloji ve Klinik Bilgiler 01 KÜB - Kullanma Talimatı 08 Üretim Kalite Bilgileri 01 Etkin Madde 02 Bitmiş Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün 03 Literatür Bilgileri 09 Klinik Öncesi Çalışmalar 01 Çalışma Raporları 02 Literatür Bilgileri 03 Uzman Raporları 10 Klinik Çalışmalar 01 Çalışma Raporları 02 Literatür Bilgileri 03 Uzman Raporları 04 Pazarlama Sonrası Deneyim Raporları 503 Aşı-Serum Üretimi ve Deney Hayvanları Üretim Araştırma B A 01 Aşı Üretimi 02 Serum Üretimi 01 Antivenom 02 Antitoksin 03 Antiserum 04 Normal Serum 03 Deney Hayvanları Üretim Araştırma 01 Üretim 48

49 02 Test 504 İlaç ve İlaç Hammaddeleri İthalat Kontrol ve Kayıt İşleri 20 D 01 Bitmiş Tıbbi Ürün İthalatı 01 Kontrol ve Kayıt 02 Fiili İthalat Bildirimi 02 Hammadde İthalatı 01 Kontrol ve Kayıt 02 Fiili İthalat Bildirimi 03 Ara Ürün İthalatı 04 Tanıtım Numunesi İthalatı 05 Analiz Maksatlı Numune, Etken Madde ve Yardımcı Madde İthalatı 06 Radyofarmasötik Ürün İthalatı 01 Kontrol ve Kayıt 02 Fiili İthalat Bildirimi 07 Kan Ürünleri 01 Bitmiş Tıbbi Ürün 02 Hammadde 08 İmmünolojik Ürünler 01 Aşı 01 Bitmiş Tıbbi Ürün 02 Hammadde 02 Antiserum 01 Bitmiş Tıbbi Ürün 02 Hammadde 03 Allerjen 01 Bitmiş Tıbbi Ürün 02 Hammadde 505 Kontrole Tabi Madde/Bitmiş Tıbbi Ürünlerle İle İlgili İşler 01 İthalatla İlgili İşler 20 D 01 İthalat Kontrol ve Kayıt 49

50 02 Fiili İthalat Bildirimi 03 Endorsement 02 İhracatla İlgili İşler 20 D 01 İhracat Kontrol ve Kayıt 02 Fiili İhracat Bildirimi 03 Uyuşturucu/Psikotrop İçerip-İçermediği Belgesi 10 D 01 İhracat 02 Transit Sevkiyat 03 Şahsi Tedavi 04 Transit Sevkiyat Uygunluk Belgesi 10 D 05 Üretim, Tüketim, Dağıtım ve Stok Kontrol-Kayıt İşleri 15 A 01 İlaç Firmaları 02 Ecza Depoları 03 Sanayi Firmaları 04 Dağıtım Cetvelleri 06 Kırmızı ve Yeşil Reçete Kontrol-Takip İşleri 10 D Tahsisat Bilgileri 02 Bilgi Formu ve Uyarılar 03 Kayıp, Çalıntı, Sahte Reçeteler 04 Maksimal Doz Kontrolü ve Uyarılar 05 İdari Para Cezası TMO Tarafından Üretilen Uyuşturucu Maddelerin Tahsis Belgesi D 08 Asetik Anhidrit Tahsisat İzni 15 D 09 İmha İşlemleri 15 A2 10 Yakalanan Uyuşturucu Maddeler İçin İkramiye Ödeme 15 A2 15 C 506 Sağlık Teknolojileri Değerlendirme ve Reçete Onay İşleri 15 D 01 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı 02 Ödeme Başvuru ve Değişikliklerin Değerlendirilmesi 01 İlaç Ödeme Başvurusu 02 Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişiklik Talepleri 03 Hasta Bazında Maksimum Süreli İlaç Kullanım Onayı

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.

Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Sayfa No 1 / 10 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya:Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AFGANİSTAN ALDERNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKAN SAMOASI BÖLGESİ AMERİKAN VİRJİN ADALARI ANDORRA PRENSLİĞİ ANGOLA CUMHURİYETİ ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 1 ARUBA

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE AVRUPA BİRLİĞİ ALMANYA 801.733.718,16 0,86 AVRUPA BİRLİĞİ İTALYA 506.785.704,17-11,65 AVRUPA BİRLİĞİ İNGİLTERE 461.434.917,43 10,64 AVRUPA BİRLİĞİ HOLLANDA 437.366.571,64 27,50 AVRUPA BİRLİĞİ YUNANİSTAN

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 11.05.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.09.2017 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Sizin için hazırladığımız. fiyat teklifimiz 0.00

Sizin için hazırladığımız. fiyat teklifimiz 0.00 Sizin için hazırladığımız fiyat teklifimiz 0.00 global TRSF301 Fiyatlarımız Euro ( ) cinsindendir. Export - Import ağırlık,kg 1. 2. 3. 4. 0.50 24.00 27.00 38.00 48.00 1.00 46.00 59.00 66.00 79.00 2.00

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları

Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye 2014 Sonuçları GEM Nedir? 1997 DE KURULDU VE KATKILARIYLA 2013 DE İLK DEFA BÖLGESEL BAZDA TÜRKİYE NİN GİRİŞİMCİLİK KARNESİ ÇIKTI. GEM Projesine Katılan Ülkeler Bangladeş

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Demiryolcular,

SUNUŞ. Değerli Demiryolcular, SUNUŞ Değerli Demiryolcular, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 11 Haziran 2002 tarihli yazısı ile kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI OCAK AĞUSTOS & AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI - AKİB - TÜRKİYE GENELİ - SEKTÖRÜN GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü STANDART DOSYA PLANI EĞİTİM SEMİNERİ 26/05/2005 1 STANDART DOSYA PLANI Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1) (Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

İSTANBUL AMBALAJ 2009

İSTANBUL AMBALAJ 2009 İSTANBUL AMBALAJ 2009 15. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı 22-25 Ekim 2009 Fuar Sonuç Raporu TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. GİRİŞ 3 1.1.ARAŞTIRMANIN KONUSU

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI MEVZUAT 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP ADANA ANKARA MERSİN KOCAELİ BURSA GAZİANTEP YALOVA ESKİŞEHİR HATAY DENİZLİ ANTALYA TEKİRDAĞ BALIKESİR KONYA AYDIN EDİRNE ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA MANİSA RİZE KÜTAHYA BARTIN BOLU SAMSUN

Detaylı

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer TABLO 5. 4. DEMOGRAFİK HIV/ GÖSTERGELER Ülkeler Bölgeler ı HIV/ li tahmini ı arası prevalansın % 1 den fazla arasındaki medyan HIV prevalansı HIV/ önleme çalıșmaları 1996-2002* En son yüksek Afganistan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Almanca Konuşan Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka İsviçre Liechtenstein Lüksemburg Arnavutça Konuşan Ülkeler Arnavutluk Afrikanca Konuşan Ülkeler Güney Afrika

Detaylı

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 15 Eylül 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27-31 Mayıs 2014 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 5 8 Aralık 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. 5 8 Aralık 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 5 8 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı!

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Aşağıdaki vize rejimi bilgileri Dışişleri Bakanlığı sayfasından alınmıştır. Kosolosluklardaki uygulamalar sıklıkla değiştirildiği için lütfen,

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İ S T A N B U L K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İSTANBUL İSTATİSTİKLERİ (Ocak-Mart 2011) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE İSTANBUL 2010 2011 2010 2011 2010 a Göre Değişim Oranı (Aylık)

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı