HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı"

Transkript

1 HORIZON2020 PROGRAMI Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı İlknur YILMAZ, Enerji Alanı Ulusal İrtibat Noktası 23 Ekim 2013, İstanbul

2 Sunum İÇERİK 1. Stratejik Enerji Teknoloji Plan (SET Plan) 2. HORIZON2020 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 3. Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı Çağrıları 2

3 SET PLAN ALTYAPISI AB İklim ve Enerji Paketi AB liderleri Mart 2007 de iklim değişikliği ile mücadele etmek için ortak hareket etme kararı almış ve bu amaç paralelinde AB 2020 hedefleri belirlemişlerdir. AB sera gazı emisyonlarının en az %20 azaltılması AB nin enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının %20 ye yükseltilmesi Enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %20 azaltılması Aralık 2008 de AB 2020 hedeflerine ulaşmak için AB deki mevcut kaynakların yetersiz olacağı görüşünden ve söz konusu hedeflere ulaşmada daha stratejik bir yaklaşım geliştirilmesinden yola çıkılarak SET Plan oluşturulmaya başlanmıştır.

4 SET PLANIN YAPISI Strategic Energy Technology Plan SET PLAN European Industrial Initiatives (EIIs) Solar Europe Initiative European Wind Initiative Bio-energy Europe Initiative European Electricity Grid Initiative European CO2 capture, transport and storage initiative Sustainable fission initiative Smart Cities and Communities Initiative European Energy Research Alliance (EERA) Advanced Materials and Processes for Energy Application (AMPEA) Bioenergy CO2 capture and storage Concentrated Solar Power Economic, Environmental and Social Impacts Energy Storage Fuel Cells and Hydrogen Geothermal Energy Ocean Energy Photovoltaic Marine Energy Nuclear Materials Shale Gas Smart Grids Wind Energy Smart Cities

5 Türkiye EERA Üyeleri Smart Grid JP - MAM Enerji Enstitüsü Wind JP - MAM Enerji Enstitüsü; METUWIND PV JP UME, MAM KE; METU GÜNAM Geothermal JP MAM ÇE, YDBE, ME Bioenergy JP MAM Enerji Enstitüsü AMPAE Koç University TÜPRAŞ Energy Center Smart Cities Özyeğin Üniversitesi Çevre Enerji ve Ekonomi Araştırma Merkezi 5

6 HORIZON 2020 GÜVENİLİR, TEMİZ ve VERİMLİ ENERJİ ALANI

7 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı Amaç: Güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak Fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmek Desteklenen Etkinlikler: Enerji Verimliliği Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Akıllı Şehirler ve Toplumlar Bütçe: 5,5 Milyar Avro

8 Desteklenecek Proje Düzeyleri Teknoloji Hazırlık Düzeyleri (Technology Readiness Level TRL) TRL 0: Fikir TRL 1: Temel Araştırma TRL 2: Teknoloji Geliştirme TRL 3: Uygulamalı Araştırma TRL 4: Küçük Çaplı Prototip Birimi Geliştirme TRL 5: Büyük Çaplı Prototip Birimi Geliştirme TRL 6: Prototip Sistemi Geliştirme TRL 7: Demonstrasyon TRL 8: Ticarileşme Öncesi İlk Sistemin Geliştirilmesi TRL 9: Tümüyle Ticari Uygulama 8

9 7.ÇP Enerji Alanında Desteklenen Proje Tipleri Enerji alanında üç tip projeyi desteklemeye yönelik çağrılar açılmaktadır. İşbirliği Projeleri (Collaborative Project CP) Demonstrasyon projeleri (TR5 TR9) Ağırlıklı olarak demonstrasyon faaliyetlerini destekleyen projelerdir. Bu çağrılarda projelere demonstrasyon imkanı sağlayabilecek kuruluşların katılımı daha yüksektir. Üniversitelere/araştırma Kuruluşlarına bu tip projelere demonstrasyon yapabilecek sanayi kuruluşları veya uygulama alanı sunabilen kuruluşlar ile beraber söz konusu çağrılara daha kolay katılım sağlayabilir. Ar-Ge projeleri (TR3 - TR5) Ağırlıklı olarak Ar-Ge faaliyetlerini destekleyen çağrılardır. Tüm kuruluşlar katılım sağlayabilir. Fakat yine projelere bir sanayi kuruluşu ile katılım daha kolay olacaktır. Koordinasyon ve Eşdügüm Eylemi projeleri Araştırmadan ziyade projeler, programlar ve politikalar arasında ağ oluşturmaya ve koordinasyon sağlamaya yönelik projelerdir. 9

10 Enerji Verimliliği Alanı AB nin enerji verimliliği hedeflerine katkıda bulunmak yılındaki birincil enerji tüketimini 1474 Mtep ve nihai enerji tüketimini 1078 Mtep seviyesinde tutmak 2030 yılındaki enerji tüketimini AB nin ekonomik performansına göre belirlenecek uygun bir seviyede tutmak Alanın ana faaliyetleri kapsamında binalarda, KOBI lerde ve sanayide enerji verimliliği (enerji-ilintili ürünler dahil) Ar-Ge ve demonstrasyon faaliyetlerine odaklanılacaktır. Ayrıca, alanda pazar aksaklıkları ve yönetim boşlukları gibi konulara odaklı projeler de desteklenecektir. Çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013 Bütçesi: 2014 Bütçesi: 105 Milyon 2015 Bütçesi: 108,65 Milyon 10

11 A. BİNALAR VE TÜKETİCİLER B. ISITMA VE SOĞUTMA Enerji Verimliliği Başlıkları 1 EE 1 : Manufacturing of prefabricated modules for renovation of building EE 2 : Buildings design for new highly energy performing buildings EE3 : Energy strategies and solutions for deep renovation of historic buildings EE 4 : Construction skills EE 5 : Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation EE 6 : Demand response in blocks of buildings EE 7 : Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures EE 8 : Public procurement of innovative sustainable energy solutions EE 9: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures EE 10 : Consumer engagement for sustainable energy EE 11 New ICT-based solutions for energy efficiency EE 12 : Socioeconomic research on energy efficiency 11 EE /15: Technology for district heating EE /15: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions

12 C. SANAYİ VE ÜRÜNLER SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ İÇİN FİNANSMAN Enerji Verimliliği Başlıkları 2 EE /15: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation EE /15: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry EE /2015: Development and demonstration of energy-efficient products, processes and services by SMEs EE : Driving energy innovation through large buyer groups EE /15: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from the heat production to the delivery and end use EE /15: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments EE /15: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects EE /15: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy 12

13 Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Hedef AB nin önümüzdeki yıllardaki düşük-karbonlu enerji teknoloji alanlarında endüstriyel liderliğini koruyarak temiz, güvenli ve verimli enerji sisteminin oluşturulması hedefinden yola çıkılarak SET Plan öncelikleri doğrultusunda pazarlanabilir, düşük maliyetli ve kaynak verimli teknolojilerin geliştirilmesi ile enerji sisteminin sürdürülebilir karbonsuzlaştırılması, güvenli enerji tedariği iç enerji pazarının oluşturulması hedeflenmektedir. Desteklenecek Etkinlikler A. Yenilenebilir ısıtma/soğutma B. Elektrik ağları C. Enerji depolama D. Sürdürülebilir biyoyakıtlar ve alternatif yakıtlar E. Fosil yakıt tabanlı güç sektörlerinin ve enerji yoğun endüstrinin CO2 yakalama ve depolama teknolojieri yoluyla karbonsuzlaştırılması F. Enerji alanında Avrupa Araştırma Alanı nın gelişmesine destek G. Enerji sistemlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutu Çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013 Bütçesi: 2014 Bütçesi: 380,67 Milyon 2015 Bütçesi: 402,99 Milyon 13

14 YENİLENEBİLİR ISITMA/SOĞUTMA ELEKTRİK AĞLARI ENERJİ DEPOLAMA Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Başlıkları 1 LCE : New knowledge and technologies LCE /15: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling LCE /2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies LCE /2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies LCE : Meshed off-shore grids in the Northern Seas LCE : Transmission grid and wholesale market LCE : Distribution grid and retail market LCE : Local / small-scale storage LCE : Large scale storage LCE : Next generation technologies for energy storage 14

15 SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOYAKITLAR VE ALTERNATİF YAKITLAR FOSİL YAKITLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRARAK DÜŞÜK-KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞİ SAĞLAMAK ENERJİ ALANINDA AVRUPA ARAŞTIRMA ALANININ GELİŞTİRİLMESİNİ DESTEKLEMEK Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Başlıkları 2 LCE /2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels LCE /2015: Demonstrating advanced biofuel technologies LCE : Partnering with Brazil on advanced biofuels LCE /2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy LCE /2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS LCE : Understanding, preventing and mitigating the potential environmental impacts and risks of shale gas exploration and exploitation LCE : Highly flexible and efficient fossil fuel power plants LCE /2015: Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions LCE /2015: Supporting coordination of national R&D activities 15

16 ENERJİ SİSTEMLERİNİN SOSYAL, ÇEVRESEL VE EKONOMİK BOYUTU KESİŞEN KONULAR Rekabetçi Düşük-Karbonlu Enerji Başlıkları 3 LCE : The human factor in the energy system LCE : Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts LCE /15: Exploiting the research and innovation potential of SMEs in a low carbon energy system LCE 24 (tentatively) 2015: Supporting first-of-a-kind, commercial-scale industrial demonstration projects in the field of competitive low carbon energy 16

17 Akıllı Şehirler ve Toplumlar Hedef Kaynak ve enerji verimliliğini artırmak, kentsel ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmak ve kentlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini hızlandırmayı hedeflemektedir. Öncelikli Alanlar Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Bölgeler ve Binalar BIT, Enerji ve Ulaştırma Alanlarında Bütünleşik Altyapılar ve Süreçler Çağrı açılış tarihi: Ocak 2014 Bütçesi: 2014 Bütçesi: 88,47 Milyon 2015 Bütçesi: 96,51 Milyon 17

18 Akıllı Şehirler Başlıkları Desteklenecek Konu Başlıkları SCC /2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects 2014 Bütçesi: 85,47 Milyon 2015 Bütçesi: 95,51 Milyon SCC : Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification ( 1 Milyon) SCC : Development of system standards for smart cities and communities solutions ( 1 Milyon) SCC : Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions ( 1 Milyon) SCC : Establishing a challenge prize competition: Smart solutions for creating better cities and communities ( 1 Milyon) 18

19 İlknur YILMAZ Enerji Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: + 90 (312) /3926

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Serhat MELİK Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası 29 Aralık 2014 Sunum İçeriği Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 2015 Çağrı Konuları Ulaşım Alanında Önemli

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Çınar ADALI ÖNER İzmir Ticaret Borsası 18.04.2014, İzmir Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020 Programında

Detaylı

Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2)

Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2) Horizon 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı (Societal Challenge 2, SC2) Çınar ÖNER SC2 Ulusal İrtibat Noktası 29 Haziran 2015,

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UFUK 2020 PROGRAMI SOSYO-EKONOMİK VE BEŞERİ BİLİMLER ALANI Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Ulusal İrtibat Noktası 25 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi SBF Sunum İçeriği Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı

Detaylı

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015

M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 M. Emre YURTTAGÜL OSTİM 4 Mart 2015 Avrupa Birliği Çerçeve Programları H2020 Programı AB nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır. 6. ÇP 2002-2006 (4 yıl) 17,5 Milyar Euro 7. ÇP 2007-2013 (7 yıl)

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları Horizon 2020 Programı Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 2015 Çağrıları AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri 3-5 yıl sonra pazara sunulacak ürünler Avrupa Komisyonu na doğrudan başvuru Çok yıllı

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ

2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ İçindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ 15 EXECUTIVE SUMMARY 20 Bölüm 1 GİRİŞ 25 Bölüm 2 EYLEM PLANININ YAPISI VE GELİŞME EKSENLERİ 26 Bölüm 3 GELİŞME EKSENLERİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER 27 Eksen 1: Bölge de istihdamın

Detaylı

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu

Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu Horizon2020 Başlangıç Düzeyi Eğitim Sunumu 28 Mayıs 2013, Erciyes Üniversitesi Ezgi BENER, UİDB Sunum İçeriği Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? Çerçeve Programlarda Çağrı ve Proje Sunma Döngüsü

Detaylı

Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (ICT) 7. Çağrı Proje Konuları - 2. Hüseyin METĐN ICT Ulusal Đrtibat Noktası

Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (ICT) 7. Çağrı Proje Konuları - 2. Hüseyin METĐN ICT Ulusal Đrtibat Noktası AB 7.Çerçeve Programı Bilgi ve Đletişim Teknolojileri (ICT) 7. Çağrı Proje Konuları - 2 Hüseyin METĐN ICT Ulusal Đrtibat Noktası ncpict@tubitak.gov.tr Challenge 5 ICT for Health, Ageing Well, Inclusion

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) AB Çerçeve eve Programları. 19 Ocak 2007

ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) AB Çerçeve eve Programları. 19 Ocak 2007 AB 7. Çerçeve Programı ULAŞTIRMA (Havacılık Dahil) O. Gürcan G Ozan AB Çerçeve eve Programları Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası 19 Ocak 2007 Ulaştırma Sektörü Ekonomi ve Refah için Ulaştırma Havayolu ulaştırması

Detaylı

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013

TEŞEKKÜR. Burak KARAGÖL Ankara, 2013 TEŞEKKÜR Çalışmaya verdikleri katkı ve desteklerden dolayı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık AYDIN a, danışmanım Planlama Uzmanı Ercan BOYAR a, Planlama Uzmanları Özhan YILMAZ, Kubilay KAVAK ve

Detaylı

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN

TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CAN ÖZGİRESUN UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS TURKEY ENERGY OUTLOOK 2012 CO2 CAPTURE AND STORAGE WORKSHOP METU Prepared by: ANKARA 13.06.2012 OĞUZ TÜRKYILMAZ CHAIRMAN

Detaylı

ENERJİ YOL HARİTASI. Natural Gas World. Adıyaman Bahçeşehir Bilecik-Bolu Kars-Ardahan Malatya Gebze Bandırma

ENERJİ YOL HARİTASI. Natural Gas World. Adıyaman Bahçeşehir Bilecik-Bolu Kars-Ardahan Malatya Gebze Bandırma GazBir Temmuz / July 2011 Sayı / Issue 10 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World ENERJİ YOL HARİTASI 2050 ENERGY ROAD MAP Söyleşi Interview Metin Kilci Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ministry of Energy

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu 10

Detaylı

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji

HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji HT-TTM (Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Tanıtımı Dr. Olcay Özçakır 16.12.2014 HT-TTM: Yapılanma Kuruluş : 2008 Temmuz (Hacettepe Teknokent A.Ş. nin bir alt birimi) Şirketleşme (A.Ş.) :

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEYAZ SERTİFİKALAR SİSTEMİNİN TÜRKİYE YE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilal

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı

ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı Üniversitesi nde ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve YÖNETİMİ Profesyonellere Yönelik Yüksek Lisans Programı Sabancı University ENERGY TECHNOLOGIES and MANAGEMENT Master Program for Professionals Enerji Teknolojileri

Detaylı

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause

Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause YIL / YEAR:5 SAYI / ISSUE: 26 ŞUBAT - MART / FEBRUARY - MARCH 2012 Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor Our efforts continue without any pause Özdemir Ataseven: Hedef belli! Tekrar dünya gemi inşa

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası

AB Çerçeve Programları. K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası AB Çerçeve Programları İlki 1984 yılında başlamıştır. AB nin küresel lider

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN VERİMLİ VE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER EFFICIENT AND INNOVATIVE SOLUTIONS FOR ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS www.t4e.com.tr RÜZGAR ENERJİSİ WIND ENERGY GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR POWER HİDROELEKTRİK

Detaylı