GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2014

3 Önsöz Hakkımızda Misyon Alt Yapı Vizyon Hedefler Analiz-Endüstriyel Hizmetler İletişim

4

5 Önsöz

6

7 Önsöz Gıda mühendisliği geniş uygulama alanına sahip bir disiplindir. Mühendislik prensip ve yaklaşımlarının, gıda üretim ve işlemleri ile ilgili her konuda yorumlanması ve uygulanması gıda mühendisliğinin alanına girer ve bu anlamda neredeyse tüm mühendislik alanları (makina, kimya, endüstri, ziraat vb) ile örtüşür. Ancak, gıda mühendisliği, mühendislik ile gıda bilimleri arasında kurulması zorunlu olan bağı sağlar. Bu anlamıyla gıda endüstrisi için özgün ve vazgeçilmezdir. Özetle, gıda mühendisliği, hem gıdalar ve bileşenleri ile ilgili fiziksel temellerin tanımlanması ve oluşturulması, hem de gıdaların üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtımında mühendislik ilkelerinin uygulanması ile ilgilidir. Üniversitemiz Gıda Laboratuvarı nın altyapısının oluşturulmasıyla Gıda Mühendisliği Laboratuvarı bünyesinde; gıda madde ve mamullerinin analiz profiline uygun olarak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş analiz yöntemlerine göre fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılabilmektedir.

8

9 Misyon

10

11 Misyonumuz: Ülkemiz gıda endüstrisinde önemli görevler üstlenebilecek, Bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, Dürüst ve aydın öğrenciler yetiştirmek; Hem yetiştirdiği gıda mühendisleri, hem de yapılan bilimsel çalışmalar ile ülkemizde olduğu kadar, dünyadaki üniversitelerle de yarışacak akademik düzeyi yakalamaktır. Gıda alanında çalışanlarla paylaşım içerisinde olup ortak projeler geliştirmek, Eğitimlerle gıda konusunda toplumu bilgilendirmek, Gıda konusundaki gelişmeleri eğitim ve araştırmalarında kullanılabilmektedir.

12

13 Vizyon

14

15 Vizyonumuz: Gıda mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla birlikte, Eğitimin geliştirilmesi, Çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen, İnsanlık sorunlarına duyarlı, Mesleki sorumluluklarının bilincinde gıda mühendisleri yetiştirmektir. Gıda üretiminde yenilikçi ve yüksek kaliteyi benimseyen ve geliştirilmesinde çalışmalar yapan, Gıda ile ilgili hizmetler geliştirerek hizmet sunan bir bölüm olmaktır.

16

17 Hedefler

18 Hedeflerimiz: Gıda mühendisliği lisans programından mezun olan gıda mühendisleri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetenekleri taşır: Gıda Mühendisliği problemlerini tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek için temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme Deney tasarlayıp yürütebilmek, sonuçlarını analiz edip yorumlayarak sunabilmek ve bu amaçla gerekli modern mühendislik donanımlarını kullanabilme Veri toplama, yorumlama, modelleme, raporlama ve teknik çizimleri okuyabilme Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme

19 Hedeflerimiz: Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme Gıda mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurumlarda, lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenebilme Gıda mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi sahibi olabilme Gıda mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği dair bilince sahibi olabilme, ve bunu gerçekleştirebilme Mesleki sorumluluk ve etik duyarlılıkla toplumsal çıkarları gözetme

20

21 Hakkımızda

22

23 Hakkımızda: Gıda Mühendisliği Bölümü, üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nde eğitim ve araştırmalarını sürdürmektedir. Gıda Mühendisliği lisans programı eğitimi teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Bölümümüzde 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman ve 1 Tekniker bulunmaktadır. Bölümümüzde gıda maddelerinin temel kimyasal özelliklerin belirlenebildiği ve kromatografik ve/veya spektrofotometrik olarak ayrıntılı analizlerinin yapılabildiği bir Enstrümental Analiz Laboratuvarı ve Genel Kimya Laboratuvarı bulunmaktadır.

24

25 Alt Yapı

26 HPLC Agilent 1260 HPLC Teknik Özellikler HPLC sistemi; pompa, degasser, soğutmalı autosampler, kolon fırını ve çeşitli detektörlerden (DAD, RID ve FL) oluşmaktadır. 600 bar basınç Yüksek hassasiyet- 60 mm optik yol uzunluğu, gürültü: < ± 0.6 µau/cm Kullanım Alanları Numunedeki maddelerin, tayin edilecek moleküllerin çözeltilerinin özel dolgulu kolonlardan geçirilerek, yüksek basınç altında birbirlerinden ayrılmalarını ve bunların miktarlarının ölçülmesini sağlayan cihazdır. Protein, peptid, pestisit, nükleik asit, amino- ve diğer organik asitler, şekerlerin analizi, gıda, vitamin, fenol, solvent, aflatoksin, biyokimyasallar ile çeşitli tıbbi materyallerin, kompozit ve karışımların analizlerinde kullanılmaktadır.

27 LC-MS/MS Agilent 6430 ESI LC/MS/MS Teknik Özellikler Sıvı kromatografisi (LC), (pompa, degasser, autosampler, kolon fırını) Sıralı kütle/kütle spektrometresi (MS/MS) Kullanım Alanları Numunedeki maddeleri, yüksek basınçlı sıvı kromatografisinde fizikokimyasal özelliklerine göre ayrıp molekülleri kütle dedektörü ile analiz eden ve çok düşük konsantrasyonlarda maddenin miktar tayininin yapılabilmesini mümkün kılan cihazdır. Kütle spektrometresinde, saflaştırılmış ve konsantre edilmiş nanolitre seviyesindeki sıvı örneklerin analizi yapılabilmektedir. Pestisit analizleri, ilaç araştırmageliştirme, metabolit tanımlama, girişim testleri, protein tanımlama ve miktar tayini, biyolojik markör tespitinde kullanılmaktadır.

28 GC Agilent 7890 A Teknik Özellikler Autosampler Split/Splitless inlet Kolon fırını Flame Ionization Detector (FID) Thermal Conductivity Detector (TCD). Kullanım Alanları Özel dolgulu kolon ve taşıyıcı bir inert gaz yardımı ile gaz haline geçebilen belirli bir maddenin saflığını test etmek veya farklı bileşenlerden oluşan bir karışımı ayırmak ve ayrıca bu bileşenlerin göreceli miktarlarını tespit edilebilmek için kullanılan cihazdır. Birçok bilim dalının ve sanayinin ilgilendiği maddelere geniş bir şekilde uygulanmaktadır. Gıda, biyokimya, biyoteknoloji, petrokimya, farmakoloji, bitkisel yağlardan sterollerin ayrılmasında, genetik, toksikoloji, amino asitlerin tayininde, aroma ve ikincil metabolit analizlerinde kullanılmaktadır.

29 AAS Pelkin Elmer PinAAcle 900F Teknik Özellikler Flame Hidrür Kullanım Alanları Biyolojik, medikal ve klinik örnekler (kan, ürin, ve diğer vücut sıvıları, kokular, saç, diş, tırnaklar), su ve çevresel örnekler (sular, katılar. çökelekler), çelik ve metal endüstrisi, ilaç endüstrisi, besin endüstrisi analizlerinde kullanılmaktadır. AAS, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente has dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda ametal analiz edilir.

30 ICP-MS Pelkin Elmer NexION 300X Teknik Özellikler Meinhard Nebulizer Cyclonic Spray Chamber Deflektor Standard, KED ve DRC modda çalışma 3 kone (sampler, skimmer ve hyper skimmer) Kullanım Alanları Plazmada meydana gelen atomlaşma sonucunda, maddelerin bir kütle spektrometresinde m/z oranına göre ayrılıp, dedektöre ulaşması sonucunda elementlerin ve izotoplarının miktarlarının tayin edilmesi sağlayan cihazdır. Jeoloji, hidrojeoloji, çevre, tıp, biyoloji, kimya, petrokimya, metalürji ve gıda mühendisliği alanlarında kullanılmaktadır. Kaya ve toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi,yer altı suyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesi, endüstriyel hammadelerde iz element analizleri, bitmiş üründe ve hammaddelerdeki safsızlıklar gibi analizlerde kullanılmaktadır.

31 UV Spektrofotometre Agilent Cary 60 Teknik Özellikler Ultraviyole ve visible ( nm) dalga boylarında çalışma 3 saniye içerisinde okuma Bilgisayar yazılım programı ile çalışma (the Agilent Cary WinUV) Kullanım Alanları Gıda bileşenlerinin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılır. Antioksidan kapasite tayininde Renk ölçümlerinde Toplam fenolik bileşiklerin tayininde

32 Renk Ölçer CM-5 Konica-Minolta Teknik Özellikler M-5 cihazı ile hem reflektans hem de transmitans ölçümü Bilgisayardan bağımsız olarak çalışabilme d/8 küre geometrisinde çalışma Kullanım Alanları Gıda endüstrisinde ve diğer renk kontrolünün yapılması gerekli tüm alanlarda, Ambalaj materyalleri, plastik, boya sanayi, tekstil, yapı kimyasalları vb. kullanılır.

33 Polarimetre Krüss P3000 Teknik Özellikler Otomatik ölçüm Dokunmatik ekran Yazıcı bağlantısı ile çıktı alma Katı ve sıvı örnek ölçümü Kullanım Alanları Konsantrasyon ve saflık tayini, Fruktoz ve glikoz saptama tayini yapılabilir. Konfigürasyon değişikliği incelenebilir. Polarimetre, maddelerin optikçe aktifliklerini cihazdır. ölçen

34 Su Aktivitesi Tayin Cihazı Aqualab DewPoint 4 TE Teknik Özellikler Hızlı (<5 dak.), kesin ve kolay ölçüm o C sıcaklık aralığında kullanım Kullanım Alanları Tüm gıdaların su aktivitesi değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Su aktivitesinin ölçülmesi, mikrobiyolojik riskleri minimize etmenin ve gıda kalitesini arttırmanın en önemli çözümüdür. Su aktivitesi (aw) gıda ürünlerinde suyun yapısal ve kimyasal olarak ne kadar sıkı bağlandığının ölçülmesidir. Su aktivitesi; ürünün raf ömrünü, kokusunu, rengini, lezzetini ve yapısını etkiler.

35 Refraktometre Krüss Abbe-Refractometer AR2008 Teknik Özellikler Sıcaklık kontrollü refraktif indeks okuma (0-70 o C) LCD ekran Katı ve sıvı örnek ölçümüne uygun Kullanım Alanları Tüm gıdalarda konsantrasyon, saflık kontrol tayinleri yapılmaktadır. Refroktometre her ortamın kırılma indisinin farklı olması prensibini kullanarak, konsantrasyon ve madde miktarı gibi tayinleri yapmaya yarayan bir cihazdır. Kırılma indisi her maddeye özgü bir fiziksel özelliktir, bu sebeple kalitatif ve kantitatif analizlerde kullanılmaktadır.

36 Azot/Protein Tayin Cihazı Gerhardt Vapodest 45s Teknik Özellikler Yüksek performanslı buhar jenaratörü Buhar regülasyonu(%30-%100) 20 metot hafızası Koruyucu kapak Soğutma suyu sensörü Distilasyon zamanı kontrolü Titrasyon ünitesi ile, otomatik titrasyon ve ph ölçümü Otomatik, su, alkali ve asit ekleme Kullanım Alanları Gıda ve besinlerdeki azot ve protein miktarlarının tespitinde kullanılan cihazdır. Nitrit, nitrat, amonyum, etanol tayinlerinde, Kheldahl yöntemi: distilasyon ve titrasyon aşamalarında kullanılır.

37 Azot/Protein Tayin Cihazı Gerhardt Kjeldatherm Teknik Özellikler Sıcaklık/süre kontrollü Tam otomatik parçalama Mikro ve makro miktarlarında analiz Aynı anda 8 örnek analizi Kullanım Alanları Tahıl, baklagil, et ve et ürünlerinin, Süt ve süt ürünlerininin protein içeriklerinin belirlenmesinde, Yem ve gübre azot içeriklerinin belirlenmesinde kullanılır.

38 Yağ Tayin Cihazı Gerhardt Soxtherm Teknik Özellikler Full otomatik ekstraksiyon Birçok ürün ekstraksiyonuna uygun 4 ektraksiyon ünitesi Kullanım Alanları Tüm gıda sanayi alanı ürünlerinde yağ tayini, Yumurta ve yumurta ürünlerinde lipid analizinde kullanılır. Yağ tayin cihazı ile klasik soxhalet metoduna göre daha hızlı ve daha ucuz deney maliyeti ile yağ tayini yapılabilmesine olanak sağlayan cihazdır.

39 Rotary Evaporatör Buchi Rotavapor R-215 Teknik Özellikler 10 mbar ve altında vakum uygulayabilme rpm dönme hızı Dijiital buhar sıcaklık ölçümü ve dönüş hızı Vakum Pompaları ile sessiz ve hızlı çalışma o C su banyosu sıcaklık ayarı Yağ veya su banyosunda çalışabilme Kullanım Alanları Döner vakum evaporatörüyle tek basamaklı destilasyonlar hızlıca yapılabilir. Bu yöntemin esası, dönen buharlaştırıcı bir balon kullanılarak çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılmasıdır. Meyve suyu veya sıvı örnek konsantre etme, Kurutma, Destilasyon işlemlerinde kullanılır.

40 ph Metre Mettler Toledo SevenCompact ph/ion meter S220 Teknik Özellikler ph ölçümü yanında ORP ve çeşitli birimlerde iyon konsantrasyonu ölçebilme Sıcaklık aralığı: MTC: dan a / ATC: o C Akıllı Sensör Yönetimi Entegre USB ve veri alışverişi için RS232 arayüzleri ph metre gıda işletmelerinde, tıp alanında, laboratuvarlarda, arıtma tesislerinde, kimyasal üreten firmalarda ve daha başka birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılan temel ölçüm cihazıdır, sıvının asitlikbazlık derecesini gösterir. Kullanım Alanları. Sayısız kullanım alanı olmasına karşın örnek olarak; süt ve et teknolojisinde tazelik kontrolünde, meyve suyukonserve teknolojinde, havuz suyu kontrolünde, mikroorganizma gelişimini kontrol amaçlı olarak kullanımı sayılabilir.

41 Nem Ölçer (Halojen Lambalı) Ohaus MB45 Teknik Özellikler C sıcaklık aralığı Kapasite: 45 g Hassasiyet: 0,001 g Kullanıcı metodu girebilme % nem, % kuru madde, kalan madde ağırlığı ölçme 4 programlı Kullanım Alanları Gıdaların nem ve kuru madde analizlerinin belirlenmesinde kullanılır.

42 Nem Ölçer (Infrared) Denver IR 60 Teknik Özellikler C sıcaklık aralığı Kapasite: 60 g Hassasiyet: 0,001 g 5 programlı Kullanım Alanları Gıdaların nem ve kuru madde analizlerinin belirlenmesinde kullanılır.

43 Öğütücü Retsch ZM 200 Teknik Özellikler 900 ml/siklon ile 5000 ml'ye kadar öğütme kapasitesi Rotor hızı: rpm 10 mm'ye kadar besleme büyüklüğü 40 mikron'a kadar öğütme inceliği Kullanım Alanları Orta-sert ve lifli ürünlerde boyut küçültme işlemlerinde kullanılmaktadır.

44 Farinograf Brabender Farinograph-AT Teknik Özellikler Hız aralığı: dk -1 Kullanım Alanları Su kaldırma kapasitesinin, Gelişme zamanının, Stabilitesinin, Unun yoğurulmaya karşı gösterdiği direncin ve Yumuşama derecesinin belirlenmesinde kullanılır.

45 Ekstensograf Brabender Ekstensograf E Teknik Özellikler Kanca hızı: 14.5 ± 0.5 mm/s Yuvarlama hızı: 83 ± 3 min -1 Silindir hızı: 15 ± 1 min -1 Kullanım Alanları Hamurun uzamaya karşı direncinin, Uzayabilirliğinin, Uzama/Direnç oranının, Enerji değerinin belirlenmesinde kullanılır.

46 Reograf Yücebaş Makine Teknik Özellikler Dokunmatik LCD ekran Mikser hızı 60±1 min -1 Balon patlamasını otomatik algılama Uzaktan erişim kontrolü Kullanım Alanları Hamurun; Direnç/Basınca Dayanma, Uzama-Kurve Taban Uzunluğu Enerjisi, Direncin uzamaya oranının, Elastikiyet indeksinin belirlenmesinde kullanılır.

47 Düşme Sayısı Cihazı Yücebaş Makine Teknik Özellikler Dokunmatik LCD ekran Mikro işlemci kontrollü Rakım Düzeltme formülü Özel su tankı çerçevesi Aynı anda çift numune veya tek numune ile test yapabilme Kullanım Alanları Alfa amilaz aktivitesinin tespiti Çimlenme miktarı tespitinin belirlenmesinde kullanılır.

48 Gluten Yıkama Cihazı Yücebaş Makine Teknik Özellikler Dokunmatik LCD ekran Çift yıkama başlığı Kullanım Alanları Unda yaş gluten miktarının belirlenmesinde kullanılır.

49 Gluten İndeks Cihazı Yücebaş Makine Teknik Özellikler Dokunmatik LCD ekran Kullanım Alanları Sağlam gluten miktarının % olarak belirlenmesinde kullanılır.

50 Sedimentasyon Cihazı Yücebaş Makine Teknik Özellikler Zaman ayarlı Dokunmatik LCD ekran 6 adet deney tüpü haznesi 30 derece açıyla dakikada 40 salınım Kullanım Alanları Unun gluten kalitesinin belirlenmesinde, Süne ve kımıl zararının belirlenmesinde kullanılır.

51 Santrifüj Hettich Rotofix 32 A Teknik Özellikler Tüp Adeti: 28 Tüp Kapasitesi: 15 ml Dönme hızı: 6000 rpm Savurma Gücü: 4629 CF x g Hız ve zaman kontrolü Kullanım Alanları Numune ve karışımların ayrılmasında kullanılır.

52 Santrifüj Hettich Universal 320 R Teknik Özellikler Hava soğutmalı Max. Hız rpm Max. Kapasite; 6x15 ml Çalışma sıcaklık aralığı C Kullanım Alanları Yoğunluğu maksimum 1.2 kg/dm 3 olan numune veya karışımların ayrılmasında kullanılır. Santrifüj aletinin yüksek devir sayısı, içerisine yerleştirilen karışımların çökelme prensibine göre ayrılmasını sağlar.

53 Ultra/Saf Su Cihazı PURELAB Option-Q Teknik Özellikler Şebeke suyundan direkt olarak saf su ve ultra saf su üretme Cihaz direkt şebeke suyu bağlantısı ile saatte 15 litre 18.2 MΩ-cm ultra saf su üretebilme Mikroprosesör kontrollü (saflık takibi) Entegre DV25 tankı Görsel ve işitsel alarm sistemi. Kartuş değiştirme uyarısı ile optimum saflaştırma Ön taraftan açılan servis kapağı ile sarflara kolay erişim Kullanım Alanları Yapılan fiziksel ve kimyasal ve enstrümantal analizlerde gerekli olan saf su/ultra saf suyu sağlar.

54 Ultrasonik Su Banyosu Elma S 120-H Teknik Özellikler Ultrasonik frekans: 37 khz Isıtma gücü: 800 W Ultrasonik güç etkisi: 1000 W Ultrasonik pik performansı: 800 W (max) Zaman ve sıcaklık kontrolü Kullanım Alanları Ses dalgaları yardımıyla çözeltileri gazdan arındırır, temizler ve çözer.

55 Azot Evaporatörü AVP-B40 Teknik Özellikler Kontrollü dijital sıcaklık göstergeli Ayarlanabilir tüp standı yüksekliği 40 bloklu (8 5) o C sıcaklık aralığı Regülatör ayarlı 24 saat kesintisiz çalışma Kullanım Alanları Solventlerin ve suyun buharlaştırılmasında kullanılmaktadır. Kimyasal ve biyokimyasal çözeltilerin ileri analizleri için konsantre edilmesini ya da çözeltilerin kuruluğa kadar buharlaştırılmasını sağlar. Analiz edilecek örneklerin konsantre edilmesini ya da çözeltilerin kuruluğa kadar buharlaştırılması, Hassas örnekleri içeren çözeltilerin azot gazı altında kurutarak, korunmasını sağlamak için kullanılır.

56 Teraziler Denver Instrument, Shimadzu Teknik Özellikler Tartım Kapasites: 6 kg (max) 1 gr'dan 1 mg Hassasiyet Kullanım Alanları Numunelerin tartım işlemlerinde kullanılır.

57 Manyetik Karıştırıcı/Vorteks IKA Teknik Özellikler O C rpm Dijital ekran Kullanım Alanları Numunelerin karıştırılmasında kullanılır.

58

59 Analiz-Endüstriyel Hizmetler

60

61 Endüstriyel-Analiz Hizmetleri g%c4%b1damuh.pdf

62

63 İletişim

64

65

66

67

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları

Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 1 Türkiye nin Tek Bir Alanda Kurulu En Büyük Teknoloji, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları 2 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji, Araştırma ve Uygulama

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi TÜTAGEM Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ÇOBİLTUM Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi NABİLTEM Namık

Detaylı

CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları

CİHAZLAR. NMR Spektrometresinin uygulama alanları TANITIM Harran Üniversitesi Merkezi Laboratuar (HÜMEL), Harran Üniversitesi ile dış kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme ve analiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere modern donanımlı 8 farklı laboratuar

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI

ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI ENSTRUMENTAL ANALİZ METODLARI Enstrumental metodlar: Hava kalitesi, yeraltısuyu ve yüzeysel su kalitesi, toprak kirliliği, su ve atık arıtımı takibinde rutin olarak kullanılmaktadır. phmetre ve spektofotometre

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK )

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLTERİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ( SELÇUK-İLTEK ) İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetmeliği 17.05.2005 tarih 25818 sayılı Resmi gazete de yayınlanarak

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVAR CİHAZLARI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nisan / 2015 İÇİNDEKİLER 1. ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS)... 1 2. İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler

Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Profesyonel ihtiyaçlarınıza, profesyonel çözümler Analiz ihtiyaçlarınıza profesyonel çözümler... Spektrotek resmi kurum laboratuvarları ile özel laboratuvarların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmıştır.

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

TEMSİLCİLİKLER. www.dickey-john.com. Dickey-John Co., Amerika. Pfeuffer GMBH, Almanya. www.pfeuffer.com. www.perten.com. Perten Instruments AB, İsveç

TEMSİLCİLİKLER. www.dickey-john.com. Dickey-John Co., Amerika. Pfeuffer GMBH, Almanya. www.pfeuffer.com. www.perten.com. Perten Instruments AB, İsveç TEMSİLCİLİKLER Dickey-John Co., Amerika www.dickey-john.com Pfeuffer GMBH, Almanya www.pfeuffer.com Perten Instruments AB, İsveç www.perten.com Chopin Technologies, Fransa www.chopin.fr Stable Micro Systems,

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Staj Dönemi: 01/08/11 16/09/11 Manisa,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Selahattin YILMAZ. İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı kısa bir tanıtım ve iletişim bilgileri verilmiştir. Merkezlerimiz iyi bir araştırma alt-yapısına sahip olup akademisyenlerin ve sanayicilerin analiz taleplerini hızlıca ve etkin bir şekilde yapabilmektedirler.

Detaylı

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep AKŞİT Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yard. Doç.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Temel Kimya ve Polimer Birimi Temel Kimya Polimer Biriminde Gümrük Tarife Cetveli 28.29.30.31.32.33.36.37.38.39 ve 40. fasıllarında yer alan saf yada karışım halindeki

Detaylı

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR Laboratuvarımız, Kömür Analiz Laboratuvarı, AR-GE Laboratuvarı ve Numune Hazırlama olmak üzere

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

MTA Performans Programı 2011

MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2011 MTA Performans

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

EK-11.1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Altyapısını Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü

Detaylı

Ürün Kataloğu. Sistem Çözümleri. Innovation has a name.

Ürün Kataloğu. Sistem Çözümleri. Innovation has a name. Ürün Kataloğu Sistem Çözümleri Innovation has a name. ÜRÜN KATALOĞU İÇİNDEKİLER İçindekiler 2 A.O. SMITH SU TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA 4 EVSEL ÇÖZÜMLER 6 Lal WP / Lal NP Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 8 Lal-267WP

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ

KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBITAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ KİMYA VE ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan Kimya ve Çevre Enstitüsü, 2004 yılında MAM da çalışmalarını farklı enstitüler altında sürdürmekte olan grupların

Detaylı