REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU"

Transkript

1 Voir Note explicative See Explanatory Note Açıklayıcı Not' a bakınız (TUR) COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Conseil de l Europe - Council of Europe- Avrupa Konseyi Strasbourg, France REQUÊTE APPLICATION BAŞVURU présentée en application de l article 34 de la Convention européenne des Droits de l Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour under Article 34 of the European Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 34. ve Mahkeme İç Tüzüğü nün 45 ve 47. maddeleri uyarınca sunulmuştur. IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations. This application is a formal legal document and may affect your rights and obligations. Bu başvuru hukuki bir belgedir ve hak ve yükümlülüklerinizi etkileyebilir.

2 I - LES PARTIES THE PARTIES TARAFLAR A. LE REQUÉRANT/LA REQUERANTE THE APPLICANT BASVURUCU (Renseignements à fournir concernant le requérant/la requérante et son/sa représentant(e) éventuel(le)) (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) (Başvurucu ve varsa temsilcisi hakkında verilmesi gereken bilgiler) 1. Nom de famille.kaplan Prénom (s).hasip... Surname First name (s) Soyadı Adı Sexe: masculin/féminin Sex: male/female Cinsiyeti : erkek 3. Nationalité Türkiye Cumhuriyeti Profession Avukat Nationality Occupation Milliyeti Mesleği 5. Date et lieu de naissance 01/01/ Date and place of birth Doğum tarihi ve yeri 6. Domicile İstiklal Cad.Kallavi Sok.No:6/1 Beyoğlu/İstanbul... Permanent address İkametgahı 7. Tel. N Adresse actuelle (si différente de 6... Present address (if different from 6.) Şu anki adresi (6' da belirtilen ikametgahından farklı ise) 9. Nom et prénom du/de la représentant(e)*... Name of representative* Temsilcinin adı* 10. Profession du/de la représentant(e... Occupation of representative Temsilcinin mesleği 11. Adresse du/de la représentant(e)... Address of representative Temsilcinin adresi 12. Tel. N... Fax N...

3 B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF (Indiquer ci-après le nom de l Etat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée) (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) (Aşağıda başvurunun hangi devlet aleyhine yöneltildiğini belirtiniz) 13-Türkiye Cumhuriyeti... * Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e). A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed. Eğer başvurucu temsil ediliyorsa, temsilciyi vekil atayan ve başvurucunun imzasını taşıyan bir Yetki Belgesi ekleyiniz. II - EXPOSÉ DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS OLAYLARA İLİSKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre II de la note explicative) (See Part II of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not' un II. Bölümüne bakınız) 14. Şırnak ili Halkların Demokratik Partisi ( HDP) milletvekiliyim, Mecliste 28 milletvekili ile muhalefet grubumuz bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) dört parti grubu bulunmaktadır.ak Parti iktidar partisi olup,meclis çoğunluğunu 312 milletvekili ile elinde bulundurmaktadır.chp 125,MHP ninde 52 milletvekili bulunmaktadır.bağımsız ve diğer parti üyelikleri toplamı 18 dir. Meclis çalışmaları içtüzük ile belirlenmiştir.içtüzük 19.madde uyarınca Danışma Kurulu grubu olan dört partiden oluşmaktadır.gruplar arasında uzlaşma olmadığı zaman meclis gündemi için her parti Genel Kurula ayrı bir önerge sunmakta ve Genel Kurul tarafından oylanmaktadır. İktidar partisi olan AK Parti 17 şubat 2015 tarihinde,meclise sunduğu önergede,684 sıra sayılı tasarının,çalışma saatlerini, salı günleri, den,diğer günler meclisin çalışma saati olmayan, cuma cumartesi pazar günleri dahil saat ten te kadar,bitmediği takdirde aralıksız devamına dair bir önerge vermiş,meclis çoğunluğu ile kabul ettirmiştir. Söz konusu tarihlerde Meclis başkanlık Divanında Başkan vekili olarak İktidar partisi üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı ile Sadık Yakut un nöbet çizelgesine göre görevli olduğu zaman dilimine ayarlanmıştır.ancak; şubat tarihlerinde,nöbet görevlendirmesi Meclis Başkanlığı tarafından yapılmamasına rağmen,meclis Başkanı Kanada ziyaretinde bulunmasına rağmen,iki AK Partili başkan vekili, dönüşümlü olarak görevli olmadıkları halde,başkanlık Diavını gasp ederek korsan bir yönetim sergilemiş,muhalefetin tüm itirazlarını yok saymışlardır.

4 684 sıra sayılı tasarı İç güvenlik paketi olarak adlandırılmakta ve dört bölümden ve 132 maddeden oluşmaktadır.içinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması,cezaların arttırılması,polis ve jandarmanın yeniden düzenlenmesi,nüfus işlerinden,kimlik belgesi,evlenme cüzdanı,veraset belgesi dahil birçok konuyu ve 12 ayrı Bakanlığı ve Komisyonu içermektedir.bu yönü ile İçtüzük 91.nci maddede belirtilen TEMEL kanun niteliğinde olmayıp,torba KANUN düzenlemesidir.bu yönü ile de iç tüzük ihlal edilmiş,iç tüzükte olmayan torba kanun uygulamasına geçilmiştir. Cumhurbaşkanı R.Tayyıp Erdoğan bir gün önce Elazığ mitinginde, bu paket ya geçecek ya geçecek diyerek,yürütme olarak,yasamaya müdahele etmiş,başban Ahmet Davutoğlu da birkaç toplantıda,bu paketin geçeceğine dair iktidar parti milletvekillerine emir vererek,yasamaya müdahele etmiştir. Torba kanun,içtüzük 34 ncü madde uyarınca,başta Anayasa ve Adalet Komsiyonları olmak üzere diğer komisyonlardan görüş almadan sadece İçişleri Komisyonunda görüşülmüş,muhalefet partilerinin içtüzük ve anayasaya aykırılıkla ilgili tüm itirazları,verdiğim 132 önerge dikkate alınmamış reddedilmiştir. 17 şubat- 27 şubat arasında aralıksız olarak günde en az 14 saat en çok 20 saat olmak üzere,tam 10 gün boyunca iç tüzük hükümleri çiğnenerek; Milletvekilleri sağlıksız koşullarda zorla çalıştırılmış,dinlenme,hazırlanma,giysilerini değiştirme,tıraş olma imkanları dahi engellenmiş,uykusuz 10 gün boyunca mobing ve zorla çalıştırma uygulanmıştır.yaşlı,hasta, milletvekilleri aralıksız çalıştırılmış,işkence ve kötü muamele yapılmıştır. Muhalefet milletvekillerinin,itirazları dinlenmemiş,sert tartışmalara neden olunmuş,iktidar partisi çoğunluğuna güvenerek,önceden görevlendirdikleri saldırı timleri oluşturmuş,kürsüde kadın milletvekillerine şiddet uygulanmış,muhalefet partileri milletvekillerine;meclis başkan tokmağı,gong,su bardakları,tekme tokat yumruk saldırmış,bir milletvekili stenografların mermer merdiveninde düşürülerek kaburga kemikleri kırılmış 7 muhalefet partisi milletvekili yaralanmıştır.ak Parti Meclis başkan vekilleri oturumları boyunca,kavga,gürültü,şiddet ve saldırılara seyirci kalmış,kendi milletvekilleri hakkında uyarıda bulunmmış meclis iç tüzüğünün disiplin hükümlerini uygulamamış,milletvekilleri televziyonlara çıkarak muhalefet milletvekillerini nasıl dövdüklerini,şiddet uyguladıklarını övünerek pervasızca anlatmışlardır. Meclis başkanlığına iç tüzük 13. ncü madde uyarınca verdiğimiz önergemiz,meclis üst Başkanlık Divanı toplanmayarak bugüne kadar acil bir başvuruda dahi karar vermemiştir.meclis başkanı Cemil Çiçek partisi üyesi olan saldırgan,milletvekillerini,meclis başkanlık divanında muhalefet parti milletvekillerine hakaret eden başkan vekillerini,hukuksuzluklarını korumuştur. İktidar partisi saldırı dozunu arttırarak,üç muhalefet partisinin tasarı hakkında 20 şer dakika görüşme,10 dakika şahsi görüşme,30 dakika soru-cevap,1. Bölüm üzerinde 10 dakika grup konuşmaları,15 er dakika soru-cevap haklarını,grup önerge haklarını gasp etmiş vermemiş konuşmaları engellenmiştir.iç tüzüğe göre muhalefet partilerinin 90 dakika tümü üzerinde,45 dakika bölüm üzerinde,50 dakika soru-cevap hakkı;toplam 185 dakika konuşma hakları engellenmiştir.

5 Grup başkan vekillerinin itirazlarını dinlemeyen AK Partili meclis başkan vekilleri,kulaklarını tıkıyarak,mikrofunu hızlı kullanarak,hızlı ve seri oyalama yaparak,tutanaklara geçen muhalefet parti milletvekilleri itirazlarını,bu arada benim yaptığım tüm itirazları,karar yeter sayısı ve yoklama taleplerini de vermiyerek,usulsüz oylama yapılmıştır. Bağrışmalar,tartışmalar,kürüs ve dina başkanlığı önünde toplanmalar,curcuna ve gürültü içinde,meclis disiplinini bilerek sağlamayan,içtüzük 68.nci maddeye göre ara vermes gereken başkanlık divanı kasıtlı olarak ara vermemiş,adeta çoğunluk şiddetini kullanarak çağdaş demokrataik toplumlarda asla kabul edilmeyen bir meclis görüntüsü vererek,saygınlığı zedelemiş,saldırı ortamı hazırlamış bu esnada iktidar parti milletvekilleri saldırılarda bulunmuşlardır. AK Parti terörle mücadele bahanesi adı altında kanun çıkarayım derken,mecliste muhalefet partilerinin tümüne terör estirmiştir.7 haziran 2105 seçimleri öncesi,muhalefeti susturmak,polis devletine geçmek,baskı rejimi oluşturmak için,ulusal hukuk ve ulusal üstü hukuku,anayasanın 90 ncı maddesi uyarınca,taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeleri AİHS ni ihlal etmiştir. 17 şubat-27 şubat günleri arasında paketin sadece 33 maddesi görüşülebilmiştir.bu süre içinde HDP olarak yaptığımız tüm itirazlar, reddedildiği için Angarya yasaktır-anayasa 18.madde dövizleri ile itirazda bulunduk,taleplerimizi kürsüde dile getirdik,ancak;iktidar partisi çoğunlukçu dikta yöntemi ile tüm talepleri kabul etmemiştir. AK Partinin mecliste estirdiği şiddetin/terörün, yaraladığı,milletvekillerinin,sert tartışmaların,genel kurulda çalışma saatlerine dayanamayarak uyuyan iktidar partisi milletvekillerininde video ve fotoğrafları,meclis tutanakları başvuru dosyamızda sunulmuştur. Meclis başkanlığına yaptığımız başvurular,iktidar partili olan başkan tarafından gerekçesiz reddedilmiştir,öylesien özensiz davranılmış ki,cevap tarihlerine de mart ayı yerine ( ) şubat ( ) yazılmıştır. Anayasa mahkemesi,dokunulmazlıkların kaldırılması,milletvekili üyeliğinin düşmesi gibi konularda, nci maddeler uyarınca,yasama işlemlerini sınırlı olarak inceleyebilmektedir. Anayasanın148 nci maddesine göre,yasama işlemleri ve düzenleyici işlemler bireysel başvuru konusu yapılamaz. Mecliste ki yasama görüşmeleri,iç tüzük ihlallerine karşı,iç hukukta herhangi bir itiraz yolu bulunmamaktadır.

6 Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz III - EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L APPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS BAŞVURUCU TARAFINDAN ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞME VE PROTOKOL İHLALLERİ İLE İDDİALARIN DAYANAKLARINA İLİSKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre III de la note explicative) (See Part III of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not' ta III. Bölüme bakınız) 15. Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 3 ncü maddesi ihlal edilmiştir. Hiç kimse işkenceye,insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere tutulmaz denilmektedir.yapılan işlemler sonucu,milletvekilleri insanlık dışı,onur kırıcı kötü muamelelere tabi tutulmuştur. AİHS nin 15 nci maddesine göre,sözleşmeye çekince konarak askıya bile alınsa,toplum yaşamını tehdit eden,genel bir tehlike halinde dahi bu yasaktan vazgeçilmemektedir. 10 gün boyunca ara vermeksizin sürekl, 14 ve 20 saat arası milletvekillerinin çalaışmaya zorlanması,iç tüzükten kaynaklı haklarının dikkate alınmaması saldırıya uğraması sonucu;sağlıkları bozulmuş sesleri kısılmış,mecliste doktor çağrılarak bazı milletvekillerinin tansiyonları ölçülmüş,kamu oyuna karşı onursuzca bir davranışa zorlanmış,sözleşme ihlal edilmiştir. Sözleşme uyarınca asgari düzeyde değil,ileri düzeyde bir şiddet uygulanmıştır.cinsiyet,yaş, ve genel sağlık durumları dikkate alındığında kötü muamelenin boyutları anlaşılmaktadır. Yedi muhalefet milletvekili fiziksel müdahele sonucu yaralanırken, saldırıya uğramayan milletvekillerde dahi,yoğun fizksel ve ruhsal acıya yol açılmıştır.(tyrer/birleşik Krallık davası) Söz konusu muamele ile mağduru aşağılamak veya onurunu kırmak amaçlanmıştır. Taraf devletler,işkence derecesine varmasa bile,resmi makamların, diğer zalimane,insanlık dışı veya küçültücü muameleyi önelemeyi taahüdü bulunmasına rağmen,hükümet bu konuda emir vermiş,yasama meclisinde bunlar yaşanmıştır.

7 Türkiye,İşkence vediğer zalimane,insanlık dışı veya küçültücümuamele veya cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini kabul etmiş,olmasına rağmen,bu uygulamanın mecliste seçilmiş milletvekillerine karşı yapılması adeta bir skandaldır. Muamelenin süresi,fiziksel ve ruhsal etkileri,yaş ve cinsiyet ve sağlık durumları da dikkate alındığında AİHS nin 3 ncü maddesi ihlal edilmiştir. Avrupa İnsan hakları Sözleşmesinin 4 ncü maddesi 2 nci fıkrası ihlal edilmiştir. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz hükmü ihlal edilmiştir. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi,Uluslar arası Çalışma Örgüt ILO zorla çalıştırma yapılamayacağını belirtmektedir. Dünyanın hiç bir meclisinde bir iktidar partisi parti çoğunluğuna dayanarak bu sözleşmeleri ihal etme hakkına sahip değildir. Mecliste şubat tarihleri arasında aralıksız 24 saat çalışma angaryadır,türkiye Anayasasının 18 nci maddeside bunu yasaklamaktadır. Mecliste taleplerimize,eylemlerimize rağmen bu zorla çalıştırma sürdürülmüştür. Meclis İç tüzüğünde haftada üç gün çalışma yapılacağı ve saatlerinin arası olacağı yazılmıştır.mecliste tüm parti gruplarının anlaşması halinde bazı günlerde makul bir uzatımı yapılabilmektedir.ancak olayımızda kölelik dverinde bile yapılmayan bir zorla çalışma uygulaması yapılmıştır.

8 IV - EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L ARTICLE 35 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 1 OF THE CONVENTION SÖZLEŞME'NİN 35. MADDESİNİN 1. FIKRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après) (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint) (Açıklayıcı Not' un IV. Bölümüne bakınız. Her şikayet için, gerektiğinde ayrı bir sayfa kullanarak, aşağıda 16'dan 18'e kadar numaralanmış alt bölümlerde istenen bilgileri veriniz) 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciaire ou autre l ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Nihai karar (kararın tarihi, niteliği, Kararı veren merci -adli veya diğer-) Şubat tarihleri arasında Meclis Başkanlık Divanın,muhalefet olarak içtüzük hükümleri ile ilgili taleplerimiz ile tarihli red kararları (ekte meclis tutanaklarında belirtilmiştir.) 17. Autres décisions (énumérées dans l ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l organe - judiciaire ou autre - l ayant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Diğer kararlar (tarih sırasına göre her kararın tarihi, niteliği ve kararı veren merci -adli veya diğerbelirtilmelidir) Dispos(i)ez-vous d un recours que vous n'avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it. Başvurmadığınız başka bir çözüm yolu var mı? Eğer varsa, nedir ve neden bu yola başvurulmadı? Yoktur,çözüm için içtüzük 13 ncü madde uyraınca Meclis Başkanlık Divanı görevini yapmamaıştır.

9 V - Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary Eğer gerekli görüyorsanız ayrı bir sayfada devam edebilirsiniz EXPOSÉ DE L'OBJET DE LA REQUÊTE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION BAŞVURUNUN AMACINA VE HAKKANİYETE UYGUN TATMİN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre V de la note explicative) (See Part V of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not' un V. Bölümüne bakınız) 19. Manevi Tazminat olarak BİR CENT talebimiz vardır. Sözleşmeci hükümetin insan haklarına ve sözleşmeye riayet etmesi bu yönde düzenleme yapması amaçlanmıştır. VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS DİĞER ULUSLARARASI MAKAMLAR ÖNÜNDEKİ USULLERE İLİSKİN AÇIKLAMA (Voir chapitre VI de la note explicative) (See Part VI of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not' un VI. Bölümüne ilişkin açıklama) 20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Bu başvurunuzdaki şikayetlerinizi başka bir uluslararası makama sundunuz mu? Eğer sunduysanız, bu konuda ayrıntılı bilgi veriniz. Sunulmadı

10 VII - PIÈCES ANNEXÉES LIST OF DOCUMENT BELGELER LİSTESİ (PAS D'ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES) (NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES) (BELGELERİN ASLI DEĞİL SADECE ÖRNEKLERİ) (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d impossibilité, expliquer pourquoi cellesci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.) (See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) (Açıklayıcı Not' un VII. Bölümüne bakınız. Yukarıdaki IV ve VI. alt bölümlerde belirtilen bütün kararların örneğini ekleyiniz. Eğer bu belgeler elinizde yoksa temin ediniz. Eğer temin edemiyorsanız bunun nedenini açıklayınız. Gönderdiğiniz belgeler size geri verilmeyecektir.) 21. a)meclis tutanakları... b)görüntüler,resimler... c)içtüzük,anayasa hükümleri...

11 VIII - DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE BİLDİRİM VE İMZA (Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Açıklayıcı Not' un VIII. Bölümüne bakiniz) 22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct. Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu bilgim ve inancım dahilinde beyan ederim. Lieu/Place/Yer Ankara... Date/Date/Tarih05/03/ Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e)) (Signature of the applicant or of the representative) (Başvurucunun veya temsilcinin imzası) Hasip KAPLAN

12 HDP Şırnak Milletvekili

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Avrupa Konseyi/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2012. İşbu çeviri, Avrupa Konseyi İnsan Hakları

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

hakemli makaleler / refered articles

hakemli makaleler / refered articles 1 * TÜRKİYE DE ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ (ANAYASA ŞİKÂYETİ) 6216 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AN ASSESSMENT OF THE RIGHT TO CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN TURKEY IN LIGHT

Detaylı

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: XIII KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ: TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUN TASARISI NIN ELEŞTİREL DEĞERLENDİRMESİ Kerem ALTIPARMAK (A.Ü SBF İNSAN HAKLARI MERKEZİ) Ankara 2010 I.

Detaylı

ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEM MİSYONU Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015

ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEM MİSYONU Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015 ULUSLARARASI SEÇİM GÖZLEM MİSYONU Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015 İLK BULGULAR VE SONUÇLAR İLE İLGİLİ RAPOR Ankara, 8 Haziran 2015 İşbu İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu AGİT

Detaylı

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950) Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma, 4 Kasım 1950) Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Aşağıda imzası bulunan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

İSİM VE SOYİSİM HAKKININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNMASI

İSİM VE SOYİSİM HAKKININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNMASI 242 İSİM VE SOYİSİM HAKKININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA KORUNMASI PROTECTION OF RIGHT TO A NAME AND A SURNAME UNDER THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS Ümit KILINÇ Özeti: İsim ve soyisim,

Detaylı

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015 Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015 AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma Dr. İrfan Neziroğlu * Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin Meclis çalışmalarında düşüncelerini hiçbir baskı altında kalmadan rahatlıkla

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015

ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015. 28 Mayıs 2015 AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimi, 7 Haziran 2015 I. YÖNETİCİ ÖZETİ ARA RAPOR 6 26 Mayıs 2015 28 Mayıs 2015 5 Ocak

Detaylı

Avrupa Konseyi ndeki Gelişmeler Işığında 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

Avrupa Konseyi ndeki Gelişmeler Işığında 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 10 ss.25-42, 2007 Avrupa Konseyi ndeki Gelişmeler Işığında 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Cemil KAYA GİRİŞ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MIAILHE/FRANSA KARARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MIAILHE/FRANSA KARARI İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 8, Sayı 16, Güz 2009 s. 159-171 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MIAILHE/FRANSA KARARI Mualla Buket SOYGÜT ARSLAN ÖZET Bu çalışmada Avrupa İnsan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması hakemli makaleler Cüneyd ER AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 1. MADDESİ: İnsan Haklarına Saygı Yükümlülüğü ve Sözleşme nin Uygulanması Cüneyd ER * GİRİŞ Hukukî bir metnin niteliğinin, kime, nerede,

Detaylı

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR

6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN 24.3.214 TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BİREYSEL BAŞVURU FORMU BAŞVURUCUNUN 1- T.C.

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

Dr. K. Sedat Sirmen**

Dr. K. Sedat Sirmen** Yabancıların Türkiye den Sınırdışı Edilmesine İlişkin Temel Düzenlemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Türkiye Hakkında Verdiği Örnek Kararlar*.... Dr. K. Sedat Sirmen** ÖZET İnsan haklarına saygılı

Detaylı

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi:

Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: HAKEMLİ Türkiyede Özel Hayat ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi: Bilgi Edinme Kurulundan iki adım ileri bir adım geri* Mahmut ERDEMLİ** Tolga ONUR*** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM

Detaylı

KUZEY KIBRIS TA GÖÇMEN İŞÇİLERİN İNSAN HAKLARI

KUZEY KIBRIS TA GÖÇMEN İŞÇİLERİN İNSAN HAKLARI KUZEY KIBRIS TA GÖÇMEN İŞÇİLERİN İNSAN HAKLARI Ceren GÖYNÜKLÜ İngilizceden Çeviri: Fatma TUNA - Çim SEROYDAŞ Bu yazıda derlenen metinde kullanılan terminoloji Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen

Detaylı

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( )

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( ) İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARININ İÇ HUKUKLARA ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Osman DOĞRU ( ) GİRİŞ İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının iç hukuklara etkisi sorunu, insan hakları alanında ulusal

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME BÜYÜK DAİRE CARSON VE DİĞERLERİ BİRLEŞİK KRALLIK (Başvuru no. 42184/05) SONKARAR STRASBOURG 16 Mart 2010 Bu sonkarar kesindir, fakat

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı