İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER) Hakkında Faaliyetler ve Projeler Sivil Toplum Projeleri STK larla Ortak Programlar Yayınlarımız"

Transkript

1

2 İçindekiler Yasama Derneği (YASADER) Hakkında 1 Hedeflerimiz ve Amaçlarımız 2 Yönetim ve Denetim Kurulları 2 Üyelik Hakkında Bilgi 3 Yasama Dergisi 3 Faaliyetler ve Projeler A. Paneller 4 B. Uluslararası Projeler 6 C. Yasama Stajı 6 D. Milletvekili Danışmanlarına Yönelik Yasama Semineri 6 E. Yasamacılar Arası Diyalogun Güçlendirilmesi 7 F. Diğer Ülke Parlamento Uzmanlarına Yönelik Eğitimler 8 G. Yasa Yapma Süreçleri Eğitimi Semineri 10 H. Parlamenter Denetim Yolları Sempozyumu 10 İ. Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Atölye Çalışmalarına Katılım 11 Sivil Toplum Projeleri A. Sivil Toplum İçin Yasama Okulu Projesi 12 B. Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı 13 C. Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi 13 D. Demokraside Kadın İzleri Projesi 14 E. HIV/AIDS İle Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma Projesi 14 F. Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi 15 G. Katılımın Genç Hali Projesi 16 H. Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi 16 STK larla Ortak Programlar A. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesine Sunum 17 B. Ortak Düşünce Platformuna Sunum 17 C. Türkiye Beyazay Derneği Üyelerine Sunum 17 D. İstanbul Bilgi Üniversitesi Savunuculuk Programlarında STK Temsilcilerine Sunum 17 E. WOMANist/KADINist Uluslararası İstanbul Kadın Buluşmasına Katılım 18 F. Mülteci Hakları Koordinasyonu Üyelerine Sunum 18 G. STGM Organizasyonunda Yasama Süreçlerine Katılım Eğitimi 18 Yayınlarımız A. Yasama Dergisi 19 B. Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı 19 C. Yerel STK lar İçin Yasama Okulu Projesi Kitapçığı 19 D. Gençler İçin Yasamaya Giriş Kitapçığı 20 E. İspanya Anayasası ve Kongre İçtüzüğü 20 İleriye Yönelik Projeler ve Hedefler 20 Web Sayfası (www.yasader.org) ve E-posta Grubu 20 HAKKIMIZDA Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) görev yapan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Derneğin amacı daha demokratik, katılımcı ve etkin bir yasama sürecine hizmet etmek, yasama bilimi ve tekniğinin geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası seviyede yasama sürecinde rol alan kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine yardımcı olmak ve sivil toplumun yasama sürecine katılımını destekleyerek demokrasinin gelişmesine katkı yapmaktır. Derneğin hedef kitlesi yasama sürecinin farklı aşamalarında görev yapan bürokrat ve uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere yasama sürecine katılan ve ilgi duyan herkestir. Yasama sürecinde doğrudan veya dolaylı rol alan kişiler ve kurumlar arasındaki iletişimin yeterince güçlü olmaması, kanun yapım sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle Yasama Derneği, başta TBMM olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Başbakanlık, bakanlıklar, üniversiteler ve diğer kurumlarda çalışanlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. Yasama Derneği bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemekte, diğer ülke parlamento uzmanları ile bilgi ve tecrübe paylaşımı programları gerçekleştirmekte, sivil toplum temsilcilerine yönelik savunuculuk programları yürütmekte, üniversitelerle işbirliği içerisinde parlamento hukuku çalışmalarını teşvik etmekte ve yayınlar yapmaktadır. YASADER tarafından çıkartılan Yasama Dergisi parlamento hukuku alanında hakemli akademik bir yayındır. YASADER, başta Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin parlamentoları arasında yasama alanında kurumsal işbirliğini ve yasama kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan Uluslararası Yasama Derneği ne (International Association of Legislation-IAL) üyedir. Dernek faaliyetleri hakkında düzenli bilgi almak için adresine elektronik posta göndermeniz yeterlidir. 1

3 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA HEDEFLERİMİZ VE AMAÇLARIMIZ Parlamento hukuku ve yasama tekniğini, karşılaştırmalı çalışmaları da içerecek biçimde desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak, bu alandaki araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek, Ulusal hukukun AB hukukuna uyumunu ve özellikle AB hukuku temel kavramlarının Türk yasama sistemine uygulanmasını amaçlayan araştırmalara öncülük etmek ve desteklemek, Her türlü resmi makamla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler, enstitüler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflarla amacı doğrultusunda ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak, Yasama alanında etkin ve iyi eğitimli meslek personelinin yetiştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak, ilgili mercilere bu konuda görüşler sunmak. Yasama alanındaki çalışmaları, süreli ve çeşitli yayınlarla ve diğer etkinlikler yoluyla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak, Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, panel, sempozyum, yarışma, sergi, gezi, toplantı ve benzeri sosyal, kültürel, bilimsel organizasyonlar yapmak. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI Yönetim Kurulu Dr. İrfan NEZİROĞLU (Başkan) Yasemin ELİBOL (Başkan Yardımcısı) Habip KOCAMAN (Genel Sekreter) Selim YILMAZ (Sayman) Ayhan Muaz IŞIK Remzi ÇİFTEPINAR Dilek YEŞİL Bahadır YEŞİLIRMAK Hüdai ŞENCAN Denetim Kurulu Rıza YURDDAŞ Ercan ÇELİKER Cemil TUTAL Bilal ŞENTÜRK ÜYELİK HAKKINDA BİLGİ Yasama ve parlamento alanlarında çalışma yapanlar ve parlamento hukukuna ilgi duyanlar Derneğimize üye olabilirler. Dernek üyeleri, asıl ve fahri üyelerden oluşur. Asıl üyeler: Yasama ile ilgili görevde bulunan veya çalışmalar yapan kişilerden yazılı olarak başvuranlar, Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe asıl üye olabilirler. Asıl üyeler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Fahri üyeler: Yasama ile doğrudan ilgisi bulunmasa da Derneğin uğraşı alanına ilgi duyan ve katkıda bulunanlardan iki asıl Dernek üyesinin teklifi üzerine, Dernek Yönetim Kurulu nca fahri üyeliğe kabul edilenlerdir. Fahri üyelerin Genel Kurul da oy hakkı yoktur. YASAMA DERGİSİ Yasama Dergisi, Yasama Derneği tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Başlangıçta üç aylık sürelerle yayınlanan dergi 2009 yılından itibaren dört aylık olarak yayımlanmaktadır. Parlamento hukuku açısından bir kilometre taşı olan Dergi de parlamento ile yasama bilimi ve tekniğine ilişkin makaleler yayımlanmaktadır. Yasama Dergisi akademik dünyada kısa sürede saygın bir yer edinmiş ve parlamento hukukuna ilişkin akademik bir platforma dönüşmüştür. Dergi başta milletvekilleri olmak üzere yasama bürokratlarına, yüksek yargı organları mensuplarına, tüm üniversite kütüphaneleri ile hukuk ve siyasal bilgiler/iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin kütüphanelerine, genelde anayasa, özelde parlamento hukuku alanında çalışma yapan öğretim elemanlarına, yasamayla ilişkili sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yasama ile ilgili birimlerine dağıtılmaktadır. Dergi nin yayımlanan sayılarına, Derneğin adresinden ulaşılabilmektedir. 2 3

4 A - PANELLER Avrupa Birliği ve Türkiye de Mevzuat İyileştirmesi Süreci: 25 Aralık 2005 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Recep KIZILCIK tarafından sunum yapılmış ve konu üzerinde karşılıklı görüşler dile getirilmiştir. Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları: 2 Ocak 2006 tarihinde Anayasa Mahkemesi Raportörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet TÜLEN Türk Anayasa Yargısı Sisteminin Genel Hatları ve Sistemde Reform Arayışları konulu sunumunu yapmıştır. Derneğimiz TBMM ve kanun yapım sürecini ilgilendiren konuları seminerler aracılığıyla gündeme getirmektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen programlardan bazıları şunlardır: Türkiye de Organ Nakli ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar: 9 Kasım 2006 tarihinde yapılan Panel TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği ile birlikte düzenlenmiştir. Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı: 19 Kasım 2007 tarihinde düzenlenen Panel in ilk bölümünde uzmanlar tarafından yasama sürecine sivil toplum katılımının teorik temelleri, diğer ülke örnekleri ve Başbakanlık ile TBMM aşamasında katılım konusunda sunumlar yapılmıştır. Öğleden sonraki ikinci bölümde ise programa katılan STK temsilcileri konuyla ilgili görüşlerini açıklamıştır. Hayvanları Koruma Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Paneli: Ankara Barosu ile birlikte düzenlenen Panel 9 Kasım 2012 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi (ABEM) Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve bazı milletvekillerinin de katıldığı panelde Tasarı üzerindeki görüş, öneri ve eleştiriler paylaşılmıştır. 4 5

5 B - ULUSLARARASI Yasama Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ile birlikte Türkiye de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi ni yürütmüştür. Ayrıca The Black Sea Trust for Regional Cooperation ile ortaklaşa yürütülen Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı El Kitabı Projesi ve Dünya Bankası Sivil Toplum Fon Programı kapsamında Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Projesi tamamlanmıştır. Hollanda Büyükelçiliği Matra Programı çerçevesinde Yerel STK lar İçin Yasama Okulu Projesi ni 2012 yılında tamamlayan YASADER halen Matra Programı çerçevesinde Üniversitelerde Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi ni yürütmektedir. Projelerin detayları ve çıktıları hakkında adresinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. E - YASAMACILAR ARASI DİYALOĞUN GÜÇLENDİRİLMESİ Yasama sürecinde rol alan kamu görevlileri arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2004 ve 2008 yıllarında iki program düzenlenmiştir. TBMM, Başbakanlık ve bakanlıklar ile ilgili kurumların kanun yapım sürecinde görev alan bürokrat ve uzmanlarının bir araya geldiği programlarda tanışma ve görüşme imkânı bulan kamu görevlileri, ortak çalışma ortamları oluşturmanın gerekliliğini belirterek işbirliğini güçlendirmenin önemine vurgu yapmışlardır. C - YASAMA STAJI YASADER, Devlet Bakanlığı ve TBMM Genel Sekreterliği nin işbirliğiyle, Türkiye Cumhuriyetinin bursuyla Türkiye de hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitim gören Ahıska, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Makedonya, Azerbaycan, Tataristan, ve Çeçenistan lı 17 üniversite öğrencisine, 2006 yılında TBMM içerisinde yasama eğitimi vermiştir. Program sonunda sertifikalarını alan öğrenciler, teorik bilgilerini tamamlamanın ötesinde TBMM yi tanımış olmaktan büyük mutluluk duymuşlardır. D - MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARINA YÖNELİK YASAMA SEMİNERİ Milletvekili danışmanları için 2010 yılında seminer şeklinde yasama eğitimi programları düzenlenmiştir. Programların amacı danışmanların yasama bilgilerini güçlendirmek ve böylece milletvekillerinin yasama çalışmalarını kolaylaştırmaktır. 6 7

6 Ayrıca, TBMM de çalışanların üye olduğu derneklerin yönetici ve üyeleri yeni yasama yılı nedeniyle 9 Ekim 2009 tarihinde Basın Merkezi nde düzenlenen kokteylde bir araya gelmiştir. Kokteyle Yasama Derneği (YASA- DER), Yasama Uzmanları Derneği (YUDER), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) ve Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) üyeleri katılmış, TBMM odaklı dernekler olarak işbirliği ve ortak projeler tartışılmıştır. F - DİĞER ÜLKE PARLAMENTO UZMANLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER Derneğin, uluslararası faaliyetlerinin bir diğeri de tarihi, kültürel ve komşuluk bağlarımızın olduğu ülke parlamentolarında çalışan idareci, uzman ve diğer görevlilere yönelik, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı programlarıdır. YASADER, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve TBMM Genel Sekreterliği işbirliğinde gerçekleştirilen programların amacı, Türkiye ile bu ülkeler arasında yasama görevlileri düzeyinde iletişim kurmak, ilişkileri geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe değişimi sağlamak ve kalıcı dostluklar kurmaktır yılı sonunda başlayan programlar kapsamında Azerbaycan, Moğolistan, Afganistan, Tacikistan, Gürcistan, Suriye, Bosna-Hersek, Bahreyn, Arnavutluk ve Makedonya parlamentoları görevlilerine TBMM yasamacıları, birikim ve deneyimlerini aktarmıştır. Karşılıklı diyalog ve bilgi alış verişi içerisinde geçen bir haftalık program sonunda, heyetler ülkemizden memnuniyetle ayrılmıştır. Makedonya Heyeti Moğolistan Heyeti 8 9 Azerbaycan Heyeti

7 G - YASA YAPMA SÜREÇLERİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Yasama Derneği ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Şubat 2012 tarihlerinde yasa yapma süreçlerini ele alan iki günlük bir eğitim semineri düzenlemiştir. Seminerde çeşitli üniversitelerden akademisyenlere, öğrencilere ve TBMM uzmanlarına yasama ile ilgili temel kavramlar, kurumlar ve yasa yapma tekniği ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. H - PARLAMENTER DENETİM YOLLARI SEMPOZYUMU Parlamenter bilgi edinme ve denetim yollarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi çerçevesinde siyasetçiler, akademisyenler ve yasama bürokratlarının bir araya gelerek konunun tüm yönleriyle tartışılabilmesi ve öneriler geliştirilmesi amacıyla 7 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Başkanlığı, Yasama Derneği (YASADER) ve Yasama Uzmanları Derneği (YUDER) iş birliği ile TBMM de Parlamenter Denetim Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyum da, parlamenter denetim konusu parlamento hukukunun teorik çerçevesinin yanı sıra uygulamalarla birlikte taraflarca ele alınmıştır. Bir gün süren Sempozyum a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK ve Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ da katılmıştır. İ - ANKARA BAROSU YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARINA KATILIM Yasama Derneği, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanunlardaki eksikliklerin ve uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarına destek vermiştir. Bu çalışmalar: 17 Şubat Türk Borçlar Kanunu 2 Mart Hukuk Muhakemeleri Kanunu 9 Mart İdari Yargılamada Anayasanın 90. Maddenin İç Hukuka Etkisi 10 Mart Türk Ticaret Kanunu 10 11

8 A - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ SİVİL TOPLUM İ Projenin amacı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini kanun yapım süreci ve parlamenter denetim yolları konularında bilgilendirerek sürece aktif katılımlarına destek vermektir. Yasama süreci ve parlamenter denetim yolları sivil toplum kuruluşlarınca yeterince bilinmemektedir. TBMM de yasama sürecine katılım denince sivil toplum kuruluşları çoğunlukla komisyon toplantılarına katılımı anlamaktadır. Oysa görüş ve önerilerin dile getirilebileceği birçok alternatif yol bulunmakta olup komisyonlara başvuru, gündem dışı konuşma, sözlü veya yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması bunlardan sadece birkaçıdır. Program süresince katılımcılara TBMM nin kurumsal yapısı, halkla ilişkiler, web sayfasının kullanımı, yasamaya ilişkin temel kavramlar ve kurumlar, genel olarak kanun yapım süreci, komisyonlar ve komisyonlarda kanun yapım süreci, Genel Kurul çalışmaları ve Genel Kurul da kanun yapım süreci, bütçe görüşmeleri, yazılı ve sözlü soru, genel görüşme, Meclis araştırması, Meclis soruşturması ve gensoru konularında sunumlar yapılmaktadır. Programlara katılmak ve ortak program yapmak isteyen STK temsilcileri Yasama Derneği ile irtibata geçebilirler. SİVİL TOPLUM İ B - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI Uluslararası bir proje kapsamında hazırlanan STK El Kitabı nda sivil toplum kuruluşlarının TBMM deki yasama ve denetim süreçlerine nasıl daha etkin katılabileceklerine dair bilgiler yer almaktadır. Kitap TBMM nin Yapısı, Görevleri ve İşleyişi, Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar, Komisyonlarda ve Genel Kurul da Kanun Yapım Süreci, Parlamenter Denetim Yolları ve Yasama Terimleri Sözlüğü bölümlerinden oluşmaktadır. Kitap ta ayrıca kanun teklifi, sözlü soru, değişiklik önergesi gibi temel yasama belgelerinin örneklerine de yer verilmiştir. Kitabın hazırlık aşamasında STK temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. El Kitabı na Derneğin web sayfasından ulaşılabilmektedir. C - KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ YASAMA SÜRECİNE KATILIMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Yasama Derneği nin Dünya Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığının da desteğiyle, Kadına Yönelik Çalışmalar Yürüten STK ların Yasama Sürecine Katılımlarının Güçlendirilmesi Semineri 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde TBMM de gerçekleştirilmiştir. Yasama Derneği üyesi yasama uzmanları ile öğretim üyelerinin sunum yaptığı seminere kadına yönelik çalışmalar yürüten 23 sivil toplum kuruluşundan 33 temsilci katılmış ve seminer sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir

9 D - DEMOKRASİDE KADIN İZLERİ PROJESİ SİVİL TOPLUM İ Ülkemiz demokrasisinin gelişmesini kendine amaç edinen Derneğimiz, kadın STK larının yasama sürecine katılımını güçlendirmek amacıyla Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneğinin, National Endowment For Democracy (NED) Fonu Desteği ile yürüttüğü projeye destek vermiştir. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerinin de katıldığı bir yıl devam eden proje kapsamında 13 kentte (Ankara, Adana, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Ordu, Rize, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Eskişehir, Kırıkkale) parlamenterler, kadın örgütleri ve yerel yöneticiler bir araya gelmişlerdir. Proje kapsamında ayrıca, 9-10 Ekim 2010 Ankara, Ekim 2010 Trabzon, Kasım 2010 Adana ve Aralık 2010 Aydın da toplantılar gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz, yasama sürecinin uygulamalı örneklerle açıklandığı Demokraside Kadın İzleri Kitapçığı nın yazımına da katkı vermiştir. 2 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen Proje nin kapanış toplantısına, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Güldal AKŞİT ile çok sayıda Komisyon üyesi ve diğer milletvekilleri ile yasama eğitimi verdiğimiz 16 ilden gelen 50 sivil kadın örgütü temsilcisi katılmıştır. E - HIV/AIDS ile YAŞAYANLARIN HAKLARINA YÖNELİK SAVUNUCULUK ve FARKINDALIK YARATMA PROJESİ YASADER, Pozitif Yaşam Derneğinin yürüttüğü HIV/ AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma Projesi kapsamında HIV/ AIDS konusunda parlamenter denetim mekanizmalarının işletilmesi ve bir yasa taslağı oluşturulması amacıyla 8 Şubat 2010 tarihinde İstanbul da ve 14 Mart 2011 tarihinde Diyarbakır da düzenlenen İşbirliği Arama Toplantılarına katılmış ve Proje ye ortak olarak destek vermiştir. SİVİL TOPLUM İ F - YEREL SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ Yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek TBMM de kanun yapım ve denetim sürecine daha etkin katılımlarının sağlamak amacıyla Hollanda Büyükelçiliği tarafından Matra Programı çerçevesinde finanse edilen Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi tamamlanmıştır. Projenin ilk eğitim ve atölye çalışmaları Kasım 2011 tarihlerinde Bolu da (Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Karabük); ikincisi 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Trabzon da (Ordu, Giresun ve Rize), 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Çorum da (Amasya) ve Mayıs 2012 tarihlerinde Burdur da (Isparta) çevre illerden gelen STK temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 4 ilde yapılan eğitim çalışmalarında toplam 13 ilden 98 STK dan 110 STK temsilcisine eğitim verilmiş ve bu STK ların yasama sürecine katılımları desteklenmeye çalışılmıştır. 2 şer günlük eğitim programları, yerel STK ların sorunlarını Meclis gündemine nasıl taşıyabilecekleri konusunda pratik çalışmaların yapıldığı atölye çalışmalarını da kapsamıştır. Projenin final toplantısı 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM de gerçekleştirilmiştir. Bolu Toplantısı Trabzon Toplantısı Burdur Toplantısı Çorum Toplantısı

10 SİVİL TOPLUM İ STK LARLA ORTAK G - KATILIMIN GENÇ HALİ PROJESİ H - ÜNİVERSİTELERDE PARLAMENTO HUKUKU ÇALIŞMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Ankara Final Toplantısı yıllarında Yasama Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında, gençlerin ve gençlik örgütlerinin kendi ihtiyaçlarını TBMM gündemine taşıyabilme yolları ile yasama süreçlerine dâhil olma konusundaki araç ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişimlerinin artırılmasını ve yasama süreçlerine katılımının geliştirilmesini hedefleyen Katılımın Genç Hali Projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında İstanbul da iki eğitim programı gerçekleştirilmiş ve Gençler İçin Yasamaya Giriş adıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. Yasama Derneği sivil toplum kuruluşlarına yasamaya ilişkin gönüllü danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu amaçla STK larla ortak programlar yapılmaktadır. Bugüne kadar çocuk, kadın, özürlü ve insan hakları alanında çalışan çeşitli STK larla ortak programlar gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: A - ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİNE SUNUM YASADER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi üyelerine yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda 7 Kasım 2009 tarihinde Batman da bir sunum yapmıştır. Bu sunumda, Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu TBMM de kanun yapım sürecine sivil toplum katılımını, Denetim Kurulu üyesi Habip Kocaman ise parlamenter denetim yollarına sivil toplum katılımını anlatmıştır. B - ORTAK DÜŞÜNCE PLATFORMUNA SUNUM Yasama Derneği Başkanı Dr. İrfan Neziroğlu, 1 Şubat 2010 tarihinde Ortak Düşünce Platformu üyelerine TBMM de kanun yapım ve denetim süreci konulu bir sunum yapmıştır. C - TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ ÜYELERİNE SUNUM İstanbul Milletvekili Lokman Ayva nın Genel Başkanı olduğu Türkiye Beyazay Derneğinin talebiyle, engelli vatandaşlarla ilgili faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşları üyelerine yönelik olarak 3 Nisan 2010 Cumartesi günü İstanbul da yasama sürecine katılım konusunda iki sunum gerçekleştirilmiştir. Lokman Ayva nın da katıldığı bu toplantıda sunumları YASADER Denetim Kurulu Başkanı Habip Kocaman ile YASADER üyesi Dr. Fahri Bakırcı yapmıştır. Sunumlarda, çoğunluğunu görme engellilerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşu üyeleriyle, TBMM nin yasa yapımı ve denetim faaliyetlerine ilişkin açıklayıcı bilgilerin yanı sıra katılım ve katkı verme yol ve imkanları paylaşılmıştır. Üniversitelerde parlamento hukuku alanının anayasa hukukundan ayrı, özerk bir alan haline gelmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak; öğretim üyeleri ve öğrencilerin TBMM nin yasama ve denetim süreçlerine ilgilerini ve katılımlarını güçlendirmek amacıyla Hollanda Büyükelçiliği tarafından Matra Programı çerçevesinde finanse edilen Üniversitelerde D - İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SAVUNUCULUK Parlamento Hukuku Çalışmalarının Güçlendirilmesi Projesi ne başlanılmıştır. Proje kapsamında dört ayrı ilde, dört ayrı üniversitede birer etkinlik planlanmaktadır. Etkinlikler İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından PROGRAMLARINDA STK TEMSİLCİLERİNE SUNUM iki gün sürecek; birinci gün yasama ve denetim süreçlerine ilişkin teorik eğitime ve ikinci organize edilen ve Üniversitenin Dolapdere Kampusunda gerçekleştirilen program çerçevesinde 29 Mayıs 2010 tarihinde Yasama Derneği üyeleri Onur Çekiç ve Kamil Atlay tara- gün ise uygulamalı eğitime (model parlamento çalışması) ayrılacaktır. Bütün etkinliklerin sonucunda sonuçların topluca değerlendirilmesi için TBMM de bir kapanış toplantısı yapılacaktırfından STK temsilcilerine yasama sürecine ilişkin sunumlar yapılmıştır

11 E - WOMANist/KADINist ULUSLARARASI İSTANBUL KADIN BULUŞMASINA KATILIM STK LARLA ORTAK Ülkemizde ve dünyada, kadın sorunlarına yönelik ortak bir bakış açısı oluşturmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut girişimleri desteklemek ve diyalogu güçlendirmek amacıyla İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi (İKAM) koordinasyonunda 5 6 Kasım 2010 tarihleri arasında WOMANist/KADINist Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması gerçekleştirilmiştir. Avrupa Kültür Başkenti İstanbul da dünya kadınlarını bir araya getiren, İKAM tarafından, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı destekleriyle gerçekleştirilen bu uluslararası buluşmada Derneğimiz de stand açmıştır. Sergide çok sayıda yerli ve yabancı kadın STK temsilcilerine ve katılımcılara Derneğimiz, yayınlarımız ve yürüttüğümüz projeler hakkında Yönetim Kurulu üyesi Beyhan Hamurcu tarafından bilgi verilmiştir. F - MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU ÜYELERİNE SUNUM Çeşitli STK ların bir araya gelerek oluşturdukları Mülteci Hakları Koordinasyonu üyelerine yönelik 19 Aralık 2010 tarihinde Yasama Derneği üyesi Kenan Altaş tarafından yasama sürecine ilişkin yarım günlük eğitim verilmiştir. Eğitimde, kanun yapım tekniği, komisyonlarda ve Genel Kurul da kanun yapım süreci ile denetim yolları hakkında bilgi verilerek, sivil toplumun bu faaliyetlere ne şekilde katılabileceği anlatılmıştır. F - STGM ORGANİZASYONUNDA YASAMA SÜREÇLERİNE KATILIM EĞİTİMİ Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) hak temelli sivil toplum örgütlerine yönelik güçlendirme çalışmaları kapsamında Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen eğitim çalışmasına YASADER sunumları ile destek vermiştir. YAYINLARIMIZ A - YASAMA DERGİSİ Yayın hayatına 2006 yılında üç aylık yayın periyoduyla başlayan YASA- MA DERGİSİ 2009 yılından itibaren dört ayda bir yayınlanmakta olup hakemli dergi statüsündedir. Yasama Dergisi 20. sayısını 2013 Haziran ayında okurlarına sunmuştur. Yasama Dergisinin tüm sayılarının tam metnine YASADER web sayfasından erişilebilmektedir. B - SİVİL TOPLUM İÇİN YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI Sivil toplum kuruluşlarının TBMM deki yasama ve denetim süreçlerine nasıl daha etkin katılabileceklerine dair bilgilerin yer aldığı Kitap ın hazırlık aşamasında STK temsilcilerinin görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. El Kitabı na Derneğin web sayfasından ulaşılabilmektedir. C - YEREL STK LAR İÇİN YASAMA OKULU PROJESİ KİTAPÇIĞI Kitap ta yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek TBMM de kanun yapım ve denetim sürecine daha etkin katılımlarının sağlamak amacıyla yıllarında yürütülen Yerel Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yasama Okulu Projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetler yer almaktadır. Ayrıca, yerel STK ların sorunlarını Meclis gündemine nasıl taşıyabilecekleri konusunda yapılan atölye çalışmaları da Kitap ta bulunmaktadır

12 YAYINLARIMIZ 20 D - GENÇLER İÇİN YASAMAYA GİRİŞ KİTAPÇIĞI yıllarında Yasama Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığında, gençlerin ve gençlik örgütlerinin yasama süreçlerine katılımının geliştirilmesini hedefleyen Katılımın Genç Hali Projesi kapsamında Gençler İçin Yasamaya Giriş adıyla bir kitapçık hazırlanmıştır. E - İSPANYA ANAYASASI VE KONGRE İÇTÜZÜĞÜ Yasama Derneği ve İspanya Büyükelçiliğinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada İspanya Anayasası ve Kongre İçtüzüğü Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve Dr. Fahri Bakırcı tarafından çevrilerek kitaplaştırılmıştır. İLERİYE YÖNELİK ve HEDEFLER Yasama Akademisi kurulmasına destek olmak Parlamento hukukuna ilişkin yayınlar yapmak, özellikle milletvekilleri için cep kitapları hazırlamak Yasama bilgi bankası oluşturmak. Böylece öncelikle kamuda yasama sürecinde görev yapan kişiler arasında iletişim ve işbirliğini geliştirmek. Üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek, parlamento hukuku çalışmalarını desteklemek Anayasa ve parlamento hukuku ile ilgilenen akademisyenlerle ilişkileri güçlendirmek. Yasamaya ilişkin karşılaştırmalı akademik çalışmaları teşvik etmek. Sivil toplum kuruluşları ile ortak programlar düzenlemeye ve onlara yasama sürecine katılım konusunda destek vermeye devam etmek. WEB SAYFASI (www.yasader.org) ve E-POSTA GRUBU Yasama Derneğinin faaliyetlerine ilişkin bilgi ve duyurulara adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca web sayfasında yasama sürecine sivil toplum katılımı konusunda zengin bir içerik yer almaktadır. Derneğin faaliyetlerinden düzenli olarak haberdar olmak istiyorsanız adresine e-posta göndermeniz yeterlidir. Dernek Haberleşme Adresi: Dr. İrfan Neziroğlu Yasama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı TBMM Bakanlıklar / ANKARA Telefon : Faks : (Dr. İrfan Neziroğlu nun Dikkatine) E-posta :

13

YASAMA DERNEĞİ.

YASAMA DERNEĞİ. www.yasader.org yasader@yasader.org Yasama Derneği Hakkında Yasama Derneği (YASADER), Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) görev yapan bir grup yasama çalışanı tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Derneğin

Detaylı

YASAMA DERNEĞİ YASAMA DERNEĞİ.

YASAMA DERNEĞİ YASAMA DERNEĞİ. YASAMA DERNEĞİ www.yasader.org 1 İçindekiler Yasama Derneği Hakkında 4 Hedeflerimiz ve amaçlarımız 5 Yönetim ve Denetim Kurulları 5 Üyelik hakkında bilgi 6 Yasama Dergisi 6 Faaliyetler ve Projeler 7 a.paneller

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM

2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM 2011 YILI ULUSLARARASI EĞİTİM Konu: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA) ile işbirliği içerisinde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

HIV/AIDS YASA TASLAĞI

HIV/AIDS YASA TASLAĞI HIV/AIDS YASA TASLAĞI VE STK LARIN YASAMA SÜREÇLERINE KATILIMI HIV/AIDS Yasa Taslağı ve STK ların Yasama Süreçlerine Katılımı VAKA ANALIZI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ YILLAR İTİBARIYLA DEĞİŞİMİ TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ 16.746 19.128 21.610 23.871 26.503 26.343 2010 2011 2012 2013 2014 Ocak 2015 Kaynak: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (31.01.2015 itibarıyla) LİSANS ÖĞRENCİ SAYISININ ÖNLİSANS ÖĞRENCİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

BASIN AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması Ankara da Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında,

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim?

Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 1. Neden TSEV eğitimlerini tercih etmeliyim? 2. TSEV eğitimleri ücretli midir? 3. Eğitim programlarınız ne kadar sürüyor? 4. Eğitim programlarınızın zaman planı nasıl? 5. TSEV, kuruma özel eğitimler düzenliyor

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar

Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları. Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar / Fon (Hibe) Kaynakları Mali Kaynaklar 1 Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28624 YÖNETMELİK Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

PROJE GENEL BİLGİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

PROJE GENEL BİLGİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR PROJE GENEL BİLGİ Avrupa Birliği nin finansmanı ve UNICEF işbirliği ile yürütülen Güney Doğu Avrupa da Çocukların Şiddete Karşı Korunması projesi 01/07/2011 tarihi itibariyle başlamıştır. Projenin süresi

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) İstanbul un cok boyutlu dezavantajlı bölgelerinden biri olan Tarlabaşı nda bölge sakinlerinin kent yaşamına eşit katılımlarını desteklemek için 2006

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

MATE PROJE TOPLANTISI

MATE PROJE TOPLANTISI Çok Disiplinli Yaklaşım Kullanılarak Erken Çocukluk Eğitimi Bölümü Meslek Dersi Öğretmenlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi. MATE PROJE TOPLANTISI Multidisciplinar Approach to improve the competences

Detaylı

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KATILIM SÜRECİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Leyla Tunç Yeltin Genel Sekreter Vekili Türkiye nin AB perspektifini ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin oynayacağı rolü yıllar önce büyük bir isabetle tespit

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI ETKİNLİKLERİ SONUÇ RAPORU Giriş Engellilik insanların yaşam sürecinde karşılaşabilecekleri bir deneyimdir. Herkes yaşamının bir döneminde geçici veya kalıcı biçimde engelli olabilir veya ilerleyen

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29210 (Mükerrer) Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ HİZMET TEKLİFİ İzmir, 2016 Bu teklif, kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilir. AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ Yaşar Üniversitesi AB Merkezi, üniversitemizin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek

Bosna Kurbanlarına Yardım - Bosna ve Kosova dan Gelen Mültecilere Destek Soydaş Uyum Eğitimi Bulgaristan dan göç eden soydaşlarımızın Türkiye de yerleşme, yaşama ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 9 aylık bir sürede 4 ilde 33 seminer düzenlenmiş, 7.000 e yakın kişiye

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları

Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar / Fon Kaynakları Mali Kaynaklar Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II. AB Topluluk Programları III. Diğer Fon Kaynakları Mali Kaynaklar I. AB Katılım Öncesi Mali Yardım

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı