T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5S07 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK BŞYfi SATIŞ YERİ VE SAATİNİ, BULUNDUĞU YERİ, BU SATIŞA A İT DİĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERİ VE EŞYA/ARACA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLERİ GÖSTERİR ŞARTNAME EKİ SATIŞ LİSTESİ 1-SATIŞÎ YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATZŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMAN! ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Batıçckapı Mah-Okul Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara 31/03/2015 tarih vc saat 09:30-12:00 ile 13:30-16:00 arasında yapılacaktır. Nakdi olarak güvencenin son ödeme zamanı 30/03/2015 tarih vc saat 16:00' a kadar a) Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri Türfckuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan vc satışı yapan Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, b) Tasfiye Yönetmeliğinin 35.maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar " Bahçekapı Mah.OkuI Sok.No:7 Şaşmaz / Ankara adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir. 5-BU SATIŞ İÇİN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MİKTARI. 6-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEME SÜREŞİ : 7-SATIN ALINAN EŞYANIN TESLİM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESİ TL vc üzeri eşya bedelleri için en as pey miktarı 100,00 TL'dir TL vc altındaki eşya bedelleri için en az pey miktarı 10,00 TL'dir. (7) Gür. (Satışın tamamlanmasından sonra) 10 Gün (İhale bedelinin ödenmesinden sonra) %I2 8-BU SATIŞTA TAKSİTLENDİRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI VE YAPILMASI HALİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANÎ: 1-22 arası sıralar İçin " YAPILMAYACAK a) Satışı yapan İdareden yazılı izin almak suretiyle, idare gözetiminde satışa sunulan araç/eşyaya satış tarihinden 5 ( Beş ) iş günü Öncesinden satış 9-EŞYANIN BULUNDUĞU YERİN ADRESLERİ VE GÖRÜLEBİLECEĞİ SAATLER tarihinden bir önceki gün mesai bitimine kadar bulunduğu mahalde görülebilir, b] Bulunduğu Yer; a) AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK EŞYA b ) KONYA GÜMRÜK KAÇAK EŞYA c ) KARAMAN OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ d ) KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB GEÇECİ DEPOLAMA YERİ e ) ERGAZİ TASFİYE f } AN KARA LOJİSTİK ÜSSÜ 9 1 KAYSERİ BEDİR A TİPl ANTREPOSU h ) KAYSERİ TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ ı ) TUSAŞ TÜRK HAV, VE UZAY A.Ş. C TİP! ÖZEL ANTREPOSU I ) ANKARA TCDD GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ I0-ÖZEL HÜKÜMLER : I- İliale bedelinin yatırılmasına yönelik verdccek ek sürede; verilen ek sürenin hergünü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. ^-Şartnamenin 13. Maddesi uyarınca İdare ve Alıcı arasında imzalanan "Satış Kağıdı" ve Sözleşme nedeniyle Damga Vergisi Kanununa göre alınması gereken vergi, alıcı tarafından İhale salonunda peşin olarak ödenir. S- Satışlarımız 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından Garanti Belgesi düzenlenemez. 4-Tasfiye Yönetmeliğinin 35. maddesinin (2) bendi uyarınca nakit olarak yatırılan güvence tutan, ilgilinin isteği üzerine satış bedeline mahsup edilir.şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi şartıyla güvence geri verilir. 5-YatınIan güvenceye istinaden satışa kanlan ve üzerine satış yapılan alıcının güvence belgesi aslı satış dosyasma konulur. Şartnamenin 8 nci maddesindeki şartların yerine getirilmesinden sonra satış komisyonunca "güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır şerhi düşülen vc imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satışlara kaulabilir. 6-Satış Listesi muhteviyatı eşyalar için satışının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arzı için ilgili Kuruluşlardan alınması gereken izin ve belgeler alıcıya aittir. 7-İhaleyc başkası adına katılanlardan, aynca noterden onaylı vekaletname aslı istenir. 8-Satış listesinde bulunan GSM cihazlanna ait hologramlt onay etiketi alınması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kunımunun Halk Bankası Anıt Şubesi Iban No:TR2S (Hesap No: ) hesabına gerekli bedelin yatırılarak, banka dekontunun (aslı) satışı yapan Müdürlüğe GSM cihazlarının tesliminden önce verilmesi gerekmektedir. 9-Saüş listemizde yer alan cep telefonları için OTV vc Ö T V nin KDV* si satış sonrasında ayrıca tahsil ediiccektir.ötv Kanununun Geçici.maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, 120 TL' nin altında olması durumunda, bu miktar 120 TL'ye tamamlanacak olup, ba bedel Cep Telefonlarının KDV'si ile birlikte alıcısı tarafından satış bedeli ile birlikte ayrıca ödenecektir. 10-Satış listesinin 9.sıra$ında kayıtlı "Viski Kapaklan " cinsi eşya tamamen ezilerek hurda vaziyette teslim edilecektir. II-Satış Listesinin SS,42V41,40,39,38,36,34 sırasında kayıtlı" V kayışı " cinsi eşyalar için satış sonrası, Anti damping vergisi olarak toplam kilogram başına 4,55 Amerikan Dolan karşılığı Türk Lirası ANTİDAMPİNG VERGİSİ ve KDV'si tahsil edilecektir. 12-Listenin 61. sırasında kayıtlı bulunan toz Kömür cinsi eşyanın satışına Çevre ve Orman Bakanlığından Emisyon/ çevre İzni almış kişi vc kuruluşlar satışa katılabilir. 13-Satış listesinin 89-Sirasında kayıtlı" ÇAKMAK " cinsî eşya için satış sonra Anti Damping vergisi ve KDV'si olarak toplam ,94 TL bedel aynca tahsil edilecektir. 14- Satış listesinin 56.sırasmda bulunan izotop Cinsi Eşya nin satışına Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından alınan İzin belgesi (Lisans) sahibi firmalar katılabilir.ilgili belgenin satış anında ibraz edilmesi zorunludur. 15-Sauş listesinin sıralarında kayıtlı olan eşyalar Tasfiye Yönetmeliğinin 59/3 maddesi uyarıca " Pazarlık usulü'1ile satışa sunulacaktır.

2 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZî TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYIÜ KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK EŞYANIN SATIŞ İLANI î- Satışa esas bedeli en az 10,62 TL ile en çok ,10 TL arasında değişen; günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutan da en az 1,06 TL, en çok ,01 TL arasında olan» cinsi, militan, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutan ayn ayn şartname eki listede gösterilen 95 Kalem muhtelif eşya (Hoparlör, Çakmak, Kulaklık, Cep îcicfonu, Koî Saati, Fotokopi Makînası,Kayış vs.) ; açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah.OkuI Sok.No:7 Şaşmaz t Ankara adresindeki ihale salonunda 31/03/2015 tarihinde saat 09:30 1da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyahakkında daha detaylı bilgiye vc internet adreslerimiz ile (0) (312) ( (05), (06), (07) dahili numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin beige, vekîl olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3- Bu İlanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İLAN OLUNUR.

3 Sır No Tcs. Tah. Tarih vo No CİNSİ, MODEÜ, MARKASI VE TİPİ GTİPNO Satışa Esas Bedel GÜVENCE TUTARI BULUNDUĞU YEH AMBAR/ SUNDURMAYA GİRİŞ TARlHl VE NO 1 24,10, Adet Mutfak Tipi Çakmak,16S Adet ACI markalı Şarj cihazı, 190 Adet Ad markalı Şarj cihazı, 293 adet Nokia şarj cihazı,198 Adet ACI d 880 markalı şarj cihazı,199 Adet Nokia N73 markalı şarj cihazı, 196 Adet Samsung 250 şarj cihazı,195 Adet Nokia markalı şarj cihazı, 2S8 Adet AcI marka Şarj Ghaıı, 19S Adet Aci marka Şarj Cihazı, 198 Adet Nokia 6230 i şarj cihazı, 198 Adet Ev tipi ACL markalı şarj cihazı, 300 Adet Nokia Şarj cihazı, 300 Adet Nokia Şarj cihazı, 14S Adet ßlackberry Kulaklık, 245 Adet Nokia Batarya, 145 Adet 1Phone 3G markalı şarj cihazj, 198 Adet 1Phone 3G markalı şarj cihaz», 1050 Adet Noklamiarkali Telefon Kapak Takımı; 1120 Adet Nokia markalı Telefon KapakTakimı, 120 Adet Sony Ericsson markalı Telefon kapak takımı, 260 Adet KTC markalı Kulaklık, 197 Adet Nokia markalı Telefon Bataryası, 225 Adet Nokia markalı Telefon Bataryası, 198 Adet Nokia markalı Telefon Bataryası, 197 Adet Nokta markalı Telefon Bataryası, 200 Adet Nokia marka Telefon Bataryası, 480 Adet Samsung marka Telefon Bataryası, 235 Adet Nokia marka Telefon Bataryası. 8S S50S ,81 f, İl ^ 1.794, İL ^ "Ş % % % V* mv"'c - S. M , X l Adet Nokia C2 markalı cep telefonu,! Adet Samsung GT-3303İ, 1 Adet Nokia markalı cep telefonu,! Adet Nokia 1112 markalı cep telefonu, 1 adet Samsung SSS70 markalı cep telefonu 487,81 48,7S 3 22,10, Adet Nokia 1208 cep telefonu, 5 Adet Nokia 2630 cep telefonu, 4 Adet Nokia 1110: cep telefonu, 1 Adet Nokia 2330 cep telefonu 352,73 35, ,10, adet Lg E400 markalı cep telefonu, 1 Adet Samsung SGHW90 markalı cep telefonu 455,54 45,65 S 22,10, Adet Nokia X3*00 markalı cep telefonu, 1 Adet E71*l markalı cep telefonu 737,97 73, ,10, Adet Nokia 1208 cep telefonu, 3 adet Powerway MSSî cep telefonu, l adet Meyzu M9 cep telefonu,! adet Meyzu M6 cep telefonu, l adet Meyzu M3 cep telefonu,30 Adet Nokia cep telefonu bataryası, 5 adet Sony Ericsson markalı cep telefonu bataryası, 20 adet Samsung markalı cep telefonu bataryası, 5 adet Powerway markalı cep telefonu kulaklığı, 3S adet Nokia markalı telefon şarj cihazı, 10 adet Samsung markalı telefon şarj cihazı, 5 Adet Powerway markalı modülatör, 8 AdetTox markalı MP3 Player, 22 Adet Powerway markalı Kart okuyucu 8.139,52 813,95 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK EŞYA 7 22,10, adet Nokia 1208 cep telefonu 93,31 9, adet Samsung marka ibareli elektronik eşya, 1 adet pad 16 GB marka ibareli tablet 3 adet Ipad İS GB mini tablet, 2 adet Samsung marka ibareli Galaxy Note tablet, l Next marka ibareli uydu alıcısı, 2 Adet Intel bilgisayar İşlemcisi 7.001,22 700, ,02^ KOLt ADET VİSKİ ŞİŞESİ KAPAĞI 2.527,56 252, ,10, Adet Madison markalı Sigara sarma makînası, 96 Adet Muhtelif markalı sigara tabakası 682,03 8, Û adet Masis markalı Para Kontrol Kalemi 40,38 4, İS adet Zippo marka ibareli çakmak 1.090,67 109,07

4 13 10,06, adet Nokia N95 cep telefonu 50,03 5,00 : 14 10,06, SS 1 adet Nokia 6300 cep telefonu, l adet Nokia N 96 cep telefonu 412,76 41,28 J ur ıs 22,10, adet Samsung E2121B cep telefonu 56, ,02, adet pionner deh-515rds marka oto teyp.l adet plonner dch-l530r marka oto teyp,l adet pionner kehp402or marka oto teyp.l adet cîariondrx96orz marka oto teyp,l adet magma mql382 marka oto teyp,l adet alpine cde9823rb marka oto teyp,l adetjvc cde9s2 rb marka oto teyp,l adet gelhard kds737r marka oto teyp,l adet audio ct800mp3 marka oto teyp 865,10 r 5,63 % 86,51 İğ.vjj - 7 -S. - 'T.^9' 5"- S. 9 %. A K ^ A Y - f v % M ü d ü r l ü ğ ü,;;. F ü fç A K. ; ^ ^ * w r û? I 17 09,04, Adet Samsung GT-E2l21b cep tejefonu 112,57 11, ,02, adet Samsung GTE-2121B cep telefonu,! adet Samsung GTS-5360 cep telefonu, 1 adet Samsung GTE-1190 cep telefonu 587,83 58,79 İS 27,08, l Adet Samsung STE-2330 cep telefonu, ı Adet Nokia E7i cep telefonu, ı Adet Nokia 2220 cep telefonu,? adet adaptör^ adet US8 kablosu,8 Adet Hafıza kam,! adet hafıza kartı uzatıcısı, l adet plastik tuş takımı 665,52 66,55 KONYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAK EŞYA 2C 04,04, Adet Güneş P3neli,l Adet Invertör ( Seri No: X110S97) , ,33 KARAMAN OSB GEÇlCİ DEPOLAMA YERİ S 1 Adet Bmw 320 Dizel otomobil motoru ( arızalı ] 307,39 30,74 AKSARAY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ OSB SUNDURMASI S kg Plastik bidon 400,00 40,

5 4458 5AYIU GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE SATIŞA SUNULAN EŞYALAR. ( 23 15,09, Adet Değirmen makinasına alt beton 2360,00 236,00 i - h 24 1S adet naylon şerit 354, adet biîgisaya r kasası 2.832,14 283, SL ^ adet matkap ucu 6.820,40 682, adet promosyon malzemesi 590,00 59,00 2S Adet pompa akşamı , ,50 4 1! V ri-, - > 9 ^ v vşr ^ y c o j M y î T GÜMRÜK OSB GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ v 'i1' s Tr, adet Makine akşamı 7.080,00 708, adet Diş açma makinası , , adet makine akşamı ,00 1,130, Adet panaphone marka masa telefonu ÛS1718D ,27 1, / ,02, Adet mcga9802 mini radyo,l adet >nega mg2l marka mini radyo, 1 adet mega mg86 marka mini radyo,2 adet mega mg 1118 marka mini radyo, 3 adet mega mg9601 marka mir.i radyo,2 adet mega mg83 marka mini radyo, 1 adet mega marka mini radyo 8S27 50,14 5, / ADET AKÜ, 16 Adet Kayiî <'4,50 kg) S S3S,14 63, /584 2S Adet OTO TEYP MEKANİĞİ 3S / ADET BOŞ CD ,44 103, / adet ampul 2012/ Adet Kayış {6,j0 Kg) ,32 30, / ad. Tırsan msfka küçük su pompası 0207 noiu turk malı-1 ad. kırık 3 parça halinde valf-1 od. kullanılmış adaptör S04 ERGAZİ TASFİYE- 2009/ Adet CEPTELEFONU DATA KABLOSU,24 Adet CEP TELEFONU TV BAĞLANTI KABLOSU 2012/ adet platik kova kimyevi madde (12 kg). 2009/ AD^ARTON KUTU, 1 POŞET YAĞLAMA MÜSTAHZARI , , / OB.2Q KAPMUHTELİF MALZEMELER (Disket ve kamera kullanım kılavuzu ) 2008/ Ad* KOL SAATİ (S. SHOCK) 2012/609 16,06, Adet Konnektör 2010/ S Tj adet Kayış ( 6,40 kg )

6 Adet Rulman,1S Adet Kayış {7,00 kg) ,47 93, / Adet Kayış, 16 Adet Kayış (9,00 kg} ,48 107,45-4* V 2012/ i di Adet Kayış, 15 Adet Kayış, 19 Adet Kayış (6,50 lig) *753,09 175, * 2^2/ Adet Kayış {6,10 kg) ,27 84,833 «f. '* 43 16,04, adet plastikten medikal malzeme ,65 ^2012/587 S i %. 'A< ^ 2014/ ,02, Analiz cihazı ,55 70,76 \ -;? 2014/ adet sunny marka receıver,21 adet roadmaster receıver,19 adetroadmaster recetver, 5 adet roadmasterrecen/er,4 adet roadmaster receıver,10 adet roadmaster receıver AO adet roadmaster receıver A adet roadmaster receıver ,67 59, / Adet Lg markalı Elektrik Süpürgesi, 3 Adet Muhtelif markalı Bilgisayar, 3 Adet muhtelif markalı printer,4 Adet Muhtelif markalı Video, 3 Adet Muhtelif markalı monitör, l Adet Samsung markalı DVD, 3 Adet Muhtelif markalı TV, 1 Adet Goldstar markalı Mikrodalga fırın, ı Adet AEG markalı Dondurucu S ,19 93, / S S SS 2 adet kauçuk veya plastikten eşyaların imaline mahsus makine ve cihazların aksam ve parçaları , , /6S8 ERGAZİ TASFİYE 43 13,09, ' 20 adet katalog ,55 2, / ,09, Adet Boş Palet (30 kg) ,62 1, / l adet kağıt ve formları harmanlamaya mahsus makına ve cihazlar , , /656 Sİ 25,03, Kap vida somun ,24 12, / ,03, Adet mp3 çalar (Igb), 14 adet araç mp3 çaları (lgb) ,05 103, /19S 53 03,05, adet Hortum ,83 8, / ,02, adet dalda kuş ,56 40, / adet ev telefonu, 10 adet telefon ahizesi SS17-8S / Adet KasetÇalar (süper sony MG-064), 1 Adet KasetÇalar (JIS FENG),2 Adet KasetÇalar (Jıs Feng Js 288), ı Adet KasetÇalar (Jıs FengJs 298), 1 adet jlsfong js kasetçaîar / , ,85 OS,04, adet usb kablo, 22 adet telefon kapağı, 22 adet batarya, 70 adet şarj aleti, 100 kulaklık / Adet Fotoğraf Makinası (SONY 5705 D) 8S / kap içerisinde 90 g makine akşamı ve 10 kg izotop , , Kap Granit , ,72 ANKARA LOJİSTİK ÜSSÜ kg Mermer Tozu ,25 376, ke Kafelt ,25 376,13 KAYSERİ TCDD GEpCİ DEPOLAMA YERİ

7 4458 SAYIU GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYE YÖNETMELİĞİMİN 59/3 MADDESİ GEREĞİ PAZARUK USULÜNE GÖRE SATIŞA SUNU LAN EŞYALAR 60 07/03/2012 ' Adet slad markalı Demir veya Çelikten Inpıat Ak»mı, 680 Adet Slad markalı Boru G , ,47 sı Kap Toz -Kömür(To rbaîa rda) ,58 Tl 257, ,01, Ünite Demonte Vaziyette Makine ve Aksesuarları , ,01 KAföİRlİBEDlRA mm ^K^SERlTCDt)^ û V j - vı~ DEFrOLAIVÎA >YERİ- 966^,~V. T v Kap Ahşap Süpürgelik , , Adet 29S0 m3rka!ı Internet Dağıtıcı, 11 Adet Brojür, 5 Adet Cisco markalı Adaptör, 500 Adot Broşür, 25 Adet Katalog, 5 Adet Porselen kupa, 20 Adet Tükenmez Kalem, 10 Adet Anahtarlık, 1 Kap Broşür, 1 Kap Katalog, 1 Kap Evrak, 1 Kap Katalog, 38 Adet Katalog S4S4-S40J-4C10-3S / / / / / / /229 04, ad. Doküman (kırpıntı) / a det yabancı di ide okul kita bı, 10 adet yabana dilde gazete (kırpıntı] /555 11, ad say2000 Kitabı (kırpıntı) O9/S ad. Muht.Yabancı Dilde dergi (kırpıntı) /614 ERGAZİ TASFİYE AMBAR! ad.oyun Kağıdı, 18 ad. Oyun zan, 30 ad.pjastîk Kartvizit, 100 a d. Brojür /642 C5 13, S deste Oyun Kağıtları / Kitap (kırpıntı) /646 27,01, ad yabancı dilde basılmış kitap / S 10 adet air fresher marka oda parfümü 3 adet yağlama müstahzarı 12 adet otomobillerde kullanılan müstahzarlar 1 adet diğer temizleme müstahzarı / ad-billmsel teknik kitaplar (kırpıntı) / kap katoiog kırpıntı halinde / , KAP S0 ADET BROŞÜR (kırpıntı) / ,09, Adet Pron newest markalı Alüminyum Çanta içinde Ohaz ,42 362, / , Û Parça Ray Akşamı (45kg) ,39 396,S4 2013/189 09,01,2013 j Kap Kompresör ( Soğutucu Motoru ile aksam ve parçaları) (341<g) O.W

8 24,02, Kap Aksam (2 adet mini conta) ,34 54,63 20,03, Adet Ana Kart X11, Adet Kayış , ,01, Adet Bilgisayar için Ekran Kartı (512 mb lık) ,00 24, Adet Gaz Sayacı , ,04, Kutu Kol Saati için metal kordon akşamı , Adet Çadır ( Dem on te Halde) , Adet Muhtelif markalı Gl619hb-gl205n KAMERA AKSAM VE PARÇASI , Adet Diş İm plan t Parçası 60,24 396,48 ^ 4*. «M * kg Doküman Adet Eğitim Klavuzları Adet Dişçilik Aleti 4.263,11 426, S Paket Plastik Granür ,11, Adet Araba lastiği ,55 88,66 11,02, Adet Kaplin Cıvatası 82W 71 01, Parça Bankamatik Makinası için Parça Kullanımı; S ,00 29, ,01, Adet Plastic Shell Toner ( İS kg) ,00 118, Adet MGH markalı Elektronik Teraîı 8423 ERGAZ! TASFİYE ,05 97, ^ Adet Elektronik Terazi Adet Elektrikli Kontrol Makînası ( Sari No: ) /46 462, Kap 995 Adet Kamera Lensi Kap 2100 Adet Kamera Lensi ,40 1X331, Adet Ifltme Ohaır, 14 Adet Plastik Aksam, 1 Adet Kılıf Adet Halka , , S21 2 Adet Kablolu Aksam /00/ adet Fotokopi makinası ( 2'şer parçadan 6 parça) $ , , ,05, Adet Gece Umbası,158 Adet Camdan Sus Eşyası, 323 Adet Camdan Süs Eşyası,383 Adet Camdan Süs Eşyası 940S-SS , , S7 Adet Kayış /43 364/44 -

9 Adet Bezden Tıbbi Başlık /33 S Kap (10 Adet) Medika) Cihaz /63 i 3.014, , ^ Adet Medikal Malzeme 30X X3 2013/36 ğ % 'Â \ C- %,*3f ^ * * * adet Katolog X00000 VÜ-* > ^2013/32 ' t S ' # -.Vr,./(. f,«v Kap Kitap (3kg) 490X 'X Vî> O* V;»ir-, T. fşt'lh Jf 2013/ Adet Test Kiti ve 12 Adet Köpük 9018 % Adet Filtre /117 ERĞA2İ TAS FİYE 2.447,56 244, ı Adet valf /127 V A 2013/ l Adet Elektronik Kart / Adet Boş Şişe /81 ae Adet Kayış (300 gr) ,4 7, /586 S Adet Çakmak { Demonte Halde) ,9 S , /65 so ARMA (Alimunyum levha 250 adet) S,S5 12,S9 2012/ ahşap palet 44X5 138,67 13, / UÇAK HELİKOPTER AKSAM! VE PARÇASI{2 AO KG) , ,89 TUSAŞ TUSAŞ TÜRK HAV. VE UZAY AŞ. C TİPİ ÖZEL ANTREPOSU FETHİYE MAHALLESİ, HAVACILIK BULVARI NO:17 KAZAM /ANKARA 93 19,12, kapı ve akşamı 730E 32^97, ,78 ANKARATCDD GEÇİti DEPOLAMA 94 20,05, kap makine 6990 Kg 84« , , / Ü Kap Özersu markalı Muhtelif mobilya ( 4820 Kg) , ,00 KAYSERİ TCDD

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ _ EK-18/B İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA

Detaylı

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ: G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara

ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZl TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Bahçckapı Mah.Okul Sok.No:7 Şaşmaz/ Ankara GÜMRÜK VE TİC A R E T BAKANLIĞI O R TA ANADOLU GÜMRÜK VE TİC ARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5607 SA YILI KAÇAK Ç ILIK LA M ÜCADELE KANUNUN SATIŞ Y E R İ V E S A A T İN İ VE EŞYA/ARACA

Detaylı

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI 2 - \ & t 5-7 : T.C! GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ! 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUATNA GÖRE AÇK ARTRMA SURETİYLE SATLACAK EŞYANN/AfACN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kocaeli Üniversitesinden: YÖNETMELİK Sayı : 29087 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Kasım 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29175 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI 1 İÇİNDEKİLER İdari Şartname Teknik Şartname Sözleşme Tasarısı 4- Numunelerin Görüldüğüne Dair Beyanname ve Teklif Edilen Numunelere ait Marka

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011 ÖNSÖZ Yolcuların (yurt dışından gelen vatandaşlarımız veya turist olarak gelen diğer ülke vatandaşları) yanlarında getirdikleri veya gümrüksüz satış mağazalarından satın alarak getirmek istedikleri eşyadan

Detaylı

Page 1 of 54. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 54. İhale Şehri. Bolu İş Şehri. Bolu Kurum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 54 İhale Şehri Bolu İş Şehri Bolu Kurum Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Uygulama Ve Araştırma Merkezi İşin Adı/Konusu/Cinsi Tıbbi Sarf Malzeme Satın Alınacaktır İhale Tarihi 17.02.2011

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

yazılacaktır. 2 Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmesi durumunda, bu maddeye işin uzmanlık gerektiren kısımları yazılacaktır.

yazılacaktır. 2 Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmesi durumunda, bu maddeye işin uzmanlık gerektiren kısımları yazılacaktır. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ DİŞ ÜNİTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİN ALIM İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı