Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:"

Transkript

1 TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 69. Maddesine istinaden ve tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine göre ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre Taşınmaz Satışı İlan Listesinde belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışının yapılmasına, peşin toptan satışa talep olmaması halinde, %50 si peşin %50 si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışının yapılmasına, her iki satışın gerçekleşmemesi halinde ise perakende olarak peşin olarak satışı yapılacaktır. 1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü nde görebilir ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 1.000,00.- TL. (BinTürklirası) ücret karşılığında en geç 07/09/2017 Perşembe günü, saat e kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine adresinden ulaşılabilir. 2 - Artırma ve İhale; 07/09/2017 Perşembe günü, Saat de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır. 3 - Teklif mektupları, en geç 07/09/2017 Perşembe günü saat ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; - Kimlik ve Yetki Belgeleri, - İkametgah Belgesi, - Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, - Yer Görme Belgesi, - Şartname Alındı Makbuzu, - Teklif Mektubu, - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, 5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç ), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir. 6 - %50 si peşin %50 si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışta ise ilk satış bedelinin % 50 si, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. %50 si de 24 eşit taksitle Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Ödenen miktar kadar ALICI adına tapu devri yapılacak olup, kalan %50 sine tekabül eden kısmına % 6 kesin teminat mektubu verilecektir. 7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri nin ONAY ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz. 8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA TELEFON : FAX :

2 İlan olunur. -İCMAL- Sıra No İlçe Mevkii Blok Nitelik Daire Tipi Toplam Adet Muhammen Bedel (TL.) Geçici Teminat (TL.) İha 1 Mesken ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A1 2 Mesken , , Mesken ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B1 Mesken 2, , , Mesken Mesken ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C1 7 Mesken , , Mesken ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C2 9 Mesken , , Mesken ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E2 Mesken 2, , , Mesken GENEL TOPLAM , ,09 07 FİYAT LİSTESİ Sıra 1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 104,32 124,66 55 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 73,04 85,85 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 73,45 86,97 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 72,60 85,85 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 104,19 124,66 54 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 98,93 118,76 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,08 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 99,04 118,49 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 38 / 85.8

3 22 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 25 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 38 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,86 95,35 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 78,91 95,35 39 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / 85.8

4 73 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 41 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 26 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,16 99,05 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 51,98 62,29 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,74 63,35 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,06 62,00 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,21 99,05 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / 85.8

5 124 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 27 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / 85.8

6 175 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 28 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / 85.8

7 226 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,37 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,26 62,23 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 53,33 63,77 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,97 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,41 98,84 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 29 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / 85.8

8 277 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 30 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 30 / 85.8

9 328 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 32 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 32 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 32 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,57 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,53 62,18 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 64,17 32 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,40 61,96 31 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 82,62 98,63 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 86,85 101,34 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 88,22 103,51 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 88,22 103,51 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 86,85 101,34 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,67 62,98 32 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 65,48 33 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 54,15 65,48 33 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 A Mesken 52,67 62,98 31 / 85.8 TOPLAM 356 Sıra 1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B1 1 2,5+1 Mesken 123,77 145,09 65 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 139,86 162,32 73 / 85. Z 3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 139,86 162,13 73 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 105,08 123,75 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 131,67 155,75 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,57 141,62 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,57 141,62 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 116,64 140,11 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 55 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 42 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 55 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 42 / 85.

10 19 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 43 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 44 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 45 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / 85.

11 70 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 46 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 50 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 47 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 51 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 63 / 85.

12 121 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 48 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 52 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 64 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 65 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 117,98 55 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 65 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 117,98 55 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 92,67 109,15 49 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 98,33 116,91 53 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 B Mesken 119,61 141,60 65 / 85. TOPLAM 147 Sıra 1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 138,62 159,83 71 / 85 Z 2 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 138,62 160,57 72 / 85 3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 56 / 85 4 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,76 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 145,69 166,62 75 / 85 6 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 157,92 181,50 81 / 85 7 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 56 / 85 8 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 69 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 68 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 69 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 68 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / 85

13 21 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 70 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 71 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 71 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 71 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 73 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 73 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 73 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 73 / 85 TOPLAM 62 Sıra Arsa Pa 1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 72 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 59 / 85

14 3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C2 Arsa Pa Mesken 150,26 174,14 74 / 85 4 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / 85 6 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / 85 7 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / 85 8 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 150,26 174,14 74 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 C Mesken 119,55 140,01 60 / 85 TOPLAM 14 Sıra Bölüm No Arsa Pa 1 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 115,13 134,01 56 / 85 2 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 129,47 152,88 67 / 85 Z 3 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 130,14 152,81 67 / 85 4 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E2 4 2,5+1 Mesken 114,71 135,12 60 / 85 5 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,67 143,23 56 / 85 6 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,67 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,12 143,45 57 / 85 8 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,12 142,96 56 / 85 9 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 56 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 57 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / 85

15 Bölüm No Arsa Pa 27 ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 58 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 59 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 60 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 61 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 121,18 143,45 62 / ÇANKAYA İLKBAHAR 29634/6 E Mesken 120,91 143,73 63 / 85

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi, Yazır Mahallesinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacaktır.

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER. 1 DUMLUPINAR ARSA TAM , , Açık TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Ankara İli Çubuk ilçesi Dumlupınar, Kızılca, Yenice ve Yazır Mahallelerinde bulunan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL

Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesinde Bulunan Arsalar Ana Taşınmaz m². Pay/ Payda. m² Birim Fiyatı TL. Şartname Bedeli TL ARSALAR SATILACAKTIR Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların satış

Detaylı

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR)

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL SATIŞINA AİT (İDARİ ŞARTNAMEDİR) Madde 1. İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ Bolu İli Merkez İlçesi yanında bulunan A Bloktaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36,37

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7- İhaleye katılabilmek için; ilgililer istenilen belgeleri ihale saatine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALE İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, hisse oranı, satış rayiç değeri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 89

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 80

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 81

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR A-TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflarşahinbey BELEDİYESİ İDARE, İhaleye katılangerçek veya

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim Hizmetleri

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 128

Detaylı

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MUHTELİF HURDA SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Isparta Süleyman Demirel Organize Bölge Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL

Geçici Teminat ,78 m2 Beyazşehir/Kocasinan Konut ,00TL TL MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BEYAZŞEHİR MAHALLESİNDE BULUNAN 1 ADET KONUT ALANI ARSASININ SATIŞI İLE İLGİLİ İDARİ ŞARTNAMESİDİR. Madde 1-Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

MÜZAYEDESİ İŞ YERİ. 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10.

MÜZAYEDESİ İŞ YERİ. 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10. İŞ YERİ MÜZAYEDESİ 24 Ağustos 2017 Perşembe Saat: 10.00 UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. VE 2. ETAP 397 ADET iş YERi %25 PEŞİN, 120 AY TAKSİTLE AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. Açık Artırma Salonu

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI TAŞINMAZ SATIŞ İLANI S.S. 103 Nolu Tire İncir Tarım Satış Kooperatifi ne ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi, Millet Caddesi 23 ada 4 parselde bulunan, Bağımsız Bölüm No:15 77 m 2 ile Bağımsız

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK NO :... VERGİ NO :... AÇIK ADRESİ : TELEFON NO :... BAYRAK NO :... FAKS NO :...

ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK NO :... VERGİ NO :... AÇIK ADRESİ : TELEFON NO :... BAYRAK NO :... FAKS NO :... ADI SOYAD / ÜNVAN :... İŞ / MESLEK :... T.C. KİMLİK :... VERGİ :... AÇIK ADRESİ :...... E-MAIL :... TELEFON :... BAYRAK :... FAKS :... GSM :... TEMİNAT İADE BANKA IBAN :... İMZA TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ Merkezefendi 07.11.2018 Pamukkale DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı TAŞINMAZ SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz sınırları içinde

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ. : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (Batı Ataşehir) Ataşehir / İSTANBUL

AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ. : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B (Batı Ataşehir) Ataşehir / İSTANBUL AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ Bu Şartname ile eklerinin dili Türkçe dir. İhaleden önce Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile ihaleye iştirak etmek isteyenler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI 1.057 ADET TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Konya Selçuklu Ardıçlı 1.057 adet konut projesi kapsamında inşa ettirilecek;

Detaylı

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ

GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESİ REKLAM PANOLARI YERLERİNE AİT KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1- Güzelbahçe Belediyesi sınırları dahilinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 8. Maddesi ve İlan Reklam Yönetmeliği

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

NO Adı Özellikleri Adedi

NO Adı Özellikleri Adedi SİNANPAŞA KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SÜT TOPLAMA VE SOĞUTMA MERKEZLERİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİDİR. KİRAYA VERENİN ADI (ÜNVANI) ADRESİ : Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. Cinsi ve Yüzölçümü (m2) m2 Kapalı alan m2 Teras

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ. Cinsi ve Yüzölçümü (m2) m2 Kapalı alan m2 Teras T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1-İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi Şehit Metin Tavaslıoğlu caddesi No:3 (Men.Kod:397)

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait, Mevlana Mahallesinde aşağıda sıra no, ada parsel, blok, kat, bölümü, tipi, muhammen bedeli belirtilen, 3+1 ve 2+1 daire tipinde olan 335 adet

Detaylı

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3.

T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ MECLİS BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU. Tel: 0256 761 40 24. Fax: 0 256 761 42 32 27 İŞÇİ 22 MEMUR SALONU 3. T.C. KOÇARLI BELEDİYESİ PERSONEL MAAŞI BANKA PROMOSYON İHALESİ DAVET MEKTUBU 1.KURUMUN ADI: 2.KURUMUN ADRESİ: T.C KOÇARLI BELEDİYESİ ORTA MAHALLE CUMHURİYET MEYDANI NO:5 KOÇARLI 3.KURUMUN TELEFON VE FAKS

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet dükkânımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Atatürk Mahallesi (M.K:573) Şahabeddin Dede Caddesi No:6/E numarataj adresindeki

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜKCAMİ MAHALLESİ 348 ADA 52 PARSELDE BULUNAN ESKİ BELEDİYE HİZMET BİNASI YIKIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME TANIMLAR: Madde 1- Bu Şartnamede geçen;

Detaylı

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR TAŞINMAZ KİRALAMASI YAPILACAKTIR Eskişehir İl Özel İdaresi nden : Eskişehir İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan İlimiz Sarıcakaya ilçesi Yaş Sebze Meyve Paketleme ve Soğuk Hava Deposu; 2886 Sayılı

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 1- İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 3 adet dükkanımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 12.06.2015 tarih 25 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz

Detaylı

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ 2-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: 1-İHALENİN KONUSU: T.C. SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 2 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45

Detaylı

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB mülkiyetinde bulunan ve 1. Madde de tanımlanan gayrimenkul aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNDEN MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı kanun kapsamında SATIŞ yöntemi

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 29.07.2016 tarih 37 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz Şanlıurfa

Detaylı

AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ. : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2B BatıAtaşehir- Ataşehir/ İSTANBUL

AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ. : Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2B BatıAtaşehir- Ataşehir/ İSTANBUL AÇIK ARTIRMA İLE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ Bu Şartname ile eklerinin dili Türkçe dir. İhaleden önce Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile ihaleye iştirak etmek isteyenler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ÇANKIRI MERKEZ TOPLU KONUT UYGULAMASI BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çankırı Merkez Toplu Projesi kapsamında inşa ettirilecek; 2+1 nitelikli 175 adet, brüt 75m2 3+1

Detaylı