2011 Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2011 Faaliyet Raporu

2 Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih : 04 Mayıs 2012 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres : Şirket Merkezi Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca KOCAELİ Genel Kurul Toplantı Gündemi 1) Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü, 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesi, 3) 2011 Faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi, 4) 2011 Faaliyet yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, kâr dağıtımı hakkında görüşme ve karar alınması, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6) Denetçilerin ibrası, 7) Ana Sözleşme gereği Denetçilerin seçimi, 8) Şirketimizce 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 9) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ve ipotekler hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi. 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti, 11) Denetçilerin ücretlerinin tespiti, 12) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi, 13) Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum tebliği gereğince S.P.K. ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, , ve 33. maddelerinin tadili, 34. maddesinin Ana sözleşmeye eklenmesinine ilişkin tadil tasarısının okunması, görüşülerek karara bağlanması. 14) Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No: 56 tebliğleri gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu na önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulan adaylar arasından bir yıl müddetle görev yapmak üzere iki Bağımsız Yönetim Kurulu adayının seçimi. 15) Dilekler, Kapanış. NOT: Ana Sözleşme tadil tasarısı sayfa 88 de yer almaktadır İçindekiler Demisaş ın Amacı ve Kalite Politikası 1 Tarihçe 2 Yönetim Kurulu 3 Sunuş 4 Genel Müdür 6 Yönetim Kadrosu 7 Sermaye Yapısı ve Başlıca Göstergeler 10 Güçlü İhracat Performansı Yılı Faaliyetleri 16 Üretim 16 Satış Faaliyetleri 18 İhracat 19 Kalite ve Verimlilik 20 Yatırımlar 21 İnsan Kaynakları 22 İştirakler 22 Bağış ve Yardımlar 23 Sonuç 23 Ana Sözleşme Tadil Tasarısı 26 Kurumsal Yönetim İlkeleri 30 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliğin Üçüncü Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 37 Denetçiler Raporu 38 Bağımsız Denetim Raporu 39 Kâr Dağıtım Tablosu 87

3 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 1 Demisaş Amacı Demisaş ın amacı; kaynakların doğru ve etkin kullanımı ile müşterileri, çalışanları, ortakları ve toplum için en yüksek düzeyde değer yaratmak, ürün ve hizmet kalitesi ile sektöründe en iyi olmak ve global pazarda başarıya ulaşmaktır. Kalite Politikası Demisaş ın kalite politikası; müşteri istek ve beklentilerini aşan niteliklerdeki ürün ve hizmetleri, en düşük maliyetlerle üreterek ve belirlenen terminlerde müşteriye sunarak müşteri mutluluğu yaratmaktır. Kalite ve güvenilir işbirliği arayanlar için tasarımdan üretime, mühendislikten yönetime en yüksek değerleri sağlamak.

4 2 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Saygıyla Anıyoruz Cihan BEKTAŞ Sami SUCU

5 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 3 Yönetim Kurulu 1- Hayrettin ÇAYCI Başkan 2- Maksut URUN Başkan Vekili 3- A. Hamdi BEKTAŞ Üye 4- Doğan ÇAKIR Üye 5- Fuat SUCU Üye

6 4 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Sunuş Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı

7 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu yılında ürün gamımızda daha katma değerli ürünleri üretmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz değişimlerle net satış ciromuz yaklaşık %20 oranında bir artış göstermiştir. Değerli Ortaklarımız; Hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin açıklamalarımızı ve mali tablolarımızı sizlere sunarken, Genel Kurulumuzu şereflendirmenizden dolayı hepinizi saygı ile selamlıyoruz. Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Sizlere kısaca geçtiğimiz yılı özetlemek ve 2012 yılı için beklentilerimizi aktarmak istiyorum Yılında uluslararası ekonomiyi etkileyen pek çok şok yaşanmıştır. Japonya deprem ve tsunami felaketiyle sarsılırken, bazı petrol üreten ülkelerde yaşanan huzursuzluklar giderek artmıştır Yılında küresel likiditede bir sıkıntı beklenmemektedir. Hem Avrupa ve hem de ABD genişletici para politikaları uygulamaktadır. ABD faiz hadlerini 2014 e kadar düşük tutacağını açıklamıştır. Eğer büyüme oranımız makul bir düzeyde kalırsa, dünya emtia fiyatlarında sıra dışı yükselmeler meydana gelmezse, içerde ve bölgemizde ekonomik ve siyasi istikrarda bozulma olmazsa 2012 yılı için karamsar olmaya gerek kalmayacaktır Yılı ülkemiz için büyüme tahminleri %3-4 arasındadır. Büyümeyi yavaşlatan etkenlerin başında kur gelmektedir. Kur artışı sanayide kullanılan hammaddeyi pahalılaştırmıştır yılının son aylarında ithalatın hızla azalması ve ihracatın artması buna bağlıdır yılında bir önceki yıla göre dış ticaret açığımız %47,7 artışla 105 milyar dolar olmuştur. İhracatımız %18,5 artarak 134 milyar dolara, ithalatımız ise %29,8 artışla 240 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %61,4 iken %56 ya düşmüştür. Merkez Bankası, enflasyonu etkileyen unsurları değerlendirirken 2011 yılı son çeyreğine ilişkin verilen iktisadi faaliyetin gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtmiştir. Şirketimizin, 2011 yılında özellikle son çeyrekte Avrupa Birliği ekonomilerindeki problemlerden dolayı yaşanan düşüşün etkisiyle satış miktarı 2010 yılına kıyasla tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8 azalarak ton dan ton a düşmüştür. Buna karşılık ürün gamımızda daha katma değerli ürünleri üretmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz değişimlerle net satış ciromuz yaklaşık %20 oranında bir artış ile TL ndan TL na yükselmiştir Yılında gerçekleştirilen tonluk üretimle kapasite kullanım oranı % 74 olmuştur. Şirketimizin rekabetçi gücünü arttıracak Toplam Verimli Yönetim (TPM) çalışmaları hızla devam etmekte olup JIMP mükemmellik ödülü hedefine gittikçe yaklaşmaktayız. Bu doğrultuda işimizdeki başarımızın sürekliliğini garanti altına alarak makine ve tesislerimiz maksimum etkinlikte kullanabilecektir. Demisaş 2011 yılında, üretimini ve satışını yapmakta olduğu pik ve sfero döküm parçalarda, ürün katma değerlerinin arttırılması ve müşteri taleplerine tek elden yanıt verebilmesi amacına yönelik olarak Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması hususunda karar vermiş ve bu karara istinaden Kasım 2011 döneminde T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden toplam TL lik, Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak Talaşlı İmalat Yatırımı nın gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda 19 Mart 2012 tarihinde Vezirhan da kurulu fabrikamız yanında yeni ünitenin temelleri atılarak inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Bu suretle, Demisaş 2012 yılında katma değeri yüksek ürün satışları ile cirosunu arttırmayı hedeflemektedir. Yönetim Kurulumuz kararına istinaden TL olan Ödenmiş Sermayenin, tamamı şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere TL lık bedelsiz artışla toplam TL na çıkarılması işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır. Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden yasal kayıtlara göre elde edilen ,79 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı nın, dağıtılmayarak yatırımların finansmanı ve mali bünyenin kuvvetlendirilmesi amacıyla Şirketimiz bünyesinde bırakılması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim yılındaki dinamik tempomuzu 2012 yılında da sürdürerek bir sonraki Genel Kurul da daha iyi bir bilanço sunmayı hedefliyoruz. Hep beraber daha da büyük başarıların altına imza atacağımıza olan inancımızla 2011 yılı çalışmalarımıza katkıda bulunan ortaklarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür eder, 2012 yılının ülkemize ve dünyaya refah ve huzur getirmesini dilerim. Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı

8 6 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Genel Müdür Hakan YAŞAR Genel Müdür

9 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 7 Yönetim Kadrosu Hakan YAŞAR Genel Müdür ODTÜ Metalürji Mühendisliği Gürolhan Yaşar Üretim ve Mühendislik Direktörü ODTÜ Metalürji Mühendisliği Emre GİRAY İş Geliştirme ve Satış Direktörü ODTÜ İİBF İşletme Bölümü Tahir ERSOYU Kalite ve Çevre Direktörü ODTÜ Metalürji Mühendisliği Burhan TÜRKSOY Mevzuat ve Denetim Koordinatörü İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi S.M.M.M. Haldun OLGUN Gelişim ve Projeler Genel Koordinatörü ODTÜ Metalürji Mühendisliği H.Cem AKSULU Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Dikran ZENGİNKUZUCU Satış Müdürü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hüseyin KONANÇ Muhasebe Müdürü Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü S.M.M.M. İsmail BAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Mahmut Yılmaz KARAKIŞ Finans ve Bütçe Müdürü Cumhuriyet Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Nihal Çetinkaya AKIN Kalite Güvence Müdürü İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi Metalürji Mühendisliği Nusret ERGEN Planlama ve Lojistik Müdürü Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Yakup ÖZBEK Bakım Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisi Av. Güneş KANIK Yönetim Kurulu Raportörü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Av. Ahmet Cezmi ŞEKUL Hukuk Müşaviri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

10 8 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu

11 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 9 Güvenilir 35 yıldır uzun vadeli işbirliklerimizle yüksek kalite standartlarını belirliyoruz.

12 10 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Sermaye Yapısı ve Başlıca Göstergeler Sermaye Yapısı Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla, yeni yatırımlarla teknik alt yapısını güçlendirmiştir. Yapılan araştırmalar ve yatırımlar sonucu, bugün modern teknoloji ile donatılmış, otomasyona ağırlık veren bir üretim tekniği ile ülkemizde ve dünya pazarlarında hizmet vermektedir. Hisse senedimizin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle kapanış değeri 1,21 TL / lot olmuştur Yılı Hisse Senedi Performansı (TL/lot) Şirketimizin itibariyle kayıtlı sermayesi 80 milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 28 milyon TL dir. Ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketimiz sermayesinin %10 undan fazlasına sahip tek ortağımız Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, 28 milyon TL lik ödenmiş sermayemiz içindeki pay miktarı ,32 TL dir (%44,44). Şirketimiz, sermaye piyasası hükümlerine tabi olup, 1997 yılında hisselerinin %16,67 si rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla halka arz edilmiş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmeye başlamıştır. 31 Aralık 2011 itibariyle MKK A.Ş. verilerine göre halka açıklık oranımız %99,9 olarak görülmektedir. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Kuruluştan İtibaren Sermaye Artırımları (TL) Önceki Sermaye Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Yıllar Tutarı Bedelli Bedelsiz Artış Tutarı Sermaye 1974 Kuruluş YDF YDF YDF YDF GS YDF YDF EP TK YDF ÖEDF EP: Emisyon Primi GS: Gayrimenkul Satış Kârı TK: Temettü Karşılığı YDF: Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu ÖEDF: Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

13 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 11 Başlıca Göstergeler Birim Kayıtlı Sermaye TL Ödenmiş Sermaye TL Sermaye Artırımı % Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu) TL/Lot 1,67 0,63 1,36 2,29 1,21 Piyasa Değeri (Dönem Sonu) TL Kapasite (Dönem Sonu) Ton Üretim Miktarı Ton KKO (Yıllık Ortalama) % Toplam Satış Miktarı Ton Yurtiçi Satış Miktarı Ton Yurtdışı Satış Miktarı Ton Satış Hasılatı - Net TL Personel Mevcudu (Dönem sonu) Kişi İhracat Tutarı (CIF ) Bin Euro Dönem Kârı / (Zararı) TL Net Dönem Kârı / (Zararı) TL ,5 milyon TL 71,8 milyon TL 149,5 milyon TL Toplam Varlıklar Özkaynaklar Satış Hasılatı - Net 60,1 bin ton 29,5 bin ton 30,6 bin ton Toplam Satışlar Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar

14 12 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Güçlü İhracat Performansı İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı İTALYA %34 FRANSA %23 ALMANYA %12 SLOVAKYA %11 ÇEK CUMHURİYETİ %5 TUNUS %4 POLONYA %5 SLOVENYA %2 DİĞER %4 38,3 milyon Euro Demisaş ın yurt dışı satışları 2011 yılında 38,3 milyon Euro olarak kaydedilirken İtalya %34 pay ile en önemli ihracat pazarı olmuştur. Satış Miktarının Dağılımı Yurt içi %49,1 Yurt dışı %50,9 %50,9 Demisaş satışlarının yarısından fazlasını yurt dışı piyasalara yapmaktadır.

15 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 13

16 14 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu

17 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 15 Yenilikçi Piyasanın ihtiyaçlarını hızla tespit ediyor, müşterilerimize özel kapsamlı çözümler üretiyoruz.

18 16 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyetleri Üretim Demisaş, üretim faaliyetlerini Bilecik Vezirhan da bulunan m² arazi üzerine kurulmuş, m² kapalı alana sahip tesislerinde sürdürmektedir. Ürettiğimiz ürünler beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır: Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar Hermetik pistonlu kompresör parçaları Scroll kompresör parçaları Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero ve Gri Döküm Parçalar Fren diskleri Fren kampanaları Volanlar Egzost manifoldları Kasnaklar Çeşitli braketler Fren emniyet parçaları Demisaş otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır. Şöyle ki; 1998 yılında 739 ton olan sfero döküm üretimi, 2010 yılında ton, 2011 yılında ise ton olmuştur. Bu miktar toplam üretimimizin yaklaşık %41 ine denk gelmektedir yılında %34 olarak gerçekleşen sfero üretimi 2011 yılında toplam üretime göre %41 seviyesine çıkarak %19 oranında artmıştır. Demisaş, teknolojik gelişmeler, artan pazar payı ve yönetim stratejileri sayesinde 1990 lı yılların başlarında ton olan kapasitesini yaptığı yatırımlarla ton civarına çıkarmış, 2011 yılında gerçekleştirmiş olduğu tonluk üretimle kapasite kullanım oranı %74 olmuştur. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir). Demisaş ın Bilecik te kurulu döküm tesisinde üç adet Disamatik üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama gibi en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır. Üretim (ton) Gri Sfero % yılında %34 olarak gerçekleşen sfero üretimi 2011 yılında toplam üretime göre %41 seviyesine çıkarak %19 oranında artmıştır

19 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 17 Demisaş Fabrika Üretim Hatları ERGİTME KALIPLAMA DÖKÜM TEMİZLEME KUM HAZIRLAMA MAÇA LABORATUAR ÜRÜN YELPAZESİ HAT 2 HAT 4 HAT 5 2 Endüksiyon Ocağı (7 t/s) (4000 KW) 1 Disamatik 230B 400 Kalıp/Saat 650*535*180/300 Otomatik Döküm Ocağı (8t) 1 Tamburlu Tem. Mak. (1.3 m³) Mikser (60 t/s) Moldability Kum Kontrol 1 Endüksiyon Ocağı (5,5 t/s) (4800 KW) 1 Endüksiyon Ocağı (6,5 t/s) 1 Kupol (22,5 t/s) 1 Tutma Ocağı (60 t) 1 Tutma Ocağı (60 t) 1 Disamatik 2013 MK5/B 320 Kalıp/Saat 650*535*180/300 Otomatik Döküm Ocağı (8t) 1 Tamburlu Tem. Mak. (1.3 m³) Mikser (60 t/s) SMS Kum Kontrol PLC Kontrollü Kum Haz. (120 t/s) 6 Maça Mak. (12 lt, 20 lt, 4 adet 25 lt) 1 Disamatik 2070 MK2/A 250 Kalıp/Saat 950*700*200/560 Otomatik Döküm Ocağı (8t) 1 Sürekli Tem. Mak. PLC Kontrollü Kum. Haz. (100 t/s) SMS Kum Kontrol 2 Spektrometre, Karbon-Kükürt Analiz Cihazı, Çekme Mukavemeti Test Cihazı, Metalografi Laboratuvarı, Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Komple Kum Kontrol Laboratuvarı, Üç Boyutlu Koordinat Ölçme Ünitesi, X-Ray Real Time Radyoskopik Muayene Sistemi, 3 Otomatik Nodularite Test Hattı, Manyetik Partikül Çatlak Kontrol Cihazı, Endoskop,2 adet Sertlik Ölçüm cihazı. Pik Döküm GG 15 GG 30 Maksimum Ağırlık 30 kg Pik Döküm GG 15 GG 30 Sfero Döküm GGG 40 GGG 60 Maksimum Ağırlık 35 kg Pik Döküm GG 15 GG 30 Maksimum Ağ.-70 kg Demisaş ın Bilecik te kurulu döküm tesisinde bulunan üç adet Disamatik üretim hattı en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

20 18 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyetleri Satış Faaliyetleri 2011 yılında satışımız miktar bazında ton, tutar bazında 149,49 milyon TL olarak (brüt) gerçekleşmiştir yılında özellikle son çeyrekte Avrupa Birliği ekonomilerindeki problemlerden dolayı yaşanan düşüşün etkisiyle satış miktarımız 2010 yılına kıyasla tonaj bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8 azalarak ton dan ton a düşmüştür. Buna karşın ürün gamımızda daha katma değerli ürünleri üretmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz değişimle satış ciromuzda yaklaşık %20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Döviz bazında ise 68,58 milyon Euro dan 68,76 milyon Euro ya yükselmiştir. Demisaş, soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör üretiminde dünyanın önemli tedarikçileri arasında bulunmaktadır yılına kadar olan süreçte üretim kapasitesinin büyük bölümünü soğutma sektörüne yönelik kullanmaktaydı. Üretim kapasitesinin gerek kapasite artırmaya ve darboğaz gidermeye yönelik yatırımlarla ve gerekse mamul gamı değişikliğine bağlı olarak ton/yıl dan ton/yıl a çıkarma çalışmalarının başladığı 2000 yılından itibaren, artan kapasite otomotiv sektörüne yönelik ürünlerde kullanılmıştır yılında binek araçları sektörüne yönelik ürünlerin toplam satışlardan aldığı pay %79 soğutma sektörüne yönelik ürünlerin aldığı pay %16, ağır vasıta sektörüne yönelik ürünlerin aldığı pay ise %5 olmuştur. Demisaş yukarıda bahsedildiği gibi daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme yolunu seçmiştir. Bu strateji doğrultusunda halihazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına ağır vasıta ve su sistemleri sektörlerinde büyüme kararı alınmıştır yılı ağırlıklı olarak bu sektörlere yönelik yeni proje anlaşmaları ve numune onay süreçleriyle geçmiştir. Bu projelerin seri imalatları 2012 yılının ilk çeyreğinde başlayıp artarak devam edecektir. Demisaş yine aynı stratejiye paralel olarak mevcut gri ve sfero dökümün yanına vermiküler döküm üretimine de 2011 yılı son çeyreğinde başlamıştır. Hemen hemen tüm dünyada hükümetlerce araçlardaki karbon emisyon oranlarını kısıtlayıcı tedbirlerin arttığı bu dönemde ağırlık ve mukavemet olarak gri ve sferoya göre bu bağlamda avantajları olan bu malzemenin kullanımının ileriki yıllarda giderek artacağı öngörülmektedir. Demisaş bu konuda yaptığı yatırımın meyvelerini vermiküler malzeme talep artışına paralel olarak ileriki yıllarda alacaktır. Müşterilerine mümkün olduğunca fazla katma değer sağlama amacı güden Demisaş hem cirosunu artırmak hem de müşterilerine tek elden hizmet verebilmek suretiyle tercih edilen bir firma olmak adına ürettiği parçaların işlemesini de yapmanın stratejik olarak önemli bir hamle olduğuna karar vermiştir. Buna yönelik olarak talaşlı imalat için yatırım kararını 2011 yılının sonunda almıştır. Bu karara göre Demisaş, 2012 yılının son çeyreğinde ilk işlenmiş parçalarını müşteriye sevk edecek pozisyonda olmayı planlamıştır. Net Satış Hasılatı (milyon TL) 148,9 118,0 112,0 128,8 149,5 % yılında satışların tonaj bazında azalmasına karşın daha katma değerli ürünlere yönelik değişimle net satış hasılatında yaklaşık %20 oranında artış gerçekleşmiştir

21 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 19 İhracat Demisaş, 1991 yılında aldığı stratejik bir kararla yönünü iç piyasadan dış piyasalara çevirmesinin sonucunda, satışlarının büyük bir bölümünü ihraç eder hale gelmiştir. Ürettiği ürünlerin ve verdiği hizmetin üstün kalitesiyle bugün dünyanın birçok ülkesinden kolaylıkla sipariş alabilmektedir. Ancak döviz kurlarının son yıllarda Türk Lirası karşısında aşırı değer kaybetmesi ve buna bağlı olumsuzluklar sonucu rekabet edilebilirliği daha kolay olan yurtdışı satışlarımızda bazı ürün gruplarından çıkarak katma değeri daha yüksek ürünlerde yoğunlaştık. Demisaş ın yurtiçi ve yurtdışı satışlarında son 4 yıldır sabit bir dengeye oturan %40 yurtiçi - %60 yurtdışı oranı 2011 yılında yurtdışı kompresör piyasası talebindeki azalışla beraber %50 - %50 lik bir seviye de oluşmuştur. Yurtdışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa ülkelerinin yanında genel olarak tüm sektörlerin üretimlerini kaydırdıkları Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine olan ihracatını da artırmaya devam etmektedir 2011 yılında yurtdışı satışlarımız; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Slovakya, Belçika, İngiltere, Slovenya, Tunus ve Çin de bulunan müşterimize yapılmıştır yılında ihracat miktarımız, ton ve ihracat ciromuz 38,3 milyon Euro olmuştur. Demisaş, ürettiği ürünlerin ve verdiği hizmetin üstün kalitesiyle bugün dünyanın birçok ülkesinden kolaylıkla sipariş alabilmektedir. Net Satış Miktarı (ton) Yurt dışı Yurt içi

22 20 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyetleri Kalite ve Verimlilik 2011 yılında sektörümüzün verimlilik ölçüsü olan kişi başına üretim miktarı 108 ton olarak gerçekleşmiştir. Demisaş, 1992 yılında ISO 9002 Kalite Güvence Belgesini Türk Standartları Enstitüsünden alan öncü şirketlerden biridir. Nisan 2009 dan itibaren TS EN ISO 9001:2008 e göre denetimi yapılmış olup üç yıllığına geçerli olmak üzere belge alınmıştır. Belge yenileme denetimleri üç yılda, gözden geçirme denetimleri yıllık olarak yapılmaktadır. Aynı zamanda, şirketimiz özellikle otomotiv sektöründeki üreticiler için büyük önem arz eden ISO/TS Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ne sahiptir. Belge yenileme Nisan 2010 döneminde yapılmış olup, 2013 tarihine kadar geçerlidir. Yıllık olarak gözden geçirme, üç yılda bir de belge yenileme tetkikleri yapılmaktadır. ISO/TS Belgesini şirketimiz Bureau Veritas firmasından almıştır. Demisaş yapısını, sorumluluklarını, proseslerini ve kullandığı kaynakları ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kuralları ile uyumlu hale getirme çalışmalarını 2006 yılında tamamlayarak, Nisan 2006 dan geçerli olmak üzere ISO Belgesini üç yıllık süre için almış bulunmaktadır. Belgenin yenilemesi 2012 de yapılacaktır. Bu belgemiz de Bureau Veritas firmasından alınmıştır. Firmamız aynı zamanda Ford Otosan A.Ş. firmasının vermiş olduğu Q1 ödülüne sahiptir. Üretim Verimliliği Üretim Verimliliği (sol eksen) Sfero Gri (sağ eksen)

23 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 21 Yatırımlar Demisaş 2011 yılında; tesis, makine ve teçhizatları ile demirbaşlarının iyileştirme ve yenilenmesine yönelik olarak ,- TL lik yatırımda bulunmuştur. Ayrıca, Ekim 2011 döneminde, ürünlerinin katma değerini artırmak maksadı ile üretimini yapmakta olduğu pik ve sfero döküm parçaların işlenerek satılması ve dolayısıyla hem ciroyu artırmak hem de müşterilerine tüm hizmeti tek elden verebilmek amacına yönelik olarak Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması hususunda karar alınmış, bu karara istinaden Kasım 2011 de T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nden toplam TL lik Yatırım Teşvik Belgesi temin edilmiştir. Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak Talaşlı İmalat Yatırımı nın gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda 19 Mart 2012 tarihinde Vezirhan da kurulu fabrikamız yanında yeni ünitenin temelleri atılarak inşaat çalışmaları başlatılmıştır. Demisaş 2011 yılında tesis, makine ve teçhizatları ile demirbaşlarının iyileştirme ve yenilenmesine yönelik olarak 6,6 milyon TL lik yatırımda bulunmuştur. Kümülatif Yatırımlar (milyon Euro) 8,1 7,4 4,6 9,4 12,2 12,2 Demisaş ın son beş yıllık faaliyet döneminde yaptığı kümülatif yatırım tutarı 2011 yıl sonu itibarıyla 12,2 milyon Euro ya ulaşmıştır

24 22 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 2011 Yılı Faaliyetleri İnsan Kaynakları Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 10,57 adam-saat olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayımız 553 dür. Bunun 50 si teknik, 67 si idari ve 436 sı da işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 22 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyeri ise 21 dir. Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi dönemini kapsamaktadır. Personel (Kişi) Aralık 2011 tarihi itibariyle personel sayımız 553 dür. Bunun 50 si teknik, 67 si idari ve 436 sı da işçi kadrolarındadır İştirakler Sektörümüz mensubu firmalarla ortak olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan KUMSAN Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin TL lik ödenmiş sermayesi içerisindeki şirketimizin payı TL dir. Ak Enerji A.Ş. firmasından, elektrik enerjisi satın alımına yönelik olarak, 2002 yılında ortaklık statüsü içinde olmak amacıyla 0,50 TL tutarında hisse alınmıştır.

25 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 23 Bağış ve Yardımlar Şirketimiz 2011 faaliyet döneminde aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Hisar Gençlik Spor Kulübü 7.000,- TL Mardinliler Eğitim Derneği 4.000,- TL Sair bağış ve yardımlar 160,- TL Toplam ,- TL Rasyolar FİNANSAL ORANLAR LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,56 1,63 LİKİDİTE ORANI = (Dönen Varlıklar- Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar 0,99 0,99 FİNANSAL YAPI ORANLARI TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM (KALDIRAÇ ORANI) 0,43 0,38 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM 0,37 0,34 TOPLAM MALİ BORÇLAR / PASİF TOPLAM 0,37 0,22 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR / KISA VADELİ YA- BANCI KAYNAKLAR 1,00 0,64 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAM 0,06 0,05 ÖZKAYNAKLAR / PASİF TOPLAM 0,58 0,63 TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR / ÖZKAYNAKLAR 0,73 0,61 KÂRLILIK ORANLARI NET DÖNEM KÂRI / AKTİF TOPLAM 0,01 0,03 NET DÖNEM KÂRI / ÖZKAYNAKLAR 0,02 0,05 BRÜT KÂR / NET SATIŞLAR 0,04 0,05 NET DÖNEM KÂRI / NET SATIŞLAR 0,01 0,03 SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR 0,90 0,88 Sonuç Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerini sizlere özet olarak sunmaya çalıştık. Raporumuzun bundan sonraki kısmında, bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren mali tablolarımızı kamunun görüşlerine sunuyoruz. Saygılarımızla Yönetim Kurulu

26 24 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu

27 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 25 Dinamik Dinamik yapımız, müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına çözüm bulma sürecinde bize esneklik sağlıyor.

28 26 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Ana Sözleşmesi - Tadil Tasarısı ESKİ AMAÇ VE KONU YENİ AMAÇ VE KONU TADİL GEREKÇESİ MADDE 3 MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak. Şirketin amaç ve konusu şunlardır: a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak. b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak. c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak. d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunmak. f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek. b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak. c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak. d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunmak. f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek. g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. TRİ ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyum için yapılmıştır. ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4 MADDE 4 Şirketin merkezi Kocaeli ndedir. Adresi; Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/ KOCAELİ dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin merkezi Kocaeli ndedir. Adresi; Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/ KOCAELİ dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili bakanlığın yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Değişen Bakanlık ismine uyum için yapılmıştır.

29 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 27 Ana Sözleşmesi - Tadil Tasarısı ESKİ AMAÇ VE KONU YENİ AMAÇ VE KONU TADİL GEREKÇESİ KAYITLI SERMAYE KAYITLI SERMAYE MADDE 6 MADDE 6 Şirket, tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL. (SeksenmilyonYeniTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirYeniTürkLirası) itibari değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi YTL. (YirmisekizmilyonYeniTürkLirası)olup, bu sermayenin ,40.- YTL. (YirmiyedimilyonaltıyüzsekizbinyüzelliYeniTürkLirasıKırkYeniKuruş) lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmış, kalan ,60.- YTL. (ÜçyüzdoksanbirmilyonsekizyüzkırkdokuzbinYeniTürkLirasıaltmışYeniKuruş) lık kısmın tamamı nakten ödenmiştir YTL. tutarındaki çıkarılmış sermaye, beheri 1.-YTL nominal değerde 9. tertip hamiline olmak üzere toplam adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye miktarına ulaşıncaya kadar hamiline hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde belirlemeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, tahsisli sermaye arttırımına ve sermaye arttırımında pay bedellerinin primli olarak ödenmesine karar vermeye ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapan 5274 sayılı kanun gerekleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nun yönetmelik ve genel mektupları çerçevesinde istenen hususları yerine getirmeye yetkilidir. Hisse Senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri caridir. Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri TL iken 5274 sayılı TTK nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1(Bir) YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup her TL. lik adet pay için 1 YTL tutarında pay verilecektir. 1 YTL na tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin mevcut YTL. lik sermayesini temsil eden gruplar itibariyle 5,6,7 ve 8. tertip paylar, 9.tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket, tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin almak suretiyle Genel Kurul dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL (SeksenmilyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerde adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş TL. (YirmisekizmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerde (Yirmisekizmilyon) hamiline paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veyaa tamamen kıstılamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal değerleri TL iken 5274 sayılı TTK nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1(Bir) YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup her TL. lik adet pay için 1 YTL tutarında pay verilecektir. 1 YTL na tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası tebliğlerine ve YTL dan TL ye geçişe uyum için yapılmıştır. Şirketin daha önceki tarihlerde 5.tertip nama yazılı olarak çıkardığı hisse senetlerinin tamamı hamiline çevrilecektir. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır. Şirketin mevcut YTL. lik sermayesini temsil eden gruplar itibariyle 5,6,7 ve 8. tertip paylar, 9.tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin daha önceki tarihlerde 5.tertip nama yazılı olarak çıkardığı hisse senetlerinin tamamı hamiline çevrilecektir. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

30 28 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Ana Sözleşmesi - Tadil Tasarısı ESKİ AMAÇ VE KONU YENİ AMAÇ VE KONU TADİL GEREKÇESİ YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 9 MADDE 9 Şirketin işleri, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, ortaklar arasından seçilerek beş üyeden müteşekkil bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyelerinden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Bu kapsamda oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum için yapılmıştır. YÖNETİM KURULU YETKİLERİ YÖNETİM KURULU YETKİLERİ MADDE 12 MADDE 12 Kanun ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum için yapılmıştır. Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ MADDE 15 MADDE 15 Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle murahhas üyeye verilecek aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tesbit olunur. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle murahhas üyeye verilecek aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz. DENETÇİLERİN GÖREVLERİ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ MADDE 17 MADDE 17 Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.cü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmağa ve icabettiği takdirde, Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354.cü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Kanun ve Esas mukavelename ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.cü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmağa ve icabettiği takdirde, Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanunu nun 354.cü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Esas mukavelename ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mesuldürler. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum için yapılmıştır. Kanun adlarının açıkça belirtilmesi için yapılmıştır.

31 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 29 Ana Sözleşmesi - Tadil Tasarısı ESKİ AMAÇ VE KONU YENİ AMAÇ VE KONU TADİL GEREKÇESİ GENEL KURUL GENEL KURUL MADDE 19 MADDE 19 Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içersinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369.cu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda, Kanun ve esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. KOMİSER KOMİSER MADDE 21 MADDE 21 Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, İlgili Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Kanun adlarının açıkça belirtilmesi için yapılmıştır. Değişen Bakanlık ismine uyum için yapılmıştır. İLAN İLAN MADDE 25 MADDE 25 Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.ci maddesinin 4.cü fıkrası hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyle, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.ci maddesi hükümleri dairesinde ilan edilen ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Kanunun 397 ve 438.ci maddeleri hükümleri uygulanır. ESAS MUKAVELE TADİLİ ESAS MUKAVELE TADİLİ MADDE 27 MADDE 27 Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun, Sermaye Piyasası Kanunu nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, ilgili bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum için yapılmıştır. Değişen Bakanlık ismine uyum için yapılmıştır. YILLIK RAPORLAR YILLIK RAPORLAR MADDE 28 MADDE 28 Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içersinde ya Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komisere verilecektir. Şirket, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder. Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ya ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komisere verilecektir. Şirket, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder. Değişen Bakanlık ismine uyum için yapılmıştır.

32 30 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu Ana Sözleşmesi - Tadil Tasarısı ESKİ AMAÇ VE KONU YENİ AMAÇ VE KONU TADİL GEREKÇESİ SERMAYE PİYASASI KURULUNA VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK MUKAVELENAME MADDE 32 MADDE 32 Şirket bu esas mukavelenameyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir. SERMAYE PİYASASI KURULUNA VE İLGİLİ BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELENAME Şirket bu esas mukavelenameyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, on nüshasını da ilgili bakanlığa gönderecektir. Değişen Bakanlık ismine uyum için yapılmıştır. KANUNİ HÜKÜMLER KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 33 MADDE 34 İşbu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 33 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. İşbu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum için yapılmıştır. Ana Sözleşme Madde numarası ilavesinden dolayı yapılmıştır.

33 Demisaş 2011 Faaliyet Raporu 31 Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Tarih ve 35/835 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şirketimiz tarafından benimsenmiş, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Şirketimize ait internet ortamında, Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri doğrultusunda geliştirmelere başlanmış bulunulmaktadır. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri ilişkileri, Mevzuat ve Denetim Koordinatörü Burhan TÜRKSOY ve Muhasebe Müdürü Hüseyin KONANÇ birlikte yürütmekte olup işlemlerde Muhasebe Müdürlüğü ne bağlı personel tarafından destek vermektedir. Yürütülen bu faaliyetler; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının yapılması, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve gerekli bilgilerin pay sahiplerine sunulması. SPK ve İMKB na özel durum açıklamalarının bildirilmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu mevzuata bağlı diğer mevzuatların takip edilerek, yapılan değişikliklerin izlenmesi ve şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi, SPK na bağlı diğer kurumlar nezdindeki işlemlerin takibi ve bu konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul kararları ile ortaya çıkan; sermaye artırımı, temettü dağıtım işlemlerinin yapılması. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahiplerinin şirketimize şahsen veya diğer haberleşme araçları ve internet adresine yaptıkları başvuru ile bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Şirketimiz ile ilgili olarak özel denetçi talebi olmamıştır. Ayrıca Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul tarafından tesbit edilen Bağımsız Dış Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ve Genel Kurul tarafından seçilen Denetçiler tarafından denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri 2010 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul, 15 Nisan 2011 döneminde yapılmış olup; çoğunluğun katılımı gerçekleşmiş, pay sahipleri asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda Genel Kurul a davet yapılmaktadır. Genel Kurul yapılması için Yönetim Kurulu nun aldığı karar, aynı anda KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu gönderilerek ve şirket internet sitesine konularak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul Kararı; Genel Kurul un yapılacağı yer, tarih, gündem, varsa değişiklik taslakları, vekaletname örneği, ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık olduğu, Mevzuat hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve 2 adet Türkiye baskılı gazetede yayımlanır. Genel Kurul da söz alan pay sahipleri şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip yönetimden bilgi talep edebilmektedir. Bu talepler ilgili yönetim birimleri tarafından cevaplandırılmaktadır. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde ve gerek görüldüğünde Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisinin katılımıyla yapılmaktadır. Genel Kurul da gündem maddeleri ile ilgili pay sahiplerinin önergeleri dikkate alınır. Genel Kurul tutanaklarımız her zaman şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık olup, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmektedir.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2015-31.12.2015 KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GİRİŞ 1- Raporun Dönemi Faaliyet raporumuz, 01.01.2015-31.12.2015 dönemini kapsamaktadır. 2- Ortaklığın Unvanı GİMSAN

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yer alan gündemle 9 Mayıs 2017 Salı

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. Ortaklığın Adresi : Ankara Asfaltı 25 Km. Kemalpaşa / İZMİR Telefon ve Faks No. : Tel : 232 877 09 00 Faks: 232 877 09

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

DEMĠSAġ DÖKÜM EMAYE MAMULLERĠ SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1

DEMĠSAġ DÖKÜM EMAYE MAMULLERĠ SANAYĠ ANONĠM ġġrketġ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GĠRĠġ Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla, yeni

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde

YÖNETİM KURULU Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, pay sahipleri Genel Kurulu tarafından ortaklar arasından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 15

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN İdare Meclisimiz, şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantısını 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de, Bursa Organize Sanayi

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Yönetim Kurulumuz; Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017 - Salı günü,

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Rapor Dönemi : 01.01.2015-30.09.2015 Yönetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2016 Salı günü, saat 09:00 da aşağıda

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GİRİŞ Pik döküm parça imali için 1974 yılında 0,80 TL sermaye ile kurulan firmamız, 1976 yılında üretime başlamış, Sarkuysan A.Ş. nin ileriki yıllarda ortaklık yapısında yer almasıyla, yeni

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih : 30/05/2013 Saat : 14:30 dan itibaren Adres : Şirket Merkezi Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 29/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 29/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 29/03/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz, 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31/07/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü- 5347 TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 22.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı