DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye teşvik edilmesine ve bu tür faaliyetleri yapanların ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar Madde 2- Bu yönetmelikte geçen; Üniversite : ni, Rektör : Rektörü nü, Rektörlük: : Rektörlüğü nü, Değerlendirme Komisyonu: Rektör tarafından BAP Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Rektör Yardımcısı başkanlığında Enstitü Müdürlerinden oluşan komisyonu, Nitelikli Yayın: TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı uygulama esasları kapsamında yer alan ve Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (SCI, JCR, SCI-E, SSCI, AHCI) taranan dergilerde yapılan yayınları ifade etmektedir. Bu yayınlar altı sınıfa ayrılmıştır. A1 A2 B1 B2 C1 C2 : UBYT kitapçığındaki A sınıfı dergilerde yayınlanan araştırma türü yayın : UBYT kitapçığındaki A sınıfı dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının duyurusu yayın : UBYT kitapçığındaki B sınıfı dergilerde yayınlanan orijinal araştırma türü yayın : UBYT kitapçığındaki B sınıfı dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının duyurusu yayın : UBYT kitapçığındaki C sınıfı dergilerde yayınlanan orijinal araştırma türü yayın : UBYT kitapçığındaki C sınıfı dergilerde yayınlanan olgu sunumu, derleme, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu türü yayın Puan Hesabı Madde3- Bilimsel yayınları için başarı ödülünden yararlanmak üzere başvuru yapan öğretim elemanlarının puanları; Tablo 1 de verilmiş olan yayınların türüne ait puanla, Tablo 2 de karşılık gelen yüzde (%) değerinin çarpılmasından elde edilen puanların toplamından elde edilir. Tablo 1 - Yayın türlerinin puanları Yayın Türü Puan A1 türü yayın 60 A2 türü yayın 50 B1 türü yayın 40 B2 türü yayın 30 C1 türü yayın 20 C2 türü yayın 10

2 Tablo-2 Ödüller Madde 4- Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başarı Ödülleri a) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında yapılmış olan yayınlardan Madde 3 te yer alan hesaplamaya göre en yüksek puan kazanan birer öğretim elemanına Yayın Başarı Ödülü verilir. b) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanlarında, Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (SCI, JCR, SCI-E, SSCI, AHCI) taranan dergilerde, öğretim elemanının yayınlarına kendisinin yaptığı atıfları dışında, yapılan atıfların toplam sayısı en fazla olan birer öğretim elemanına Atıf Başarı Ödülü verilir. Adaylar bu ödüle bir kez başvurabilirler. c) Sanayide uygulanabilirliği olan ve ulusal ve/veya uluslar arası patent enstitüleri tarafından onaylanmış bir patent almış olan öğretim elemanlarına Patent Başarı Ödülü verilir. d) *Bilim dünyasına yeni canlı türü, alaşım, tarihi eser v.b. keşifler yapmış olan öğretim elemanlarına, ilgili yayınlarını başvuru dosyalarında sunmaları durumunda her keşif çalışması için bir Keşif Ödülü verilir. *(Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.) e) bünyesinde yer alan bölümler arasında öğretim elemanları tarafından yapılmış olan yayınlarla, (Tablo 1 e göre hesaplanmış olan toplam yayın puanı) / (öğretim üyesi sayısı)

3 oranı en yüksek olan bölüme (Tıp Fakültesi nde anabilim dalına) Birim Yayın Başarı Ödülü verilir. Ödül alan bölümler beş yıl bu ödüle başvuramazlar. Öğretim Üyesi sayısı olarak başvuru tarihindeki öğretim üyesi sayısı esas alınır. f) Her takvim yılı içerisinde ilgili kurumlara sunularak (DPT, Bakanlıklar, Avrupa Birliği, uluslararası yardım kuruluşları, vb) kabul edilmiş olan veya birim/kişi kaynaklarıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri arasından, aşağıda sıralanan kriterler açısından öne çıkan bir projeye Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü verilir. Bir proje için bir kere başvurulabilir. Bu ödüle aday projelerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler şunlardır: i. İlimizin sosyal, ekonomik, kültürel, üretim, eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılama ve bu yönleriyle sürdürülebilir nitelikte olma, ii. Toplumun ve özellikle dezavantajlı kesimlerin (çocuk, kadın, mahkum, engelli vatandaşlar, çevre, vb) yararına sonuç ve etkileri olma, iii. Kurumlararası ve disiplinlerarası işbirliği içerme, iv. Üniversitenin saygınlığını artıracak nitelikte olma. g) Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başarı Ödülleri nin miktarları, Üniversite nin bu amaçla sağlayabildiği finans kaynaklarına bağlı olarak her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ödüllere göre dağılım aşağıdaki gibidir: ÖDÜL TÜRÜ Yayın Başarı Ödülü Atıf Başarı Ödülü Patent Başarı Ödülü Keşif Ödülü Birim Yayın Başarı Ödülü Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü ÖDÜL MİKTARI 1 A 1 A 1 A 1 A 2 A 1,5 A Üniversite Yönetim Kurulu her yıl A ile ifade edilen miktarı belirler. h) Madde 4 ün a), b), e) ve f) bentlerinde yer alan ödül konularında, ilk üç sırada yer alan öğretim elemanlarına ve birimlere; c) ve d) bentlerinde yer alan ödül konularında tüm ödül sahiplerine Takdir Belgesi verilir. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri i) *Madde 2 de yer alan sınıflandırmaya göre, öğretim elemanlarınca yapılmış ve basılmış olan 1. A1, B1 ve C1 türü basılmış yayınlara, Ödülün K ile ifade edilen maddesel büyüklüğü oranında; sırasıyla K, K/2, K/4, 2. A2, B2 ve C2 türü basılmış yayınlara A1, B1, ve C1 türü yayınlar için belirlenen miktarların yarısı kadar teşvik ödülü verilir. Ödülün K ile ifade edilen maddesel büyüklüğü, Üniversite nin sağlayabildiği finans kaynaklarına bağlı olarak her yıl Üniversite Yönetim Kurulu

4 tarafından belirlenir. Ödül miktarı 100 TL nın altında ise ödül verilmez. Madde 4 ün a), b) ve d) bentlerinde yer alan ödüllerden birisini alanlar bu teşvikten yararlanmazlar. C1 ve C2 türü yayınlarla başvuran öğretim elemanlarına yılda bir kere teşvik ödülü verilir. Teşvik ödülü hesaplanırken yayın yazarları arasında bölüştürülür ve sadece yayın yazarları arasında yer alan mensuplarına verilir. *(Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.) Başvuru Esasları Madde 5- Bilimsel Yayın ve Proje Geliştirme Başarı Ödülünü ve Düzce Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşvik Ödülünü almak üzere başvurular aşağıdaki esaslar içerisinde yapılır. a) Ödül başvurusuna konu olan yayın ve projelerde, başvuran öğretim elemanı tarafından kurum adresi olarak nin gösterilmiş olması şarttır. b) Eksik evrakla başvuru kabul edilmez, edilmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz. c) Bir yayın veya proje ile sadece bir kere ödül başvurusu yapılabilir. d) * Ödüllere başvuru mevzuata uygun olacak şekilde ve teşvik ödülüne kaynak bulunması halinde bu yönerge kapsamındaki programa uygun olarak Rektörlük tarafından ilan edilen tarihler arasında ve koşullarda yapılmalıdır. *(Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2012/147 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.) e) Başvuru yapılırken listede gösterilecek yayınlar, basılmış yayınlar olmalıdır. f) Yayınların ayrı baskıları veya fotokopileri başvuru formuna eklenmelidir. g) Yayınlar yazar/lar tarafından nin web sitesindeki Bilimsel Yayın Veritabanı na kaydedilmiş olmalıdır. Kaydedilmemiş yayınlar değerlendirmeye alınmaz. h) Proje başarı ödülüne başvurular, aynı takvim yılı içinde başvurusu yapılmış ve kabulü alınmış projeler için olmalıdır. i) Başka kurumlardan alınmış ödüller, Bilimsel Yayınları ve Projelere Katılımı Teşvik Ödülü için başvuruyu ve ödül verilmesini engellemez. j) Ödüllere başvuru için gerekli belgeler şunlardır: o Yayın Başarı Ödülü için: EK-1 deki form ve yayınların birer kopyasını içeren dosya, o Atıf Başarı Ödülü için: EK-2 deki form ve ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi nden alınmış atıf raporunu içeren bir dosya, o Patent Başarı Ödülü için: EK-3 teki form ve patent onayını içeren bir dosya, o Keşif Ödülü için: EK-4 teki form ve yayının bir kopyasını içeren dosya, o Birim Yayın Başarı Ödülü için: Birim amirinin üst yazısıyla EK-5 teki form ve yayınlardan birer örnek (ayrı baskı veya fotokopi) içeren dosya, o Sosyal Sorumluluk Projesi Başarı Ödülü için: EK-6 deki form, projeler hakkında özet bilgi içeren belgeleri ve kabul yazılarını içeren dosya, o Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü için: EK-7 deki form ve yayınların birer kopyasını içeren dosya. k) Birden fazla başvuranın aynı puanı aldığı eşitlik durumunda; o Yayın ve atıf başarısı ile ilgili ödüllerde, sırasıyla A1, B1, ve C1 türü yayını daha fazla sayıda olan öğretim elemanına, o Sosyal Sorumluluk Projesi başarı ödülünde yaratılan etkinin en fazla olduğu projeyi yürüten öğretim elemanına,

5 o Başvuru dosyasında yer alan tüm projelerde birlikte görev yapmış iki öğretim elemanının ayrı ayrı proje başarı ödülü başvurusu yapması durumunda, en fazla sayıda proje yürütücülüğü yapmış ve yapmakta olan öğretim elemanına, o Birim yayın başarı ödüllerinde, yayınlara katkısı olan öğretim elemanı sayısı en fazla olan birime, eşitlik bozulmaması durumunda ise yayınlarda farklı bilim alanlarıyla en fazla sayıda işbirliği yürütmüş olan birime, ödül verilir. Bu kriterlerde de eşitlik bozulmaması durumunda, eşit durumdaki tüm adaylara ödül verilir. l) Başvuru yapılan yıldan 3(üç) ve daha fazla yıl öncesine ait yayınlarla başvuru yapılamaz, yapılsa da değerlendirmeye alınmaz. Ödül Hak Sahiplerini Belirleme ve Ödül Verme Madde 6- *Başvurular, son başvuru tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Başvurular; BAP Sekreterliğine yapılır. Değerlendirme, BAP Başkanlığını yürüten Rektör Yardımcısı başkanlığında Enstitü Müdürlerinin yer aldığı Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilerek Üniversite Yönetim Kurulu nun kararıyla kesinleşir. Değerlendirme Komisyonu uygun gördüğü durumlarda alt komisyonlar kurar. Değerlendirme sonuçları, web sitesinde ilan edilir ve hak sahiplerine ödülleri ilan edilen yıl içinde törenle verilir. *(Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.) Birim Yayın Başarı Ödülü Harcama Esasları Madde 7- Birim Yayın Başarı Ödülü ne hak kazanan birim, birim başkanı başkanlığında ödüle emeği geçen tüm yayın sahiplerinin katıldığı bir toplantıyla ödül miktarının harcama usulünü (kongre katılımı, bilimsel toplantı düzenleme, laboratuar ve atölye harcamaları gibi konular öncelikli olmak üzere) belirler ve bir tutanakla Rektörlüğe bildirir. Yürürlük Madde8- Bu yönerge Senatosu tarafından kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 9- Bu yönerge hükümleri Rektörü tarafından yürütülür. Geçici Madde-1 in iptal edilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine 2010 yılı için bir defaya mahsus olmak üzere 07 Şubat 2011 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. *(Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır.)

6 EK-1 YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazarlar Yayın Türü* Başvuran Payına Düşen Puan * A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ek: Yayınların birer kopyasını içeren dosya (Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.) Toplam Puan: Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

7 EK-2- ATIF BAŞARI ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazarlar Yayın Türü* Atıf Sayısı** * A1, A2, B1, B2, C1, C2 ** Lütfen kendi yayınınıza yaptığınız atıfları katmayınız. Toplam Atıf Sayısı: Ek: Yayınların birer kopyasını ve ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Raporu nu içeren dosya (Lütfen yayınlarınızın birer kopyasını tabloda yer alan sıra no. sırasıyla ekleyiniz.) Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

8 EK-3- PATENT ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı : BAŞVURUDA YER ALAN PATENT/LER: Sıra Patent Başlığı No Onay Tarihi Onaylayan Enstitü Ticari Değere Dönüşüm Ek: Patent/lerle ilgili özet bilgileri ve onay belgelerini içeren dosya (Lütfen tabloda yer alan sırayla, patent/lerinizle ilgili özet bilgileri, onay belgelerini ve varsa ticari değere dönüşüm ile ilgili belgeleri ekleyiniz.) Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:..

9 EK-4 KEŞİF ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı :.. BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazarlar Yayın Türü* Bilim Dünyasına Kazandırılan Keşif * A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ek: Yayınların birer kopyasını içeren dosya (Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.) Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

10 EK-5 BİRİM YAYIN BAŞARI ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Birim Birim Başkanının Unvanı, Adı ve Soyadı Başvuruda yer alan yayın toplam puanı (a) Birim öğretim üye sayısı (b) Başarı oranı (a)/(b) :... :... BAŞVURUDA YER ALAN YAYINLAR: Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa, Yıl Yazarlar Yayın Türü* Puan * A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ek: Yayınların birer kopyasını içeren dosya (Lütfen tabloda yer alan sırayla, yayınların birer kopyasını ekleyiniz.) Toplam Puan: Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

11 EK-6 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ BAŞARI ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı : Proje Sıra No. Proje Başlığı Yürütücü ve Araştırmacılar Destekleyen Kurum/ Kuruluş Amaç, Kapsam ve Özgün Değer Etki Alanı Düzce ve Yöresine Katkı Kuruma Toplam Katkı* Süre * Kurum payı ile kurum bünyesinde kullanılacak cihaz, donanım ve malzeme bütçesinin toplamı Ek: Projelerle ilgili bilgi ve kabul belgelerini içeren dosya Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

12 12 EK-7 BİLİMSEL YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ (Formu doldurmadan önce Bilimsel Yayınları ve Proje Geliştirmeyi Teşvik Yönergesi ni okuyunuz) Öğretim Elemanının: Unvanı, Adı ve Soyadı Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı :.. Sıra No Başlık Dergi Adı, Cilt, Sayfa No., Yıl Yazarlar Yayın türü* * A1, A2, B1, B2, C1, C2 Ek: Yayınların birer kopyasını içeren dosya (Lütfen tabloda yer alan sırayla yayınların birer kopyasını ekleyiniz.) Başvuru sahibinin imzası:.. Tarih:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK GELİŞİMİ DESTEKLEME PROGRAMI (OMÜ AGED) İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu program, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, GÖREV, SORUMLULUKLAR VE DAYANAK Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Senato: 16/07/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönerge Bartın Üniversitesi öğretim üyeleri ile

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI İÇİNDEKİLER Amaç 1 Tanımlar 1 Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi. 2 Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 22.08.2013 tarih ve 813 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç Madde 1- Bu yönergede, Başkent Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI

ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI ONDOKUZ MAYIS ÜNI VERSI TESI AKADEMI K YÜKSELTI LME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESI Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi nin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönerge; Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyelerinin

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Madde 1. Bu yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde - 1: Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesinde

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Çalışma Yönergesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Çalışma Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ YAYIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bartın Üniversitesi tarafından basılacak ve öncelikle

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME-LLP) / HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; diğer yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ KOġULLAR VE UYGULAMA ESASLARI AMAÇ Bu yönerge, 2547 sayılı yasa ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine dayalı olarak

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NE AİT SENATO ESASLARI ( 01.04.2013 tarih ve 28605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan lisansüstü Yönetmeliğe Ait) Amaç ve Kapsam Madde 1-

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı