TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM İŞLETMESİ VE TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURU KILAVUZU Hazırlayan M.Turan TAŞLIÇAY Kültür ve Turizm Uzmanı 2012 ANKARA Bu yayının tüm hakları Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir.

2 İÇİNDEKİLER TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU 2 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETMESİBELGESİ BAŞVURUSU 3 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ 4 BELGE DEVRİ BAŞVURUSU 5 İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ 6 SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI 7 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU 8-9 TURİZM TESİSLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 10 DİLEKÇE VE TESİS RAPORUNUN DOLDURULMASI EK.1. DİLEKÇE 15 EK EK.2.YEŞİL YILDIZ BAŞVURU DİLEKÇESİ 17 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

3 TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU Sayfa 2 TURİZM YATIRIMI BELGESİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm Yatırımı Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder. TURİZM YATIRIMI BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin Bakanlığa eksiksiz olarak tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe (Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Beyannamesi TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Sirküleri BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi -İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge -Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge -Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İzin Belgesi -Özel Tesis için Başvuruluyorsa yatırımın tamamlanmış halini yansıtan görsel doküman(özel tesis başvurularında, hazırlanması gereken CD lerin; tüm mahalleri içerecek şekilde, gece ve gündüz çekimlerini içermesi, çekimlerin 5-7 dakika arasında ve AVI uzantılı olmasına özen gösterilir. Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için tesisin özelliğine ilişkin detaylı bilgi ve belge sunulur.) Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına, müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı belgesi verilemez. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU Sayfa 3 TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğe göre Turizm İşletmesi Belgesi Bakanlıkça turizm tesislerine işletme aşamasında verilen belgeyi ifade eder. TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ BAŞVURUSU İlgili yönetmelikçe istenen belgelerle birlikte bakanlığa başvurulması halinde Başvurular, başvuru belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Beyannamesi -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -Tesis Tanıtım Raporu(Ek-2) -İmza Sirküleri -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -İşlemler vekaleten yürütülüyor ise Vekaletname ve vekalet verilen kişinin İmza Beyannamesi -İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge -Tesis tescilli kültür varlığında ise buna ilişkin belge -Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İşletme İzin Belgesi -Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD si. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında geçici, şartlı, süreli gibi ifadeler yer almamalıdır. Beyana göre verilmiştir gibi ifadeler olmamalıdır. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının faaliyet konusu talep edilen tür ile uyumlu olmalıdır. -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının tarihi eski ise, ya da alındıktan sonra bir kapasite değişikliği söz konusu ise ruhsatı veren kurumdan söz konusu ruhsatın yerinde yapılan tetkik sonucu tesisin son durumu ile uyumlu olduğuna ilişkin yazı alınarak başvuru belgelerine eklenmelidir. Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde ilk denetim tarihinden itibaren üst üste yapılan iki denetim sonucunda talebi uygun görülmeyenlerin bir sonraki başvurusu, en son denetimin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde işleme konulur. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

5 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ Sayfa 4 TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli tesislerin yatırımlarını tamamlamalarını ve işletmeye açılmalarını müteakip başvurmaları halinde denetim programına alınıp talepleri uygun görülenlere Turizm İşletmesi Belgesinin düzenlenmesidir. TURİZM YATIRIMI BELGESİNİN TURİZM İŞLETMESİ BELGESİNE ÇEVRİLMESİ BAŞVURUSU -Turizm Yatırım Belgesine sahip işletme yatırımı tamamladıktan sonra ilgili idareden mevcut durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını alır. -İşletmenin hangi tarihler arasında işletmeye açık olduğu tarihleri ve talebini içeren dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. -Başvuru uygun bulunan tesisler denetim programına alınır ve denetim sonucu olumlu olanlar belgelendirilir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı BAŞVURUNUN NİTELİĞİNE GÖRE GEREKLİ BELGELER -Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak Termal Tesis İşletme İzin Belgesi -Özel Tesis için Başvuruluyorsa tesisin tanıtımına yönelik 5-7 dakikalık gece ve gündüz profesyonel çekim CD si. Varsa tesise ilişkin web adresi ve web sayfasına ilişkin dokumandan oluşan ayrı bir tesis tanıtım CD si. Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine çevrilmesi aşamasında eğer tesisin kapasitesinde/isminde/tür ve sınıfında bir değişiklik var ise yeni bilgilerin yer aldığı Tesis Raporu başvuru belgelerine eklenmelidir. Tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu tarihler dilekçede mutlaka belirtilmelidir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

6 BELGE DEVRİ BAŞVURUSU Sayfa 5 BELGE DEVRİ Hali hazırda Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı/İşletmesi Belgeli tesislerin belge üzerinde yer alan belge sahibinin değişmesini ifade eder. Turizm Yatırımı Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu durumu onaylamalarını gerektirir. Turizm İşletmesi Belgesinde devir işlemi için yeni belge sahibinin söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almasını gerektirir. BELDE DEVRİ BAŞVURUSU -Turizm Yatırım Belgesinde devir işlemi eski ve yeni belge sahibinin bu işlemi onayladıklarını beyan ettikleri dilekçe ile bakanlığa başvurmaları ile gerçekleşir. -Turizm İşletmesi Belgesinde devir işleminde yeni işletmecinin tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması ve devir işlemi için talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvurması ile gerçekleşir. GEREKLİ BELGELER GERÇEK KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İmza Beyannamesi -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TÜZEL KİŞİLER İÇİN -Dilekçe(Ek-1) -İmza Sirküleri -İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı -Turizm İşletmesi Belgesi devir taleplerinde eğer kapasite değişikliği yok ise tesis denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla denetim programına alınmadan belge devir işlemi gerçekleştirir. -Eğer talep belgeye işletici şerhi düşülmesi ise, dilekçede bu hususun belirtilmesi ve dilekçenin hem belge sahibi hem işletici firma tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca işletici adına düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve işletici firmaya ait imza sirküleri, vergi bilgileri de dosyaya eklenmelidir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

7 İSİM/KAPASİTE/TÜR VE SINIF/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ Sayfa 6 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan belgeli bir tesis isim değişikliği talebinde bulunmak istediğinde talebini belirtir dilekçe ile (varsa isim tesciline ilişkin dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. KAPASİTE/TÜR VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ile bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi kapasite değişikliği talebini belirtir dilekçe, yeni kapasiteye ilişkin tesis raporu ve tesisin son durumu ile uyumlu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Uygun görülen başvurular denetim programına alınır. Denetimi olumlu olanların başvuruları talep doğrultusunda sonuçlandırılır. UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ Bakanlığımızdan Turizm Yatırımı Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. Bakanlığımızdan Turizm İşletmesi Belgeli bir tesisin belge sahibi unvan değişikliği talebini belirtir dilekçe ve yeni unvana göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile Bakanlığa başvuru yapar. Dilekçede şirketin ticaret sicil numarası ve ticaret sicil memurluğunun belirtilmesi gerekir. Uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

8 SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARI Sayfa 7 SINIFLANDIRMA Turizm işletmesi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek, tür ve sınıfının belirlenmesini ifade eder. SINIFLANDIRMA ÇALIŞMASI Tesisin fiziksel nitelikleri ile işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, turizm işletmesi belgeli tesislerde talep üzerine veya Bakanlığın gerekli gördüğü hâllerde sınıflandırma çalışması yapılır. Sınıflandırma Komisyonu; iki Bakanlık kontrolörü ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur. Dernek ya da birlik temsilcisinin bulunmadığı hâllerde bir Bakanlık kontrolörü daha Komisyona katılır. Kıdemli olan kontrolör, Komisyona başkanlık eder. Sınıflandırma çalışmaları sonucunda; Sınıflandırma Komisyonunca belirlenen puan karşılığı esas alınarak, asgarî fiziksel niteliklere ve niceliklere bakılmaksızın tesisin sınıfı belirlenir. SINIFLANDIRMA TALEBİ Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin belge sahipleri Ek te sunulan matbu dilekçe örneğini doldurarak Bakanlığımıza ulaştırmaları halinde uygun görülen başvurular talep doğrultusunda sonuçlandırılır. SINIFLANDIRMA FORMLARI Sınıflandırma formlarına Bakanlığımız resmi internet sitesi ( adresinde Başvurular kısmından ulaşabilirsiniz. Bakınız : Sayfa: 10. Sınıflandırma talepleri üst üste üç defa değerlendirilen tesislerin bir sonraki başvurusu, en son değerlendirmenin sonucunun tebliğ tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması hâlinde işleme konulur. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

9 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU Sayfa 8 Yeşil Yıldız Nedir: Kültür ve Turizm Bakanlığı nın başlattığı Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır. Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir? : Yeşil yıldızı ilgili tebliğ de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir. Yeşil Yıldızın Süresi Ne Kadardır? : Gerekli kriterleri sağlayarak Bakanlıkça denetlenerek uygun bulunan tesisler her 2 yılda bir tekrar denetlenerek Yeşil Yıldız ın devamı sağlanır. Yeşil Yıldızın Faydası Nedir? : -İşletme ölçeğinde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır. -İşgücünün optimal kullanımı sağlanır. -Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır. -Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur. -Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur. -Tesisler ve çevre arasındaki uyum artar. -Yatırımlar yapılmadan önce çevreye duyarlı olarak planlama yapılır. -Pazarlama aşamasında avantaj sağlar. -Çevresel duyarlılık konusunda bilincin artmasını sağlar. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

10 YEŞİL YILDIZ BAŞVURUSU Sayfa 9 Yeşil Yıldız Nasıl Alınır? : Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ve belirlenen kriterleri yerine getirmek yeterlidir. Başvurular EK-3 teki dilekçe ile yapılabilir. Dilekçeye eklenmesi gereken evrak ile yapılması gereken işlemler şunlardır. 1- İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor, 2- Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği, 3- İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman, 4- Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı, 5- Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları, 6- İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 7- İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 8- Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 9- Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak, 10- Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

11 TURİZM TESİSLERİ İLE İLGİLİ MEVZUATA NASIL ULAŞILIR? Sayfa 10 Turizm tesisleriyle ilgili mevzuata aşağıdaki şekilde ulaşılır. Başvuru İşlemleri Turizm Tesisi Başvuruları YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

12 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 11 DİLEKÇE NASIL DOLDURULUR? Dilekçe mutlaka bu kılavuzun sayfa 16 daki ekte yer aldığı şekilde matbu formda ve ıslak imzalı olarak doldurulmalıdır. Talebin ne olduğu konusunda dilekçede verilen alanlar işaretlenmeli, eğer dilekçede yer alan taleplerden farklı bir talep varsa diğer kısmında talebin ne olduğu açıkça belirtilmelidir. Dilekçedeki imza ile imza sirküleri/beyannamesindeki imza aynı olmalıdır. Eğer birden fazla kişi imzaya yetkili ise dilekçe yetkili tüm kişiler tarafından imzalanmalıdır. Dilekçede mutlaka Dilekçe ekinde ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, dilekçede ve tesis tanıtım raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. ibaresi bulunmalıdır. Aksi takdirde dilekçe ekine konulan fotokopi evrak kabul edilmez ve tesis tanıtım raporunda belirtilen bilgilerin doğruluğu talep sahibi tarafından kabul edilmiş olmaz. Talep sahibi tüzel kişi ise mutlaka tüzel kişiye ait kaşe ile yetkili kişinin imzalaması, müştereken yetkili olunduğu durumlarda müşterek yetkililerin her birinin dilekçede imzasının bulunması, ekler kısmına dilekçe ekine konulan evrakın mutlaka sayfa sayısı ile birlikte yazılması, ilgili yönetmelik ve bağlı tebliğde zorunlu olarak sayılan evrak dışında(broşür, plan, proje, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi, ikametgah gibi) evrakın başvuru dosyasına konulmaması, gerekir. NASIL DOLDURULUR? Tesis tanıtım raporu mutlaka bu kılavuzun sayfa 17 deki ekte yer aldığı şekilde matbu formda doldurulmalıdır. Tesis adının seçiminde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Seçilen tesis adının Bakanlığımızdan belgeli başka bir tesis tarafından kullanılan ya da çağrıştıran/benzeyen bir ad olmaması gerekmektedir. Turizm İşletmesi Belgeli tesislerin isimleri her ay yenilenerek Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmaktadır. Gerekli kontrolleri buradan yapabilirsiniz. Tesis adı konusunda tüm belgeli tesisler için Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ndan telefon ile bilgi alabilirsiz. Marka/isim tesciline haiz olan gerçek veya tüzel kişiler isim seçiminde öncelik hakkına sahip olur. Marka/isim tesciline sahip iseniz söz konusu ismi kullanmada öncelik size ait olacaktır. Ayrıca tesis ismi yerine şirket ismi yazılması da teamülen uygun görülmemektedir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

13 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 12 Tesis adresi yazılırken, eğer İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına sahip bir tesis için başvuruluyorsa mutlaka çalışma ruhsatındaki adres esas alınmalıdır. Eğer henüz çalışma ruhsatı alınmamış numarataj çalışması yapılmamış bir tesis için başvuruda bulunulacaksa, İl, İlçe, Mahalle, Belde, Mevkii gibi bilgilere yer verilmelidir. Pafta-ada-parsel nosu Bu alan yalnızca Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesis farklı parseller üzerinde yapılacak ise parsellerin bitişik olduğunun ve/veya parseller arası fonksiyonel bağlantı sağlanacağının tesis tanıtım raporunda belirtilmesi gerekir. Tür ve sınıf bilgisi doldurulurken mutlaka ilgili Yönetmelikteki müstakilen belgelendirilebilen tür ve sınıflardan biri yazılmalıdır. Birden fazla tür ve sınıf için başvuru yapılırken talep edilen iki ayrı tür ve sınıf da buraya ayrı ayrı yazılmalıdır. Örnek: 5 yıldızlı otel + 5 yıldızlı tatil köyü. Belge No Başvuru yapılan tesis Bakanlığımızdan belgeli bir tesis ise mutlaka belge tarihi ve sayısı bu alana yazılmalıdır. Buraya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının ya da tesise ait başka belgelerin tarih sayısı yazılmamalıdır. Tesis Bakanlığımızdan belgesiz ise bu alan boş bırakılmalıdır. Bu alana belgenin kimin adına düzenlenmesini isteniyorsa(şirket ya da kişi), o yazılmalıdır. Zira bu alana yazılan gerçek yada tüzel kişi adına düzenlenmiş evrakın da başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bu alana gerçek kişi adı yazılıp, zorunlu evrakı şirket adına düzenlenmiş olarak gönderilmesi halinde ilave yazışmalar oluşacağından süreç uzayacaktır. Ya da bu alanda şirket ismi yazılıp, gerçek kişi adına düzenlenmiş zorunlu evrakın başvuru evrakına eklenmesi yine süreci uzatacaktır. Bu alana talep sahibinin tebligat/yazışma adresinin ve irtibat numarasının yazılması gerekmektedir. Yanlış/eksik yazılan adres ve irtibat numaraları zaman kaybına neden olmaktadır. T.C.Kimlik No Eğer talep sahibi gerçek kişi ise bu alan mutlaka doldurulmalıdır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

14 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 13 Vergi Dairesi/Vergi No. Tic.Sicil Memurluğu Tic.Sicil Numarası Talep sahibi tüzel kişi ise bu alanlar mutlaka doldurulacaktır. Bu alanların doldurulması durumunda başvuru evrakı olarak vergi levhası, ticaret sicil gazetesi gibi evrakın eklenmesine gerek kalmaz. Bu alanları doldurduysanız bu gibi evrakı başvuru evrakı arasına koymayınız. Bu alan elektronik tebligat sisteminde kullanılmak ve bilgi amaçlı olarak konulmuştur. Bu alanı doldurmanız yararınıza olacaktır. Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı nca tarafıma yapılacak tebligatlarda kullanılabileceğini beyan ederim. Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Bu alanlar tüm başvurularda doldurulması gereken alanlardır. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi belgesi taleplerinde bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Zira tesisin denetim programına alınması için bu bilgi gereklidir. Yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi (*) Bu alan Turizm Yatırımı Belgesi yada Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde mutlaka doldurulmalıdır. Yatırım süresinin uzatılması sadece 2 kez ve toplam uzatma süresi ilk verilen yatırım süresini geçmeyecek şekilde yapılmaktadır. O nedenle ilk yatırım süresini alırken bu hususa dikkat edilmesi yararınıza olacaktır. Kısmi Turizm İşletmesi belgesi taleplerinde bu alanda Yatırımdaki ünitelerin yapılması esnasında diğer müşterilerin rahatsız olmaması için gerekli önlemler alınmıştır ibaresinin bulunması ve uygulamada da bu önlemlerin alınması gerekmektedir. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

15 DİLEKÇE VE NUN DOLDURULMASI Sayfa 14 yer aldığı taşınmaz : Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Bu alan sadece Turizm Yatırımı ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde doldurulacaktır. Eğer tesisi yapacağınız yerin Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde ya da Turizm Merkezinde yer alıp almadığını bilmiyorsanız, bu bilgiye ilgili belediyesinden yada il özel idaresi/kaymakamlık tan öğrenebilirsiniz. Yine parselin planlardaki kullanım amacını da bu kurumlardan öğrenebilirsiniz. Talep sahipleri tarafından aşağıdaki hususlara dikkat etmek doğru başvuru yapmak açısından önemlidir. -Konaklama tesislerinde oda ve yatak sayıları mutlaka ayrı ayrı yazılmalıdır. -Tesise ait ünite isimleri mümkün olduğunca Türkçe ve ilgili Yönetmelikte belirtildiği şekilde yazılmalıdır. French Bed, Roller Coaster Pub gibi yabancı dildeki terimler kullanılmamalıdır. -Ünitelerin kişi/yatak/araç kapasiteleri yada metre kare olarak büyüklükleri yazılmalıdır. Kişi hesabında metre kare olarak büyüklüğün 1,2 ye bölünmesi kuralı geçerlidir. -Ünitelerin açık/kapalı, faal/faal değil gibi özelliklerinin belirtilmesi gerekir. -Oda ve yatak sayılarının hesaplanmasında, ilgili yönetmeliğe uygun hareket edilmelidir. (Örneğin, suit odalar 60 m2 den küçük ise 2 yataklı, 60 m2 den büyük ise 4 yataklı olarak yazılmalıdır. Dikkat: 3 yataklı suit 5 yataklı suit gibi ifadeler kullanılmamalıdır. Kral dairesi, deluxe suit yerine 4 yataklı suit yazılabilir.) -Konaklama tesislerinde 3 yıldızlı otelden itibaren yatak sayısının yüzde 25 i oranında oturma salonunun lobide yada ayrı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu hususun tesis raporu doldurulurken unutulmaması gerekir. Buna benzer ilgili Yönetmelikçe tesiste bulunması zorunlu üniteler mutlaka tesis raporunda belirtilmelidir. -Tesis tanıtım raporunda odadaki perdeler, klimalar, duvardaki düğmeler, yerdeki terlikler gibi ayrıntılar yer almamalıdır. -Tesis tanıtım raporunun mutlaka talep sahibi yetkili kişi tarafından yada vekalet verilen kişi tarafından imzalanmalıdır. Talep sahibi tüzel kişi ise mutlaka şirket kaşesi altında imzalanmalıdır. YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İsmet İnönü Bul. No: Emek/Ankara Tel: (0.312) /2737 Faks: (0.312)

16 BAŞVURU DİLEKÇESİ (EK-1) Sayfa 15 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığına ANKARA.adresinde bulunan/yapılması planlanan tesisle ilgili olarak Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi Turizm Yatırımı Belgesi Turizm Yatırım Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine geçiş Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi Belge Devri İsim Değişikliği Unvan Değişikliği Kapasite Değişikliği İşletmeci /Kiracı Şerhi Konulması/Çıkarılması Diğer :. talebinde bulunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz. Dilekçe ekinde ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, dilekçede ve tesis tanıtım raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. İmza Soyadı Tüzel Kişilik Unvanı (*) Kaşe Tarih EKLER ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) ( sayfa) (*) : Başvuru sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir.

17 (EK-2) Sayfa 16 :... :... Pafta-ada-parsel no'su ( 1 ) :... :... Belge No( 2 ) :... :... :... T.C.Kimlik No( 3 ) :. Vergi Dairesi/Vergi No. ( 4 ) :.. Tic.Sicil Memurluğu( 4 ) : Tic.Sicil Numarası( 4 ) :. : Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarafıma yapılacak tebligatlarda kullanılabileceğini beyan ederim. :... Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. :... Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : (1) Turizm Yatırımı belgesi ve Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi taleplerinde belirtilecektir. (2) Tesis belgeli ise belirtilecektir. (3) Talep sahibi gerçek kişi ise belirtilecektir. (4) Talep sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir. (5)Doğrudan Turizm İşletmesi Belgesi/Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi veya Turizm Yatırımı Belgesinden Turizm İşletmesi Belgesine Geçiş taleplerinde belirtilecektir. (6)Turizm Yatırımı veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi için başvuruluyorsa belirtilecektir. yer aldığı taşınmaz kültür ve turizm gelişimi bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıyorsa mutlaka belirtilecektir. Bu bilgi ilgili belediyesinden ya da ruhsat vermeye yetkili kurumdan öğrenilebilir.

18 ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ Sayfa 17 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞINA İsmet İnönü Bulvarı No: Emek/ANKARA Konu: Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Talebi. Bakanlığınızdan Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisimize Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talep ediyoruz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. İmza Soyadı: Tüzel Kişilik Ünvanı: Tarih: :... Adresi :... Tür ve sınıfı :... Belge tarih ve no(**) :... Telefon veya İrtibat Telefonu :... (*) : Başvuru sahibi tüzel kişi değil ise zorunlu değildir. (**) : Turizm İşletmesi Belgesi/Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi tarih ve numarası yazılır. EKLER: 1) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor, 2) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği, 3) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman, 4) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı, 5) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları, 6) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m 2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 7) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m 2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 8) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar), 9) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak, 10) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak.

19 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 18 1.SINIF LOKANTA TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ TALEBİ : Turan Lokantası : Yalı Mah. No: 15 Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : - : 1.Sınıf Lokanta Belge No( 2 ) : - : Turan Tur.Yat. A.Ş. : Sönmez İş Hanı. K.6 No:25 Emek/ANKARA T.C.Kimlik No( 3 ) : - Vergi Dairesi/Vergi No. ( 4 ) : Çankaya Tic.Sicil Memurluğu( 4 ) : Ankara Tic.Sicil Numarası( 4 ) : : Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarafıma yapılacak tebligatlarda kullanılabileceğini beyan ederim. Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : Ali Veli YILMAZ : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA : 12 Ay Açık Yatırım tamamlanmıştır. O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde O Bunlardan birinde değil Amacı : Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 Mutfak. Turan GÖKTÜRK Turan Tur. Yat.A.Ş. Sönmez İş Hanı. K.6 No:25 Emek/ANKARA V.N. Çankaya

20 ÖRNEK TESİS TANITIM RAPORLARI Sayfa 19 1.SINIF LOKANTA TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ : Turan Lokantası : Yalı Mah. Çankaya/Ankara Pafta-ada-parsel nosu ( 1 ) : 7 Pafta, 34 Ada, 1 Parsel : 1.Sınıf Lokanta Belge No( 2 ) : - : Turan Tur.Yat. A.Ş. : Sönmez İş Hanı. K.6 No:25 Emek/ANKARA T.C.Kimlik No( 3 ) : - Vergi Dairesi/Vergi No. ( 4 ) : Çankaya Tic.Sicil Memurluğu( 4 ) : Ankara Tic.Sicil Numarası( 4 ) : : Yukarda belirttiğim elektronik posta adresimin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, tarafıma yapılacak tebligatlarda kullanılabileceğini beyan ederim. : Ali Veli YILMAZ Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. : Çağrı Sok. No:15 Emek/ANKARA Açık ve Kapalı Olduğu Dönem( 5 ) : - Yat. Başlangıç Tarihi: Ocak 2012 Yat.Bitiş Tarihi: Ocak 2013 O Kültür ve Turizm Gelişimi Bölgesinde O Turizm Merkezinde Bunlardan birinde değil Amacı : Turistik Tesis Alanı 150 Kişilik Yemek Salonu, 50 m2 mutfak. Turan GÖKTÜRK Turan Tur. Yat.A.Ş. Sönmez İş Hanı. K.6 No:25 Emek/ANKARA V.N. Çankaya

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı