DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ. Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg. Sülfürik asit 0.1 N FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 DROGSAN ATROPİN SÜLFAT 1/2 mg / 1 ml Ampul FORMÜLÜ Bir ampul, 1 ml de : Atropin sülfat 0.50 mg Sodyum klorür Sülfürik asit 0.1 N Enjeksiyonluk su y.m mg ml ml içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Düz kas, dış salgı bezleri ve kalp hücreleri gibi efektör hücrelerin muskarinik tipteki kolinerjik reseptörlerini bloke eden bir ilaçtır.atropin kan-beyin engelini aşarak SSS ne geçer ve oradaki muskarinik reseptörleri de bloke eder.böylece parasempatolitik tesirlere ilave olarak santral etkiler de oluşturur. Atropin, klinikte kullanılan dozlar ile vücut sıvılarında oluşan konsantrasyonlarda, muskarinik reseptörler üzerinde selektif etki gösterir ve diğer reseptörleri etkilemeksizin sadece onları bloke eder. Yüksek dozlarda ve bunlara uyan yüksek konsantrasyonlarda ise selektiflik kaybolur. Atropin in kardiyovasküler sistemle ilgili en belirgin etkileri kalbin atış hızı üzerindedir. Sinüs düğümü hücrelerinin muskarinik reseptörlerinin blokajı sonucu inhibitör vagal tonusu kaldırır ve taşikardi yapar. Atropin damarlar üzerinde kendi başına belirgin bir etki yapmamakla beraber, onların muskarinik reseptörlerini bloke eder.bu nedenle, asetilkolin ve diğer parasempatomimetik ilaçlar enjekte edildiğinde oluşan belirgin vazodilatasyon ve hipotansiyonu önler. 1 / 6

2 Atropin midriyazis yapar.bundan dolayı fotofobi olur.atropin ufak dozlarda bile ter bezleri ve tükrük bezlerinin salgısını bloke eder.bunun sonucu ciltte kuruluk (anhidroz) ve ağız kuruluğu (kserostomi) oluşur. Ağızdaki kuruluk nedeniyle konuşma ve yutma zorlaşabilir. Mesanenin detrusor (çeper) düz kaslarını gevşetir; sfinkter ve trigon bölgesindeki düz kasların ise tonusunu artırır.bunun sonucu miksiyon güçlüğü oluşturur.mesanenin kapasitesini artırır. Atropin bronş düz kaslarında, parasempatik büzücü tonusunu kaldırararak, hafif bronkodilatasyona neden olur.bu etkisinin zayıflığı nedeni ile ve ayrıca bronş mukozasını kuruttuğu ve balgamın atılmasını zorlaştırdığı için bronşiyal astma tedavisinde değeri yoktur. Farmakokinetik Özellikler Atropin IM uygulamadan sonra iyi bir şekilde absorbe edilir ve doruk plazma konsantrasyonuna 30 dakika içinde erişir.atropin in oluşturduğu tükrük salgısını inhibe edici etki 30 dakika, kalp hızını arttırıcı etkisi ise 5-40 dakika içinde görülür.iv yolla verildiğinde kalp hızı üzerindeki doruk etki süresi ise 2-4 dakikadır. Atropin SSS ne ve plasentaya geçer. Eliminasyon yarı ömrü 2-3 saat kadardır. Karaciğerde metabolize edilir, başlıca atılım yolu ise böbreklerdir. ENDİKASYONLARI Anestezide tükrük ifrazını ve bronşial sekresyonu azaltmada, vagusun kalp üzerine olan inhibitör etkisini önlemek için, Pilor spazmında, sindirim sisteminin diğer kısımlarının spazmlarında spazmolitik olarak, Üretra ve safra koliklerinde, 2 / 6

3 Fosforlu insektisitler ile zehirlenmelerde antidot olarak kullanılmalıdır. KONTRENDİKASYONLARI Glokom, bronşial astma, angina pectoris, prostat hipertrofisi, paralitik ileus ve pilorik stanozisde. Ayrıca atropin sülfat antikolinerjiklere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER Çocuklarda ve geriatrik hastalarda yan etkileri çok daha fazla görüleceğinden dikkatli olunmalıdır. Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır. Myasthenia gravis de özellikle dikkatli olunmalıdır. Down sendromlu kişilerde atropinin bazı etkilerine hassasiyetin arttığı, albinizmli hastalarda ise bu hassasiyetin azaldığı görülmüştür. Atropin hipertroidizmi, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya hipertansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Belladonna alkoloidlerine karşı hassasiyet öyküsü olanlar kullanmamalıdır. Araba kullanmaktan veya tehlikeli aktivitelerden kaçınılmalıdır. DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ. GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C) Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır. Atropin plesantaya geçer. İnsanlar üzerinde çalışma yapılmamış olup sadece hayvan çalışmalarından elde edilmiş sınırlı bilgi mevcuttur. Gebelik süresince veya gebeliğin herhangi bir döneminde 3 / 6

4 atropinin intravenöz verilişi fetüs de taşikardiye neden olabilir. Atropin gebe kadınlara sadece olası yararları fetüse olan risklerinden daha fazla ise verilmelidir. Hamile kadınlarda 12.5 µg/kg lık bir dozun IV verilmesini takiben 5-15 dakika sonra atropinin ortalama fötal kan derişimi (göbek kordonunun plasenta tarafında) anneninkinin 1.2 katı olarak bulunmuştur. Diğer bir çalışmada atropinin fötal venöz kan derişimi (göbek kordonunda) ilacın verilmesini takiben 1 ve 5 dakika sonra sırasıyla annenin venöz kan derişiminin % 12 ve % 93'ü olarak bulunmuştur; fötal arterial kan derişimleri (göbek kordonundan), simültane fetal venöz kan derişiminin ortalama % 50'si kadardır. LAKTASYON Atropin az miktarda süte geçtiğinden yeni doğanlarda antimuskarinik etkilere neden olabilir ve laktasyonu inhibe edebilir. ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Görme bulanıklığına neden olabileceğinden araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER Ağız kuruluğu yapar, hastayı huzursuz eder, görme bozukluğu oluşturur, idrar retansiyonuna neden olur, halüsinasyonlar ve ajitasyona neden olur. Cilt damarlarında belirgin vazodilatasyon oluşur ve cilt kızarır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. GEÇİMSİZLİKLERİ Norepinefrin bitartarat, metaraminol bitartarat ve sodyum bikarbonat ile geçimsizdir. Metahekzitol sodyum solüsyonu ile karıştırıldığında 15 dakika içinde presipite olur. Atropin ve diğer antimuskariniklerin etkileri, amantadin, bazı antihistaminikler, butirofenonlar, fenotiyazinler gibi diğer antimuskarinik özellikteki maddeler ve fenotiyazinler, trisiklik 4 / 6

5 antidepresanlar, antikolinerjik etkiye sahip antispazmodikler, antiparkinson ilaçlar, disopiramid ve guanidin gibi ilaçlarla birlikte verilerek artırılabilir. Antimuskariniklerin etkisi ile gastrik motilitenin azalması diğer ilaçların absorbsiyonunu etkileyebilir. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Atropin sülfat IM, subkutan ya da IV yolla uygulanabilir. Mutad erişkin dozu : IM, IV ya da SC yolla mg ( mg) arasındadır. Mutad çocuk dozu : IM, IV ya da SC yolla 0.01 mg/kg ya da 0.3 mg/m 2 dir. (0.4 mg ı aşmamalıdır.) Gerektiğinde bu dozlar 4-6 saatte bir tekrarlanır. Premedikasyon amacıyla yetişkinler ile 20 kg ın üzerindeki çocuklarda mutad doz 0.4 mg dır.im ya da SC uygulanır.aynı amaçla 3 kg ağırlığındaki çocuklarda 0.1 mg, 7-9 kg arasında 0.2 mg, kg arasında ise 0.3 mg olarak uygulanır. Organo fosfatlarla olan zehirlenmelerde; Yetişkinlerde başlangıç dozu, tercihen IV olarak 1-2 mg dır. Takiben IM veya IV olarak 2 mg lık dozlar her dakika içerisinde muskarinik etkiler kaybolana kadar tatbik edilir. Daha şiddetli vakalarda başlangıç dozu olarak IV yolla 2-6 mg uygulanabilir. İlk 24 saat içerisinde 50 mg a varan dozlara ihtiyaç olabilir.çocuklarda IM veya IV olarak 0.05 mg/kg lık dozlar her dakikada bir muskarinik etkiler kaybolana kadar uygulanır. DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE VARSA ÖZEL ANTİDOT Semptomlara göre destekleyici tedavi uygulanır. Zehirlenme derecesine ve şahsın duyarlılığına göre az veya çok eksitasyon belirtileri, stupor ve hatta koma görülebilir. Ölüm solunum felciyle olur.zehirlenme belirtileri 5-10 mg Atropinle görülebilir.letal doz 100 mg üzerindedir.motor hipereksitabiliteye karşı katı narkotikler veya etkisi çabuk geçen hipnotiklerden (Hexobarbitonum 5 / 6

6 Solubile, Thiopental Sodium vs.) faydalanılır.zehirlenmeyi takip eden günlerdeki görme bozukluğuna karşı lokal olarak fizostigmin tatbik edilir. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. SAKLAMA KOŞULLARI 25 0 C in altındaki oda sıcaklığında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ 1/2 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ 1/4 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda 1 mg / 1 ml Atropin Sülfat Ampul 10 ve 100 adetlik kutularda RUHSAT SAHİBİ DROGSAN İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Oğuzlar Mah Sok. No:7/ Balgat / ANKARA RUHSAT TARİH VE NO: / 75 İMAL YERİ: İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. Ve Tic. Ltd. Şti. Samsun Serbest Bölgesi SAMSUN Reçete ile satılır. 6 / 6

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml

DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml DİAZEPAM DESİTİN REKTAL TÜP 10 mg/2.5 ml FORMÜLÜ Etken madde: Her 2.5 ml'lik solüsyon (1 rektal tüp) 10 mg. diazepam ihtiva eder. Yardımcı maddeler: Benzil alkol, propilen glikol, ve %96 Etanol FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BUSCOPAN PLUS film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hiyosin-N-butilbromür Parasetamol 10 mg 500 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml

MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml MORPHINE HCL AMPUL 10 mg/1 ml FORMÜL Her bir ml Ampulde; Morfin HCL 3.H2O 10 mg Sodyum Klorür 5 mg Enjeksiyonluk Su km. 1 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikleri Morfin primer etkisini Santral

Detaylı

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM

HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM HEPARİNE SODİUM PANPHARMA 25 000 IU / 5 ML İ.V. ENJEKSİYONLUK SOLÜSYON İÇEREN FLAKON (ROTEXMEDICA GmbH ALMANYA) VEM Antikoagülan FORMÜLÜ Beher 5 ml lik flakon; Etkin madde:25 000 I.U. Heparin Sodyum, Yardımcı

Detaylı

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml

FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml MAGNEZYUM Steril, apirojen SÜLFAT BİOFARMA % 15 FORMÜLÜ : Her 10 ml ampulde ; Magnezyum sülfat 7H 2 O...1.5 g (12 meq Magnezyum) Enjeksiyonluk su k.m...10 ml ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Magnezyum

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler:

NÖROFREN Tablet. FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Farmakodinamik Özellikler: NÖROFREN Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Pimozid 2 mg (Tartrazin içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler: Pimozid, kronik şizofrenik hastaların tedavisinde yarar sağlayan nöroleptik özelliklere

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin maleat içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TERAGRİP Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film tablet 650 mg parasetamol, 10 mg fenilefrin hidroklorür ve 4 mg klorfeniramin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI APO-GO 50 mg/ 5 ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde 0.5 H 2 O içerir. Toplam çözelti miktarı 5 ml dir. : Her

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Jetmonal % 2 5ml Ampul FORMÜLÜ 1 ml'de : Lidokain HCI 20 mg içerir. Sodyum klorür 4.6 mg Enjeksiyonluk su k.m 1 ml'ye tamamlanır. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik Özellikler: Lidokain'in terapötik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ:

NOOTROPİL 1 g AMPUL FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat. Enjeksiyonluk su FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: NOOTROPİL 1 g AMPUL FORMÜLÜ: Her 5 ml ampulde; Pirasetam Sodyum asetat Asetik asit Enjeksiyonluk su 1 g 5 mg ph 5.8 k.m. k.m. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ: Pirasetam, temel etki

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ (KÜB)

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ (KÜB) KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ (KÜB) 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI TĐMOLOL-POS %0,5 göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM 1 ml çözelti içeriği; Etkin madde: 1 ml göz damlası 5 mg timolol a denk 6,84 mg timolol

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Dideral Tablet FORMÜLÜ. Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Dideral Tablet FORMÜLÜ Bir tablette: Propranolol HCI 40 mg (Boyar madde olarak Ponceau 4R içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler: Propranolol başka herhangi bir otonom sinir sitemi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI İPRAVENT 20 / 100 mcg inhalasyon için aerosol 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İpratropium Bromür Monohidrat* 21 mcg Salbutamol Sülfat** 120,0

Detaylı

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET

PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜL PERİLİFE 2 mg FİLM TABLET Her bir film kaplı tablet, 2 mg Risperidon içerir. Yardımcı madde: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik

UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik UTERJİN 0.2 mg İ.M. AMPUL Steril, Uterotonik FORMÜLÜ : 1 ml lik ampulde; Metilergonovin maleat..0.2 mg Yardımcı maddeler : Askorbik asit 1.0 mg, Sodyum klorür 7.0 mg, Sodyum metabisülfit 1.0 mg, Metilparaben

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DRAMAMİNE tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DRAMAMİNE tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DRAMAMİNE tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Dimenhidrinat 50 mg Yardımcı maddeler: Sodyum sülfat anhidrus 171,00 mg Propilen glikol 0,0031

Detaylı

Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör

Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör Clexane 120mg / 0.8 ml Kullanıma Hazır Enjektör FORMÜLÜ Her 1 ml lik steril solüsyon 15000 İ.U. anti-faktör Xa aktivitesine eşdeğer; Enoksaparin sodyum: 150 mg Enjeksiyonluk su: q.s 1 ml Her bir 0.8 ml

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL

LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL LANSOR 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Her kapsül, mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172),

Detaylı

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet CİRRUS Uzun Salım Film Tablet FORMÜLÜ: Her bir film kaplı bi-layer tablette; Çekirdeğin kontrollü salım yapan birinci tabakası 120 mg Psödoefedrin hidroklorür ve hemen salım yapan ikinci tabakası 5 mg

Detaylı