TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg. FAllimLERI ISTIIIIL ne11n IIISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg. FAllimLERI 1111-2111. ISTIIIIL ne11n IIISI"

Transkript

1 TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg FAllimLERI ISTIIIIL ne11n IIISI

2 içindekiler Sayfa 1- ODAMIZ'CA YAPILAN GiRiŞiMLER 1 1. Envanter Oluşturulması 1 2. Vergi indirimleri 1 3. Yük indirme-bindirme 3 4. Kuru Temizleme ve Etiketler 3 5. Girdi Maliyetleri 4 6. Sektörel Gelişim ve Hazırlanan Raporlar 5 7. Sektör Danışma Kurulu 7 8. Dış Ticaretin Geliştirilmesi 8 9. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğler 11. Eğitim 12. Bavul Ticareti Pamuk ipliği Satışlarının Net Ağırlık Üzerinden Yapılması Pamuk ipliğinin Borsaya Kote Mallar Listesinden Çıkarılması Terziler Federasyonu Anket Çalışmaları Duyurular Ziyaretler ODAMIZCA DÜZENLENEN SEMiNER, PANEL VE BiLGiLENDiRME ÇALIŞMALARI 21 lll- ihtisas KOMiTELERi TOPLANTlLARI 27 -Tekstil ihtisas Komitesi 27 -Tekstil Ürünleri ile ilgili Tüketici Şikayetleri ihtisas Komitesi 29 IV- ZÜMRE TOPLANTlLARI 31 V- ODAMIZCA izlenen SEMiNER, PANEL VE TOPLANTlLAR 32 VI- YAYlNLAR 34 - Japonya Hazırgiyim Piyasası Araştırması ( 1997) 34 - Kanada Ülke Profili Deri Eşya- Ayakkabı ihracat Pazar Araştırması (1997) 34 -Türk Konfeksiyon Yan Sanayii ve israil'e ihracat Olanakları ( 1999) 34

3 - Dahilde işleme Rejimi ve Tekstil Sektörüne Etkileri (2000) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2001) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2002) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2003) Yılı Sektörler itibariyle Ekonomik Durum Analizi (2005) 34 - Türkiye Trikotaj Sektörü ve Gelişimi (2002) 35 - Ev Tekstili Sektörü ve Çek Cumhuriyeti-Polanya ihracat Pazar Araştırması (2002) 35 - Türkiye'de Tiftik Üretimi ve Güney Afrika Örneği (2003) 35 - Örtünmeden Giyinmeye Terzilik ve Modanın Dünü, Bugünü ve Yarını (2003) 35 - Tekstilde Yeni Ufuklar: Teknik Tekstil (2005) 36 -Teknik Tekstil Endüstri Devrimine Aday: Teknik Tekstil Broşürü (2006) 36 -Çin Menşeli Ürünlerin ithalatı Karşısında Yerli Ürünlerin Rekabet Gücünün Arttırılması Araştırma Dizisi (2007) 36 - Tekstil Aksesuarları Rehberi (2007) ito Tekstil Şurası (2007) 37 -Akıllı Tekstil Bilgilendirme Toplantısı (2007) 37 -Organik Pamuk ve Tekstil Sanayii (2008) 37 - Sektör Profilleri - 37 VII- TANITIMLAR 38 -Yurtiçi-Yurtdışı Fuarlar ve inceleme Gezileri 38 - Odamız'ca Düzenlenen Yurtiçi ve Yurtdışı Sergiler 42 - Odamız'ı Ziyaret Eden Heyetler 42 VIII- DiGER ÇALIŞMALAR 47

4 i~ır~jv11[!~ ıric7~~ır ()1)~~~ ODAMIZ'IN TEKSTiL VE HAZlRGiYiM SEKTÖRÜNE YÖNELiK FAALiYETLERi. ( ) 1- ODAMIZ'CA YAPILAN GiRiŞiMLER 1. Envanter Oluşturulmasi:! TOBB nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektöründeki kumaş (dokuma veya örme) üreten ve işleyen her türlü makinenin önemli bir kısmının atıl durumda bulunması, benzer makinelerin ithalatının sürmesi nedeniyle ülkemizde kaynak israfına yol açan bu durumu önlemek bakımından Birlikler'i bünyesindeki kapasite raporlarından yararlanılarak bir envanter çıkarılması amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmesinin tekstil ve makine sektörlerinde daha sağlıklı politikalar geliştirmesi bakımından çok yararlı olacağı bildirilerek, gereğinin yapılması talep edilmiştir. Anılan konuda TOBB'dan alınan tarihli cevabi yazıda, ülkemizdeki üretici firmaların makine ve teçhizat, ürettikleri ürün, kapasite ve üretim miktarları, kullandıkları enerji, ham ve yardımcı madde kullanım miktarları ve personel bilgilerinin anlık izlenerek, ülke sanayisinin özelliklerinin ortaya konması, teşvik ve yatırımların planlı bir şekilde bilimsel verilere bağlı olarak yapılabilmesi ile birlikte, bölgesel ve ürün bazında çeşitli istatistiksel bilgilere de ulaşılması amaçlarıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde Devlet istatistik Enstitüsü ve Birliklerinin katılımı ile "Sanayi Bilgi Sistemi" adı verilen geniş kapsamlı bir envanter sistemi üzerindeki çalışmaların halen devam ettiği bildirilmiştir. 2. Vergi indirimleri:! Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve Dahilde işleme izin Belgesi'ne sahip firmaların belge kapsamındaki yurtiçi hammadde alımlarında tanınan tecil-terkin uygulamasının tüm sektörlere yaygınlaştırılması tarihli yazımızla Maliye Bakanlığı'ndan talep edilmiştir. Bakanlığın cevabi yazısında; 98/11766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile münhasıran tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve Dahilde işleme izin Belgesine sahip olan firmaların, belge kapsamındaki yurtiçi madde alımlarında, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi İ~ır~11[!~ ıric7~~ır()lj~~i l

5 İ~ırf1JV11[JJC ıri~jt~ır()ljjt~i Kanunu'nun 11 /1-c maddesi kapsamında işlem yapmalarına imkan tanıyan uygulamanın tüm sektörlere yaygınlaştırılması yolundaki talebimizin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.! Maliye Bakanlığı nezdindeki 6 Nisan 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunularak; üretim ve istihdamın arttırılması ve piyasaların canlandırılması, yatırım yeri olarak Türkiye'nin konumun güçlendirilmesi için Katma Değer Vergisi'nin belli bir program çerçevesinde tüm sektörlerde indirilmesi talep edilmiştir. Konu güncel tutularak takip edilmekte olup, sektörde belirli ürünlerde KDV'de indirimlerde başarı sağlandığı ortadadır.! istanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nezdindeki girişimimizle gerek uygulayıcı konumundaki meslek mensuplarının ve gerekse mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla karmaşaya yol açan, belli başlı konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin KDV oranları ile ilgili bilgi temin edilerek ilgili üyelerimizin istifadesine sunulmuştur.! Maliye Bakanlığı nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunularak, iplik ve pamuk piyasalarının yeniden canlandırılması, iplik üretiminin arttırılması ve ithalatın özendirilmekten çıkarılarak kayıtdışılığın azaltılması için kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı hammaddelerinin toptan tesliminin tarihinden itibaren /o8 olan KDV oranının eski haline getirilerek 0 /o1 KDV oranı olarak uygulanması hususu talep edilmiştir. Anılan talebimiz tarihli yazımızla tekid edilmiştir. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı'ndan alınan cevabi yazıda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu buna göre, Kararname eki 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için /o1, ll sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için /o8, ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için /o18 KDV oranının tespit edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, KDV oran değişikliklerinin Bakanlar Kurulu yetkisinde olduğu ve önerimizle ilgili olarak Bakanlıkları'nda yapılmakta olan herhangi bir çalışma bulunmadığı ifade edilmiştir İ~ırf11Vl1[JJC ıri~jt~ır()ljjt~i

6 İ~ırL4JV11[JJS ıri(7l4~ır ()ljll~i Yük indirme-bindirme:! istanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) iletilen 13 Mart 2006 tarihli yazımız ile, Şişli bölgesinde yük indirme bindirme saatlerine getirilmesi düşünülen yasağın bahsi geçen bölgedeki ticareti etkileyeceği ve tekstil firmalarına büyük darbe vuracağı yönündeki Odamız görüşü bildirilmiştir. 4. Kuru Temizleme ve Etiket/er:! "Kuru Temizleme" ve "Konfeksiyon Makinaları Bakım ve Onarım Teknisyenliği" meslek dallarının 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamına alınması için yapılan girişimlerimiz sonucunda kuru temizleme meslek dalının il Çıraklık Kurulu'nda kabulü sağlanmıştır.! Firmalarımızın karşı karşıya olduğu haksız rekabet durumunun ortadan kaldırılması için tüm ilçe Belediyeler nezdindeki 9 Mayıs 2006 ve 1 Eylül 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunarak; Resmi Gazete'de yayınlanan "işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre sadece su ile yıkama yapan firmaların ruhsatlarında ve buna bağlı olarak tabelalarında da "kuru temizleme" ibaresinin yer almaması şeklinde bir uygulamanın yapılması talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Adalar, Fatih, Esenler, Eminönü, Sarıyer, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kağıthane, Maltepe ve Bakırköy Belediye Başkanlıkları'ndan talebimizin değerlendirildiği noktasında cevap alınmıştır.! Etiket konulamayan ve üzerinde ithal edenin markası olan ürünler için; üzerinde kalıplamadan dolayı zaten bir marka konmuş olan ürünlere, aynı yöntemle üretilen ülkeyi de yazmak mümkün olduğundan; bu hususun zorunlu tutularak ve piyasa denetimleri artırılarak, tüketicinin korunabileceği, haksız rekabetin ve piyasayı kandırmanın önlenebileceği şeklinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde 1 Şubat 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur.! 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 12. maddesi ve Kanunun uygulanmasına yönelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri, Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde; Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da i~ırl4jv11[jjs ıni(7l4~ın ()ljll~i

7 İ~~~11[JJS ~İ~L4~~()1JL4~I kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise, aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması; ayrıca etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayıncı özelliği ve tüm vergiler dahil satış fiyatının bulunmasının zorunluluğuna rağmen; Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi istanbul'un çeşitli semtlerinde ve büyük alışveriş merkezlerinde yer alan, perakende olarak hazır giyim ve tekstil ürünleri satan çoğu mağazaların vitrinierinde tüketicinin görebileceği şekilde ürün fiyatlarının yer almadığı görülerek, tüketicinin korunması ve haksız rekabete neden olan keyfi uygulamaların önlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuş, gerekli denetimierin yapılması istenmiştir. 5. Girdi Maliyetleri:! T. Halk Bankası'nca hazırlanan ve bir örneği Devlet Bakanı H. Özkan'a verilen imalatçı-ihracatçı tekstil-hazırgiyim ve demir-çelik sektörlerindeki sorunları çözmek amacıyla ihracat Kredisi Destekleme Fonu, Döviz Kredisi Vade Uzatımı, Kredi Borçlarının Ertelenmesi, Taahhüt Kapatma, Stopajların işletmede Bırakılması, SSK Primi Karşılama başlıkları adı altında toplanan öneriler T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletilmiştir.! ihracatçılara KDV iadelerinin geç ödenmesi, yüksek enerji maliyetleri, ithal tekstil ürünlerinde ayniyat ve fiyat kontrol, ABD ile gümrüksüz ticaret anlaşmasının yapılması konularında Dış Ticaret Müsteşarlığı, SSK primleri, KDV oranının yüksekliği ve müteselsil sorumluluk, ihracatçılara KDV iadelerinin geç ödenmesi konularında Maliye Bakanlığı, SSK primleri konusunda Çalışma Bakanlığı, yüksek enerji maliyetleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.! istanbul'daki su kuyularının DSi talimatı ile 2005 yılında kapatma kararı alınması ile birlikte, daha önce bu kuyulardan su temin eden tekstil boyama ve yıkama tesislerinin ihtiyaç duydukları suyu teminde güçlükler yaşamaya başlamaları, tankerlerle su temininin maliyetleri yükseltmesi, şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilernesi ve 2006 yılı sonundan itibaren tekstil boyama ve yıkama işlemi yapan işyerlerinin iski şebekesinden su temin etmek zorunda olmasından bahisle iski'nin sağlayacağı su fiyatlarının yüksekhğinden dolayı üyelerimizin şikayetleri 26 Ocak 2007 tarihli yazımızla ilgili yerlere iletilmiştir İ~ınL4JV11[JJS ıni~l4~ın ()1JL4~I

8 İ~~L4JV11[!~ ~İe7L4~~ ()1JL4~I Sektörel Gelişim ve Hazirlanan Raporlar:! Tekstil sektöründe karşılaşılan sıkıntıların önlenebilmesi amacıyla Halk Bankası ve Eximbank tarafından oluşturulacak ihracat ve işletme kredisi fonlarına biran evvel işlerlik kazandırılması amacıyla T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! 26 No'lu Yünlü Kumaş Arnilieri Meslek Komitesi'nin talebi doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve yün karışımi ı ipiikierin üretimi.nde mevcut standartiara uyulmasını sağlamak üzere denetimierin sıklaştırılmasının temini talep edilmiştir.! Tekstil sektöründe ana politikaların belirlenmesi, piyasanın genel ve özel sorunları ile çözüm önerileri hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Nermi Bekiroğlu başkanlığında oluşturulan Tekstil ihtisas Komitesi'nin tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda hazırlanan rapor yine Yönetim Kurulu Üyemiz Hikmet Tanrıverdi tarafından Hazine Müsteşarlığı'nda 9 Haziran 2000 tarihli toplantıda ilgililerin dikkatine sunulmuştur.! Genişletilmiş tarihli Tekstil ihtisas Komitesi Toplantısı sonucunda 8 Ekim 2001 tarihli yazımızla, "Tekstil Sektörünün Yapısal ve Güncel Sorunları ve Beklentiler'' başlıklı raporumuz Odalar Birliği'ne gönderilmiştir.! Tekstil Türkiye dergisinin öncülüğünde Eminönü Belediyesi, Tekstil Wirtschaft dergilerinin 2002 yılında düzenlediği, Dünya Gazetesi ve Beykent Üniversitesi tarafından da desteklenen "Bir Tekstil-Kent Olarak istanbul; Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Üretim ve ihracatındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" panelinde Odamız'ca "Tekstil Sektöründe Rekabet Gücünün Arttırılması" konulu bir tebliğ sunulmuştur.! 7 No'lu Tiftik, Yapak, Keçi Kılı, Paçavra ve ihracatçıları Meslek Grubundaki üyelerin profilini tespit etmek amacıyla tarihli yazımızla sözkonusu meslek grubu üyeleri nezdinde çalışmalarda bulunulmuştur.! 2005 yılında dünya tekstil ticaretinde kotaların kaldırılmasının, dünyada ve ülkemizdeki sektör üzerinde muhtemel etkilerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar sürdürülmüş, yerli ve yabancı kaynaklardan bilgiler derlenmiş olup, ayrıca girişimierimize esas olmak üzere tekstil sektörünün sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir rapor hazırlanmıştır İ~ırfLA/11[!~ ırie7l4~ır(jljjt~i

9 İ~ırL4JV11[JJS ıri~l4~jr(jljl4~i ! Tekstil sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin olarak Odamız'ca hazırlanan rapor tarihli yazımızla C.H.P'nin T.B.M.M. Grubu olarak kurulan Tekstil Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na iletilmiştir.! Türkiye ihracatçılar Meclisi nezdindeki tarihli yazımız ile, itkib ve ithib Organizasyonlarının (örnek olarak kumaş tasarım yarışması, dokuma veya örme tasarım yarışması, baskı veya boya v.b.) bütün aşamalarında Odamız Dokumacılar Meslek Komite üyelerinin katkılarının bulunması için gereği talep edilmiştir.! Uluslararası pazarlarda çorap ile ilgili Türk moda sektörünün oluşturulabilmesi, bunun yanı sıra yetenekli, yaratıcı, yenilikçi ve vizyon sahibi tasarımcıların sektöre kazandırılabilmesi amacıyla, Odamız ve iticü işbirliğinde "Üniversiteler Arası Çorap Tasarımı ve Deseni" konulu yarışmanın düzenlenmesini teminen iticü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! işletmelerin girdi maliyetlerinin asgari düzeylere indirilerek rekabet güçlerinin arttırılması konusundaki çalışmalarımız 2007 yılında da devam etmiştir. Girdi maliyetleri içerisinde önemli yer tutan enerji maliyetleri, başta KDV ve ÖTV olmak üzere vergiler, yüksek miktarlardaki harçlar, SSK prim yükü gibi girdilerin asgari düzeylere indirilerek, işletmelerimizin rekabet gücünün arttınlmasına katkıda bulunulması gerektiği her fırsatta dile getirilmiş, 60. Hükümete iletilrnek üzere hazırlanan ve bir örneği de Sayın Cumhurbaşkanına sunulan Odamız önerileri içerisinde de konu üzerinde durulmuştur.! Odamızca Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri için 2007 yılında "OECD ve AB Ülkeleri Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Verileri" başlıklı bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Odamızın katkıları ile Eminönü Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Eminönü Sempozyumu Haziran 2007 tarihlerinde Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ikinci gününde Odamız tarafından "Tekstil Sektörünün Merkezi Olarak Eminönü" başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.! Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin talebi üzerine tarihli yazımızla, yılları arasında tekstil ve hazırgiyim sektörlerine ait istatistiki bilgi ve kayıtlar taraflarına gönderilmiştir İ~ırL41V11[JJS ıri~~ır ()1JL4~I

10 İ~ınL4JV11ırıs ınie7l4~ın()l)l4~i ! Odamız'ca sektörün tanıtımına katkı sağlayacak ve sektöre ışık tutacak "Osmanlı'dan Günümüze istanbul'da Tekstil (Dokuma, örme, iplik v.b.)" konulu istanbul eksenli sektörün tanıtılmasına yönelik hazırlanacak belgesel film ve kitap çalışmalarında yararlanılmak üzere tekstil sektörüyle ilgili tüm Meclis ve Meslek Komite üyelerine tarihli bir yazı gönderilerek mevcut olan bilgi, belge ve arşivlerin Odamıza gönderilmesi bir kez daha talep edilmiştir.! ingiltere, ispanya, Fransa, Almanya, italya, Yunanistan, Polanya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka, Belçika, Romanya, isveç, Rusya, A.B.D, Çin ve Portekiz Büyükelçilikleri nezdindeki tarihli yazılarımızia girişimde bulunularak, Türk tekstil sektörünün gelişimi, Türkiye'de üretilen ve ülkemize özgü el işi ürünlerin yurtdışında pazarlarının geliştirilmesi amacıyla Odamız'ca yürütülen çalışmada değerlendirilmek üzere Türkiye'ye özgü fason, reklam türü ya da yan ürün kapsamında el dokuması bluz, penye, tişört v.b. süsleme, el işi, hediyelik el sanatları ürünlerini ithal etmekte olan veya ülkemiz ürünlerine olan ilgisi nedeniyle potansiyel olabilecek firmalar hakkındaki bilgiler talep edilmiştir.! Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Erken nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunularak, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çınar başkanlığında 25 No'lu Mensucat Meslek Komitesi ile 30 No.lu Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi üyelerinden oluşan Odam.ız heyetinin, tekstil sektörünün sorunlarını görüşmek amacıyla istanbul'da uygun görülecek bir tarih ve yerde randevu verilmesi talep edilmiştir. 7. Sektör Dan1şma Kurulu:! T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, tekstil sektörü üyelerinin sorunlarının etkin çözümü amacıyla Odamızın da içerisinde yer alacağımüsteşarlığa bağlı bir Tekstil Danışma Kurulu'nun oluşturulması talep edilmiştir. Anılan Müsteşarlıkla yapılan şitahi görüşmelerde talebimizle ilgili detaylı bilgi ile ito Tekstil ihtisas Komitesi'nin çalışmalar ve 1. ito Tekstil Şurası sonuç bildirgesi iletilmiştir.! Tekstil Teknik Komitesi'nde sektörle ilgili dernek ve odaların sayısının, daha geniş bir yelpazenin görüşlerini değerlendirmeye imkan sağlayacak şekilde arttırılması ve tekstille ilgili 14 Meslek Komitesi'nde yaklaşık üyesinin yer aldığı, bünyesinde kurmuş olduğu Tekstil ihtisas Komitesi ile sektör sorunlarına vakıf ve öneriler geliştiren Oda'mızın da bu oluşum içerisinde etkin bir şekilde yer alması İ~ınL41V11ırıs ınie7l4~ın ()l)l4~i

11 i~ırl4jv11[!~ ırie7l4~jr()1jl4~i hususları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunularak, talep edilmiştir. Anılan talebimiz ve tarihli yazılarımızia tekid edilmiştir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan tarihli cevabi yazıda, Teks-Tek Tebliği'nin yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği, Suni ve Sentetik iplik Üreticileri Birliği, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği, Örme Sanayicileri Derneği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği ve YÖK tarafından belirlenen Üniversiteyi temsilen bir üyenin Korniteye ilave edildiği ve Odamız tarafından belirlenecek bir üyenin isim ve iletişim adresinin bildirilmesi halinde Komiteleri'ne gözlemci olarak katılım sağlayabileceği bildirilmiştir. B. D1ş Ticaretin Geliştirilmesi:! T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak, Haydarpaşa'da da Tekstil ihtisas Gümrüğü kurulması talep edilmiştir. Anılan merciden almış olduğumuz cevabi yazıda; Müsteşarlıkları'nca çıkarılan tarihli, 1998/5 sayılı Genelge uyarınca Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin ithalinin sadece Halkalı Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü, Bursa Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğü ve izmir Giriş Gümrük Müdürlüğü'nden yapıldığı bildirilerek, talebimizin karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.! ve GTiP'nunda yer alan ve ayakkabı yan sanayiinde kullanılan tekstil ürünleri ithalatının, ithalatçı tarafından taahhütname verilmek ve kapasite raporu ibraz edilmek kaydıyla 1998/5 sayılı Genelge kapsamı dışında bırakılması amacıyla T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Anılan merciden almış olduğumuz tarihli yazı ile talebimizin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.! T.C. Moskova Büyükelçiliği nezdinde 8 Mayıs 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, Rusya'da mevcut 20 bin Rus olmayan çalışanla ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler hem Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri'ne, hem de ito Portal'da ve Odamız Gazetesi'nde yayınlanarak tüm üyelerimize duyurulmuştur i~ırl41v11[!1s ırie7l4~jr()1jl4~i

12 İ~Jr~11[JJS JrİC7~~Jr()lJ~~I D1ş Ticarette Standardizasyon:! Kalitesiz Türk mallarının bavul ticareti yoluyla yurtdışına gidişinin önlenmesi amacıyla iç piyasa kontrolünün daha etkili hale getirilmesi hususunda 15 Haziran 1999 tarihli yazımızla T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Eski Doğu Bloku ülkelerinden (Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Slovakya, Hırvatistan) gelen kumaş, triko, konfeksiyon ürünlerinde dikkatli menşe incelemesi yapılması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatlarda gümrük kontrollerinin arttırılması hususunda tarihli yazımızla Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Odalar Birliği'ne yazmış olduğumuz tarihli yazımızla tekstil ve hazırgiyim sektörümüzün korunması açısından; - AB'nin 3. ülkelerde ithalatta uyguladığı Tekstil ve Hazırgiyim Yönetmeliği ve Gümrük Birliği kararlarına uyumlu tarzda hazırlanan Yönetmeliğin yerinde olduğu, - Bu itibarla, AB Mevzuatı'na paralel değişiklikler yapılmak suretiyle, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 31 Aralık 2008 tarihine kadar miktar kısıtlaması uygulanmasına imkan veren yasal düzenlernelerin çıkarılmasında yarar görüldüğü hususları bildirilmiştir.! Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunularak ve G.T.i.P. numaralı kumaşların 2003/1 sayılı DTS Tebliği kapsamına alınması talep edilmiştir.! Türkiye Odalar Birliği"nin, tekstil terbiye sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kapasite raporlarının düzenlenmesi sırasında uygulanan kriterler gereğince raporların tüketim tablolarına hammadde olarak terbiye işlemi yapılan kumaş, iplik v.b. ürünlerin yazılmaması nedeniyle, ilgili firmaların Dahilde işleme Rejimi'ne uygun olarak ihracını taahhüt ettikleri boyanmış ipliğin üretiminde kullanacakları ham ipliği gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edemedikleri belirtilerek, konunun çözümüne yönelik görüş ve önerilerimizin iletilmesini içeren yazısı Odamızca değerlendirilmiş ve eskiden olduğu gibi iplik boyama fabrikalarının kapasite raporlarının tüketim tablolarına sadece boya ve kimyasalların yazılması uygulamasından vazgeçilmemesinin doğru olacağı hususu ile birlikte, bu firmaların, İ~Jr~11[JJS ~İe7L4~Jr ()1JL4~I

13 i~ıri!jv11[j~ ırie7l4~ır()1jl4~i bazı özel durumlarda iplik getirebilecekleri de dikkate alınarak, mağduriyetlerinin önlenmesi açısından alınabilecek önlemlere ilişkin tespit edilen görüşlerimiz tarihli yazım ız ile iletilmiştir.! Kategori 12 çorabın da AB koruma tedbirleri kapsamına alınması hususunda Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Girişimimize cevaben almış olduğumuz yazıda; ülkemiz çorap sektörünün Çin'den kaynaklanan aşırı ithalat artışları nedeniyle AB pazarında karşılaştığı sıkıntıların Müsteşarlıkları'nca da takip edilmekte olduğu, Müsteşarlıkları'nın ilgili birimleri ile işbirliği halinde ülkemizin çıkarlarının korunması için girişimlerini sürdürdüğü ayrıca; konunun itkib'e intikal ettirilerek kategori 12'de Çin'den yapılan ithalattaki aşırı artışların Eurotex bünyesinde de gündeme alınması ve bu kategoride de AB tarafından kota uygulaması getirilmesi gerektiği hususunun Eurotex görüşü olarak Komisyon'a iletilmesi için çalışmaların yapılmasının istendiği bildirilmiştir.! Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü nezdinde 29 Eylül 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunularak ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına dair denetimin sağlanmasını teminen sayılı Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ'de değişiklik konusundaki görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.! ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına -- dair denetimin sağlanmasını teminen Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasının mümkün olup, olamayacağı konusunda T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiştir. Girişimimiz 24 Temmuz 2007, 3 Eylül 2007 ve 16 Ekim 2007 tarihli yazılarımızia tekit edilmiştir.! ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına dair denetimin sağlanmasını teminen "Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ"de değişiklik yapılmasının mümkün olup, olamayacağı konusunda tarih, sayılı yazımızla görüş talep ettiğimiz T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz cevabi yazılarda; konunun Sağlık Bakanlığı'na intikal ettirildiği, bitmiş deri ürünleri ithalatında azo bayar madde kullanılmadığına dair analiz sertifikası istenmesi yönünde değişiklik yapılması hususunun, sözkonusu Tebliğ'in i~ırl4jv11[!~ ~İe7L4~~()1JL4~I ıo

14 İ~ınE1JV11ır~ ıni~et~ın ()l)f1~i ihdasına kaynak teşkil eden Bakanlık genelgelerinde veya uygulamalarında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını gerektirdiği ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen çalışmaların halen devam ettiği hususları na yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde de tarihli yazımızla girişimde bulunularak yapılan çalışmaların son durumu hakkında Odamıza bilgi verilmesi istenmiş, girişimimiz ve tarihli yazılarımızia tekid edilmiştir. 10. Tebliğler:! Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 14. maddesi ve buna istinaden çıkarılan TRKGM-95/ sayılı "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile TRKGM-95/ sayılı "Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" hükümlerine göre hazırgiyim mamullerinin sanayi malı niteliğinde olduğu; yapılan denetimlerde birçok eksiğin tespit edildiği, eksikliklerin en kısa sürede giderilerek anılan Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyulmasının istendiği ve 1999 yılı için her bir aykırılığa yönelik olarak lira para cezası uygulanacağından bahisle üyelerimizin zarar görmemesi için gereğinin yapılması istenmiştir. Hazırgiyim sektöründeki üyeleri m izi bilgilendirmek amacıyla anılan yazı tarihli sirküler ekinde 30 No'lu Hazır Elbise ve Kürk Meslek Grubu üyelerine gönderilmiştir.! Grup: 3222 "Hazırgiyim" Kriteri hakkındaki Odamız görüşü derlenerek tarihli yazımızla TOBB'a intikal ettirilmiştir.! "Kasar, Ağartma ve Tekstil Boyacılığı" Kriter taslağı hakkındaki Oda görüşümüz tarihli yazımızla TOBB'a intikal ettirilmiştir.! Tabi, suni ve sentetik elyaf ile bu liflerin karışımlarından üretilen ipiikierin rutubet ve fire oranlarına ilişkin standartlar konusunda 5 Aralık 2003 tarihli yazımız ile TSE nezdinde bilgi talebinde bulunulmuştur.! tarihli yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, GTiP numaralı mensucatı şekilli kesmeye mahsus İ~ınE1JV11[!~ ıni~et~ın ()l)ef~i II

15 İ~ırL4JV11[1~ ırie7l4~ır()1jf1~i makinelerin "TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" kapsamına alınması, Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü nezdinde de tarihli yazımızla girişimde bulunularak, mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinelerin 2003/6 sayılı "ithalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere ilişkin Tebliğ" kapsamına alınması talep edilmiştir.! Tabi, suni ve sentetik elyaf ile bu liflerin karışımlarından üretilen ipiikierin rutubet ve fire oranlarına ilişkin standartlar konusunda 23 Ağustos 2004 tarihli yazım ız ile TSE nezdinde bilgi talebinde bulunulmuş ve tarihli yazıda söz konusu bilgiler tarafımıza iletilmiştir.! Türkiye Odalar Birliği tarafından görüşlerimizin iletilmesi talebi ile Odamız'a gönderilen Grup 3211 'de yer alan çeşitli dokumaların "Dokumalar'' başlığı altında birleştirilmesi sonucu hazırlanan kriter taslağı ile aynı grupta yeralan "Karde Pamuk ipliği" kriter taslağının olgunlaştırılmış metni değerlendirilmiş ve Grup 3211 'de yeralan çeşitli dokumaların dokumalar başlığı altında birleştirilmesi sonucu hazırlanan kriter taslağının uygun bulunduğu hususu ile aynı grupta yeralan "Karde Pamuk ipliği" kriter taslağının olgunlaştırılmış metnine ilişkin görüş ve önerilerimiz Türkiye Odalar Birliği'ne tarihli yazımızla iletilmiştir. 11. Eğitim:! ilgili Meslek Komitelerimizden gelen istek üzerine, "Örme ve Konfeksiyon", "Kuru Temizleme", "Pastacılık-Tatlıcılık-Şekerleme", "Garson ve Tezgahtarlık" ve "Emlak Komisyonculuğu" meslek dallarında kurslar düzenlenebilmesi için ilgili eğitim kurumları ile temas edilmiştir.! Konfeksiyon Meslek Grubu kapsamındaki Dış Giyim Meslek dalının halen 2 yıl olan çıraklık eğitimi süresinin 3 yıla çıkarılması, ayrıca sözkonusu meslek dalı programına alınması önerilen konular hakkındaki görüşlerimizin iletilmesini içeren Türkiye Odalar Birliği"nin talebi üzerine, konu Odamız'ca değerlendirilmiş ve önerilen hususların uygun görüldüğü anılan Birliğe tarihli yazımızla iletilmiştir.! istanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektöründe kalitenin arttırılması ve markalaşma amacına ulaşılabilmesi ve Ar-Ge eğitimli işgücü sağlanması için Üniversiteler'i bünyesinde Tekstil Mühendisliği bölümü açılması ve bu bölüm içerisinde üyelere hizmet verecek yapıda Ar-Ge Birimi oluşturulması için gereğinin yapılması talep edilmiştir i~ınf1jv11[!~ ırie7l4~jr()1jf1~i l2

16 İ~Jrr.LAT11[JJS ıric7l4~jr()1jf1~i ! istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki tarihli yazım ız ile, Güngören Meslek Eğitim Merkezi ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmada değerlendirilmek üzere "Elbise Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler'' sektörü ile ilgili Müdürlükleri'ne intikal eden bir eğitim ihtiyacının olup olmadığı konusundaki bilginin tarafımıza gönderilmesi talep edilmiştir.! T.C. Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektörünün ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi amacıyla istanbul'daki Teknik Meslek Liseleri'nde dar dokuma bölümü açılması için Bakanlıklar'ı bünyesinde bir çalışma yapılması hususunda gereği talep edilmiştir. Anılan konuda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan tarihli cevabi yazıda, Genel Müdürlükleri'ne bağlı endüstriyel teknik öğretim okul ve kurumlarına ait öğretim programlarının, Avrupa Birliği ile yapılan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi kapsamında geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, Odamız talebinin Proje çalışmaları kapsamında yapılacak sektör araştırması sonuçlarına göre değerlendirileceği bildirilmiştir.! 17 Şubat 2006 tarihli yazımız ile; grafik tasarım, video montaj, fotoğrafçılık, bilgisayar animasyon, dijital baskı makinası operatörü, sinema ve televizyonda ışıkçı, kameraman, örme ve corap, motor tamir elemanları, mazot tamir elemanları, akaryakıt pompa elemanı, yıkama yağlama elemanı, web tasarımı, satış ve pazarlama, ev tekstil pazarlama elemanı, perde dikim, model tasarımı, profesyonel sürücü eğitimi, etiket ve dar dokuma dallarında meslek kurslarının açılması için istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri'nce istanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne yapılan ziyarette, eğitim verilen mevcut dersliklerde kullanılmak üzere 1 O adet yeni numune tezgah alınmasının gerekliliği tespit edilmiş olup, istanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nezdindeki 29 Mart 2006 tarihli yazımızla gereğinin yapılması talep edilmiştir.! 29 Ağustos 2006 tarihli yazımız ile istanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek ve Terzilik Meslek Lisesi'nin giriş kapısında bulunan mesleki eğitim tesisleri tabelasının kaldırılmasını teminen il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Odamızca Güngören Meslek Eğitim Merkezi'nde Boyahaneler, Elbise İ~Jrr.LAT11[JJS ıric7l4~ır ()1JL4~I I3

17 i~~/la111[!js ~İC7~~~()1J~~I Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler sektörü ile ilgili konularda eğitim verilebilmesi için tam donanımlı bir sınıfın açılması için T.C. istanbul Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 09 Kasım 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunulmuş olup 29 Ocak 2007 tarihli yazımızla konu tekit edilmiştir. Sözkonusu yerde bir atölyenin kurulmasının Müdürlükleri'nce de uygun bulunması ile sözkonusu sınıfın açıiabilmesi ilgili Komitenin talebi ile Odamızca yapılacak alımdan sarfı-nazar edilmiştir.! T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, tekstil sektörüyle ilgili meslek liselerinin Anadolu'ya kaydınlması ve istanbul'da varolan meslek liselerinin aktüel boyutlarının güçlendirilmesi hususlarında gereği talep edilmiştir.! T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla çeşitli üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil fakültelerinin kurulması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmesi ve tasarım, pazarlama gibi daha kalifiye eğitim veren fakülteterin istanbul'da kurulması için destek verilmesi talep edilmiştir. istanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü nezdindeki 1 O Ekim 2007 tarihli yazımızla ise Üniversiteleri bünyesindeki "Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü"nün daha da geliştirilmesi suretiyle tek bir çatı altında toplanarak "Tekstil Fakültesi" adı altında yeni bir fakültenin kurulmasının yararlı olacağı şeklindeki Odamız görüşü iletilmiştir.! Çeşitli üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil fakültelerinin kurulması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmesi ve tasarım, pazarlama gibi daha kalifiye eğitim veren fakülteterin istanbul'da kurulması için destek verilmesi hususlarında değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'ndan alınan cevabi yazıda; global pazarlarda çok ciddi rekabet koşullarına maruz kalan Türk tekstil sektörünün kalifiye eleman sıkıntısını giderecek eğitim programlarının uygulamaya konması ve yaygınlaştırılması, üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil programlarının açılması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmeleri konusundaki Odamız yazıları ve tarihli yazıları. ile üniversite rektörlükleri ne duyurulduğu i~ır/la111[!jc ~İC7~~~()1J~~I

18 i~ınl4jv11[fjc ınie7l4~ın()1jl4~i belirtilmiş olup, yeni açılan iki ve dört yıllık Tekstil Programlarını gösteren listenin aşağıdaki şekilde olduğu ifade edilmiştir: 1. Namık Kemal Üniversitesi 1 Çorlu Tekstil Fakültesi-Tekstil Mühendisliği 2. Beykent Üniversitesi 1 Meslek Yüksekokulu-Tekstil ikinci Öğretim Programı 3. Celal Bayar Üniversitesi 1 Salihli Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı 4. Karabük Üniversitesi 1 Safranbolu Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı 5. Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Isparta Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı- Tekstil Programı ikinci Öğretim Programı 6. Uludağ Üniversitesi 1 Yalova Meslek Yüksekokulu- Tekstil ikinci Öğretim Programı! Üniversiteleri bünyesinde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak, yenilikleri aktaracak ve Mühendislik ve Tasarım Fakültesi altında eğitim veren "Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü"nün daha da geliştirilmesi suretiyle tek bir çatı altında toplanarak "Tekstil Fakültesi" adı altında yeni bir fakültenin kurulması talebimiz üzerine değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili istanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. istanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan cevabi yazıda; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ek maddeleri ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği madde 7 ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 9 ve devamı uyarınca yeni bir fakülte kurulmasının ancak kanunla mümkün olduğu ve kurulacak fakülte bölümlerinin ihtiyacı olan Üniversite mülkünde yer alan yeni derslik, laboratuar v.b. altyapı yatırımlarının tamamlanmış ve eğitime hazır olması durumunda öğrenci alma izninin verileceği belirtilmiştir.! Tekstil sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısını giderecek eğitim programlarının uygulamaya konması ve yaygınlaştırılması amacıyla sektörle ilgili meslek liselerinin Anadolu'ya kaydınlması ve istanbul'da varolan meslek liselerinin aktüel boyutlarının güçlendirilmesi hususlarında değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak, tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda; tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmaya i~ınl4jv11[!jc ınie7l4~ın ()1JL4~I

19 İi)ıni1JV11[1~ ınie7111zl?ın()l)lfi)j başlanan eğitim programları, bunların alt başlıkları, uygulanan iller ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)'in amaçlarından bahsedilmiş ve ayrıca, Müdürlükleri tekstil teknolojisi ve giyim üretim teknolojisi alanları protokol listesi Odamız'a gönderilmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda ise; Genel Müdürlükleri'ne bağlı Odamız'a göndermiş oldukları li~tede yer alan 50 okul bünyesinde tekstil teknolojisi alanında eğitim-öğretimin sürdürüldüğü, Türk Tekstil Vakfı ile Bakanlıkları arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesinde Çarkezköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri inşaatlarının devam ettiği, Bakanlıkları ile özel sektör arasında dğer alanlarda olduğu gibi tekstil alanında da çalışmaların yürütüldüğü ve Odamız tarafından sağlanacak her türlü katkının memnuniyetle değerlendirileceği belirtilmiştir. 12. Bavul Ticareti:! Son yıllarda bavul ticaretinde yaşanan olumsuzluklar Laleli bölgesinde ciddi durgunluğa neden olmuş, özellikle Rusya'da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu durgunluk doruk noktasına ulaşmıştır. Bu itibarla, bavul ticareti yoluyla ithalata konu eşyanın fiyatının düşük gösterilmesi nedeniyle Rusya Federasyonu gümrüklerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla, bavul ticareti kapsamında satış yapan belli başlı firmaların bildirecekleri asgari toptan satış fiyatlarına ilişkin listelerin Odarnız'ca onaylanması, ilgili Türk ve Rus gümrüklerine ibraz edilmeleri hususunda tasviplerinin ve görüşlerinin alınmasını teminen T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Ülkemiz açısından önemli bir döviz kaynağı olan bavul ticaretinin yeniden canlandırılması,. yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını teminen Laleli başta olmak üzere bavul ticareti yapılan yerlerde enformasyon ve şikayet büro sayısının arttırılması, yer ve kabinierin ilgili dernekler, personelin ise Turizm il Müdürlüğü'nce sağlanması hususunda il Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Anılan konuyla ilgili "bakanlıklarda ve anılan il Turizm Müdürlüğü'nde enformasyon hizmeti yapacak kadrolu personelin sayıca yetersiz olması nedeniyle personel İi)ıni1JV11[1~ ınie7111zl?ın()l)lfi)j

20 İ~ırL4JV11[!jC ırie7l4~ır()l)l4~i görevlendirilmesinin yapılamayacağı ancak ilgili il Turizm Müdürlüğü'nce Mahalli idareler Teşkilatı'ndan geçici olarak ihtiyaç karşılanmasının mümkün olduğu" il Turizm Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.! Ülkemizde bavul ticareti yoluyla (özellikle Laleli piyasasından) kalitesiz mal çıkışının önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve önerilerinin bildirilmesi için tarihli yazımızla Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan tarihli yazı ile konunun Dış Ticaret Müsteşarlığı'na intikal ettirildiği bildirilmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdindeki girişimimiz tarihli yazımızla tekit edilmiştir.! Laleli Sanayici ve işadamları Derneği nezdindeki 17 Ocak 2007 tarihli yazımızla; daha önce Rusya Federasyonu'nda hazır giyim ithalatında gümrüklerde uygulanmakta olan kg. bazındaki asgari referans fiyatların o/o50-60 oranında, toplamda ödenen gümrük vergilerinin ise 0 /o40-60 oranında arttığına dair Odamız'a göndermiş oldukları yazılarına istinaden Rusya Federasyonu T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Rusya'daki referans fiyatlarla ilgili olarak öğrenilen bilgilerle ilgili tarafiara bilgilendirici bir yazı gönderilmiştir. 13. Pamuk ipliği Sat1şlann1n Net Ağ1rl1k Üzerinden Yap1lmas1:! Pamuk ipliği satışlarının ülke genelinde net ağırlık üzerinden yapılması için 14 Şubat 2001 tarihli yazımızla Odalar Birliği nezdinde girişimde bulunulmuş, 1 Ekim 2001 tarihinde girişim tekit edilmiştir.! Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ana hammaddesi olan iplik satışında ağırlık tespiti ve benzeri kriterler ile ilgili olarak italya piyasasında izlenen prosedürler ve pratikte yapılan uygulamalar ilişkin bilgi talebinde bulunmak üzere 20 Şubat 2003 tarihli yazılarımız ile italyan Ticaret Odası, italya Dış Ticaret Enstitüsü ve italyan Konsolosluğu ile ingiltere, Yunanistan piyasalarında yapılan uygulamalarla ilgili benzer bilgilerin edinilmesi amacıyla 25 Şubat ve 28 Kasım 2003 tarihli yazılarımızia Liverpool Pamuk Birliği ve 20 Şubat 2003 tarihli yazımızile Yunanistan Pamuk Tekstil Sanayicileri Birliği nezdinde girişimlerde bulunulmuş, tarihli yazımızla konu tekid edilmiştir.! Her nevi tekstil ipliğinin net ağırlık üzerinden satılması için bir Riayeti Mecburi Karar hazırlanması ve bu meyanda ipliğin sarıldığı patronun cinsi ve şekli gibi İ~ırL4JV11[JjC ırie7~ır()l)l4~i I7

21 İ~~~11[JJS ~İe7L4~~()1JL4~I konularda standart getirilmesini teminen tarihli yazımızla TOBB ve TSE nezdinde girişimde bulunulmuştur. 14. Pamuk ipliğinin Borsaya Kote Mallar Listesinden Ç1kanlmas1:! Pamuk ipliği örneğinde olduğu gibi hammaddesi de Borsa'ya dahil sanayi ürünlerinde maliyeti arttırıcı, zaman ve iş kaybına neden olan mükerrer tescil işlemlerinin önlenebilmesi için 24 Kasım 2000 tarihli yazılarımızia gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması yönünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Odalar Birliği nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Pamuk ipliğinin ticaret borsalarına kote mallar listesinden çıkartılarak mükerrer tescil ve işlemlerin önlenebilmesi için Odalar Birliği ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'na yapılan girişimlerimiz takip edilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent Barlak ve Hikmet Tanrıverdi tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Odalar Birliği ve Sanayi Ticaret Bakaniıkiarına yazılan 1 Ekim 2001 tarihli yazılarımız ile bu konuda yapılan işlemler sorulmuş olup, TOBB'un yetkili kurullarında tartışılmasının ardından karar verileceği öğrenilmiştir.! Pamuk ipliğinin sanayi ürünü kapsamına alınarak mükerrer tescil işleminden muaf tutulması amacıyla tarihli yazılarımızia TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.! Tekstil ve hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin şikayetleri üzerine pamuk ipliği gibi hammaddesi de Borsa'ya dahil mallar arasında bulunan sınai ürünlerinin mükerrer olarak Borsa'ya dahil edilmelerinin önlenmesi amacıyla gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması için 2000 yılından bu yana Odamız'ca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB ve istanbul Ticaret Borsası nezdinde yapılan girişimler sonuç vermiş, pamuk ipliğinin Borsa'dan çıkartılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tarihli kararı ile onaylanmıştır. 15. Terziler Federasyonu:! Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu nezdinde 7 Ağustos 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, ülkemizdeki terzilik sektörünün gelişimi, dünya çapındaki gelişimierin daha hızlı ve kolay takip edilebilmesi ve uluslararası alanda temsilinin sağlanması açısından büyük önem arzeden Dünya Üstat Terziler Federasyonu (WFMT)'na ülkemizin üyeliği için İ~~~11[J~ ~İe7L4~~ ()1JL4~I

22 İ~Jr14JV11[JJS Jrİe714~Jr ()1)14~ Federasyonları aracılığı ile başvuru yapılması için üyelikle ilgili bilgi verilerek gereğinin yapılması hususları talep edilmiştir. Yine, 27 Eylül 2007 tarihli yazımızla, ülkemizin Dünya Usta Terziler Federasyonu'na üyelik başvurusu için gerekli çalışmaların taraflarınca sürdürülmesi için talep edilen destekle ilgili gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi talep edilmiştir. 16. Anket Çahşmalan:! Gerek tuhafiye, gerekse de tuhafiye yan sanayii ile ilgili olarak üyelerimiz nezdinde 1997 yılında bir anket çalışması yapılmış ve Gümrük Birliği'nden ne şekilde etkilendikleri saptanmaya çalışılmıştır.! Kuru temizlemecilik konusundaki yetişmiş eleman ihtiyacını somut olarak tespit etmek üzere sözkonusu sektör mensupları nezdinde 1997 yılında bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere 35 No'lu Boyahaneler, Elbise Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler Meslek Komitesi'ne iletilmiştir.! Mensucat Meslek Komitesi Üyeleri'nin sektördeki firmalara gerçekleştirecekleri ziyaretlerde faydalanabilmeleri amacıyla 2006 yılında Odamız'ca firma bilgileri ve faaliyetlerini içeren bir anket hazırlanmıştır. 17. Duyurular:! 1998 yılında ihracatın geliştirilmesi için Odamız'ca sürekli gündem oluşturulması gereğinden hareketle, tekstil ihracatımızın enerjideki fiyat istikrar fonu yüzünden rekabette zorlanması nedeniyle LPG, fuel-oil, elektrik gibi enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi için basın duyurusu yapılmıştır.! 2007 yılında kütlü pamukların önlenmesi için alınacak tedbirlere dair 2003/6189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı konu hakkında ilgili tüm üyelerimizin bilgi edinmeleri amacıyla ito Portal'da ve Odamız Gazetesi'nde duyuru yapılmıştır İ~Jr14JV11[JJS JrİC714~Jr ()1)14~

istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL istanbul TİCARET ODASI 1992 YILI RAPORU FAALİYET (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL i Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO: I. DüNYA VE TüRKİYE EKONOMİSİ ile ilgili ÇALIŞMALAR... 1 A. GENEL ÇALIŞMALAR.................

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 1985 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul, Kasım 1985 - II - Sayfa No. 4- Haller Kanunu.................................. 14 5- İmar Kanunu ve İnşaat Sektörü ile İlgili Diğer Mevzuat...

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL

İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU. (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL İSTANBUL TİCARET ODASI 1986 YILI FAALİYET RAPORU (Kasım Ayı Sonu İtibariyle) İSTANBUL LEBiB Y ALKIN YA YI M LARI VE BASlM işleri A.Ş. 1986 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ................................................

Detaylı

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul

DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul 2014 DiLEKLERi inceleme KOMiSYONU RAPORU 71. genel kurul ISBN: 978-605-137-460-4 TOBB Yayın No: 2015/247 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - ---

istanbul TiCARET ODASI FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - --- istanbul TiCARET ODASI 1995 FAALiYET RAPORU ----~ -- ~ - --- İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA. NO 1. EKONOMİK VE TİCARİ SORUNLAR ı o 1 TÜRK EKONOMİ s İ o o o ı 1.2. GENEL ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER..... 4 1.2.1.

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen

Detaylı

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU

EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU EGE DERĐ VE DERĐ MAMULLERĐ ĐHRACATÇILARI BĐRLĐĞĐ YÖNETĐM KURULU 20011/12 DÖNEMĐ ÇALIŞMA RAPORU İçindekiler 1. GĐRĐŞ... 2 2.1. Birliğimiz Üyelerince Yapılan Đhracat... 2 2.2. Birliğimiz Üyelerinin Ürün

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi

Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi Muharebe meydanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferi kafi değildir... Bu zafer ve başarı çok büyüktür; ancak, gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için, asıl bundan sonra çalışmak

Detaylı

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ

TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2014 ŞUBAT 2011 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2. MEVCUT DURUM... 8 2.1. DÜNYA MAKİNA SANAYİ... 8 2.1.1. Makina Sanayi Dünya

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ, Odamız Yönetim OCAK 2008 FAALİYETLERİ Türkiye ve İtalya Yerel Bölge Ticaret ve Sanayi Odaları nın Genişletilme İşbirliği kapsamında düzenlenen çalışma ziyaretine iştirak edildi. Söz konusu ziyarette, Veneto Bölgesi Ticaret

Detaylı

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ

5. BÖLÜM. DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 5. BÖLÜM DEVLET YARDIMLARI ve MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ 438 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 439 5. Bölüm DEVLET YARDIMLARI VE TEġVĠKLER Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE HALI İHRACATINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ I. DIŞ TİCARET UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR DİİB İşlem Süresi Uzunluğu / Teminat Maliyeti Dahilde İşleme İzin Belgesi

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014

TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014 TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014 V. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİ) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT-2014 İÇİNDEKİLER Eylem 1.1.... 4 Eylem 1.2.... 6

Detaylı

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul

68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU. 68. genel. kurul 68. GENEL KURUL DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU 68. genel kurul ISBN: 978-605-137-265-5 TOBB Yayın No: 2013/197 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ

TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ TOBB TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL KOBİ REHBERİ Hazırlayan Mustafa H.ÇOLAKOĞLU KOSGEB Başkanlığı Teknoloji Destek Süreçleri Yöneticisi Nisan 2002 TOBB Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2 ISBN 975-512-631-7

Detaylı