TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg. FAllimLERI ISTIIIIL ne11n IIISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg. FAllimLERI 1111-2111. ISTIIIIL ne11n IIISI"

Transkript

1 TEIS'dliE llliriilim SEITIRI'IIE aggg FAllimLERI ISTIIIIL ne11n IIISI

2 içindekiler Sayfa 1- ODAMIZ'CA YAPILAN GiRiŞiMLER 1 1. Envanter Oluşturulması 1 2. Vergi indirimleri 1 3. Yük indirme-bindirme 3 4. Kuru Temizleme ve Etiketler 3 5. Girdi Maliyetleri 4 6. Sektörel Gelişim ve Hazırlanan Raporlar 5 7. Sektör Danışma Kurulu 7 8. Dış Ticaretin Geliştirilmesi 8 9. Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğler 11. Eğitim 12. Bavul Ticareti Pamuk ipliği Satışlarının Net Ağırlık Üzerinden Yapılması Pamuk ipliğinin Borsaya Kote Mallar Listesinden Çıkarılması Terziler Federasyonu Anket Çalışmaları Duyurular Ziyaretler ODAMIZCA DÜZENLENEN SEMiNER, PANEL VE BiLGiLENDiRME ÇALIŞMALARI 21 lll- ihtisas KOMiTELERi TOPLANTlLARI 27 -Tekstil ihtisas Komitesi 27 -Tekstil Ürünleri ile ilgili Tüketici Şikayetleri ihtisas Komitesi 29 IV- ZÜMRE TOPLANTlLARI 31 V- ODAMIZCA izlenen SEMiNER, PANEL VE TOPLANTlLAR 32 VI- YAYlNLAR 34 - Japonya Hazırgiyim Piyasası Araştırması ( 1997) 34 - Kanada Ülke Profili Deri Eşya- Ayakkabı ihracat Pazar Araştırması (1997) 34 -Türk Konfeksiyon Yan Sanayii ve israil'e ihracat Olanakları ( 1999) 34

3 - Dahilde işleme Rejimi ve Tekstil Sektörüne Etkileri (2000) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2001) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2002) Yılı Sektörler itibariyle Ankete Dayalı Ekonomik Durum Analizi (2003) Yılı Sektörler itibariyle Ekonomik Durum Analizi (2005) 34 - Türkiye Trikotaj Sektörü ve Gelişimi (2002) 35 - Ev Tekstili Sektörü ve Çek Cumhuriyeti-Polanya ihracat Pazar Araştırması (2002) 35 - Türkiye'de Tiftik Üretimi ve Güney Afrika Örneği (2003) 35 - Örtünmeden Giyinmeye Terzilik ve Modanın Dünü, Bugünü ve Yarını (2003) 35 - Tekstilde Yeni Ufuklar: Teknik Tekstil (2005) 36 -Teknik Tekstil Endüstri Devrimine Aday: Teknik Tekstil Broşürü (2006) 36 -Çin Menşeli Ürünlerin ithalatı Karşısında Yerli Ürünlerin Rekabet Gücünün Arttırılması Araştırma Dizisi (2007) 36 - Tekstil Aksesuarları Rehberi (2007) ito Tekstil Şurası (2007) 37 -Akıllı Tekstil Bilgilendirme Toplantısı (2007) 37 -Organik Pamuk ve Tekstil Sanayii (2008) 37 - Sektör Profilleri - 37 VII- TANITIMLAR 38 -Yurtiçi-Yurtdışı Fuarlar ve inceleme Gezileri 38 - Odamız'ca Düzenlenen Yurtiçi ve Yurtdışı Sergiler 42 - Odamız'ı Ziyaret Eden Heyetler 42 VIII- DiGER ÇALIŞMALAR 47

4 i~ır~jv11[!~ ıric7~~ır ()1)~~~ ODAMIZ'IN TEKSTiL VE HAZlRGiYiM SEKTÖRÜNE YÖNELiK FAALiYETLERi. ( ) 1- ODAMIZ'CA YAPILAN GiRiŞiMLER 1. Envanter Oluşturulmasi:! TOBB nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektöründeki kumaş (dokuma veya örme) üreten ve işleyen her türlü makinenin önemli bir kısmının atıl durumda bulunması, benzer makinelerin ithalatının sürmesi nedeniyle ülkemizde kaynak israfına yol açan bu durumu önlemek bakımından Birlikler'i bünyesindeki kapasite raporlarından yararlanılarak bir envanter çıkarılması amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmesinin tekstil ve makine sektörlerinde daha sağlıklı politikalar geliştirmesi bakımından çok yararlı olacağı bildirilerek, gereğinin yapılması talep edilmiştir. Anılan konuda TOBB'dan alınan tarihli cevabi yazıda, ülkemizdeki üretici firmaların makine ve teçhizat, ürettikleri ürün, kapasite ve üretim miktarları, kullandıkları enerji, ham ve yardımcı madde kullanım miktarları ve personel bilgilerinin anlık izlenerek, ülke sanayisinin özelliklerinin ortaya konması, teşvik ve yatırımların planlı bir şekilde bilimsel verilere bağlı olarak yapılabilmesi ile birlikte, bölgesel ve ürün bazında çeşitli istatistiksel bilgilere de ulaşılması amaçlarıyla Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde Devlet istatistik Enstitüsü ve Birliklerinin katılımı ile "Sanayi Bilgi Sistemi" adı verilen geniş kapsamlı bir envanter sistemi üzerindeki çalışmaların halen devam ettiği bildirilmiştir. 2. Vergi indirimleri:! Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve Dahilde işleme izin Belgesi'ne sahip firmaların belge kapsamındaki yurtiçi hammadde alımlarında tanınan tecil-terkin uygulamasının tüm sektörlere yaygınlaştırılması tarihli yazımızla Maliye Bakanlığı'ndan talep edilmiştir. Bakanlığın cevabi yazısında; 98/11766 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile münhasıran tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren ve Dahilde işleme izin Belgesine sahip olan firmaların, belge kapsamındaki yurtiçi madde alımlarında, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi İ~ır~11[!~ ıric7~~ır()lj~~i l

5 İ~ırf1JV11[JJC ıri~jt~ır()ljjt~i Kanunu'nun 11 /1-c maddesi kapsamında işlem yapmalarına imkan tanıyan uygulamanın tüm sektörlere yaygınlaştırılması yolundaki talebimizin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.! Maliye Bakanlığı nezdindeki 6 Nisan 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunularak; üretim ve istihdamın arttırılması ve piyasaların canlandırılması, yatırım yeri olarak Türkiye'nin konumun güçlendirilmesi için Katma Değer Vergisi'nin belli bir program çerçevesinde tüm sektörlerde indirilmesi talep edilmiştir. Konu güncel tutularak takip edilmekte olup, sektörde belirli ürünlerde KDV'de indirimlerde başarı sağlandığı ortadadır.! istanbul Vergi Dairesi Başkanlığı nezdindeki girişimimizle gerek uygulayıcı konumundaki meslek mensuplarının ve gerekse mükelleflerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla karmaşaya yol açan, belli başlı konfeksiyon yan sanayi ürünlerinin KDV oranları ile ilgili bilgi temin edilerek ilgili üyelerimizin istifadesine sunulmuştur.! Maliye Bakanlığı nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunularak, iplik ve pamuk piyasalarının yeniden canlandırılması, iplik üretiminin arttırılması ve ithalatın özendirilmekten çıkarılarak kayıtdışılığın azaltılması için kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı hammaddelerinin toptan tesliminin tarihinden itibaren /o8 olan KDV oranının eski haline getirilerek 0 /o1 KDV oranı olarak uygulanması hususu talep edilmiştir. Anılan talebimiz tarihli yazımızla tekid edilmiştir. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı'ndan alınan cevabi yazıda, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının belirlenmiş olduğu buna göre, Kararname eki 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için /o1, ll sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için /o8, ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için /o18 KDV oranının tespit edildiği belirtilmiştir. Ayrıca, KDV oran değişikliklerinin Bakanlar Kurulu yetkisinde olduğu ve önerimizle ilgili olarak Bakanlıkları'nda yapılmakta olan herhangi bir çalışma bulunmadığı ifade edilmiştir İ~ırf11Vl1[JJC ıri~jt~ır()ljjt~i

6 İ~ırL4JV11[JJS ıri(7l4~ır ()ljll~i Yük indirme-bindirme:! istanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) iletilen 13 Mart 2006 tarihli yazımız ile, Şişli bölgesinde yük indirme bindirme saatlerine getirilmesi düşünülen yasağın bahsi geçen bölgedeki ticareti etkileyeceği ve tekstil firmalarına büyük darbe vuracağı yönündeki Odamız görüşü bildirilmiştir. 4. Kuru Temizleme ve Etiket/er:! "Kuru Temizleme" ve "Konfeksiyon Makinaları Bakım ve Onarım Teknisyenliği" meslek dallarının 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamına alınması için yapılan girişimlerimiz sonucunda kuru temizleme meslek dalının il Çıraklık Kurulu'nda kabulü sağlanmıştır.! Firmalarımızın karşı karşıya olduğu haksız rekabet durumunun ortadan kaldırılması için tüm ilçe Belediyeler nezdindeki 9 Mayıs 2006 ve 1 Eylül 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunarak; Resmi Gazete'de yayınlanan "işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe göre sadece su ile yıkama yapan firmaların ruhsatlarında ve buna bağlı olarak tabelalarında da "kuru temizleme" ibaresinin yer almaması şeklinde bir uygulamanın yapılması talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Adalar, Fatih, Esenler, Eminönü, Sarıyer, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kağıthane, Maltepe ve Bakırköy Belediye Başkanlıkları'ndan talebimizin değerlendirildiği noktasında cevap alınmıştır.! Etiket konulamayan ve üzerinde ithal edenin markası olan ürünler için; üzerinde kalıplamadan dolayı zaten bir marka konmuş olan ürünlere, aynı yöntemle üretilen ülkeyi de yazmak mümkün olduğundan; bu hususun zorunlu tutularak ve piyasa denetimleri artırılarak, tüketicinin korunabileceği, haksız rekabetin ve piyasayı kandırmanın önlenebileceği şeklinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde 1 Şubat 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur.! 4077 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunun 12. maddesi ve Kanunun uygulanmasına yönelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Etiket, Tarife Ve Fiyat Listeleri, Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde; Ticaret konusu olan ve perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının ya da i~ırl4jv11[jjs ıni(7l4~ın ()ljll~i

7 İ~~~11[JJS ~İ~L4~~()1JL4~I kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde ise, aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde uygun yerlere asılması veya konulması; ayrıca etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayıncı özelliği ve tüm vergiler dahil satış fiyatının bulunmasının zorunluluğuna rağmen; Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi istanbul'un çeşitli semtlerinde ve büyük alışveriş merkezlerinde yer alan, perakende olarak hazır giyim ve tekstil ürünleri satan çoğu mağazaların vitrinierinde tüketicinin görebileceği şekilde ürün fiyatlarının yer almadığı görülerek, tüketicinin korunması ve haksız rekabete neden olan keyfi uygulamaların önlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı il Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuş, gerekli denetimierin yapılması istenmiştir. 5. Girdi Maliyetleri:! T. Halk Bankası'nca hazırlanan ve bir örneği Devlet Bakanı H. Özkan'a verilen imalatçı-ihracatçı tekstil-hazırgiyim ve demir-çelik sektörlerindeki sorunları çözmek amacıyla ihracat Kredisi Destekleme Fonu, Döviz Kredisi Vade Uzatımı, Kredi Borçlarının Ertelenmesi, Taahhüt Kapatma, Stopajların işletmede Bırakılması, SSK Primi Karşılama başlıkları adı altında toplanan öneriler T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletilmiştir.! ihracatçılara KDV iadelerinin geç ödenmesi, yüksek enerji maliyetleri, ithal tekstil ürünlerinde ayniyat ve fiyat kontrol, ABD ile gümrüksüz ticaret anlaşmasının yapılması konularında Dış Ticaret Müsteşarlığı, SSK primleri, KDV oranının yüksekliği ve müteselsil sorumluluk, ihracatçılara KDV iadelerinin geç ödenmesi konularında Maliye Bakanlığı, SSK primleri konusunda Çalışma Bakanlığı, yüksek enerji maliyetleri konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.! istanbul'daki su kuyularının DSi talimatı ile 2005 yılında kapatma kararı alınması ile birlikte, daha önce bu kuyulardan su temin eden tekstil boyama ve yıkama tesislerinin ihtiyaç duydukları suyu teminde güçlükler yaşamaya başlamaları, tankerlerle su temininin maliyetleri yükseltmesi, şehir trafiğini de olumsuz yönde etkilernesi ve 2006 yılı sonundan itibaren tekstil boyama ve yıkama işlemi yapan işyerlerinin iski şebekesinden su temin etmek zorunda olmasından bahisle iski'nin sağlayacağı su fiyatlarının yüksekhğinden dolayı üyelerimizin şikayetleri 26 Ocak 2007 tarihli yazımızla ilgili yerlere iletilmiştir İ~ınL4JV11[JJS ıni~l4~ın ()1JL4~I

8 İ~~L4JV11[!~ ~İe7L4~~ ()1JL4~I Sektörel Gelişim ve Hazirlanan Raporlar:! Tekstil sektöründe karşılaşılan sıkıntıların önlenebilmesi amacıyla Halk Bankası ve Eximbank tarafından oluşturulacak ihracat ve işletme kredisi fonlarına biran evvel işlerlik kazandırılması amacıyla T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! 26 No'lu Yünlü Kumaş Arnilieri Meslek Komitesi'nin talebi doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş ve yün karışımi ı ipiikierin üretimi.nde mevcut standartiara uyulmasını sağlamak üzere denetimierin sıklaştırılmasının temini talep edilmiştir.! Tekstil sektöründe ana politikaların belirlenmesi, piyasanın genel ve özel sorunları ile çözüm önerileri hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Nermi Bekiroğlu başkanlığında oluşturulan Tekstil ihtisas Komitesi'nin tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda hazırlanan rapor yine Yönetim Kurulu Üyemiz Hikmet Tanrıverdi tarafından Hazine Müsteşarlığı'nda 9 Haziran 2000 tarihli toplantıda ilgililerin dikkatine sunulmuştur.! Genişletilmiş tarihli Tekstil ihtisas Komitesi Toplantısı sonucunda 8 Ekim 2001 tarihli yazımızla, "Tekstil Sektörünün Yapısal ve Güncel Sorunları ve Beklentiler'' başlıklı raporumuz Odalar Birliği'ne gönderilmiştir.! Tekstil Türkiye dergisinin öncülüğünde Eminönü Belediyesi, Tekstil Wirtschaft dergilerinin 2002 yılında düzenlediği, Dünya Gazetesi ve Beykent Üniversitesi tarafından da desteklenen "Bir Tekstil-Kent Olarak istanbul; Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Üretim ve ihracatındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri" panelinde Odamız'ca "Tekstil Sektöründe Rekabet Gücünün Arttırılması" konulu bir tebliğ sunulmuştur.! 7 No'lu Tiftik, Yapak, Keçi Kılı, Paçavra ve ihracatçıları Meslek Grubundaki üyelerin profilini tespit etmek amacıyla tarihli yazımızla sözkonusu meslek grubu üyeleri nezdinde çalışmalarda bulunulmuştur.! 2005 yılında dünya tekstil ticaretinde kotaların kaldırılmasının, dünyada ve ülkemizdeki sektör üzerinde muhtemel etkilerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar sürdürülmüş, yerli ve yabancı kaynaklardan bilgiler derlenmiş olup, ayrıca girişimierimize esas olmak üzere tekstil sektörünün sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir rapor hazırlanmıştır İ~ırfLA/11[!~ ırie7l4~ır(jljjt~i

9 İ~ırL4JV11[JJS ıri~l4~jr(jljl4~i ! Tekstil sektörünün sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin olarak Odamız'ca hazırlanan rapor tarihli yazımızla C.H.P'nin T.B.M.M. Grubu olarak kurulan Tekstil Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na iletilmiştir.! Türkiye ihracatçılar Meclisi nezdindeki tarihli yazımız ile, itkib ve ithib Organizasyonlarının (örnek olarak kumaş tasarım yarışması, dokuma veya örme tasarım yarışması, baskı veya boya v.b.) bütün aşamalarında Odamız Dokumacılar Meslek Komite üyelerinin katkılarının bulunması için gereği talep edilmiştir.! Uluslararası pazarlarda çorap ile ilgili Türk moda sektörünün oluşturulabilmesi, bunun yanı sıra yetenekli, yaratıcı, yenilikçi ve vizyon sahibi tasarımcıların sektöre kazandırılabilmesi amacıyla, Odamız ve iticü işbirliğinde "Üniversiteler Arası Çorap Tasarımı ve Deseni" konulu yarışmanın düzenlenmesini teminen iticü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! işletmelerin girdi maliyetlerinin asgari düzeylere indirilerek rekabet güçlerinin arttırılması konusundaki çalışmalarımız 2007 yılında da devam etmiştir. Girdi maliyetleri içerisinde önemli yer tutan enerji maliyetleri, başta KDV ve ÖTV olmak üzere vergiler, yüksek miktarlardaki harçlar, SSK prim yükü gibi girdilerin asgari düzeylere indirilerek, işletmelerimizin rekabet gücünün arttınlmasına katkıda bulunulması gerektiği her fırsatta dile getirilmiş, 60. Hükümete iletilrnek üzere hazırlanan ve bir örneği de Sayın Cumhurbaşkanına sunulan Odamız önerileri içerisinde de konu üzerinde durulmuştur.! Odamızca Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri için 2007 yılında "OECD ve AB Ülkeleri Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Verileri" başlıklı bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Odamızın katkıları ile Eminönü Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Eminönü Sempozyumu Haziran 2007 tarihlerinde Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun ikinci gününde Odamız tarafından "Tekstil Sektörünün Merkezi Olarak Eminönü" başlıklı bir tebliğ sunulmuştur.! Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin talebi üzerine tarihli yazımızla, yılları arasında tekstil ve hazırgiyim sektörlerine ait istatistiki bilgi ve kayıtlar taraflarına gönderilmiştir İ~ırL41V11[JJS ıri~~ır ()1JL4~I

10 İ~ınL4JV11ırıs ınie7l4~ın()l)l4~i ! Odamız'ca sektörün tanıtımına katkı sağlayacak ve sektöre ışık tutacak "Osmanlı'dan Günümüze istanbul'da Tekstil (Dokuma, örme, iplik v.b.)" konulu istanbul eksenli sektörün tanıtılmasına yönelik hazırlanacak belgesel film ve kitap çalışmalarında yararlanılmak üzere tekstil sektörüyle ilgili tüm Meclis ve Meslek Komite üyelerine tarihli bir yazı gönderilerek mevcut olan bilgi, belge ve arşivlerin Odamıza gönderilmesi bir kez daha talep edilmiştir.! ingiltere, ispanya, Fransa, Almanya, italya, Yunanistan, Polanya, Bulgaristan, Hollanda, Danimarka, Belçika, Romanya, isveç, Rusya, A.B.D, Çin ve Portekiz Büyükelçilikleri nezdindeki tarihli yazılarımızia girişimde bulunularak, Türk tekstil sektörünün gelişimi, Türkiye'de üretilen ve ülkemize özgü el işi ürünlerin yurtdışında pazarlarının geliştirilmesi amacıyla Odamız'ca yürütülen çalışmada değerlendirilmek üzere Türkiye'ye özgü fason, reklam türü ya da yan ürün kapsamında el dokuması bluz, penye, tişört v.b. süsleme, el işi, hediyelik el sanatları ürünlerini ithal etmekte olan veya ülkemiz ürünlerine olan ilgisi nedeniyle potansiyel olabilecek firmalar hakkındaki bilgiler talep edilmiştir.! Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Nazım Erken nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunularak, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çınar başkanlığında 25 No'lu Mensucat Meslek Komitesi ile 30 No.lu Hazır Giyim ve Konfeksiyon Meslek Komitesi üyelerinden oluşan Odam.ız heyetinin, tekstil sektörünün sorunlarını görüşmek amacıyla istanbul'da uygun görülecek bir tarih ve yerde randevu verilmesi talep edilmiştir. 7. Sektör Dan1şma Kurulu:! T.C. Başbakanlık Müsteşarlığı nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, tekstil sektörü üyelerinin sorunlarının etkin çözümü amacıyla Odamızın da içerisinde yer alacağımüsteşarlığa bağlı bir Tekstil Danışma Kurulu'nun oluşturulması talep edilmiştir. Anılan Müsteşarlıkla yapılan şitahi görüşmelerde talebimizle ilgili detaylı bilgi ile ito Tekstil ihtisas Komitesi'nin çalışmalar ve 1. ito Tekstil Şurası sonuç bildirgesi iletilmiştir.! Tekstil Teknik Komitesi'nde sektörle ilgili dernek ve odaların sayısının, daha geniş bir yelpazenin görüşlerini değerlendirmeye imkan sağlayacak şekilde arttırılması ve tekstille ilgili 14 Meslek Komitesi'nde yaklaşık üyesinin yer aldığı, bünyesinde kurmuş olduğu Tekstil ihtisas Komitesi ile sektör sorunlarına vakıf ve öneriler geliştiren Oda'mızın da bu oluşum içerisinde etkin bir şekilde yer alması İ~ınL41V11ırıs ınie7l4~ın ()l)l4~i

11 i~ırl4jv11[!~ ırie7l4~jr()1jl4~i hususları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunularak, talep edilmiştir. Anılan talebimiz ve tarihli yazılarımızia tekid edilmiştir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alınan tarihli cevabi yazıda, Teks-Tek Tebliği'nin yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği, Suni ve Sentetik iplik Üreticileri Birliği, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği, Örme Sanayicileri Derneği, Türkiye Triko Sanayicileri Derneği ve YÖK tarafından belirlenen Üniversiteyi temsilen bir üyenin Korniteye ilave edildiği ve Odamız tarafından belirlenecek bir üyenin isim ve iletişim adresinin bildirilmesi halinde Komiteleri'ne gözlemci olarak katılım sağlayabileceği bildirilmiştir. B. D1ş Ticaretin Geliştirilmesi:! T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak, Haydarpaşa'da da Tekstil ihtisas Gümrüğü kurulması talep edilmiştir. Anılan merciden almış olduğumuz cevabi yazıda; Müsteşarlıkları'nca çıkarılan tarihli, 1998/5 sayılı Genelge uyarınca Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin ithalinin sadece Halkalı Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü, Bursa Tekstil ihtisas Gümrük Müdürlüğü, Mersin Giriş Gümrük Müdürlüğü ve izmir Giriş Gümrük Müdürlüğü'nden yapıldığı bildirilerek, talebimizin karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.! ve GTiP'nunda yer alan ve ayakkabı yan sanayiinde kullanılan tekstil ürünleri ithalatının, ithalatçı tarafından taahhütname verilmek ve kapasite raporu ibraz edilmek kaydıyla 1998/5 sayılı Genelge kapsamı dışında bırakılması amacıyla T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdindeki tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Anılan merciden almış olduğumuz tarihli yazı ile talebimizin karşılanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.! T.C. Moskova Büyükelçiliği nezdinde 8 Mayıs 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, Rusya'da mevcut 20 bin Rus olmayan çalışanla ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler hem Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri'ne, hem de ito Portal'da ve Odamız Gazetesi'nde yayınlanarak tüm üyelerimize duyurulmuştur i~ırl41v11[!1s ırie7l4~jr()1jl4~i

12 İ~Jr~11[JJS JrİC7~~Jr()lJ~~I D1ş Ticarette Standardizasyon:! Kalitesiz Türk mallarının bavul ticareti yoluyla yurtdışına gidişinin önlenmesi amacıyla iç piyasa kontrolünün daha etkili hale getirilmesi hususunda 15 Haziran 1999 tarihli yazımızla T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret il Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Eski Doğu Bloku ülkelerinden (Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Slovakya, Hırvatistan) gelen kumaş, triko, konfeksiyon ürünlerinde dikkatli menşe incelemesi yapılması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden yapılan ithalatlarda gümrük kontrollerinin arttırılması hususunda tarihli yazımızla Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Odalar Birliği'ne yazmış olduğumuz tarihli yazımızla tekstil ve hazırgiyim sektörümüzün korunması açısından; - AB'nin 3. ülkelerde ithalatta uyguladığı Tekstil ve Hazırgiyim Yönetmeliği ve Gümrük Birliği kararlarına uyumlu tarzda hazırlanan Yönetmeliğin yerinde olduğu, - Bu itibarla, AB Mevzuatı'na paralel değişiklikler yapılmak suretiyle, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 31 Aralık 2008 tarihine kadar miktar kısıtlaması uygulanmasına imkan veren yasal düzenlernelerin çıkarılmasında yarar görüldüğü hususları bildirilmiştir.! Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunularak ve G.T.i.P. numaralı kumaşların 2003/1 sayılı DTS Tebliği kapsamına alınması talep edilmiştir.! Türkiye Odalar Birliği"nin, tekstil terbiye sektöründe faaliyet gösteren firmaların, kapasite raporlarının düzenlenmesi sırasında uygulanan kriterler gereğince raporların tüketim tablolarına hammadde olarak terbiye işlemi yapılan kumaş, iplik v.b. ürünlerin yazılmaması nedeniyle, ilgili firmaların Dahilde işleme Rejimi'ne uygun olarak ihracını taahhüt ettikleri boyanmış ipliğin üretiminde kullanacakları ham ipliği gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edemedikleri belirtilerek, konunun çözümüne yönelik görüş ve önerilerimizin iletilmesini içeren yazısı Odamızca değerlendirilmiş ve eskiden olduğu gibi iplik boyama fabrikalarının kapasite raporlarının tüketim tablolarına sadece boya ve kimyasalların yazılması uygulamasından vazgeçilmemesinin doğru olacağı hususu ile birlikte, bu firmaların, İ~Jr~11[JJS ~İe7L4~Jr ()1JL4~I

13 i~ıri!jv11[j~ ırie7l4~ır()1jl4~i bazı özel durumlarda iplik getirebilecekleri de dikkate alınarak, mağduriyetlerinin önlenmesi açısından alınabilecek önlemlere ilişkin tespit edilen görüşlerimiz tarihli yazım ız ile iletilmiştir.! Kategori 12 çorabın da AB koruma tedbirleri kapsamına alınması hususunda Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Girişimimize cevaben almış olduğumuz yazıda; ülkemiz çorap sektörünün Çin'den kaynaklanan aşırı ithalat artışları nedeniyle AB pazarında karşılaştığı sıkıntıların Müsteşarlıkları'nca da takip edilmekte olduğu, Müsteşarlıkları'nın ilgili birimleri ile işbirliği halinde ülkemizin çıkarlarının korunması için girişimlerini sürdürdüğü ayrıca; konunun itkib'e intikal ettirilerek kategori 12'de Çin'den yapılan ithalattaki aşırı artışların Eurotex bünyesinde de gündeme alınması ve bu kategoride de AB tarafından kota uygulaması getirilmesi gerektiği hususunun Eurotex görüşü olarak Komisyon'a iletilmesi için çalışmaların yapılmasının istendiği bildirilmiştir.! Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü nezdinde 29 Eylül 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunularak ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına dair denetimin sağlanmasını teminen sayılı Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ'de değişiklik konusundaki görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.! ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına -- dair denetimin sağlanmasını teminen Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasının mümkün olup, olamayacağı konusunda T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiştir. Girişimimiz 24 Temmuz 2007, 3 Eylül 2007 ve 16 Ekim 2007 tarihli yazılarımızia tekit edilmiştir.! ithal edilecek deriden mamul giyim eşyalarının üretiminde bayar maddelerin kullanılıp, kullanılmadığına dair denetimin sağlanmasını teminen "Bazı Bayar Maddelerin ithaline ilişkin Tebliğ"de değişiklik yapılmasının mümkün olup, olamayacağı konusunda tarih, sayılı yazımızla görüş talep ettiğimiz T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz cevabi yazılarda; konunun Sağlık Bakanlığı'na intikal ettirildiği, bitmiş deri ürünleri ithalatında azo bayar madde kullanılmadığına dair analiz sertifikası istenmesi yönünde değişiklik yapılması hususunun, sözkonusu Tebliğ'in i~ırl4jv11[!~ ~İe7L4~~()1JL4~I ıo

14 İ~ınE1JV11ır~ ıni~et~ın ()l)f1~i ihdasına kaynak teşkil eden Bakanlık genelgelerinde veya uygulamalarında kapsamlı bir değişiklik yapılmasını gerektirdiği ve konu hakkında Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen çalışmaların halen devam ettiği hususları na yer verilmiştir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde de tarihli yazımızla girişimde bulunularak yapılan çalışmaların son durumu hakkında Odamıza bilgi verilmesi istenmiş, girişimimiz ve tarihli yazılarımızia tekid edilmiştir. 10. Tebliğler:! Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 14. maddesi ve buna istinaden çıkarılan TRKGM-95/ sayılı "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile TRKGM-95/ sayılı "Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" hükümlerine göre hazırgiyim mamullerinin sanayi malı niteliğinde olduğu; yapılan denetimlerde birçok eksiğin tespit edildiği, eksikliklerin en kısa sürede giderilerek anılan Kanun ve Tebliğ hükümlerine uyulmasının istendiği ve 1999 yılı için her bir aykırılığa yönelik olarak lira para cezası uygulanacağından bahisle üyelerimizin zarar görmemesi için gereğinin yapılması istenmiştir. Hazırgiyim sektöründeki üyeleri m izi bilgilendirmek amacıyla anılan yazı tarihli sirküler ekinde 30 No'lu Hazır Elbise ve Kürk Meslek Grubu üyelerine gönderilmiştir.! Grup: 3222 "Hazırgiyim" Kriteri hakkındaki Odamız görüşü derlenerek tarihli yazımızla TOBB'a intikal ettirilmiştir.! "Kasar, Ağartma ve Tekstil Boyacılığı" Kriter taslağı hakkındaki Oda görüşümüz tarihli yazımızla TOBB'a intikal ettirilmiştir.! Tabi, suni ve sentetik elyaf ile bu liflerin karışımlarından üretilen ipiikierin rutubet ve fire oranlarına ilişkin standartlar konusunda 5 Aralık 2003 tarihli yazımız ile TSE nezdinde bilgi talebinde bulunulmuştur.! tarihli yazımızla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak, GTiP numaralı mensucatı şekilli kesmeye mahsus İ~ınE1JV11[!~ ıni~et~ın ()l)ef~i II

15 İ~ırL4JV11[1~ ırie7l4~ır()1jf1~i makinelerin "TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ" kapsamına alınması, Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalat Genel Müdürlüğü nezdinde de tarihli yazımızla girişimde bulunularak, mensucatı şekilli kesmeye mahsus makinelerin 2003/6 sayılı "ithalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere ilişkin Tebliğ" kapsamına alınması talep edilmiştir.! Tabi, suni ve sentetik elyaf ile bu liflerin karışımlarından üretilen ipiikierin rutubet ve fire oranlarına ilişkin standartlar konusunda 23 Ağustos 2004 tarihli yazım ız ile TSE nezdinde bilgi talebinde bulunulmuş ve tarihli yazıda söz konusu bilgiler tarafımıza iletilmiştir.! Türkiye Odalar Birliği tarafından görüşlerimizin iletilmesi talebi ile Odamız'a gönderilen Grup 3211 'de yer alan çeşitli dokumaların "Dokumalar'' başlığı altında birleştirilmesi sonucu hazırlanan kriter taslağı ile aynı grupta yeralan "Karde Pamuk ipliği" kriter taslağının olgunlaştırılmış metni değerlendirilmiş ve Grup 3211 'de yeralan çeşitli dokumaların dokumalar başlığı altında birleştirilmesi sonucu hazırlanan kriter taslağının uygun bulunduğu hususu ile aynı grupta yeralan "Karde Pamuk ipliği" kriter taslağının olgunlaştırılmış metnine ilişkin görüş ve önerilerimiz Türkiye Odalar Birliği'ne tarihli yazımızla iletilmiştir. 11. Eğitim:! ilgili Meslek Komitelerimizden gelen istek üzerine, "Örme ve Konfeksiyon", "Kuru Temizleme", "Pastacılık-Tatlıcılık-Şekerleme", "Garson ve Tezgahtarlık" ve "Emlak Komisyonculuğu" meslek dallarında kurslar düzenlenebilmesi için ilgili eğitim kurumları ile temas edilmiştir.! Konfeksiyon Meslek Grubu kapsamındaki Dış Giyim Meslek dalının halen 2 yıl olan çıraklık eğitimi süresinin 3 yıla çıkarılması, ayrıca sözkonusu meslek dalı programına alınması önerilen konular hakkındaki görüşlerimizin iletilmesini içeren Türkiye Odalar Birliği"nin talebi üzerine, konu Odamız'ca değerlendirilmiş ve önerilen hususların uygun görüldüğü anılan Birliğe tarihli yazımızla iletilmiştir.! istanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektöründe kalitenin arttırılması ve markalaşma amacına ulaşılabilmesi ve Ar-Ge eğitimli işgücü sağlanması için Üniversiteler'i bünyesinde Tekstil Mühendisliği bölümü açılması ve bu bölüm içerisinde üyelere hizmet verecek yapıda Ar-Ge Birimi oluşturulması için gereğinin yapılması talep edilmiştir i~ınf1jv11[!~ ırie7l4~jr()1jf1~i l2

16 İ~Jrr.LAT11[JJS ıric7l4~jr()1jf1~i ! istanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdindeki tarihli yazım ız ile, Güngören Meslek Eğitim Merkezi ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmada değerlendirilmek üzere "Elbise Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler'' sektörü ile ilgili Müdürlükleri'ne intikal eden bir eğitim ihtiyacının olup olmadığı konusundaki bilginin tarafımıza gönderilmesi talep edilmiştir.! T.C. Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki tarihli yazımız ile, tekstil sektörünün ihtiyacı olan ara eleman yetiştirilmesi amacıyla istanbul'daki Teknik Meslek Liseleri'nde dar dokuma bölümü açılması için Bakanlıklar'ı bünyesinde bir çalışma yapılması hususunda gereği talep edilmiştir. Anılan konuda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan tarihli cevabi yazıda, Genel Müdürlükleri'ne bağlı endüstriyel teknik öğretim okul ve kurumlarına ait öğretim programlarının, Avrupa Birliği ile yapılan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi kapsamında geliştirilmesi çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, Odamız talebinin Proje çalışmaları kapsamında yapılacak sektör araştırması sonuçlarına göre değerlendirileceği bildirilmiştir.! 17 Şubat 2006 tarihli yazımız ile; grafik tasarım, video montaj, fotoğrafçılık, bilgisayar animasyon, dijital baskı makinası operatörü, sinema ve televizyonda ışıkçı, kameraman, örme ve corap, motor tamir elemanları, mazot tamir elemanları, akaryakıt pompa elemanı, yıkama yağlama elemanı, web tasarımı, satış ve pazarlama, ev tekstil pazarlama elemanı, perde dikim, model tasarımı, profesyonel sürücü eğitimi, etiket ve dar dokuma dallarında meslek kurslarının açılması için istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Tekstil ihtisas Komitesi Üyeleri'nce istanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'ne yapılan ziyarette, eğitim verilen mevcut dersliklerde kullanılmak üzere 1 O adet yeni numune tezgah alınmasının gerekliliği tespit edilmiş olup, istanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı nezdindeki 29 Mart 2006 tarihli yazımızla gereğinin yapılması talep edilmiştir.! 29 Ağustos 2006 tarihli yazımız ile istanbul Ticaret Odası Anadolu Meslek ve Terzilik Meslek Lisesi'nin giriş kapısında bulunan mesleki eğitim tesisleri tabelasının kaldırılmasını teminen il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Odamızca Güngören Meslek Eğitim Merkezi'nde Boyahaneler, Elbise İ~Jrr.LAT11[JJS ıric7l4~ır ()1JL4~I I3

17 i~~/la111[!js ~İC7~~~()1J~~I Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler sektörü ile ilgili konularda eğitim verilebilmesi için tam donanımlı bir sınıfın açılması için T.C. istanbul Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 09 Kasım 2006 tarihli yazımızla girişimde bulunulmuş olup 29 Ocak 2007 tarihli yazımızla konu tekit edilmiştir. Sözkonusu yerde bir atölyenin kurulmasının Müdürlükleri'nce de uygun bulunması ile sözkonusu sınıfın açıiabilmesi ilgili Komitenin talebi ile Odamızca yapılacak alımdan sarfı-nazar edilmiştir.! T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, tekstil sektörüyle ilgili meslek liselerinin Anadolu'ya kaydınlması ve istanbul'da varolan meslek liselerinin aktüel boyutlarının güçlendirilmesi hususlarında gereği talep edilmiştir.! T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdindeki 9 Ekim 2007 tarihli yazımızla çeşitli üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil fakültelerinin kurulması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmesi ve tasarım, pazarlama gibi daha kalifiye eğitim veren fakülteterin istanbul'da kurulması için destek verilmesi talep edilmiştir. istanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü nezdindeki 1 O Ekim 2007 tarihli yazımızla ise Üniversiteleri bünyesindeki "Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü"nün daha da geliştirilmesi suretiyle tek bir çatı altında toplanarak "Tekstil Fakültesi" adı altında yeni bir fakültenin kurulmasının yararlı olacağı şeklindeki Odamız görüşü iletilmiştir.! Çeşitli üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil fakültelerinin kurulması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmesi ve tasarım, pazarlama gibi daha kalifiye eğitim veren fakülteterin istanbul'da kurulması için destek verilmesi hususlarında değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'ndan alınan cevabi yazıda; global pazarlarda çok ciddi rekabet koşullarına maruz kalan Türk tekstil sektörünün kalifiye eleman sıkıntısını giderecek eğitim programlarının uygulamaya konması ve yaygınlaştırılması, üniversitelerde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak ve yenilikleri aktaracak şekilde tekstil programlarının açılması, üniversitelerin güncel gelişmeleri aktüel olarak takip etmeleri konusundaki Odamız yazıları ve tarihli yazıları. ile üniversite rektörlükleri ne duyurulduğu i~ır/la111[!jc ~İC7~~~()1J~~I

18 i~ınl4jv11[fjc ınie7l4~ın()1jl4~i belirtilmiş olup, yeni açılan iki ve dört yıllık Tekstil Programlarını gösteren listenin aşağıdaki şekilde olduğu ifade edilmiştir: 1. Namık Kemal Üniversitesi 1 Çorlu Tekstil Fakültesi-Tekstil Mühendisliği 2. Beykent Üniversitesi 1 Meslek Yüksekokulu-Tekstil ikinci Öğretim Programı 3. Celal Bayar Üniversitesi 1 Salihli Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı 4. Karabük Üniversitesi 1 Safranbolu Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı 5. Süleyman Demirel Üniversitesi 1 Isparta Meslek Yüksekokulu-Tekstil Programı- Tekstil Programı ikinci Öğretim Programı 6. Uludağ Üniversitesi 1 Yalova Meslek Yüksekokulu- Tekstil ikinci Öğretim Programı! Üniversiteleri bünyesinde moda, tasarım, markalaşma ve pazarlama ihtiyacını karşılayacak, yenilikleri aktaracak ve Mühendislik ve Tasarım Fakültesi altında eğitim veren "Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü"nün daha da geliştirilmesi suretiyle tek bir çatı altında toplanarak "Tekstil Fakültesi" adı altında yeni bir fakültenin kurulması talebimiz üzerine değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili istanbul Ticaret Üniversitesi nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. istanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan cevabi yazıda; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ek maddeleri ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği madde 7 ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği madde 9 ve devamı uyarınca yeni bir fakülte kurulmasının ancak kanunla mümkün olduğu ve kurulacak fakülte bölümlerinin ihtiyacı olan Üniversite mülkünde yer alan yeni derslik, laboratuar v.b. altyapı yatırımlarının tamamlanmış ve eğitime hazır olması durumunda öğrenci alma izninin verileceği belirtilmiştir.! Tekstil sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısını giderecek eğitim programlarının uygulamaya konması ve yaygınlaştırılması amacıyla sektörle ilgili meslek liselerinin Anadolu'ya kaydınlması ve istanbul'da varolan meslek liselerinin aktüel boyutlarının güçlendirilmesi hususlarında değerlendirmeleri ve varsa yapılan çalışmalarla ilgili T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü nezdindeki tarihli tekit yazımızla girişimde bulunularak, tarafımıza bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda; tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında uygulanmaya i~ınl4jv11[!jc ınie7l4~ın ()1JL4~I

19 İi)ıni1JV11[1~ ınie7111zl?ın()l)lfi)j başlanan eğitim programları, bunların alt başlıkları, uygulanan iller ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM)'in amaçlarından bahsedilmiş ve ayrıca, Müdürlükleri tekstil teknolojisi ve giyim üretim teknolojisi alanları protokol listesi Odamız'a gönderilmiştir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda ise; Genel Müdürlükleri'ne bağlı Odamız'a göndermiş oldukları li~tede yer alan 50 okul bünyesinde tekstil teknolojisi alanında eğitim-öğretimin sürdürüldüğü, Türk Tekstil Vakfı ile Bakanlıkları arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesinde Çarkezköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri inşaatlarının devam ettiği, Bakanlıkları ile özel sektör arasında dğer alanlarda olduğu gibi tekstil alanında da çalışmaların yürütüldüğü ve Odamız tarafından sağlanacak her türlü katkının memnuniyetle değerlendirileceği belirtilmiştir. 12. Bavul Ticareti:! Son yıllarda bavul ticaretinde yaşanan olumsuzluklar Laleli bölgesinde ciddi durgunluğa neden olmuş, özellikle Rusya'da yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle bu durgunluk doruk noktasına ulaşmıştır. Bu itibarla, bavul ticareti yoluyla ithalata konu eşyanın fiyatının düşük gösterilmesi nedeniyle Rusya Federasyonu gümrüklerinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla, bavul ticareti kapsamında satış yapan belli başlı firmaların bildirecekleri asgari toptan satış fiyatlarına ilişkin listelerin Odarnız'ca onaylanması, ilgili Türk ve Rus gümrüklerine ibraz edilmeleri hususunda tasviplerinin ve görüşlerinin alınmasını teminen T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracat Genel Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Ülkemiz açısından önemli bir döviz kaynağı olan bavul ticaretinin yeniden canlandırılması,. yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını teminen Laleli başta olmak üzere bavul ticareti yapılan yerlerde enformasyon ve şikayet büro sayısının arttırılması, yer ve kabinierin ilgili dernekler, personelin ise Turizm il Müdürlüğü'nce sağlanması hususunda il Müdürlüğü nezdinde tarihli yazımızla girişimde bulunulmuştur. Anılan konuyla ilgili "bakanlıklarda ve anılan il Turizm Müdürlüğü'nde enformasyon hizmeti yapacak kadrolu personelin sayıca yetersiz olması nedeniyle personel İi)ıni1JV11[1~ ınie7111zl?ın()l)lfi)j

20 İ~ırL4JV11[!jC ırie7l4~ır()l)l4~i görevlendirilmesinin yapılamayacağı ancak ilgili il Turizm Müdürlüğü'nce Mahalli idareler Teşkilatı'ndan geçici olarak ihtiyaç karşılanmasının mümkün olduğu" il Turizm Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.! Ülkemizde bavul ticareti yoluyla (özellikle Laleli piyasasından) kalitesiz mal çıkışının önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş ve önerilerinin bildirilmesi için tarihli yazımızla Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan tarihli yazı ile konunun Dış Ticaret Müsteşarlığı'na intikal ettirildiği bildirilmiştir. Dış Ticaret Müsteşarlığı nezdindeki girişimimiz tarihli yazımızla tekit edilmiştir.! Laleli Sanayici ve işadamları Derneği nezdindeki 17 Ocak 2007 tarihli yazımızla; daha önce Rusya Federasyonu'nda hazır giyim ithalatında gümrüklerde uygulanmakta olan kg. bazındaki asgari referans fiyatların o/o50-60 oranında, toplamda ödenen gümrük vergilerinin ise 0 /o40-60 oranında arttığına dair Odamız'a göndermiş oldukları yazılarına istinaden Rusya Federasyonu T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden Rusya'daki referans fiyatlarla ilgili olarak öğrenilen bilgilerle ilgili tarafiara bilgilendirici bir yazı gönderilmiştir. 13. Pamuk ipliği Sat1şlann1n Net Ağ1rl1k Üzerinden Yap1lmas1:! Pamuk ipliği satışlarının ülke genelinde net ağırlık üzerinden yapılması için 14 Şubat 2001 tarihli yazımızla Odalar Birliği nezdinde girişimde bulunulmuş, 1 Ekim 2001 tarihinde girişim tekit edilmiştir.! Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ana hammaddesi olan iplik satışında ağırlık tespiti ve benzeri kriterler ile ilgili olarak italya piyasasında izlenen prosedürler ve pratikte yapılan uygulamalar ilişkin bilgi talebinde bulunmak üzere 20 Şubat 2003 tarihli yazılarımız ile italyan Ticaret Odası, italya Dış Ticaret Enstitüsü ve italyan Konsolosluğu ile ingiltere, Yunanistan piyasalarında yapılan uygulamalarla ilgili benzer bilgilerin edinilmesi amacıyla 25 Şubat ve 28 Kasım 2003 tarihli yazılarımızia Liverpool Pamuk Birliği ve 20 Şubat 2003 tarihli yazımızile Yunanistan Pamuk Tekstil Sanayicileri Birliği nezdinde girişimlerde bulunulmuş, tarihli yazımızla konu tekid edilmiştir.! Her nevi tekstil ipliğinin net ağırlık üzerinden satılması için bir Riayeti Mecburi Karar hazırlanması ve bu meyanda ipliğin sarıldığı patronun cinsi ve şekli gibi İ~ırL4JV11[JjC ırie7~ır()l)l4~i I7

21 İ~~~11[JJS ~İe7L4~~()1JL4~I konularda standart getirilmesini teminen tarihli yazımızla TOBB ve TSE nezdinde girişimde bulunulmuştur. 14. Pamuk ipliğinin Borsaya Kote Mallar Listesinden Ç1kanlmas1:! Pamuk ipliği örneğinde olduğu gibi hammaddesi de Borsa'ya dahil sanayi ürünlerinde maliyeti arttırıcı, zaman ve iş kaybına neden olan mükerrer tescil işlemlerinin önlenebilmesi için 24 Kasım 2000 tarihli yazılarımızia gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması yönünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Odalar Birliği nezdinde girişimde bulunulmuştur.! Pamuk ipliğinin ticaret borsalarına kote mallar listesinden çıkartılarak mükerrer tescil ve işlemlerin önlenebilmesi için Odalar Birliği ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'na yapılan girişimlerimiz takip edilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Bülent Barlak ve Hikmet Tanrıverdi tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Odalar Birliği ve Sanayi Ticaret Bakaniıkiarına yazılan 1 Ekim 2001 tarihli yazılarımız ile bu konuda yapılan işlemler sorulmuş olup, TOBB'un yetkili kurullarında tartışılmasının ardından karar verileceği öğrenilmiştir.! Pamuk ipliğinin sanayi ürünü kapsamına alınarak mükerrer tescil işleminden muaf tutulması amacıyla tarihli yazılarımızia TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.! Tekstil ve hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin şikayetleri üzerine pamuk ipliği gibi hammaddesi de Borsa'ya dahil mallar arasında bulunan sınai ürünlerinin mükerrer olarak Borsa'ya dahil edilmelerinin önlenmesi amacıyla gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması için 2000 yılından bu yana Odamız'ca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TOBB ve istanbul Ticaret Borsası nezdinde yapılan girişimler sonuç vermiş, pamuk ipliğinin Borsa'dan çıkartılması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tarihli kararı ile onaylanmıştır. 15. Terziler Federasyonu:! Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu nezdinde 7 Ağustos 2007 tarihli yazımızla girişimde bulunularak, ülkemizdeki terzilik sektörünün gelişimi, dünya çapındaki gelişimierin daha hızlı ve kolay takip edilebilmesi ve uluslararası alanda temsilinin sağlanması açısından büyük önem arzeden Dünya Üstat Terziler Federasyonu (WFMT)'na ülkemizin üyeliği için İ~~~11[J~ ~İe7L4~~ ()1JL4~I

22 İ~Jr14JV11[JJS Jrİe714~Jr ()1)14~ Federasyonları aracılığı ile başvuru yapılması için üyelikle ilgili bilgi verilerek gereğinin yapılması hususları talep edilmiştir. Yine, 27 Eylül 2007 tarihli yazımızla, ülkemizin Dünya Usta Terziler Federasyonu'na üyelik başvurusu için gerekli çalışmaların taraflarınca sürdürülmesi için talep edilen destekle ilgili gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi talep edilmiştir. 16. Anket Çahşmalan:! Gerek tuhafiye, gerekse de tuhafiye yan sanayii ile ilgili olarak üyelerimiz nezdinde 1997 yılında bir anket çalışması yapılmış ve Gümrük Birliği'nden ne şekilde etkilendikleri saptanmaya çalışılmıştır.! Kuru temizlemecilik konusundaki yetişmiş eleman ihtiyacını somut olarak tespit etmek üzere sözkonusu sektör mensupları nezdinde 1997 yılında bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmek üzere 35 No'lu Boyahaneler, Elbise Temizleyicileri ve Çamaşırhaneler Meslek Komitesi'ne iletilmiştir.! Mensucat Meslek Komitesi Üyeleri'nin sektördeki firmalara gerçekleştirecekleri ziyaretlerde faydalanabilmeleri amacıyla 2006 yılında Odamız'ca firma bilgileri ve faaliyetlerini içeren bir anket hazırlanmıştır. 17. Duyurular:! 1998 yılında ihracatın geliştirilmesi için Odamız'ca sürekli gündem oluşturulması gereğinden hareketle, tekstil ihracatımızın enerjideki fiyat istikrar fonu yüzünden rekabette zorlanması nedeniyle LPG, fuel-oil, elektrik gibi enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi için basın duyurusu yapılmıştır.! 2007 yılında kütlü pamukların önlenmesi için alınacak tedbirlere dair 2003/6189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı konu hakkında ilgili tüm üyelerimizin bilgi edinmeleri amacıyla ito Portal'da ve Odamız Gazetesi'nde duyuru yapılmıştır İ~Jr14JV11[JJS JrİC714~Jr ()1)14~

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ FORUMU

İSTANBUL SANAYİ FORUMU İsmail Selçuk AKSOY 42. Grup Meclis Üyesi 26. Grup Termoplastik ve Galalit Eşya Sanayii 28. Grup Kauçuk Sanayii 39. Grup Enjeksiyon ile Elde Edilen Plastik Mamulleri Sanayii 42. Grup Budünöz ve Vakum ile

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

2009 YILI OCAK AYI TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI OCAK AYI TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI OCAK AYI TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Deri ve deri mamulleri ihracatı, 2009 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre % 25,9 oranında düşüşle, 73 milyon dolar

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) 2) BOSNA HERSEK BAKANLAR KURULU NUN KARARI 3) AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ 1) STANDART TASARILARI ( SÜRELİ ) Türk Standartları Enstitüsü nün (TSE) ekte yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 20 Şubat 2017 Pazartesi günü

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 123 25.11.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 123 Konu: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ de Değişiklik

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU Rapor No : 2016 / 3 Rapor Tarihi : 25.08.2016 Konu : Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı Hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye

Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, Dericilik Sektörünün tüm aktörlerini, APLF, ACLE ve MAGIC in organizatörlerinden UBM in global gücü ve Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) ortaklığı ile 1-3 Şubat 2017 tarihlerinde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME

ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME ÖTV IV SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNİN BAVUL TİCARETİNE GETİRDİĞİ ENGELLEME I-KONU Özel Tüketim vergisinde sadeleştirme ve 2002 yılından beri yapılan değişikliklerin toparlanması olarak ifade edilen

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31)

GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) SAKATLIK İNDİRİM ORANI (2017) (G.V.K. Md.31) GELİR VERGİSİ (287 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği) ÜCRETLİLER İÇİN GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ (2017) (G.V.K. Md.103) ORAN 13.000 Türk Lirasına kadar %15 30.000 Türk Lirasının 13.000 TL'si için 1.950,00

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ 3ÇEŞİTLİ KONULARDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki Odamız görüşleri 06.03.2009 tarihinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/127. Bazı Mükelleflere Belirli Konularda Elektronik Kayıt Tutma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

MESLEK KOMİTESİ - UNLU VE SÜTLÜ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 16 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 16 TARİH KARAR

MESLEK KOMİTESİ - UNLU VE SÜTLÜ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 16 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 16 TARİH KARAR Komite Tarih Komite ve Talepleri Sonuç 16 16. MESLEK KOMİTESİ - UNLU VE SÜTLÜ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 16 KAYSERİ TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 2014 yılı Nisan ayında İstanbul da fuar olduğu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. 1 Tarih : 31.12.2013 Sayı : İST.YMM.2013/2617 Sirküler No : İST.YMM.2013/86 431 NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Vergi Usul Kanunu 431 Seri Nolu Genel

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE

DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE DEĞERLİ KULANICILARIMIZIN DİKKATİNE Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün Basın duyurusu ve ekte 40216608/157.01 sayılı, Antrepolarda Teminat İşlemleri ile ilgili yazısına istinaden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501/132.04.04 Konu : Ayniyat Tespit İşlemleri 05.01.2015/4995937 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:24.04.2013 tarihli, 8280

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

ÇORAP SEKTÖRÜ 2016 YILI VE 2017 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU ÇORAP SEKTÖRÜ YILI VE OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ Şubat ÇORAP SEKTÖRÜNÜN YILI VE OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2009 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ & DERİ MAMULLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Türkiye deri ve deri mamulleri ihracatı, 2009 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,3 gerileyerek 65,2

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: N. ÜLKÜ AYIK 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1 MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TEKSTİL

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 8. İSTANBUL İDF DERİ FUARI ŞEMSİYE STAND VE ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI 21-23 KASIM 2013 Erdem ALPTEKİN Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü Uzman Paola YAŞARSOY Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/21 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 06.09.2016 Sayı : 2016/21 Değerli Müşterimiz, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Söz konusu

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 UTİB MAL GRUBU BAZINDA İHRACAT KAYITLARI ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU RAPORU ( 1 OCAK-31 ARALIK) 2014 2015 DEĞİŞİM % PAY ÜRÜN GRUBU FOB $ FOB

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE

T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE T.C. GÜMRÜKVETİCARETBAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-63087 Konu : İthalat Bedellerinin Transferi 21.06.2016/16841000 DAĞITIMYERLERİNE İthalat bedellerinin yurtdışına gönderilmeksizin

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR?

KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR? KAPASİTE RAPORU NEDİR,NİÇİN VE NASIL DÜZENLENİR? Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini,

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 21 Nisan 2016

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 21 Nisan 2016 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 21 Nisan 2016 Salih ÇETİNKAYA 46. Grup Meslek Komitesi Üyesi TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı