TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri"

Transkript

1 TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ (TTMD) Türkiye deki Enerji Durumu, Önemi ve TTMD Görüşleri 1

2 TARİHTE BU PROBLEM NASIL ÇÖZÜLMÜŞ Bilinen insanlık tarihi boyunca, doğal malzemeler kullanılarak yapılan yapılarda; doğal ısıtma, soğutma, ve havalandırma teknikleri başarılı bir şekilde kullanılmış, ancak bunlardan pek azı günümüze kadar yaşatılabilmiştir. Son yüzyılda, insanlık kolayca temin ettiği ucuz enerji nedeniyle, yapı sektöründe kolay çözümlere yönelmiş, işin sanatsal boyutunu abartmış, ekolojik, enerji etkin, çevreci yapı tarzını terketmiştir.

3 MEVCUT DURUM ANALİZİ Bugün gelinen noktada, enerji kaynaklarının sonsuz olmadığı anlaşılmış, yoğun tüketime bağlı olarak artan küresel ısınma ve etkileri, insanoğlunu yeni arayışlara yönlendirmiştir. Aslında çözüm basit ve net olup, enerjiyi etkin kullanmaktır. Gelecek yüz yılda yaşayan insanlar, büyük bir olasılıkla, fosil yakıt bulsalar bile, fosil yakıt kullanmayacaklar. Gereksinimlerini büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak zorunda kalacaklardır.

4 TEKNOLOJİK OLARAK GELİŞMİŞ ÜLKELER NE YAPIYOR Bu durumu algılayabilen teknolojik açıdan gelişmiş ülkeler ciddi programlarla hazırlıklara başlamıştır. Binalarda kullanılacak enerji miktarını yaklaşık sıfır hedeflemiş, tüm yapı mevzuatını buna göre yenilemiş, amaca ulaşmada her türlü teşvik mekanizmasını harekete geçirmiştir. Artık dünyanın pek çok yerinde, kendi gereksinimi olan enerjiyi kendisi üreten, enerji etkin, ekolojik çevreci yapılar yükselmekte ve bunların sayıları giderek artmaktadır.

5 BİZ NE YAPMALIYIZ Bu yarıştan kopmamak için yenilenebilir enerjiler, doğal ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma tekniklerinin maksimum kullanılması, çevreci yapı bilincinin oluşturulması, bu anlamda, mimarlık ve mühendislik disiplinlerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşmada, Üniversitelerimiz, Meslek Odalarımız ve Sektörel Derneklerimiz yoğun işbirliği içinde olmalıdır.

6 Türkiyede Enerji Tüketim Dağılımı 2011 Tarım 6,6% Enerji Dışı 5,1% Bina 34,5% Sanayi 35,5% Ulaştırma 18,3%

7 Elektrik Enerjisi Tüketim Dağılımı 2011 Tarım 2,3% Bina 47,3% Sanayi 50,1% Ulaştırma 0,3%

8 Kaynaklara Göre Elektrik Üretim Oranları Türkiye % 26% 2% 1% 47% Kömür Hidrolik Doğal Gaz Fuel Oil Diğer

9 Türkiye deki Doğal Gaz Kullanımı Sektörel Dağılım Durumu Elektrik 53% Sanayi 21% Bina 26%

10 Enerjnin Verimli Kullanılmasına İlişkin Görüş ve Öneriler 10

11 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma 1973 Petrol Krizinden sonra enerji üretiminde %90 lar oranında dışa bağımlı olan Avrupa Ülkeleri çok ciddi önlemler almışlar, yaptıkları planlamalarda yaklaşık 20 yıllık süreç içinde enerji ithalatında büyük azalmalar sağlamışlardır. Özellikle mevcut bölgesel ısıtma sitemleri geliştirilerek, termik santrallarla entegre edilmiş, konuyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu gün Avrupa 100 den fazla şehir Şehir Isıtması yapan büyük ölçekli kojeneresyon sistemi ile çalışmakta, genelde %45-50 ler mertebelerinde olan elektrik üretim verimi söz konusu tesislerde ºC sıcaklıktaki atık ısının ısıtmada kullanımıyla %85-90 lara çıkarılmakta, böylelikle ısıtmada kullanılan enerji için ayrıca yakıt tüketilmemektedir.

12 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma İthal edilen doğalgazın yarısını enerji üretiminde kullanılan ülkemizde ise yasal düzenleme olmadığı için doğalgazlı elektrik santralları %50 gibi termik verimlerle sadece elektrik üretmekte, bu tesislerde kullanılmakta olan enerjinin yarısı soğutma kulelerinden gök yüzüne atılmaktadır. Ayrıca, enerjinin yanı sıra büyük ölçüde su da tüketilmektedir. Pek çok sanayi tesisinde aynı kampüs içinde doğalgazlı elektrik üretim tesisi çalıştırılırken, binalarda eş zamanlı olarak doğalgaz kazanları ve bireysel ısıtma cihazları kullanılmaktadır.

13 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma Bugüne kadar ülkemizde enerji verimliği konusunda çıkarılan yasa ve yönetmelikler, enerji, bina, sanayi ve tarım sektörleri için birbirlerinden bağımsız olarak düzenlenmiştir. Enerji ve ekserji verimliliği dikkate alınarak, yasa ve yönetmelikler birbirlerini ilgilendiren sektörlerde birlikte ele alınmalıdır.

14 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma Bugün elektrik enerjisi üretiminde zorunlu olarak yüksek sıcaklıklı kaynaklar kullanılmaktadır. Oysa, bina ve kısmen sanayi sektöründe ise daha düşük sıcaklıklı enerji kullanılması mümkündür. Bu nedenle enerji ve ekserji verimliliği açısından bina ve sanayi yapılarında termal elektrik üretim tesislerinden atılan atık ısının kullanılması büyük fırsattır. Elektrik üretim tesislerinin, binaların ısıtma ve soğutma sistemleriyle entegrasyonu zorunlu olmalı, bu husus yasalarla düzenlenmelidir.

15 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma Son yönetmeliklerle bina sektöründe, ısıtma ve soğutma sistemlerine entegre olarak kendi ürettiği elektriği kendisi kullanan, yapı dışına satış yapmayan binalarda kojenerasyon sistem kapasitelerindeki sınırlamaların kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak, kendi ürettiği elektriği binanın kendisinin kullanması zorunluluğu, ısıtma, soğutma ve elektrik tüketiminde büyük oransal farklar bulunan bina sektöründe sadece küçük kapasiteli kojenerasyon sistemlerinin tesisini mümkün kılmaktadır.

16 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma Sadece elektrik üreten termik santrallarda verim iyimser bir yaklaşımla %50 ler mertebesindedir. Bazı çok özel çözümlerle %58 lere kadar çıkabilmektedir. Oysa, atık ısısı ısıtma ve soğutma sistemlerinde değerlendirilebilen kojenerasyon/trijenerasyon sistemlerinde toplam verim %90 lara kadar çıkılabilmektedir. Söz konusu iki sistem arasındaki verim farkının üretilen ısının havaya atılmasından kaynaklandığı dikkate alınarak termik enerji üretim sistemlerinin bina sektörü ile bütünleştirilmesi sağlanmalı, yasa ve yönetmeliklerin bu doğrultuda düzenlenmelidir.

17 Elektrik Santrallerinde Atık Isıdan Yararlanma Isıtma ve soğutma modunda çalıştığı sürece eş zamanlı olarak elektrik üreten kojenerasyon sistemlerinde üretilen elektrik devlet tarafından koşulsuz alınmalı, lisans aranmamalıdır. Ülke ekonomisine katkısı ile çevreye salınacak emisyonlardaki azalma göz önünde bulundurularak, bundan sonra yapılacak elektrik üretim tesislerinin proje aşamasından itibaren kojenerasyon/trijenerasyon sistemi ile birlikte planlanmasının zorunlu kılınması, mevcutların ise 2023 e kadar atık ısılarından yararlanılır hale getirilmesi hedefi konulmalı, ilgili Bakanlıkların koordinasyonunda vergi indirimi, subvansiyon ve diğer destekler konusunda yasal düzenlemelerle devlet desteği sağlanmalıdır.

18 Mevcut termik elektrik santralleri Atık ısısından faydalanılmayan elektrik üretim santrallerinin belirlenecek bir program çerçevesinde 2023 yılına kadar kademeli olarak atık ısısından yararlanılabilir hale getirilmesi ve bu dönüşümün devlet tarafından teşvik edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

19 Mevcut bir doğalgazlı termik santral Yeni kurulması planlanan termik elektrik santrallerinin birleşik ısı-güç santrali (kojenerasyon ve trjenerasyon) şeklinde tasarlanmaması halinde lisans verilmemesi için yasal düzenlemeye gidilmelidir.

20 Önerilen yeni termik elektrik santralleri Yeni kurulması planlanan termik elektrik santrallerinin birleşik ısı-güç santrali (kojenerasyon ve trjenerasyon) şeklinde tasarlanmaması halinde lisans verilmemesi için yasal düzenlemeye gidilmelidir.

21 Binalarda kojenerasyon sistemlerinin teşviki Kendi ürettiği elektriği binanın kendisinin kullanması zorunluluğu, ısıtma, soğutma ve elektrik tüketiminde büyük oransal farklar bulunan yapı sektöründe sadece küçük kapasiteli kojenerasyon sistemlerinin tesisini mümkün kılmaktadır. Isıtma ve soğutma modunda çalıştığı sürece eş zamanlı olarak elektrik üreten kojenerasyon sistemlerinde üretilen elektriğin devlet tarafından koşulsuz satın alınmalı ve lisans şartı aranmamalıdır.

22 Termik Santrallarda Yerli kömür kullanımı Bu gün ülkemizde işletilmekte olan kömürlü termik santrallerinde entegre desülfürizasyon tesisleri kurularak yerli linyitlerin çevreyi kirletmeden kullanılabilmesi sağlanmalı, halihazırda çalışmakta olan tesislerin kapasitesi artırılmalıdır. Türkiye de rezerv bakımından en yüksek potansiyele sahip fosil yalıt olan kömürün kaynağında temizlenerek özellikle endüstriyel tesislerde kullanılması özendirilmelidir.

23 Genel teşvik programlarının uygulanması Ülke ekonomisine katkıları ile çevreye salınacak emisyonlardaki azalmayla, bundan sonra yapılması planlanan tesislere örnek olması bakımından, Enerji Bakanlığı, EPDK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılarak vergi indirimi, subvansiyon ve diğer destekler konusunda yasal düzenlemelerle devlet desteği sağlanmalıdır.

24 Yerli yenilenebilir enerji sistemlerinin desteklenmesi ve sektör işbirliği Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik olarak arz edilebilmesi için bu kapsamda yapılacak AR-GE çalışmaları teşvik edilmelidir. Enerji verimliği konusunda çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin, enerji, bina, sanayi ve tarım sektörlerinde enerji ve ekserji verimliliği dikkate alınarak ve sektörün ilgili aktörleri ile birlikte hazırlanması sağlanmalıdır.

25 Verimli ısıtma/soğutma sistemleri ve ısı yalıtımının teşviki Mevcut binalarda verimli ısıtma/soğutma sistemleri ve ısı yalıtım uygulanması gibi enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak sistemler; KDV muafiyeti, düşük faizli uzun süreli kredilendirme vb. finans mekanizmaları geliştirilerek teşvik edilmelidir İzmir İstanbul Erzurum Almanya İngiltere İsviçre

26 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Yoğuşmalı ve Ekonomizörlü Kazanların kullanımı

27 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Otomatik Kontrol ve Oda bazında termostatik sıcaklık kontrolü

28 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Isıtma ve Soğutmada Değişken debili pompa kullanımı

29 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Atık ısıdan geri kazanım - Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinin Atık ısılarından faydalanarak Bölgesel Isıtma ve Soğutma Sistemleri - Bina bazında yoğuşma Teknolojisinden faydalanmak, Klima sistemlerinde Isı geri Kazanım sistemleri kullanmak

30 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Güneş Enerjisi destekli Isıtma, Soğutma ve Sıcak Su üretim sistemleri

31 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Makro veya Mikro kojenerasyon tesisleri

32 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Isı Pompaları

33 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler - Akarsu, göl ve yeraltı sularının Isı pompaları ile entegre kullanımı.

34 Mevcut Binalarda Enerjinin Etkin Kullanımı için Öneriler

35

4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ

4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ 4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ 6-7 KASIM 2009 KÜLTÜR MERKEZĐ- MERSĐN TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca düzenlenen 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6 7 Kasım

Detaylı

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması

7.5 Bina Sektöründe Enerji Verimliliğinin Artırılması Tablo 7 de gösterildiği üzere, sektörlere göre oransal tasarruf potansiyelinin parasal değerleri ve tasarruf miktarları 2006 yılı bazında tahmin edilmiştir. Sanayi sektörümüzde karşılığı yaklaşık yıllık

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU

SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ SANAYİ, HİZMETLER VE TARIM KOMİSYONU ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ TASLAK DÖKÜMANINA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 24 Mart 2009 TS/SHT/2009-0017 Bölüm I Bölüm II İkinci

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 KURUL KARARI Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres

Birinci Baskı İstanbul, Eylül 2008. Proje Sorumlusu Nükhet Oğan Kapak ve Kitapçık Tasarımı Umut Pehlivanoğlu, Myra Sayfa Uygulama Myra Baskı Artpres Enerji Verimliliği Teknik Kitapçık Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği İnönü Cad. Hacı Hanım Sok. 10/12 Gümüşsuyu 34439 İstanbul T +90 212 249 15 54 F +90 212 245 04 30 E info@boell-tr.org

Detaylı

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh

YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ. Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh YERALTINDA ISIL DEPOLAMA TEKNİKLERİ Ayşegül Emine ÇETİN Teknik Uzman Jeo. Yük. Müh 9 Haziran 2014 1 1.GİRİŞ İller Bankası nın son yıllarda Kentsel dönüşüme vermiş olduğu destek modern ve akıllı kentler

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR

Türkiye Kalkınma Bankası Yayını İÇİNDEKİLER. OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKALE BANKAMIZCA İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTILAR Türkiye Kalkınma Bankası Yayını OCAK MART 2013 Sayı : 67 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi Metin PEHLİVAN Genel Müdür Vekili Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL Kurumsal İletişim ve Eğitim Daire

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları

Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları Denizli de Sürdürülebilir Enerji Uygulamaları (Sustainable Energy Applications in Denizli) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yılancı Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi İçerik 1. Sürdürülebilirlik

Detaylı

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... www.dosabenerjisantrali.com Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A r a l ı k 2 0 1 0 TÜRKIYE NIN ENERJİDEKI DURUMU VE GELECEĞI YUSUF YAZAR S

Detaylı

KURUL KARARI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ STRATEJĠ BELGESĠ 2012-2023

KURUL KARARI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ STRATEJĠ BELGESĠ 2012-2023 25 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28215 Yüksek Planlama Kurulundan: KURUL KARARI Tarih : 20/2/2012 Karar No : 2012/1 Konu : Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023 Yüksek Planlama Kurulunca;

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU 2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ Araştırma Raporu 2012 / 03 Bu rapor, hazırlayan uzmanın ilgili konuda yapmış olduğu genel değerlendirmeleri içermekte olup, nı kurumsal olarak bağlayıcı

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU Yayın Tarihi: Temmuz, 2011 MARKA Yayınları Serisi TEMMUZ 2011 Sayfa 2 TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı