MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMLERİ ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlğn tarih ve 269 sayl Kararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandrmak koulu ile eğitim öğretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasönerilen değiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaabilirler. Baslmmodüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlğnda satlamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ KUŞMOTİFLERİNİN STİLİZE EDİLMİŞDESENLERDEN ALINARAK ÇİZİLMESİ Hayvansal Motiflerin Çini Sanatİçindeki Yeri ve Önemi Çinide Kullalan Hayvan Motifleri Hayal Mahsulü, Efsanevi Hayvan Motifleri UYGULAMA UYGULAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...25 ÖĞRENME FAALİYETİ CEYLAN, TAVŞAN, KURT VB. FİGÜRLERİN STİLİZE EDİLMİŞDESENLERDEN ALINARAK ÇİZİLMESİ Tabiat KaynaklHayvan Motifleri Tam Kullam Yerleri Çizim Tekniği UYGULAMA UYGULAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...46 MODÜL DEĞERLENDİRME...48 CEVAP ANAHTARLARI...51 KAYNAKÇA...52 i

4 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 211GS0103 Seramik ve Cam Teknolojisi Seramik ve Cam / Alan Ortak Hayvansal Motif Çizimleri Türk çini sanatiçinde yer alan, tabiat kaynaklve hayal mahsulü efsanevi hayvansal motiflerin çizim uygulamalarile ilgili bilgi ve becerilerin kazaldğöğrenme metaryalidir. SÜRE 40/32 +(40/32) ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Hayvansal motifleri çizmek Genel Amaç Bu modül ile uygun ortam sağlandğnda: Hayvansal motiflerin Türk süsleme sanatlariçindeki yeri ve önemini kavrayarak, stilize edilmidesenlerden alarak incelenen değiik hayvan figürlerini kendi yorumlarzda katarak bir bütün olarak ele alp, estetik bir üslupla çeitli ölçülerde çizebileceksiniz. Amaçlar Gerekli ortam sağlandğnda; Stilize edilmidesenlerden alarak incelenen değiik kumotiflerine, kendi yorumlarzda katarak, bir bütün olarak ele alp estetik bir üslupla çeitli ölçülerde, çizebileceksiniz. Ceylan, tavan, kurt vb. tabiat kaynaklhayvansal motifleri stilize edilmidesenlerden seçip, kendi yorumlarzda katarak bir bütün olarak ele alp, estetik bir üslupla çeitli ölçülerde çizebileceksiniz. Çizim masas, klmasa, parömen kâğd, 0,5 kalem, gönye, cetvel. Tamamladz her faaliyet sonrasnda uygulamasyaptğz her faaliyet için kendinizi değerlendireceksiniz. Modülü tamamladğzda öğretmeniniz size ölçme araçlar uygulayarak kazandğz bilgi ve becerileri değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Türk çini sanatiçerisinde yer alan hayvansal motif çizimlerini yapabilmek için öncelikle hayvan motiflerinin tarih içerisindeki yerini ve önemini kavramak gerekir. İlk insanlar yaadklarmağaralarn duvarlarna önce hayvan figürleri ve av sahnelerini gösteren resimler çizmilerdir. Çünkü o dönemde henüz yazbilinmediği için iletiim aracolarak resimler kullalyordu. Mağara duvarlarna yaplan bu hayvan figürleri gücün kaynağ olarak görülüyor ve çizdikleri bu figürlerle avda baarkazanacaklarna inayorlard. Tarihe k tutan bu resimlerle, o dönemdeki insanlarn sosyal hayatlar, dinsel ve mitolojik düünceleri hakknda oldukça önemli bilgilere ulalr. Asrlar boyu çok genibir alana yaylmolan Türkler de uzun yllar farkltoplum ve medeniyetlerle kurmuolduklarsanat ilikileriyle bugün hayli zengin bir kültür ve sanat hazinesine sahiptirler. Bu sanat hazinelerinden birisi de Türk çini sanatdr. Çini sanatn ilk örneklerine Orta Asya da rastlar. İlk Türkler savave avclkla uğratklariçin sanatçlar, hayvanlaryakndan tayarak ustaca resimlemilerdir. Bu hayvan motifleri ile çini sanatnda bir takm sembolik anlamlara yer verilmitir. Örneğin, tavus kuunu hayat ağacn dallarna konmuolarak tasvir ederek onuru ve güzelliği, boğa ve aslan figürleriyle tarm yln balangc, balk figürleriyle de bolluk ve bereketi iaret ederek, çini sanatna farklbir üslup ve yorum kazandrmladr. Sonuç olarak bu modülü baarile tamamladğzda, sizler de özgün tasarm ve uygulamalarzla Klasik Türk çini sanatna, farklyorumlar getirebileceksiniz. Hayat ağacn dallarndaki tavus kuu 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandğnda, stilize edilmidesenlerden alarak incelediğiniz değiik kumotiflerini, kendi yorumlarz da katarak bir bütün olarak ele alp estetik bir üslupla çeitli ölçülerde çizebileceksiniz. ARAŞTIRMA Kumotifleri çizimlerine balamadan önce: Doğadaki kulargözlemleyerek, Hayvanlar ile ilgili kitaplardan, kuresimlerini inceleyerek, İnternetten hayvan ve kusitelerini aratrarak, Türk süsleme sanatlarnda ve klasik çini desenlerinde kullalan, kumotiflerini inceleyerek, Bunlar arasndaki benzerlikleri ve farkllklarbelirleyip kularla ilgili örnek resim ve çizimlerin bulunduğu bir dosya hazrlayz. 1. KUŞMOTİFLERİNİN STİLİZE EDİLMİŞ DESENLERDEN ALINARAK ÇİZİLMESİ 1.1. Hayvansal Motiflerin Çini Sanatİçindeki Yeri ve Önemi Türkler, farkltoplum ve medeniyetlerle olan sanat ve kültür ilikilerinden dolay, zengin bir kültür hazinesine sahip olmulardr. Bu kültür ve sanat hazinelerinden birisi de Klasik Türk çini sanatdr. Türk çini sanatilk olarak Türklerin yaadklarorta Asya da uygulanmtr. Sanatçlarhayvanlaryakndan tayarak ustaca resmetmilerdir. Hayvan figürlerine sembolik anlamlar yüklemilerdir. Çift balkartal hükümdarlk, balk bereket, kugüzellik ve özgürlüğü sembolize etmektedir. Türk çini sanatnda hayvan motiflerinin önemini, yaptklarolağanüstü eserlerle ortaya koymulardr. Selçuklularn Türk süsleme sanatlarnda kullandğçift balkartal figürü Resim 1.1 de görülmektedir. Selçuklularn çift balat figürü de Resim 1.2 de yer almaktadr. 3

8 Resim 1.1: Çift balkartal figürü Resim 1.2: Çift balat figürü Türk çini sanatnda motifler uygulandklaryüzey ve kullam ekillerine göre farkllk göstermektedir. Selçuklular da hayvansal motifler, kök ve saraylarda kullalmtr ve en güzel örnekleri de Kubadabat Saray nda bulunmaktadr (Resim1.3), (Resim 1.4). 4

9 Resim 1. 3: Kubadabat Sarayhayvansal motif örnekleri Resim 1.4: Kubadabat Sarayhayvansal motif örnekleri Osmanllar da ise tabak, kase ve pano gibi formlar üzerinde klasiklemihayvan figürleri vardr. Osmanllarda hayvan figürlü çiniler 14. yüzyl sonundan 15. yüzyl ortalarna kadar görülmektedir. 16. yüzyln ikinci yarsndan 17. yüzyl sonlarna kadar Osmanlçini ustalarhayvansal motiflerin kullaldğçinileri yapmlardr. 5

10 Kompozisyonlarda karanfil, lale, sümbül, gül, meneke, asma ve selvilerden baka; kaplan, aslan, pars, balk, madalyonlar ve yelkenli motiflerine de çok sk rastlar. En güzel örnekleri TopkapSarayMüzesi nde görülebilir. Osmanlİznik çinilerinde hayvan motiflerinin en güzel örnekleri 1520 ve 1530 tarihli eserlerde görülmektedir. Bu çalmalarda; av hayvanlar, tavus kuu figürleri dikkati çeker. Tavus kuu figürlü Resim 1.5, Resim 1.6 ve Resim 1.7 yi inceleyiniz. Resim 1.5: Kumotifli çiniler Resim 1.6: Kumotifli çiniler 6

11 Resim 1.7: Tavus ku lu çini pano Ayr ca Selçuklu maden i lerinde görülen ko an köpekler, geyikler, tav anlar, ördekler, maymunlar, aslanlar, boynuzlu y lanlar, simurglar (Zümrüd-i Anka) ve birbirine bakan harpilerde (Gövdesi hayvan, ba insan olarak tasvir edilen mitolojik yarat k) Türk çini sanat na esin kaynağolmu tur. Resim 1.8 deki at figürlü çini tabağve Resim 1.9 daki ku figürlü çini tabağ inceleyiniz. 7

12 Resim 1.8: At figürlü çini tabak Resim 1.9: Kufigürlü çini tabak Çinide Kulla lan Hayvan Motifleri Tarih ba lang c ndan Osmanl lara kadar ald ğ m z devre içinde Türk çini sanat nda kulla lan motifleri, figürlü, geometrik, bitkisel ve yazolarak değ erlendirebiliriz. Resim 1.10 da figürlü ve bitki motiflerini birlikte kulla ld ğbir çini deseni görülmektedir. Bu desen Resim 1.11 de mavi-beyaz olarak çini tabak üzerine aktar lm t r. 8

13 Resim 1.10: Hayvan ve bitki motifli çini deseni Resim 1.11: Hayvan ve bitki motifli çini tabak 9

14 Mavi-beyaz örneklerin ya s ra renkli kufigürlü ve bitki motifli çini Resim 1.12 ve Resim 1.13 de görülmektedir. Resim 1.12: Hayvan ve bitki motifli renkli çini pano Resim 1.13: Ku lu çini pano 10 örnekleri

15 Resim 1.14 te resim tarz nda çal lm bir çini örneği görülmektedir. Resim 1.14: Kumotifli çini Haliç deseni üzerinde farklbir yorumla uygulanan ku lu çini Resim 1.15 te bulunmaktad r. Resim 1.15: Haliç deseni ile tavus ku unun kombinasyonu 11

16 Bu motiflerin kulla ekli içini veya d süsledikleri eserin fonksiyonelliğ ine göre değ i mektedir. Hayvan motifler tabak pano gibi düz çini yüzeyler üzerinde kulla lmas n yas ra, dik formlar üzerinde de kulla lm t r. Resim 1.16 ve Resim 1.17 de kâse formu üzerinde kufigürlü hayvan motifleri uygulanm t r. Resim 1.16: Kumotifli çini kase Resim 1.17: Kumotifi kulla lan çini kaseden al nan ayr nt Hayal Mahsulü, Efsanevi Hayvan Motifleri Ejder (Evren) Motifi Ejder, Evren veya Dragon adile bilinen efsanevi bir hayvand r. Çinliler ve eski Türklerde hava ve sular n hâkimi say l rd. Birçok Asya milletlerinin kozmoloji ve mitolojisinde önemli bir yer al r. 12

17 Çinlilerde bu motife lung ismi de verilmektedir. Yine çin sanatürünlerinde görülen ejderlerin Türklerde olduğ u gibi bet rnağvard r. Japonlarda ise ejder motifi genellikle üç t rnaklolarak resmedilir. Bereketli yağ murlaryağd ran veya tahrip edici f rt nalaryapan bir kudret say ld ğ için, ejderi bazhâllerde bulut eklinde de tasvir etmi lerdir. Men eğinin Sümerlilere dayand ğsöylenmektedir. Önceleri dinî ve t ls mlbir anlamda kulla lan bu motif daha sonralartamamen tezyinî bir görünüm alm ve sanat e yalarüzerinde yal zca bir süsleme unsuru olarak yer alm t r. Genellikle y lana benzetilen, arslan pençeli, korkunç ba l, kanatlbir hayvan eklinde resmedilir. Resim 1.18 ve 1.19 u inceleyiniz. Resim 1.18: Ejder ba motifi 13

18 Resim 1.19: Ejder ba motifi 15.yy. da Moğolistan ve Çin de ejderin kraliyet mührü olarak da kulla ld ğ biliyoruz. Eski M s r da krall k alameti olduğu gibi, Roma ve Babilonya da imparatorun alemi idi. Ejder motifi İ slam sanat nda, Türklerin Ön Asya ya ve İ ran a gelmesinden sonra ba lar. Anadolu inançlar nda ve eski Türk masallar nda hayli etkin bir yeri vard r. Selçuklu sanat nda çok defa düğümlü olarak görülmektedir. Yal z ön ayaklarolan, kuyruğu kertenkele veya y lan biçiminde ejderler de vard r. Her iki ejder motifine de Selçuklu sanat nda s kça rastla r. Selçuklulardan sonra çini eserlerde ejder ba motifini Osmanl lar da kullanm lard r. Özellikle TopkapSarayMüzesi albümlerinde saz üslubu yapraklar aras nda ejder ba motifi kulla lm t r. Resim 1.20 yi inceleyiniz. 14

19 Resim 1.20: Yapraklar aras ndaki ejder ba motifi Zümrüdüanka (Simurg) Zümrüdüanka Kaf Dağ nda ya ayan ve insan gibi konu tuğ una ina lan efsanevi bir ku tur. İ slam kültürünün edebî ürünlerinin çoğ unda genellikle uçan vaziyette resmedilir. Eski M s r inançlar ndan, Çin e, İ ran a, Müslümanl k tan Hristiyanl ğa kadar çe itli toplumlar n mitolojisinde yer al r. Ku lar n daya klve en güzeli olduğuna, Resim 1.21 ve Resim 1.22 yi inceleyiniz. 15 güneve ate ten yarat ld ğ na ina l r.

20 Resim 1.21: Zümrüdüanka motifi 16

21 Resim 1.22: Zümrüdüanka motifi 17

22 Güzellik, bereket ve kuvvet gibi kavramlar n simgesi olarak kulla lmas n ya nda, ifa verici bir yarat k olarak da metinlerde yer al r. Zümrüdüanka ku unun diğer bir adda Simurg tur. Si =30 Murg = Ku, anlamlar na gelmektedir. Bu yarat ğ n otuz ayrku un bütün özelliklerine sahip olduğ ununa ina l r. Erken Osmanldöneminde, yazma eserlerin sayfa kenarlar nda, halkârî (sadece alt nla yap lan süsleme çe idi) tarz nda Zümrüdüanka motifinin i lendiğ i görülür. Zümrüdüanka ve ejder motifinin birlikte ele al nd ğ çizimlere TopkapSaray Müzesi nde bulunan saray albümlerinde bolca rastlamaktay z. Bu çizimler her iki hayalî yarat ğ n birbirleri ile k yas ya yapt ğsavasahneleridir (Resim 1.22). Resim 1.22: Zümrüdüanka ve ejder motiflerinin birlikte tasvir edildiği ö rnek çizim 18

23 UYGULAMA-1 UYGULAMA Çal maya ba lamadan önce iönlüğünüzü giyiniz. Stilize kumotiflerini çizmek için, a ağ da verilen araç ve gereçlerinizi haz rlay z. Çizim masas I klmasa Par ömen kâğ d 2B 0,5 uçlu kur un kalem Gönye Cetvel Silgi Çe itli kumotif çizim örnekleri 3. A ağ da, örnek çizimleri verilen stilize kumotiflerini inceleyiniz

24 4. Par ömen kâğ d tekniğine uygun bir ekilde keserek 35cm x 24,5cm ölçülerinde haz rlay z. 5. Boyu 35cm, eni 24,5cm olan par ömen kâğ d n üst k sm ndan 3cm, alt k sm ndan 2,5 cm, s ağve sol yanlardan 2cm ölçerek çerçeve içine al z. 6. Çerçeve içine al nm par ömen kâğ d a ağ da gösterildiğ i gibi 4 e it parçaya bölünüz. 20

25 7. Yedi numaralkumotifini, a ağ da gösterilen, i lem s ras na göre par ömen kâğ d na çiziniz. 21

26 8. Kumotiflerini temize çekiniz. Çizimlerinizi 2B 0,5 uçlu kur un kalemle, fazla bast rmadan yap z. Kâğ tlar zhaz rlarken mutlaka cetvel veya gönye kulla z. Par ömen kâğ tlar z n k r mamasiçin, kâğ tlar zresim dosyas nda muhafaza ediniz. Temiz ve düzenli çal z. 22

27 UYGULAMA-2 UYGULAMA-2 1. Çal maya ba lamadan önce iönlüğünüzü giyiniz. 2. Çizimde kulla lacak araç ve gereçlerinizi haz rlay z. Kulla lacak araç ve gereçlerin listesi bir önceki uygulama faaliyetinde verilmi tir. 3. Tekniğ ine uygun olarak 35cm x 24,5cm ölçülerinde par ömen kâğ d z haz rlay z. 4. Boyu 35cm, eni 24,5cm olan par ömen kâğ d n üst k sm ndan 3cm, alt k sm ndan 2,5cm, sağve sol yanlardan 2cm ölçerek çerçeve içine al z. 5. Par ömen kâğ d sekiz e it parçaya bölünüz. 23

28 6. Sekiz e it parçaya bölünmüpar ömen kâğ d na, a ağ daki i lem s ras na göre 5 numaralkumotifini çiziniz. Çizimlerinizi 2B 0.5 uçlu kur un kalemle, fazla bast rmadan yap z. Kâğ tlar zhaz rlarken mutlaka cetvel veya gönye kulla z. Par ömen kâğ tlar z n k r mamas için, kağ tlar z dosyas ndamuhafaza ediniz. Temiz ve düzenli çal z. 7. Kumotiflerini temize çekiniz. 24 resim

29 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME Bu faaliyet sonunda kazand ğ z bilgileri a ağ daki sorularcevapland rarak ölçünüz. A. OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) A ağ daki soru cümlelerinin ba na doğru ise D yanl ise Y harfi koyunuz. 1. ( )İ lk insanlar ya ad klarmağ aralar n duvarlar na ilk önce hayvan figürleri ve av sahnelerini konu alan resimler yapm lard r. 2. ( ) Türk çini sanat ilk örnekleri Türklerin ya ad klarorta Asya memleketlerinde görülmü tür. 3. ( ) Türk çini sanat nda kulla lan motifleri, bitki ve hayvan motifleri olarak iki gurupta topluyoruz. 4. ( 5. ( ) Osmanl çini sanat nda hayvan motifleri sadece kase formlar nda görülmektedir. 6. ( ) Osmanlçini sanat nda hayvan motifli, çok renkli ve kaliteli çinilerin en çok görüldüğ ü dönem 16. yy. ikinci yar s ndan 17. yy. sonlar na kadar olan dönemdir. 7. ( )İ slam dünyas nda tavus ku u motifi fazla kulla lmam t r. 8. ( ) Ejder ve Zümrüdüanka tabiat kaynaklhayvansal motifler gurubunda yer al r. ) Selçuklu sanat nda figürlü çiniler sadece kö k ve saraylarda kulla lm t r. DEĞERLENDİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r z, cevaplar z doğ ru ise uygulamalteste geçiniz. Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar adiniz. 25

30 B. UYGULAMALI TEST Öğ renme faaliyetinde kazand ğ z beceriler doğrultusunda size verilmiolan stilize kumotif örneklerinden 1 numaralkumotifini i lem basamaklar na göre çiziniz. Bu uygulamaya ağ daki ölçütleri dikkate alarak değ erlendiriniz. Bu faaliyet kapsam nda a ağ da listelenen davra lardan kazand ğ z becerileri, Evet ve Hay r kutucuklar na (X ) i areti koyarak kotrol ediniz. DEĞERLENDİ RME ÖLÇÜTLERİ Evet Hay r Araç gerecinizi doğru olarak seçip haz r hâle getirdiniz mi? İ önlüğ ünüzü giydiniz mi? Tekniğ ine ve ölçülerine uygun olarak par ömen kâğ d z haz rlad z m? Farklkaynaklardan deği ik kumotiflerinin çizim örneklerini dikkatlice incelediniz mi? Çizmeniz istenen 1 numaralkumotifinin örneğ ini dikkatlice incelediniz mi? Çizmeniz istenen kumotifinin ölçülerine göre, par ömen kâğ d zbölümlere ay rd z m? Motifinizin ana hatlar yla çizimini yapt z m? Kumotifinizin detaylar asl na uygun olarak çizdiniz mi? Kumotifi çiziminizi i lem basamaklar na ve tekniğ ine uygun olarak temize çektiniz mi? Çizimlerinizin düzgün ve asl na uygun olmasiçin çizim tekrarlaryapt z m? Çal malar ztarih s ras na göre dosyalad z m? Çal t ğ z yeri ve masa ztemizlediniz mi? Çizimlerinizde 2B 0.5 uçlu kur un kalem kullanmaya dikkat ettiniz mi? DEĞERLENDİ RME Yap lan değerlendirme sonununda Hay r eklindeki cevaplar zbir kez daha gözden geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsa z öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplar z n tamam Evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 26

31 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 ÖĞRENME FAALİ YETİ 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyetinde verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağland ğ nda; ceylan, tav an, kurt vb. tabiat kaynaklhayvan motiflerini stilize edilmidesenlerden al p kendi yorumlar da katarak bir bütün hâlinde, estetik bir üslupla çe itli ölçülerde çizebileceksiniz. ARAŞ TIRMA Ceylan, tav an, kurt vb. tabiat kaynaklhayvan motiflerinin çizimlerine ba lamadan önce; Doğ adaki tabiat kaynakl hayvansal motifleri gözlemleyerek, Hayvanlar ile ilgili kitaplardan, tabiat kaynaklhayvan motiflerinin resimlerini inceleyerek, İ nternetten ceylan, tav an, kurt vb. tabiat kaynaklhayvan motiflerinin sitelerini ara t rarak, Türk süsleme sanatlar nda ve klasik çini desenlerinde kulla lan, tabiat kaynakl hayvansal motifleri inceleyerek, Bunlar aras ndaki benzerlikleri ve farkl l klarceylan, tav an, kurt vb. tabiat kaynakl hayvan motifleriyle ilgili örnek resim ve çizimlerin bulunduğ u bir dosya haz rlay z. 2. CEYLAN, TAVŞAN, KURT VB. Fİ GÜRLERİ N STİ Lİ ZE EDİ LMİ Ş DESENLERDEN ALINARAK Çİ Zİ LMESİ 2.1. Tabiat KaynaklHayvan Motifleri Ta m İ ran sanat n etkisiyle Türk çini sanat nda da görülen tabiat kaynaklhayvan motifleri, Türk çini sanat nda en az kulla lan motiflerdir. Tabiat kaynaklhayvan motifleri, süsleme unsuru olarak çini sanat na farklbir yorum kazand rm t r. 27

32 Kulla m Yerleri Türk çini sanat n en parlak ve figürsel dönemi 16. yy ortalar ndan, 17. yy sonuna kadar devam etmi tir. Bu dönem çinileri temiz ve beyaz çamur üzerine kobalt mavisinin tonlar, ye il, mangan moru, firuze ve siyah renklerle rumi, hatayi, çin bulutlar, lale, karanfil, gül, zambak, sümbül, çiçek açm bahar dallar, hançer yapraklar, selvi ağ açlar, üzüm ve asmalar gibi bitki motifleriyle; aslan, kaplan, geyik, ceylan, kuve bal klarla birlikte kalyon ve yelkenliler de motif olarak tercih edilmi tir (Resim 2.1,Resim 2.2). Resim 2.1: Bal k motifli kalyon desenli çini Resim 2.2:Kalyon desenindeki bal ğ n ayr nt s 28

33 Resim 2.3: Kalyonlu ve bal klörnekler Kulla lan formlar ise, ayaklkâseler, ibrikler, lenger tabaklar, ma rapalar, kandiller, kulplu ya da kulpsuz sürahiler ve asktoplar d r. Dik form bir sürahide birbirini kovalayan veya yan yana s ralanm tav an, köpek, tilki, karaca ve kufigürleri de dikkati çeken örneklerdendir. Resim 2.4 ve Resim 2.5 i inceleyiniz. Resim 2.4: Birbirini kovalayan hayvan motifleri 29 Resim 2.5: S ralhayvan motifleri

34 İ znik te 1963 kaz lar nda ele geçen her çe it mavi-beyaz keramikler aras nda tav an ve bal k figürlü süslemelerle, Resim 2.6 da olduğ u gibi y rt chayvanlargösteren mavi-beyaz örnekler de vard r. Resim 2.6:Y rt chayvanlar n konu edildiği çini eser Birbirine sald ran hayvanlargösteren renkli çini eserleri Resim 2.7 deki örnekte gösterilmektedir. Resim 2.7: Sald ran hayvanlargösteren çini eser 30

35 O dönem sanatç lar, hayvan motiflerini gerçeğ ine çok yak n benzerlikte tasvir etmi lerdir (Çizim ). Şekil 2.1: Gerçeğe yak n hayvan motifleri Şekil 2.2: Gerçeğe yak n hayvan motifleri Şekil 2.3: Gerçeğe yak n hayvan motifleri 31

36 Stilizasyonda da (motifleri yal nla t rmak) çok ba ar lolmu lard r (Şekil ). Bunun sebebi ise, resim ve fotoğraf sanat n geli mesidir. Şekil 2. 4: Stilize edilmihayvan figürleri Şekil 2. 5: Stilize edilmihayvan figürleri Şekil 2. 6: Stilize edilmihayvan figürleri Resim 2. 7: Stilize hayvan figürleri Resim 2.8 de de, günümüz eserlerinden, hayvan motiflerinin gerçeğ ine yak n uyguland ğ bir çini tabak yer almaktad r. 32

37 Resim 2.8: Günümüz eserlerinden ceylanltabak Çizim Tekniği Hayvan motiflerinin çizim tekniğ i, bitki motiflerinin çiziminde uygulanan kaneviçeli çizim tekniğ inden farkl l k gösterir. Hayvan motiflerinin çiziminde serbest bir uygulama vard r. Motifler belirlenen ölçüler içerisine ilk önce ana hatlarile, daha sonra da detaylarile çizilirler ve öğrenciler bir süre motifleri ta yarak, kendilerine özgü ahenkli çizgi stilleri geli tirebilirler. Hayvan motifleri genellikle bitki motifleriyle birlikte kulla l rlar ve kulla lacaklarformun özelliğine göre orant lbir ekilde büyütülüp küçültülebilirler. En önemli eserlere TopkapSarayMüzesi sünnet odas nda rastlamaktay z. Çini sanat nda kulla lan ve klasikler aras nda yer alan bu hayvan motiflerinin çizimleri a ağ da verilmi tir ( Resim 2.8). 33

38 34

39 Resim 2.8: Çini sanat nda kulla lan tabiat kaynaklhayvan motifleri 35

40 UYGULAMA-1 UYGULAMA-1 1. Stilize edilmidesenlerden, ceylan, tav an, kurt vb. tabiat kaynaklhayvan motiflerini çizmek için a ağ da verilen araç ve gereçlerinizi haz rlay z. Çizim masas I klmasa Par ömen kâğ d 2B 0.5 uçlu kur un kalem Gönye Cetvel Silgi Çe itli kumotif çizim örnekleri 2. A ağ da, örnek çizimleri verilen tabiat kaynaklstilize ceylan, tav an, kurt vb. hayvan motiflerini inceleyiniz

41 Par ömen kâğ d tekniğ ine uygun bir ekilde, keserek 35cm x 24,5cm ölçülerinde haz rlay z. 4. Boyu 35cm, eni 24,5cm olan par ömen kâğ d n üst k sm ndan 3cm, alt k sm ndan 2,5cm, sağve sol yanlardan 2cm ölçerek a ağ daki gibi çerçeve içine al z. 37

42 24,5cm 35cm 38

43 5. Çerçeve içine al nm 20cm x 30 cm ölçülerindeki par ömen kâğ d, a ağ da gösterildiğ i 16 e it parçaya bölünüz. 39

44 6. Haz rlanm olan par ömen kâğ d na, birinci uygulama faaliyetinde olduğ u gibi, ive i lem s ras takip ederek a ağ da çizimleri verilen evcil hayvanlar (kendileri için ayr lan alanlara) çiziniz. Par ömen kâğ tlar z n ölçülendirmesini, 2B 0,5 uçlu kur un kalemle ve fazla koyu olmayacak ekilde çiziniz. Bu çizimlerin say s, eliniz al p,en az hata yapana kadar tekrar ediniz. 40

45 7. Detaylarçizilmiolan evcil hayvan motiflerini a ağ daki i lem s ras na göre temize çekiniz. a) Par omen kâğ d na çizilen hayvan motiflerinin arka sayfas çeviriniz. b) Hatalar zdüzelterek çiziminizi tekrarlay z ve ilk çizilen sayfaya dönerek hatal olan çizimi silerek en son düzeltilmihâli ile motiflerini çiziniz. Çizimlerinizin k r mamasiçin mutlaka resim dosyas nda muhafaza ediniz. Dosyalama çal mas, i lerinizin tarih s ras na göre yap z. Temiz ve düzenli çal z. 41

46 UYGULAMA-2 UYGULAMA-2 1. Çal ma za ba lamadan önce iönlüğ ünüzü giyiniz. 2. Kullanacağ z araç ve gereçlerinizi haz rlay z. 3. Par ömen kâğ d tekniğine uygun bir ekilde keserek 35cm x 24,5cm ölçülerinde, a ağ daki gibi haz rlay z. 4. Boyu 35cm, eni 24,5cm olan par ömen kâğ d n, üst k sm ndan 3cm, alt k sm ndan 2,5cm, sağve sol yanlardan 2cm ölçerek, çerçeve içine al z. 42

47 24,5cm 35cm 43

48 5. Çerçeve içine al nm 20cm x 30cm ölçülerindeki par ömen kâğ d, a ağ da gösterildiğ i gibi 4 e it parçaya bölünüz. Par ömen kâğ tlar z n ölçülendirmesini, 2B 0,5 uçlu kur un kalemle ve fazla koyu olmayacak ekilde çiziniz. 44

49 6. Haz rlanm olan par ömen kâğ d na, birinci öğrenme faaliyetinde olduğu gibi, ive i lem s ras takip ederek a ağ da çizimleri verilen y rt chayvanlar (kendileri için ayr lan alanlara) çiziniz. 7. Detaylarçizilmiolan motifleri yeteri kadar temize çekerek en son hâlini veriniz. Çizimlerinizin belli bir düzen içinde olmasiçin çal malar zmutlaka resim dosyas nda muhafaza ediniz. Dosyalama çal mas, i lerinizin tarih s ras na göre yap z. Temiz ve düzenli çal z. 45

50 ÖLÇME ERLENDİ RME ÖLÇMEVE VEDEĞ DEĞ ERLENDİ RME Bu modül sonunda kazand ğ z bilgileri a ağ daki sorularcevapland rarak ölçünüz. A. OBJEKTİ F TESTLER (ÖLÇME SORULARI) A ağ daki soru cümlelerinin ba na doğru ise D yanl ise Y harfi koyunuz. 1. ( ) Tabiat kaynaklhayvan motiflerinin süslemede en fazla kulla ld ğdönem 16. ve 17. yy.d r. 2. ( 3. ( ) Tabiat kaynakl hayvan motiflerinin uyguland ğ formlar kâseler, ibrikler, lenger, tabaklar, ma rapalar, kulplu ya da kulpsuz sürahiler, kandiller, kupalar ve ask toplar d r. 4. ( ) Natüralist üslupta tasvir edilen hayvan motifleri, Türk çini sanat nda süsleme elema olarak kabul edilmemi tir. 5. ( ) Natüralist üslupta en fazla kulla lan hayvan figürleri kaplan, geyik, ceylan ve bal klarla birlikte kulla lan kalyon ve yelkenli motifleridir. 6. ( ) Türk çini sanat nda hayvan motiflerinin kulla lmasbu sanat n geleneksel estetik anlay bozmu tur. 7. ( 8. ( ) Tabiat kaynaklhayvan motiflerinin kulla ld ğ en güzel eserler, Topkap Saray Müzesi sünnet odas nda bulunmaktad r. ) Tabiat kaynakl hayvan motifleri genellikle uygulacak formun özelliğ ine göre, bitki motifleriyle beraber kulla l rlar. ) Tabiat kaynaklhayvan motiflerinin gerçeğ ine çok yak n benzerlikte tasvir edilmesinin sebebi, resim ve fotoğ raf sanat ndaki geli melerdir. DEĞERLENDİ RME Sorulara verdiğ iniz cevaplar ile cevap anahtar zkar la t r z, cevaplar z doğ ru ise uygulamalteste geçiniz. Yanl cevap verdiyseniz öğ renme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar adiniz. 46

51 B. UYGULAMALI TEST Öğ renme faaliyetinde kazand ğ z beceriler doğrultusunda size verilmiolan tabiat kaynakl, stilize hayvan motif örneklerinden 16 numaralceylan motifinin çizimini i lem basamaklar na göre çiziniz. Bu uygulamay a ağ daki ölçütleri dikkate alarak değ erlendiriniz. Bu faaliyet kapsam nda a ağ da listelenen davra lardan kazand ğ z becerileri, Evet ve Hay r kutucuklar na (X ) i areti koyarak kotrol ediniz. DEĞERLENDİ RME ÖLÇÜTLERİ Evet Hay r Araç gerecinizi doğru olarak seçip haz r hâle getirdiniz mi? İ önlüğ ünüzü giydiniz mi? Tekniğ ine ve ölçülerine uygun olarak par ömen kâğ d z haz rlad z m? Farkldesen kitaplar ndan tabiat kaynaklhayvan motiflerinin çizim örneklerini dikkatlice incelediniz mi? Çizmeniz istenen 16 numaralceylan motifinin çizim örneğini dikkatlice incelediniz mi? Çizmeniz istenen ceylan motifinin ölçülerine göre, par ömen kâğ d zbölümlere ay rd z m? Motifinizin ana hatlar yla çizimini yapt z m? Ceylan motifinizin detaylar asl na uygun olarak çizdiniz mi? Ceylan motifi çiziminizi, i lem basamaklar na ve tekniğine uygun olarak temize çektiniz mi? Çizimlerinizin düzgün ve asl na uygun olmasiçin, çizim tekrarlaryapt z m? Çal malar ztarih s ras na göre dosyalad z m? Çal t ğ z yeri ve masa ztemizlediniz mi? Çizimlerinizde 2B 0.5 uçlu kur un kalem kullanmaya dikkat ettiniz mi? DEĞERLENDİ RME Yap lan değ erlendirme sonunda Hay r eklindeki cevaplar zbir daha gözden geçiriniz, kendinizi yeterli görmüyorsa z öğ renme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplar z n tamam Evet ise modül değ erlendirmeye geçiniz. 47

52 MODÜL DEĞERLENDİ RME MODÜL DEĞERLENDİ RME Modül değ erlendirmeye geçmeden önce farklformlar üzerine uygulanm, hayvan motifi örneklerini, a ağ daki örnek resimler üzerinde inceleyiniz. 48

53 PERFORMANS TESTİ(YETERLİ K ÖLÇME) Kazand ğ z çizim becerileri doğ rultusunda; a ağ da örnekleri verilen hayvan motiflerini, motiflerin as llar na sad k kalarak, özgün yorumlar zda katarak verilen ölçülerde çiziniz. Çizim çal malar z n sonunda modül değerlendirme testi ile kendinizi değ erlendiriniz. 1. Hayvan motiflerinin çizim örneklerini dikkatlice inceleyiniz Çizim yapacağ z par ömen kâğ d z, (30 cm x 20 cm) 10 cm x 10 cm karelere bölerek çizimlerinize ba lay z. 3. Hayvan motiflerinin çizimi ile kazand ğ z yeterliği a ağ daki ölçütlere göre değerlendiriniz. 49

54 DEĞERLENDİ RME ÖLÇÜTLERİ Evet Hay r Araç gerecinizi doğru olarak seçip haz r hâle getirdiniz mi? İ önlüğ ünüzü giydiniz mi? Verilen ölçülere göre par ömen kâğ d zhaz rlad z m? Hayvan motifi örneklerini dikkatlice incelediniz mi? Haz rlad ğ z karelerin içine, motifleri orant lbir ekilde yerle tirmeye dikkat ettiniz mi? Hayvan motiflerini ana hatlarile çizdiniz mi? Ana hatlarile çizilen motiflerin detaylar çizdiniz mi? Çizimlerinizi temize çektiniz mi? Çizimlerinizde netlik ve estetik bir görünüm elde edene kadar, tekrarlar yapt z m? Çizimlerinizi düzenli olarak dosyalad z m? Çal t ğ z ortamtemizlediniz mi? DEĞERLENDİ RME Yap lan değ erlendirme sonunda Hay r cevaplar zbir kez daha gözden geçiriniz kendinizi yeterli görmüyorsa z modülü tekrar ediniz. Cevaplar z doğ ru ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili ki iler ile ileti im kurunuz. 50

55 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİ YETİ -1 CEVAP ANAHTARI D D Y D Y D Y Y ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 CEVAP ANAHTARI D D D Y D Y D D 51

56 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ECZACIBAŞI Sanat Ansiklopedisi, YapEndüstri Yay nlar, MANSEL Arif Müfit, Oktay ASLANAPA, Lise II Sanat Tarihi, TANSUĞSezer, Resim Sanat n Tarihi, ASLANAPA Oktay, Türk Sanat, ŞAHİ N Faruk, Türk Çini SanatSüslemeciliği. ÖNEY Gönül, Türk Çini Sanat, YETKİ N Şerare, Anadolu da Türk Çini Sanat n Geli mesi, ARSEVEN Celal Esad, Türk Sanat, ART DEKOR, Ekim, AKAR Azade, Treasury of TURKISH DESIGNS 670 Motifs From Iznik Pottery,

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ

ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ İçindekiler 1 İçindekiler ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... RESİMLER LİSTESİ... ÇİZİMLER HİSTESİ... Birinci Bölüm TANIMLAR VE TÜRK ÇİNİ SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. Seramiğin Tanımı... 1.2. Çininin Tanımı... 1.3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HAYVANSAL MOTİF ÇİZİMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI TEKNE VE YAT YERLEŞTİRME RESMİ 521MMI623 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI VİYOLA TABLOLARININ MONTESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU

Ahlat Arkeoloji Kazı. Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri ve EL SANATLARI KATALOĞU Ahlat Arkeoloji Kazı Çini Örnekleri AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ AHLAT ARKEOLOJİ KAZI ÇİNİ ÖRNEKLERİ

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ GELİŞMİŞ YAPRAKLAR-1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ TEKNOLOJĠLERĠ GES ÜRETĠM TAHMĠNĠ Ankara, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TAKI TASARIM II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ DİK FORMLARI BOYAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ DİK FORMLARI BOYAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ DİK FORMLARI BOYAMA ANKARA2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI TANZİM VE GÖRÜNÜŞLERİ 582YIM382 Ankara, 2010 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK HİZMETLERİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MÜZİK ALETLERİ YAPIMI KEMAN TABLOLARININ MONTESİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ SAC METAL Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Geleneksel Türk El Sanatları I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) SANAT VE TASARIM GEOMETRİK RÖLYEF ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 26.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29398 EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü

Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Mühendislikte Deneysel Metodlar I Dersi Deney Föyü Uygulama Alanı Uygulama Alt Alanı Toplam Uygulama Uzunluğu (Saat) : Uygulamayı Yapacak Görevli: Yapılacağı Yer Kaynak Elektrot Kaynağı 4 Saat Yrd. Doç

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KIR ÇİÇEKLERİ 2

TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KIR ÇİÇEKLERİ 2 TC MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KIR ÇİÇEKLERİ 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU. EDÖ ÇALIġMASI DEĞERLENDĠRME FORMU ÖĞRENCĠNĠN

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU. EDÖ ÇALIġMASI DEĞERLENDĠRME FORMU ÖĞRENCĠNĠN EDÖ ÇALIġMASI DEĞERLENDĠRME FORMU BaĢlama Tarihi:././20. I. EDÖ II. EDÖ ÖĞRENCĠNĠN BitiĢ Tarihi:././20. Fotoğraf Adı-Soyadı: Programı: Okul Numarası: Sınıfı: ġubesi: Memleket Adresi: Telefon Ev: Cep: Ünvanı

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

CAM EL DEKORU DERSİ. Emaye boyalar ile el dekoru yapmak. Emaye Boya El Dekoru 40/32. Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak CAM EL DEKORU DERSİ Dersin Modülleri Emaye Boya El Dekoru 40/32 Flato, Yaldız ve Lüster 40/32 Süre Kazandırılan Yeterlikler Emaye boyalar ile el dekoru yapmak Flato, yaldız ve lüsterle el dekoru yapmak

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı