KİN, KİBİR VE HASET ZEMÎNİNDE (DERÙNUNDA) YENİ TÜRKİYE YE DOĞRU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİN, KİBİR VE HASET ZEMÎNİNDE (DERÙNUNDA) YENİ TÜRKİYE YE DOĞRU"

Transkript

1 KİN, KİBİR VE HASET ZEMÎNİNDE (DERÙNUNDA) YENİ TÜRKİYE YE DOĞRU Cehâletin gözü kör olsun! Ebû Cehîl in asıl adı, Amr bin Hişam dır. Ebû Cehîl takma adı, câhilliğin babası demektir. Ebû Cehîl, kin, h, nefret, öfke ve hasetin her devir ve dönemdeki ilk örneği sayılmaktadır. Taş geri döner, kendi başına hızla öyle bir çarpar ki, onun o koca vücûdunu yere serer. Olan olaydan şaşkına dönen Ebû Cehîl, bu olaydan ders çıkararacak yerde, acı içinde kalkar, Peygamber (SAV) Efendimiz e doğru dönerek haykırır: Biliyorum, Sen Peygambersin ama sana aslâ inanmayacağım. Bu gerçek durumlar karşısında Türkiye Cumhûriyeti nin Başbakan ına dil uzatanlara, Başbakan a yaptıkları ağza alınmayacak hakâretleri, aslında, onun nezdinde Türk Milleti ne yöneltmiş bulunanlara, Müslüman bir Türk ün bu ahlâkî düzeye alçalamayacağı târihen sâbit olduğu için, Sâhi, siz kimsiniz? diye sormak gerekiyor. Verecekleri tatmin edici bir cevaplarının olmadığını, zâten, bu densizliklerinden bildiğimiz bu kimselere, son olarak bir iş düşüyor, artık: Başlarını ellerinin arasına aldıktan sonra derin bir düşünceye dalıp nefis ve vicdanlarıyla hesaplaşarak: Ben gerçekten bu Millet e ve Türkiye Cumhûriyeti ne âit miyim, yoksa değil miyim? sorusunu cevaplandırmak Bir takım devletlerin insanlarının bâzılarından duyduğum, Bizim de Erdoğan gibi bir Başbakan ımız olsa dedikleri böyle bir Başbakan, Millet ve Vatanseverlerimiz için bir nîmet, düşman ve hâinler için bedbahtlık, perişanlık, hayal kırıklığı ve ümitsizlik demektir. İyi söz ve davranışları, kötü söz ve davranışları bildiğim kadarıyla açıklamaya çalıştım. Sizi seven bir başka samîmi birine belki bir kere daha rastlamayacak olabilirsiniz Gâfil olmayınız! E mi? Particilik yapmadım ha! Ben gerçekleri izliyorum, iyi bil! Karanlık aydınlıktan, Yalan doğrudan kaçar Güneş yalnız da olsa, Etrâfına ışık saçar Adımız miskindir bizim, Düşmanımız kindir bizim" Yunus Emre Giriş Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar Ömer Hayyam Ya İslâm da erirsin, Ya inkârda çürürsün, Yol mezarda bitmiyor, Girdiğinde görürsün! Abdurrahman Karakoç Türkiyemiz, bütün dünyânın göz diktiği devletlerden biridir. Türk ün dostu yoktur. sözü, Memleketimiz in eşsiz ve Milletimiz in tek oluşu nedeniyledir. miskin: mal ve mülkü hiç olmayan kimse.

2 2 Milletimiz, düşmanlarımızın güç ve destekleri ile beslenen kin ve kibir dolu hâinlere ek olarak yine kin ve kibir ile tetiklenen gaflet içindeki Müslümanların sunî olarak oluşturduğu tehlike içinde, Yeni Türkiye ye doğru hızla yol alıyor 1. Ne yalan söyleyeyim, Yeni Türkiye nin Başbaka nı, ilgi alanımın dışında olduğu, özellikle de, vaktimin yetmezliği nedeniyle daha önceleri tanıma fırsatım olmamıştı. Emekliliğim dolayısıyla, ancak son bir sene içinde Türkiyemiz de meydana gelen şu çılgınca olaylarla ilgili olarak sergilediği niyet, tutum ve davranışlarına paralel olan Halka hizmet, Hak ka hizmettir. düsturunu uygulamaya çalıştığını ve bu uğurdaki samîmiyetini görerek, onu şimdi gerçek yönüyle tanımaktan büyük bir haz ve huzur duymuş bulunuyorum. Kin Nedir? Kültürümüz den (İslâm dan) nasibi olmayanlarda göze çarpan en tehlikeli negatif dalgaların başında kin ve kibir gelmektedir. Kinin, Türk Dil Kurumu Sözlüğü ndeki anlamı, birine karşı duyulan öç alma isteği, garaz olarak; Osmanlıca Lügat te ise, gizli düşmanlık, garaz, buğz, adâvet... olarak geçiyor. Adâvet de düşmanlık anlamına da geliyor. Kibir ise, kendini beğenme, büyüklenme, benlik, gurur dur. Sonuç olarak, kindar bir insan, düşman olan, düşmanlık besleyen; kibirli bir insan ise, kendini olduğundan çok üstün gören bir insan demektir. Adâvet ya da düşmanlığın zıddı, sevgidir (muhabbettir) ki buradan, adâvet ya da düşmanlığın ne derece aşırı, kötü bir hâl olduğunu anlayabiliyoruz. Nefret, tiksinmek, ürküp kaçmak; öfke saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap, haset ise kıskançlık, çekememezlik demektir. Kin, nefreti; kibir, sınırı (haddi) olmayan üstünlüğü; nefret öfkeyi; öfke çılgınlığı kamçılamıyor mu? Sonunda kişide haset adlı ruhsal hastalık, bâki kalmaktadır. Bilimsel olarak deneylenmiştir ki kin, kibir, nefret, öfke ve haset, aşırı olumsuz (negatif) dalgalardandır. Aşırı olumsuz dalgalar, negatif dalgaların en tahrîbedici olanlarından birini meydana getiriyor. 1 Temiz, M., Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Tolumu Yeterli mi? İnsan Ve Sevgi Faktörü, Yeni Türkiye, Say 56, Sayfa , Yıl 10, 2014 YA DA Sayı 19, Sayfa , Yıl 4, 1998, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Hoşdere Caddesi 179/ , Çankaya/ANKARA. Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi,

3 3 Kibir Ne, İzzet Ne? Farklı anlayışlara sâhip olan ya da Kültürümüz ün (Dinimiz in) câhili olan insanların ya da münâfıkların, kibri izzet zannetmeleri gibi, bilgisizler de izzeti, aslında, kötü görülen inat ve câhiliyet taassubu zannederler. İzzet, insanın kendi hakîkatini tanıması, onu, aceleyle nefsî arzû, taassup ve menfaatler için hakârete düşar etmeyip, kıymetini muhafaza ederek, üstün tutmasıdır. İzzetin zıddı zillettir. Zillet, her türlü hakârete boyun eğip râzı olmaktır. İzettin başka tanımları da yapılabilir. Meselâ izzetten, mağlûbiyete mânî olan hâl ve durum mânâsı da kast edilebilir. Kur an da izzetli olarak övülen müminlerde daha çok bu mânâ hâkimdir. Hâlis mü minlerde fânî olan şeylere karşı bir zâfiyet yoktur. O Allah tan (CC) başkasına boyun eğmez, eğerse zilleti kabul etmiş olur. Bu sebeple, izzete sâhip olanlarda aslâ zillet görülmez. Onların alınları ak, bu anlamda başları diktir. Şimdi zilletin bu anlamlarından hareket ederek, izettin ne demek olduğu ve kibirden farklı olduğu, daha açık olarak görülebilmektedir. Hz. Ali nin oğlu Hz. Hasan a bir adamın, İnsanlar sende biraz kibir olduğunu zannediyorlar. demesi üzerine, Hz. Hasan şu cevâbı vermiştir: O kibir değil, izzettir. Görülüyor ki, kibir ile izzet çok farklı olmasına rağmen, ilmi ve bilgisi olmayanlar bunları karıştırabiliyorlar. Karıştırıldıkları için, samîmi insanlar tarafından bile çok yanlışlıklar yapılmakta, yanlı kararlar bile alınabilmektedir. Cehâletin gözü kör olsun! Bu ve buna benzer karıştırmalardan kurtulmak için, önce Kültürel (İslâmî) açıdan Türkçe nin ve kavramların çok iyi bilinmesi gerekiyor 2. Örneğin şu sırada Türkiye nin 2 Temiz, M., Doğruluktan Ayrılmamanın, Şeytanın İnsana Sataşmasının Bilimsel Temsili Ve Mânevî Mertebeler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, MASININ%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.pdf YA DA NIN%20MADD%C3%8E%20TEMS%C4%B0L%C4%B0.doc, En Son Erişim Târihi,

4 4 Başbakan ının, birer izzet olarak tezâhüreden davranışlarını kibir olarak yorumlayan bâzı câhillerin dedikoduları, aslında, Memleketimiz in düşmanlarını sevindirmektedir 3. Kin ve Diğer Negatif Dalgaların Târihî Tezâhürleri Kin ve kibir konusuna Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca Efendi den dinlediğim târihi bir olayla girmek istiyorum. Akşit Hoca Efendi TV de şöyle anlatmıştır: Peygamberimiz (SAV ) Efendimiz, Rab binin tefekkürü içinde Kâbe ye doğru dalgın dalgın giderken, Ebû Cehil, hemen mahalle çocuklarını kışkırtmak ister. Çocuklara: Şu giden varya, anayı, oğlundan ayırmış, köleyi efendisine karşı getirmiş, kardeşleri birbirine düşürmüş, insanlar arasına ayrılıklar sokmuştur Haydi, bakalım! Şu taşları kaparak kafasına hızlıca indirin! deyince, çocuklar Madem öyle, bu söylediklerini sen neden yapmıyorsun? derler. Çocukların bu sözleri üzerine, uzun boyu ve koca vücûdu ile hırçınlaşan Ebû Cehil, çocuklarlardan gelen beklenmedik bu zılgıt üzerine, biraz da içine girdiği kararsızlıkla, yerden aldığı büyük bir taşı bütün hıncıyla Peygamberimiz (SAV) Efendimiz e doğru fırlatır. Ama ne olur, bilir misiniz? Taş geri döner, kendi başına hızla öyle bir çarpar ki, onun o koca vücûdunu yere serer. Olan olaydan şaşkına dönen Ebû Cehil, bu olaydan ders çıkararacak yerde, acı içinde kalkar, Peygamber (SAV) Efendimiz e doğru dönerek haykırır: Biliyorum, Sen Peygambersin ama sana aslâ inanmayacağım. Günümüzde Türkiyemiz sathında meydana gelen birçok bireysel sosyal ve politik olaylar, işte tıpkı bu sözde anlatıldığı gibi, kin, kibir, haset, inatçılık ve inançsızlıklardan beslenmektedir ve besleniyor. Ve de Vatan ve Milletimiz in aleyhine hâinler tarafından böyle tetiklenip devam ettiriliyor. İşte, Ebû Cehîl patentli kin ve kibir denen şeyin somut tezâhürleri, her devirde böyledir. Bunlar, aynı patent altında öyle negatif dalgasal bir perde oluşturmaktadırlar ki, Ebû Cehîl in kahramanlığını yaptığı yukarıda anlatılan târihi olayda olduğu gibi, gerçeklerin 3 Temiz, M., Halkımızı Aşağı, Câhil Görenler Ve Türkiye yi Tekrar Kukla Olarak Görmek İsteyenler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi, SAV kısaltması, Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O na salât etsin. demektir.

5 5 önünü perdeleyerek akılları işlemez duruma sokup, gözleri kör ederek, insanları teslim alabiliyor. Facebook tan alınmış bir resim Başta Türk Milleti olmak üzere Türkiyemiz deki bütün Müslümanların en zayıf akıllısının kafa kapasitesinin bile, ne demek olduğunu bile bilip düşünemeden, resimdeki sözleri sıralayan zavallının kafa kapasitesinden ve bu düzeydekilerden kat kat üstün olduğuna yüz de yüz inanıyorum. Bu zavallıları ciddîye alışmızın sebebi, Sinek bile mîde bulandırır. sözünün hakkını vermek için olup Kimsenin mîdesi bulanmasın! diyedir. Be hey câhil zavallı! Sen kim, Başbakan kim? Negatif dalgalar tahrip edicidirler. Yukarıda, bir ilkokul öğrencisinin seviyesinden daha düşük düzeyde olduğu anlaşılan bir zavallı tarafından hazırlanmış, bir resim görülmektedir. Ele avuca sığmayan, hayâlî nedenleri ciddîye alarak içlerinde kaynattıkları, Kin ve kibir tarafından yukarıda anlatıldığı tarzda kurulup tuzaklanmış olan bu zavallı ve benzerleri, başta, şeytanın kendilerine verdiği zararları kat kat aşan zararlardan başka, Vatan ve Milletimizi, sathındaki her şeyi tahrip ederek, düşmalara açık hedef hâline getirmektedirler.

6 6 Her ne kadar, Milletimiz in iyilerinin yanında bunların pek de kıymeti harbiyesi olmasa bile, bu zavallıları ciddîye alışmızın sebebi, Sinek bile mîde bulandırır. sözünün hakkını vermek içindir. Az da olsa Vatan ve Millet in zararına olan herşey, Kültürümüz de hâinlik cinsinden olduğu için, büyük tahripkârlık sayılmaktadır. Maddî açıdan bakacak olsak bu nankörleri, gölget etme başka ihsan istemem dercesine, hesaptan, ilişkiden bir anda silebilirdik Ama öyle değil Asr Sûresi nin, Asra yemin olsun ki; insanlar hüsrandadır. Ancak, îman edenler, sâlih amel işleyenler ve birbirlerine Hak kı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâ! bildirimi gereğince, Hak kı (ya da hakkı) tebliğ görev nîmeti için, Mevlânâ nın deyimiyle onların, bizim samîmiyetimize ihtiyaçları vardır. Câhilliğin Babası Ebû Cehîl in asıl adı, Amr bin Hişam dır. Ebû Cehîl takma adı, câhilliğin babası demektir. Ebû Cehîl, kin, kibir, haset, nefret, öfke ve hasetin her devir ve dönemdeki ilk örneği sayılmaktadır. Demek oluyor ki, bir insan ne kadar câhilleşirse, gittikçe Ebû Cehîl in karakterine yaklaşır. Bu karakterin adı kin, kibir ve neatif dalgaların türevleridir. Kin ve kibrin sâhibindeki somut tezâhürü, örnekte görüldüğü gibi, gerçekler görüldüğü hâlde, bu gerçeklere rağmen, onun kabul edilmemesi şeklinde tecellî etmesidir. Ebû Cehîl den bir kin ve kibir örneği daha verelim: Ebû Cehîl, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için Ay ı ortadan ikiye bölsün de O na inanalım diye haber salar Peygamberimiz (SAV) Efendimiz bu teklife: Peki! der Eğer Ay ikiye bölünüp eski hâline gelirse, Allah a (CC) ve benim Peygamber olduğuma inanacak mısınız? Ebû Cehîl ve takımı: Tamam fakat hemen bu gece olursa, karşılığını verirler.

7 7 Nihâyet hava karardıktan sonra gözler gökyüzüne çevrilir. Gerçekten gökyüzünde Ay ikiye ayrılır, tekrar eski durumuna gelir. Bu mûcize herkesi şaşkına çevirir. Yalnız bir kişi hâriç O da Ebû Cehîl dir. Der ki: Bakınız! Gördünüz mü? O hepimizi yine hem sihirledi, hem de büyüledi. Ve de ilâve eder: Lat ve Uzza adına yemin ederim ki, dışarıdan gelecek yolculardan bu olayı sorup soruşturup aslını ortaya çıkaralım. Nihâyet gelen yolcu kabîlelerine konuyu sorduklarında yolcular: Evet! Söz konusu edilen gece ayın ikiye ayrıldığına ve sonra da eski hâline geldiğine şâhit olduk. derler. Ama Ebû Cehîl başta olmak üzere, müşrikler yine de Peygamberimiz (SAV) e îman etmezler. Bu inadın temelindeki en önemli etken, işte kin, kibir ve onun negatif dalgasal türevleri vardır. Kin ve kibirlerine mahkûm olanları en güzel şekilde ancak Allâhü Teâlâ tanıtabilir: Dediler ki: Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yâhut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yâhut iddiâ ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yâhut Allah ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yâhut altından bir evin olmadıkça; ya da göğe çıkmadıkça sana aslâ inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki: Rab bimi tenzih ederim. Ben ancak resûl olarak gönderilen bir beşerim. İnsanlara hidâyet (Kur an) geldikten sonra onların îman etmelerine ancak, Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi? demeleri engel olmuştur. De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik. De ki: Sizinle benim aramda şâhit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir. Allah, kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa, böyleleri için O nun dışında dostlar bulamazsın. Onları Kıyâmet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer Cehennem dir. Cehennem in ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız. Bu,

8 8 onların cezâsıdır. Çünkü onlar âyetlerimizi inkâr ettiler ve Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? dediler. Başbakan a Dönük Kin Ve Kibrin Vatan Ve Milletimiz Aleyhine Dönüşen ı Facebook tan alınmış aşağıdaki resim, kendilerini, emperyalistler hesâbına İngiliz lerin parçala parçala yut prensibine uygun şekilde güdümlü kılmışların, kin, kibir, öfke, nefret ve düşmanlık atışlarını yalnızca Türkiye Cumhûriyeti nin Başbakan ına kilitlenmelerinin ibretli bir örneğini veriyor. Önce şu husûsu belirtmek gerekir ki, her şeyden önce resimdeki ithamların hiç birsinin gerçeklerle alâkası yoktur. Her bir ithamın birer iftirâ olduğunu önce belirtmekte fayda vardır. Yapılan bu iftirâ yaygarasındaki amaç, Türkiyemiz de fitne 4 ve fesat çıkarmak ve halkının sevdiği Başbakan ı uzaklaştırarak Türkiye yi tekrar eski kukla durumuna getirmektir. Ama Ömer Hayyam meydana gelecek olan sonucu, gerçeğe nasıl bağladığına bakalım: Karanlık aydınlıktan, Yalan doğrudan kaçar Güneş yalnız da olsa, Etrâfına ışık saçar Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar Ömer Hayyam ın, bu kadar isâbetli sözünden sonra ben daha ne yazayım? Bir şeyler daha yazmış olsam, Abdurrahman Karakoç un diliyle, en son ancak şunu diyebilirim: Ya İslâm da erirsin, Ya inkârda çürürsün, Haber10, Türkiye ye ihânet operasyonu!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Temiz, M., Fitne, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: Edmond, S., Cia Erdoğan ı Neden Hedef Aldı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi: En Son Erişim Târihi:

9 9 Yol mezarda bitmiyor, Girdiğinde görürsün! Kim Bu Başbakan? Kim bu Başbakan? diyerek, onun kişiliğine doğrudan giriyorum: Bizim 'Ubûdiyetimiz' (Not: Kulluk) Kur'an'a dayanır. Biz Allah'a ve Resûl'üne îtaatten başkasını bilmeyiz. Bir kula kulluk etmeye kalkışmak, bize ters gelir. Bu sözlerin neresini beğenmediniz, soruyorum sizlere? Bu sözleri söyleyen Başbakan ın bu sözleri ile yaptıklarının uyum içinde olduğunu görüp de hâlâ kaşının üstünde gözün var. diyenlere sesleniyorum. Sizler başka ne bekliyorsunuz? İnsanın, Sizler, hangi belânızı bekliyorsunuz? diyeceği geliyor. Îtirazlara hiç girmeye gerek yok Çünkü kitaplar dolusu îtiraz ve neden belitilmiş bile olsa, bunların, Türkiye Cumhûriyeti nin Başbakan ına dil uzatma yüzsüzlüğünü gösterenlere, yeni bir haklılık payı sağlayacağını düşünmüyorum; bu haksızca ve yüzsüzce dil uzatanların, dış güçlere güdümlülüklerinden ve paralelliklerinden kaynaklanan kinlerini, kibirlerini, hasetlerini, yaptıklarını, tutumlarını, davranış ve sözlerini görüp bildikten sonra Hele hele Başbakan ın, 10 yılı aşkın süre içinde Kültürümüz ve açınımlarına bağlılıklarını ve çalışmalarını gördükten sonra: Ben Müslümanım, hâin değilim diyenlere sormazlar mı, Siz başka ne istiyorsunuz? diye Söyleyiniz, yan tesiri olmayan hiçbir ilâç ya da bitki var mıdır? Ya da yüzde yüz (%100) faydalı bir gıda gösterebilir misiniz? Kültürümüz (Dinimiz), ölçüyü ilk baştan koymuştur, bir şeyin zararı az ise faydalı, zararı fazla zaralıdır, diye. Haber10, Erdoğan: Yerle yeksan olacaklar!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA Haber10, Erdoğan: Anayasa Mahkemesi'nde de paralel yapı mı var?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Edmond, S., Cia Erdoğan ı Neden Hedef Aldı?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi:

10 10 Bu ölçüler, insanlar için de geçerli değil mi? Elbette, geçerli Hatâsız insan olmaz. sözü, en çok bildiklerimizden değil mi, bu yüzden? Sen onu bırak! Peygamber (SAV) Efendimiz i bile sevmeyenler vardı Sen bunlardan gâfil misin? O hâlde Başbakan ı sevmeyenler de elbette olacaktır. Ama Başbakan ı sevmeyenlerin oluşu, kimseye ona saygısızlık yapma, aleyhine ileri-geri konuşma yetkisini vermez, veremez! Bu saygısızlık doğrudan Türk Milletine yapılmış olur. Örneğin, sesinin sertliğini, hiç gülmediğini ve benzer herzeleri geveleyip geveleyip ortaya dökmek, en azından ayıp değil mi? Onun sesi sert ise, senin de konuşmaların çirkin? Yâni, her insanın bir noksan tarafı vardır. Onun için, Bizim Kültürümüz de bir insanın noksan taraflarına, hatâlarına değil, fayda ve yaralı taraflarına bakılır. Neden 10 seneyi aşkın bir süre içinde Memleket e hizmetini, Türkiye ye faydasının dokunup dokunmadığını, halkının refah seviyesini yükseltip yükseltmediğini, Memleket in en ücrâ köeşelerine kadar her türlü hizmeti götürüp götürmediğini, Türkiye nin dünyâ ölçeğindeki îtibârını geliştirip geliştirmediğini ve benzerlerini tartış mıyorsun? Ve yine, sonuç olarak, Memleketimiz için faydasının mı, yoksa zararının mı daha fazla olduğunu gündeme getirmiyorsun da, Millet in en büyük ve saygın Meclisi nde durmadan, mahalle aralarındaki seviyesiz konuşmaları aşamayan, dedikodularla uğraşıyorsun? Çünkü Başbakan, bu alanlarda başarılı, Millet ve Memleketimiz e faydalı da ondan, değil mi? Zâten seni, onun bu başarılarından dolayı, aldatıp kışkırtmıyorlar mı? Hadi, hâinleri, Memleket düşmanlarını, başkalarının bile bile maşaları olmuşları bir tarafa bırakalım Ya senin gibi hem Müslümanım deyip de akıllarını, kullanmayanlara ne demek gerekiyor? İnsan olan, akıllarını başlarına almadan böyle hep başkalarının ağızlarına mı bakar? Demezler mi insana önce kendine bir bak diye? Çok yazdım ama yine yeri geldi, söylemek zorundayım:

11 11 Herkes, meyveli ağacı taşlar Bundan da mı haberin yok? Sen, eğer iyi bir insan olduğun kanaatinde isen bu söz, ne demek bilmiyor musun? Şimdi yine hâinleri, Memleket düşmanlarını, bile bile başkalarının maşaları olmuşları bir tarafa bırak Senin (sizin) beğenmediğin(iz) bu Başbakan kimmiş, bir kez daha bakalım? li yıllarda yokedilmek istenen ve Kemal Derviş (Bey) adında bir yediemine teslim edilen Türkiye yi, 10 seneyi aşkın süre içinde, yaklaşık her alanda 3 e-3,5 ğa katlayan, halkının çoğunluğu tarafından sevilen bir Başbakan... - Gerek Kültürel (Dinî) açıdan gerekse örf, âdet, gelenek, görenek ve ahlâki açıdan halkıyla bütünleşmiş olan bir Başbakan - İstese, hiç engeli olmadan, elde edebileceği en yüksek dünyevî bir makam olan CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KONUSUNDA bile: "Cumhurbaşkanı adayı olsam da, Başbakan olarak kalsam da bir dönem ara versem de hizmete her yerde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz kararımı vermedim. Nefsim doğrultusunda karar vermem. Çünkü ben şuna inanırım: Bâki eserler fâniler üstünde olamaz. Bu meseleyi de değerlendireceğiz, istişâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. Bu kararı her kararımızda olduğu gibi önce halk, sonra sizler belirleyeceksiniz. Halk ne derse, siz ne derseniz o " diyebilen ve Memleketinin menfaatlerini, şahsî çıkarlarından, parti memfaatlerinden üstün tutan bir Başbakan - Reisicumhurluk Makamı için, nefislerini okşayan niyet, söz ve temayülleri duyar duymaz, sözlerinde ya da görev ve ciddiyetlerinde hemen birer başkalaşım hissedilen, ne oldum delisi misâli, özellikle, bâzı yüksek düzeyli yargı mensuplarının birden bire, gerekirse, kırk takla atacakları intibâını vermelerine karşı, elini uzatsa, o Reisicumhurluk Makâmı nı elde edebileceğini bildiği hâlde: Nefsim doğrultusunda karar vermem! Bâki eserler fâniler üstünde olamaz. istişâre edeceğiz. Takdir-i ilâhiye inanırım. Halk ne derse, siz ne derseniz o sözleri ile hizmeti birinci plânda tutarak, makam ve ihtişamı ikinci plâna aldığının işâretlerini veren bir Başbakan Haber10, Erdoğan: Ahmet Necdet Sezer'den çok çektim, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi:

12 12 - Gerek partisinde sâhip olduğu bâzı milletvekillerinin ve gerekse bâzı bakanlarının ikiyüzlü ya da dalgalı tavırlarına karşı, Sırf Vatan ve Milletimiz in selâmeti için sabreden bir Başbakan Daha da sıralanabilir Çevrecilikte İstanbul Türkiye, 10 seneyi aşkın süre içinde, yaklaşık her alanda 3 e-3,5 ğa katlandığına göre bu katlanma çevercilikte ne kadardır? Yukarıdaki iki resmi karşılaştırarak hesaplayabilirsiniz bunu, belki Bu iki resmi gördükten sonra, kin, kibir ve hasetçilerde belki bir utanma duygusu uyanır, herhâlde

13 13 Şimdi, bir çok kötü sıfatların yakıştırıldığı, özellikle de kibirli sıfatının öne çıkarıldığı, böyle bir Başbakan a, bu çirkinlikleri yakıştıranların, asıl bilgisizlikleri ve Türkçe kavram ve terimlerin câhillikleri içinde kıvranmaları nedeniyle, elifi mertek olarak gördükleri için, örneğin izzet denen o üstün hasleti, kibir zannetmelerinden dolayı, Başbakan ın şahsı ve Milletimiz in geleceği adına büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatini taşıyorum. Yanılıyorsam, siz de bir şeyler, söyleyerek Beni uyarınız! Ama söyleyemezsiniz! Çünkü gerçekleri dile getiriyorum da ondan Gerçekler öldürücüdür, dayanamazsınız da ondan Söylediğim bu gerçekler, en az, yukarıda İstanbul un çevre konusuna ilişkin resimlerdeki fark kadar nettir de ondan Ne zamana kadar? Kültürel çizgiden saparsa, o zamâna kadar, o kadar Ama bu sayılan kötü sıfatlar, son birkaç ay içinde Yurdumuz da meydana gelen şu son çılgınca Hükümeti Devirme Entrikaları karşısında, karınca karârınca, tarafımdan görülen ibretlik olaylardan, göze batanlardan bâzılarıdır. Ha! Bu anlatılanlardan anlaşılmasın ki, Başbakan, hepten kusursuz, günahsız, hatâlar üstü Elbette öyle değildir. İnsan olduğu için her beşer gibi, o da pîr-i pâk değil Bir insanın faydalarına bakılır Faydaları, zararlarından fazla ise o insan desteklenir; az ise, hatâlarından kurtulması için, çâreler aranır; ama yere batırılamaz Nitekim Taksim Gezi Parkı Olayları sırasında yazmış olduğum bir yazıda da, Başbakan ı bu kadar tanımamış olmama rağmen, Memleket ve Milletimiz in geleceği açısından onun yıpratılmasının daha zararlı olduğunu gördüğüm için, yine gezicilerin yanlış yaptıklarını dile getirmiş bulunuyordum 5. İnsanları tanımak, zor işlerdendir. İnsanların niyet ve amaçlarını daha net olarak söylem, hâl, tutum ve davranışlarındaki roller anlatır ve tanıtır. Bir milyonu aştığı söylenen hâinlerin yaşadığı Yurdumuz da iç ve dış düşmanların sergiledikleri hâinliklerinin artışı oranında daha da görünür hâle gelen, Başbakan ın sergilediği bu söylem, hâl, tutum ve davranışları, kendisini, görüldüğü gibi, bu süre içinde Milletimize daha da iyi tantmış bulunmaktadır. Daha fazla söze gerek yok 5 Temiz, M., Taksim Gezi Parkı Olaylarının Düşündürdükleri-Olayların Mânevî Boyutu, Siz Aklınızı mı Oynattınız? Oyuna Geliyorsunuz! Memleketimiz Adına Bir Düşününüz: Önce Vatan ve Milletimiz, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.pdf YA DA OLAYLARIN%20MÂNEVÎ%20BOYUTU.doc, En Son Erişim Târihi:

14 14 Bu gerçek durumlar karşısında Türkiye Cumhûriyeti nin Başbakan ına dil uzatanlara, Başbakan a yaptıkları ağza alınmayacak hakâretleri, aslında, onun nezdinde Türk Milleti ne yöneltmiş bulunanlara, Müslüman bir Türkün bu ahlâkî düzeye alçalamayacağı târihen sâbit olduğu için: Sâhi, siz kimsiniz? diye sormak gerekiyor. Verecekleri tatmin edici bir cevaplarının olmadığını, zâten, bu densizliklerinden bildiğimiz bu kimselere, artık son olarak, bir iş düşüyor: Başlarını ellerinin arasına aldıktan sonra derin bir düşünceye dalıp nefis ve vicdanlarıyla hesaplaşarak: Ben gerçekten bu Millet e ve Türkiye Cumhûriyeti ne âit miyim, yoksa değil miyim? sorusunu cevaplandırmak Kişileri yüceltmek, kişilere bel bağlamak Kültürümüz e uygun düşmez. Ancak Millet ve Memlekete hizmet edenleri ve onların kişiliklerindeki üstün vasıfları dile getirip yapacakları hizmetleri, Millet ve Memleketimiz in selâmeti için gelecek nesillere örnek göstermeyi; ayrıca, uyarmak, dikkatli davranmaya yöneltmek için de, kötülüğe önderlik edenleri, birer ibretlik olarak, insanlarımıza ve gençlerimize anlatmanın vazgeçilemez bir görev olduğunu düşünüyorum. Bir takım devletlerin insanlarının bâzılarından duyduğum, Bizim de Erdoğan gibi bir Başbakan ımız olsa dedikleri böyle bir Başbakan, Millet ve Vatanseverlerimiz için bir nîmet, düşman ve hâinler için bedbahtlık, perişanlık, hayal kırıklığı ve ümitsizlik demektir. Nankörlerin sonu hiç iç açıcı değil, bilesiniz! Kaptan kim biliyor musunuz? Kaptan, akıllı davranarak gemisini kurtarandır İçinde bulunduğumuz bu demler, bu fırsatlar bize bir kere daha verilmeyecektir. Buraya kadar iyi söz ve davranışları, kötü söz ve davranışları bildiğim kadarıyla açıklamaya çalıştım. Sizi seven bir başka samîmi birine belki bir kere daha rastlamayacak olabilirsiniz Gâfil olmayınız! E mi? Particilik yapmadım ha! Ben gerçekleri izliyorum, iyi bil!

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) Uzun ve İnce Bir Yolda Dünyâdaki milyonlarca köylü çocuğundan birisi de aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bendim. Bu resim, ilkokula yazılırken çektirmiş olduğum ilk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler

Detaylı

11.01.2013 SÖZ VE NEZÂKET. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş

11.01.2013 SÖZ VE NEZÂKET. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş 11.01.2013 Giriş Türkçe ve nâzik konuşmak arzû etmiş olduğumuz bir husus ama sosyal çevre ve ortamlardaki konuşmalar öyle değişmiştir ki, ben dahî bu titizliğimi koruyabilmiş olmaktan çıktığımı görüyorum.

Detaylı

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları,

Detaylı

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Tanrı mı Allah mı? Diyeceğiz? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Akıllı insan tercihlerini ilmin

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ. Sırrımızı Nasıl Keşfettiler

MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ. Sırrımızı Nasıl Keşfettiler 21.07.2012 MİLLETİMİZ İN (TÜRK MİLLETİ NİN) ÜSTÜN HASLETLERİ Sırrımızı Nasıl Keşfettiler Giriş Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İnsanın yaradılışından gelen özelliğe huy ya da haslet denir. Milletimizin önemli

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR

GENÇLİĞİN İMANINI SORULARLA ÇALDILAR Emine Senlikoglu MEKTUP YAYINLARI Yüzlerce soruya yüzlerce cevap verdik. Ve dedik ki, "Nedenler niçinler nedendir bilinmez. Bir seyi inkar için "yok" diyebilmek yetmez" EMİNE ŞENLÎKOĞLU: 1953 yılında dünyaya

Detaylı

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız!

Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! ISSN 2148-5062 YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS 2014 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR. Gençlik Dergisi Bütün mazlumların yanındayız! YIL: 8 SAYI: 44 TEMMUZ/AĞUSTOS

Detaylı

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım.

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. 1 İ T H A F Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. Abdi ÖZDEMİR (Âbid Abdi Kâhyaoğlu) Emekli İmam-Hatib

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Her Canlı Ölümü Tadacaktır - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 4 Ocak - Hayatımızda Nafilelerin Önemi

Detaylı

Biz Gönülden İnandık mı?...

Biz Gönülden İnandık mı?... hiç taviz vermiyorlar. Uçak yolculukları dahil, caiz damgası olmayan yiyecekleri yemiyorlar. Kendi değerlerindeki ihlâs ve samimiyetlerinden dolayı da Allah bu dünyada onları mükâfatlandırıyor. Bizde ise

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ

DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ DERNEĞĐMĐZĐN FAALĐYETLERĐ Derneğimiz, 28/05/2008 tarihinde dayanışma ve kardeşlik yemeği düzenledi. Toyota Plaza da yapılan dayanışma ve kardeşlik yemeğine çok sayıda üye ve dost katılımı gerçekleşti.

Detaylı

AÇIK DELİLLER. Nu'man ALÛSÎ. Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair. Muhammed Nâsıruddîn el-albânî. Tahkik ve dipnotlar

AÇIK DELİLLER. Nu'man ALÛSÎ. Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair. Muhammed Nâsıruddîn el-albânî. Tahkik ve dipnotlar Büyük Hanefî Alimlerine Göre Ölülerin İşitmediğine Dair AÇIK DELİLLER Nu'man ALÛSÎ Tahkik ve dipnotlar Muhammed Nâsıruddîn el-albânî Çeviren Cemalettin Kutlu AÇIK DELİLLER A GİRİŞ Bismillâhirrahmânirrahîm

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTE VE SANÂYİ İŞBİRLİĞİ ve ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Giriş Türkiye mizde üniversitelerimizin gelişmesi husûsundaki ilgisizlik son zamanlarda doruğa ulaşmış bulunuyor.

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin, Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; Şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz! Al-i İmran s.53 2010 Ocak / Şubat sayısı Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz.

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz. 1 Kasım MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ Bir milleti millet yapan ve ayakta tutan millî ve manevî değerleridir. Bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamasını ve millî kimliğiyle

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r Ramazan 1422 (Kasım2002) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com www.hilafetdevleti.com

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

editör den (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61)

editör den (Müslim, İman 147; Ebu Davud, Edeb 29, (4091); Tirmizi, Birr 61) editör den Resulullah (s.a.v): "Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!" buyurmuştu. Bir adam: "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi.

Detaylı

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER

FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER FIĞLALI YA CEVAP İÇİNDEKİLER Önsöz...3 İtiraz: Prof.Dr.Fığlalı şöyle demektedir: Mirza Gulam Ahmed Kadiyani'nin XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurduğu Kadiyanilik, benimsediği ve savunduğu görüşler itibariyle,

Detaylı

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE?

BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? BÜYÜK PATLAMA! NASIL? NE ZAMAN? NEREDE? CEMİL PASLI KONYA-2009 ÖNSÖZ olmaktır. İnsanın dünyaya gönderilme sebebi ve hikmeti: iyi insan, kamil insan, mükemmel insan İnsan bütün yaratılanların en üstünü,

Detaylı