CUMHÛRİYET TÂRİHİNDE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ VE BU ALANDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHÛRİYET TÂRİHİNDE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ VE BU ALANDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER"

Transkript

1 CUMHÛRİYET TÂRİHİNDE TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN YERİ VE BU ALANDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Konuşmama, yüksek huzûrlarınızda bahşettiğiniz hitâbetme mutluluğunu dile getirerek başlıyorum. Üniversitelerimizde her sene kutladığımız belli ve kutsal günler dolayısı ile dile getirilen konularda anlatılmak istenen en önemli husus, yavan tekrarlardan kaçmaktır. Ele alınan mevzûlarda Türk Milleti olarak insanlığa yapmış olduğumuz katkıların belirtilmesinin, bilim ve hizmet heyecânı kazandırmak üzere, istikbâlimizin birer güvencesi olan gûzîde gençlerimizin bilim ve teknoloji sahâsında ortaya koyacakları gelişme ve ilerlemelerde dayanacakları ve övünerek şahsiyetlerini bulacakları, geleceğe dönük bir potansiyel kaynağı oluşturacağının vurgulanmasıdır. Bir milletin geçmişinin bilim ve teknolojiye yaptığı katkılar, o milletin ileri araştırma ve geliştirme azminin potansiyel gücünü verir. Bu gün çoğumuz bütün bilimlerin kaynağının Batı olduğu inancı içindeyiz. Bu yüzden, Batı'da bilim ve teknoloji sahâsında meydana gelen her gelişme karşısında yeis ve ümitsizliğe düşenlere rastlanmaktadır. Bu hal, kendi öz varlığımızı ve benliğimizi geliştirerek bir şeyler yapma, bir şeyler gerçekleştirme çabalarımızı körleterek, her şeyi Batı'dan bekleyen şahsiyetsiz, taklitçi ve kopyacı bir ruh yapısına yol açabilir. Bu sebepten, kendi öz bilim târihimizin altın sayfalarından bize intikal eden gurur ve gayret potansiyelinden, mahrum olmak, aslında, hiç de küçümsenecek bir şey değildir. Tersine bu târihi gurur ve potansiyel, günümüzde her türlü gayret ve başarının çekirdeğini oluşturan itici, ateşleyici bir moral kaynağını oluşturmaktadır. Bu gün Türkiye miz, geçmişte olduğu gibi, bilim, mühendislik ve teknoloji alanında lâyık olduğu yeri alma yarışını başlatmış bulunmaktadır. Hızla çoğalan üniversitelerimizde inşâat, makine, elektrik, elektronik, bilgisayar gibi mühendisliklere ilâveten, kimya, fizik, matematik, biyoteknoloji ve optik gibi sahâlarda da yeni yeni mühendisliklerin açılması ya da açılacak seviyeye gelme gayretleri bunun belirgin bir işâretidir. Cumhûriyet Devri ndeki gelişmeleri daha iyi bir şekilde kavrayabilmek ve târihî bilim potansiyelimizin verdiği bir güç ile geleceğimizi en iyi bir şekilde tasarlayabilmek (tasarlayabilmek) için, daha önceki devirleri de kısa bir şekilde de olsa gözden geçirmekte fayda vardır. Bu konuşma 1992 yılında yeni kurulmuş olan Pamukkale Üniversitesi nin, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından verilen bir görev üzerine, Rektörlükçe organize edilen geniş katılımlı bir kutlama merâsiminde yapılmıştır. Yazının içeriği hakkında bilgi almak isteyenler için ÖNEMLİ BİLGİLERİN SAYFA NUMARALARI ŞUNLARDIR: Orta Çağ Karanlığı Batılıların Târihlerinde Vardır, Sayfa No: 2, Milletimiz'in ve Orta Çağdaki bilimin, günümüz bilim, mühendislik ve teknoloji sahâsına yaptığı katkı %65 civârındadır, Sayfa No: 2, Müslüman İlim Adamlarının Bilime Yaptığı Hizmetler Sayfa No: 3, Ahmet bin Musâ nın "Harika Düzenler"i, Sayfa No: 4, Mühendis Başı!.. Bana öyle bir şey yapasın ki, ben onunla iştigal edeyim., Sayfa No: 4, Ebü'l İz'in hidromekanik güç ile işleyen Tavus Kuşları bulunan eserleri, Sayfa No: 5, Türkiye de İlk Kurulan Üniversiteler, Sayfa No: 6.

2 2 Bu bakımdan konuşmamın esâsı üç kısımdan meydana gelmektedir: 1. Batılılar'ın "Müslümanlar" dedikleri, biz Türkler, Îranlılar ve Araplar'dan müteşekkil Orta Çağ'da Orta Doğu daki bilim adamlarının çalışmalarının bu günkü bilim ve teknolojiye olan yansımaları, 2. Osmanlı Dönemi, 3. Cumhûriyet Dönemi. Konuşmamın başlangıcında Geçmişte olduğu gibi" tâbirini kullandığıma her halde dikkat etmişsinizdir. Evet!.. Bu sözcüğü boşuna kullanmış değilim., Sık sık Orta Çağ Karanlığı'ndan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Bu karanlık çağ vardır, fakat bu karanlık bizim geçmişimiz için değil, Batlılar'ın geçmişi için geçerlidir. Bunu burada uzun uzun anlatmak, konumuzun dışında kalır. Ancak şu kadarını belirtmekle yetinmek istiyorum. Biraz sonra Orta Çağ'da, Orta Doğu'daki bilim adamlarından günümüze akseden bilim ve mühendislik sahâlarındaki gelişmelerden de anlaşılacağı gibi, Orta Çağ, Avrupalılar'ın Rönesans'ının bilim-alt yapısını hazırlayan Müslüman Bilim Adamları'nın altın çağını oluşturmaktadır. Bilim Târihi'nde derinleştikçe görülmüştür ki, Milletimizin ve Orta Çağdaki bilimin, günümüz bilim, mühendislik ve teknoloji sahâsına yaptığı katkı %65 civârında bulunmaktadır. Konuyu fazla uzatmamak için bâzı Batılı Bilim adamlarının bu konuda söylemiş oldukları şu sözlerden hareket etmek, belki, daha da açıklayıcı olacaktır. Brifoult diyor ki: "Roger Bacon ve gerekse adaşı deney metodunu Avrupa ya sunma şerefini kazanmaya lâyık değildirler. Onlar İslâm ilim ve metodunu Avrupa ya nakledici olmaktan öteye gidememişlerdir. Deney metodunu kimlerin îcat ettiği konusunda münâkaşaya girişmek, Avrupa medeniyetinin kaynaklarını inkâr etmekten başka bir şey değildir." Yazar İnsanlığın Oluşu adlı eserinde ise şöyle demektedir: "İslâm Medeniyeti nin modern dünyâya en büyük hediyesi ve yardımı ilimdir... Fakat Avrupa'yı yeniden hayâta kavuşturan şey sâdece ilim de değildi. İslâm medeniyetinden gelen daha başka tesirler de Avrupa hayâtına ilk parlaklığı vermişti... Avrupa'nın ilerlemesinde İslâm Kültürü nün kesinlikle tesirini göremeyeceğimiz bir basamak yoktur. Bu tesirin bütün açıklık, büyüklük ve devam eden gücüyle kendini gösterdiği, en büyük zaferlerin kazanılışına sebep olduğu alan, tabiat ilimleriyle ilim zihniyeti olmuştur." Fransız matematik ve târihçisi Libri ( ) diyor ki: "Târihten Müslümanları silecek olursanız, ilmî Rönesans mız asırlarca geri kalır." Gustav Lebon ise: "Avrupa'nın kara bir barbarlık içine daldığı bir devrede, Bağdat ve Kurtuba gibi, İslâm'ın hüküm sürdüğü iki büyük merkez parlak nûrlarıyla Dünyâ yı aydınlatan bir medeniyetin ocaklarıydı. diyor.

3 3 Sedillot'un,( ), sözleri ise şöyledir: "9. asırla 13. asır arasında Dünyânın en geniş edebiyat dâirelerinden biri teşekkül etmiştir. Bir çok kültür mahsülleri, kıymetli keşifler fikrî faâliyetlerin ne derece mükemmel olduğunu göstermektedir. Bu mükemmellik Hıristiyan Avrupa üzerinde de tesirini gösterdi. O kadar ki, bu Müslümanlar'ın her hususta bizim hocalarımız olduğu hakkındaki görüşe haklılılk kazandırmış olabilir." "Müslümanları ve onların bütün Ortaçağ boyunca yeni medeniyet üzerinde meydana getirdikleri tesiri, unutulmaya mahkûm etmekte herhalde özel bir kast olsa gerektir." Prof. E. F. Gautier ise şöyle diyor: "Rönesans'ın ilk kekeleme anları öyle bir devreye rastladı ki, barbarlıktan uyanmakta olan Avrupa, İslâm Medeniyeti'ne bitkin bir hürmetle bakmaktaydı. Taklidi imkânsız bir örnek karşısında cesâretini kaybeden Batı'nın kolları sarkıyordu." "Yalnız Cebir i değil, diğer matematik ilimlerini de, Avrupa kültür dâiresi, Müslümanlardan almış olduğu gibi, bugünkü Batı matematiği gerçekten İslâm matematiğinden başka bir şey değildir." Ernest Renan'ın sözleri ise çok enteresandır. O şöyle diyor: "İçimde derin bir eziklik duymadan, Müslüman olmadığıma teessüf etmeden aslâ bir câmiye girmedim." Prof. Jaques Risler, "Rönesansımızın matematik hocaları Müslümanlar dır." demektedir. Bu konuyu şu tespitle bitirmek istiyorum: Câbir bin Hayyan'ın bir kitabını 14. asırda tercüme eden Batılılar, onu ancak 16. yüzyılda anlamışlar, bundan hepimizin bildiği Lavoisier Prensibi ortaya çıkmıştır. 17. asırda diğer bir eserini anlamışlar Geylusak Prensibi doğmuş, 19. yüzyılda anladıklarından ise, Nevton Prensibi meydana gelmiştir. Câbir bin Hayyan ilim târihinde ilk defâ laboratuar kuran ve deney ve gözlemi ilme getiren kimsedir. O laboratuarında ilk sunî hücreyi yapmıştır. Cardano, onu Dünyâ nın 12 dahîsi arasında göstermiştir. Sıfırı Avrupa ya bir Türk olan Harizmî, ( ), hediye etmiştir. Trigonometriyi Müslüman ilim adamları geliştirmiş, Gıyâseddîn Cemşid bir derecenin sinüsünü olarak daha o zamanlar hesaplamıştır. Aynı bilim adamı pi sayısını olarak kullanmıştır. Newton'a atfedilen Binom Açınımı nı aslında Ömer Hayyam, (?-1123), bulmuştur.

4 4 Differansiyel Hesâbı, Newton'dan evvel Sâbit bin Kurrâ, (?-901), tarafından bulunmuştur. Geometriyi aritmetiğe ilk defâ uygulayan Dekart değil, Sâbit bin Kurrâ'dır. Ondalık sayıyı bulan, bu konuda ilk eser veren Gıyâseddîn Cemşid'dir, (?-1429). Virgülü de ilk defâ o kullanmıştır. Ahmet bin Musâ "Harika Düzenler" adlı eserinde 1000 kadar otomatik kontrol sistemi çizmişir. O, her modern ev kadınının ve her köylünün vazgeçemeyeceği, günlük pratik hayatta kullanılacak, o zaman için birer fantezi îcat gibi görünen, en basitinden en karışıklarına kadar değişen çeşitli âletler, çok üstün bir zekâ ile tertiplenmiş teknik oyuncaklar yapmıştır. Yaptıkları arasında her defâsında bir miktar su akıtabilen testiler, sıvıların izâfî yoğunluklarını hesaplayan kaplar, ihtiyaca göre ayrı veyâ karışık su akıtabilen şişeler, fitilleri yandıkça kendi kendine çıkan, içlerine otomatik şekilde yağ akan, rüzgârda sönmeyen lâmbalar vardır. Su muayyen bir seviyeye vardığında vereceği otomatik işâretlerle sulamanın tamamlandığını belirten düdüklü âletler, dâimâ değişik figürlerle su fışkırtan fıskiyeler ve su san'atının en çeşitli türleri onun yaptıklarından bâzılarıdır. O, suyu, otomatik düzenlerde bu günün mühendisinin elektriği kullandığı gibi kullanmıştır. Yüksek müsaadelerinizle şimdi burada sibernetiğin kurucusu, Ebû'l İz İsmâil el-cezerî, (?-1206), için özel bir sayfa açmak istiyorum: Türk olan El-Cezerî nin adı, Doğu Anadolu da bulunan Cizre kasabasında gelmektedir. Orada yaşamış ve orada ölmüştür. El-Cezerî, 13. yüzyılda Diyarbakır'da Artuk Türkleri zamanında yaşamış bir bilim adamımızdır, Kitabü'l Hiyel adlı eseri ile sibernetik ilminin ilk kurucusu olmuştur. Zamanımızdan 8 asır önce Diyarbakır'da Artuklu hükümdarı Sultan Mahmut bin Mehmet bin Karaaslan, sarayın başmühendisi olan El-Cezerî'yi huzûruna çağırarak ona şu emri verir: Mühendis Başı! Bilirsin ki, abdest işlerinde adamlarımın bana su dökmelerine rızâm yoktur. Bana öyle bir şey yapasın ki, ben onunla iştigal edeyim. Bu emri alan başmühendis derhal işe koyulur ve otomatik bir su dökme makinesi yapar. Onun yaptığı otomatik makineleri, bu arada su dökme makinesinin resimlerini TÜBİTAK yayınlarından Bilim ve Teknik dergisinin 110 ve 112. sayılarında merak edenler görebilirler. Bilim adamımızın 55 âdet su, mekanik veyâ sedef bilyeler ve miller yardımıyla türlü türlü yürüyen ve hizmet eden, robot adamlar, mızıkalar, orglar, eğlence araçları, bentler ve barajlarda kullanılan çark sistemleri ve kilit mekanizmaları gibi âletler yapmıştır. Batı'da sibernetik biliminin prensipleri daha 1925 yılında tespit edilirken, İbnül İz adındaki Türk bilim adamımız tâ 13. yüzyıl başlarında su ve basınç kuvvetine dayanarak kendi kendine çalışan birçok aygıt ve robotlar gerçekleştirmiştir.

5 5 32 yıl başmühendislik yapan Cezerî nin Mekanik Hareketlerden Mühendislikte Yararlanmayı Kapsayan Kitap olarak bu günkü dile çevirebileceğimiz Arapça yazılı eserinin orijinali mevcut değildir. Fakat 5 tânesi Türkiye de bulunmak üzere, bütün dünyâda 15 kopyası vardır. Türkiye dekilerin 4 ü Topkapı, 1 tânesi Süleymâniye kütüphânesindedir. Eserin nüshalarından bir tânesi Topkapı Müzesi 3. Ahmet Kütüphânesi nde 3472 numarada kayıtlıdır. Ebü'l İz, bu kitabını yılları arasında yazmıştır. Bu kitabı ecnebiler Dortrecht ve Boston'da İngilizce olarak basmışlar ve 96 dolar fiyatla satışa çıkarmışlardır. Nature adlı dergi 1974 yılının Mart sayısını, ünlü Türk bilgini Ebü'l İz'e ayırmıştır. İngilizce yayınlanan dergide Kitab-ûl Hiyel deki bir otomat şeklini kapağına koymuştur. Dergi, orada şu cümleleri zikretmektedir: 12. Yüzyıl Müslüman Mühendisliğinin Doruğuna Erişmiş Cizre li İbn ür- Rezzaz (Ebû l İz). Ebü'l İz'in yaşadığı çağda elektrik gücü, manyetik güç, foton etkisi ya da elektromanyetik güçler yoktu. Ellerinde bulunan yalnız su gücü ve basınç etkisinden faydalanarak bu sistemleri kurabilmiş olmaları, atalarımızın ilmin bir ana kolu olan bilime de ne kadar yatkın olduklarını ve önem verdiklerini ve ilmin asıl sâhibi olduklarını göstermektedir. Kezâ, bu ilim adamlarımızın faydalandığı sâdece su gücü ve basınç etkisi olduğu halde, bu kadar muazzam hidromekanik prensiplerle çalışan otomatik makineler yapabilmiş olmaları, milletimizin, Avrupalıların prensiplerini 1925 yıllarında kurduklarını söyledikleri sibernetik bilimi târihi içinde de ne kadar eski ve ileri olduğunu belgelemektedir. Nature adlı derginin 286. sayfasına Ebü'l İz'in hidromekanik güç ile işleyen Tavus Kuşları bulunan eserlerinin resimleri konulduktan sonra, bu resmin altına özetle şu satırlar yazılmıştır: Onun mekanik aygıtlardan bir tânesi su gücü ile işleyen saati idi. Oldukça büyük bir havuzdan boşalan su, her yarım saatte bir boşalarak pistona hareket sağlıyordu. Bu nedenle de bütün sistem saat başı makaralar ve palangalarla dönüyordu. Bu anda da erkek tavus kuşu ile dişi tavus kuşu, karşılıklı dönüş hareketinde bulunuyorlar ve bu anda da dişi tavus kuşu ötüyor. Dönen bu su çarkı, iki genç tavus kuşunun birbirine karşı bağırıp çağırmalarını düzenliyordu. Sol tarafta bulunan kaldıraç kolu ise, suyun boşalmasını ve tekerleğin dönüşünü sağlıyordu. Ebü'l İz'in söz konusu kitapta târif ettiği makinelerden bir kaç tânesi Alman profesörlerinden Widemann tarafından yapılmış ve bunlar mükemmel olarak çalışmıştır. Bu gün bu makineler, Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nde bulunmaktadır. Prof. Dr. Kazım Çeçen, Köprü Dergisi nin Eylül 1982 sayısında yazdığı bir makâlede eserin mühendislik açısından son derece büyük bir değer taşıdığını belirtmektedir. Memleketimizde ilk defâ Cezerî ve eserlerinden söz eden İbrâhim Hakkı Konyalı olmuştur. Konyalı, Diyarbakır da çıkan Kara Amîd adlı derginin 1969 yılına âit 2. cilt, 5. sayısında 8 Asır önce Türk Sarayları Makineleşti başlığı altında yazdığı bir yazıda Cezerî yi tanıtmıştır. Kitab-ûl Hiyel in bir nüshası 1978 yılında Londra da Hagop Kevorkyan tarafından siterline satılmıştır.

6 6 Bu gün lazerin târihçesi yazılmaya kalkılsa, İbni Heyzem'i atlamak mümkün değildir. Optik ilminin temellerini İbni Heyzem, ( ), kurmuştur. O, Görüntüler Kitabı ile Roger Bacon, ( ), Kepler, ( ), ve Leonardo, ( ), gibi bilginlerin çalışmalarında onlara rehber olmuştur. Farabî,( ), sesin fiziksel îzâhını yapmış, İbni Kara, (?-1100), ilk torna tezgâhını kurmuştur. Uçağın öncülüğünü 880 de İbni Firnas adındaki bir ilim adamı yapmıştır. Firnas uçağıyla uzun sürede havada kalmış ve süzülerek yere inmiştir. Batı'da ise ilk uçuşu Orville Wright Kardeşler ancak 1903 te başarabilmişlerdir. Firnas'tan sonra ilk uçuş denemesini İsmâil Cevherî, ( ), yapmış ve bu hayâtına mal olmuştur. Hazerfen Ahmet, 17. yüzyılda gazâsız ilk uçuşu başarmıştır. O, Galata kulesinden Üsküdar'daki Doğancılar a uçmuştur. İlk füze denemesini 4. Murat zamanında Lagarî Hasan Çelebi başarmıştır. Yerçekimi ile Newton'dan evvel, Câbir bin Hayyan, Râzî, Birûnî ve Hazinî adlı âlimler uğraşmışlar, boşlukta çekimin ispatını Râzî yapmıştır. Will Durant, The Age of Faith-Îman Çağı adlı eserinin 328. sayfasında Hazinî'nin yerçekimi ile ilgili bir teori kurduğundan bahseder. Hazinî ayrıca terâziler hakkında bilgi vermiş, havanın yoğunluğunu hesaplamış, rüzgarın hızıyla hava yoğunluğu arasındaki bağıntıyı Toriçelli den, (1647), önce bulmuştur. Sarkacı saate Galile den, ( ), evvel İbni Yunus uygulamıştır. Atomdaki enerjiden ilk bahseden Câbir bin Hayyan, ( ), olmuştur. Gökkuşağı olayını Dakart'tan 300 sene evvel îzah eden Kudbeddîn Şirâzî'dir. Havan topunu ilk kullanan ise Fâtih Sultan Mehmet olmuştur. Osmanlı döneminde bilimin önemi Fâtih le başlar. Bu günkü Fâtih semtindeki Fâtih Medreseleri'nde o dönemlerde din, tıp, matematik, astronomi ilimleri öğretilirdi. Kânûnî iki medresesinden birini tıp için, ikincisini matematik için ayırmıştı. III. Ahmet devrinde matbaa açılmış, I. Mahmut döneminde, (1734), Üsküdar da Hendesehâne ve III. Mustafa döneminde, (1773), Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun kurulmuştur. O zaman dersler Fransızca idi. 1843'de ise, İngilizce zorunlu, Fransızca seçimli ders olmuş, lll. Selim ve Abdülhâmit devirlerinde bunlar yeniden düzenlenmiştir. II. Mahmut devrinde kurulan Tıphâne, Cerrahâne ve 1839' da açılan Tıbbiye ile Osmanlılar Batı'ya açılmaya başlamıştır. 1883'de de Hendese-i Mülkiye Mektebi (Mühendislik okulu), 1882'de ise, Sanayî-i Nefîse (Güzel sanatlar) kurulmuştur. Batılılar a hocalık eden Orta Doğu nun Bilim Dünyâsı, Avrupa'daki Rönesans hareketinden sonra çok çeşitli nedenlerden dolayı bilim alanındaki üstünlüğünü yitirerek eski ihtişamını kaybetmiştir.

7 7 Mühendislik sahâsındaki gelişmelerin Cumhûriyet dönemi öncesinde gelişememesinin esas sebeplerinden bir tânesi de, matbaanın Batı'dan 300 sene sonra Türkiye'ye girmesi ve XVII. yüzyıldan sonraki dönemlerde Osmanlı devletinin zincirleme isyan ve şekâvetlerle uğraşması sebebiyle bu sahâya eğilememesi olmuştur. Dolayısı ile bugünkü nesle Batı anlamında Osmanlı döneminden bir bilim ve mühendislik birikimi aktarılamamıştır. Bununla berâber, Osmanlılar kendilerine özgü bir stil içinde mühendisliğin mîmarlık gibi bâzı sahâlarında bu gün bile görenleri hayretlere düşüren ölmez eserler bırakmışlardır. Nitekim Mimar Sinan Üniversitesi'nin ismi bu ebedîliğe işâret etmektedir. Batı ile bilim ve mühendislik sahâsındaki açığı kapatma gayretleri Cumhûriyet'in ilk kuşaklarına düşmüştür. Mühendislik birimleri üniversitelerin esas ünitelerinden biri olduğundan, memleketimizin bu alandaki gelişmeleri genel olarak üniversitelerimizin gelişmeleri ile paralellik arz etmektedir. Cumhûriyet döneminde üniversiteleşme hareketi 1933 de Atatürk'ün yaptığı Üniversite Reformu ile başlamıştır. Almanya'nın kovduğu kendi ırkından olmayan bilim adamları Türkiye tarafından kabul edilmiş, bu yüksek seviyedeki öğretim üyeleri gerek mühendislik ve gerekse diğer sahâlarda kıymetli elemanların yetişmesinde etkili olmuşlardır. Türkiye de doktora çalışmaları bu dönemde başlamıştır. Türkiye'ye 1933 yıllarında gelen yabancı profesörlerin 1940'lardan sonra memleketimizi terk etmeleri ile, onların yanlarında yetişen veyâ yurt dışında yetişip de Türkiye'ye dönenlerin gayretleriyle yeni bir dönem başlamıştır. 1946, 1970, 1973 ve 1981 de üniversite yasaları değişikliklere uğramıştır yılında Kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi ile Cumhûriyet döneminde Mühendilik hizmetlerinin önemi vurgulanmış olmaktadır. Bundan sonra Mühendislik eğitiminin verildiği teknik üniversitelerin sayısı günden güne artmıştır yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1959'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılmış, mezun olan mühendisler, Türkiye nin ve Orta Doğu'nun her tarafına, Kafkasya ve Doğu Avrupa ya yayılmaya, tâ Rusya steplerinde mühendislik hizmetleri sergilemeye başlamışlardır. Üniversite sayısı arasında 7'ye yükselmiştir. Bunlardan Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi üç büyük ilin dışında bulunmaktadır döneminde Ankara, İstanbul ve İzmir dışında 10 yeni üniversite daha açılmıştır. Mühendislik eğitimi gün geçtikçe artmaktadır. 1982'de 19 âdet olan üniversite sayısı 1989'da 29'a çıkmış,!992 yılında bunlara 23 üniversite daha ilâve edilmiştir. Bu üniversitelerimizin çoğunda mühendislik fakülteleri açılmış ya da açılmaya devam etmektedir. İlk 29 üniversite'miz şunlardır: 1. İstanbul Üniversitesi (1933) 2. İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) 3. Ankara Üniversitesi (1946) 4. Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955) 5. Ege Üniversitesi (1955) 6. Atatürk Üniversitesi (1957) 7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1959) 8. Hacettepe Üniversitesi (1967) 9. Boğaziçi Üniversitesi (1971)

8 8 10. Dicle Üniversitesi (1973) 11. Anadolu Üniversitesi (1973) 12. Çukurova Üniversitesi (1973) 13. Cumhûriyet Üniversitesi (1974) 14. İnönü Üniversitesi (1975) 15. Fırat Üniversitesi (1975) 16. Ondokuzmayıs Üniversitesi (1975) 17. Selçuk Üniversitesi (1975) 18. Uludağ Üniversitesi (1975) 19. Erciyes Üniversitesi (1978) 20. Akdeniz Üniversitesi (1982) 21. Dokuzeylül Üniversitesi (1982) 22. Gâzi Üniversitesi (1982) 23. Marmara Üniversitesi (1982) 24. Mimar Sinan Üniversitesi (1982) 25. Trakya Üniversitesi (1982) 26. Yıldız Teknik Üniversitesi (1982) 27. Yüzüncüyıl Üniversitesi (1982) 28. Bilkent Üniversitesi (1986) 29. Gâziantep Üniversitesi (1987) târihi îtibâriyle sâdece İ.T.Ü, K.T.Ü, O.T.Ü.nin toplam öğrenci sayısı 'dür. Sâdece bu üniversitelerdeki mühendislik eğitimine ilâveten ayrıca diğer üniversitelerimizde bulunan mühendislik fakülteleri de hesâbâ katılırsa, günümüzde mühendisliğe verilen önem açık bir şekilde anlaşılmış olmaktadır. Sayısı gün geçtikçe artan mühendislik fakültelerindeki eğitimin Dünyâ standartlarında olduğunu söylememiz mümkün değildir. Konuyu biraz daraltarak bir örnek verecek olursak, 1991 yılı îtibâriyle, bütün Türkiye'de elektrik, elektronik ve bilgisayar konusunda profesör, doçent ve yardımcı doçent olmak üzere 220 civârında öğretim üyesi, kadar da öğrenci vardır. Öğretim üyelerinin 61 tânesi İ.T.Ü. de, 55 tânesi O.T.Ü. de ve geri kalan 100 civarındaki öğretim üyesi ise Elektrik-Elektronik öğretimi yapan diğer 15 üniversiteye dağılmış bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına 60 civârında öğrenci düşmektedir. Sâdece öğretim üyesi bakımından yapılan bu karşılaştırma bile, bu iki üniversitemizin dışındaki üniversitelerimizde öğretimin sağlıklı olmadığını bâriz bir şekilde göstermektedir. İyi bir öğretimin elde edilmesi için 220 öğretim üyesini en az üçe katlamak lâzımdır. Bundan başka, mühendislik öğretimi yapan çoğu üniversite ve fakültelerimiz gerekli teknik deney, laboratuar ve modern techizâttan mahrum bulunmaktadır. Ayrıca, buna öğrencilerin çeşitli sosyal, ekonomik ve demokratik sahâlardaki problemlerini de eklemek gerekmektedir. Geçmişte bilim ve fennin öncüsü olan Milletimiz, bütün güçlüklere rağmen, bu gün içinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji seferberliği ile yakın dönemlerdeki açıkları kapatarak yine dünyâya nizam verme rolünü yakalamak zorundadır. Bunu Milletimiz ancak, diğer milletler nazârında eziklik ve aşağılık kompleksine kapılmadan, geçmişin gurur ve bilim potansiyelini büyük bir azimle yılmadan yürüttüğü çalışmalarına destek ve basamak yaparak, çağımızın tüm bilim disiplinlerini aşmakla başaracaktır. Kaynaklar: 1.Hunke, S., Allahs Sonne über dem Abendland-Unser arabisches Erbe (Türkçe'ye Avrupa'nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi adı altında tercüme edilmiştir.), Bedir Yayınevi, 1972.

9 9 2. Bilgi İşlem, Sayı 6, Ekim Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler (YÖK Yayını). 4. Temiz, M. Bilgi Toplumu (Kültür Bakanlığı Yarışmasında Mansiyon Ödülü kazanmıştır), Sehâ Neşriyat, Elektrik Mühendisliği, Sayı 379, Döven, Ş., Müslüman İlim Adamları Ansiklopedisi. 7. Nasr, S.H., İslâm ve İlim, İnsan Yayınları, Güven, K.C., İnsan ve Kâinât, Sayı 59, Erbakan, N., İslâm ve İlim, Ağaç-İş Matbaası, Ankara, Güven, K.C., İnsan ve Kâinât, Sayı 43, Bilim ve Teknik, Sayı 110, İdealler ve Gerçekler (Nobel Ödülü Fizik armağanı sâhibi ve Trieste'de bir BM Milletlerarası Fizik Merkezi başkanı olan Prof.Dr.Abdüsselâm'ın Ideals and Realities adlı bu eseri Kâzım Güleçyüz tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir.) 13.Gürkan, A., İslâm Kültürü nün Garbı Medenîleştirmesi, 3.baskı, Nûr Yayınları, Ankara, 1975.

DEMEK, MÜSLÜMANLARIN BİLİME KATKILARI VAR ÖYLE Mİ?

DEMEK, MÜSLÜMANLARIN BİLİME KATKILARI VAR ÖYLE Mİ? MÜSLÜMANLARIN BİLİME KATKILARI VAR ÖYLE Mİ? Ne yazık ki, bugün de, birçoğumuz hâlâ aynı kafada bulunuyor! Yeniden şahlanmak için yaklaşık bir asırdır hep geri saymıyor muyuz? Ha, şuracıkta 10-15 yıldır

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kontrol Sistemleri Ödev-1 Ödevin Konusu Otomatik Kontrol Sistemlerinin Tarihi Gelişimi Dersi Veren

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ GİRİŞ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş GİRİŞ 1. Dersin amacı ve kapsamı 2. Askeri mühendislik ve sivil mühendislik 3. Yurdumuzda inşaat mühendisliği 4. İnşaat

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 12.10.2017 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. İNM 221: MUKAVEMET -I 03.07.2017 GİRİŞ: MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik 1 Mekanik

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

ROBOTİK VE YAPAY ZEKA

ROBOTİK VE YAPAY ZEKA ROBOTİK VE YAPAY ZEKA Robot Nedir? Robotik Nedir? Robotun Tarihçesi Nerelerde Kullanılır? Yapay Zeka Nedir? Robot Yarışmaları Robot Malzemeleri Robot Nedir? Robot; Elektronik, yazılım ve mekanik sistemlerin

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

MESLEK TANITIM GÜNLERİ HAZIRLAYAN : İBRAHİM KOYUNCU

MESLEK TANITIM GÜNLERİ HAZIRLAYAN : İBRAHİM KOYUNCU MESLEK TANITIM GÜNLERİ HAZIRLAYAN : İBRAHİM KOYUNCU ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ PUAN TÜRÜ : MF-1 EĞİTİM SÜRESİ : 4 YIL PROGRAMIN İÇERİĞİ : Ağırlıklı olarak Matematik ve Fizik dersleri verilmektedir. Program

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI

2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS YERLEŞTİRME PUANI EN YÜKSEK 100 ADAYIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ YÜKSEKÖĞRETİM ROGRAMLARI 2011-ÖSYS sonuçlarına göre yerleştirme puanı en yüksek 100 adayın, puan türlerine göre yerleştirildikleri yükseköğretim

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-1 Dosya : 1112/12 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Aktüerya (Yüksekokul) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi (İngilizce) Puan Küçük Büyük TM-3 72 451,404 483,791 5980 Hacettepe TM-3 67 425,767 481,887 14400 İstanbul TM-3 57 425,623 509,868 14500 Bahçeşehir (İngilizce) (Tam TM-3 6 422,725 445,145 15800

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler

EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler EKLER: Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitüleri ile ilgili İstatistikler Tablo 1. Üniversitelerimizin Fen Bilimleri Enstitülerinde bulunan toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayıları. (Bu bilgiler resmi

Detaylı

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler

mf puan türü arası puanlarla girilebilecek bölümler mf puan 430-450 arası puanlarla girilebilecek bölümler www.dogrutercihler.com üniversite bölüm 1 Bilgisayar Müh HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(İngilizce) 108 108 MF-4 419,4745 450,8875 22200 21400 2 Diş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eğitim Referanslarımız

Eğitim Referanslarımız Proje Adı Şehri Anadolu Üniversitesi Eskişehir STANDALONE/EY3600 3 100 Anadolu Üniversitesi Eskişehir KONVANSİYONEL 30 300 Anadolu Üniversitesi AKM Eskişehir SWMP/EY3600 8 250 Anadolu Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİSİ KULÜBÜ RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ARABA PROJESİ RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİSİ KULÜBÜ RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ARABA PROJESİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RÜZGAR ENERJİSİ KULÜBÜ RÜZGAR ENERJİSİYLE ÇALIŞAN ARABA PROJESİ RAPORU ÖZET - Rüzgar Enerjisi Kulübü(REK) Tanıtımı - Türkiye nin Rüzgar Enerjisiyle Çalışan İlk Profesyonel Arabası:

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014

2013-2014 YAZ OKULU. Yaz Okulu Takvimi. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 13 Haziran 2014 Yaz Okulu Takvimi 2013-2014 YAZ OKULU 13 Haziran 2014 Ders Kayıtları.....: 23.06.2014-27.06.2014 Yaz Okulu.......: 30.06.2014-16.08.2014 Yaz Okulu Final Sınavları: 18.08.2014-23.08.2014 Fakültemiz Öğrencilerinin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

BASKETBOL. 5. Yarışmalar sonucunda bir üst kategoriye çıkmaya hak kazanan takımlar, öğretim yılında çıktıkları kategoride yarışacaklardır.

BASKETBOL. 5. Yarışmalar sonucunda bir üst kategoriye çıkmaya hak kazanan takımlar, öğretim yılında çıktıkları kategoride yarışacaklardır. BASKETBOL AÇIKLAMALAR: 1. Yarışmalar Süper Lig, Süper Lige Yükselme, 1. Lig Grup Birincilikleri, 2. Lig Grup Birincilikleri şeklinde (bayanerkek) yapılacaktır. 2. Kategoriler aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI

KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI KONTES ADA LOVELACE: İLK KADIN BİLGİSAYARCI Kontes Ada Lovelace, İngiliz şair Lord Byron un kızıdır. Mekanik bilgisayar fikrinin öncüsü C. Babbage ile birlikte programlama fikrinin temelini attı. Kontes

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSİ/UZAY MÜHENDİSİ TANIM Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir. A- GÖREVLER Sivil ve askeri kuruluşlarda; - Yer

Detaylı

WINTER. Template EL-HAREZMİ

WINTER. Template EL-HAREZMİ WINTER Template EL-HAREZMİ 01 Hayatının büyük bir bölümü Bağdat'ta matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir. 02 Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Hârezmî nin doğum ve ölüm tarihleri

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

Yerleştiği Puan Türü

Yerleştiği Puan Türü İZMİR FEN LİSESİ LYS 2010 YERLEŞTİRME SONUÇLARI Say-2 Puanı Tercih Sırası Yerleştiği Puan Türü Yerleştiği Üniversite Yerleştiği Bölüm 575,000 1 MF-4 Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Müh. 563,763

Detaylı

HUKUK FAKÜLTELERİ TABAN PUANLARI 2014

HUKUK FAKÜLTELERİ TABAN PUANLARI 2014 Galatasaray Üniversitesi Koç Üniversitesi İ.D. Bilkent TOBB E-T Fatih İ.D. Bilkent Üniversitesi Bahçeşehir Yeditepe İstanbul Şehir U.A. Antalya İstanbul Bilgi Turgut Özal Özyeğin Kadir Has Türü Kont. Hukuk

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı