KASIM 2013 ÖZGÜR YAYINLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASIM 2013 ÖZGÜR YAYINLARI"

Transkript

1 KASIM 2013

2 2 HALİD ZİYA UŞAKLIGİL KİTAPLARI Aflk- Memnu 2 Aflka Dair 11 TL. Mai ve Siyah 1 K rk Y l 4 Saray ve Ötesi 3 htiyar Dost Mensur fiiirler Nesl-i Ahir 3 Küçük F kralar Sepette Bulunmuş Hepsinden Acı Bir Ölünün Defteri Bir Hikâye-i Sevda Bir Yaz n Tarihi Kadın Pençesi Nemide Onu Beklerken zmir Hikâyeleri Ferdi ve Şürekası 1 Bir fii ri Hayal 11 TL. Hikâye K r k Hayatlar Valide Mektupları Sefile Bir Acı Hikâye Solgun Demet Sanata Dair TL. HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR KİTAPLARI Mezarından Kalkan Şehit Tesadüf, fieytan fli ffet, Dünyan n Mihveri Kad n m Para m? Metres Deli Filozof Can Pazar Eflk ya ninde nsanlar Maymun muydu? Ac Gülüfl Bir Sevda Denklemi (Hazan Bülbülü) Kaynanam nas l Kudurdu? Son Arzu Cehennemlik Billur Kalp Sevda Peflinde Namuslu Kokotlar Cad Çarp yor H. Rahmi nin Mektuplar ve Tiyatro Elefltirileri Gazetecilikte lk Yaz lar m Bas n ve Bas n Özgürlü ü Üzerine Yaz lar Zorla Ahlaks z Olduk Yankesiciler Kulübü Söylefliler ve Paul Bourget den çevirdi i Andre Corneli Roman

3 3 KLASİK TÜRK EDEBİYATI Victor Hugo / Beşir Fuad Ömer Seyfettin den Seçme Hikâyeler 7. Üç Hikâye / Mehmed Rauf Mehmed Rauf tan Seçme Hikâyeler 1 Eylül / Mehmed Rauf Mehmed Rauf un An lar / Rahim Tar m Bize Göre - Bir Seyahatin Notlar / Ahmet Haflim 7. Taaflfluk- Talat ve Fitnat / fiemsettin Sami Cezmi / Nam k Kemal Müsameretname / Emin Nihat 1 Turfandam Turfam / Mizanc Murat 1 Zehra ve Karabibik / Nabizade Naz m ntibah / Nam k Kemal Vatan Yahut Silistre-Zavallı Çocuk / Namık Kemal Felatun Bey ile Rak m Efendi / A. Midhat Efendi Gülnihal - Akif Bey / Namık Kemal Müflahedat / A. Midhat Efendi 16 TL Celaleddin Harzemşah / Namık Kemal TL. Sergüzeflt / Sami Paflazade Sezai 7 TL. Muhadarat / Fatma Aliye Araba Sevdas / Recaizade Mahmut Ekrem DİĞER TÜRK YAZARLARI Zeyno nun O lu / Halide Edib Ad var Çaresaz / Halide Edib Ad var Kerim Usta n n O lu / Halide Edib Ad var Sonbahar Yak n / Fügen Ünal fien Kuytuda Büyür Hayat / Fügen Ünal fien Milonga Kadınları / Nilüfer Narlı Hülya Saat / Senem Dere Aflk Üçlemesi /Atilla Birkiye Yaflam n Kendisidir Aflk /Atilla Birkiye Firari Güvercinler /Memed Fırat 1 Anlat fiehrazat /Atilla Birkiye Ekim Iss zl Saçlar n /Atilla Birkiye İstanbul da Aşktan İkmale Kalanlar / A. Birkiye 11 TL. İstanbul da Âşıklar İçin Buluşma Noktaları / A.Birkiye 1 İstanbul da Beklenen Devrim / A.Birkiye Şiir İkizini Arar / A.Birkiye 1 Vak f /Selim Yalç ner Mukuf Kitabı / Sibel Kilimci Türk Edebiyatında Memurlar ve Bürokrasi / Levent A. Çanaklı 3

4 4 TÜRK KLASİKLERİ Pir Sultan Abdal (Yaflam, fiiirleri) / Cahit Öztelli2 Karacao lan (Yaflam, fiiirleri) / Cahit Öztelli 2 Yunus Emre (Yaflam, fiiirleri) / Cahit Öztelli Pir Sultan' n Dostlar / Cahit Öztelli 1 Köro lu, Dadalo lu, Kulo lu / Cahit Öztelli TL. Bektafli Gülleri / Cahit Öztelli fiair Eflref (Çeflitli Yönleriyle) / A. Kabacal 2 F kralar Seçkisi / Alpay Kabacal 1 Gül Yapra n Döktü Bugün (A tlar) / A. Kabacal Mevlana Celaleddin / smet Zeki Eyubo lu Hac Bektafl Veli / smet Zeki Eyubo lu G lgamefl Destan / smet Zeki Eyubo lu Erzurumlu Emrah / Orhan Ural Anadolu Evliyalar / Nezihe Araz Anadolu nun Kad n Erenleri / Nezihe Araz Sen Latife De il Latifsin / Nezihe Araz Aflk Peygamberi (Hz. Mevlâna) / N. Araz Bütün Öyküleriyle Mesnevi / B. Babür Turna Bütün Yönleriyle Hayyam (Rubaileri)/ Rüfltü fiarda 7 TL. 1 ARAŞTIRMA - İNCELEME - ELEŞTİRİ - ANI - RÖPORTAJ - DENEME Türk Edebiyat nda Yahya Kemal / Cahit Tanyol 1 Cumhuriyet Dönemi Muhalif Türk Roman / Alper Çeker Türkiye de Siyasetin Dayan lmaz Bofllu u / Murat Aksoy Psikodinamik Aç dan Cemal Süreya ve fiiiri / Yusuf Alper Psikodinamik Aç dan Haydar Ergülen ve fiiiri / Yusuf Alper Psikanaliz ve Aşk / Yusuf Alper Şiir ve Psikiyatri Kavşağında / Yusuf Alper Kuma Yazılanlar / M. Naci Bostancı Siyaset ve Medya / M. Naci Bostancı İyiki Böyle Yaşamışım: İhsan Aksoy / Enver Sezgin Süreç 29 Temmuz dan Sonra Kürt Meselesi / Devrim Sevimay Küresel Çöküş ve Kapitalizmin Geleceği / O.Ulagay Çözümün Şafağında Kürt Sorunu / M.Akyol-E.Sezgin Kültür Dil Kimlik / Rahim Tar m Çocukluk ve Şiir / Rahim Tar m TL. 1 TL. 24.

5 5 EĞİTİM DİZİSİ Çocuk Ruh Sa l / Prof. Dr. A. Yörüko lu 27 TL. Gençlik Ça / Prof. Dr. Atalay Yörüko lu 27 TL. De iflen Toplumda Aile ve Çocuk / Prof. Dr. Atalay Yörüko lu 2 Çocuk Yemekleri ve Sa l kl Beslenmesi / Prof. Dr. A. Baysal - Prof. Dr. P. Arslan 1 Oyun-Çocuk-Tiyatro / Prof. Dr. Özdemir Nutku 1 Meydan Okuyan Çocuk / Prof. Dr. S. I. Greenspan 3 Özel Gereksinimli Çocuklar / Prof. Dr. S. Greenspan 37 TL. Bebeklerde ve Çocuklarda Sa l kl Ruhsal Geliflim / Prof. Dr. Stanley. I. Greenspan 30 TL. Boflanma ve Çocuk Üzerine Etkileri / Y. Walzcak-S. Burns 1 flitme Engelli Çocuklar n E itiminde Temel lkeler / Doç. Dr. Mesude Atay lkö retimde Sosyal Becerilerin Gelifltirilmesi (Ö retmen El Kitab ) / Prof. Dr. Füsun Akkök lkö retimde Sosyal Becerilerin Gelifltirilmesi (Anne-Baba El Kitab ) / Prof. Dr. F. Akkök Bayan Perflembeler / Prof. Dr. F. Akkök Yaflam n Di er Bir Penceresi: Otistik Çocuk Babalar ve Duygular / Prof. Dr. Füsun Akkök Ana Babal k Sanat ( lk Befl Y l) / R. Goldstein 2 Daha yi Anne, Daha yi Baba Olmak (6-9 Aras Çocuklar çin) / R. Goldstein Üstün Zekâlı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi / Norma E. Cutts - Nicholas Moseley 2 Çocu unuzun Becerilerini Nas l Gelifltirebilirsiniz? / Raelynne P. Rein - Rachel Rein Otizm ve Otistik Çocuklar / Prof. Dr. N. Dar ca Aptal Çocuk Yoktur! / Renate Fischer-Tietze Anne Adaylar n n Efllerinden stedikleri / M. Dichler-S. Mouss ndigo Çocuklar / Prof. Dr. smail Ersevim 2 Aile Tedavisi / Prof. Dr. smail Ersevim 2 Sa l kl Menapoz / Prof. Dr. Turgay Atasü 1 Annenin K lavuzu / Turgay Atasü-Derin Kösebay 2 Hiperaktif Çocuklar ve Ritalin / Prof. Dr. smail Ersevim 1 Sevmek Kolay E itmek Zor / Becky A.Bailey 1 Eyvah Çocu um Okula Bafll yor / Hatice G. fienel Beni S k ca Kucakla / Roswitha Defersdorf 1 Özel E itimde Akademik Becerilere Haz rl k / Dr. Neslihan Kulo lu Türker 2 Özel E itimde Temel Akademik Çal flmalar 1 / Gamze E. Al c o ullar Özel E itimde Temel Akademik Çal flmalar 2 / Gamze E. Al c o ullar 1 Sevgili Charlie / Earle P. Martin Çocuklara Oyunlar / Leslie Hamilton

6 6 BİLGİ DİZİSİ Süs ve Sera Bitkileri / Atilla Odabafl 3 Kedi Bak m / Mustafa Akay Köpek Bak m / Mustafa Akay 27 TL Akvaryum Dünyas / Tuncel Alt nköprü Akvaryum Bal klar n n Üretilmesi / T. Alt nköprü Köpek Dünyas / Tuncel Alt nköprü 1 Muhabbet Kufllar / Tuncel Alt nköprü Kanarya / Tuncel Alt nköprü Sa l kl Zay flama Rehberi Prof. Dr. P. Arslan - Prof. Dr. N. Bozkurt 1 Vejetaryen Yemekleri / Prof. Dr. A.Baysal EQ Duygusal Zekâ ve Baflar / S.J. Stoin-H.E. Book Kendi Zekân Kendin Ölç / H.J. Heysenck Kiflilik Testinizi Kendiniz Yap n / Salvatore V. Didato Çocuk Adlar Sözlü ü / Ali Püsküllüo lu Bütün Yönleriyle Depresyon / Yusuf Alper Adli Psikiyatri / Dr. Hüseyin Soysal DÜNYA EDEBİYATI Gazze İçin Sessizlik / Mahmut Derviş Çingene Kızı / Miguel Cervantes Köpekler Alçaktan Uçar / Alek Popov Yirmi Yıl ve Bir Gün / Jorge Semprun Karanlık Vardar / Elena Huzuri Solist / Steve Lopez 1 Shakespeare den Öyküler 4 Tanrının Kemikleri / Leonardo Gori Firmin / Sam Savage Gezgin ile Gölgesi / F. W. Nietzsche Eski Dostlar / Rafael Chirbes 1 Seçmeler / F. W. Nietzsche An lar Yetmeyince / Dacia Maraini Tarantula / Bob Dylan Rock Hudson un Öteki Yüzü / Guillermo Fadanelli Konstantinopolis in Roman / Gilles Martin Chauffier Afrikalı Çocuk / Camara Laye Big Bang in Romanı / Simon Singh 2

7 7 ŞİİR DİZİSİ Göğe Dönüş / Chon Sang-Beong fiiir Denizi (Cilt 2) / Ümit Yaflar O uzcan Rübailer Dörtlükler / Ümit Yaflar O uzcan Tafllamalar 2 / Ü. Yaflar O uzcan An lar Düflünceler / Ü.Yaflar O uzcan Aflk fiiirleri Antolojisi / Alpay Kabacal Dünya Aflk fiiirleri Antolojisi / Eray Canberk Aflk ve Hüzündür stanbul (Elli fiairden Doksan Befl stanbul fiiiri) / A. Birkiye Zamans z / Ali Püsküllüo lu Canto General / Pablo Neruda Seçme Şiirler / Adnan Özer TL. 1 TL. 1 MÜZİK KİTAPLIĞI Pratik Müzik Bilgileri / Hüseyin Egemen TL. Evlerinin Önü (Türküler) / Cahit Öztelli 37 TL. Armonide Çözümleme ve Uygulamas / H. Egemen 2 Ça dafl Keman E itimi (Cilt 1) / Hüseyin Egemen 1 Türk Müziği Enstrümanlarının Frekans Aralıkları / Emirhan Kartal 34 TL. TİYATRO DİZİSİ Atatürk ve Cumhuriyet Tiyatrosu / Ö.Nutku Sinekli Bakkal / Tiyatro Uyarlayan: S. Sanl Brecht ve Epik Tiyatro / Özdemir Nutku 1 1 SÖZLÜKLER İspanyolca Deyimler Sözlüğü / M. Necati Kutlu Türkçe de Yabancı Kalıp Sözler Sözlüğü / Kemal Bek ÖZGÜR EDEBİYAT DERGİLERİ Say 38 Say 39 Say 40 Say 41

8 8 ASSOS YAYINLARI Gördüğüm Düş Sayıkladığım Hayat Yakın Tarihimizde Masonluk Üzerine Bir Deneme / M.Vedat Onat Ademin Çocuklar / Erdo an Erentöz 1 TL. Seçilmifl Düflünceler (Denemeler) / F. W. Nietzche Yarat c l k ve Di er Söylefliler /. Ersevim Freud ve Psikanalizin Temel lkeleri / smail Ersevim 2 smay l / smail Ersevim Hayvanlar da Konuflur (Fabl Türü Masallar) / brahim fiimflek Çocuk fiiirleri Antolojisi Atatürk ten Seçme Sözler / brahim fiimflek Nutuk (Tam metin) / İbrahim Şimşek İlköğretim Öğrencileri İçin Nutuk / İbrahim Şimşek Rüya Yorumlar Türk Mizah ndan F kralar Dünya Mizah ndan F kralar Karadeniz F kralar Edepsiz F kralar Ay p F kralar Ö renci F kralar Gemi Ne Zaman Gelecek? / 14 TL 5. TL. LABELLA Erkekler Aşk ve Seks Zekam Senin Elinde / Deniz Atakay Fucking Berlin / Sonia Rossi My Intelligence Is In Your Hands / D. Atakay Ankara Cad. 11/2 Ca alo lu - stanbul Tel: (0-212) Fax: (0212) Web:

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi

Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi Sıra No Kitap Adı Yazar Adı Yayınevi Yayın Tarihi 1 100 Soruda Çevre; Çevre Sorunları ve Politikaları Türkçe ve Yabancı Dilde Kitap Listesi ISBN Ruşen Keleş Yakın Kitabevi 2013 9786056323270 1 2 1001 Hadis-

Detaylı

12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI

12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI 12. SINIFLAR N OKULA YARDIMCI (Yeni müfredata %100 Uyumlu) LYS YE HAZIRLIK KONU ANLATIMLI HAZIRLIK ÖDEVLER UYGULAMA ÇALI MALARI KONU TESTLER TABLOLAR VE FRELENM B LG LER ESER ÖZETLER Ali Malik KAYABA I

Detaylı

Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap

Çocuk. Gençlik Kitaplar. 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar. Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap 2-14 yafl aras çocuklar ve gençler için öykü kitaplar Okul öncesi ve lkö retime yönelik Tam 402 Kitap Kurgusal Masallar Dünya Masallar 100 Temel Eser Tarihe z B rakanlar Bilim Kurgu Kitaplar Ça dafl Türk

Detaylı

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI

I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI I. DÜNDEN BUGÜNE AFYONKARAH SAR EDEB YATI Yard. Doç. Dr. Mehmet SARI * * Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. Ö retim Üyesi. G R fi Eski kaynaklarda Karahisâr- Sâhip olarak geçen,

Detaylı

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6

1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 1 Yıldızlar Gibi Tiyatro 2 Mehmet Akif Şiirleri 1 Şiir 3 Mehmet Akif Şiirleri 2 Şiir 4 Mehmet Akif Şiirleri 3 Şiir 5 Mehmet Akif Şiirleri 4 Şiir 6 Melih Cevdet Anday Şiir 7 Nazım Hikmet Oratoryası Şiir

Detaylı

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi

Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi Sıra Eseradı Başvuran 1 Ben Hiç Sensiz Kalmadım ki (Cep Boy) 2 Batılı Zihin İçin Doğulu Düşünceler 47 Numara Yayıncılık 3 Bebeklerde Beslenme Rehberi 47 Numara Yayıncılık 4 Diyabet Hakkında Bilmek İstedikleriniz

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 100

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 100 1 Türkiye'nin Yaban Çiçekleri 47 Numara Yayıncılık 2 Çanakkalede Açan Vatan Çiçekleri 4E Yayın Yapım İletişim Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 3 Hz.süleymanın Sonsuzluk Hazinesi - Belkısın Tahtı 4E Yayın Yapım

Detaylı

mart 2014 KültürSanat Bülteni

mart 2014 KültürSanat Bülteni mart 2014 KültürSanat Bülteni Özel Etkinlikler 4 Konserler 12 Seminer ve Söyleşiler 39 Çocuk Oyunları 65 Tiyatrolar 84 Sinemalar 91 Sergiler 94 Kültürel Mekanlar 100 2 ÖNSÖZ Sevgili İstanbullular İstanbul

Detaylı

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI

RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU. Medya Okuryazarl. fi R K TABI RADYO VE TELEV ZYON ÜST KURULU Medya Okuryazarl fi R K TABI lkö retim Ö renciler Aras nda Düzenlenen Medya Okuryazarl Konulu fiiir Yar flmas nda Ödül Alan Eserler ANKARA - 2008 Radyo ve Televizyon Üst

Detaylı

Yeni Gelen Yayınlar 1 100 DOĞA HARİKASI 2 100 SAAT KULESİ 3 1001 İCAT DÜNYAMIZDA İSLAM MİRASI. 4 250 Bin Vatan Evladı Çanakkale 1915

Yeni Gelen Yayınlar 1 100 DOĞA HARİKASI 2 100 SAAT KULESİ 3 1001 İCAT DÜNYAMIZDA İSLAM MİRASI. 4 250 Bin Vatan Evladı Çanakkale 1915 Yeni Gelen Yayınlar SIRA NO KİTAP ADI 1 100 DOĞA HARİKASI 2 100 SAAT KULESİ 3 1001 İCAT DÜNYAMIZDA İSLAM MİRASI 4 250 Bin Vatan Evladı Çanakkale 1915 5 40'INDA 40 KADIN 6 5 Temmuz Urumçi Olayı ve Doğu

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi. 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi Bitlis Eren Üniversitesi Fuad Sezgin Kütüphanesi 2014 Yılında Talep Edilen Kitapların Listesi GV 301./A35 Akın, Yiğit "Gürbüz ve Yavuz Evlatlar" : Erken Cumhuriyet'te beden Terbiyesi ve Spor İstanbul İletişim

Detaylı

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu

25. İSTANBUL KİTAP FUARI ETKİNLİK PROGRAMI 28 EKİM 2006 CUMARTESİ. Interexpo Salonu 28 EKİM 2006 CUMARTESİ Interexpo Salonu Saat: 14:00-15:30 Söyleşi: Uğur Dündar dan Günümüze Soruşturmacı ve Araştırmacı Gazetecilik Konuşmacılar: Belma Akçura, Haluk Şahin, Nedim Şener, Uğur Dündar Düzenleyen:

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87

200 KÜTÜPHANEYE YAPILAN DAĞITIM 1 / 87 1 Ambulansla dünya turu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 2 Annem bir robot doğurdu A.P.R.İ.L YAYINEVİ 3 Corleone ailesi A.P.R.İ.L YAYINEVİ 4 Çilek kızlar A.P.R.İ.L YAYINEVİ 5 Galeyan A.P.R.İ.L YAYINEVİ 6 Hacıyatmaz

Detaylı

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler...

Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... Geçmişten Geleceğe Belgeler... Bilgiler... 1968/2008 1 Geçmişten Geleceğe belgeler... bilgiler... 1968/2008 ISBN 978-975 - 7655-87 - 9 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. Proje

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN

YAYINA KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN BARKOD KİTAP ADI YAZAR TERCÜME YAYINA SAYFA EBAT KATEGORİ YENİ FİYAT HAZIRLAYAN SAYISI (BOYUT) KAĞIT CİNSİ KAPAK 9789754370904 Çağlayanlar A. Hikmet Müftüoğlu Hikâye 5,00 TL 141 12x19,5 60 gr. Enso Creamy

Detaylı

1 Defterimdeki Kuş Sesleri Erdal Öz Ayal Gökçe Anı 2 Suların Akışı Gül Çançar Ayal Gökçe Anı 3 Çıplak Kanser Oya Kozlu Ayal Gökçe Anı 4 Salvadorun

1 Defterimdeki Kuş Sesleri Erdal Öz Ayal Gökçe Anı 2 Suların Akışı Gül Çançar Ayal Gökçe Anı 3 Çıplak Kanser Oya Kozlu Ayal Gökçe Anı 4 Salvadorun 1 Defterimdeki Kuş Sesleri Erdal Öz Ayal Gökçe Anı 2 Suların Akışı Gül Çançar Ayal Gökçe Anı 3 Çıplak Kanser Oya Kozlu Ayal Gökçe Anı 4 Salvadorun Gizli Zindanları Ana Guadalupe Martinez Fatih Önal Anı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/11 Türkiye

Detaylı

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Halil İbrahim BAŞER YÜKSEK

Detaylı

Shakespeare ile oyun atölyesi

Shakespeare ile oyun atölyesi Shakespeare ile oyun atölyesi oyun atölyesi'nin oynad ikinci Shakespeare oyunu oldu "Atinal Timon". Shakespeare maceras na "Othello ile at lm flt k. "K skançl k"la bafllad m z yolculu a "para" ile devam

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

Sıra Eseradı Başvuran

Sıra Eseradı Başvuran Sıra Eseradı Başvuran 1 Bandidos 1001 Roman (Altan Çağatay Gürdal) 2 Martin Mystere & Nathan Never Gelecek Mahkumu 1001 Roman (Altan Çağatay Gürdal) 3 50 Soruda Aydınlanma 7 Renk Basım Yayım ve Filmcilik

Detaylı

Değerli Kültür Sanat Dostları;

Değerli Kültür Sanat Dostları; Değerli Kültür Sanat Dostları; Mart ayı, İlk Baharın ilk ayı Havaya düşen ilk cemreyle birlikte, dolu dolu bir kültür-sanat takvimiyle daha bahara merhaba derken, hayatımızı ve şehrimizi kültür ve sanatla

Detaylı