HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hukuk Müşavirliği 2010 YILI FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler SUNUŞ... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...6 D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER B Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Ek 3: Demirbaşlar... 33

3 SUNUŞ yılları arasını kapsayan Müşavirliğimiz Stratejik Planında ortaya konulan amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla 2010 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiler rapor halinde aşağıda sunulmuştur. Av.Nilgün AYTEPE Hukuk Müşaviri

4 GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif bir biçimde yürütebilmelerini teminen, her türlü hukuki hizmeti vermek, hukuki ilişki ve ihtilafları Üniversitemiz menfaatleri yönünde düzenlemek ve çözüme kavuşturmaktır. Vizyon Sahip olduğu mevzuat birikimini, gelişen ve değişen teknolojiyi de kullanarak çalışmalarına yansıtan yenilikçi, çağdaş, gelişmelere açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla Üniversitemiz içinde ve diğer üniversiteler arasında model olmayı amaçlamaktadır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hukuk Müşavirliği; 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35.maddesine göre Genel Sekreterlik Makamına bağlı bir birim olarak, Üniversitemizin öğrencileri ve personeli ile diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak icrasında yardımcı olmakla görevlidir. Yönetmelik ve Yönergeler: Müşavirliğimizin işleyişine dayanak teşkil edecek Üniversite tarafından yürürlüğe konulmuş yönetmelik, yönerge, tebliğ vb. mevzuat yoktur. İç Genelgeler: Müşavirliğimiz hizmetlerinin yürütülmesine yönelik Üst Yönetici tarafından yayınlanan usul ve esaslara ilişkin iç genelge veya talimat yoktur. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Müşavirliğimizin sürekli artan iş yükü yoğunluğu nedeniyle ortaya çıkan fiziki mekan yetersizliği yanında çalışma ofislerindeki eksiklikler de personelin sistemli ve verimli çalışmasını menfi yönde etkileyen bir unsur olarak görünmektedir. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Üniversitemiz üst yönetimi bilgilendirilmektedir.

5 1.1- Taşınmazların Genel ı Müşavirliğimizin kullanımındaki çalışma mekanları, Merkez Kampusunda Üniversitemizin mülkiyetindeki alanlardır Kapalı Alanların ı Müşavirliğimiz Üniversitemizin merkez kapusunda bulunmakta olup, iş yükünün giderek artması nedeniyle, hizmet alanlarının yetersiz kalması ve daha fazla çalışma mekanına ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut fiziki alanlar aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. Müşavirliğimizin Kapalı Alanların ı Yerleşke Adı/Birim/Bölüm Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) Üniversite Maliye Haz. Diğer (m²) Açıklama Çalışma Ofisleri ofis Arşiv bölüm Giriş Hol bölüm Ortak Alan bölüm bölüm 1.3- Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre ı Müşavirliğimizin tüm kapalı alanı idari hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiştir Sosyal Alanlar Müşavirliğimize tahsis edilmiş sosyal alan bulunmamaktadır.

6 2- Örgüt Yapısı Müşavirliğimizin idari örgüt şeması aşağıda gösterilmiştir. Hukuk Müşaviri Avukatlar Şube Müdürü Büro Personeli 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müşavirliğimizin hizmetlerinin bilişim sistemi içerisinde yürütülebilmesi için gerekli donanım alt yapısı hazır durumdadır. Müşavirliğimizin tüm bilgisayarları kurulan ağ sistemi sayesinde birbirleri ile bilgi alış verişi yapabilmektedir. Hizmet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, bilginin depolanması, derlenmesi, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulması ve sahip olunan bilgilerin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasını sağlayacak olan DİJİTAL DÖNÜŞÜM projemizin gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Projenin uygulamaya geçirilmesi için ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanımların (özellikle hızlı tarama yapabilen tarayıcılar) teknik özellikleri tespit edilmiş olup, alımının yapılması için Genel Sekreterlik Makamının Olurları ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiş ise de; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca; Müşavirliğimiz Dijital Dönüşüm projesinin, Üniversitemiz geneli için planlanan Bilgi Belge Yönetimi Otomasyon programları ile aynı veritabanını kullanarak, entegre bir şekilde çalışmasını teminen Bilgi ve Belge Yönetimi Otomasyon programının uygulamaya konulmasını müteakip, Müşavirliğimizin projesinin uygulamaya konulmasının daha verimli olacağı düşünüldüğünden, Otomasyon programının Üniversitemizde kullanıma sunulması beklenmektedir. Ancak gün geçtikçe artan işyükü ile sahip olunan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kullanılmamasının yarattığı sıkıntı ve iş gücü kaybı nedeniyle 2010 yılı sonu itibariyle Müşavirliğimiz kendi imkanları ile geliştirdiği yöntemlerle Dijital Dönüşüm projesinin temelini oluşturan; yazılı belgelerin bilgisayar ortamına aktarılarak birim içinde kullanımına yönelik çalışmalara başlanmış olup, sistemin vaz geçilmez parçası olan tarayıcıların acilen alınması talebimiz iletilmiştir.

7 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Müşavirliğimizin tüm iş yükünün takip ve kontrolünde kullanılan bilgisayarlar aşağıda gösterilmiştir. Yazılım Cinsi Tablo 12. Yazılım ve Bilgisayarlar Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Üniversite Yazılımı Diğerleri Masa Üstü Bilgisayarlar Taşınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayarlar ve Sunucular

8 Tablo 13. Üniversitemiz Tarafından Kullanılan Yazılım Programları Kullanılan Yazılım Programları Sorumlu Birim Adı Kullanıcı Birimler e- Bütçe Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yazılımın Teknik Bilgileri ve Özellikleri Kullanım Alanları Bütçe hazırlama ve işlemleri ile Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgesi Düzenlemesi Kamu İhale Otomasyonu Strateji Geliştirme Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği Satın almalar İcra Pro Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Evrak Takip Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Kazancı Mevzuat Kütüphane ve Doküm.D.Bşk. Dava Takip Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Dijital Arşiv Prog. Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Zirve Bilgisayardan Abonelik Sistemi ile çalışıyor. Müşavirliğimiz Şube Müdürünce hazırlanan birim içi takip yazılımıdır. Hukuk Müşavirliği Abonelik Sistemi DOS ortamında yazılmış, günümüz kullanımına çok kısıtlı olarak cevap veren yazılımdır. Müşavirliğimizin kendi imkanları ile yapılmıştır. Üniversitemizce başlatılan icra takiplerinin kaytı ve takibi ile UYAP kapsamında İcra Müd. Entegre çalışıyor. Gelen-Giden Evrak kayıtları. Müşavirliğmizce yapılan savunmalarda ve görüş yazılarında yardımcı kaynak. Dava dosyalarının kayıt ve takipleri Müşavirliğimizin tüm dokümanlarının PDF olarak bilgisayar ortamına aktarılması.

9 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müşavirliğimizde hizmetin yürütülmesine yönelik kullanılan cihazlar aşağıda gösterilmiştir. Tablo 18. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Sağlık Amaçlı (Adet) İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz/ Doküman Kamerası Episkop Barkod Okuyucu ve Optik Okuyucular Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotograf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Sistemi Mikroskoplar

10 4- İnsan Kaynakları Müşavirliğimiz şuan 27 personel ile hizmet yürütmektedir. Sürekli artan işyükü karşısında yetersiz kalan personel sayımızın da işyüküne paralel olarak arttırılması gerekmektedir. Müşavirliğimizin stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için mevcut personel yapısını, bilişim teknolojilerini hizmetin her aşamasında kullanabilen ve aynı zamanda on parmak yazı yazma konusunda deneyimli kişileri ön planda tutarak değiştirmek zorundadır. İlk aşamada belirtilen bu özellikte iki erkek personel ihtiyacı görülmektedir. Mevcut personelimizin dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Tablo 20. Akademik, İdari ve Sözleşmeli Personel ı Kadro İdari Personel Akademik Personel Geçici İşçi Sözleşmeli Personel a (a/e) b (b/e) c (c/e) d (d/e) E Genel İçindeki Pay Kadın ,66 Personel sı Erkek , Personel ı İdari Personel Akademik Personel Geçici Personel Sözleşmeli Personel Bayan Erkek Şekil 3: Dolu Kadro Grafiği

11 Tablo 21. Yönetici Personel ı Yönetici Kadrosu Kadın Dolu Erkek Boş Genel Doluluk (%) Pers. (%) Rektör Rektör Yardumcısı Genel Sekreter Dekan Enstitü Müdürü Yüksekokul Müdürü Genel Direktör Genel Direktör Yardımcısı Hastane Başhekimi Hastane Başhemim Yardımcısı Döner Sermaye İşletme Müdürü Genel Sekreter Yardımcısı Daire Başkanı Hukuk Müşaviri %100 %100 Fakülte Sekreteri Enstitü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Yurt Müsürü Hastane Müdürü Şübe Müdürü %100 %100 Hastane Müdür Yardımcısı Yurt Müdür Yardımcısı Şef %100 %

12 4.8- İdari Personel Müşavirliğimizin dolu kadro dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo 34. İdari Personel (Kadroların Doluluk na Göre) Hizmet Sınıflandırması Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Kadın Dolu Erkek Dolu t-2 t-1 T t-2 t-1 T t-2 t-1 t Boş 2010 Yılı Genel Doluluk (%) % Pers. (%) Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Bayan Erkek Dolu Kadro ı Gen.İd.Hiz.Sınıfı Sağ.Hiz.Sınıfı Teknik Hiz.Sınıfı Eği.Öğr.Hiz.Sınıfı Avukatlık Hiz.Sınıfı Din Hiz.Sınıfı Yrd.Hiz.Sınıfı

13 Tablo 37. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kadro İçindeki Payı Genel İdari Hizmetler Sınıfı a (a/f) b (b/f) c (c/f) d (d/f) e (e/f) f %60 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 8 8 %32 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 2 2 %8 2 %8 3 %12 5 %20 14 %56 1 %4 25 %100

14 İDARİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y.Lisans Gen.İd.Hiz.Sınıfı Sağ.Hiz.Sınıfı Teknik Hiz.Sınıfı Eğt.Öğr.Hiz.Sınıfı Avukatlık Hiz.Sınıfı Din Hiz.Sınıfı Yard.Hiz.Sınıfı İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI GİHS SHS THS EÖHS AHS DHS YHS YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL YIL 31- Üstü 5 İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Kadın Erkek ve Altı Yaş31-35 Yaş36-40 Yaş41-45 Yaş46-50 Yaş 50 ve Üstü

15 Kadro Tablo 38. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre ı 1 5 yıl 6 10 yıl yıl yıl yıl yıl 31 yıl ve üstü Genel a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) g (g/h) h Genel İdari Erkek 1 16, , , Hizmetler Kadın 2 22, , , , Sınıfı 2 13, , , , Sağlık Hizmetleri Sınıfı Erkek Kadın Teknik Hizmetler Sınıfı Erkek Kadın Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Erkek Kadın Avukatlık Erkek ,5 Hizmetleri Kadın , , ,5 Sınıfı 1 12,5 3 37,5 1 12,5 3 37, Erkek Kadın Din Hizmetleri Sınıfı İçindeki Payı Erkek Kadın Yardımcı Hizmetler Sınıfı Erkek Kadın

16 Kadro 23 yaş v altı Tablo 39. İdari Personelin Yaş İtibariyle ı yaş yaş yaş yaş yaş 50 yaş ve üstü a (a/h) b (b/h) c (c/h) d (d/h) e (e/h) f (f/h) G (g/h) h Genel İçindeki Payı Genel İdari Erkek Hizmetler Kadın Sınıfı 2 13, , , ,33 1 6, Sağlık Erkek Hizmetleri Kadın Sınıfı Teknik Erkek Hizmetler Kadın Sınıfı Eğitim ve Erkek Öğretim Hiz. Kadın Sınıfı Avukatlık Erkek Hizmetleri Kadın Sınıfı 1 12,5 1 12,5 5 62,5 1 12, Din Hizmetleri Sınıfı Erkek Kadın Yardımcı Erkek 1 1 Hizmetler Kadın 1 1 Sınıfı Erkek Kadın

17 4.13- Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler Müşavirliğimizde çalışan (4/B) sözleşmeli personele ilişkin veriler. Tablo 40. Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçiler (Çalıştıkları Pozisyona Göre) Kadro 4/B Sözleşmeli Personel Birim Özel Bütçe Döner Sermaye Dolu Boş t-2 t-1 t t-2 t-1 t t-2 t-1 t Doluluk Kadrolu İdari Personelin Doluluk (*) Kadrolu İdari Personele (*) t-2 t-1 t t-2 t-1 t % %8 Özel Bütçe Geçici İşçiler Döner Sermaye Özel Bütçe Genel Döner Sermaye %8 (*) (4/B Sözleşmeli Personel ve Geçici İşçilere karşılık gelen kadro sınıflandırmasına göre veriler alınacaktır.

18 5 - Sunulan Hizmetler Hukuk Hizmeti Adli ve İdari Yargı Hizmetleri Üniversitenin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle olan ihtilaflarının tüm yargı mercilerinde Üniversitenin hak ve menfaatleri korunarak takip ve sonuçlandırılmasını kapsar Yılı içinde yürütülen davalar ve sonuçlarına ilişkin veriler aşağıda gönderilmiştir. Tablo 62. Yürütülen Davalar Davacılar Devir Açılan Sonuçlanan Devam Eden İd. Mah. İşl. Kalktı İd. Mah. Temyizde Akademik Pers İdari Pers Öğrenci Üniversite Üniversite Dışı Tablo 63. Sonuçlanan Davaların Üniversite Açısından Değerlendirilmesi Davacılar Kazanılan Kaybedilen Kazanma Akademik %67,10 İdari %29,79 Öğrenci %45,12 Üniversite %69,23 Üniversite Dışı %86, %54,37 Not: İdari personeldeki başarı oranı düşüklüğü TEDİYE davalarından kaynaklanmaktadır.

19 Müşavirliğimizde toplam 10 avukat personelimiz bulunmaktadır yılı içinde işlem gören toplam dosya sayımızdan avukat başına düşen sayı aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılı İçinde AVUKAT Başına Düşen Dosya Devir Edenlerden Açılan Davalar Yıl İçindeki Takip Sonuçlananlardan Devam Edenlerden 128,9 79,6 208,5 42,3 202,6 Tablo 65. İcra Takipleri Dosya sı Takip Tahsilat Kalan Tah , , ,56 %33, Genel Nitelikteki Hizmetler Üniversite ve bağlı tüm birimlerine hizmet alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ile idari düzenlemeler, protokol ve sözleşme tasarılarının hazırlanmasını kapsar Yılı içerisindeki hizmetlere ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir. Tablo 66. Genel Nitelikteki Hİizmetler Yönetmelik/Yönerge Sözleşme/ Protokol Gelen Evrak sı Giden Evrak sı İşlem sı Tablo 66. Genel Nitelikteki Hİizmetler Yargılama Sonucu Karşı Tarafa Ödenen Yasal Giderler Mahkeme Harç ve Giderleri , ,85.-

20 Soruşturma Hizmetleri 2547 sayılı Kanunun 53.maddesine göre Üniversite personelinin disiplin ve ceza soruşturmaları ile aynı kanunun 54.maddesine göre Üniversite öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının takibi ve sonuçlandırılmasını kapsar Yılı içerisinde yürütülen soruşturmalara ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur. Tablo 64. Yürütülen Soruşturmalar Soruşturma Türü Soruşturulan Devir Açılan Sonuçlan. Devam Eden Akademik Ön Soruşturma İdari Öğrenci Akademik Disiplin Soruşturması İdari Öğrenci Akademik Caza Soruşturması İdari Öğrenci Genel D- Diğer Hususlar

21 AMAÇ VE HEDEFLER II- AMAÇ ve HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Müşavirliğimizin hizmet kalitesini ve hizmet verimliliğini en üst düzeyde sürdürebilmek amacıyla, çağdaş yönetim tekniklerinden yararlanılarak, çalışanların bilgi, beceri, motivasyon ve memnuniyetlerinin arttırılacağı imkanları oluşturmak. Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-1 Kısa vade: Müşavirliğimiz hizmetlerinin en az %90 oranında elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makineteçhizat ve yazılım programlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak ve/veya yenilemek. Orta vadede: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak. Orta vadede: Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan, görev alanı ile ilgili genel nitelikteki hukuki danışmanlık hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açarak, hukuki yorum gerektiren ve uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek. Sürekli Takip: Mevzuat ve uygulama değişiklikleri nedeniyle güncel bilgilerin takibi için Müşavirliğimiz kaynak başvuru kitapları ile bilgi programlarının güncellenmesi. Orta Vadede: Teknolojik gelişmelerin zorunlu kıldığı Üniversite içi birim ve bölümlerle, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla entegrasyonun sağlanarak, sahip olunan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda kullanılıp, paylaşılabilmesi için personel yapısını, bilişim teknolojilerini hizmetin her alanında kullanabilen kişilerden oluşturmak.

22 Hedef-2 Hedef-3 Sürekli Takip: Gelişen ve değişen şartlara en kısa sürede uyumun sağlanarak, hizmette kalite ve verimliliği en üst düzeyde tutabilmek amacıyla birim içi eğitim, bilgilendirme ve motivasyon programları düzenlemek. Sürekli Takip: Personelimizin çalışma ortamındaki memnuniyetini sağlayarak, Hacettepeli olma ayrıcalığını ve kültürünü, birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek. B Temel Politikalar ve Öncelikler Kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen ve yürütülen hizmetlerin rekabet ortamında, çalışanlarının katılımıyla, hizmet alanların beklenti ve istekleri doğrultusunda en az maliyetle sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanan Kalite Yönetiminin zorunlu kıldığı değişim, Üniversitemizin sürekli ve kaliteli hizmet sunumunu rekabetçi ortamda en üst düzeyde sürdürebilmesi için belirlediği amaç ve hedeflerini yakalamasını sağlamak adına Müşavirliğimizin de üzerine düşen değişimi ve yapılanmayı en kısa sürede gerçekleştirmek amacıyla bilişim teknolojilerini çalışmalarında kullanarak Üniversitemiz birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarla entegrasyonu sağlamayı hedeflemiştir. Bu amaçla; Müşavirliğimiz öncelikle bilişim teknolojilerinden yararlanarak, hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmeyi ve bu sayede daha çok kişi, kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda hizmet üretimini ve hizmet paylaşımında bulunmayı gerçekleştirebilmek için mevcut bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişmelere cevap verebilecek düzeye getirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarını tamamlama aşamasındadır. Müşavirliğimizin tüm çalışanlarının elektronik ortamda bilgi ve belgeye erişim konusunda sıkıntısı bulunmamaktadır yılı içinde; Dijital Dönüşüm Projemizin temelini oluşturan, Dijital Arşiv oluşturma çalışmalarına hız verilerek, arşiv belgelerimizden sıklıkla kullandığımız Y.Ö.K. Kararları, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Protokoller, Sözleşmeler vb. işleyişe dayanak teşkil eden mevzuatların Müşavirliğimiz imkanları ile elektronik ortama aktarılarak birim içi ortak kullanıma sunulması planlanmaktadır. Bu amaçla en az 3 adet hızlı tarayıcının ivedilikle alınarak kullanıma sunulması gerekmektedir. Üniversite geneli için yapımı sürdürülen Bilgi ve Belge Yönetimi Programının kullanıma sunulmasını müteakip Dijital Dönüşüm projesinin ihtiyaç duyduğu yazılımın alınması da orta vadeli hedeflerimiz arasındadır. 1. Mevcut Durum ve Performans Programı Müşavirliğimizin Orta Vadeli Programla ilişkili olarak döneminde, Üniversite Stratejik Planımızda 6 adet stratejik hedef yer almaktadır. Bu stratejik hedeflerden 1 tanesi 2011 yılında gerçekleştirilecek kısa vadeli, 3 tanesi orta vadeli ve 2 taneside sürekli takip gerektiren hedeflerdir.

23 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler EKO. SINIF AÇIKLAMALAR Tablo Yılı Bütçe Ödeneği 2010 Mali Yılı Harcama Durumu Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Serbest Ödenek Harcama Kullanı m % Kalan Ödenek 01 PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları ,16 %57, ,84 03 Yolluklar ,50 %99,9 5,50 04 Görev Giderleri ,40 %112, , Hizmet Alımları ,60 %91,1 710,40 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri ,68 %98,3 50,32 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri ,16 %65, ,84 05 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM ,50 % ,50

24 Bütçe Tertibi Yıllar K.B.Ö Eklenen Düşülen Tablo 73. Birim Özel Bütçesi Yıl Sonu Bütçe Öd. Harcama Kalan Harcama/YSB % Harcama/KBÖ % KBÖ/TOPLAM % (a) (b) (c ) (d) (e ) (f) (e/d) (e/a) (a/d toplam) PERSONEL GİDERLERİ SOS.GÜV.KUR. DEV.PRİ.GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM , ,42 %84 %168 % , ,5 %112 %8579 %1, , ,42 %84 %168 % , ,5 %112 %8579 %1,3

25 3- Mali Denetim Sonuçları Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. a- Harcama Öncesi Mali Kontrol Müşavirliğimizin tüm satınalma ve harcamalarında nihai karar yetkisi harcama yetkilisi sıfatıyla Hukuk Müşavirine aittir. Müşavirliğimizin Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Alımları Giderlerinden; (03.2), (03.3), (03.5), (03.7) ve ( ) harcama kalemlerine tahsis edilen ödeneklerden yapılan giderlere ilişkin harcama ve tahakkuk işlemleri belge düzenleyicisi ve harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğunda yürütülmektedir. Müşavirliğimiz hizmetlerinin yürütülmesini teminen bütçenin Mahkeme Harç ve Giderleri kalemine konulan ödeneğin kullanımı: Müşavirliğimiz mutemedi tarafından aylık avans kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Aylık kullanılacak avans miktarı; bir ay boyunca yürütülmesi ön görülen hizmetlerin yoğunluğuna göre tespit edilerek belirlenir. Böylece fazla avans çekilerek Devlet parasının gereksiz yere mutemedin uhdesinde kalması önlenmiş olmaktadır. Harcama yapılabilmesi için yürütülecek hizmetin parasal harcamayı zorunlu kılması şartı aranır. Bu zorunluluk harcama yapılmadan önce işi takip eden, harcamayı yapan ve harcama yetkilisi tarafından üçlü kontrolle denetlenmektedir. Hizmet için harcama yapılması kaçınılmaz hale gelmiş ise yapılan harcama hizmete ilişkin yapıldığını tevsik amacıyla mutemet tarafından geçerli belgelere bağlanmak zorundadır. Bir ay boyunca yapılan harcamalara ilişkin belgeler mutemet tarafından tanzim edilerek sırasıyla belge düzenleyicisi ile harcama yetkilisine sunulur ve gerekli incelemeler sonunda yapılan harcamalar alınan avans miktarından düşülerek varsa kalan avans tutarı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılır. Belgelendirilen harcamaya ilişkin olarak ödeme belgesi (avans kapatma) düzenlenir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca harcamanın mevzuata uygunluğu yönünde inceleme ile avans kapatma işlemi sonuçlandırılır. Müşavirliğimizin iç denetim ve kontrollerinde; harcama işlemlerinden harcama yetkilisi sorumludur. b- Harcama Sonrası İç Denetim Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. c- Dış Denetim Müşavirliğimizde 2010 yılı içerisinde her hangi bir iç ve dış mali denetim yapılmamıştır. 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri

26 Tablo 101. Performans Sonuçları Tablosu Stratejik Amaçlar Amaç 1.: SH:.. SH:.. Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Göstergeler Hedef -1 Hedef 2 Hedef 3 Hedef 4 PH:.. PH:.. PH:.. PH: Yılı 2014 Yılı 2013 Yılı 2010 Yılı PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. Uygulamaya başlaması Belgelerin elektronik ortama atılması Uygulamaya başlamak PG:.. Kullanıma açılması PG:.. PG:.. Kullanımı açılması PG:.. SH Hedef 5 PH: Sürekli Takip PG: Kaynakların Güncel olması Gerçekleşme Durumu (%) t-2 t-1 t Açıklama Üniversitemiz Belge Yönetim Proğramı bekleniyor. Dijital arşiv çalışmaları başladı. Donanım eksikliği giderilmeye çalışılıyor. Üniversitemiz Belge Yönetim Proğramı bekleniyor Web ortamında yayınlanacak görüşlerin kriterlerini belirleme çalışmaları devam ediyor. Web sayfamız kullanıma açıldı. Bu amaçla başvuru kaynak kitapları ile İnternet üzerinden abonelik sistemi ile çalışan KAZANCI Mevzuat programı kullanılmaktadır. Sürekli takip ediliyor.

27 Amaç 2.: SH:.. PH: Yılı Hedef 1 Hedef 2 PH:.. Sürekli PH:.. Sürekli PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. PG:.. Tüm ofis personelinin istenilen donanıma sahip olması Verilen bilgilendirme eğitimi sayısı. Ödüllendirilen Personel sı Personele bu konuda uygulama becerisi kazandırma çalışmalarına başlamıştır. 1- Yürütülen işlerin bilgisayarlara fihristlenerek takip ve kullanımı. 2- Dijital Arşiv oluşturma ve kullanıma sunma eğitimi. 1 Personele yılın memuru ödülü verildi. SH:.. Hedef 3

28 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaçlar AMAÇ 1: Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Tüm hizmet alanlarımıza hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Stratejik Hedefler Hedeflenen Gerçekleşme Durumu (%) 1) Müşavirliğimiz hizmetlerinin en az %90 oranında elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makineteçhizat ve yazılım programlarını 2011 yılı sonuna kadar tamamlamak ve/veya yenilemek. 2) Orta vadede: Müşavirliğimizin kurum içi yazışmalarını elektronik ortamda yürüterek kaynak ve zaman tasarrufu ile birlikte hizmette verimliliği ve etkinliği sağlamak. 3) Orta vadede: Müşavirliğimizce sunulan ve gizlilik kaydı taşımayan, görev alanı ile ilgili genel nitelikteki hukuki danışmanlık 2011 yılı içinde uygulamaya konulması. Açıklama 0 Müşavirliğimizin tüm bilgi ve belgelerinin bilgisayar ortamına aktarılarak kullanıma sunulması DİJİTAL DÖNÜŞÜM projesi ile sağlanacaktır. Projenin yazılım araştırması tamamlanmış olup, alımının yapılması için Genel Sekreterlik Makamının olurları ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Projenin uygulamaya konulması için Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi Programının tamamlanması beklenmektedir Yılı 0 Bilgisayar donanımı %95 tamamlandı. Yazılım olarak Üniversitemizin Bilgi ve Belge Yönetimi Otomasyon Programını kullanılacağından tüm Üniversitemizde uygulamaya konulması beklenmektedir Yılı Web ortamında yayınlanacak görüşlerin kriterlerini belirleme çalışmaları devam ediyor.

29 hizmetlerini, internet web sayfasında tüm birimlerin ortak kullanımına açarak, hukuki yorum gerektiren ve uygulanması halinde menfaat çatışması nedeniyle ihtilaf konusu olabilecek işlemleri en aza indirmek. Tüm hizmet 4) Üniversitemizin Web sayfamız 0 Sayfanın içerik alanlarımıza internet sitesinde, hizmete açılmıştır. düzenlemeleri devam hukukun Müşavirliğimiz ediyor. üstünlüğü hizmetlerinin ilkesinden tanıtıldığı Web hareketle sayfasını oluşturmak. yürürlükteki mevzuata uygun olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Tüm hizmet 5) Mevzuat ve Sürekli Takip 0 Bu amaçla başvuru alanlarımıza uygulama kaynak kitapları ile hukukun değişiklikleri İnternet üzerinden üstünlüğü nedeniyle abonelik sistemi ile ilkesinden Müşavirliğimiz çalışan KAZANCI hareketle kaynak başvuru Mevzuat programı yürürlükteki kitaplarının kullanılmaktadır. mevzuata uygun güncellenmesi. Sürekli takip ediliyor. olarak daha etkin ve kaliteli hizmet sunmak. AMAÇ 2: 1) Orta Vadede: Dijital bilgi ve belge Müşavirliğimizi Teknolojik yaratılması, n hizmet gelişmelerin zorunlu kullanılması ve kalitesini ve kıldığı Üniversite içi paylaşılmasının hizmet birim ve bölümlerle, yöntemleri ve verimliliğini en Yurtiçi ve Yurtdışı faydaları konusunda üst düzeyde kurum ve kuruluşlarla personel sürdürebilmek entegrasyonun bilgilendirmelerine amacıyla, sağlanarak, sahip başlanmış olup, çağdaş yönetim olunan bilgi ve personelin istenilen tekniklerinden belgelerin elektronik düzeye gelmesine yararlanılarak, ortamda kullanılıp, çalışılıyor.

30 çalışanların paylaşılabilmesi için bilgi, beceri, personel yapısını, motivasyon ve bilişim teknolojilerini memnuniyetleri hizmetin her alanında nin arttırılacağı kullanabilen imkanları kişilerden oluşturmak. oluşturmak. AMAÇ 2-2) Gelişen ve değişen Sürekli 2010 yılı içinde şartlara en kısa sürede motivasyonu uyumun sağlanarak, artırmaya yönelik hizmette kalite ve toplantılar verimliliği en üst düzenlenmekte. Birim düzeyde tutabilmek içi bilgilendirmeler amacıyla birim içi sürekli yapılmaktadır. eğitim, bilgilendirme ve motivasyon programları düzenlemek. AMAÇ 2-3) Personelimizin Sürekli Takip 0 Müşavirliğimizde Müşavirliğimizi çalışma ortamındaki rahat ve huzurlu bir n hizmet memnuniyetini çalışma ortamını kalitesini ve sağlayarak, sağlamaya yönelik hizmet Hacettepeli olma araç-gereç verimliliğini en ayrıcalığını ve eksikliklerinin üst düzeyde kültürünü, birimler giderilmesi sürdürebilmek arasındaki işbirliğini tamamlanmak amacıyla, artıracak şekilde üzeredir. çağdaş yönetim geliştirmek. tekniklerinden yararlanılarak, Memnuniyet anketleri uzmanlık gerektirdiğinden çalışanların henüz yapılamadı. bilgi, beceri, Üniversitemizin ilgili motivasyon ve birimlerinin anket memnuniyetleri nin arttırılacağı imkanları geliştirerek, değerlendirmenin profesyonelce oluşturmak. yapılması gerektiği düşünülmektedir. Performansa bağlı ödüllendirme Müşavirliğimizin kendi personelinin katkılarıyla sağlanan imkanlar ölçüsünde yıl sonunda yapılıyor

31 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Güçlü Yönler: Ø Personelimizin genele yakın çoğunluğunun yükseköğrenim düzeyinde eğitim almış olması, Ø Personelimizin değişime ve gelişime açık olması Ø Personelimizin azimli, hoşgörülü ve özverili olması Ø Tecrübeli, ikna edici ve uzlaştırıcı kadroya sahip olunması, Ø Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimin iyi olması. Fırsatlar: Ø Hacettepe Üniversitesine bağlı birim olunması, Ø Üniversite dışında çok çeşitli kurumlarla iletişim içinde olunması, Ø Üniversite yönetim ve idarecileri ile direk ilişkili olunması, Ø Üst yönetimin desteği, B- Zayıflıklar Zayıf Yönler: Ø Diğer birim veya kişilerin kendi görev alanlarına giren konuları Müşavirliğimizden takip ve talep etme eğiliminde olmaları, Ø Üniversite personel ve öğrencilerinin Müşavirliğimizi özel hukuk bürosu olarak algılamaları, Ø Makamca görevlendirilen soruşturmacılar, Müşavirliğimizce mevzuat yönünden desteklenmesine rağmen kendilerince yürütülmesi gereken işlemlerde dahi Müşavirliğimiz elemanlarını görevlendirmek istemeleri, Tehditler: Ø Üniversite içi birimlerden talep edilen süreli bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zorluklar, Ø Bilgi ve mevzuat yönünden yetişen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla Üniversitemiz arasındaki ücret eşitsizliği sebebiyle diğer kurumlara geçme eğilimi, Ø Üniversitemiz ile öğrenci ve personel arasındaki hukuki itilaflarda Müşavirliğimizin doğrudan hasım olarak görülmesi,

32 Ø Birimler tarafından tesis edilen işlemlerin zaman zaman uyarılara rağmen mevzuata aykırı olarak yapılmasında ısrar edilmesi ve sonucunda ortaya çıkan hukuki çıkmazlar, Ø Üniversite içi yazışmaların; her hangi bir hukuki uyuşmazlıkta yasal yollara başvurulmaksızın 3.kişilerce temin edilmesinin engellenememesi nedeniyle bu verilerin üniversite aleyhine kullanılmasına sebebiyet verilmesi. Ø Rektörlük Makamından istenilmesi hususu iç genelge ile tüm birimlerimize duyurulmasına rağmen birimlerimizin sözel bilgi ve görüş talebiyle (çoğu kez Anabilim/Anasanat dalı başkanlıkları ve öğretim elemanlarınca ) doğrudan Müşavirliğimize başvurma konusunda ısrar göstermesi, C- Değerlendirme Müşavirliğimizin Stratejik Planı 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Şuana kadar yapılan çalışmalar ile elde edilen sonuçlar; Müşavirliğimizin hedeflerine ulaşmak için öngördüğü süreye uygun hareket ettiğini göstermekte isede sahip olunan tüm bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına taşınarak, istenilen en güncel ve doğru bilgi veya belgeye en kısa sürede ulaşmayı sağlayacak olan DİJİTAL DÖNÜŞÜM projemizin geçen süre zarfında uygulamaya konulması için ilerleme kaydedilememiş olması hedeflerimizde sapmaya neden olmuştur. Üniversitemizin menfaatlerinin korunarak, elde edilecek başarıların kalıcı olarak sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerin çalışma hayatına yansıtılarak sahip olunan bilgilerin sınırsızca kullanımını sağlayacak olan insan unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Müşavirliğimiz stratejik amaç ve hedeflerini yakalamak adına, bundan sonraki personel teminlerinde bilişim teknolojilerini hizmetin her aşamasında kullanabilen bilgi ve deneyime sahip kişileri tercih edecektir. Bunun dışında kişileri olumsuz etkileyerek takımda zayıf halkaların oluşmasına ve dolayısıyla başarısızlığa sebebiyet verecek ortak beklentilerin en aza indirilmesi Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ile mümkün olacaktır. ÖNERİ VE TEDBİRLER Çalışma hayatında kullanılan bilişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi hizmet üretimini, hizmete erişimi ve kullanımı her geçen gün kolaylaştırmakta ise de Üniversitemizin menfaatlerinin korunarak, elde edilecek başarıların kalıcı olarak sürdürülmesi için sahip olunan bilgilerin sınırsızca kullanımını sağlayacak olan insan unsurunu ön plana çıkarmaktadır. Kişileri olumsuz etkileyerek takımda zayıf halkaların oluşmasına ve dolayısıyla başarısızlığa sebebiyet verecek ortak beklentilerin en aza indirilmesi Üniversitemiz üst yönetiminin desteği ile mümkün olacaktır.

33 EKLER Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Ek 2: Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Yıkama, Temizleme ve Ütülm.Cihaz Mutfaz Cihaz ve Alet Bilgisayar ve Monitörler/Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri (Yazıcılar) Teksir ve Çoğaltma Makine (Fotokopi) Haberleşme Cihazları Diğer Büro Makineleri Büro Mobilyaları Yangın Söndürme ve Tedbir Cihazları 3 Ek 3: Demirbaşlar Ek 3: Demirbaşlar Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II.Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktarı İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Yıkama, Temizleme ve Ütülm.Cihaz Mutfaz Cihaz ve Alet Bilgisayar ve Monitörler/Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri (Yazıcılar) Teksir ve Çoğaltma Makine (Fotokopi) Haberleşme Cihazları Diğer Büro Makineleri Büro Mobilyaları Yangın Söndürme ve Tedbir Cihazları 3

34 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile ştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Ankara ) Av.Nilgün AYTEPE Hukuk Müşaviri

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir 1- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI A-Yetki Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ 2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HAZIRLAYAN: Mustafa AKILLIOĞLU RAPOR TARİHİ 23/01/2015 ONAYLAYAN: Av. R. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri TELEFON

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2016 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /01/2017 E-POSTA ADRESİ

2016 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ /01/2017 E-POSTA ADRESİ 2016 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HAZIRLAYAN: Mustafa AKILLIOĞLU RAPOR TARİHİ /01/2017 ONAYLAYAN: Av. Ulgar Özgür KÖKKIZ Hukuk Müşaviri

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Hukuk Müşavirliği 01 OCAK 31 ARALIK DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Ankara 2014 SUNUŞ Müşavirliğimizin 2013-2017 Yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak; 2013 Yılında

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI I- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI A-MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve Estetik

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI I- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI A-MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve Estetik

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU:

TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 sayılı

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ŀnevşehir KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Müşavirliği 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Bursa, 2014 İçindekiler 1 GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU Mart, 2017 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. MİSYON VE VİZYON... 4 3. TEŞKİLAT ŞEMASI... 4 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 4.1.Hukuk Müşavirliği... 5 4.2.Hukuk

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI 2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı