T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 PERFORMANS PROGRAMI

2 Milletimiz çalıģkandır. Bu fazileti taģıyan Bandırmalıların Ģehirlerini imar edeceklerinden, halen barut ve is kokan bu beldeyi mamur hale getireceklerinden asla Ģüphe etmiyorum 1 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3 İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU... Tarihçe I-GENEL BİLGİLER... 6 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Teşkilat Yapısı C-Fiziksel lar D-İnsan ları II-PERFORMANS BİLGİLERİ... 1 A-Temel Poli YAPISI... 1 B-Amaç ve Hedefler Müdürlükler C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Özel Kalem Müdürllüğü ve -Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hal Müdürlüğü İmar İşleri Müdürlüğü Etüd Proje Birimi İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Mali Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü D-İdarenin Toplam İhtiyacı... 1-Dairelerin Performans Tablo Dairelerin Toplam Kayndak İhtiyacı Tablo III- EKLER... den Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablolar T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

4 ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU: ÜST YÖNETĠCĠNĠN SUNUġU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 59 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Kamu idarelerin Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleģmeye geçmesi hükme bağlanmıģtır. Stratejik planlama ile kamu idarelerinin planlı yönetim anlayıģı çerçevesinde, vizyon ve misyonu ıģığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemesi öngörülmüģtür. Ġdarelerin stratejik planlarıyla uyumlu olarak yıllık performans programı hazırlayarak, performans esaslı bütçelerini oluģturmaları ile kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda kamuoyunu bilgilendirmeleri esası getirilmiģtir. GeliĢen kentimizin yerel ve ortak nitelikteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere ilgili kanunlar çerçevesinde hazırlanan ve 014 yılları kapsayan Stratejik Planlarımız yapılmıģtır. Stratejik Planımız içerisinde yılı için gösterdiğimiz hedeflerimize ulaģma çabamız büyük bir gayret ve emekle sürdürülmektedir. Belediye yönetimi olarak yeni Belediye binamız ve diğer hizmet alanlarımızla önümüzdeki yıllara çok daha etkin ve verimli performanslarımızla devam etmeyi hedefliyoruz. Açıklık, ġeffaflık ve sürdürebilirlik ilkelerine temel alan performans programımızın kentimizin geliģimine önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, emeği geçen tüm çalıģanlara teģekkür ederim. Sedat PEKEL Belediye BaĢkanı T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

5 TARĠHÇE Bandırmanın ilk kuruluģ tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ÇeĢitli araģtırmalardan, Bandırma nın M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos Ģehri ile aynı zamanda kurulmuģ olabileceği sonucuna varılmıģtır. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos ġehir Devletinin limanı olarakta kullanılan Bandırma, o yıllarda Güvenilir Liman anlamına gelen PANARMOS olarak anılıyordu. ÇeĢitli zamanlarda Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin egemenliğinde kalan Bandırma bölgesi M.Ö. 4 yılında Mekodanya Kralı Büyük Ġskender tarafından fethedilmiģtir. Bu bölge daha sonraki yıllarda Roma ve Bizanslıların eline geçmiģtir. Bandırma ya Türklerin ilk geliģi ise, Anadolu da ilk Türk Devletini kuran KutulmuĢoğlu Süleymanbey in 1080 yılında Kyzikos la birlikte Aydıncık ve Bandırma yı fethetmesiyle gerçekleģmiģtir yılında Selçuklu Sultanı 1.Kılıçarslan ın vefatı sonrası bölge tekrar Bizans egemenliğine geçmiģtir. Bandırma 18 yılında Karasi Beyliği nin himayesine girmiģ, 16 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiģtir. 1. Dünya savaģı sonrası 0 Temmuz 190 tarihinde Yunanlılar tarafından iģgal edilen Bandırma, 17 Eylül 19 tarihinde iģgalden kurtarılmıģtır. 17 Eylül 19 tarihi, KurtuluĢ SavaĢımız açısından da ayrı bir önem taģımaktadır. Hasan Tahsin in ilk kurģunuyla baģlayan KurtuluĢ SavaĢımızda son kurģun da, Bandırma Ayyıldıztepe de atılmıģtır. Bunun anısına, 1974 yılında Ayyıldıztepe ye yaptırılan son kurģun anıtı Ģehrimizde gururla yükselmektedir. Bandırma, ATATÜRK ü Samsuna taģıyan Bandırma Vapuru na verdiği isimle de, KurtuluĢ SavaĢı Destanı nda özel bir yere sahiptir. Cumhuriyet döneminde, Bandırmanın önünde yeni bir ufuk açılmıģtır. BaĢtan baģa yakılmıģ, harap olmuģ bir kasaba olarak Cumhuriyet le tanıģan Bandırma, kısa sürede yaralarını sararak hızlı bir geliģimin içine girmiģtir. Bu geliģmede Bandırmalıların yoğun çabalarının yanında, devletinde önemli katkısı olmuģtur. Cumhuriyet ten hemen sonra,194 yılında sahildeki eski beton iskelenin yapımına baģlanmıģ, 196 yılında da, bugün kentimizin en güzel ve sembolik binalarından biri olan Eski Ġskele binası tamamlanmıģtır. Binanın inģaatı sırasında 8 Ekim 195 günü Bandırmaya ilk kez gelen ATATÜRK, yangın sonrasının hazin tablosu karģısında bile milletine duyduğu güvenle Ģu tarihi sözleri söylemiģtir: << Milletimiz çalıģkandır. Bu fazileti taģıyan Bandırmalılarında, halen barut ve is kokan bu Ģehri kısa zamanda imar edip, mamur hale T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

6 getireceklerinden asla Ģüphe duymuyorum.>> Bandırmalılar Atatürk ün bu sözlerindeki güveni boģa çıkarmamıģ, kentlerini güzel bir Ģehir haline getirmek için çalıģmıģlardır. 196 yılında ayrıca; Eski Tekel Binası, Ġdmanyurdu Lokali, Maarif Otelin inģaatlarına baģlanmıģtır. Ticaret odası kurulmuģtur. 198 yılında Elektrik Fabrikası hizmete alınmıģ, 191 yılında Kapıdağın tatlı suyu Ģehre getirilmiģ, 19 yılında Hükümet Konağı ve Eski Karakol Binası yapılmıģ, 196 yılında tatlı su Ģehir Ģebekesine bağlanmıģ 198 yılında Bandırma ile Ġstanbul arasında yolcu taģımacılığı için SUS, TRAK ve MAKARAZ adlı üç gemi alınarak seferlere baģlanmıģ, 1940 yılında Ticaret borsası kurulmuģtur. 194 ve 196 yıllarında, mübadele ile Yunanistan ( Selanik, Serez, KılkıĢ )dan gelen göçmenlerle Ģehir nüfusu önemli ölçüde artmıģtır. Bu geliģmiģliğe rağmen, 1940 yılından sonra Bandırma Devlet yatırımları açısından çok fakir bir kent haline gelmiģtir. Bandırmalıların ve belediyenin çabalarıyla önemli hizmetler verilmeye çalıģılsa da devlet yatırımları yok denecek kadar azalmıģtır. Kayda değer yatırımlar ise; 1941 yılında eski iskeleye ek yapılması, 194 yılında Merinos Çiftliği ( Bugün Marmara Koyunculuk ve AraĢtırma Enstitüsü) nin kurulması, 195 yılında Endüstri Meslek Lisesi Binasının yapımı, 1954 yılında sivil havacılık seferlerinin baģlatılması ve 1955 yılında Tekel binasının yapılmasıdır. Bugünkü Atatürk Anıtı da 7 Mayıs 1961 de yapılmıģtır. Bu dönemde halkın ve Belediyenin katkılarıyla; eski garaj (195) bugünkü Belediye binası (1954), Ģehir kulübü (1955), çocuk sarayı(196), Lise (ġ. M. G. Lisesi) (196), Verem SavaĢ Dispanseri (196) Bandırma ya kazandırmıģtır. Bandırma nın bulunduğu coğrafi konum itibariyle sanayi ve ticaret alanlarındaki geliģme potansiyeline rağmen, yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle bu alanlarda yeterli geliģme sağlanamamıģtır. O yıllardaki limanın yetersizliği, yükleme boģaltma iģlemlerinin ilkel yöntemlerle yapılması ticaret gemilerini Bandırma dan uzaklaģtırmıģtır. ġehirdeki elektrik enerjisinin yetersiz ve pahalı olması nedeniyle de sanayi tesislerinin geliģimi mümkün olmamıģtır yılında Ģehrin elektrik Ģebekesine bağlanması, ardından da Ağustos 1964 tarihinde temeli atılan yeni limanın hizmete girmesiyle, 1970 li yıllarla birlikte Bandırma yeniden geliģme sürecine girmiģtir yılında Etibank Boraks Fabrikası, 1970 yılında BağfaĢ, 197 yılında da Etibank Sülfürik Asit Fabrikalarının hizmete girmesiyle Bandırma, sanayi kenti olma yolunda önemli avantaj sağlamıģtır yılında S. S. K. Bandırma Hastanesi hizmete girmiģtir. Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. Sanayii yatırımları, 1980 yılından sonra gıda sektöründe yoğunluk kazanmıģtır. Ġlçemizde gübre, un, yem, çırçır, bitkisel yağ, damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuģ su ürünleri, mermer ve taģ iģletmeciliğinde ülkemizin önde gelen firmalarının tesisleri bulunmaktadır. Bugün ülkemizde üretilen kimyasal gübrenin % 15 i, etlik civcivin % 5 i yumurtalık civcivin % 0 si Bandırma da üretilmektedir. TaĢtepe yöresinde inģaat çalıģmaları süren Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanmasıyla Bandırmanın önünde yepyeni bir ufuk açılacak, sanayi ve ticaret alanında büyük atılımlara zemin hazırlanmıģ olacaktır yılında öğretime baģlayan Bandırma Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi ile Üniversite kenti olma yolundaki ilk adımı atan Bandırma da halen fakültenin yanı sıra Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu bulunmaktadır. Bandırma ve çevresi turizm açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca ünlü KuĢcenneti, antik çağların iki önemli dönemine ait Kyzikos ve Daskleion kazıları, Kapıdağ da doğa turizmi, Erdek ve AvĢa da deniz turizmi, Gönen ve Manyas da termal turizm bölgelerimizin önemli zenginlikleri arasında yer almaktadır. 5 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7 Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma KuĢcenneti Milli Parkı, KuĢgölü nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. Kilometresinden güneye sapan kilometrelik bir yolla kuģcennetine ulaģılır. Avrupa konseyi A sınıfı diploması bulunan KuĢcenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesi nin ılıman iklimi içerisinde ve kıtalar arası göç yolları üzerinde kuģların vazgeçilme uğrak yeridir. 55 ayrı kuģ türünün bulunduğu KuĢcenneti ne bir yılda gelen kuģ sayısının -- milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. I-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki Görev Ve Sorumluluklar 1-59 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları MADDE 14. Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla baģka bir kamu kurum ve kuruluģuna verilmeyen mahallî müģterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

8 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyelerin Varlık Nedenini OluĢturan Görev ve Sorumlulukları 59 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendinde düzenlenen bu görevler belediyelerin baģlangıçtan beri yürüttüğü görev ve sorumluluklar olup bunlar belediyelerin varlık nedenini de oluģturur.1[] Mahalli müģterek nitelikte ve sadece belediye sınırları ile kaim olan bu görevler Ģunlardır: Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel altyapı hizmetleri vermek, Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak, Çevrenin korunması ve çevre sağlığı hizmetleri sunmak, Temizlik ve katı atık hizmetleri vermek, Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri sunmak, ġehir içi trafik hizmetleri, Defin ve mezarlık hizmetleri, Ağaçlandırma, park ve yeģil alanlara iliģkin hizmetler, Konut hizmetleri, Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, geçlik ve spor hizmetleri, 7 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

9 Sosyal hizmet ve yardım, evlendirme meslek ve beceri kazandırma geliģtirilmesi hizmetleri, Ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetleri, Kadın ve çocuklar için koruma evleri açmak. -59 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyenin Yetkileri ve imtiyazları MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

10 kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 9 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11 olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır. 886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet MADDE 16. Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. -Belediye BaĢkanının Görevleri 1- BAĞLI BULUNDUĞU KURUM : Bandırma Belediye BaĢkanlığı - SORUMLULUK ALANI : 7.Madde: Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baģkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin baģkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. - VEKALET EDECEK SORUMLU: BaĢkan Vekili 4- GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI: 8.Madde: a-) Belediye teģkilâtının en üst amiri olarak belediye teģkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b-) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluģturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c-) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d-) Meclise ve encümene baģkanlık etmek. e-) Belediyenin taģınır ve taģınmaz mallarını idare etmek. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 10

12 f- ) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g-) Yetkili organların kararını almak Ģartıyla sözleģme yapmak. h-) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i- ) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıģındaki aktarmalara onay vermek. j- ) Belediye personelini atamak. k-) Belediye ve bağlı kuruluģları ile iģletmelerini denetlemek. l- ) ġartsız bağıģları kabul etmek. m-) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n- ) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluģturmak. o- ) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p- ) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41.- Belediye baģkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl baģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüģleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teģkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüģülerek kabul edilir. KAMU MALÎ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/1/00 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :4/1/00 Sayı :56 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliģkin misyon ve vizyonlarını oluģturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiģ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 11 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

13 Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliģkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliģkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı yetkilidir. (Ek fıkra: 4/7/ /0 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye iliģkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluģların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleģtirilir. KAMU ĠDARELERĠNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara iliģkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıģtır. () (DeğiĢik:R.G.15/7/ ) Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olmayan idarelerin performans programı hazırlaması zorunlu değildir. Dayanak MADDE (1) Bu Yönetmelik, 10/1/00 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE (DeğiĢik:R.G.15/7/ ) (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

14 b) Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, baģlı baģına bir bütünlük oluģturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri, c) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini, ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri, f) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini, g) Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaģılıp ulaģılmadığını ya da ne kadar ulaģıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları, ğ) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaģmak için program döneminde gerçekleģtirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri, h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine iliģkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaģmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı, ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına iliģkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek Ģekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi, i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı, j) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını, k) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, l) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteģarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye baģkanını, ifade eder. 1 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15 Performans Programlarının Hazırlanması, Ġlgili Ġdarelere Gönderilmesi, Kamuoyuna Açıklanması ve Değerlendirilmesi Performans programlarının hazırlanması MADDE 4 (DeğiĢik:R.G.15/7/ ) (1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye iliģkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine iliģkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaģmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye iliģkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek Ģekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır. () Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayıģla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak Ģekilde her yıl hazırlanır. () Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar. (4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaģılır olması esastır. (5) Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine iliģkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla baģlar. (6) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluģtururlar. Birim performans programı MADDE 5 (Mülga:R.G.15/7/ ) Üst yöneticilerin sorumluluğu (DeğiĢik baģlık:r.g.15/7/ ) MADDE 6 (1) (Mülga:R.G.15/7/ ) () Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli Ģekilde kullanılmasından ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karģı sorumludur. ( ) (Mülga ibare:r.g.15/7/ ) Performans programının ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması MADDE 7 (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına gönderirler. () Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine iliģkin olarak Bakanlık ve Devlet Planlama TeĢkilatında yapılan bütçe görüģmelerinde değerlendirilir. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 14

16 () Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüģülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar. (4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. (5) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleģen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. Ġnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun eriģimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. (7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart (DeğiĢik ibare:r.g.15/7/ ) ayının on beģine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığına gönderirler. (8) Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir. Performans programlarının değerlendirilmesi MADDE 8 (DeğiĢik:R.G.15/7/ ) (1) Performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir. () Bakanlık, performans programlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri kamu idarelerinden isteyebilir. () Bakanlık, performans programlarının değerlendirme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Gizlilik gerektiren bilgiler MADDE 9 (1) Performans programlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine iliģkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 10 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir. Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 15 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

17 Yürütme MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 1.. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 5/7/ Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 15/7/ B- TeĢkilat Yapısı 1-ORGANĠZASYON YAPISI Bandırma Belediyesi Belediye BaĢkanı Sedat PEKEL ile BaĢkan Yardımcısının oluģturduğu yönetim kadrosu ve tarih ve 644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda oluģturulan çalıģmaları ile belirlenen 18 Müdürlük (Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, Ġmar ĠĢleri Müdürlüğü, Ġnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü) ile hizmet vermektedir. -KURUMSAL YAPI BELEDĠYE BAġKANI BELEDĠYE MECLĠSĠ : 1 ÜYE BELEDĠYE ENCÜMENĠ : 7 ÜYE BAġKAN YARDIMCISI : ADET MÜDÜRLÜKLER : 18 ADET AMĠRLĠKLER : 9 ADET T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 16

18 Sedat PEKEL BELEDİYE BAŞKANI CHP MECLİS ÜYELERİ AKP CECLİS ÜYELERİ 17 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

19 MHP MECLİS ÜYELERİ Organizasyon Şemamız T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 18

20 5-MEVZUAT Kamu Harcama Reformu kapsamında hazırlanan ve tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, tarih ve 56 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır.bu kanun ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Performans Esaslı Bütçelemeye geçiģ öngörülmüģtür Sayılı Kanunun 9.Maddesinde Performans Esaslı Bütçelemeye iliģkin düzenlemeler yer almaktadır.bu madde de, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları belirtilmiģtir. Ayrıca 59 Sayılı Belediyeler Kanunu nun 41. maddesinde Belediye BaĢkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaģından önce de yıllık performans programı hazırlayıp, Belediye Meclisine sunar. Ġfadesi yer almaktadır. 6-KARAR ALMA SÜRECĠ 59 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan Belediye Meclisi görev ve yetkilerine,. 4. ve 5. maddesinde sayılan Belediye Encümeni görev ve yetkilerine istinaden karar almaktadır. 7-YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ 59 sayılı Belediye Kanunu na göre belediyenin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye BaĢkanıdır. Belediye meclisi, ilgili mevzuatta gösterilen esas ve usullere göre seçilmiģ üyelerden oluģur ve belediyenin en yüksek karar organıdır. Belediye encümeni, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye baģkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere toplam beģ kiģiden oluģur. Belediye encümeni ilgili kanunlarla kendisine yetki verilen konularda kararlar alır, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Belediye baģkanı, belediye idaresinin baģı ve belediye tüzel kiģiliğinin temsilcisidir. Belediye baģkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye baģkanı aynı zamanda belediye meclisinin ve belediye encümeninin de baģkanıdır. 59 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belediye meclisi içerisinden üç kiģilik denetim komisyonu kurularak, belediyenin mali hesapları ile ilgili denetim raporu meclise sunulmaktadır. Aynı kanuna göre, birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak adlandırılmıģ ve kamu harcamalarının yapılabilmesi için harcama yetkililerinin, harcama talimatı vermesi zorunluluğu getirilmiģtir. Harcama yetkilileri tarafından verilen harcama emrini yerine getiren tüm görevliler gerçekleģtirme görevlisi olarak tanımlanır. GerçekleĢtirme görevlileri; harcamaların mevzuata ve bütçe ödenek sınırlarına uygunluğundan, Harcama yetkilileri ile beraber müteselsilin sorumludurlar. Harcama yetkilileri tarafından mevzuata uygun olarak verilen ve gerçekleģtirme görevlileri tarafından yasal prosedürleri yerine getirilen harcama emirleri ödenmek üzere ödeme servisine yollanır. Harcamaların gerçekleģmesi için nihai iģlem muhasebe yetkilisinin ilgili 19 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

21 ödeme belgesini imzalamasıdır. Muhasebe yetkilisi, Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmıģ yöneticidir. Muhasebe yetkilisi ödeme evraklarını mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde inceler ve uygun olanların ödenmesi için çek yada gönderme emirlerini imzalar. ĠÇ KONTROLE ĠLĠġKĠN YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Üst Yönetici (Belediye BaĢkanı) :Ġç Kontrol Sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, Muhasebe Yetkilisi :Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından, Harcama Yetkilileri :Görev ve Yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve iģlemlere iliģkin olarak sistemin iģleyiģinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü:Ġç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek. C- Fiziksel lar 1-TAġINMAZLAR Bandırma Belediyesi hizmetlerini, tarihinden itibaren 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi, 7 pafta 6 ada, 10 parselde bulunan m yüzölçümündeki arsa üzerindeki yeni Belediye Hizmet Binasında VatandaĢlarımızın hizmetine sunulmuģtur yılından bu yana eski belediye binası vatandaģa hizmet etmiģ ancak günümüzün değiģen Ģartlarına uygun olmayan bina, yapılan yeni hizmet binamız hem vatandaģlarımız hem de çalıģanlar için rahat bir hale getirilmiģtir. Ayrıca, 157 dönümlük alanda kurulu Ģantiye tesisleri içinde asfalt iģleme tesisleri, atölyeler ve araç bakım-onarım üniteleri bulunmaktadır. ġehrimize su sağlamak amacıyla, Gönen Kumköy Regülatörü nde Terfi Merkezi bulunmakta, buradan Ģehrimize su basılmaktadır. Ayrıca, 108 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde fiziksel ve kimyasal arıtma yapılmakta, su kalite kontrol laboratuarında tesisin her ünitesinden alınan su numunelerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleģtirilmektedir. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

22 Yeni hizmete alınan ve.500 metrekarelik kullanım alanına sahip itfaiye binasında, belediye itfaiyesinin yanı sıra; Ġlçe Kriz Merkezi, Deprem Risk Yönetimi, arama-kurtarma dernekleri, 11 Acil Servis, Belediye Elektrik Etüt Birimi ve Bandırma Musiki Derneği de hizmet vermektedir. Ordu Caddesi nde bulunan eski arģiv binası yeniden düzenlenerek Aceze ve AĢevi olarak hizmete alınmıģtır. Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü de bu binada hizmet vermektedir. Meyve-Sebze Hali ve Balık Halinde hal hizmetleri yürütülmekte, Hal Müdürlüğü Sebze-Meyve Halinde, KurtuluĢ Caddesi nde bulunan büro Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü, hizmetlerini sürdürmektedir. Oto terminal ve mezarlık hizmetleri de kendi binalarında vatandaģlarımıza sunulmaktadır. 600 Evler mahallesi 85 pafta, 4 ada 57 parsel m yüzölçümündeki arsa üzerine Otogar Terminal Binası inģaatı bitmiģ olup faaliyete girmiģtir yılı içerisinde bitirilmesi planlanan Binalar: Evler Mahallesi, 85 pafta 4 ada ve 58 parsel m yüzölçümündeki arsa üzerine Oto Galericiler Sitesi ĠnĢa edilmesi Evler Mahallesi,85 pafta 4 ada ve 59 parsel m yüzölçümündeki arsa üzerine Tır Parkı sitesi inģa edilmesi Eylül Mahallesi, 46 pafta, 498 ada ve 1 parselde m yüzölçümündeki 9 yıllığına üst hakkı tesis edilecek arazi üzerine yapılacak olan AlıĢveriĢ Merkezi ve Hipermarket inģa edilmesi.. BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ Bandırma Belediyesi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü, Kurumun biliģim teknolojilerindeki ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili çözümler üretmek, yazılım ve donanımları tedarik etmek, otomasyon gereksinimlerini karģılamak ve sadece Belediye ye ait değil, diğer yerel yönetimler ve ilgili kamu birimleri ile etkileģimin kesintisiz sürdürülebileceği ağ yapısını ve alt yapısını sağlamak amacına yönelik çalıģmalar yapmaktadır. Merkez binada, Ek binada, dıģ birimlerde; Ġtfaiye binasında, Ģantiye binasında, ġehir Mezarlığında, Cumartesi Pazar yerinde, Sosyal Yardım Hizmetlerinde, Sebze ve Balık halinde, Oto terminal binasında, Muhtarlıklarda, Nüfus ve vatandaģlık hizmetlerinde, Muhtarlıklarda, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde hizmet vermektedir. Bandırma Belediyesinde, 00 Adet Pc, 70 Adet Thin Client, 8 Adet Notebook, 10 Adet yazıcı, 5 Adet fax cihazı, 10 Adet sunucu, 6 Adet FW900 El terminali, 6 Adet FP00 Bluetooth Yazıcı, Adet tarayıcı, Adet 60KVA Güç Kaynağı, Adet ADSL modem, 1 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

23 Adet Güvenlik Kamerası, Adet Personel Devam Kontrol Sistemi, 7 Adet Projeksiyon cihazı, Adet Firewall, Adet Security Gateway bulunmaktadır. Sunucuların tamamında, (WEB, GIS, TERMĠNAL, APPLSVR) Windows 00 Server ĠĢletim sistemi kullanılmaktadır. Veritabanı sistemi olarak Oracle Database 10g, Ġnternet uygulamaları için Oracle AS 10g (Application Server) kullanılmaktadır. Personellerin giriģçıkıģ takibi parmak izi cihazlarıyla yapılmaktadır. Merkez binada kameralarla bina içi güvenliğe katkıda bulunulmaktadır. Kent Bilgi Sisteminin yenilenmesi çalıģmaları doğrultusunda ihaleye çıkılarak, 005 Temmuz ayı içerisinde MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) ve AKOS (Akıllı Kent Otomasyonu) çalıģmalarına baģlanmıģtır. AKOS çalıģmalarının da %80 lik kısmı tamamlanmıģ bulunmaktadır. AKOS projesi kapsamında oluģturulan Bandırma Ġnteraktif Kent Haritası ile Bandırma Belediyesi sınırları içerisindeki bütün cadde, sokak ve binalar, hem adres bilgileri hem de kadastro bilgileri üzerinden sorgulanabilmektedir. Ayrıca bütün cadde, sokak ve binalara ait resimlere sistem üzerinden ve internet üzerinden eriģilebilmektedir. Halkımızın Belediye ye kolay ulaģımını sağlamak amacıyla, E-Belediye ve T-Belediye uygulamaları baģlatılmıģtır. Bu sayede, isteyen telefon yardımı ile, isteyen internet üzerinden tahakkuk ve tahsilat bilgilerine ulaģabilmekte, internet üzerinden kredi kartı ile Belediyeye ait borçları ödeyebilmektedir. Yılı için planlanan çalıģmalar; 1. Bandırma Kent Haritasının yapılması, Kiosklarla çeģitli noktalarda vatandaģı Belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme ve tahsilat iģlemleri uygulamalarına geçilmesi.. Belediyemizde Kentli Servisi Kurulması ve iģletilmesi,. AKOS ( Akıllı Kent Otomasyonu) güncelleme hizmetlerinin devreye alınması, Tapu (Takbis) güncel verilerin sisteme aktarılması, Bina, yol ve kiģilerle ilgili güncelleme saha ekiplerinin kurulması, T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

24 -ARAÇ VE Ġġ MAKĠNASI PARKI: Bandırma Belediyesinin taģıt parkında 9 Otomobil,4 Minibüs, 1 Minibüs Vip, Kamyon, 1 Kamyonet, 1 Tır, 1 Ambulans, Cenaze Aracı, 1 Çıkici-Tır, Greyder, 4 Hidrolik Merdivenli Ġtfaiye Aracı, Ġlk Müdahale Aracı, 4 ĠĢ Makinası, 1 Jip, 4 Kazıcı, 5 Kazıcı Yükleyici, 1 Kurtarma Aracı, 1 Merdivenli Araç, 4 Otobüs, Paletli Kazıcı, 5 Pikap, Silindir, 4 Su Tankeri, 1 Traktör, 1 Traktör-Kepçe, Vidanjör ve Yükleyici bulunmaktadır. ARACIN CĠNSĠ MARKA/MODEL YILI PLAKA KULLANAN MÜDÜRLÜK KAMYONET FORD TRANSĠT CONNECT AAZ 04 SU VE KANALĠZASYON MÜD. ĠLK MÜDAHELE ARACI MERCEDES-BENZ ATEGO ABJ 99 ĠTFAĠYE MÜD. OTOMOBĠL FORD TRANSĠT CONNECT AAZ 05 SU VE KANALĠZASYON MÜD. SĠLĠNDĠR CAT-4-E 007 FEN ĠġLERĠ MÜD. YÜKLEYĠCĠ CAT-950 H 007 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAZICI CAT SU VE KANALĠZASYON MÜD. OTOBÜS OTOKAR/SULTAN AAB 01 ZABITA MÜD. KAMYON FATĠH AAY 0 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOMOBĠL FORD TRANSĠT CONNECT PY 07 HAL MÜD. MĠNĠBÜS VĠP WOSVAGEN CAREVELLA NL 00 YAZI ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET FORD-RANGER PY 05 ZABITA MÜD. KAMYONET FORD TRANSĠT CONNECT PY 06 ZABITA MÜD. PĠKAP FORD-RANGER PY 0 SU VE KANALĠZASYON MÜD. PĠKAP FORD-RANGER PY 04 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYONET FORD-RANGER PY 141 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. KAMYON BMC PY 017 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON BMC PY 018 FEN ĠġLERĠ MÜD. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

25 OTOMOBĠL FORD TRANSĠT CONNECT KOMBĠ PY 01 FEN ĠġLERĠ MÜD. SĠLĠNDĠR CAT 4-B 005 FEN ĠġLERĠ MÜD. SU TANKERĠ BMC PRO 5 LHT PY 00 ĠTFAĠYE MÜD. KURTARMA ARACI BMC MEGASTAR 10 PDT PY 019 ĠTFAĠYE MÜD. KAMYONET RENAULT KANGO PR 551 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜD. KAZICI YÜKLEYĠCĠ CAT 48-D CATERPILLAR 005 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAZICI YÜKLEYĠCĠ CAT 44-D CATERPILLAR 005 SU VE KANALĠZASYON MÜD. TIR BMC PROF PY 014 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON BMC PRO PY 011 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON BMC PRO PY 01 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON BMC PRO PY 01 FEN ĠġLERĠ MÜD. ÇEKĠCĠ BMC PRO PY 015 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYONET BMC LEVENT PH 884 FEN ĠġLERĠ MÜD. CENAZE ARACI BMC LEVENT PY 016 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. HĠDROLĠK MERDĠVENLĠ ĠTFAĠYE ARACI MAN 7-14 DFC NS 19 ĠTFAĠYE MÜD. Ġġ MAKĠNASI CAT-44/D 004 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAZICI YÜKLEYĠCĠ CAT M 16-C CATERPĠLLAR 004 FEN ĠġLERĠ MÜD. Ġġ MAKĠNASI CAT-44/D 00 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAZICI CAT 48 C 00 SU VE KANALĠZASYON MÜD. PALETLĠ KAZICI CAT BL 00 FEN ĠġLERĠ MÜD. JĠP LAND ROVER NH 00 YAZI ĠġLERĠ MÜD. AMBULANS WOLKSVAGEN VOLT LT NH 745 ĠTFAĠYE MÜD. MĠNĠBÜS FORD-TRANSĠT PF 168 ZABITA MÜD. PĠKAP TOYOTA PD 6 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAZICI YÜKLEYĠCĠ CAT 98-G CATERPILLAR 000 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOMOBĠL RENAULT PA 41 ZABITA ĠġLERĠ MÜD. OTOMOBĠL RENAULT LAGUNA NU 001 YAZI ĠġLERĠ MÜD. KAMYON FATĠH PU 80 FEN ĠġL. MÜD. SU VE KANALĠZASYON MÜD. OTOMOBĠL RENAULT 1 TX PA 41 ARITMA T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

26 ĠKL MÜDAHALE ARACI OTOYOL-ĠVECO PS 110 ĠTFAĠYE MÜD. VĠDANJÖR FORD NK 050 SU VE KANALĠZASYON MÜD. MERDĠVENLĠ ARAÇ ĠVECO ND 8 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON FORD-CARGO PL 0 SU VE KANL. ĠġLERĠ MÜD. OTOMOBĠL TOFAġ-KARTAL PF 06 ĠTFAĠYE MÜD. SU VE KANALĠZASYON MÜD. MĠNBÜS ĠVECO PK 114 ARITMA KAMYONET ĠVECO PK 610 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON FATĠH VOLVO PH 614 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYONET DODGE AS NN 608 FEN ĠġLERĠ MÜD. HĠDROLĠK MERDĠVENLĠ ĠTFAĠYE ARACI FORD CARGO PC 846 ĠTFAĠYE MÜD. TRAKTÖR STAJYER AN 57 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYON BMC-FATĠH PA 796 PARK VE BAHÇ. MÜD. KAMYON BMC-FATĠH NL 86 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAZICI CAT D FEN ĠġLERĠ MÜD. PĠKAP BMC PE 91 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYONET BMC TM NK 45 ĠTFAĠYE MÜD. MĠNĠBÜS BMC NA 090 SU VE KANALĠZASYON MÜD. Ġġ MAKĠNASI ÇUKUROVA 88/B 1989 SU VE KANALĠZASYON MÜD. TRAKTÖR-KEPÇE FORD FEN ĠġLERĠ MÜD. MĠNĠBÜS BMC NK 80 ZABITA MÜD. GREYDER OK-GREYDER 1988 FEN ĠġLERĠ MÜD. GREYDER CAT-10-G 1988 FEN ĠġLERĠ MÜD. YÜKLEYĠCĠ CAT 96 CATERPILLAR 1988 FEN ĠġLERĠ MÜD. PALETLĠ KAZICI CAT FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON FORD CARGO NE 71 PARK VE BAHÇ MÜD. Ġġ MAKĠNASI KEPÇ-88 LASTĠKLĠ YÜKLEYĠCĠ 1986 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. KAZICI CAT D FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOMOBĠL RENAULT PH 80 PARK VE BAHÇ. MÜD. OTOBÜS MERCEDEZ-BENZ NC 094 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. 5 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

27 OTOMOBĠL RENAULT-VAGON PV 411 FEN ĠġL. MÜD. KAMYON YAVUZ-VOLVO PU 98 FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON YAVUZ-VOLVO NH FEN ĠġLERĠ MÜD. KAMYON YAVUZ-VOLVO PU 981 SU VE KANL. ĠġLERĠ MÜD. KAMYON YAVUZ-VOLVO PU 98 FEN ĠġLERĠ MÜD. OTOBÜS MERCEDES-BENZ PK 15 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. VĠDANJÖR FORD NV 87 SU VE KANALĠZASYON MÜD. OTOBÜS MERCEDES-BENZ NS 65 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. SU TANKERĠ FORD D NL 19 ĠTFAĠYE MÜD. HĠDROLĠK MERDĠVENLĠ ĠTFAĠYE ARACI FORD D PC 00 ĠTFAĠYE MÜD. KAMYONET BMC AUSTĠN PA 56 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜD. KAMYON FORD D NN 857 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYONET BMC TM NS 671 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYON FORD NC 46 SU VE KANALĠZASYON MÜD. KAMYON FORD PN 64 PARK VE BAHÇ. MÜD. KAMYON FORD PF 048 SATINALMA MAKAM ARACI AUDĠ A-6 10 NV 001 BAġKANLIK KAMYONET DOBLO 10 AFM 08 SU VE KANLĠZASYON MÜD. KAMYONET FORD TRANSĠT ACIK KASA ACA 47 SAĞLIK ĠġL.MD. KAMYONET BMC FATĠH AAY 0 FEN ĠġLERĠ MD. SU TANKERĠ FORD NS 89 ĠTFAĠYE MÜD. KAMYON FORD NV 74 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜD. ĠTFAĠYE ARACI FORD CARGO NS 19 ĠTFAĠYE MÜD. CENAZE ARACI KAPALI KASA MERCEDES 10 PA 00 SAĞLIK ĠġL.MD. KAMYONET RENAULT KAPALI KASA KANGO 10 NC 080 SOSYAL HĠZM.MD. Ġġ MAKĠNASI KAZICI YÜKLEYĠCĠ JCB 011 FEN ĠġL.MD. KAMYONET ĠSUZU (DAPERLĠ) NE 099 FEN ĠġL.MD. KAMYONET CENAZE ARACI FORD TRANSĠT 50M PY 00 SAĞLIK ĠġL.MD. PĠCK-UP MĠTSUBĠSHĠ 4X ARAÇ NN 998 SAĞLIK ĠġL.MD. SULAMA TANKERĠ FORD CARGO NP 88 PARK VE BAHÇ MD. SERVĠS ARACI FORD TRANSĠT NR 665 PARK VE BAHÇ MD. T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

28 yılında Belediyemizin halkımıza daha verimli hizmet verebilmesi, yatırımların daha hızlı yürütülebilmesi için 15 adet yeni araç alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Sıra TaĢıtın Cinsi Diferansiyel Adet Kullanım Yeri No 1 LÜKS BĠNEK OTOMOBĠL 4X 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇĠFT SIRA KABĠN BĠNEK ARACI 4X4 1 BASIN YAYIN HALK.ĠLġ.MD. KAMYON ALIMI - 1 FEN ĠġL.MUDURLUGU 4 ÇEKĠCĠ (TIR) ALIMI - 1 FEN ĠġL.MUDURLUGU 5 BĠNEK ARACI ALIMI - FEN ĠġL.MUDURLUGU 6 PĠCK-UP ALIMI - 1 FEN ĠġL.MUDURLUGU 7 ASFALT FREZE MAKĠNA ALIMI - 1 FEN ĠġL.MÜDÜRLÜĞÜ 8 GRAYDER ALIMI - 1 FEN ĠġL.MÜDÜRLÜĞÜ 9 EKSKAVATÖR KAZICI YÜKLEYĠCĠ ALIMI - 1 FEN ĠġL.MÜDÜRLÜĞÜ HP EVRAZ MOTORLU KAMYON(ĠTFAĠYE ARAZÖZ) 4X 1 ĠTFAĠYE MD.LÜĞÜ 11 ÇĠFT SIRA KABĠN BĠNEK ARACI 4X 1 ĠTFAĠYE MD.LÜĞÜ 1 CENAZE NAKĠL ARACI - 1 SAĞLIK ĠġL.MD.LÜĞÜ 1 ÇOK MAKSATLI KOMBĠNE AÇMA MAKĠNESĠ 4X SU VE KANAL ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ 14 VAN TĠPĠ BĠNEK ARAÇ 4X SU VE KANAL ĠġLERĠ MD.LÜĞÜ 15 TRANSĠT CONNECT 4X 1 ULAġTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 16 TRANSĠT ÇĠFT KABĠNLĠ PĠKAP 4X4 1 ZABITA MD.LÜĞÜ TRAFĠK BĠRĠMĠ 17 TRANSĠT CONNECT 4X 1 ZABITA MD.LÜĞÜ OTOGAR BĠRĠMĠ 18 TRANSĠT ÇĠFT KABĠNLĠ PĠKAP 4X4 1 PARK BAHÇELER MD.LÜĞÜ 19 AÇIK KASA KAMYONET - 1 PARK BAHÇELER MD.LÜĞÜ D- Ġnsan ları 1-Belediye teşkilatı ve personeli: Belediye teşkilatı 59 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesinde ifade edildiği gibi norm kadroya uygun olarak yazı işleri, Mali hizmetleri, fen işleri ve zabıta biriminden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturula bilir. Bu birimlerin kurulması kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla oluşur denildiğinden Şubat 007 tarih ve 644 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik gereğince Bandırma Belediyesi norm kadro çalışmaları tamamlanmış ve tarih ve 94 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir. Belirtilen tarihte Belediyemiz D/1 gurubunda yer alırken 1 Mayıs 009 tarih ve 744 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik değişikliğine göre belediyemiz (D/14) gurubunda yer almıştır. Yapılan bu değişikliğe göre Toplam memur sayısı 1 sürekli işçi kadroları toplamı da 116 olarak belirlenmiştir; bu değişiklik tarih ve... Meclis kararı ile de mevcut olan 16 müdürlük sayısına bir Özel Kalem Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilave edilerek müdürlük sayısı 18 e çıkartılmıştır. İdarenin mevcut insan kaynakları norm kadroda da belirtildiği gibi 1 memur kadromuzun 154 si dolu 77 boş ve donmuş kadromuz mevcuttur. Belediyemizin hizmet binasının ve diğer ofislerin temizlik hizmetleri ile bir takım büro hizmetlerinde hizmet alımı şeklinde karşılanmaktadır. Bazı kadroların sözleşmeli olarak bazılarında personel daire başkanlığından takip ederek karşılamayı düşünüyoruz. Halen 178 olan işçi sayımız norm kadro üzerinde olduğu için belirtilen standarda ininceye kadar herhangi bir işçi alımı söz konusu değildir. 7 T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

29 ÜNVANLAR ADET DOLU BOŞ ÜNVANLAR ADET DOLU BOŞ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VEZNEDAR 4 4 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 VERİ HAZ. KONTROL İŞLETMENİ 4 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 5 5 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 MUHASEBECİ 1 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 1 ŞÖFÖR 1 1 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 MEMUR İTFAİYE MÜDÜRÜ 1 1 MİMAR 1 1 ZABITA MÜDÜRÜ 1 1 MÜHENDİS HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 ŞEHİR PLANCISI 1 1 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRÜ 1 1 TEKNİSYEN 6 6 BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MD. 1 1 TEKNİKER 6 6 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ 1 1 ÖLÇÜ AYAR MEMURU 1 1 HAL MÜDÜRÜ 1 1 TABİB 1 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD. 1 1 VETERİNER HEKİM 1 1 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ 1 1 SAĞLIK MEMURU SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 HEMŞİRE 1 1 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 LABORANT 1 1 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 1 1 VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ 1 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 1 DAĞITICI UZMAN TEMİZLİK HİZMETLİSİ AVUKAT İTFAİYE AMİRİ 1 1 MALİ HİZMETLER UZMANI 4 4 İTFAİYE ÇAVUŞU 6 6 MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI İTFAİYE ERİ ŞEF ZABITA AMİRİ EVLENDİRME MEMURU 1 1 ZABITA KOMSERİ 6 6 SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 1 ZABITA MEMURU 6 4 TAHSİLDAR 4 4 TOPLAM T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

30 -PERSONEL YAPISI Bandırma Belediyesi Ġstihdam Türleri Dağılımı BANDIRMA BELEDĠYESĠ NDE ÇALIġAN PERSONEL ĠLE ĠLGĠLĠ ĠSTATĠSTĠKSEL BĠLGĠLER ÇALIġAN PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI ĠLKOKUL ORTAOKUL LĠSE YÜKSEKOKUL ÜNĠVERSĠTE ÇALIġAN PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI 14% 1% 6% ĠLKOKUL 6% 1% ORTAOKUL ÇALIġAN PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI ĠLKOKUL ORTAOK UL LĠSE YÜKSEK OKUL ÜNĠVERSĠ TE Seri Belediye bünyesinde vekil memur çalıģmamaktadır. Memur olarak çalıģan toplam 164 kiģi bulunmaktadır. ĠĢçi olarak çalıģan personel sayısı ise 178 dir. SözleĢmeli olarak çalıģanlarda 1 kiģidir. ÇALIġAN PERSONELĠN STATÜLERĠNE GÖRE DAĞILIMI MEMUR KADROLU ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ TOPLAM T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

31 ÇALIŞAN PERSONELİN STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI KADROLU İŞÇİ 51% SÖZLEŞMELİ % MEMUR 46% MEMUR KADROLU İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 1% MEMUR BAY-BAYAN DAĞILIMI Memur Bay ĠġÇĠ BAY-BAYAN PERSONEL DAĞILIMI 5% 79% Memur Bayan 95% ĠġÇĠ BAY ĠġÇĠ BAYAN Memur Bay Memur Bayan ĠĢçi Bay ĠĢçi Bayan SÖZLEġMELĠ BAY-BAYAN PERSONELĠN DAĞILIMI 15% BAY BAYAN SözleĢmeli Bayan 9 SözleĢmeli Bay 85% T.C. BANDIRMA BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 BANDIRMA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 (Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayan yeni stratejik planı Belediye Meclisimizin 03/09/2009 tarih ve 144 sayılı oturumu ile kabul edilmiştir.) 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ. [Belge alt başlığını yazın] 2016 [Şirket adını yazın] mtan

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ. [Belge alt başlığını yazın] 2016 [Şirket adını yazın] mtan T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ [Belge alt başlığını yazın] [Şirket adını yazın] mtan T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ Milletimiz çalışkandır. Bu fazileti taşıyan Bandırmalıların şehirlerini imar edeceklerinden, halen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ [Belge alt başlığını yazın] 2015 [Şirket adını yazın] [Yazar adını yazın]

T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ [Belge alt başlığını yazın] 2015 [Şirket adını yazın] [Yazar adını yazın] T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ [Belge alt başlığını yazın] [Şirket adını yazın] [Yazar adını yazın] T.C.BANDIRMA BELEDİYESİ Milletimiz çalışkandır. Bu fazileti taşıyan Bandırmalıların şehirlerini imar edeceklerinden,

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı