HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME VE ÖRNEK BĐR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME VE ÖRNEK BĐR UYGULAMA"

Transkript

1 MYO-ÖS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu EKĐM 2010-DÜZCE HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME VE ÖRNEK BĐR UYGULAMA Burcu BOZKURT, Öğr. Grv. Dilek KARAYĐĞĐT, Öğr. Grv. Bahriye KICIROĞLU, Öğr. Grv. Nuran OCAKOĞLU Dumlupınar Üniversitesi, Gediz Meslek Yüksekokulu, Gediz / KÜTAHYA, TÜRKĐYE, ÖZET Değişen dünya koşullarında paketlemenin pazarlamadaki yerinin anlaşılmasıyla, çağdaş paketleme kavramı gelişmiştir. Hazır giyim sektöründe üretimin son aşamasında yer alan ütü ve kalite kontrol işlemi de paketlemenin yanında ürünün fiyatını ve kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir. Giysinin kalite kontrolü; ürün tasarımıyla başlayan, işletme içerisindeki tüm bölümlerde hatasız giysi üretmeyi hedefleyen koordineli bir sistemdir. Bu süreçte ürün, istenilen özelliklere uygunluğu, dikişlerinin düzgünlüğü, renklerin uyumu, temizlik gibi kontrollerden geçirilir. Hazır giyim üretiminde ütülemenin özel bir önemi vardır. Ütüleme, özel ütüpreslerinin kullanılması yanında malzemeye el ile şekil verildiği emek yoğun bir çalışmadır. Bu nedenlerle de kaliteyi ve maliyeti doğrudan etkiler. Üretim sürecini tamamlayarak müşteri kullanımına hazır hale gelen ve kalite kontrol işlemi biten ürünler paketleme bölümüne gelir. Paketleme işlemlerinde kullanılacak malzeme ve yöntemler çok çeşitlidir. Çünkü bunların seçiminde; üretilen ürünün özellikleri, mevsim, müşteri istekleri, depolama şartları, nakliye türü ve süresi önemli bir etkendir. Bu çalışmada, hazır giyim işletmelerinde üretim sonrası ütü, kalite kontrol ve paketlemede yapılan işlemler ve kullanılan malzemelerin, özellikleri incelenerek, bir atlet-tshırt kıyafeti üzerinde örnek bir çalışma sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Hazır Giyim, Ütü, Kalite, Kalite kontrol, Paketleme 1.GĐRĐŞ Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ülkemiz endüstrisi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Sektörün ülkemizin dış satımları içindeki önemi giderek artış göstermektedir. Hazır giyim ürünlerinin kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biri de ütü, kalite kontrol ve paketleme işlemleridir. Hazır giyim üretiminde ütülemenin özel bir önemi vardır. Bir giysi ne kadar düzgün dikilirse dikilsin, güzel görünmesini sağlayan ütü işlemleridir. Hazır giyim sanayi, çeşitli tekstil üretim faaliyetlerinin en son halkasını teşkil etmektedir. Bu sektör de kalite son derece önemlidir. Zira hazır giysilerin istenilen fiyatla satılabilmesi ancak tüketici isteklerinin karşılanması ile mümkün olabilir. Kalite deyince, bir ürünün ihtiyaca uygunluğu, iyi veya kötü oluşu akla gelir. Hazır giyim ürünlerinde kalite fiyat kadar önemli bir satış etkenidir. Hazır giyim sektöründe rasyonel çalışmanın ana prensiplerinden biri de paketleme (ambalajlama)dır. Paketleme bir yandan maliyeti, diğer yandan da satışı etkileyen bir unsurdur. Paketlemenin albenisi ve reklam fonksiyonu konteynırlara bile sıçramış durumdadır. Kuşkusuz bu noktada paketlemenin form ve içeriği ile ilgili açıklamaların yanı sıra malların müşterilere hasarsız iletilmesi kaygısı da önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu konuda özellikle ihracat paketlemelerinde ISO standartlarına uyma zorunluluğu da bulunmaktadır. [1] 1

2 2. DENEYSEL VE TEORĐK ÇALIŞMA HAZIR GĐYĐM ÜRETĐMĐNDE ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEME ĐŞLEMLERĐ Hazır giyim üretiminde dikim işlemleri arasında ve dikim işlemleri tamamlandıktan sonra giysi türüne göre ütü ve pres işlemleri gerekmektedir. Genel olarak küçük parçaların hazırlanması sırasında uygulanan ütüleme işlemleri çoğu kez dikiş açma, yapıştırma ve düzgünleştirme amacıyla yapılan işlemlerdir. Bu işlemler ara ütüleme olarak bilinir. Dikim işleminin bazı aşamalarında büyük parçalara şekil verilmesi için ara presler kullanılır. Bitmiş giysi üzerinde yapılan ütülemenin amacı ise giysiye biçim vermektir. Bu işlemler son ütü işlemleri adını alarak bölümler ve aşamalar halinde uygulanırlar. Ara ütü işlemlerinde elektrikli el ütüleri ve elle çalıştırılan bu harlı ütüler kullanılmaktadır. El ütüleri genellikle tek katlı küçük parçaların ve astarların ütülenmesinde kullanılır. Dikiş açma işlemlerinde ve kalın parçaların ütülenmesinde buharlı el ütüleri ile vakum çekişli ve ısıtmalı ütü masaları birlikte kullanılır. Bu masalar elektrik akımıyla ısıtılır. Böylelikle rutubetin masa üzerinden çabuk geçmesi sağlanır. Ayrıca ütüde soğutmayı sağlamak ve buharı emmek üzere masalar vakum tertibatı ile donatılmıştır.[2] Ütüleme, çok özel ütü-preslerin yapılmasına karşın malzemeye elle hareketin verildiği emek yoğun bir çalışmadır. Bu nedenlerle de kaliteyi ve maliyeti doğrudan etkiler. Kaliteyi arttırmak ve maliyeti azaltmak için iş yeri düzenlemesinin dikkatle yapılması gerekmektedir. Kalite kontrol, sadece üretim aşamasında değil, üretim öncesi ve sonrasında da yapılan ve işletmenin diğer bölümleriyle yakın ilişkisi olan bir fonksiyon olarak düşünülmelidir. Kısaca kalite kontrolü, tüketici isteklerini en ekonomik düzeyde karşılamak amacıyla işletme organizasyonu içindeki çeşitli ünitelerde, kalitenin yaratılması, yaşatılması ve geliştirilmesi yolunda çabaların koordineli bir şekilde birleştirildiği bir sistemdir. Hazır Giyimde Kalite Kontrolünün Yararları: -Mamul ürün kalite düzeyinin yükselmesine, -Son kontrolde işlerin geri çevrilmemesine -Satış mağazalarında şikayetlerin azalmasına, -Firma prestijinin artmasına, -Dikişteki çalışmaların kolaylaşmasına, -Tamirlerinin azalmasına, -Personel moralinin yükselmesine ve dolayısıyla -Maliyetin düşmesine neden olur Hazır Giyim Sektöründe Paketleme de Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri Hazır giyim sektöründe giysiler genelde belli bir üretim (kumaş seçimi, kalıp hazırlama, kesim, dikim, ütü, son işlemler, kalite kontrol) sürecinden geçtikten sonra paketleme ve sevkiyat bölümüne gelir. Burada giysiler durumlarına ve müşterinin (alıcı firmanın) isteğine göre katlanarak poşetlenir ve kolilere konularak sevkiyatı yapılır. Ya da askılara takılarak poşetlenir ve sevkiyatı da askı sistemindeki bir nakliye aracı ile yapılır. 2

3 Paketleme işleminin amacı, giysilerin bedenini, rengini, cinsini vb. özelliklerini belirlemek, düzgün ve net görünmesini sağlamak, giysilerin kirlenmesini ve yıpranmasını önlemek, gideceği yere sağlam ulaşmasını sağlamaktır. Paketleme işlemi yapılırken genellikle kullanılan malzemeler şunlardır: Katlama kartonu, kart etiket, ip, çengelli iğne, kılçık, sticker, askı, şeffaf kağıt, poşet, koli, koli bandı, çember (koli için), koli üstü bilgi kağıdıdır.[1] 2.3. Hazır Giyim Sektöründe Paketlemede Dikkat Edilecek Noktalar Paketleme; bir malın taşınması, depolanması ya da satışa hazır hale getirilmesi işlemidir. Paketleme işlemi yapılırken müşterinin (siparişi veren alıcı firmanın ) vermiş olduğu siparişe göre mallar üretilir, paketlenir ve sevkiyatı (yüklemesi) yapılır.[1] Müşteri, malı üretici firmaya verirken istediği tüm detayları net bir şekilde yazılı olarak bildirir. Bu bir sipariş dökümüdür. Sipariş dökümündeki bulunan bilgiler mutlaka yazılı olmak zorundadır. Aksi takdirde üretim yanlış yönlendirilmiş olur ve bu da müşterinin hatasıdır. Üretici firmada almış olduğu sipariş dökümünü ve üretimde kendisinden kullanacağı malzemeler varsa bunları müşteriye onaylatmak zorundadır. Onay almayan bir malzeme kullanıldığında üretici firma hatalıdır. Müşteri tarafından üretici firmaya verilen sipariş dökümü şöyledir: Yapılacak olan malın kumaş bilgisi, renk bilgisi, beden bilgisi, etiket bilgisi, aksesuar bilgisi, ambalajlama şekli, yükleme şekli, malda dikiş tekniği, iplik kalınlıkları ve renkleri, ve özel istek varsa bunların belirtilmesidir. Hazır giyim ürünlerinin sevkiyatı sırasında herhangi bir sorun çıkmaması için paketleme yapılırken aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmelidir. - Kumaşların cinslerinin aynı olmasına, - Renklerin birbirleriyle aynı olmasına, - Bedenlerinin birbirleriyle aynı olmasına, - Đstenen ölçülerle ürünün aynı olmasına, - Ütüsünün düzgün olmasına, - Aksesuar olarak kullanılan malzemelerin doğru olarak kullanılmasına, - Kullanılan kart etiketlerin doğru olmasına, - Katlamanın düzgün şekilde olmasına - Katlama esnasında malın içinde ip, iğne vb. şeylerin kalmamasına, - Doğru poşetlerin kullanılmasına, - Asorti sayılarının doğru olmasına, - Dikiş tekniği ile kullanılan ipliğin uygunluğuna, - Koli üstü bilgi kağıdındaki bilgilerin doğru olmasına, - Koli poşet ölçülerinin, içine konacak malın ölçülerine uygun olmasına dikkat edilir. 3

4 2.4.Hazır Giyim Sektöründe Paketleme Sonucu Yapılan Yükleme Daha öncede belirtildiği gibi paketleme bir malın taşınması, depolanması ya da satışa hazır hale getirilmesi işlemidir. Bu işlem yapılırken giysilerin durumları ve müşterinin vermiş olduğu paketleme-yükleme detayları göz önünde bulundurulur. Üretici firma kendisine göre paketleme-yükleme yapamaz. Bunun için müşteri tarafından üretici firmaya malda istediği paketleme-yükleme detayları yazılı olarak verilmelidir. Üretici firmada bu bilgilere uymak zorundadır. Aksi halde mal müşteri tarafından kabul edilemez ve satış yapılamaz. Müşteri tarafından belirlenen paketleme ve yükleme detayında koli poşet ölçüleri, artikel, renk-beden numaraları, kullanılması gereken etiketler ve malın asortisi hakkında bilgiler bulunur. Paketleme işlemi yapılırken giysilerin durumları da göz önünde bulundurulur. Çünkü giysilerin durumlarına göre paketleme şeklide değişir. Örneğin; penye, t.shirt, elbise, pantolon, gömlek vb. katlanması mümkün olan giysiler verilen ölçülere göre katlanır. Gerekli etiketler basılır, poşetlenir, asortisine göre kolilere yerleştirilir ve ambalajlanır. Üzerine koli üstü bilgi kağıdı yapıştırılır. Ayrıca ceket, takım elbise, mont, kaban, pardesü, gelinlik, fantezi elbise vb. gibi katlanması mümkün olmayan giysiler ütülendikten sonra askılara takılarak, gerekli etiket ve stickerları ilave edildikten sonra giysilere uygun poşet ve ya kılıflara konulur. Bütün bu paketleme işlemleri yapıldıktan sonra katlanarak paketlenen ve kolilere konan mallar koliler halinde, katlanamayan ve askılara takılıp poşetlenen malların da askı sistemindeki nakliye araçlarıyla sevkiyatı yapılır. Sevkiyatı yapılan mallar Avrupa ülkelerine gidiyorsa poşetlerin ve kolilerin üzerinde çevreci ve geri dönüşüm ibaresi bulunması gerekir (Şekil 1.) Şekil 1.Poşetlerin ve kolilerin üzerinde bulunması gereken geri dönüşüm ibaresi Paketlemede çevreyi korumak için önlem alındığında hem paketleme maliyetine hem de atıklardan tasarruf edilmesine yardımcı olunmaktadır HAZIR GĐYĐM SEKTÖRÜNDE ÜRETĐLEN ÖRNEK BĐR ÜRÜNÜN ÜTÜ- KALĐTE KONTROL - PAKETLEMENMESĐ Hazır giyim sektöründe giysiler; istenen ölçüler esas alınarak elde edilen kalıplardan seri halde ve provasız olarak üretilir. Daha sonra da müşterinin ölçülerine göre satılır. Bu çalışmada, bir hazır giyim işletmesinde atlet-tshırt üretimi süreci gözlemlenerek giysiye uygulanan ütü, kalite kontrol ve paketleme işlemleri sırası ile sunulmuştur. Üretimin istenilen kalitede olması için ütü, kalite kontrol ve paketleme işlemleri çok önemlidir. Bu bölümlerde eğitilmiş kişiler çalıştığı sürece iyi sonuç alınacağı bir gerçektir. 4

5 Hazır giyim sektöründe atlet-tshırt üretiminde dikim işlemlerinin arasında ve dikim işlemleri bittikten sonra ütü işlemleri gerekmektedir. Atlet-tshırt üretiminde arka beden parçalarının birleştirilmesi, arka yakaya karyoka, ön kol biye, arka yaka + kol biye, parça takma, birleştirme, karyokası, sağ omuz, yaka biye, sol omuz, yan çatma, kol kapama, yaka kapama, arka yaka önü, etek recme kullanılmaktadır. Atlet üretiminde dikim sonrası bitmiş ütüsü yapılırken, çok dikkat edilerek ütülenir. Ütüleme, ütü makinelerinin kullanılmasına rağmen giysiye elle hareket verildiğinden emekyoğun bir çalışmadır. Bu nedenlerle de kalite özelliklerini iki açıdan incelemek mümkündür. 1- Dikim öncesinde ve dikim esnasında yapılan kalite kontrolleri: Kumaş ve yardımcı malzemenin kesilmesinden önce yapılan kalıp kontrolü, yardımcı malzemenin hatasız olarak kesilmesi, dikişte rahat bir çalışmayı sağlar. Kesimden gelen işlerin çıt yerleri, bütün kesim parçalarının tam olup olmadığı dağıtım masasında kontrol edilir. Dikiş kalitesi, dikişin sağlamlığı, düzgünlüğü ve görünüm özellikleriyle ilgilidir. Dikişte; -Dikiş genişliği, (5 dikiş/1 cm. gibi) -Makine iğnesinin kumaşın kalınlığına veya inceliğine göre değiştirilmesi, -Đpliğin renk ve kalınlık seçimi, -Kumaş ve yardımcı malzemenin ütüde ve yapıştırmada sıcaktan göreceği değişikliklerin önceden hesaplanması, -Belirli miktarlar da belli yerlere (omuz gibi) verilen bollukların hatasız olarak verilmesi, -Düğme, vb. diğer yardımcı malzemelerin doğru, düzgün ve sağlam bir şekilde dikilmesi, -Etiketlerin yerinde ve düzgün dikilmesi gerekir. Ütü kalitesi ise son kontrolde önemlidir. Eğer yetersiz ise tekrarlanabilir. Bir kalite kontrol sisteminin kurulmasını gerektiren kalite ise, işlem hataları ile ilgili kalitedir. Bu hatalar kesim, dikim, ütü ve pres işlemlerinde ortaya çıkabilir. Hataya yol açan olay, işlemlin yanlış uygulanması veya uygulama sırasında gerekli dikkatin gösterilmemiş olmasıdır. Kesim kalıpları ve iş analizleri sonucu hazırlanan operasyon tanımları, işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini, işlem süreleri ile birlikte açıklama ve çizimlerle gösterdiğinden firma kalite standartları olarak da kullanılabilir. 2- Đşlem hataları ve bunların yol açtığı görünüm hataları: Đşlem hatalarının nedenleri ve hangi aşamada ortaya çıkmış olabileceği, kalite kontrolcülerin tecrübe ve teknik bilgileriyle ortaya konabilir. Đşlem hataları saptandığında yapılacak ilk iş, hatanın değerlendirilmesidir. Hatalar; düzeltilebilen ve düzeltilemeyen olmak üzere iki türdür. Düzeltilebilir hataları olan bitmiş veya yarı bitmiş atlet-tshırtler bir tamir grubuna verilerek düzeltilebilir. Bu durumda ayrı bir onarım grubu gerekmektedir. Bu hem makinelerin, hem de belirli, bir işgücünün üretim kapasitesinin dışında tutulmasına yol açar. Düzeltilebilir hataları olan atlet-tshırtlerin düzeltilmesi için bir başka yol ise, atlet-tshırtteki hatanın oluştuğu işlem saptanır ve işlemin yapıldığı noktaya geri gönderilerek hata giderilir. Bu yöntem, hatanın yapıldığı işlemlerde üretimin yavaşlamasına ve birikim nedeniyle diğer işlemlerin aksamasına yol açabilir. 5

6 Düzeltilemeyen hatalar ise, hatalı ürün ambarına gönderilir. Daha sonra hatalı ürünler mümkünse indirimli fiyatlarla satılarak değerlendir. Bitmiş bir atlet-tshırtte hatalı ürün olarak ayrılmasını gerektiren ve düzeltilemeyen hatalar şunlardır: -Simetri hataları (özellikle yaka, omuz vb.) -Düzgün olmayan uzun dikişler, -Düzeltilme imkanı olmayan potlar, -Yapıştırılan telaların yüzey bozuklukları (kabarıklık, dönüklük vb.) -Ekoselerde, omuz ve yan dikişlerde karelerin tutması.(2cm boyutundaki karelerde 0,5cm yi geçen kaymalar hata olarak kabul edilir.) -Çıkmayan lekeler, -Ütü yanıkları, -Yanlış montajlanmış parçalar (renk farkı olan parçalar) Günümüzde hazır giyim sektörlerinde uygulanan kalite kontrolü, hatalı ürün ihtimalinin azalması için kalite düzeyinin belirlenmesi ve bu düzeyin korunması ile ilgili çalışmalar olup, kalite standartlarının saptanması, ölçülmesi ve uygulamada standartlara uyulması ile ilgili denetim ve önlem çalışmalarının tümüdür. 3. BULGULAR 3.1. Atlet-Tshirt Katlama Tekniği Hazır giyim sektöründe atlet-tshırt üretiminde kullanılan ütüleme şekli, katlama ve paketleme işlemlerinde büyük işletmelerde özellikle otomatik katlayıcılar kullanılmaktadır. Fakat henüz o aşamaya gelemeyen küçük işletmelerde ise, insan gücü kullanılarak elde katlanıp paketlenmektedir. Burada otomatik katlayıcılar kullanmaktaki en önemli amaç, görünümde kalite ve işgücünde verimlilik sağlamaktır. Hazır giyim işletmesinde atlet-tshırt üretim süreci gözlemlenerek, giysiye uygulanan dikim işlemi sırasında ve sonrasındaki ütüleme, resim 1 de verilmiştir.(resim 1.a, 1.b, 1.c, 1.d.) Resim 1.a. Resim 1.b. Resim 1.c. Resim 1.d. Resim 1. Ürüne uygulanan dikim işlemi sırasında ve sonrasındaki ütüleme işlemi Ütüleme işlemi bitiminde ürünler kalite kontrol bölümüne gelir. Ürün üzerinde ölçülerin siparişte formundaki birimlere uygunluğuna dikkat edilir. Modele göre ölçüm yerleri belirlenen omuz, boy, kol oyuntusu, yaka açıklığı, yaka düşüklüğü, yaka genişliği ve beden genişliği gibi yerlerin ölçü kontrolü yapılır. Ürün üzerindeki aksesuar, etiketlerin numune ve siparişe uygunluğu kontrol edilir. Son olarak ta ürünün ön yüzü, arka yüzü ve iç kısmı da 6

7 kontrol edilir. Ürün üzerine kart etiketleri sticker (kılçık) tabancası ile takılır. ( Resim 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e.) Resim 2.a. Resim 2.b. Resim 2.c. Resim 2.d. Resim 2.e. Resim 2. Dikim işlemi biten ürünlerin kalite kontrolü ve kart etiketlerinin takılarak bedenlere ayrılması(asorti) Kalite kontrolden geçen ürünler, 25x40 cm ölçülerindeki katlama kartonu kullanılarak katlanan ürünler bedenlerine göre ayrılarak, kolilenmesi için raflara yerleştirilir. ( Resim 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e.) Resim 3.a. Resim 3.b. Resim 3.c. Resim 3.d. Resim 3.e. Resim 3.Ütüleme işlemi biten ürünlerin katlama teknikleri. Raflardan alınan ve gerekli kart etiketleri takılarak katlanmış ürünler, asorti sayılarına göre ürünlerin ön yüzleri üste gelecek şekilde kolilere iki sıra halinde yerleştirilir. Kolilerin üstü koli bandı kullanılarak kapatılır. Kolinin yan görünen yüzeyine koli üstü bilgi formu ve ürünün gönderileceği ülkenin bayrağı yapıştırılır. ( Ürün dışarıya ihraç edildiği ve siparişinde bu şekilde olduğu için) ( Resim 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e.) Ürün artık sevkiyata hazırdır. Resim 4.a. Resim 4.b. Resim 4.c. Resim 4.d. Resim 4.e. Resim 4. Katlama sonrası yapılan ürünlerin kolilere yerleştirilip paketleme aşamaları. 7

8 3. 2. Atlet-Tshırt Paketlemede Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri Günümüzde hazır giyim sektöründe çeşitli model ve renklerde üretilen Atlet-tshırt paketleme işlemi yapılırken kullanılan malzemeler ve özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir. -Katlama Kartonu: Bu modelde katlama kartonu 25x40 cm ölçülerindedir. Fakat bu ölçüler firmalara, modele ve isteğe göre değişir. Katlama kartonu, sert beyaz kartondan hazırlanmıştır ve katlamanın düzgün olması, istenen ölçülerde olması ve katlandıktan sonra görüntünün net olması için kullanılır. -Firma Kart Etiketi: Buna reklam etiketi de denir ve Atlet-tshırt yaka etiketine takılır. Adından da anlaşılacağı gibi etiketin üzerinde malı üreten firmanın adı ve arması bulunur. Đnce kartondan yapılmış olan etiketin ön tarafında malı üreten firmanın arması, telefon numarası ve üretim yeri, arka tarafında ise gömleğin kalitesi, bedeni, fiyatı, kullanım talimatları, atlet-tshırt üretimi yapılan adresi ve yine telefon numarası vardır. ( Şekil 2.a.- Şekil 2.b.) Şekil 2.a. Şekil 2.b. Şekil 2.a. Firma Kart Etiketinin ön yüzü Şekil 2.b. Firma kart etiketinin arka yüzü( ürünün gönderildiği ülkelere göre ait fiyatı, bedeni ve barkodu) - Poşet: 25x40 cm ölçülerindedir. Kapanma yeri kendinden yapışkanlıdır. Poşetin ölçüleri ve kapanma özelliği firmalara ve isteğe göre değişir. Bazı poşetlerde uluslar arası simgelerin anlamları, çevreci ve geri dönüşüm işaretleri bulunur. (Şekil 3.) Şekil 3. Uluslar arası ürünün gönderildiği ülkelere ait poşetle ilgili uyarı, çevreci ve geri dönüşüm işaretleri, 8

9 -Koli: 40x54x40 ölçülerinde kraft liner oluklu kartondan yapılmıştır. Kolinin ölçüsü müşterinin isteği ve asorti sayısına göre değişir. Kolinin üzerinde geri dönüşüm ve çevre ibaresi vardır. -Koli Bandı: Paketleme işlemi bittikten sonra, atlet-tshırt asortilerine göre kolilerin içine yerleştirilerek üzeri şeffaf yapışkan koli bandı yapıştırılarak tutturulur. Böylece koliler kapanmış olur. -Koli Üstü Bilgi Kağıdı: Kolinin içinde bulunan atlet-tshırtün cinsi, artikel numarası, renk numarası, bedeni ve giysiyi üreten firmanın adı ve uygulanan asorti yazılarak kolilerin üzerine yapıştırılır.(şekil 4) Üretici Firma : Artikel (model) No : Renk (color) No : Beden ve : Asorti sayıları : Şekil 4. Koli Üstü Bilgi Kağıdı 3.3.Gömleğin Paketlenmesi ve Sevkiyatı Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra atlet-tshırtlerin istenen asortiye göre kolileme işlemi yapılır. Örneğin; üretici firmanın atlet-tshırtte uyguladığı asorti şu şekildedir.(tablo 1.) XS S M L TOPLAM Pembe 4000 Adet 6000 Adet 6000 Adet 4000 Adet Adet Tablo 1. Atlet-Tshırte Uygulanan Toplam Asorti Şekli Bu tabloya bakıldığında işletmenin pembe renkli adet atlet-tshıt üreteceği görülmektedir. Đstenen bedenler belirtilmiştir. Đşletmede bedenlere göre bu asortiler uygulanarak paketlenir ve kolilerin üzerine etiketleri yapıştırılarak sevkiyatı yapılır. 4.SONUÇLAR VE ÖNERĐLER Hazır giyim ürünlerinin dış pazarlarda rekabet edebilmesi ve aranan niteliklerde olmasında ütü, kalite kontrol ve paketlemenin konuyla ilgili standartlara uyması son derece önemlidir. Paketleme ve sevkiyat işlemleri sırasında kullanılan plastik maddelerin uzun süre bozulmadığı için doğada gittikçe ağırlaşan çevre sorunlarına neden oldukları görülmüştür. Bu yüzden plastik maddelerin az kullanımı ve geri dönüşümüne önem verilmeli ve doğal malzemelerden ambalaj tasarımları yapılmalıdır. Üretilen giysilerdeki ütü, kaliteli görünüm ve ambalajın ürünü koruması yanında dayanıklılığı ve kolay açılıp kapanabilme özellikleri tüketicinin dikkatini çekerek, satın alma kararını büyük ölçüde etkilemektedir. 9

10 Türkiye her türlü malın alıcı bulabildiği geniş bir iç pazara sahiptir. Üretim yaygın olarak atölyelerde gerçekleştirildiğinden kaliteye gereken önem verilmemektedir. Bu konuda ve dünyada hazır giyim sektöründe ütü, kalite kontrol ve paketleme hakkında paneller düzenlenerek sektör çalışanları ve yöneticileri bilinçlendirilmelidir. 5. KAYNAKLAR [1]VURAL, Tuba; Specialist Clothıng Technology Magazine Konfeksiyon Teknik Dergisi, Ocak 1999, Sayfa [2]SEZER, Handan; Hazır Giyim Üretimi, Ankara, Sayfa 169 [3] AKDOĞAN, Sabahattin Konfeksiyon Üretimi ve Đhracatı ile ilgili Sorunlar Sümerbank Genel Müdürlüğü Hazır Giyim Sanayi Teknolojisi Organizasyon ve Đş Etüdü Semineri Ders Notları, Bursa:1978, Sayfa 1-2 [4] ANONĐM; M. P. M. Yayınları 143 Hazır Giyim Sanayinin Đhracata Yönelme Olanakları, Ankara, 1994 [5] ANONĐM; Tekstil Đşveren Dergisi, Nisan 1993, Sayı 62, Sayfa 2 [6]BĐLGĐN, Ferhan; Hazır Giyim Endüstrisi, Ankara, Sayfa [7]GNGÖR, Baser; Genel Konfeksiyon, Sayfa 1-3 [8]YAZICI, Mehmet; Hazır Giyim Mamullerinin Planlaması ve Mağaza Organizasyonu Sümerbank Genel Müdürlüğü, Hazır Giyim Teknolojisi, Organizasyonu ve Đş Etüdü Semineri. Ders Notları Bürosu.1978, Sayfa

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi

Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Genel Konfeksiyon Teknolojisi Doç. Dr. Nazım PAŞAYEV Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Genel Konfeksiyon Teknolojisi İÇİNDEKİLER Sayfa 5 Ön söz 1. Hazır Giyim Sanayisinin Tanımlanması,

Detaylı

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları:

Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. GİYSİLERDE ÖLÇÜ KONTROL NOKTALARI Giysilerde Kumaş, malzeme, dikim özellikleri kontrolü yanı sıra, ölçü kontrolü de önemli bir yer tutar. T-Shirt Ölçü Kontrol Noktaları: 1. Göğüs genişliği: Koltuk altının

Detaylı

ÜTÜCÜ TANIMI. Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir.

ÜTÜCÜ TANIMI. Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir. TANIMI Isıtılmış ütü ile giyim eşyası, tekstil ürünleri vb eşyaların ara ve son ütüleme işlemini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir. A-GÖREVLER İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda,

Detaylı

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar

Ethnic Style Projeleri için Talimatlar Ethnic Style Projeleri için Talimatlar www.mybernette.com Ethnic Style (Etnik Stil" Projeleri için Talimatlar) Etnik Giysi Tek beden İhtiyacınız olanlar - 2,10m pembe tafta (minimum kumaş genişliği 0,9

Detaylı

GRUP: 3222. 1 adet dikiş makinası ile 8 saatte dikilebilecek konfeksiyon ürünleri,

GRUP: 3222. 1 adet dikiş makinası ile 8 saatte dikilebilecek konfeksiyon ürünleri, GRUP: 3222 HAZIR GİYİM 1. DOKUMA VE ÖRME KONFEKSİYON Konfeksiyon üretimi ile iştigal eden iş yerlerinde üretim kapasitesi aşağıda belirtilmiş olan hesaplama şekillerinden birine göre tespit edilir. Bu

Detaylı

GÖMLEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN FARKLI İŞ YÜKLEMELERİNİN DİKİM HATA ORANLARINA ETKİLERİ

GÖMLEK ÜRETİMİNDE ÇALIŞANLARA UYGULANAN FARKLI İŞ YÜKLEMELERİNİN DİKİM HATA ORANLARINA ETKİLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 3 : 421-425

Detaylı

Sağlık için temizlik!

Sağlık için temizlik! Sağlık için temizlik! ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETLERİ Endüstriyel Çamaşır Yıkama Hizmeti sektöründe olan tecrübemizin getirdiği birikimle teknolojinin buluştuğu yer olan OXİ LAUNDRY olarak biz; Teknolojik

Detaylı

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY

WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY WÜRTH ÜN MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ ORSY Würth Grubu Faaliyet Alanı: Atölye, servis ve endüstri alanlarına yönelik her türlü bağlantı elemanları ve tamir-bakım ürünlerinin uluslararası ticareti. Ürün

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu Adı Soyadı: No : Model adı: Tarih : 1. Model Tanımı ve Resmi: 2.Kumaş türü ve özellikleri 3. Yardımcı malzemeler ve aksesuarlar: 4. Temel ölçüler: No: Operasyonlar:

Detaylı

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016

KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONFEKSİYONDA MALZEME BİLGİSİ DERSİ DÖNEM SONU PROJESİ 2015-2016 KONU: Konfeksiyonda kullanılan malzeme ve aksesuarlar hakkında özet bilgiler ve örnekler içeren bir klasör hazırlanması. AMAÇLAR: 1. Malzemeleri

Detaylı

KONFEKSĐYON ĐŞLETMELERĐ KALĐTE KONTROL DEPARTMANLARINDAKĐ AYDINLATMA SEVĐYELERĐ

KONFEKSĐYON ĐŞLETMELERĐ KALĐTE KONTROL DEPARTMANLARINDAKĐ AYDINLATMA SEVĐYELERĐ KONFEKSĐYON ĐŞLETMELERĐ KALĐTE KONTROL DEPARTMANLARINDAKĐ AYDINLATMA SEVĐYELERĐ Mücella GÜNER E.Ü. Tekstil Müh. Böl. Ege Üni. Tekstil Müh. Bölümü/Đzmir mucella.guner@ege.edu.tr A. Aslı ĐLLEEZ E.Ü. Emel

Detaylı

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

.. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA PROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR SÜRE ALT KONULAR Ay Tarih Saat MODÜL Makinede Düz Dikiş 1. Düz sanayi dikiş makinesini kullanım kılavuzuna uygun olarak dikime hazırlayabileceksiniz. 2. Düz sanayi makinesinin dikiş

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ. MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kitapçık, Optik, Kolileme, Taşıma, Muhafaza Etme ve Arşivleme Standartları

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Kitapçık, Optik, Kolileme, Taşıma, Muhafaza Etme ve Arşivleme Standartları Dök. No: AUZEF-SS-2.3-05 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. KOLİLEME... 2 5.1. Kitapçık Kolileme...

Detaylı

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ.MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELĠF YAZLIK VE KIġLIK GĠYĠM EġYASI ALIMINA AĠT TEKNĠK ġartname Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN YELEK ÜRETİMİ II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ Teknikeller Makina tam otomatik ve yarı otomatik küp şeker makineleri, küp şeker sarım makineleri ve tüp dolum makineleri üretmektedir. Üretim ihtiyaçlarınız doğrultusunda

Detaylı

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GİY101 Tekstil Teknolojisi Tekstilin tanımı, ülkemizdeki yeri ve önemi. Tekstil liflerinin tanımı ve

Detaylı

BİR KONFEKSİYON FABRİKASINDA PROSES VE KALİTE KONTROL. Process And Quality Control In a Clothing Mill

BİR KONFEKSİYON FABRİKASINDA PROSES VE KALİTE KONTROL. Process And Quality Control In a Clothing Mill BİR KONFEKSİYON FABRİKASINDA PROSES VE KALİTE KONTROL Process And Quality Control In a Clothing Mill Güncel Andaç BEK Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Emel Ceyhun Sabır Tekstil Mühendisliği Anabilim

Detaylı

Bir tık uzağınızdayız...

Bir tık uzağınızdayız... Türkiye nin Lojistikte İlk ve Tek Marka Patentli 4.Parti Lojistik Şirketi Bize Ulaşın: 0212 873 87 47 www.4pl.com.tr Bir tık uzağınızdayız... Hakkımızda 2012 yılında kurulmuş olan 4PL hizmet alan ve veren

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır.

PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır. PLASTİK KABARTMA HARİTA MONTAJI Plastik kabartma harita montajının nasıl yapılacağı aşağıdaki dokuz parçalı örnek ile açıklanmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada öncelikle plastik kabartma haritaların kenar

Detaylı

Başarıyı Temsil Eden Üniforma

Başarıyı Temsil Eden Üniforma Başarıyı Temsil Eden Üniforma 1 Dünyanın en büyük perakende döviz sağlayıcısı olarak, markamızı temsil eden çalışanlarımıza sadece şirketin gelecekteki gelişimi ve başarısı açısından değil, aynı zamanda

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA 2007 GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -16 Bu öğrenme

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE ÜRETİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PVC KAPLI BAĞLI KLASÖR TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ: 1- Kartonların bir yüzeyine tutkal ile PVC ciltlikler; kağıt yüzeyi içte kalacak şekilde

PVC KAPLI BAĞLI KLASÖR TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ: 1- Kartonların bir yüzeyine tutkal ile PVC ciltlikler; kağıt yüzeyi içte kalacak şekilde 1- Kartonların bir yüzeyine tutkal ile PVC ciltlikler; kağıt yüzeyi içte kalacak şekilde yapıştırılacaktır. ( Kartonlar ve tutkal firmaya ait ) 2- Kartonun iç yüzeyine gelen yapıştırma payları dört kenarında

Detaylı

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN

Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Öğr. Gör. Semiye BOTTAN Temel etek kalıbı kopya alınır. Etek boyu 6 cm kısaltılır. Eteğin yanlarından 2,5 ve arka ortasından 1 cm girilir. Giysi vazo (kalem ) model olduğu için etek uçlarının daraltılması

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ve ÜÇEL MODA AKADEMİSİ TEKSTİL KALIPÇILIĞI TEMEL EĞİTİMİ EĞİTİM MODÜLLERİ 1- TEMEL KALIP BİLGİSİ 1 Terimler ( uygulamalı anlatım ) 2 Ölçü alma teknikleri 3 İhracat

Detaylı

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY. Amaç: Mağazaya gelen ürünlerin teslim alınması ve mağazadan ürün çıkartılması standardının oluşturulması, Kapsam: Tüm mağaza personelini kapsar. Uygulama: 1. Mağaza tarafından fabrikaya sipariş çekilir.

Detaylı

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI

GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI GRUP: 3233 SARACİYE İMALATI Bu sektör; tabii ve suni deri, çeşitli tekstil ürünleri, ağaç, kağıt, plastik ve metal maddeleri kullanmak suretiyle ayakkabı ve elbise dışında kullanma eşyası imal eden sanayi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011 2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011 2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011 2012 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU

EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU Adı ve Soyadı Sicil No Görev Yeri ve Ünvanı Atanmak İstediği Görev DEĞERLENDİRME KISTASLARI 1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

Tedarikçi Tarafından Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları. Mayıs 2016 Dağıtım Merkezleri Kalite Yönetim

Tedarikçi Tarafından Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları. Mayıs 2016 Dağıtım Merkezleri Kalite Yönetim Tedarikçi Tarafından Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Mayıs 2016 Dağıtım Merkezleri Kalite Yönetim 1 İçindekiler Migros Ticaret A.Ş. Dağıtım Merkezlerine ve Mağazalarına transit sevkiyatlarınızda sıkça

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

ASETAT YÖNTEMİ İLE BASKI DEVRE ÇIKARTMA

ASETAT YÖNTEMİ İLE BASKI DEVRE ÇIKARTMA ASETAT YÖNTEMİ İLE BASKI DEVRE ÇIKARTMA Polat POŞPOŞ Ekim 2009 Asetat Yöntemi ile Baskı Devre Çıkartma Merhaba elektronik severler, bu makalemizde size baskı devre yapılışından bahsedeceğim. Hepimizin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DÜZ DAR ETEK DİKİMİ - II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ DERS PLANI 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı T+U Zorunlu/Seçmeli AKTS 905341 Kadın Giysi Kalıpları III 5+1 Zorunlu 7 905342 Kadın Giysi Üretimi III 3+1 Zorunlu 7 905343 Üretim

Detaylı

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular.

ideaambalaj Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. Köşe Koruyucular İhtiyaca göre istenilen tüm ebatlarda hazırlanabilen karton köşe koruyucular. L Köşe Koruyucular U Köşe Koruyucular Yuvarlak Sarım Köşe Koruyucular Kilitli Köşe Koruyucular Ara Kartonlar

Detaylı

Ürün Kataloğu ikibinonaltı

Ürün Kataloğu ikibinonaltı Ürün Kataloğu ikibinonaltı Karton Kutular Baklava Kutuları Ürün Ebati : 500 Gr (21.7*12.5*4) 750 Gr 1000 Gr (25*19*4) 1500 Gr (30.5*20.5*4.5) 2000 Gr (34.5*24*4) Baski Tekniği : Ofset Baski Karton : Kroma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ÇAMAŞIRLARI ÜTÜLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood T1. Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood T1 Küçük ve güçlü Lachenmeier Stretch Hood Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORD. PROF. DR. SÜHEYL ÜNVER ARŞİVİNİN DÜZENLENMESİ Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi depolarının yeniden düzenlenmesi projesi kapsamında, vasiyeti üzerine

Detaylı

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden

Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu olup bu üniteden Sterilizasyon Ünitesinin Yapılanması ve İş Akışı Hmş. Aycan YILDIRIM MESA Hastanesi Ameliyathane ve Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi, ANKARA Merkezi sterilizasyon ünitesi hastanelerin bir alt yapı kuruluşu

Detaylı

MODA TASARIM TEKNİSYENİ

MODA TASARIM TEKNİSYENİ TANIM Giysilerin ve giysiyi tamamlayan takı, eldiven, eşarp, çanta, kemer gibi parçaların tasarımını yapan, gerektiğinde çizdiği modeli kalıba dönüştürüp ilk denemelik ürünü gerçekleştiren kişidir. A-

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı MATBAACILIK Basılması istenen bir materyale ilişkin yazılı ve görsel materyallerin belirli sanatsal özellikler gözetilerek bir araya getirilip düzenlenmesi, baskıya hazırlanması ve çoğaltılması işlemlerinin

Detaylı

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI

HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI HAREKETLİ CEPHE PLATFORMLARI Hareketli Cephe İskeleleri işçilerin 4,000 kg kadar yükle, ikili kurumda 30 metre genişlikteki bina cephesinde çalışabilmesi için dizayn edilmiş, iki ikiz motorun tahrik ettiği

Detaylı

Emine UTKUN a *, Ziynet ÖNDOĞAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 26.01.2011

Emine UTKUN a *, Ziynet ÖNDOĞAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 26.01.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 2, 2011, Sayfa 79-85 Deri Materyalinden ve Dokuma Kumaştan Tasarlanan Ceketlerin Üretim Süreçlerinin Karşılaştırılması Comparison of Jacket

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 Amaç MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ TANIM Ev tekstil ürünlerinin (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları,

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ.

ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. hakkımızda 16.05.1985 yılında İstanbul Cağaloğlu nda kurulan firmamız ilerleyen zamanla birlikte gelişip güçlenmiş ve 24.03.1995 yılında ÖZLEM MATBAACILIK VE REKLAMCILIK LTD. ŞTİ. adını alarak matbaacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN YELEK ÜRETİMİ-I ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİM ARAÇLARI Çelik yapılarda kullanılan birleşim araçları; 1. Bulon ( cıvata) 2. Kaynak 3. Perçin Öğr. Gör. Mustafa EFİLOĞLU 1 KAYNAKLAR Aynı yada benzer alaşımlı metallerin yüksek

Detaylı

üçleminde tedarikçiniz olmak isteriz.

üçleminde tedarikçiniz olmak isteriz. www.patrol.com.tr üçleminde tedarikçiniz olmak isteriz. Ürünlerinizin tanıtım ve pazarlamasında tüm Matbaa işlerinizin tasarım ve uygulamasını yaparak, fotoğraf çekimleri, renk ayrımı, grafikten baskılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012 2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, çağdaş uygarlık düzeyine çıkma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ZABITA MONT ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ZABITA KIŞLIK BOT ZABITA AYAKKABI ESN1021 ESN1022 ESN1023 ESN1024 ESN1025

ZABITA MONT ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ZABITA KIŞLIK BOT ZABITA AYAKKABI ESN1021 ESN1022 ESN1023 ESN1024 ESN1025 ÜNİFORMA KATALOĞU ZABITA MONT ESN1021 Bonding Kumaştan imal edilmiştir. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir. İçi Kapitoneli ve elyaf takviyeli olup reflektörlüdür. ZABITA PANTOLON ZABITA GÖMLEK ESN1022

Detaylı

FRANCHISE VEREN Ruşen Makina

FRANCHISE VEREN Ruşen Makina KONSEPT TANIMI FRANCHISE VEREN Ruşen Makina DryTürk kurucusu Ruşen Makina, 984 yılından beri endüstriyel çamaşırhane ve kuru temizleme alanında çalışıyor Dünyanın önde gelen birçok markasının Türkiye mümessili

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

YAZ TEMİZLİĞİ FERAHLIK VEREN BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE. 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye

YAZ TEMİZLİĞİ FERAHLIK VEREN BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE. 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE 19 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: FERAHLIK

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

KÜ-BLOK un İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli ve Avantajları

KÜ-BLOK un İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli ve Avantajları 1. Genel Tanımlama Dünyada önemli bir konu olan yalıtım, artık Türkiye de de çok önemli bir konuma gelmiştir. 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde enerjinin tasarrufu ve insan sağlığının önemi açısından devlet

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CP1510 Serisi Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA!

HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA! İŞTE HEM FONKSİYONEL, HEM MODA. İŞTE MODA! TASARIMCI ÖZGÜNLÜĞÜ, MÜHENDİS ZEKÂSIYLA BİRLEŞTİ. 20 sektör, 200 den fazla marka, 10 milyondan fazla üretim adedi. İş te 10 yılın özeti. İnfo Tekstil olarak

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY

ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY ARMAFLEX LEVHA AL / KY / AL-KY Isı Yalıtımı Yoğuşma Kontrolü İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ STE.PR.01 07.09.2009 31.10.2013 04 1/7 1.0 AMAÇ: Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi nin malzeme kabul şartlarını, sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at

Aqua Clean BASIC. Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ. www.aquastream.at Aqua Clean BASIC YENİLİKÇİ KATI MADDE FİLTRELEMESİ Aqua Clean Basic Yenilikçi katı madde filtrelemesi www.aquastream.at Avantajlar BENZERSİZ SATIŞ NOKTALARI Sıvı maddelerin, çok sayıda uygulamada sınanmış,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT O-Ring Kaizen Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi AYIŞIĞI KALİTE ÇEMBERİ OLUŞUM SÜRECİ ÇEMBER ÜYELERİNİN TANITIMI FAALİYET PLANLANIMIZ ÇEMBER KONUSUNUN BELİRLENMESİ ÇEMBER KONUSUNUN

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĐ SEVĐYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0039-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĐ SEVĐYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0039-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI KOMPLECĐ (DOKUMA HAZIR GĐYĐM ve EV TEKSTĐLĐ) SEVĐYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0039-3 RESMĐ GAZETE TARĐH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: KOMPLECĐ (DOKUMA HAZIR

Detaylı

İş Kıyafeti Hizmetleri

İş Kıyafeti Hizmetleri İş Kıyafeti Hizmetleri Bırakın şirketinizin iş kıyafetleri ile işin uzmanı ilgilensin Lindström, Avrupa nın lider tekstil hizmetleri şirketlerinden biridir. Hem Avrupa hem de Asya da faaliyet gösteren

Detaylı